Kunnanvaltuusto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 39 KV 40 KV 41 KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 KV 46 KV 47 KV 48 KV 49 KV 50 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muuttaminen sivistyslautakunnan osalta Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Kuntakeskuksen ydinalueen kehittäminen ja rautatien pohjoispuolisen alueen yleiskaavoitus Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Inkoon kunnan kanssa Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan Jäsenen valinta Hiiden opiston johtokuntaan Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen Tilintarkastuspalvelujen hankinta Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 3/2013 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen von Essen Kristian, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holmlund Åke, jäsen Honkasalo, Antero, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Karvonen Pami, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordström Marcus, jäsen Paajes Jan-Erik, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen, poissa 42 Pesonen Kirsi, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Sarviaho Rainer, varajäsen, läsnä 42 Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Valtavaara Heikki, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kristian von Essen pöytäkirjantarkastaja Heikki Kaisla pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 39 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Heikki Kaisla ja Kristian von Essen. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Kristian von Essen ja Heikki Kaisla. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 SIVLTK:83 /2013 KV 40 SIVLTK Oheismateriaali VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSALTA Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritteli lautakunnille talousarviokehykset. Sivistyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt investointiesityksensä vuodelle 2013 ja kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Sjundeå svenska skolan:in laajennushanke käynnistyi vuoden 2012 alussa ja laajennus valmistuu keväällä Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa kunnanvaltuusto oli varannut määrärahoja Sjundeå svenska skolan laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa, ja Tyyskylän päiväkodin ja Svenska förskolanin tietotekniikkahankintoihin euroa. Sivistyslautakunta ei investointiesityksessään esittänyt kyseisten tietotekniikkahankintoihin varattujen investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2013, koska hallinto-osaston alaisuudessa toimiva ATK-hankinnoista vastaava henkilö ilmoitti, että hankinnat toteutetaan vuoden 2012 loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kotiuttamisprosessin ja siihen liittyvien haasteellisten tietotekniikka- ja ohjelmistohankinnoista, sekä pienestä ATK-henkilöstöresurssista johtuen sivistysosaston tietotekniikkahankinnat jäi toteuttamatta. Suunniteltu tietotekniikkahankinta tulisi saada lisättyä vuoden 2013 talousarvioon, sillä tietotekniikan monipuolista käyttämistä opetuksessa perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin. Oheismateriaalit ja liitteet: - oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion investointiosa Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan varataan; o Sjundeå svenska skolan:in laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa o Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolan:in tietotekniikkahankintoihin euroa Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 Lautakunta päätti - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan varataan; o Sjundeå svenska skolan:in laajennusosan tietotekniikkahankintoihin euroa o Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolan:in tietotekniikkahankintoihin euroa Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja sivistyslautakunnan osalta seuraavasti: 1. Sjundeå svenska skolanin laajennusosan tietotekniikkahankintoihin varataan euron määräraha 2. Tyyskylän päiväkodin ja svenska förskolanin tietotekniikkahankintoihin varataan euron määräraha. Ehdotus hyväksyttiin. KV 40 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:161 /2013 KV 41 KH TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy Verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin kunnallis- ja kiinteistöverosta vapautumishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Jos kunta ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle alkaen suoraan lain nojalla. Kuntaliiton yleiskirje asiasta on saapunut kuntaan KV 41 Kunnanhallitus 1. merkitsee asian tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus 1. merkitsi asian tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. merkitsi asian tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 KH:78 /2008 KV 42 KH Liitteet 4, 5 KUNTAKESKUKSEN YDINALUEEN KEHITTÄMINEN JA RAUTATIEN POHJOISPUOLISEN ALUEEN YLEISKAAVOITUS Rautatien eteläpuoliselle alueelle on tehty 6 kpl alustavia visioita alueen muuttamiseksi tehokkaaksi asuntoalueeksi. Niistä on jatkokehittelyyn valittu 2 vaihtoehtoa (liite 1) on esitelty yleisötilaisuudessa. Tero Vanhanen/SKOY on toiminut asiantuntijana. Hän on kuitenkin siirtynyt VVO:n palveluun. Maanomistajia on hankkeesta informoitu. Maanomistajat kannattavat asemakaavan muutosta. Jotta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentajat/rakennuttajat pääsevät suunnitteluun mukaan on mahdollista järjestää kilpailu alueen samalla sekä suunnittelusta että toteuttamisesta (= tontin luovutuskilpailu). Kilpailun kautta saadaan arvioitavaksi erilaisia ratkaisuehdotuksia ja rakentajat/rakennuttajat sitoutettua ja heidän asiantuntemuksensa käyttöön. Markkinoinninkin kannalta kilpailutus on positiivinen asia. Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy on toiminut Lohjan seudulla vastaavissa hankkeissa. Arkkitehti Risto Iivonen on aikaisemmin ollut kaupungin palveluksessa. Lisäksi SAFA:lta on saatavissa asiantuntija-apua tarpeen mukaan. Liitteenä 2 on alueen kehittämisehdotus, ehdotus aikatauluksi, kustannusarvio vaiheittain ja aikaveloitusperusteet. Maapoliittinen toimikunta esittää kh:lle että, alueen jatkokehitys toteutetaan tontinluovutuskilpailun pohjalta, että asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu tilataan Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy:ltä aikaveloituksella tarjouksen mukaan ja aikataulu tämän vuoden loppuun mennessä. Toimistolla on monipuolisen kokemuksen omaava työryhmä ja hintataso kohtuullinen. Tontinluovutuskilpailusta päätetään erikseen myöhemmin. Kunnaninsinööri esittelee asian tarkemmin kokouksessa. Oheislukemistona on mukana Arkkitehtuurikilpailut maankäytön suunnittelussa sekä Espoon kaupungin Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukorttelien tontinvarauskilpailu kilpailuohjelma. Kh päättää, että - keskustan ydinalueen jatkokehitys toteutetaan tontinluovutuskilpailun pohjalta, Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 - asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu tilataan Arkkitehdit Asta Björklund, Risto Iivonen Oy:ltä aikaveloituksella tarjouksen mukaan - tontinluovutuskilpailun tarkemmasta muodosta ja ehdoista päätetään myöhemmin. Käsittely: Kunnaninsinööri esitteli asian. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan 24. == Teknltk Liite 6 Kaavoittaja on koonnut perusselvityksiä ja laatinut vaihtoehtoisia asemakaavan luonnosvisioita. Viranomaisneuvottelu on pidetty. Uusi vaihtoehto voisi olla se, että koko alueelle suunnitellaan ensin katu-, kävely ja viherverkko jalostamalla arkkitehti Hemgårdin analyysia. Sitten jaetaan rakennettavat alueet selkeisiin kortteleihin, joille annetaan suunnittelun lähtökohdat, esim. : - tähän suuntaan kaupunkimainen julkisivu, joka muodostaa katutilaa - pysäköintiliikenne yksinomaan tuolta puolelta - kortteliin sijoitettava kylätalo x k-m² (koko elinkaaren tarpeisiin) - sille puolelle vähintään n. x kpl asuntoja, joiden yhteydessä oleva liiketila avautuu kadulle - kunnan kehityskuvan tapaan mallikuvia siitä, millaista ympäristöä halutaan jne. Siinä vaiheessa hahmottuu asemakaavamuutoksen lopullinen aluerajaus, ja kaavan voi tarpeen mukaan laatia useammassa osassa. Sitten pyydetään kilpailun osallistujilta (jotka ovat rakennusliikkeitä/rakennuttajia suunnittelijatiimeineen) heidän näkemyksensä siitä, miten kortteli tullaan toteuttamaan. Kuhunkin kortteliin voi tulla minimikerrosala, mutta kilpailijoille annetaan mahdollisuus tarjota myös reilusti ehdotettua enemmän, jos lopputulos oli hyvä. Pysäköinnin järjestelyt ovat käytännössä tärkein mitoittava tekijä. Kilpailutulosten perusteella voidaan luotettavammin arvioida esimerkiksi korttelialueiden kerrosluku, kun on käytettävissä kunnon havainnekuvamateriaalia. Kilpailutus voidaan jaksottaa kortteleiden toteutusjärjestyksen mukaan usealle vuodelle. Rakentamista odotellessa korttelit voi merkitä maastoon investoimalla johonkin kevyen maisemanhoitoon (tulevan korttelin voi ympäröidä pajuaidalla tai kylvää siniseksi maisemapelloksi tms.) siten, että kokonaisuuden muoto alkaa hyvissä ajoin hahmottua asukkaille. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 Viitaten viranomaisneuvotteluun alueelle on tarpeen laatia ensin strateginen osayleiskaava, jonka puitteissa selvitetään alueen kokonaisrakenne. Lisätyön tarve verrattuna asemakaavan yhteydessä laadittavaan yleiskaavalliseen selvitykseen ei muodostu suureksi, vaan osayleiskaava nivoutuu luontevasti alueen kaavoitusprosessiin. Keskeiset lähtökohdat yleiskaavan tarpeelle ovat: - ensisijaisesti kokonaistarkastelun tarve: yhtenäiset selvitykset liikenteestä, alueelle sijoitettavista palveluista, virkistysalueista ja virkistysverkostosta, toteutusjärjestyksestä ja toteutusaikataulusta, halutusta taajamakuvasta - toissijaisesti ristiriita yleiskaavan kanssa: kun puhutaan keskeisestä alueesta jossa rakenne muodostuu kokonaisuutena erilaiseksi kuin yleiskaavassa oli tarkoitettu. Valtuusto on hyväksynyt kunnan energia- ja ilmastostrategian, joka on syytä ottaa pohjaksi asemakaavoitukselle. Kuntakeskuksen palvelutarpeiden selvitys on tehtävä pohjaksi yleiskaavalle. Entrecon Oy laati Störsvikin yleiskaava-alueen palvelutarpeiden selvityksen. Entrecon Oy on toiminut ja toimii tällä hetkellä pk-seudulla ko. asiantuntijatehtävissä. Työ on tarkoituksen mukaisinta teettää aikaveloituksella, jolloin voidaan työn kuluessa keskittyä olennaisiin kysymyksiin. (MK) Kuntakeskuksen alueelle laaditaan ensin strateginen osayleiskaava. Sen rinnalla laaditaan rautatiealueen eteläpuolelle I-vaiheessa asemakaavan runko, jonka pohjalta kilpailutus voidaan suorittaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään. Kunnan energia- ja ilmastostrategia otetaan suunnittelussa huomioon. Palvelutarpeiden selvitys tilataan Entrecon Oy:ltä. Teknltk Liite 11 Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittajalta on pyydetty aikataulun, kustannusarvion ja työohjelman päivitys. Työn alla ovat seuraavat perusselvitykset: - palvelujen selvitys - melu- ja tärinäselvitys - liityntäliikenteen selvitys Aikataulu ei tule toteutumaan, sillä selvitykset vaativat pidemmän ajan, toisaalta työtä tehdään määrärahojen puitteissa. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 (MK) Merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = Teknltk Perusselvitykset ovat valmistuneet. Viranomaisneuvottelu pidettiin Liite Asiakirjat saatavana linkistä tai rak.tstosta. Tilannetta selvitetään kokouksessa. (MK) Teknltk Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pannaan julkisesti nähtäville, lausunnot pyydetään ja siitä tiedotetaan ko. suunnitelman mukaisesti. Ehdotuksen mukaan. = Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut muistutukset ovat liitteenä. Niihin liittyen on todettava että suunnitelmassa esitetty yleiskaavan muutosalueen rajaus on ohjeellinen, joka täsmentyy kaavoitustyön kuluessa. Tarkoitus on että kuntakeskuksen ydinalueen yleiskaava muutetaan tässä yhteydessä, jotta rautatieaseman vastapäisen alueen asemakaavan muutos voidaan käynnistää. Samalla rautatiealueen pohjoispuoleinen asemakaava tarkistetaan. Kuntakeskuksen muiden alueiden mahdolliset yleiskaavan tarkistukset tehdään myöhemmin tarpeen mukaan. Mainittakoon vielä että maakuntakaavan seuraava tarkistus on käynnistymässä. Perusselvityksiä täydennetään tarpeen mukaan, työn alla ovat vielä kulttuurihistoriallisten kohteiden ja ympäristön selvitykset sekä pohjatutkimukset. Muistutuksen pohjalta osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei edellytä muutostarpeita. Siihen voidaan kuitenkin lisätä asemakaavoitusta koskeva osio aikatauluineen. Aleksis Kiven koululla pidetään yleisötilaisuus , jossa informoidaan suunnittelutilanteesta ja perusselvityksistä. Alueen maanomistajia on informoitu erikseen Kaavoittaja on laatinut yleiskaavamuutosluonnoksen ja tulee kokoukseen selostamaan sitä. Tarkoitus on panna se julkiseen käsittelyyn. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 (MK) Hyväksytään päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan työn kuluessa. Yleiskaavan muutosluonnos pannaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti, joka lähetetään samalla kaikille osallisille. Kh:lta pyydetään ennakkolausunto. Teknltk Liite 1 Ehdotuksen mukaan. = Kaavoittaja on antanut vastineensa mielipiteisiin ja lausuntoihin. Liikennejärjestelmän suunnitelma on tehty (WSP-Group/Björn Silferberg), siinä on käsitelty kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne erikseen. Suunnitelma on tehty yhteistyössä tiehallinnon ja kunnan liikenneturvallisuussuunnittelun kanssa, joka on parhaillaan käynnissä. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoittaja tulee kokoukseen selostamaan suunnittelutilannetta. Melu- ja tärinäselvitykset (WSP-Group) on tehty radan molemmin puolin. Kulttuuriympäristön selvitys on myös tehty. Se sisältää kulttuurihistorialliset kohteet ja kulttuuriympäristön (Gretel Heimgård, Anna-Liisa Nisu). (MK) Hyväksytään kaavoittajan vastineet mielipiteisiin ja lähetetään niiden esittäjille vastauksina. Lautakunta esittää kh:lle että, yleiskaavan muutosehdotus pannaan julkiseen käsittelyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Muistutukset ja lausunnot ehdotetaan pyydettäväksi mennessä. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 6 Kaavakartta ja selostukset sekä illustraatiot ovat esityslistan liitteessä 6. Päättäjille lähetetään myös kopiot niistä muistutuksista, jotka on jätetty lautakunnalle asian oltua ensimmäistä kertaa nähtävänä sekä kaavoittajan vastine niihin. Kunnanhallitus pitää yleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtävänä MRA:n 19. :n mukaisesti ja pyytää niistä OAS:n mukaiset lausunnot. Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 Käsittely: Arkkitehti Risto Iivonen esitteli asian. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan 131. == Teknltk Liite 1 (MK) KH Muistutukset ja lausunnot lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen. Kaavoittaja on laatinut ehdotukset vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin. Liikennesuunnitelma on päivitetty. Esitetään kh:lle seuraavaa: 1. Kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin hyväksytään. 2. Rautatien eteläpuoleisen alueen yleiskaavan muutos hyväksytään. Perustelut ovat seuraavat: - Pohjoisosassa on ilmennyt sekä asukkaiden että viranomaisten puolelta lisäselvitystarve Brännmalmsbäckenin osalta. Myös asemanseudun merkinnästä (yhtenäinen SR-alue vai erilliset osakokonaisuudet) on tullut useammanlaista palautetta. - Eteläosassa niin kiinteistön 6:33 (Wahlberg) käsittely kuin urheiluhallien koko voidaan ratkaista asemakaavoitusvaiheessa. Näin ollen voidaan viedä radan eteläpuolisen osan kaava jatkokäsittelyyn ja tehdä pohjoispuolella tarpeelliset lisäselvitykset ja sen jälkeen arvioida uudelleen sen osalta julkisen käsittelyn tarve. - Luonnosvaiheessa ei ole tullut esille sellaisia toiminnallisia seikkoja, varsinkin kun rautatien pohjoispuoleinen ja eteläpuoleinen alue ovat luonteeltaan erilaisia, että ne edellyttävät yleiskaavamuutoksen käsittelemistä yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi viitataan viranomaisneuvotteluun sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joissa on todettu näin voitavan menetellä. - Mitä tulee rautatien eteläpuoleiseen alueen visiointiin ja ideointiin viitataan kh:n päätökseen / 148, jossa hyväksyttiin kehittämissopimus kunnan ja Asuntosäätiön välillä. - Liitteiksi lisätään viranomaisneuvottelujen ja yleisötilaisuuden muistiot. Ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti lisäksi että 3. kohta lisätään. 3. Kunnanhallitusta pyydetään tiedottamaan tekn.ltk:lle Asuntosäätiön sopimuksen sisällöstä. = Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 Liitteet 1, 2 Kaavaehdotus oli nähtävänä Tänä aikana oli jätettävä myös huomautukset ehdotuksesta. Liitteessä 1 on jätettyjen huomautusten tiivistelmä ja kaavoittajan vastine niihin. Liitteessä 2 on päivätty ajan tasalla oleva kaavakartta. Aseman pohjois- ja eteläpuolella olevien alueiden luonne on lähtökohdiltaan aika erilainen. Radan pohjoispuolella suojelulähtökohta ja kevyt täydennysrakentaminen ovat asemakaavoituksen ensisijaisena lähtökohtana. Radan eteläpuolella olevan alueen kaavoituksen lähtökohta on sen sijaan tiivis uudisrakennusalue. Tästä syystä yleiskaavoituksen jatkotyössä alue voidaan hyvin jakaa. Radan eteläpuoleisen alueen kehittämistä ja ideointia varten on tarkoitus perustaa asukasyhteistyöprojekti. Siihen kunnan ja Asuntosäätiön yhteisellä kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä pyydetään kaikkia halukkaita mukaan ja lisäksi lähetetään kutsu kunnassa toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Siihen voivat tulla mukaan asukkaat erityisesti luottamushenkilöt, asukasyhdistykset, seurakunta, yrittäjät, paikallinen ympäristöyhdistys, urheiluseurat sekä muut järjestöt ja yhdistykset. Myös Uudenmaan ympäristökeskus ja Ratahallintokeskus kutsutaan mukaan. Asukasyhteistyöprojektin vetovastuu on Asuntosäätiöllä, kaavoittaja asiantuntijoineen ja kunnan virkamiehet ovat tietenkin keskeisesti mukana. Toiminta tulee olemaan avointa, keskustelevaa, keskittämisideoita hakevaa. Tällä tavoin on tarkoitus luoda uutta mallia toimia ja toteuttaa vuorovaikutteista suunnittelua. Kokouksia tulisi olemaan keskimäärin 1-2 kk välein. Eri teemoja voidaan jalostaa työryhmissä ja sen jälkeen käsitellä niitä yhdessä. Asukasyhteistyöprojektin lisäksi tulee olemaan koordinoivana organisaationa asukasyhteistyöprojektin ja kunnan luottamushenkilöorganisaation välillä yhteistyöryhmä, johon kuuluvat kunnan, alueen maanomistajien ja Asuntosäätiön edustajat. Myöhemmin siihen voivat liittyä alueelle tulevat toimijat. Käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoittajan vastineet huomautuksista ja lausunnoista sekä ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy rautatien eteläpuolella olevan alueen yleiskaavan liitteen 1 mukaisesti (kaavakartta päivätty ). Merkittiin, että kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen osallistui asian käsittelyyn. Kärkkäinen ilmoitti, että Uudenmaan ympäristökeskus ei anna lausuntoa asiasta. Ehdotus hyväksyttiin. Todettiin kuitenkin, että kaavoittajan vastineet hyväksyttiin ainoastaan siltä osin kuin ne koskevat rautatien eteläpuolista alu- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 etta, muilta osin asian valmistelu jatkuu. Kunnanhallitus päätti myös, että kunnaninsinööri esittelee Asuntosäätiön kanssa solmitun sopimuksen tekniselle lautakunnalle. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 190. KV Liite 6, 7 Käsittely: Teknltk Oheismateriaali Kaavoittaja, arkkitehti Risto Iivonen esitteli yleiskaavan muutosehdotuksen. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Brännmalmsbäckenin alueen luontoselvitys on valmistunut. Tarkoitus on käydä yleiskeskustelua jatkosuunnittelun evästykseksi. Oheismateriaali: - luontoselvitys - yleiskaavan muutosehdotus Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen, p , s-posti: Käsittely: Annetaan yleiskeskustelun jälkeen. Käytiin yleiskeskustelu. Kuntakeskus muodostuu rautatien eteläpuoleisesta ja pohjoispuoleisesta alueesta. n Sydämen asemakaava linjaa rautatien eteläpuoleisen alueen kehittämistä. Rautatien pohjoispuoleinen alue on dynaaminen osa kuntakeskusta, johon tulee varata korttelialueita - asumiseen - palveluille, kunnallisille, kaupallisille - pienyritystoimintaan - virkistykseen, suojeluun - liityntäliikenteeseen - ym. Rautatieasema on kuntakeskuksen liikenteellinen solmukohta. Sinne tulee olla esteetön pääsy jalan, polkupyörällä sekä autoilla radan molemmilta puolilta. Sinne kuljetaan sekä kunnan pohjois- että eteläpuolelta. Suorin yhteys riippuen siitä mille laiturille juna kulloinkin tulee tai miltä lähtee. Maakuntakaavassa kuntakeskuksen pohjoispuoleiselle alueelle on uusia taajamavarauksia, joten pitkän aikavälin kehitystarpeet tulee huomioida toimintojen mitoituksessa. Kuntakeskuksen väestömäärä tulee voimakkaasti Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 kasvamaan, jolloin edellytykset monipuolisille palveluille, viihtyisälle, turvalliselle ja sosiaalisesti tasapainoiselle kuntakeskukselle tulevat paranemaan. Jatkosuunnittelussa selvitetään seuraavien tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia: Rautatieaseman alue: - palveluja, pienyritystoimintaa meluesteeksi - asumista - liityntäliikenteelle tilavaraukset - suojeluarvojen huomioiminen yhteistyössä Maakuntamuseon ja Museoviraston kanssa Brännmalmsbäckenin alue - yleiseksi alueeksi - yhteysmahdollisuus vesitse Palonummen alueelta n joelle ja edelleen merelle - kuntalaisten olohuoneeksi suojeluarvoja kunnioittaen - sadevesien säännöstely - mahdollisesti virkistyskalastus yms. aktiviteetit - EU-rahoitus ja vaiheittainen toteutus - esimerkkitapausten hyödyntäminen, Monikonpuro Espoo, Etelä- Ruotsissa ja Tanskassa Brännmalmsbäckenin pohjoispuoleinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot Brännmalmsbäckenin ja Bollstadintien välinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot, rivitalot Bollstadintien ja rautatiealueen välinen alue - erillispientalot, kytketyt pientalot, rivitalot ntien ja Asematien välinen alue - palveluja, kunnallisia, kaupallisia - pienyritystoimintaa Kunnan omistama alue Bollstadintien päässä - sota-aikainen bunkkeri,kunnostus aktiiviseksi matkailunähtävyydeksi,pys.alueet? - muuta? Asematien ja Bollstadintien katualueet: - ei kavenneta, varauksena tuleville tarpeille Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 TEKNLTK Liite 1 Oheismateriaali Ehdotuksen mukaan. = Yleiskaavaehdotusta on korjattu ja täydennetty. Se on tarkoitus panna julkiseen käsittelyyn. Saatavan palautteen pohjalta kaavoitustyötä jatketaan. Oheismateriaali ja liitteet: - Liitteenä yleiskaavan muutosehdotus - Oheismateriaalina luontoselvitys (ollut oheismateriaalina / 17) - Oheismateriaalina kartta kunnan omistamista maa-alueista - Oheismateriaalina Bränmalmsbäckenin tulvatarkastelu Tulvatarkastuksen lisäselvitys on työn alla ja liitetään lausuntopyyntöihin. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - että yleiskaavan muutosehdotus laitetaan julkiseen käsittelyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Siihen lisätään osalliseksi n kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturmiljö rf. - pyytää lausuntoa seuraavilta tahoilta: - Elisa Oyj - Fortum Oyj - ympäristö- ja rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - LOST kuntayhtymä - Länsi Uudenmaan pelastuslaitos - Uudenmaan liitto - ELY- keskus - Maakuntamuseo - Ratahallintokeskus - Museovirasto - Senaatti kiinteistöt - Inkoon n ympäristöyhdistys - n yrittäjät - alueen maanomistajat - rajanaapurit - n kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturmiljö rf. - Liikennevirasto - kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Kunnaninsinöörillä on oikeus tehdä asiakirjoihin oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä. Ehdotuksen mukaan. = TEKNLTK Oheismateriaali Yleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisessa käsittelyssä, oheismateriaalina lausunnot ja muistutukset. Tarkoituksena on, että niiden pohjalta käydään yleiskeskustelu ja seuraavassa kokouksessa tehdään asiasta päätös. Yleiskaavassa tulee mm. huomioida pitkän aikavälin kuntakeskuksen kehittämistarpeet. Kuntakeskuksen väestömäärä tulee huomattavasti lisääntymään, joten myös rautatien pohjoispuoleisella alueella (Haaga, Karubyberget ympäristöalueineen) väestömäärä tulee lisääntymään.. Se tarkoittaa vapaata liikennöitävyyttä rautatieasemalta kaikista suunnista (jalankulku, pyöräily, autoliikenne). Päättyvät kadut tai muutenkaan liikenteellisesti rajoitetut kadut eivät ole tulevaisuuden liikenneverkossa toimivia rautatieaseman lähistöllä (esim. Bollstadintie). Ulkoilu ja virkistyskin edellyttävät vapaata liikkumista. n joen ja Brännmalmsbäckenin alueiden avaamisesta kuntalaisten yhteiseen käyttöön on Inkoon n ympäristöyhdistys ry. perustellusti lausunut. Palvelu- sekä pysäköintialuevarauksia tarvitaan riittävästi rautatien pohjoispuoleisellakin alueella. Kuntakeskus on kokonaisuus, jossa radan etelä- ja pohjoisosat tulevat kehittymään dynaamisesti, siihen tulee yleiskaavassa varautua. Kaavaehdotus kohtuullisin tarkennuksin on hyvä pohja lopulliselle yleiskaavalle. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina yleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja havainnekuva - oheismateriaalina yleiskaavan muutosehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - käydä lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskeskustelun - jättää asian pöydälle. Käsittely: Pöydälle jaettiin Tarja ja Pekka Tahvanaisen sähköposti Sähköposti lisätään oheismateriaaleihin. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti. Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskeskustelun - jättää asian pöydälle - lautakunta toteaa että kaava siinä vaiheessa, ettei Tahvanaisten ehdottamaa katselmusta syytä tehdä - Tarja ja Pekka Tahvanaisen kirje lähetetään kaavoittajalle lausuntoa varten, lautakunta palaa asiaan jos on tarvetta. TEKNLTK Liitteet 5, 6, 7 ja 8 Muutetun ehdotuksen mukaan. = Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä yleiskaavakartta ja kaavamääräykset, havainnekuvat, kaavaselostus sekä kaavoittajan ehdotus vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - hyväksyä kaavoittajan ehdotukset vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin sekä niiden lähetyksen lausunnonantajille ja muistutuksen tekijöille. - lähettää yleiskaavaehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. Käsittely: Arkkitehti Risto Iivonen esitteli asian. Jäsen Timo Raivio esitti, että pykälä jätetään pöydälle. Esitys ei saanut kannatusta. Ehdotuksen mukaan. Merkittiin, että pöytäkirjaan korvataan liite viiden tilalle uusi päivitetty versio kyseisestä liitteestä. Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälä numero 3. Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 KH Liite 3 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yleiskaavaehdotuksen liitteen mukaisesti. Penttinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä muutti liitettä poistamalla liitteestä havainnekuvat ja liittämälle ne oheismateriaaliksi. Louekoski ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. KV 42 Liite 1 Käsittely: Ehdotus hyväksyttiin. Louekoski jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Penttinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Raivio Louekosken kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä käsittelyn jatkaminen voitti äänin 22 (Alho, Dahlqvist, Gottberg, Haanpää, Holmlund, Honkasalo, Kaisla, Karell, Karvonen, Laaksonen, Linnala, Nordström, Paajes, Parviainen, Sarviaho, Pesonen, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Tanskanen, Turunen, Westermarck) 5 (von Essen, Louekoski, Mäenpää, Raivio, Valtavaara). hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava Haanpään ehdottama ja Turusen kannattama ponsi: Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 Hyväksyessään rautatien pohjoispuolisen alueen osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavassa alueelle varataan riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava Valtavaaran ehdottama ja Louekosken kannattama ponsi: Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavan laadinnan yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun rakennusoikeuden määrittelyn osalta. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 PERUSTLTK:74 /2013 KV 43 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN INKOON KUNNAN KANSSA PERUSTLTK Liite 3 Kunnalla on sosiaalihuoltolakiin perustuva lakisääteinen velvollisuus huolehtia sosiaalihuollon järjestämisestä alueellaan. Kuntalain 76 :n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä ja sopimuksin määritellä yhteistyön muodot. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 12 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa toimivalta on kunnan nimeämällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3, 14 ja 17 mukaisen kelpoisuuden omaavalla henkilöllä. Sen lisäksi, että muodollisesti kelpoisten sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen on osoittautunut hankalaksi, on pystyttävä turvaamaan lakisääteisten palveluiden toimivuus lomien sekä sairauslomien aikana. Yhteistoiminnan lähtökohtana on, että kunnan sosiaalitoimen viranomaistehtävät suorittaa kunnan oma viranhaltija. Tarvittaessa kuntien sosiaalityöntekijät voivat tehdä parityötä keskenään ja työskennellä toisen kunnan alueella. Kunnan viranhaltijan ollessa estynyt tai esteellinen voi toisen kunnan johtava viranhaltija (ssa sosiaalipalvelupäällikkö ja Inkoossa johtava sosiaalityöntekijä) hoitaa sopimuksessa mainittuja tehtäviä (mm. yksilöä koskeva päätöksenteko sekä päätöksenteko koskien lastensuojelulaissa määriteltyjä tehtäviä). Kunnat korvaavat suoritettujen työtehtävien kustannukset keskenään täysimääräisesti. Tämä koskee myös matkakustannuksia. Inkoon perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt sopimuksen. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä yhteistoimintasopimus Inkoon kunnan kanssa Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , Perusturvalautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle sosiaalityön yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä Inkoon kunnan kanssa. Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 Ehdotuksen mukaan. KH Liite 4 KV 43 Liite 2 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaalitoimen viranomaistehtäviä koskevan yhteistyösopimuksen Inkoon kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

23 Sivu 23 KH:639 /2012 KV 44 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN TERVEYSKESKUSMAKSUN POISTAMISEN SELVITTÄMISTÄ PERUSTLTK Oheismateriaali Valtuutetut Westermarck ja Holm sekä varavaltuutettu Sarviaho ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä. Aloitteessa Westermarck, Holm ja Sarviaho toteavat että maksujen poistamisella saadaan monia etuja: saavutetaan tasa-arvo ilmaisen työterveyspalvelun saajien ja muiden välillä, laskutusprosessin ja laskujen perinnän monet työvaiheet ja kustannukset poistuvat ja henkilöstö voi keskittyä asiakkaiden palveluun. He toteavat myös että maksun poistaminen vähentää liian myöhään hoitoon tulevien kalliita ja pitkiä hoitojaksoja sekä erikoissairaanhoidon tarvetta. Kansanterveyslain (nro 66/1972) 14 :ssä tarkoitetuista palveluista perittäviä maksuja ja korvauksia määrättäessä noudatetaan, mitä niistä on sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (annettu ; seuraavat pykälät viittaavat siihen) sekä tässä määrätty. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 ) lasketaan maksukattoon. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2013 maksukatto on 636 euroa. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Käyntimaksu 13,80 /käynti kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta, erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneilta, sosiaalihuoltolain mukaisten kunnan omien asumispalveluyksiköiden asiakkailta eikä alle 18-vuotiailta. n kunnanhallitus on hyväksynyt perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuodelle Laskutus on osa Pegasos-potilastietokantaohjelmaa ja vastaanottoapulainen tulostaa laskun ilmoittautumisen yhteydessä ja antaa sen potilaalle. Terveyskeskusmaksujen arvioitu tuotto vuodelta 2013 on ja tämä on merkittävä osa toiminnan tuloista. Potilas maksaa maksimissaan 41,40 /vuosi kolmena osana. Kalenterikauden muut käynnit ovat maksuttomia. Potilasmaksujen laskutus terveyskeskuksessa on sujuvaa eikä kuormita hoitohenkilökuntaa ja näin ollen voivat käyttää resurssinsa varsinaiseen hoitotyöhön. Lautakunta Kunnanhallitus

24 Sivu 24 Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina valtuustoaloite Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg p s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukaan. KH KV 44 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena jätettyyn valtuustoaloitteeseen koskien terveyskeskusmaksun poistamisen selvittämistä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin. Westermarck ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

25 Sivu 25 KH:162 /2013 KV 45 KH JÄSENEN VALINTA LOHJAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTOON Länsi-Uudenmaan kuntien (Karkkila, Lohja, ja Vihti) ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen mukaan ko. sopimuksessa mainittujen tehtävien hoidosta vastaavana kuntalain 77 :n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä toimii Lohjan kaupungin hallintoon kuuluva valtuuston valitsema ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto. Jaoston tehtävänä on ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintää säätelevien lakien mukainen viranomaispäätöksenteko. Jaoston kokoonpano muodostuu seuraavasti: Lohjan kaupungista 2, Karkkilan kaupungista 1, n kunnasta 1 ja Vihdin kunnasta 1 Lohjan kaupunginvaltuuston nimeämää jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. KV 45 Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heidi Rosengrenin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eljas Rahikaisen Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon. von Essen Nordströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Asia jätettiin pöydälle. Lautakunta Kunnanhallitus

26 Sivu 26 KH:163 /2013 KV 46 KH JÄSENEN VALINTA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan kuuluvat Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Raaseporin kaupunki, n kunta ja Vihdin kunta. Lautakunta huolehtii jätelain mukaisista kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä niissä kunnissa, jotka ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät Rosk n Roll Oy Ab:lle. Yhteistä jätelautakuntaa koskevan sopimuksen mukaan alle asukkaan kunta valitsee lautakuntaan yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. n kunta on omalta osaltaan hyväksynyt Rosk n Roll Oy:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumiseen liittyvät asiakirjat. Jäteyhtiöiden fuusio tapahtuu alustavan aikataulun mukaan aikaisintaan vuoden 2013 puolessa välissä. Tulevan fuusion johdosta myös jätelautakunta muodostuu uudelleen käsittämään fuusioituvan jäteyhtiön alueiden kunnat. Neuvottelutuloksen mukaan n kunnan varsinainen jäsen (mies) edustaa Vasemmistoliittoa ja varajäsen (nainen) Ruotsalaista kansanpuoluetta. Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä. Kunnan toimielimiä koskee tasa-arvolain 4 :n 2 momentti. Säännöksen mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Länsi- Uudenmaan jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes jätelautakuntaalue muodostuu uudelleen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee seuraavasti Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan jäsenen ja varajäsenen vuosiksi kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes jätelautakunta-alue muodostuu uudelleen: Varsinainen jäsen Antero Honkasalo Raaseporin kaupunki nimeää Varajäsen Karkkilan kaupunki nimeää Merja Laaksonen Lautakunta Kunnanhallitus

27 Sivu 27 KV 46 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

28 Sivu 28 KH:21 /2013 KV 47 JÄSENEN VALINTA HIIDEN OPISTON JOHTOKUNTAAN KH Käsittely: Kansalaisopistotoiminnan järjestämistä Lohjan seudulla koskevan sopimuksen mukaan kunnalla on yksi jäsen ja yksi varajäsen Hiiden opiston johtokunnassa. Kunnan edustaja valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi Esittelijä muutti päätösehdotusta ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Asia jätettiin pöydälle. KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Maarika Jalavan ja hänelle varajäseneksi Hilkka Toivosen Hiiden opiston johtokuntaan vuosiksi KV 47 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

29 Sivu 29 KH:168 /2013 KV 48 EDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN KH Uudenmaan liiton perussopimuksen 5 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet KV Jäsen Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen Henkilökohtainen varajäsen Marcus Nordström Kristian Parviainen hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. KH Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan Uuden perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle varajäsenen. Kunnan äänimäärä puolestaan määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Maakuntahallitus on päättänyt, että kuntien edustajainkokous pidetään Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustajaksi Rabbe Dahlqvist ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veikko Tanskanen. KV 48 Lautakunta Kunnanhallitus

30 Sivu 30 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

31 Sivu 31 KH:65 /2013 KV 49 Tarkltk TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi tilintarkastusta koskevat päätökset. Valtuusto valitsee Kuntalain 72 :n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Ehdotus/HH: Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuosien valtuustokautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankintamenettelyn seuraavasti: 1) Hankinta toteutetaan avoimella tarjouskilpailulla. 2) Tarjouspyyntö ja liitteen 1 tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan HILMAssa. 3) Tarjoukset pyydetään klo 15:00 mennessä. 4) Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitu. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: - 45 % kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät - 15 % vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta - 15 % tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastamisesta - 15 % tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus - 10 % vastuullisen tilintarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen. Ehdotuksen mukaan. Liitteen 1 viittaus Raaseporin käräjäoikeuteen korjattiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Tarkltk Tarjouspyyntö on ollut nähtävänä HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä alkaen, ja ilmoituksesta on ollut viittaus kunnan WWW-sivuille, jossa tarjousasiakirjat ovat olleet saatavana saman ajan. Siten hankintalain 36 ja 38 vaatimukset määräajoista täyttyvät. Lautakunta Kunnanhallitus

32 Sivu 32 Ehdotus /HH: Tarkastuslautakunta 1) toteaa saadut tarjoukset ja avaa tarjouskuoret, 2) arvioi saadut tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaan ja 3) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee tilintarkastajan vuosia vastaavien tilikausien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 1) Tarkastuslautakunta toteaa saadun kolme tarjousta. Niiden lähettäjät ovat BDO Audiator Oy. PwC Julkistarkastus Oy ja Tuokko Tilintarkastus Oy. Tarjouskuoret avattiin. 2) Lautakunta arvioi, liitteen taulukon mukaisesti, PwC Julkistarkastus Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi pistein 9,13/10. BDO Audiator Oy sai 8,60/10 pistettä ja Tuokko Tilintarkastus Oy 8,07/10 pistettä. 3) Lautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee PwC Julkistarkastus Oy:n tilintarkastusyhteisönä ja JHTT Topi Katajalan vastuullisena tilintarkastajana tarkastamaan kunnan taloutta ja hallintoa valtuustokautta vastaaville tilikausille. 4) Pykälä tarkastettiin kokouksessa. KV 49 Liite 3 hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

33 Sivu 33 KV 50 ALOITTEIDEN JÄTTÄMINEN Luettiin valtuutettujen Westermarck, Louekoski, Mäenpää ja Valtavaaran jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan talouden tasapainotusohjelman laatimista ja poistojen määrän selvittämistä. Luettiin valtuutettujen Penttinen, Mäenpää, Louekoski, Kaisla, Westermarck ja Valtavaara jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan yhteistyötapaamisen järjestämistä Lohjan kaupungin kanssa. Luettiin valtuutettujen Valtavaara ja Louekoski jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan valtuuston kokouksen :ien uudelleen käsittelyä ja valtuuston puheenjohtajan toimien selvittämistä pykälien käsittelyn osalta. Luettiin valtuutettujen Louekoski ja Valtavaara jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan kunnan ja Doctagon Oy:n välisen sopimuksen yksityiskohtien ja kustannusrakenteen selvittämistä. Luettiin valtuutettujen Nordström, Svanfeldt, Laaksonen, Karell, Paajes, Gottberg, Raivio, von Essen, Dahlqvist, Rehnberg, Rosengren, Pesonen, Parviainen ja Holmlund jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan selvityksen tekemistä Lohjan kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeneen yhteistyösopimuksen osalta sopimuspohjaisen yhteistyön toteutumisesta vuoden 2012 viimeisen vuosipuolikkaan ajalta. Luettiin valtuutettujen Haanpää, Parviainen, Tanskanen, Turunen, Alho, Honkasalo, Karvonen, von Essen, Raivio, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Laaksonen, Paajes, Mäenpää, Valtavaara, Louekoski, Dahlqvist ja Karell jättämä ja allekirjoittama aloite, jossa ehdotetaan ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämistä. Aloitteet lähetettiin kunnanhallitukseen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanhallitus

34 Sivu 34 VALITUSOSOITUS Pykälät: 39, 41, 44-45, 50 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite, posti- ja s-postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: 40, 42-43, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Laki julkisista hankinnoista ( /348) / erillinen oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä Valitusaika päivää Pykälät: 49 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanhallitus

35 Sivu 35 Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Lautakunta Kunnanhallitus

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 19.01.2010 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 25.3.2013 klo 18.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2014 Kokousaika 20.10.2014 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot