STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin"

Transkriptio

1 STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin K YTT OHJE 05/2004

2 Sisällysluettelo Käyttösäätimet ja liitännät Näyttöruutu Näppäimistön merkkiäänet/akun varoitusääni Käyttöönotto ja perustoiminnot Kanavan lukitus/näppäimistön lukitus Näytön taustavalo Lähetystehon valinta Pikavalintakanavan käyttö Skannaus Kanavan/kanavien esto Lähetyksen esto varatulle kanavalle päälle/pois Akkupaketin vaihto Akun lataus Akunsäästötoiminnon valinta Hyvä tietää radiopuhelimen käytöstä Laitteen nollaus tehdasasetuksiin Vakiokanavointi Vakiovarusteet ja teknisiä tietoja Yhteystietoja ja tila muistiinpanoille Takuuilmoitus- ja palvelukortti KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT Kanavanvaihto ylšspšin (UP) / nšppšimistšn lukitus 2. Kanavanvaihto alaspšin (DOWN) / nšytšn taustavalo 3. Pikavalintakanavan nšppšin / skannausnšppšin (CALL/M.S) 4. Pikavalintakanavan skannaus (MR) - 2 -

3 KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT (jatkoa) 5. Kaiutin / mikrofoni 6. NŠyttšruutu 7. Kohinasalvan kytkin (SQL OFF) 8. LŠhetyspainike Painike pidetššn puhuttaessa alaspainettuna ja vapautetaan kuunneltaessa. Odota hetkinen tangentin painamisen jšlkeen ennenkuin alat puhua, jotta lšhetin ennšttšš kšynnistyš. 9. ToimintonŠppŠin (FUNC) KŠyttŠmŠllŠ tštš nšppšintš yhdessš etupaneelin nšppšimien (1-4) kanssa voidaan toteuttaa useita eri toimintoja (kts. sivut 4-5). Kaksoistoimintojen merkkiviiva ilmestyy tšllšin nšyttššn. 10. Kaiutin- ja mikrofoniliitšntšjen suojakansi Kansi on pidettšvš liitšntšjen pššllš, kun ne eivšt ole kšytšssš. 11. Kantohihnan kiinnike 12. LisŠkaiuttimen/monofonin liitšntš (SPKR) TŠhŠn liitšntššn voidaan kytkeš lisškaiutin, monofoni tai korvakuuloke. Kaiuttimen tai kuulokkeiden impedanssin on oltava 8 ohmia. Laitteen oma kaiutin kytkeytyy pois pššltš lisškaiutinta kšytettšessš. 13. Virtakytkin/ ŠnenvoimakkuussŠŠdin Virta kytketššn ja ŠŠnenvoimakkuutta lisštššn kiertšmšllš sššdintš myštšpšivššn. Paina kohinasalpakytkintš (7) kerran niin ettš kohina kuuluu kaiuttimesta ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus sopivaksi. SŠŠdšn jšlkeen kytke kohina pois painamalla kytkintš (7) toisen kerran. 14. LŠhetyksen ja vastaanoton merkkivalo Punainen valo palaa lšhetettšessš. Puhelua vastaanotettaessa merkkivalo palaa vihrešnš. 15. Ulkoisen mikrofonin liitšntš (MIC/CHG) LiitŠntŠŠn voidaan kytkeš headset-mikrofoni ja monofoni. HUOM. Akun lataukseen ei kšytetš tštš liitšntšš, vaan akkupaketissa sijaitsevaa liitšntšš (ks. kohta 20). 16. AntenniliitŠntŠ (TNC) 17. Vyšklipsikiinnike 18. Akkupaketin lukitussalpa 19. Akkupaketti 20. Akun latausliitšntš 21. SisŠŠnrakennettu mikrofoni \

4 N YTT RUUTU 1. Toimintonäppäimen 6. Lähetystehon ja kentänkäytön tunnus voimakkuuden näyttö 2. Kanavamuistin merkki 7. Skannauksen merkki (vilkkuva) 3. Näppäimistön lukitusmerkki 8. Kohinasalpaa on painettu 4. Valittu lähetysteho ja tai kanavalla on liikennettä. kentänvoimakkuus 9. Akun varauksen ilmaisin 5. Näppäinäänet päällä 10. Lähetyksen eston tunnus (P) NÄPPÄIMISTÖN MERKKIÄÄNET/AKUN VAROITUSÄÄNI Paina FUNC + MR. Sitten voit kytkeä äänet päälle (nuotin kuva näytöllä) tai pois päältä painamalla CALL. K YTT NOTTO JA PERUSTOIMINNOT 1. KierrŠ antenni paikoilleen sormenpäillä, ei liian tiukkaan. 2. Tarkista ettš akkupaketti on paikallaan ja akku on tšyteen ladattu (katso sivu 6). 3. KiinnitŠ vyšklipsi kahdella pakkauksessa olevalla ruuvilla. 4. Avaa laite virtakytkimellš (13) ja sššdš ŠŠnenvoimakkuus. 5. Valitse kanava nšppšimillš 1 ja 2. Valitun kanavan numero nškyy nšytšssš. 6. PidŠ lšhetyspainike (8) alaspainettuna puhuessasi ja vapauta se kuunnellessasi. PidŠ laitetta niin ettš antenni on pystysuorassa asennossa. Puhuttaessa mikrofoni on pidettšvš noin 5 sentin pššssš huulista. Punainen merkkivalo palaa lšhetyksen aikana. Vapauta lšhetyspainike heti lopetettuasi puhumisen. KANAVAN LUKITUS / N PP IMIST N LUKITUS Jos haluat lukita laitteen tietylle kanavalle, menettele seuraavasti: 1. Valitse kanava, jonka haluat lukita. 2. Lukitse kanava painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja UP/LOCK -nšppšintš (1). NŠyttššn ilmestyy avaimen kuva, ja merkkiääni muuttuu matalammaksi. NŠppŠimet 1, 2, 3 ja 4 lukittuvat pois kšytšstš. 3. Lukitus puretaan samalla tavalla painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš ja UP/LOCK -nšppšintš. N YT N TAUSTAVALO 1. Taustavalo kytketššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja DOWN-kanavanvaihtonŠppŠintŠ (2). Taustavalo sammuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua, jos kanavalla ei ole liikennettš. 2. Taustavalo voidaan sammuttaa všlittšmšsti painamalla uudelleen toimintonšppšintš ja DOWN-nŠppŠintŠ

5 L HETYSTEHON VALINTA Lähettimen tehoksi voidaan valita kolme eri arvoa: 0,5, 2 ja 5 wattia. Radiopuhelimen lähetysteho on aina 2 wattia, kun virta kytketään päälle (oletusarvo). Teho voidaan muuttaa pitämällä tangetti pohjassa ja painamalla samalla joko UP- tai DOWN-näppäintä halutun arvon valitsemiseksi. Valittu teho näkyy näytöllä seuraavasti: L = 0,5 wattia, M = 2 wattia ja H = 5 wattia. Suurin teho (5 W) kuluttaa huomattavasti virtaa, ja sen käyttöä kannattaa välttää, ellei kuuluvuus toisen osapuolen kanssa ole heikko. Useimmiten 0,5 watin teholla saavutetaan riittävä kantavuus, ja tällöin virrankulutus jää alhaiseksi (akku riittää pitempään). PIKAVALINTAKANAVAN K YTT (CALL) CH.C (kanava 1) TŠmŠ kanava on ohjelmoitavissa pikavalintakanavaksi halutulle kanavataajuudelle ja lšhetysteholle. Ohjelmoinnin suorittaa maahantuoja tai jälleenmyyjä PC-ohjelmalla. SKANNAUS 1. Skannaus kšynnistetššn painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). 2. Skannauksen aikana kanavanšytšssš oleva piste vilkkuu ja nšytšssš juoksevat kšytšssš olevat kanavanumerot. 3. Skannaus pysšhtyy kanavalle, jossa on liikennettš ja jatkuu 5 sekunnin kuluttua siitš kun liikenne kyseisellš kanavalla pššttyy. 4. SKANNAUSVAIHTOEHDOT: a. kaikki kšytšssš olevat kanavat b. osaskannaus: yksi tai useampi kanava ohitetaan skannauksessa (kts. KANAVAN/KANAVIEN ESTO). c. pikavalintakanavan mukaanotto skannaukseen: kun laite on pikavalintatilassa (nšytšssš on tunnus CH.C), kšynnistš / pysäytä skannaus painamalla MR-nŠppŠintŠ (4). 5. Voit lopettaa skannauksen painamalla uudelleen toimintonäppäintš (9) ja CALL-nŠppŠintŠ (3). Kun skannaus on pššttynyt, kanavanšytšssš oleva piste palaa jatkuvasti. 6. Skannaus pššttyy automaattisesti, kun virta katkaistaan tai lšhetyspainike painetaan alas. KANAVAN/KANAVIEN ESTO Yksi tai useampi kanava voidaan tilapšisesti sulkea liikenteeltš seuraavasti: 1. Valitse liikenteeltš suljettava kanava kanavanšppšimillš (1) ja (2). 2. Aktivoi estotoiminto painamalla samanaikaisesti toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). NŠytšssŠ nškyy M-kirjain. 3. Paina MR-nŠppŠintŠ, jolloin nšytšssš olevan kanavan esto aktivoituu. NŠytšn M-kirjain alkaa vilkkua. 4. Jos haluat sulkea useampia kanavia, valitse haluttu kanava ja toista kohta Palaa normaalitilaan painamalla yhtšaikaa toimintonšppšintš (9) ja MR-nŠppŠintŠ (4). M-kirjain sammuu nšytšstš. Tai, jos odotat kahdeksan sekuntia, puhelin palaa normaalitilaan automaattisesti

6 KANAVAN/KANAVIEN ESTO (jatkoa) 6. Varo aktivoimasta estoa kaikilla kanavilla, koska lähetys ja vastaanotto estyvät tällöin kokonaan. ESTON POISTAMINEN 1. Paina samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). 2. Valitse kanava, jonka haluat avata uudelleen liikenteelle. 3. Paina MR-näppäintä, jolloin M-kirjain lopettaa vilkkumisen. 4. Palaa normaalitilaan painamalla samanaikaisesti toimintonäppäintä (9) ja MR-näppäintä (4). M-kirjain sammuu näytöstä. 5. Jos haluat avata useampia estettyjä kanavia, poista esto kultakin kanavalta erikseen toistamalla kohdat 2 3. LÄHETYKSEN ESTO VARATULLE KANAVALLE PÄÄLLE / POIS 1. Valitse kanava, jolla toiminto halutaan aktivoida. 2. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4). Näytön vasempaan ylänurkkaan tulee M. 3. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja CALL (3). Näyttöön tulee P. Nyt puhelimella ei voi lähettää, jos kanava on varattu, eli ei voi puhua lähetteen päälle. 4. Paina samanaikaisesti FUNC (9) ja MR (4) poistuaksesi ohjelmoinnista, tai odota 8 s, niin puhelin palaa automaattisesti perustilaan. M häviää näytöstä. 5. Toiminto kytketään pois päältä samalla tavalla kuin aktivoidaankin. AKKUPAKETIN VAIHTO 1. Akkupaketin sijoittaminen laitteeseen: Poista akun (+)-navan päällä mahdollisesti oleva suojatarra. Aseta akkupaketti radiopuhelimeen työntämällä se paikalleen alhaalta ylöspäin. Kiinnitä akku laitteen pohjassa olevan lukitussalvan avulla. 2. Akkupaketin poistaminen: Irrota akku avaamalla laitteen pohjassa oleva lukitussalpa. Vedä akkupaketti irti laitteesta. 3. Tarkista, että akun jännite on asetettu oikein, painamalla kerran FUNC + SQL samanaikaisesti. Näytöllä pitäisi näkyä Jännitevaihtoehdot ovat: 12.0, 9.0, 7.2. Voit muuttaa arvoa painamalla nuolta ylös (1) tai alas (2). AKUN LATAUS Käytä lataukseen vain valmistajien määrittelemiä latauslaitteita. On tärkeää, että lataus tapahtuu oikeassa lämpötilassa (+10 C C). HUOM. STAR Hunter -radiopuhelimien akku ladataan akkupaketissa olevaa latausliitäntää käyttäen. 1. Akku voidaan ladata joko erikseen tai sen ollessa radiopuhelimessa. 2. Kytke virta pois radiopuhelimesta ennen latausta tai akun irrotusta. 3. Avaa latausliitännän suojakansi ja kytke latausjohdon pistoke. Kytke vasta tämän jälkeen verkkolaite pistorasiaan (220V 240V). 4. Tyhjän akun (tyyppi PNB 417) latausaika on noin tuntia. 5. Muista laittaa latausliitännän suojakansi paikalleen latauksen jälkeen. AKUNSÄÄSTÖTOIMINNON VALINTA Voit valita jonkin neljästä eri vaihtoehdosta. Paina ensin kaksi kertaa FUNC + SQL, jotta pääset ohjelmointitilaan. Valitse sitten jokin painamalla DOWN/LAMP tai UP/LOCK. 0 tarkoittaa: ei akunsäästöä 1 tarkoittaa: 480 ms unessa ja 480 ms hereillä 2 tarkoittaa: 960 ms unessa ja 480 ms hereillä 3 tarkoittaa: 1440 ms unessa ja 480 ms hereillä - 6 -

7 AKUN LATAUKSESSA HUOMIOITAVAA 1. Uuden tyhjšn akun ensilataus kestšš n. 16 h. lš kytke virtaa laitteeseen latauksen aikana. Akut on kšytettšvš tyhjšksi ennen uutta latausta. Usein tapahtuva osalataus heikentšš akun tehoa ja toimintaa. 2. KŠytetty akku on hšvitettšvš ongelmajštteenš. SitŠ ei saa polttaa (ršjšhdysvaara). 3. lš avaa akkupakettia ŠlŠkŠ tee siihen muutoksia tai korjauksia. 4. lš ylitš sallittua latausjšnnitettš tai latausaikaa. YlijŠnnite tai ylilataus voi aiheuttaa ršjšhdysvaaran. 5. Varo lataamasta tšyteen ladattua akkua, se voi vahingoittaa akkua. STAR HUNTER -RADIOPUHELIMEN K YTT Puhelimen kantomatka riippuu maasto- ja muista olosuhteista. Esim. avoimella merellš kuuluvuus voi ulottua horisonttiin asti, kun taas mšet, rakennukset ja muut esteet laitteiden všlillš voivat rajoittaa kuuluvuutta merkittšvšsti tai estšš sen kokonaan. Kokeile yhteyksiš ennenkuin valitset kšyttšpaikan. Pyri tarpeen mukaan sijoittumaan korkealle ja avoimelle paikalle. VŠltŠ koskettamasta antennia lšhetyksen aikana! Ladattu vara-akku on hyvš pitšš aina mukana. KylmŠ sšš alentaa akun tehoa. SŠilytŠ puhelin ja vara-akku lšmpimšssš esim. povitaskussa aina, kun et tarvitse niitš. Akkuja voi sššstšš sšštšmšllš lšhetystehon olosuhteiden mukaan: jos kuuluvuus on hyvš, voi pienempikin teho riittšš. Ylimääräinen teho kuluttaa suotta virtaa. Puhelimessa on automaattinen virransäästötoiminto, jolloin kšyttšaika on tuntia. Sopivat lisšvarusteet antavat lisšš kšyttšmahdollisuuksia. Esim. erillisen monofonin (sisšltšš mikrofonin ja kaiuttimen) ansiosta itse laitetta voi pitää esim. vyšllš. Suojalaukku taas antaa hyvšn suojan kolhuja ja kosteutta vastaan. Radiopuhelimessa on vankka kotelo, mutta silti sitä on käsiteltävä varoen. Suojele laite kosteudelta. Pyyhi tarvittaessa kotelo liinalla, älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Akun hoito esim. metsästyskausien välillä: Lataa akku ennen säilytykseen laittoa. Pura akku viimeistään 3 kk kuluttua. Purku tapahtuu nopeimmin jättämällä puhelin kohisemaan, painamalla SQL. Pura akku niin tyhjäksi että "Low Bat"-hälytys tulee. Lataa akku taas täyteen ja laita säilytykseen.toista sama viimeistään 3 kk kuluttua. Puhelimen/akun kunto kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua, koska syksy on aina kiireistä aikaa, ja huoltojonot saattavat venyä pitkiksi. HUOM! Tarvitset luvan VHF-radiopuhelimellesi. Yhteydenpitoon käytetty VHF-käsiradiopuhelin on luvanvarainen radiolaite. Laitetta voi käyttää vain sille tarkoitetuilla taajuuksilla. Lupia ja taajuuksien käyttöä tarkastetaan tehostetusti metsästysaikoina. Lisätietoja saa laitemyyjältä tai Viestintäviraston asiakaspalvelusta, puhelin (09) Käyttölupakaavakkeeseen merkittävä virallinen tyyppinumero on STAR PA6099. LAITTEEN NOLLAUS TEHDASASETUKSIIN Jos ohjelmoit puhelimen vahingossa siten, että se ei toimi haluamallasi tavalla, voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset seuraavasti. Nollaus: Paina laite suljettuna FUNC + SQL samalla, kun kytket virran päälle. Asetus voi kestää noin minuutin

8 STAR HUNTER -VAKIOKANAVOINTI Laitteessa on valmiina 21 harrastuskanavaa sekš 5 tyškanavaa, jotka ovat kšytettšvissš Radiohallinnon pšštšsten mukaisesti erilaisiin yhteydenpitotehtšviin. Allaolevassa taulukossa ovat vasemmalla STAR Hunteriin ohjelmoidut kanavat 1-17 ja oikealla Radiohallinnon pšštšksen RHA68 mukaiset vastaavat kanavanumerot sekš erikseen Hunter tyškanavat STAR HUNTER -KANAVATAULUKKO Vastaavat kanavat/ pšštšs RHA68 Kanavanro Taajuus MHz KŠyttštarkoitus Kanavanro MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava MetsŠstys/harrastuskanava Tiepalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Autourheilu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ,575 Työkanava 19 72,325 Työkanava 20 71,350 Työkanava 21 71,550 Työkanava Työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava Harrastus-/työkanava HUOM! Hunter-kanavat 1-12 ja ovat vapaasti käytettävissä metsästykseen. Kanavien käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään. Lisätietoja kanavien käytöstä ja radiohallinnon päätöksistä löytyy mm. Viestintäviraston internet-sivuilta osoitteesta

9 STAR HUNTER -VAKIOVARUSTEET Tarkista, ettš pakkauksessa on seuraavat varusteet: antenni akku ja latauslaite vyškiinnike ja rannehihna korvakuuloke suojalaukku käyttöohje TEKNISIÄ TIETOJA Tyyppi: STAR PA6099 Kanavat: 99 ohjelmoitavaa kanavaa KŠyttšjŠnnite: 12 VDC LŠhtšteho: sššdettšvš 0,5, 2 tai 5 W Virrankulutus: 25 ma lepotilassa (Standby) KŠyttšaika: >10 h (2W teho, 5% lšhetys, 10% vastaanotto, 85% standby) KŠyttšlŠmpštila: -10 C Ð +55 C Vastaanottimen herkkyys: 0.2 µv Mitat: 42x54x112 mm Paino akkuineen: 420 g Akku: Tyyppi PNB 417, NiMH 1000 mah (12 VDC) Akun kšyttšlšmpštila: - 20 C C Latauslaite: 230 VAC/12 VDC/100 ma LatauslŠmpštila: +10 C C LAITEKOHTAISIA TIETOJA Laitteen tyyppi: Sarjanumero: OstopŠivŠ: STAR PA6099 Laitteen omistaja: Chief Tek Electronic Co vakuuttaa, että STAR PA 6099 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset direktiivin 1999/5/ EY ehdoista. PA 6099 on tarkoitettu käytettäväksi metsästys-, harrastus- ja työkäyttöön taajuusalueella MHz. Käyttöalue on Suomi. Laitteen käyttö on luvanvarainen. Luvan myöntää Viestintävirasto

10 PYYD LIS TIETOJA, ANNA PALAUTETTA! Tuotteen ominaisuuksista ja kšytšstš sekš huollosta saat lisštietoa kššntymšllš laitteen myyneen valtuutetun STAR -liikkeen tai maahantuojan puoleen. Osoitteet ovat tšssš alla. Seuraavalla sivulla on palvelukortti, jota voit kšyttšš kahdella tavalla: tehdš takuuilmoituksen maahantuojalle sekš samalla antaa palautetta tuotteesta ja saamastasi palvelusta. MyyjŠ: Keskushuolto: Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelinhuolto Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Maahantuoja: Radiopuhelimet Kutojantie 4, PL 40, ESPOO Puh. (09) 5211, telefax (09) Muistiinpanoja:

11 TAKUUILMOITUS- JA PALVELUKORTTI Toivomme, ettš sinulla on hetki aikaa vastata radiopuhelimesi hankintaa ja ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin. Vastauksesi auttaa meitš kehittšmššn edelleen palveluamme ja tuotteitamme. Kortti toimii myšs takuuilmoituksena. NŠin varmistat, ettš radiopuhelimesi hankinta rekisteršityy asianmukaisesti myšs maahantuojan tuotetiedostoon. 1. TŠytŠ kyselytiedot ja irrota koko sivu. 2. PistŠ lšhetys postiin Ð postimaksu on jo valmiiksi maksettu. Kiitos avustasi! Laitteen nimi ja tyyppi Sarjanumero ja ostopšivš / 20 MyyjŠ KŠyttŠjŠtiedot: Nimi Yritys Osoite Puhelin Fax Tuotteen ominaisuudet: Onko tuote vastannut odotuksiasi? KyllŠ Ei Oletko tyytyvšinen kšyttšohjeeseen? KyllŠ En TŠrkeimmŠt ostopšštškseen vaikuttaneet tekijšt (enintššn 2 rastia): Tekniset ominaisuudet Hinta Laatu Koko ja paino Luotettava merkki Muu syy, mikš: MistŠ sait tietoa tuotteesta ennen hankintaa: Lehti-ilmoittelusta TarjouskirjeestŠ MyyjŠltŠ Tyštovereilta tai muilta kšyttšjiltš Ostotapahtuma: Saitko riittšvšsti tietoa myyjšltš? KyllŠ En MinkŠ yleisarvosanan antaisit asiakaspalvelusta? (asteikko 4-10): TerveisiŠ ja toivomuksiani STAR Hunter radiopuhelimien maahantuojalle: Olen kiinnostunut jatkossa saamaan tuoteinformaatiota seuraavilta aloilta: kšsiradiopuhelimet radiopuhelintarvikkeet ajoneuvoasemat kuulonsuojaimet ammuntaan ja metsšstykseen kuulonsuojaimiin liitettšvšt yhteysjšrjestelmšt antennit muut:

12 Kaukomarkkinat Oy Radiopuhelimet VASTAUSL HETYS Sopimus 02630/ ESPOO Kaukomarkkinat maksaa postimaksun STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tärkeää tietoa...3 Käytettäviä toimintoja...3 Pakkauksen sisältö...3 Varusteluettelo...3 Radio...4 Näyttö...4 Käyttöönotto...5

Lisätiedot

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 TIETOA NÄPPÄIMISTÄ... 10 LISÄLAITELIITÄNNÄT... 11 ENNEN KUIN ALAT

Lisätiedot

VXA-300 Pilot III Käyttäjän opas

VXA-300 Pilot III Käyttäjän opas SISÄLTÖ JOHDANTO STANDARDIT TÄRKEÄÄ TIETOA!...3 KÄYTTÖ JA LIITTIMET...4 5 LCD-NÄYTTÖ...5 NÄPPÄIMET...6 ENNEN KÄYTTÖÄ VYÖKIINNIKKEEN ASENNUS AKUN ASENTAMINEN...7 AKUN LATAUS...8 PERUSTOIMINNOT...9 KOHINASALVAN

Lisätiedot

Version 1: 13.09.12 SUOMI

Version 1: 13.09.12 SUOMI Version 1: 13.09.12 SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN... 7 NÄYTTÖ... 8 NÄPPÄIMET...

Lisätiedot

Käyttöohje Micro 5 DC-70

Käyttöohje Micro 5 DC-70 Käyttöohje Micro 5 DC-70 Kuluttajapuhelin 031-840430. www.lafayette.eu Lafayette Radio AB 2009 1 Instruktionsbok_MICRO5_FIN.indd 1 09-03-03 08.57.53 Sisältö Sivu 1. Yleistä: 4-5 Toiminnot 2. Radiopuhelimen

Lisätiedot

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Toiminnot Conference Microphone

Lisätiedot

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone Combo DM-30:n esittely 3 Toiminnot Microphone Combo DM-30 4 Ennen ensimmäistä

Lisätiedot

Jahti 68 Pro. Käyttöohje

Jahti 68 Pro. Käyttöohje Jahti 68 Pro Käyttöohje Sisällysluettelo Osien nimet ja toiminta 1) Osien nimet ja toiminta... 1 2) Akun kiinnitys ja irroitus... 2 3) Akun lataus... 2 4) Näytön symbolit... 2 Perustoiminnot 1) Radion

Lisätiedot

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN Käyttöohje 1 2 Arvoisa asiakas, Kiitos korkealaatuisen AEG tuotteen hankinnastasi. Toivomme Sinun lukevan oheisen käyttöohjeen huolellisesti ennen puhelimen käyttöönottoa. AEG

Lisätiedot

Microphone DM80 Suomi

Microphone DM80 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Microphone DM80 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone DM80:n esittely 3 Toiminnot Microphone DM80 4 Muistettavaa 5 Käytön aloitus

Lisätiedot

PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET

PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET Vastaan otettuasi lähetyksen. Tarkista ennen pakkausmateriaalin hävitystä että: Että lähetyslistassa olevat tuotteet löytyvät ehjinä pakkauksesta. Jos jotain puuttuu tai

Lisätiedot

Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin.

Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin. Langaton Bluetooth HandsFree-järjestelmä autoon, toimistoon tai kotiin. Tervehdys Onnittelut 1 PRO Bluetooth HandsFree laite hankinnastasi. Tämä käyttöopas kertoo laitteen perustoiminnot. Ohjeet tulee

Lisätiedot

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi Comfort Digisystem käyttöohje Sync DY-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Esittely, Comfort Digisystem 3 Esittely Sync DY-10 4 Toiminnot Sync DY-10 5 Ennen ensimmäistä käyttöä 6 Käytön aloitus 7

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

Käyttöohje 9352753 5. painos

Käyttöohje 9352753 5. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9352753 5. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöohje 9353430 2. painos

Käyttöohje 9353430 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353430 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Nokia

Lisätiedot

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com

sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Käyttöohje sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Maahantuoja: Lumenor Oy, Ristipellontie 10, 00390 Helsinki puh.0400-816 177 Sonoro Help: 0400-816

Lisätiedot

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65.

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Mallinumero Käyttöohjeet Langaton SIP-puhelin Mallinumero KX-TGP600 Langaton SIP-luuri KX-TPA60 Langaton pöytäpuhelimella Mallinumero KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen.

Lisätiedot

VICTOR READER STREAM2 KÄYTTÖOHJE. Ver. 20130529

VICTOR READER STREAM2 KÄYTTÖOHJE. Ver. 20130529 VICTOR READER STREAM2 KÄYTTÖOHJE Ver. 20130529 Tietoja VICTOR READER STREAM -laitteesta HumanWare on ylpeä voidessaan esitellä VICTOR READER STREAMin, tehokkaan äänikirjojen digitaalisoittimen. VICTOR

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352006 2. painos

Käyttöohje. 9352006 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352006 2.

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöohje 9353151 2. painos

Käyttöohje 9353151 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353151 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS Vastaan otettuasi lähetyksen. Tarkista ennen pakkausmateriaalin hävitystä että: Että lähetyslistassa olevat tuotteet löytyvät ehjinä pakkauksesta. Jos jotain puuttuu

Lisätiedot

Kaiutin DS-10/DS-20 Suomi

Kaiutin DS-10/DS-20 Suomi Comfort Digisystem käyttöohje Kaiutin DS-10/DS-20 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Esittely, Comfort Digisystem 3 Speaker DS-10/DS-20, esittely 3 Toiminnot Speaker DS-10/DS-20 4 Myyntipaikat Speaker

Lisätiedot

Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE

Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE 1(20) Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE SONECO Oy Tuotekuja 5 FIN-90410 Oulu Finland Tel. +358 10 77 88 300 Fax. +385 8 311 4486 e-mail: info@soneco.fi www.soneco.fi Soneco Oy Heinäkuu 2013 2(20) Tämä ohje koskee

Lisätiedot

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas. 9351722 Issue 2

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas. 9351722 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas 9351722 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a

Lisätiedot