Kiteet ja niitä tutkiva kidetiede eli kristallografia ovat tärkeitä työvälineitä tieteellisessä tutkimuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteet ja niitä tutkiva kidetiede eli kristallografia ovat tärkeitä työvälineitä tieteellisessä tutkimuksessa."

Transkriptio

1 JULISTETEKSTIT 1. Matka kiteiden maailmaan Monitahoiset kiteet kiehtovina ihmettelyn kohteina tutkimuskohteina aineiden ja elämän alkulähteillä uudenaikaisissa sovelluskohteissa. Kiteet ja niitä tutkiva kidetiede eli kristallografia ovat tärkeitä työvälineitä tieteellisessä tutkimuksessa. Tämä näyttely on koottu kidetieteen kansainvälisen juhlavuoden 2014 kunniaksi useiden yhteistyökumppanien tuella. Se pohjautuu Grenoblessa, Ranskassa järjestettyyn Voyage dans le Cristal - näyttelyyn. Kiitokset yhteistyökumppaneille: - International Union of Cristallography Kansainvälinen kidetieteen järjestö - Comité pour l Année Internationale de la Cristallographie en France Kansainvälisen kidetieteen juhlavuoden komitea Ranskassa - Association Française de Cristallographie Ranskan kidetieteen yhdistys - Muséum d'histoire Naturelle de Grenoble Grenoblen luonnonhistoriallinen museo - Comité Grenoblois '100 ans de Cristallographie' Kidetieteen juhlavuoden virallinen komitea Grenoblessa - Ministère Français de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Ranskan korkeakouluopetus- ja tutkimusministeriö - Tutkimusyhteisöt CNRS, CEA, ILL, ESRF, SOLEIL, LLB laboratorioineen Yhteydenotot näyttelystä:

2 2. Kiehtovat kiteet Jo esihistoriallisena aikana ihmiset löysivät maanalaisia rikkauksia etsiessään monenlaisia kiviä. Kivien koko, muoto ja rakenne vaihtelivat suuresti. Jotkut niistä herättivät kauniin ja erikoisen kiderakenteensa ansiosta erityistä ihastusta. Kiteitä kutsuttiinkin renessanssin aikaan toisinaan "maanalaisen maailman tähdiksi". Monenlaisia muotoja, "kulmikkaita kiviä" Kiteitä on hyvin monen muotoisia ja värisiä. Ne voivat olla säännöllisen kulmikkaita, ja niiden kidepinnat voivat olla niin tasaisia ja sileitä, että ne näyttävät aivan ihmisen valmistamilta. "Vuorikide" on erikoinen läpinäkyvä kivi, jota kutsutaan myös "vuorikristalliksi". Värien kirjoa Kiteitä on niiden värikkyyden ja erikoisten geometristen muotojensa vuoksi kautta aikojen pidetty salaperäisinä ja kiehtovina. Ahnaiden maailmanvalloittajien silmissä kiteistä tuli tavoiteltuja symboleita, joihin uskottiin kätkeytyvän yliluonnollisia voimia ja muita hyveitä. Niiden uskottiin parantavan tai jopa suojelevan kantajaansa. Värien kirjo, läpikuultavuus ja harvinaisuus johtivat myös siihen, että kiteistä tuli kallisarvoisia, ja niitä alettiinkin pian käyttää jalokivinä ja koristeina koruissa. Niistä tuli arvovallan ja rikkauden symboleita. 3. Arvoitukselliset kiteet Kidetieteen synty Kiteiden muotojen tutkiminen ja kuvaaminen auttaa ymmärtämään luontoa. Kulmikkaita kiviä Kiteet herättivät suurta kiinnostusta jo renessanssin aikaan. Olivatko kiteet syntyneet itsestään vai olivatko ne ihmisen tekemiä? Kvartsikiteiden muotoa 1600-luvulla tutkinut tanskalainen Nicolaus Steno oli ensimmäisiä tiedemiehiä, jotka uskoivat kiteiden syntyneen luonnollisesti. Kummallisia muotoja Vasta 1700-luvulla tutkijat alkoivat hahmottaa kiteiden sisäistä rakennetta tutkimalla niiden ulkoista geometriaa, vaikka kiteiden sisälle näkeminen olikin yhä mahdotonta. Tuolloin elollisen luonnon

3 luokittelussa olennaista oli nimenomaan muoto. Tutkijat yrittivät siksi luokitella myös kiteitä niiden ulkomuodon perusteella, mutta eivät onnistuneet siinä. Kiderakenteen kuvaaminen... Kulmikkaan rakenteen säännönmukaisuus johti tutkijat uuden löydön äärelle: kide koostuu alkeiskopeista. Uuden mallin avulla oli mahdollista selittää, miksi kiteen rakenne oli kulmikas ja miksi sen kidepinnat olivat tasaisia. Muun muassa Nicolaus Steno, Jean-Baptiste Louis Rome de l Isle ja René-Just Haüy tekivät tutkimuksia, jotka johtivat uuden tieteenalan, kidetieteen, syntyyn....kiteen sisälle näkemättä 1800-luvulla ranskalaiset ja saksalaiset tutkijat keksivät luokitella kiteitä symmetrian perusteella. He käyttivät matematiikkaa luokittelun säännönmukaistamisessa. Nämä kidetieteen uranuurtajat ehdottivat 1900-luvun kynnyksellä, että kiteiden kulmikasta muotoa ja symmetriaa voitaisiin selittää säännöllisen toistuvuuden (jaksottaisuuden) ja atomien järjestyksen avulla. Heillä ei kuitenkaan vielä ollut keinoja nähdä kiteiden sisälle. 4. Kiteet ja röntgensäteet: odottamattomiin oivalluksiin johtanut keksintö 1912: ratkaiseva vuosi kidetieteelle Kiderakenteen "paljastuminen" röntgensäteilyä tutkittaessa - tai erään keksinnön odottamattomat seuraukset. Röntgensäteet... Vuonna 1895 tutkija W.C. Röntgen löysi säteilyä, jonka alkuperää ei tunnettu. Hän nimesi säteet X- säteiksi, ja myöhemmin säteet nimettiin keksijänsä mukaan. Koska säteet olivat näkymättömiä ja pystyivät läpäisemään kiinteän aineen, niitä alettiin tutkia monin tavoin. Esimerkiksi saksalaiset, australialaiset ja englantilaiset tutkijat keksivät tutkia röntgensäteiden ominaisuuksia kiteiden avulla. Vuonna 1912 tutkijat von Laue, Friedrich ja Knipping suuntasivat röntgensäteitä kiteeseen ja todistivat, että ne ovat valoa, jolla on hyvin lyhyt aallonpituus. Tätä koetta kutsutaan "diffraktioksi". Sen avulla oli tarkoitus tutkia röntgensäteiden ominaisuuksia, mutta samalla paljastui myös kiderakenteiden säännönmukaisuus ja symmetrisyys. Diffraktion avulla oli nyt mahdollista määritellä kaikkien kiteiden sisäinen atomirakenne.

4 ..."paljastavat" kiderakenteen Röntgensäteitä voidaan siis käyttää kiteiden kuvaamiseen, niiden sisäisen rakenteen "näkemiseen". William Lawrence Bragg ja hänen isänsä William Henry Bragg kehittivät uuden tutkimusalan, röntgenografian. W.L. Bragg tunnetaan "Braggin laista", jonka hän kehitti vuonna 1912 ollessaan vasta ensimmäisen vuoden tutkijaopiskelija Cambridgen yliopistossa. Se käsittelee röntgendiffraktiota eli kiderakenteiden tutkimista röntgensäteiden avulla. Alkujaan pelkästään fyysisenä ilmiönä pidetystä röntgendiffraktiosta tulikin työkalu, jonka avulla saatiin tietoa atomitason järjestyksestä kiteissä. Röntgensäteiden avulla on mahdollista matkustaa kiteiden sisälle ja tutkia niiden rakennetta. Löytö johti lukuisiin tutkimuksiin. W.L. Braggin tavoin monet alan edelläkävijöistä ovat saaneet työstään Nobelin palkinnon. 5. Liisan ja Josephin matka kiteiden ihmemaahan Kiderakenteiden tutkiminen ei onnistu suoraan esimerkiksi mikroskoopin avulla, vaan niiden tarkasteleminen tapahtuu diffraktion avulla. Diffraktiolla tuotetaan geometrinen kuvio, jonka perusteella kiderakennetta voidaan havainnollistaa käänteisavaruudessa "käänteishilan" avulla. Matemaattiset mallit kiteiden kuvaamisessa Diffraktion avulla havaittavan käänteishilan ja kiteen todellisen tilan eli reaaliavaruuden välillä vallitsee tarkka matemaattinen suhde. Sitä kutsutaan Fourier-muunnokseksi matemaatikkona ja fyysikkona tunnetun Joseph Fourierin mukaan. Tätä on havainnollistettu alla olevissa kuvissa. Liisa pystyy Ihmemaassa näkemään suoraan kiteiden ja niiden atomien maailmaan. Joseph Fourier puolestaan näkee ihmeellisen kidemaailman vain diffraktion muodostaman mallikuvan perusteella. Matka käänteisavaruuteen Diffraktion avulla muodostettua "käänteishilaa" tarkastelemalla kidetieteilijät voivat hahmottaa kiteen symmetrisen rakenteen ja sen alkukopin koon. Näin he voivat nähdä kiteen atomit. Aaltojen taipumista kuvaava diffraktio on kuin sormenjälki, jonka avulla kaikki kiteet voidaan erottaa toisistaan. Lisää diffraktiosta... Diffraktio vaikuttaa monimutkaiselta ilmiöltä, sillä sen avulla luotu "epäsuora" kuva on lähes "käänteinen" todelliseen kiteeseen verrattuna. Se on todellisuudessa vain siniaaltojen summa, jonka laskemiseen soveltuvan yhtälön Joseph Fourier kehitti ollessaan Grenoblen maaherrana 1800-luvun alussa.

5 6. Diffraktio kiteissä: "viivakoodi" aineen koostumuksesta Kiteet ovat tärkeitä tieteellisessä tutkimustyössä, ja niiden tutkiminen röntgendiffraktion avulla johti kidekemian tieteenalan syntyyn 1900-luvun alussa. Kidekemian avulla voidaan selvittää aineen ominaisuuksien välisiä suhteita, kemiallista koostumusta ja atomien järjestäytymistä. Kidetieteellinen tutkimus Koska kidetieteen avulla pystyttiin tutkimaan atomitason ilmiöitä, se merkitsi todellista vallankumousta myös kemian tutkimukselle. Kidetieteen avulla pystyttiin havainnollistamaan kiinteiden aineiden atomirakennetta ja hahmottamaan uudenlaisia atomijärjestyksiä. Kidetieteen avulla kemistit pystyivät valmistamaan uudenlaisia materiaaleja, joiden fyysiset ominaisuudet soveltuivat paremmin määriteltyyn tarkoitukseen. Näin pystyttiin kehittämään esimerkiksi uuden sukupolven paristoja, uusia seoksia vedyn varastointiin, sekä vastustuksettomia kaapeleita, eli suprajohteita, sähkön siirtoon. Uutta tietoa ei sovellettu ainoastaan materiaalien kehittelyyn. Sen avulla pystyttiin myös kehittämään uusia synteettisiä molekyylejä, joita on hyödynnetty esimerkiksi lääketeollisuudessa. Periaatteessa jos seos tai aine voidaan kiteyttää, sen rakenne voidaan määritellä kidetieteen avulla. 7. Nanohuokoiset kiteet: zeoliitit Luonnollisia kiteitä tutkitaan, jotta niitä voitaisiin kopioida ja valmistaa uusia, jopa parempia synteettisiä kiteitä. Kiehuva kivi: yllättävä kide Mineralogi Axel F. Cronstedt teki vuonna 1756 yllättävän havainnon: alumiinisilikaatin, stilbiitin, pinnalle syntyi kuplia noin 150 C lämpötilaan kuumennettaessa - aivan kuin kivi olisi alkanut kiehua. Sen vuoksi mineraali saikin nimen "zeoliitti" kreikankielisten sanojen zéo tai zein (kiehua) ja lithos (kivi) mukaan. Röntgensäteet paljastavat mineraalin nanohuokoisen rakenteen Vuonna 1930 Taylor ja Pauling tutkivat röntgendiffraktion avulla ensimmäisiä zeoliittikiteitä ja todistivat, että atomitasolla kyseiset mineraalit koostuvat nanohuokoisesta perusmassasta. Stilbiitti on kalsiumin ja natriumin alumiinisilikaatti, joka pystyy imemään ja haihduttamaan vettä lämpötilan muuttuessa. Vesi jää

6 loukkuun rakenteen huokosiin. Luonnollisia zeoliitteja noin 50, keinotekoisesti tuotettuja yli 500 Kristallografian avulla tutkijat pystyvät näkemään kuinka atomit ja huokostilat järjestäytyvät. Siten he ovat voineet ymmärtää, kuvata ja luoda uusia zeoliitteja. 8. Kiteet, kiraalisuus ja Pasteur Kiraalisuus on monille tieteenaloille keskeinen käsite. Kiraalisuutta esiintyy joissakin kiteissä, ja sillä on olennainen rooli elollisten eliöiden kemiassa. Samalla se on tiettyjen fyysisten ominaisuuksien ehdoton edellytys. 'Kiraalisuus' tulee kreikankielisestä sanasta 'chiro', joka tarkoittaa kättä. Kun kämmenet ovat käännettyinä maata kohden, kädet eivät ole päällekkäin asetettuina samanmuotoisia, vaan toistensa peilikuvia. Molekyylien kiraalisuus Pasteur havaitsi vuonna 1848, että viininvalmistuksessa yhteydessä syntyvillä viinihapon kiteillä voi olla kaksi muuten täysin identtistä muotoa, mutta muodot ovat toistensa peilikuvia. Pasteur päätteli tästä, että molekyylejäkin on kahdenlaisia ja että ne ovat kiraalisia. Kiteiden kiraalisuus johtuu erityisesti siitä, miten kiteen muodostavat atomit tai molekyylit ovat järjestäytyneet. Tällaiset molekyylit ovat todella yleisiä orgaanisessa ja biologisessa kemiassa, sillä ne liittyvät olennaisesti "asymmetriseen hiiliatomiin". Asymmetrisillä molekyyleillä on kaksi kiraalista muotoa, joista toinen on luonnossa yleensä hallitseva. Kehomme koostuvat kiraalisista perusosista: esimerkiksi aminohapoista ja sokereista. Kiraalisen molekyylin kahdella muodolla ei ole samanlaista vaikutusta ihmiskehossa. Tämä pätee tiettyihin lääkkeisiin, sekä makujen ja hajujen havaitsemiseen.

7 9. Kiteet auttavat elollisen luonnon ymmärtämisessä Kemian ja biologian polut risteävät: tutkijat pyrkivät ymmärtämään elollisen luonnon toimintaa ja erilaisten proteiinien roolia tutkimalla niiden rakennetta. Röntgendiffraktio on todella tehokas menetelmä rakenteiden tutkimiseen. Mutta menetelmään liittyy selkeä rajoite: proteiinien tulee olla kidemuodossa. Proteiinikiteiden "kasvattaminen" Elintärkeät proteiinit, isot biologiset makromolekyylit, koostuvat aminohapoista. Jokaisella proteiinilla on tarkka tehtävä. Se liittyy suoraan tapaan, jolla aminohapot ja niiden atomit ovat järjestyneet suhteessa toisiinsa. Proteiinit eivät esiinny luonnossa kiteisessä muodossa, vaan niiden kiteet täytyy tuottaa keinotekoisesti. tutkimusta varten Biologisten makromolekyylien atomijärjestyksen, eli kiderakenteen, ja proteiinin tehtävän välillä vallitsee todella tiivis riippuvuussuhde. Kun muoto tunnetaan tarkasti, voidaan kehittää erilaisia hypoteeseja siitä, mikä molekyylin tehtävä on ja kuinka se toteutuu. Atomijärjestyksen määrittely liittyy perustutkimukseen ja biologisten prosessien tarkkaan tuntemiseen, mutta myös soveltavaan tutkimukseen ja erityisesti uusien hoitomuotojen kehittämiseen. 10. Muinaisten egyptiläisten ehostus ja kidetiede Muinaisista haudoista löytyneet esineet ovat usein kiteistä ainetta. Nämä kiteet ovat todellisia aarteita niille, jotka osaavat lukea kiteitä. Muinaisten egyptiläisten ehostus tietoa kiteistä Jo muinaisessa Egyptissä silmien ehostamiseen käytettiin mustaa kajaalia. Louvren museossa säilytettävistä hautaesineistä on löytynyt kosmeettisia jäämiä, joiden kemialliset analyysit ovat osoittaneet, että ehostamiseen käytetty kajaali koostui lähinnä lyijyhohteesta (PbS). Tutkimuksissa on löydetty lyijyhohdetta paljon harvinaisempiakin kiteitä. Kaikkien aikojen ensimmäinen kemiallisella synteesillä valmistettu aine? Tutkijat ovat osoittaneet, että nämä harvinaiset kiteet ovat kloorattuja lyijy-yhdisteitä, jotka ovat syntyneet substituutioreaktiossa. Substituutio- eli korvautumisreaktiossa hiiliketjun vetyatomeita korvataan

8 klooriatomeilla. Kreikkalais-roomalaisissa kirjoituksissa mainitaankin näiden yhdisteiden valmistus hydrataatiolla eli veden liittämisreaktiolla. Kirjoitukset paljastavat, että nämä reaktiossa syntyneet valkeat keinotekoiset yhdisteet olivat haluttuja erityisesti silmiä lääkitsevien vaikutustensa takia. Muinaiset egyptiläiset olivat siis edelläkävijöitä pehmeän kemian saralla, sillä heidän valmistamillaan yhdisteillä voitiin ehkäistä silmien infektioita, jotka olivat yleisiä Niilin varren kosteassa ja lämpimässä ilmastossa, sivilisaation kehdossa. 11. Kiteiden valmistaminen Kiteillä on erityisominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää monella teknologian alalla, esim. elektroniikassa, viestinnässä, energiantuotannossa, lääketieteessä ja puolustusteollisuudessa. Kaikkien näiden eri alojen kidesovelluksissa on ensiarvoisen tärkeää, että kiteellä on tietty koko ja kiderakenne sekä oikeat ominaisuudet. Kiteiden kasvattamisesta eli kiteyttämisestä on tullut tärkeä valmistusmenetelmä monella eri teollisuuden alalla. Kiteytys Kiteytys perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen: kaasumaisessa tai nestemäisessä olomuodossa olevasta aineesta kiteytetään kiinteä kemiallinen yhdiste. Kiteytyessään atomit ryhmittyvät säännölliseen rakenteeseen. Aineen kiteytyminen tapahtuu itsestään, mutta sille täytyy antaa riittävästi aikaa. Kiteytymiseen vaadittava aika vaihtelee aineesta riippuen. Suurten kiteiden syntyminen vie aikaa Kun jokin sula aine jäähdytetään nopeasti, atomit eivät järjestäydy mihinkään säännönmukaiseen rakenteeseen. Tällaisia aineita kutsutaan amorfisiksi aineiksi (esim. lasi). Mikäli jäähdyttäminen tapahtuu tarpeeksi hitaasti, atomeilla ja molekyyleillä on aikaa ryhmittyä ensimmäisiin siemenkiteisiin. Kiteen kasvaessa atomit optimoivat järjestyksensä suhteessa edellisiin atomikerroksiin. Nämä tekijät vaikuttavat atomien järjestäytymiseen siemenkiteisiin. Kide kasvaa yksi atomikerros kerrallaan, ja atomikerrokset rakentuvat toinen toisensa päälle toistaen samalla alla olevan kiderakenteen. Uudet atomikerrokset ovat taas mallina seuraaville kerroksille. Kiteytymisaika vaihtelee huomattavasti aineesta riippuen. Mikäli pienten kiteiden sijaan halutaan saada suuria kiteitä, kiteyttämiseen täytyy varata pidempi aika.

9 12. Kiteiden monet käyttötarkoitukset Kiteillä voidaan korvata luuta Kun luun ja hammaskiilteen kemiallista koostumusta alettiin tutkia, tukijat kohtasivat yllätyksen. Niiden kemialliset yhdisteet nimittäin koostuvat todella reaktiivisista apatiittimineraaleihin kuuluvista nanokiteistä (pääosin kiteisestä kalsiumfosfaatista, mutta yhdisteet voivat sisältää myös fluoria, klooria tai alkoholiryhmiä). Keinotekoisen biomineralisaation avulla kiteistä on onnistuttu valmistamaan luonnollisen kaltaisia proteeseja. Kiteet farmasiassa Sama molekyyli voi kiteytyä monin eri tavoin, mutta silti liuoksen kemialliset ominaisuudet säilyvät samana. Tätä ilmiötä kutsutaan polymorfiaksi. Polymorfia eli saman kemiallisen aineen esiintyminen eri muodoissa johtuu molekyylien erilaisesta järjestäytymisestä. Farmasiassa on tärkeää hallita kiteiden koko ja muoto, koska kiteen sisältämän lääkeainemolekyylin ominaisuudet voivat vaikuttaa vapautumisnopeuteen, ja sitä kautta lääkeaineen tehoon. Kiteet ja kidevirheet metallurgiassa Metallurgia on tieteenala, joka tutkii metalleja, metallien välisiä yhdisteitä ja metalliseoksia eli lejeerinkejä. Metallit ja metalliseokset koostuvat kiteistä (rakeista), ja siksi niitä kutsutaan metallurgiassa monirakeiseksi. Metalliseoksia voidaan hyödyntää moniin eri tarkoituksiin. Niitä käytetään esimerkiksi lentokoneen suihkumoottoreissa (hiiliteräkset) sekä ruosteenestoaineissa. Vaikka lujuus liitetään monesti joidenkin metallirakenteiden ominaisuuksiin, silti itse asiassa kideviat määrittelevät usein metallien ja metalliseosten mekaaniset ominaisuudet. Nestekiteet Nestekide on olomuodoltaan kiinteän ja nestemäisen välimaastosta. Nestekiteillä on sulan massan juoksevuus, mutta samalla niillä on myös joitakin kiinteän aineen ominaisuuksia. Nestekiteen molekyylit ovat pitkiä ja sauvamaisia, ja ne pyrkivät järjestäytymään yhdensuuntaisesti aivan kuin tulitikut tulitikkurasiassa. Nimi tulee niiden optisista ominaisuuksista, jotka ovat samantapaiset kuin kiteisessä aineessa.

10 Kuvatekstit 1. Vastasataneen lumen lumikiteitä B. Le Saffre, J.-M. Panel, F. Touvier, Grenoblen museo Jouvence-riipus Jean Vendome Kalsiitti Sarbaiskin louhos, Kazakstan Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Fluoriitti Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Rikkikiisu eli katinkulta Grenoblen luonnonhistoriallinen museo 2. Vaihtelevan muotoisia kiteitä ja kiviä luolassa. Lähde: Tutkimuslaboratorio Institut Néel-CNRS Vuorikristalli eli vuorikide Isère Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Kide sana, joka kuvaa kylmää Kristalli-sanan etymologia kertoo siitä, että kiteiden alkuperää on pohdittu jo varhain. Sana tulee kreikan sanasta krystallos, joka tarkoittaa jäätä. Olisiko läpinäkyvä vuorikide voinut olla vettä, joka on joutunut niin kovan kylmyyden kouriin, että siitä on tullut ikuista jäätä? Useissa kielissä sanalla kristalli viitataan sekä kiteisiin että kristalliin. Sen takia vuorikide sekoitetaan usein moniin läpinäkyviin materiaaleihin kuten kristallilasiin, joka ei ole kiteistä ainetta vaan lasia, jossa on paljon lyijyä. Kuvituksia Victor Goldschmidtin kaksikymmenosaisesta teoksesta l Atlas der Kristallformen , johon tutkija on jäljentänyt 2544 erilaista kalsiittikiteen muotoa. Lähde: UPMC-Jussieu Kalsiitti Grenoblen luonnonhistoriallinen museo

11 Kalsiitti St Marcellin Isère Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Elbaiitti Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Fluoriitti Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Kide on tarkoittanut eri aikoina eri asioita luvun tutkijoille kide tarkoitti kaikkia kulmikkaita, tasopintojen rajaamia kiviä luvun alussa kiteellä tarkoitettiin kaikkia kiinteitä homogeenisiä materiaaleja, joissa oli rajaavia tasopintoja luvulta lähtien kiteellä on tarkoitettu kaikkia aineita, joissa atomit ovat järjestäytyneet johonkin tiettyyn säännönmukaiseen rakenteeseen. 3. Kasvavan fluorisälpäkiteen muotojen yksityiskohtia. Grenoblen luonnonhistoriallinen museo Christiaan Huygens, Tractatus de Lumine (1690). Kuva esittää kiteiden säännönmukaisesti kerrostunutta rakennetta. Sitä käytettiin selittämään valon kulkua kiteiden sisällä. Lähde: UPMC, Pariisi. Alkeiskoppien kerrostuminen Kiderakenteen säännöllisyydessä mikään ei ole sattumaa. Jokaisella mineraalilla on oma kidemuoto. Ranskalainen tutkija R. J. Haüy tutki aikoinaan lohjenneita kalsiittikappaleita, ja hän rakensi mallin, jossa kiteen rakenne perustui toistensa päälle kerrostuviin säännönmukaisiin rakenneosasiin, jotka hän nimesi "alkeiskopeiksi" (ranskaksi molécules intégrantes). Kuvassa ote R. J. Haüyn tutkimuksesta Traité de christallografie, jossa kuvataan kiderakenteita. Lähde: UPMC, Pariisi.

12 4. Röntgensäteiden diffraktiosta saatu valokuva, jonka on ottanut Friedrich & Knipping vuoden 1912 huhtikuussa itse rakentamallaan laitteella, jossa kiteenä on käytetty sinkkivälkettä ZnS, eli sfaleriittiä. Täplät johtuvat kiteen aiheuttamasta röntgensäteiden sironnasta ja jakautumisesta. Kyseessä on röntgensäteiden diffraktio, joka aiheutuu atomien muodostamasta säännöllisestä jaksollisesta verkosta. Jos kide on symmetrinen, sama symmetria säilyy myös diffraktion muodostamassa valokuvassa. Lähde : Friedrich & Knipping 50 Years of X-ray Diffraction, toimittanut P. P. Ewald Braggin laki Lähde: «Voyage dans le Cristal» William Henry Bragg, fysiikan professori, oli vakuuttunut siitä, että röntgensäteet ovat elektronien kaltaisia, mutta sähköisesti varauksettomia hiukkasia. Fyysikko Max von Lauen saamien tutkimustulosten myötä hän kuitenkin ymmärsi, että röntgensäteet ovat aaltoliikettä kuten valokin. Braggin poika William Lawrence Bragg oli jo 22-vuotiaana isänsä puolustaman näkemyksen vankkumaton tukija. Todistaakseen sen oikeaksi hän ryhtyi tutkimaan asiaa ja muotoili Braggin lain λ=2d.sinθ, jolla voidaan laskea sirottavien atomitasojen välinen välimatka. Wilhelm Conrad Röntgenin laboratorio. Deutsches Röntgen Museum Braggin diffraktometrissa on säteilylähde ja ilmaisin, joka on säteiden poistumiskulman mukaisessa kulmassa. Säteilylähde säteilyttää tunnetussa kulmassa leikatun kiteen pinnan ja ilmaisin rekisteröi diffraktoituneiden säteiden voimakkuuden. Diffraktometri, jossa on kaasutäytteinen ilmaisin, mahdollistaa diffraktion voimakkuuden mittauksen suoraan diffraktiokulman perusteella. Lähde: Cavendish Laboratory

13 5. Joseph Fourier Egyptologi, virkamies sekä tiedemies. Joseph Fourier, joka oli Isèren maaherra vuonna 1802, tutki lämmön leviämistä ja tarvitsi tehokkaita matemaattisia työkaluja sen laskemiseen. Hän sai selville, että monimutkainen jaksollinen funktio voidaan hajottaa joukoksi yksinkertaisempia funktioita (sinimuotoiset funktiot). Tätä kutsutaan Fourier'n sarjaksi. Nämä yksinkertaisemmat funktiot voidaan ratkaista hänen Fourier-muunnoksellaan. Tutkijat käyttävät Fourier-muunnosta "nähdäkseen" monimutkaisten jaksollisten kohteiden, kuten kiteiden, sisään. Lähde : Wikipedia Diffraktogrammeja, jotka on saatu lähettämällä yhdensuuntaisia röntgensäteitä virtapiirissä olevaan synteettiseen kiteeseen. IUCr journals Diffraktiokuva erikokoisten kiteiden muodostamasta metallurgisesta jauheesta. Lähde : G. Artioli Josephin näkemys osittain epäjärjestyksessä olevasta kohteesta, kuten puusta tai hämähäkkieläimen verkon säikeistä (täpliä on levitetty ja suurennettu) IUCr - journals Nämä kuvat esittävät rinnakkain kaksi eri näkemystä: Ihmemaan Liisan, jonka silmät pystyvät näkemään maailman, kiteen ja atomit suoraan "reaaliavaruudessa" sekä Joseph Fourierin, joka näkee nämä vain diffraktiolla "käänteishilassa". Tutkijat käyttävät usein röntgendiffraktiota nähdäkseen kiteen sisälle. Röntgensäteet ovat valoa, jonka aallonpituus on tuhat kertaa lyhyempi kuin näkyvän valon. Se on lähes atomien välisten etäisyyksien pituinen. Myös neutronien ja elektronien diffraktiota käytetään. IUCr journals

14 6. Atomiryhmien muodostama molekyylirakenne, jonka symmetria-akseli on 3. IUCr journals Rakenteen ja ominaisuuksien välinen suhde Kiteen muodostuminen voi selittää atomitason rakenteen ja makroskooppisten ominaisuuksien välisen suhteen. Kidetieteen kehittyessä kemistit pystyivät "ymmärtämään" olemassa olevia aineita sekä ennen kaikkea kehittämään uusia aineita, joilla oli toivottuja ominaisuuksia. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kupariin perustuvat suprajohtavat oksidit, sekä viimeisimpinä rautaan perustuvat suprajohtavat oksidit. Lähde : Néel-Instituutti -CNRS Uusia lääkkeitä kehitettäessä on tunnettava vaikuttavien aineiden ja niiden vaikutuksen kohteena olevien alueiden molekyylirakenne. IUCr journals Perovskiitti on kiderakenne, jolla on monia ominaisuuksia. Aineissa, joissa on tämä rakenne, on myös yhteys atomitason järjestyksen sekä havaittavien fyysisten ominaisuuksien välillä. Aineiden ominaisuudet ovat erilaisia riippuen oktaedrien suunnista tai oktaedrien välisten atomien kemiallisesta luonteesta. IUCr journals Röntgensäteiden diffraktiota voidaan käyttää määrittämään kiteisten jauheiden molekyylirakenne. IUCr journals

15 7. Zeoliitteja elektronimikroskoopilla nähtynä CNRS:n valokuva-arkisto / D.Cot On olemassa valtavasti erilaisia zeoliitteja. Niitä käytetään usein vedenpuhdistusteollisuudessa, katalysaattoreina sekä nykyaikaisia materiaaleja valmistettaessa. Niitä käytetään typen poistamiseen ilmasta, jotta sen happipitoisuutta voitaisiin lisätä teollisissa ja lääketieteellisissä tarkoituksissa. Zeoliitteihin törmää myös kaikkialla arkielämässä: niitä käytetään kalkinpoistajina kodinkoneissa, ne ovat korvaamattomia petrokemiassa ja ne toimivat jopa hajunpoistajina kissanhiekkalaatikoissa! Kidetieteen avulla on mahdollista nähdä stilbiitin kanavien rakenne sekä niissä sijaitseva vesi: - 42 C:ssa vesi pääsee kanaviin C:ssa vesi poistuu stilbiitistä. Kuumennus saa veden haihtumaan kanavista. Lähde: IMN-Nantes MIL-100 Lähde: Institut Lavoisier & Gerard Ferey Ranskan kansallisen tieteellisen tutkimuksen keskuksen (CNRS) kultainen mitali 2010 Yhdistämällä orgaaniset molekyylit ja epäorgaaniset alkeiskopit Gérard Ferey ja hänen tutkimusryhmänsä Versaillesin Institut Lavoisierissä onnistuivat luomaan uusia huokoisia materiaaleja, kuten MIL-100:n ja MIL-101:n. Niiden huokoset ovat valtavat, kymmenestä sataan kertaan suuremmat kuin zeoliiteilla, ja niihin voidaan varastoida kaasua, molekyylejä ja jopa lääkkeitä. Zeoliitti ZSM-39:n tunnetun rakenteen pohjalta on pystytty kuvittelemaan ja luomaan superyhdisteitä "super-tetraedrejä". Niiden avulla on voitu syntetisoida uusia materiaaleja, joiden huokoset ovat valtavia kuten MIL-100:lla. Lähde: Institut Lavoisier Versailles

16 8. Tutkiessaan viinihapon kiteitä Louis Pasteur havaitsi, että näytteessä oli kahdenlaisia kiteitä, jotka olivat toistensa täydellisiä peilikuvia. Hän erotteli kiteet käsin ja huomasi liuottaessaan kummankin tyyppiset kiteet omassa astiassaan veteen, että näillä kahdella kidemuodolla oli erilaiset optiset ominaisuudet: toinen kidemuodoista käänsi valon polarisoitumistasoa vastakkaiseen suuntaan kuin toinen. Näiden kahden liuoksen sekoitus ei vaikuttanut polarisoitumistasoon. Näitä kahta muotoa kutsutaan optisiksi isomeereiksi tai enantiomeereiksi (kreikka enantios "vastakkaiset"). Albert Edelfeltin taulu 1885 Musée Orsay Kaikki lapset ovat jo kohdanneet kiraalisuuden ongelman, kun ovat laittaneet oikean jalan vasemman jalan kenkään. Samalla tavalla kuten vasen käsi ei ole korvattavissa oikealla kädellä, eivät kengätkään ole korvattavissa toisillaan, joten kenkä on kiraalinen esine. Symmetrisessä ympäristössä kahdella enantiomeerilla on samanlaiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet. Elävät organismit puolestaan havaitsevat ne eri lailla. Toisin sanoen molekyylin eri muodoilla ei ole niihin samanlaista vaikutusta. - Tämä selittää, miksi R-karvonimolekyyli tuoksuu vihreältä mintulta, kun taas S-karvoni tuoksuu kuminalta. Hajureseptorimme ovat herkkiä kiraalisuudelle. - Sama pätee myös makuaistiin: S-asparagiinimolekyylillä on parsan karvas maku, kun taas R-asparagiini maistuu makealta. - Lääkkeissä erot ominaisuuksissa voivat olla dramaattisia: esimerkiksi talidomidin yksi muoto sopii särkylääkkeeksi ja toinen aiheuttaa sikiön epämuodostumia. Lähde: Institut Néel-CNRS

17 9. Orgaanisia kiteitä, jotka on valmistettu diffraktiokoetta varten. EMBL-Grenoble Proteiinikiteitä ja muita orgaanisia makromolekyylejä on vaikea valmistaa, eivätkä ne koskaan ole kovin suuria. Kuvassa olevat ovat läpimitaltaan alle millimetrin kokoisia! Röntgensäteily ja DNA DNA:ta on kaikissa elävissä soluissa. Se sisältää perintötekijät. DNA:ssa on kaksi säiettä, jotka muodostuvat kahdesta säännöllisestä pienten molekyylien jaksosta, jotka kiertyvät kaksoiskierteelle. Se pystyy siis jakaantumaan kahdeksi keskenään identtiseksi molekyyliksi. Genetiikka perustuu tähän ominaisuuteen. Valokuva DNA-rihmasta valmistetun kristalliitin röntgendiffraktiosta. Kuvan on ottanut vuonna 1951 Rosalind Franklin, ja sen avulla onnistuttiin määrittämään tämän molekyylin muoto. Nature Makromolekyylit Orgaaniset makromolekyylit ovat valtavia molekyylejä, joissa voi olla miljoonia tai jopa satoja miljoonia atomeja. IUCr journals DNA:n rakenteen mallintaminen, DNA (Deoksiribonukleiinihappo) IUCr journals

18 10. Tanekhatiksen kuolinnaamiosta voi nähdä kuinka tärkeää ehostus oli. Grenoblen museo Näiden egyptiläisten säilytysastioiden röntgenkuvasta näkyy kosmeettisten aineiden jäämiä. Lähde: LC2RMF-CNRS, Louvre Lyijymalmeja, kuten lyijyhohdetta (galeniittia), louhittiin Egyptissä ja erityisesti Gebel el-zeit - öljyvuorella. Lähde: LC2RMF-CNRS, Louvre Muinaiset tekstit (Dioscoride, Pline) kuvailevat laurioniitin PbOHCl ja fosgeniitin Pb2Cl2CO3 saostumien syntyä. Näillä aineilla on parantavia ominaisuuksia. Tämä pitkä (3kk) prosessi oli ehkä ensimmäinen pehmeän kemian menetelmä lääkkeiden valmistuksessa. Lähde: LC2RMF-CNRS, Louvre Egyptiläisen naisen rintakuva Grenoblen museo Näistä jkr. sijoittuvista egyptiläisistä haudoista on löydetty hautajaisesineitä, arkiesineitä ja peseytymisvälineitä. Tutkijat ovat tutkineet niiden materiaaleja ja kiteitä valonsäteiden, röntgensäteiden, neutronien ja elektronien avulla. Nämä tutkimukset yhdessä arkeologien tulkintojen ja todisteiden kanssa auttavat ymmärtämään esineiden kehitystä ja käyttötarkoitusta. Näin valmistus tapahtui: lyijyhohdetta (PbS), lyijymonoksidia (PbO) + natriumkloridia (NaCl), vettä (H2O) ja soodaa, eli natriumkarbonaattia (Na2CO3), ja saatiin laurioniittia (PbOHCl) ja fosgeniittia (Pb2Cl2CO3). Lähde: LC2RMF-CNRS, Louvre