KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen poissa Markku Huttunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varaj. läsnä kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti poissa Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toimi kokouksen puheenjohtajana koska varsinainen puheenjohtaja Hannu Koskelainen oli poissa. Kokouksen aluksi kirkkoherra Reijo Leino piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 449.

2 2 111 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 112 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Sirkka Maija Lehtola. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 113 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 114 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ISON, FLODBERGIN, KETTULANLAHDEN JA VEHMASMÄEN HAUTAUSMAIDEN ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että seurakuntayhtymässä siirrytään arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna vuoden 2011 aikana tai viimeistään vuoden 2012 alusta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla. Päätöksen perusteluina olivat mm. seuraavat asiat: Vuoden 2011 alusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle tulee 18 uutta hautausmaata, joista kahta hautausmaata lukuun ottamatta arkkuhautojen kaivaminen tehdään jo tällä hetkellä ostopalveluna. Päätöstä tehtäessä otettiin myös huomioon, että hautaustoimesta on jäämässä tänä vuonna eläkkeelle kaksi henkilöä ja yksi henkilö vähän myöhemmin. Lisäksi hautaustoimessa olisi pitänyt investoida vuodelle 2011 noin euroa uuden haudankaivukoneen hankintaa varten. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös siirtää arkkuhautojen kaivaminen ostopalveluiksi kaikilla hautausmailla perustui yhdenmukaiseen menettelyyn ja pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöihin. Edellä mainittujen keskustan neljän hautausmaan arkkuhautojen kaivaminen ostopalveluna voitaisiin aloittaa alkaen. Kaivettavien arkkuhautojen määrä hautausmaittain on vuodessa seuraava: - Iso hautausmaa n. 250 kpl - Flodbergin hautausmaa n Kettulanlahden hautausmaa n Vehmasmäen hautausmaa n. 20 Yhteensä n. 360 kpl

3 3 Ostopalveluun siirryttäessä 1.9. alkaen, loppuvuoden neljän kuukauden kaivettavien arkkuhautojen määrä on yhteensä noin 120. Suoritetun tarjouspyyntökilpailun mukaan arkkuhaudan kaivamisen edullisin keskihinta hautausmaittain on seuraava: - Iso hautausmaa 239,85 /hauta - Flodbergin hautausmaa 239,85 - Kettulanlahden hautausmaa 239,85 - Vehmasmäen hautausmaa 239,85 Hinnat sis. alv 23 % Siirtyminen arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna aiheuttaa loppuvuoden 2011 aikana hautausmaittain seuraavat kustannukset: - Iso hautausmaa Flodbergin hautausmaa Kettulanlahden hautausmaa Vehmasmäen hautausmaa Yhteensä * * sisältää koneen siirtomaksun Talousarviota laadittaessa syksyllä 2010 tarkoitukseen ei ollut osattu varata määrärahaa vuodelle 2011, koska uudesta arkkuhautojen kaivamisen järjestelystä ei ollut vielä tehty päätöstä. Tiedossa ei myöskään ollut tarkempaa ajankohtaa milloin edellä mainituilla hautausmailla siirrytään ostopalveluiden käyttöön. Hautaustoimen vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan 4355 alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon hautausmaittain pitää hakea lisämääräraha seuraavasti: - Iso hautausmaa Flodbergin hautausmaa Kettulanlahden hautausmaa Vehmasmäen hautausmaa Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa pitää huomioida, että edellä mainituille hautausmaille varataan määräraha tätä toimintaa varten koko vuodeksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan edellä mainittujen hautausmaiden arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna myönnetään yhteensä :n lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 4 115 URAKOITSIJAN VALINTA ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN ISOLLA, FLODBERGIN, KETTU- LANLAHDEN JA VEHMASMÄEN HAUTAUSMAILLA Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että seurakuntayhtymässä siirrytään arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna vuoden 2011 aikana tai viimeistään vuoden 2012 alusta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla. Arkkuhautojen kaivamisesta on järjestetty tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Arkkuhautojen kaivaminen palveluhankintana ylittää EU - kynnysarvon (arvo yli ilman alv.), joten siitä on ilmoitettu EU - laajuisesti. Tarjousten jättöaika on päättynyt klo ja tarjoukset on avattu klo Tarjousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja. Tarjoukset on avattu työryhmässä Anna-Liisa Aumanen, Tuomo Korhonen ja Aarne Laukkanen. Tarjoukset on pyydetty kokonaishintatarjouksena hautausmaittain eriteltynä syvä/matala hauta. Lisäksi on pyydetty ilmoittamaan mahdollinen koneen siirtomaksu/hautausmaa/kerta. Tarjouspyynnössä on mainittu, että osatarjoukset huomioidaan. Tarjoaja voi jättää tarjouksen koskien kaikkia mainittuja hautausmaita tai vain osaa. Seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle edullisimmat osatarjoukset. Urakkasopimukset arkkuhautojen kaivamiseksi kaikilla hautausmailla on tarkoitus tehdä 1+3 vuotta alkaen edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan ko. tarkoitusta varten. Tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkastettu kaikkien tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä tarjoajalle asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan perusteella. Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71 :n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailussa tarjoajille asetettiin seuraavat kelpoisuusvaatimukset: 1) Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 2) Tarjoajan tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys. Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet seuraavat toimittajat: 1. ISS Palvelut Oy, Kuopio 2. Jukka Antikainen, Karttula 3. Kaivuriurakointi Paavo Ikäheimo, Hirvilahti 4. Konepalvelut H. Raatikainen Oy, Hirvilahti 5. Milleta Oy, Joensuu

5 5 Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu, että seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Kaikki tarjoukset täyttävät edellä mainitut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset, joten ne ovat vertailukelpoisia. Hankintapäätös tehdään halvimman tarjouksen mukaan. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä 1. Tarjousten perusteella halvin kokonaishintatarjous liitteen 1 mukaan kaikilla hautausmailla on ISS Palvelut Oy:llä. Tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hyväksytään ISS Palvelut Oy:n tarjous ja että sen kanssa vuoden sopimus arkkuhautojen kaivamisesta Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tarkoitukseen lisämäärärahan.. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että ISS Palvelut Oy:n tarjous hyväksytään ja 2. että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehdään sopimus arkkuhautojen kaivupalvelujen ostamisesta lukien vuodeksi Isolla, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen hautausmailla edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tarkoitukseen määrärahan. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 116 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN TUUSNIEMEN JA KAAVIN HAUTAUSMAIDEN ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEEN Tuusniemen ja Kaavin seurakunnat liittyivät vuoden 2011 alusta Järvi- Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Samassa yhteydessä Tuusniemen ja Kaavin hautausmaat tulivat seurakuntayhtymän hautaustoimen hoidettaviksi. Näillä hautausmailla arkkuhaudan kaivaminen on tehty seurakunnan omana työnä. Kaivettavien hautojen määrä molemmilla hautausmailla on noin hautaa/vuosi. Haudan kaivamisen on pääasiassa tehnyt seurakuntamestari yksin. Työsuojeluohjeiden mukaan kaivutöissä pitää olla kaksi henkilöä paikalla mahdollisten työtapaturmien varalta. Työturvallisuuden ja seurakuntayhtymän yhtenäisten menettelytapojen vuoksi on edellä mainittujen hautausmaiden arkkuhautojen kaivamisessa siirrytty vuoden 2011 alusta ostopalveluihin. Talousarviota laadittaessa syksyllä 2010 ei tarkoitukseen osattu varata määrärahaa vuodelle 2011, koska näiden hautausmaiden arkkuhautojen käytännön järjestelyt tehtiin myöhemmin.

6 6 Suoritetun tarjouspyyntökilpailun mukaan arkkuhaudan kaivamisen edullisin keskihinta hautausmaittain on seuraava: - Tuusniemen hautausmaa 255 /hauta - Kaavin hautausmaa 340 Tuusniemen ja Kaavin hautausmaan käyttötalousosaan 4355 alueiden rakentamis- ja kunnossapitoon pitää hakea vuodelle 2011 lisämääräraha seuraavasti: - Tuusniemen hautausmaa Kaavin hautausmaa Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa pitää huomioida, että edellä mainituille hautausmaille myös varataan määräraha tätä tarkoitusta varten. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle em. lisämäärärahojen myöntämistä vuoden 2011 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan arkkuhautojen kaivamiseen ostopalveluna myönnetään Tuusniemen hautausmaalle euron ja Kaavin hautausmaalle euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 117 APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS RIITTA-LIISA PELTOLAN KANTELUUN Apualaisoikeuskansleri on antanut päätöksen Riitta-Liisa Peltolan tekemään hautasijan osoittamista koskevaan kanteluun. Päätös on esityslistan liitteenä 2. Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut puistopäällikkö Aarne Laukkasta ja hallintojohtaja Timo Korhosta virheellisestä menettelystä hautasijan osoittamista kokevassa asiassa. Riitta-Liisa Peltola teki oikeuskanslerille kantelun seurakuntayhtymän hauta- ja puistotoimiston sekä hallintojohtajan menettelystä koskien hautapaikan myöntämistä ulkopaikkakuntalaiselle. Riitta-Liisa Peltolan kantelu koski hänen miehensä Lassi Pekka Peltolan hautapaikka-asiaa. Ulkopaikkakuntalaisena Lassi Pekka Peltolalle ei myönnetty hautasijaa vainajan ja omaisten haluamalta Kettulanlahden hautausmaalta vaan hautapaikka osoitettiin Vehmasmäen hautausmaalta. Lisäksi Riitta-Liisa Peltola katsoo tulleensa asiattomasti ja mielivaltaisesti kohdelluksi ja kummastelee, miksei häntä ohjattu muutoksenhaussa. Kantelussa on myös pyydetty selvittämään, onko asiassa menetelty hyvän hallintotavan mukaisesti ja pyytänyt selvittämään, onko Kettulanlahden hautausmaalle tai Isolle hautausmaalle ennen elokuuta 2008 haudattu muualla kuolleita ulkopaikkakuntalaisia ev. lut. seurakuntien jäseniä. Lisäksi Peltola on pyytänyt selvittämään, onko seurakuntayhtymässä menetelty oikein muutoksenhakuohjauksessa, kohtelussa ja harkinnassa, mikä on yhtei-

7 7 sen kirkkoneuvoston rooli ao. asioissa ja oliko päätös hylätä hautapaikkaanomus vain hallintoelimen päätöksen täytäntöönpanoa. Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että puistopäällikkö ja hallintojohtaja ovat laiminlyöneet hallintolain 8 mukaisen neuvontavelvollisuutensa ja toimineet myös hallintolain 6 ja 7 :n vastaisesti. Laiminlyönniksi on katsottu, etteivät ao. viranhaltijat ohjanneet Riitta-Liisa Peltolaa tekemään oikaisuvaatimusta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Samalla puistopäällikkö ja hallintojohtaja ovat apulaisoikeuskanslerin mukaan evänneet kantelun tekijältä perustuslain 21 :ssä säädetyn perusoikeuden hyvään hallintoon eli oikeuden saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, oikeuden perustellun päätöksen saamiseen ja oikeuden muutoksen hakemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi apulaisoikeuskanslerille selvityksen asiasta. Selvityksessä kirkkoneuvosto esitti, että kantelu hylättäisiin perusteettomana. Selvitys on esityslistan liitteessä 2. Hallintojohtaja ehdottaa, - että apulaisoikeuskanslerin päätös merkitään tiedoksi. Apulaisoikeuskanslerin päätös merkittiin tiedoksi. 118 RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA VUODELTA 2010 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita sekä toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa koskevat säännökset sisältyvät yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja taloussääntöön. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on antanut erillisen ohjeen sisäisestä valvonnasta Ohjeen mukaan hallintojohtajan tulee raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta vähintään kerran vuodessa. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimintayksiköitten esimiesten on raportoitava hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoistaan. Käytännössä sisäisessä valvonnassa ei ole ilmennyt ongelmia. Edellä mainittuja dokumentteja ei kuitenkaan ole seurakuntayhtymässä toistaiseksi tuotettu. Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa ja todenneet, että seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti mutta valvontaan liittyvää dokumentointia tulee edelleen kehittää. Toimivan sisäisen valvonnan ja raportoinnin aikaan saaminen edellyttää myös sisäisen valvonnan koulutuksen järjestämistä johtaville viranhaltijoille. Vuoden 2010 aikana johtaville viranhaltijoille on järjestetty sisäisen valvonnan koulutusta. Seurakuntayhtymässä on edelleen tarvetta kehittää sisäistä valvontaa ja erityisesti siihen liittyvää dokumentointia.

8 8 Hallintojohtajan raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2010 on esityslistan liitteenä 3. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa, - että raportti merkitään tiedoksi Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuodelta 2010 merkittiin tiedoksi. 119 TILINTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTMtilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Voimassa olevan taloussäännön 30 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten neljä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :ään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Päättyneellä valtuustokaudella tilintarkastus on hoidettu siten, että ns. ammattitilintarkastajana on toiminut kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä. Lisäksi kirkkovaltuuston valitsemina luottamushenkilötarkastajina ovat toimineet HTM Seppo Koski, taloustieteen maisteri Seppo Pitkänen ja metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo. Alkaneella valtuustokaudella seurakunnissa ei voi enää olla luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Alkaneella valtuustokaudella kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämi-

9 9 sestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto eikä valtuusto enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa valvontatarkastajaa, joiden tehtävänä on ollut sisäinen tarkastus ja valvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi tilintarkastuksen järjestämistä Kirkkoneuvosto päätti, että lakisääteinen tilintarkastus järjestetään siten, että kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön valitsemista varten järjestettiin tarjouskilpailu. Hankinta ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa Tarjousten jättöaika päättyi Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, johon vaikuttavat seuraavat tekijät seuraavilla osuuksilla: Laatu 50 %, joka koostuu seuraavista osatekijöistä - Vastuullisen ja avustavien tilintarkastajien seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus, kokemus ja koulutus 25 % - Käytännön toteutus 10 % - Laadunvalvontajärjestelmä 10 % - Vastuullisen tilintarkastajan osuus 5 % Hinta 50 %, joka koostuu seuraavista tekijöistä - Vastuullisen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Avustavan tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Erityisalojen tarkastajan päiväveloitus (7,5 tunnin työpanos) 5 % - Kokonaishinta sopimuskaudelle (v ) 35 % Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui viideltä tilintarkastusyhteisöltä: Tuokko Tilintarkastus Oy Oulun HTM- ja JHTT-tarkastus KPMG PWC Audiator Tarjoukset avattiin työryhmässä, johon kuuluivat hallintojohtaja Timo Korhonen, pääkirjanpitäjä Heli Väätäinen sekä hallintosihteeri Arja Keränen. Tarjouksia verrattaessa todettiin, että kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot, joten kaikki tarjoukset otettiin tarjousvertailuun mukaan. Tarjousvertailu tehtiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 4. Saaduista tarjouksista edullisimman hintatarjouksen on antanut KPMG Oy. Sopimuskauden kokonaishintaa laskettaessa IT-yhteistyöalueen tarkastuksen ja yhteisen jäsentietojärjestelmän laajuuden vertailussa on käytetty kahta työpäivää kuten tarjouspyynnössä ilmoitettiin. Hinnan osuus kokonaisvertailusta on 50 %.

10 10 Laadullisista vertailuperusteista parhaimmat pisteet saivat KPMG Oy sekä Audiator. Molempien yhteisöjen tarkastajilla on monipuolinen ja hyvä seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus ja kokemus seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta. Seurakunnallisen toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemusta oli vähiten PWC Oy:llä. Muita laadullisia perusteita verrattaessa kaikki tarjoajat olivat tasaveroisia. Laadullisten vertailuperusteiden painoarvo on 50 %. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on KPMG Oy:n tarjous. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tilintarkastajaksi toimikaudeksi valitaan tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä ja 2. että toiseksi tilintarkastajaksi toimikaudeksi valitaan HTM Seppo Koski. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 120 ERON MYÖNTÄMINEN SIIVOOJA EILA PAANASELLE SIIVOOJAN VIRASTA Siivooja Eila Paananen on toimittanut esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jolla hän pyytää eroa tuomiokirkkoseurakunnan siivoojan virasta alkaen. Siivoojan virkaa ei ole tarvetta tässä vaiheessa täyttää. Siivoojan tehtävät on tarkoitus hoitaa tässä vaiheessa sisäistä työnjakoa muuttamalla. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Eila Paanaselle myönnetään ero siivoojan virasta lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 121 TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA Tiedottaja Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän anoo palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Ulla Remekselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten väliseksi ajaksi. Ulla Remeksen jäätyä sairauslomalle hän ei voinut kuitenkaan jäädä hänelle myönnetylle virkavapaalle.

11 11 Vuorotteluvapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta, koska työnantajalle syntyy velvollisuus työllistää työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle ei kuitenkaan välttämättä samoihin tehtävin tulee palkata työtön työnhakija. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää. Ulla Remes on ollut tiedottajan virassa lähtien. Tänä aikana hän on ollut yhteensä lähes neljä vuotta harkinnanvaraisilla virkavapailla. Virkavapauden myöntäminen vuorotteluvapaata varten on aina harkinnanvarainen eikä kenelläkään ole subjektiivista oikeutta saada virkavapautta vuorotteluvapaata varten. Ulla Remeksen jääminen virkavapaalle edellyttää, että hänelle voidaan palkata sijainen. Viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen puoltaa virkavapauden myöntämistä. Ulla Remeksen vuorotteluvapaan sijaiseksi on mahdollista palkata työtön työnhakija. Hallintojohtaja ehdottaa, - että tiedottaja Ulla Remekselle myönnetään palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi vuorotteluvapaata varten. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 122 VIRKAMÄÄRÄYKSEN HAKEMINEN PIRJO KUULALLE Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntayhtymään määräaikaisen rovastikuntapastorin viran väliseksi ajaksi. Ko. virka on ollut sijoitettuna Alavan seurakuntaan ja se olisi päättynyt ilman yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä Alavan seurakuntaan sijoitettua rovastikuntapastorin virkaa on hoitanut pastori Pirjo Kuula. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli määräaikaisen rovastikuntapastorin viran perustamista. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle viran perustamista. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen hakea pastori Pirjo Kuulalle virkamääräystä perustettavaan virkaan, mikäli kirkkovaltuusto perustaa viran. Hallintojohtaja ehdottaa, - että pastori Pirjo Kuulalle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN 1. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kallaveden 1. seurakuntapastori Kirsi Leino on ollut virkavapaalla Kallaveden seurakunnasta toimiessaan Riistaveden seurakunnan kirkkoherran sijaisena ja Järvi-Kuopion seurakunnan syntymisestä, kuluvan vuoden alusta lähtien Riistaveden kappalaisen viransijaisena, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Kirsi Leinolle valtakirjan Järvi-Kuopion seurakunnan Riistaveden kirkkopiirin kappalaisen virkaan. Kirsi Leino siirtyessä Järvi-Kuopion seurakunnan kappalaisen virkaan Kallaveden seurakunnan 1. seurakuntapastorin virka jää avoimeksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen antaa luvan yhteinen kirkkoneuvosto. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt seurakuntapastorin viran täyttämistä Seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää 1. seurakuntapastorin virka. Seurakuntaneuvosto pitää viran täyttämistä erittäin tärkeänä seurakunnallisen toiminnan ja erityisesti lähetystyön ja maahanmuuttajien parissa tehtävän työn toteuttamiseksi. Hallintojohtaja käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään 1. seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 124 JÄSENTEN VALITSEMINEN INGMANIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Toivalassa sijaitsee Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, jonka juuret juontavat aina 1850 vuosiluvulle. Tuolloin Kuopion silloinen kirkkoherra, teologian tohtori Matthias Ingman antoi testamentillisen säätämän ja määräsi omaisuutensa hoidosta hänen jälkeensä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä oppilaitosta, jossa annetaan ammatillista koulutusta. Säätiön hallitus valvoo oppilaitoksen toimintaa, pitää huolta omistuksessaan olevista kiinteistöistä ja omaisuudesta säätämän edellyttämässä hengessä. Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoherra. Lisäksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita hallitukseen ao. seurakuntien esityksestä kolme jä-

13 13 sentä Kallaveden seurakunnasta, yksi jäsen Riistaveden seurakunnasta sekä yksi jäsen Vehmersalmen seurakunnasta. Koska Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakuntaan lukien esityksen kahdesta jäsenestä tekee jatkossa Järvi- Kuopion seurakunta. Myös Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen. Säätiön hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Edellisen kerran jäsenet säätiön hallitukseen on valittu toimikaudeksi Yhteisen kirkkoneuvosto valitsemina edustajina ovat päättyneellä toimikaudella ovat olleet Kallaveden seurakunnasta Pirkko Nousiainen, Antti Airas ja Hannu Rantanen, Riistaveden seurakunnasta Raili Rönkkö ja Vehmersalmen seurakunnasta Väinö Matti Miettinen. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnan edustajina toimikaudeksi Antti Airas, Pirkko Nousiainen ja Hannu Rantanen. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa ja tekee esityksensä Järvi-Kuopion seurakunnan edustajista silloin. Hallintojohtaja tekee esityksen edustajien valinnasta tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen kokouksessa. Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tri Mathias Ingmanin säätiön hallitukseen valitaan Kallaveden seurakunnasta Antti Airas, Pirkko Nousiainen ja Hannu Rantanen sekä Järvi-Kuopion seurakunnasta Raili Rönkkö ja Kirsi Pehkonen. 125 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Järvi-Kuopion kappalaisen virka on tullut avoimeksi viran vakinaisen haltijan rovasti Kimmo Kivelän tultua valituksi kansanedustaksi. Kirkkoherra Reijo Leino on myöntänyt omalla päätöksellään Kimmo Kivelälle palkatonta virkavapautta kappalaisen virasta väliseksi ajaksi. Viran tehtävät on tarkoitus hoitaa em. ajanjakson ajan toimituspalkkioilla. Kimmo Kivelä tullee jättämään neljän vuoden mittaisen virkavapausanomuksen tuomiokapitulille. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausunnon virkavapausanomuksesta. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhtinen kirkkoneuvosto. Avoimeksi tuleva kappalaisen virka on tällä hetkellä sijoitettuna Vehmersalmelle. Kappalaisen viran sijaisuuden täyttäminen on perusteltua ja välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan ja Vehmersalmen alueseurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja ehdottaa,

14 14 - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kappalaisen viransijaisuus Kimmo Kivelän virkavapauden ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 126 PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Vuoden 2011 talousarviossa on varattu partiolippukuntien avustamiseen euroa. Seurakuntayhtymä avustaa partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä on jokin seurakuntayhtymän seurakunnista. Toiminta-avustus on jaettu niin, että perusosa on kaikille lippukunnille 420 euroa ja loppuosa rahasta eli euroa jakautuu jäsenmäärän mukaisesti lippukunnittain. Lippukuntien jäsenmäärät on saatu Suomen Partiolaiset ry:n jäsenlistauksesta (jäsenajo ). Avustusten myöntämisperusteena on ajoissa toimitettu toimintakertomus ja -suunnitelma, talousarvio sekä hyväksytty tilinpäätös. Taustayhteisösopimuksen mukaisesti asiapaperit on toimitettava mennessä. Lippukunta Jäsenmäärä Avustus Taustayhteisö Juankosken Korpikulkurit ry Järvi-Kuopion seurakunta Kaavin Kiehiset ry Järvi-Kuopion seurakunta Kallan Tytöt ry Tuomiokirkkoseurakunta Karttulan Kannonkiertäjät ry Kallaveden seurakunta Kuopion Kurjenmiekat ry Kallaveden seurakunta Kuopion Metsäpojat ry Alavan seurakunta Petosen polunetsijät ry Kallaveden seurakunta Puijon Pakertajat ry Puijon seurakunta Riistaveden Vaarunvartijat ry Riistaveden seurakunta Vehmerin vaeltajat ry Vehmersalmen srk Yhteensä euroa Vt. rekisterinjohtaja ehdottaa, - että partiolippukuntien avustus jaetaan edellä olevan laskelman mukaan. Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Avustukset maksetaan kun lippukunta on toimittanut vaaditut asiakirjat.

15 AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2011 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu euron suuruinen määräraha kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on tästä määrärahasta myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuonna 2011 näitä järjestöjä ovat Aholansaarisäätiö, Ev.lut. Lähimmäislähetys ry, Kuopion NMKY ry, Kuopion Vankien ystävät ry, Herättäjä-Yhdistys ry, Suomen Idäntyö UP ry, Kansan Raamattuseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa: Aholansaarisäätiö palvelee kirkkomme seurakuntia monipuolisella kurssi- ja vapaa-ajantoiminnalla. Aholansaari on eräs suomalaisen kirkkohistorian merkittävimmistä paikoista, jonka nykyisessä toiminnassa keskeistä on kirkon opetuksen mukainen työ nuorten ja erityisryhmien parissa. Se vaalii Paavo Ruotsalaisen perintöä palvelemalla hengellistä elämää ja toimimalla kirkollisen keskustelun foorumina. Säätiön toiminta tähtää luterilaisen identiteetin vahvistamiseen. Aholansaari on juurevan sielunhoidon paikka nykyajan ihmiselle. Aholansaarisäätiö on selkeyttänyt organisaatiotaan, kun vuoden 2010 alusta Aholansaaressa tarjottavat ruoka ja majoitus siirtyvät erillisen osakeyhtiön hallinnoitavaksi. Tämän uudistuksen myötä pystyy säätiö keskittymään yhä paremmin ydintehtäväänsä, hartauselämän ja kristillisen kasvatustyön toteuttamiseen. Aholansaaressa julistetaan herännäisyyden kantamaa luterilaista, yksinkertaista ja yhteisöllistä kristinoppia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää herännäishenkisiä tilaisuuksia, tapahtumia ja kursseja, tekee työtä nuorison ja opiskelijoiden kasvattamiseksi järjestämällä tapahtumia, leirejä, kursseja ja talkootoimintaa, järjestää virkistystoimintaa vanhuksille, vammaisille ja muille erityisryhmille sekä heidän omaisilleen ja hoitajilleen ylläpitää seuraperinnettä ja kirkollisia juhlaperinteitä tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen, keskinäiseen hoitamiseen ja rukouselämään rakentaa ja ylläpitää Aholansaaressa olevia kiinteistöjä suojelee ja kehittää Ukko-Paavon savupirttimuseota sekä Aholansaaren miljöötä Ev.lut. Lähimmäislähetys ry. pitää yllä Lehtomäessä Nilsiässä narkomaanikotia. Lehtomäen koti on 9-paikkainen kristillinen hoitokoti. Koti on tarkoitettu päihdeongelmaisille työkykyisille miehille. Koti toimii kristillisellä pohjalla täysin vapaaehtoisin varoin. Toimintaan tulevat varat koostuvat lähinnä ystävien ja seurakuntien avustuksista, kolehdeista ja työtoiminnasta saatavista tuloista.

16 16 Kodissa hoidetaan kerrallaan 9-10 huumeriippuvaista henkilöä. Hoitojaksot vaihtelevat muutamasta viikosta useisiin kuukausiin asiakkaan kunnosta ja hoitomotivaatiosta riippuen. Kotiin pyrkijöiden määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt. Kodin käyttöaste on ollut varsin korkealla viime vuosina. Kodin henkilökunta tekee työtänsä kutsumustyönä ilman rahapalkkaa. Yhdistyksen toiminnan päämäärä on hoitaa kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä. Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry. tekee lapsi-, nuoriso- ja aikuistyötä Kuopion kaupungissa kristilliseltä pohjalta. Elämänkatsomuspiiri kokoontuu kerran viikossa. Raamattupiiri on joka toinen viikko. Partiolippukunta Puijon Pojissa on mukana n. 40 poikaa. Yleisurheilun parissa toimii lapsia, nuoria ja aikuisia. Leirikeskus Ritokalliossa on kesäisin leiritoimintaa. Poikien kerhotoiminta, vapaa-ajan virkistys- ja urheilutoiminta ovat näkyvimpiä työmuotoja. Kuopion Vankien Ystävät ry. järjestää Kuopion vankilan vangeille vuosittain mm. joulujuhlan sekä kesällä grillitapahtuman. Joulujuhlan yhteydessä jaetaan Päivän Tunnussana kirjanen. Yhdistyksen jäsenistä koostuva vastuuryhmä pitää vankilassa joka toinen perjantai kasvuryhmää, jossa on keskustelua ja kahvitarjoilua. Lisäksi vankien käyttöön on hankittu kirjoja ja AV-materiaalia. Yhdistyksen menoista noin puolet on kulunut näihin hankintoihin. Vuotuiset menot ovat kokonaisuudessaan n euroa. Herättäjä-Yhdistys ry. on herännäisyyden keskeinen toiminnallinen järjestö. Toiminta-ajatuksena on Siionin virsillä ja seuroilla tukea ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä. Seuroja ja kirkkopyhiä järjestetään eri puolilla maata yhteistyössä paikallisseurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa. Vastuuta kantavat yhdistyksen jäsenet, paikallisosastot ja yhdistyksen työntekijät. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ eli lähetys- ja heimotyö, nuoriso- ja opiskelijatyö, musiikkityö sekä lapsi- ja perhetyö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan. Avustusta anotaan käytettäväksi joko kansainväliselle työlle käytettäväksi Viron kirkon omistaman Talun leirikeskuksen rakentamiseen tai sisälähetystyöhön. Suomen Idäntyö UP ry. on lähialueilla ja Itä-Euroopassa toimivan kansainvälisen diakoniatyön avustusjärjestö, joka toimii köyhyydessä elävien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi toimittamalla heille ruokaa, hygieniatuotteita, vammaisapuvälineitä, vaatteita ja jalkineita. Järjestö toimii yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Vuonna 2010 apua toimitettiin 8,3 miljoonan euron edestä. Järjestö toimii vapaaehtoisvoimin. Varoja tarvitaan avustustarvikkeiden hankintaan, varaston ylläpitoon ja kuljetuksiin. Kansan Raamattuseura Säätiö on palvellut seurakuntia jo yli 60 vuoden ajan. Työ lasten, nuorten, nuorten aikuisten, sinkkujen, perheiden ja eronneiden sekä seniorien keskuudessa tähtäävät siihen, että mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Erityisesti aikana, jolloin kirkosta eroaminen on selvästi kiihtymässä, halutaan tukea seurakuntia kehittämällä yhdessä uusia ohjelmia ja tapahtumia, joilla tavoitetaan entistä paremmin ja laajemmin seurakunnasta vieraantuneita.

17 17 Tarjolla on laaja valikoima nukketeatterista ihmissuhdeiltoihin ja alfakursseista eläkeläisten virkistyskerhotoimintaan. Lisäksi Kansan Raamattuseura tarjoaa koulutusta seurakunnan maallikoille. Myös työ Kuopion seudulla on ollut viime vuosina hyvin vilkasta. Työ pohjautuu pääsääntöisesti vapaaehtoisten sitoutumiseen sekä rakentavaan yhteistyöhön alueen seurakuntien kanssa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. Koska kristillisten järjestöjen avustamiseen tarkoitettu määräraha on varsin pieni, on tarkoituksenmukaista, että Kuopion seurakunnat tukevat ennen kaikkea omia seurakuntiaan palvelevia ja niiden toimintaa tukevia järjestöjä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, - että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2011 maksetaan seuraavan esityksen mukaisesti: Järjestö Avustus 2010 Esitys 2011 Aholansaarisäätiö Ev.lut. lähimmäislähetys (Nilsiän narkomaanikoti) Kuopion Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kuopion Vankien Ystävät Herättäjä-Yhdistys, sisälähetystyö Suomen Idäntyö UP - - Kansan Raamattuseuran Säätiö Suomen Ekumeeninen Neuvosto Yhteensä Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 128 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut.

18 ILMOITUSASIAT Todettiin, että ilmoitusasioita ei ollut. 130 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Upi Heinonen Sirkka Maija Lehtola

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 1/2011 1. Kokousaika 26.1.2011 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja 1/2017-19.1.2017 Aika: to 19.1.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Maanantaina 19.12.2016 klo 16.30 17.25 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokouksen jälkeen n. klo 18 jouluruokailu Koivumäen kartanossa. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

3/57 Vaajakosken kirkossa kannettava kolehti ajalle Liite annetaan kokouksessa

3/57 Vaajakosken kirkossa kannettava kolehti ajalle Liite annetaan kokouksessa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1 (5) AIKA 26.08.2015 klo 18:00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti:

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: Aika Ti 1.4.2014 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa P Ö Y T Ä K I R J A Kokous: Seurakuntavaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous 2016 Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 15:30

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista Sivu 1 / 7 AIKA ke 9.11.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 / 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot