Julkisen varoituksen 1(1) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen varoituksen 1(1) liite 1 Dnro 4/445/2008 3.3.2008 Julkinen"

Transkriptio

1 1(1) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen Yhteenvetotaulukko Cencorp Oyj:n eri ajankohtina antamista ohjeistuksista verrattuna toteutuneeseen kehitykseen: Pvm Ohjeistus vuodelle 2005 Koko vuoden 2005 toteutuma Tp-tiedote Liikevaihto 2005 yli 35 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 35,3 me, EBIT 2 % 3Q/ Liikevaihto yli 35 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 35,3 me, EBIT 2 % Pvm Ohjeistus 2006 Osavuosijakson toteutuma 2006 (edell.vuosi) Tp-tiedote Q Liikevaihto 2006 kasvaa 6-12 % 2005:stä (37,4 39,5 me), EBIT tulee olemaan yli 8 % lv:stä Koko vuoden 2006 liikevaihto kasvaa 6-12 % (37,4 39,5 me), EBIT 2006 tulee olemaan yli 8 % lv:stä. Lisäksi ohjeistus 2Q:lle: Liikevaihto yli 7 me, EBIT yli 8 % Liikevaihto 5,9 me (8,6 me), laski ed. vuoden vastaavasta 31 % EBIT -21 % ( 8 %) negatiivinen eli tappiota -1,2 me Katsauskauden kumulatiivinen toteutuma 2006 (edell.vuosi) Liikevaihto v.2005 oli 35,3 me ja EBIT-% 2 % Liikevaihto 5,9 me ja EBIT -21 % (8,6 me ja 8 % ) Tulosvaroitus Q Q liikevaihto-ohjeistus ennallaan, uusi EBIT-ohjeistus 2Q:lle: alle 8 %, mutta positiivinen. Koko vuoden 2006 ohjeistus ennallaan. Uusi ohjeistus koko vuodelle 2006: liikevaihto noin 30 me; EBIT alle 8 % mutta yli edellisvuoden (eli välillä 2,2 % - 8,0 %). Liikevaihto 6,8 me (10,4 me) 2Q liikevaihto oli alle tulosvaroituksen 2Q EBIT 2 % ( 14 %), EBIT oli 0,1 me eli positiivinen, kuten ennakoitu Puolen vuoden liikevaihto 12,8 me (19 me ) Liikevaihto 33 % alle edellisvuoden. EBIT - 9% ( 11 %) eli -1,1 me

2 2(2) liite 1 Dnro 4/445/ Julkinen Pvm Ohjeistus 2006 Osavuosijakson toteutuma 2006 (edell.vuosi) 3Q Uusi ohjeistus koko vuodelle liikevaihto 2006 alle 30 me, EBIT tappiollinen Lisäksi ohjeistus 4Q:lle: EBIT positiivinen Liikevaihto 3,0 me (8,0 ) ja EBIT -0,9 me -32 % ( 2 %) Katsauskauden kumulatiivinen toteutuma 2006 (edell.vuosi) Liikevaihto 15,8 me (27,1 me ) Kumulatiivinen liikevaihto oli 52 % koko vuoden ohjeistuksesta EBIT -13 % ( 8%) kumulatiivinen EBIT tappiolla -2,0 me Tulosvaroitus Tp-tiedote Uusi ohjeistus koko vuodelle 2006: liikevaihto 20 me. Uusi ohjeistus 4Q:lle: EBIT tappiollinen Liikevaihto oli 4,2 me (8,1 me ) EBIT oli -30% ( -19 %). Liikevaihto oli 19,9 me (35,3 me) ja EBIT - 3,3 me, -16,8 % lv:stä ( 2 %)

3 1 RAHOITUSTARKASTUKSELLE ASIA Hallintolain 34 :n tarkoittama lausuma tiedottamista ym. koskevassa asiassa diaarinumerot 8/245/2006 ja 9/230/2007 LAUSUMAN ANTAJA Cencorp Oyj, julkinen osakeyhtiö Lohjalta Maksjoentie 11, Lohja LAUSUMAN ANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Kai Kotiranta Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Yrjönkatu 13 A, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti

4 2 LAUSUMA 1 Aluksi Cencorp Oyj (jäljempänä Yhtiö ) ei ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden noudattamista arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 :n, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 :n 5 momentin tai kirjanpitolain 3 luvun 1 :n 6 momentin osalta. Yhtiö ei ole myöskään rikkonut arvopaperimarkkinalain 5 luvun 12 :n 2 momentin määräyksiä eikä Yhtiön toiminnassa ole syyllistytty Yhtiön osakekurssin vääristämiseen tai mihinkään muuhun moitittavaan tekoon. Yhtiön tiedottaminen on ollut asianmukaista ja oikea-aikaista. Yhtiö on tiedottanut markkinoille viipymättä tietoonsa tulleista seikoista, joilla on voinut olla merkitystä Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei ole antanut markkinoille tietoa, joka ei olisi ollut sen antamishetkellä perusteltua tai Yhtiön näkemyksen mukaan oikeaa. Rahoitustarkastuksen kritiikki asiassa perustuu keskeisiltä osin ilmeisesti siihen, että Yhtiö antoi - muiden samalla toimialalla toimivien yhtiöiden kanssa vastaavalla tavalla - tilikaudella 2006 useita tulos- ja/tai liikevaihtovaroituksia. Tulosvaroitusten antamisessa ei ole mitään moitittavaa vaikka Yhtiön, toimialan tai yleisen markkinatilanteen muutokset antaisivat Yhtiölle aihetta muuttaa markkinoilla Yhtiöstä olevaa tietoa useitakin kertoja tilikauden aikana. Yhtiö on tällöin päinvastoin seurannut Yhtiön taloudellisen tilanteen ja ennusteen sekä toimintaympäristön kehittymistä aktiivisesti tilikauden aikana ja tiedottanut mahdollisista muutoksista oikea-aikaisesti ja viipymättä niistä tiedon saatuaan. Yhtiön toiminta ja tiedottaminen on ollut huolellista. Vastaavasti Yhtiön kanssa samalla toimialalla toimivat yhtiöt kuten Elcoteq SE ja Elektrobit Oyj antoivat tilikaudella 2006 useita tulosvaroituksia.

5 3 Mitään aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseksi Yhtiölle tai minkään muunkaan sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. Seuraavaksi Yhtiö ottaa kantaa Rahoitustarkastuksen näkemyksessä esitettyihin epäilyihin (Rahoitustarkastuksen kirjoitus , sivut 9-11, kohdat 1-6) ja vastaa asiassa kohteliaimmin seuraavaa. 2 Vastaus Rahoitustarkastuksen epäilyihin 2.1 Tilinpäätöstiedote Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö olisi tilinpäätöstiedotteessaan antanut markkinoille perustelemattoman ja mahdollisesti epätodennäköisen ohjeistuksen tulevaisuuden näkymistään. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiöllä ei olisi ollut perusteita ennakoida tuntuvaa kasvua ja merkittävää kannattavuuden parantumista tilikaudella Rahoitustarkastuksen näkemys on väärä. Yhtiön koko tilikautta 2006 koskeva ohjeistus on ollut sen antamishetkellä perusteltu ja Yhtiöllä on ollut perusteita ennakoida sen liikevaihdon sekä kannattavuuden toteutuvan tilikaudella 2006 ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. Ohjeistus perustui Yhtiön toimivan johdon huolelliseen ja pitkäjänteiseen vuotta 2006 koskevaan budjettityöskentelyyn, joka aloitettiin jo syksyllä Tilinpäätöstiedotteen mukaan Yhtiö oli vuonna 2005 aloittanut tuotantoautomaatiolaitteiden toimitukset kahdelle uudelle merkittävälle markkina-alueelle Etelä-Koreaan ja Intiaan. Näistä etenkin Intiaa pidetään yleisesti elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden alihankinta-

6 4 maista voimakkaimmin ja nopeimmin kehittyvänä maana ja tällä maantieteellisellä alueella kasvupotentiaali Yhtiön tuotteiden myynnille oli ja on edelleen merkittävä. zz ovat kasvattaneet massatuotantoaan Intiassa ja rakentaneet alueelle uusia tehtaita sekä laajentaneet vanhoja. Yhtiön asiakkaiden tuotantotoiminnan laajentuessa tai uusien tehtaiden valmistuessa syntyy automaattisesti uutta merkittävää myyntipotentiaalia Yhtiön ja sen kilpailijoiden tuotanto- ja testausautomaatiolaitteille, kun tehtaisiin perustetaan uusia tuotantolinjoja. Yhtiöllä on ollut perusteita odottaa sen tuotteiden myynnin lisääntyvän tilikauden 2006 aikana muun muassa näillä uusilla voimakkaasti kehittyvillä markkina-alueilla. Tilinpäätöstiedotteessa on asianmukaisesti selvitetty Yhtiön asiakkaiden toimitusaikavaatimusten huomattavaa lyhentymistä. Käytännössä tämä on tarkoittanut Yhtiön niin sanotun kovan tilauskannan pienentymistä ja avoimen tarjouskannan kasvamista vastaavasti. Toimitusaikavaatimusten huomattava lyhentyminen johtuu muun muassa matkapuhelinmallien lukumäärän ja niiden variaatiomahdollisuuksien jatkuvasta vuosittaisesta kasvusta ja siitä, että asiakkaat eivät halua sitoa varoja suuriin tuotantoautomaatiolaiteinvestointeihin liian aikaisin. Yhtiöllä ei ole kuitenkaan ollut perusteita epäillä sitä, ettei avoimen tarjouskannan ja asiakkaiden antamien laitehankintaennusteiden perusteella olisi kertynyt sitovia tilauksia vähintään markkinoille annetun ulkoisen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Varsinaisen tilikauden 2006 ohjeistuksen mukaisesti Yhtiön koko vuoden liikevaihdon odotettiin kasvavan 6-12 prosenttia vuoteen 2005 ver-

7 5 rattuna ja liiketuloksen arvioitiin olevan yli 8 prosenttia liikevaihdosta. Tällöin Yhtiön koko vuoden liikevaihto olisi ollut 37,4 MEUR 39,5 MEUR ja liikevoitto olisi ollut 3 MEUR 3,2 MEUR. Vastoin Rahoitustarkastuksen kirjoituksessa esitettyä, Yhtiö ei ole tiedotteessaan kuitenkaan ennakoinut tuntuvaa kasvua ja merkittävää kannattavuuden parantumista. Toimialan yleinen kasvunäkymä alkuvuonna 2006 oli noin 10 prosenttia p.a. Lisäksi Yhtiö tiedotti ohjeistuksen antamisen yhteydessä, että se arvioi tuotteiden kysynnän kasvavan (vasta) ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Tällöin Yhtiö on nimenomaisesti tiedottanut markkinoille, että tammi-maaliskuussa 2006 Yhtiö ei ole ennakoinut tuotteiden kysynnän kasvavan, vaan myynnin ennakoitiin kehittyvän positiivisesti huhtikuusta 2006 alkaen ottamatta kantaa tarkemmin siihen, milloin (mihin vuoden aikaan) tuotteiden kysyntä alkaa kasvaa. Toimialalle tyypillisellä tavalla (Yhtiön asiakkaiden) investoinnit tehdään pääasiassa vuosineljännesten lopussa ja erityisesti kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana tilikauden päättymisen lähestyessä. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa, että sen tuotteiden kysyntä (myynti) tulisi kasvamaan erityisesti vuoden 2006 kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana kasvun painottuessa viimeiselle vuosineljännekselle. Myynnin kasvaessa ennakoidulla tavalla myös Yhtiön liiketulos olisi kehittynyt ohjeistuksen mukaisesti. zzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Varovaisuussyistä Yhtiö tiedotti kuitenkin merkittävästi maltillisemmasta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta.

8 6 Yhtiön näkemyksen mukaan olennaista asiaa selvitettäessä on se, onko Yhtiöllä ollut perusteita arvioida tilikauden 2006 liikevaihdon ja kannattavuuden (liiketuloksen) kehittyvän arvioidulla tavalla. Yhtiön budjetointi perustuu tuotekohtaiseen myyntiennusteeseen, joka laaditaan myynti- ja talousosaston yhteistyönä. Käytännössä myyntiennuste laaditaan Yhtiön tuotteita konkreettisesti myyvien henkilöiden sekä myynti- ja markkinointijohtajan toimesta siten, että nämä sisällyttävät myyntiennusteeseen asiakkaiden arvion tulevan vuoden (tässä vuoden 2006) investointitarpeesta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz Yhtiö on tilinpäätöstiedotteessaan kertonut lisäksi Yhtiön tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen johtavista toimenpiteistä zzzzzzzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzz Tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen joh-

9 7 tavina toimenpiteinä Yhtiö ilmoitti muun muassa helmikuussa 2006 alkavasta yhteistoimintaneuvottelusta sekä Ruotsin tytäryhtiön lakkauttamisesta. Yhtiöllä on ollut perusteltu syy olettaa helmikuussa 2006 markkinoille tiedotettujen tehostamistoimien johtavan Yhtiön tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2006 siten, että tilikaudelle 2006 annettu ohjeistus toteutuisi. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen ajankohtana Yhtiöllä oli varsin positiivinen näkemys tilikauden 2006 taloudellisen tilanteen kehittymisestä, jota tuki Yhtiön menestys tilikaudella Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2005 kasvanut 9 prosenttia 1, Yhtiön tilikauden tulos oli 1,9 MEUR (vuonna 2004 tulos oli 1,4 MEUR) ja Yhtiön liiketulos oli 0,8 MEUR (vuonna 2004 liiketulos oli -0,5 MEUR). Lisäksi Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikaudella 2005 noussut 18 prosentista 28 prosenttiin. Yhtiöllä ei ollut perusteita olettaa, että sen taloudellinen tilanne tai toimialan yleinen tilanne heikentyisi tilikaudella Lisäksi Yhtiö oli laajentanut tuotteidensa myyntiä uusille kehittyville markkina-alueille zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzz zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Kun Yhtiö oli samalla aloittanut mittavat toimenpiteet kiinteiden sekä muiden kulujen karsimiseksi ja samalla Yhtiön tuottavuuden sekä kannattavuuden parantamiseksi, Yhtiöllä oli perusteltu syy odottaa helmikuussa 2006 että toisaalta sen myynti tulee edelleen kasvamaan (vähintään tilikautta 2005 vastaavalla tavalla) ja toisaalta, että sen kannattavuus tulee vastaavasti parantumaan. 1 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2005 oli tosiasiassa enemmän kuin 9 prosenttia, koska Yhtiö myi projektiliiketoimintansa pois joulukuussa 2004 ja siten vuoden 2005 liikevaihdossa projektiliiketoiminnan osuutta ei enää ollut merkittävästi mukana, pois lukien projektit, jotka oli liiketoimintakaupasta huolimatta sovittu hoidettavaksi loppuun Yhtiön toimesta tilikauden 2005 aikana.

10 8 Yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2006 on ollut lisäksi samansuuntainen zz zzzzk zzzzzzzzzzzzzz on tilikauden 2006 tulevaisuuden näkymiä arvioidessaan kertonut tiedotteessaan markkinatutkimuslaitosten ennustavan tietoliikenne-elektroniikan sopimussuunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoille noin 10 prosentin vuosittaista kasvua myös tulevaisuudessa. zzzzzzzzzzz ohjeistuksen mukaan suurimpia kasvualueita ovat muun muassa Aasian kehittyvät maat, joissa matkapuhelimien käyttäjien määrät ovat kasvussa. zzzzzzzzzzz arvioi vuoden 2006 liikevaihdon kasvavan EMS-markkinoiden keskimääräistä kasvua enemmän ja sen liiketuloksen parantuvan vuoteen 2005 verrattuna. Myös zzzzzzzzzzz on arvioinut yleistä markkinakehitystä Yhtiön toimialalla Yhtiön näkemystä vastaavalla tavalla. 2.2 Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi osavuosikatsauksessa selostanut Yhtiön todennäköistä kehitystä tilikautena Lisäksi Rahoitustarkastus kritisoi Yhtiötä siitä, ettei se ole esittänyt riittäviä perusteita sille, miksi annettua koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta ei ole muutettu. Rahoitustarkastuksen kritiikille ei ole aihetta. Markkinoiden tiedossa on ollut Yhtiön näkemys sen taloudellisen tilanteen todennäköisestä kehittymisestä tilikaudella Yhtiöllä ei ole huhtikuussa 2006 ollut tarvetta muuttaa koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta. Yhtiö on osavuosikatsauksessaan selvittänyt muun muassa, että se tulee julkaisemaan toisen vuosineljänneksen aikana neljä (4) uutta tuotetta, joiden Yhtiö ennakoi kerryttävän liikevaihtoa vuoden 2006 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä).

11 9 z z z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiö oli aloittanut myös tiedotettujen tehostamistoimenpiteiden täytäntöönpanon, joista oli odotettavissa merkittäviä kustannussäästöjä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Vastaavasti oli tiedotettu nimenomaisesti siitä, että Yhtiö ennakoi sen myynnin lisääntyvän vasta ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen eli toisen, kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön hallituksessa käsiteltiin zzzzzzzzz toisen vuosineljänneksen ohjeistusta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz z zzz z zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Muun muassa edellä mainituista syistä Yhtiöllä ei ollut syytä muuttaa sen aikaisemmin antamaa koko tilikautta 2006 koskevaa ohjeistusta. 2.3 Tulosvaroitus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi tulosvaroituksessaan antanut ilman aiheetonta viivytystä markkinoille olennaista tietoa tulosnäkymistään, koska Yhtiö ei tulosvaroituksen an-

12 10 tamisen yhteydessä ole korjannut koko tilikauden 2006 ennustetta. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiöllä olisi jo kesäkuussa 2006 pitänyt olla näkemys siitä, mikä tulee olemaan koko (ilmeisesti ensimmäisen) vuosipuoliskon liikevaihto ja tulos. Rahoitustarkastuksen näkemys on väärä. Tulosvaroitus on annettu oikea-aikaisesti ja oikeansisältöisenä. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja tuloksen perusteella ei ole voitu tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä olisi Yhtiön jälkimmäisen vuosipuoliskon ja samalla koko tilikauden liikevaihto ja tulos. Yhtiöllä ei ole myöskään ollut käytettävissään tuolloin tarkkaa tietoa ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta ja tuloksesta. Yhtiön hallitus käsitteli kokouksissaan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz Yhtiön toista vuosineljännestä koskevaa ennustetta ennen kuin tulosvaroitus annettiin Yhtiö on seurannut aktiivisesti ja tarkasti Yhtiön taloudellisen tilanteen kehittymistä ja reagoinut muutoksiin asianmukaisesti. zz z zzz z zz zz z

13 11 zzz z zz z zz zzz z zz z zzz z zz z zz zzz

14 12 z zz z zz zz Yhtiön näkemyksen mukaan liikevaihdon painottuminen kolmanteen ja neljänteen vuosineljännekseen automaatio- ja testaustuotteissa oli seurausta Yhtiön asiakkaiden liiketoiminnoissa tapahtuneista muutoksista ja toimialalle tyypillisestä investointien kausivaihtelusta. Telekommunikaatioalalla Yhtiön automaatio- ja testausliiketoiminnan kasvua edistävänä tekijänä oli edelleen nopea kasvu vuosittain myytävien matkapuhelinten määrässä. Autoelektroniikassa kasvutekijä on sekä vuosittain myytävien autojen määrän kasvu että elektroniikan suhteellisen osuuden lisääntymisen auton valmistusarvossa. Sopimusvalmistajien suhteellinen osuus elektroniikan valmistuksessa tulee lisääntymään edelleen ja sopimusvalmistajien tuotannon automaatioaste oli selvässä kasvussa.

15 13 Lisäksi Yhtiö oli aloittanut myynti- ja markkinointitoimenpiteet Venäjällä ja Turkissa. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä näillä markkina-alueilla. Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on saada uusia asiakkuuksia venäläisistä ja turkkilaisista OEM-laitevalmistajista ja elektroniikan sopimusvalmistajista. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz zz zz Yhtiön näkemystä liikevaihdon painottumisesta jälkimmäiselle vuosipuoliskolle tukee myös Yhtiön kanssa samalla toimialalle toimivan Yhtiön kilpailijan zzzzzzzzzzzzz tiedottamat tulevaisuuden näkymät. zzzzzzzzzzzzz on tiedotteissaan ja kertonut, että konsernin toiminnan luonteesta johtuen vuosineljännesten välillä tulee edelleenkin olemaan suuria vaihteluita. zzzzzzzzzzzzz arvioi liikevoit-

16 14 tokertymän painottuvan vuoden 2006 jälkimmäiselle puoliskolle. Toimialalla on siis tavanomaista, että vuosineljännesten taloudelliset tulokset vaihtelevat voimakkaasti eivätkä ne ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään sekä se, että liikevoitto kertyy useimmiten vasta tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 2.4 Tilintarkastajien muistio valvontatilintarkastuksesta Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei ole antanut ilman aiheetonta viivytystä markkinoille olennaista tietoa tulosnäkymistään, kun se ei ole muuttanut koko tilikaudelle 2006 annettua ohjeistusta tilintarkastajien raportin perusteella. Rahoitustarkastuksen näkemys asiasta on väärä. Tilintarkastajien muistio ei ole sisältänyt mitään sellaista tietoa, joka olisi laukaissut Yhtiön tiedottamisvelvoitteen. zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Muistiossa ei oteta lainkaan kantaa siihen, toteutuuko Yhtiön koko tilikautta 2006 koskeva ohjeistus vai jääkö se toteutumatta. Muistiossa todetaan vain numeerisesti ne määrät, joiden tulisi toteutua, jotta koko tilikautta 2006 koskevan ohjeistuksen mukainen ennuste saavutettaisiin. Tämä tieto ei ole ollut Yhtiölle uutta. Tilintarkastajien tehtäviin ei

17 15 myöskään edes kuulu ottaa kantaa ennusteiden mahdolliseen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen tulevaisuudessa tilintarkastustoimen kohdistuessa aina tarkastushetkeä edeltävään aikaan. Muistiolla tai sen sisällöllä ei ole merkitystä arvioitaessa Yhtiön tiedonantovelvollisuutta tai sen täyttämistä. 2.5 Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei ole selostanut Yhtiön todennäköistä kehitystä koko tilikaudella Lisäksi Rahoitustarkastus epäilee, että Yhtiön seurantajärjestelmä olisi heikko tai että Yhtiön johto suhtautuisi välinpitämättömästi markkinoille annettuihin ohjeistuksiin. Rahoitustarkastuksen epäilyt ovat aiheettomia. zz zz

18 16 zz Saatuaan tiedon alentuneesta myynti- ja liikevoittoennusteesta Yhtiön johto antoi viivytyksettä tulosvaroituksen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Yhtiö myös reagoi muuttuneeseen tilanteeseen välittömästi aloittamalla uudet yhteistoimintaneuvottelut (toiset yhteistoimintaneuvottelut tilikauden 2006 aikana) tuotannon ja hallinnon keskittämiseksi Suomessa ja Yhdysvalloissa. zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Liittyen Rahoitustarkastuksen väitteeseen Yhtiön seurantajärjestelmien heikkoudesta ja Yhtiön johdon välinpitämättömyydestä, Yhtiö toteaa edellä esitetyn lisäksi, että Yhtiö on vuodesta 2005 alkaen investoinut zzzzzzzzzzz seurantajärjestelmiensä uusimiseen. Merkittävin näistä uudistuksista on IFS toiminnanohjausjärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuosina Osavuosikatsaus Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiö ei olisi selostanut osavuosikatsauksessaan Yhtiön todennäköistä kehitystä tilikaudella Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan Yhtiön antama ohjeistus, jonka mukaan viimeisen vuosineljänneksen liiketulos olisi positiivinen (enemmän kuin 0 EUR), oli ylioptimistinen.

19 17 Rahoitustarkastuksen näkemys on virheellinen. Yhtiön viimeisen vuosineljänneksen liiketulos olisi perustellusti voinut olla positiivinen esitetyn arvion mukaisesti. zz zzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä on ollut perusteltu syy uskoa, että Yhtiön viimeisen vuosineljänneksen liiketulos tulisi olemaan positiivinen. Yhtiössä oli läpikäyty laaja kannattavuuden parantamisohjelma, jonka positiiviset tulosvaikutukset (vähentyneet kustannukset) allokoituisivat merkittäviltä osin viimeiselle vuosineljännekselle. Lisäksi Yhtiön tarjouskanta oli hyvä eikä Yhtiöllä ollut syytä olettaa, että sen asiakkaat peruisivat jo tehtyjä tilauksia tai muuttaisivat antamiaan ennusteita. zzzzzzzzzzzzzzzzz zz zz zz z zz

20 18 zz Vastoin Rahoitustarkastuksen kirjoituksessa esitettyä, edellisten vuosineljännesten liiketuloksesta ei voida etenkään Yhtiön toimialalla tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, mikä tulee olemaan tarkasteluajanjakson tai seuraavan vuosineljänneksen liiketulos. Liiketuloksen (ja myynnin) raju vaihtelu on toimialalla vuosineljänneskohtaisesti tavanomaista erityisesti voimakkaasti kiristyneessä kilpailutilanteessa (kuten vuoden 2006 jälkimmäisen vuosipuoliskolla). 3 Ohjeistuksen 2006 toteutumatta jäämiseen johtaneet syyt Yhtiön vuoden 2006 taloudellinen toteuma oli sille pettymys. Yhtiön myynti oli tilikauden 2005 aikana saatu hyvään kuntoon ja kustannusrakennetta oli leikattu siten, että Yhtiön tilikauden 2005 liikevoitto oli jo selvästi positiivinen. Vuoden 2006 osalta Yhtiöllä oli perusteltuja odotuksia uusien tuotteiden ja markkina-alueiden lisämyynnin saavuttamiseen. zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiön toimialan kilpailutilanne muuttui yllättäen voimakkaasti tilikauden 2006 aikana. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että zzzzzzzzzzzz

21 19 zzzzz z zz zz zzz zz z zzzz zzzzzzzzzz 2. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzz z zz z zzzz zz zzz zz z zzzz zz zzz zz 2 Muun muassa zzzzzzzzzz kertoi julkaistussa tiedotteessaan seuraavaa: Liikevaihdon vaatimaton kasvu johtui suurelta osin edellisvuotta pienemmästä myynnistä zzzzzzzzzzzzzzz kuuluville yhtiöille, minkä syynä olivat epäsuotuisa tuotevalikoima ja kiristynyt hintakilpailu.

22 20 zzzzzzzzzzzzz 3. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz<zzzzzz z zz zzz zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiö kärsi tilikaudella 2006 myös tehostamistoimenpiteiden aiheuttamista kertaluontoisista kustannuksista. Esimerkiksi tuotantotoiminnan siirtäminen Yhdysvalloista Suomeen aiheutti Yhtiölle ennakoitua enemmän kustannuksia sekä viivästyksiä toimituksiin. Mikään edellä mainituista negatiivisista tapahtumista ei ollut ennustettavissa helmikuussa 2006 eikä ennen kuin viimeisellä vuosineljänneksellä. 3 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

23 21 4 Yhteenveto 1 Yhtiö oli onnistunut liiketoimintansa kehittämisessä hyvin tilikaudella Yhtiö oli tehostanut ydinliiketoimintaansa ja karsinut voimakkaasti kulurakennettaan. Muun muassa näistä syistä Yhtiön liikevoitto oli parantunut 1,6 MEUR vuodesta 2005 ollen selvästi positiivinen. 2 Vuoden 2006 myyntiennustetta ja budjettia laadittaessa Yhtiö sai sen merkittävimmiltä asiakkailta erittäin positiivisen indikaation tilikauden 2006 tilausten lisääntymisestä. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa sen myynnin kehittyvän tilikaudella 2006 positiivisesti. 3 Yhtiö käynnisti alkuvuodesta 2006 voimakkaan tuotannon tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen liittyvän saneerausohjelman. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa sen kulurakenteen keventyvän tilikaudella Toimialan kilpailu- ja markkinatilanne muuttui tilikauden 2006 aikana voimakkaasti ja nopeasti. Muutokset eivät olleet Yhtiön tai markkinoiden tiedossa esimerkiksi tilikauden 2006 myyntiennustetta tai budjettia laadittaessa. Toimialan uudet toimijat voittivat aggressiivisella hintakilpailuilla asiakkuuksia Yhtiön merkittävimmiltä asiakkailta. 5 Kohdassa 3 mainitut tehostamistoimet aiheuttivat Yhtiölle kertaluontoisia ja yllättäviä kulueriä, jotka eivät olleet eivätkä olisi edes voineet olla Yhtiön tiedossa tilikauden 2006 myyntiennustetta ja budjettia laadittaessa. 6 Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja sekä myynti- ja markkinointijohtaja ovat seuranneet tarkasti ja aktiivisesti Yhtiön myynnin ja toimialan yleistä kehitystä. Yhtiön hallitus sai kokouksissaan toimitusjohtajalta tarkan

24 22 näkemyksen Yhtiön taloudellisesta tilanteesta verrattuna markkinoille annettuun tietoon. Yhtiöllä on ollut perusteltu syy luottaa siihen, että Yhtiön hallitukselle annetut tiedot ovat olleet oikein. 7 zzzzz z zz zz 8 Yhtiö neuvotteli ja allekirjoitti merkittävät yhteistyösopimukset Turkissa ja Venäjällä. Samalla Yhtiö oli laajentanut liiketoimintaansa Intiaan ja Etelä-Koreaan. Yhtiöllä oli perusteltu syy olettaa, että sen tuotteiden myynti sille uusilla markkina-alueilla tulee kehittymään tilikauden 2006 aikana positiivisesti. 9 Yhtiön hallitus on toiminut huolellisesti antaessaan markkinoille viipymättä tulos- ja/tai liikevaihtovaroituksen Yhtiön taloudellisen tilanteen tai ennusteen muuttuessa markkinoilla olevasta ohjeistuksesta. Yhtiön budjetin laatiminen tilikaudelle 2006 on tapahtunut tavanomaisesti eikä Yhtiö ole ollut budjettia laatiessaan ylioptimistinen vaan päinvastoin, todelliseen ennusteeseen on suhtauduttu kriittisesti ja sitä on varovaisuussyistä leikattu.

25 23 Helsingissä, 20 päivänä elokuuta 2007 CENCORP OYJ LAATI Kai Kotiranta asianajaja, Kirkkonummi Cencorp Oyj:n asiamiehenä

26 liite 3 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE ASIA: Vastine Rahoitustarkastuksen Cencorp Oyj:lle lähettämään kuulemiskirjeeseen, liittyen asiaan 2/255/2007. PROSESSIOSOITE: Cencorp Oyj Lakiasiainjohtaja Ville Parpola Maksjoentie Lohja Puhelin: Telefaksi: Sähköposti: 1. Tausta Vastine perustuu: a) Rahoitustarkastuksen päivättyyn kuulemiskirjeeseen, koskien epäilyä IFRS standardien ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. b) Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n pidettyyn neuvotteluun, johon osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola.

27 liite 3 2 (7) Lisäksi paikalla oli Cencorp Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko. c) Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n pidettyyn neuvotteluun, johon osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Muilta osin viitataan Cencorp Oyj:n asiassa aiemmin antamiin selvityksiin, jotka ovat: - vastine selvityspyyntöön (liite 1) ja - muistio () sekä - Rahoitustarkastuksen ja Cencorp Oyj:n edustajien käymiin puhelinkeskusteluihin. 2. Toimenpiteet 2005 ja 2006 tilinpäätöksien oikaisemiseksi 2.1. Väitteet IFRS standardien laiminlyönnistä Cencorp Oyj ei ole laiminlyönyt IFRS-standardien noudattamista ja/tai tiedonantovelvollisuuden noudattamista eikä syyllistynyt mihinkään muuhunkaan moitittavaan tekoon. Perusteiden osalta viitataan asiassa aiemmin annettuun kirjalliseen ja suulliseen selvitykseen sekä erityisesti siihen, että Cencorp Oyj zzzzzzzzz z z zzzzzzz. Tilintarkastaja ei zzzzzzz. zzzzzzz. zzzzzzzzz zzzzz

28 liite 3 3 (7) zzzzzzz. zzzzzzz. zzz huomauttanut niistä myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessaan. Tilikausilla 2006 ja 2007 yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tuokko Tilintarkastus Oy. Tilintarkastaja mainitsi laskennallisesta verosaamisesta vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksessa seuraavaa: Lisäksi konsernin taseessa on 1,69 milj. euron laskennallinen verosaaminen, jonka arvo riippuu siitä, kääntyykö emoyhtiön tulos lähivuosina voitolliseksi. Olennaista tilintarkastajan maininnassa on, että se tuli Cencorp Oyj:n tietoon vasta maaliskuun 2007 lopussa eikä aikaisemmin vuoden 2006 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, kuten Rahoitustarkastus pidetyssä neuvottelussa epäili. Cencorp Oyj tiedotti tilintarkastuskertomuksen erillisellä pörssitiedotteella viipymättä asiasta tiedon saatuaan Tähän ja muihin vuosien laskennalista verosaamista koskeviin pörssitiedotteisiin viitaten markkinoilla on ollut koko ajan tieto laskennallisesta verosaamisesta ja siihen liittyvästä mahdollisesta riskistä. Edelleen Cencorp Oyj haluaa painottaa, että tilintarkastaja viittasi verosaamisen arvostuksessa tuloksen kääntymiseen voitolliseksi lähivuosina, eikä esimerkiksi vuoden 2007 jäljellä olleiden vuosineljännesten aikana. Yhtiön omat tämänhetkiset tulevaisuuden näkymät tukevat sitä, että yhtiön koko tilikauden tulos kääntyy voitolliseksi jo vuonna 2008.

29 liite 3 4 (7) Cencorp Oyj on osoittanut asiassa erityistä huolellisuutta konsultoidessaan laskennallisen verosaamisen kirjausperusteista zzzzzzzz Tilintarkastus Tuokkoa vuosina ja toiminut asiantuntijoilta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Cencorp Oyj haluaa lisäksi tuoda esiin, että IFRS asiat ovat olleet Suomessa yleisesti yhtiöille uusia ja tulkinnat vakiintumattomia. Tulkinnat ovat alkaneet vakiintua soveltamiskäytännön kautta EU:ssa vasta viime aikoina ja tämä käytännön muodostuminen jatkuu edelleen Rahoitustarkastuksen Cencorp Oyj:tä koskevat selvitykset Rahoitustarkastus on antanut ymmärtää käydyssä neuvottelussa ja käydyssä puhelinkeskustelussa Pelkonen/Parpola, että: mikäli Cencorp Oyj oikaisee vuosien 2005 ja 2006 tilinpäätöksien vertailuluvut laskennallisen verosaamisen osalta oma-aloitteisesti, tullaan otsikkoasian ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä koskevan epäilyn (Dnrot 08/245/2006 ja 9/230/2007) mahdolliset seuraamusharkinnat yhdistämään on epätodennäköistä, että Rahoitustarkastus tulee käynnistämään uusia selvityksiä oma-aloitteisen oikaisun

30 liite 3 5 (7) aiheuttamista mahdollisista taannehtivista tiedottamisvelvollisuus- tai muista asioista mikäli Rahoitustarkastus päätyy rangaistukseen yhdistetyssä asiassa, se on joko julkinen huomautus tai julkinen varoitus ja niihin mahdollisesti liittyvä seuraamusmaksu, eikä asia aiheuta muita toimenpiteitä Rahoitustarkastus on arvioinut päätöksen valmistuvan helmikuun 2008 loppuun mennessä Cencorp Oyj:n hallituksen päätös Aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseen tai muun sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. Rahoitustarkastus on pidetyssä neuvottelussa pidentänyt yhtiön vastineelle annettua määräaikaa klo asti. Yhtiön operatiivisen johdon Rahoitustarkastukselta pidetyssä neuvottelussa saaman palautteen perusteella yhtiö on arvioinut uudelleen laskennallisen verosaamisen kirjausperusteen. Cencorp Oyj:n hallitus on päättänyt kirjata alas laskennallisen verosaamisen kokonaisuudessaan ja oikaista vastaavalla määrällä IFRS -tilinpäätöstä , osavuosikatsauksia , ja

31 liite 3 6 (7) , IFRS -tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia , ja Vuosien 2005 ja 2006 tilinpäätösten sekä vuosien 2005, 2006 ja 2007 osavuosikatsausten vertailuluvut korjataan alaskirjausta vastaavasti. Suoritettavan oikaisun perusteella laskennallista verosaamista ei huomioida enää yhtiön tilinpäätöksessä. Yhtiö katsoo kuitenkin, että sillä on ollut alunperin riittävät perusteet kirjauksen tekemiseen ja nämä perusteet ovat kestäneet myös uudelleenarvioinnissa, joka on toteutettu vuoden 2006 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset eivät yhtiön näkemyksen mukaan ole sisältäneet olennaisia virheitä ja yhtiön toiminta on ollut huolellista. Rahoitustarkastukselta saadun palautteen mukaisesti yhtiö tulee jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan ennustettavuuteen ja sen pohjalta annettaviin ulkoisiin ohjeistuksiin. Rahoitustarkastuksen kanssa sovitun mukaisesti luonnos hallituksen päätöstä koskevaksi pörssitiedotteeksi toimitetaan Rahoitustarkastukselle kommentoitavaksi tämän kirjelmän liitteenä 3. Cencorp Oyj on perustanut asiasta hankekohtaisen sisäpiirirekisterin projektinimellä Lux, joka päättyy pörssitiedotteen tultua julkaistuksi.

32 liite 3 7 (7) Kunnioittaen Lohjalla, 14. tammikuuta 2008 CENCORP OYJ Jouni Suutarinen Toimitusjohtaja Liitteet: - vastine selvityspyyntöön (liite 1) ja - muistio () sekä - luonnos pörssitiedotteeksi (liite 3) Tiedoksi: Kielenniva, Kiuru, Jokela, Parpola, Kanervo, KHT Timo Tuokko ja asianajaja Kai Kotiranta

33 liitteen 3 liite 1 (11) RAHOITUSTARKASTUKSELLE Cencorp Oyj:n laatima muistio 9. tammikuuta 2008 Rahoitustarkastuksen kanssa käytävän neuvottelun pohjaksi, liittyen asiaan 2/255/ Muistion tausta ja tarkoitus Muistio perustuu 13. joulukuuta 2007 Rahoitustarkastuksen kanssa käytyyn neuvotteluun, jossa Rahoitustarkastus muun ohessa yksilöi perusteitaan 22. marraskuuta 2007 päivätyssä kuulemiskirjelmässään esittämilleen väitteille. Neuvotteluun osallistuivat Rahoitustarkastuksesta Paula Launiainen, Riitta Pelkonen, Virpi Haaramo ja Tiina Visakorpi sekä Cencorp Oyj:stä toimitusjohtaja Jouni Suutarinen, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Lisäksi paikalla oli Cencorp Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko. Cencorp Oyj:n tavoitteena on yksilöidä tässä muistiossa omia perusteitaan Rahoitustarkastuksen väittämälle IFRS standardin noudattamisen laiminlyönnille. Cencorp Oyj esittää nämä perustelunsa 9. tammikuuta 2008 Rahoitustarkastuksen kanssa käytävässä neuvottelussa ja antaa Rahoitustarkastuksen kannan kuultuaan kirjallisen vastineensa asiassa erikseen sovittavana ajankohtana yhtiön budjetin valmistuttua tammikuussa 2008.

34 liitteen 3 liite 2 (11) Muilta osin viitataan Cencorp Oyj:n asiassa aiemmin antamiin selvityksiin. Cencorp Oyj ei ole mielestään tahallisesti tai tuottamuksella laiminlyönyt IFRS-standardien noudattamista ja/tai tiedonantovelvollisuuden noudattamista eikä syyllistynyt mihinkään muuhun moitittavaan tekoon. Cencorp Oyj:n käsityksen mukaan aihetta julkisen huomautuksen tai julkisen varoituksen antamiseksi tai muun sanktion tai toimenpiteen osalta ei ole olemassa. 2. Toiminnan kääntyminen voitolliseksi Cencorp Oyj:llä oli osavuosikatsauksen julkistamisen aikaan takanaan 5 peräkkäistä positiivista vuosineljännestä. Samaisessa osavuosikatsauksessa ilmoitettiin, että Cencorp Oyj tulee kirjaamaan viimeisen vuosineljänneksen välitilinpäätökseen laskennallisia verosaamisia, joilla on positiivinen tulosvaikutus. Tilikauden tuloksen aleneminen vuoden 2005 viimeisellä vuosineljänneksellä johtui automaatio- ja testausliiketoiminnan arvioitua heikommasta kannattavuudesta sekä voimakkaasta panostuksesta uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, joka otettiin käyttöön Heikompi kannattavuus johtui osittain myös viimeisen vuosineljänneksen myynnin painottumisesta alempikatteisiin tuoteryhmiin. Lisäksi panostukset kuitulaserliiketoimintaan rasittivat tulosta n. 1,0 Meuroa. Edellä mainitut

35 liitteen 3 liite 3 (11) tuloksen alenemiseen vaikuttaneet syyt olivat pääosin normaalin liiketoiminnan ulkopuolisia ja kertaluonteisia, eikä niillä ollut vaikutusta siihen tosiasiaan, että yhtiöllä oli takanaan liiketoiminnallisesti viiden vuosineljänneksen positiivinen ajanjakso, eikä yhtiön tulevaisuutta koskeviin positiivisiin myyntinäkymiin. Näin ollen yhtiöllä oli näkemyksensä mukaan perusteltu syy olettaa toiminnan kääntyneen voitolliseksi siten, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voitaisiin hyödyntää. 3. Muu näyttö Toiminnan kääntymisen voitolliseksi lisäksi Cencorp Oyj:llä oli myös muuta vakuuttavaa näyttöä siitä, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan yhtiö pystyy hyödyntämään käyttämättömät verotukselliset tappionsa Budjetointi Cencorp Oyj:n näkemyksen mukaan yhtiön budjetit eivät ole epärealistisia. Tulevaisuuden ohjeistukset perustuvat Cencorp Oyj:n toimivan johdon huolelliseen ja pitkäjänteiseen budjettityöskentelyyn. Ohjeistusten toteutumista ja markkinatilanteen muuttumisen vaikutuksia budjetointiin seurataan jatkuvasti yhtiön toimivan johdon taholta, joka raportoi hallitusta säännöllisissä kokouksissa ja aina

36 liitteen 3 liite 4 (11) tarvittaessa. Yhtiön näkemyksen mukaan olennaista asiaa selvitettäessä on se, onko Cencorp Oyj:llä ollut perusteita arvioida tulevaisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyvän positiivisesti tulevaisuudessa. Yhtiö on keskustellut laskennallisen verosaamisen kirjauksesta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz eikä asiasta ole huomautettu myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessa. Näin ollen ei voida väittää, etteikö Cencorp Oyj olisi arvioinut tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä uudelleen laskennallisen verosaamisen kirjaamisperusteita tai yhtiö olisi toiminut muutoin asiassa huolimattomasti. Cencorp Oyj:n budjetointi perustuu tuotekohtaiseen myyntiennusteeseen. Käytännössä myyntiennuste laaditaan tuotteita konkreettisesti myyvien henkilöiden sekä myynti- ja markkinointijohtajan toimesta siten, että nämä sisällyttävät myyntiennusteeseen asiakkaiden arvion tulevan vuoden investointitarpeesta. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.2. zzzzzzzzzzzzz

37 liitteen 3 liite 5 (11) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä ei ole kuitenkaan ollut perusteita epäillä sitä, ettei avoimen tarjouskannan ja asiakkaiden antamien laitehankintaennusteiden perusteella olisi kertynyt sitovia tilauksia vähintään ulkoisen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

38 liitteen 3 liite 6 (11) 3.3 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Lisäksi yhtiö edelleen vahvisti testauslaiteosaamistaan ostamalla TMD Test Mechanic & Design Oy:n osakekannan marraskuussa Uusien tuotteiden kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaisesti zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.4. Puolijohdeteollisuus zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Cencorp Oyj:n tavoitteena on rakentaa puolijohdeteollisuuden tuotantoautomaatiosta (Singulase) vahva tukijalka yhtiön elektroniikkateollisuuden tuotanto- ja testausautomaation rinnalle

39 liitteen 3 liite 7 (11) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.5. Toteutettu saneerausohjelma Yhtiö toteutti tuottavuuden ja kannattavuuden parantumiseen johtavat toimenpiteet vuonna Toimenpiteiden seurauksena Cencorp Oyj saavutti vuositasolla yli 3,5 MEUR:n säästöt. Kyseisen saneerausohjelman suunnittelu aloitettiin (Pörssitiedote ). zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 3.6. Tilikausi 2005 Cencorp Oyj:n positiivista näkemystä tulevaisuudesta tuki myös yhtiön menestys tilikaudella Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2005 kasvanut ja yhtiön tilikauden tulos oli kääntynyt positiiviseksi. Lisäksi yhtiön omavaraisuusaste oli tilikaudella 2005 parantunut. Yhtiöllä ei ollut perusteita olettaa, että sen taloudellinen tilanne tai toimialan yleinen tilanne heikentyisi lähitulevaisuudessa.

40 liitteen 3 liite 8 (11) 3.7. Uudet markkina-alueet Cencorp Oyj aloitti vuonna 2005 tuotantoautomaatiolaitteiden toimitukset kahdelle uudelle merkittävälle markkina-alueelle Etelä- Koreaan ja Intiaan. Näistä etenkin Intiaa pidetään yleisesti elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden alihankintamaista voimakkaimmin ja nopeimmin kehittyvänä maana ja tällä maantieteellisellä alueella kasvupotentiaali Cencorp Oyj:n tuotteiden myynnille on merkittävä. zz z Yhtiön asiakkaiden tuotantotoiminnan laajentuessa tai uusien tehtaiden valmistuessa syntyy automaattisesti uutta merkittävää myyntipotentiaalia yhtiön ja sen kilpailijoiden tuotanto- ja testausautomaatiolaitteille, kun tehtaisiin hankitaan uusia tuotantolinjoja. Telekommunikaatioalalla Cencorp Oyj:n automaatio- ja testausliiketoiminnan kasvua edistävänä tekijänä on nopea kasvu vuosittain myytävien matkapuhelinten määrässä. Autoelektroniikassa kasvutekijä on sekä vuosittain myytävien autojen määrän kasvu että elektroniikan suhteellisen osuuden lisääntymisen auton valmistusarvossa. Sopimusvalmistajien suhteellinen osuus elektroniikan valmistuksessa tulee lisääntymään edelleen ja sopimusvalmistajien tuotannon automaatioaste on selvässä kasvussa.

41 liitteen 3 liite 9 (11) Lisäksi Yhtiö aloitti myynti ja markkinointitoimenpiteet Venäjällä ja Turkissa. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä näillä markkina-alueilla. Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimukset, joiden tarkoituksena on saada uusia asiakkuuksia venäläisistä ja turkkilaisista OEM-laitevalmistajista ja elektroniikan sopimusvalmistajista. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Yhtiöllä on ollut perusteita odottaa sen tuotteiden myynnin lisääntyvän tilikauden 2006 aikana ja sen jälkeen muun muassa näillä uusilla voimakkaasti kehittyvillä markkina-alueilla Markkinatutkimukset ja alan muiden toimijoiden näkemykset Cencorp Oyj:n selvitysten mukaan toimialan yleinen kasvunäkymä alkuvuonna 2006 oli noin zz prosenttia p.a. Myös muut Cencorp Oyj:n kanssa samalla toimialalla toimivat yhtiöt ovat arvioineet alan kehittyvän Cencorp Oyj:n arvioimalla tavalla. zzzzzzzzzzz on tilikauden 2006 tulevaisuuden näkymiä arvioidessaan kertonut tiedotteessaan markkinatutkimuslaitosten ennustavan tietoliikenne-elektroniikan

42 liitteen 3 liite 10 (11) sopimussuunnittelu- ja valmistuspalvelumarkkinoille noin 10 prosentin vuosittaista kasvua myös tulevaisuudessa. zzzzzzzzzzz ohjeistuksen mukaan suurimpia kasvualueita ovat muun muassa Aasian kehittyvät maat, joissa matkapuhelimien käyttäjien määrät ovat kasvussa Myynnin tehostaminen Cencorp Oyj teki vuonna 2005 investointeja uusien tuotteiden, tuottavuuden zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzz Tilintarkastajat ja tiedottaminen Cencorp Oyj keskusteli kirjauksesta zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz eikä huomauttanut niistä myöskään vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksessaan. Tilikausilla 2006 ja 2007 yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tuokko Tilintarkastus Oy. Tilintarkastaja mainitsi laskennallisesta verosaamisesta vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksessa seuraavaa:

43 liitteen 3 liite 11 (11) Lisäksi konsernin taseessa on 1,69 milj. euron laskennallinen verosaaminen, jonka arvo riippuu siitä, kääntyykö emoyhtiön tulos lähivuosina voitolliseksi. Cencorp Oyj tiedotti tilintarkastuskertomuksen erillisellä pörssitiedotteella viipymättä asiasta tiedon saatuaan Vuoden 2008 budjetti zz zz ja samalla aloitetaan myös vuoden 2007 tilinpäätökseen sisältyvän laskennallisen verosaamisen määrän arviointi. Kunnioittaen Lohjalla, 4. tammikuuta 2008 CENCORP OYJ Jouni Suutarinen Toimitusjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007 Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia Liikevaihto 33,4 (32,8) miljoonaa euroa Liikevoitto laski

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi maaliskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.4.2015 23.4.2015 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 1 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 - Tuloskehitys positiivinen - Liikevaihto 23,5 milj. euroa, (24,0 milj. euroa)

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013 Vuoden 212 tilinpäätöstiedote Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.213 Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 16 %y-o-y 71 (842) milj. euroon Liikevaihto kasvoi 7

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja

Liite 4. Digia Oyj. Tilinpäätös 2009. Juha Varelius Toimitusjohtaja Digia Oyj Tilinpäätös 2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto 120,3 MEUR, laskua 2,3 prosenttia (123,2 MEUR) Liikevoitto negatiivinen -7,8 MEUR (13,4 MEUR) Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 25.7.2013 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 7,1 % 1264,5 milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 9,2 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama

Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama Sisältö Takoman olennaiset tapahtumat 2013-2014 Talouden tunnuslukuja Takoman markkinanäkymä Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Aspon Q3 26.10.2010 CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi Me 104,2 2 Liikevaihto Q1-Q3 Me Muutos % +20 % 286,8 239,3-13 % +34 % +9% +29 % 3 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot