KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen poissa Markku Huttunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varaj. läsnä kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti poissa Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toimi kokouksen puheenjohtajana koska varsinainen puheenjohtaja Hannu Koskelainen oli poissa. Kokouksen aluksi kirkkoherra Reijo Leino piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 449.

2 2 111 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 112 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Sirkka Maija Lehtola. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 113 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 114 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ISON, FLODBERGIN, KETTULANLAHDEN JA VEHMASMÄEN HAUTAUSMAIDEN ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että seurakuntayhtymässä siirrytään arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna vuoden 2011 aikana tai viimeistään vuoden 2012 alusta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla. Päätöksen perusteluina olivat mm. seuraavat asiat: Vuoden 2011 alusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle tulee 18 uutta hautausmaata, joista kahta hautausmaata lukuun ottamatta arkkuhautojen kaivaminen tehdään jo tällä hetkellä ostopalveluna. Päätöstä tehtäessä otettiin myös huomioon, että hautaustoimesta on jäämässä tänä vuonna eläkkeelle kaksi henkilöä ja yksi henkilö vähän myöhemmin. Lisäksi hautaustoimessa olisi pitänyt investoida vuodelle 2011 noin euroa uuden haudankaivukoneen hankintaa varten. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös siirtää arkkuhautojen kaivaminen ostopalveluiksi kaikilla hautausmailla perustui yhdenmukaiseen menettelyyn ja pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöihin. Edellä mainittujen keskustan neljän hautausmaan arkkuhautojen kaivaminen ostopalveluna voitaisiin aloittaa alkaen. Kaivettavien arkkuhautojen määrä hautausmaittain on vuodessa seuraava: - Iso hautausmaa n. 250 kpl - Flodbergin hautausmaa n Kettulanlahden hautausmaa n Vehmasmäen hautausmaa n. 20 Yhteensä n. 360 kpl

3 3 Ostopalveluun siirryttäessä 1.9. alkaen, loppuvuoden neljän kuukauden kaivettavien arkkuhautojen määrä on yhteensä noin 120. Suoritetun tarjouspyyntökilpailun mukaan arkkuhaudan kaivamisen edullisin keskihinta hautausmaittain on seuraava: - Iso hautausmaa 239,85 /hauta - Flodbergin hautausmaa 239,85 - Kettulanlahden hautausmaa 239,85 - Vehmasmäen hautausmaa 239,85 Hinnat sis. alv 23 % Siirtyminen arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna aiheuttaa loppuvuoden 2011 aikana hautausmaittain seuraavat kustannukset: - Iso hautausmaa Flodbergin hautausmaa Kettulanlahden hautausmaa Vehmasmäen hautausmaa Yhteensä * * sisältää koneen siirtomaksun Talousarviota laadittaessa syksyllä 2010 tarkoitukseen ei ollut osattu varata määrärahaa vuodelle 2011, koska uudesta arkkuhautojen kaivamisen järjestelystä ei ollut vielä tehty päätöstä. Tiedossa ei myöskään ollut tarkempaa ajankohtaa milloin edellä mainituilla hautausmailla siirrytään ostopalveluiden käyttöön. Hautaustoimen vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan 4355 alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon hautausmaittain pitää hakea lisämääräraha seuraavasti: - Iso hautausmaa Flodbergin hautausmaa Kettulanlahden hautausmaa Vehmasmäen hautausmaa Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa pitää huomioida, että edellä mainituille hautausmaille varataan määräraha tätä toimintaa varten koko vuodeksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan edellä mainittujen hautausmaiden arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna myönnetään yhteensä :n lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 4 115 URAKOITSIJAN VALINTA ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN ISOLLA, FLODBERGIN, KETTU- LANLAHDEN JA VEHMASMÄEN HAUTAUSMAILLA Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että seurakuntayhtymässä siirrytään arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna vuoden 2011 aikana tai viimeistään vuoden 2012 alusta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla. Arkkuhautojen kaivamisesta on järjestetty tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Arkkuhautojen kaivaminen palveluhankintana ylittää EU - kynnysarvon (arvo yli ilman alv.), joten siitä on ilmoitettu EU - laajuisesti. Tarjousten jättöaika on päättynyt klo ja tarjoukset on avattu klo Tarjousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja. Tarjoukset on avattu työryhmässä Anna-Liisa Aumanen, Tuomo Korhonen ja Aarne Laukkanen. Tarjoukset on pyydetty kokonaishintatarjouksena hautausmaittain eriteltynä syvä/matala hauta. Lisäksi on pyydetty ilmoittamaan mahdollinen koneen siirtomaksu/hautausmaa/kerta. Tarjouspyynnössä on mainittu, että osatarjoukset huomioidaan. Tarjoaja voi jättää tarjouksen koskien kaikkia mainittuja hautausmaita tai vain osaa. Seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle edullisimmat osatarjoukset. Urakkasopimukset arkkuhautojen kaivamiseksi kaikilla hautausmailla on tarkoitus tehdä 1+3 vuotta alkaen edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan ko. tarkoitusta varten. Tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkastettu kaikkien tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä tarjoajalle asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan perusteella. Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71 :n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailussa tarjoajille asetettiin seuraavat kelpoisuusvaatimukset: 1) Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 2) Tarjoajan tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys. Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet seuraavat toimittajat: 1. ISS Palvelut Oy, Kuopio 2. Jukka Antikainen, Karttula 3. Kaivuriurakointi Paavo Ikäheimo, Hirvilahti 4. Konepalvelut H. Raatikainen Oy, Hirvilahti 5. Milleta Oy, Joensuu

5 5 Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu, että seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Kaikki tarjoukset täyttävät edellä mainitut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset, joten ne ovat vertailukelpoisia. Hankintapäätös tehdään halvimman tarjouksen mukaan. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä 1. Tarjousten perusteella halvin kokonaishintatarjous liitteen 1 mukaan kaikilla hautausmailla on ISS Palvelut Oy:llä. Tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hyväksytään ISS Palvelut Oy:n tarjous ja että sen kanssa vuoden sopimus arkkuhautojen kaivamisesta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tarkoitukseen lisämäärärahan.. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että ISS Palvelut Oy:n tarjous hyväksytään ja 2. että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehdään sopimus arkkuhautojen kaivupalvelujen ostamisesta lukien vuodeksi Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tarkoitukseen määrärahan. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 116 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN TUUSNIEMEN JA KAAVIN HAUTAUSMAIDEN ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN Tuusniemen ja Kaavin seurakunnat liittyivät vuoden 2011 alusta Järvi- Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Samassa yhteydessä Tuusniemen ja Kaavin hautausmaat tulivat seurakuntayhtymän hautaustoimen hoidettaviksi. Näillä hautausmailla arkkuhaudan kaivaminen on tehty seurakunnan omana työnä. Kaivettavien hautojen määrä molemmilla hautausmailla on noin hautaa/vuosi. Haudan kaivamisen on pääasiassa tehnyt seurakuntamestari yksin. Työsuojeluohjeiden mukaan kaivutöissä pitää olla kaksi henkilöä paikalla mahdollisten työtapaturmien varalta. Työturvallisuuden ja seurakuntayhtymän yhtenäisten menettelytapojen vuoksi on edellä mainittujen hautausmaiden arkkuhautojen kaivamisessa siirrytty vuoden 2011 alusta ostopalveluihin. Talousarviota laadittaessa syksyllä 2010 ei tarkoitukseen osattu varata määrärahaa vuodelle 2011, koska näiden hautausmaiden arkkuhautojen käytännön järjestelyt tehtiin myöhemmin.

6 6 Suoritetun tarjouspyyntökilpailun mukaan arkkuhaudan kaivamisen edullisin keskihinta hautausmaittain on seuraava: - Tuusniemen hautausmaa 255 /hauta - Kaavin hautausmaa 340 Tuusniemen ja Kaavin hautausmaan käyttötalousosaan 4355 alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon pitää hakea vuodelle 2011 lisämääräraha seuraavasti: - Tuusniemen hautausmaa Kaavin hautausmaa Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa pitää huomioida, että edellä mainituille hautausmaille myös varataan määräraha tätä tarkoitusta varten. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle em. lisämäärärahojen myöntämistä vuoden 2011 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna myönnetään Tuusniemen hautausmaalle euron ja Kaavin hautausmaalle euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 117 APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS RIITTA-LIISA PELTOLAN KANTELUUN Apualaisoikeuskansleri on antanut päätöksen Riitta-Liisa Peltolan tekemään hautasijan osoittamista koskevaan kanteluun. Päätös on esityslistan liitteenä 2. Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut puistopäällikkö Aarne Laukkasta ja hallintojohtaja Timo Korhosta virheellisestä menettelystä hautasijan osoittamista kokevassa asiassa. Riitta-Liisa Peltola teki oikeuskanslerille kantelun seurakuntayhtymän hauta- ja puistotoimiston sekä hallintojohtajan menettelystä koskien hautapaikan myöntämistä ulkopaikkakuntalaiselle. Riitta-Liisa Peltolan kantelu koski hänen miehensä Lassi Pekka Peltolan hautapaikka-asiaa. Ulkopaikkakuntalaisena Lassi Pekka Peltolalle ei myönnetty hautasijaa vainajan ja omaisten haluamalta Kettulanlahden hautausmaalta vaan hautapaikka osoitettiin Vehmasmäen hautausmaalta. Lisäksi Riitta-Liisa Peltola katsoo tulleensa asiattomasti ja mielivaltaisesti kohdelluksi ja kummastelee, miksei häntä ohjattu muutoksenhaussa. Kantelussa on myös pyydetty selvittämään, onko asiassa menetelty hyvän hallintotavan mukaisesti ja pyytänyt selvittämään, onko Kettulanlahden hautausmaalle tai Isolle hautausmaalle ennen elokuuta 2008 haudattu muualla kuolleita ulkopaikkakuntalaisia ev. lut. seurakuntien jäseniä. Lisäksi Peltola on pyytänyt selvittämään, onko seurakuntayhtymässä menetelty oikein muutoksenhakuohjauksessa, kohtelussa ja harkinnassa, mikä on yhtei-

7 7 sen kirkkoneuvoston rooli ao. asioissa ja oliko päätös hylätä hautapaikkaanomus vain hallintoelimen päätöksen täytäntöönpanoa. Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että puistopäällikkö ja hallintojohtaja ovat laiminlyöneet hallintolain 8 mukaisen neuvontavelvollisuutensa ja toimineet myös hallintolain 6 ja 7 :n vastaisesti. Laiminlyönniksi on katsottu, etteivät ao. viranhaltijat ohjanneet Riitta-Liisa Peltolaa tekemään oikaisuvaatimusta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Samalla puistopäällikkö ja hallintojohtaja ovat apulaisoikeuskanslerin mukaan evänneet kantelun tekijältä perustuslain 21 :ssä säädetyn perusoikeuden hyvään hallintoon eli oikeuden saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, oikeuden perustellun päätöksen saamiseen ja oikeuden muutoksen hakemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi apulaisoikeuskanslerille selvityksen asiasta. Selvityksessä kirkkoneuvosto esitti, että kantelu hylättäisiin perusteettomana. Selvitys on esityslistan liitteessä 2. Hallintojohtaja ehdottaa, - että apulaisoikeuskanslerin päätös merkitään tiedoksi. Apulaisoikeuskanslerin päätös merkittiin tiedoksi. 118 RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA VUODELTA 2010 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita sekä toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa koskevat säännökset sisältyvät yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja taloussääntöön. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on antanut erillisen ohjeen sisäisestä valvonnasta Ohjeen mukaan hallintojohtajan tulee raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta vähintään kerran vuodessa. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimintayksiköitten esimiesten on raportoitava hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoistaan. Käytännössä sisäisessä valvonnassa ei ole ilmennyt ongelmia. Edellä mainittuja dokumentteja ei kuitenkaan ole seurakuntayhtymässä toistaiseksi tuotettu. Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa ja todenneet, että seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti mutta valvontaan liittyvää dokumentointia tulee edelleen kehittää. Toimivan sisäisen valvonnan ja raportoinnin aikaan saaminen edellyttää myös sisäisen valvonnan koulutuksen järjestämistä johtaville viranhaltijoille. Vuoden 2010 aikana johtaville viranhaltijoille on järjestetty sisäisen valvonnan koulutusta. Seurakuntayhtymässä on edelleen tarvetta kehittää sisäistä valvontaa ja erityisesti siihen liittyvää dokumentointia.

8 8 Hallintojohtajan raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2010 on esityslistan liitteenä 3. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa, - että raportti merkitään tiedoksi Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuodelta 2010 merkittiin tiedoksi. 119 TILINTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTMtilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Voimassa olevan taloussäännön 30 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten neljä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :ään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Päättyneellä valtuustokaudella tilintarkastus on hoidettu siten, että ns. ammattitilintarkastajana on toiminut kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä. Lisäksi kirkkovaltuuston valitsemina luottamushenkilötarkastajina ovat toimineet HTM Seppo Koski, taloustieteen maisteri Seppo Pitkänen ja metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo. Alkaneella valtuustokaudella seurakunnissa ei voi enää olla luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Alkaneella valtuustokaudella kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämi-

9 9 sestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto eikä valtuusto enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa valvontatarkastajaa, joiden tehtävänä on ollut sisäinen tarkastus ja valvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi tilintarkastuksen järjestämistä Kirkkoneuvosto päätti, että lakisääteinen tilintarkastus järjestetään siten, että kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön valitsemista varten järjestettiin tarjouskilpailu. Hankinta ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa Tarjousten jättöaika päättyi Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, johon vaikuttavat seuraavat tekijät seuraavilla osuuksilla: Laatu 50 %, joka koostuu seuraavista osatekijöistä - Vastuullisen ja avustavien tilintarkastajien seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus, kokemus ja koulutus 25 % - Käytännön toteutus 10 % - Laadunvalvontajärjestelmä 10 % - Vastuullisen tilintarkastajan osuus 5 % Hinta 50 %, joka koostuu seuraavista tekijöistä - Vastuullisen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Avustavan tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Erityisalojen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Kokonaishinta sopimuskaudelle (v ) 35 % Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui viideltä tilintarkastusyhteisöltä: Tuokko Tilintarkastus Oy Oulun HTM- ja JHTT-tarkastus KPMG PWC Audiator Tarjoukset avattiin työryhmässä, johon kuuluivat hallintojohtaja Timo Korhonen, pääkirjanpitäjä Heli Väätäinen sekä hallintosihteeri Arja Keränen. Tarjouksia verrattaessa todettiin, että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot, joten kaikki tarjoukset otettiin tarjousvertailuun mukaan. Tarjousvertailu tehtiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 4. Saaduista tarjouksista edullisimman hintatarjouksen on antanut KPMG Oy. Sopimuskauden kokonaishintaa laskettaessa IT-yhteistyöalueen tarkastuksen ja yhteisen jäsentietojärjestelmän laajuuden vertailussa on käytetty kahta työpäivää kuten tarjouspyynnössä ilmoitettiin. Hinnan osuus kokonaisvertailusta on 50 %.

10 10 Laadullisista vertailuperusteista parhaimmat pisteet saivat KPMG Oy sekä Audiator. Molempien yhteisöjen tarkastajilla on monipuolinen ja hyvä seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus ja kokemus seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta. Seurakunnallisen toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemusta oli vähiten PWC Oy:llä. Muita laadullisia perusteita verrattaessa kaikki tarjoajat olivat tasaveroisia. Laadullisten vertailuperusteiden painoarvo on 50 %. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on KPMG Oy:n tarjous. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tilintarkastajaksi toimikaudeksi valitaan tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä ja 2. että toiseksi tilintarkastajaksi toimikaudeksi valitaan HTM Seppo Koski. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 120 ERON MYÖNTÄMINEN SIIVOOJA EILA PAANASELLE SIIVOOJAN VIRASTA Siivooja Eila Paananen on toimittanut esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jolla hän pyytää eroa tuomiokirkkoseurakunnan siivoojan virasta alkaen. Siivoojan virkaa ei ole tarvetta tässä vaiheessa täyttää. Siivoojan tehtävät on tarkoitus hoitaa tässä vaiheessa sisäistä työnjakoa muuttamalla. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Eila Paanaselle myönnetään ero siivoojan virasta lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 121 TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA Tiedottaja Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän anoo palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Ulla Remekselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten väliseksi ajaksi. Ulla Remeksen jäätyä sairauslomalle hän ei voinut kuitenkaan jäädä hänelle myönnetylle virkavapaalle.

11 11 Vuorotteluvapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta, koska työnantajalle syntyy velvollisuus työllistää työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle ei kuitenkaan välttämättä samoihin tehtävin tulee palkata työtön työnhakija. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää. Ulla Remes on ollut tiedottajan virassa lähtien. Tänä aikana hän on ollut yhteensä lähes neljä vuotta harkinnanvaraisilla virkavapailla. Virkavapauden myöntäminen vuorotteluvapaata varten on aina harkinnanvarainen eikä kenelläkään ole subjektiivista oikeutta saada virkavapautta vuorotteluvapaata varten. Ulla Remeksen jääminen virkavapaalle edellyttää, että hänelle voidaan palkata sijainen. Viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen puoltaa virkavapauden myöntämistä. Ulla Remeksen vuorotteluvapaan sijaiseksi on mahdollista palkata työtön työnhakija. Hallintojohtaja ehdottaa, - että tiedottaja Ulla Remekselle myönnetään palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 122 VIRKAMÄÄRÄYKSEN HAKEMINEN PIRJO KUULALLE Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntayhtymään määräaikaisen rovastikuntapastorin viran väliseksi ajaksi. Ko. virka on ollut sijoitettuna Alavan seurakuntaan ja se olisi päättynyt ilman yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä Alavan seurakuntaan sijoitettua rovastikuntapastorin virkaa on hoitanut pastori Pirjo Kuula. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli määräaikaisen rovastikuntapastorin viran perustamista. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle viran perustamista. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen hakea pastori Pirjo Kuulalle virkamääräystä perustettavaan virkaan, mikäli kirkkovaltuusto perustaa viran. Hallintojohtaja ehdottaa, - että pastori Pirjo Kuulalle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN 1. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kallaveden 1. seurakuntapastori Kirsi Leino on ollut virkavapaalla Kallaveden seurakunnasta toimiessaan Riistaveden seurakunnan kirkkoherran sijaisena ja Järvi-Kuopion seurakunnan syntymisestä, kuluvan vuoden alusta lähtien Riistaveden kappalaisen viransijaisena, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Kirsi Leinolle valtakirjan Järvi-Kuopion seurakunnan Riistaveden kirkkopiirin kappalaisen virkaan. Kirsi Leino siirtyessä Järvi-Kuopion seurakunnan kappalaisen virkaan Kallaveden seurakunnan 1. seurakuntapastorin virka jää avoimeksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen antaa luvan yhteinen kirkkoneuvosto. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt seurakuntapastorin viran täyttämistä Seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää 1. seurakuntapastorin virka. Seurakuntaneuvosto pitää viran täyttämistä erittäin tärkeänä seurakunnallisen toiminnan ja erityisesti lähetystyön ja maahanmuuttajien parissa tehtävän työn toteuttamiseksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään 1. seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 124 JÄSENTEN VALITSEMINEN INGMANIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Toivalassa sijaitsee Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jonka juuret juontavat aina 1850 vuosiluvulle. Tuolloin Kuopion silloinen kirkkoherra, teologian tohtori Matthias Ingman antoi testamentillisen säätämän ja määräsi omaisuutensa hoidosta hänen jälkeensä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä oppilaitosta, jossa annetaan ammatillista koulutusta. Säätiön hallitus valvoo oppilaitoksen toimintaa, pitää huolta omistuksessaan olevista kiinteistöistä ja omaisuudesta säätämän edellyttämässä hengessä. Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoherra. Lisäksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jä-

13 13 sentä Kallaveden seurakunnasta, yksi jäsen Riistaveden seurakunnasta sekä yksi jäsen Vehmersalmen seurakunnasta. Koska Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakuntaan lukien esityksen kahdesta jäsenestä tekee jatkossa Järvi- Kuopion seurakunta. Myös Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen. Säätiön hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Edellisen kerran jäsenet säätiön hallitukseen on valittu toimikaudeksi Yhteisen kirkkoneuvosto valitsemina edustajina ovat päättyneellä toimikaudella ovat olleet Kallaveden seurakunnasta Pirkko Nousiainen, Antti Airas ja Hannu Rantanen, Riistaveden seurakunnasta Raili Rönkkö ja Vehmersalmen seurakunnasta Väinö Matti Miettinen. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnan edustajina toimikaudeksi Antti Airas, Pirkko Nousiainen ja Hannu Rantanen. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa ja tekee esityksensä Järvi-Kuopion seurakunnan edustajista silloin. Hallintojohtaja tekee esityksen edustajien valinnasta tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen kokouksessa. Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnasta Antti Airas, Pirkko Nousiainen ja Hannu Rantanen sekä Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen. 125 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Järvi-Kuopion kappalaisen virka on tullut avoimeksi viran vakinaisen haltijan rovasti Kimmo Kivelän tultua valituksi kansanedustaksi. Kirkkoherra Reijo Leino on myöntänyt omalla päätöksellään Kimmo Kivelälle palkatonta virkavapautta kappalaisen virasta väliseksi ajaksi. Viran tehtävät on tarkoitus hoitaa em. ajanjakson ajan toimituspalkkioilla. Kimmo Kivelä tullee jättämään neljän vuoden mittaisen virkavapausanomuksen tuomiokapitulille. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausunnon virkavapausanomuksesta. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhtinen kirkkoneuvosto. Avoimeksi tuleva kappalaisen virka on tällä hetkellä sijoitettuna Vehmersalmelle. Kappalaisen viran sijaisuuden täyttäminen on perusteltua ja välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan ja Vehmersalmen alueseurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja ehdottaa,

14 14 - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kappalaisen viransijaisuus Kimmo Kivelän virkavapauden ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 126 PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Vuoden 2011 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Toiminta-avustus on jaettu niin, että perusosa on kaikille lippukunnille 420 euroa ja loppuosa rahasta eli euroa jakautuu jäsenmäärän mukaisesti lippukunnittain. Lippukuntien jäsenmäärät on saatu Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlistauksesta (jäsenajo ). Avustusten myöntämisperusteena on ajoissa toimitettu toimintakertomus ja -suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti asiapaperit on toimitettava mennessä. Lippukunta Jäsenmäärä Avustus Taustayhteisö Juankosken Korpikulkurit ry Järvi-Kuopion seurakunta Kaavin Kiehiset ry Järvi-Kuopion seurakunta Kallan Tytöt ry Tuomiokirkkoseurakunta Karttulan Kannonkiertäjät ry Kallaveden seurakunta Kuopion Kurjenmiekat ry Kallaveden seurakunta Kuopion Metsäpojat ry Alavan seurakunta Petosen polunetsijät ry Kallaveden seurakunta Puijon Pakertajat ry Puijon seurakunta Riistaveden Vaarunvartijat ry Riistaveden seurakunta Vehmerin vaeltajat ry Vehmersalmen srk Yhteensä euroa Vt. rekisterinjohtaja ehdottaa, - että partiolippukuntien avustus jaetaan edellä olevan laskelman mukaan. Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Avustukset maksetaan kun lippukunta on toimittanut vaaditut asiakirjat.

15 AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2011 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on tästä määrärahasta myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuonna 2011 näitä järjestöjä ovat Aholansaarisäätiö, Ev.lut. Lähimmäislähetys ry, Kuopion NMKY ry, Kuopion Vankien ystävät ry, Herättäjä-Yhdistys ry, Suomen Idäntyö UP ry, Kansan Raamattuseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa: Aholansaarisäätiö palvelee kirkkomme seurakuntia monipuolisella kurssi- ja vapaa-ajantoiminnalla. Aholansaari on eräs suomalaisen kirkkohistorian merkittävimmistä paikoista, jonka nykyisessä toiminnassa keskeistä on kirkon opetuksen mukainen työ nuorten ja erityisryhmien parissa. Se vaalii Paavo Ruotsalaisen perintöä palvelemalla hengellistä elämää ja toimimalla kirkollisen keskustelun foorumina. Säätiön toiminta tähtää luterilaisen identiteetin vahvistamiseen. Aholansaari on juurevan sielunhoidon paikka nykyajan ihmiselle. Aholansaarisäätiö on selkeyttänyt organisaatiotaan, kun vuoden 2010 alusta Aholansaaressa tarjottavat ruoka ja majoitus siirtyvät erillisen osakeyhtiön hallinnoitavaksi. Tämän uudistuksen myötä pystyy säätiö keskittymään yhä paremmin ydintehtäväänsä, hartauselämän ja kristillisen kasvatustyön toteuttamiseen. Aholansaaressa julistetaan herännäisyyden kantamaa luterilaista, yksinkertaista ja yhteisöllistä kristinoppia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää herännäishenkisiä tilaisuuksia, tapahtumia ja kursseja, tekee työtä nuorison ja opiskelijoiden kasvattamiseksi järjestämällä tapahtumia, leirejä, kursseja ja talkootoimintaa, järjestää virkistystoimintaa vanhuksille, vammaisille ja muille erityisryhmille sekä heidän omaisilleen ja hoitajilleen ylläpitää seuraperinnettä ja kirkollisia juhlaperinteitä tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen, keskinäiseen hoitamiseen ja rukouselämään rakentaa ja ylläpitää Aholansaaressa olevia kiinteistöjä suojelee ja kehittää Ukko-Paavon savupirttimuseota sekä Aholansaaren miljöötä Ev.lut. Lähimmäislähetys ry. pitää yllä Lehtomäessä Nilsiässä narkomaanikotia. Lehtomäen koti on 9-paikkainen kristillinen hoitokoti. Koti on tarkoitettu päihdeongelmaisille työkykyisille miehille. Koti toimii kristillisellä pohjalla täysin vapaaehtoisin varoin. Toimintaan tulevat varat koostuvat lähinnä ystävien ja seurakuntien avustuksista, kolehdeista ja työtoiminnasta saatavista tuloista.

16 16 Kodissa hoidetaan kerrallaan 9-10 huumeriippuvaista henkilöä. Hoitojaksot vaihtelevat muutamasta viikosta useisiin kuukausiin asiakkaan kunnosta ja hoitomotivaatiosta riippuen. Kotiin pyrkijöiden määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt. Kodin käyttöaste on ollut varsin korkealla viime vuosina. Kodin henkilökunta tekee työtänsä kutsumustyönä ilman rahapalkkaa. Yhdistyksen toiminnan päämäärä on hoitaa kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä. Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry. tekee lapsi-, nuoriso- ja aikuistyötä Kuopion kaupungissa kristilliseltä pohjalta. Elämänkatsomuspiiri kokoontuu kerran viikossa. Raamattupiiri on joka toinen viikko. Partiolippukunta Puijon Pojissa on mukana n. 40 poikaa. Yleisurheilun parissa toimii lapsia, nuoria ja aikuisia. Leirikeskus Ritokalliossa on kesäisin leiritoimintaa. Poikien kerhotoiminta, vapaa-ajan virkistys- ja urheilutoiminta ovat näkyvimpiä työmuotoja. Kuopion Vankien Ystävät ry. järjestää Kuopion vankilan vangeille vuosittain mm. joulujuhlan sekä kesällä grillitapahtuman. Joulujuhlan yhteydessä jaetaan Päivän Tunnussana kirjanen. Yhdistyksen jäsenistä koostuva vastuuryhmä pitää vankilassa joka toinen perjantai kasvuryhmää, jossa on keskustelua ja kahvitarjoilua. Lisäksi vankien käyttöön on hankittu kirjoja ja AV-materiaalia. Yhdistyksen menoista noin puolet on kulunut näihin hankintoihin. Vuotuiset menot ovat kokonaisuudessaan n euroa. Herättäjä-Yhdistys ry. on herännäisyyden keskeinen toiminnallinen järjestö. Toiminta-ajatuksena on Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä. Seuroja ja kirkkopyhiä järjestetään eri puolilla maata yhteistyössä paikallisseurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa. Vastuuta kantavat yhdistyksen jäsenet, paikallisosastot ja yhdistyksen työntekijät. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ eli lähetys- ja heimotyö, nuoriso- ja opiskelijatyö, musiikkityö sekä lapsi- ja perhetyö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan. Avustusta anotaan käytettäväksi joko kansainväliselle työlle käytettäväksi Viron kirkon omistaman Talun leirikeskuksen rakentamiseen tai sisälähetystyöhön. Suomen Idäntyö UP ry. on lähialueilla ja Itä-Euroopassa toimivan kansainvälisen diakoniatyön avustusjärjestö, joka toimii köyhyydessä elävien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi toimittamalla heille ruokaa, hygieniatuotteita, vammaisapuvälineitä, vaatteita ja jalkineita. Järjestö toimii yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Vuonna 2010 apua toimitettiin 8,3 miljoonan euron edestä. Järjestö toimii vapaaehtoisvoimin. Varoja tarvitaan avustustarvikkeiden hankintaan, varaston ylläpitoon ja kuljetuksiin. Kansan Raamattuseura Säätiö on palvellut seurakuntia jo yli 60 vuoden ajan. Työ lasten, nuorten, nuorten aikuisten, sinkkujen, perheiden ja eronneiden sekä seniorien keskuudessa tähtäävät siihen, että mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Erityisesti aikana, jolloin kirkosta eroaminen on selvästi kiihtymässä, halutaan tukea seurakuntia kehittämällä yhdessä uusia ohjelmia ja tapahtumia, joilla tavoitetaan entistä paremmin ja laajemmin seurakunnasta vieraantuneita.

17 17 Tarjolla on laaja valikoima nukketeatterista ihmissuhdeiltoihin ja alfakursseista eläkeläisten virkistyskerhotoimintaan. Lisäksi Kansan Raamattuseura tarjoaa koulutusta seurakunnan maallikoille. Myös työ Kuopion seudulla on ollut viime vuosina hyvin vilkasta. Työ pohjautuu pääsääntöisesti vapaaehtoisten sitoutumiseen sekä rakentavaan yhteistyöhön alueen seurakuntien kanssa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. Koska kristillisten järjestöjen avustamiseen tarkoitettu määräraha on varsin pieni, on tarkoituksenmukaista, että Kuopion seurakunnat tukevat ennen kaikkea omia seurakuntiaan palvelevia ja niiden toimintaa tukevia järjestöjä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, - että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2011 maksetaan seuraavan esityksen mukaisesti: Järjestö Avustus 2010 Esitys 2011 Aholansaarisäätiö Ev.lut. lähimmäislähetys (Nilsiän narkomaanikoti) Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kuopion Vankien Ystävät Herättäjä-Yhdistys, sisälähetystyö Suomen Idäntyö UP - - Kansan Raamattuseuran Säätiö Suomen Ekumeeninen Neuvosto Yhteensä Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 128 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut.

18 ILMOITUSASIAT Todettiin, että ilmoitusasioita ei ollut. 130 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Upi Heinonen Sirkka Maija Lehtola

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 7.4.2014 klo 16.30 17.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 Aika 18.12.2006, klo 16.30 18.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 20.5.2013 klo 16.30-18 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 Aika tiistai 16.12.2014 klo 18.00 20.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot