XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);"

Transkriptio

1 XVI JAKSO KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNENTALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄL- LAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) käyttö- ja kuljetushihnat, 39 ryhmän muovista tai vulkanoidusta kumista (nimike 4010); vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista, valmistetut muut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai sähkölaitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin (nimike 4016); b) nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (nimike 4205) tai turkisnahasta valmistetut tavarat (nimike 4303), jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin; c) mistä aineesta tahansa valmistetut pupiinat, puolat, hylsyt, koopit, kartiopuolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset (esimerkiksi 39, 40, 44 tai 48 ryhmä tai XV jakso); d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso); e) käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliaineesta (nimike 5910) ja muut tekstiilitavarat teknisiin tarkoituksiin (nimike 5911); f) nimikkeiden luonnon-, synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai puolijalokivet tai nimikkeeseen 7116 kuuluvat, kokonaan tällaista kiveä olevat tavarat, lukuun ottamatta valmistettuja asentamattomia safiireja ja timantteja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi äänen tallennus- tai toistoneuloina (nimike 8522); g) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä); h) poraputket (nimike 7304); ij) metallilangasta tai -kaistaleesta valmistetut päättömät hihnat ja kankaat (XV jakso); k) 82 ja 83 ryhmän tavarat; l) XVII jakson tavarat; m) 90 ryhmän tavarat; n) kellot ja muut 91 ryhmän tavarat; o) nimikkeen 8207 vaihdettavat työkalut ja harjat, jollaisia käytetään koneen osina (nimike 9603); vastaavat vaihdettavat tavarat luokitellaan työtä suorittavan osan valmistusaineen mukaisesti (esimerkiksi 40, 42, 43, 45 tai 59 ryhmä tai nimike 6804 tai 6909); p) 95 ryhmän tavarat; q) kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, myös keloilla tai kaseteissa (luokitellaan sen aineen mukaan, josta ne koostuvat, tai nimikkeeseen 9612, jos niihin on imeytetty väri tai niitä on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä). 2. Jollei tämän jakson 1 huomautuksesta, 84 ryhmän 1 huomautuksesta ja 85 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, koneiden osat (lukuun ottamatta nimikkeen 8484, 8544, 8545, 8546 tai 8547 tavaroiden osia) luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti: a) osat, jotka ovat jonkin 84 tai 85 ryhmän nimikkeen (lukuun ottamatta nimikkeitä 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 ja 8548) tavaroita, luokitellaan aina kukin omaan nimikkeeseensä; Päivitetty TKK II:2 84-1

2 b) muut osat, jos ne soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa tai useammassa saman nimikkeen koneessa (myös nimikkeen 8479 tai 8543 koneessa), luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin mainittu kone tai mainitut koneet tai, soveltuvin osin, nimikkeeseen 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 tai Kuitenkin osat, jotka soveltuvat käytettäviksi pääasiallisesti nimikkeen 8517 ja nimikkeiden laitteissa, luokitellaan nimikkeeseen 8517; c) kaikki muut osat luokitellaan nimikkeeseen 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 tai 8538 soveltuvin osin, tai, muussa tapauksessa nimikkeeseen 8487 tai Jollei toisin määrätä, yhdistelmäkoneet, joissa on kaksi tai useampia yhdeksi kokonaisuudeksi asennettuja koneita, ja muut koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti. 4. Jos kone (myös koneiden yhdistelmä) koostuu erillisistä (joko erillään sijaitsevista tai toisiinsa putkijohdoilla, voimansiirtolaitteilla, sähkökaapeleilla tai muilla laitteilla yhdistetyistä) osalaitteista, jotka on tarkoitettu yhdessä suorittamaan selvästi määriteltyä, jonkun 84 tai 85 ryhmän nimikkeen kattamaa toimintaa, kokonaisuus luokitellaan tuon toiminnan mukaan määräytyvään nimikkeeseen. 5. Näissä huomautuksissa tarkoitetaan ilmaisulla "kone" mitä tahansa 84 tai 85 ryhmän nimikkeissä tarkoitettua konetta, laitetta tai laitteistoa. Lisähuomautuksia 1. Koneiden kokoamiseen tai huoltoon tarvittavat työkalut luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin koneet, jos ne esitetään tullille yhdessä. Samaa sääntöä sovelletaan myös koneiden kanssa tullille esitettyihin vaihdettaviin työkaluihin, jos ne ovat koneiden tavanomaisen varustuksen osia ja jos ne myydään tavallisesti yhdessä. 2. Tullilaitoksen vaatimuksesta tavaranhaltijan on tullausilmoituksensa tueksi esitettävä kuvallinen asiakirja (esim. käyttöohjeet, esite, luettelon sivu, valokuva), jossa esitetään koneeseen sovellettava tavaran kuvaus, sen käyttö ja olennaiset ominaisuudet sekä kokoamattoman tai osiinsa puretun koneen osalta kokoamisohjeet ja luettelo eri pakkauksien sisällöstä. 3. Edellä nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan määräyksiä sovelletaan tavaranhaltijan pyynnöstä sekä, jollei toimivaltaisten viranomaisten määräämistä edellytyksistä muuta johdu, myös eri tavaralähetyksissä maahan tuotaviin koneisiin. 84 RYHMÄ YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) myllynkivet, hiomakivet ja muut 68 ryhmän tavarat; b) keraamista ainetta olevat laitteet ja koneet (esimerkiksi pumput) ja mistä tahansa aineesta valmistettujen laitteiden tai koneiden keraamiset osat (69 ryhmä); c) lasiset laboratoriotavarat (nimike 7017); koneet, laitteet ja muut tavarat teknisiin tarkoituksiin sekä niiden osat, lasia (nimike 7019 tai 7020); d) nimikkeiden 7321 ja 7322 tavarat sekä niiden kaltaiset muusta epäjalosta metallista valmistetut tavarat (74-76 tai ryhmä); e) nimikkeen 8508 pölynimurit; f) nimikkeen 8509 sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet; nimikkeen 8525 digitaalikamerat; g) käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat (nimike 9603) Päivitetty TKK II:2

3 2. Jollei XVI jakson 3 huomautuksen ja tämän ryhmän 9 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, kone tai laite, joka voidaan luokitella nimikkeisiin , nimikkeeseen 8486 ja nimikkeisiin , luokitellaan nimikkeisiin tai tapauksen mukaan nimikkeeseen Nimikkeeseen 8419 eivät kuitenkaan kuulu: a) idätyslaitteet, hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten (nimike 8436); b) viljankostutuslaitteet (nimike 8437); c) diffuusiolaitteet sokerimehun uuttamista varten (nimike 8438); d) tekstiililankojen ja -kankaiden sekä valmiiden tekstiilitavaroiden lämpökäsittelykoneet ja -laitteet (nimike 8451); e) mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet ja laitteet, joissa lämpötilan muutos, vaikka se on tarpeellinen, on merkitykseltään toissijainen. Nimikkeeseen 8422 eivät kuulu: a) ompelukoneet säkkien ja niiden kaltaisten tavarapäällysten sulkemiseen (nimike 8452); b) nimikkeen 8472 toimistokoneet ja -laitteet. Nimikkeeseen 8424 eivät kuulu: a) mustesuihkupainolaitteet (nimike 8443); b) vesisuihkuleikkauskoneet (nimike 8456). 3. Minkä tahansa aineen työstämiseen tarkoitettu kone, joka vastaa nimikkeessä 8456 sekä nimikkeessä 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 tai 8465 vahvistettua kuvausta, luokitellaan nimikkeeseen Nimikkeeseen 8457 kuuluvat vain metallintyöstökoneet, muut kuin sorvit (myös sorvauskeskukset), joilla pystytään suorittamaan erityyppisiä työstötoimintoja joko: a) vaihtamalla automaattisesti työkaluja makasiinista koneistusohjelman mukaisesti (työstökeskukset); b) käyttämällä automaattisesti, samanaikaisesti tai peräkkäin, eri karapäitä, jotka työstävät kiinnitettyä työkappaletta (yksiasemaiset työstöyksiköt); tai c) siirtämällä automaattisesti työkappaletta eri karapäille (transferkoneet). 5. A) Nimikkeessä 8471 tarkoitetetaan ilmaisulla "automaattiset tietojenkäsittelykoneet" koneita, jotka 1) pystyvät varastoimaan muistiinsa yhden tai useamman tietojenkäsittelyohjelman ja ainakin ne tiedot, jotka ovat välittömästi tarpeen ohjelman suorittamiseksi; 2) ovat vapaasti ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan; 3) pystyvät suorittamaan käyttäjän määrittämiä aritmeettisia laskutoimituksia; ja 4) pystyvät, ilman ihmisen puuttumista toimintaan, suorittamaan ohjelman, joka vaatii niitä muuttamaan suoritustaan ajonaikaisten loogisten päättelyjen perusteella; B) Automaattiset tietojenkäsittelykoneet voivat olla järjestelmiä, jotka koostuvat vaihtelevista määristä erillisiä yksiköitä. C) Jollei jäljempänä D ja E kohdassa toisin määrätä, yksikköä pidetään automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän osana, jos se täyttää seuraavat edellytykset: 1) se on tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä; 2) se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja 3) se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi Päivitetty TKK II:2 84-3

4 käyttää. Erikseen tullattaviksi ilmoitetut automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän yksiköt luokitellaan nimikkeeseen Näppäimistöt, X-Y-koordinaattien syöttölaitteet ja muistilevy-yksiköt, jotka täyttävät C kohdan 2 ja 3 alakohdan edellytykset, luokitellaan kuitenkin kaikissa tapauksissa nimikkeen 8471 yksikköinä. D) Kun seuraavat laitteet esitetään tullille erikseen, niitä ei luokitella nimikkeeseen 8471, vaikka ne täyttäisivät kaikki 5 kohdan C kohdassa määrätyt edellytykset: 1) Kirjoittimet, kopiolaitteet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) yhdistettyinä tai erillisinä; 2) äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen tarkoitetut laitteet, myös langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- tai kaukoverkoissa) käytettävät tietoliikennelaitteet; 3) kaiuttimet ja mikrofonit 4) televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit; 5) monitorit ja projektorit, joissa ei ole televisiovastaanotinta. E) Koneet, joissa on automaattinen tietojenkäsittelykone tai jotka toimivat niiden yhteydessä ja joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä, luokitellaan niiden tehtävien mukaan määräytyvään nimikkeeseen tai muussa tapauksessa kaatonimikkeeseen. 6. Nimikkeeseen 8482 kuuluvat muun muassa kiillotetut teräskuulat, joiden suurin ja pienin läpimitta poikkeaa nimellishalkaisijasta enintään 1 prosentin kuitenkin enintään 0,05 mm, näistä arvoista pienemmän ollessa määräävä. Muut teräskuulat luokitellaan nimikkeeseen Jollei tämän ryhmän 2 huomautuksesta tai XVI jakson 3 huomautuksesta muuta johdu, koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, luokitellaan pääasiallisen käyttötarkoituksensa mukaisesti. Jos tällaista nimikettä ei ole tai jos pääasiallista käyttötarkoitusta ei voida määrittää, luokitellaan koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, nimikkeeseen Nimikkeeseen 8479 kuuluvat myös koneet, joilla valmistetaan köyttä tai kaapelia metallilangasta, tekstiililangasta tai jostakin muusta aineesta tai tällaisten aineiden yhdistelmästä (esim. kertaus-, kiertämis- tai kaapelointikoneet). 8. Nimikkeessä 8470 ilmaisulla "taskukokoinen" tarkoitetaan konetta, jonka mitat ovat enintään 170 mm x 100 mm x 45 mm. 9. A) 85 ryhmän 8 huomautuksen a ja b alakohtaa sovelletaan myös sekä tässä huomautuksessa että nimikkeessä 8486 tarkoitettuihin puolijohdekomponentteihin ja elektronisiin integroituihin piireihin. Tässä huomautuksessa ja nimikkeessä 8486 ilmaisulla "puolijohdekomponentti" tarkoitetaan myös valolle herkkiä puolijohdekomponentteja ja valodiodeja. B) Tässä huomautuksessa ja nimikkeessä 8486 ilmaisu "litteiden näyttöjen valmistus" kattaa myös litteissä näytöissä käytettävien alustojen valmistuksen. Sillä ei tarkoiteta lasin valmistusta eikä painettujen piirilevyjen tai muiden elektronisten komponenttien asentamista litteään näyttöön. Ilmaisu "litteä näyttö" ei kata katodisädeputkiteknologiaa. C) Nimikkeeseen 8486 kuuluvat myös koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa: 1) maskien ja hiusristikoiden valmistamisessa ja korjaamisessa; 2) puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien kokoamisessa; 3) tankojen, kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien ja litteiden näyttöjen nostamisessa, käsittelyssä, lastaamisessa tai purkamisessa. D) Jollei XVI jakson 1 huomautuksesta ja 84 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, nimikkeen 8486 kuvauksen mukaiset koneet ja laitteet on luokiteltava kyseiseen nimikkeeseen Päivitetty TKK II:2

5 Alanimikehuomautuksia 1. Alanimikkeessä ilmaisulla "järjestelmä" tarkoitetaan automaattisia tietojenkäsittelykoneita, joiden yksiköt täyttävät 84 ryhmän 5 huomautuksen C kohdan edellytykset ja joissa on ainakin keskusyksikkö, yksi syöttöyksikkö (esimerkiksi näppäimistö tai optinen lukija eli "skanneri") ja tulostusyksikkö (esimerkiksi visuaalinen näyttöyksikkö tai tulostin). 2. Alanimikkeeseen kuuluvat ainoastaan laakerit, joissa on lieriömäiset rullat, joiden yhdenmukainen läpimitta on enintään 5 mm ja pituus vähintään kolme kertaa läpimitta. Rullien päät voivat olla pyöristetyt. Lisähuomautuksia 1. Alanimikkeissä ja "ilma-alusten moottoreina pidetään ainoastaan moottoreita, jotka on suunniteltu varustettaviksi potkurilla tai roottorilla. 2. Alanimikkeeseen kuuluvat myös CD-ROM-lukulaitteet, jotka muodostavat automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muistiyksiköt, jotka ovat CD-ROM-, CD-ääni ja CD-kuvalevyjen signaalien lukemiseen tarkoitettuja lukuyksiköitä ja joissa on kuulokeliitäntä, äänenvoimakkuudensäädin ja katkaisukytkin Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen (TN701)(TN702): ydinreaktorit (EURATOM) 5,7 1, koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä 3,7 1, 5 niiden osat(euratom) säteilyttämättömät polttoaine-elementit: ydinreaktoreissa käytettävä kuusikulmainen säteilyttämätön 3,7; S:0 (EU001) gi F/S 1, 5 polttoain e-elementti (EURATOM) muut (EURATOM) 3,7 gi F/S 1, ydinreaktoreiden osat: ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorboivat 3,7; S:0 p/st 1, 5 säätösauvat, jotka on täytetty neutroneja absorboivilla kemiallisilla aineilla (EURATOM) muut (EURATOM) 3,7 1, Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat (TN701) (TN702): höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet: vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on suurempi 2,7 1, 5 kuin 45 t/h vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään 2,7 1, 5 45 t/h muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat: tuliputkikattilat 2,7 1, muut 2,7 1, kuumavesikattilat 2,7 1, osat 2,7 1, Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat (TN701)(TN702): kattilat: valurautaa 2, muut 2, osat: valurautaa 2, muut 2,7 1 Päivitetty TKK II:2 84-5

6 Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykoneiden lauhduttimet (TN701)(TN702): nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja 2,7 1 kattiloiden apulaitteet höyrykoneiden lauhduttimet 2, osat 2, Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen (TN701)(TN702): generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, 1,7 1 myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen osat: metallikotelo autojen turvavöiden esikiristimissä 1,7; S:0 p/st 1 käytettäville kaasunkehittimille muut 1, Höyryturbiinit (TN701)(TN702): turbiinit alusten kuljettamiseen 2,7 1, muut turbiinit: teho suurempi kuin 40 MW 2,7 1, teho enintään 40 MW 2, osat: roottorit sekä roottorien ja turbiinikammioiden siivet 2, muut 2,7 1, Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit (TN701)(TN702): ilma-alusten moottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettavaksi tullitta maahantuotuun tai 0 (EU001) p/st 1, 5 yhteisössä rakennettuun ilma-alukseen muut 1,7 p/st 1, moottorit alusten kuljettamiseen: perämoottorit: iskutilavuus enintään 325 cm 3 6,2 p/st 1, iskutilavuus suurempi kuin 325 cm 3 : teho enintään 30 kw 4,2 p/st 1, teho suurempi kuin 30 kw 4,2 p/st 1, muut 4,2 p/st 1, iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen: iskutilavuus enintään 50 cm 3 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 50 cm 3 mutta enintään 250 cm 3 : iskutilavuus suurempi kuin 50 cm 3 mutta enintään 2,7 p/st cm iskutilavuus suurempi kuin 125 cm 3 mutta enintään 2,7 p/st cm iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 mutta enintään cm 3 : iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 mutta enintään 500 cm 3 : 84-6 Päivitetty TKK II:2

7 kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet - alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina - alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai 2,7; S:0 (EU001) p/st 1 - alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 500 cm 3 mutta enintään 1000 cm 3 : kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet - alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina - alanimikkeen iskutilavuudeltaan vä- 2,7; S:0 (EU001) p/st 1 hintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai - alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin cm 3 : tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen 2,7 (EU001) p/st yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin muut: käytetyt 4,2 p/st uudet, iskutilavuus: enintään cm 3 4,2 p/st suurempi kuin cm 3 4,2 p/st muut moottorit: iskutilavuus enintään 250 cm 3 : bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm3, alanimikkeen ruohonleikkuukoneiden,alanimikkeen niittokoneiden, alanimikkeen moottorikultivaattorien, alanimikkeen puutarhasilppurien tai alanimikkeen juuriäkeiden valmistukseen tarkoitetut 2,7; S:0 (EU001) p/st muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 : tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin 2,7 (EU001) p/st muut: Päivitetty TKK II:2 84-7

8 teho enintään 10 kw: kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 4,2 p/st teho suurempi kuin 10 kw: kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot pienikokoinen nestekaasumoottorijärjestelmä, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1-6 sylinteriä - antoteho vähintään 75 mutta enintään 80 kw - imuventtiili ja pakoventtiili muutettu toimimaan jatkuvatoimisesti raskaassa käytössä olevissa laitteissa, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) (TN701)(TN702): moottorit alusten kuljettamiseen: käytetyt: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, uudet, teho: enintään 50 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw: 84-8 Päivitetty TKK II:2

9 nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 200 kw mutta enintään 300 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 300 kw mutta enintään 500 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 500 kw mutta enintään kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin kw mutta enintään kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina: tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin 2,7 (EU001) p/st muut: pyörillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten, teho: enintään 50 kw 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw 4,2 p/st muita 87 ryhmän ajoneuvoja varten, teho: enintään 50 kw 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw 4,2 p/st suurempi kuin 200 kw 4,2 p/st muut moottorit: kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen 4,2 p/st muut: käytetyt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st uudet, teho: enintään 15 kw: Päivitetty TKK II:2 84-9

10 siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kw 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut muut 4,2 p/st suurempi kuin 15 kw mutta enintään 30 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kw 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 ja joissa on 4 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st suurempi kuin 30 kw mutta enintään 50 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut: nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu nelisylinteriset ja -tahtiset nestejäähdytteiset 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytteiset polttomoottorit - joiden iskutilavuus on enintään cm 3, - joiden nimellisteho on vähintään 55 kw mutta enintään 85 kw, ja jotka on tarkoitettu nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen muut 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 200 kw mutta enintään 300 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 300 kw mutta enintään 500 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 500 kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0(EU001) p/st Päivitetty TKK II:2

11 muut 4,2 p/st Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa (TN701)(TN702): ilma-alusten moottorien osat: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai 0 (EU001) 1, 5 yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 1,7 1, muut: jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti kipinäsytytteisissä mäntämoottoreissa: neljällä imuaukolla varustettu pakoputkien valmistuksessa käytettävä standardin DINEN mukainen pakosarja, jossa voi olla turbiinin pesä ja joka on tarkoitettu sorvattujen, jyrsittyjen, porattujen ja/tai muulla tavalla käsiteltyjen pakoputkien valmistukseen 2,7; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 1, muut: Injektorit, joissa on magneettiventtiili moottorin polttokammiossa tapahtuvan sumutuksen optimoimiseksi 2,7; S:0 p/st 1, neljällä imuaukolla varustettu pakoputkien valmistuksessa käytettävä standardin DINEN mukainen pakosarja, jossa voi olla turbiinin pesä ja joka on tarkoitettu sorvattujen, jyrsittyjen, porattujen ja/tai muulla tavalla käsiteltyjen pakoputkien valmistukseen kaasuturbiinin turboahtimen kierukan muotoinen komponentti - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 30 mm mutta enintään 110 mm, - myös jos siinä on moottorin pakosarja 2,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,7; S:0 p/st 1, muut 2,7 1, Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet (TN701)(TN702): hydrauliset turbiinit ja vesipyörät: teho enintään kw 4,5 1, teho suurempi kuin kw mutta enintään ,5 1, 5 kw teho suurempi kuin kw 4,5 1, osat, myös säätimet 4,5 1, Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit (TN701)(TN702): suihkuturbiinimoottorit: työntövoima enintään 25 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 3,2 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 25 kn: työntövoima suurempi kuin 25 kn mutta enintään 44 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin 0 (EU001) p/st 1, 5 Päivitetty TKK II:

12 muut 2,7 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 44 kn mutta enintään 132 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 132 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, potkuriturbiinimoottorit: teho enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 3,6 p/st 1, teho suurempi kuin kw: teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, teho suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, muut kaasuturbiinit: teho enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw: teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, osat: suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiinimoottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 1, muut: kaasuturbiinien, siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut: Päivitetty TKK II:2

13 yksivaiheisen turboahtimen säädin 4,1; S:0 p/st 1, 5 - jossa on sisäänrakennettu kytkentäsarvi ja liitosmuhvi - joka on ruostumatonta terässeosta - myös jos siinä on kytkentäsarvia, joiden toimintaetäisyys on vähintään 20 mutta enintään 40 mm - jonka pituus on enintään 350 mm - jonka läpimitta on enintään 75 mm - jonka korkeus on enintään 110 mm kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa 4,1; S:0 p/st 1, 5 ja: - joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN NiCo10W10Cr9AlTi tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta, - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jonka läpimitta on vähintään 30 mutta enintään 100 mm, - jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 70 mm kaasuturbiinin turboahtimen kierukan muotoinen 4,1; S:0 p/st 1, 5 komponentti - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 30 mm mutta enintään 110 mm, - myös jos siinä on moottorin pakosarja muut 4,1 1, Muut voimakoneet ja moottorit (TN701)(TN702): reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai 0 (EU001) p/st 1, 5 yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,2 p/st 1, hydrauliset voimakoneet ja moottorit: lineaarisesti toimivat (sylinterit): hydrauliset järjestelmät: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: hydrauliset järjestelmät: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: hydrauliset nestemoottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, pneumaattiset voimakoneet ja moottorit: lineaarisesti toimivat (sylinterit): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, 5 Päivitetty TKK II:

14 muut: höyrykoneet 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, osat: muiden reaktiomoottorien kuin suihkuturbiinimoottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 1,7 1, hydraulisten voimakoneiden ja moottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, Nestepumput, myös mittauslaittein; nesteelevaattorit (TN701)(TN702): pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet: poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käytetään 1,7 p/st 1, 5 huoltoasemilla ja autokorjaamoissa muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen tai kuuluvat: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten: ruiskutuspumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, betonipumput 1,7 p/st 1, muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput: hydrauliset yksiköt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 1,7 1, annostelupumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: mäntäpumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut pyörivät syrjäytyspumput: hydrauliset yksiköt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, Päivitetty TKK II:2

15 muut 1,7 1, muut: hammaspyöräpumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, siipipumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, ruuvipumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut keskipakopumput: uppopumput: yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset) 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset) 1,7 p/st 1, akselitiivisteettömät kiertopumput keskuslämmitys- 1,7 p/st 1, 5 ja kuumavesijärjestelmiä varten muut, ulostuloaukon läpimitta: enintään 15 mm: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: yksivaiheinen keskipakopumppu - jonka pumppausteho on vähintään 400 cm 3 nestettä minuutissa - jonka äänitaso on rajoitettu 6 dba:iin - jonka imu- ja purkuaukon sisäläpimitta on enintään 15 mm ja - joka on toimintakykyinen -10 C:een lämpötilaan saakka 1,7; S:0 p/st 1, muut 1,7 p/st 1, suurempi kuin 15 mm: sivukanavapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, radiaalipumput: yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset): yhdellä sisäänmenolla varustetut: yhteenvalettuna rakenteena: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, kahdella tai useammalla sisäänmenolla varustetut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut keskipakopumput: Päivitetty TKK II:

16 yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut pumput; neste-elevaattorit: pumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, neste-elevaattorit 1,7 p/st 1, osat: pumppujen: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, näppäimistöt, kokonaan joko silikonista tai polykarbonaatista 1,7; S:0 p/st 1, 5 valmistetut, mukaan lukien sähköisil- lä kosketinelementeillä varustetut painetut näppäimet polttoainepumpun kansi 1,7; S:0 p/st 1, 5 - joka koostuu alumiiniseoksista, - jonka läpimitta on 38 tai 50 mm, - jonka pinnalla on kaksi samankeskistä renkaan muotoista uraa, - joka on anodisoitu jollaista käytetään bensiinimoottorilla varustetuissa moottoriajoneuvoissa muut 1,7 1, neste-elevaattorien 1,7 1, Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet (TN701)(TN702): tyhjiöpumput: puolijohteiden valmistuksessa käytettävät 0 EU001) p/st 1, muut: mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Rootstyhjiöpumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput: polkupyörien käsipumput 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa: teho enintään 0,4 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, teho suurempi kuin 0,4 kw: hermeettiset tai puolihermeettiset: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: Päivitetty TKK II:2

17 hermeettiset tai puolihermeettiset muuttuvanopeuksiset 2,2; S:0 p/st 1, 5 sähköiset kierukkakompressorit, joiden nimellisteho on vähintään 0,5 kw mutta enintään 10 kw ja syrjäytystilavuus enintään 35 cm 3 ja jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on 2,2; S:0 p/st 1, 5 tarkoitettu fluorihiilivety (HFC) jäähdytyslaitteisiin: - yksivaiheisella vaihtovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät - nimellisteho enintään 1,5 kw jollaisia käytetään kotitalouksissa käytettävien lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen valmistukseen muut 2,2 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, 2,2; S:0 p/st 1, 5 jonka teho on yli 0,4 kw, mutta enintään 10 kw muut 2,2 p/st 1, pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit: tuotto enintään 2 m 3 /minuutti 2,2 p/st 1, tuotto suurempi kuin 2 m 3 /minuutti 2,2 p/st 1, tuulettimet: pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoottori: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 3,2 p/st 1, muut: aksiaalituulettimet: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: aksiaalituuletin: - jossa on sähkömoottori - ja jonka teho on enintään 125W, tietokoneiden valmistukseen tarkoitettu aksiaalituuletin, jossa on sähkömoottori, teho enintään 2 W, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, keskipakotuulettimet: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: poikittaisvirtaustuuletin, jonka - korkeus on vähintään 575 mm (± 1,0 mm) mutta enintään 850 mm (± 1,0 mm), - läpimitta on 95 mm (± 0,6 mm) tai 102 mm (± 0,6 mm), - joka on valmistettu antistaattisesta, antibakteerisesta ja lämpöä kestävästä lujitemuovista, joka sisältää 30 % lasikuitua ja jonka lämmönkesto on vähintään 70 C (± 5 C), ja joka on tarkoitettu erillisistä yksiköistä koostuvien ilmastointilaitteiden sisäyksikköjen valmistukseen 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, 5 Päivitetty TKK II:

85 RYHMÄ. d) tyhjiölaitteet, jollaisia käytetään lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa (nimike 9018); tai

85 RYHMÄ. d) tyhjiölaitteet, jollaisia käytetään lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa (nimike 9018); tai 85 RYHMÄ SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TE- LEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET Huomautuksia

Lisätiedot

85. Ryhmä 85. Ryhmä Osat pehmeästä ferriitistä, 8502 39/ 1. Sähkögeneraattori sarjana

85. Ryhmä 85. Ryhmä Osat pehmeästä ferriitistä, 8502 39/ 1. Sähkögeneraattori sarjana 85. Ryhmä 85. Ryhmä Osat pehmeästä ferriitistä, jotka voidaan tunnistaa 85 ryhmään kuuluvien koneiden tai laitteiden osiksi. Katso myös luokittelusuositukset 6909 19/ 1. ja 8504 90/ 1. 8502 39/ 1. Sähkögeneraattori

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 17 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 27 Sähkölaitteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ

XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ XX JAKSO ERINÄISET TAVARAT 94 RYHMÄ HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUS- TEET,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN ALKUPERÄTUOTTEET MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ EU/KR/P1/fi 1 SISÄLLYSLUETTELO A JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat);

96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT. b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); 96 RYHMÄ ERINÄISET TAVARAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kynät kosmeettiseen tai toalettikäyttöön (33 ryhmä); b) 66 ryhmän tavarat (esimerkiksi sateenvarjojen ja kävelykeppien osat); c)

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2015 COM(2015) 201 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tariffin autonomisten en suspendoimisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 26.9.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 258/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 11.4.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 105/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet vähittäismyyntiä varten sarjoiksi

Lisätiedot

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti. 1. Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT 15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Selittävät huomautukset 1 (10)

Selittävät huomautukset 1 (10) Selittävät huomautukset 1 (10) I osasto Hakemuslomakkeen eri kohtiin merkittävät tiedot Yleinen huomautus: Viittauksissa tarkoitetaan koodeksin soveltamissäännöksiä, ellei toisin ilmoiteta. 1. Hakija,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

IX JAKSO. 44. Ryhmä 44-1

IX JAKSO. 44. Ryhmä 44-1 IX JAKSO PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET 44. Ryhmä 4406

Lisätiedot

Energiaverotusohje 2014

Energiaverotusohje 2014 Energiaverotusohje 9.5.2014 korvaa 12.3.2013 annetun Energiaverotusohjeen www.tulli.fi Energiaverotusohje 2014 Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1472/1994) tuli voimaan vuoden 1995

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

AUTOJEN TEKNISET MÄÄRÄYKSET JA KULJETTAJIEN AJOVARUSTEET

AUTOJEN TEKNISET MÄÄRÄYKSET JA KULJETTAJIEN AJOVARUSTEET AUTOJEN TEKNISET MÄÄRÄYKSET JA KULJETTAJIEN AJOVARUSTEET LIITE J I LUOKITTELU JA MÄÄRITELMÄT (art. 251) 1. LUOKITTELU 1.1. Pääluokat ja ryhmät 1.2. Sylinteritilavuusluokat 2. MÄÄRITELMÄT 2.1. Yleiset määräykset

Lisätiedot