STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin"

Transkriptio

1 STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin K YTT OHJE 05/2004

2 Sisällysluettelo Käyttösäätimet ja liitännät Näyttöruutu Näppäimistön merkkiäänet/akun varoitusääni Käyttöönotto ja perustoiminnot Kanavan lukitus/näppäimistön lukitus Näytön taustavalo Lähetystehon valinta Pikavalintakanavan käyttö Skannaus Kanavan/kanavien esto Lähetyksen esto varatulle kanavalle päälle/pois Akkupaketin vaihto Akun lataus Akunsäästötoiminnon valinta Hyvä tietää radiopuhelimen käytöstä Laitteen nollaus tehdasasetuksiin Vakiokanavointi Vakiovarusteet ja teknisiä tietoja Yhteystietoja ja tila muistiinpanoille Takuuilmoitus- ja palvelukortti KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT Kanavanvaihto ylšspšin (UP) / nšppšimistšn lukitus 2. Kanavanvaihto alaspšin (DOWN) / nšytšn taustavalo 3. Pikavalintakanavan nšppšin / skannausnšppšin (CALL/M.S) 4. Pikavalintakanavan skannaus (MR) - 2 -

3 KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT (jatkoa) 5. Kaiutin / mikrofoni 6. NŠyttšruutu 7. Kohinasalvan kytkin (SQL OFF) 8. LŠhetyspainike Painike pidetššn puhuttaessa alaspainettuna ja vapautetaan kuunneltaessa. Odota hetkinen tangentin painamisen jšlkeen ennenkuin alat puhua, jotta lšhetin ennšttšš kšynnistyš. 9. ToimintonŠppŠin (FUNC) KŠyttŠmŠllŠ tštš nšppšintš yhdessš etupaneelin nšppšimien (1-4) kanssa voidaan toteuttaa useita eri toimintoja (kts. sivut 4-5). Kaksoistoimintojen merkkiviiva ilmestyy tšllšin nšyttššn. 10. Kaiutin- ja mikrofoniliitšntšjen suojakansi Kansi on pidettšvš liitšntšjen pššllš, kun ne eivšt ole kšytšssš. 11. Kantohihnan kiinnike 12. LisŠkaiuttimen/monofonin liitšntš (SPKR) TŠhŠn liitšntššn voidaan kytkeš lisškaiutin, monofoni tai korvakuuloke. Kaiuttimen tai kuulokkeiden impedanssin on oltava 8 ohmia. Laitteen oma kaiutin kytkeytyy pois pššltš lisškaiutinta kšytettšessš. 13. Virtakytkin/ ŠnenvoimakkuussŠŠdin Virta kytketššn ja ŠŠnenvoimakkuutta lisštššn kiertšmšllš sššdintš myštšpšivššn. Paina kohinasalpakytkintš (7) kerran niin ettš kohina kuuluu kaiuttimesta ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus sopivaksi. SŠŠdšn jšlkeen kytke kohina pois painamalla kytkintš (7) toisen kerran. 14. LŠhetyksen ja vastaanoton merkkivalo Punainen valo palaa lšhetettšessš. Puhelua vastaanotettaessa merkkivalo palaa vihrešnš. 15. Ulkoisen mikrofonin liitšntš (MIC/CHG) LiitŠntŠŠn voidaan kytkeš headset-mikrofoni ja monofoni. HUOM. Akun lataukseen ei kšytetš tštš liitšntšš, vaan akkupaketissa sijaitsevaa liitšntšš (ks. kohta 20). 16. AntenniliitŠntŠ (TNC) 17. Vyšklipsikiinnike 18. Akkupaketin lukitussalpa 19. Akkupaketti 20. Akun latausliitšntš 21. SisŠŠnrakennettu mikrofoni \

4 N YTT RUUTU 1. Toimintonäppäimen 6. Lähetystehon ja kentänkäytön tunnus voimakkuuden näyttö 2. Kanavamuistin merkki 7. Skannauksen merkki (vilkkuva) 3. Näppäimistön lukitusmerkki 8. Kohinasalpaa on painettu 4. Valittu lähetysteho ja tai kanavalla on liikennettä. kentänvoimakkuus 9. Akun varauksen ilmaisin 5. Näppäinäänet päällä 10. Lähetyksen eston tunnus (P) NÄPPÄIMISTÖN MERKKIÄÄNET/AKUN VAROITUSÄÄNI Paina FUNC + MR. Sitten voit kytkeä äänet päälle (nuotin kuva näytöllä) tai pois päältä painamalla CALL. K YTT NOTTO JA PERUSTOIMINNOT 1. KierrŠ antenni paikoilleen sormenpäillä, ei liian tiukkaan. 2. Tarkista ettš akkupaketti on paikallaan ja akku on tšyteen ladattu (katso sivu 6). 3. KiinnitŠ vyšklipsi kahdella pakkauksessa olevalla ruuvilla. 4. Avaa laite virtakytkimellš (13) ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus. 5. Valitse kanava nšppšimillš 1 ja 2. Valitun kanavan numero nškyy nšytšssš. 6. PidŠ lšhetyspainike (8) alaspainettuna puhuessasi ja vapauta se kuunnellessasi. PidŠ laitetta niin ettš antenni on pystysuorassa asennossa. Puhuttaessa mikrofoni on pidettšvš noin 5 sentin pššssš huulista. Punainen merkkivalo palaa lšhetyksen aikana. Vapauta lšhetyspainike heti lopetettuasi puhumisen. KANAVAN LUKITUS / N PP IMIST N LUKITUS Jos haluat lukita laitteen tietylle kanavalle, menettele seuraavasti: 1. Valitse kanava, jonka haluat lukita. 2. Lukitse kanava painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja UP/LOCK -nšppšintš (1). NŠyttššn ilmestyy avaimen kuva, ja merkkiääni muuttuu matalammaksi. NŠppŠimet 1, 2, 3 ja 4 lukittuvat pois kšytšstš. 3. Lukitus puretaan samalla tavalla painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš ja UP/LOCK -nšppšintš. N YT N TAUSTAVALO 1. Taustavalo kytketššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja DOWN-kanavanvaihtonŠppŠintŠ (2). Taustavalo sammuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, jos kanavalla ei ole liikennettš. 2. Taustavalo voidaan sammuttaa všlittšmšsti painamalla uudelleen toimintonšppšintš ja DOWN-nŠppŠintŠ

5 L HETYSTEHON VALINTA Lähettimen tehoksi voidaan valita kolme eri arvoa: 0,5, 2 ja 5 wattia. Radiopuhelimen lähetysteho on aina 2 wattia, kun virta kytketään päälle (oletusarvo). Teho voidaan muuttaa pitämällä tangetti pohjassa ja painamalla samalla joko UP- tai DOWN-näppäintä halutun arvon valitsemiseksi. Valittu teho näkyy näytöllä seuraavasti: L = 0,5 wattia, M = 2 wattia ja H = 5 wattia. Suurin teho (5 W) kuluttaa huomattavasti virtaa, ja sen käyttöä kannattaa välttää, ellei kuuluvuus toisen osapuolen kanssa ole heikko. Useimmiten 0,5 watin teholla saavutetaan riittävä kantavuus, ja tällöin virrankulutus jää alhaiseksi (akku riittää pitempään). PIKAVALINTAKANAVAN K YTT (CALL) CH.C (kanava 1) TŠmŠ kanava on ohjelmoitavissa pikavalintakanavaksi halutulle kanavataajuudelle ja lšhetysteholle. Ohjelmoinnin suorittaa maahantuoja tai jälleenmyyjä PC-ohjelmalla. SKANNAUS 1. Skannaus kšynnistetššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). 2. Skannauksen aikana kanavanšytšssš oleva piste vilkkuu ja nšytšssš juoksevat kšytšssš olevat kanavanumerot. 3. Skannaus pysšhtyy kanavalle, jossa on liikennettš ja jatkuu 5 sekunnin kuluttua siitš kun liikenne kyseisellš kanavalla pššttyy. 4. SKANNAUSVAIHTOEHDOT: a. kaikki kšytšssš olevat kanavat b. osaskannaus: yksi tai useampi kanava ohitetaan skannauksessa (kts. KANAVAN/KANAVIEN ESTO). c. pikavalintakanavan mukaanotto skannaukseen: kun laite on pikavalintatilassa (nšytšssš on tunnus CH.C), kšynnistš / pysäytä skannaus painamalla MR-nŠppŠintŠ (4). 5. Voit lopettaa skannauksen painamalla uudelleen toimintonäppäintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). Kun skannaus on pššttynyt, kanavanšytšssš oleva piste palaa jatkuvasti. 6. Skannaus pššttyy automaattisesti, kun virta katkaistaan tai lšhetyspainike painetaan alas. KANAVAN/KANAVIEN ESTO Yksi tai useampi kanava voidaan tilapšisesti sulkea liikenteeltš seuraavasti: 1. Valitse liikenteeltš suljettava kanava kanavanšppšimillš (1) ja (2). 2. Aktivoi estotoiminto painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). NŠytšssŠ nškyy M-kirjain. 3. Paina MR-nŠppŠintŠ, jolloin nšytšssš olevan kanavan esto aktivoituu. NŠytšn M-kirjain alkaa vilkkua. 4. Jos haluat sulkea useampia kanavia, valitse haluttu kanava ja toista kohta Palaa normaalitilaan painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). M-kirjain sammuu nšytšstš. Tai, jos odotat kahdeksan sekuntia, puhelin palaa normaalitilaan automaattisesti

6 KANAVAN/KANAVIEN ESTO (jatkoa) 6. Varo aktivoimasta estoa kaikilla kanavilla, koska lähetys ja vastaanotto estyvät tällöin kokonaan. ESTON POISTAMINEN 1. Paina samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). 2. Valitse kanava, jonka haluat avata uudelleen liikenteelle. 3. Paina MR-näppäintä, jolloin M-kirjain lopettaa vilkkumisen. 4. Palaa normaalitilaan painamalla samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). M-kirjain sammuu näytöstä. 5. Jos haluat avata useampia estettyjä kanavia, poista esto kultakin kanavalta erikseen toistamalla kohdat 2 3. LÄHETYKSEN ESTO VARATULLE KANAVALLE PÄÄLLE / POIS 1. Valitse kanava, jolla toiminto halutaan aktivoida. 2. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4). Näytön vasempaan ylänurkkaan tulee M. 3. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja CALL (3). Näyttöön tulee P. Nyt puhelimella ei voi lähettää, jos kanava on varattu, eli ei voi puhua lähetteen päälle. 4. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4) poistuaksesi ohjelmoinnista, tai odota 8 s, niin puhelin palaa automaattisesti perustilaan. M häviää näytöstä. 5. Toiminto kytketään pois päältä samalla tavalla kuin aktivoidaankin. AKKUPAKETIN VAIHTO 1. Akkupaketin sijoittaminen laitteeseen: Poista akun (+)-navan päällä mahdollisesti oleva suojatarra. Aseta akkupaketti radiopuhelimeen työntämällä se paikalleen alhaalta ylöspäin. Kiinnitä akku laitteen pohjassa olevan lukitussalvan avulla. 2. Akkupaketin poistaminen: Irrota akku avaamalla laitteen pohjassa oleva lukitussalpa. Vedä akkupaketti irti laitteesta. 3. Tarkista, että akun jännite on asetettu oikein, painamalla kerran FUNC + SQL samanaikaisesti. Näytöllä pitäisi näkyä Jännitevaihtoehdot ovat: 12.0, 9.0, 7.2. Voit muuttaa arvoa painamalla nuolta ylös (1) tai alas (2). AKUN LATAUS Käytä lataukseen vain valmistajien määrittelemiä latauslaitteita. On tärkeää, että lataus tapahtuu oikeassa lämpötilassa (+10 C C). HUOM. STAR Hunter -radiopuhelimien akku ladataan akkupaketissa olevaa latausliitäntää käyttäen. 1. Akku voidaan ladata joko erikseen tai sen ollessa radiopuhelimessa. 2. Kytke virta pois radiopuhelimesta ennen latausta tai akun irrotusta. 3. Avaa latausliitännän suojakansi ja kytke latausjohdon pistoke. Kytke vasta tämän jälkeen verkkolaite pistorasiaan (220V 240V). 4. Tyhjän akun (tyyppi PNB 417) latausaika on noin tuntia. 5. Muista laittaa latausliitännän suojakansi paikalleen latauksen jälkeen. AKUNSÄÄSTÖTOIMINNON VALINTA Voit valita jonkin neljästä eri vaihtoehdosta. Paina ensin kaksi kertaa FUNC + SQL, jotta pääset ohjelmointitilaan. Valitse sitten jokin painamalla DOWN/LAMP tai UP/LOCK. 0 tarkoittaa: ei akunsäästöä 1 tarkoittaa: 480 ms unessa ja 480 ms hereillä 2 tarkoittaa: 960 ms unessa ja 480 ms hereillä 3 tarkoittaa: 1440 ms unessa ja 480 ms hereillä - 6 -

7 AKUN LATAUKSESSA HUOMIOITAVAA 1. Uuden tyhjšn akun ensilataus kestšš n. 16 h. lš kytke virtaa laitteeseen latauksen aikana. Akut on kšytettšvš tyhjšksi ennen uutta latausta. Usein tapahtuva osalataus heikentšš akun tehoa ja toimintaa. 2. KŠytetty akku on hšvitettšvš ongelmajštteenš. SitŠ ei saa polttaa (ršjšhdysvaara). 3. lš avaa akkupakettia ŠlŠkŠ tee siihen muutoksia tai korjauksia. 4. lš ylitš sallittua latausjšnnitettš tai latausaikaa. YlijŠnnite tai ylilataus voi aiheuttaa ršjšhdysvaaran. 5. Varo lataamasta tšyteen ladattua akkua, se voi vahingoittaa akkua. STAR HUNTER -RADIOPUHELIMEN K YTT Puhelimen kantomatka riippuu maasto- ja muista olosuhteista. Esim. avoimella merellš kuuluvuus voi ulottua horisonttiin asti, kun taas mšet, rakennukset ja muut esteet laitteiden všlillš voivat rajoittaa kuuluvuutta merkittšvšsti tai estšš sen kokonaan. Kokeile yhteyksiš ennenkuin valitset kšyttšpaikan. Pyri tarpeen mukaan sijoittumaan korkealle ja avoimelle paikalle. VŠltŠ koskettamasta antennia lšhetyksen aikana! Ladattu vara-akku on hyvš pitšš aina mukana. KylmŠ sšš alentaa akun tehoa. SŠilytŠ puhelin ja vara-akku lšmpimšssš esim. povitaskussa aina, kun et tarvitse niitš. Akkuja voi sššstšš sšštšmšllš lšhetystehon olosuhteiden mukaan: jos kuuluvuus on hyvš, voi pienempikin teho riittšš. Ylimääräinen teho kuluttaa suotta virtaa. Puhelimessa on automaattinen virransäästötoiminto, jolloin kšyttšaika on tuntia. Sopivat lisšvarusteet antavat lisšš kšyttšmahdollisuuksia. Esim. erillisen monofonin (sisšltšš mikrofonin ja kaiuttimen) ansiosta itse laitetta voi pitää esim. vyšllš. Suojalaukku taas antaa hyvšn suojan kolhuja ja kosteutta vastaan. Radiopuhelimessa on vankka kotelo, mutta silti sitä on käsiteltävä varoen. Suojele laite kosteudelta. Pyyhi tarvittaessa kotelo liinalla, älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Akun hoito esim. metsästyskausien välillä: Lataa akku ennen säilytykseen laittoa. Pura akku viimeistään 3 kk kuluttua. Purku tapahtuu nopeimmin jättämällä puhelin kohisemaan, painamalla SQL. Pura akku niin tyhjäksi että "Low Bat"-hälytys tulee. Lataa akku taas täyteen ja laita säilytykseen.toista sama viimeistään 3 kk kuluttua. Puhelimen/akun kunto kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua, koska syksy on aina kiireistä aikaa, ja huoltojonot saattavat venyä pitkiksi. HUOM! Tarvitset luvan VHF-radiopuhelimellesi. Yhteydenpitoon käytetty VHF-käsiradiopuhelin on luvanvarainen radiolaite. Laitetta voi käyttää vain sille tarkoitetuilla taajuuksilla. Lupia ja taajuuksien käyttöä tarkastetaan tehostetusti metsästysaikoina. Lisätietoja saa laitemyyjältä tai Viestintäviraston asiakaspalvelusta, puhelin (09) Käyttölupakaavakkeeseen merkittävä virallinen tyyppinumero on STAR PA6099. LAITTEEN NOLLAUS TEHDASASETUKSIIN Jos ohjelmoit puhelimen vahingossa siten, että se ei toimi haluamallasi tavalla, voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset seuraavasti. Nollaus: Paina laite suljettuna FUNC + SQL samalla, kun kytket virran päälle. Asetus voi kestää noin minuutin

8 STAR HUNTER -VAKIOKANAVOINTI Laitteessa on valmiina 21 harrastuskanavaa sekš 5 tyškanavaa, jotka ovat kšytettšvissš Radiohallinnon pšštšsten mukaisesti erilaisiin yhteydenpitotehtšviin. Allaolevassa taulukossa ovat vasemmalla STAR Hunteriin ohjelmoidut kanavat 1-17 ja oikealla Radiohallinnon pšštšksen RHA68 mukaiset vastaavat kanavanumerot sekš erikseen Hunter tyškanavat STAR HUNTER -KANAVATAULUKKO Vastaavat kanavat/ pšštšs RHA68 Kanavanro Taajuus MHz KŠyttštarkoitus Kanavanro MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava Tiepalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ,575 Työkanava 19 72,325 Työkanava 20 71,350 Työkanava 21 71,550 Työkanava Työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava HUOM! Hunter-kanavat 1-12 ja ovat vapaasti käytettävissä metsästykseen. Kanavien käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään. Lisätietoja kanavien käytöstä ja radiohallinnon päätöksistä löytyy mm. Viestintäviraston internet-sivuilta osoitteesta

9 STAR HUNTER -VAKIOVARUSTEET Tarkista, ettš pakkauksessa on seuraavat varusteet: antenni akku ja latauslaite vyškiinnike ja rannehihna korvakuuloke suojalaukku käyttöohje TEKNISIÄ TIETOJA Tyyppi: STAR PA6099 Kanavat: 99 ohjelmoitavaa kanavaa KŠyttšjŠnnite: 12 VDC LŠhtšteho: sššdettšvš 0,5, 2 tai 5 W Virrankulutus: 25 ma lepotilassa (Standby) KŠyttšaika: >10 h (2W teho, 5% lšhetys, 10% vastaanotto, 85% standby) KŠyttšlŠmpštila: -10 C Ð +55 C Vastaanottimen herkkyys: 0.2 µv Mitat: 42x54x112 mm Paino akkuineen: 420 g Akku: Tyyppi PNB 417, NiMH 1000 mah (12 VDC) Akun kšyttšlšmpštila: - 20 C C Latauslaite: 230 VAC/12 VDC/100 ma LatauslŠmpštila: +10 C C LAITEKOHTAISIA TIETOJA Laitteen tyyppi: Sarjanumero: OstopŠivŠ: STAR PA6099 Laitteen omistaja: Chief Tek Electronic Co vakuuttaa, että STAR PA 6099 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset direktiivin 1999/5/ EY ehdoista. PA 6099 on tarkoitettu käytettäväksi metsästys-, harrastus- ja työkäyttöön taajuusalueella MHz. Käyttöalue on Suomi. Laitteen käyttö on luvanvarainen. Luvan myöntää Viestintävirasto

10 PYYD LIS TIETOJA, ANNA PALAUTETTA! Tuotteen ominaisuuksista ja kšytšstš sekš huollosta saat lisštietoa kššntymšllš laitteen myyneen valtuutetun STAR -liikkeen tai maahantuojan puoleen. Osoitteet ovat tšssš alla. Seuraavalla sivulla on palvelukortti, jota voit kšyttšš kahdella tavalla: tehdš takuuilmoituksen maahantuojalle sekš samalla antaa palautetta tuotteesta ja saamastasi palvelusta. MyyjŠ: Keskushuolto: Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelinhuolto Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Maahantuoja: Radiopuhelimet Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Muistiinpanoja:

11 TAKUUILMOITUS- JA PALVELUKORTTI Toivomme, ettš sinulla on hetki aikaa vastata radiopuhelimesi hankintaa ja ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin. Vastauksesi auttaa meitš kehittšmššn edelleen palveluamme ja tuotteitamme. Kortti toimii myšs takuuilmoituksena. NŠin varmistat, ettš radiopuhelimesi hankinta rekisteršityy asianmukaisesti myšs maahantuojan tuotetiedostoon. 1. TŠytŠ kyselytiedot ja irrota koko sivu. 2. PistŠ lšhetys postiin Ð postimaksu on jo valmiiksi maksettu. Kiitos avustasi! Laitteen nimi ja tyyppi Sarjanumero ja ostopšivš / 20 MyyjŠ KŠyttŠjŠtiedot: Nimi Yritys Osoite Puhelin Fax Tuotteen ominaisuudet: Onko tuote vastannut odotuksiasi? KyllŠ Ei Oletko tyytyvšinen kšyttšohjeeseen? KyllŠ En TŠrkeimmŠt ostopšštškseen vaikuttaneet tekijšt (enintššn 2 rastia): Tekniset ominaisuudet Hinta Laatu Koko ja paino Luotettava merkki Muu syy, mikš: MistŠ sait tietoa tuotteesta ennen hankintaa: Lehti-ilmoittelusta TarjouskirjeestŠ MyyjŠltŠ Tyštovereilta tai muilta kšyttšjiltš Ostotapahtuma: Saitko riittšvšsti tietoa myyjšltš? KyllŠ En MinkŠ yleisarvosanan antaisit asiakaspalvelusta? (asteikko 4-10): TerveisiŠ ja toivomuksiani STAR Hunter radiopuhelimien maahantuojalle: Olen kiinnostunut jatkossa saamaan tuoteinformaatiota seuraavilta aloilta: kšsiradiopuhelimet radiopuhelintarvikkeet ajoneuvoasemat kuulonsuojaimet ammuntaan ja metsšstykseen kuulonsuojaimiin liitettšvšt yhteysjšrjestelmšt antennit muut:

12 Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelimet VASTAUSL HETYS Sopimus 02630/ ESPOO Kaukomarkkinat maksaa postimaksun STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ Käyttöopas TERVETULOA Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmä Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmän. Voyager

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA Seuraavat tiedot on luettava Range Roverin omistajan käsikirjan (LRL 33 02 61 131) yhteydessä. Näissä ohjeissa viitataan lisätietoihin, jotka eivät olleet saatavana Range Roverin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje LoopHEAR 101 Palvelupistesilmukka Käyttöohje 1 Kiitos, kun ostit LoopHEAR palvelupistesilmukan. Tätä silmukkaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa. Tätä silmukkaa

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

8X82. Käyttöopas. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä.

8X82. Käyttöopas. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä. 8X82 Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä. Valtuutettu kelloseppä voi tarvittaessa säätää metallirannekkeen pituutta. Jos kello on varustettu naarmuuntumisen estävällä muovikalvolla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot