Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Hannu Mattila, Marita Kupiainen, Aune Tiihonen, Hannu Jordan, Jukka-Pekka Kellokumpu, Matti Kilpeläinen, Marjukka Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Raatikainen, Tea järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Kivivuori, Paula Gustafsson-Pesonen, Anne Seila, Heikki Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Karhula, Jyrki Kemppinen, Helena Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Pelkonen, Katariina Huoviala, Tuula Poistui klo a käsittelyn aikana Saapui klo käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 151 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 153 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 154 Pöytäkirjantarkastajien valinta 155 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1-ohjelman arvioinnista vuorossa on metalliklusterin esittely. 156 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Lyhyt tilannekatsaus. Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluvat hankkeet (4 kpl) 157 Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 158 Suvorovin tykkivene (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 159 Savonrannan vierasvenesatama (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 160 Myyvä ja pysäyttävä ympäristö, Kuortin palvelu- ja teollisuusalueen ympäristön kohentaminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Työllisyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 161 Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (6 kpl) 162 Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (EHDOLLINEN esitys) 163 Mistä ruoka tulee Elintarvikeketjun kestävyyden turvaaminen Etelä-Savossa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 164 D`ARTE, Taide- ja taitoainepainotteisen opettajakoulutuksen ja perusopetuksen uudistaminen (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 165 LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 166 LIVE, Learning and innovate environment (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 167 ENVIN (ympäristöteknologian innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Hyvinvointiteeman kuuluvat hankkeet (1 kpl) 168 Senior PRO- seniori-ikäisten ihmisten elämisen ja asumisen uudet palvelumallit- ja konseptit (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 169 Rautainen Savo palvelut teknologiayritysten kenttätyö - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Teemoihin kuulumattomat hankkeet (1 kpl) 170 Retretin alueen toimintaympäristön parantamishanke - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 171 Liite 171 EU-rakennerahastojen kansallinen varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin/ Etelä- Savo 172 Liite 172 Tiedotusasioita a-b 173 Muut asiat 174 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Katariina Pelkonen Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Hannu Tiihonen.. Paula Kivivuori Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 151 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Maakuntahallitus on myöntänyt Finnvera Oyj:n edustajana maakunnan yhteistyöryhmässä toimineelle Kari Kämäräiselle eron maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenyydestä ja hänen tilalleen on nimetty apulaisaluejohtaja Merja Hautaniemi. Todettiin läsnäolijat. 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 153 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 154 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tiihonen ja Paula Kivivuori. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 155 Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1-ohjelman arvioinnista vuorossa on metalliklusterin esittely. Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 156 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Toteuttamissuunnitelmista ministeriöiden kanssa käytävien neuvottelujen organisoinnissa vuonna 2008 otetaan huomioon aikaisemmista neuvotteluista saatu palaute sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjaukset alueviranomaisten tulosneuvottelujen ja toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen yhdistämisestä. Neuvotteluprosessiin tulee vuoden aikana kuulumaan useita maakuntien ja ministeriöiden välisiä, erityyppisiä tapaamisia. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu kolmesta osasta: maakuntaohjelman mukaiset toimenpiteet ja niiden toteuttaminen hallinnonaloittain vv , neuvotteluesitykset ministeriöille (enintään 2/maakunta) sekä maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle Valmisteluaikataulu: Maakuntahallitus: 1. luonnos vko 39 Kommentointikierros keskeisille yhteistyötahoille (sähköpostitse) Maakuntahallitus: 2. luonnos MYR-käsittelyä varten MYR hyväksyy MYAKin ja käsittelee totsun Maakuntahallitus hyväksyy totsun Valmistelutilanne: Käydään läpi toteuttamissuunnitelman valmistelutilanne ja keskeiset sisällöt. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 Matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (4 kpl) 157 Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Savonlinnan kaupunki Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Matkustajasatama palvelee Saimaan alueen matkustajalaivaliikennettä, paikallista vesiliikennettä sekä ravintolalaivatoimintaa. Matkustajasatama on oleellinen kohde keskustan matkailu- ja palveluelinkeinojen toimintaympäristön parantamisessa. Nykyiset rakenteet ovat teknisesti ja esteettisesti matkailukaupungin imagoon nähden huonossa kunnossa ja alue tarvitsee matkailuelinkeinon kehittymiseksi uusia toimipisteitä. Savonlinnan matkustajasataman kehittämisellä ja saneerauksella on tarkoitus kehittää sataman toiminnallisuutta, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tavoitteena on myös parantaa matkailupalveluja ja kaupallisuutta, kaupunkikuvallista ympäristöä sekä esteettömyyttä. Sataman tukirakenteet uusitaan, rakennetaan uusi laiturin reuna jonne sijoitetaan tekniikka jolloin sähkökaapelit yms. eivät enää sijaitse kulkuväylillä. Sataman pinnat, valaistus, penkit yms. uusitaan. Satama - alueen toimivuus, viihtyvyys, esteettömyys ja palveluiden saatavuus paranee. Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: 2008 Laaditaan rakenteiden kuntotutkimus. Suoritetaan sukellustutkimus ja videointi josta laaditaan raportti. Alustavat rakennesuunnitelmat. Ramboll Finland Oy on laatinut yllämainitut tehtävät Laaditaan urakkatarjoukset ja siihen liittyvät rakennesuunnitelmat. Aloitetaan rakennustyöt sataman reunan uusimisella syksyllä Sataman edustalla olevan matalikon poistaminen. Saatetaan rakennustyöt ja pinnoitteet valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 158 Suvorovin tykkivene - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Sulkavan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeessa rakennetaan Suvorovin aikainen eli 1700-luvun lopun tykkijollan replika. Se toteutetaan Venäjältä Pietarin merisotalaivaston arkistosta saatavien piirustusten ja asiakirjojen mukaisesti. Rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin vanhoja työtapoja. Yhteistyökumppanina toimii Museovirasto, joka on entistänyt Telakanavan Sulkavalla. Telakanava on yksi nk. Suvorovin kanavista. Tykin hankkiminen ei kuulu tähän hankkeeseen. Tykkijolla jää Sulkavalle ja sitä hyödynnetään matkailun ohjelmapalveluissa. Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: 2008 Tykkijolliin liittyvän materiaalin tilaaminen Venäjän merisotalaivaston arkistosta. Asiakirjojen käännättäminen suomeksi Tutustuminen Österstjärna-replikaan Loviisassa ja Pietarin Suvorov- ja tykkimuseoon 2009 Jollan rakennuspuiden kaataminen ja sahaaminen Jollanrakentajan kilpailuttaminen Taottujen osien toimittajan kilpailuttaminen Jollan rakentamisen aloittaminen. Rakentaminen tapahtuu touko-syyskuussa ja rakentaminen toimii myös matkailunähtävyytenä Jollan rakentaminen suoritetaan loppuun Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Hannu Auvinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 159 Savonrannan vierasvenesatama - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Savonrannan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeessa rakennetaan uusi vierasvenesatamarakennus (n.300 m2) ja katetaan polttonesteiden jakelupaikka sekä rakennetaan yksi laituri. Hankkeen tavoitteena on saada toimiva ja monipuolisesti palveleva vierasvenesatama sekä leirintäalue Savonrannan Vuokalaan. Hanke lisää Savonrannan matkailua ja tästä hyötyvät paikalliset yritykset ja kuntalaiset lisääntyvinä matkailu tuloina. Lisäksi hanke turvaa osaltaan palvelujen säilymisen syrjäisessä Savonrannassa. Vierasvenesatama tulee tarjoamaan seuraavia palveluja; venepaikat 35 kpl, autopaikat 25 kpl, ravintolapalvelut, pieni myymälä, peseytymismahdollisuudet, sauna, jätehuoltopalvelut veneille ja autoille, polttoaineiden jakelu, pyykinpesupalvelut, ruuan valmistusmahdollisuus, lasten leikkipaikkoja ja erilaisia ohjelmapalveluja matkailijoille. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 160 Myyvä ja pysäyttävä ympäristö, Kuortin palvelu- ja teollisuusalueen ympäristön kohentaminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Pertunmaan kunta Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Hankkeen tavoitteena on Kuortin alueen vetovoimaisuuden, saavutettavuuden parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen sekä alueen toimintaympäristön kohentaminen. Hankkeessa viimeistelyltään keskentekoinen ympäristö muokataan korkeatasoiseksi alueeksi, joka toimii vetovoimaisena porttina Etelä-Savoon 5-tietä tultaessa pääkaupunkiseudulta. Erityisesti tavoitteena on saada valtatietä 5 ohikulkevat poikkeamaan liikekeskukseen ja käyttämään sen palveluja. Lisäksi tavoitteena on alueen yritysten palvelutarjonnan tason parantaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen sekä alueelle saapuvien matkailijoiden ja kesäasukkaiden palvelutason parantaminen. Keskeiset toimenpiteet: - Kuortin näkyvyyden parantaminen valtatielle - Liikenneturvallisuuden parantaminen - Alueen ilmeen parantaminen - Valaistuksen käyttö omaleimaisuuden korostamisessa - Alueen oman identiteetin luominen Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta: Maisemoinnit - Ennakkomainokset - Liikenneturvallisuuden parantamisjärjestelyt Maisemoinnit - Toteemit - Aidat - Infot/Ennakkomainokset - Valaistukset - Liikenneturvallisuuden parantamisjärjestelyt Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. - Jukka Ollikainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 Työllisyysteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 161 Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivitysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 2 Kuvaus Hanke on ylimaakunnallinen: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo. Tavoite Hankkeen tavoitteena on vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen kehittämällä syrjäytymistä ehkäiseviä toimintoja, sosiaalista osallisuutta ja tasa-arvoisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Tulokset Tuloksena on vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen. Hankkeessa kehitetään vaikeavammaisten toisen asteen koulutuksen järjestämismuotoja siten, että se on joustavasti jokaisen saatavilla riippumatta asuinpaikkakunnasta. Uudet tuotteet: 1. Etäopetusmalli Valmentava II -koulutuksen järjestämiseksi esimerkiksi haja-asutusalueella 2. Kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia edistävän materiaalin tuottaminen 3. Vaikeavammaisille suunnattu täydennyskoulutusohjelma. Täydennyskoulutus ei ole oppilaitoksiin sidottua, vaan sitä voi toteuttaa esimerkiksi asumisyksikössä tai työ- ja päivätoimintayksikössä. 4. Kommunikaatiomahdollisuuksien kehittämisen tuloksena rakennetaan yhtenäiset kommunikaatioympäristöt pilottiyksiköihin. 5. Opetusmateriaalia Valmentava II -koulutukseen 6. Mallit asumisvalmennuksen toteuttamiseen ja työharjoitteluiden ohjaamiseen Valmentava II - koulutuksessa 7. Täydennyskoulutusohjelmat, jotka käsittelevät mm. kommunikaatiota, etäopetuksen toteuttamista, opetusmateriaalin valmistamista sekä vaikeavammaisten parissa työskentelemisen vaatimia erityisvalmiuksia 8. Oppaat opettajille sekä henkilökohtaisille avustajille Valmentava II -opetuksen järjestämisestä etäopetuksena 9.Hankkeessa kehitetty ja tuotettu materiaali kootaan sähköiseen muotoon levitystä varten esimerkiksi muistitikuille. Sisältö ja toimet 1. Koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen suunnittelemalla ja toteuttamalla Valmentava II -koulutus etäopetuksena sekä kouluttamalla Valmentava II -koulutuksesta vastaavat tahot antamaan koulutusta etäopetuksena 2. Kehitysvammaisten työllistymisen edistäminen (Urasuunnittelu, Valmentava II -koulutuksen työharjoittelujen kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen työllisyyskysymyksissä) 3. Vaikeavammaisten elinikäisen oppimisen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpidon mahdollisuuden lisääminen suunnittelemalla ja toteuttamalla täydennyskoulutusohjelma 4. Vaikeavammaisten sosiaalisen osallistumisen edistäminen luomalla yhtenäiset kommunikaatioympäristöt pilottiyksiköihin sekä kehittämällä yksilöllisiä kommunikaatiomahdollisuuksia 5. Valmentava II -koulutuksen opetusmateriaalien ja yhtenäisten arviointimenetelmien ja -kriteerien kehittäminen 6. Valmentava II -koulutuksen opetusmuotojen (asumisvalmennuksen ja työharjoittelun käytänteiden) kehittäminen: sosiaalisen osallisuuden sekä työkyvyn ja työelämään siirtymisen mahdollisuuksien selvittäminen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 7. Vaikeavammaisten parissa työskentelevän henkilöstön taitotiedon lisääminen, millä varmistetaan edellisten toimien tuloksellisuus ja juurruttaminen. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmän muodostavat vaikeavammaiset ja kehitysvammaiset, heidän huoltajansa, opettajat, henkilökohtaiset avustajat, asuntoloiden ja toimintakeskusten henkilöstö sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat. Vaikeavammaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaista ja jatkuvaa erityistä tukea tarvitsevia. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajia ovat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä; Ammattiopisto Luovi, Itä-Suomi; Honkalampi-säätiö; Savon koulutuskuntayhtymä; Mäntykankaan koulu; Kirkkopalvelut ry., Sisälähetysseuran oppilaitos; Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto; Bovallius-ammattiopisto ja Kuopion kaupunki. Yhteistyötahona on Kuopion yliopisto. Hankkeella on ylimaakunnallinen ohjausryhmä ja jokaisessa maakunnassa omaan substanssiinsa keskittyvä aluetyöryhmä. Pysyvät vaikutukset Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvo lisääntyy ja vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten parissa työskentelevän henkilöstön osaaminen lisääntyy. Yhteistyö tiivistyy ammatillisten erityisoppilaitosten ja Valmentava II -koulutusta järjestävien ammattioppilaitosten kesken. Se vahvistaa ammattioppilaitoksen osaamista Valmentava II -koulutuksen järjestämisessä ja toisaalta erityisammattioppilaitosten toimimista osaamiskeskuksina. Budjetin erittely Koko hankkeen kustannukset ovat kolmessa maakunnassa yhteensä Suurimmat kustannukset ovat koko hankkeessa palvelujen ostot (sisältää osatoteuttajien sopimuslaskutuksen) ja henkilöstökustannukset EU:n ja valtion rahoitus jakautuu kokonaiskustannuksista maakunnittain seuraavasti. Pohjois-Karjala (29 %) Pohjois-Savo (43 %) Etelä-Savo (28 %) Rahoituksen jakautuu maakunnittain seuraavasti. EU valtio kunta yksityinen muu julkinen yhteensä P-K 29 % P-S 43 % E-S 28 % Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoitusta ja esittää hankkeelle Etelä- Savosta EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hanke edistää työllistymisen kannalta vaikeassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä ESRtoimenpideohjelman toimintalinjan 2 mukaisesti. Hanke tukee OPM:n valtakunnallista Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin -ESR-kehittämisohjelmaa. Hanke on Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelman (2004) mukainen. Hanke tukee hallituksen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaa sekä Itä-Suomen osaamisen kehittämisohjelmaa vuoteen Joensuun yliopiston yhdeksi vahvaksi osaamisalaksi on tulossopimuksessa nimetty kasvatus, kehitys ja koulutus. Itä-Suomen lääninhallitus on rahoittanut edellisellä kaudella hanketta Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen, missä saavutettiin hyviä ja pysyviä tuloksia. Haettavassa hankkeessa kehittäminen pohjautuu edellisen hankkeen tuloksiin ja tuo niihin selkeää lisäarvoa. Hanke ehkäisee syrjäytymiskehitystä ja osaltaan saattaa vaikeasti vammaisia kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntaa opiskelussa, elämän hallinnassa ja työelämään sijoittumisessa. Hanke edistää koulutuspalveluiden saatavuutta alueellisesti. Hanke on toteuttamiskelpoinen ja hyvin verkottunut. Toteuttajat ovat jakaneet kehittämisen toimet selkeästi keskenään. Hankkeen tulokset ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Toteuttajat ovat sitoutuneet kehittämään toimintoja omissa organisaatioissaan toimintasektoriensa mukaisesti sekä tulevat hyödyntämään hankkeen aikana luotua itäsuomalaista yhteistyöverkostoa sekä osaamisen siirrossa että hyvien käytänteiden levittämisessä hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota työnantajiin kohdistuvaan viestintään. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 2 työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet ( 5 kpl) 162 Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke Hakija Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 3 Kuvaus Tavoite Hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savoon asiakaslähtöiset, eri organisaatioiden yhdessä järjestämät, yhden luukun periaatteella toimivat aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut, jotka toimivat sekä kasvokkain että verkossa. Tulokset Alueelle syntyvät aikuiskoulutuksen verkostoituneet ohjauspalvelut. Lisäksi maakuntaan saadaan koulutettuja aikuisten ohjaajia. Kynnys aikuiskoulutukseen madaltuu, minkä vuoksi maakunnan väestön koulutustaso nousee ja työelämä saa osaavaa työvoimaa. Aikuiskoulutuksen imago paranee. Sisältö ja toimet Maakunnan kolmelle kaupunkiseudulle organisoidaan ohjauspalvelut, jotka toimivat sekä kasvokkain että verkossa. Mikkeliin perustetaan fyysinen ohjauspalvelupiste, jonka lisäksi Savonlinnassa ja Pieksämällä toimivat kiertävät pisteet. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan sähköisen ohjauksen toimintamallit, tarjotaan henkilökohtaista ohjausta sekä laaditaan osaamiskartoituksia. Valmiuksia aikuisten ohjaukseen lisätään pätevöittävän opinto-ohjaajakoulutuksen kautta sekä järjestämällä ohjaukseen liittyvää lyhytkoulutusta. Hankkeessa tarjotaan opintojen aikaista tukea ja kehitetään yritys- ja työnantajayhteistyötä. Hanke osallistuu kansalliseen koulutusyhteistyötä kehittävään työryhmätoimintaan. Kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksittäiset työssä olevat, aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset ja työyhteisöt. Kumppanuus Hankkeessa osatoteuttajia ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Pieksämäen ammattiopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu, jonka aiemmassa hankkeessa on rakennettu aikuiskoulutuksen verkkopalvelu, jota tullaan jatkamaan ja edelleen kehittämään Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhankkeessa. Lisäksi mukana on laajasti maakunnan eri asteen oppilaitoksia, työvoimatoimistot, KELA, Etelä-Savon yrittäjät ry, SAK, EK ja MTK. Yhteistyöyritykset määräytyvät ohjauspalveluja hyödyntävien ihmisten kautta. Pysyvät vaikutukset Eri paikkakunnilla on sitouduttu jatkamaan hankkeen kautta syntyvää verkostomaista ohjauksen toimintatapaa. Hankkeesta kouluttajille ja koulutustoimijoille jää aikuisohjauksen osaamista ja pätevyys ja oppilaitoksilla on käytössään laadukkaammat opintojen henkilökohtaistamisen toimintatavat ja lisääntyneet työelämän palvelumahdollisuudet. Budjetin erittely Hankkeen keskeisin menoerä ovat palvelujen ostot, jotka kattavat lähes 60 prosenttia hankkeen kustannuksista. Toinen keskeinen menoerä hankkeessa on henkilöstökulut. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hankkeesta pidettiin kesäkuun alussa palaveri, jossa olivat läsnä maakuntaliiton, TE-keskuksen sekä rahoittavan viranomaisen edustajat. Hanke on kansallisten strategioiden sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien mukainen. Hanke on ESR-ohjelman ja toimintalinjan 3 mukainen. Hankkeella on yhteys valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan Osaajana työmarkkinoille ja se noudattaa sekä parlamentaarisen aikuiskoulutuskomitean mietinnön että Aikuiskoulutuksen tietopalveluiden, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen -raportin (OPM, TEM) linjauksia. Hanke on maakunnallisten linjausten mukainen ja noudattaa myös Itä-Suomen tasolla aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmien linjauksia sekä Nosteohjelmassa ilmenneitä tarpeita. Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen on strateginen tavoite niin maakunnallisesti kuin kansallisestikin. Hanke on toteuttamiskelpoinen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ehdollisena siten, että aikuiskoulutuksen tieto- ja neuvontapalvelupisteen tulee toimia ns. yhden luukun periaatetta tukien työvoimapalveluiden yhteydessä. Sihteeristö esittää em. ehdoilla puoltavan lausunnon antamista. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta ehdollisena siten, että aikuiskoulutuksen tieto- ja neuvontapalvelupisteen tulee toimia ns. yhden luukun periaatetta tukien työvoimapalveluiden yhteydessä. Sihteeristö esittää em. ehdoilla puoltavan lausunnon antamista. Hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelu-järjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 163 Mistä ruoka tulee Elintarvikeketjujen kestävyyden turvaaminen Etelä-Savossa Hakija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Hankkeen tavoitteena on edistää elintarvikealan osaamista, elintarvikeketjujen kehitystä ja kilpailukykyä. Tulokset Hankkeessa luodaan Etelä-Savon elintarvikeketjujen kestävyyttä tukeva mistaruokatulee.fiverkkopalvelu, jonka avulla yritykset voivat esitellä toimintaansa, tutkimustieto ja hyvien käytäntöjen leviäminen tehostuu työpaikoilla oppimisen kautta ja opettajat saavat opetukseensa materiaalia elintarvikeketjuista. Hankkessa saadaan uudet tuotteet: mistaruokatulee.fi-verkkopalvelu, 12 casepohjaista yritysesittelyä, 7 tietopakettia, täydennyskoulutusmalli ja sen soveltaminen, työssä oppimisen ja verkostotyöskentelyn opas. Täydennyskoulutusmallilla tarkoitetaan Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen kehittämää etiimi-mallia, jossa jaetaan tietoa, käytetään ja kehitetään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja toimintatapoja sekä tuotetaan materiaalia. Sisältö ja toimet Hankkeessa tuotetaan toteuttajista kootuista kehittämisryhmissä materiaalia, joka on yritysten, muiden kohderyhmien ja suuren yleisön käytettävissä Mistä ruoka tulee -verkkopalvelussa. Osa materiaalista on avointa kaikille ja osa vain joillekin kohderyhmille. Verkkopalvelu sisältää elintarvikeketjujen yritysten ja elintarvikeketjujen esittelyä multimedian keinoin, myös tutkimuspohjaista materiaalia (12 casea) kestävän toiminnan tietopaketteja (7 kpl: kestävä viljely, kestävä kotieläintuotanto, elintarvikkeiden jatkojalostus kestävästi, kestävä ammattikeittiö, kestävä kulutus ja kotitalousopetus, kestävät ruokajärjestelmät yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa, mistä ruoka tulee -tukimateriaali lukioopetukseen) täydennyskoulutuksia kehitettävien tietopakettien asiasisällöistä työssä oppimisen ja verkostotyöskentelyn toimintamalleja (tukimateriaalia viestintä- ja tietotekniikan keinoista). Hankkeen toimet ovat hanketason kehittämisryhmän perustaminen, organisaatiotason kehittämisryhmien perustaminen (HY johtaa 5 ryhmää, JoY, MTT, MAMK ja OO kukin yhtä ryhmää), case-tuotanto, verkkopalvelun rakentaminen ja tietopakettien tuotanto, kehittämisryhmien työnohjaus, tiedottaminen ja raportointi. Hankkeessa on 210 lähiopetuspäivää, 380 etäopetuspäivää, 71 ohjaus- ja konsultointipäivää ja 167 muuta henkilötyöpäivää. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan yrittäjät, yritysten henkilöstö, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajia ovat Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Otavan opisto, MTT Kasvintuotannon tutkimus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta on valmisteltu lisäksi Pro Agrian, MTK Etelä-Savon ja Saimaan Luomu ry:n kanssa. Osatoteuttajien ja kahden yrityksen kanssa on sovittu aiesopimusten teosta. Hankkeeseen mukaan tulevia yrityksiä arvioidaan olevan 40, muita organisaatioita 12 ja aloittavia ihmisiä 185. Yrityksiä on nimetty kaksi: Juvan Luomu Oy ja Tuoreverkko Oy. Muita organisaatioita ovat Pro Agria Etelä-Savo, MTK Maataloustuottajien etujärjestö, Etelä-Savon ympäristökeskus, Saimaan Luomu ry, Ekocentria, Etelä-Savon Martat ry, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousten piirikeskus ja Mikkelin seutulukio. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 Pysyvät vaikutukset Hakija ylläpitää verkkopalvelua hankkeen päätyttyä ja palvelu jää osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset (osa-aikaiset projektipäällikkö, verkkotoimintojen asiantuntija, multimedia-asiantuntija ja projektisihteeri) ja palvelujen ostot (mistä Joensuun yliopisto Savonlinnan OKL , Otavan Opisto , MTT Mikkelin ammattikorkeakoulu ja muut asiantuntijapalvelut, kouluttajat ja kokouspalkkiot ). Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hankkeen toimet suhteessa varmasti mukaan lähteviin yrityksiin, kustannusarvioon ja pysyviin vaikutuksiin jäävät osittain avoimiksi. Hankkeen lähtökohtana tulisi olla yritykset, mutta niitä ei ole nimetty kuin kaksi. Hanke on ESR-toimenpideohjelman toimintalinjan 1 mukaista toimintaa. Elintarviketalous on Etelä- Savon avainklusteri. Hanke tukee Etelä-Savon elintarvikealan kehittämisohjelmaa vuosille Erinomaista Ekomaakunnasta ja Etelä-Savon ympäristöohjelmaa Hankkeessa esiteltävän verkkopalvelun toimiminen vain yhden maakunnan alueella ei ole tarkoituksenmukaista. Hankkeen haasteita ovat myös kokonaisuuden johtaminen (lukuisien kehittämisryhmien toiminnan pitäminen aktiivisena), yritysten kilpailutilanteen mahdollinen vääristäminen sekä hankkeen jatkuvuus. Hankkeen tuloja ei ole arvioitu esimerkiksi multimediatuotannoista eikä hankkeessa ole kaupallistamiseen suunnitelmaa. Osatoteuttajien sitoutuminen kehittämisryhmiin ja materiaalin tuottamiseen hankkeen jälkeen on suuri haaste, vaikka hakemuksessa todetaan palvelun jäävän osaksi toteuttajien normaalia toimintaa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 164 D ARTE, Taide- ja taitoainepainotteisen opettajankoulutuksen ja perusopetuksen uudistaminen Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Hanke on osa eetelä-savo-hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös LIVE, Learning and innovative environment -hanke (801732) ja LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa -hanke (702014). Tavoite Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhtenäisen peruskoulun opettajien koulutusta mm. taide-, kulttuurija ympäristökasvatuksessa sekä tukea Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen henkilöstörakenteen uudistumista ja työhyvinvointia toimintaympäristön muutoksessa. Tulokset Hankkeessa kehitettävä uudet tuotteet: 1. Uudet opettajakoulutuksen pedagogiset toimintamallit. Opettajaksi opiskelevat osallistuvat mm. samanlaiseen uutta luovaan oppimiseen, mitä tutkiva oppiminen edellyttää peruskoulussa oppilailta. Opettajankoulutuksen henkilöstön osaamisen kehittyminen näkyy mm. opetuksen ja tutkimuksen monipuolisempana ja vahvempana vuorovaikutuksena. 2. SOKL:n koordinoima monitieteinen ja osittain kansainvälinen taide- ja taitokasvatusta tukeva opettajankoulutuksen tutkimusverkosto 3. Etelä-Savossa vaikuttava kulttuurialan julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöverkosto 4. Tieteen ja taiteen valtakunnallinen symposium, joka kokoaa säännöllisesti Savonlinnaan kasvatusalan asiantuntijoita, tutkijoita ja opiskelijoita Sisältö ja toimet 1. Perustetaan SOKL:n yhteyteen monitieteinen tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka uudistaa opettajankoulutusta erityisesti tutkimuksen näkökulmasta. Verkostoon kuuluu jäseniä ainakin Joensuun, Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistoista, käsityön verkostoyliopistosta ja Gävlen korkeakoulusta. Henkilöstön osaamista kehitetään mm. vahvistamalla opetuksen ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan soveltuvin osin LIVE-hankkeen toiminta- ja oppimisympäristöissä ja siihen osallistuu SOKL:n henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi yhteistyökumppaneiden tutkijoita. 2. Edistetään henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia organisoimalla uudelleen laitoksen opetukseen ja hallintoon liittyviä toimintoja. Luodaan uusia pedagogisia toimintamalleja, uudistetaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia sekä luodaan uusia tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavia oppimisympäristöjä, joissa kontaktiopetuksen ja oppimateriaalien käyttöä sekä opiskelijoiden ohjausta ja arviointia toteutetaan entistä joustavammin ja monipuolisemmin. 3. Rakennetaan Etelä-Savoon kulttuurialan - erityisesti taide- ja taitokasvatuksen suuntautunut - yhteistyöverkosto, joka kokoaa hajallaan olevaa asiantuntijuutta sekä vahvistaa valtakunnallisesti Etelä- Savon merkitystä niin opettajankoulutuksessa kuin kulttuurikohteenakin. Lisäksi kehitetään Savonlinnassa järjestettävän tieteen ja taiteen valtakunnallisen symposiumin toimintaa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

21 4. Uudistetaan opetushenkilöstön täydennyskoulutusta yhteistyössä LOVE-hankkeen kanssa. Toimenpiteessä 1 kehitetyt pedagogiset mallit ja hyvät käytänteet siirtyvät perusopetukseen. Hankkeessa perustetaan uusi kokoaikainen professuuri taide- ja taitokasvatukseen ja osarahoituksella professuuri matematiikkaan. Kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä ovat SOKL ja SNOR ja niiden henkilökunta ja muina kohderyhminä kulttuurialan ja kolmannen sektorin organisaatiot. Hankkeessa aloittaa 65 ihmistä. Kumppanuus Hakija toteuttaa hankkeen kokonaan itse. Yrityksiä on arvioitu tulevan mukaan 5 ja muita organisaatioita 10. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Savonlinnan kaupungin sivistystoimi, Savonlinnan oopperajuhlat, Etelä-Savon taidetoimikunta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Näiden organisaatioiden rooli on hankkeessa tukea SOKL:n mahdollisuuksia kehittää tutkivaan ja autenttiseen oppimiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa taide- ja taitoaineiden pedagogiikkaa. Pysyvät vaikutukset SOKL vahvistuu opiskelu- ja tutkimusyksikkönä ja sen kehittämistä hyödynnetään eteläsavolaisessa kouluverkossa. Kulttuurialan yhteistyöverkoston kanssa luodut käytänteet siirtyvät osaksi perustoimintoja. Budjetin erittely Suurimmat kustannukset ovat henkilöstö Hankkeen henkilöstöön kuuluvat kokoaikainen professuuri, taito- ja taideainekasvatus kokoaikainen tutkija/kouluttaja, tekninen työ kokoaikainen tutkija/verkostokoordinaattori osa-aikainen professuuri, matematiikka osa-aikainen tutkija/kouluttaja, musiikki osa-aikainen tutkijaopettaja, ainedidaktiikka osa-aikainen teknologinen suunnittelu, osa-aikainen projektihallinto osa-aikainen projektisihteeri osa-aikaiset asiantuntijat Palvelujen ostot ovat , mistä henkilöstökoulutusta ja työyhteisön kehittämistä asiantuntijapalveluin on Hankkeen kehittämistoiminnan kustannukset ovat /aloittava ihminen. Hankkeessa ei ole kuntarahaa. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 18

22 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hanke on toimenpiteiltään miltei samanlainen kuin Joensuun yliopiston POSKI Taito- ja taidepainotteisen perusopetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimusperustainen suunnittelu, kehittäminen ja uudistaminen -hanke (700093). Hankkeessa hakijaorganisaatioon kohdistuvan kehittämisen katsotaan kuuluvan hakijan normaaliin toimintaan, vaikka se tässä hankkeessa kohdistuisikin koko opetus- ja oppimiskulttuurin uudistamiseen ja olisi näin ollen tavanomaista kehittämistä laajempaa ja syvempää. Laitoksen opetukseen ja hallintoon liittyvien toimintojen uudelleen organisoiminen tulee tehdä normaalirahoituksella. Normaalitoiminnan kehittämiseen viittaa myös hankkeen kulurakenne, jonka mukaan kustannukset kohdistuvat hakijaorganisaation oman henkilöstön palkkoihin. Hankkeessa professuurien perustamista ei rahoiteta. Professuurien perustaminen tulisi tapahtua ensisijaisesti muulla kuin EU-rahoituksella. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uutena tuotteena valtakunnallinen tieteen ja taiteen symposium. Symposiumin rahoituksesta ja järjestämisvastuusta ei ole sitoumuksia, joten ne jäävät toistaiseksi avoimiksi. Verkottuminen ja yhteistyön syventäminen kulttuurialan toimijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa hankkeessa esitetyssä laajuudessa kuuluu yliopistojen normaaliin toimintaan ns. kolmantena tehtävänä. Hankkeessa kehitetään SOKL:n ja SNOR:n henkilöstön osaamista ja työorganisaatioita, mikä on ESR-toimenpideohjelman toimintalinjan 1 mukaista toimintaa. Kuitenkin hankkeen vaikuttavuus jää alueellisesti kapeaksi Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 19

23 165 LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa Hakija Joensuun yliopisto Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Tavoite LOVEn tavoitteena on auttaa työorganisaatioita kehittymään oppiviksi organisaatioiksi. Täydennyskoulutukseen luodaan uudenlainen oppivan organisaation ideaan perustuva malli, joka tukee työssä jaksamista, osaamisverkostojen muodostumista ja organisaation muutosvalmiutta työuran eri vaiheissa. Täydennyskoulutuksen (TK) valmennusperustainen malli nojaa vertaistukeen ja yhteiskehittelyyn, mikä kannustaa oppimiseen ja uudistumiseen koko organisaatiossa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tulokset Tulos 1. Valmennuksessa ratkaistaan työorganisaation autenttiset kehittämishaasteet. Ne parantavat lähtötilanteeseen verrattuna (lähtötilanneanalyysi) yhteisöjäsenten ammatillista kehittymistä, työhyvinvointia sekä organisaatioiden muutosvalmiutta ja toimintamenetelmien joustavuutta, tasa-arvoisen työ- ja opiskeluympäristön kehittymistä, alueen työorganisaatioiden välistä vastavuoroista osaamisverkostoa sekä tieto- ja viestintäteknologioiden innovatiivisempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä (TP 1, 3). Tulos 2. TK:n uusi työpaikkalähtöinen valmennusmalli sitouttaa, motivoi, haastaa koko yhteisön oppimisprosessiin ja yhteisen osaamispääoman rakentamiseen paremmin kuin kurssimainen ja lyhytkestoinen koulutus. Malli tuottaa uutta tietoa, joka parantaa työorganisaatioiden henkilöstön ajantasaisen osaamistarpeen muutoksen seurannan sekä sen ennakoinnin (TP 1). Tulos 3. TK eheytyy ja sitä tulee aiempaa suunnitelmallisempaa. Hankkeessa kehitetään Internetperustainen TK:n kehittämisen, seurannan, arvioinnin ja ennakoinnin työväline. Järjestelmä edistää osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Järjestelmä on laajennettavissa muille TK:n eri aloille. Palvelu jäsentää koko Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutustarjontaa ja saavutettavuutta (TP 2, 3). Tulos 4. Soveltava tutkimustyö edistää yliopiston ja TK:n vuorovaikutusta aitojen tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Tutkimus tuottaa ajantasaista tietoa oppivan työorganisaation kehittämisestä (TP 3). Hankkeessa painottuu erilaisissa oppimisympäristöissä osallistuva oppiminen. Koko työyhteisö, kaikki hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset ja yritykset muodostavat oppivan yhteisön ja työpaikka oppimisympäristön. Ylialueellisissa oppimistehtävissä keskeinen ympäristö ja yhteiskehittämisen puite on Second Life (vapaa käännös: virtuaalinen, käyttäjiensä luoma maailma, joka mallintaa reaalimaailmaa ). Sisältö ja toimet Sisällön tuotteistamisprosessi liittyy TP2:een. Se ajoittuu hankkeen koko elinkaarelle. Hanke suunnittelee ja kehittää hyvistä käytänteistä konkreettisia tuotteita. 1. Valmennusmalli. TK:n uudet etä- ja lähiopetuksen ratkaisut. Valmennus ja tutkimus tuottaa ja dokumentoi tietoa siitä, miten sosiaaliseen oppimiseen perustuva malli toimii laajassa ja pitkäkestoisessa koulutuksessa, jossa kontaktivalmennuksen lisäksi valmennus tapahtuu synteettisessä oppimisympäristössä. 2. TK:n kehittämisen, seurannan, arvioinnin ja ennakoinnin työväline (HERMES). Järjestelmä edistää osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta työorganisaatioissa. 3. Internet-perustainen tietoresurssi, jonne kootaan valmennuksessa syntyvät autenttiset kehityshaasteet ja niiden ratkaisut, näin syntyy laaja tietovaranto. Ratkaisu on ainutlaatuinen, eikä vastaavaa ole olemassa. 4. Eteläsavolaisten työorganisaatioiden osaamisverkostojen graafinen jäsentäjä. Rinnakkaisen ja päällekkäisen toiminnan havaitsemisen työväline käytäntö-, tutkimus- ja kehittämisverkostoille. Varanto soveltuu oppivien työorganisaatioiden kehittämiseen, koska se simuloi sitä, mitä organisaatioiden käytänteissä tällä hetkellä tapahtuu (ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi, toimintamenetelmät, muutosvalmius, työ- ja oppimisympäristöjen laatu, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen). Resurssi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 20

24 on hankkeen jälkeen vapaassa käytössä ja täydennettävissä internetissä, Wikipedia-tyyppisessä tietopankissa. TOIMENPIDE 1. Valmennus: käynnistyy portaittain syksyllä Valmennuksen aktiivivaihe kestää 1,5 vuotta. Valmennuksen kohteena ovat työorganisaatioiden henkilöstö, valmentajina toimii projektihenkilöstö. Hankkeen täydennyskoulutus (valmennus) perustuu opetusmalleihin, joissa korostuu sosiaalinen oppiminen ja jotka painottavat tietojen ja taitojen rakentumisen auttamiseen ja tukemiseen mieluummin kuin tiedon ja osaamisen välittämiseen ja siirtämiseen. Oppilaitokset ja yritykset toimivat oppivana yhteisönä ja toimivat myös yhdessä yli seudullisesti ja alueelliset. Etätyöskentelyjärjestelyissä hyödynnetään LIVE-hankkeen ratkaisuja (ks. sekä LOVE-hankkeen kehittämää synteettistä oppimisympäristöä. Teema 1: Tieto- ja viestintäteknologia Teema 2: Oppivan organisaation johtaminen Teema 3: Erityishaasteet: oppimisen ja monikulttuurisuuden erityiskysymykset Teema 4: Elinkeinoelämä ja oppilaitosverkostoituminen TOIMENPIDE 2. Kehittämistoiminta. Kehittämistoiminta ajoittuu hankkeen koko elinkaarelle. Kehittämisessä syntyvät hankkeen keskeiset tuotteet, jotka ovat opetus- ja tutkimus- sekä täydennyskoulutusalan vapaassa käytössä. Kehittäminen on projektihenkilöstön työtä. TOIMENPIDE 3. Soveltava tutkimus. Projektihenkilöstö tekee soveltavaa tutkimusta koko hankkeen elinkaaren. Valmennusprosessi on tutkimuskohde ja Uusi opettajuus -tutkimus painottuu etä- ja lähiopetuksen pedagogiikkaan. Kohderyhmä Oppiva organisaatio ja työorganisaatioiden yhteistyöprojektin kohderyhmänä ovat Etelä-Savon maakunnan työorganisaatiot: koulutusorganisaatiot ja yritykset. Hanketta pilotoidaan myös Pohjois-Savossa (Kuopio) ja Pohjois-Karjalassa (Joensuu). Kaikki oppilaitokset tuovat mukaan hankkeeseen oman kumppaniyrityksensä. Kumppanuus Etelä-Savon suurimmat kunnat ovat sitoutuneet aiesopimuksella koko toimintakauden mittaiseen työskentelyyn. Selvityksen perusteella on luotu koulutuksen mallit. Mukaan tulevat oppilaitokset tekevät ehdotuksen ja valmistelevat perustelun omasta kumppaniyrityksestä. Oppilaitoksia osallistuu Etelä-Savon alueelta noin ja lisäksi pilottialueilta noin 5. Jokaisesta organisaatiosta valmennusprosessiin osallistuu johtajan lisäksi vähintään kaksi kehittäjää valitsemiltaan teema-alueelta. Nämä voivat valita useamman kuin yhden teema-alan, johon valmennuksessa keskittyvät (ns. teemayhdistelmät). Oppilaitosten lisäksi projektiin osallistuu kunkin oppilaitoksen kumppaniyritys. Oppilaitokset esittelevät ja perustelevat kumppaniyritykset valmennusvaiheen käynnistyessä. Pysyvät vaikutukset Hankkeen arviointi kattaa koko hankkeen elinkaaren. Vaikutusten seurannan lisäksi reagoidaan nopeasti valmennusmenetelmien toimivuuteen ja sisältöjen ajankohtaisuuteen. Hankkeen toimista koottava havainto- ja haastatteluaineisto, kohderyhmän tuotokset antavat tietoa vaikutusten laadusta. Valmennuksen onnistumista seurataan projektin jälkeen HERMES-työvälineellä. 1) Alueen työorganisaatioilla on a) proaktiivisia taitoja ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian innovatiiviseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen, b) taidot kohdata luovan talouden ja yhteiskunnan muutokset, c) tasa-arvoisempi työ- ja opiskeluympäristö, jonka toimintamenetelmät ovat joustavat ja d) kehittyneen alueellisen osaamisverkosto tuki. 2) 2010 alueen koulutusorganisaatioiden jäsenistä % on mukana erilaisissa oppivan työorganisaation kokeilu-, kehittämis- ja osaamisverkostoissa, jotka yltävät myös Pohjois-Savoon ja - Karjalaan. 3) Työorganisaatioissa virkavuosiltaan pisimpään toimineiden kollegoiden olemassa olevan tiedon, käytäntöjen jakaminen ja dokumentoiminen koetaan tärkeäksi. 4) Oppiva organisaatio -tutkimuksen tieto on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. 5) Valtakunnallisesti tunnettu eteläsavolainen uusimuotoinen työorganisaatioiden valmennustuote. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 21

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.09.2009 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:45 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot