Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Hannu Mattila, Marita Kupiainen, Aune Tiihonen, Hannu Jordan, Jukka-Pekka Kellokumpu, Matti Kilpeläinen, Marjukka Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Raatikainen, Tea järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Kivivuori, Paula Gustafsson-Pesonen, Anne Seila, Heikki Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Karhula, Jyrki Kemppinen, Helena Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Pelkonen, Katariina Huoviala, Tuula Poistui klo a käsittelyn aikana Saapui klo käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 151 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 153 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 154 Pöytäkirjantarkastajien valinta 155 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1-ohjelman arvioinnista vuorossa on metalliklusterin esittely. 156 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Lyhyt tilannekatsaus. Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluvat hankkeet (4 kpl) 157 Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 158 Suvorovin tykkivene (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 159 Savonrannan vierasvenesatama (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 160 Myyvä ja pysäyttävä ympäristö, Kuortin palvelu- ja teollisuusalueen ympäristön kohentaminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Työllisyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 161 Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (6 kpl) 162 Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (EHDOLLINEN esitys) 163 Mistä ruoka tulee Elintarvikeketjun kestävyyden turvaaminen Etelä-Savossa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 164 D`ARTE, Taide- ja taitoainepainotteisen opettajakoulutuksen ja perusopetuksen uudistaminen (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 165 LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 166 LIVE, Learning and innovate environment (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 167 ENVIN (ympäristöteknologian innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Hyvinvointiteeman kuuluvat hankkeet (1 kpl) 168 Senior PRO- seniori-ikäisten ihmisten elämisen ja asumisen uudet palvelumallit- ja konseptit (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 169 Rautainen Savo palvelut teknologiayritysten kenttätyö - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Teemoihin kuulumattomat hankkeet (1 kpl) 170 Retretin alueen toimintaympäristön parantamishanke - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 171 Liite 171 EU-rakennerahastojen kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin/ Etelä- Savo 172 Liite 172 Tiedotusasioita a-b 173 Muut asiat 174 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Katariina Pelkonen Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Hannu Tiihonen.. Paula Kivivuori Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 151 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Maakuntahallitus on myöntänyt Finnvera Oyj:n edustajana maakunnan yhteistyöryhmässä toimineelle Kari Kämäräiselle eron maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenyydestä ja hänen tilalleen on nimetty apulaisaluejohtaja Merja Hautaniemi. Todettiin läsnäolijat. 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 153 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 154 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tiihonen ja Paula Kivivuori. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 155 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1-ohjelman arvioinnista vuorossa on metalliklusterin esittely. Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 156 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Toteuttamissuunnitelmista ministeriöiden kanssa käytävien neuvottelujen organisoinnissa vuonna 2008 otetaan huomioon aikaisemmista neuvotteluista saatu palaute sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjaukset alueviranomaisten tulosneuvottelujen ja toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen yhdistämisestä. Neuvotteluprosessiin tulee vuoden aikana kuulumaan useita maakuntien ja ministeriöiden välisiä, erityyppisiä tapaamisia. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu kolmesta osasta: maakuntaohjelman mukaiset toimenpiteet ja niiden toteuttaminen hallinnonaloittain vv , neuvotteluesitykset ministeriöille (enintään 2/maakunta) sekä maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle Valmisteluaikataulu: Maakuntahallitus: 1. luonnos vko 39 Kommentointikierros keskeisille yhteistyötahoille (sähköpostitse) Maakuntahallitus: 2. luonnos MYR-käsittelyä varten MYR hyväksyy MYAKin ja käsittelee totsun Maakuntahallitus hyväksyy totsun Valmistelutilanne: Käydään läpi toteuttamissuunnitelman valmistelutilanne ja keskeiset sisällöt. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 Matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (4 kpl) 157 Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Savonlinnan kaupunki Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Matkustajasatama palvelee Saimaan alueen matkustajalaivaliikennettä, paikallista vesiliikennettä sekä ravintolalaivatoimintaa. Matkustajasatama on oleellinen kohde keskustan matkailu- ja palveluelinkeinojen toimintaympäristön parantamisessa. Nykyiset rakenteet ovat teknisesti ja esteettisesti matkailukaupungin imagoon nähden huonossa kunnossa ja alue tarvitsee matkailuelinkeinon kehittymiseksi uusia toimipisteitä. Savonlinnan matkustajasataman kehittämisellä ja saneerauksella on tarkoitus kehittää sataman toiminnallisuutta, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tavoitteena on myös parantaa matkailupalveluja ja kaupallisuutta, kaupunkikuvallista ympäristöä sekä esteettömyyttä. Sataman tukirakenteet uusitaan, rakennetaan uusi laiturin reuna jonne sijoitetaan tekniikka jolloin sähkökaapelit yms. eivät enää sijaitse kulkuväylillä. Sataman pinnat, valaistus, penkit yms. uusitaan. Satama - alueen toimivuus, viihtyvyys, esteettömyys ja palveluiden saatavuus paranee. Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: 2008 Laaditaan rakenteiden kuntotutkimus. Suoritetaan sukellustutkimus ja videointi josta laaditaan raportti. Alustavat rakennesuunnitelmat. Ramboll Finland Oy on laatinut yllämainitut tehtävät Laaditaan urakkatarjoukset ja siihen liittyvät rakennesuunnitelmat. Aloitetaan rakennustyöt sataman reunan uusimisella syksyllä Sataman edustalla olevan matalikon poistaminen. Saatetaan rakennustyöt ja pinnoitteet valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 158 Suvorovin tykkivene - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Sulkavan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeessa rakennetaan Suvorovin aikainen eli 1700-luvun lopun tykkijollan replika. Se toteutetaan Venäjältä Pietarin merisotalaivaston arkistosta saatavien piirustusten ja asiakirjojen mukaisesti. Rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin vanhoja työtapoja. Yhteistyökumppanina toimii Museovirasto, joka on entistänyt Telakanavan Sulkavalla. Telakanava on yksi nk. Suvorovin kanavista. Tykin hankkiminen ei kuulu tähän hankkeeseen. Tykkijolla jää Sulkavalle ja sitä hyödynnetään matkailun ohjelmapalveluissa. Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: 2008 Tykkijolliin liittyvän materiaalin tilaaminen Venäjän merisotalaivaston arkistosta. Asiakirjojen käännättäminen suomeksi Tutustuminen Österstjärna-replikaan Loviisassa ja Pietarin Suvorov- ja tykkimuseoon 2009 Jollan rakennuspuiden kaataminen ja sahaaminen Jollanrakentajan kilpailuttaminen Taottujen osien toimittajan kilpailuttaminen Jollan rakentamisen aloittaminen. Rakentaminen tapahtuu touko-syyskuussa ja rakentaminen toimii myös matkailunähtävyytenä Jollan rakentaminen suoritetaan loppuun Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Hannu Auvinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 159 Savonrannan vierasvenesatama - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Savonrannan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeessa rakennetaan uusi vierasvenesatamarakennus (n.300 m2) ja katetaan polttonesteiden jakelupaikka sekä rakennetaan yksi laituri. Hankkeen tavoitteena on saada toimiva ja monipuolisesti palveleva vierasvenesatama sekä leirintäalue Savonrannan Vuokalaan. Hanke lisää Savonrannan matkailua ja tästä hyötyvät paikalliset yritykset ja kuntalaiset lisääntyvinä matkailu tuloina. Lisäksi hanke turvaa osaltaan palvelujen säilymisen syrjäisessä Savonrannassa. Vierasvenesatama tulee tarjoamaan seuraavia palveluja; venepaikat 35 kpl, autopaikat 25 kpl, ravintolapalvelut, pieni myymälä, peseytymismahdollisuudet, sauna, jätehuoltopalvelut veneille ja autoille, polttoaineiden jakelu, pyykinpesupalvelut, ruuan valmistusmahdollisuus, lasten leikkipaikkoja ja erilaisia ohjelmapalveluja matkailijoille. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 160 Myyvä ja pysäyttävä ympäristö, Kuortin palvelu- ja teollisuusalueen ympäristön kohentaminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Pertunmaan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeen tavoitteena on Kuortin alueen vetovoimaisuuden, saavutettavuuden parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen sekä alueen toimintaympäristön kohentaminen. Hankkeessa viimeistelyltään keskentekoinen ympäristö muokataan korkeatasoiseksi alueeksi, joka toimii vetovoimaisena porttina Etelä-Savoon 5-tietä tultaessa pääkaupunkiseudulta. Erityisesti tavoitteena on saada valtatietä 5 ohikulkevat poikkeamaan liikekeskukseen ja käyttämään sen palveluja. Lisäksi tavoitteena on alueen yritysten palvelutarjonnan tason parantaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen sekä alueelle saapuvien matkailijoiden ja kesäasukkaiden palvelutason parantaminen. Keskeiset toimenpiteet: - Kuortin näkyvyyden parantaminen valtatielle - Liikenneturvallisuuden parantaminen - Alueen ilmeen parantaminen - Valaistuksen käyttö omaleimaisuuden korostamisessa - Alueen oman identiteetin luominen Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: Maisemoinnit - Ennakkomainokset - Liikenneturvallisuuden parantamisjärjestelyt Maisemoinnit - Toteemit - Aidat - Infot/Ennakkomainokset - Valaistukset - Liikenneturvallisuuden parantamisjärjestelyt Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. - Jukka Ollikainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 Työllisyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 161 Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivitysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 2 Kuvaus Hanke on ylimaakunnallinen: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo. Tavoite Hankkeen tavoitteena on vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen kehittämällä syrjäytymistä ehkäiseviä toimintoja, sosiaalista osallisuutta ja tasa-arvoisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Tulokset Tuloksena on vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen. Hankkeessa kehitetään vaikeavammaisten toisen asteen koulutuksen järjestämismuotoja siten, että se on joustavasti jokaisen saatavilla riippumatta asuinpaikkakunnasta. Uudet tuotteet: 1. Etäopetusmalli Valmentava II -koulutuksen järjestämiseksi esimerkiksi haja-asutusalueella 2. Kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia edistävän materiaalin tuottaminen 3. Vaikeavammaisille suunnattu täydennyskoulutusohjelma. Täydennyskoulutus ei ole oppilaitoksiin sidottua, vaan sitä voi toteuttaa esimerkiksi asumisyksikössä tai työ- ja päivätoimintayksikössä. 4. Kommunikaatiomahdollisuuksien kehittämisen tuloksena rakennetaan yhtenäiset kommunikaatioympäristöt pilottiyksiköihin. 5. Opetusmateriaalia Valmentava II -koulutukseen 6. Mallit asumisvalmennuksen toteuttamiseen ja työharjoitteluiden ohjaamiseen Valmentava II - koulutuksessa 7. Täydennyskoulutusohjelmat, jotka käsittelevät mm. kommunikaatiota, etäopetuksen toteuttamista, opetusmateriaalin valmistamista sekä vaikeavammaisten parissa työskentelemisen vaatimia erityisvalmiuksia 8. Oppaat opettajille sekä henkilökohtaisille avustajille Valmentava II -opetuksen järjestämisestä etäopetuksena 9.Hankkeessa kehitetty ja tuotettu materiaali kootaan sähköiseen muotoon levitystä varten esimerkiksi muistitikuille. Sisältö ja toimet 1. Koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen suunnittelemalla ja toteuttamalla Valmentava II -koulutus etäopetuksena sekä kouluttamalla Valmentava II -koulutuksesta vastaavat tahot antamaan koulutusta etäopetuksena 2. Kehitysvammaisten työllistymisen edistäminen (Urasuunnittelu, Valmentava II -koulutuksen työharjoittelujen kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen työllisyyskysymyksissä) 3. Vaikeavammaisten elinikäisen oppimisen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpidon mahdollisuuden lisääminen suunnittelemalla ja toteuttamalla täydennyskoulutusohjelma 4. Vaikeavammaisten sosiaalisen osallistumisen edistäminen luomalla yhtenäiset kommunikaatioympäristöt pilottiyksiköihin sekä kehittämällä yksilöllisiä kommunikaatiomahdollisuuksia 5. Valmentava II -koulutuksen opetusmateriaalien ja yhtenäisten arviointimenetelmien ja -kriteerien kehittäminen 6. Valmentava II -koulutuksen opetusmuotojen (asumisvalmennuksen ja työharjoittelun käytänteiden) kehittäminen: sosiaalisen osallisuuden sekä työkyvyn ja työelämään siirtymisen mahdollisuuksien selvittäminen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 7. Vaikeavammaisten parissa työskentelevän henkilöstön taitotiedon lisääminen, millä varmistetaan edellisten toimien tuloksellisuus ja juurruttaminen. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmän muodostavat vaikeavammaiset ja kehitysvammaiset, heidän huoltajansa, opettajat, henkilökohtaiset avustajat, asuntoloiden ja toimintakeskusten henkilöstö sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat. Vaikeavammaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaista ja jatkuvaa erityistä tukea tarvitsevia. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajia ovat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä; Ammattiopisto Luovi, Itä-Suomi; Honkalampi-säätiö; Savon koulutuskuntayhtymä; Mäntykankaan koulu; Kirkkopalvelut ry., Sisälähetysseuran oppilaitos; Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto; Bovallius-ammattiopisto ja Kuopion kaupunki. Yhteistyötahona on Kuopion yliopisto. Hankkeella on ylimaakunnallinen ohjausryhmä ja jokaisessa maakunnassa omaan substanssiinsa keskittyvä aluetyöryhmä. Pysyvät vaikutukset Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvo lisääntyy ja vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten parissa työskentelevän henkilöstön osaaminen lisääntyy. Yhteistyö tiivistyy ammatillisten erityisoppilaitosten ja Valmentava II -koulutusta järjestävien ammattioppilaitosten kesken. Se vahvistaa ammattioppilaitoksen osaamista Valmentava II -koulutuksen järjestämisessä ja toisaalta erityisammattioppilaitosten toimimista osaamiskeskuksina. Budjetin erittely Koko hankkeen kustannukset ovat kolmessa maakunnassa yhteensä Suurimmat kustannukset ovat koko hankkeessa palvelujen ostot (sisältää osatoteuttajien sopimuslaskutuksen) ja henkilöstökustannukset EU:n ja valtion rahoitus jakautuu kokonaiskustannuksista maakunnittain seuraavasti. Pohjois-Karjala (29 %) Pohjois-Savo (43 %) Etelä-Savo (28 %) Rahoituksen jakautuu maakunnittain seuraavasti. EU valtio kunta yksityinen muu julkinen yhteensä P-K 29 % P-S 43 % E-S 28 % Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoitusta ja esittää hankkeelle Etelä- Savosta EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hanke edistää työllistymisen kannalta vaikeassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä ESRtoimenpideohjelman toimintalinjan 2 mukaisesti. Hanke tukee OPM:n valtakunnallista Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin -ESR-kehittämisohjelmaa. Hanke on Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelman (2004) mukainen. Hanke tukee hallituksen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaa sekä Itä-Suomen osaamisen kehittämisohjelmaa vuoteen Joensuun yliopiston yhdeksi vahvaksi osaamisalaksi on tulossopimuksessa nimetty kasvatus, kehitys ja koulutus. Itä-Suomen lääninhallitus on rahoittanut edellisellä kaudella hanketta Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen, missä saavutettiin hyviä ja pysyviä tuloksia. Haettavassa hankkeessa kehittäminen pohjautuu edellisen hankkeen tuloksiin ja tuo niihin selkeää lisäarvoa. Hanke ehkäisee syrjäytymiskehitystä ja osaltaan saattaa vaikeasti vammaisia kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntaa opiskelussa, elämän hallinnassa ja työelämään sijoittumisessa. Hanke edistää koulutuspalveluiden saatavuutta alueellisesti. Hanke on toteuttamiskelpoinen ja hyvin verkottunut. Toteuttajat ovat jakaneet kehittämisen toimet selkeästi keskenään. Hankkeen tulokset ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Toteuttajat ovat sitoutuneet kehittämään toimintoja omissa organisaatioissaan toimintasektoriensa mukaisesti sekä tulevat hyödyntämään hankkeen aikana luotua itäsuomalaista yhteistyöverkostoa sekä osaamisen siirrossa että hyvien käytänteiden levittämisessä hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota työnantajiin kohdistuvaan viestintään. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 2 työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet ( 5 kpl) 162 Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke Hakija Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 3 Kuvaus Tavoite Hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savoon asiakaslähtöiset, eri organisaatioiden yhdessä järjestämät, yhden luukun periaatteella toimivat aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut, jotka toimivat sekä kasvokkain että verkossa. Tulokset Alueelle syntyvät aikuiskoulutuksen verkostoituneet ohjauspalvelut. Lisäksi maakuntaan saadaan koulutettuja aikuisten ohjaajia. Kynnys aikuiskoulutukseen madaltuu, minkä vuoksi maakunnan väestön koulutustaso nousee ja työelämä saa osaavaa työvoimaa. Aikuiskoulutuksen imago paranee. Sisältö ja toimet Maakunnan kolmelle kaupunkiseudulle organisoidaan ohjauspalvelut, jotka toimivat sekä kasvokkain että verkossa. Mikkeliin perustetaan fyysinen ohjauspalvelupiste, jonka lisäksi Savonlinnassa ja Pieksämällä toimivat kiertävät pisteet. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan sähköisen ohjauksen toimintamallit, tarjotaan henkilökohtaista ohjausta sekä laaditaan osaamiskartoituksia. Valmiuksia aikuisten ohjaukseen lisätään pätevöittävän opinto-ohjaajakoulutuksen kautta sekä järjestämällä ohjaukseen liittyvää lyhytkoulutusta. Hankkeessa tarjotaan opintojen aikaista tukea ja kehitetään yritys- ja työnantajayhteistyötä. Hanke osallistuu kansalliseen koulutusyhteistyötä kehittävään työryhmätoimintaan. Kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksittäiset työssä olevat, aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset ja työyhteisöt. Kumppanuus Hankkeessa osatoteuttajia ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Pieksämäen ammattiopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu, jonka aiemmassa hankkeessa on rakennettu aikuiskoulutuksen verkkopalvelu, jota tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämään Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhankkeessa. Lisäksi mukana on laajasti maakunnan eri asteen oppilaitoksia, työvoimatoimistot, KELA, Etelä-Savon yrittäjät ry, SAK, EK ja MTK. Yhteistyöyritykset määräytyvät ohjauspalveluja hyödyntävien ihmisten kautta. Pysyvät vaikutukset Eri paikkakunnilla on sitouduttu jatkamaan hankkeen kautta syntyvää verkostomaista ohjauksen toimintatapaa. Hankkeesta kouluttajille ja koulutustoimijoille jää aikuisohjauksen osaamista ja pätevyys ja oppilaitoksilla on käytössään laadukkaammat opintojen henkilökohtaistamisen toimintatavat ja lisääntyneet työelämän palvelumahdollisuudet. Budjetin erittely Hankkeen keskeisin menoerä ovat palvelujen ostot, jotka kattavat lähes 60 prosenttia hankkeen kustannuksista. Toinen keskeinen menoerä hankkeessa on henkilöstökulut. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hankkeesta pidettiin kesäkuun alussa palaveri, jossa olivat läsnä maakuntaliiton, TE-keskuksen sekä rahoittavan viranomaisen edustajat. Hanke on kansallisten strategioiden sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien mukainen. Hanke on ESR-ohjelman ja toimintalinjan 3 mukainen. Hankkeella on yhteys valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan Osaajana työmarkkinoille ja se noudattaa sekä parlamentaarisen aikuiskoulutuskomitean mietinnön että Aikuiskoulutuksen tietopalveluiden, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen -raportin (OPM, TEM) linjauksia. Hanke on maakunnallisten linjausten mukainen ja noudattaa myös Itä-Suomen tasolla aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmien linjauksia sekä Nosteohjelmassa ilmenneitä tarpeita. Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen on strateginen tavoite niin maakunnallisesti kuin kansallisestikin. Hanke on toteuttamiskelpoinen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ehdollisena siten, että aikuiskoulutuksen tieto- ja neuvontapalvelupisteen tulee toimia ns. yhden luukun periaatetta tukien työvoimapalveluiden yhteydessä. Sihteeristö esittää em. ehdoilla puoltavan lausunnon antamista. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta ehdollisena siten, että aikuiskoulutuksen tieto- ja neuvontapalvelupisteen tulee toimia ns. yhden luukun periaatetta tukien työvoimapalveluiden yhteydessä. Sihteeristö esittää em. ehdoilla puoltavan lausunnon antamista. Hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelu-järjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 163 Mistä ruoka tulee Elintarvikeketjujen kestävyyden turvaaminen Etelä-Savossa Hakija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Hankkeen tavoitteena on edistää elintarvikealan osaamista, elintarvikeketjujen kehitystä ja kilpailukykyä. Tulokset Hankkeessa luodaan Etelä-Savon elintarvikeketjujen kestävyyttä tukeva mistaruokatulee.fiverkkopalvelu, jonka avulla yritykset voivat esitellä toimintaansa, tutkimustieto ja hyvien käytäntöjen leviäminen tehostuu työpaikoilla oppimisen kautta ja opettajat saavat opetukseensa materiaalia elintarvikeketjuista. Hankkessa saadaan uudet tuotteet: mistaruokatulee.fi-verkkopalvelu, 12 casepohjaista yritysesittelyä, 7 tietopakettia, täydennyskoulutusmalli ja sen soveltaminen, työssä oppimisen ja verkostotyöskentelyn opas. Täydennyskoulutusmallilla tarkoitetaan Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen kehittämää etiimi-mallia, jossa jaetaan tietoa, käytetään ja kehitetään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja toimintatapoja sekä tuotetaan materiaalia. Sisältö ja toimet Hankkeessa tuotetaan toteuttajista kootuista kehittämisryhmissä materiaalia, joka on yritysten, muiden kohderyhmien ja suuren yleisön käytettävissä Mistä ruoka tulee -verkkopalvelussa. Osa materiaalista on avointa kaikille ja osa vain joillekin kohderyhmille. Verkkopalvelu sisältää elintarvikeketjujen yritysten ja elintarvikeketjujen esittelyä multimedian keinoin, myös tutkimuspohjaista materiaalia (12 casea) kestävän toiminnan tietopaketteja (7 kpl: kestävä viljely, kestävä kotieläintuotanto, elintarvikkeiden jatkojalostus kestävästi, kestävä ammattikeittiö, kestävä kulutus ja kotitalousopetus, kestävät ruokajärjestelmät yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa, mistä ruoka tulee -tukimateriaali lukioopetukseen) täydennyskoulutuksia kehitettävien tietopakettien asiasisällöistä työssä oppimisen ja verkostotyöskentelyn toimintamalleja (tukimateriaalia viestintä- ja tietotekniikan keinoista). Hankkeen toimet ovat hanketason kehittämisryhmän perustaminen, organisaatiotason kehittämisryhmien perustaminen (HY johtaa 5 ryhmää, JoY, MTT, MAMK ja OO kukin yhtä ryhmää), case-tuotanto, verkkopalvelun rakentaminen ja tietopakettien tuotanto, kehittämisryhmien työnohjaus, tiedottaminen ja raportointi. Hankkeessa on 210 lähiopetuspäivää, 380 etäopetuspäivää, 71 ohjaus- ja konsultointipäivää ja 167 muuta henkilötyöpäivää. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan yrittäjät, yritysten henkilöstö, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajia ovat Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Otavan opisto, MTT Kasvintuotannon tutkimus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta on valmisteltu lisäksi Pro Agrian, MTK Etelä-Savon ja Saimaan Luomu ry:n kanssa. Osatoteuttajien ja kahden yrityksen kanssa on sovittu aiesopimusten teosta. Hankkeeseen mukaan tulevia yrityksiä arvioidaan olevan 40, muita organisaatioita 12 ja aloittavia ihmisiä 185. Yrityksiä on nimetty kaksi: Juvan Luomu Oy ja Tuoreverkko Oy. Muita organisaatioita ovat Pro Agria Etelä-Savo, MTK Maataloustuottajien etujärjestö, Etelä-Savon ympäristökeskus, Saimaan Luomu ry, Ekocentria, Etelä-Savon Martat ry, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousten piirikeskus ja Mikkelin seutulukio. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 Pysyvät vaikutukset Hakija ylläpitää verkkopalvelua hankkeen päätyttyä ja palvelu jää osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset (osa-aikaiset projektipäällikkö, verkkotoimintojen asiantuntija, multimedia-asiantuntija ja projektisihteeri) ja palvelujen ostot (mistä Joensuun yliopisto Savonlinnan OKL , Otavan Opisto , MTT Mikkelin ammattikorkeakoulu ja muut asiantuntijapalvelut, kouluttajat ja kokouspalkkiot ). Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hankkeen toimet suhteessa varmasti mukaan lähteviin yrityksiin, kustannusarvioon ja pysyviin vaikutuksiin jäävät osittain avoimiksi. Hankkeen lähtökohtana tulisi olla yritykset, mutta niitä ei ole nimetty kuin kaksi. Hanke on ESR-toimenpideohjelman toimintalinjan 1 mukaista toimintaa. Elintarviketalous on Etelä- Savon avainklusteri. Hanke tukee Etelä-Savon elintarvikealan kehittämisohjelmaa vuosille Erinomaista Ekomaakunnasta ja Etelä-Savon ympäristöohjelmaa Hankkeessa esiteltävän verkkopalvelun toimiminen vain yhden maakunnan alueella ei ole tarkoituksenmukaista. Hankkeen haasteita ovat myös kokonaisuuden johtaminen (lukuisien kehittämisryhmien toiminnan pitäminen aktiivisena), yritysten kilpailutilanteen mahdollinen vääristäminen sekä hankkeen jatkuvuus. Hankkeen tuloja ei ole arvioitu esimerkiksi multimediatuotannoista eikä hankkeessa ole kaupallistamiseen suunnitelmaa. Osatoteuttajien sitoutuminen kehittämisryhmiin ja materiaalin tuottamiseen hankkeen jälkeen on suuri haaste, vaikka hakemuksessa todetaan palvelun jäävän osaksi toteuttajien normaalia toimintaa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 164 D ARTE, Taide- ja taitoainepainotteisen opettajankoulutuksen ja perusopetuksen uudistaminen Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Hanke on osa eetelä-savo-hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös LIVE, Learning and innovative environment -hanke (801732) ja LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa -hanke (702014). Tavoite Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhtenäisen peruskoulun opettajien koulutusta mm. taide-, kulttuurija ympäristökasvatuksessa sekä tukea Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen henkilöstörakenteen uudistumista ja työhyvinvointia toimintaympäristön muutoksessa. Tulokset Hankkeessa kehitettävä uudet tuotteet: 1. Uudet opettajakoulutuksen pedagogiset toimintamallit. Opettajaksi opiskelevat osallistuvat mm. samanlaiseen uutta luovaan oppimiseen, mitä tutkiva oppiminen edellyttää peruskoulussa oppilailta. Opettajankoulutuksen henkilöstön osaamisen kehittyminen näkyy mm. opetuksen ja tutkimuksen monipuolisempana ja vahvempana vuorovaikutuksena. 2. SOKL:n koordinoima monitieteinen ja osittain kansainvälinen taide- ja taitokasvatusta tukeva opettajankoulutuksen tutkimusverkosto 3. Etelä-Savossa vaikuttava kulttuurialan julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöverkosto 4. Tieteen ja taiteen valtakunnallinen symposium, joka kokoaa säännöllisesti Savonlinnaan kasvatusalan asiantuntijoita, tutkijoita ja opiskelijoita Sisältö ja toimet 1. Perustetaan SOKL:n yhteyteen monitieteinen tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka uudistaa opettajankoulutusta erityisesti tutkimuksen näkökulmasta. Verkostoon kuuluu jäseniä ainakin Joensuun, Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistoista, käsityön verkostoyliopistosta ja Gävlen korkeakoulusta. Henkilöstön osaamista kehitetään mm. vahvistamalla opetuksen ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan soveltuvin osin LIVE-hankkeen toiminta- ja oppimisympäristöissä ja siihen osallistuu SOKL:n henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi yhteistyökumppaneiden tutkijoita. 2. Edistetään henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia organisoimalla uudelleen laitoksen opetukseen ja hallintoon liittyviä toimintoja. Luodaan uusia pedagogisia toimintamalleja, uudistetaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia sekä luodaan uusia tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavia oppimisympäristöjä, joissa kontaktiopetuksen ja oppimateriaalien käyttöä sekä opiskelijoiden ohjausta ja arviointia toteutetaan entistä joustavammin ja monipuolisemmin. 3. Rakennetaan Etelä-Savoon kulttuurialan - erityisesti taide- ja taitokasvatuksen suuntautunut - yhteistyöverkosto, joka kokoaa hajallaan olevaa asiantuntijuutta sekä vahvistaa valtakunnallisesti Etelä- Savon merkitystä niin opettajankoulutuksessa kuin kulttuurikohteenakin. Lisäksi kehitetään Savonlinnassa järjestettävän tieteen ja taiteen valtakunnallisen symposiumin toimintaa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

21 4. Uudistetaan opetushenkilöstön täydennyskoulutusta yhteistyössä LOVE-hankkeen kanssa. Toimenpiteessä 1 kehitetyt pedagogiset mallit ja hyvät käytänteet siirtyvät perusopetukseen. Hankkeessa perustetaan uusi kokoaikainen professuuri taide- ja taitokasvatukseen ja osarahoituksella professuuri matematiikkaan. Kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä ovat SOKL ja SNOR ja niiden henkilökunta ja muina kohderyhminä kulttuurialan ja kolmannen sektorin organisaatiot. Hankkeessa aloittaa 65 ihmistä. Kumppanuus Hakija toteuttaa hankkeen kokonaan itse. Yrityksiä on arvioitu tulevan mukaan 5 ja muita organisaatioita 10. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Savonlinnan kaupungin sivistystoimi, Savonlinnan oopperajuhlat, Etelä-Savon taidetoimikunta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Näiden organisaatioiden rooli on hankkeessa tukea SOKL:n mahdollisuuksia kehittää tutkivaan ja autenttiseen oppimiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa taide- ja taitoaineiden pedagogiikkaa. Pysyvät vaikutukset SOKL vahvistuu opiskelu- ja tutkimusyksikkönä ja sen kehittämistä hyödynnetään eteläsavolaisessa kouluverkossa. Kulttuurialan yhteistyöverkoston kanssa luodut käytänteet siirtyvät osaksi perustoimintoja. Budjetin erittely Suurimmat kustannukset ovat henkilöstö Hankkeen henkilöstöön kuuluvat kokoaikainen professuuri, taito- ja taideainekasvatus kokoaikainen tutkija/kouluttaja, tekninen työ kokoaikainen tutkija/verkostokoordinaattori osa-aikainen professuuri, matematiikka osa-aikainen tutkija/kouluttaja, musiikki osa-aikainen tutkijaopettaja, ainedidaktiikka osa-aikainen teknologinen suunnittelu, osa-aikainen projektihallinto osa-aikainen projektisihteeri osa-aikaiset asiantuntijat Palvelujen ostot ovat , mistä henkilöstökoulutusta ja työyhteisön kehittämistä asiantuntijapalveluin on Hankkeen kehittämistoiminnan kustannukset ovat /aloittava ihminen. Hankkeessa ei ole kuntarahaa. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 18

22 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hanke on toimenpiteiltään miltei samanlainen kuin Joensuun yliopiston POSKI Taito- ja taidepainotteisen perusopetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimusperustainen suunnittelu, kehittäminen ja uudistaminen -hanke (700093). Hankkeessa hakijaorganisaatioon kohdistuvan kehittämisen katsotaan kuuluvan hakijan normaaliin toimintaan, vaikka se tässä hankkeessa kohdistuisikin koko opetus- ja oppimiskulttuurin uudistamiseen ja olisi näin ollen tavanomaista kehittämistä laajempaa ja syvempää. Laitoksen opetukseen ja hallintoon liittyvien toimintojen uudelleen organisoiminen tulee tehdä normaalirahoituksella. Normaalitoiminnan kehittämiseen viittaa myös hankkeen kulurakenne, jonka mukaan kustannukset kohdistuvat hakijaorganisaation oman henkilöstön palkkoihin. Hankkeessa professuurien perustamista ei rahoiteta. Professuurien perustaminen tulisi tapahtua ensisijaisesti muulla kuin EU-rahoituksella. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uutena tuotteena valtakunnallinen tieteen ja taiteen symposium. Symposiumin rahoituksesta ja järjestämisvastuusta ei ole sitoumuksia, joten ne jäävät toistaiseksi avoimiksi. Verkottuminen ja yhteistyön syventäminen kulttuurialan toimijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa hankkeessa esitetyssä laajuudessa kuuluu yliopistojen normaaliin toimintaan ns. kolmantena tehtävänä. Hankkeessa kehitetään SOKL:n ja SNOR:n henkilöstön osaamista ja työorganisaatioita, mikä on ESR-toimenpideohjelman toimintalinjan 1 mukaista toimintaa. Kuitenkin hankkeen vaikuttavuus jää alueellisesti kapeaksi Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 19

23 165 LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Tavoite LOVEn tavoitteena on auttaa työorganisaatioita kehittymään oppiviksi organisaatioiksi. Täydennyskoulutukseen luodaan uudenlainen oppivan organisaation ideaan perustuva malli, joka tukee työssä jaksamista, osaamisverkostojen muodostumista ja organisaation muutosvalmiutta työuran eri vaiheissa. Täydennyskoulutuksen (TK) valmennusperustainen malli nojaa vertaistukeen ja yhteiskehittelyyn, mikä kannustaa oppimiseen ja uudistumiseen koko organisaatiossa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tulokset Tulos 1. Valmennuksessa ratkaistaan työorganisaation autenttiset kehittämishaasteet. Ne parantavat lähtötilanteeseen verrattuna (lähtötilanneanalyysi) yhteisöjäsenten ammatillista kehittymistä, työhyvinvointia sekä organisaatioiden muutosvalmiutta ja toimintamenetelmien joustavuutta, tasa-arvoisen työ- ja opiskeluympäristön kehittymistä, alueen työorganisaatioiden välistä vastavuoroista osaamisverkostoa sekä tieto- ja viestintäteknologioiden innovatiivisempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä (TP 1, 3). Tulos 2. TK:n uusi työpaikkalähtöinen valmennusmalli sitouttaa, motivoi, haastaa koko yhteisön oppimisprosessiin ja yhteisen osaamispääoman rakentamiseen paremmin kuin kurssimainen ja lyhytkestoinen koulutus. Malli tuottaa uutta tietoa, joka parantaa työorganisaatioiden henkilöstön ajantasaisen osaamistarpeen muutoksen seurannan sekä sen ennakoinnin (TP 1). Tulos 3. TK eheytyy ja sitä tulee aiempaa suunnitelmallisempaa. Hankkeessa kehitetään Internetperustainen TK:n kehittämisen, seurannan, arvioinnin ja ennakoinnin työväline. Järjestelmä edistää osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Järjestelmä on laajennettavissa muille TK:n eri aloille. Palvelu jäsentää koko Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutustarjontaa ja saavutettavuutta (TP 2, 3). Tulos 4. Soveltava tutkimustyö edistää yliopiston ja TK:n vuorovaikutusta aitojen tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Tutkimus tuottaa ajantasaista tietoa oppivan työorganisaation kehittämisestä (TP 3). Hankkeessa painottuu erilaisissa oppimisympäristöissä osallistuva oppiminen. Koko työyhteisö, kaikki hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset ja yritykset muodostavat oppivan yhteisön ja työpaikka oppimisympäristön. Ylialueellisissa oppimistehtävissä keskeinen ympäristö ja yhteiskehittämisen puite on Second Life (vapaa käännös: virtuaalinen, käyttäjiensä luoma maailma, joka mallintaa reaalimaailmaa ). Sisältö ja toimet Sisällön tuotteistamisprosessi liittyy TP2:een. Se ajoittuu hankkeen koko elinkaarelle. Hanke suunnittelee ja kehittää hyvistä käytänteistä konkreettisia tuotteita. 1. Valmennusmalli. TK:n uudet etä- ja lähiopetuksen ratkaisut. Valmennus ja tutkimus tuottaa ja dokumentoi tietoa siitä, miten sosiaaliseen oppimiseen perustuva malli toimii laajassa ja pitkäkestoisessa koulutuksessa, jossa kontaktivalmennuksen lisäksi valmennus tapahtuu synteettisessä oppimisympäristössä. 2. TK:n kehittämisen, seurannan, arvioinnin ja ennakoinnin työväline (HERMES). Järjestelmä edistää osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta työorganisaatioissa. 3. Internet-perustainen tietoresurssi, jonne kootaan valmennuksessa syntyvät autenttiset kehityshaasteet ja niiden ratkaisut, näin syntyy laaja tietovaranto. Ratkaisu on ainutlaatuinen, eikä vastaavaa ole olemassa. 4. Eteläsavolaisten työorganisaatioiden osaamisverkostojen graafinen jäsentäjä. Rinnakkaisen ja päällekkäisen toiminnan havaitsemisen työväline käytäntö-, tutkimus- ja kehittämisverkostoille. Varanto soveltuu oppivien työorganisaatioiden kehittämiseen, koska se simuloi sitä, mitä organisaatioiden käytänteissä tällä hetkellä tapahtuu (ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi, toimintamenetelmät, muutosvalmius, työ- ja oppimisympäristöjen laatu, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen). Resurssi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 20

24 on hankkeen jälkeen vapaassa käytössä ja täydennettävissä internetissä, Wikipedia-tyyppisessä tietopankissa. TOIMENPIDE 1. Valmennus: käynnistyy portaittain syksyllä Valmennuksen aktiivivaihe kestää 1,5 vuotta. Valmennuksen kohteena ovat työorganisaatioiden henkilöstö, valmentajina toimii projektihenkilöstö. Hankkeen täydennyskoulutus (valmennus) perustuu opetusmalleihin, joissa korostuu sosiaalinen oppiminen ja jotka painottavat tietojen ja taitojen rakentumisen auttamiseen ja tukemiseen mieluummin kuin tiedon ja osaamisen välittämiseen ja siirtämiseen. Oppilaitokset ja yritykset toimivat oppivana yhteisönä ja toimivat myös yhdessä yli seudullisesti ja alueelliset. Etätyöskentelyjärjestelyissä hyödynnetään LIVE-hankkeen ratkaisuja (ks. sekä LOVE-hankkeen kehittämää synteettistä oppimisympäristöä. Teema 1: Tieto- ja viestintäteknologia Teema 2: Oppivan organisaation johtaminen Teema 3: Erityishaasteet: oppimisen ja monikulttuurisuuden erityiskysymykset Teema 4: Elinkeinoelämä ja oppilaitosverkostoituminen TOIMENPIDE 2. Kehittämistoiminta. Kehittämistoiminta ajoittuu hankkeen koko elinkaarelle. Kehittämisessä syntyvät hankkeen keskeiset tuotteet, jotka ovat opetus- ja tutkimus- sekä täydennyskoulutusalan vapaassa käytössä. Kehittäminen on projektihenkilöstön työtä. TOIMENPIDE 3. Soveltava tutkimus. Projektihenkilöstö tekee soveltavaa tutkimusta koko hankkeen elinkaaren. Valmennusprosessi on tutkimuskohde ja Uusi opettajuus -tutkimus painottuu etä- ja lähiopetuksen pedagogiikkaan. Kohderyhmä Oppiva organisaatio ja työorganisaatioiden yhteistyöprojektin kohderyhmänä ovat Etelä-Savon maakunnan työorganisaatiot: koulutusorganisaatiot ja yritykset. Hanketta pilotoidaan myös Pohjois-Savossa (Kuopio) ja Pohjois-Karjalassa (Joensuu). Kaikki oppilaitokset tuovat mukaan hankkeeseen oman kumppaniyrityksensä. Kumppanuus Etelä-Savon suurimmat kunnat ovat sitoutuneet aiesopimuksella koko toimintakauden mittaiseen työskentelyyn. Selvityksen perusteella on luotu koulutuksen mallit. Mukaan tulevat oppilaitokset tekevät ehdotuksen ja valmistelevat perustelun omasta kumppaniyrityksestä. Oppilaitoksia osallistuu Etelä-Savon alueelta noin ja lisäksi pilottialueilta noin 5. Jokaisesta organisaatiosta valmennusprosessiin osallistuu johtajan lisäksi vähintään kaksi kehittäjää valitsemiltaan teema-alueelta. Nämä voivat valita useamman kuin yhden teema-alan, johon valmennuksessa keskittyvät (ns. teemayhdistelmät). Oppilaitosten lisäksi projektiin osallistuu kunkin oppilaitoksen kumppaniyritys. Oppilaitokset esittelevät ja perustelevat kumppaniyritykset valmennusvaiheen käynnistyessä. Pysyvät vaikutukset Hankkeen arviointi kattaa koko hankkeen elinkaaren. Vaikutusten seurannan lisäksi reagoidaan nopeasti valmennusmenetelmien toimivuuteen ja sisältöjen ajankohtaisuuteen. Hankkeen toimista koottava havainto- ja haastatteluaineisto, kohderyhmän tuotokset antavat tietoa vaikutusten laadusta. Valmennuksen onnistumista seurataan projektin jälkeen HERMES-työvälineellä. 1) Alueen työorganisaatioilla on a) proaktiivisia taitoja ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian innovatiiviseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen, b) taidot kohdata luovan talouden ja yhteiskunnan muutokset, c) tasa-arvoisempi työ- ja opiskeluympäristö, jonka toimintamenetelmät ovat joustavat ja d) kehittyneen alueellisen osaamisverkosto tuki. 2) 2010 alueen koulutusorganisaatioiden jäsenistä % on mukana erilaisissa oppivan työorganisaation kokeilu-, kehittämis- ja osaamisverkostoissa, jotka yltävät myös Pohjois-Savoon ja - Karjalaan. 3) Työorganisaatioissa virkavuosiltaan pisimpään toimineiden kollegoiden olemassa olevan tiedon, käytäntöjen jakaminen ja dokumentoiminen koetaan tärkeäksi. 4) Oppiva organisaatio -tutkimuksen tieto on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. 5) Valtakunnallisesti tunnettu eteläsavolainen uusimuotoinen työorganisaatioiden valmennustuote. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 21

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa 2016-2019 14.10.2016 Koulutusasiantuntija Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mitä on elinikäinen ohjaus ja ELO-toiminta? Erilaisissa

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot