KOIVUHAAN YRITYSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOIVUHAAN YRITYSKESKUS 15.05.2007"

Transkriptio

1 KOIVUHAAN YRITYSKESKUS

2

3 KOIVUHAAN YRITYSKESKUS

4

5

6

7

8 274 Laajuus Talo C KOIVUHAAN YRITYSKESKUS DESIMAALISET MODUULISET TILAPINTA-ALAT tontti 2, Puutarhatie 22, Vantaa Liittyy päivättyihin rakennuslupasuunnitelmiin tarkkuus 0,1m2 LUPAVAIHE TALO C Rakennus C m2 tila no työtila tsto myym tila no työtila tsto tila no työtila tsto yhteensä C101 52,5 C201 47,4 99,9 C102 68,8 C202 58,0 126,8 C103 64,0 C203 53,2 117,2 C104 62,0 C204 51,1 113,1 C105 68,8 C205 58,0 126,8 C106 68,8 C206 58,0 126,8 C ,6 C207 58,0 159,6 C108 C208 52,4 52,4 C109 0,0 C110 0,0 C111 80,7 80,7 C112 68,8 68,8 C113 68,8 68,8 C114 70,3 70,3 C115 35,4 35,4 C116 51,8 51,8 C117 85,3 85,3 C118 85,3 85,3 C119 85,3 85,3 C120 85,3 85,3 C121 85,3 85,3 C122 85,3 85,3 C123 85,3 85,3 C124 85,3 85,3 C125 85,3 85,3 C126 99,1 99,1 C127 99,1 99,1 C128 99,1 99,1 C129 99,1 99,1 C ,8 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 välisumma 1 642,7 0,0 486,5 0,0 436,1 0,0 0,0 922,6 välisumma 2 129,2 436,1 0, ,3 käytävät ja yht.tilat 141,5 87,0 228,5 porrashuone 0,0 0,0 0,0 talotila 0,0 0,0 yhteensä 2 270,7 523,1 0, ,8 myymälä 486,5 10,5 497 tuotanto 1 642,7 131, tsto 436,1 9,6 77,4 523 yhteensä vss, vuokrattava pinta-ala 83

9 Sivu 1/5 274 Rts Talo C doc KOIVUHAAN YRITYSKESKUS Koivuhaka, Vantaa RAKENNUSTAPASELOSTUS Liittyy rakennuslupasuunnitelmiin TALO C 0 RAKENNUSHANKE Alueelle on kehitelty useammista rakennuksista muodostuvaa yrityskeskusta, kyseiseen ja viereisiin kortteleihin. Vireillä on sitä varten kaavamuutos. Kaavamääräysten mukaan käyttö on ympäristöä häiritsemätöntä, joten tiloja ei saa käyttää paljon rekkaliikennettä vaativiin logistisiin toimintoihin tai ulkovarastointiin. 0.1 Rakennus Hanke käsittää talon C rakentamisen yrityskeskuksen kokonaisuudesta. Hankkeella on rakennuslupa, mutta poikkeavia käyttötarkoituslupia on haettava erikseen. Rakennus on osittain kaksikerroksinen, käyttötarkoituksilta tuotanto-, varasto- liike- ja toimistotiloja. Laajuustiedot on esitetty erillisessä pinta-alataulukossa. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on nosto-ovilla tai leveillä pariovilla ja omilla tai yhteisillä wc-tiloilla sekä teknisillä perusjärjestelmillä varustettuja tuotanto- ja varastotiloja ja liikehuoneistoja, joita yhdistää pituussuuntainen poistumiskäytävä. Rakennuksen toisessa kerroksessa on käytävän varrella yhteisillä wc-tiloilla työ- ja toimistotiloja. Rakennus on sijoitettu tontille siten, että niiden ympäri voi ajaa ja paikoitukset sijoittuvat lähelle huoneistoja. Tilajako on viitteellinen, niitä voidaan muodostaa tarpeiden mukaan. Toimistokerroksen ikkuna- ja seinärakenteet täyttävät lentomelun äänieristysvaatimuksen 32 db. Mikäli liiketiloihin tulee äänieristysvaatimusta koskevaa työtilaa, varustetaan ne vastaavin rakentein ja tuulikaapein. Tässä mainitun perusvarustelun lisäksi käyttäjäkohtaisesti voidaan rakentaa erilliskustannuksella huoneiston sisäisiä huoneita, huoneparvitiloja korkeisiin tiloihin sekä teknisiä varusteluita eri käyttötarkoituksiin. Viemäröintilinjasto mahdollistaa järjestelmän mukaisen märkätilojen ja lattiakaivojen lisäykset myös jälkikäteen. 0.2 Rakennuspaikka Vantaan Koivuhaka, kortteli 68134, tontti 2, Puutarhatie 22, Vantaa 0.3 Lähtötiedot Rakennus on suunniteltu asemakaavan lähtötietojen, viranomais- ja hankkeen osapuolten neuvotteluihin ja rakennuspaikan ympäristön pohjatutkimustietoihin perustuen. 0.4 Palotekniset ratkaisut Rakennuksen paloluokka on P1, palokuorma tuotanto- ja varastotiloissa yli 1200, liiketiloissa alle 1200 ja toimistotiloissa alle 600 MJ/m2. Tarkemmat osastoinnit, ratkaisut ja varusteet on esitetty paloteknisessä selvityksessä Mikäli jonkin tulevan toiminnon palokuorma tai käyttötarkoitus poikkeaa, on tila erotettava omaksi palo-osastoksi ja haettava rakennuslupa. Rakennukseen rakennetaan talojen D ja C yhteinen rasitteellinen väestönsuoja.

10 sivu 2/ Rakennuttaja Rakennuttajana tulee olemaan kiinteistöyhtiö ja sen omistaja Asiantuntijat ja suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Arket Oy. Muut suunnittelijat ja osapuolet on esitetty erillisessä yhteyshenkilöluettelossa Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Urakkasopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat. Rakentamista koskevat lait, asetukset, normit, rakentamismääräyskokoelma, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, paloviranomaisten määräykset sekä voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normaalimääräykset ja standardit, jotka liittyvät tähän kohteeseen. 1 MAARAKENNUS 12 Maankaivu ja täyttö Kaivua ja täyttöä tehdään rakennuksen, ulkopuolisten rakennelmien, ajotie- ja paikoitusalueiden, teknisten johdotusten ja verkostosiirtojen vaatimaan tasoon ja laajuuteen. 15 Salaojat ja putkijohdot Rakennus salaojitetaan reuna-alueella kiertävällä salaojalla ja pintavedet kerätään pihakaivoista sadevesiverkostoon ja ne liitetään kaupungin sadevesiviemäriin. Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputket asennetaan kaivantoihin ja tarvittaessa tuetaan ja routaeristetään. 17 Rakennusalueen pintarakenteet Pihan ajotiet ja paikoitusalueet päällystetään asfaltilla. Pääsisäänkäyntien edustat päällystetään betonilaatoilla ja tontin muille osille istutetaan nurmikko ja suunnitelman mukaan puita ja pensaita. 18 Ulkovarusteet Pääsisäänkäyntien edessä ovat betonitasot ja jalkasäleiköt. Kolme lipputankoa sijoitetaan pihalle tai integroidaan rakennukseen. Piha valaistaan valaisinpylväin tai rakennuksen julkisivusta. Rakennukseen ja alueelle asennetaan tarkemmin määriteltävässä laajuudessa opasteet ja liikennemerkit ajoliikenteelle, muut opasteet käyttäjän hankintoja. Jätepaikka on aidattu. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 20 Perustukset Korttelialueen maaperä on savimaata, jossa varsin pehmeän saven paksuus on noin m. Rakennus ja painumattomiksi suunnitellut rakenteet perustetaan teräsbetonisilla lyöntipaaluilla, jotka ulotetaan kantavan moreenin tai kallion varaan. 26 Alapohjat Alapohja on kantava teräsbetoniontelolaatta, jossa lämpöeriste, pintakäsittelynä pölynsidonta. Ontelolaataston päälle valetaan pintabetoni. Sallittu hyötykuorma on 10 kn/ m2, 1000 kg/m2. Alapohjan alle, rakennuksen keskikaistalle, jätetään koneellisesti tuuletettu ryömintätila. Viemärilinjat ripustetaan ryömintätilassa riittävän tiheästi korroosionkestävillä kannakkeilla.

11 sivu 3/5 28 Ulkopuoliset rakenteet Lastauksen katokset ovat teräsrakenteisia katteena teräsprofiilipeltiä tai bitumihuopa, sadevedenpoisto vedenheittimellä tai kattokaivosta. Pääsisäänkäynnissä on teräskehikkokate, jossa katteena on karkaistu lasi. Niihin ja pääjulkisivujen moduulin ulkoseinien viereen liittyy maalatut teräsprofiiliset aihepilarit, joissa on valaisin. Lastauslaituri ja sen tukimuuri ovat teräsbetonia, lastaustasolla on lämmitys. Rakennuksen ulkopuoliset mainostornit rakennetaan teräsrunkoisena ja sen ja julkisivun mainossäleikköaiheet tehdään polttomaalatusta alumiiniprofiilista. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET 30 Rakennuksen runko Kantavat runkorakenteet ovat teräsbetonipilareita, teräspalkkeja ja väli- ja yläpohjarakenteet teräsbetonisia ontelolaattoja, 2. kerroksen hyötykuorma on 2,5 kn/m2, 250 kg/m2. 34 Portaat Porrashuoneet ovat teräsbetonirunkoisia, porraselementit teräsbetonisia kierreportaita, ks. kohta Ulkoseinät Ulkoseinät ovat yleensä Paroc-tyyppistä seinäelementtiä matalalla listalla. Toimistokerroksissa seinien sisäpinta on verhoiltu kipsilevyllä. Rakennuksen sisäänkäyntipäädyn toimisto-osan ulkoseinäpintana on Liberta-kasetti. Sokkelit ovat hiertopintaisia teräsbetonielementtejä. 36 Yläpohjat Yläpohjan lämpöeristeenä on uritettu mineraalivilla, vedeneristeenä kumibitumikermi. Rakennuksessa on sisäpuolinen vedenpoisto kattokaivoista. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 41 Ikkunat Ikkunat ovat lämpökatkaistuja ja kiinteitä, sisäpuolella runkona 1. kerroksessa sinkitty teräsputkiprofiili tai teräsvahvisteinen alumiiniprofiili ja 2. kerroksessa maalattu alumiini- tai teräsputkiprofiili, lasina selektiivinen kaksinkertainen lämpölasielementti, jonka päällä ulkopinnassa on tehdasmaalattu alumiinilyöntilista. Työtilojen kattoikkunat ovat yhteen suuntaan kallistettuja lämpölasi-ikkunoita, joissa on savunpoistoikkunaosa. 2. ja 3. kerroksen käytävien ikkunoissa, alakäytävällä ja porrashuoneissa sekä jokaisessa kattoikkunassa on savunpoistoikkunat. 43 Ovet Sisäänkäyntien ulko-ovet ovat maalattuja teräsrakenteisia lasiovia, varusteena ovipumput ja lukitus. Päätyjen pääsisäänkäyntien ulko-ovissa on sähkölukko. Huoneistojen käytävän puoleiset sisäänkäyntiovet työtiloihin ovat maalattuja teräsumpiovia ja toimistotiloihin puurakenteisia ovia, varusteena lukitus ja ovipumppu. Porrashuoneiden palo-ovet ovat maalattuja teräsumpiovia varusteena ovipumput. Huoneiden ja wc-tilojen ja vastaavien tilojen sekä aputilojen sisäovet ovat tehdasmaalattuja huullettuja laakaovia vakioheloituksella.

12 sivu 4/5 44 Erityisovet Nosto-ovet ovat käsikäyttöisiä tehdasmaalattuja, eristettyjä teräslamellisia umpiovia. Nosto-oveen tulee voida liittää käyttökone jälkikäteen. 45 Kevyet väliseinät Tuotanto-, varasto- ja liiketilojen väliseinät ovat Paroc-tyyppisiä elementtejä. Wc-tilojen sisäseiniin asennetaan kipsilevy. Toimistohuoneiden väliseinät rakennetaan metallirunkoisina eristettyinä kipsilevyseininä. 47 Kaiteet Porraskaiteet ja käsijohteet ovat teräsrakenteisia maalattuja putkipinnakaiteita. 5 PINTARAKENTEET 51 Vesikate Vesikate on sisäpuolisella vedenpoistolla varustettu kumibitumikermikate. Aukkojen, läpivientien ja räystäiden vesipellit ovat muovipinnoitettua sinkittyä peltiä. 52 Sisäseinien pintarakenteet Betoniseinäosat ja teräspilarit ovat maalattuja ikkunakorkeuteen. Muut seinäpinnat ovat muovipinnoitettua terästä tai reunaohennettua saumatasoitettua ja maalattua kipsilevyä tai kevytbetonia. WC-tilojen altaan taustaseinä päällystetään peilin alareunan korkeuteen keraamisilla seinälaatoilla, muut seinät maalataan. 53 Sisäkattojen pintarakenteet Toimistojen sisäkatot maalataan ja varustetaan akustoivalla villalla n. 60 % kattopinnasta. WC-tilojen alakatot ovat reunaohennettua saumatasoitettua ja maalattua kipsilevyä. 54 Porrashuoneiden pintarakenteet Portaiden askelmat mosaiikkibetonia, kerros- ja lepotasot hiottua mosaiikkibetonipintaa tai -laattaa. Porrashuoneiden seinät on maalattu. Pääportaiden kattoon tehdään äänenvaimennus pinnoitetusta vuorivillalevystä. 55 Ulkoseinien pintarakenteet Paroc-tyyppisten elementtien ja julkisivukasettien pinnat ovat muovipinnoitettuja, PVF2. Sokkelit ovat puhtaaksi valettuja betonielementtipintoja. 56 Lattian pintarakenteet Tuotanto-, liike- ja varastotiloissa on pölynsidontakäsittely kuivasirotekovetteella. Toimistotiloissa on muovimatto. Siivous-, teknisten ja aputilojen lattiassa on hitsattu muovimatto. Wc-tilojen lattiassa on keraaminen laatta laattajalkalistalla. 58 Maalaus Kaikki ulkopuoliset teräsosat ovat kuumasinkittyjä ja maalattua tai muovipinnoitettua tai alumiinia ja alumiiniosat maalattu.

13 sivu 5/5 6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 62 Varusteet Wc-tiloihin asennetaan peili, paperipyyhekaappi, wc-paperirullatelineet ja vaatekoukut. Inva-wc-tilat varustetaan määräyksen mukaisesti. Teknisten tilojen varusteet tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. Siivoustiloissa on kiinteät hyllyt ja muu normaali varustus. Ulkopuolelle tehdään valaistu pääopastetaulu, huoneistosisäänkäynteihin osoiteopasteet. Muu opastus, liikekilvet ja mainosvalot ovat käyttäjien hankinnassa. 67 Hissi Rakennukset varustetaan porrashuoneeseen sijoitetulla kevythissillä, jonka mitoitus mahdollistaa pyörätuolilla liikkumisen. 67 Väestönsuojan varusteet Väestönsuoja varustetaan määräyksien mukaisesti. 68 Muu varustus Rakennus varustetaan määräysten ja suojaustason mukaisella palovaroitusjärjestelmällä ja ensisammutuskalustolla. Alkusammutuskalustona ovat palopostit, 1. kerroksen isossa tuotanto- ja varastotilassa 2 kpl sekä käytävällä 2 kpl, 30m letkulla. Toisessa kerroksessa käytävällä 1 kpl 30m letkulla. Palopostikaappien yhteydessä on jauhesammuttimet. 1. kerroksen tuotanto- ja varastotiloissa ja myymälätiloissa on erillisiä jauhesammuttimia 1 kpl/tila/300m2.

14

15

16

17

18

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

Mäkitorpan nuorisokoti

Mäkitorpan nuorisokoti R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S B0 B01 YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Mäkitorpan nuorisokoti Osoite Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT

RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT RAKENTAMISTAPASELOSTUS B1YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Antinkankaan monitoimitalo, uudisrakennus Suvitie 4, 92130 Raahe Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus,

Lisätiedot

KILTAKARTANO S-Asunnot Oy

KILTAKARTANO S-Asunnot Oy KILTAKARTANO S-Asunnot Oy Rakennustapaselostus Arkkitehtiryhmä A6 Oy 08.04.2010 RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Kohde sijaitsee Espoon keskuksessa Kiltakallion kaupunginosassa Valakujan ja Kiltaraitin välissä

Lisätiedot

LIITE 10.1 10.6 LIITE 10.1 10.6 JÄRJESTELMÄKUVAUKSET ESIMERKIT ESIMERKIT

LIITE 10.1 10.6 LIITE 10.1 10.6 JÄRJESTELMÄKUVAUKSET ESIMERKIT ESIMERKIT Sivu 1/33 Sivu 2/33 D ALUERAKENTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 D4 Alueen täyttö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI

Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vapaudenkatu, Pysäköintilaitos P-PARAATI B B1 RAKENNUTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Tämä rakennustapaselostus koskee Kirkkopuiston ja Vapaudenkadun alueen pysäköintilaitoksen

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

Omakylä Espoo Saunalahti. Asunto Oy Espoon Salajalava I. Alustava Rakennustapaselostus

Omakylä Espoo Saunalahti. Asunto Oy Espoon Salajalava I. Alustava Rakennustapaselostus Sivu 1 / 7 Omakylä Espoo Saunalahti Asunto Oy Espoon Salajalava I Alustava Rakennustapaselostus 2.4.2013 Sivu 2 / 7 YLEISTÄ KOHTEESTA Yleistä Asunto Oy Espoon Salajalava I (myöhemmin yhtiö) koostuu kahdeksasta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014

1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 1/9 SARAPIHAN TERVEYSKESKUS PÄIVYSTYS MÄNTTÄ-VILPPULA 1014 RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.08.2014 sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 B1 RAKENNUSHANKE... 4 B2 KOHDE...4 B3 TILAAJA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY

HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY KAP HORNINKATU 4 00220 HELSINKI HUONEISTOLUETTELO 04.04.2011 Huoneisto Kerros Huoneistotyyppi Pinta-ala m² A1 1 4H+K+S+PIHA 93.5 A2 1 2H+KT+S+PIHA 45.0 A3 1 2H+K+S+PIHA 63.5 A4

Lisätiedot

M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA

M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA 1 R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S B YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA Malmin kalmistotie Kaupunginosa/Tontti 38 Malmi / Rno 9 00700

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. F Rakennustekniikka 1/5. F Rakennustekniikka. F1 Perustukset PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT F1 Perustukset F12 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PALKIT PM01 VSS maanvastainen seinä - Salaojamurske #4 32 300 mm - Maanpinnan alapuolella sokkelin ulkopuolelle Platon-perusmuurilevy - Teräsbetoniulkokuori

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 21.8.2006 1 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ... 3 Hankkeen nimi... 3 Osoite... 3 Sijainti... 3 Toiminta...

Lisätiedot

Akatemiantie 21. Ennakkomarkkinointiesite. Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh. (09) 4542 900 Fax (09) 4542 9050

Akatemiantie 21. Ennakkomarkkinointiesite. Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh. (09) 4542 900 Fax (09) 4542 9050 Akatemiantie 21 02700 Kauniainen i Ennakkomarkkinointiesite www.westhouse.fi Haukilahdenranta 4, 02170 Espoo Puh. (09) 4355 100 Fax (09) 4355 1050 www.westhouse.fi Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Välimerenkatu 24 Jätkäsaari Ennakkotietoja rakennushankkeesta 1.9.2015

Välimerenkatu 24 Jätkäsaari Ennakkotietoja rakennushankkeesta 1.9.2015 Välimerenkatu 24 Jätkäsaari Ennakkotietoja rakennushankkeesta 1.9.2015 PAIKKA KUVALLE Saraco D&M Oy 1.9.2015-1- Uusi ryhmärakennuttamishanke on valmisteilla Uusi ryhmärakennuttamishanke on valmisteilla

Lisätiedot

Asunto Oy Turun Pumpuli BARKERINRANTA

Asunto Oy Turun Pumpuli BARKERINRANTA BARKERINRANTA Viettäkäämme hetki välitilassa, antakaamme asioiden tapahtua. TIILEN Satakielet pesivät vain joutomailla. Joutomaa-näytelmän käsikirjoittaja Maija Paunio KARHEAA AIKAMATKA RAUNISTULASSA Myyttisen

Lisätiedot

Rakennus perustetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Rakennus perustetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. RAKENNUSTAPASELOSTUS Kohde: Helsingin Asumisoikeus Oy/ Ratasmylly Kaup.osa: Vartiokylä, Myllypuro Kortteli/tontti: 45568/ 14 Osoite: Mamsellimyllynkatu 26, Ratasmyllynraitti 1-3 00920 Helsinki A Yleistä

Lisätiedot

SATO OmistusKoti. Turku, Kupittaanpuisto Asunto Oy Kupittaan Peippo. koti kuten haluat

SATO OmistusKoti. Turku, Kupittaanpuisto Asunto Oy Kupittaan Peippo. koti kuten haluat SATO OmistusKoti Turku, Kupittaanpuisto Asunto Oy Kupittaan Peippo koti kuten haluat Uusia kaupunkikoteja vehreässä Kupittaanpuistossa Uutuuttaan hohtavat ja kodikkaat SATO OmistusKodit uudessa kaupunkikorttelissa

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Kalliotekninen suunnittelu: V-S Kalliotekniikka Oy / Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Kalliotekninen suunnittelu: V-S Kalliotekniikka Oy / Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS, ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY TURUN MATHILDAN PUISTO RAKENTAMINEN JA MYYNTI Peab Oy Postikatu 2 20250 Turku Asuntomyynti: 040 7132 808 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu:

Lisätiedot