Kunnanvaltuusto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 39 KV 40 KV 41 KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 KV 46 KV 47 KV 48 KV 49 KV 50 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muuttaminen sivistyslautakunnan osalta Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Kuntakeskuksen ydinalueen kehittäminen ja rautatien pohjoispuolisen alueen yleiskaavoitus Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Inkoon kunnan kanssa Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan Jäsenen valinta Hiiden opiston johtokuntaan Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen Tilintarkastuspalvelujen hankinta Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 3/2013 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen von Essen Kristian, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holmlund Åke, jäsen Honkasalo, Antero, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Karvonen Pami, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen Paajes Jan-Erik, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen, poissa 42 Pesonen Kirsi, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Sarviaho Rainer, varajäsen, läsnä 42 Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Valtavaara Heikki, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kristian von Essen pöytäkirjantarkastaja Heikki Kaisla pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 39 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Heikki Kaisla ja Kristian von Essen. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Kristian von Essen ja Heikki Kaisla. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 SIVLTK:83 /2013 KV 40 SIVLTK Oheismateriaali VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSALTA Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritteli lautakunnille talousarviokehykset. Sivistyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt investointiesityksensä vuodelle 2013 ja kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Sjundeå svenska skolan:in laajennushanke käynnistyi vuoden 2012 alussa ja laajennus valmistuu keväällä Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa kunnanvaltuusto oli varannut määrärahoja Sjundeå svenska skolan laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa, ja Tyyskylän päiväkodin ja Svenska förskolanin tietotekniikkahankintoihin euroa. Sivistyslautakunta ei investointiesityksessään esittänyt kyseisten tietotekniikkahankintoihin varattujen investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2013, koska hallinto-osaston alaisuudessa toimiva ATK-hankinnoista vastaava henkilö ilmoitti, että hankinnat toteutetaan vuoden 2012 loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kotiuttamisprosessin ja siihen liittyvien haasteellisten tietotekniikka- ja ohjelmistohankinnoista, sekä pienestä ATK-henkilöstöresurssista johtuen sivistysosaston tietotekniikkahankinnat jäi toteuttamatta. Suunniteltu tietotekniikkahankinta tulisi saada lisättyä vuoden 2013 talousarvioon, sillä tietotekniikan monipuolista käyttämistä opetuksessa perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin. Oheismateriaalit ja liitteet: - oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion investointiosa Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan varataan; o Sjundeå svenska skolan:in laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa o Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolan:in tietotekniikkahankintoihin euroa Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan varataan; o Sjundeå svenska skolan:in laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa o Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolan:in tietotekniikkahankintoihin euroa Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja sivistyslautakunnan osalta seuraavasti: 1. Sjundeå svenska skolanin laajennusosan tietotekniikkahankintoihin varataan euron määräraha 2. Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolanin tietotekniikkahankintoihin varataan euron määräraha. Ehdotus hyväksyttiin. KV 40 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:161 /2013 KV 41 KH TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy Verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin kunnallis- ja kiinteistöverosta vapautumishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Jos kunta ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle alkaen suoraan lain nojalla. Kuntaliiton yleiskirje asiasta on saapunut kuntaan KV 41 Kunnanhallitus 1. merkitsee asian tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus 1. merkitsi asian tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. merkitsi asian tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 KH:78 /2008 KV 42 KH Liitteet 4, 5 KUNTAKESKUKSEN YDINALUEEN KEHITTÄMINEN JA RAUTATIEN POHJOISPUOLISEN ALUEEN YLEISKAAVOITUS Rautatien eteläpuoliselle alueelle on tehty 6 kpl alustavia visioita alueen muuttamiseksi tehokkaaksi asuntoalueeksi. Niistä on jatkokehittelyyn valittu 2 vaihtoehtoa (liite 1) on esitelty yleisötilaisuudessa. Tero Vanhanen/SKOY on toiminut asiantuntijana. Hän on kuitenkin siirtynyt VVO:n palveluun. Maanomistajia on hankkeesta informoitu. Maanomistajat kannattavat asemakaavan muutosta. Jotta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentajat/rakennuttajat pääsevät suunnitteluun mukaan on mahdollista järjestää kilpailu alueen samalla sekä suunnittelusta että toteuttamisesta (= tontin luovutuskilpailu). Kilpailun kautta saadaan arvioitavaksi erilaisia ratkaisuehdotuksia ja rakentajat/rakennuttajat sitoutettua ja heidän asiantuntemuksensa käyttöön. Markkinoinninkin kannalta kilpailutus on positiivinen asia. Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy on toiminut Lohjan seudulla vastaavissa hankkeissa. Arkkitehti Risto Iivonen on aikaisemmin ollut kaupungin palveluksessa. Lisäksi SAFA:lta on saatavissa asiantuntija-apua tarpeen mukaan. Liitteenä 2 on alueen kehittämisehdotus, ehdotus aikatauluksi, kustannusarvio vaiheittain ja aikaveloitusperusteet. Maapoliittinen toimikunta esittää kh:lle että, alueen jatkokehitys toteutetaan tontinluovutuskilpailun pohjalta, että asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu tilataan Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy:ltä aikaveloituksella tarjouksen mukaan ja aikataulu tämän vuoden loppuun mennessä. Toimistolla on monipuolisen kokemuksen omaava työryhmä ja hintataso kohtuullinen. Tontinluovutuskilpailusta päätetään erikseen myöhemmin. Kunnaninsinööri esittelee asian tarkemmin kokouksessa. Oheislukemistona on mukana Arkkitehtuurikilpailut maankäytön suunnittelussa sekä Espoon kaupungin Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukorttelien tontinvarauskilpailu kilpailuohjelma. Kh päättää, että - keskustan ydinalueen jatkokehitys toteutetaan tontinluovutuskilpailun pohjalta, Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 - asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu tilataan Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy:ltä aikaveloituksella tarjouksen mukaan - tontinluovutuskilpailun tarkemmasta muodosta ja ehdoista päätetään myöhemmin. Käsittely: Kunnaninsinööri esitteli asian. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan 24. == Teknltk Liite 6 Kaavoittaja on koonnut perusselvityksiä ja laatinut vaihtoehtoisia asemakaavan luonnosvisioita. Viranomaisneuvottelu on pidetty. Uusi vaihtoehto voisi olla se, että koko alueelle suunnitellaan ensin katu-, kävely ja viherverkko jalostamalla arkkitehti Hemgårdin analyysia. Sitten jaetaan rakennettavat alueet selkeisiin kortteleihin, joille annetaan suunnittelun lähtökohdat, esim. : - tähän suuntaan kaupunkimainen julkisivu, joka muodostaa katutilaa - pysäköintiliikenne yksinomaan tuolta puolelta - kortteliin sijoitettava kylätalo x k-m² (koko elinkaaren tarpeisiin) - sille puolelle vähintään n. x kpl asuntoja, joiden yhteydessä oleva liiketila avautuu kadulle - kunnan kehityskuvan tapaan mallikuvia siitä, millaista ympäristöä halutaan jne. Siinä vaiheessa hahmottuu asemakaavamuutoksen lopullinen aluerajaus, ja kaavan voi tarpeen mukaan laatia useammassa osassa. Sitten pyydetään kilpailun osallistujilta (jotka ovat rakennusliikkeitä/rakennuttajia suunnittelijatiimeineen) heidän näkemyksensä siitä, miten kortteli tullaan toteuttamaan. Kuhunkin kortteliin voi tulla minimikerrosala, mutta kilpailijoille annetaan mahdollisuus tarjota myös reilusti ehdotettua enemmän, jos lopputulos oli hyvä. Pysäköinnin järjestelyt ovat käytännössä tärkein mitoittava tekijä. Kilpailutulosten perusteella voidaan luotettavammin arvioida esimerkiksi korttelialueiden kerrosluku, kun on käytettävissä kunnon havainnekuvamateriaalia. Kilpailutus voidaan jaksottaa kortteleiden toteutusjärjestyksen mukaan usealle vuodelle. Rakentamista odotellessa korttelit voi merkitä maastoon investoimalla johonkin kevyen maisemanhoitoon (tulevan korttelin voi ympäröidä pajuaidalla tai kylvää siniseksi maisemapelloksi tms.) siten, että kokonaisuuden muoto alkaa hyvissä ajoin hahmottua asukkaille. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 Viitaten viranomaisneuvotteluun alueelle on tarpeen laatia ensin strateginen osayleiskaava, jonka puitteissa selvitetään alueen kokonaisrakenne. Lisätyön tarve verrattuna asemakaavan yhteydessä laadittavaan yleiskaavalliseen selvitykseen ei muodostu suureksi, vaan osayleiskaava nivoutuu luontevasti alueen kaavoitusprosessiin. Keskeiset lähtökohdat yleiskaavan tarpeelle ovat: - ensisijaisesti kokonaistarkastelun tarve: yhtenäiset selvitykset liikenteestä, alueelle sijoitettavista palveluista, virkistysalueista ja virkistysverkostosta, toteutusjärjestyksestä ja toteutusaikataulusta, halutusta taajamakuvasta - toissijaisesti ristiriita yleiskaavan kanssa: kun puhutaan keskeisestä alueesta jossa rakenne muodostuu kokonaisuutena erilaiseksi kuin yleiskaavassa oli tarkoitettu. Valtuusto on hyväksynyt kunnan energia- ja ilmastostrategian, joka on syytä ottaa pohjaksi asemakaavoitukselle. Kuntakeskuksen palvelutarpeiden selvitys on tehtävä pohjaksi yleiskaavalle. Entrecon Oy laati Störsvikin yleiskaava-alueen palvelutarpeiden selvityksen. Entrecon Oy on toiminut ja toimii tällä hetkellä pk-seudulla ko. asiantuntijatehtävissä. Työ on tarkoituksen mukaisinta teettää aikaveloituksella, jolloin voidaan työn kuluessa keskittyä olennaisiin kysymyksiin. (MK) Kuntakeskuksen alueelle laaditaan ensin strateginen osayleiskaava. Sen rinnalla laaditaan rautatiealueen eteläpuolelle I-vaiheessa asemakaavan runko, jonka pohjalta kilpailutus voidaan suorittaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään. Kunnan energia- ja ilmastostrategia otetaan suunnittelussa huomioon. Palvelutarpeiden selvitys tilataan Entrecon Oy:ltä. Teknltk Liite 11 Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittajalta on pyydetty aikataulun, kustannusarvion ja työohjelman päivitys. Työn alla ovat seuraavat perusselvitykset: - palvelujen selvitys - melu- ja tärinäselvitys - liityntäliikenteen selvitys Aikataulu ei tule toteutumaan, sillä selvitykset vaativat pidemmän ajan, toisaalta työtä tehdään määrärahojen puitteissa. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 (MK) Merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = Teknltk Perusselvitykset ovat valmistuneet. Viranomaisneuvottelu pidettiin Liite Asiakirjat saatavana linkistä tai rak.tstosta. Tilannetta selvitetään kokouksessa. (MK) Teknltk Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan julkisesti nähtäville, lausunnot pyydetään ja siitä tiedotetaan ko. suunnitelman mukaisesti. Ehdotuksen mukaan. = Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut muistutukset ovat liitteenä. Niihin liittyen on todettava että suunnitelmassa esitetty yleiskaavan muutosalueen rajaus on ohjeellinen, joka täsmentyy kaavoitustyön kuluessa. Tarkoitus on että kuntakeskuksen ydinalueen yleiskaava muutetaan tässä yhteydessä, jotta rautatieaseman vastapäisen alueen asemakaavan muutos voidaan käynnistää. Samalla rautatiealueen pohjoispuoleinen asemakaava tarkistetaan. Kuntakeskuksen muiden alueiden mahdolliset yleiskaavan tarkistukset tehdään myöhemmin tarpeen mukaan. Mainittakoon vielä että maakuntakaavan seuraava tarkistus on käynnistymässä. Perusselvityksiä täydennetään tarpeen mukaan, työn alla ovat vielä kulttuurihistoriallisten kohteiden ja ympäristön selvitykset sekä pohjatutkimukset. Muistutuksen pohjalta osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei edellytä muutostarpeita. Siihen voidaan kuitenkin lisätä asemakaavoitusta koskeva osio aikatauluineen. Aleksis Kiven koululla pidetään yleisötilaisuus , jossa informoidaan suunnittelutilanteesta ja perusselvityksistä. Alueen maanomistajia on informoitu erikseen Kaavoittaja on laatinut yleiskaavamuutosluonnoksen ja tulee kokoukseen selostamaan sitä. Tarkoitus on panna se julkiseen käsittelyyn. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 (MK) Hyväksytään päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan työn kuluessa. Yleiskaavan muutosluonnos pannaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti, joka lähetetään samalla kaikille osallisille. Kh:lta pyydetään ennakkolausunto. Teknltk Liite 1 Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittaja on antanut vastineensa mielipiteisiin ja lausuntoihin. Liikennejärjestelmän suunnitelma on tehty (WSP-Group/Björn Silferberg), siinä on käsitelty kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne erikseen. Suunnitelma on tehty yhteistyössä tiehallinnon ja kunnan liikenneturvallisuussuunnittelun kanssa, joka on parhaillaan käynnissä. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoittaja tulee kokoukseen selostamaan suunnittelutilannetta. Melu- ja tärinäselvitykset (WSP-Group) on tehty radan molemmin puolin. Kulttuuriympäristön selvitys on myös tehty. Se sisältää kulttuurihistorialliset kohteet ja kulttuuriympäristön (Gretel Heimgård, Anna-Liisa Nisu). (MK) Hyväksytään kaavoittajan vastineet mielipiteisiin ja lähetetään niiden esittäjille vastauksina. Lautakunta esittää kh:lle että, yleiskaavan muutosehdotus pannaan julkiseen käsittelyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Muistutukset ja lausunnot ehdotetaan pyydettäväksi mennessä. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 6 Kaavakartta ja selostukset sekä illustraatiot ovat esityslistan liitteessä 6. Päättäjille lähetetään myös kopiot niistä muistutuksista, jotka on jätetty lautakunnalle asian oltua ensimmäistä kertaa nähtävänä sekä kaavoittajan vastine niihin. Kunnanhallitus pitää yleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtävänä MRA:n 19. :n mukaisesti ja pyytää niistä OAS:n mukaiset lausunnot. Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 Käsittely: Arkkitehti Risto Iivonen esitteli asian. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan 131. == Teknltk Liite 1 (MK) KH Muistutukset ja lausunnot lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen. Kaavoittaja on laatinut ehdotukset vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin. Liikennesuunnitelma on päivitetty. Esitetään kh:lle seuraavaa: 1. Kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin hyväksytään. 2. Rautatien eteläpuoleisen alueen yleiskaavan muutos hyväksytään. Perustelut ovat seuraavat: - Pohjoisosassa on ilmennyt sekä asukkaiden että viranomaisten puolelta lisäselvitystarve Brännmalmsbäckenin osalta. Myös asemanseudun merkinnästä (yhtenäinen SR-alue vai erilliset osakokonaisuudet) on tullut useammanlaista palautetta. - Eteläosassa niin kiinteistön 6:33 (Wahlberg) käsittely kuin urheiluhallien koko voidaan ratkaista asemakaavoitusvaiheessa. Näin ollen voidaan viedä radan eteläpuolisen osan kaava jatkokäsittelyyn ja tehdä pohjoispuolella tarpeelliset lisäselvitykset ja sen jälkeen arvioida uudelleen sen osalta julkisen käsittelyn tarve. - Luonnosvaiheessa ei ole tullut esille sellaisia toiminnallisia seikkoja, varsinkin kun rautatien pohjoispuoleinen ja eteläpuoleinen alue ovat luonteeltaan erilaisia, että ne edellyttävät yleiskaavamuutoksen käsittelemistä yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi viitataan viranomaisneuvotteluun sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joissa on todettu näin voitavan menetellä. - Mitä tulee rautatien eteläpuoleiseen alueen visiointiin ja ideointiin viitataan kh:n päätökseen / 148, jossa hyväksyttiin kehittämissopimus kunnan ja Asuntosäätiön välillä. - Liitteiksi lisätään viranomaisneuvottelujen ja yleisötilaisuuden muistiot. Ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti lisäksi että 3. kohta lisätään. 3. Kunnanhallitusta pyydetään tiedottamaan tekn.ltk:lle Asuntosäätiön sopimuksen sisällöstä. = Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 Liitteet 1, 2 Kaavaehdotus oli nähtävänä Tänä aikana oli jätettävä myös huomautukset ehdotuksesta. Liitteessä 1 on jätettyjen huomautusten tiivistelmä ja kaavoittajan vastine niihin. Liitteessä 2 on päivätty ajan tasalla oleva kaavakartta. Aseman pohjois- ja eteläpuolella olevien alueiden luonne on lähtökohdiltaan aika erilainen. Radan pohjoispuolella suojelulähtökohta ja kevyt täydennysrakentaminen ovat asemakaavoituksen ensisijaisena lähtökohtana. Radan eteläpuolella olevan alueen kaavoituksen lähtökohta on sen sijaan tiivis uudisrakennusalue. Tästä syystä yleiskaavoituksen jatkotyössä alue voidaan hyvin jakaa. Radan eteläpuoleisen alueen kehittämistä ja ideointia varten on tarkoitus perustaa asukasyhteistyöprojekti. Siihen kunnan ja Asuntosäätiön yhteisellä kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä pyydetään kaikkia halukkaita mukaan ja lisäksi lähetetään kutsu kunnassa toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Siihen voivat tulla mukaan asukkaat erityisesti luottamushenkilöt, asukasyhdistykset, seurakunta, yrittäjät, paikallinen ympäristöyhdistys, urheiluseurat sekä muut järjestöt ja yhdistykset. Myös Uudenmaan ympäristökeskus ja Ratahallintokeskus kutsutaan mukaan. Asukasyhteistyöprojektin vetovastuu on Asuntosäätiöllä, kaavoittaja asiantuntijoineen ja kunnan virkamiehet ovat tietenkin keskeisesti mukana. Toiminta tulee olemaan avointa, keskustelevaa, keskittämisideoita hakevaa. Tällä tavoin on tarkoitus luoda uutta mallia toimia ja toteuttaa vuorovaikutteista suunnittelua. Kokouksia tulisi olemaan keskimäärin 1-2 kk välein. Eri teemoja voidaan jalostaa työryhmissä ja sen jälkeen käsitellä niitä yhdessä. Asukasyhteistyöprojektin lisäksi tulee olemaan koordinoivana organisaationa asukasyhteistyöprojektin ja kunnan luottamushenkilöorganisaation välillä yhteistyöryhmä, johon kuuluvat kunnan, alueen maanomistajien ja Asuntosäätiön edustajat. Myöhemmin siihen voivat liittyä alueelle tulevat toimijat. Käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoittajan vastineet huomautuksista ja lausunnoista sekä ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy rautatien eteläpuolella olevan alueen yleiskaavan liitteen 1 mukaisesti (kaavakartta päivätty ). Merkittiin, että kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen osallistui asian käsittelyyn. Kärkkäinen ilmoitti, että Uudenmaan ympäristökeskus ei anna lausuntoa asiasta. Ehdotus hyväksyttiin. Todettiin kuitenkin, että kaavoittajan vastineet hyväksyttiin ainoastaan siltä osin kuin ne koskevat rautatien eteläpuolista alu- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 etta, muilta osin asian valmistelu jatkuu. Kunnanhallitus päätti myös, että kunnaninsinööri esittelee Asuntosäätiön kanssa solmitun sopimuksen tekniselle lautakunnalle. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 190. KV Liite 6, 7 Käsittely: Teknltk Oheismateriaali Kaavoittaja, arkkitehti Risto Iivonen esitteli yleiskaavan muutosehdotuksen. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Brännmalmsbäckenin alueen luontoselvitys on valmistunut. Tarkoitus on käydä yleiskeskustelua jatkosuunnittelun evästykseksi. Oheismateriaali: - luontoselvitys - yleiskaavan muutosehdotus Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen, p , s-posti: Käsittely: Annetaan yleiskeskustelun jälkeen. Käytiin yleiskeskustelu. Kuntakeskus muodostuu rautatien eteläpuoleisesta ja pohjoispuoleisesta alueesta. n Sydämen asemakaava linjaa rautatien eteläpuoleisen alueen kehittämistä. Rautatien pohjoispuoleinen alue on dynaaminen osa kuntakeskusta, johon tulee varata korttelialueita - asumiseen - palveluille, kunnallisille, kaupallisille - pienyritystoimintaan - virkistykseen, suojeluun - liityntäliikenteeseen - ym. Rautatieasema on kuntakeskuksen liikenteellinen solmukohta. Sinne tulee olla esteetön pääsy jalan, polkupyörällä sekä autoilla radan molemmilta puolilta. Sinne kuljetaan sekä kunnan pohjois- että eteläpuolelta. Suorin yhteys riippuen siitä mille laiturille juna kulloinkin tulee tai miltä lähtee. Maakuntakaavassa kuntakeskuksen pohjoispuoleiselle alueelle on uusia taajamavarauksia, joten pitkän aikavälin kehitystarpeet tulee huomioida toimintojen mitoituksessa. Kuntakeskuksen väestömäärä tulee voimakkaasti Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 kasvamaan, jolloin edellytykset monipuolisille palveluille, viihtyisälle, turvalliselle ja sosiaalisesti tasapainoiselle kuntakeskukselle tulevat paranemaan. Jatkosuunnittelussa selvitetään seuraavien tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia: Rautatieaseman alue: - palveluja, pienyritystoimintaa meluesteeksi - asumista - liityntäliikenteelle tilavaraukset - suojeluarvojen huomioiminen yhteistyössä Maakuntamuseon ja Museoviraston kanssa Brännmalmsbäckenin alue - yleiseksi alueeksi - yhteysmahdollisuus vesitse Palonummen alueelta n joelle ja edelleen merelle - kuntalaisten olohuoneeksi suojeluarvoja kunnioittaen - sadevesien säännöstely - mahdollisesti virkistyskalastus yms. aktiviteetit - EU-rahoitus ja vaiheittainen toteutus - esimerkkitapausten hyödyntäminen, Monikonpuro Espoo, Etelä- Ruotsissa ja Tanskassa Brännmalmsbäckenin pohjoispuoleinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot Brännmalmsbäckenin ja Bollstadintien välinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot, rivitalot Bollstadintien ja rautatiealueen välinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot, rivitalot ntien ja Asematien välinen alue - palveluja, kunnallisia, kaupallisia - pienyritystoimintaa Kunnan omistama alue Bollstadintien päässä - sota-aikainen bunkkeri,kunnostus aktiiviseksi matkailunähtävyydeksi,pys.alueet? - muuta? Asematien ja Bollstadintien katualueet: - ei kavenneta, varauksena tuleville tarpeille Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 TEKNLTK Liite 1 Oheismateriaali Ehdotuksen mukaan. = Yleiskaavaehdotusta on korjattu ja täydennetty. Se on tarkoitus panna julkiseen käsittelyyn. Saatavan palautteen pohjalta kaavoitustyötä jatketaan. Oheismateriaali ja liitteet: - Liitteenä yleiskaavan muutosehdotus - Oheismateriaalina luontoselvitys (ollut oheismateriaalina / 17) - Oheismateriaalina kartta kunnan omistamista maa-alueista - Oheismateriaalina Bränmalmsbäckenin tulvatarkastelu Tulvatarkastuksen lisäselvitys on työn alla ja liitetään lausuntopyyntöihin. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - että yleiskaavan muutosehdotus laitetaan julkiseen käsittelyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Siihen lisätään osalliseksi n kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturmiljö rf. - pyytää lausuntoa seuraavilta tahoilta: - Elisa Oyj - Fortum Oyj - ympäristö- ja rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - LOST kuntayhtymä - Länsi Uudenmaan pelastuslaitos - Uudenmaan liitto - ELY- keskus - Maakuntamuseo - Ratahallintokeskus - Museovirasto - Senaatti kiinteistöt - Inkoon n ympäristöyhdistys - n yrittäjät - alueen maanomistajat - rajanaapurit - n kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturmiljö rf. - Liikennevirasto - kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Kunnaninsinöörillä on oikeus tehdä asiakirjoihin oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä. Ehdotuksen mukaan. = TEKNLTK Oheismateriaali Yleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisessa käsittelyssä, oheismateriaalina lausunnot ja muistutukset. Tarkoituksena on, että niiden pohjalta käydään yleiskeskustelu ja seuraavassa kokouksessa tehdään asiasta päätös. Yleiskaavassa tulee mm. huomioida pitkän aikavälin kuntakeskuksen kehittämistarpeet. Kuntakeskuksen väestömäärä tulee huomattavasti lisääntymään, joten myös rautatien pohjoispuoleisella alueella (Haaga, Karubyberget ympäristöalueineen) väestömäärä tulee lisääntymään.. Se tarkoittaa vapaata liikennöitävyyttä rautatieasemalta kaikista suunnista (jalankulku, pyöräily, autoliikenne). Päättyvät kadut tai muutenkaan liikenteellisesti rajoitetut kadut eivät ole tulevaisuuden liikenneverkossa toimivia rautatieaseman lähistöllä (esim. Bollstadintie). Ulkoilu ja virkistyskin edellyttävät vapaata liikkumista. n joen ja Brännmalmsbäckenin alueiden avaamisesta kuntalaisten yhteiseen käyttöön on Inkoon n ympäristöyhdistys ry. perustellusti lausunut. Palvelu- sekä pysäköintialuevarauksia tarvitaan riittävästi rautatien pohjoispuoleisellakin alueella. Kuntakeskus on kokonaisuus, jossa radan etelä- ja pohjoisosat tulevat kehittymään dynaamisesti, siihen tulee yleiskaavassa varautua. Kaavaehdotus kohtuullisin tarkennuksin on hyvä pohja lopulliselle yleiskaavalle. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina yleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja havainnekuva - oheismateriaalina yleiskaavan muutosehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - käydä lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskeskustelun - jättää asian pöydälle. Käsittely: Pöydälle jaettiin Tarja ja Pekka Tahvanaisen sähköposti Sähköposti lisätään oheismateriaaleihin. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti. Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskeskustelun - jättää asian pöydälle - lautakunta toteaa että kaava siinä vaiheessa, ettei Tahvanaisten ehdottamaa katselmusta syytä tehdä - Tarja ja Pekka Tahvanaisen kirje lähetetään kaavoittajalle lausuntoa varten, lautakunta palaa asiaan jos on tarvetta. TEKNLTK Liitteet 5, 6, 7 ja 8 Muutetun ehdotuksen mukaan. = Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä yleiskaavakartta ja kaavamääräykset, havainnekuvat, kaavaselostus sekä kaavoittajan ehdotus vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - hyväksyä kaavoittajan ehdotukset vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin sekä niiden lähetyksen lausunnonantajille ja muistutuksen tekijöille. - lähettää yleiskaavaehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. Käsittely: Arkkitehti Risto Iivonen esitteli asian. Jäsen Timo Raivio esitti, että pykälä jätetään pöydälle. Esitys ei saanut kannatusta. Ehdotuksen mukaan. Merkittiin, että pöytäkirjaan korvataan liite viiden tilalle uusi päivitetty versio kyseisestä liitteestä. Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälä numero 3. Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 KH Liite 3 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yleiskaavaehdotuksen liitteen mukaisesti. Penttinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä muutti liitettä poistamalla liitteestä havainnekuvat ja liittämälle ne oheismateriaaliksi. Louekoski ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. KV 42 Liite 1 Käsittely: Ehdotus hyväksyttiin. Louekoski jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Penttinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Raivio Louekosken kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä käsittelyn jatkaminen voitti äänin 22 (Alho, Dahlqvist, Gottberg, Haanpää, Holmlund, Honkasalo, Kaisla, Karell, Karvonen, Laaksonen, Linnala, Nordström, Paajes, Parviainen, Sarviaho, Pesonen, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Tanskanen, Turunen, Westermarck) 5 (von Essen, Louekoski, Mäenpää, Raivio, Valtavaara). hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava Haanpään ehdottama ja Turusen kannattama ponsi: Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 Hyväksyessään rautatien pohjoispuolisen alueen osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavassa alueelle varataan riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava Valtavaaran ehdottama ja Louekosken kannattama ponsi: Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavan laadinnan yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun rakennusoikeuden määrittelyn osalta. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 PERUSTLTK:74 /2013 KV 43 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN INKOON KUNNAN KANSSA PERUSTLTK Liite 3 Kunnalla on sosiaalihuoltolakiin perustuva lakisääteinen velvollisuus huolehtia sosiaalihuollon järjestämisestä alueellaan. Kuntalain 76 :n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä ja sopimuksin määritellä yhteistyön muodot. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 12 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa toimivalta on kunnan nimeämällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3, 14 ja 17 mukaisen kelpoisuuden omaavalla henkilöllä. Sen lisäksi, että muodollisesti kelpoisten sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen on osoittautunut hankalaksi, on pystyttävä turvaamaan lakisääteisten palveluiden toimivuus lomien sekä sairauslomien aikana. Yhteistoiminnan lähtökohtana on, että kunnan sosiaalitoimen viranomaistehtävät suorittaa kunnan oma viranhaltija. Tarvittaessa kuntien sosiaalityöntekijät voivat tehdä parityötä keskenään ja työskennellä toisen kunnan alueella. Kunnan viranhaltijan ollessa estynyt tai esteellinen voi toisen kunnan johtava viranhaltija (ssa sosiaalipalvelupäällikkö ja Inkoossa johtava sosiaalityöntekijä) hoitaa sopimuksessa mainittuja tehtäviä (mm. yksilöä koskeva päätöksenteko sekä päätöksenteko koskien lastensuojelulaissa määriteltyjä tehtäviä). Kunnat korvaavat suoritettujen työtehtävien kustannukset keskenään täysimääräisesti. Tämä koskee myös matkakustannuksia. Inkoon perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt sopimuksen. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä yhteistoimintasopimus Inkoon kunnan kanssa Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , Perusturvalautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle sosiaalityön yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä Inkoon kunnan kanssa. Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 Ehdotuksen mukaan. KH Liite 4 KV 43 Liite 2 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaalitoimen viranomaistehtäviä koskevan yhteistyösopimuksen Inkoon kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

23 Sivu 23 KH:639 /2012 KV 44 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN TERVEYSKESKUSMAKSUN POISTAMISEN SELVITTÄMISTÄ PERUSTLTK Oheismateriaali Valtuutetut Westermarck ja Holm sekä varavaltuutettu Sarviaho ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä. Aloitteessa Westermarck, Holm ja Sarviaho toteavat että maksujen poistamisella saadaan monia etuja: saavutetaan tasa-arvo ilmaisen työterveyspalvelun saajien ja muiden välillä, laskutusprosessin ja laskujen perinnän monet työvaiheet ja kustannukset poistuvat ja henkilöstö voi keskittyä asiakkaiden palveluun. He toteavat myös että maksun poistaminen vähentää liian myöhään hoitoon tulevien kalliita ja pitkiä hoitojaksoja sekä erikoissairaanhoidon tarvetta. Kansanterveyslain (nro 66/1972) 14 :ssä tarkoitetuista palveluista perittäviä maksuja ja korvauksia määrättäessä noudatetaan, mitä niistä on sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (annettu ; seuraavat pykälät viittaavat siihen) sekä tässä määrätty. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 ) lasketaan maksukattoon. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2013 maksukatto on 636 euroa. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Käyntimaksu 13,80 /käynti kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta, erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta, sosiaalihuoltolain mukaisten kunnan omien asumispalveluyksiköiden asiakkailta eikä alle 18-vuotiailta. n kunnanhallitus on hyväksynyt perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuodelle Laskutus on osa Pegasos-potilastietokantaohjelmaa ja vastaanottoapulainen tulostaa laskun ilmoittautumisen yhteydessä ja antaa sen potilaalle. Terveyskeskusmaksujen arvioitu tuotto vuodelta 2013 on ja tämä on merkittävä osa toiminnan tuloista. Potilas maksaa maksimissaan 41,40 /vuosi kolmena osana. Kalenterikauden muut käynnit ovat maksuttomia. Potilasmaksujen laskutus terveyskeskuksessa on sujuvaa eikä kuormita hoitohenkilökuntaa ja näin ollen voivat käyttää resurssinsa varsinaiseen hoitotyöhön. Lautakunta Kunnanhallitus

24 Sivu 24 Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg p s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukaan. KH KV 44 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena jätettyyn valtuustoaloitteeseen koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin. Westermarck ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

25 Sivu 25 KH:162 /2013 KV 45 KH JÄSENEN VALINTA LOHJAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTOON Länsi-Uudenmaan kuntien (Karkkila, Lohja, ja Vihti) ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen mukaan ko. sopimuksessa mainittujen tehtävien hoidosta vastaavana kuntalain 77 :n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä toimii Lohjan kaupungin hallintoon kuuluva valtuuston valitsema ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto. Jaoston tehtävänä on ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintää säätelevien lakien mukainen viranomaispäätöksenteko. Jaoston kokoonpano muodostuu seuraavasti: Lohjan kaupungista 2, Karkkilan kaupungista 1, n kunnasta 1 ja Vihdin kunnasta 1 Lohjan kaupunginvaltuuston nimeämää jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. KV 45 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heidi Rosengrenin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eljas Rahikaisen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. von Essen Nordströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Asia jätettiin pöydälle. Lautakunta Kunnanhallitus

26 Sivu 26 KH:163 /2013 KV 46 KH JÄSENEN VALINTA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan kuuluvat Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Raaseporin kaupunki, n kunta ja Vihdin kunta. Lautakunta huolehtii jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä niissä kunnissa, jotka ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät Rosk n Roll Oy Ab:lle. Yhteistä jätelautakuntaa koskevan sopimuksen mukaan alle asukkaan kunta valitsee lautakuntaan yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. n kunta on omalta osaltaan hyväksynyt Rosk n Roll Oy:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumiseen liittyvät asiakirjat. Jäteyhtiöiden fuusio tapahtuu alustavan aikataulun mukaan aikaisintaan vuoden 2013 puolessa välissä. Tulevan fuusion johdosta myös jätelautakunta muodostuu uudelleen käsittämään fuusioituvan jäteyhtiön alueiden kunnat. Neuvottelutuloksen mukaan n kunnan varsinainen jäsen (mies) edustaa Vasemmistoliittoa ja varajäsen (nainen) Ruotsalaista kansanpuoluetta. Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä. Kunnan toimielimiä koskee tasa-arvolain 4 :n 2 momentti. Säännöksen mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Länsi- Uudenmaan jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes jätelautakuntaalue muodostuu uudelleen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee seuraavasti Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan jäsenen ja varajäsenen vuosiksi kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes jätelautakunta-alue muodostuu uudelleen: Varsinainen jäsen Antero Honkasalo Raaseporin kaupunki nimeää Varajäsen Karkkilan kaupunki nimeää Merja Laaksonen Lautakunta Kunnanhallitus

27 Sivu 27 KV 46 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

28 Sivu 28 KH:21 /2013 KV 47 JÄSENEN VALINTA HIIDEN OPISTON JOHTOKUNTAAN KH Käsittely: Kansalaisopistotoiminnan järjestämistä Lohjan seudulla koskevan sopimuksen mukaan kunnalla on yksi jäsen ja yksi varajäsen Hiiden opiston johtokunnassa. Kunnan edustaja valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi Esittelijä muutti päätösehdotusta ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Asia jätettiin pöydälle. KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Maarika Jalavan ja hänelle varajäseneksi Hilkka Toivosen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi KV 47 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

29 Sivu 29 KH:168 /2013 KV 48 EDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN KH Uudenmaan liiton perussopimuksen 5 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet KV Jäsen Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen Henkilökohtainen varajäsen Marcus Nordström Kristian Parviainen hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. KH Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan Uuden perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle varajäsenen. Kunnan äänimäärä puolestaan määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Maakuntahallitus on päättänyt, että kuntien edustajainkokous pidetään Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustajaksi Rabbe Dahlqvist ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veikko Tanskanen. KV 48 Lautakunta Kunnanhallitus

30 Sivu 30 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

31 Sivu 31 KH:65 /2013 KV 49 Tarkltk TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi tilintarkastusta koskevat päätökset. Valtuusto valitsee Kuntalain 72 :n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Ehdotus/HH: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuosien valtuustokautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankintamenettelyn seuraavasti: 1) Hankinta toteutetaan avoimella tarjouskilpailulla. 2) Tarjouspyyntö ja liitteen 1 tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan HILMAssa. 3) Tarjoukset pyydetään klo 15:00 mennessä. 4) Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitu. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: - 45 % kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät - 15 % vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta - 15 % tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastamisesta - 15 % tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus - 10 % vastuullisen tilintarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen. Ehdotuksen mukaan. Liitteen 1 viittaus Raaseporin käräjäoikeuteen korjattiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tarkltk Tarjouspyyntö on ollut nähtävänä HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä alkaen, ja ilmoituksesta on ollut viittaus kunnan WWW-sivuille, jossa tarjousasiakirjat ovat olleet saatavana saman ajan. Siten hankintalain 36 ja 38 vaatimukset määräajoista täyttyvät. Lautakunta Kunnanhallitus

32 Sivu 32 Ehdotus /HH: Tarkastuslautakunta 1) toteaa saadut tarjoukset ja avaa tarjouskuoret, 2) arvioi saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaan ja 3) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee tilintarkastajan vuosia vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 1) Tarkastuslautakunta toteaa saadun kolme tarjousta. Niiden lähettäjät ovat BDO Audiator Oy. PwC Julkistarkastus Oy ja Tuokko Tilintarkastus Oy. Tarjouskuoret avattiin. 2) Lautakunta arvioi, liitteen taulukon mukaisesti, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi pistein 9,13/10. BDO Audiator Oy sai 8,60/10 pistettä ja Tuokko Tilintarkastus Oy 8,07/10 pistettä. 3) Lautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee PwC Julkistarkastus Oy:n tilintarkastusyhteisönä ja JHTT Topi Katajalan vastuullisena tilintarkastajana tarkastamaan kunnan taloutta ja hallintoa valtuustokautta vastaaville tilikausille. 4) Pykälä tarkastettiin kokouksessa. KV 49 Liite 3 hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

33 Sivu 33 KV 50 ALOITTEIDEN JÄTTÄMINEN Luettiin valtuutettujen Westermarck, Louekoski, Mäenpää ja Valtavaaran jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan talouden tasapainotusohjelman laatimista ja poistojen määrän selvittämistä. Luettiin valtuutettujen Penttinen, Mäenpää, Louekoski, Kaisla, Westermarck ja Valtavaara jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan yhteistyötapaamisen järjestämistä Lohjan kaupungin kanssa. Luettiin valtuutettujen Valtavaara ja Louekoski jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan valtuuston kokouksen :ien uudelleen käsittelyä ja valtuuston puheenjohtajan toimien selvittämistä pykälien käsittelyn osalta. Luettiin valtuutettujen Louekoski ja Valtavaara jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan kunnan ja Doctagon Oy:n välisen sopimuksen yksityiskohtien ja kustannusrakenteen selvittämistä. Luettiin valtuutettujen Nordström, Svanfeldt, Laaksonen, Karell, Paajes, Gottberg, Raivio, von Essen, Dahlqvist, Rehnberg, Rosengren, Pesonen, Parviainen ja Holmlund jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan selvityksen tekemistä Lohjan kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeneen yhteistyösopimuksen osalta sopimuspohjaisen yhteistyön toteutumisesta vuoden 2012 viimeisen vuosipuolikkaan ajalta. Luettiin valtuutettujen Haanpää, Parviainen, Tanskanen, Turunen, Alho, Honkasalo, Karvonen, von Essen, Raivio, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Laaksonen, Paajes, Mäenpää, Valtavaara, Louekoski, Dahlqvist ja Karell jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämistä. Aloitteet lähetettiin kunnanhallitukseen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

34 Sivu 34 VALITUSOSOITUS Pykälät: 39, 41, 44-45, 50 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite, posti- ja s-postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: 40, 42-43, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Laki julkisista hankinnoista ( /348) / erillinen oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä Valitusaika päivää Pykälät: 49 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanhallitus

35 Sivu 35 Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 64 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 KV 72 KV 73 KV 74 KV 75 Kokouksen järjestäytyminen Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 5/2013 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 5/2013 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 57 Kokouksen järjestäytyminen KV 58 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen / tilat RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) KV 59 KV 60 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot