Julkisen varoituksen 1(1) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen varoituksen 1(1) liite 1 Dnro 4/445/2008 3.3.2008 Julkinen"

Transkriptio

1 1(1) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen Yhteenvetotaulukko Cencorp Oyj:n eri ajankohtina antamista ohjeistuksista verrattuna toteutuneeseen kehitykseen: Pvm Ohjeistus vuodelle 2005 Koko vuoden 2005 toteutuma Tp-tiedote Liikevaihto 2005 yli 35 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 35,3 me, EBIT 2 % 3Q/ Liikevaihto yli 35 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 35,3 me, EBIT 2 % Pvm Ohjeistus 2006 Osavuosijakson toteutuma 2006 (edell.vuosi) Tp-tiedote Q Liikevaihto 2006 kasvaa 6-12 % 2005:stä (37,4 39,5 me), EBIT tulee olemaan yli 8 % lv:stä Koko vuoden 2006 liikevaihto kasvaa 6-12 % (37,4 39,5 me), EBIT 2006 tulee olemaan yli 8 % lv:stä. Lisäksi ohjeistus 2Q:lle: Liikevaihto yli 7 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 5,9 me (8,6 me), laski ed. vuoden vastaavasta 31 % EBIT -21 % ( 8 %) negatiivinen eli tappiota -1,2 me Katsauskauden kumulatiivinen toteutuma 2006 (edell.vuosi) Liikevaihto v.2005 oli 35,3 me ja EBIT-% 2 % Liikevaihto 5,9 me ja EBIT -21 % (8,6 me ja 8 % ) Tulosvaroitus Q Q liikevaihto-ohjeistus ennallaan, uusi EBIT-ohjeistus 2Q:lle: alle 8 %, mutta positiivinen. Koko vuoden 2006 ohjeistus ennallaan. Uusi ohjeistus koko vuodelle 2006: liikevaihto noin 30 me; EBIT alle 8 % mutta yli edellisvuoden (eli välillä 2,2 % - 8,0 %). Liikevaihto 6,8 me (10,4 me) 2Q liikevaihto oli alle tulosvaroituksen 2Q EBIT 2 % ( 14 %), EBIT oli 0,1 me eli positiivinen, kuten ennakoitu Puolen vuoden liikevaihto 12,8 me (19 me ) Liikevaihto 33 % alle edellisvuoden. EBIT - 9% ( 11 %) eli -1,1 me

2 2(2) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen Pvm Ohjeistus 2006 Osavuosijakson toteutuma 2006 (edell.vuosi) 3Q Uusi ohjeistus koko vuodelle liikevaihto 2006 alle 30 me, EBIT tappiollinen Lisäksi ohjeistus 4Q:lle: EBIT positiivinen Liikevaihto 3,0 me (8,0 ) ja EBIT -0,9 me -32 % ( 2 %) Katsauskauden kumulatiivinen toteutuma 2006 (edell.vuosi) Liikevaihto 15,8 me (27,1 me ) Kumulatiivinen liikevaihto oli 52 % koko vuoden ohjeistuksesta EBIT -13 % ( 8%) kumulatiivinen EBIT tappiolla -2,0 me Tulosvaroitus Tp-tiedote Uusi ohjeistus koko vuodelle 2006: liikevaihto 20 me. Uusi ohjeistus 4Q:lle: EBIT tappiollinen Liikevaihto oli 4,2 me (8,1 me ) EBIT oli -30% ( -19 %). Liikevaihto oli 19,9 me (35,3 me) ja EBIT - 3,3 me, -16,8 % lv:stä ( 2 %)

3 1 RAHOITUSTARKASTUKSELLE ASIA Hallintolain 34 :n tarkoittama lausuma tiedottamista ym. koskevassa asiassa diaarinumerot 8/245/2006 ja 9/230/2007 LAUSUMAN ANTAJA Cencorp Oyj, julkinen osakeyhtiö Lohjalta Maksjoentie 11, Lohja LAUSUMAN ANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Kai Kotiranta Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Yrjönkatu 13 A, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti

4 2 LAUSUMA 1 Aluksi Cencorp Oyj (jäljempänä Yhtiö ) ei ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden noudattamista arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 :n, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 :n 5 momentin tai kirjanpitolain 3 luvun 1 :n 6 momentin osalta. Yhtiö ei ole myöskään rikkonut arvopaperimarkkinalain 5 luvun 12 :n 2 momentin määräyksiä eikä Yhtiön toiminnassa ole syyllistytty Yhtiön osakekurssin vääristämiseen tai mihinkään muuhun moitittavaan tekoon. Yhtiön tiedottaminen on ollut asianmukaista ja oikea-aikaista. Yhtiö on tiedottanut markkinoille viipymättä tietoonsa tulleista seikoista, joilla on voinut olla merkitystä Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei ole antanut markkinoille tietoa, joka ei olisi ollut sen antamishetkellä perusteltua tai Yhtiön näkemyksen mukaan oikeaa. Rahoitustarkastuksen kritiikki asiassa perustuu keskeisiltä osin ilmeisesti siihen, että Yhtiö antoi - muiden samalla toimialalla toimivien yhtiöiden kanssa vastaavalla tavalla - tilikaudella 2006 useita tulos- ja/tai liikevaihtovaroituksia. Tulosvaroitusten antamisessa ei ole mitään moitittavaa vaikka Yhtiön, toimialan tai yleisen markkinatilanteen muutokset antaisivat Yhtiölle aihetta muuttaa markkinoilla Yhtiöstä olevaa tietoa useitakin kertoja tilikauden aikana. Yhtiö on tällöin päinvastoin seurannut Yhtiön taloudellisen tilanteen ja ennusteen sekä toimintaympäristön kehittymistä aktiivisesti tilikauden aikana ja tiedottanut mahdollisista muutoksista oikea-aikaisesti ja viipymättä niistä tiedon saatuaan. Yhtiön toiminta ja tiedottaminen on ollut huolellista. Vastaavasti Yhtiön kanssa samalla toimialalla toimivat yhtiöt kuten Elcoteq SE ja Elektrobit Oyj antoivat tilikaudella 2006 useita tulosvaroituksia.

5 3 Mitään aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseksi Yhtiölle tai minkään muunkaan sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. Seuraavaksi Yhtiö ottaa kantaa Rahoitustarkastuksen näkemyksessä esitettyihin epäilyihin (Rahoitustarkastuksen kirjoitus , sivut 9-11, kohdat 1-6) ja vastaa asiassa kohteliaimmin seuraavaa. 2 Vastaus Rahoitustarkastuksen epäilyihin 2.1 Tilinpäätöstiedote Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö olisi tilinpäätöstiedotteessaan antanut markkinoille perustelemattoman ja mahdollisesti epätodennäköisen ohjeistuksen tulevaisuuden näkymistään. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiöllä ei olisi ollut perusteita ennakoida tuntuvaa kasvua ja merkittävää kannattavuuden parantumista tilikaudella Rahoitustarkastuksen näkemys on väärä. Yhtiön koko tilikautta 2006 koskeva ohjeistus on ollut sen antamishetkellä perusteltu ja Yhtiöllä on ollut perusteita ennakoida sen liikevaihdon sekä kannattavuuden toteutuvan tilikaudella 2006 ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. Ohjeistus perustui Yhtiön toimivan johdon huolelliseen ja pitkäjänteiseen vuotta 2006 koskevaan budjettityöskentelyyn, joka aloitettiin jo syksyllä Tilinpäätöstiedotteen mukaan Yhtiö oli vuonna 2005 aloittanut tuotantoautomaatiolaitteiden toimitukset kahdelle uudelle merkittävälle markkina-alueelle Etelä-Koreaan ja Intiaan. Näistä etenkin Intiaa pidetään yleisesti elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden alihankinta-

6 4 maista voimakkaimmin ja nopeimmin kehittyvänä maana ja tällä maantieteellisellä alueella kasvupotentiaali Yhtiön tuotteiden myynnille oli ja on edelleen merkittävä. zz ovat kasvattaneet massatuotantoaan Intiassa ja rakentaneet alueelle uusia tehtaita sekä laajentaneet vanhoja. Yhtiön asiakkaiden tuotantotoiminnan laajentuessa tai uusien tehtaiden valmistuessa syntyy automaattisesti uutta merkittävää myyntipotentiaalia Yhtiön ja sen kilpailijoiden tuotanto- ja testausautomaatiolaitteille, kun tehtaisiin perustetaan uusia tuotantolinjoja. Yhtiöllä on ollut perusteita odottaa sen tuotteiden myynnin lisääntyvän tilikauden 2006 aikana muun muassa näillä uusilla voimakkaasti kehittyvillä markkina-alueilla. Tilinpäätöstiedotteessa on asianmukaisesti selvitetty Yhtiön asiakkaiden toimitusaikavaatimusten huomattavaa lyhentymistä. Käytännössä tämä on tarkoittanut Yhtiön niin sanotun kovan tilauskannan pienentymistä ja avoimen tarjouskannan kasvamista vastaavasti. Toimitusaikavaatimusten huomattava lyhentyminen johtuu muun muassa matkapuhelinmallien lukumäärän ja niiden variaatiomahdollisuuksien jatkuvasta vuosittaisesta kasvusta ja siitä, että asiakkaat eivät halua sitoa varoja suuriin tuotantoautomaatiolaiteinvestointeihin liian aikaisin. Yhtiöllä ei ole kuitenkaan ollut perusteita epäillä sitä, ettei avoimen tarjouskannan ja asiakkaiden antamien laitehankintaennusteiden perusteella olisi kertynyt sitovia tilauksia vähintään markkinoille annetun ulkoisen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Varsinaisen tilikauden 2006 ohjeistuksen mukaisesti Yhtiön koko vuoden liikevaihdon odotettiin kasvavan 6-12 prosenttia vuoteen 2005 ver-

7 5 rattuna ja liiketuloksen arvioitiin olevan yli 8 prosenttia liikevaihdosta. Tällöin Yhtiön koko vuoden liikevaihto olisi ollut 37,4 MEUR 39,5 MEUR ja liikevoitto olisi ollut 3 MEUR 3,2 MEUR. Vastoin Rahoitustarkastuksen kirjoituksessa esitettyä, Yhtiö ei ole tiedotteessaan kuitenkaan ennakoinut tuntuvaa kasvua ja merkittävää kannattavuuden parantumista. Toimialan yleinen kasvunäkymä alkuvuonna 2006 oli noin 10 prosenttia p.a. Lisäksi Yhtiö tiedotti ohjeistuksen antamisen yhteydessä, että se arvioi tuotteiden kysynnän kasvavan (vasta) ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Tällöin Yhtiö on nimenomaisesti tiedottanut markkinoille, että tammi-maaliskuussa 2006 Yhtiö ei ole ennakoinut tuotteiden kysynnän kasvavan, vaan myynnin ennakoitiin kehittyvän positiivisesti huhtikuusta 2006 alkaen ottamatta kantaa tarkemmin siihen, milloin (mihin vuoden aikaan) tuotteiden kysyntä alkaa kasvaa. Toimialalle tyypillisellä tavalla (Yhtiön asiakkaiden) investoinnit tehdään pääasiassa vuosineljännesten lopussa ja erityisesti kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana tilikauden päättymisen lähestyessä. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa, että sen tuotteiden kysyntä (myynti) tulisi kasvamaan erityisesti vuoden 2006 kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana kasvun painottuessa viimeiselle vuosineljännekselle. Myynnin kasvaessa ennakoidulla tavalla myös Yhtiön liiketulos olisi kehittynyt ohjeistuksen mukaisesti. zzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Varovaisuussyistä Yhtiö tiedotti kuitenkin merkittävästi maltillisemmasta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta.

8 6 Yhtiön näkemyksen mukaan olennaista asiaa selvitettäessä on se, onko Yhtiöllä ollut perusteita arvioida tilikauden 2006 liikevaihdon ja kannattavuuden (liiketuloksen) kehittyvän arvioidulla tavalla. Yhtiön budjetointi perustuu tuotekohtaiseen myyntiennusteeseen, joka laaditaan myynti- ja talousosaston yhteistyönä. Käytännössä myyntiennuste laaditaan Yhtiön tuotteita konkreettisesti myyvien henkilöiden sekä myynti- ja markkinointijohtajan toimesta siten, että nämä sisällyttävät myyntiennusteeseen asiakkaiden arvion tulevan vuoden (tässä vuoden 2006) investointitarpeesta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz Yhtiö on tilinpäätöstiedotteessaan kertonut lisäksi Yhtiön tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen johtavista toimenpiteistä zzzzzzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzz Tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen joh-

9 7 tavina toimenpiteinä Yhtiö ilmoitti muun muassa helmikuussa 2006 alkavasta yhteistoimintaneuvottelusta sekä Ruotsin tytäryhtiön lakkauttamisesta. Yhtiöllä on ollut perusteltu syy olettaa helmikuussa 2006 markkinoille tiedotettujen tehostamistoimien johtavan Yhtiön tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2006 siten, että tilikaudelle 2006 annettu ohjeistus toteutuisi. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen ajankohtana Yhtiöllä oli varsin positiivinen näkemys tilikauden 2006 taloudellisen tilanteen kehittymisestä, jota tuki Yhtiön menestys tilikaudella Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2005 kasvanut 9 prosenttia 1, Yhtiön tilikauden tulos oli 1,9 MEUR (vuonna 2004 tulos oli 1,4 MEUR) ja Yhtiön liiketulos oli 0,8 MEUR (vuonna 2004 liiketulos oli -0,5 MEUR). Lisäksi Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikaudella 2005 noussut 18 prosentista 28 prosenttiin. Yhtiöllä ei ollut perusteita olettaa, että sen taloudellinen tilanne tai toimialan yleinen tilanne heikentyisi tilikaudella Lisäksi Yhtiö oli laajentanut tuotteidensa myyntiä uusille kehittyville markkina-alueille zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Kun Yhtiö oli samalla aloittanut mittavat toimenpiteet kiinteiden sekä muiden kulujen karsimiseksi ja samalla Yhtiön tuottavuuden sekä kannattavuuden parantamiseksi, Yhtiöllä oli perusteltu syy odottaa helmikuussa 2006 että toisaalta sen myynti tulee edelleen kasvamaan (vähintään tilikautta 2005 vastaavalla tavalla) ja toisaalta, että sen kannattavuus tulee vastaavasti parantumaan. 1 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2005 oli tosiasiassa enemmän kuin 9 prosenttia, koska Yhtiö myi projektiliiketoimintansa pois joulukuussa 2004 ja siten vuoden 2005 liikevaihdossa projektiliiketoiminnan osuutta ei enää ollut merkittävästi mukana, pois lukien projektit, jotka oli liiketoimintakaupasta huolimatta sovittu hoidettavaksi loppuun Yhtiön toimesta tilikauden 2005 aikana.

10 8 Yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2006 on ollut lisäksi samansuuntainen zz zzzzk zzzzzzzzzzzzzz on tilikauden 2006 tulevaisuuden näkymiä arvioidessaan kertonut tiedotteessaan markkinatutkimuslaitosten ennustavan tietoliikenne-elektroniikan sopimussuunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoille noin 10 prosentin vuosittaista kasvua myös tulevaisuudessa. zzzzzzzzzzz ohjeistuksen mukaan suurimpia kasvualueita ovat muun muassa Aasian kehittyvät maat, joissa matkapuhelimien käyttäjien määrät ovat kasvussa. zzzzzzzzzzz arvioi vuoden 2006 liikevaihdon kasvavan EMS-markkinoiden keskimääräistä kasvua enemmän ja sen liiketuloksen parantuvan vuoteen 2005 verrattuna. Myös zzzzzzzzzzz on arvioinut yleistä markkinakehitystä Yhtiön toimialalla Yhtiön näkemystä vastaavalla tavalla. 2.2 Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi osavuosikatsauksessa selostanut Yhtiön todennäköistä kehitystä tilikautena Lisäksi Rahoitustarkastus kritisoi Yhtiötä siitä, ettei se ole esittänyt riittäviä perusteita sille, miksi annettua koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta ei ole muutettu. Rahoitustarkastuksen kritiikille ei ole aihetta. Markkinoiden tiedossa on ollut Yhtiön näkemys sen taloudellisen tilanteen todennäköisestä kehittymisestä tilikaudella Yhtiöllä ei ole huhtikuussa 2006 ollut tarvetta muuttaa koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta. Yhtiö on osavuosikatsauksessaan selvittänyt muun muassa, että se tulee julkaisemaan toisen vuosineljänneksen aikana neljä (4) uutta tuotetta, joiden Yhtiö ennakoi kerryttävän liikevaihtoa vuoden 2006 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä).

11 9 z z z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiö oli aloittanut myös tiedotettujen tehostamistoimenpiteiden täytäntöönpanon, joista oli odotettavissa merkittäviä kustannussäästöjä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Vastaavasti oli tiedotettu nimenomaisesti siitä, että Yhtiö ennakoi sen myynnin lisääntyvän vasta ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen eli toisen, kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön hallituksessa käsiteltiin zzzzzzzzz toisen vuosineljänneksen ohjeistusta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz z zzz z zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Muun muassa edellä mainituista syistä Yhtiöllä ei ollut syytä muuttaa sen aikaisemmin antamaa koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta. 2.3 Tulosvaroitus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi tulosvaroituksessaan antanut ilman aiheetonta viivytystä markkinoille olennaista tietoa tulosnäkymistään, koska Yhtiö ei tulosvaroituksen an-

12 10 tamisen yhteydessä ole korjannut koko tilikauden 2006 ennustetta. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiöllä olisi jo kesäkuussa 2006 pitänyt olla näkemys siitä, mikä tulee olemaan koko (ilmeisesti ensimmäisen) vuosipuoliskon liikevaihto ja tulos. Rahoitustarkastuksen näkemys on väärä. Tulosvaroitus on annettu oikea-aikaisesti ja oikeansisältöisenä. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja tuloksen perusteella ei ole voitu tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä olisi Yhtiön jälkimmäisen vuosipuoliskon ja samalla koko tilikauden liikevaihto ja tulos. Yhtiöllä ei ole myöskään ollut käytettävissään tuolloin tarkkaa tietoa ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta ja tuloksesta. Yhtiön hallitus käsitteli kokouksissaan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz Yhtiön toista vuosineljännestä koskevaa ennustetta ennen kuin tulosvaroitus annettiin Yhtiö on seurannut aktiivisesti ja tarkasti Yhtiön taloudellisen tilanteen kehittymistä ja reagoinut muutoksiin asianmukaisesti. zz z zzz z zz zz z

13 11 zzz z zz z zz zzz z zz z zzz z zz z zz zzz

14 12 z zz z zz zz Yhtiön näkemyksen mukaan liikevaihdon painottuminen kolmanteen ja neljänteen vuosineljännekseen automaatio- ja testaustuotteissa oli seurausta Yhtiön asiakkaiden liiketoiminnoissa tapahtuneista muutoksista ja toimialalle tyypillisestä investointien kausivaihtelusta. Telekommunikaatioalalla Yhtiön automaatio- ja testausliiketoiminnan kasvua edistävänä tekijänä oli edelleen nopea kasvu vuosittain myytävien matkapuhelinten määrässä. Autoelektroniikassa kasvutekijä on sekä vuosittain myytävien autojen määrän kasvu että elektroniikan suhteellisen osuuden lisääntymisen auton valmistusarvossa. Sopimusvalmistajien suhteellinen osuus elektroniikan valmistuksessa tulee lisääntymään edelleen ja sopimusvalmistajien tuotannon automaatioaste oli selvässä kasvussa.

15 13 Lisäksi Yhtiö oli aloittanut myynti- ja markkinointitoimenpiteet Venäjällä ja Turkissa. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä näillä markkina-alueilla. Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on saada uusia asiakkuuksia venäläisistä ja turkkilaisista OEM-laitevalmistajista ja elektroniikan sopimusvalmistajista. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz zz zz Yhtiön näkemystä liikevaihdon painottumisesta jälkimmäiselle vuosipuoliskolle tukee myös Yhtiön kanssa samalla toimialalle toimivan Yhtiön kilpailijan zzzzzzzzzzzzz tiedottamat tulevaisuuden näkymät. zzzzzzzzzzzzz on tiedotteissaan ja kertonut, että konsernin toiminnan luonteesta johtuen vuosineljännesten välillä tulee edelleenkin olemaan suuria vaihteluita. zzzzzzzzzzzzz arvioi liikevoit-

16 14 tokertymän painottuvan vuoden 2006 jälkimmäiselle puoliskolle. Toimialalla on siis tavanomaista, että vuosineljännesten taloudelliset tulokset vaihtelevat voimakkaasti eivätkä ne ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään sekä se, että liikevoitto kertyy useimmiten vasta tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 2.4 Tilintarkastajien muistio valvontatilintarkastuksesta Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei ole antanut ilman aiheetonta viivytystä markkinoille olennaista tietoa tulosnäkymistään, kun se ei ole muuttanut koko tilikaudelle 2006 annettua ohjeistusta tilintarkastajien raportin perusteella. Rahoitustarkastuksen näkemys asiasta on väärä. Tilintarkastajien muistio ei ole sisältänyt mitään sellaista tietoa, joka olisi laukaissut Yhtiön tiedottamisvelvoitteen. zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Muistiossa ei oteta lainkaan kantaa siihen, toteutuuko Yhtiön koko tilikautta 2006 koskeva ohjeistus vai jääkö se toteutumatta. Muistiossa todetaan vain numeerisesti ne määrät, joiden tulisi toteutua, jotta koko tilikautta 2006 koskevan ohjeistuksen mukainen ennuste saavutettaisiin. Tämä tieto ei ole ollut Yhtiölle uutta. Tilintarkastajien tehtäviin ei

17 15 myöskään edes kuulu ottaa kantaa ennusteiden mahdolliseen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen tulevaisuudessa tilintarkastustoimen kohdistuessa aina tarkastushetkeä edeltävään aikaan. Muistiolla tai sen sisällöllä ei ole merkitystä arvioitaessa Yhtiön tiedonantovelvollisuutta tai sen täyttämistä. 2.5 Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei ole selostanut Yhtiön todennäköistä kehitystä koko tilikaudella Lisäksi Rahoitustarkastus epäilee, että Yhtiön seurantajärjestelmä olisi heikko tai että Yhtiön johto suhtautuisi välinpitämättömästi markkinoille annettuihin ohjeistuksiin. Rahoitustarkastuksen epäilyt ovat aiheettomia. zz zz

18 16 zz Saatuaan tiedon alentuneesta myynti- ja liikevoittoennusteesta Yhtiön johto antoi viivytyksettä tulosvaroituksen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Yhtiö myös reagoi muuttuneeseen tilanteeseen välittömästi aloittamalla uudet yhteistoimintaneuvottelut (toiset yhteistoimintaneuvottelut tilikauden 2006 aikana) tuotannon ja hallinnon keskittämiseksi Suomessa ja Yhdysvalloissa. zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Liittyen Rahoitustarkastuksen väitteeseen Yhtiön seurantajärjestelmien heikkoudesta ja Yhtiön johdon välinpitämättömyydestä, Yhtiö toteaa edellä esitetyn lisäksi, että Yhtiö on vuodesta 2005 alkaen investoinut zzzzzzzzzzz seurantajärjestelmiensä uusimiseen. Merkittävin näistä uudistuksista on IFS toiminnanohjausjärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuosina Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi selostanut osavuosikatsauksessaan Yhtiön todennäköistä kehitystä tilikaudella Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiön antama ohjeistus, jonka mukaan viimeisen vuosineljänneksen liiketulos olisi positiivinen (enemmän kuin 0 EUR), oli ylioptimistinen.

19 17 Rahoitustarkastuksen näkemys on virheellinen. Yhtiön viimeisen vuosineljänneksen liiketulos olisi perustellusti voinut olla positiivinen esitetyn arvion mukaisesti. zz zzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä on ollut perusteltu syy uskoa, että Yhtiön viimeisen vuosineljänneksen liiketulos tulisi olemaan positiivinen. Yhtiössä oli läpikäyty laaja kannattavuuden parantamisohjelma, jonka positiiviset tulosvaikutukset (vähentyneet kustannukset) allokoituisivat merkittäviltä osin viimeiselle vuosineljännekselle. Lisäksi Yhtiön tarjouskanta oli hyvä eikä Yhtiöllä ollut syytä olettaa, että sen asiakkaat peruisivat jo tehtyjä tilauksia tai muuttaisivat antamiaan ennusteita. zzzzzzzzzzzzzzzzz zz zz zz z zz

20 18 zz Vastoin Rahoitustarkastuksen kirjoituksessa esitettyä, edellisten vuosineljännesten liiketuloksesta ei voida etenkään Yhtiön toimialalla tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, mikä tulee olemaan tarkasteluajanjakson tai seuraavan vuosineljänneksen liiketulos. Liiketuloksen (ja myynnin) raju vaihtelu on toimialalla vuosineljänneskohtaisesti tavanomaista erityisesti voimakkaasti kiristyneessä kilpailutilanteessa (kuten vuoden 2006 jälkimmäisen vuosipuoliskolla). 3 Ohjeistuksen 2006 toteutumatta jäämiseen johtaneet syyt Yhtiön vuoden 2006 taloudellinen toteuma oli sille pettymys. Yhtiön myynti oli tilikauden 2005 aikana saatu hyvään kuntoon ja kustannusrakennetta oli leikattu siten, että Yhtiön tilikauden 2005 liikevoitto oli jo selvästi positiivinen. Vuoden 2006 osalta Yhtiöllä oli perusteltuja odotuksia uusien tuotteiden ja markkina-alueiden lisämyynnin saavuttamiseen. zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiön toimialan kilpailutilanne muuttui yllättäen voimakkaasti tilikauden 2006 aikana. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että zzzzzzzzzzzz

21 19 zzzzz z zz zz zzz zz z zzzz zzzzzzzzzz 2. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz z zz z zzzz zz zzz zz z zzzz zz zzz zz 2 Muun muassa zzzzzzzzzz kertoi julkaistussa tiedotteessaan seuraavaa: Liikevaihdon vaatimaton kasvu johtui suurelta osin edellisvuotta pienemmästä myynnistä zzzzzzzzzzzzzzz kuuluville yhtiöille, minkä syynä olivat epäsuotuisa tuotevalikoima ja kiristynyt hintakilpailu.

22 20 zzzzzzzzzzzzz 3. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz<zzzzzz z zz zzz zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiö kärsi tilikaudella 2006 myös tehostamistoimenpiteiden aiheuttamista kertaluontoisista kustannuksista. Esimerkiksi tuotantotoiminnan siirtäminen Yhdysvalloista Suomeen aiheutti Yhtiölle ennakoitua enemmän kustannuksia sekä viivästyksiä toimituksiin. Mikään edellä mainituista negatiivisista tapahtumista ei ollut ennustettavissa helmikuussa 2006 eikä ennen kuin viimeisellä vuosineljänneksellä. 3 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

23 21 4 Yhteenveto 1 Yhtiö oli onnistunut liiketoimintansa kehittämisessä hyvin tilikaudella Yhtiö oli tehostanut ydinliiketoimintaansa ja karsinut voimakkaasti kulurakennettaan. Muun muassa näistä syistä Yhtiön liikevoitto oli parantunut 1,6 MEUR vuodesta 2005 ollen selvästi positiivinen. 2 Vuoden 2006 myyntiennustetta ja budjettia laadittaessa Yhtiö sai sen merkittävimmiltä asiakkailta erittäin positiivisen indikaation tilikauden 2006 tilausten lisääntymisestä. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa sen myynnin kehittyvän tilikaudella 2006 positiivisesti. 3 Yhtiö käynnisti alkuvuodesta 2006 voimakkaan tuotannon tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen liittyvän saneerausohjelman. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa sen kulurakenteen keventyvän tilikaudella Toimialan kilpailu- ja markkinatilanne muuttui tilikauden 2006 aikana voimakkaasti ja nopeasti. Muutokset eivät olleet Yhtiön tai markkinoiden tiedossa esimerkiksi tilikauden 2006 myyntiennustetta tai budjettia laadittaessa. Toimialan uudet toimijat voittivat aggressiivisella hintakilpailuilla asiakkuuksia Yhtiön merkittävimmiltä asiakkailta. 5 Kohdassa 3 mainitut tehostamistoimet aiheuttivat Yhtiölle kertaluontoisia ja yllättäviä kulueriä, jotka eivät olleet eivätkä olisi edes voineet olla Yhtiön tiedossa tilikauden 2006 myyntiennustetta ja budjettia laadittaessa. 6 Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja sekä myynti- ja markkinointijohtaja ovat seuranneet tarkasti ja aktiivisesti Yhtiön myynnin ja toimialan yleistä kehitystä. Yhtiön hallitus sai kokouksissaan toimitusjohtajalta tarkan

24 22 näkemyksen Yhtiön taloudellisesta tilanteesta verrattuna markkinoille annettuun tietoon. Yhtiöllä on ollut perusteltu syy luottaa siihen, että Yhtiön hallitukselle annetut tiedot ovat olleet oikein. 7 zzzzz z zz zz 8 Yhtiö neuvotteli ja allekirjoitti merkittävät yhteistyösopimukset Turkissa ja Venäjällä. Samalla Yhtiö oli laajentanut liiketoimintaansa Intiaan ja Etelä-Koreaan. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa, että sen tuotteiden myynti sille uusilla markkina-alueilla tulee kehittymään tilikauden 2006 aikana positiivisesti. 9 Yhtiön hallitus on toiminut huolellisesti antaessaan markkinoille viipymättä tulos- ja/tai liikevaihtovaroituksen Yhtiön taloudellisen tilanteen tai ennusteen muuttuessa markkinoilla olevasta ohjeistuksesta. Yhtiön budjetin laatiminen tilikaudelle 2006 on tapahtunut tavanomaisesti eikä Yhtiö ole ollut budjettia laatiessaan ylioptimistinen vaan päinvastoin, todelliseen ennusteeseen on suhtauduttu kriittisesti ja sitä on varovaisuussyistä leikattu.

25 23 Helsingissä, 20 päivänä elokuuta 2007 CENCORP OYJ LAATI Kai Kotiranta asianajaja, Kirkkonummi Cencorp Oyj:n asiamiehenä

26 liite 3 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE ASIA: Vastine Rahoitustarkastuksen Cencorp Oyj:lle lähettämään kuulemiskirjeeseen, liittyen asiaan 2/255/2007. PROSESSIOSOITE: Cencorp Oyj Lakiasiainjohtaja Ville Parpola Maksjoentie Lohja Puhelin: Telefaksi: Sähköposti: 1. Tausta Vastine perustuu: a) Rahoitustarkastuksen päivättyyn kuulemiskirjeeseen, koskien epäilyä IFRS standardien ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. b) Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n pidettyyn neuvotteluun, johon osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola.

27 liite 3 2 (7) Lisäksi paikalla oli Cencorp Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko. c) Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n pidettyyn neuvotteluun, johon osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Muilta osin viitataan Cencorp Oyj:n asiassa aiemmin antamiin selvityksiin, jotka ovat: - vastine selvityspyyntöön (liite 1) ja - muistio () sekä - Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n edustajien käymiin puhelinkeskusteluihin. 2. Toimenpiteet 2005 ja 2006 tilinpäätöksien oikaisemiseksi 2.1. Väitteet IFRS standardien laiminlyönnistä Cencorp Oyj ei ole laiminlyönyt IFRS-standardien noudattamista ja/tai tiedonantovelvollisuuden noudattamista eikä syyllistynyt mihinkään muuhunkaan moitittavaan tekoon. Perusteiden osalta viitataan asiassa aiemmin annettuun kirjalliseen ja suulliseen selvitykseen sekä erityisesti siihen, että Cencorp Oyj zzzzzzzzz z z zzzzzzz. Tilintarkastaja ei zzzzzzz. zzzzzzz. zzzzzzzzz zzzzz

28 liite 3 3 (7) zzzzzzz. zzzzzzz. zzz huomauttanut niistä myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessaan. Tilikausilla 2006 ja 2007 yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tuokko Tilintarkastus Oy. Tilintarkastaja mainitsi laskennallisesta verosaamisesta vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksessa seuraavaa: Lisäksi konsernin taseessa on 1,69 milj. euron laskennallinen verosaaminen, jonka arvo riippuu siitä, kääntyykö emoyhtiön tulos lähivuosina voitolliseksi. Olennaista tilintarkastajan maininnassa on, että se tuli Cencorp Oyj:n tietoon vasta maaliskuun 2007 lopussa eikä aikaisemmin vuoden 2006 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, kuten Rahoitustarkastus pidetyssä neuvottelussa epäili. Cencorp Oyj tiedotti tilintarkastuskertomuksen erillisellä pörssitiedotteella viipymättä asiasta tiedon saatuaan Tähän ja muihin vuosien laskennalista verosaamista koskeviin pörssitiedotteisiin viitaten markkinoilla on ollut koko ajan tieto laskennallisesta verosaamisesta ja siihen liittyvästä mahdollisesta riskistä. Edelleen Cencorp Oyj haluaa painottaa, että tilintarkastaja viittasi verosaamisen arvostuksessa tuloksen kääntymiseen voitolliseksi lähivuosina, eikä esimerkiksi vuoden 2007 jäljellä olleiden vuosineljännesten aikana. Yhtiön omat tämänhetkiset tulevaisuuden näkymät tukevat sitä, että yhtiön koko tilikauden tulos kääntyy voitolliseksi jo vuonna 2008.

29 liite 3 4 (7) Cencorp Oyj on osoittanut asiassa erityistä huolellisuutta konsultoidessaan laskennallisen verosaamisen kirjausperusteista zzzzzzzz Tilintarkastus Tuokkoa vuosina ja toiminut asiantuntijoilta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Cencorp Oyj haluaa lisäksi tuoda esiin, että IFRS asiat ovat olleet Suomessa yleisesti yhtiöille uusia ja tulkinnat vakiintumattomia. Tulkinnat ovat alkaneet vakiintua soveltamiskäytännön kautta EU:ssa vasta viime aikoina ja tämä käytännön muodostuminen jatkuu edelleen Rahoitustarkastuksen Cencorp Oyj:tä koskevat selvitykset Rahoitustarkastus on antanut ymmärtää käydyssä neuvottelussa ja käydyssä puhelinkeskustelussa Pelkonen/Parpola, että: mikäli Cencorp Oyj oikaisee vuosien 2005 ja 2006 tilinpäätöksien vertailuluvut laskennallisen verosaamisen osalta oma-aloitteisesti, tullaan otsikkoasian ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä koskevan epäilyn (Dnrot 08/245/2006 ja 9/230/2007) mahdolliset seuraamusharkinnat yhdistämään on epätodennäköistä, että Rahoitustarkastus tulee käynnistämään uusia selvityksiä oma-aloitteisen oikaisun

30 liite 3 5 (7) aiheuttamista mahdollisista taannehtivista tiedottamisvelvollisuus- tai muista asioista mikäli Rahoitustarkastus päätyy rangaistukseen yhdistetyssä asiassa, se on joko julkinen huomautus tai julkinen varoitus ja niihin mahdollisesti liittyvä seuraamusmaksu, eikä asia aiheuta muita toimenpiteitä Rahoitustarkastus on arvioinut päätöksen valmistuvan helmikuun 2008 loppuun mennessä Cencorp Oyj:n hallituksen päätös Aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseen tai muun sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. Rahoitustarkastus on pidetyssä neuvottelussa pidentänyt yhtiön vastineelle annettua määräaikaa klo asti. Yhtiön operatiivisen johdon Rahoitustarkastukselta pidetyssä neuvottelussa saaman palautteen perusteella yhtiö on arvioinut uudelleen laskennallisen verosaamisen kirjausperusteen. Cencorp Oyj:n hallitus on päättänyt kirjata alas laskennallisen verosaamisen kokonaisuudessaan ja oikaista vastaavalla määrällä IFRS -tilinpäätöstä , osavuosikatsauksia , ja

31 liite 3 6 (7) , IFRS -tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia , ja Vuosien 2005 ja 2006 tilinpäätösten sekä vuosien 2005, 2006 ja 2007 osavuosikatsausten vertailuluvut korjataan alaskirjausta vastaavasti. Suoritettavan oikaisun perusteella laskennallista verosaamista ei huomioida enää yhtiön tilinpäätöksessä. Yhtiö katsoo kuitenkin, että sillä on ollut alunperin riittävät perusteet kirjauksen tekemiseen ja nämä perusteet ovat kestäneet myös uudelleenarvioinnissa, joka on toteutettu vuoden 2006 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset eivät yhtiön näkemyksen mukaan ole sisältäneet olennaisia virheitä ja yhtiön toiminta on ollut huolellista. Rahoitustarkastukselta saadun palautteen mukaisesti yhtiö tulee jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan ennustettavuuteen ja sen pohjalta annettaviin ulkoisiin ohjeistuksiin. Rahoitustarkastuksen kanssa sovitun mukaisesti luonnos hallituksen päätöstä koskevaksi pörssitiedotteeksi toimitetaan Rahoitustarkastukselle kommentoitavaksi tämän kirjelmän liitteenä 3. Cencorp Oyj on perustanut asiasta hankekohtaisen sisäpiirirekisterin projektinimellä Lux, joka päättyy pörssitiedotteen tultua julkaistuksi.

32 liite 3 7 (7) Kunnioittaen Lohjalla, 14. tammikuuta 2008 CENCORP OYJ Jouni Suutarinen Toimitusjohtaja Liitteet: - vastine selvityspyyntöön (liite 1) ja - muistio () sekä - luonnos pörssitiedotteeksi (liite 3) Tiedoksi: Kielenniva, Kiuru, Jokela, Parpola, Kanervo, KHT Timo Tuokko ja asianajaja Kai Kotiranta

33 liitteen 3 liite 1 (11) RAHOITUSTARKASTUKSELLE Cencorp Oyj:n laatima muistio 9. tammikuuta 2008 Rahoitustarkastuksen kanssa käytävän neuvottelun pohjaksi, liittyen asiaan 2/255/ Muistion tausta ja tarkoitus Muistio perustuu 13. joulukuuta 2007 Rahoitustarkastuksen kanssa käytyyn neuvotteluun, jossa Rahoitustarkastus muun ohessa yksilöi perusteitaan 22. marraskuuta 2007 päivätyssä kuulemiskirjelmässään esittämilleen väitteille. Neuvotteluun osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Lisäksi paikalla oli Cencorp Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko. Cencorp Oyj:n tavoitteena on yksilöidä tässä muistiossa omia perusteitaan Rahoitustarkastuksen väittämälle IFRS standardin noudattamisen laiminlyönnille. Cencorp Oyj esittää nämä perustelunsa 9. tammikuuta 2008 Rahoitustarkastuksen kanssa käytävässä neuvottelussa ja antaa Rahoitustarkastuksen kannan kuultuaan kirjallisen vastineensa asiassa erikseen sovittavana ajankohtana yhtiön budjetin valmistuttua tammikuussa 2008.

34 liitteen 3 liite 2 (11) Muilta osin viitataan Cencorp Oyj:n asiassa aiemmin antamiin selvityksiin. Cencorp Oyj ei ole mielestään tahallisesti tai tuottamuksella laiminlyönyt IFRS-standardien noudattamista ja/tai tiedonantovelvollisuuden noudattamista eikä syyllistynyt mihinkään muuhun moitittavaan tekoon. Cencorp Oyj:n käsityksen mukaan aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseksi tai muun sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. 2. Toiminnan kääntyminen voitolliseksi Cencorp Oyj:llä oli osavuosikatsauksen julkistamisen aikaan takanaan 5 peräkkäistä positiivista vuosineljännestä. Samaisessa osavuosikatsauksessa ilmoitettiin, että Cencorp Oyj tulee kirjaamaan viimeisen vuosineljänneksen välitilinpäätökseen laskennallisia verosaamisia, joilla on positiivinen tulosvaikutus. Tilikauden tuloksen aleneminen vuoden 2005 viimeisellä vuosineljänneksellä johtui automaatio- ja testausliiketoiminnan arvioitua heikommasta kannattavuudesta sekä voimakkaasta panostuksesta uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, joka otettiin käyttöön Heikompi kannattavuus johtui osittain myös viimeisen vuosineljänneksen myynnin painottumisesta alempikatteisiin tuoteryhmiin. Lisäksi panostukset kuitulaserliiketoimintaan rasittivat tulosta n. 1,0 Meuroa. Edellä mainitut

35 liitteen 3 liite 3 (11) tuloksen alenemiseen vaikuttaneet syyt olivat pääosin normaalin liiketoiminnan ulkopuolisia ja kertaluonteisia, eikä niillä ollut vaikutusta siihen tosiasiaan, että yhtiöllä oli takanaan liiketoiminnallisesti viiden vuosineljänneksen positiivinen ajanjakso, eikä yhtiön tulevaisuutta koskeviin positiivisiin myyntinäkymiin. Näin ollen yhtiöllä oli näkemyksensä mukaan perusteltu syy olettaa toiminnan kääntyneen voitolliseksi siten, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voitaisiin hyödyntää. 3. Muu näyttö Toiminnan kääntymisen voitolliseksi lisäksi Cencorp Oyj:llä oli myös muuta vakuuttavaa näyttöä siitä, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan yhtiö pystyy hyödyntämään käyttämättömät verotukselliset tappionsa Budjetointi Cencorp Oyj:n näkemyksen mukaan yhtiön budjetit eivät ole epärealistisia. Tulevaisuuden ohjeistukset perustuvat Cencorp Oyj:n toimivan johdon huolelliseen ja pitkäjänteiseen budjettityöskentelyyn. Ohjeistusten toteutumista ja markkinatilanteen muuttumisen vaikutuksia budjetointiin seurataan jatkuvasti yhtiön toimivan johdon taholta, joka raportoi hallitusta säännöllisissä kokouksissa ja aina

36 liitteen 3 liite 4 (11) tarvittaessa. Yhtiön näkemyksen mukaan olennaista asiaa selvitettäessä on se, onko Cencorp Oyj:llä ollut perusteita arvioida tulevaisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyvän positiivisesti tulevaisuudessa. Yhtiö on keskustellut laskennallisen verosaamisen kirjauksesta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz eikä asiasta ole huomautettu myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessa. Näin ollen ei voida väittää, etteikö Cencorp Oyj olisi arvioinut tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä uudelleen laskennallisen verosaamisen kirjaamisperusteita tai yhtiö olisi toiminut muutoin asiassa huolimattomasti. Cencorp Oyj:n budjetointi perustuu tuotekohtaiseen myyntiennusteeseen. Käytännössä myyntiennuste laaditaan tuotteita konkreettisesti myyvien henkilöiden sekä myynti- ja markkinointijohtajan toimesta siten, että nämä sisällyttävät myyntiennusteeseen asiakkaiden arvion tulevan vuoden investointitarpeesta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.2. zzzzzzzzzzzzz

37 liitteen 3 liite 5 (11) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä ei ole kuitenkaan ollut perusteita epäillä sitä, ettei avoimen tarjouskannan ja asiakkaiden antamien laitehankintaennusteiden perusteella olisi kertynyt sitovia tilauksia vähintään ulkoisen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

38 liitteen 3 liite 6 (11) 3.3 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Lisäksi yhtiö edelleen vahvisti testauslaiteosaamistaan ostamalla TMD Test Mechanic & Design Oy:n osakekannan marraskuussa Uusien tuotteiden kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaisesti zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.4. Puolijohdeteollisuus zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Cencorp Oyj:n tavoitteena on rakentaa puolijohdeteollisuuden tuotantoautomaatiosta (Singulase) vahva tukijalka yhtiön elektroniikkateollisuuden tuotanto- ja testausautomaation rinnalle

39 liitteen 3 liite 7 (11) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.5. Toteutettu saneerausohjelma Yhtiö toteutti tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen johtavat toimenpiteet vuonna Toimenpiteiden seurauksena Cencorp Oyj saavutti vuositasolla yli 3,5 MEUR:n säästöt. Kyseisen saneerausohjelman suunnittelu aloitettiin (Pörssitiedote ). zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.6. Tilikausi 2005 Cencorp Oyj:n positiivista näkemystä tulevaisuudesta tuki myös yhtiön menestys tilikaudella Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2005 kasvanut ja yhtiön tilikauden tulos oli kääntynyt positiiviseksi. Lisäksi yhtiön omavaraisuusaste oli tilikaudella 2005 parantunut. Yhtiöllä ei ollut perusteita olettaa, että sen taloudellinen tilanne tai toimialan yleinen tilanne heikentyisi lähitulevaisuudessa.

40 liitteen 3 liite 8 (11) 3.7. Uudet markkina-alueet Cencorp Oyj aloitti vuonna 2005 tuotantoautomaatiolaitteiden toimitukset kahdelle uudelle merkittävälle markkina-alueelle Etelä- Koreaan ja Intiaan. Näistä etenkin Intiaa pidetään yleisesti elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden alihankintamaista voimakkaimmin ja nopeimmin kehittyvänä maana ja tällä maantieteellisellä alueella kasvupotentiaali Cencorp Oyj:n tuotteiden myynnille on merkittävä. zz z Yhtiön asiakkaiden tuotantotoiminnan laajentuessa tai uusien tehtaiden valmistuessa syntyy automaattisesti uutta merkittävää myyntipotentiaalia yhtiön ja sen kilpailijoiden tuotanto- ja testausautomaatiolaitteille, kun tehtaisiin hankitaan uusia tuotantolinjoja. Telekommunikaatioalalla Cencorp Oyj:n automaatio- ja testausliiketoiminnan kasvua edistävänä tekijänä on nopea kasvu vuosittain myytävien matkapuhelinten määrässä. Autoelektroniikassa kasvutekijä on sekä vuosittain myytävien autojen määrän kasvu että elektroniikan suhteellisen osuuden lisääntymisen auton valmistusarvossa. Sopimusvalmistajien suhteellinen osuus elektroniikan valmistuksessa tulee lisääntymään edelleen ja sopimusvalmistajien tuotannon automaatioaste on selvässä kasvussa.

41 liitteen 3 liite 9 (11) Lisäksi Yhtiö aloitti myynti ja markkinointitoimenpiteet Venäjällä ja Turkissa. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä näillä markkina-alueilla. Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on saada uusia asiakkuuksia venäläisistä ja turkkilaisista OEM-laitevalmistajista ja elektroniikan sopimusvalmistajista. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä on ollut perusteita odottaa sen tuotteiden myynnin lisääntyvän tilikauden 2006 aikana ja sen jälkeen muun muassa näillä uusilla voimakkaasti kehittyvillä markkina-alueilla Markkinatutkimukset ja alan muiden toimijoiden näkemykset Cencorp Oyj:n selvitysten mukaan toimialan yleinen kasvunäkymä alkuvuonna 2006 oli noin zz prosenttia p.a. Myös muut Cencorp Oyj:n kanssa samalla toimialalla toimivat yhtiöt ovat arvioineet alan kehittyvän Cencorp Oyj:n arvioimalla tavalla. zzzzzzzzzzz on tilikauden 2006 tulevaisuuden näkymiä arvioidessaan kertonut tiedotteessaan markkinatutkimuslaitosten ennustavan tietoliikenne-elektroniikan

42 liitteen 3 liite 10 (11) sopimussuunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoille noin 10 prosentin vuosittaista kasvua myös tulevaisuudessa. zzzzzzzzzzz ohjeistuksen mukaan suurimpia kasvualueita ovat muun muassa Aasian kehittyvät maat, joissa matkapuhelimien käyttäjien määrät ovat kasvussa Myynnin tehostaminen Cencorp Oyj teki vuonna 2005 investointeja uusien tuotteiden, tuottavuuden zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzz Tilintarkastajat ja tiedottaminen Cencorp Oyj keskusteli kirjauksesta zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz eikä huomauttanut niistä myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessaan. Tilikausilla 2006 ja 2007 yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tuokko Tilintarkastus Oy. Tilintarkastaja mainitsi laskennallisesta verosaamisesta vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksessa seuraavaa:

43 liitteen 3 liite 11 (11) Lisäksi konsernin taseessa on 1,69 milj. euron laskennallinen verosaaminen, jonka arvo riippuu siitä, kääntyykö emoyhtiön tulos lähivuosina voitolliseksi. Cencorp Oyj tiedotti tilintarkastuskertomuksen erillisellä pörssitiedotteella viipymättä asiasta tiedon saatuaan Vuoden 2008 budjetti zz zz ja samalla aloitetaan myös vuoden 2007 tilinpäätökseen sisältyvän laskennallisen verosaamisen määrän arviointi. Kunnioittaen Lohjalla, 4. tammikuuta 2008 CENCORP OYJ Jouni Suutarinen Toimitusjohtaja

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Luotettava automaatioratkaisujen toimittaja

Luotettava automaatioratkaisujen toimittaja Luotettava automaatioratkaisujen toimittaja Cencorp suunnittelee, kehittää ja valmistaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2015 YHTEENVETO

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2015 YHTEENVETO VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 31.3.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %.

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 31.3.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %. CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU MAALISKUU 2013 Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-maaliskuu 2013 oli 2,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2011, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2011, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2012 klo 17.15 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 LIIKEVAIHTO VUODEN TAKAISELLA TASOLLA, KANNATTAVUUS PARANI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta

Lisätiedot

Yhtiö kirjasi alas vuonna 2013 LAS-liiketoiminnan liikearvoja 0,4 miljoonaa euroa sekä vaihtoomaisuuuden eriä yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö kirjasi alas vuonna 2013 LAS-liiketoiminnan liikearvoja 0,4 miljoonaa euroa sekä vaihtoomaisuuuden eriä yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 oli 11,1 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa vuonna 2012). Jatkuvien

Lisätiedot

TILAn sihteeri pyysi uutta selvitystä A:lta. Myös A:n jälkimmäinen selvitys oli ristiriidassa julkisista rekistereistä saatujen tietojen kanssa.

TILAn sihteeri pyysi uutta selvitystä A:lta. Myös A:n jälkimmäinen selvitys oli ristiriidassa julkisista rekistereistä saatujen tietojen kanssa. TILA 1/2013 TILA otti KHT A:n toiminnan tutkittavaksi omasta aloitteestaan. TILAn sihteeri pyysi A:lta selvitystä hänen yritystoimintaa harjoittavien yhtiöidensä taloudellisesta tilanteesta. A:n yhtiöillä

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu C e n c o r p O y j V U O S I K AT S AU S 2 0 1 0 VUOSIKATSAUS 2010 I Sisältö Tiivistelmä Cencorp lyhyesti Sivu Tiivistelmä 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cencorpin strategia 5 Cencorpin tuotteet 7 Hallituksen

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 31.12.2014 Cencorpista yhteensä 58,3%.

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 31.12.2014 Cencorpista yhteensä 58,3%. CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 YHTEENVETO - Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) rakennemuutos jatkuu edelleen. Edellisellä katsauskaudella tammikuu syyskuu Cencorp myi 70 prosentin osuuden elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2012

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2012 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2012 CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2012 CENCORP LYHYESTI Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %.

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %. CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU SYYSKUU 2013 Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 oli 8,9 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 21.12.2012 Nro 3530 Diaarinumero R 10/2714 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Asia Valittajat Vastavalittajat

Lisätiedot