keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat"

Transkriptio

1 A JI Metsien pinta-alaverotus 2004 JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittajat: Martti Salakari Helena Herrala-Ylinen Verokuutiometrin raha-arvon lievä lasku jatkui Verokuutiometrin raha-arvo vuonna 2004 oli keskimäärin 20,17 euroa. Arvo on laskenut edeltäneinä kolmena vuotena ja laski myös nyt 0,3 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna (kuva 1 ja taulukko 1). Viime vuosikymmenellä raha-arvo oli alimmillaan 13,20 euroa (vuonna 1994). Kuntakohtaisia verokuutiometrin raha-arvoja käytetään metsätulojen pinta-alaperusteisessa verotuksessa. Kuten vuonna 2003, raha-arvo nousi lähes puolessa kunnista. Eniten rahaarvo laski Ahvenanmaalla ja nousi Metsäkeskus Pirkanmaalla. Vakuutuskorvauksia maksettiin 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja 2,4 miljoonaa euroa vuonna Myrskytuhovuoden 2002 jälkeen vakuutusmaksut olivat siten taas normaalitasolla. Raha-arvo lasketaan kahden edellisen hakkuuvuoden puun hintojen ja hakkuumäärien perusteella. Hakkuuvuonna 2003/04 kaikkien puutavaralajien keskihinta laski. Eniten laskivat koivukuitupuun laskennalliset kantohinnat ja vähiten mäntytukki (taulukko 2). Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) oli 20,93 /m³, mikä oli 6,2 prosenttia edellisvuotista alhaisempi (taulukko 1). Laskennallisten kantohintojen määrittelyssä käytetyt hankintahakkuiden korjuukustannukset ovat taulukossa 3. Päättyneen hakkuuvuoden markkinahakkuut (55,7 milj. m³) ylittivät sekä hakkuuvuoden 2002/03 hakkuut että veronalaisen kasvun puutavaramäärän (47,9 milj. m³). Kotitarvepuusta ja veronalaisesta hakkuusäästöstä aiheutuva arvonalennus vaihtelee kuitenkin kunnittain hakkuiden mukaan ja hakkuusäästöstä johtuvaa alennusta puukuutiometrin raha-arvoon (taulukko 6) tuli sadassa kunnassa (92 kuntaa v. 2003). Puutavaralajikohtaisten hintahavaintojen lukumäärät laskivat lähelle hakkuuvuoden 2001/02 tasoa. Esimerkiksi kauppoja, joissa oli mukana mäntykuitupuuta, ilmoitettiin hakkuuvuodelle 2002/03 noin kappaletta, hakkuuvuonna 2003/04 vastaava luku oli noin kappaletta (kuva 2). Hankintakauppojen osuus puutavaralajikohtaisten kauppojen kappalemääristä oli koko maassa 34 prosenttia. Hankintaostojen osuus oli suurin Ahvenanmaalla (58 %) ja pienin Metsäkeskus Pohjois-Karjalan alueella (24 %). Pystyostojen osuus oli suurin (82 %) koivutukkikaupoissa. Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä oli vuosina keskimäärin 7 prosenttia (taulukko 4). Pinta-alaverotuksen tilakohtaiset uudistamis- ja taimikkovähennykset eivät tarkistuslaskennassa muuttuneet, joten vuoden 2003 verotusta varten tehty tarkistus jäi voimaan (taulukko 5). Vuoden 2004 verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella N:o 1033/2004. Vuotta 2003 koskevat pinta-alaverotuksen tiedot on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 701. Yksityiskohtaisesti verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskenta on kuvattu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431.

2 2 /m Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso Verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo Verovuosi Kuva 1. Keskimääräinen laskennallinen kantohintataso (puukuutiometrin bruttoraha-arvo) hakkuuvuosina 1995/ /04 ja verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuosina Hakkuuvuosi 1999/00 Hakkuuvuosi 2000/01 Hakkuuvuosi 2001/02 Hakkuuvuosi 2002/03 Hakkuuvuosi 2003/ Mänty tukki Kuusitukki Koiv utukki Mänty kuitupuu Kuusikuitupuu Koiv ukuitupuu Kuva 2. Hintahavaintojen (kauppojen) lukumäärä puutavaralajeittain koko maassa hakkuuvuosina 1999/ /04. Pysty- ja hankintakaupat. Taulukoissa käytetyt symbolit ja merkinnät: Ei ilmoitettavaa, ei määritelty tai ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen Arvo pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0,0 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Puukuutiometrin brutto- ja nettoraha-arvo hakkuuvuosina 2002/03 ja 2003/04 sekä verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuosina 2003 ja 2004 Taulukko 2. Laskennalliset kantohinnat hakkuuvuonna 2003/04 Taulukko 3. Hankintahakkuiden korjuukustannukset hakkuuvuonna 2003/04 Taulukko 4. Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä vuosina Taulukko 5. Tilakohtaisten vähennysten määrät vuosina 2003 ja 2004 Taulukko 6. Laskennalliset kantohinnat, puukuutiometrin bruttoraha-arvo, kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus hakkuuvuonna 2003/04 sekä verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vuonna 2004

3 TAULUKKO 1. PUUKUUTIOMETRIN BRUTTO- JA NETTORAHA-ARVO HAKKUUVUOSINA 2002/03 JA 2003/04 SEKÄ VEROKUUTIOMETRIN KESKIMÄÄRÄINEN RAHA-ARVO VUOSINA 2003 JA 2004 Puukuutiometrin Puukuutiometrin Verokuutiometrin Metsäkeskus brutto- netto- keskimääräinen raha-arvo, /m³ Muutos raha-arvo¹, /m³ Muutos raha-arvo, /m³ Muutos 2002/ /04 % 2002/ /04 % % 0. Ahvenanmaa 10,56 9,56-9,5 9,72 8,25-15,1 9,58 8,99-6,2 1. Rannikko 19,93 18,93-5,0 18,45 17,12-7,2 18,07 17,76-1,7 2. Lounais-Suomi 23,02 21,56-6,3 21,41 20,04-6,4 20,69 20,73 0,2 3. Häme-Uusimaa 26,93 25,72-4,5 26,81 24,34-9,2 24,98 25,58 2,4 4. Kaakkois-Suomi 25,41 24,18-4,8 24,15 23,00-4,8 23,54 23,58 0,2 5. Pirkanmaa 25,17 24,18-3,9 24,18 22,26-7,9 22,65 23,22 2,5 6. Etelä-Savo 27,39 25,83-5,7 24,87 24,64-0,9 25,60 25,40-0,8 7. Etelä-Pohjanmaa 20,47 18,99-7,2 19,69 17,37-11,8 18,56 18,53-0,2 8. Keski-Suomi 26,76 24,85-7,1 25,10 23,13-7,9 24,43 24,11-1,3 9. Pohjois-Savo 26,10 24,14-7,5 24,59 22,66-7,9 24,09 23,63-1,9 10. Pohjois-Karjala 24,55 22,87-6,8 22,28 20,90-6,2 21,72 21,59-0,6 11. Kainuu 19,55 17,84-8,8 17,99 16,27-9,6 17,21 17,13-0,4 12. Pohjois-Pohjanmaa 16,45 15,01-8,8 14,72 13,51-8,2 14,32 14,12-1,5 13. Lappi 13,78 13,20-4,2 12,07 11,54-4,4 11,78 11,80 0,2 Koko maa 21,86 20,93-4,3 20,99 19,36-7,8 20,23 20,17-0,3 ¹ Bruttoraha-arvosta vähennetty hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus ja lisätty vakuutusmaksukorvaukset sekä vähennetty verovuoden 2004 keskimääräinen vähennys (Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, 11 ) 3

4 TAULUKKO 2. LASKENNALLISET KANTOHINNAT HAKKUUVUONNA 2003/04 /m³ Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi Koivu- Metsäkeskus tukki tukki tukki kuitupuu kuitupuu kuitupuu 0. Ahvenanmaa 24,93 23,46 24,23 5,66 6,42 4,45 1. Rannikko 38,93 35,60 35,13 8,73 13,69 8,84 2. Lounais-Suomi 40,60 38,06 33,27 10,43 15,19 10,08 3. Häme-Uusimaa 44,28 41,18 45,81 9,19 19,03 9,38 4. Kaakkois-Suomi 44,50 40,52 44,23 10,67 14,95 9,82 5. Pirkanmaa 44,62 39,50 37,38 10,59 17,02 9,70 6. Etelä-Savo 44,61 40,79 45,54 11,51 15,13 10,93 7. Etelä-Pohjanmaa 40,49 35,60 34,59 12,38 14,61 9,97 8. Keski-Suomi 43,89 40,68 42,73 10,86 16,99 10,17 9. Pohjois-Savo 43,31 41,12 42,60 10,10 15,86 10, Pohjois-Karjala 43,60 40,63 43,27 11,31 14,58 10, Kainuu 41,09 33,48 ¹ 9,92 12,83 9, Pohjois-Pohjanmaa 40,09 33,00 ¹ 12,01 13,41 8, Lappi 39,47 27,53 ¹ 12,51 10,81 10,26 Koko maa 42,01 38,26 41,94 10,77 15,32 9,80 Koko maa 2002/03 43,63 39,83 46,19 12,38 17,69 11,48 Muutos, % -3,7-3,9-9,2-13,0-13,4-14,6 ¹ Ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen TAULUKKO 3. HANKINTAHAKKUIDEN KORJUUKUSTANNUKSET HAKKUUVUONNA 2003/04 /m³ Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu- Metsäkeskus tukki tukki tukki kuitupuu kuitupuu kuitupuu 0. Ahvenanmaa 9,80 10,94 10,04 16,79 17,42 16,59 1. Rannikko 9,80 10,94 10,04 16,79 17,42 16,59 2. Lounais-Suomi 9,49 10,89 9,84 16,52 18,02 15,92 3. Häme-Uusimaa 9,42 10,35 9,78 17,64 18,06 17,00 4. Kaakkois-Suomi 9,56 10,86 10,30 17,42 18,59 16,83 5. Pirkanmaa 9,89 11,39 10,18 18,14 19,07 18,09 6. Etelä-Savo 9,52 10,86 9,83 16,92 18,41 15,40 7. Etelä-Pohjanmaa 10,27 11,85 10,62 16,99 17,15 17,98 8. Keski-Suomi 9,84 10,99 10,03 18,81 19,37 18,38 9. Pohjois-Savo 9,56 10,66 10,02 18,51 18,99 17, Pohjois-Karjala 9,33 10,96 9,92 16,87 18,28 16, Kainuu 9,46 12,58 ¹ 17,84 19,45 17, Pohjois-Pohjanmaa 11,04 14,09 ¹ 17,80 18,03 19, Lappi 11,18 14,57 ¹ 16,84 17,98 17,48 Koko maa 9,87 11,56 10,25 17,42 18,30 17,19 Koko maa 2002/03 9,70 11,37 10,08 17,11 17,97 16,89 Muutos, % 1,70 1,74 1,66 1,82 1,82 1,79 ¹ Ei sisälly verokuutiometrin rakenteeseen

5 5 TAULUKKO 4. PUUN KASVATUKSEN KULUJEN OSUUS METSÄTALOUDEN BRUTTOARVONLISÄYKSESTÄ VUOSINA % Metsäkeskus Yksityiset Metsä- Valtio Kaikki teollisuus omistajaryhmät 1 0. Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Koko maa Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa vuodelle 2004 käytetyt suhteelliset (keskimääräiset) vähennykset (Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta 958/2004) TAULUKKO 5. TILAKOHTAISTEN VÄHENNYSTEN MÄÄRÄT VUOSINA 2003 ja 2004 Vähennyksen kohde Muutos Uudistamisvähennys Luontaisen uudistamisen alat 160 /ha 160 /ha 0 /ha Kylvöalat 340 /ha 340 /ha 0 /ha Istutusalat 650 /ha 650 /ha 0 /ha Taimikkovähennys Taimikonhoitomenot 170 /ha 170 /ha 0 /ha 1 HUOM. Jos vähennyksen muutos on alle 5 prosenttia, sitä ei tarkisteta (Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, 718/1990, 13, 7 mom.) 2 Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta, 869/2003

6 6 TAULUKKO 6. LASKENNALLISET KANTOHINNAT, PUUKUUTIOMETRIN BRUTTORAHA-ARVO, KOTITARVEPUUN JA VERONALAISEN HAKKUUSÄÄSTÖN AIHEUTTAMA ARVONALENNUS HAKKUUVUONNA 2003/2004 SEKÄ VEROKUUTIOMETRIN KESKIMÄÄRÄINEN RAHA-ARVO VUONNA 2004 Rannikon metsäkeskus 38,93 35,60 35,13 8,73 13,69 8,84 1a Etelärannikko 39,60 37,16 37,46 6,59 13,71 6,88 Dragsfjärd 40,44 39,27 36,48 8,81 17,68 9,67 19,80 19,05 Espoo 38,81 37,63 32,93 4,83 12,26 6,08 20,91 1,1 19,73 Hanko 37,80 36,08 33,00 8,70 8,48 5,61 14,08 12,79 Helsinki 37,28 37,42 34,41 4,62 13,18 6,67 20,97 1,1 19,85 Houtskari 31,99 29,27 27,50 5,18 6,97 5,96 13,88 9,1 12,95 Iniö 28,00 25,00 24,07 9,00 9,00 7,00 14,35 9,1 11,58 Inkoo 36,99 35,00 34,29 4,90 13,42 4,68 19,55 18,80 Karjaa 36,90 36,48 46,67 5,67 14,36 7,45 20,89 19,84 Kauniainen 38,81 37,63 32,93 4,83 12,26 6,08 20,91 1,1 19,73 Kemiö 39,45 38,29 33,98 9,05 15,69 9,53 19,16 18,76 Kirkkonummi 36,70 36,66 32,09 6,06 12,65 6,29 20,75 1,1 19,84 Korppoo 37,85 37,80 32,50 9,81 15,08 8,91 19,17 9,1 17,02 Lapinjärvi 41,17 37,47 37,34 8,09 15,17 6,80 22,00 21,06 Liljendal 42,72 37,43 35,50 6,02 14,57 7,35 21,69 20,49 Loviisa 42,72 37,43 35,50 6,02 14,57 7,35 21,13 20,30 Nauvo 36,55 36,51 30,86 8,31 12,40 9,32 17,83 9,1 16,17 Parainen 39,64 37,70 35,58 9,12 16,81 9,08 19,85 9,1 18,23 Pernaja 41,54 37,52 38,08 6,84 14,48 7,37 21,17 20,55 Pohja 40,68 37,56 35,39 6,99 12,40 8,75 19,78 18,60 Porvoo 40,34 37,70 40,53 6,18 13,46 6,39 22,04 1,6 20,89 Ruotsinpyhtää 42,23 37,94 44,86 7,48 15,62 7,72 21,86 20,26 Sipoo 42,01 37,49 42,49 5,76 13,81 6,00 22,23 1,6 21,12 Siuntio 39,15 37,69 38,28 6,27 14,96 7,22 22,20 20,91 Tammisaari 36,50 35,78 32,22 5,68 12,41 6,30 18,12 17,37 Vantaa 37,28 37,42 34,41 4,62 13,18 6,67 20,97 1,1 19,85 Västanfjärd 38,74 37,26 40,30 8,63 15,20 8,86 18,68 18,54 1b Pohjanmaa 38,52 34,59 30,06 10,16 13,65 9,96 Kaskinen 37,38 34,10 31,78 9,80 13,24 9,65 17,26 16,29 Kokkola 38,02 34,12 28,32 10,30 13,22 10,02 17,04 10,4 14,79 Korsnäs 37,15 33,59 30,77 8,66 12,11 8,99 16,17 9,8 14,91 Kristiinankaupunki 38,37 33,94 30,78 9,90 13,08 9,61 17,30 16,57 Kruunupyy 40,28 35,63 30,59 11,73 14,91 10,75 18,53 17,76 Luoto 39,79 35,84 31,98 10,61 16,19 11,33 18,39 10,4 15,48 Maalahti 36,64 33,48 28,43 8,75 11,18 8,98 15,87 15,10 Maksamaa 39,09 34,84 30,07 9,69 14,63 10,23 18,07 17,49 Mustasaari 37,72 33,68 29,94 8,81 12,91 10,27 17,13 16,45 Närpiö 37,38 34,10 31,78 9,80 13,24 9,65 17,26 16,29 Oravainen 38,96 35,22 30,36 10,26 15,45 10,44 18,26 17,47 Pedersören kunta 39,38 35,97 30,36 11,37 15,15 10,60 18,37 17,51 Pietarsaari 39,63 35,33 30,36 11,79 16,68 11,72 18,75 17,42 Uusikaarlepyy 38,12 34,04 26,80 9,35 13,12 9,07 16,71 15,84 Vaasa 38,12 34,14 29,47 9,32 13,16 10,97 17,50 16,11 Vöyri 39,62 35,57 29,70 10,18 15,26 10,54 18,33 17,22

7 7 Lounais-Suomen metsäkeskus 40,60 38,06 33,27 10,43 15,19 10,08 Alastaro 42,58 39,84 33,49 11,65 16,13 9,64 23,93 23,41 Askainen 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,80 1,7 17,57 Aura 41,52 38,84 32,00 11,35 16,61 11,48 22,36 22,14 Eura 38,90 38,21 32,16 10,71 14,41 9,77 21,32 20,86 Eurajoki 40,87 38,06 29,98 10,86 14,55 10,57 20,53 20,24 Halikko 40,56 36,46 39,71 6,61 12,42 8,34 19,55 19,73 Harjavalta 41,44 39,05 30,04 11,10 15,99 10,38 23,22 22,34 Honkajoki 40,27 36,16 31,48 12,57 12,24 9,76 19,78 12,9 17,41 Huittinen 44,23 40,70 34,31 12,01 18,13 11,30 25,29 24,14 Jämijärvi 41,99 38,61 34,92 10,64 16,18 9,93 21,80 21,43 Kaarina 40,15 35,46 34,59 7,59 11,77 9,16 18,90 3,9 17,99 Kankaanpää 41,67 38,20 34,24 11,50 15,67 10,65 21,83 21,40 Karinainen 40,86 40,65 32,33 8,77 13,13 9,94 21,87 20,92 Karvia 41,18 36,35 32,93 12,01 14,06 9,57 19,48 1,3 18,49 Kiikala 43,73 41,23 35,72 11,57 20,19 11,13 25,51 5,1 23,60 Kiikoinen 42,69 39,76 33,95 12,31 18,69 11,00 24,50 23,97 Kisko 42,94 39,91 35,20 10,33 17,57 9,90 23,69 5,1 21,82 Kiukainen 39,23 36,89 37,23 10,55 14,93 9,96 21,17 20,53 Kodisjoki 36,47 39,83 30,91 12,73 16,95 10,75 22,07 22,07 Kokemäki 42,40 39,20 32,30 11,19 15,97 9,58 23,39 22,86 Koski Tl 42,76 40,95 34,54 9,00 15,82 11,25 23,78 22,69 Kullaa 41,52 38,15 31,87 10,45 15,86 10,49 22,87 22,78 Kustavi 36,69 34,53 9,08 10,48 7,93 18,17 1,7 16,99 Kuusjoki 43,40 38,55 36,55 10,89 18,25 11,61 24,26 23,38 Köyliö 43,15 39,70 31,65 11,31 15,71 10,27 22,73 22,23 Laitila 35,39 38,11 30,98 11,98 15,05 9,64 20,90 20,31 Lappi 40,30 39,01 34,94 12,56 17,59 9,91 22,92 22,44 Lavia 42,14 39,08 34,79 11,24 17,49 11,27 23,82 23,10 Lemu 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,64 18,09 Lieto 40,79 36,41 35,73 7,83 11,71 10,05 19,83 3,9 18,29 Loimaa 42,48 39,68 33,18 10,68 15,72 10,59 23,67 23,09 Loimaan kunta 42,48 39,68 33,18 10,68 15,72 10,59 23,67 23,09 Luvia 40,09 36,91 31,67 10,71 15,41 9,57 20,78 20,45 Marttila 42,15 39,63 31,88 10,79 17,44 10,90 23,33 22,73 Masku 38,47 37,80 32,62 8,68 14,62 9,00 19,94 19,75 Mellilä 41,68 39,77 34,07 11,95 16,21 10,39 23,89 23,05 Merikarvia 40,94 38,04 29,28 10,76 15,26 10,05 20,50 20,22 Merimasku 40,31 34,38 33,78 7,38 10,60 8,00 18,80 3,9 17,17 Mietoinen 40,33 38,77 33,68 11,10 14,50 8,69 21,17 20,80 Muurla 43,31 39,62 32,63 8,57 16,16 9,50 22,97 21,45 Mynämäki 40,78 37,69 33,22 11,48 14,75 9,12 21,55 20,98 Naantali 41,47 33,94 37,43 5,76 9,22 8,82 18,35 3,9 16,51 Nakkila 40,61 37,71 29,30 9,80 14,95 9,81 22,19 21,37 Noormarkku 42,24 39,31 31,56 10,82 17,09 11,39 23,74 23,03 Nousiainen 39,72 37,82 31,64 8,99 14,57 8,17 20,55 19,77 Oripää 43,38 39,70 32,70 12,40 15,27 10,32 23,99 23,29 Paimio 39,40 35,61 36,01 7,61 10,78 9,31 19,13 7,7 18,19 Perniö 41,64 37,91 32,24 9,95 15,58 9,21 21,52 20,73 Pertteli 41,89 38,59 33,30 9,88 17,41 10,62 23,52 22,68 Piikkiö 40,86 36,87 32,54 7,55 13,20 9,54 19,51 7,7 18,98

8 8 Pomarkku 42,30 38,87 31,28 11,00 17,10 10,94 23,64 23,08 Pori 41,46 38,45 31,29 9,97 15,62 10,63 21,26 20,66 Punkalaidun 44,00 40,44 33,90 11,80 18,24 11,75 25,78 24,92 Pyhäranta 36,59 32,05 31,55 11,09 13,91 8,67 19,14 18,92 Pöytyä 41,79 39,61 33,19 11,45 16,97 10,42 23,30 22,76 Raisio 41,47 33,94 37,43 5,76 9,22 8,82 18,18 3,9 16,34 Rauma 38,72 37,56 27,84 10,57 14,01 9,88 19,83 19,56 Rusko 39,89 34,09 33,93 7,40 10,84 9,44 18,91 3,9 17,85 Rymättylä 40,67 33,81 37,36 6,72 9,52 8,65 18,50 3,9 16,83 Salo 41,88 38,35 45,24 8,92 16,58 10,08 21,79 21,72 Sauvo 38,22 33,95 35,33 7,02 10,10 8,63 17,76 3,9 16,23 Siikainen 40,98 37,41 33,17 11,69 15,35 9,88 21,46 6,0 18,98 Somero 43,24 40,34 36,83 10,18 17,30 11,22 24,55 24,06 Suomusjärvi 43,51 41,52 34,47 10,49 19,22 10,84 24,66 5,1 22,79 Säkylä 41,36 38,60 33,45 9,94 16,27 10,46 22,07 21,84 Särkisalo 37,90 36,90 27,25 7,54 12,38 7,44 18,23 18,83 Taivassalo 37,41 36,14 24,46 9,45 12,36 7,82 19,22 1,7 18,21 Tarvasjoki 42,23 42,05 33,66 7,27 13,79 10,44 22,24 21,59 Turku 40,15 35,46 34,59 7,59 11,77 9,16 18,90 3,9 17,99 Ulvila 43,11 40,00 33,02 11,35 18,05 12,39 24,43 23,64 Uusikaupunki 36,64 33,98 33,60 10,27 12,17 8,23 19,22 17,66 Vahto 40,55 35,41 33,05 8,42 11,72 8,99 19,67 3,938 18,5545 Vampula 46,15 42,44 35,77 13,19 20,14 12,65 26,86 25,46 Vehmaa 39,34 36,18 32,32 8,54 12,08 7,96 19,58 19,24 Velkua 38,13 34,09 38,06 7,19 7,96 10,08 17,10 1,7 15,39 Yläne 41,30 38,45 31,94 11,94 15,93 10,02 22,81 21,66 Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 44,28 41,18 45,81 9,19 19,03 9,38 Artjärvi 45,79 41,53 42,00 9,18 17,92 7,96 26,26 26,50 Asikkala 44,87 41,61 51,42 10,84 20,44 10,03 27,52 27,51 Askola 43,17 41,22 56,72 8,76 17,66 8,96 25,05 3,4 25,03 Forssa 44,92 41,98 37,52 10,14 19,51 11,29 26,47 4,1 25,49 Hartola 43,44 41,23 49,01 9,73 21,21 9,46 25,84 2,8 26,03 Hattula 44,06 41,67 41,78 9,57 19,68 10,07 25,89 25,08 Hauho 44,17 41,42 41,94 9,53 18,89 9,89 25,61 25,22 Hausjärvi 45,48 42,11 40,91 9,78 19,45 10,10 27,17 27,21 Heinola 44,23 41,02 50,38 10,31 21,25 9,34 25,75 26,24 Hollola 44,77 41,93 44,04 8,48 18,41 9,31 26,36 26,21 Humppila 42,89 40,42 37,23 10,24 18,73 10,59 24,87 25,14 Hyvinkää 45,51 40,42 44,13 7,36 17,45 9,23 25,85 25,66 Hämeenkoski 44,66 42,92 45,63 8,39 20,02 9,44 27,93 27,50 Hämeenlinna 42,72 39,63 46,38 9,03 17,77 9,33 24,58 24,23 Janakkala 45,02 41,38 42,93 8,70 17,89 9,73 26,35 26,07 Jokioinen 43,42 40,86 37,78 10,46 19,77 11,12 25,41 25,18 Järvenpää 39,98 39,57 32,94 4,20 15,07 7,07 23,07 24,06 Kalvola 43,35 40,17 39,81 10,05 18,64 10,61 25,17 24,36 Karjalohja 42,80 40,47 39,95 9,04 16,49 10,17 24,22 24,47 Karkkila 42,00 40,53 43,26 9,60 18,80 10,56 26,03 25,06 Kerava 39,98 39,57 32,94 4,20 15,07 7,07 23,07 24,06 Kärkölä 45,10 43,06 41,85 10,25 21,64 9,80 28,59 28,27 Lahti 44,80 41,35 43,38 7,87 18,30 8,67 25,99 25,46 Lammi 43,17 40,27 41,62 8,47 18,49 8,90 25,49 3,9 24,90 Lohja 40,82 40,35 38,08 7,32 16,59 8,46 23,41 24,03

9 9 Loppi 44,17 40,27 39,97 7,56 17,84 8,94 24,91 24,64 Myrskylä 43,81 40,39 48,22 9,68 16,78 7,95 25,53 25,52 Mäntsälä 45,11 41,18 45,12 8,23 18,34 8,54 26,79 26,88 Nastola 45,11 41,68 41,09 11,21 19,88 9,23 27,32 27,20 Nummi-Pusula 44,09 41,07 41,22 9,07 16,90 9,53 25,38 0,3 25,25 Nurmijärvi 44,41 40,04 54,06 7,10 16,85 9,08 25,30 25,28 Orimattila 46,56 41,74 48,78 9,93 18,92 8,50 26,96 27,18 Padasjoki 44,52 41,43 44,07 9,33 18,92 9,70 26,61 1,6 25,90 Pornainen 42,45 40,90 45,93 7,57 16,73 9,34 24,27 24,09 Pukkila 47,00 41,58 67,34 8,80 18,40 9,12 27,69 3,4 26,70 Renko 44,49 40,79 39,12 9,67 18,77 9,68 25,68 25,54 Riihimäki 43,03 40,44 38,84 7,03 17,73 10,79 25,58 25,05 Sammatti 42,39 40,22 37,73 8,38 16,40 10,16 23,90 24,17 Sysmä 43,91 41,13 52,52 9,96 21,83 9,44 27,05 27,18 Tammela 44,28 41,06 38,48 9,77 18,63 10,23 25,76 25,70 Tuulos 45,45 41,19 39,27 9,81 19,17 9,88 26,43 25,97 Tuusula 42,91 39,93 43,71 6,67 17,15 8,45 24,76 24,80 Vihti 41,40 40,84 38,54 8,13 16,82 8,93 24,69 0,3 24,16 Ypäjä 41,80 40,93 34,52 9,16 20,04 10,28 24,98 25,16 Kaakkois-Suomen metsäkeskus 44,50 40,52 44,23 10,67 14,95 9,82 Anjalankoski 43,82 40,81 45,29 9,96 16,93 10,27 24,55 24,16 Elimäki 44,21 40,44 37,81 10,00 16,10 8,98 24,86 24,55 Hamina 42,83 41,96 40,59 9,41 16,20 9,49 23,21 23,00 Iitti 45,37 41,33 44,05 10,74 20,05 9,39 26,47 24,59 Imatra 43,55 39,57 44,71 9,44 12,17 9,47 22,41 22,22 Jaala 43,67 40,21 47,95 12,53 20,51 9,99 25,76 25,53 Joutseno 44,33 40,31 41,98 10,00 14,92 9,50 23,16 21,93 Kotka 43,30 40,43 39,24 9,37 18,99 8,96 23,48 23,70 Kouvola 43,26 39,68 40,50 7,86 18,08 9,55 24,01 22,46 Kuusankoski 45,66 42,86 41,33 11,26 19,21 10,89 26,25 25,43 Lappeenranta 44,33 39,78 41,76 10,74 14,60 9,88 24,24 23,20 Lemi 43,57 39,81 41,10 10,71 14,97 10,69 23,50 22,53 Luumäki 44,72 41,04 40,28 10,35 13,76 10,11 24,34 24,22 Miehikkälä 45,00 40,96 39,92 10,69 11,76 9,57 24,00 23,86 Parikkala 44,27 39,89 43,24 11,54 14,41 9,45 24,73 24,16 Pyhtää 42,87 38,05 40,35 8,06 14,70 7,95 21,04 20,91 Rautjärvi 43,66 39,46 53,87 9,91 13,84 10,07 22,97 22,65 Ruokolahti 43,81 40,11 48,67 10,89 13,58 9,95 23,11 22,69 Saari 44,84 39,59 43,50 12,47 14,25 10,33 25,16 24,66 Savitaipale 46,65 41,71 43,84 11,44 15,75 10,21 24,85 23,82 Suomenniemi 47,98 41,66 48,03 13,54 16,08 11,44 26,46 25,48 Taipalsaari 43,98 38,58 42,67 11,02 14,14 9,03 23,27 22,22 Uukuniemi 45,27 41,10 46,01 12,33 13,32 10,81 25,50 25,04 Valkeala 46,15 40,85 41,59 9,45 16,45 9,78 24,89 24,20 Virolahti 43,77 41,14 37,59 10,16 12,36 9,59 22,46 22,13 Ylämaa 44,24 40,24 42,26 11,65 13,07 8,81 24,14 23,62

10 10 Pirkanmaan metsäkeskus 44,62 39,50 37,38 10,59 17,02 9,70 Hämeenkyrö 47,97 41,00 33,99 8,49 16,12 9,31 24,46 3,1 23,18 Ikaalinen 43,74 39,47 35,99 8,96 15,46 8,81 21,95 21,53 Juupajoki 44,66 40,88 39,54 12,64 19,67 11,11 27,49 1,5 26,75 Kangasala 42,20 38,58 33,81 9,90 15,65 8,48 23,68 23,49 Kihniö 42,10 38,84 36,84 12,38 16,51 10,72 20,59 19,85 Kuhmalahti 45,35 42,13 41,25 11,91 20,68 11,11 27,02 26,54 Kuru 41,39 38,46 36,23 11,17 16,99 9,90 22,93 12,8 18,77 Kylmäkoski 42,63 38,68 36,52 9,29 16,25 9,95 23,80 23,40 Lempäälä 42,49 39,28 36,69 9,36 16,52 9,97 24,05 23,20 Luopioinen 43,79 40,50 44,67 8,97 17,36 9,37 25,03 24,01 Längelmäki 44,25 41,11 42,31 11,08 18,98 10,20 27,18 26,78 Mouhijärvi 42,89 39,71 34,78 10,16 18,39 10,88 24,43 23,78 Mänttä 37,24 34,78 30,86 4,91 9,36 5,07 20,44 26,9 15,33 Nokia 43,08 39,48 36,69 9,60 16,85 10,16 24,32 4,3 22,10 Orivesi 44,29 40,14 37,36 11,57 18,14 10,22 25,48 1,5 24,74 Parkano 42,20 39,30 36,18 12,50 17,53 10,36 21,51 20,96 Pirkkala 40,17 38,13 35,18 8,20 15,65 9,80 23,01 7,0 22,07 Pälkäne 43,88 40,77 37,64 8,33 16,71 9,30 24,73 24,18 Ruovesi 52,77 38,05 40,20 12,16 18,60 9,60 27,62 26,41 Sahalahti 41,27 39,52 35,69 9,63 14,81 7,88 23,56 1,5 23,39 Suodenniemi 44,07 40,55 35,15 11,21 18,34 10,95 24,64 24,19 Tampere 43,34 39,82 37,21 10,10 17,14 9,49 24,54 7,0 23,04 Toijala 43,97 39,85 34,78 8,95 16,03 9,09 24,13 23,31 Urjala 43,10 40,12 38,81 8,94 14,96 10,32 23,98 23,69 Valkeakoski 42,72 38,85 37,30 8,18 16,45 10,08 23,79 23,24 Vammala 43,38 39,66 34,54 10,77 17,15 10,97 24,99 24,59 Vesilahti 42,81 39,39 35,41 9,91 17,33 10,69 24,46 23,89 Viiala 43,97 39,85 34,78 8,95 16,03 9,09 24,13 23,31 Viljakkala 46,95 40,84 35,52 9,46 15,30 7,34 24,08 3,1 22,96 Vilppula 42,71 39,95 38,27 10,16 16,68 8,56 25,66 25,25 Virrat 41,80 38,71 35,89 11,52 16,97 9,12 22,15 5,0 21,58 Ylöjärvi 41,23 37,97 32,69 8,51 14,70 8,94 22,78 7,0 22,06 Äetsä 44,62 41,95 35,05 11,72 18,87 10,77 25,35 24,53 Etelä-Savon metsäkeskus 44,61 40,79 45,54 11,51 15,13 10,93 Enonkoski 45,17 40,99 52,40 12,73 14,99 11,11 26,46 25,93 Haukivuori 43,31 39,56 44,56 10,38 12,82 10,19 24,94 24,65 Heinävesi 43,94 41,70 45,84 10,51 14,66 11,09 25,98 26,04 Hirvensalmi 44,05 40,02 43,92 12,19 14,52 10,67 25,44 25,06 Joroinen 44,58 41,82 42,82 10,75 13,74 11,09 25,81 25,68 Juva 44,32 40,29 45,70 11,11 15,06 10,85 25,37 25,22 Kangasniemi 45,01 40,85 45,94 11,19 15,39 11,11 27,04 26,34 Kerimäki 45,05 40,54 47,30 12,20 14,73 10,58 25,34 24,88 Mikkeli 43,65 40,01 43,97 10,73 14,04 10,97 25,30 24,97 Mäntyharju 44,25 40,69 44,28 11,71 16,26 10,53 24,56 24,16 Pertunmaa 45,14 41,90 47,39 11,62 17,85 10,96 25,46 25,15 Pieksämäki 45,97 43,03 42,10 11,04 18,91 12,93 27,74 26,30 Pieksänmaa 43,66 40,59 43,82 10,67 15,23 10,98 25,79 25,39 Punkaharju 45,81 41,00 45,24 12,62 16,09 11,27 26,06 25,67 Puumala 45,39 40,87 45,57 12,31 14,76 11,01 24,65 24,12

11 11 Rantasalmi 45,77 40,35 45,41 11,41 15,34 10,41 26,21 25,91 Ristiina 45,19 41,06 47,00 12,30 15,55 10,96 25,61 24,93 Savonlinna 45,05 41,44 44,67 12,74 16,16 11,28 25,93 25,76 Savonranta 46,10 42,00 54,44 12,86 17,01 11,56 27,14 26,58 Sulkava 45,44 41,40 45,72 12,08 15,59 11,15 25,73 25,35 Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 40,49 35,60 34,59 12,38 14,61 9,97 Alahärmä 40,11 35,41 33,73 11,04 11,40 9,44 18,27 18,66 Alajärvi 42,40 36,59 36,17 14,56 15,89 11,31 20,69 1,8 19,48 Alavus 40,52 35,33 34,62 12,09 12,99 9,96 19,72 19,05 Evijärvi 39,67 35,07 32,30 12,22 13,95 9,53 19,00 19,08 Halsua 38,16 34,47 32,56 11,61 10,75 8,89 16,73 0,1 15,74 Himanka 39,35 34,80 26,38 11,65 13,22 9,49 15,75 5,7 15,46 Ilmajoki 41,23 36,37 33,80 12,79 15,12 10,14 20,98 20,32 Isojoki 39,28 34,28 31,55 12,19 14,76 9,06 18,96 18,18 Isokyrö 41,15 36,94 35,08 11,62 14,83 10,66 19,58 19,50 Jalasjärvi 41,39 36,25 33,90 13,26 15,44 10,70 20,52 19,74 Jurva 39,70 34,51 36,46 11,00 13,32 9,36 18,70 18,79 Kannus 39,21 33,78 34,70 11,25 11,56 8,82 16,09 8,7 14,47 Karijoki 39,74 35,24 31,37 11,85 14,63 9,52 19,11 18,39 Kauhajoki 40,43 35,60 34,28 11,80 14,56 9,91 19,53 19,31 Kauhava 41,44 35,70 35,62 12,89 14,62 10,26 19,82 19,23 Kaustinen 38,17 33,66 31,43 10,61 12,31 9,33 16,79 17,39 Kortesjärvi 40,21 35,37 33,03 12,60 15,48 10,40 19,59 19,76 Kuortane 40,54 35,20 37,97 12,53 15,07 10,37 20,47 20,43 Kurikka 40,98 35,80 33,82 12,14 14,81 10,80 20,68 20,27 Kälviä 39,82 34,85 32,46 11,84 14,12 9,66 16,94 4,0 16,32 Laihia 40,89 36,18 34,30 11,56 15,92 10,69 20,02 19,96 Lappajärvi 39,89 35,68 34,69 12,48 14,56 10,43 18,52 18,54 Lapua 40,54 35,64 34,51 12,25 15,01 10,13 19,84 19,35 Lehtimäki 42,05 36,48 36,90 13,46 15,29 10,88 20,10 19,41 Lestijärvi 41,71 37,32 34,27 12,48 14,70 8,55 18,32 17,97 Lohtaja 40,23 35,22 22,61 11,38 12,97 9,05 15,70 5,7 15,51 Nurmo 39,99 35,01 35,34 12,21 15,14 9,72 19,63 19,31 Perho 39,27 34,67 37,86 10,88 12,86 8,88 16,92 18,2 13,89 Peräseinäjoki 39,71 35,90 33,79 11,68 11,86 9,21 19,27 18,13 Seinäjoki 41,15 35,30 35,71 13,33 17,82 10,30 20,72 19,96 Soini 40,65 35,96 35,85 12,58 14,10 9,79 19,21 18,21 Teuva 40,03 35,18 33,73 12,36 15,06 9,94 19,44 19,20 Toholampi 40,31 34,56 30,69 11,64 13,72 8,13 16,63 16,71 Töysä 40,88 35,33 35,52 13,73 14,88 9,76 20,87 20,01 Ullava 39,65 35,36 35,27 11,97 14,18 9,57 18,00 4,0 17,49 Veteli 39,33 33,72 33,74 11,68 12,91 9,74 16,74 16,79 Vimpeli 40,76 37,52 36,05 13,82 17,08 11,24 19,78 19,81 Vähäkyrö 40,91 37,14 34,03 11,50 15,87 11,31 19,88 19,76 Ylihärmä 40,46 37,94 35,70 12,49 13,60 11,44 19,80 19,36 Ylistaro 41,55 36,46 34,75 12,59 16,01 11,27 20,18 19,82 Ähtäri 41,46 36,73 36,23 13,11 16,06 10,42 21,11 20,82

12 12 Keski-Suomen metsäkeskus 43,89 40,68 42,73 10,86 16,99 10,17 Hankasalmi 43,51 40,69 42,61 9,80 16,02 9,84 26,90 26,39 Joutsa 44,34 41,01 44,58 10,14 16,67 9,90 25,96 25,69 Jyväskylä 42,87 40,82 42,05 9,34 17,33 10,22 26,73 26,26 Jyväskylän mlk 42,87 40,82 42,05 9,34 17,33 10,22 26,73 26,26 Jämsä 42,79 40,11 40,24 10,26 16,60 9,83 26,16 25,71 Jämsänkoski 43,42 40,14 47,01 11,09 16,28 10,36 26,78 26,41 Kannonkoski 44,84 41,47 41,08 10,87 16,34 10,74 22,39 4,2 21,43 Karstula 42,93 38,28 38,59 10,94 14,91 9,25 19,84 0,9 19,14 Keuruu 42,53 39,93 39,40 11,45 16,66 9,80 24,58 23,78 Kinnula 45,31 42,66 40,10 15,23 17,23 11,32 21,99 11,8 20,23 Kivijärvi 46,32 42,13 41,10 14,17 15,96 11,26 22,35 21,67 Konnevesi 44,74 41,72 45,04 10,18 16,95 10,83 26,16 25,66 Korpilahti 43,96 40,71 43,79 9,10 16,25 9,68 26,67 26,57 Kuhmoinen 44,78 41,95 49,85 9,85 20,06 10,83 27,50 26,80 Kyyjärvi 42,48 38,22 39,10 11,61 12,69 9,34 18,38 5,2 16,61 Laukaa 44,91 41,37 42,69 10,59 19,45 10,20 28,15 27,46 Leivonmäki 43,54 40,95 44,33 10,02 16,48 9,78 26,30 25,86 Luhanka 43,86 40,45 47,78 9,45 18,45 9,21 26,60 26,25 Multia 42,61 39,89 39,19 12,04 15,49 9,12 22,94 3,6 22,14 Muurame 43,71 40,15 39,92 7,93 15,00 9,00 25,87 25,92 Petäjävesi 43,21 41,42 41,18 11,42 16,87 10,94 25,53 25,40 Pihtipudas 44,51 40,57 42,18 14,89 17,98 12,05 22,36 2,5 21,72 Pylkönmäki 43,65 40,46 40,08 10,23 13,96 9,37 20,67 3,7 19,41 Saarijärvi 44,90 40,41 42,33 10,54 15,22 9,45 22,70 22,30 Sumiainen 46,12 42,14 46,53 10,06 22,99 10,86 27,72 26,94 Suolahti 44,86 40,66 40,90 10,41 21,34 9,90 26,57 3,5 24,79 Toivakka 43,46 40,49 40,75 9,65 15,86 9,43 26,69 25,85 Uurainen 43,73 41,54 40,54 10,84 16,13 10,81 25,36 3,5 23,94 Viitasaari 44,78 41,73 41,99 11,62 18,87 10,65 23,72 23,12 Äänekoski 44,86 40,66 40,90 10,41 21,34 9,90 25,29 3,5 23,64 Pohjois-Savon metsäkeskus 43,31 41,12 42,60 10,10 15,86 10,32 Iisalmi 43,10 41,75 40,52 10,52 18,74 10,75 24,06 23,70 Juankoski 43,37 41,04 44,22 10,44 14,75 10,25 23,44 23,35 Kaavi 42,59 40,89 40,75 9,21 13,60 9,64 23,02 22,69 Kangaslampi 43,95 41,30 46,73 9,75 13,31 9,85 25,37 3,0 24,37 Karttula 43,31 39,82 43,81 9,07 14,67 9,84 25,68 2,0 25,24 Keitele 43,31 41,92 41,74 10,74 18,20 10,92 24,31 1,4 23,15 Kiuruvesi 41,92 40,60 40,51 9,86 16,87 10,07 18,93 19,21 Kuopio 43,77 41,20 41,67 10,59 16,82 10,83 26,89 26,22 Lapinlahti 41,90 40,70 39,92 9,49 14,84 10,13 23,89 23,79 Leppävirta 44,37 40,97 43,69 9,78 13,63 10,51 25,81 25,44 Maaninka 44,32 43,27 41,66 10,56 19,75 11,17 27,08 26,64 Nilsiä 42,78 40,28 46,56 9,52 13,77 9,92 22,79 22,62 Pielavesi 42,58 40,65 39,86 10,10 16,42 10,41 23,74 23,44 Rautalampi 43,87 41,34 44,68 10,60 16,12 10,45 26,49 25,96 Rautavaara 43,72 40,57 39,68 9,91 14,28 9,60 20,38 12,9 18,16

13 13 Siilinjärvi 43,09 40,91 42,71 9,04 15,71 10,06 25,33 25,08 Sonkajärvi 42,76 41,56 43,23 10,57 16,23 10,10 20,91 2,3 20,30 Suonenjoki 43,27 40,73 44,03 10,14 15,05 10,17 25,88 25,12 Tervo 44,83 41,59 44,14 10,78 16,49 10,42 26,00 25,00 Tuusniemi 43,22 40,40 42,44 9,47 14,59 10,20 24,82 24,21 Varkaus 41,65 39,51 41,90 8,26 10,96 9,10 24,00 24,27 Varpaisjärvi 43,47 42,21 41,44 9,75 17,31 10,55 23,45 22,89 Vehmersalmi 43,90 41,26 41,97 9,79 14,01 10,01 26,10 25,79 Vesanto 44,31 41,74 43,86 10,75 17,22 10,73 25,22 24,23 Vieremä 43,94 42,04 40,01 11,14 16,86 10,86 19,80 19,85 Pohjois-Karjalan metsäkeskus 43,60 40,63 43,27 11,31 14,58 10,58 Eno 45,01 40,75 45,11 11,75 14,59 11,17 23,31 22,27 Ilomantsi 44,04 41,34 43,31 10,14 14,47 10,14 20,89 19,88 Joensuu 41,50 39,54 44,34 10,12 11,66 10,17 22,19 21,42 Juuka 43,98 41,01 41,05 11,50 15,15 10,89 22,46 3,3 19,96 Kesälahti 44,72 41,17 45,49 11,32 14,69 9,61 24,77 23,88 Kiihtelysvaara 44,22 40,73 48,06 11,67 14,73 10,72 23,99 0,1 22,71 Kitee 45,13 41,44 44,86 11,33 15,21 10,53 24,51 23,14 Kontiolahti 44,24 41,11 41,12 11,50 14,40 10,89 23,72 22,93 Lieksa 43,93 41,09 42,99 12,16 14,86 10,61 22,36 3,9 20,25 Liperi 42,87 40,08 41,49 11,07 14,71 10,91 23,25 22,16 Nurmes 43,45 40,87 40,43 12,40 15,97 10,63 21,63 20,51 Outokumpu 43,51 40,30 40,73 11,13 14,22 10,46 23,51 22,05 Polvijärvi 42,47 39,90 40,09 10,92 13,47 10,38 22,46 21,02 Pyhäselkä 40,36 37,56 41,60 10,71 12,52 10,81 21,87 21,34 Rääkkylä 42,21 39,74 43,08 10,80 13,07 10,60 22,73 21,82 Tohmajärvi 44,03 40,81 45,45 11,08 14,80 10,41 23,68 22,64 Tuupovaara 43,78 41,20 45,88 11,41 15,21 11,06 23,56 22,71 Valtimo 40,71 40,53 40,08 11,51 15,22 9,63 19,90 9,6 17,02 Värtsilä 43,65 42,66 43,81 10,46 14,80 10,28 23,79 22,48 Kainuun metsäkeskus 41,09 33,48 9,92 12,83 9,34 Hyrynsalmi 40,71 34,00 9,41 13,52 8,58 18,24 17,34 Kajaani 40,74 34,87 10,02 13,74 9,89 18,33 17,81 Kuhmo 40,84 31,99 10,58 13,26 8,58 19,64 18,50 Paltamo 39,64 33,70 10,65 14,61 9,89 18,29 17,71 Puolanka 39,69 33,34 10,74 13,59 10,48 17,30 16,80 Ristijärvi 39,35 33,12 9,26 14,42 9,43 17,63 17,21 Sotkamo 42,48 33,60 8,10 11,47 8,95 17,55 16,93 Suomussalmi 40,09 34,06 11,00 12,82 9,11 18,60 17,96 Vaala 40,19 34,14 10,65 11,05 9,24 15,35 15,21 Vuolijoki 41,13 35,07 13,08 12,89 10,80 17,43 9,3 15,85 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 40,09 33,00 34,63 12,01 13,41 8,40 Alavieska 40,43 34,04 11,65 14,82 7,72 15,50 14,69 Haapajärvi 38,28 35,31 31,28 11,39 14,56 8,33 15,65 1,8 14,52 Haapavesi 36,87 31,71 11,75 13,64 7,97 14,69 13,82 Hailuoto 41,12 32,31 10,93 7,18 7,60 15,06 14,33 Haukipudas 42,59 32,71 12,67 10,02 10,42 15,54 14,18

14 14 Ii 41,79 31,17 10,40 10,92 9,48 13,48 12,75 Kalajoki 40,77 33,33 10,14 12,70 6,56 14,43 13,58 Kempele 39,70 32,21 9,41 9,92 9,61 14,04 14,07 Kestilä 39,23 31,28 10,11 11,49 7,37 13,07 12,61 Kiiminki 42,16 32,24 10,22 12,34 6,82 14,32 13,06 Kuivaniemi 39,04 29,31 10,83 9,84 8,76 12,99 12,38 Kuusamo 39,02 27,56 12,55 10,13 7,48 16,02 1,6 14,64 Kärsämäki 40,55 35,96 36,46 11,67 14,59 8,57 16,16 15,08 Liminka 35,29 29,91 10,82 10,99 6,72 12,62 11,86 Lumijoki 41,89 34,93 10,90 11,89 6,89 14,95 14,12 Merijärvi 42,68 34,96 14,71 17,56 9,07 17,43 16,31 Muhos 41,46 34,25 13,11 11,29 10,15 16,09 14,85 Nivala 41,58 35,58 32,17 12,83 14,69 9,24 17,28 16,28 Oulainen 41,18 32,68 13,65 16,20 8,18 16,35 15,45 Oulu 41,41 31,86 10,08 9,45 7,38 14,26 13,26 Oulunsalo 39,70 32,21 9,41 9,92 9,61 14,04 14,07 Piippola 39,24 33,36 11,76 12,44 8,15 14,57 2,1 13,55 Pudasjärvi 40,70 30,79 13,43 12,72 10,03 15,94 14,72 Pulkkila 36,35 32,50 10,54 11,65 7,55 13,46 2,1 12,53 Pyhäjoki 42,15 34,45 11,24 15,27 7,40 15,61 14,52 Pyhäjärvi 40,89 37,48 38,66 11,63 15,65 8,72 16,55 15,49 Pyhäntä 38,88 29,83 10,80 9,82 7,71 13,64 3,2 12,88 Raahe 38,25 29,91 12,76 14,22 8,55 14,68 13,59 Rantsila 41,89 34,93 10,90 11,89 6,89 13,88 13,16 Reisjärvi 40,92 35,64 34,95 11,80 15,89 8,88 16,98 1,8 15,70 Ruukki 42,46 34,90 12,03 12,65 8,01 15,04 13,97 Sievi 41,40 36,01 33,10 13,23 16,32 9,05 18,20 16,86 Siikajoki 33,76 28,29 9,63 9,17 6,63 12,51 12,61 Taivalkoski 40,59 30,37 13,48 12,50 10,57 17,10 15,88 Tyrnävä 35,29 29,91 10,82 10,99 6,72 13,47 12,64 Utajärvi 40,46 32,73 12,03 10,38 8,37 15,59 14,83 Vihanti 41,72 32,84 12,53 14,08 8,09 15,17 14,17 Yli-Ii 39,92 30,78 10,40 9,19 8,04 12,81 12,45 Ylikiiminki 41,36 32,49 10,38 11,60 9,49 14,51 13,76 Ylivieska 41,77 35,86 12,85 15,91 9,01 16,63 15,41 Lapin metsäkeskus 39,47 27,53 12,51 10,81 10,26 Enontekiö 32,05 9,92 8,41 9,68 9,20 Inari 32,05 9,92 3,63 8,41 11,93 2,4 10,83 Kemi 40,49 31,05 11,25 13,01 10,88 13,04 11,76 Kemijärvi 38,68 23,63 12,66 9,04 8,67 14,36 13,08 Keminmaa 40,49 31,05 11,25 13,01 10,88 13,04 11,76 Kittilä 38,67 27,51 10,33 6,21 11,08 11,96 13,8 9,54 Kolari 40,25 26,46 12,69 10,29 11,47 15,94 13,90 Muonio 37,57 21,66 10,64 8,98 12,00 12,98 11,65 Pelkosenniemi 37,85 26,16 10,15 7,98 10,26 12,87 11,62 Pello 41,86 25,99 15,48 13,02 11,41 17,08 15,12

15 15 Posio 40,08 28,32 13,77 11,21 10,69 16,33 14,84 Ranua 39,67 27,68 13,06 12,00 11,01 14,79 13,59 Rovaniemen mlk 39,19 27,41 12,88 10,74 10,02 15,33 13,30 Rovaniemi 39,19 27,41 12,88 10,74 10,02 15,33 13,30 Salla 38,54 25,75 13,17 11,03 9,69 14,29 12,78 Savukoski 36,48 23,74 8,73 6,04 8,51 12,30 11,17 Simo 38,80 29,86 10,90 10,49 10,25 12,70 11,71 Sodankylä 38,36 26,15 10,26 6,33 10,34 12,83 11,77 Tervola 40,07 29,71 11,10 11,73 10,06 13,45 12,11 Tornio 39,18 29,03 10,41 11,25 9,74 12,79 11,62 Utsjoki 50,0 0,00 Ylitornio 43,29 30,54 14,96 12,80 11,52 17,39 15,04 Ahvenanmaa 24,93 23,46 24,23 5,66 6,42 4,45 Brändö 23,33 5,08 3,48 3,52 5,98 3,3 5,12 Eckerö 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Finström 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Föglö 23,38 20,61 4,57 5,03 3,09 8,44 3,3 8,57 Geta 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Hammarland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Jomala 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Kumlinge 23,33 5,08 3,52 8,28 3,3 7,32 Kökar 3,48 3,52 1,41 3,3 1,21 Lemland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Lumparland 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Maarianhamina 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Saltvik 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Sottunga 23,33 22,39 5,08 3,48 3,52 7,55 3,3 6,67 Sund 25,04 23,63 24,29 5,78 6,55 4,57 11,29 10,63 Vårdö 23,38 20,61 23,64 4,57 5,03 3,09 8,44 3,3 8,57

16 16 METSIEN PINTA-ALAVEROTUS Tiedotteessa esitetään verokuutiometrin keskimääräiset raha-arvot kunnittain sekä laskennassa käytettäviä tunnuslukuja. Vuosittain laskettavaa verokuutiometrin raha-arvoa käytetään metsien pinta-alaverotuksessa metsän puhtaan tuoton määrittämiseen. Perustiedot kerätään raakapuun ostajilta sekä metsätalouden eri organisaatioilta. Ehdotus verokuutiometrin raha-arvosta on Metlan lakisääteinen tehtävä (laki verotuslain muuttamisesta, 1251/1988, 68 a ). Verokuutiometrin kunnittaiset rahaarvot vahvistaa Valtioneuvosto vuosittain ennen joulukuun 10. päivää, ja ne julkaistaan Suomen Säädöskokoelmassa. Metlan muita verotukseen liittyviä tehtäviä määrätään mm. Metsäveroasetuksella (1208/1991). Noin 33 prosenttia metsänomistajista (38 prosenttia metsäalasta) on vielä pinta-alaverotuksen piirissä. Siirtymäajan jälkeen, verovuodesta 2006 alkaen kaikkia metsänomistajia tullaan verottamaan puun myyntitulojen perusteella. Verokuutiometrin raha-arvon laskenta ja määritelmät Metsäkeskukset Ahvenanmaa 1 Rannikko 1a Etelärannikko 1b Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi 0 Etelä- Suomi Pohjois- Suomi b a Verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo lasketaan kahden viimeksi kuluneen hakkuuvuoden puukuutiometrin raha-arvojen keskiarvona. Raha-arvo on kuntakohtainen ja se lasketaan kuntakohtaisista ostotiedoista. Puukuutiometrin brutto- ja nettoraha-arvo (keskimääräinen laskennallinen kantohintataso, puukuutiometrin keskikantohinta) kultakin hakkuuvuodelta määritellään kertomalla kunnittaiset puutavaralajeittaiset keskimääräiset laskennalliset kantohinnat vastaavilla verokuutiometrin rakenneosuuksilla. Puukuutiometrin nettoraha-arvo (taulukko 1) saadaan vähentämällä bruttoraha-arvosta jäljempänä esitetyt kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön aiheuttama arvonalennus sekä verovuonna sovellettu keskimääräinen vähennys ja lisäämällä metsänomistajien tuloina saamat metsävakuutusmaksukorvaukset. Metsäkeskuksien alueille lasketut keskimääräiset raha-arvot (taulukko 1) ovat kuntien I kantohinta-alueiden raha-arvojen aritmeettisia keskiarvoja. Keskimääräiset laskennalliset kantohinnat muodostuvat pystykauppojen kantohintojen sekä hankintakauppojen kantohinnoista (= hankintahinta vähennettynä hankintapuun keskimääräisillä korjuukustannuksilla) johdettujen kantohintojen keskiarvona. Keskihinnat lasketaan puutavaralajeittaisten yksikköhintojen keskiarvona kauppojen lukumäärillä painottaen. Hinnat määritellään kunnittain tai kuntaryhmittäin sekä tarvittaessa niiden osa-alueittain, kantohinta-alueittain. Hankintahakkuiden korjuukustannusten seurantaa varten on erillishankkeen perusteella luotu seurantajärjestelmä, jonka avulla korjuukustannukset vuosittain päivitetään. Verokuutiometrin rakenne perustuu valtakunnan metsien 8. inventoinnin lukuihin. Erikoispuutavaralajit verokuutiometrin raha-arvon laskennassa. Verokuutiometrin arvon määrittämisessä käytetyt laskennalliset kantohinnat sisältävät useita erikoispuutavaralajeja. Näiden jako verokuutiometrin yleisiin puutavaralajeihin perustuu valtakunnan metsien inventoinnissa käytettyihin mitta- ja laatuvaatimuksiin. Lahoisuus, sellukuusi, havukuitu, pikkutukit, parrunaiheet, pylväät ja tyvitukit. Laatuvaatimukset täyttävä laho kuusikuitu on laskettu mäntykuitupuuhun. Toisaalta hiomolaaduksi kelpaamaton, ns. sellukuusena ostettu kuusi kuuluu kuusikuitupuuhun. Ylilaho kuusikuitu jää kokonaan hinta-aineiston ulkopuolelle. Tukin minimiläpimittavaatimukset alittavat pikkutukit ja parrunaiheet kuuluvat kyseisen puulajin kuitupuuhun. Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueilla ostetaan mänty- ja kuusikuitupuuta myös yhteisellä havukuitunimikkeellä. Tämän puutavaralajin hinnat ovat mukana sekä mäntyettä kuusikuitupuun hinnoissa. Tukkien hinnat sisältävät myös erikoislaatuja kuten pylväät ja tyvitukit. Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön määrä lasketaan veronalaisen kasvun puutavaramäärän ja markkinahakkuutilaston hakkuumäärien välisenä erotuksena kunnittain tai kuntaryhmittäin. Kotitarvepuun 9 6 4

17 17 ja veronalaisen hakkuusäästön arvona käytetään 50 prosenttia markkinapuun hinnasta (keskimääräisestä kantohintatasosta). Laskutoimituksissa kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön määrästä otetaan huomioon puolet ja lasketaan tämän suhteellinen osuus veronalaisen kasvun puutavaramäärästä. Saadulla prosenttiosuudella alennetaan hakkuuvuoden puukuutiometrin bruttoraha-arvoa. Keskimääräinen vähennys ja metsätalouden bruttoarvon lisäys lasketaan verovuotta edeltäneiden viiden vuoden puun kasvatuksen kulujen (metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot, Metsäveroasetus 1208/1991, 20 ) ja vastaavan ajanjakson metsätalouden bruttoarvonlisäyksen välisenä suhteena metsäkeskuksien alueille. Metsätalouden bruttoarvonlisäykseen luetaan yksityismetsien osalta markkinapuun myynnistä saadut kantorahatulot, oman puutavaran teollisuuskäytön (piensahojen puunkäyttö) markkinahintainen kantoraha-arvo sekä puolet puutavaran kotitarvekäytön ja hakkuusäästön markkinahintaisesta kantoraha-arvosta. Mukaan luetaan myös metsänomistajien saamat vakuutus- ja vahingonkorvaukset. Valtion ja teollisuusyhtiöiden bruttoarvonlisäys muodostuu pelkästään bruttokantorahatuloista (Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967, 11 ). Metsänomistajalla on oikeus vähentää metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen määritetyt metsänuudistamis- ja taimikonhoitokulut. Metsäntutkimuslaitos laskee vuosittain valtakunnalliset metsänuudistamisen ja taimikonhoidon yksikkökustannukset. Mikäli ne poikkeavat edellisvuotisesta yli viidellä prosentilla, vähennysten määriä tarkistetaan. Vähennys lasketaan erikseen luontaiselle uudistamiselle, kylvölle, istutukselle ja taimikonhoidolle (Maatilatalouden tuloverolaki 543/ 1967, 13 ). Menetelmät Suurimpien puun ostajien kauppatiedot tulevat Metlalle tiedostoina kahdesti vuodessa. Muiden ostajien tiedot kerätään kahdesti vuodessa postikyselynä. Hinnat perustuvat ostajien ja myyjien välisiin metsänhakkuu- ja hankintasopimuksiin, käteiskaupat mukaan lukien, joista keskihinnat lasketaan puutavaralajeittain kauppojen kappalemäärillä painottaen. Hintatiedot sisältävät vain yksityismetsistä ostetun raakapuun. Vuodesta 1996 alkaen ostajien ilmoittamia tietoja on täydennetty keräämällä metsänhoitoyhdistyksiltä tiedot yhdistysten välitys- ja toimituskaupoista. Yksityiskohtainen kuvaus verokuutiometrin raha-arvon laskentamenetelmästä on esitetty Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 431. Luotettavuus Metsäverotuksen hintatilaston tiedot kerätään noin 750 raakapuun ostajalta tai välittäjältä, joiden vastausvelvollisuus perustuu Lakiin verotusmenettelystä (1558/95, 15 ) ja Verohallituksen päätökseen (352/ 1998). Metlalla on myös oikeus tarkistaa hintailmoitusten perusteena oleva kauppakirja-aineisto Verotuksen laskennallisten kantohintojen vertailtavuus Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa käytetyt keskimääräiset laskennalliset kantohinnat perustuvat kauppojen lukumäärillä painotettuihin yksikköhintojen keskiarvoihin. Niitä ei voi verrata Metlan julkaisemaan yksityismetsien raakapuun hintatilastoon, jossa keskihinnat on painotettu ostomäärillä. Kauppamäärillä painotettaessa on erikoispuutavaralajien (erikoistyvet, pikkutukit, laho kuusikuitu) vaikutus hintatilastoon suurempi kuin ostomääräpainotteisessa tilastossa. Myös hankintahintojen muuntaminen kantohinnoiksi keskimääräisiä puunkorjuukustannuksia käyttäen vaikuttaa vertailtavuuteen. Aluejärjestelyt vaikuttavat vertailtavuuteen. Kuntaliitosten vuoksi raha-arvoja ei ole määritelty alla esitetystä ajankohdasta alkaen seuraaville kunnille (suluissa kunta, johon liitos tapahtunut): Alkaen vuosi Kunta 2001 Anttola (Mikkeli), Kuorevesi (Jämsä), Mikkelin mlk (Mikkeli), Temmes (Liminka, Rantsila, Tyrnävä) 2003 Pattijoki (Raahe), Vehkalahti (Hamina) 2004 Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi (Pieksänmaa) Vuoden 2001 kuntaliitoksen yhteydessä Kuoreveden kunta siirtyi Metsäkeskus Pirkanmaan alueelta Metsäkeskus Keski-Suomeen. Vuoden 2003 alusta Kangaslammin kunta siirtyi Metsäkeskus Etelä-Savon alueelta Metsäkeskus Pohjois-Savoon.

18 SVT Suomen Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik Official Statistics of Finland Maa-, metsä- ja kalatalous Verokuutiometrin raha-arvot vuodesta 1996 alkaen myös METINFO Tilastopalvelusta: Yhteystiedot: Metsäntutkimuslaitos Metsätilastollinen tietopalvelu Unioninkatu 40 A Helsinki Puh Faksi ISSN Maa-, metsä- ja kalatalous ISSN Metsätilastotiedote

1 Alahärmä Etelä-Pohjanmaa Tampereen työvoimatoimisto Alajärvi Etelä-Pohjanmaa Tampereen työvoimatoimisto Alastaro Varsinais-Suomi Tampereen työvoimatoimisto Alavieska Pohjois-Pohjanmaa Lappeenrannan työvoimatoimisto

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen.

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen. Rahtihinnasto Tiileri-tulisijat 25.02.2013 sis. alv. 24% Tulisijat toimitetaan oheisen rahtitaulukon mukaan toimitusosoitteeseen tiilikuormien mukana. Tulisijapakettia tilattaessa tulisi huomioida riittävä

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS ASTERI ISÄNNÖINNISSÄ

ENERGIATODISTUS ASTERI ISÄNNÖINNISSÄ ENERGIATODISTUS ASTERI ISÄNNÖINNISSÄ 10.3.2009 Keskeisiä julkaisuja energiatodistukseen liittyen: - Ympäristöministeriön Energiatodistusopas 2007 - Ilmatieteen laitos: Lämmitystarveluku eli astepäiväluku.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861 SISÄLLYS N:o Sivu 854 Lakiapteekkimaksustaannetunlain2 :nmuuttamisesta... 4717 855 Laki toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1297 1307. Laki. N:o 1297

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1297 1307. Laki. N:o 1297 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1297 1307 SISÄLLYS N:o Sivu 1297 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista... 3545 1298 Laki

Lisätiedot

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Pieni katsaus historiaan Puhelinverkon rakentaminen aloitettiin 150 vuotta sitten Mobiiliverkon rakentaminen 30 vuotta sitten ADSL verkon rakentaminen

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT päivitetty 17.3.2014 OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT Ahlainen 1742-1899 Akaa 1723-1897 Alahärmä 1734-1896 Alajärvi 1694-1893 Alastaro 1696-1897

Lisätiedot

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009 JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009. Seurakunta Rippikirjat Lastenkirjat Ahlainen 1742-1899 1837-1903 1854-1909 1831-1909 Kortit Akaa 1723-1897 1833-1907 1845-1905 1833-1908

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

ISOVER 4.1. 24.9.2008. Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä

ISOVER 4.1. 24.9.2008. Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä ISOVER 4.1. 24.9.2008 Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä 2 Styrofoam-eristeet Styrofoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä. Ne valmistetaan Dow Sverige Ab:n tehtaalla Norrköpingissä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot