XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);"

Transkriptio

1 XVI JAKSO KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNENTALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄL- LAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) käyttö- ja kuljetushihnat, 39 ryhmän muovista tai vulkanoidusta kumista (nimike 4010); vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista, valmistetut muut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai sähkölaitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin (nimike 4016); b) nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat (nimike 4205) tai turkisnahasta valmistetut tavarat (nimike 4303), jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin; c) mistä aineesta tahansa valmistetut pupiinat, puolat, hylsyt, koopit, kartiopuolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset (esimerkiksi 39, 40, 44 tai 48 ryhmä tai XV jakso); d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esimerkiksi 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso); e) käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliaineesta (nimike 5910) ja muut tekstiilitavarat teknisiin tarkoituksiin (nimike 5911); f) nimikkeiden luonnon-, synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai puolijalokivet tai nimikkeeseen 7116 kuuluvat, kokonaan tällaista kiveä olevat tavarat, lukuun ottamatta valmistettuja asentamattomia safiireja ja timantteja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi äänen tallennus- tai toistoneuloina (nimike 8522); g) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja vastaavat muovitavarat (39 ryhmä); h) poraputket (nimike 7304); ij) metallilangasta tai -kaistaleesta valmistetut päättömät hihnat ja kankaat (XV jakso); k) 82 ja 83 ryhmän tavarat; l) XVII jakson tavarat; m) 90 ryhmän tavarat; n) kellot ja muut 91 ryhmän tavarat; o) nimikkeen 8207 vaihdettavat työkalut ja harjat, jollaisia käytetään koneen osina (nimike 9603); vastaavat vaihdettavat tavarat luokitellaan työtä suorittavan osan valmistusaineen mukaisesti (esimerkiksi 40, 42, 43, 45 tai 59 ryhmä tai nimike 6804 tai 6909); p) 95 ryhmän tavarat; q) kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, myös keloilla tai kaseteissa (luokitellaan sen aineen mukaan, josta ne koostuvat, tai nimikkeeseen 9612, jos niihin on imeytetty väri tai niitä on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä). 2. Jollei tämän jakson 1 huomautuksesta, 84 ryhmän 1 huomautuksesta ja 85 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, koneiden osat (lukuun ottamatta nimikkeen 8484, 8544, 8545, 8546 tai 8547 tavaroiden osia) luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti: a) osat, jotka ovat jonkin 84 tai 85 ryhmän nimikkeen (lukuun ottamatta nimikkeitä 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 ja 8548) tavaroita, luokitellaan aina kukin omaan nimikkeeseensä; Päivitetty TKK II:2 84-1

2 b) muut osat, jos ne soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa tai useammassa saman nimikkeen koneessa (myös nimikkeen 8479 tai 8543 koneessa), luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin mainittu kone tai mainitut koneet tai, soveltuvin osin, nimikkeeseen 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 tai Kuitenkin osat, jotka soveltuvat käytettäviksi pääasiallisesti nimikkeen 8517 ja nimikkeiden laitteissa, luokitellaan nimikkeeseen 8517; c) kaikki muut osat luokitellaan nimikkeeseen 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 tai 8538 soveltuvin osin, tai, muussa tapauksessa nimikkeeseen 8487 tai Jollei toisin määrätä, yhdistelmäkoneet, joissa on kaksi tai useampia yhdeksi kokonaisuudeksi asennettuja koneita, ja muut koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti. 4. Jos kone (myös koneiden yhdistelmä) koostuu erillisistä (joko erillään sijaitsevista tai toisiinsa putkijohdoilla, voimansiirtolaitteilla, sähkökaapeleilla tai muilla laitteilla yhdistetyistä) osalaitteista, jotka on tarkoitettu yhdessä suorittamaan selvästi määriteltyä, jonkun 84 tai 85 ryhmän nimikkeen kattamaa toimintaa, kokonaisuus luokitellaan tuon toiminnan mukaan määräytyvään nimikkeeseen. 5. Näissä huomautuksissa tarkoitetaan ilmaisulla "kone" mitä tahansa 84 tai 85 ryhmän nimikkeissä tarkoitettua konetta, laitetta tai laitteistoa. Lisähuomautuksia 1. Koneiden kokoamiseen tai huoltoon tarvittavat työkalut luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin koneet, jos ne esitetään tullille yhdessä. Samaa sääntöä sovelletaan myös koneiden kanssa tullille esitettyihin vaihdettaviin työkaluihin, jos ne ovat koneiden tavanomaisen varustuksen osia ja jos ne myydään tavallisesti yhdessä. 2. Tullilaitoksen vaatimuksesta tavaranhaltijan on tullausilmoituksensa tueksi esitettävä kuvallinen asiakirja (esim. käyttöohjeet, esite, luettelon sivu, valokuva), jossa esitetään koneeseen sovellettava tavaran kuvaus, sen käyttö ja olennaiset ominaisuudet sekä kokoamattoman tai osiinsa puretun koneen osalta kokoamisohjeet ja luettelo eri pakkauksien sisällöstä. 3. Edellä nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan määräyksiä sovelletaan tavaranhaltijan pyynnöstä sekä, jollei toimivaltaisten viranomaisten määräämistä edellytyksistä muuta johdu, myös eri tavaralähetyksissä maahan tuotaviin koneisiin. 84 RYHMÄ YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) myllynkivet, hiomakivet ja muut 68 ryhmän tavarat; b) keraamista ainetta olevat laitteet ja koneet (esimerkiksi pumput) ja mistä tahansa aineesta valmistettujen laitteiden tai koneiden keraamiset osat (69 ryhmä); c) lasiset laboratoriotavarat (nimike 7017); koneet, laitteet ja muut tavarat teknisiin tarkoituksiin sekä niiden osat, lasia (nimike 7019 tai 7020); d) nimikkeiden 7321 ja 7322 tavarat sekä niiden kaltaiset muusta epäjalosta metallista valmistetut tavarat (74-76 tai ryhmä); e) nimikkeen 8508 pölynimurit; f) nimikkeen 8509 sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet; nimikkeen 8525 digitaalikamerat; g) käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat (nimike 9603) Päivitetty TKK II:2

3 2. Jollei XVI jakson 3 huomautuksen ja tämän ryhmän 9 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, kone tai laite, joka voidaan luokitella nimikkeisiin , nimikkeeseen 8486 ja nimikkeisiin , luokitellaan nimikkeisiin tai tapauksen mukaan nimikkeeseen Nimikkeeseen 8419 eivät kuitenkaan kuulu: a) idätyslaitteet, hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten (nimike 8436); b) viljankostutuslaitteet (nimike 8437); c) diffuusiolaitteet sokerimehun uuttamista varten (nimike 8438); d) tekstiililankojen ja -kankaiden sekä valmiiden tekstiilitavaroiden lämpökäsittelykoneet ja -laitteet (nimike 8451); e) mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet ja laitteet, joissa lämpötilan muutos, vaikka se on tarpeellinen, on merkitykseltään toissijainen. Nimikkeeseen 8422 eivät kuulu: a) ompelukoneet säkkien ja niiden kaltaisten tavarapäällysten sulkemiseen (nimike 8452); b) nimikkeen 8472 toimistokoneet ja -laitteet. Nimikkeeseen 8424 eivät kuulu: a) mustesuihkupainolaitteet (nimike 8443); b) vesisuihkuleikkauskoneet (nimike 8456). 3. Minkä tahansa aineen työstämiseen tarkoitettu kone, joka vastaa nimikkeessä 8456 sekä nimikkeessä 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 tai 8465 vahvistettua kuvausta, luokitellaan nimikkeeseen Nimikkeeseen 8457 kuuluvat vain metallintyöstökoneet, muut kuin sorvit (myös sorvauskeskukset), joilla pystytään suorittamaan erityyppisiä työstötoimintoja joko: a) vaihtamalla automaattisesti työkaluja makasiinista koneistusohjelman mukaisesti (työstökeskukset); b) käyttämällä automaattisesti, samanaikaisesti tai peräkkäin, eri karapäitä, jotka työstävät kiinnitettyä työkappaletta (yksiasemaiset työstöyksiköt); tai c) siirtämällä automaattisesti työkappaletta eri karapäille (transferkoneet). 5. A) Nimikkeessä 8471 tarkoitetetaan ilmaisulla "automaattiset tietojenkäsittelykoneet" koneita, jotka 1) pystyvät varastoimaan muistiinsa yhden tai useamman tietojenkäsittelyohjelman ja ainakin ne tiedot, jotka ovat välittömästi tarpeen ohjelman suorittamiseksi; 2) ovat vapaasti ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan; 3) pystyvät suorittamaan käyttäjän määrittämiä aritmeettisia laskutoimituksia; ja 4) pystyvät, ilman ihmisen puuttumista toimintaan, suorittamaan ohjelman, joka vaatii niitä muuttamaan suoritustaan ajonaikaisten loogisten päättelyjen perusteella; B) Automaattiset tietojenkäsittelykoneet voivat olla järjestelmiä, jotka koostuvat vaihtelevista määristä erillisiä yksiköitä. C) Jollei jäljempänä D ja E kohdassa toisin määrätä, yksikköä pidetään automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän osana, jos se täyttää seuraavat edellytykset: 1) se on tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä; 2) se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja 3) se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi Päivitetty TKK II:2 84-3

4 käyttää. Erikseen tullattaviksi ilmoitetut automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän yksiköt luokitellaan nimikkeeseen Näppäimistöt, X-Y-koordinaattien syöttölaitteet ja muistilevy-yksiköt, jotka täyttävät C kohdan 2 ja 3 alakohdan edellytykset, luokitellaan kuitenkin kaikissa tapauksissa nimikkeen 8471 yksikköinä. D) Kun seuraavat laitteet esitetään tullille erikseen, niitä ei luokitella nimikkeeseen 8471, vaikka ne täyttäisivät kaikki 5 kohdan C kohdassa määrätyt edellytykset: 1) Kirjoittimet, kopiolaitteet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) yhdistettyinä tai erillisinä; 2) äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen tarkoitetut laitteet, myös langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- tai kaukoverkoissa) käytettävät tietoliikennelaitteet; 3) kaiuttimet ja mikrofonit 4) televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit; 5) monitorit ja projektorit, joissa ei ole televisiovastaanotinta. E) Koneet, joissa on automaattinen tietojenkäsittelykone tai jotka toimivat niiden yhteydessä ja joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä, luokitellaan niiden tehtävien mukaan määräytyvään nimikkeeseen tai muussa tapauksessa kaatonimikkeeseen. 6. Nimikkeeseen 8482 kuuluvat muun muassa kiillotetut teräskuulat, joiden suurin ja pienin läpimitta poikkeaa nimellishalkaisijasta enintään 1 prosentin kuitenkin enintään 0,05 mm, näistä arvoista pienemmän ollessa määräävä. Muut teräskuulat luokitellaan nimikkeeseen Jollei tämän ryhmän 2 huomautuksesta tai XVI jakson 3 huomautuksesta muuta johdu, koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, luokitellaan pääasiallisen käyttötarkoituksensa mukaisesti. Jos tällaista nimikettä ei ole tai jos pääasiallista käyttötarkoitusta ei voida määrittää, luokitellaan koneet, joilla on useita käyttötarkoituksia, nimikkeeseen Nimikkeeseen 8479 kuuluvat myös koneet, joilla valmistetaan köyttä tai kaapelia metallilangasta, tekstiililangasta tai jostakin muusta aineesta tai tällaisten aineiden yhdistelmästä (esim. kertaus-, kiertämis- tai kaapelointikoneet). 8. Nimikkeessä 8470 ilmaisulla "taskukokoinen" tarkoitetaan konetta, jonka mitat ovat enintään 170 mm x 100 mm x 45 mm. 9. A) 85 ryhmän 8 huomautuksen a ja b alakohtaa sovelletaan myös sekä tässä huomautuksessa että nimikkeessä 8486 tarkoitettuihin puolijohdekomponentteihin ja elektronisiin integroituihin piireihin. Tässä huomautuksessa ja nimikkeessä 8486 ilmaisulla "puolijohdekomponentti" tarkoitetaan myös valolle herkkiä puolijohdekomponentteja ja valodiodeja. B) Tässä huomautuksessa ja nimikkeessä 8486 ilmaisu "litteiden näyttöjen valmistus" kattaa myös litteissä näytöissä käytettävien alustojen valmistuksen. Sillä ei tarkoiteta lasin valmistusta eikä painettujen piirilevyjen tai muiden elektronisten komponenttien asentamista litteään näyttöön. Ilmaisu "litteä näyttö" ei kata katodisädeputkiteknologiaa. C) Nimikkeeseen 8486 kuuluvat myös koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa: 1) maskien ja hiusristikoiden valmistamisessa ja korjaamisessa; 2) puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien kokoamisessa; 3) tankojen, kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien ja litteiden näyttöjen nostamisessa, käsittelyssä, lastaamisessa tai purkamisessa. D) Jollei XVI jakson 1 huomautuksesta ja 84 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, nimikkeen 8486 kuvauksen mukaiset koneet ja laitteet on luokiteltava kyseiseen nimikkeeseen Päivitetty TKK II:2

5 Alanimikehuomautuksia 1. Alanimikkeessä ilmaisulla "järjestelmä" tarkoitetaan automaattisia tietojenkäsittelykoneita, joiden yksiköt täyttävät 84 ryhmän 5 huomautuksen C kohdan edellytykset ja joissa on ainakin keskusyksikkö, yksi syöttöyksikkö (esimerkiksi näppäimistö tai optinen lukija eli "skanneri") ja tulostusyksikkö (esimerkiksi visuaalinen näyttöyksikkö tai tulostin). 2. Alanimikkeeseen kuuluvat ainoastaan laakerit, joissa on lieriömäiset rullat, joiden yhdenmukainen läpimitta on enintään 5 mm ja pituus vähintään kolme kertaa läpimitta. Rullien päät voivat olla pyöristetyt. Lisähuomautuksia 1. Alanimikkeissä ja "ilma-alusten moottoreina pidetään ainoastaan moottoreita, jotka on suunniteltu varustettaviksi potkurilla tai roottorilla. 2. Alanimikkeeseen kuuluvat myös CD-ROM-lukulaitteet, jotka muodostavat automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muistiyksiköt, jotka ovat CD-ROM-, CD-ääni ja CD-kuvalevyjen signaalien lukemiseen tarkoitettuja lukuyksiköitä ja joissa on kuulokeliitäntä, äänenvoimakkuudensäädin ja katkaisukytkin Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen (TN701)(TN702): ydinreaktorit (EURATOM) 5,7 1, koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä 3,7 1, 5 niiden osat(euratom) säteilyttämättömät polttoaine-elementit: ydinreaktoreissa käytettävä kuusikulmainen säteilyttämätön 3,7; S:0 (EU001) gi F/S 1, 5 polttoain e-elementti (EURATOM) muut (EURATOM) 3,7 gi F/S 1, ydinreaktoreiden osat: ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorboivat 3,7; S:0 p/st 1, 5 säätösauvat, jotka on täytetty neutroneja absorboivilla kemiallisilla aineilla (EURATOM) muut (EURATOM) 3,7 1, Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat (TN701) (TN702): höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet: vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on suurempi 2,7 1, 5 kuin 45 t/h vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään 2,7 1, 5 45 t/h muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat: tuliputkikattilat 2,7 1, muut 2,7 1, kuumavesikattilat 2,7 1, osat 2,7 1, Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat (TN701)(TN702): kattilat: valurautaa 2, muut 2, osat: valurautaa 2, muut 2,7 1 Päivitetty TKK II:2 84-5

6 Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykoneiden lauhduttimet (TN701)(TN702): nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja 2,7 1 kattiloiden apulaitteet höyrykoneiden lauhduttimet 2, osat 2, Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen (TN701)(TN702): generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, 1,7 1 myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen osat: metallikotelo autojen turvavöiden esikiristimissä 1,7; S:0 p/st 1 käytettäville kaasunkehittimille muut 1, Höyryturbiinit (TN701)(TN702): turbiinit alusten kuljettamiseen 2,7 1, muut turbiinit: teho suurempi kuin 40 MW 2,7 1, teho enintään 40 MW 2, osat: roottorit sekä roottorien ja turbiinikammioiden siivet 2, muut 2,7 1, Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit (TN701)(TN702): ilma-alusten moottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettavaksi tullitta maahantuotuun tai 0 (EU001) p/st 1, 5 yhteisössä rakennettuun ilma-alukseen muut 1,7 p/st 1, moottorit alusten kuljettamiseen: perämoottorit: iskutilavuus enintään 325 cm 3 6,2 p/st 1, iskutilavuus suurempi kuin 325 cm 3 : teho enintään 30 kw 4,2 p/st 1, teho suurempi kuin 30 kw 4,2 p/st 1, muut 4,2 p/st 1, iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen: iskutilavuus enintään 50 cm 3 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 50 cm 3 mutta enintään 250 cm 3 : iskutilavuus suurempi kuin 50 cm 3 mutta enintään 2,7 p/st cm iskutilavuus suurempi kuin 125 cm 3 mutta enintään 2,7 p/st cm iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 mutta enintään cm 3 : iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 mutta enintään 500 cm 3 : 84-6 Päivitetty TKK II:2

7 kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet - alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina - alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai 2,7; S:0 (EU001) p/st 1 - alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 500 cm 3 mutta enintään 1000 cm 3 : kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet - alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina - alanimikkeen iskutilavuudeltaan vä- 2,7; S:0 (EU001) p/st 1 hintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai - alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin cm 3 : tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen 2,7 (EU001) p/st yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin muut: käytetyt 4,2 p/st uudet, iskutilavuus: enintään cm 3 4,2 p/st suurempi kuin cm 3 4,2 p/st muut moottorit: iskutilavuus enintään 250 cm 3 : bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm3, alanimikkeen ruohonleikkuukoneiden,alanimikkeen niittokoneiden, alanimikkeen moottorikultivaattorien, alanimikkeen puutarhasilppurien tai alanimikkeen juuriäkeiden valmistukseen tarkoitetut 2,7; S:0 (EU001) p/st muut 2,7 p/st iskutilavuus suurempi kuin 250 cm 3 : tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin 2,7 (EU001) p/st muut: Päivitetty TKK II:2 84-7

8 teho enintään 10 kw: kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot muut 4,2 p/st teho suurempi kuin 10 kw: kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 iskutilavuus vähintään 300 cm 3 ja teho vähintään 6 kw, mutta enintään 20,0 kw, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: alanimikkeen itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet alanimikkeen traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina alanimikkeen iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm 3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai alanimikkeen lumiaurat ja lumilingot pienikokoinen nestekaasumoottorijärjestelmä, 4,2; S:0 (EU001) p/st 1-6 sylinteriä - antoteho vähintään 75 mutta enintään 80 kw - imuventtiili ja pakoventtiili muutettu toimimaan jatkuvatoimisesti raskaassa käytössä olevissa laitteissa, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) (TN701)(TN702): moottorit alusten kuljettamiseen: käytetyt: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, uudet, teho: enintään 50 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw: 84-8 Päivitetty TKK II:2

9 nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 200 kw mutta enintään 300 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 300 kw mutta enintään 500 kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin 500 kw mutta enintään kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin kw mutta enintään kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 0 (EU001) p/st 1, merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten muut 2,7 p/st 1, suurempi kuin kw: nimikkeiden 8901, 8902, 8903, 8904, 8905 ja 8906 merialuksia, alanimikkeen hinaajia sekä alanimikkeen sota-aluksia varten 0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 p/st 1, moottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen käyttömoottoreina: tarkoitettu asennettaviksi teollisesti alanimikkeen yksiakselisiin puutarhatraktoreihin ("pedestrian controlled tractors"), nimikkeen 8703 moottoriajoneuvoihin, nimikkeen 8704 moottoriajoneuvoihin, joiden moottorin iskutilavuus on pienempi kuin cm 3, ja nimikkeen 8705 moottoriajoneuvoihin 2,7 (EU001) p/st muut: pyörillä varustettuja maatalous- tai metsätraktoreita varten, teho: enintään 50 kw 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw 4,2 p/st muita 87 ryhmän ajoneuvoja varten, teho: enintään 50 kw 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw 4,2 p/st suurempi kuin 200 kw 4,2 p/st muut moottorit: kiskokulkuneuvojen kuljettamiseen 4,2 p/st muut: käytetyt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st uudet, teho: enintään 15 kw: Päivitetty TKK II:2 84-9

10 siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kw 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut muut 4,2 p/st suurempi kuin 15 kw mutta enintään 30 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kw 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 ja joissa on 4 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitetut nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st suurempi kuin 30 kw mutta enintään 50 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu muut 4,2 p/st suurempi kuin 50 kw mutta enintään 100 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut: nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytysmoottori, jonka - iskutilavuus on enintään cm 3, ja - nimellisteho on vähintään 15 kw mutta enintään 55 kw, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu nelisylinteriset ja -tahtiset nestejäähdytteiset 4,2; S:0 (EU001) p/st 1 puristussytytteiset polttomoottorit - joiden iskutilavuus on enintään cm 3, - joiden nimellisteho on vähintään 55 kw mutta enintään 85 kw, ja jotka on tarkoitettu nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen muut 4,2 p/st suurempi kuin 100 kw mutta enintään 200 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 200 kw mutta enintään 300 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 300 kw mutta enintään 500 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin 500 kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st muut 4,2 p/st suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0(EU001) p/st Päivitetty TKK II:2

11 muut 4,2 p/st Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa (TN701)(TN702): ilma-alusten moottorien osat: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai 0 (EU001) 1, 5 yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 1,7 1, muut: jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti kipinäsytytteisissä mäntämoottoreissa: neljällä imuaukolla varustettu pakoputkien valmistuksessa käytettävä standardin DINEN mukainen pakosarja, jossa voi olla turbiinin pesä ja joka on tarkoitettu sorvattujen, jyrsittyjen, porattujen ja/tai muulla tavalla käsiteltyjen pakoputkien valmistukseen 2,7; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,7 1, muut: Injektorit, joissa on magneettiventtiili moottorin polttokammiossa tapahtuvan sumutuksen optimoimiseksi 2,7; S:0 p/st 1, neljällä imuaukolla varustettu pakoputkien valmistuksessa käytettävä standardin DINEN mukainen pakosarja, jossa voi olla turbiinin pesä ja joka on tarkoitettu sorvattujen, jyrsittyjen, porattujen ja/tai muulla tavalla käsiteltyjen pakoputkien valmistukseen kaasuturbiinin turboahtimen kierukan muotoinen komponentti - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 30 mm mutta enintään 110 mm, - myös jos siinä on moottorin pakosarja 2,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,7; S:0 p/st 1, muut 2,7 1, Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet (TN701)(TN702): hydrauliset turbiinit ja vesipyörät: teho enintään kw 4,5 1, teho suurempi kuin kw mutta enintään ,5 1, 5 kw teho suurempi kuin kw 4,5 1, osat, myös säätimet 4,5 1, Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit (TN701)(TN702): suihkuturbiinimoottorit: työntövoima enintään 25 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 3,2 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 25 kn: työntövoima suurempi kuin 25 kn mutta enintään 44 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin 0 (EU001) p/st 1, 5 Päivitetty TKK II:

12 muut 2,7 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 44 kn mutta enintään 132 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, työntövoima suurempi kuin 132 kn: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, potkuriturbiinimoottorit: teho enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 3,6 p/st 1, teho suurempi kuin kw: teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, teho suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) p/st 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 p/st 1, muut kaasuturbiinit: teho enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw: teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw mutta enintään kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, teho suurempi kuin kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 4,1 p/st 1, osat: suihkuturbiinimoottorien tai potkuriturbiinimoottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,7 1, muut: kaasuturbiinien, siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut: Päivitetty TKK II:2

13 yksivaiheisen turboahtimen säädin 4,1; S:0 p/st 1, 5 - jossa on sisäänrakennettu kytkentäsarvi ja liitosmuhvi - joka on ruostumatonta terässeosta - myös jos siinä on kytkentäsarvia, joiden toimintaetäisyys on vähintään 20 mutta enintään 40 mm - jonka pituus on enintään 350 mm - jonka läpimitta on enintään 75 mm - jonka korkeus on enintään 110 mm kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa 4,1; S:0 p/st 1, 5 ja: - joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN NiCo10W10Cr9AlTi tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta, - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jonka läpimitta on vähintään 30 mutta enintään 100 mm, - jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 70 mm kaasuturbiinin turboahtimen kierukan muotoinen 4,1; S:0 p/st 1, 5 komponentti - jonka lämmönkestävyys on enintään C, - jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon halkaisija on vähintään 30 mm mutta enintään 110 mm, - myös jos siinä on moottorin pakosarja muut 4,1 1, Muut voimakoneet ja moottorit (TN701)(TN702): reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin tai 0 (EU001) p/st 1, 5 yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 2,2 p/st 1, hydrauliset voimakoneet ja moottorit: lineaarisesti toimivat (sylinterit): hydrauliset järjestelmät: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: hydrauliset järjestelmät: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: hydrauliset nestemoottorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, pneumaattiset voimakoneet ja moottorit: lineaarisesti toimivat (sylinterit): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, 5 Päivitetty TKK II:

14 muut: höyrykoneet 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 4,2 1, osat: muiden reaktiomoottorien kuin suihkuturbiinimoottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, tarkoitettu asennettaviksi tullitta maahantuotuihin 0 (EU001) 1, 5 tai yhteisössä rakennettuihin ilma-aluksiin muut 1,7 1, hydraulisten voimakoneiden ja moottorien: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, Nestepumput, myös mittauslaittein; nesteelevaattorit (TN701)(TN702): pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet: poltto- tai voiteluaineen jakelupumput, jollaisia käytetään 1,7 p/st 1, 5 huoltoasemilla ja autokorjaamoissa muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, käsipumput, muut kuin alanimikkeeseen tai kuuluvat: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten: ruiskutuspumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, betonipumput 1,7 p/st 1, muut jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput: hydrauliset yksiköt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 1,7 1, annostelupumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: mäntäpumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut pyörivät syrjäytyspumput: hydrauliset yksiköt: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, Päivitetty TKK II:2

15 muut 1,7 1, muut: hammaspyöräpumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, siipipumput: hydrauliikkapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, ruuvipumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut keskipakopumput: uppopumput: yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset) 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset) 1,7 p/st 1, akselitiivisteettömät kiertopumput keskuslämmitys- 1,7 p/st 1, 5 ja kuumavesijärjestelmiä varten muut, ulostuloaukon läpimitta: enintään 15 mm: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: yksivaiheinen keskipakopumppu - jonka pumppausteho on vähintään 400 cm 3 nestettä minuutissa - jonka äänitaso on rajoitettu 6 dba:iin - jonka imu- ja purkuaukon sisäläpimitta on enintään 15 mm ja - joka on toimintakykyinen -10 C:een lämpötilaan saakka 1,7; S:0 p/st 1, muut 1,7 p/st 1, suurempi kuin 15 mm: sivukanavapumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, radiaalipumput: yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset): yhdellä sisäänmenolla varustetut: yhteenvalettuna rakenteena: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, kahdella tai useammalla sisäänmenolla varustetut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut keskipakopumput: Päivitetty TKK II:

16 yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut pumput; neste-elevaattorit: pumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, neste-elevaattorit 1,7 p/st 1, osat: pumppujen: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, näppäimistöt, kokonaan joko silikonista tai polykarbonaatista 1,7; S:0 p/st 1, 5 valmistetut, mukaan lukien sähköisil- lä kosketinelementeillä varustetut painetut näppäimet polttoainepumpun kansi 1,7; S:0 p/st 1, 5 - joka koostuu alumiiniseoksista, - jonka läpimitta on 38 tai 50 mm, - jonka pinnalla on kaksi samankeskistä renkaan muotoista uraa, - joka on anodisoitu jollaista käytetään bensiinimoottorilla varustetuissa moottoriajoneuvoissa muut 1,7 1, neste-elevaattorien 1,7 1, Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet (TN701)(TN702): tyhjiöpumput: puolijohteiden valmistuksessa käytettävät 0 EU001) p/st 1, muut: mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Rootstyhjiöpumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,7 p/st 1, käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput: polkupyörien käsipumput 1,7 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, kompressorit, jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa: teho enintään 0,4 kw: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, teho suurempi kuin 0,4 kw: hermeettiset tai puolihermeettiset: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: Päivitetty TKK II:2

17 hermeettiset tai puolihermeettiset muuttuvanopeuksiset 2,2; S:0 p/st 1, 5 sähköiset kierukkakompressorit, joiden nimellisteho on vähintään 0,5 kw mutta enintään 10 kw ja syrjäytystilavuus enintään 35 cm 3 ja jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on 2,2; S:0 p/st 1, 5 tarkoitettu fluorihiilivety (HFC) jäähdytyslaitteisiin: - yksivaiheisella vaihtovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät - nimellisteho enintään 1,5 kw jollaisia käytetään kotitalouksissa käytettävien lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen valmistukseen muut 2,2 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, 2,2; S:0 p/st 1, 5 jonka teho on yli 0,4 kw, mutta enintään 10 kw muut 2,2 p/st 1, pyöräalustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit: tuotto enintään 2 m 3 /minuutti 2,2 p/st 1, tuotto suurempi kuin 2 m 3 /minuutti 2,2 p/st 1, tuulettimet: pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoottori: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 3,2 p/st 1, muut: aksiaalituulettimet: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: aksiaalituuletin: - jossa on sähkömoottori - ja jonka teho on enintään 125W, tietokoneiden valmistukseen tarkoitettu aksiaalituuletin, jossa on sähkömoottori, teho enintään 2 W, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, keskipakotuulettimet: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: poikittaisvirtaustuuletin, jonka - korkeus on vähintään 575 mm (± 1,0 mm) mutta enintään 850 mm (± 1,0 mm), - läpimitta on 95 mm (± 0,6 mm) tai 102 mm (± 0,6 mm), - joka on valmistettu antistaattisesta, antibakteerisesta ja lämpöä kestävästä lujitemuovista, joka sisältää 30 % lasikuitua ja jonka lämmönkesto on vähintään 70 C (± 5 C), ja joka on tarkoitettu erillisistä yksiköistä koostuvien ilmastointilaitteiden sisäyksikköjen valmistukseen 2,3; S:0 (EU001) p/st 1, muut 2,3 p/st 1, 5 Päivitetty TKK II:

18 kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on 2,7 p/st 1, 5 enintään 120 cm muut: turbokompressorit: yksijuoksupyöräiset (yksiportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, monijuoksupyöräiset (moniportaiset): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, mäntä- ja kalvokompressorit, ylipaine: enintään 15 baaria, tuotto: enintään 60 m 3 /tunti: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, suurempi kuin 60 m 3 /tunti: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, suurempi kuin 15 baaria, tuotto: enintään 120 m 3 /tunti: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, suurempi kuin 120 m 3 /tunti: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, pyörivät kompressorit: yksiakseliset: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut: hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on 2,2; S:0 p/st 1, 5 tarkoitettu fluorihiilivety (HFC) jäähdytyslaitteisiin: - yksivaiheisella vaihtovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät - nimellisteho enintään 1,5 kw jollaisia käytetään kotitalouksissa käytettävien lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen valmistukseen muut 2,2 p/st 1, moniakseliset: ruuvikompressorit: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, osat: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, alumiinimännät, tarkoitettu liitettäviksi moottoriajoneuvojen 2,2; S:0 (EU001) p/st 1, 5 ilmastointilaitteiden kompressoreihin paineensäätelyjärjestelmä, tarkoitettu liitettäväksi 2,2; S:0(EU001) p/st 1, 5 moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin veto-osa moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin 2,2; S:0 (EU001) p/st 1, Päivitetty TKK II:2

19 poikittaisvirtaustuuletin, jonka 2,2; S:0 (EU001) 1, 5 - korkeus on vähintään 575 mm (± 1,0 mm) mutta enintään 850 mm (± 1,0 mm), - läpimitta on 95 mm (± 0,6 mm) tai 102 mm (± 0,6 mm), - joka on valmistettu antistaattisesta, antibakteerisesta ja lämpöä kestävästä lujitemuovista, joka sisältää 30 % lasikuitua ja jonka lämmönkesto on vähintään 70 C (± 5 C), ja joka on tarkoitettu erillisistä yksiköistä koostuvien ilmastointilaitteiden sisäyksikköjen valmistukseen muut 2,2 1, Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen (TN701)(TN702): ikkunaan tai seinään asennettavat ja niiden kaltaiset laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat ("split-system"): yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut 2,2 1, erillisistä yksiköistä koostuvat ("split-system") 2,7 1, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ihmisiä 2,7 1, 5 varten muut: joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/lämmityskierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (vaihtuvasuuntainen lämpöpumppu): siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, muut, joissa on jäähdytysyksikkö: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, joissa ei ole jäähdytysyksikköä: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, muut 2,7 1, osat: alanimikkeen , tai ilmastointilaitteiden, siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) 1, alumiinista valmistettu haihdutin, autojen ilmastointilaitteiden 2,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 valmistukseen tarkoitettu muut 2,7 1, Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista kiinteää polttoainetta tai kaasua varten; mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet (TN701)(TN702): tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten: automaattisella säätölaitteella varustetut 1,7 p/st muut 1,7 p/st muut tulipesänpolttimet, myös yhdistelmäpolttimet: ainoastaan kaasua varten, yhtenä yksikkönä (monobloc), 1,7 p/st 1 tuulettimella ja säätölaitteella varustetut muut: yhdistelmäpolttimet 1,7 p/st muut 1, mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet 1,7 1 Päivitetty TKK II:

20 osat 1, Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insineraattorit), muut kuin sähköllä toimivat (TN701)(TN702): uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, 1,7 1 sulatusta tai muuta lämpökäsittelyä varten leivinuunit, myös keksiuunit: tunneliuunit 1, muut 1, muut: uunit keraamisten tuotteiden polttoa varten 1,7 p/st uunit sementin, lasin tai kemiallisten tuotteiden polttoa 1,7 p/st 1, 5 varten muut 1,7 1, osat 1, Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet (TN701)(TN702): jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet: vetoisuus suurempi kuin 340 l: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,9 p/st 1, muut: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 1,9 p/st 1, taloustyyppiset jääkaapit: kompressorijääkaapit: vetoisuus suurempi kuin 340 l 1,5 p/st 1, muut: pöytämallit 2,5 p/st 1, upotettavat tyypit 1,9 p/st 1, muut, vetoisuus: enintään 250 l 2,5 p/st 1, suurempi kuin 250 l mutta enintään 340 l 1,9 p/st 1, muut 2,2 p/st 1, säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l: vetoisuus enintään 400 l: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, vetoisuus suurempi kuin 400 l mutta enintään 800 l: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 l: vetoisuus enintään 250 l: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, vetoisuus suurempi kuin 250 l mutta enintään 900 l: siviili-ilma-aluksissa käytettävät 0 (EU001) p/st 1, muut 2,2 p/st 1, muut tuotteiden varastointiin tai näytteillepanoon käytettävät huonekalut (säiliöt, kaapit, tiskit, altaat, lasikot ja niiden kaltaiset huonekalut), joissa on jäähdytys- tai jäädytyslaitteet: jäähdytyslasikot ja -tiskit (jotka sisältävät jäähdytysyksikön tai höyrystimen): jäädytettyjen ruokien säilytykseen 2,2 p/st 1, muut 2,2 p/st 1, muut jäähdytyskalusteet 2,2 p/st 1, Päivitetty TKK II:2

XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esim. 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso);

XVI JAKSO. d) reikäkortit jacquardkoneita ja niiden kaltaisia koneita varten (esim. 39 tai 48 ryhmä tai XV jakso); 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/539 XVI JAKSO KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS-

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 7.7.2016 Nro 058/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 1.7.2016 lukien: 3215

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2016 COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 6/7 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 Laite (ns. passiivinen infrapunailmaisin), jossa on piirilevykokoonpano muovikotelossa, jonka mitat ovat noin 11 7 4 cm. Piirilevykokoonpano on varustettu

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 13.1.2016 Nro 4/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 13.12.2015 lukien: 7209

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet 1 / 5 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet Toimiala 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Sarake 'Tyyppitunnus' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 4 PART 8/10 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 122 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/465 XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROI- DUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet

PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet 1 / 5 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / B. Aineet ja tarvikkeet Toimiala 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sarake 'Tyyppitunnus' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan:

Lisätiedot

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN

ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmiosasto M1 01-9411 Kauko Puustinen 13.1.I994 ULKOMAANKAUPAN TILASTOINTIPERIAATTEET SOVELLETTUNA MlNERAALlSlA RAAKA-AINEITA VARTEN Strategisissa suunnitelmissa organisaation

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2013 COM(2013) 775 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta

Lisätiedot

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT 83 RYHMÄ ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat. Nimikkeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 9/10 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW BRUSHLESS IE4 40 mm äänieristys Suuri teho ja alhainen kulutus Mallit: CKD CKDR Moottorit IE2-IE3 Mallit: CKD/EW CKDR/EW Harjattomat IE4-teollisuusmoottorit suuritehoinen E.C. Helppo asentaa ja suunnata

Lisätiedot

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut:

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut: ROSENBERG EC-MOOTTORI HUIPPUIMURIT EC huippuimurin edut: - energiataloudellisuus - erittäin hyvä hyötysuhde - matala melutaso - pyörimisnopeuden säätäminen helppoa - Fanax Oy:n säädinvalikoimasta sopiva

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.26.2.5B Tuote No.: 9675913 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu

Lisätiedot

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/349 XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT Huomautuksia 1. Tähän jaksoon eivät kuulu: a) harjakset ja muut harjantekoon käytettävät eläimenkarvat

Lisätiedot

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100 PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 30 25 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 20 6 15 Ø133 4 10 Ø128 2 5 0 0 5 10 15 20 30 25 35 40 l/s Flow 0 kw 10 40 20 60 Shaft power P2 80 100 Ø144 120

Lisätiedot

VAKOLA Koetusselostus 195

VAKOLA Koetusselostus 195 VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON E I DEN TUTKIMUSLAITOS 1955 Koetusselostus 195 TEIJON HEINÄLIETSO Ihnoittaja ja valmistaja: Teijon

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti: RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI - RX JA RX VORTEX SARJAN PUMPUT OVAT TUNNETTUJA KESTÄVYYDESTÄÄN - TUPLA-AKSELITIIVISTEET TUOVAT HUOLETTOMIA KÄYTTÖTUNTEJA - LAADUN

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (11 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (11 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 11/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (11

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2015

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2015 12 Mrd. e Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2015 10 8 6 4 2 0 Tuonti Vienti Helsinki 14.3.2016 Tietoja

Lisätiedot

SUODATINYKSIKKÖ PÖLYILLE JA LASTUILLE

SUODATINYKSIKKÖ PÖLYILLE JA LASTUILLE Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. 02 576 700 Fax. 02 576 7010 email eurovac@suomenimurikeskus.fi Suomalaista laatuosaamista vaativille SUODATINYKSIKKÖ PÖLYILLE JA LASTUILLE Suomen

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

Moottori. Akku. Akkujen lukumäärä 2. Akun kapasiteetti. Leikkuuterä. Leikkuuleveys. Leikkuukorkeus. Leikkuunopeus. Sadetunnistimet

Moottori. Akku. Akkujen lukumäärä 2. Akun kapasiteetti. Leikkuuterä. Leikkuuleveys. Leikkuukorkeus. Leikkuunopeus. Sadetunnistimet Autoclip 223 Nauti luonnosta, vietä aikaa perheen ja ystävien kanssa, lähde vaikka lomalle! Stigan robottiruohonleikkurit pitävät huolen nurmikostasi itsenäisesti, uskomattomalla lopputuloksella. Autoclip

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville.

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville. 2-144 5 VUODEN TAKUU* * 2 vuoden takuu kosketusnäytölle touch screen -käyttöliittymällä Erittäin nopean ja tarkan lämmönsäädön omaavat kuumakanavasäätimet ovat ykkösvalinta, ei ainoastaan vakiokohteisiin,

Lisätiedot

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön

People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön People. Passion. Performance. Hydrauliset RX-iskuvasarat kovaan käyttöön KULJETUSAJONEUVOON KIINNITETTÄVÄT VANKKATEKOISET HYDRAULISET LUOTETTAVAT Chicago Pneumatic -ISKUVASARAT ON RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Lisätiedot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Haponkestävät pumppukettingit HAPONKESTÄVÄ Työkuorma 200 12 000 kg. pewagin PCWI-pumppukettinkejä voidaan käyttää uppopumppujen ja suodattimien nostoon

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.9.2.5B Tuote No.: 9675897 Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu paineviemärijärjestelmiin. SEG-pumput on varustettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Sallitut

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri.

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri. Kia cee d 5-ovinen 1,4 ISG 1,6 ISG 1,6 DCTautomaatti 1,4 CRDi ISG 1,6 CRDi ISG 1,6 CRDi EcoDynamics 100 hv EcoDynamics 135 hv 135 hv EcoDynamics 90 hv EcoDynamics 128 hv automaatti 128 hv Varustetasot

Lisätiedot

Poistojärjestelmä pakokaasunmittaukseen

Poistojärjestelmä pakokaasunmittaukseen Poistojärjestelmä pakokaasunmittaukseen Pakokaasupäästöjen mittausta EU- normien mukaan Pakokaasumittauksen poistojärjestelmä suunniteltiin erityisesti yhteistyössä katsastusasemien kanssa parantamaan

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

338 Yleistuotekuvasto

338 Yleistuotekuvasto 338 Yleistuotekuvasto 02 Seinäkotelot Seinäkotelot Hygieeniset mallit Hygieeniset yksioviset seinäkotelot on valmistettu laadukkaasta karhennetusta ruostumattomasta AISI 304 / AISI 316L -teräksestä, jonka

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia 0 RYHMÄ VILJA Huomautuksia. A) Tämän ryhmän nimikkeissä mainitut tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin ainoastaan jyvinä, jotka voivat olla myös tähkissä korsineenkin. B) Tähän ryhmään eivät kuulu

Lisätiedot

Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden mallin", ja Opel on koettanut toteuttaa tämän toiveen

Jokainen autonostaja haluaisi saada ensivuoden mallin, ja Opel on koettanut toteuttaa tämän toiveen Ofint KAPITAN jlyjl itä tarkimmin valitut raakaaineet ja äärimmäisen huolellinen tarkkuus työ tekevät jokaisesta Opelista ainutlaatuisen arvokkaan vaunun. Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden

Lisätiedot

Luentojen viikko-ohjelma

Luentojen viikko-ohjelma Luentojen viikko-ohjelma periodi viikko aihe opettaja 1 35,36 Johdanto, historiaa, suunnittelu, CE -merkki, kuormitus, kestävyys, materiaalit, valmistus Yrjö Louhisalmi 1 37,38,39 liitososat ja liitokset:

Lisätiedot

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS l PUMPUT EOS 15-C25 EOS 30-C25 TEKNISET OMINISUUET LKUPERÄISEN KÄYTTÖOJEEN KÄÄNNÖS TÄRKEÄÄ: Lue kaikki asiakirjat huolellisesti ennen asianomaisen laitteiston varastointia, asennusta tai käyttöönottoa.

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8

Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8 Tietolehti: Wilo-Yonos PICO 25/1-8 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) v,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Rp 1 m/s,4,8 1,2 1,6 2, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 7 25/1-8, 3/1-8 1~23 V - Rp 1, Rp 1¼ 7 6 5 p-c 6 5 Sallitut

Lisätiedot

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt

Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Sekoittimet, virtauskehittimet, siilot ja säiliöt Pystysekoittimet Laaja valikoima pystysekoittimia erilaisiin käyttökohteisiin. Stamo pystysekoittimet on yksilöllisesti suunniteltuja ja valmistettuja

Lisätiedot

Vesikulkuneuvot ja niiden moottorit sekä varusteet

Vesikulkuneuvot ja niiden moottorit sekä varusteet 18.1.2016 on tullut voimaan laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Lailla on pantu täytäntöön huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta annettu Euroopan

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 17 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 27 Sähkölaitteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW EKP 20 VUOTTA JÄÄHDYTYS- TEKNIIKKAA VEDENJÄÄHDYTTIMET 120-1200kW Ruuvikompressorein varustettu RWW - malli, 220-1200kW KOTIMAISTA LAATUA HELPOSTI SAATAVAT VAKIOKOMPONENTIT vähemmän osia vähemmän ääntä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

annettu 20 päivänä toukokuuta 1975,

annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, 13/N de 04 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 113 375L0322 N:o L 147/28 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 9.6.75 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, pyörillä varustettuihin maatalous-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

NEDERMAN NORCLEAN LINE

NEDERMAN NORCLEAN LINE NEDERMN NORCLEN LINE Suodattimet ja imurointivarusteet 2009 Tecalemit Environment Oy Hankasuontie 13, 00390 HELSINKI Puh. 029 006 200, Fax 029 006 1217 www.tecalemit.fi 1 Suodattimet ja imurointivarusteet

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postios. Helsinki Rukkila Puh. Helsinki 847812 Rautatieas. Pitäjänmäki Koetusselostus 112 1952 JO-BU-SENIOR polttomoottorisaha Ilmoittaja: Oy Seanpor t A b, Helsinki.

Lisätiedot

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Suojausluokka Standardin DIN VDE 0580 mukainen kytkentäaika 100 %

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Suojausluokka Standardin DIN VDE 0580 mukainen kytkentäaika 100 % Tarrain- ja tyhjiötekniikka Ejektorit Tyyppi Ejektori Ympäristölämpötila min./maks. + C / +5 C Keskilämpötila min./maks. + C / +5 C Käyttöpaine min./max. 3 bar / 6 bar Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot