ipad peruskoululaisille oppikirjaton koulu tietoyhteiskunnan tienraivaajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ipad peruskoululaisille oppikirjaton koulu tietoyhteiskunnan tienraivaajana"

Transkriptio

1 Educa-messut la klo Tieto-lava KT, joht. reht. Mikko Ripatti ipad peruskoululaisille oppikirjaton koulu tietoyhteiskunnan tienraivaajana

2 Peruskoulun kuumia puheenaiheita Toimikunta: Summan koulu lakkautettava (YLE ) Väestö keskittyy, kouluverkko supistuu? (HS ) Suomesta lakkautetaan 75 koulua vuodessa (SK ) Liedon keskuskoulussa lukittiin ovet: Varotoimenpide (IL ) Oppimistulokset heikkenevät, miten käy PISA-menestyksen? (HS ) Vanhemmat protestoivat Helsingin koululinjausta (HS ) Vantaan kouluista alkaa tila loppua: Sädesieni ja outo viemärinhaju kiusaavat (HS ) Vantaa ostaa oppilailleen taulutietokoneet (HS ) 2

3 Miten koulutukseen tulisi investoida? Luokkakokoja pienentämällä? Opettajankoulutusta vahvistamalla? Lisäämällä oppilashuollon resursseja? Tasoittamalla sosiaalista ja alueellista epätasa-arvoa? Varhaiskasvatusta tehostamalla? Oppivelvollisuutta pidentämällä? Satsaamalla oppikirjoihin? Lisäämällä arviointia, testauksia ja kokeita? Tuomalla TVT:aa enemmän kouluun? 3

4 4

5 Tabletit kaikille? - perusopetuksessa Suomessa: oppilasta (Tilastokeskus 2013) lehtoria (Opettajat Suomessa 2013, oph) luokanopettajaa (oph 2013) rehtoria (oph 2013) Kansallisesti hyvin organisoitu ja ohjattu koulutusjärjestelmä Kannattaako se ja mitä se maksaa? 5

6 Tabletit peruskoululaisille siirtyminen sovelluksiin ja sähköisiin materiaaleihin Perusopetuksen kustannukset (v. 2012) 7240 e/opp/vuosi (v. 2012) 300 euron tablet-tietokone tarkoittaa 4,1 % kustannusta (tai 150 e 2%) (/81 M ) kaikille perusopetuksen oppilaille kertainvestointina TVT:n tuki? 6

7 Onko TVT:sta hyötyä oppimistulosten kannalta? 7

8 Oppilaat, jotka käyttivät opetuksessa kannettavia tietokoneita käyttivät enemmän aikaa harjoittaakseen yhteistoiminnallisia työtapoja kuin oppilaat, jotka eivät käyttäneet tietokoneita osallistuivat enemmän projektiperustaiseen työskentelyyn kirjoittivat enemmän ja tuottivat korkealaatuisempaa tekstiä paransivat tiedon saatavuuttaan ja tutkimuksen/tiedon analysointitaitojaan tulivat työtovereiksi, jotka olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa työstään 8

9 Oppilaat, jotka käyttivät opetuksessa kannettavia tietokoneita ohjasivat omaa oppimistaan osoittivat suurempaa riippuvuutta aktiivisiin oppimisstrategioihin sitoutuivat helpommin ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun johdonmukaisesti osoittivat syvempää ja joustavampaa teknologian käyttöä käyttivät enemmän aikaa tekemällä kotitöitä tietokoneella Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Opettajat, jotka käyttivät kannettavia tietokoneita opetuksessaan käyttivät myös konstruktivistisempaa lähestymistapaa opetuksessaan tunsivat enemmän voimaantumista (empowered) luokassaan käyttivät vähemmän aikaa luennoimiseen Gulek J. C.&Demirtas H Learning With Technology: The Impact of Laptop Use on Student Achievement. The Journal of Technology, Learning, and Assessment. Volume 3, Number 2. January School of Education, Boston College. Higgins, S.&all The Impact of Digital Technology on Learning. Durham University. 10

11 Savonlinnan normaalikoulu kartoitti kyselyllä oppilaiden, opettajien ja vanhempien käsityksiä keväällä 2014: 11

12 Elinkeinorakenteen muutos Suomessa Lähde: Tilastokeskus alkutuotanto teollisuus palvelut 12

13 Mitä elinkeinorakenteen muutoksesta seuraa? talous ja tuotantoelämä perustuvat lisääntyvässä määrin tavaroiden valmistuksen sijasta tiedon ja aineettoman materian (osaamisen) jalostamiseen nykyisillä resursseilla tulisi saada aikaan entistä laadukkaampaa opetusta Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Verkkoliikenteen määrän kasvu vuoteen 2030 v v n. 30- kertainen nykyiseen verrattuna v n kertainen vuoden 2020 määrään suhteutettuna 14

15 Digitalisoituminen vrt. sähköistyminen ( ) Internetin läpimurto v Huomio digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun v Digitalisoitavat palvelut ja tuotteet siirtyvät verkkoon v Yli 50% bkt:sta verkossa v

16 Taloudellinen taantuma kiihdyttää digitaalisen tuottavuuden kasvua Syvässä suhdannetaantumassa tuottavuutta parantavien välineiden tarve kasvaa merkittävästi Vain henkiinjäämistaistelu johtaa kovimpien tuottavuusvälineiden käyttöönottoon Tällä hetkellä on olemassa runsaasti käyttämätöntä tuottavuuden nousupotentiaalia Päteekö oppimiseen ja kouluihin? 16

17 Sitran ennakoimat uudet megatrendit (Megatrendit, Sitra 29014/2015) Kertovatko PISA-testit uusien sukupolvien kyvystä menestyä tulevaisuudessa? Diginatiivien osaaminen ja arvonluonti perustuu kykyyn oppia ja soveltaa haettua tietoa Oppimis- ja opetusmenetelmät kehittyvät pilvipalveluiden ja joukkoistetun älykkyyden myötä Koulujen on uudistuttava vastaamaan nykymaailmaa 17

18 Digitalisaatio ja koulut (Survey of the School: ICT in Education 2013) Selvitettiin koulujen varustelutasoa, TVT:n käyttökohteita ja määriä, käyttäjien asenteita ja osaamista Suomessa laitteiden määrä keskitasoa, käytön määrässä vertailumaiden viimeinen Kolmasosa ei päässyt käyttämään laitteita lainkaan koulussa viimeisen vuoden aikana Opettajat hyödyntävät vain vähän tvt:aa opetuksensa suunnittelussa ja valmistelussa Rehtorit uskovat tvt:n hyötyihin vähemmän kuin eurooppalaiset kollegansa Oppilaat luottavat käyttötaitoihinsa eurooppalaisia ikätovereitaan enemmän 18

19 Case Savonlinna: Savonlinnan normaalikoulusta tablet-koulu Koulun strategian uusiminen vuonna 2011 Future Classroom 2020 hanke syksyllä 2012, School 2025 Creating the School of the Digital Age (2014, OPH:n osittain rahoittamia) Ajatus tablet-luokista: opettajat, jotka sitoutuivat viiden vuoden ajaksi olemaan tilaamatta uusia oppikirjoja, saisivat oppilailleen ja itselleen tablet-tietokoneen 19

20 Tablet vai oppikirja? Työyhteisön pedagoginen keskustelu: tilaanko vai en? Pedagoginen vapaus: päätös opettajan! Kuluttajakeskeinen vs. tuottajakeskeinen pedagogiikka Tyhjän työkirjan täyttäjä vai oppimaan oppimisen taitaja? Oppikirjoista oppimista tukeviin sovelluksiin Oppilaan/ryhmän tiedon rakentaminen, konstruointi Artefakti Tutkiva oppiminen, projektityöskentely Oppiainerajat ylittävä oppiminen Puolet opettajista päätti keväällä 2013 jättää oppikirjat tilaamatta, neljäsosa halusi harkita ja loput vakanssit olivat eläköitymisestä johtuen täytettävänä 20

21 Mitä tarkoittaa oppilaan kannalta? Savonlinnan normaalikoulu antaa tulevaisuusluokka hankkeessa (Future Classroom 2020) mukana oleville luokkien oppilailleen lainaksi ipad-laitteet vähintään yhdeksi lukuvuodeksi ja enintään perusopetuksen ajaksi. Niiden tarkoitus on monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua sekä korvata oppikirjojen käyttöä siirryttäessä digitaalisten opetusvälineiden ja materiaalien käyttöön. ipadin käyttö kuuluu osana normaaliin opetustoimintaan. 21

22 Mitä tarkoittaa opettajan kannalta? Sitoutumista: lähtiessään mukaan opettaja sitoutuu a) olemaan tilaamatta painettuja oppimateriaaleja viideksi vuodeksi; b) pienimuotoiseen kokeiluun ja sen raportointiin (oph=rahoittaja) Jakamisen kulttuuria: uusia ideoita jaetaan ja saadaan niin kouluttajilta, kollegoilta kuin opiskelijoilta Ammattitaidon kehittymistä: kouluttautumista, uuden opettelua ja oman ja toisten osaamisen haastamista, oppimisen ja opetusmenetelmien kehityksessä mukana pysymistä Uutta teknologiaa; luokkiin apple-tv, lahjakortti sovelluksien hankintaan, laitteet opettajalle, oppilaille ja opiskelijalle, suojat 22

23 Motto: Oppimisympäristöstä oppimisen ekosysteemiin Kuluttajakeskeisestä pedagogiikasta tuottajakeskeiseen Painetusta materiaalista sähköisiin välineisiin ja materiaaleihin Painavasta koulurepusta kevyeen Yksin oppimisesta yhdessä oppimiseen 23

24 Laiteinvestoinnit Tablet-laitteet leasing-menettelyllä ipad mini 60 kk:n mittainen vuokrasopimus Työaseman hinta 370 (Esimerkkilaite: ipad mini cellular, Wifi, 16 gb, yht. 370 e v. 2013) 4x3 kk = 77,16 e/vuosi 20 opp. = 1543,344 e/vuosi 24

25 Laiteinvestoinnit 25

26 Kohti tuntematonta tulevaisuutta... Osaava-koulutus Ohjausryhmä Laitteistojen tilaus Verkon uusiminen Pedagogiset iltapäivät Vanhempainillat Tiedottaminen Sitoumus vai sopimus? Säännöt ja käytänteet 26

27 Miltä nyt tuntuu? Paluuta ei ole! Oppimistulokset? Riittävätkö rahat? Mitä seuraavaksi? GAFEa ja classroomia... Millainen tulevaisuus meitä odottaakaan? 27

28 Voisimmeko tehdä saman Luokan... Koulun... Kunnan... Maakunnan... Läänin... Valtakunnan tasolla? 28

29 Peruskoulusta tietoyhteiskunnan tienraivaaja: Koululaitokseen kansallinen projekti Suomen palauttamiseksi tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen! Proaktiivisuus vs. reaktiivisuus Asetetaan rohkea tavoite siirtyä painetusta sähköisiin palveluihin, materiaaleihin ja välineisiin Tabletit/tietokoneet kaikille oppilaille Kootaan kansallisesti pirstaloitunut hankerahoitus Mukaan keskeiset alan toimijat oppilaista tutkijoihin, kouluhallinnosta opettajankoulutukseen, kustantajista laitevalmistajiin, ml. edunvalvonta Kääritään hihat ja ryhdytään hommiin! 29

30 Kiitos! Esityksen nimi / Tekijä 30

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit

K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto 12.6.2015 Sivistysvaliokunnalle Asia: K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit Sivistysvaliokunta

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TIIVISTELMÄ TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt Tieto-

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Koulutuspilvijaosto valmistelee Opetushallitus on asettanut digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan yhteyteen kansallista koulutuspilveä pohtivan jaoston. Jaoston tehtävänä on vahvistaa digitaalisen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Luokanopettajankoulutus Tekijä Sirén Teppo Työn nimi Kansankynttilästä kansanlediksi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently.

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently. OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Aamun ensimmäinen ajatus oli klo 06.30 EDUCA VIRHE!!? Datafisher Oy E-learning Teknologia ja Oppiminen

Lisätiedot

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014) ASIANTUNTIJALAUSUNTO Ylijohtaja Petri Pohjonen 12.6.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunta Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA

YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA Timo Satuvuori 2012 YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2012 Timo Satuvuori OPINNÄYTETYÖ Työn nimi Yrittäjyyskasvatus suomalaisten

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Opettamisen tulevaisuus

Opettamisen tulevaisuus Opettamisen tulevaisuus Jorma Enkenberg Kehittyneiden samoin kuin lisääntyvässä määrin myös kehittyvien maiden talous ja tuotantoelämä perustuvat tavaroiden valmistuksen sijasta yhä enemmän tietoon ja

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot