PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistö Oy BioCity Tykistökatu 6, Turku. Motto:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistö Oy BioCity Tykistökatu 6, 20 520 Turku. Motto:"

Transkriptio

1 Päivitetty / Jari Salomaa / bcpelastsuunn.doc PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistö Oy BioCity Tykistökatu 6, Turku Tämä suunnitelma painottuu kiinteistön luonteesta johtuen henkilöstön poistumisjärjestelyihin vaaratilanteessa Motto: VIRHEHÄLYTYKSIÄ EI OLE!! PALOKELLON SOIDESSA RAKENNUKSESTA ON AINA POISTUTTAVA KOKOONTUMISPAIKOILLE. Tiloihin palaaminen on sallittu vasta kun siihen annetaan lupa YLEINEN HÄTÄNUMERO Huomautus vaaraa aiheuttavista toiminnoista ja vaarallisista aineista BIOCITYN INFO ON TÄRKEIN TIEDON VÄLITTÄJÄ ONNETTOMUUDEN SATTUESSA. Tämän vuoksi kaikkien BioCityn yritysten/laitosten on toimitettava BioCityn isännöitsijälle Infoon: Tieto tiloissaan tapahtuvista vaarallisista toiminnoista (tulityöt, laajat huolto- ja korjaustyöt ym.). Ajan tasalla oleva luettelo käyttämistään vaarallisista aineista (tyyppi, määrä, sijainti)

2 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (2) 1 2. Pelastustoimintaan keskeisesti liittyvät tahot ja henkilöt: Hätäilmoitus (palokunta, ambulanssi) 112 Palolaitoksen varanumero Poliisi Poliisin varanumero Turku Science Park info (BioCity) ISS kiinteistöpalvelut / Olli Aartia BioCity:n yleisjohto - Bo Sangder Isännöinti-Saarto tai Kiinteistöhuolto - Olli Aartia ISS kiinteistöpalvelut tai Vartiointi ja hälytykset - G4 Services Tulityöluvat - Olli Aartia ISS kiinteistöpalvelut tai Isännöinti - Bo Sangder Isännöinti Saarto tai Suojeluhenkilöstö - suojelujohtaja VAKANSSI AUKI - apulaissuojelujohtaja Pasi Viljakainen väestönsuojan hoitajat suoja 1 suoja 2 ISS kiinteistöhuolto ISS kiinteistöhuolto Työpaikkasuojelun tehtävät liitetään seuraavalla sivulla olevien vastuuhenkilöiden ja työpaikoilla nimettyjen henkilöiden tehtäviin.

3 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (3) 2 3. Vastuu kerrosalueista 7. krs A-porras Jani Vainio (Biotie Therapies Oyj), p B-porras Sakari Heyno (Biovian Oy), p tai krs A-porras Martti Sointusalo (TY Biotekniikka), p B-porras Pirkko Hirsimäki (TY Patologian yksikkö), p tai krs A-porras / B-porras Eva Hirvensalo (Biotekniikan keskus), p krs A-porras Mia-Maria Karlsson (TY MediCity), p B-porras Kaisa Ivaska (TY/Anatomia) p ja Markku Ahotupa MCA tutkimuslaboratorio p krs A-porras Pirkko Luoma (ÅA Biokemia ja Farmasia), p tai B-porras, toimistoalue Eila Ahokas (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim), p krs A- ja B porras Jari Korhonen (ÅA Biologia), p tai krs Jari Salomaa (Mauno Koivisto -keskus), p tai krs = YK Levente Bacso (ÅA Biologia / kalaosasto), p tai krs = AK Henkilö tilanteen mukaan (ISS kiinteistöpalvelut)) Näiden vastuuhenkilöiden lisäksi kukin työpaikka huolehtii omalta osaltaan poistumisen ohjaamisesta palokellon soitua tai saatuaan siitä käskyn. Vastuuhenkilön sijaisuus tulee järjestää niin, että riittävän usea henkilö tuntee asian ja osaa toimia vaaratilanteessa. Em. henkilöt saavat ilmoituksen poistumisesta ja tarkistavat viimeksi, että kaikki ovat ko vastuualueelta poissa.

4 4. Sisällysluettelo Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (4) 3 1. Huomautus vaaraa aiheuttavaista toiminnoista ja vaarallisista aineista Pelastustoimintaan keskeisesti liittyvät tahot ja henkilöt: Vastuu kerrosalueista Sisällysluettelo Tarkastusmerkinnät Työpaikkaturvallisuus Kiinteistön kuvaus Yleiset puitteet Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka Kiinteistön vaaratekijöitä Kiinteistön palovaarallisimmat kohteet Muut vaaraa aiheuttavat kohteet Poistumisen yleiset järjestelyt ja ohjeet Hälytysjärjestelmä Kokoontumisalueet Pelastussuunnitelman perusteet Pelastussuunnitelman säädösperusteet Pelastussuunnitelman laatijat Pelastussuunnitelman jakelu ja päivitys Rakenteellinen suojelu Osastointi Merkkivalaistus Poistumistiet Väestönsuojat BioCityn suojeluorganisaatio Suojelujohtaja Apulaissuojelujohtaja Työpaikan suojeluvalvoja Ensiapuryhmä Alkusammutusryhmä Poikkeusolot Pelastussuunnitelman perusteet BioCityn toimintojen kuvaus Suojeltava henkilöstö Liittyminen Turun väestönsuojeluun Poikkeusolojen suojelun järjestelyt Suojelun johtaminen Työpaikkasuojelu Suojelupalvelu Varausmenettely Koulutus Suojelumateriaali Rakenteellinen suojelu Tiedottaminen Hälyttäminen Poikkeusolojen suojelun toteuttaminen Tulipalo Tapaturma Kaasu-, myrkky- ja kemikaalivaara Radioaktiivinen laskeuma Tavanomaisin asein käyty sota BC-aseet Liitteet BioCityn henkilömäärät keskimäärin Yritys- / työpaikkaohje Ehdotus eräistä toimenpiteistä Ensiapuohjeet Tulipalo-ohjeet Yleisötiedotukset Ttk-infoa varten (malli) Suojeluohjeen Tulityöt soveltamisohje Muu vaaratilanne - yleinen hälytysmerkki... 25

5 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (5) 4 5. Tarkastusmerkinnät Suunnitelman laadinta-, ylläpito-, ja hyväksymismerkinnät (Suunnitelman originaaliversiota säilyttää Jari Salomaa / BioCityn info) Laatija / ylläpitäjä Päiväys Hyväksyntä Laatija: Länsi-Suomen Pelastusalan liitto / Taisto Mäki Päivitysten kirjaus: Jari Salomaa Sisältöylläpito: Jari Salomaa Monistus ja jakelu: Bo Sangder Kiinteistön suojelutarkastusmerkinnät (omatoimiset tarkastuskierrokset) Tarkastuksen tyyppi Tarkastuksen suorittaja(t) Päiväys Huomautuksia Merkkivalot /poist.tiet Paloilmoitinlaitteet Viranomaisten tarkastusmerkinnät (palotarkastukset, suojan tarkastukset ym.) Tarkastuksen tyyppi Tarkastuksen suorittaja(t) Päiväys Huomautuksia Palotarkastus ks. tarkastuspöytäkirjat

6 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (6) 5 6. Työpaikkaturvallisuus TURVALLISUUS ON YHTEISTYÖTÄ Kiinteistö BioCity:n, Tykistökatu 6 turvallisuustoiminnalla saavutetaan sille asetetut tavoitteet vain, kun koko henkilöstö yhdessä toteuttaa suunnitelmassa mainitut asiat. Koko henkilöstön myönteinen asenne turvaa sekä asiakkaiden turvallisen asioimisen kiinteistön tiloissa että henkilöstön oman työn tekemisen. VOIT ESTÄÄ TULIPALOT JA ONNETTOMUUDET ENNAKOLTA Kaikista ennakkotoimenpiteistä huolimatta, erilaisia vaaratekijöitä on jatkuvasti olemassa BioCity:n tiloissa. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat yhteistyössä pelastusalan ihmisten kanssa kartoittaneet mahdollisia vaaratekijöitä, jotka toteutuessaan uhkaavat asiakkaita, henkilöstöä sekä yritystoimintaa. Kokemus on osoittanut, että jo tällä sivulla mainitut ohjeet huomioimalla voi henkilöstö estää lähes kaikki yleisimmät tulipalot ja onnettomuudet omassa työpaikassaan. TUPAKOINTI Henkilöstö saa tupakoida ainoastaan tupakointiin tarkoitetuissa paikoissa. Noudatathan ohjeita. AVOTULI JA TULITYÖT Avotuli ilman lupaa on koko kiinteistön tiloissa tiloissa sallittu vain erityisissä työpisteissä (laboratorio). Muualla se on luvanvaraista (lupa kiinteistöhuollolta). Avotuleksi katsotaan erityisesti tulityöt (korjaustyö). Myös kynttilä on avotuli. Olethan varovainen. Ilmoita töistä myös Ttk-Infoon LAITEVIAT Sähkö- ja muissa laitteissa (nestekaasu ja CO -verkosto ) palo- tai henkilövaaraa aiheuttavat viat on välittömästi ilmoitettava laitteesta vastuussa olevalle henkilölle. Samalla on huolehdittava, ettei viallista laitetta käytetä. JATKOJOHTOASENNUKSET Sähköä tarvitsevia kiinteitä tai puolikiinteitä laitteita ei saa kytkeä jatkojohdolla sähköverkkoon kuin vain korkeintaan yhden päivän ajaksi. Muutoin sähköturvamääräykset edellyttävät aina kiinteää sähköasennusta. Kahden tai useamman jatkojohdon käyttö eli ns. jatkojohtoketjutus samaan kytkentään on aina kielletty TILAPÄISLIITOKSET Nestekaasun ja CO 2 -verkoston tilapäisliitokset on kielletty ilman huoltohenkilöstön lupaa PALOVAARALLISET AINEET Toimitiloissa (laboratoriot) on mm alkoholia tutkimustarkoituksiin. Käsittele varoen. ULOSKÄYTÄVÄT JA VARATIET Poistumiseen tarkoitetut käytävät on aina pidettävä vapaina ja niissä olevien ovien lukot ja salvat on voitava avata sisäpuolelta ilman avainta. Poistumisteiden opasteita ei saa peittää ja merkkivalojen on oltava toiminnassa. PALO-OVET Palo-oviksi merkittyjä ovia ei saa milloinkaan kiilata auki eikä niiden sulkeutumista saa estää. ALKUSAMMUTUSVÄLINEET Alkusammutuskaluston on oltava merkityillä paikoilla ja niille luoksepääsyn tulee olla esteetön. Opasmerkkejä ei saa peittää. TILOJEN SIISTEYS Tarpeetonta tavaraa ja roskia ei saa säilyttää kiinteistön sisätiloissa. Erityisesti on huolehdittava kulkuteiden siisteydestä ja niiden käyttökelpoisuudesta joka hetki. OMAT TAIDOT Tutustu poistumisohjeisiin, jotta osaat itse ja voit auttaa muita!

7 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (7) 6 Osaatko antaa ensiapua? Osaatko käyttää sammutinta/sammutuspeitettä? Hanki tieto ja taito!!!!! 7. Kiinteistön kuvaus 7.1.Yleiset puitteet Kiinteistössä on 7 maanpäällistä kerrosta ja 2 kerrosta katutason alapuolella Suurin osa tiloista ( 2.-7.krs ) on toimisto- ja tutkimustiloja. Katutasossa on konferenssi-, liike-, ja ravintolatiloja sekä Åbo Akademin biotieteiden kirjasto. Kiinteistössä toimii liitteen käyttäjäluettelon mukaan 43 työpaikkaa, joissa henkilöstöä on yhteensä n. 800 henkeä. Keskimääräiset henkilöstöluvut kerroksittain on merkitty liitteen luetteloon. Heidän lisäkseen voi olla tilaisuuksiin osallistuvaa henkilöstöä mm Mauno Koivisto -keskuksessa, pienemmissä luentotiloissa ja ravintolatiloissa. Nämä sijaitsevat 1.kerroksessa (katutaso). Kiinteistöön kuuluvat lisäksi katusisäänkäynnillä ja poistumistiellä olevat matkatoimisto, kahvila ja tietokonealan myymälä, joissa henkilöstön lisäksi on asiakkaita. Maanpinnan alapuolella olevissa kerroksissa (-1.krs) työskentelee n henkeä ja siellä on myös tutkimuksen eläinsuojatiloja sekä autopaikoitus ja teknisiä laitteita. - 2.krs on kokonaan autopaikoitustiloja. 7.2.Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka 8. Kiinteistön vaaratekijöitä Rakennus on piirrustuksista ilmenevällä tavalla palo-osastoitu. Savunpoistoa varten on puhaltimet katolla ja kellarissa. Porraskäytävissä on varajärjestelmä, joka perustuu käsilaukaisuun ja kerroksissa on käytävissä avattavat ikkunat. Paloilmoitin- ja sprinklerjärjestelmä kattavat kaikki tilat. Rakennuksen keskiosan korkea hallitila on valvottu infrapunailmaisimin, jotka käynnistävät palokellot ja laukaisevat savunpoistojärjestelmän. Kummassakin käytävälinjassa (toimistosiipi ja laboratoriosiipi), kaikissa kerroksissa on pikapaloposti ja alkusammutin yhdyskäytävien risteyksessä. Lisäksi kiinteistössä on huomattava määrä yritysten hankkimia alkusammuttimia ja sammutuspeitteitä. Kiinteistössä on varavoimajärjestelmä, joka turvaa poistumisteiden opasteet ja ikkunattomien varapoistumisteiden turvavalaistuksen sekä tärkeiden laboratorioja tutkimuslaitteiden energian saannin. Poistumisopasteet sijoitetaan kussakin kerroksessa neljään pisteeseen, jotka sijaitsevat yhdyskäytävien risteyskohdissa. 8.1.Kiinteistön palovaarallisimmat kohteet

8 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (8) 7 Kiinteistön palovaarallisimmat kohteet ovat, laboratoriotilat eri kerroksissa (nestekaasu, alkoholi ym. aineet), ravintolan keittiötilat ja alimman kerroksen paikoitushalli. Viimemainittuun voi liittyä myös tahallisen ilkivallan riski.

9 8.2. Muut vaaraa aiheuttavat kohteet Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (9) 8 Läheinen rautatie voi onnettomuustilanteessa (vaaralliset aineet) aiheuttaa tarpeen tyhjentää BioCityn kiinteistö. Kiinteistössä on tulipalotilanteeseen liittyen myös aineita ja järjestelmiä, jotka voivat lisätä vaaraa sekä henkilöstölle, että pelastusmiehistölle. Sellaisia kohteita ovat mm: CO 2 - verkosto ja sen asema alakerrassa (-1.krs = 6+6 pulloa) TY:n nestemäinen typpi (-1.krs) tutkimuksessa käytettävien radioaktiivisten aineiden puoliintumisvarasto alakerrassa (-1.krs) Ongelmatilanteen voivat aiheuttaa myös kiinteistössä olevat koe-eläimet ja niiden poissiirto. Näistä ja muista vaaraa-aiheuttavista asioista (pysyvät ja tilapaiset) tulee olla tieto BioCity-infossa. 9. Poistumisen yleiset järjestelyt ja ohjeet 9.1.Hälytysjärjestelmä 9.2.Kokoontumisalueet Hälytys tapahtuu palokellolla, jonka toiminnan käynnistää halliosan infrapunailmaisimet ja paloilmoitin sekä paloilmoitinpainikkeet. Hälytys ja ilmoitus palotilanteesta (tai muu onnettomuus) varmennetaan ilmoittamalla infoon, joka ilmoittaa edelleen kiinteistöhuollolle (Aartia). Rakennuksesta poistutaan AINA palokellon soidessa! Kerrosvastaavan opastaa ja ilmoittaa käytettävän reitin (varsinainen tai varatie) opastetaulun mukaan. Opastetaulut ovat yhdyskäytävien risteyksessä kummassakin päässä rakennusta (yht 4 kpl / kerros). Poistuminen tapahtuu rauhallisesti, käskettyä reittiä pitkin kokoontumisalueille. Opastetaulut ovat ohjeen liitteenä Myös paikalle saapuva viranomainen (pelastustyönjohtaja tai poliisi) voi antaa määräyksen rakennuksen tai sen osan tyhjentämisestä. Kiireellisissä tapauksissa tyhjennyskäsky levitetään palokellolla ja vähemmän kiireellisissä tapauksissa suullisesti (info ilmoittaa kerrosvastaaville ja kiinteistöhuollolle). Kokoontumisalueet ovat: A-portaan päästä poistuville Hammaslääketieteen Laitoksen paikoitusalue ja B-portaan päästä poistuville Tahkonaukion paikoitusalue (DataCityä vastapäätä). Hissejä EI SAA KÄYTTÄÄ ja autohalliin EI SAA MENNÄ. Yritys- / työpaikkakohtainen yleisohje on liitteenä

10 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (10) Pelastussuunnitelman perusteet Pelastussuunnitelmalla avustetaan BioCityn henkilöstöä ennalta ehkäisemään tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä toimimaan oikein, jos yrityksen tiloissa tai piha-alueella syttyy tulipalo tai tapahtuu onnettomuus. Suunnitelmassa käsitellään tarvittavia toimenpiteitä sekä normaali- että poikkeusolojen aikana. Suunnitelman valmistelu ja siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat yrityksen (kiinteistön) johdolle, mutta suunnitelmassa mainitut toimenpiteet ja velvoitteet kuuluvat koko henkilökunnalle. Erityisesti on huomattava, että henkilöstö kantaa yhteisvastuuta myös asiakkaiden turvallisuudesta. Pelastussuunnitelman sisältämät velvoitteet selvitetään aina myös tilapäistä työskentelyä yrityksen tiloissa tai alueella harjoittaville henkilöille. Heillä on samanlainen vastuu turvallisuusasioiden toteutumisessa kuin on omallakin henkilöstöllä. Vastuu tiedottamisesta on suojelujohtajalla ja ao työprojektin vastuuhenkilöllä Pelastussuunnitelman säädösperusteet Pelastustoimilain perusteella BioCityn on laadittava pelastussuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon sekä normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet että poikkeusolojen vaikutus yrityksen toimintaan Pelastussuunnitelman laatijat Pelastussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneetpekka Silvennoinen/Turun City-Korttelin huolto ja Esa Halsinaho TtK-info sekä Taisto Mäki Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:stä Pelastussuunnitelman päivitys ja jakelu 1. Päivitys 2. Master Copy suojelujohtaja (vastaa sisällön ajanmukaisuudesta) BioCityn Info / Jari Salomaa (suorittaa päivitysten kirjauksen) 3. Monistus ja jakelu Isännöitsijä Bo Sangder jakaa päivitetyt versiot Turun kaupungin palo-/vspäällikölle (ilman liitteitä) ja kerrosvastaaville Kerrosvastaavat jakavat kopioita edelleen oman kerroksensa yrityksille tarpeen mukaan Pelastussuunnitelman päivityksestä on sovittu, että se päivitetään vuosittain alkuvuodesta ja sen toteutuksesta vastaa kiinteistön johto tai Pelastusalan Liitto erillistä korvausta vastaan. Suunnitelma tulee päivittää muulloinkin, jos toimintaympäristössä tai henkilöstössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Muutosilmoitus toimitetaan Turun kaupungin palo-/vsspäällikölle.

11 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (11) Rakenteellinen suojelu 11.1.Osastointi 11.2.Merkkivalaistus 11.3.Poistumistiet Kiinteistön tilat on osastoitu. Jotta osastointi tulipalotilanteessa toimii varmasti, palo-osastojen välissä olevia ovia ei saa koskaan kiilata auki. Merkki- ja turvavalaistus on todettu kohdassa 7.2. Merkkivalaistuksen on oltava jatkuvasti toiminnassa. Poistumista opastavat kilvet ja valaisimien suojukset ovat vihreävalkoisia eikä niitä saa missään olosuhteissa peittää. Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan (sarja A:20) laitteistot on kokeiltava vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokeiluista ja huoltotoimista on pidettävä päiväkirjaa, joka vuosipalotarkastuksen yhteydessä on esitettävä palotarkastajalle. Laitteiston huollosta ja kokeilusta vastaa omistajan nimeämä huoltaja (Olli Aartia). Poistumisteihin kuuluvat uloskäytävät, varatiet ja suoraan ulos johtavat ovet. Poistumisteiden ja niihin johtavien kulkuteiden kulkukelpoisuudesta on jokaisen henkilökuntaan kuuluvan huolehdittava. Poistumisteille ei saa asettaa eikä niillä säilyttää irtokalusteita eikä muutakaan tavaraa. Poistumisopasteet on todettu kohdassa Väestönsuojat Kiinteistössä on kaksi väestönsuojaa,jotka on mitoitettu suoja 1/ 750 henkilöä ja suoja 2 / 1180 henkilöä Väestönsuoja on kiinteistön hallinnassa normaaliaikana ja poikkeusoloissa. Väestönsuojat sijaitsevat rakennuksen pohjakerroksessa piirustuksista ilmenevässä paikassa. Suoja 1 varataan BioCityn henkilöstön käyttöön ja suoja 2:en sijoitetaan EuroCityn, ElektroCityn ja DataCityn henkilöstöä. Suojelumateriaalit ja hankintasuunnitelma on esitetty liitteessä.

12 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (12) BioCityn suojeluorganisaatio 12.1.Suojelujohtaja 12.2.Apulaissuojelujohtaja 12.3.Työpaikan suojeluvalvoja 12.4.Ensiapuryhmä Suojeluorganisaatio normaalioloissa on suunnitelman alkuosassa kohdassa 2 ja 3 esitetyn mukainen. Sitä voidaan poikkeusoloissa täydentää tilanteen vaatimalla tavalla. BioCityn suojelujohtaja on ilmoitettu yhteystiedoissa kohdassa 2. Keskeisiä suojelujohtajan tehtäviin kuuluvia asioita normaaliolojen aikana on mm.: vastata BioCityn suojelun valmisteluista ja toteutuksesta vastata pelastussuunnitelman ja toimintaohjeiden laadinnasta ja sen ajan tasalla pitämisestä huolehtia henkilökunnalle annettavasta suojelukoulutuksesta osallistua palo- sekä työturvallisuuteen liittyviin tarkastuksiin ja ohjata henkilöstöä huolehtimaan omaehtoisesti turvallisuusasioista huolehtia, että poistumiseen tarkoitetut ja merkityt kulkutiet ovat käyttökelpoiset ja ovet ovat avattavissa ilman avainta sisäpuolelta aina työajan puitteissa tai muiden tilaisuuksien niin vaatiessa. BioCityn apulaissuojelujohtaja on ilmoitettu yhteystiedoissa kohdassa 2. Hänen tehtävänään suojeluasioissa on toimia suojelujohtajan apuna sekä toimia tarvittaessa suojelujohtajan sijaisena sekä lisäksi mm.: opastaa henkilökuntaa henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa korostaa kiinteistössä toimiville yrityksille,että uusi työntekijä yhdessä työpaikan suojeluvalvojan kanssa perehtyy kiinteistön ja yrityksen turvallisuusohjeisiin ja antaa hänelle tarvittavat tiedot tulipalojen ja onnettomuuksien varalta. johtaa oman vastuualueensa palontorjunta- ja ensiapuvalmiutta ja suunnitelman ylläpitoa toimintaohjeiden osalta tarkastaa määräajoin oman alueensa ensiapuvalmius, alkusammutusvalmius, kulunvalvonta ja evakuointivalmius poistumisteineen osallistuu uuden henkilöstön perehdyttämiseen turvallisuusasioihin valvoo työpaikan sisäisten turvallisuusohjeiden noudattamista Kullekin työpaikalle nimetään ja koulutetaan toimintakykyinen henkilö tai työpari ensiapua varten.heidän vastuullaan on tapaturman tai sairauskohtauksen tapahtuessa aloittaa ensiavun antaminen sekä tarvittaessa elvytys. Näistä henkilöistä kootaan tarvittaessa henkilöt suojelupalveluryhmään. Kukin organisaatio/työpaikan suojejeluvalvoja huolehtii alueensa ensiaputarvikkeiden hankinnoista sekä niiden sijoittelusta.

13 12.5.Alkusammutusryhmä Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (13)12 Kullekin työpaikalle nimetään ja koulutetaan alkusammutustaitoiset henkilöt. Heidän vastuullaan on tulipalon syttyessä aloittaa alkusammutus käytettävissä olevilla alkusammutusvälineillä,joista kiinteistöön kuuluvat sijaitsevat kerrostasanteiden yhdyskäytävillä.lisäksi heidän tehtävänään on valvoa ja huolehtia, että työtiloissa olevat alkusammuttimet ovat aina saatavissa eikä niitä tai niiden sijaintia osoittavia merkkejä ole peitetty. 13. Poikkeusolot Poikkeusoloilla tarkoitetaan valtioneuvoston julistamaa valmiustilaa, joka voi johtua mm: suuronnettomuudesta vakavasta taloudellisesta kriisistä levottomuuksista tai sotatoimista Suomen lähialueella Suomen alueellisen koskemattomuuden vakavasta loukkauksesta, sodan uhasta tai Suomeen kohdistetusta asellisesta hyökkäyksestä Tällöin toimitaan valmiuslain 1080/91 puitteissa. Väestönsuojelujärjestelmät saatetaan valtioneuvoston päättämään valmiustilaan ja viranomaisille voidaan antaa normaaleja laajempia valtuuksia puuttua kansalaisten liikkumiseen, toimintaan ja omaisuuteen Pelastussuunnitelman perusteet BioCityn pelastussuunnitelma poikkeusoloja varten perustuu keskeisiltä osin lakiin väestönsuojelusta sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten suojelujärjestelyistä. Tavoitteena on henkilöstön, asiakkaiden ja omaisuuden suojaaminen sekä yrityksen toimintojen jatkuvuuden turvaaminen myös poikkeusolojen aikana BioCityn toimintojen kuvaus 13.3.Suojeltava henkilöstö Toiminnan laatu ja laajuus kiinteistössä ovat riippuvaisia vallitsevan poikkeustilanteen olosuhteista. Normaalin toiminnan lisäksi voi tulla viranomaisten antamia tehtäviä, jotka aiheuttavat muutoksia työsuoritteiden tärkeysjärjestykseen ja henkilöstön työtehtäviin. Toisaalta tutkimus- ja kehitystyö saattaa rajoittua niin, että kiiinteistössä työskentelee tavallista vähemmän henkilöitä. Säteilyvaaratilanteessa vain eri työpaikkojen nimeämä minimihenkilöstö on paikalla niin, että käytössä oleva suojeluvälineistö mahdollistaa suojeluhenkilöstön tarkoituksenmukaisen toiminnan. Välttämättömän henkilöstön lisäksi on huolehdittava mm koe-eläinten päivittäisistä tarpeista. Henkilökuntaa työskentelee poikkeusoloissa alkuvaiheessa suunnilleen sama määrä kuin normaaliaikanakin. Myöhemmässä vaiheessa mm puolustusvoimien tehtävät vähentävät miespuolista henkilöstöä. Henkilöstö voi muutenkin osin vaihtua, koska tällä hetkellä voimassa olevan Turun kaupungin väestönpelastussuunnitelman mukaan kaupungissa toteutetaan viranomaisten niin harkitessa osittainen evakuointi, jonka perusteella esim. alle 15 vuotiaat lapset äiteineen

14 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (14)13 evakuoidaan. Evakuointia saattaa tapahtua myös vapaaehtoisesti. Kiinteistössä on aiemmin todetut kaksi väestönsuojaa. Niissä on tilaa yhteensä 1930 henkilöä varten Liittyminen Turun väestönsuojeluun BioCityn tilat sijaitsevat Turun pelastussuunnitelmassa määritetyn aluejaon mukaisesti siten, että _ suojelupiiri nro. 3 suojelulohko on nro. 2 suojeluyksikkö on nro. 101 Turun kaupungin johtokeskus sijaitsee Samppalinnanmäen suojatilassa. Suojelulohkon johtokeskus sijaitsee Kupittaan koululla. Suojeluyksikön johtopaikka määrätään Turun väestönsuojeluviranomaisten toimesta siinä vaiheessa, kun Suomessa siirrytään ns. tehostetun valmiuden aikaan. Turn kaupungin väestönsuojeluun liittyvät asiat ovat Turun palolaitoksen vastuulla. Turun väestönsuojelupäällikön virka on liitetty palopäällikön virkaan. 14. Poikkeusolojen suojelun järjestelyt 14.1.Suojelun johtaminen BioCityn suojelu toteutetaan saman perusorganisaation mukaan kuin normaaliaikanakin. Suojelupalveluryhmän toiminta korostuu poikkeusoloissa, kun mittavampia onnettomuusuhkia on olemassa. Tehtäväkuvauksien määrityksistä tullaan sopimaan kuitenkin vasta tilanteen niin vaatiessa. BioCityn suojelua johtaa poikkeusoloissa suojelujohtaja apunaan apulaissuojelujohtaja tai muu tehtävään erikseen nimetty henkilö, jolloin suojelujohtajien tehtäviin lisätään normaaliolojen tehtävien lisäksi mm.: suojelun yleisjärjesteyt ja johtaminen vastuuhenkilöiden nimeäminen ulkoisen hälytyksen vastaanotto- ja viestijärjestelyt sisäisen hälytyksen toimeenpano liikkeen vartioinnin järjestelyt suojeluryhmien nimeäminen suojelumateriaalin hankinta henkilöstön koulutus yhteydenpito suojeluyksikön väestönsuojeluhenkilöihin muut poikkeusolojen toimintaan liittyvät BioCityä koskevat erityistoiminnot Suojelujohtajan ja apulaissuojelujohtajan tehtävänkuvaukset tarkennetaan tilanteen vaatimusten mukaisesti sen jälkeen, kun varsinainen käsky väestönsuojeluorganisaation perustamisesta on annettu tai muu olosuhde sitä edellyttää.

15 14.2.Työpaikkasuojelu 14.3.Suojelupalvelu 14.4.Varausmenettely 14.5.Koulutus Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (15)14 Kiinteistössä toteutetaan samaa työpaikkasuojelua kuin jo normaaliaikanakin. Työpaikan suojeluvalvojan tehtäväkenttään tulee mm seuraavia lisäyksiä normaaliaikaan verrattuna. Suojeluvalvoja: johtaa toimialueensa siirtymisen korkeampaan valmiuteensuojelujohtajan ohjeiden mukaan, jolloin tarkistaa käytettävissä oleva henkilöstön tarkistaa toimintaohjeiden riittävyyden tarkistaa koulutuksellinen valmiuden toimintatilanteessa tarkistaa hälytyksen perillemenon johtaa työpisteen evakuointia ja valvoa järjestyksen säilymistä tarkistaa poistumistilanteessa paikkojen kunnon ja erilaiset laitteet tekee ilmoitukset suojelujohtajalle Poikkeusolojen suuronnettomuustilanteessa suojelupalvelua vahvennetaan seuraavasti. Tulipalojen sammutusta varten perustetaan työpaikkojen koulutetusta henkilöstöstä 1+3 vahvuinen sammutuspartio. Ryhmä varustetaan saatavilla olevilla sammutusvälineillä ja varusteilla. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös osallistua pelastus- ja raivaustoimintaan sekä ensiavun antamiseen. Ensiavun antamista varten perustetaan työpaikkojen koulutetusta henkilöstöstä 1+3 vahvuinen ensiapupartio. Ryhmä varustetaan saatavilla olevilla ensiaputarvikkeilla. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös alueella tapahtuvien sairauskohtausten hoitaminen sekä tarvittaessa sairaankuljetuksesta huolehtiminen. Rakennuksen korjaus- ja huoltotoimintaa varten perustetaan koko rakennusta varten erillinen korjausryhmä, jonka perustamisesta vastaa lähinnä kiinteistöhuoltoyhtiö ja tarvittaessa rakennuksen omistaja ja haltija. Edelläolevat partiot muodostavat suojelupalveluryhmän. Suojeluorganisaatioon nimetyt ovat osa suojeluyksikkö 101:n suojeluhenkilöorganisaatiota ja heitä voidaan käyttää tarvittaessa koko suojeluyksikön tai sitä laajemmallakin alueella. Poikkeusoloissa kaupungin yleisen väestönsuojeluorganisaation antamaa apua ei välttämättä ole aina saatavilla. Asevelvolliset henkilöt, jotka luokitellaan kiinteistössä toimivien yritysten toimintojen kannalta ratkaisevan tärkeiksi, pyritään varamaan sotilasviranomaisilta. Tällä hetkellä asevelvollisten henkilöiden varausmenettelyä sotilasviranomaisilta ei ole toteutettu. Varausmenettely on uusittava sotilasviranomaisten vaatimusten mukaisesti määräajoin. Suojelujohtajalle ja apulaissuojelujohtajalle hankitaan heille tarkoitettu kurssikoulutus jo normaaliaikana. Väestönsuojien hoitajat ohjataan heille tarkoitetulle kurssille.

16 14.6.Suojelumateriaali 14.7.Rakenteellinen suojelu 14.8.Tiedottaminen 14.9.Hälyttäminen Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (16)15 Samoin pyritään työpaikkojen suojeluvalvojat ohjaamaan esim talosuojelukoulutukseen, jota Turun kaupunki järjestää. Henkilöstölle annetaan jo normaaliaikana työturvallisuuteen liittyvänä koulutuksena ensiapu- ja alkusammutuskoulutusta. Annettua koulutusta kerrataan mahdollisuuksien mukaan tilanteen niin vaatiessa. Tämän suunnitelman keskeiseen sisältöön henkilökunta on perehdytetty suojelujohtajan määrittämässä laajuudessa. Viimeistään siirryttäessä ns. tehostetun valmiuden aikaan Turun yleisen väestönsuojelun organisaation toimesta annetaan suojelusta vastaaville omatoimisen suojelun henkilöille perehdyttämiskoulutusta. Suojelumateriaali hankitaan puuttuvilta osin kiinteistön omistajan toimesta. Poikkeusolojen aikana tarvittavien henkilökohtaisten suojelutarvikkeiden sekä muun materiaalin lisähankinta toteutetaan erillisen hankintasuunnitelman mukaisesti. Rakennuksessa olevaan väestönsuojaan on varastoitu kiinteistön omistajan toimesta hankittu ja hankittava materiaali. Suojelumateriaalia voidaan hyödyntää soveltuvin osin (esim ensiapu ja työkalut) normaaliajan käytössä suojelujohtajan ohjeiden mukaan. Lista suojelumateriaalista ja hankinnoista on liitteenä. Rakennuksessa on kaksi S1-luokan väestönsuojaa, joihon mahtuu 1930 ihmistä. Suojapaikat on tarkoitettu kiinteistössä paikalla olevien (max820 henk)käyttöön.lisäksi suojasta on varattu tilaa seuraavasti - EuroCity 457 henk - ElectroCity 500 henk - DataCity 40 henk Suojan haltija (=kiinteistön johto) nimeää väestönsuojaan tarvittavan suojeluhenkilöstön. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti kuin normaaliaikanakin. Tiedottamista täydennetään tarvittaessa Turun väestönsuojelun johtokeskuksen tiedotustoimiston antamilla tiedotteilla. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu normaaliaikanakin käytössä olevien tiedotusvälineiden kautta ja lisäksi tarpeen mukaan seiniin kiinnitettävillä julkisilla kuulutuksilla. Myös suojeluyksiköllä on oma tiedotusvastaava, jonka tehtävänä on lähinnä varmistaa tiedotusten perillemeno. Sisänen hälyttäminen tapahtuu normaaliajan menettelyn mukaisesti. Tieto tarpeesta antaa henkilökunnalle ja asiakkaille ennakkohälytys esim. siirtymisestä suojatiloihin tulee suojeluyksikön johtajan kautta. Viranomaisten niin määrätessä kiinteistössä järjestetään jatkuva puhelinpäivystys, jonka tehtävänä on ottaa vastaa tiedotukset sekä kuunnella jatkuvasti erikseen päätettävää radioasemaa.

17 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (17)16 Ulkoinen hälytys annetaan Turun kaupungin johtokeskuksen toimesta väestöhälyttimillä. Lähin hälytin sijaitsee entisen viljasiilon katolla kiinteistön läheisyydessä. Lisäksi viranomaiset tiedottavat radiovastaanottimien kautta.

18 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (18) Poikkeusolojen suojelun toteuttaminen 15.1.Tulipalo 15.2.Tapaturma Yleisimpien tulipalojen syttymissyiden lisäksi tulipalon vaaraa lisää vallitsevan poikkeusolon aikaiset uhkakuvat, kuten terrorismi ja mahdolliset pommitukset. Toteutettava tehostettu tulipalojen sammutus on sammutuspartion vastuulla. Syttyneestä tulipalosta tehdään aina ilmoitus suojeluyksikön johtajalle, joka pyrkii saamaan paikalle lisäavuksi muualta omatoimisen suojelun henkilöstöä ja tarvittaessa myös yleisen väestönsuojelun sammutusvoimia. Henkilövahingot hoidetaan ensiapupartion toimesta. Tarvittaessa sairaankuljeusauto tilataan suojeluyksikön johtajalta, joka välittää pyynnön suojeulohkohkon johtokeskukseen Kaasu-, myrkky- ja kemikaalivaara 15.4.Radioaktiivinen laskeuma Kiinteistön tiloissa on nestekaasua, ja kaasupulloja, joista aiheutuva uhka ilman terroritekoa on vähäinen. Rautatiellä kuljetetaan vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja aineita, joista saattaa eräin edellytyksin muodostua vaaratilanteita. Poikkeusoloihin liittyen saattaa vaarana olla esim. käytettävät taistelukaasut. Radioaktiivinen laskeuma saattaa olla seurauksena joko ydinvoimalaonnettomuudesta tai ydinaseen räjähdyksestä. Tapahtuman hoitaminen viranomaisjohtoisesti ei edellytä lainsäädännössä muutoksia vaan tapahtuman vaatima toimivalta on viranomaisilla olemassa joka hetki. Laskeuman mahdollisesti aiheuttavaa pilveä seurataan ja liikkeistä tehdään ennusteita. Aikaa elintarvikkeiden hankintaan sekä suojautumiseen on yleensä riittävästi. Väestölle annetaan ensin säteilyvaroitus, jonka seurauksena ihmisiä kehotetaan valmistautumaan suojaukseen. Jos säteilyvaroitusta seuraa säteilyhälytys, on ihmisten mentävä suojaan. Valtion viranomaiset antavat radiolla ohjeita suojassa olemisen tarpeesta sekä arvioivat suojauksen tarpeen pituuden Tavanomaisin asein käyty sota 15.6.BC-aseet Toiminnot noudattavat Turun johtokeskuksen ja sotilasviranomaisten antamia toimintaohjeita, jotka laaditaan vallitsevien olosuhteiden perusteella. Biologisten aseiden ja kemikaalien käyttöön kiinteistön omistajan tulee varautua hankkimalla suojelupalveluryhmää varten suoja-asuja kolmen hengen partion toiminnan mahdollistamiseksi ja puhdistusvälineitä, joita käyttävät rakennuksen väestönsuojaan sijoittuva henkilöstö. Varsinaiset torjuntatehtävät ja muut tehtävät toteutetaan Turun väestönsuojeluviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

19 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (19) Liitteet 16.1.BioCityn henkilömäärät keskimäärin Keskimääräinen henkilöluku kerroksittain normaalina työpäivänä: 7.krs 75 henk 6.krs krs krs krs krs krs 20-1.krs 10 Yhteensä noin 820 henkilöä. Mikäli Mauno Koivisto -keskuksessa tai muissa kokoustiloissa on kokouksia tai luentoja, niin henkilöitä saattaa olla muutamasta kymmenestä yli sataan henkilöä 1.kerroksen tiloissa. Lisäksi ovat kiinteistöön kuuluvina suoraan kadulle liittyvinä matkatoimisto, kahvila ja tietotekniikka-alan yritys henkilöstöineen ja asiakkaineen.

20 16.2. Yritys- / työpaikkaohje Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (20)19 Liite Palo- ja vaaratilanteessa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: PELASTA itsesi ja vaarassa olevat SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella HÄLYTÄ palokunta: Puhelin 112. Järjestä palokunnalle myös opastus RAJOITA PALOA. Sulje ovet ja ikkunat ILMOITA SISÄISESTI: infoon huoltohenkilöstölle (ISS kiinteistöpalvelut) oman kerroksesi vastuuhenkilölle tarvittaessa paina paloilmoitinpainiketta, jotta palokellot hälyttävät ja muutkin saavat poistumiskäskyn OHJAA väki vaara-alueelta poistumisreiteille (ks. opastetaulu) JOHDA joukko rauhallisesti omalle kokoontumisalueellesi ulos. HUOM! Pääaulan poikki johtavat yhdyskäytävät eivät ole kokoontumisalueita. ILMOITA KERROSVASTAAVALLE kokoontumispaikalla, että kaikki ovat poistuneet Tarkistuksia ennen lähtöä: ovet ja ikkunat suljettu? koneet ja laitteet sellaisessa tilassa, että ne voi jättää? lukitukset? mitä elintärkeätä mukaan? yrityksen sisäiset toimenpiteet annettujen ohjeiden mukaisesti? ovatko kaikki lähteneet??!

21 16.3.Ehdotus eräistä toimenpiteistä Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (21)20 1. Kootaan työpaikkakäyttöä varten lyhennelmä ohjeista.sen pohjana voisivat olla sivut 1-2, s. 4, kohta 8 ja liitteen työpaikkaohje.ohje on monisteena tarkoitettu henkilöstötiedottamisen pohjaksi ja uuden henkilöstön tai työryhmän perehdyttämiseen. 2. Paloviranomaisen ehdotuksena pääkäytävillä olisi tarpeen keskuskuulutusjärjestelmä vaaratilanteiden varalta. Järjestelmä voitaisiin aluksi korvata esim hankkimalla infoon käsikaiutin ja kokeilla sillä annettavan tiedotuksen kuuluvuutta. 3. Koulutus on osa järjestelmän toimivuutta. Se tulisi toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäyhdistyksen toimenpitein sille henkilöstölle, joka toimii eri kerrosten vastuuhenkilöinä. 4. Yritysten ja laitosten tulisi pitää henkilöstölleen tiedotustilaisuus menettelytavoista vaaratilanteissa ja perehdyttää myös uusi henkilöstö ohjeisiin. 5. Yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa voidaan järjestää sopivissa yhteyksissä kiinteistöä koskeva harjoitus toimintojen testaamiseksi.

22 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (22) Ensiapuohjeet Hätäensiavulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla onnettomuustapauksissa ylläpidetään uhrin elintoimintoja. Toimenpiteet ovat käyttökelpoisia myös äkillisissä sairauskohtauksissa. Hätäensiavun perusmalli on seuraavalla sivulla Yleisiä toimintaohjeita tapaturma- tai äkillisiin sairakohtaustapauksiin Vaikea tapaturma tai sairaskohtaus Lievä tapaturma Totea, hengittääkö potilas, sykkiikö hänen sydämensä. Ellei, aloita elvyttäminen heti ja kutsu apua. Tee hätäilmoitus Älä jätä loukkaantunutta tai sairaskohtauksen saanutta yksin. Hoidetaan paikalla tai käymällä työterveys- tai ensiapuasemalla. Tapaturmien ehkäisemiseksi noudata turvallisia työtapoja. ilmoita riskitekijöistä esimiehellesi. opettele tekemään hätäilmoitus. selvitä, missä ensiapukaapit sijaitsevat. ota selvää työpaikan ea-taitoisista henkilöistä. selvitä työterveys- tai ensiapuaseman sijainti. Hälytykset Yleinen hätänumero 112, myös sairaankuljetus

23 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (23)22

24 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (24) Tulipalo-ohjeet TULIPALON SATTUESSA PELASTA SAMMUTA ILMOITA EHKÄISE OPASTA itsesi ja vaarassa olevat. palo lähimmällä alkusammuttimella. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat. palosta yleiseen hätänumeroon palon laajeneminen. Poista lähellä olevat tulenarat esineet, kaasupullot jne. Sulje ovet ja ikkunat palokunta paikalle. VALMISTAUDU TILAN TYHJENTÄMISEEN. TIEDOTA MUILLE *** TOIMI RIPEÄSTI JA HARKITEN *** *** ÄLÄ VAARANNA ITSEÄSI JA MUITA *** *** HUOLEHDI AINA, ETTÄ PÄÄSET POISTUMAAN *** SAMMUTTIMEN KÄYTTÖ: Sammuta ulkona tuulen yläpuolella Sammuta alhaalta ylös. Suuntaa suihku palavaan kohteeseen. Aloita oikealta etäisyydeltä: Jauheella ja vesisammuttimella n. 2,5 m ja hiilidioksilla n. 0,5 m. Sammuta nestepalo pinnan suuntaisesti suunnatulla jauhepilvellä tai vesisumulla Suurempaan paloon käyttäkää useampaa sammutinta samanaikaisesti. Toimita vähänkin käytetty sammutin välittömästi huoltoon.

25 16.6.Yleisötiedotukset Infoa varten (malli) Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (25)24 TIEDOTUS TULIPALOSTA Huomio, huomio. Tiedotus kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistössämme on tulipalon alku. Sammutustöihin on ryhdytty. Pyydämme kaikkia pysymään rauhallisesti paikoillaan ja odottamaan lisäohjeita. Pitäkää ovet suljettuina. Attention, please, attention please. A small fire has been discovered in our building. Work has been started to put out the fire. We ask everybody stay calm and to remain where they are and wait for further instructions. Please keep all doors closed. Giv akt, giv akt. Meddelende till alla gäster och personalen. En mindre brand har upptäctks i byggnaden. Släckningsarbeten har påbörjats. Vi ber er alla att lungt stanna på era platser och vänta på ytterligare direktiv. Håll dörrerna stängda. POISTUMISKÄSKY Huomio, huomio tärkeä tiedotus henkilöstölle ja asiakkaille. Tulipalon takia tyhjennämme kiinteistön varmuuden vuoksi. Pyydämme Teitä poistumaan opastein merkittyä reittiä ulos valittömästi. Työpisteen vastuuhenkilö antaa lisäohjeita tarvitessa. Hissit eivät turvallisuussyistä ole käytettävissä. Attention, please, Attention please. Because of the fire, the building will be evacuated. Please, remain calm. We ask you to use the nearest EXIT door or staircase. Please, follow the instructions given by our personnel, who will assist you in leaving the building. Do not use the elevators. Giv akt, giv akt. Ett viktigt meddelande till alla gäster och personalen. På grund av branden skall byggnaden för säkerhets skull evakueras. Vi ber er omedelbart avslägna er ut. Avslägna er genom med EXIT märkta dörrar eller trapputgångar. Vår personal ger er närmare direktiv, följ deras instruktioner. Använd inte hissarna.

26 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (26) Suojeluohjeen Tulityöt 1/2002 -soveltamisohje Tulityöt, suojeluohjeen1/2002 (löytyy esim. internetistä määräyksiä on noudatettava niissä tapauksissa, joissa suojeluohje on liitetty osaksi vakuutussopimusta. Tulityöt, suojeluohje liitetään yritysten omaisuusvakuutuksiin (palorunkoiset vakuutukset) ja toiminnan vastuuvakuutuksiin. Tulitöiden valvontasuunnitelma on osa yrityksen pelastussuunnitelmaa Tulitöiden valvontasuunnitelmassa määritellään tulityöt, vakituiset tulityöpaikat, tilapäiset tulityöpaikat ja tilapäisillä tulityöpaikoilla noudatettavat lupa- ja turvatoimenpiteet Tulitöiden tekijältä edellytetään tulityökortti ja tulityölupa, kun tehdään tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Tehtäessä tulitöitä asiakkaan tiloissa tilapäisellä tulityöpaikalla edellytetään tulityön suorittajalta tulityökortti. Tulityötä tehtäessä on noudatettava ensi sijassa tilaajan tulitöiden valvontasuunnitelmaa, tai ellei sellaista ole, työnsuorittajan valvontasuunnitelmaa. Vakituisella tulityöpaikalla tulitöiden tekeminen ei edellytä työntekijältä tulityökorttia eikä työkohtaista tulityölupaa. Rakennus- ja korjaustyömaat ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja lukuunottamatta erikseen hyväksyttyjä vakituisia tulityöpaikkoja. Rakennus- ja korjaustyömaan työmaakohtaisessa tulitöiden valvontasuunnitelmassa voidaan edellämainitusta yleisperiaatteesta poiketen määritellä työmaa-alueita tai työvaiheita, jotka eivät edellytä työntekijältä tulityökorttia eikä tulityölupaa. Tulityön tekijältä ei tällä hetkellä edellytetä tulityökorttia eikä tulityölupaa, kun tehdään tulityötä omakotitaloissa tai maatiloilla. Työtä tehtäessä on kuitenkin noudatettava tulitöistä annettuja turvallisuusohjeita Muu vaaratilanne - yleinen hälytysmerkki Tällainen tilanne voi olla yrityksen ulkopuolella sattunut vaarallisten aineiden onnettomuus tai yrityksen toiminnan häiritsemiseksi tehty pommiuhkaus. Tällaisesta tilanteesta voivat viranomaiset antaa tiedon yleisellä hälytysmerkillä ja sitä täydentävällä muulla tiedottamisella. Toiminta yleisen hälytysmerkin kuultua Yleinen hälytysmerkki on sireenihälyttimellä noin minuutin kestävä vuoroin nouseva ja laskeva äänimerkki torvi-/pillihälyttimellä katkonainen, noin kahden sekunnin jaksoissa kuuluva äänimerkki

27 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (27)26 YLEISEN HÄLYTYSMERKIN KUULTUA: Saatetaan asia tiedoksi suojelujohtajalle *** Pysytään sisätiloissa, kunnes viranomaiset antavat muun ohjeen *** Katkaistaan ilmastointi, suljetaan ikkunat ja tuuletusventtiilit *** Kuunnellaan radiosta lisäohjeita ja toimitaan niiden sekä suojelujohtajan ohjeiden mukaan *** vältetään puhelimen käyttöä (ulkopuhelut)

28 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (28)27 Ensiapukaappi Ensiapulaukku Suojat 1 ja 2 On nyt Tarve/ hank Ensiside 2 2/2-6/6 Paarit hihnoineen 1/1-2/2 Huopa tai lämpöpeite 1/1-2/2 Huomautuksia pieni/25, Iso/50 henkilöä Joditabletit /- 4 tablettia/ henkilö Vedensäilytysaine /hank vesisäiliön tilavuutta vastaava määrä Suojakypärä 2 2/2-6/6 Suojakäsineet 2 2/2-6/6 Suojalasit 2 2/2-6/6 Suojanaamari 2 2/2-6/6 Suoja-asu 2 2/2-6/6 (esim. sadeasu henkilöstöltä) Kumisaappaat 2 2/2-6/6 (henkilöstöltä) Käsivalaisin 2 2/2-6/6 Käsisammutin 28 28/- kerrostasanteet+lisää autohallit Pikapaloposti /- Kerrostasanteilla käytävät Sammutuspeite /- Runsaasti työtiloissa Sankoruisku 1/1-2/2 SUOJELUMATERIAALIN HANKINTA Nimike Johto Työpaikka Suojan merkitsemiskilpisarja 1/1 2 2/- Suojan työkalut 1/1-2/2 luettelo alla Säteilymittari 1-1/1 Puhelinlinja ja -kone 1/1-2/2 suojassa toimii myös GSM?Varataan Radiovastaanotin 1/1 2 2/- Varataan infosta Opas- ja ohjekirjallisuutta on on on/- Hankintasuunnitelma: Suojan työkalut: rautakanki, lapio, kirves, pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkurit, kirves, kenttälapio, sorkkarauta, saha, rautasaha+varateriä, jakoavain, linjapihdit, ruuvitalttoja, vasara, nauloja, puukko, pelastusköysi Eräät suojautumistilanteen materiaalit on määritetty sillä perusteella, että suunnitelman kohdan nn mukaisesti toimitiloissa työskentelee esim. säteilyvaaratilanteessa vain johdon edustaja ja suojelupalvelupartio vaihtohenkilöineen: yhteensä neljä-kuusi henkilöä. Muuten toiminnat ovat keskeytyksissä ja henkilöstö poissa kiinteistöstä. Tarvike Määrä Hankintavuosi Kustannusarvio Suojeluhenkilöstön materiaali 1 ltk Väestönsuojan materiaali 2 ltk Joditabletit (500 henk) 2000 kpl Vedensäilytysaine

29 Kiinteistö Oy BioCity - PELASTUSSUUNNITELMA (29)28

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma SISÄLLYS KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS... 3 TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI... 4 YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012

As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012 As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012 Hyväksytty taloyhtiön hallituksessa 27.03.2012 2 Sisällysluettelo KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 SUOJELUHENKILÖSTÖ... 3 YHTEYSTIEDOT JA TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...3

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Opastekuvasto ja -hinnasto 2013

Opastekuvasto ja -hinnasto 2013 Opastekuvasto ja -hinnasto 2013 Opasteiden valmistusmateriaali on mainittu kunkin ryhmän alussa tai opasteen kohdalla. Tarraopasteiden taustassa on liimapinta, muoviopasteissa on joko liimapinta tai ripustusreiät.

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen/ kiinteistön nimi NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys 14.02.2000 Nimi Paavo Lenho Suojelutehtävä suojelujohtaja Päiväys 14.02.2000 Nimi Risto Lindqvist Suojelutehtävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(8) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o I Suojeluyksikkö n:o 104

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 SUUNNITTELUN PERUSTEET Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet kohteessa olevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun sekä ennaltaehkäistä - ja ohjata toimimaan oikein vaaraja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(8) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o 7 Suojeluyksikkö n:o 705

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET 1. Ilmoitukset ja pelastussuunnitelma Majoittajan on ilmoitettava pelastuslaitoksen paikalliselle toimipisteelle kirjallisesti niistä koulurakennuksista tai muista tiloista,

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(9) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o Suojeluyksikkö n:o Kokoontumiskeskus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI Lisaa tahan karttakuva josta ilmenevat kiinteistojen sijainti, pelastustiet, pysakointijarjestelyt seka muut turvallisuusjarjestelyt

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Sivu 1 / 20 SAUVOSALIN PELASTUSSUUNNITELMA Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Tapahtuman nimi Kemin kaupunki, liikunta-nuorisotoimisto Valtakatau 22, 94100

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin(8. ja 9. ) ja pelastusasetukseen (787/2003 9. ) SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

18 20 52700 MÄNTYHARJU

18 20 52700 MÄNTYHARJU PELASTUSSUUNNITELMA Koy Mäntyharjun Pyhävedenranta osoite: Pyhävedentie 18 20 52700 MÄNTYHARJU Sivu 1/15 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTIEDOT... 3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito... 3 1.2 Laatimisvelvoite...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2015 ASUNTOKOHDE HALISKYLÄ

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2015 ASUNTOKOHDE HALISKYLÄ PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE HALISKYLÄ Frantsinkatu 5 A-G Kuohukuja 1 A-S 20540 Turku Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Haliskylän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

ERILAISTEN ONNETTOMUUKSIEN TODENNÄKÖISYYS: KUINKA TODENNÄKÖISESTI ARVELEE ITSE JOUTUVANSA (%)

ERILAISTEN ONNETTOMUUKSIEN TODENNÄKÖISYYS: KUINKA TODENNÄKÖISESTI ARVELEE ITSE JOUTUVANSA (%) ERILAISTEN ONNETTOMUUKSIEN TODENNÄKÖISYYS: KUINKA TODENNÄKÖISESTI ARVELEE ITSE JOUTUVANSA (%) Todennäköistä Ei osaa sanoa Epätodennäköistä Jossain määrin todennäköistä Jossain määrin epätodennäköistä 0

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Lopen kunta / nuorisotoimi Nuoriso-ohjaaja Marjo Niittymäki puh. 040-3306036 marjo.niittymaki@loppi.fi Yhdystie 5, 12700 Loppi www.loppi.fi Sisällysluettelo Kansi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 22..03..2009 AS OY IIIIRIISRANTA PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot