keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat"

Transkriptio

1 A JI Metsien pinta-alaverotus 2004 JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittajat: Martti Salakari Helena Herrala-Ylinen Verokuutiometrin raha-arvon lievä lasku jatkui Verokuutiometrin raha-arvo vuonna 2004 oli keskimäärin 20,17 euroa. Arvo on laskenut edeltäneinä kolmena vuotena ja laski myös nyt 0,3 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna (kuva 1 ja taulukko 1). Viime vuosikymmenellä raha-arvo oli alimmillaan 13,20 euroa (vuonna 1994). Kuntakohtaisia verokuutiometrin raha-arvoja käytetään metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa. Kuten vuonna 2003, raha-arvo nousi lähes puolessa kunnista. Eniten rahaarvo laski Ahvenanmaalla ja nousi Metsäkeskus Pirkanmaalla. Vakuutuskorvauksia maksettiin 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja 2,4 miljoonaa euroa vuonna Myrskytuhovuoden 2002 jälkeen vakuutusmaksut olivat siten taas normaalitasolla. Raha-arvo lasketaan kahden edellisen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 2003/04 kaikkien puutavaralajien keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat ja vähiten mäntytukki (taulukko 2). Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 20,93 /m³, mikä oli 6,2 prosenttia edellisvuotista alhaisempi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset ovat taulukossa 3. Päättyneen hakkuuvuoden markkinahakkuut (55,7 milj. m³) ylittivät sekä hakkuuvuoden 2002/03 hakkuut että veronalaisen kasvun puutavaramäärän (47,9 milj. m³). Kotitarvepuusta ja veronalaisesta hakkuusäästöstä aiheutuva arvonalennus vaihtelee kuitenkin kunnittain hakkuiden mukaan ja hakkuusäästöstä johtuvaa alennusta puukuutiometrin raha-arvoon (taulukko 6) tuli sadassa kunnassa (92 kuntaa v. 2003). Puutavaralajikohtaisten hintahavaintojen lukumäärät laskivat lähelle hakkuuvuoden 2001/02 tasoa. Esimerkiksi kauppoja, joissa oli mukana mäntykuitupuuta, ilmoitettiin hakkuuvuodelle 2002/03 noin kappaletta, hakkuuvuonna 2003/04 vastaava luku oli noin kappaletta (kuva 2). Hankintakauppojen osuus puutavaralajikohtaisten kauppojen kappalemääristä oli koko maassa 34 prosenttia. Hankintaostojen osuus oli suurin Ahvenanmaalla (58 %) ja pienin Metsäkeskus Pohjois-Karjalan alueella (24 %). Pystyostojen osuus oli suurin (82 %) koivutukkikaupoissa. Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina keskimäärin 7 prosenttia (taulukko 4). Pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset eivät tarkistuslaskennassa muuttuneet, joten vuoden 2003 verotusta varten tehty tarkistus jäi voimaan (taulukko 5). Vuoden 2004 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella N:o 1033/2004. Vuotta 2003 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 701. Yksityiskohtaisesti verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

2 2 /m Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso Verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo Verovuosi Kuva 1. Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) hakkuuvuosina 1995/ /04 ja verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuosina Hakkuuvuosi 1999/00 Hakkuuvuosi 2000/01 Hakkuuvuosi 2001/02 Hakkuuvuosi 2002/03 Hakkuuvuosi 2003/ Mänty tukki Kuusitukki Koiv utukki Mänty kuitupuu Kuusikuitupuu Koiv ukuitupuu Kuva 2. Hintahavaintojen (kauppojen) lukumäärä puutavaralajeittain koko maassa hakkuuvuosina 1999/ /04. Pysty- ja hankintakaupat. Taulukoissa käytetyt symbolit ja merkinnät: Ei ilmoitettavaa, ei määritelty tai ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen Arvo pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0,0 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Puukuutiometrin brutto- ja nettoraha-arvo hakkuuvuosina 2002/03 ja 2003/04 sekä verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuosina 2003 ja 2004 Taulukko 2. Laskennalliset kantohinnat hakkuuvuonna 2003/04 Taulukko 3. Hankintahakkuiden korjuukustannukset hakkuuvuonna 2003/04 Taulukko 4. Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä vuosina Taulukko 5. Tilakohtaisten vähennysten määrät vuosina 2003 ja 2004 Taulukko 6. Laskennalliset kantohinnat, puukuutiometrin bruttoraha-arvo, kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus hakkuuvuonna 2003/04 sekä verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuonna 2004

3 TAULUKKO 1. PUUKUUTIOMETRIN BRUTTO- JA NETTORAHA-ARVO HAKKUUVUOSINA 2002/03 JA 2003/04 SEKÄ VEROKUUTIOMETRIN KESKIMÄÄRÄINEN RAHA-ARVO VUOSINA 2003 JA 2004 Puukuutiometrin Puukuutiometrin Verokuutiometrin Metsäkeskus brutto- netto- keskimääräinen raha-arvo, /m³ Muutos raha-arvo¹, /m³ Muutos raha-arvo, /m³ Muutos 2002/ /04 % 2002/ /04 % % 0. Ahvenanmaa 10,56 9,56-9,5 9,72 8,25-15,1 9,58 8,99-6,2 1. Rannikko 19,93 18,93-5,0 18,45 17,12-7,2 18,07 17,76-1,7 2. Lounais-Suomi 23,02 21,56-6,3 21,41 20,04-6,4 20,69 20,73 0,2 3. Häme-Uusimaa 26,93 25,72-4,5 26,81 24,34-9,2 24,98 25,58 2,4 4. Kaakkois-Suomi 25,41 24,18-4,8 24,15 23,00-4,8 23,54 23,58 0,2 5. Pirkanmaa 25,17 24,18-3,9 24,18 22,26-7,9 22,65 23,22 2,5 6. Etelä-Savo 27,39 25,83-5,7 24,87 24,64-0,9 25,60 25,40-0,8 7. Etelä-Pohjanmaa 20,47 18,99-7,2 19,69 17,37-11,8 18,56 18,53-0,2 8. Keski-Suomi 26,76 24,85-7,1 25,10 23,13-7,9 24,43 24,11-1,3 9. Pohjois-Savo 26,10 24,14-7,5 24,59 22,66-7,9 24,09 23,63-1,9 10. Pohjois-Karjala 24,55 22,87-6,8 22,28 20,90-6,2 21,72 21,59-0,6 11. Kainuu 19,55 17,84-8,8 17,99 16,27-9,6 17,21 17,13-0,4 12. Pohjois-Pohjanmaa 16,45 15,01-8,8 14,72 13,51-8,2 14,32 14,12-1,5 13. Lappi 13,78 13,20-4,2 12,07 11,54-4,4 11,78 11,80 0,2 Koko maa 21,86 20,93-4,3 20,99 19,36-7,8 20,23 20,17-0,3 ¹ Bruttoraha-arvosta vähennetty hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus ja lisätty vakuutusmaksukorvaukset sekä vähennetty verovuoden 2004 keskimääräinen vähennys (Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, 11 ) 3

4 TAULUKKO 2. LASKENNALLISET KANTOHINNAT HAKKUUVUONNA 2003/04 /m³ Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi Koivu- Metsäkeskus tukki tukki tukki kuitupuu kuitupuu kuitupuu 0. Ahvenanmaa 24,93 23,46 24,23 5,66 6,42 4,45 1. Rannikko 38,93 35,60 35,13 8,73 13,69 8,84 2. Lounais-Suomi 40,60 38,06 33,27 10,43 15,19 10,08 3. Häme-Uusimaa 44,28 41,18 45,81 9,19 19,03 9,38 4. Kaakkois-Suomi 44,50 40,52 44,23 10,67 14,95 9,82 5. Pirkanmaa 44,62 39,50 37,38 10,59 17,02 9,70 6. Etelä-Savo 44,61 40,79 45,54 11,51 15,13 10,93 7. Etelä-Pohjanmaa 40,49 35,60 34,59 12,38 14,61 9,97 8. Keski-Suomi 43,89 40,68 42,73 10,86 16,99 10,17 9. Pohjois-Savo 43,31 41,12 42,60 10,10 15,86 10, Pohjois-Karjala 43,60 40,63 43,27 11,31 14,58 10, Kainuu 41,09 33,48 ¹ 9,92 12,83 9, Pohjois-Pohjanmaa 40,09 33,00 ¹ 12,01 13,41 8, Lappi 39,47 27,53 ¹ 12,51 10,81 10,26 Koko maa 42,01 38,26 41,94 10,77 15,32 9,80 Koko maa 2002/03 43,63 39,83 46,19 12,38 17,69 11,48 Muutos, % -3,7-3,9-9,2-13,0-13,4-14,6 ¹ Ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen TAULUKKO 3. HANKINTAHAKKUIDEN KORJUUKUSTANNUKSET HAKKUUVUONNA 2003/04 /m³ Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu- Metsäkeskus tukki tukki tukki kuitupuu kuitupuu kuitupuu 0. Ahvenanmaa 9,80 10,94 10,04 16,79 17,42 16,59 1. Rannikko 9,80 10,94 10,04 16,79 17,42 16,59 2. Lounais-Suomi 9,49 10,89 9,84 16,52 18,02 15,92 3. Häme-Uusimaa 9,42 10,35 9,78 17,64 18,06 17,00 4. Kaakkois-Suomi 9,56 10,86 10,30 17,42 18,59 16,83 5. Pirkanmaa 9,89 11,39 10,18 18,14 19,07 18,09 6. Etelä-Savo 9,52 10,86 9,83 16,92 18,41 15,40 7. Etelä-Pohjanmaa 10,27 11,85 10,62 16,99 17,15 17,98 8. Keski-Suomi 9,84 10,99 10,03 18,81 19,37 18,38 9. Pohjois-Savo 9,56 10,66 10,02 18,51 18,99 17, Pohjois-Karjala 9,33 10,96 9,92 16,87 18,28 16, Kainuu 9,46 12,58 ¹ 17,84 19,45 17, Pohjois-Pohjanmaa 11,04 14,09 ¹ 17,80 18,03 19, Lappi 11,18 14,57 ¹ 16,84 17,98 17,48 Koko maa 9,87 11,56 10,25 17,42 18,30 17,19 Koko maa 2002/03 9,70 11,37 10,08 17,11 17,97 16,89 Muutos, % 1,70 1,74 1,66 1,82 1,82 1,79 ¹ Ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen

5 5 TAULUKKO 4. PUUN KASVATUKSEN KULUJEN OSUUS METSÄTALOUDEN BRUTTOARVONLISÄYKSESTÄ VUOSINA % Metsäkeskus Yksityiset Metsä- Valtio Kaikki teollisuus omistajaryhmät 1 0. Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa vuodelle 2004 käytetyt suhteelliset (keskimääräiset) vähennykset (Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta 958/2004) TAULUKKO 5. TILAKOHTAISTEN VÄHENNYSTEN MÄÄRÄT VUOSINA 2003 ja 2004 Vähennyksen kohde Muutos Uudistamisvähennys Luontaisen uudistamisen alat 160 /ha 160 /ha 0 /ha Kylvöalat 340 /ha 340 /ha 0 /ha Istutusalat 650 /ha 650 /ha 0 /ha Taimikkovähennys Taimikonhoitomenot 170 /ha 170 /ha 0 /ha 1 HUOM. Jos vähennyksen muutos on alle 5 prosenttia, sitä ei tarkisteta (Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, 718/1990, 13, 7 mom.) 2 Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta, 869/2003

6 6 TAULUKKO 6. LASKENNALLISET KANTOHINNAT, PUUKUUTIOMETRIN BRUTTORAHA-ARVO, KOTITARVEPUUN JA VERONALAISEN HAKKUUSÄÄSTÖN AIHEUTTAMA ARVONALENNUS HAKKUUVUONNA 2003/2004 SEKÄ VEROKUUTIOMETRIN KESKIMÄÄRÄINEN RAHA-ARVO VUONNA 2004 Rannikon metsäkeskus 38,93 35,60 35,13 8,73 13,69 8,84 1a Etelärannikko 39,60 37,16 37,46 6,59 13,71 6,88 Dragsfjärd 40,44 39,27 36,48 8,81 17,68 9,67 19,80 19,05 Espoo 38,81 37,63 32,93 4,83 12,26 6,08 20,91 1,1 19,73 Hanko 37,80 36,08 33,00 8,70 8,48 5,61 14,08 12,79 Helsinki 37,28 37,42 34,41 4,62 13,18 6,67 20,97 1,1 19,85 Houtskari 31,99 29,27 27,50 5,18 6,97 5,96 13,88 9,1 12,95 Iniö 28,00 25,00 24,07 9,00 9,00 7,00 14,35 9,1 11,58 Inkoo 36,99 35,00 34,29 4,90 13,42 4,68 19,55 18,80 Karjaa 36,90 36,48 46,67 5,67 14,36 7,45 20,89 19,84 Kauniainen 38,81 37,63 32,93 4,83 12,26 6,08 20,91 1,1 19,73 Kemiö 39,45 38,29 33,98 9,05 15,69 9,53 19,16 18,76 Kirkkonummi 36,70 36,66 32,09 6,06 12,65 6,29 20,75 1,1 19,84 Korppoo 37,85 37,80 32,50 9,81 15,08 8,91 19,17 9,1 17,02 Lapinjärvi 41,17 37,47 37,34 8,09 15,17 6,80 22,00 21,06 Liljendal 42,72 37,43 35,50 6,02 14,57 7,35 21,69 20,49 Loviisa 42,72 37,43 35,50 6,02 14,57 7,35 21,13 20,30 Nauvo 36,55 36,51 30,86 8,31 12,40 9,32 17,83 9,1 16,17 Parainen 39,64 37,70 35,58 9,12 16,81 9,08 19,85 9,1 18,23 Pernaja 41,54 37,52 38,08 6,84 14,48 7,37 21,17 20,55 Pohja 40,68 37,56 35,39 6,99 12,40 8,75 19,78 18,60 Porvoo 40,34 37,70 40,53 6,18 13,46 6,39 22,04 1,6 20,89 Ruotsinpyhtää 42,23 37,94 44,86 7,48 15,62 7,72 21,86 20,26 Sipoo 42,01 37,49 42,49 5,76 13,81 6,00 22,23 1,6 21,12 Siuntio 39,15 37,69 38,28 6,27 14,96 7,22 22,20 20,91 Tammisaari 36,50 35,78 32,22 5,68 12,41 6,30 18,12 17,37 Vantaa 37,28 37,42 34,41 4,62 13,18 6,67 20,97 1,1 19,85 Västanfjärd 38,74 37,26 40,30 8,63 15,20 8,86 18,68 18,54 1b Pohjanmaa 38,52 34,59 30,06 10,16 13,65 9,96 Kaskinen 37,38 34,10 31,78 9,80 13,24 9,65 17,26 16,29 Kokkola 38,02 34,12 28,32 10,30 13,22 10,02 17,04 10,4 14,79 Korsnäs 37,15 33,59 30,77 8,66 12,11 8,99 16,17 9,8 14,91 Kristiinankaupunki 38,37 33,94 30,78 9,90 13,08 9,61 17,30 16,57 Kruunupyy 40,28 35,63 30,59 11,73 14,91 10,75 18,53 17,76 Luoto 39,79 35,84 31,98 10,61 16,19 11,33 18,39 10,4 15,48 Maalahti 36,64 33,48 28,43 8,75 11,18 8,98 15,87 15,10 Maksamaa 39,09 34,84 30,07 9,69 14,63 10,23 18,07 17,49 Mustasaari 37,72 33,68 29,94 8,81 12,91 10,27 17,13 16,45 Närpiö 37,38 34,10 31,78 9,80 13,24 9,65 17,26 16,29 Oravainen 38,96 35,22 30,36 10,26 15,45 10,44 18,26 17,47 Pedersören kunta 39,38 35,97 30,36 11,37 15,15 10,60 18,37 17,51 Pietarsaari 39,63 35,33 30,36 11,79 16,68 11,72 18,75 17,42 Uusikaarlepyy 38,12 34,04 26,80 9,35 13,12 9,07 16,71 15,84 Vaasa 38,12 34,14 29,47 9,32 13,16 10,97 17,50 16,11 Vöyri 39,62 35,57 29,70 10,18 15,26 10,54 18,33 17,22

7 7 Lounais-Suomen metsäkeskus 40,60 38,06 33,27 10,43 15,19 10,08 Alastaro 42,58 39,84 33,49 11,65 16,13 9,64 23,93 23,41 Askainen 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,80 1,7 17,57 Aura 41,52 38,84 32,00 11,35 16,61 11,48 22,36 22,14 Eura 38,90 38,21 32,16 10,71 14,41 9,77 21,32 20,86 Eurajoki 40,87 38,06 29,98 10,86 14,55 10,57 20,53 20,24 Halikko 40,56 36,46 39,71 6,61 12,42 8,34 19,55 19,73 Harjavalta 41,44 39,05 30,04 11,10 15,99 10,38 23,22 22,34 Honkajoki 40,27 36,16 31,48 12,57 12,24 9,76 19,78 12,9 17,41 Huittinen 44,23 40,70 34,31 12,01 18,13 11,30 25,29 24,14 Jämijärvi 41,99 38,61 34,92 10,64 16,18 9,93 21,80 21,43 Kaarina 40,15 35,46 34,59 7,59 11,77 9,16 18,90 3,9 17,99 Kankaanpää 41,67 38,20 34,24 11,50 15,67 10,65 21,83 21,40 Karinainen 40,86 40,65 32,33 8,77 13,13 9,94 21,87 20,92 Karvia 41,18 36,35 32,93 12,01 14,06 9,57 19,48 1,3 18,49 Kiikala 43,73 41,23 35,72 11,57 20,19 11,13 25,51 5,1 23,60 Kiikoinen 42,69 39,76 33,95 12,31 18,69 11,00 24,50 23,97 Kisko 42,94 39,91 35,20 10,33 17,57 9,90 23,69 5,1 21,82 Kiukainen 39,23 36,89 37,23 10,55 14,93 9,96 21,17 20,53 Kodisjoki 36,47 39,83 30,91 12,73 16,95 10,75 22,07 22,07 Kokemäki 42,40 39,20 32,30 11,19 15,97 9,58 23,39 22,86 Koski Tl 42,76 40,95 34,54 9,00 15,82 11,25 23,78 22,69 Kullaa 41,52 38,15 31,87 10,45 15,86 10,49 22,87 22,78 Kustavi 36,69 34,53 9,08 10,48 7,93 18,17 1,7 16,99 Kuusjoki 43,40 38,55 36,55 10,89 18,25 11,61 24,26 23,38 Köyliö 43,15 39,70 31,65 11,31 15,71 10,27 22,73 22,23 Laitila 35,39 38,11 30,98 11,98 15,05 9,64 20,90 20,31 Lappi 40,30 39,01 34,94 12,56 17,59 9,91 22,92 22,44 Lavia 42,14 39,08 34,79 11,24 17,49 11,27 23,82 23,10 Lemu 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,64 18,09 Lieto 40,79 36,41 35,73 7,83 11,71 10,05 19,83 3,9 18,29 Loimaa 42,48 39,68 33,18 10,68 15,72 10,59 23,67 23,09 Loimaan kunta 42,48 39,68 33,18 10,68 15,72 10,59 23,67 23,09 Luvia 40,09 36,91 31,67 10,71 15,41 9,57 20,78 20,45 Marttila 42,15 39,63 31,88 10,79 17,44 10,90 23,33 22,73 Masku 38,47 37,80 32,62 8,68 14,62 9,00 19,94 19,75 Mellilä 41,68 39,77 34,07 11,95 16,21 10,39 23,89 23,05 Merikarvia 40,94 38,04 29,28 10,76 15,26 10,05 20,50 20,22 Merimasku 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,80 3,9 17,17 Mietoinen 40,33 38,77 33,68 11,10 14,50 8,69 21,17 20,80 Muurla 43,31 39,62 32,63 8,57 16,16 9,50 22,97 21,45 Mynämäki 40,78 37,69 33,22 11,48 14,75 9,12 21,55 20,98 Naantali 41,47 33,94 37,43 5,76 9,22 8,82 18,35 3,9 16,51 Nakkila 40,61 37,71 29,30 9,80 14,95 9,81 22,19 21,37 Noormarkku 42,24 39,31 31,56 10,82 17,09 11,39 23,74 23,03 Nousiainen 39,72 37,82 31,64 8,99 14,57 8,17 20,55 19,77 Oripää 43,38 39,70 32,70 12,40 15,27 10,32 23,99 23,29 Paimio 39,40 35,61 36,01 7,61 10,78 9,31 19,13 7,7 18,19 Perniö 41,64 37,91 32,24 9,95 15,58 9,21 21,52 20,73 Pertteli 41,89 38,59 33,30 9,88 17,41 10,62 23,52 22,68 Piikkiö 40,86 36,87 32,54 7,55 13,20 9,54 19,51 7,7 18,98

8 8 Pomarkku 42,30 38,87 31,28 11,00 17,10 10,94 23,64 23,08 Pori 41,46 38,45 31,29 9,97 15,62 10,63 21,26 20,66 Punkalaidun 44,00 40,44 33,90 11,80 18,24 11,75 25,78 24,92 Pyhäranta 36,59 32,05 31,55 11,09 13,91 8,67 19,14 18,92 Pöytyä 41,79 39,61 33,19 11,45 16,97 10,42 23,30 22,76 Raisio 41,47 33,94 37,43 5,76 9,22 8,82 18,18 3,9 16,34 Rauma 38,72 37,56 27,84 10,57 14,01 9,88 19,83 19,56 Rusko 39,89 34,09 33,93 7,40 10,84 9,44 18,91 3,9 17,85 Rymättylä 40,67 33,81 37,36 6,72 9,52 8,65 18,50 3,9 16,83 Salo 41,88 38,35 45,24 8,92 16,58 10,08 21,79 21,72 Sauvo 38,22 33,95 35,33 7,02 10,10 8,63 17,76 3,9 16,23 Siikainen 40,98 37,41 33,17 11,69 15,35 9,88 21,46 6,0 18,98 Somero 43,24 40,34 36,83 10,18 17,30 11,22 24,55 24,06 Suomusjärvi 43,51 41,52 34,47 10,49 19,22 10,84 24,66 5,1 22,79 Säkylä 41,36 38,60 33,45 9,94 16,27 10,46 22,07 21,84 Särkisalo 37,90 36,90 27,25 7,54 12,38 7,44 18,23 18,83 Taivassalo 37,41 36,14 24,46 9,45 12,36 7,82 19,22 1,7 18,21 Tarvasjoki 42,23 42,05 33,66 7,27 13,79 10,44 22,24 21,59 Turku 40,15 35,46 34,59 7,59 11,77 9,16 18,90 3,9 17,99 Ulvila 43,11 40,00 33,02 11,35 18,05 12,39 24,43 23,64 Uusikaupunki 36,64 33,98 33,60 10,27 12,17 8,23 19,22 17,66 Vahto 40,55 35,41 33,05 8,42 11,72 8,99 19,67 3,938 18,5545 Vampula 46,15 42,44 35,77 13,19 20,14 12,65 26,86 25,46 Vehmaa 39,34 36,18 32,32 8,54 12,08 7,96 19,58 19,24 Velkua 38,13 34,09 38,06 7,19 7,96 10,08 17,10 1,7 15,39 Yläne 41,30 38,45 31,94 11,94 15,93 10,02 22,81 21,66 Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 44,28 41,18 45,81 9,19 19,03 9,38 Artjärvi 45,79 41,53 42,00 9,18 17,92 7,96 26,26 26,50 Asikkala 44,87 41,61 51,42 10,84 20,44 10,03 27,52 27,51 Askola 43,17 41,22 56,72 8,76 17,66 8,96 25,05 3,4 25,03 Forssa 44,92 41,98 37,52 10,14 19,51 11,29 26,47 4,1 25,49 Hartola 43,44 41,23 49,01 9,73 21,21 9,46 25,84 2,8 26,03 Hattula 44,06 41,67 41,78 9,57 19,68 10,07 25,89 25,08 Hauho 44,17 41,42 41,94 9,53 18,89 9,89 25,61 25,22 Hausjärvi 45,48 42,11 40,91 9,78 19,45 10,10 27,17 27,21 Heinola 44,23 41,02 50,38 10,31 21,25 9,34 25,75 26,24 Hollola 44,77 41,93 44,04 8,48 18,41 9,31 26,36 26,21 Humppila 42,89 40,42 37,23 10,24 18,73 10,59 24,87 25,14 Hyvinkää 45,51 40,42 44,13 7,36 17,45 9,23 25,85 25,66 Hämeenkoski 44,66 42,92 45,63 8,39 20,02 9,44 27,93 27,50 Hämeenlinna 42,72 39,63 46,38 9,03 17,77 9,33 24,58 24,23 Janakkala 45,02 41,38 42,93 8,70 17,89 9,73 26,35 26,07 Jokioinen 43,42 40,86 37,78 10,46 19,77 11,12 25,41 25,18 Järvenpää 39,98 39,57 32,94 4,20 15,07 7,07 23,07 24,06 Kalvola 43,35 40,17 39,81 10,05 18,64 10,61 25,17 24,36 Karjalohja 42,80 40,47 39,95 9,04 16,49 10,17 24,22 24,47 Karkkila 42,00 40,53 43,26 9,60 18,80 10,56 26,03 25,06 Kerava 39,98 39,57 32,94 4,20 15,07 7,07 23,07 24,06 Kärkölä 45,10 43,06 41,85 10,25 21,64 9,80 28,59 28,27 Lahti 44,80 41,35 43,38 7,87 18,30 8,67 25,99 25,46 Lammi 43,17 40,27 41,62 8,47 18,49 8,90 25,49 3,9 24,90 Lohja 40,82 40,35 38,08 7,32 16,59 8,46 23,41 24,03

9 9 Loppi 44,17 40,27 39,97 7,56 17,84 8,94 24,91 24,64 Myrskylä 43,81 40,39 48,22 9,68 16,78 7,95 25,53 25,52 Mäntsälä 45,11 41,18 45,12 8,23 18,34 8,54 26,79 26,88 Nastola 45,11 41,68 41,09 11,21 19,88 9,23 27,32 27,20 Nummi-Pusula 44,09 41,07 41,22 9,07 16,90 9,53 25,38 0,3 25,25 Nurmijärvi 44,41 40,04 54,06 7,10 16,85 9,08 25,30 25,28 Orimattila 46,56 41,74 48,78 9,93 18,92 8,50 26,96 27,18 Padasjoki 44,52 41,43 44,07 9,33 18,92 9,70 26,61 1,6 25,90 Pornainen 42,45 40,90 45,93 7,57 16,73 9,34 24,27 24,09 Pukkila 47,00 41,58 67,34 8,80 18,40 9,12 27,69 3,4 26,70 Renko 44,49 40,79 39,12 9,67 18,77 9,68 25,68 25,54 Riihimäki 43,03 40,44 38,84 7,03 17,73 10,79 25,58 25,05 Sammatti 42,39 40,22 37,73 8,38 16,40 10,16 23,90 24,17 Sysmä 43,91 41,13 52,52 9,96 21,83 9,44 27,05 27,18 Tammela 44,28 41,06 38,48 9,77 18,63 10,23 25,76 25,70 Tuulos 45,45 41,19 39,27 9,81 19,17 9,88 26,43 25,97 Tuusula 42,91 39,93 43,71 6,67 17,15 8,45 24,76 24,80 Vihti 41,40 40,84 38,54 8,13 16,82 8,93 24,69 0,3 24,16 Ypäjä 41,80 40,93 34,52 9,16 20,04 10,28 24,98 25,16 Kaakkois-Suomen metsäkeskus 44,50 40,52 44,23 10,67 14,95 9,82 Anjalankoski 43,82 40,81 45,29 9,96 16,93 10,27 24,55 24,16 Elimäki 44,21 40,44 37,81 10,00 16,10 8,98 24,86 24,55 Hamina 42,83 41,96 40,59 9,41 16,20 9,49 23,21 23,00 Iitti 45,37 41,33 44,05 10,74 20,05 9,39 26,47 24,59 Imatra 43,55 39,57 44,71 9,44 12,17 9,47 22,41 22,22 Jaala 43,67 40,21 47,95 12,53 20,51 9,99 25,76 25,53 Joutseno 44,33 40,31 41,98 10,00 14,92 9,50 23,16 21,93 Kotka 43,30 40,43 39,24 9,37 18,99 8,96 23,48 23,70 Kouvola 43,26 39,68 40,50 7,86 18,08 9,55 24,01 22,46 Kuusankoski 45,66 42,86 41,33 11,26 19,21 10,89 26,25 25,43 Lappeenranta 44,33 39,78 41,76 10,74 14,60 9,88 24,24 23,20 Lemi 43,57 39,81 41,10 10,71 14,97 10,69 23,50 22,53 Luumäki 44,72 41,04 40,28 10,35 13,76 10,11 24,34 24,22 Miehikkälä 45,00 40,96 39,92 10,69 11,76 9,57 24,00 23,86 Parikkala 44,27 39,89 43,24 11,54 14,41 9,45 24,73 24,16 Pyhtää 42,87 38,05 40,35 8,06 14,70 7,95 21,04 20,91 Rautjärvi 43,66 39,46 53,87 9,91 13,84 10,07 22,97 22,65 Ruokolahti 43,81 40,11 48,67 10,89 13,58 9,95 23,11 22,69 Saari 44,84 39,59 43,50 12,47 14,25 10,33 25,16 24,66 Savitaipale 46,65 41,71 43,84 11,44 15,75 10,21 24,85 23,82 Suomenniemi 47,98 41,66 48,03 13,54 16,08 11,44 26,46 25,48 Taipalsaari 43,98 38,58 42,67 11,02 14,14 9,03 23,27 22,22 Uukuniemi 45,27 41,10 46,01 12,33 13,32 10,81 25,50 25,04 Valkeala 46,15 40,85 41,59 9,45 16,45 9,78 24,89 24,20 Virolahti 43,77 41,14 37,59 10,16 12,36 9,59 22,46 22,13 Ylämaa 44,24 40,24 42,26 11,65 13,07 8,81 24,14 23,62

10 10 Pirkanmaan metsäkeskus 44,62 39,50 37,38 10,59 17,02 9,70 Hämeenkyrö 47,97 41,00 33,99 8,49 16,12 9,31 24,46 3,1 23,18 Ikaalinen 43,74 39,47 35,99 8,96 15,46 8,81 21,95 21,53 Juupajoki 44,66 40,88 39,54 12,64 19,67 11,11 27,49 1,5 26,75 Kangasala 42,20 38,58 33,81 9,90 15,65 8,48 23,68 23,49 Kihniö 42,10 38,84 36,84 12,38 16,51 10,72 20,59 19,85 Kuhmalahti 45,35 42,13 41,25 11,91 20,68 11,11 27,02 26,54 Kuru 41,39 38,46 36,23 11,17 16,99 9,90 22,93 12,8 18,77 Kylmäkoski 42,63 38,68 36,52 9,29 16,25 9,95 23,80 23,40 Lempäälä 42,49 39,28 36,69 9,36 16,52 9,97 24,05 23,20 Luopioinen 43,79 40,50 44,67 8,97 17,36 9,37 25,03 24,01 Längelmäki 44,25 41,11 42,31 11,08 18,98 10,20 27,18 26,78 Mouhijärvi 42,89 39,71 34,78 10,16 18,39 10,88 24,43 23,78 Mänttä 37,24 34,78 30,86 4,91 9,36 5,07 20,44 26,9 15,33 Nokia 43,08 39,48 36,69 9,60 16,85 10,16 24,32 4,3 22,10 Orivesi 44,29 40,14 37,36 11,57 18,14 10,22 25,48 1,5 24,74 Parkano 42,20 39,30 36,18 12,50 17,53 10,36 21,51 20,96 Pirkkala 40,17 38,13 35,18 8,20 15,65 9,80 23,01 7,0 22,07 Pälkäne 43,88 40,77 37,64 8,33 16,71 9,30 24,73 24,18 Ruovesi 52,77 38,05 40,20 12,16 18,60 9,60 27,62 26,41 Sahalahti 41,27 39,52 35,69 9,63 14,81 7,88 23,56 1,5 23,39 Suodenniemi 44,07 40,55 35,15 11,21 18,34 10,95 24,64 24,19 Tampere 43,34 39,82 37,21 10,10 17,14 9,49 24,54 7,0 23,04 Toijala 43,97 39,85 34,78 8,95 16,03 9,09 24,13 23,31 Urjala 43,10 40,12 38,81 8,94 14,96 10,32 23,98 23,69 Valkeakoski 42,72 38,85 37,30 8,18 16,45 10,08 23,79 23,24 Vammala 43,38 39,66 34,54 10,77 17,15 10,97 24,99 24,59 Vesilahti 42,81 39,39 35,41 9,91 17,33 10,69 24,46 23,89 Viiala 43,97 39,85 34,78 8,95 16,03 9,09 24,13 23,31 Viljakkala 46,95 40,84 35,52 9,46 15,30 7,34 24,08 3,1 22,96 Vilppula 42,71 39,95 38,27 10,16 16,68 8,56 25,66 25,25 Virrat 41,80 38,71 35,89 11,52 16,97 9,12 22,15 5,0 21,58 Ylöjärvi 41,23 37,97 32,69 8,51 14,70 8,94 22,78 7,0 22,06 Äetsä 44,62 41,95 35,05 11,72 18,87 10,77 25,35 24,53 Etelä-Savon metsäkeskus 44,61 40,79 45,54 11,51 15,13 10,93 Enonkoski 45,17 40,99 52,40 12,73 14,99 11,11 26,46 25,93 Haukivuori 43,31 39,56 44,56 10,38 12,82 10,19 24,94 24,65 Heinävesi 43,94 41,70 45,84 10,51 14,66 11,09 25,98 26,04 Hirvensalmi 44,05 40,02 43,92 12,19 14,52 10,67 25,44 25,06 Joroinen 44,58 41,82 42,82 10,75 13,74 11,09 25,81 25,68 Juva 44,32 40,29 45,70 11,11 15,06 10,85 25,37 25,22 Kangasniemi 45,01 40,85 45,94 11,19 15,39 11,11 27,04 26,34 Kerimäki 45,05 40,54 47,30 12,20 14,73 10,58 25,34 24,88 Mikkeli 43,65 40,01 43,97 10,73 14,04 10,97 25,30 24,97 Mäntyharju 44,25 40,69 44,28 11,71 16,26 10,53 24,56 24,16 Pertunmaa 45,14 41,90 47,39 11,62 17,85 10,96 25,46 25,15 Pieksämäki 45,97 43,03 42,10 11,04 18,91 12,93 27,74 26,30 Pieksänmaa 43,66 40,59 43,82 10,67 15,23 10,98 25,79 25,39 Punkaharju 45,81 41,00 45,24 12,62 16,09 11,27 26,06 25,67 Puumala 45,39 40,87 45,57 12,31 14,76 11,01 24,65 24,12

11 11 Rantasalmi 45,77 40,35 45,41 11,41 15,34 10,41 26,21 25,91 Ristiina 45,19 41,06 47,00 12,30 15,55 10,96 25,61 24,93 Savonlinna 45,05 41,44 44,67 12,74 16,16 11,28 25,93 25,76 Savonranta 46,10 42,00 54,44 12,86 17,01 11,56 27,14 26,58 Sulkava 45,44 41,40 45,72 12,08 15,59 11,15 25,73 25,35 Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 40,49 35,60 34,59 12,38 14,61 9,97 Alahärmä 40,11 35,41 33,73 11,04 11,40 9,44 18,27 18,66 Alajärvi 42,40 36,59 36,17 14,56 15,89 11,31 20,69 1,8 19,48 Alavus 40,52 35,33 34,62 12,09 12,99 9,96 19,72 19,05 Evijärvi 39,67 35,07 32,30 12,22 13,95 9,53 19,00 19,08 Halsua 38,16 34,47 32,56 11,61 10,75 8,89 16,73 0,1 15,74 Himanka 39,35 34,80 26,38 11,65 13,22 9,49 15,75 5,7 15,46 Ilmajoki 41,23 36,37 33,80 12,79 15,12 10,14 20,98 20,32 Isojoki 39,28 34,28 31,55 12,19 14,76 9,06 18,96 18,18 Isokyrö 41,15 36,94 35,08 11,62 14,83 10,66 19,58 19,50 Jalasjärvi 41,39 36,25 33,90 13,26 15,44 10,70 20,52 19,74 Jurva 39,70 34,51 36,46 11,00 13,32 9,36 18,70 18,79 Kannus 39,21 33,78 34,70 11,25 11,56 8,82 16,09 8,7 14,47 Karijoki 39,74 35,24 31,37 11,85 14,63 9,52 19,11 18,39 Kauhajoki 40,43 35,60 34,28 11,80 14,56 9,91 19,53 19,31 Kauhava 41,44 35,70 35,62 12,89 14,62 10,26 19,82 19,23 Kaustinen 38,17 33,66 31,43 10,61 12,31 9,33 16,79 17,39 Kortesjärvi 40,21 35,37 33,03 12,60 15,48 10,40 19,59 19,76 Kuortane 40,54 35,20 37,97 12,53 15,07 10,37 20,47 20,43 Kurikka 40,98 35,80 33,82 12,14 14,81 10,80 20,68 20,27 Kälviä 39,82 34,85 32,46 11,84 14,12 9,66 16,94 4,0 16,32 Laihia 40,89 36,18 34,30 11,56 15,92 10,69 20,02 19,96 Lappajärvi 39,89 35,68 34,69 12,48 14,56 10,43 18,52 18,54 Lapua 40,54 35,64 34,51 12,25 15,01 10,13 19,84 19,35 Lehtimäki 42,05 36,48 36,90 13,46 15,29 10,88 20,10 19,41 Lestijärvi 41,71 37,32 34,27 12,48 14,70 8,55 18,32 17,97 Lohtaja 40,23 35,22 22,61 11,38 12,97 9,05 15,70 5,7 15,51 Nurmo 39,99 35,01 35,34 12,21 15,14 9,72 19,63 19,31 Perho 39,27 34,67 37,86 10,88 12,86 8,88 16,92 18,2 13,89 Peräseinäjoki 39,71 35,90 33,79 11,68 11,86 9,21 19,27 18,13 Seinäjoki 41,15 35,30 35,71 13,33 17,82 10,30 20,72 19,96 Soini 40,65 35,96 35,85 12,58 14,10 9,79 19,21 18,21 Teuva 40,03 35,18 33,73 12,36 15,06 9,94 19,44 19,20 Toholampi 40,31 34,56 30,69 11,64 13,72 8,13 16,63 16,71 Töysä 40,88 35,33 35,52 13,73 14,88 9,76 20,87 20,01 Ullava 39,65 35,36 35,27 11,97 14,18 9,57 18,00 4,0 17,49 Veteli 39,33 33,72 33,74 11,68 12,91 9,74 16,74 16,79 Vimpeli 40,76 37,52 36,05 13,82 17,08 11,24 19,78 19,81 Vähäkyrö 40,91 37,14 34,03 11,50 15,87 11,31 19,88 19,76 Ylihärmä 40,46 37,94 35,70 12,49 13,60 11,44 19,80 19,36 Ylistaro 41,55 36,46 34,75 12,59 16,01 11,27 20,18 19,82 Ähtäri 41,46 36,73 36,23 13,11 16,06 10,42 21,11 20,82

12 12 Keski-Suomen metsäkeskus 43,89 40,68 42,73 10,86 16,99 10,17 Hankasalmi 43,51 40,69 42,61 9,80 16,02 9,84 26,90 26,39 Joutsa 44,34 41,01 44,58 10,14 16,67 9,90 25,96 25,69 Jyväskylä 42,87 40,82 42,05 9,34 17,33 10,22 26,73 26,26 Jyväskylän mlk 42,87 40,82 42,05 9,34 17,33 10,22 26,73 26,26 Jämsä 42,79 40,11 40,24 10,26 16,60 9,83 26,16 25,71 Jämsänkoski 43,42 40,14 47,01 11,09 16,28 10,36 26,78 26,41 Kannonkoski 44,84 41,47 41,08 10,87 16,34 10,74 22,39 4,2 21,43 Karstula 42,93 38,28 38,59 10,94 14,91 9,25 19,84 0,9 19,14 Keuruu 42,53 39,93 39,40 11,45 16,66 9,80 24,58 23,78 Kinnula 45,31 42,66 40,10 15,23 17,23 11,32 21,99 11,8 20,23 Kivijärvi 46,32 42,13 41,10 14,17 15,96 11,26 22,35 21,67 Konnevesi 44,74 41,72 45,04 10,18 16,95 10,83 26,16 25,66 Korpilahti 43,96 40,71 43,79 9,10 16,25 9,68 26,67 26,57 Kuhmoinen 44,78 41,95 49,85 9,85 20,06 10,83 27,50 26,80 Kyyjärvi 42,48 38,22 39,10 11,61 12,69 9,34 18,38 5,2 16,61 Laukaa 44,91 41,37 42,69 10,59 19,45 10,20 28,15 27,46 Leivonmäki 43,54 40,95 44,33 10,02 16,48 9,78 26,30 25,86 Luhanka 43,86 40,45 47,78 9,45 18,45 9,21 26,60 26,25 Multia 42,61 39,89 39,19 12,04 15,49 9,12 22,94 3,6 22,14 Muurame 43,71 40,15 39,92 7,93 15,00 9,00 25,87 25,92 Petäjävesi 43,21 41,42 41,18 11,42 16,87 10,94 25,53 25,40 Pihtipudas 44,51 40,57 42,18 14,89 17,98 12,05 22,36 2,5 21,72 Pylkönmäki 43,65 40,46 40,08 10,23 13,96 9,37 20,67 3,7 19,41 Saarijärvi 44,90 40,41 42,33 10,54 15,22 9,45 22,70 22,30 Sumiainen 46,12 42,14 46,53 10,06 22,99 10,86 27,72 26,94 Suolahti 44,86 40,66 40,90 10,41 21,34 9,90 26,57 3,5 24,79 Toivakka 43,46 40,49 40,75 9,65 15,86 9,43 26,69 25,85 Uurainen 43,73 41,54 40,54 10,84 16,13 10,81 25,36 3,5 23,94 Viitasaari 44,78 41,73 41,99 11,62 18,87 10,65 23,72 23,12 Äänekoski 44,86 40,66 40,90 10,41 21,34 9,90 25,29 3,5 23,64 Pohjois-Savon metsäkeskus 43,31 41,12 42,60 10,10 15,86 10,32 Iisalmi 43,10 41,75 40,52 10,52 18,74 10,75 24,06 23,70 Juankoski 43,37 41,04 44,22 10,44 14,75 10,25 23,44 23,35 Kaavi 42,59 40,89 40,75 9,21 13,60 9,64 23,02 22,69 Kangaslampi 43,95 41,30 46,73 9,75 13,31 9,85 25,37 3,0 24,37 Karttula 43,31 39,82 43,81 9,07 14,67 9,84 25,68 2,0 25,24 Keitele 43,31 41,92 41,74 10,74 18,20 10,92 24,31 1,4 23,15 Kiuruvesi 41,92 40,60 40,51 9,86 16,87 10,07 18,93 19,21 Kuopio 43,77 41,20 41,67 10,59 16,82 10,83 26,89 26,22 Lapinlahti 41,90 40,70 39,92 9,49 14,84 10,13 23,89 23,79 Leppävirta 44,37 40,97 43,69 9,78 13,63 10,51 25,81 25,44 Maaninka 44,32 43,27 41,66 10,56 19,75 11,17 27,08 26,64 Nilsiä 42,78 40,28 46,56 9,52 13,77 9,92 22,79 22,62 Pielavesi 42,58 40,65 39,86 10,10 16,42 10,41 23,74 23,44 Rautalampi 43,87 41,34 44,68 10,60 16,12 10,45 26,49 25,96 Rautavaara 43,72 40,57 39,68 9,91 14,28 9,60 20,38 12,9 18,16

13 13 Siilinjärvi 43,09 40,91 42,71 9,04 15,71 10,06 25,33 25,08 Sonkajärvi 42,76 41,56 43,23 10,57 16,23 10,10 20,91 2,3 20,30 Suonenjoki 43,27 40,73 44,03 10,14 15,05 10,17 25,88 25,12 Tervo 44,83 41,59 44,14 10,78 16,49 10,42 26,00 25,00 Tuusniemi 43,22 40,40 42,44 9,47 14,59 10,20 24,82 24,21 Varkaus 41,65 39,51 41,90 8,26 10,96 9,10 24,00 24,27 Varpaisjärvi 43,47 42,21 41,44 9,75 17,31 10,55 23,45 22,89 Vehmersalmi 43,90 41,26 41,97 9,79 14,01 10,01 26,10 25,79 Vesanto 44,31 41,74 43,86 10,75 17,22 10,73 25,22 24,23 Vieremä 43,94 42,04 40,01 11,14 16,86 10,86 19,80 19,85 Pohjois-Karjalan metsäkeskus 43,60 40,63 43,27 11,31 14,58 10,58 Eno 45,01 40,75 45,11 11,75 14,59 11,17 23,31 22,27 Ilomantsi 44,04 41,34 43,31 10,14 14,47 10,14 20,89 19,88 Joensuu 41,50 39,54 44,34 10,12 11,66 10,17 22,19 21,42 Juuka 43,98 41,01 41,05 11,50 15,15 10,89 22,46 3,3 19,96 Kesälahti 44,72 41,17 45,49 11,32 14,69 9,61 24,77 23,88 Kiihtelysvaara 44,22 40,73 48,06 11,67 14,73 10,72 23,99 0,1 22,71 Kitee 45,13 41,44 44,86 11,33 15,21 10,53 24,51 23,14 Kontiolahti 44,24 41,11 41,12 11,50 14,40 10,89 23,72 22,93 Lieksa 43,93 41,09 42,99 12,16 14,86 10,61 22,36 3,9 20,25 Liperi 42,87 40,08 41,49 11,07 14,71 10,91 23,25 22,16 Nurmes 43,45 40,87 40,43 12,40 15,97 10,63 21,63 20,51 Outokumpu 43,51 40,30 40,73 11,13 14,22 10,46 23,51 22,05 Polvijärvi 42,47 39,90 40,09 10,92 13,47 10,38 22,46 21,02 Pyhäselkä 40,36 37,56 41,60 10,71 12,52 10,81 21,87 21,34 Rääkkylä 42,21 39,74 43,08 10,80 13,07 10,60 22,73 21,82 Tohmajärvi 44,03 40,81 45,45 11,08 14,80 10,41 23,68 22,64 Tuupovaara 43,78 41,20 45,88 11,41 15,21 11,06 23,56 22,71 Valtimo 40,71 40,53 40,08 11,51 15,22 9,63 19,90 9,6 17,02 Värtsilä 43,65 42,66 43,81 10,46 14,80 10,28 23,79 22,48 Kainuun metsäkeskus 41,09 33,48 9,92 12,83 9,34 Hyrynsalmi 40,71 34,00 9,41 13,52 8,58 18,24 17,34 Kajaani 40,74 34,87 10,02 13,74 9,89 18,33 17,81 Kuhmo 40,84 31,99 10,58 13,26 8,58 19,64 18,50 Paltamo 39,64 33,70 10,65 14,61 9,89 18,29 17,71 Puolanka 39,69 33,34 10,74 13,59 10,48 17,30 16,80 Ristijärvi 39,35 33,12 9,26 14,42 9,43 17,63 17,21 Sotkamo 42,48 33,60 8,10 11,47 8,95 17,55 16,93 Suomussalmi 40,09 34,06 11,00 12,82 9,11 18,60 17,96 Vaala 40,19 34,14 10,65 11,05 9,24 15,35 15,21 Vuolijoki 41,13 35,07 13,08 12,89 10,80 17,43 9,3 15,85 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 40,09 33,00 34,63 12,01 13,41 8,40 Alavieska 40,43 34,04 11,65 14,82 7,72 15,50 14,69 Haapajärvi 38,28 35,31 31,28 11,39 14,56 8,33 15,65 1,8 14,52 Haapavesi 36,87 31,71 11,75 13,64 7,97 14,69 13,82 Hailuoto 41,12 32,31 10,93 7,18 7,60 15,06 14,33 Haukipudas 42,59 32,71 12,67 10,02 10,42 15,54 14,18

14 14 Ii 41,79 31,17 10,40 10,92 9,48 13,48 12,75 Kalajoki 40,77 33,33 10,14 12,70 6,56 14,43 13,58 Kempele 39,70 32,21 9,41 9,92 9,61 14,04 14,07 Kestilä 39,23 31,28 10,11 11,49 7,37 13,07 12,61 Kiiminki 42,16 32,24 10,22 12,34 6,82 14,32 13,06 Kuivaniemi 39,04 29,31 10,83 9,84 8,76 12,99 12,38 Kuusamo 39,02 27,56 12,55 10,13 7,48 16,02 1,6 14,64 Kärsämäki 40,55 35,96 36,46 11,67 14,59 8,57 16,16 15,08 Liminka 35,29 29,91 10,82 10,99 6,72 12,62 11,86 Lumijoki 41,89 34,93 10,90 11,89 6,89 14,95 14,12 Merijärvi 42,68 34,96 14,71 17,56 9,07 17,43 16,31 Muhos 41,46 34,25 13,11 11,29 10,15 16,09 14,85 Nivala 41,58 35,58 32,17 12,83 14,69 9,24 17,28 16,28 Oulainen 41,18 32,68 13,65 16,20 8,18 16,35 15,45 Oulu 41,41 31,86 10,08 9,45 7,38 14,26 13,26 Oulunsalo 39,70 32,21 9,41 9,92 9,61 14,04 14,07 Piippola 39,24 33,36 11,76 12,44 8,15 14,57 2,1 13,55 Pudasjärvi 40,70 30,79 13,43 12,72 10,03 15,94 14,72 Pulkkila 36,35 32,50 10,54 11,65 7,55 13,46 2,1 12,53 Pyhäjoki 42,15 34,45 11,24 15,27 7,40 15,61 14,52 Pyhäjärvi 40,89 37,48 38,66 11,63 15,65 8,72 16,55 15,49 Pyhäntä 38,88 29,83 10,80 9,82 7,71 13,64 3,2 12,88 Raahe 38,25 29,91 12,76 14,22 8,55 14,68 13,59 Rantsila 41,89 34,93 10,90 11,89 6,89 13,88 13,16 Reisjärvi 40,92 35,64 34,95 11,80 15,89 8,88 16,98 1,8 15,70 Ruukki 42,46 34,90 12,03 12,65 8,01 15,04 13,97 Sievi 41,40 36,01 33,10 13,23 16,32 9,05 18,20 16,86 Siikajoki 33,76 28,29 9,63 9,17 6,63 12,51 12,61 Taivalkoski 40,59 30,37 13,48 12,50 10,57 17,10 15,88 Tyrnävä 35,29 29,91 10,82 10,99 6,72 13,47 12,64 Utajärvi 40,46 32,73 12,03 10,38 8,37 15,59 14,83 Vihanti 41,72 32,84 12,53 14,08 8,09 15,17 14,17 Yli-Ii 39,92 30,78 10,40 9,19 8,04 12,81 12,45 Ylikiiminki 41,36 32,49 10,38 11,60 9,49 14,51 13,76 Ylivieska 41,77 35,86 12,85 15,91 9,01 16,63 15,41 Lapin metsäkeskus 39,47 27,53 12,51 10,81 10,26 Enontekiö 32,05 9,92 8,41 9,68 9,20 Inari 32,05 9,92 3,63 8,41 11,93 2,4 10,83 Kemi 40,49 31,05 11,25 13,01 10,88 13,04 11,76 Kemijärvi 38,68 23,63 12,66 9,04 8,67 14,36 13,08 Keminmaa 40,49 31,05 11,25 13,01 10,88 13,04 11,76 Kittilä 38,67 27,51 10,33 6,21 11,08 11,96 13,8 9,54 Kolari 40,25 26,46 12,69 10,29 11,47 15,94 13,90 Muonio 37,57 21,66 10,64 8,98 12,00 12,98 11,65 Pelkosenniemi 37,85 26,16 10,15 7,98 10,26 12,87 11,62 Pello 41,86 25,99 15,48 13,02 11,41 17,08 15,12

15 15 Posio 40,08 28,32 13,77 11,21 10,69 16,33 14,84 Ranua 39,67 27,68 13,06 12,00 11,01 14,79 13,59 Rovaniemen mlk 39,19 27,41 12,88 10,74 10,02 15,33 13,30 Rovaniemi 39,19 27,41 12,88 10,74 10,02 15,33 13,30 Salla 38,54 25,75 13,17 11,03 9,69 14,29 12,78 Savukoski 36,48 23,74 8,73 6,04 8,51 12,30 11,17 Simo 38,80 29,86 10,90 10,49 10,25 12,70 11,71 Sodankylä 38,36 26,15 10,26 6,33 10,34 12,83 11,77 Tervola 40,07 29,71 11,10 11,73 10,06 13,45 12,11 Tornio 39,18 29,03 10,41 11,25 9,74 12,79 11,62 Utsjoki 50,0 0,00 Ylitornio 43,29 30,54 14,96 12,80 11,52 17,39 15,04 Ahvenanmaa 24,93 23,46 24,23 5,66 6,42 4,45 Brändö 23,33 5,08 3,48 3,52 5,98 3,3 5,12 Eckerö 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Finström 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Föglö 23,38 20,61 4,57 5,03 3,09 8,44 3,3 8,57 Geta 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Hammarland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Jomala 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Kumlinge 23,33 5,08 3,52 8,28 3,3 7,32 Kökar 3,48 3,52 1,41 3,3 1,21 Lemland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Lumparland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Maarianhamina 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Saltvik 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Sottunga 23,33 22,39 5,08 3,48 3,52 7,55 3,3 6,67 Sund 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Vårdö 23,38 20,61 23,64 4,57 5,03 3,09 8,44 3,3 8,57

16 16 METSIEN PINTA-ALAVEROTUS Tiedotteessa esitetään verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot kunnittain sekä laskennassa käytettäviä tunnuslukuja. Vuosittain laskettavaa verokuutiometrin raha-arvoa käytetään metsien pinta-alaverotuksessa metsän puhtaan tuoton määrittämiseen. Perustiedot kerätään raakapuun ostajilta sekä metsätalouden eri organisaatioilta. Ehdotus verokuutiometrin raha-arvosta on Metlan lakisääteinen tehtävä (laki verotuslain muuttamisesta, 1251/1988, 68 a ). Verokuutiometrin kunnittaiset rahaarvot vahvistaa Valtioneuvosto vuosittain ennen joulukuun 10. päivää, ja ne julkaistaan Suomen Säädöskokoelmassa. Metlan muita verotukseen liittyviä tehtäviä määrätään mm. Metsäveroasetuksella (1208/1991). Noin 33 prosenttia metsänomistajista (38 prosenttia metsäalasta) on vielä pinta-alaverotuksen piirissä. Siirtymäajan jälkeen, verovuodesta 2006 alkaen kaikkia metsänomistajia tullaan verottamaan puun myyntitulojen perusteella. Verokuutiometrin raha-arvon laskenta ja määritelmät Metsäkeskukset Ahvenanmaa 1 Rannikko 1a Etelärannikko 1b Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi 0 Etelä- Suomi Pohjois- Suomi b a Verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo lasketaan kahden viimeksi kuluneen hakkuuvuoden puukuutiometrin raha-arvojen keskiarvona. Raha-arvo on kuntakohtainen ja se lasketaan kuntakohtaisista ostotiedoista. Puukuutiometrin brutto- ja nettoraha-arvo (keskimääräinen laskennallinen kantohintataso, puukuutiometrin keskikantohinta) kultakin hakkuuvuodelta määritellään kertomalla kunnittaiset puutavaralajeittaiset keskimääräiset laskennalliset kantohinnat vastaavilla verokuutiometrin rakenneosuuksilla. Puukuutiometrin nettoraha-arvo (taulukko 1) saadaan vähentämällä bruttoraha-arvosta jäljempänä esitetyt kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus sekä verovuonna sovellettu keskimääräinen vähennys ja lisäämällä metsänomistajien tuloina saamat metsävakuutusmaksukorvaukset. Metsäkeskuksien alueille lasketut keskimääräiset raha-arvot (taulukko 1) ovat kuntien I kantohinta-alueiden raha-arvojen aritmeettisia keskiarvoja. Keskimääräiset laskennalliset kantohinnat muodostuvat pystykauppojen kantohintojen sekä hankintakauppojen kantohinnoista (= hankintahinta vähennettynä hankintapuun keskimääräisillä korjuukustannuksilla) johdettujen kantohintojen keskiarvona. Keskihinnat lasketaan puutavaralajeittaisten yksikköhintojen keskiarvona kauppojen lukumäärillä painottaen. Hinnat määritellään kunnittain tai kuntaryhmittäin sekä tarvittaessa niiden osa-alueittain, kantohinta-alueittain. Hankintahakkuiden korjuukustannusten seurantaa varten on erillishankkeen perusteella luotu seurantajärjestelmä, jonka avulla korjuukustannukset vuosittain päivitetään. Verokuutiometrin rakenne perustuu valtakunnan metsien 8. inventoinnin lukuihin. Erikoispuutavaralajit verokuutiometrin raha-arvon laskennassa. Verokuutiometrin arvon määrittämisessä käytetyt laskennalliset kantohinnat sisältävät useita erikoispuutavaralajeja. Näiden jako verokuutiometrin yleisiin puutavaralajeihin perustuu valtakunnan metsien inventoinnissa käytettyihin mitta- ja laatuvaatimuksiin. Lahoisuus, sellukuusi, havukuitu, pikkutukit, parrunaiheet, pylväät ja tyvitukit. Laatuvaatimukset täyttävä laho kuusikuitu on laskettu mäntykuitupuuhun. Toisaalta hiomolaaduksi kelpaamaton, ns. sellukuusena ostettu kuusi kuuluu kuusikuitupuuhun. Ylilaho kuusikuitu jää kokonaan hinta-aineiston ulkopuolelle. Tukin minimiläpimittavaatimukset alittavat pikkutukit ja parrunaiheet kuuluvat kyseisen puulajin kuitupuuhun. Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueilla ostetaan mänty- ja kuusikuitupuuta myös yhteisellä havukuitunimikkeellä. Tämän puutavaralajin hinnat ovat mukana sekä mäntyettä kuusikuitupuun hinnoissa. Tukkien hinnat sisältävät myös erikoislaatuja kuten pylväät ja tyvitukit. Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön määrä lasketaan veronalaisen kasvun puutavaramäärän ja markkinahakkuutilaston hakkuumäärien välisenä erotuksena kunnittain tai kuntaryhmittäin. Kotitarvepuun 9 6 4

17 17 ja veronalaisen hakkuusäästön arvona käytetään 50 prosenttia markkinapuun hinnasta (keskimääräisestä kantohintatasosta). Laskutoimituksissa kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön määrästä otetaan huomioon puolet ja lasketaan tämän suhteellinen osuus veronalaisen kasvun puutavaramäärästä. Saadulla prosenttiosuudella alennetaan hakkuuvuoden puukuutiometrin bruttoraha-arvoa. Keskimääräinen vähennys ja metsätalouden bruttoarvon lisäys lasketaan verovuotta edeltäneiden viiden vuoden puun kasvatuksen kulujen (metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot, Metsäveroasetus 1208/1991, 20 ) ja vastaavan ajanjakson metsätalouden bruttoarvonlisäyksen välisenä suhteena metsäkeskuksien alueille. Metsätalouden bruttoarvonlisäykseen luetaan yksityismetsien osalta markkinapuun myynnistä saadut kantorahatulot, oman puutavaran teollisuuskäytön (piensahojen puunkäyttö) markkinahintainen kantoraha-arvo sekä puolet puutavaran kotitarvekäytön ja hakkuusäästön markkinahintaisesta kantoraha-arvosta. Mukaan luetaan myös metsänomistajien saamat vakuutus- ja vahingonkorvaukset. Valtion ja teollisuusyhtiöiden bruttoarvonlisäys muodostuu pelkästään bruttokantorahatuloista (Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967, 11 ). Metsänomistajalla on oikeus vähentää metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen määritetyt metsänuudistamis- ja taimikonhoitokulut. Metsäntutkimuslaitos laskee vuosittain valtakunnalliset metsänuudistamisen ja taimikonhoidon yksikkökustannukset. Mikäli ne poikkeavat edellisvuotisesta yli viidellä prosentilla, vähennysten määriä tarkistetaan. Vähennys lasketaan erikseen luontaiselle uudistamiselle, kylvölle, istutukselle ja taimikonhoidolle (Maatilatalouden tuloverolaki 543/ 1967, 13 ). Menetelmät Suurimpien puun ostajien kauppatiedot tulevat Metlalle tiedostoina kahdesti vuodessa. Muiden ostajien tiedot kerätään kahdesti vuodessa postikyselynä. Hinnat perustuvat ostajien ja myyjien välisiin metsänhakkuu- ja hankintasopimuksiin, käteiskaupat mukaan lukien, joista keskihinnat lasketaan puutavaralajeittain kauppojen kappalemäärillä painottaen. Hintatiedot sisältävät vain yksityismetsistä ostetun raakapuun. Vuodesta 1996 alkaen ostajien ilmoittamia tietoja on täydennetty keräämällä metsänhoitoyhdistyksiltä tiedot yhdistysten välitys- ja toimituskaupoista. Yksityiskohtainen kuvaus verokuutiometrin raha-arvon laskentamenetelmästä on esitetty Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431. Luotettavuus Metsäverotuksen hintatilaston tiedot kerätään noin 750 raakapuun ostajalta tai välittäjältä, joiden vastausvelvollisuus perustuu Lakiin verotusmenettelystä (1558/95, 15 ) ja Verohallituksen päätökseen (352/ 1998). Metlalla on myös oikeus tarkistaa hintailmoitusten perusteena oleva kauppakirja-aineisto Verotuksen laskennallisten kantohintojen vertailtavuus Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa käytetyt keskimääräiset laskennalliset kantohinnat perustuvat kauppojen lukumäärillä painotettuihin yksikköhintojen keskiarvoihin. Niitä ei voi verrata Metlan julkaisemaan yksityismetsien raakapuun hintatilastoon, jossa keskihinnat on painotettu ostomäärillä. Kauppamäärillä painotettaessa on erikoispuutavaralajien (erikoistyvet, pikkutukit, laho kuusikuitu) vaikutus hintatilastoon suurempi kuin ostomääräpainotteisessa tilastossa. Myös hankintahintojen muuntaminen kantohinnoiksi keskimääräisiä puunkorjuukustannuksia käyttäen vaikuttaa vertailtavuuteen. Aluejärjestelyt vaikuttavat vertailtavuuteen. Kuntaliitosten vuoksi raha-arvoja ei ole määritelty alla esitetystä ajankohdasta alkaen seuraaville kunnille (suluissa kunta, johon liitos tapahtunut): Alkaen vuosi Kunta 2001 Anttola (Mikkeli), Kuorevesi (Jämsä), Mikkelin mlk (Mikkeli), Temmes (Liminka, Rantsila, Tyrnävä) 2003 Pattijoki (Raahe), Vehkalahti (Hamina) 2004 Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi (Pieksänmaa) Vuoden 2001 kuntaliitoksen yhteydessä Kuoreveden kunta siirtyi Metsäkeskus Pirkanmaan alueelta Metsäkeskus Keski-Suomeen. Vuoden 2003 alusta Kangaslammin kunta siirtyi Metsäkeskus Etelä-Savon alueelta Metsäkeskus Pohjois-Savoon.

18 SVT Suomen Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik Official Statistics of Finland Maa-, metsä- ja kalatalous Verokuutiometrin raha-arvot vuodesta 1996 alkaen myös METINFO Tilastopalvelusta: Yhteystiedot: Metsäntutkimuslaitos Metsätilastollinen tietopalvelu Unioninkatu 40 A Helsinki Puh Faksi ISSN Maa-, metsä- ja kalatalous ISSN Metsätilastotiedote

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030 Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Kunnat aakkosjärjestyksessä Suoritteet, 1000 ajonkm 1997 2010 2020 2030 Kela Kunta Tiepiiri

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '015 ARTJÄRVI X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X X X X X X X '018 ASKOLA X X X X X X X '019 AURA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot