STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin"

Transkriptio

1 STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin K YTT OHJE 05/2004

2 Sisällysluettelo Käyttösäätimet ja liitännät Näyttöruutu Näppäimistön merkkiäänet/akun varoitusääni Käyttöönotto ja perustoiminnot Kanavan lukitus/näppäimistön lukitus Näytön taustavalo Lähetystehon valinta Pikavalintakanavan käyttö Skannaus Kanavan/kanavien esto Lähetyksen esto varatulle kanavalle päälle/pois Akkupaketin vaihto Akun lataus Akunsäästötoiminnon valinta Hyvä tietää radiopuhelimen käytöstä Laitteen nollaus tehdasasetuksiin Vakiokanavointi Vakiovarusteet ja teknisiä tietoja Yhteystietoja ja tila muistiinpanoille Takuuilmoitus- ja palvelukortti KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT Kanavanvaihto ylšspšin (UP) / nšppšimistšn lukitus 2. Kanavanvaihto alaspšin (DOWN) / nšytšn taustavalo 3. Pikavalintakanavan nšppšin / skannausnšppšin (CALL/M.S) 4. Pikavalintakanavan skannaus (MR) - 2 -

3 KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT (jatkoa) 5. Kaiutin / mikrofoni 6. NŠyttšruutu 7. Kohinasalvan kytkin (SQL OFF) 8. LŠhetyspainike Painike pidetššn puhuttaessa alaspainettuna ja vapautetaan kuunneltaessa. Odota hetkinen tangentin painamisen jšlkeen ennenkuin alat puhua, jotta lšhetin ennšttšš kšynnistyš. 9. ToimintonŠppŠin (FUNC) KŠyttŠmŠllŠ tštš nšppšintš yhdessš etupaneelin nšppšimien (1-4) kanssa voidaan toteuttaa useita eri toimintoja (kts. sivut 4-5). Kaksoistoimintojen merkkiviiva ilmestyy tšllšin nšyttššn. 10. Kaiutin- ja mikrofoniliitšntšjen suojakansi Kansi on pidettšvš liitšntšjen pššllš, kun ne eivšt ole kšytšssš. 11. Kantohihnan kiinnike 12. LisŠkaiuttimen/monofonin liitšntš (SPKR) TŠhŠn liitšntššn voidaan kytkeš lisškaiutin, monofoni tai korvakuuloke. Kaiuttimen tai kuulokkeiden impedanssin on oltava 8 ohmia. Laitteen oma kaiutin kytkeytyy pois pššltš lisškaiutinta kšytettšessš. 13. Virtakytkin/ ŠnenvoimakkuussŠŠdin Virta kytketššn ja ŠŠnenvoimakkuutta lisštššn kiertšmšllš sššdintš myštšpšivššn. Paina kohinasalpakytkintš (7) kerran niin ettš kohina kuuluu kaiuttimesta ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus sopivaksi. SŠŠdšn jšlkeen kytke kohina pois painamalla kytkintš (7) toisen kerran. 14. LŠhetyksen ja vastaanoton merkkivalo Punainen valo palaa lšhetettšessš. Puhelua vastaanotettaessa merkkivalo palaa vihrešnš. 15. Ulkoisen mikrofonin liitšntš (MIC/CHG) LiitŠntŠŠn voidaan kytkeš headset-mikrofoni ja monofoni. HUOM. Akun lataukseen ei kšytetš tštš liitšntšš, vaan akkupaketissa sijaitsevaa liitšntšš (ks. kohta 20). 16. AntenniliitŠntŠ (TNC) 17. Vyšklipsikiinnike 18. Akkupaketin lukitussalpa 19. Akkupaketti 20. Akun latausliitšntš 21. SisŠŠnrakennettu mikrofoni \

4 N YTT RUUTU 1. Toimintonäppäimen 6. Lähetystehon ja kentänkäytön tunnus voimakkuuden näyttö 2. Kanavamuistin merkki 7. Skannauksen merkki (vilkkuva) 3. Näppäimistön lukitusmerkki 8. Kohinasalpaa on painettu 4. Valittu lähetysteho ja tai kanavalla on liikennettä. kentänvoimakkuus 9. Akun varauksen ilmaisin 5. Näppäinäänet päällä 10. Lähetyksen eston tunnus (P) NÄPPÄIMISTÖN MERKKIÄÄNET/AKUN VAROITUSÄÄNI Paina FUNC + MR. Sitten voit kytkeä äänet päälle (nuotin kuva näytöllä) tai pois päältä painamalla CALL. K YTT NOTTO JA PERUSTOIMINNOT 1. KierrŠ antenni paikoilleen sormenpäillä, ei liian tiukkaan. 2. Tarkista ettš akkupaketti on paikallaan ja akku on tšyteen ladattu (katso sivu 6). 3. KiinnitŠ vyšklipsi kahdella pakkauksessa olevalla ruuvilla. 4. Avaa laite virtakytkimellš (13) ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus. 5. Valitse kanava nšppšimillš 1 ja 2. Valitun kanavan numero nškyy nšytšssš. 6. PidŠ lšhetyspainike (8) alaspainettuna puhuessasi ja vapauta se kuunnellessasi. PidŠ laitetta niin ettš antenni on pystysuorassa asennossa. Puhuttaessa mikrofoni on pidettšvš noin 5 sentin pššssš huulista. Punainen merkkivalo palaa lšhetyksen aikana. Vapauta lšhetyspainike heti lopetettuasi puhumisen. KANAVAN LUKITUS / N PP IMIST N LUKITUS Jos haluat lukita laitteen tietylle kanavalle, menettele seuraavasti: 1. Valitse kanava, jonka haluat lukita. 2. Lukitse kanava painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja UP/LOCK -nšppšintš (1). NŠyttššn ilmestyy avaimen kuva, ja merkkiääni muuttuu matalammaksi. NŠppŠimet 1, 2, 3 ja 4 lukittuvat pois kšytšstš. 3. Lukitus puretaan samalla tavalla painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš ja UP/LOCK -nšppšintš. N YT N TAUSTAVALO 1. Taustavalo kytketššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja DOWN-kanavanvaihtonŠppŠintŠ (2). Taustavalo sammuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, jos kanavalla ei ole liikennettš. 2. Taustavalo voidaan sammuttaa všlittšmšsti painamalla uudelleen toimintonšppšintš ja DOWN-nŠppŠintŠ

5 L HETYSTEHON VALINTA Lähettimen tehoksi voidaan valita kolme eri arvoa: 0,5, 2 ja 5 wattia. Radiopuhelimen lähetysteho on aina 2 wattia, kun virta kytketään päälle (oletusarvo). Teho voidaan muuttaa pitämällä tangetti pohjassa ja painamalla samalla joko UP- tai DOWN-näppäintä halutun arvon valitsemiseksi. Valittu teho näkyy näytöllä seuraavasti: L = 0,5 wattia, M = 2 wattia ja H = 5 wattia. Suurin teho (5 W) kuluttaa huomattavasti virtaa, ja sen käyttöä kannattaa välttää, ellei kuuluvuus toisen osapuolen kanssa ole heikko. Useimmiten 0,5 watin teholla saavutetaan riittävä kantavuus, ja tällöin virrankulutus jää alhaiseksi (akku riittää pitempään). PIKAVALINTAKANAVAN K YTT (CALL) CH.C (kanava 1) TŠmŠ kanava on ohjelmoitavissa pikavalintakanavaksi halutulle kanavataajuudelle ja lšhetysteholle. Ohjelmoinnin suorittaa maahantuoja tai jälleenmyyjä PC-ohjelmalla. SKANNAUS 1. Skannaus kšynnistetššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). 2. Skannauksen aikana kanavanšytšssš oleva piste vilkkuu ja nšytšssš juoksevat kšytšssš olevat kanavanumerot. 3. Skannaus pysšhtyy kanavalle, jossa on liikennettš ja jatkuu 5 sekunnin kuluttua siitš kun liikenne kyseisellš kanavalla pššttyy. 4. SKANNAUSVAIHTOEHDOT: a. kaikki kšytšssš olevat kanavat b. osaskannaus: yksi tai useampi kanava ohitetaan skannauksessa (kts. KANAVAN/KANAVIEN ESTO). c. pikavalintakanavan mukaanotto skannaukseen: kun laite on pikavalintatilassa (nšytšssš on tunnus CH.C), kšynnistš / pysäytä skannaus painamalla MR-nŠppŠintŠ (4). 5. Voit lopettaa skannauksen painamalla uudelleen toimintonäppäintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). Kun skannaus on pššttynyt, kanavanšytšssš oleva piste palaa jatkuvasti. 6. Skannaus pššttyy automaattisesti, kun virta katkaistaan tai lšhetyspainike painetaan alas. KANAVAN/KANAVIEN ESTO Yksi tai useampi kanava voidaan tilapšisesti sulkea liikenteeltš seuraavasti: 1. Valitse liikenteeltš suljettava kanava kanavanšppšimillš (1) ja (2). 2. Aktivoi estotoiminto painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). NŠytšssŠ nškyy M-kirjain. 3. Paina MR-nŠppŠintŠ, jolloin nšytšssš olevan kanavan esto aktivoituu. NŠytšn M-kirjain alkaa vilkkua. 4. Jos haluat sulkea useampia kanavia, valitse haluttu kanava ja toista kohta Palaa normaalitilaan painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). M-kirjain sammuu nšytšstš. Tai, jos odotat kahdeksan sekuntia, puhelin palaa normaalitilaan automaattisesti

6 KANAVAN/KANAVIEN ESTO (jatkoa) 6. Varo aktivoimasta estoa kaikilla kanavilla, koska lähetys ja vastaanotto estyvät tällöin kokonaan. ESTON POISTAMINEN 1. Paina samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). 2. Valitse kanava, jonka haluat avata uudelleen liikenteelle. 3. Paina MR-näppäintä, jolloin M-kirjain lopettaa vilkkumisen. 4. Palaa normaalitilaan painamalla samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). M-kirjain sammuu näytöstä. 5. Jos haluat avata useampia estettyjä kanavia, poista esto kultakin kanavalta erikseen toistamalla kohdat 2 3. LÄHETYKSEN ESTO VARATULLE KANAVALLE PÄÄLLE / POIS 1. Valitse kanava, jolla toiminto halutaan aktivoida. 2. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4). Näytön vasempaan ylänurkkaan tulee M. 3. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja CALL (3). Näyttöön tulee P. Nyt puhelimella ei voi lähettää, jos kanava on varattu, eli ei voi puhua lähetteen päälle. 4. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4) poistuaksesi ohjelmoinnista, tai odota 8 s, niin puhelin palaa automaattisesti perustilaan. M häviää näytöstä. 5. Toiminto kytketään pois päältä samalla tavalla kuin aktivoidaankin. AKKUPAKETIN VAIHTO 1. Akkupaketin sijoittaminen laitteeseen: Poista akun (+)-navan päällä mahdollisesti oleva suojatarra. Aseta akkupaketti radiopuhelimeen työntämällä se paikalleen alhaalta ylöspäin. Kiinnitä akku laitteen pohjassa olevan lukitussalvan avulla. 2. Akkupaketin poistaminen: Irrota akku avaamalla laitteen pohjassa oleva lukitussalpa. Vedä akkupaketti irti laitteesta. 3. Tarkista, että akun jännite on asetettu oikein, painamalla kerran FUNC + SQL samanaikaisesti. Näytöllä pitäisi näkyä Jännitevaihtoehdot ovat: 12.0, 9.0, 7.2. Voit muuttaa arvoa painamalla nuolta ylös (1) tai alas (2). AKUN LATAUS Käytä lataukseen vain valmistajien määrittelemiä latauslaitteita. On tärkeää, että lataus tapahtuu oikeassa lämpötilassa (+10 C C). HUOM. STAR Hunter -radiopuhelimien akku ladataan akkupaketissa olevaa latausliitäntää käyttäen. 1. Akku voidaan ladata joko erikseen tai sen ollessa radiopuhelimessa. 2. Kytke virta pois radiopuhelimesta ennen latausta tai akun irrotusta. 3. Avaa latausliitännän suojakansi ja kytke latausjohdon pistoke. Kytke vasta tämän jälkeen verkkolaite pistorasiaan (220V 240V). 4. Tyhjän akun (tyyppi PNB 417) latausaika on noin tuntia. 5. Muista laittaa latausliitännän suojakansi paikalleen latauksen jälkeen. AKUNSÄÄSTÖTOIMINNON VALINTA Voit valita jonkin neljästä eri vaihtoehdosta. Paina ensin kaksi kertaa FUNC + SQL, jotta pääset ohjelmointitilaan. Valitse sitten jokin painamalla DOWN/LAMP tai UP/LOCK. 0 tarkoittaa: ei akunsäästöä 1 tarkoittaa: 480 ms unessa ja 480 ms hereillä 2 tarkoittaa: 960 ms unessa ja 480 ms hereillä 3 tarkoittaa: 1440 ms unessa ja 480 ms hereillä - 6 -

7 AKUN LATAUKSESSA HUOMIOITAVAA 1. Uuden tyhjšn akun ensilataus kestšš n. 16 h. lš kytke virtaa laitteeseen latauksen aikana. Akut on kšytettšvš tyhjšksi ennen uutta latausta. Usein tapahtuva osalataus heikentšš akun tehoa ja toimintaa. 2. KŠytetty akku on hšvitettšvš ongelmajštteenš. SitŠ ei saa polttaa (ršjšhdysvaara). 3. lš avaa akkupakettia ŠlŠkŠ tee siihen muutoksia tai korjauksia. 4. lš ylitš sallittua latausjšnnitettš tai latausaikaa. YlijŠnnite tai ylilataus voi aiheuttaa ršjšhdysvaaran. 5. Varo lataamasta tšyteen ladattua akkua, se voi vahingoittaa akkua. STAR HUNTER -RADIOPUHELIMEN K YTT Puhelimen kantomatka riippuu maasto- ja muista olosuhteista. Esim. avoimella merellš kuuluvuus voi ulottua horisonttiin asti, kun taas mšet, rakennukset ja muut esteet laitteiden všlillš voivat rajoittaa kuuluvuutta merkittšvšsti tai estšš sen kokonaan. Kokeile yhteyksiš ennenkuin valitset kšyttšpaikan. Pyri tarpeen mukaan sijoittumaan korkealle ja avoimelle paikalle. VŠltŠ koskettamasta antennia lšhetyksen aikana! Ladattu vara-akku on hyvš pitšš aina mukana. KylmŠ sšš alentaa akun tehoa. SŠilytŠ puhelin ja vara-akku lšmpimšssš esim. povitaskussa aina, kun et tarvitse niitš. Akkuja voi sššstšš sšštšmšllš lšhetystehon olosuhteiden mukaan: jos kuuluvuus on hyvš, voi pienempikin teho riittšš. Ylimääräinen teho kuluttaa suotta virtaa. Puhelimessa on automaattinen virransäästötoiminto, jolloin kšyttšaika on tuntia. Sopivat lisšvarusteet antavat lisšš kšyttšmahdollisuuksia. Esim. erillisen monofonin (sisšltšš mikrofonin ja kaiuttimen) ansiosta itse laitetta voi pitää esim. vyšllš. Suojalaukku taas antaa hyvšn suojan kolhuja ja kosteutta vastaan. Radiopuhelimessa on vankka kotelo, mutta silti sitä on käsiteltävä varoen. Suojele laite kosteudelta. Pyyhi tarvittaessa kotelo liinalla, älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Akun hoito esim. metsästyskausien välillä: Lataa akku ennen säilytykseen laittoa. Pura akku viimeistään 3 kk kuluttua. Purku tapahtuu nopeimmin jättämällä puhelin kohisemaan, painamalla SQL. Pura akku niin tyhjäksi että "Low Bat"-hälytys tulee. Lataa akku taas täyteen ja laita säilytykseen.toista sama viimeistään 3 kk kuluttua. Puhelimen/akun kunto kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua, koska syksy on aina kiireistä aikaa, ja huoltojonot saattavat venyä pitkiksi. HUOM! Tarvitset luvan VHF-radiopuhelimellesi. Yhteydenpitoon käytetty VHF-käsiradiopuhelin on luvanvarainen radiolaite. Laitetta voi käyttää vain sille tarkoitetuilla taajuuksilla. Lupia ja taajuuksien käyttöä tarkastetaan tehostetusti metsästysaikoina. Lisätietoja saa laitemyyjältä tai Viestintäviraston asiakaspalvelusta, puhelin (09) Käyttölupakaavakkeeseen merkittävä virallinen tyyppinumero on STAR PA6099. LAITTEEN NOLLAUS TEHDASASETUKSIIN Jos ohjelmoit puhelimen vahingossa siten, että se ei toimi haluamallasi tavalla, voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset seuraavasti. Nollaus: Paina laite suljettuna FUNC + SQL samalla, kun kytket virran päälle. Asetus voi kestää noin minuutin

8 STAR HUNTER -VAKIOKANAVOINTI Laitteessa on valmiina 21 harrastuskanavaa sekš 5 tyškanavaa, jotka ovat kšytettšvissš Radiohallinnon pšštšsten mukaisesti erilaisiin yhteydenpitotehtšviin. Allaolevassa taulukossa ovat vasemmalla STAR Hunteriin ohjelmoidut kanavat 1-17 ja oikealla Radiohallinnon pšštšksen RHA68 mukaiset vastaavat kanavanumerot sekš erikseen Hunter tyškanavat STAR HUNTER -KANAVATAULUKKO Vastaavat kanavat/ pšštšs RHA68 Kanavanro Taajuus MHz KŠyttštarkoitus Kanavanro MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava Tiepalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ,575 Työkanava 19 72,325 Työkanava 20 71,350 Työkanava 21 71,550 Työkanava Työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava HUOM! Hunter-kanavat 1-12 ja ovat vapaasti käytettävissä metsästykseen. Kanavien käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään. Lisätietoja kanavien käytöstä ja radiohallinnon päätöksistä löytyy mm. Viestintäviraston internet-sivuilta osoitteesta

9 STAR HUNTER -VAKIOVARUSTEET Tarkista, ettš pakkauksessa on seuraavat varusteet: antenni akku ja latauslaite vyškiinnike ja rannehihna korvakuuloke suojalaukku käyttöohje TEKNISIÄ TIETOJA Tyyppi: STAR PA6099 Kanavat: 99 ohjelmoitavaa kanavaa KŠyttšjŠnnite: 12 VDC LŠhtšteho: sššdettšvš 0,5, 2 tai 5 W Virrankulutus: 25 ma lepotilassa (Standby) KŠyttšaika: >10 h (2W teho, 5% lšhetys, 10% vastaanotto, 85% standby) KŠyttšlŠmpštila: -10 C Ð +55 C Vastaanottimen herkkyys: 0.2 µv Mitat: 42x54x112 mm Paino akkuineen: 420 g Akku: Tyyppi PNB 417, NiMH 1000 mah (12 VDC) Akun kšyttšlšmpštila: - 20 C C Latauslaite: 230 VAC/12 VDC/100 ma LatauslŠmpštila: +10 C C LAITEKOHTAISIA TIETOJA Laitteen tyyppi: Sarjanumero: OstopŠivŠ: STAR PA6099 Laitteen omistaja: Chief Tek Electronic Co vakuuttaa, että STAR PA 6099 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset direktiivin 1999/5/ EY ehdoista. PA 6099 on tarkoitettu käytettäväksi metsästys-, harrastus- ja työkäyttöön taajuusalueella MHz. Käyttöalue on Suomi. Laitteen käyttö on luvanvarainen. Luvan myöntää Viestintävirasto

10 PYYD LIS TIETOJA, ANNA PALAUTETTA! Tuotteen ominaisuuksista ja kšytšstš sekš huollosta saat lisštietoa kššntymšllš laitteen myyneen valtuutetun STAR -liikkeen tai maahantuojan puoleen. Osoitteet ovat tšssš alla. Seuraavalla sivulla on palvelukortti, jota voit kšyttšš kahdella tavalla: tehdš takuuilmoituksen maahantuojalle sekš samalla antaa palautetta tuotteesta ja saamastasi palvelusta. MyyjŠ: Keskushuolto: Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelinhuolto Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Maahantuoja: Radiopuhelimet Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Muistiinpanoja:

11 TAKUUILMOITUS- JA PALVELUKORTTI Toivomme, ettš sinulla on hetki aikaa vastata radiopuhelimesi hankintaa ja ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin. Vastauksesi auttaa meitš kehittšmššn edelleen palveluamme ja tuotteitamme. Kortti toimii myšs takuuilmoituksena. NŠin varmistat, ettš radiopuhelimesi hankinta rekisteršityy asianmukaisesti myšs maahantuojan tuotetiedostoon. 1. TŠytŠ kyselytiedot ja irrota koko sivu. 2. PistŠ lšhetys postiin Ð postimaksu on jo valmiiksi maksettu. Kiitos avustasi! Laitteen nimi ja tyyppi Sarjanumero ja ostopšivš / 20 MyyjŠ KŠyttŠjŠtiedot: Nimi Yritys Osoite Puhelin Fax Tuotteen ominaisuudet: Onko tuote vastannut odotuksiasi? KyllŠ Ei Oletko tyytyvšinen kšyttšohjeeseen? KyllŠ En TŠrkeimmŠt ostopšštškseen vaikuttaneet tekijšt (enintššn 2 rastia): Tekniset ominaisuudet Hinta Laatu Koko ja paino Luotettava merkki Muu syy, mikš: MistŠ sait tietoa tuotteesta ennen hankintaa: Lehti-ilmoittelusta TarjouskirjeestŠ MyyjŠltŠ Tyštovereilta tai muilta kšyttšjiltš Ostotapahtuma: Saitko riittšvšsti tietoa myyjšltš? KyllŠ En MinkŠ yleisarvosanan antaisit asiakaspalvelusta? (asteikko 4-10): TerveisiŠ ja toivomuksiani STAR Hunter radiopuhelimien maahantuojalle: Olen kiinnostunut jatkossa saamaan tuoteinformaatiota seuraavilta aloilta: kšsiradiopuhelimet radiopuhelintarvikkeet ajoneuvoasemat kuulonsuojaimet ammuntaan ja metsšstykseen kuulonsuojaimiin liitettšvšt yhteysjšrjestelmšt antennit muut:

12 Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelimet VASTAUSL HETYS Sopimus 02630/ ESPOO Kaukomarkkinat maksaa postimaksun STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Kenwood TK-3201 käyttöohje

Kenwood TK-3201 käyttöohje Kenwood TK-3201 käyttöohje Antenni Merkkivalo Kanavanvalinta Virtakytkin / äänenvoimakkuussäädin Kaiutin Mikrofoni Puhepainike Kutsu-painike Lisälaiteliitin Monitori-painike Akku Akun kiinnitys / irroitus

Lisätiedot

VHF-RADIOPUHELIN PA6099W KÄYTTÖOHJE

VHF-RADIOPUHELIN PA6099W KÄYTTÖOHJE VHF-RADIOPUHELIN PA6099W KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Säätimet ja liitännät...3 Näytön ilmaisimet...6 Käyttöönotto...6 Kanavan valinta...6 LCD-näytön taustavalo...7 Näppäinlukko...7 Oletusasetusten palauts...7

Lisätiedot

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 on uuden sukupolven radiopuhelin, jota voidaan käyttää lupavapaasti useimmissa EU-maissa PMR446-kanavilla (446.00625 446.09375 MHz). Tarkista maakohtaiset

Lisätiedot

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5 President Randy II Ohjekirjan versio: 3.5 Sisältö 1 Käyttöönotto 2 1.1 Radion asennus.................................... 2 2 Toiminnot 3 2.1 Näyttö.......................................... 4 2.2 Toimintokuvaukset...................................

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö

Pakkauksen sisältö. Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö Intek H-512 PLUS 1 Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö...3 Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö...3 Paristot/akut...5 Maakohtaiset asetukset...6 Maa-asetuksen valinta...7 2 HUOM: Ennen kuin käytät

Lisätiedot

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tärkeää tietoa...3 Käytettäviä toimintoja...3 Pakkauksen sisältö...3 Varusteluettelo...3 Radio...4 Näyttö...4 Käyttöönotto...5

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Maxon CM10. CB-puhelin

Maxon CM10. CB-puhelin Maxon CM10 CB-puhelin 1 Sisällysluettelo Spesifikaatiot...3 Yleiset...3 Vastaanotin...3 Lähetin...3 Säätimet ja käyttö...4 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Mikrofoni...6 Asennus...6 Pääyksikön asennus...6

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite Echo Radiolink Langaton FM kuuntelulaite Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puhelin: (09) 580 3880 www.kl-support.fi Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Laitteen osat...3 Ominaisuudet:...3

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

RADIOPUHELIN SUOMI. antenni. vyöklipsi. CALLnappi taustavalaistu LCD-näyttö. POWERnappi. latausjakki. TALKnappi. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -napit

RADIOPUHELIN SUOMI. antenni. vyöklipsi. CALLnappi taustavalaistu LCD-näyttö. POWERnappi. latausjakki. TALKnappi. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -napit antenni SUOMI RADIOPUHELIN MALLI MT 500 POWERnappi CALLnappi taustavalaistu LCD-näyttö vyöklipsi TALKnappi VALO/ MAKSIMIKANTAVUUS KANAVAN VALINTA -napit kaiutin/mikrofoni latausjakki ÄÄNENVOIMAKKUUDEN

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Kohinasalpa 49 Kanavien skannaus 49 VOX-puheohjaustoiminto 50. Yleiskuva radiopuhelimesta 39

Kohinasalpa 49 Kanavien skannaus 49 VOX-puheohjaustoiminto 50. Yleiskuva radiopuhelimesta 39 38 TeamP SISÄLTÖ Yleiskuva radiopuhelimesta 39 Käyttönäppäimet 39 LCD-näytön symbolit 41 Ominaisuudet 42 Menu-valikon navigointikaavio 44 Skannaus (kanavien selaus) 45 Akku 46 Antenni 47 Radiopuhelimen

Lisätiedot

DENVER BPB-100C. Käyttöohje

DENVER BPB-100C. Käyttöohje DENVER BPB-100C Käyttöohje KÄYTTÖOPAS 1. Turvavarotoimet 1) Älä käytä tai säilytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai vaarallisessa paikassa. 2) Älä altista laitetta sateelle. 3) Älä pura, korjaa tai muokkaa

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Frontrow ToGo käyttöohje 7-2008. Frontrow ToGo äänentoistojärjestelmä KÄYTTÖOHJE

Frontrow ToGo käyttöohje 7-2008. Frontrow ToGo äänentoistojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Frontrow ToGo äänentoistojärjestelmä KÄYTTÖOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ sivu 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO sivu 3 3. PÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ sivu 3 4. KYTKIMET, LIITTIMET, SÄÄDÖT JA MERKKIVALOT

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

ComMaster 6970. Käyttöohje

ComMaster 6970. Käyttöohje ComMaster 6970 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeää tietoa laitteen käytöstä 1) Tärkeää tietoa laitteen käytöstä...1 2) Myyntipakkauksen sisältö...1 Osien nimet ja toiminta 1) Osien nimet ja toiminta...1

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö

Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö Intek H-520 PLUS 1 Sisällysluettelo Hallintalaitteet, indikaattorit ja käyttö...2 Paristot/akut...7 Autovirtajohdon käyttö...8 Maakohtaiset asetukset...8 Maa-asetuksen valinta...9 HUOM: Ennen kuin käytät

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

Amplicomms TV SoundBox KÄYTTÖOHJE

Amplicomms TV SoundBox KÄYTTÖOHJE Amplicomms TV SoundBox KÄYTTÖOHJE 2 TV SoundBox Yleiskatsaus Kaiutin 1. On/Off-kytkin, äänenvoimakkuuden säädin 2. LED-merkkivalo: lataus/alhainen akun varaus 3. Audioliitin 4. Latausjohdon liitin (hankitaan

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja Fin Rev 2.0 Käsikirja Sisältö Sisältö Johdanto 1 LED-diodit 2 SIM-kortti 3 Ongelmanratkaisu 4 Häiriöt 5 Yksikön liittäminen 5 Tekniset tiedot 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot