SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 4.10.2010 1"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kokemäki, auditorio, Suoratie 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen 78 Yhtymähallituksen valinta vuosiksi Tarkastuslautakunnan valinta vuoksi Kuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion investointi- ja rahoitusosan muutos 81 Kuntayhtymän tarkastussäännön muutos 82 Vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelman muutos 83 Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 84 Viranhaltijapäätösten tiedoksiantaminen 85 Tiedoksiantoasiat 86 Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksen vuosikokousedustajan valinta 87 Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimintojen esittely PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio

2 Yhtymähallitus AIKA Tiistai klo PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kokemäki, auditorio, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Tiina Wirtanen Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Mikko Uusitalo Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Veli-Matti Vuori 87 ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lea Palomäki Puheenjohtaja Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä 77-87, lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi 86 kokousedustajan valinta KJY ry:n ja AMKE ry:n vuosikokoukseen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Hamina ja Ari Harju. Aika ja paikka Kokemäki Aika ja paikka Kokemäki Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Raija Hamina Ari Harju Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja

3 Yhtymähallitus YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Yh 77 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 20 :n mukaan yhtymäkokous valitsee kokouksessaan tarvittaessa suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se 1) valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2) määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

4 Yhtymähallitus YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA VUOSIKSI Yh 78 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan kuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu kuusitoista (16) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi. Perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen sekä nimeää sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 81 :n mukaan kuntayhtymän muiden kuin ko. pykälän 1 momentissa tarkoitettujen (yhtymäkokous/yhtymävaltuusto) toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukainen kiintiö on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen paikkajaon tulee olla kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti laskettuna seuraavanlainen: Keskusta SDP Kokoomus Vasemmistoliitto Perussuomalaiset 6 paikkaa 4 paikkaa 3 paikkaa 2 paikkaa 1 paikka Laskelma paikkajaosta on esityslistan liitteenä. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymähallituksen paikkajako jäsenkuntien kesken määräytyy perussopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen liite on esityslistan liitteenä. Sopimuksen mukaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perustana olleiden Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 10 hallituspaikkaa ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 6 hallituspaikkaa voimassaolevan kuntajaon pohjalta. Yhtymähallituksen puheenjohtajuuden saa kunta, jonka laskennallinen äänivalta on suurin. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään seitsemän.

5 Yhtymähallitus YHTYMÄHALLITUKSEN VALINTA VUOSIKSI ( JATKUU) Yh 78 Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista Eura, Köyliö ja Säkylä aikoivat muodostaa uuden Euran kunnan Kuntaliitos olisi aiheuttanut muutoksia toimielinten valintaan. Tästä johtuen yhtymähallitus valittiin vuodeksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat päättivät purkaa uuden kunnan perustamisen. Toimielinten paikkajako jäsenkuntien kesken säilyy ennallaan kunnallisvaalikauden loppuun asti. Yhtymähallituksen jäseninä vuonna 2010 toimivat: Lea Palomäki Harjavalta Kesk Carita Kleemola Ulvila Markku Ryömä Kokemäki Kesk Heikki Virtanen Huittinen Raija Hamina Eura Kesk Kirsi Ilomäki Nakkila Mikko Uusitalo Kankaanpää Kesk Jarkko Lehtolammi Pomarkku Antti Nummi Siikainen Kesk Pasi Koski Merikarvia Arja Lehtimäki Honkajoki Kesk Marjo Yliluoma Karvia Maaret Vainio Eura Sdp Irmeli Henriksson Säkylä Sinikka Hällström-Finni Harjavalta Sdp Tuija Ketola Harjavalta Ari Harju Ulvila Sdp Jarkko Viljanen Ulvila Jouni Viitasalo Kankaanpää Sdp Taisto Salo Siikainen Keijo Mäkilä Nakkila Kok Juha Miettinen Kokemäki Kimmo Vepsä Ulvila Kok Raija Saarto Säkylä Mari-Ella Juhola Pomarkku Kok Tiina Wirtanen Lavia Liidia Salminen Huittinen Vas Raija Hellsberg Ulvila Juhani Oksanen Kokemäki Vas Antti Alisaari Nakkila Hannu Koivistoinen Kihniö Ps Kristiina Peltomaa Kankaanpää Yhtymähallituksen puheenjohtajana vuonna 2010 on Lea Palomäki ja varapuheenjohtajana Jouni Viitasalo. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus esittää Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että se 1) valitsee vuosiksi yhtymähallitukseen 16 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2) määrää yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

6 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI Yh 79 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perussopimuksen 16 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Lisäksi tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Myös naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain määräykset on otettava huomioon lautakunnan valinnassa. Kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti laskettuna Satakunnan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan paikkajako eri ryhmien kesken on seuraava: Keskusta SDP Kokoomus 2 jäsentä 1 jäsen 1 jäsen Tasa-arvolain mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin kaksi. Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista Eura, Köyliö ja Säkylä aikoivat muodostaa uuden Euran kunnan Kuntaliitos olisi aiheuttanut muutoksia toimielinten valintaan. Tästä johtuen tarkastuslautakunta valittiin vuodeksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat päättivät purkaa uuden kunnan perustamisen. Toimielinten paikkajako jäsenkuntien kesken säilyy ennallaan kunnallisvaalikauden loppuun asti. Tarkastuslautakunnan jäseninä vuonna 2010 toimivat: Anne Vastamäki-Ahola Merikarvia Kesk Raili Kunnaspuro Kankaanpää Jukka Tuomisto Lavia Kesk Mikko Korpela Kankaanpää Mika Rouhiainen Kokemäki Sdp Ari Prinkkala Kokemäki Kristiina Puolakka Harjavalta Kok Oili Lehtinen Kankaanpää Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana vuonna 2010 on Mika Rouhiainen ja varapuheenjohtajana Anne Vastamäki-Ahola. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p

7 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI ( JATKUU) Yh 79 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se 1) valitsee tarkastuslautakuntaan vuosiksi neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2) määrää tarkastuslautakunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

8 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVION INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSAN MUUTOS Yh 80 Satakunnan koulutuskuntayhtymän Kankaanpäässä tapahtuva rakennusalan nuorisoasteen perustutkintokoulutus on viiden viimeksi kuluneen vuoden ajan toteutettu siten, että koulutuksen järjestäjänä on ollut Satakunnan ammattiopiston Kankaanpään yksikkö, joka on ostanut koulutuspalvelun Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksiköltä. Koulutus on tapahtunut aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa koulutuksen toteuttamisesta laadittuun oppilaitosyksiköiden väliseen sopimukseen perustuen. Aikuiskoulutuskeskuksen tilanahtaudesta johtuen aikuiskoulutuskeskuksen edustajat päätyivät vuoden 2009 lopulla siihen, että nuorisoasteen koulutus on siirrettävä pois aikuiskoulutuskeskuksen tiloista niin, että pääosan opiskelijoista on jatkettava opiskeluaan ammattiopiston tiloissa jo vuoden 2010 syksystä alkaen ja loppujenkin opiskelijoiden on voitava siirtyä pois aikuiskoulutuskeskuksen tiloista vuoden 2011 aikana. Koska rakennusalan koulutustiloja ei ammattiopistolla vielä ole, on tiloja alettu opiskelijatyönä kunnostaa ammattiopiston tontilla sijaitsevaan autosuojarakennukseen. Autosuojarakennus vapautui rakennusalan käyttöön samalla, kun logistiikan perustutkintokoulutus lakkautettiin. Rakennusalan tilojen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä euroa. Kustannusten on arvioitu jakautuvan siten, että vuoden 2010 osuudeksi kustannuksista tulee euroa ja loppuosa kustannuksista kohdistuu vuodelle Näin ollen Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioon tulisi tehdä muutos niin, että Satakunnan ammattiopiston Kankaanpään yksikkö voisi käyttää rakennusalan koulutustilojen rakentamiseen euroa vuodelle Destia teki Kokemäellä kesällä 2010 Köyliöntien risteysalueen muutostyöt. Ammattiopiston Kokemäen yksikön piha-alueen muutostyö oli tarkoituksenmukaista tehdä samanaikaisesti. Jotta ammattiopiston piha-alue saatiin toimivaksi, se oli rakennettava perustuksia myöden uudelleen. Samalla saatiin lisää autojen pysäköintitilaa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa (alv 0%). Hankkeeseen ei ole määrärahaa vuoden 2010 talousarviossa. Lisäksi ammattiopiston Kokemäen yksikköön tulisi saada lisämääräraha euroa väestönsuojan laitteiden hankintaan. Rakennusteknisesti olisi tarkoituksenmukaista, että väestönsuojan ilmastointi- ym. työt voitaisiin tehdä rakennustöiden tässä vaiheessa jo vuonna 2010, koska väestönsuoja rakennetaan rakennusosaston laajennusosaan, jonka työt on aloitettu vuonna Vuoden 2010 talousarvioon tulisi tehdä muutos euron lisämäärärahasta ammattiopiston Kokemäen yksikön investointimäärärahaan. Liitteenä on esitys talousarvion investointi- ja rahoitusosan muutoksesta. Lisätietojen antaja, talousjohtaja Sirpa Kesti, p

9 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVION INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSAN MUUTOS ( JATKUU) Yh 80 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion investointi- ja rahoitusosaan liitteessä esitetyt muutokset. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

10 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTOS Yh 81 Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt voimaan tulleen tarkastussäännön Esityslistan liitteenä oleva tarkastussääntö on päivitetty. Muutokset ovat teknisiä, asiamuutoksia ei ole tehty. Tarkastussääntöön on tehty seuraavat muutokset: - 1 kunnan tilalle on kirjoitettu kuntayhtymän - 2 lautakunnan kokoonpano, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja, muutettu perussopimuksen 16 :n määräyksen mukaiseksi, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän jäsenkuntien valtuutettuja - 5 valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien on korvattu yhtymäkokous valitsee valtuustokaudeksi - 10 valtuuston tilalle on kirjoitettu yhtymäkokous Kuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy tarkastussäännön. Lisätietojen antaja, talousjohtaja Sirpa Kesti, p Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkastussäännön. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

11 Yhtymähallitus TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Yh 82 Yhtymähallituksen hyväksymässä vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmassa kuntayhtymän hallinnon, yhtymäpalveluiden ja kehitysyksikön kulut jaettiin ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen kesken niiden toimintakulujen suhteessa. Aikuiskoulutuskeskuksen osuudeksi vahvistettiin käyttösuunnitelmassa euroa. Aikuiskoulutuskeskuksen Kankaanpään yksikön osuus hallinnon, yhtymäpalveluiden ja kehitysyksikön kuluista kasvoi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Käyttösuunnitelmaa esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen kesken jaetaan niiden toimintakulujen suhteessa - yhtymäkokouksen kulut - yhtymähallituksen kulut - tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kulut - osa kuntayhtymän johtamisen kuluista - osa kehitysyksikön kuluista - osa tietohallinnon kuluista Aikuiskoulutuskeskuksen tarkistettu osuus edellä mainituista kuluista on vuonna 2010 yhteensä euroa. Myös vuoden 2011 talousarviossa osuus on sama. Käyttösuunnitelman muutoksesta johtuen kuntayhtymän hallinnon ja ammattiopiston vuoden 2010 tilikauden tulos jäänee negatiiviseksi. Yhtymähallitus päättää muuttaa vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmaa siten, että aikuiskoulutuskeskuksen osuus kuntayhtymän hallinnon, yhtymäpalveluiden ja kehitysyksikön kuluista on euroa. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

12 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 83 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkunnilta on pyydetty mahdolliset esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yksitoista kuntaa antoi lausunnon. Lausunnot ovat nähtävänä kokouksessa. Seuraavassa on esitetty lausuntojen lyhennelmät. - Euran kunta, Huittisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Köyliön kunta, ja Pomarkun kunta ilmoittivat, ettei niillä ole esitettävää koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi - Kokemäen kaupunki toteaa, että Kokemäen yksikön investointeja ja rivitaloasuntojen muuttamista opetustiloiksi pidetään tarpeellisina. Lähiopetustuntien määrän riittävyys on opiskelijoiden kannalta tärkeä ja tähän on myös varauduttu. Valtion suunnalta ollaan lisäämässä jatkossa aikuiskoulutusta, jonka kehittämisessä kuntayhtymän tulee olla aktiivinen. - Nakkilan kunta toteaa, että Nakkilan kunnan kanssa on neuvoteltu Nakkilassa annettavan ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja tiloista. Kuntayhtymän taholta on ilmoitettu, että ratkaisuja tehdään vuoden 2011 aikana. Samoin yleissivistävästä lukiokoulutuksesta on vuoden 2010 aikana tarkoitus tehdä selvitys Sataedun alueella, jota Sataedu on ilmoittanut olevansa valmis koordinoimaan. Näistä asioista tulisi olla taloussuunnitelmassa enemmän informaatiota. - Siikaisten kunta pitää tärkeänä, että Kankaanpäässä olevat toiminnot säilyvät palvelemassa Pohjois-Satakunnan kuntien tarpeita. Erityisesti lähihoitajakoulutus on otettu tyydytyksellä vastaan. - Ulvilan kaupunki esittää seuraavia näkökohtia: o maakunnan toisen asteen ammatillinen koulutus on saatettu kilpailukykyiseen kuntoon o ikäluokkien pieneneminen edellyttää kuntayhtymältä jatkuvaa valmiutta ja aloitteellisuutta kehittämiseen ja tarjottavan koulutuksen kilpailukyvyn turvaamiseen o koulutuspalvelut on pidettävä laadukkaina ja on kuunneltava elinkeinoelämän o koulutustarpeita ja vastattava niihin nopealla reagoinnilla kuntayhtymän on oltava aktiivinen ja aloitteellinen toimija ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisessä o kaupunki pitää tärkeänä, että kehittämisresursseja kohdistetaan tasapuolisesti eri yksiköille ja turvataan Ulvilan yksikön hyvin kehittynyt koulutustoiminta Taloussuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon kuntien esittämät kannanotot. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta on osaltaan hyväksynyt Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen talousarvioesityksen.

13 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN ( JATKUU) Yh 83 Talousarvioesitys on esityslistan liitteenä. Lisätietoja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, ja talousjohtaja Sirpa Kesti, Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. Päätös; Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

14 Yhtymähallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN Yh 84 Satakunnan koulutuskuntayhtymän viranhaltijapäätökset ajalta Rehtori Juhani Aaltonen koulutus / virkamatka tutustumiskäynnit/messut 8 virka- / työvapaa sairausloma palvelussuhteet vuosiloma 41 lomarahavapaat vapautus opinnoista 2 hyväksilukeminen 67 mukauttaminen 14 kirjall. varoitukset 4-5 hankinnat eronneet / keskeyttäneet opiskelijavalinta 7-8 Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio koulutus / virkamatka virkavapaa/työvapaa sairausloma palvelussuhteet vuosilomat lomarahavapaat 6-7 hankinnat Talousjohtaja Sirpa Kesti lomarahavapaat 8 Rehtori Anja Lammio ja vs. rehtori Anne Laine virka-/työvapaa sairausloma lapsen sairaus 5-7 koulutus / virkamatka palvelussuhteet luento-opettajasopimukset vuosiloma opiskelun keskeyttäminen/eroaminen opiskelijan poissaolo 11 henk.koht. lisän vuosisidonnainen osa 4-5 kv-opiskelijavaihto 5

15 Yhtymähallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN ( JATKUU) Yh 84 Rehtori Hannu Mansikkakorpi koulutus/virkamatka 164, 167, 168, 171, 174, 175, 177, 180, 182, 184 virkavapaat/työvapaat 176, 183 palvelussuhteet 163, 166, 169, 170 sairauslomat 173, 181 hankinnat 165, 172, 178, 185 yksikön irtaimen omaisuuden myyminen 162 tilojen/kaluston vuokraaminen 179 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Lea Palomäki vuosiloma 1 virkamatka 1-2 Rehtori Jouko Salminen koulutus / virkamatka virka- / työvapaa sairausloma vuosiloma 24 TVA-päätökset 1 hankinnat OVTES:n päätökset: TVA 2 henk.koht. lisän vuosisidonnainen osa 1-3 eronneet / keskeyttäneet Rehtori Riitta Vahteristo erityisopiskelijat 2 opintoretket/tutustumiskäynnit 2-5 oppilaan eroaminen koulutus / virkamatkat lapsen sairaus 5-7 palvelussuhteet sairausloma virka-/työvapaa vuosiloma 17 vuosisidonnaiset osat 1-2 hankinnat Kehitysjohtaja Veli-Matti Vuori koulutus / virkamatka virkavapaat / työvapaa Yhtymähallitus päättää merkitä viranhaltijapäätökset ajalta tietoonsa saatetuiksi. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

16 Yhtymähallitus TIEDOKSIANTOASIAT Yh 85 Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan pöytäkirja 5/ Pöytäkirjan jäljennös on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän johtajan selvitys ammattiopiston Ulvilan yksikön rehtorin viran hakijoista ja haastatteluun kutsutuista hakijoista. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tiedokseen. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

17 Yhtymähallitus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN YHDISTYKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA Yh 86 Satakunnan koulutuskuntayhtymä on Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen KJY ry:n jäsen. Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry:n virallinen syyskokous pidetään Maassamme toimii vielä tämän vuoden kaksi ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien yhdistystä eli Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry. Satakunnan koulutuskuntayhtymä on jäsenenä KJY:ssä ja AKKL:ssä. Uusi järjestö on perustettu nykyisten KJY:n ja AKKL:n tilalle siten, sen varsinainen toiminta alkaa Asiallisesti kysymyksessä on siis jäsenyyden siirtäminen nykyisistä yhdistyksistä uudelle yhdistykselle eli ammatillisen koulutuksen järjestäjien valtakunnan tason järjestökenttää kehitetään. Uuden yhdistyksen nimi on ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys (AMKE ry). AMKE ry:n vuosikokous on Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Hallitus valitsee kokousedustajan KJY ry:n ja AMKE ry:n vuosikokoukseen. Kokousedustajaksi KJY ry:n ja AMKE ry:n vuosikokoukseen päätettiin valita yhtymähallituksen puheenjohtaja Lea Palomäki.

18 Yhtymähallitus SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN ESITTELY Yh 87 Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, ammattiopisto ja kehitys- ja palvelutoiminta esittelevät toimintaansa yhtymähallitukselle. Tässä kokouksessa on esittelyssä kehitysja palvelutoimintayksikkö. Esittelijänä toimii kehitysjohtaja Veli-Matti Vuori. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus merkitsee kehitysjohtaja Veli-Matti Vuoren esittelyn tiedoksi. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan päätösesityksen.

LEA PALOMÄKI KOKOUSKUTSU 3. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 2.3.2010 1. KOKOUSAIKA Tiistai 9.3.2010 klo 17.

LEA PALOMÄKI KOKOUSKUTSU 3. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 2.3.2010 1. KOKOUSAIKA Tiistai 9.3.2010 klo 17. KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 2.3.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistai 9.3.2010 klo 17.15 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, auditorio (Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 11.4.2012 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 11.4.2012 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.4.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.4.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.6.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 18.45 19.45 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700

Lisätiedot

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari) KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 17.8.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 23.8.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää

Lisätiedot

Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie

Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 10 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.11.2011 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi

Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 4.6.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi 17 Työsuojelupäällikön

Lisätiedot

Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone

Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.2.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.2.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone

Lisätiedot

Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 22.5.2013 31 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 11.6.2013 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 11.6.2013 1 KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.6.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Oura, Merikarvia KÄSITELTÄVÄT ASIAT 34 Sataedu Kokemäen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30. 3.2009 klo 17.00 20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui klo 19:10 Keskinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot