Sukelluksia ihmisen äänimaisemaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukelluksia ihmisen äänimaisemaan"

Transkriptio

1 2008 Sukelluksiaihmisen äänimaisemaan Audiokinesteettinennäkökulmatarinateatteriin Tarinateatteriohjaajanperuskoulutusjakson(VI)kirjallinenlopputyö PaavoHakulinen Tarinainstituutti

2 JOHDANTO Tässätarinateatteriohjaajanperuskoulutusjaksonkirjallisessalopputyössä,Sukelluksiaihmisenäänimaisemaan Audiokinesteettinennäkökulmatarinateatteriin,asetankeskenäändialogiinitselleni merkittäviäelämyksellisiähavaintojatarinateatterityöstä,tarinoitaohjaajantyönkehityksenkannaltamerkittävistäelämänvaiheista,tämänhetkisenihmiskäsityksenisekäpohdinnanomassaopetus jaohjaustyössätärkeäksimuodostuneestaaudiokinesteettisestänäkökulmasta,jollavoisiollaannettavaatarinateatterityönkehittämisenkannalta. Tämäprosessiliittyyhaluunikehittäätarinateatterimusiikinkouluttajanajamahdollisestitarinateatteriohjaajanaedelleenmusiikkityöskentelyynliittyvääkulttuuriajaajatteluatarinateatteriryhmissä,muttaolenhalunnutlöytääsillesyvempääsidostakokotarinateatterityöhön,etteivätmusiikin prosessitolisiedelleenirrallinensaarekemuistatarinateatteri ilmaisunosa alueista.holistisennäkökulmantakiatutkinitseäniihmisenäjaomaaalatimaailmassamuovautuvaaihmiskäsitystäni. Audiokinesteettisyyskäsitteentutkiminenonosaholististanäkökulmaa.Ihminenonperijuurinkokonaisuus,jossakuuleminen,tunteminen,liikkuminen,laulu,tanssi,rytmijamusiikkikytkeytyvät toisiinsa,ellemmetätäyhteyttäkatkaise. Tämätyöeipyriolemaantieteellinenopinnäytetyö,vaanennemminkinomaataiteellistajapedagogistaajatteluaprosessoivaajatusleikki.Työhönonvaikuttanutlukuisattaiteelliset,pedagogisetja henkilökohtaisetprosessit,kokotarinateatteriurani,työskentelymerkittävienohjaajienkanssa,tarinateatteriohjaajaopinnotvertaisryhmäprosesseineenjasiihenliittynyttutustuminenpsykodraamaan,jalopultasekattavajamerkittäväkirjallisuus,jotaolemmeopiskelleet.olenpistänytitseni likoonjayrittänythahmottaa,mitenseonvaikuttanutajatteluuni.siksienoleyrittänytkäänpurkaa lukemattomiavaikutteitanireferaateintaiviittauksin.uskon,ettätämätyöprovosoiminuatarkistamaanajatteluaniuudelleenjaperusteellisemmin.nytjotiedän,ettäosaaudiokinesteettiseen liittyvääpohdintaaonjäsentymätöntäjakaipaaenemmänperusteita. Kirjallisenesityksenkehyksenäontarina.Siltirakenneonvilli,eikäpyrikäänjohdonmukaisuuteen. Rakenteellapyrinluomaanassosiatiivistakenttääeritasoistentekstienvälille,jaaiheensanäköistä kokonaisuutta. Tämälopputyöonopiskelutehtävä,jotaarvioidaan.Haluantämänolevanmyöskiitosprosessista koulutukselle,ryhmällejapäiviketoselle,jotkatämänyhteisenmatkanovatmahdollistaneet. 2

3 SUKELLUKSIA Tarinateatteriharjoituksetalkavat.Ryhmänjäsenettulevatpaikallekukinomastaolostaanjaomalla tavallaan.hesaavatensikosketuksentoisiinsa.ohjaajaonasettanuttuolitkehäksiniin,ettäniitäon yhtäpaljonkuinryhmäläisiä,jaelleiryhmäläisetjovalmiiksiistuudupaikoilleen,hänaloittaatyöskentelyn pyytämällä ryhmäläisiä istuutumaan tuolirinkiin. Pienen alkutervehdyksen ja tarvittavien selvennysten jälkeen hän pyytää ryhmäläisiä ottamaan mukavan asennon, hiljentymään ja sulkemaan silmänsä noin kymmeneksi minuutiksi ja tällä tavalla tekemään kukin omaa saapumistaan ryhmään. Mitäminulletapahtuukunsuljensilmäni?Tuntuusiltä,ettäkehojatkaisisitätoimintaa,mihinseon virittynyt.josolentulluthälinänkeskeltäkiireestä,niintuntuusiltä,ettäkehovieläolisiryntäämässäpaikastatoiseenjapäässätuntuuhelisevänkaikujaäskeisestätodellisuudesta.josolennukkunut vähän tai huonosti, niin tuntuu siltä, että väsymys nujertaa saman tien lepotilaan. Mielikuvat ovat yhtä aikaa sekä visuaalisia, kinesteettisiä että auditiivisia, niitä voi harvoin rehellisesti sanoa ajatuksiksi tai tunteiksi, vaan ne ovat yhdessä jotakin kokonaisvaltaista ja määrittämätöntä, joka hakeeomaantahtiinsamuttaaktiivisestimuotoaan.tämähetkionuneksuntaaryhmäänsaapumisesta,luovuuteenvirittäväesitila.pysäytyssynnyttääristiriidansuhteessaaiempaanorientaatioon; pysäytettyalkaatunnistaasitämitäoloataitilannettavieläkantaamukanaan,arvioidasitämistäja mitensiitävoiluopuajamitätuodasiitäryhmäänmukanaan. Improvisaatioteatterissajaerityisestitarinateatterissaminulleitsellenikiinnostavimmattyöskentelyn vaiheet, harjoitus tai näyttämötyöskentelyyn virittäytymiset ja kohtaukseen menemiset, ovat kuin sukelluksia,hyppyjätuntemattomaan,netapahtuvathetkessä,niihinvoivirittyä,muttakoskaaneivoiollavarma,mitäihmismielensyvyydestälöytyyjakuinkavirtauksetkuljettavat.vaikka tiedostavatrakenteetkehittyvätnopeasti,niinpohjimmiltaanvaistonvarainenohjaasuurintaosaa ihmisentoimintaa,niinsukelluksessakuintarinateatterinäyttämölläkin. Ideatähänpohdintaaneiolesyntynytsattumalta.Olenpohtinutnäitäkysymyksiäkokoopiskelu ja työuraniajan,muttaenolepystynytsijoittamaanajatteluanimihinkäänviitekehykseen.kunjuuri lukiosta irtautuneena yritin löytää itseäni sosiaalitieteiden akateemisesta maailmasta, minua kiinnosti ihminen sosiaalisena olentona mutta erityisesti esittävien taiteiden, musiikin ja teatterin ihmeellinen yhteisöllinen voima. Mitä minussa ja meissä tapahtuu? Kun musiikki ja teatteri nimenomaan oman osallistumiseni kautta olivat merkittävällä tavalla kantaneet minua nuoruuden kriiseissä,niinolinyksinkertaisestipäätellyt,ettätodennäköisestiniissäolisijotainniinmerkityksellistä,ettäyhteiskunnankinpitäisiseymmärtää.ajatukseniolivatkuitenkinlapsellisiajaeriytymättömiä, enkä tuntenut löytäväni vastakaikua etsinnälleni sosiaalitieteellisestä kirjallisuudesta, jota meilläluetettiin,tahiopiskelijatovereidenisaatiopettajienajattelustasosiaalitieteidenlaitoksella. 3

4 Lähdinetsimäänsieluntovereitaylioppilasteatteristajasivuaineopinnoistayleisenkirjallisuustieteidendraamalinjalla.Tunsinolevanilähempänäjotainsellaista,mihinuskoin,muttaenlöytänythengenheimolaisia.Teatterikoulutukseenliittyvämuutoskriisivaikuttinäissäkinpiireissäluodeninnostuneenmuttasamallahenkisestipainostavanilmapiirin,jossaturkatjaparviaisettaistelivatnuorten teatterintekijöiden sieluista. Tunnelma oli aggressiivinen, eksistentiaalisen ja narsistisen yksilökeskeinenjapostmodernistivieraannuttavatelementitloivatlohdutontayksinäistämaisemaaitseään yhteisöllisyydestäetsivälleepävarmalleteatterinharrastajalle.tuntuikuinpitäisipeittäähämmennyksensä, kovettaa kuorensa ja taistella paikastaan auringossa, ja tähän leikkiin taisin mennäkin mukaan. Ainasillointällöinvaloapilkahtijostakin.ErityisestinäyttämötyönkursseillaläpikäydytViolaSpolinin ja Keith Johnstonen ajatukset improvisaatiosta ja näyttämöllä läsnäolosta tuntuivat avaavan jotaintärkeää.joillakinpuheopinjapuheviestinnänkursseilla,joihinosallistuin,toimittiinkiinnostavalla tavalla ryhmässä yksilöä tukien. Tietyissä teatteriproduktioissa ei ohjattukaan ohjaajan pakkomielteistäkäsinvaannäyttelijöidenideoitajailmaisuatukiensekäkeskeneräisyyttäkunnioittaen. Henkilökohtaisestivahvimmatnäkyväksitulemisenjayhteisöllisyydenkokemuksetliittyivätmusiikkiin, laulamiseen ja soittamiseen. Monivuotinen lapsuus ja nuoruusajan musiikkiharrastus alkoi tullaesiinuudellajaomaehtoisemmallatavalla,jaminulletulikokemuksiajatunnesiitä,ettäjuuri tässäminullaonjotainannettavaa.hakiessanikonservatorionmusiikinohjaajakoulutukseenuskoin toteuttavanimissiotanimusiikillisestiluovastaryhmätyöstä.vähitellenminullevalkeni,ettäkoulutus,jonkatavoitteetolivatyhteisöllisestisoveltavia,olikuitenkinalisteinenklassisenmusiikkikoulutuksenautoritäärisellejayksilösuoritteiselletoimintakulttuurille.monilleopiskelutovereistanikoulutusolivainvälivaihesolistiselleuralle,jatämäarvomaailmatarttuiminuunkinajoittain,kunopettajatalkoivatleipoatähteä.kuitenkintuntuisiltä,ettäteenjonkinlaistakompromissiaomanetsintänisuhteen.kunomatahtoeiolevieläkehittynyt,ontoisentahdollamaaginenvoima. Istuntarinateatteriharjoituksissasilmätkiinnijasisällänikäydääntahtojentaisteluavastustuksenja suostumuksen välillä. Olen virittymässä työskentelyyn ja mieleni näyttämöillä tapahtuu jo suurta dramatiikkaa. Tässä ja nyt hetkessä puhuu kaikki elämäni äänet, vaikken niitä erotakaan. Siinä hahmottomassa kokemuksessa, mikä liikkuu ja velloo sisälläni, on läsnä koko historiani ja tulevaisuuteni. IHMISEN Ohjaaja pyytää silmät kiinni istuvia ryhmäläisiä ajattelemaan ajatuksensa loppuun, hengittämään muutamankerransyvään,avaamaansilmänsäjasaapumaanryhmään.hänpyytääjokaistakäyttämään puheenvuoron siitä miten, mistä ja millaisin ajatuksin tulee tähän hetkeen aloittamaan yhteistä työskentelyä. Puheenvuorot pidetään vapaasti sellaisessa järjestyksessä, jossa kuunnellaan 4

5 kunkin omaa mahdollista tarvetta ja hetkeä liittyä edelliseen, ja jokainen saa puhua ajatuksensa loppuunasti. Mitäminussatapahtuu,kunhiljennynkuuntelemaantoisenihmisentarinaa? Avattuanisilmätihmisetnäyttävätjotenkinerilaisiltakuinnopeassaensikohtaamisessa,jossalähinnähaluantunnistaatuttuajaturvallistaelijotainsiitämielikuvasta,johonolennämäihmisetjoaiemminsijoittanut.Nytomapinnallenoussutsalainenmaailmanivaikuttaasiihen,mitennäenmuut ihmiset.tuntuu,ettätilanteenhämmentäväoutousvaikuttaamyösmuissaryhmäläisissä.tunnen itsenihaavoittuvammaksi,jatutkinomaaturvallisuudentunnettani.yritäntunnistaamuidenihmisten olemuksessa sellaisia viitteitä aikaisempiin elämäni tilanteisiin, joissa olen haavoittunut, jotta tietäisinkuinkareagoidajaasettaaitsenikannaltaturvallisetrajat. Hiljaisuus on samanaikaisesti pelottava ja kiehtova. Tuohon hiljaiseen tilaan välillämme kätkeytyy ryhmän kollektiivinen alitajunta, mielen näyttämö, joka sisältää kaiken mahdollisen, myös uhkan. Kunensimmäinenpuhujaalkaakertoaomastaolostaan,seikäänkuinpuhkaiseeoutoudenkuplan tavalla,jokaalkaamanifestoidaryhmänkäsitystäsiitä,mistätilanteessaonkysymysjamitentässä uudessa tilanteessa toimitaan. Kun kuuntelen kertojaa, tulen tietoiseksi ryhmässä olevista jännitteistäjamelkeinhuomaamattanisijoitanitseänisuhteessatähänjännitteeseen. Vaikka ihmisen mieli on joka kerta ainutlaatuinen yhdistelmä perimän tarjoamia ja ympäristön muokkaamia ominaisuuksia ja taipumuksia, niin rakennuspalikat, elementit, joihin ja joista kokemus jamerkitysmaailma,mielirakentuu,ovatihmisilläpohjimmiltaansamatperustarpeistalähtien.ihmislajinyhteinenesihistoriaonsangenlyhytjanykyisentiedonmukaanperimäaineksenvariaatiosuhteellisenkapeaperustuenpienenilmastonmuutoksessahengissäselvinneenheimongeenipankkiin.heimonselviytymisenuskotaanperustuneenluonnonvalintaan,jokasuosiyhteistyökykyäjakommunikaatiota. Vaikkamusiikinopiskelutuntuiaikanaanitsellenioikealtaratkaisultauravalinnansuhteen,niinriittämättömyydentunneoletustenjaodotustentäyttäjänäkuitenkinahdisti,javiihdyinpienissäteatteriryhmissäjaproduktioissa,joissapystyintoimimaanomaehtoisestijaomientaiteellistentavoitteiden puitteissa. Eräs teatteriohjaaja vaistosi sisälläni olevan palon ja antoi minulle enenevässä määrin taiteellisesti luovia tehtäviä kaikilla teatterityön saroilla, mutta erityisesti teatterimusiikin säveltäjänäjaharjoittajana.uraniteatterimusiikinpedagoginaalkoihänenrinnallaantnl:nnäyttelijäntyönkursseilla. Tämähenkilö,TimoMäkinenolikehittänytGrotowskinjaitseläpikäymänsäänkytysterapianpohjalta näyttelijätyön metodin, jota hän kutsui hitaan lukemisen tekniikaksi, jolla mielestäni nerokkaastiluotiinmahdollisuusylittääläsnäoloaestäviäjahäiritseviädefenssejäjaolla tässäjanyt hetkessä antaen vuorovaikutuksessa syntyvien energiaimpulssien kanavoitua pidätetyn ilmaisun kautta,jolloinintensiteettitihenee.metodioliselkeä,jasaintodistaamonenkeskinkertaisentains. huononkinnäyttelijänsaavuttavanhuikeaaintensiteettiä.lisäksiminuunvetosihänenlähestymis 5

6 tavassaan vallanpitäjiä ja heteronormatiivista keskinkertaisuutta uhmaava eetos. Tajusin monen harrastajanäyttelijänlöytävänkanavanilmaistakapinaansataipahaaoloaan,itsenimukaanlukien. Tuossalähestymistavassaolimielestänimaagistavoimaa.Koskaolinpitänytitseänihitaanajajähmeänä,javaatinutitseltäninopeuttajatehokkuuttaselvitäksenihaastavissatilanteissa,olimullistavahavaintotajutase,kuinkanimenomaantämähökellysjasuorituskeskeisyysoliollutilmaisuni mutta myös opetustyöni esteenä. Metodinen pidättyvyys, omaehtoinen viivyttelevä aloittaminen, valtahallitahiljaisuuttajahitaus,jännitteentiedostavarauhatoimyösomanhenkisenhätähuutoni kirkkaamminkuuluviin.huomasin,ettäajatteluavoisoveltaamihintahansaoppimiseen,jakehittelinajatustamyösmusiikintekemisennäkökulmasta. Toiminvahvaninnostuksenvallassaintuitiivisestijaryhmälähtöisesti,jakoulutusryhmissäyhdessä huumaannuimmenopeastaedistymisestäjanähdyksitulemisenkiihkosta.huomasin,ettäminulle olikehittynytvahvakykyeläytyäempaattisestilaulajanesteisiinjaongelmiinkehollisesti(nykyään sanoisinaudiokinesteettisesti),vaistosinihmisenpersoonastajotainmielestänimerkittävää,jaonneksiolinsaanutpaljontoiminnallisiavälineitäesteidenpoistamiseksijasiihen,kuinkalaulajansiipiävahvistetaan.kuitenkinnäinjälkikäteenarvioin,ettätyöotteeseeniolitarttunutopiskelunalkuvuosien narsistinen uhma ja klassisen taideopetuksen guruilu, mestari kisällisuhde, jossa tietynasteisestadialogisuudestahuolimattaminäohjaajanataiopettajanatiedänkuitenkinainaparemmin kuinohjattavataioppilas,taivähintäänkinolenniinkuintietäisin. Ajattelenihmistäpohjimmiltaanpsykosomaattisenalapsena,jonkaperusorientaatioonvälitöntarpeentyydytys.Ihmiselämänkaikkeatoimintaaajaaeteenpäinvietit,joitapohjimmiltaanrefleksitja refleksejä jo oppimisen kautta koordinoivat vaistot ohjaavat. Ihmisellä kehittyminen avuttomasta lapsestaaikuiseksiyksilöksionkuitenkinsuhteellisenpitkäprosessi,javaikuttaasiltä,ettäsosiaalinen riippuvuus ja kyky välittää selviytymisen ja muuttuviin olosuhteisiin sopeutumisen kannalta olennaista tietoa ovat olleet lajin elinehto. Siten vuorovaikutus ja yhteistyötaidot, kuten nonverbaalijaverbaalitulkintajaviestintäovathitaastikehittyvällejatäysikasvuisenakinfyysisestiavuttomalle ihmislajille elintärkeitä. Lisäksi kontaktin välineet kuten silmät, korvat, kädet ja erityisesti sormet, huulet, kieli, suun limakalvo ja sukupuolielimet ovat kehittyneet hyvin hienovaraisiksi ja herkiksielimiksi,joidenkauttavälittyypaljonärsykkeitäjaerittelevääinformaatiota.niidenkoordinaatio,kykytoimiayhdessä,luomonipuolisestijäsentynyttäkäsitystäympäristöstäjalukemattomia mahdollisuuksiajakeinojamanipuloidasitä. Pitkäaikainensymbioosiäitiintaimuuhunlähimpään maagiseenantajaan synnyttääkasvualustan sille,ettälapsipaitsikehittyyperusluottamuksenkauttatasapainoisestimyöshahmottaaomantehtävänsä, roolinsa tässä symbioosissa ja vähitellen sosiaalisessa atomissa, ja sosiaalistuu vähitellen moninaisiinihmisyhteisönrooleihin,jotkatuottavathänellesenpaikan,jonkakauttahäntuleeyhteisössänähdyksijahyväksytyksijahänentarpeensatulevatkuulluksi.tämäsosialisaationäyttäisi olevanihmiselläyleinenjapysyvätarvejaaikuisenminänkehittymisenedellytys,kriittinenlajiominaisuus.ihminenluoitsensä,kuvanitsestäjatehtävästääneliroolinsa,toimintansajasiitäseuraavan vuorovaikutuksen, sosiaalisen peilauksen kautta. Se, miten yhteisö suhtautuu yksilön toimintaanjarajaasitä,määrittääidentiteettiäjayksilöntilaaluodasitäitse.kehittynytsosiaalistuminen 6

7 antaa yksilölle valmiudet irtautua laumasta ja liittyä toiseen tai uuteen laumaan, tai luoda oman laumansa.varhainkehittyneetroolitjaniidenkehityksessätapahtuneetlaajentumisetjakaventumisetovathyvinmerkityksellisiäsiinä,kuinkajoustavastijatarkoituksenmukaisestiyksilösaa,ottaa jaluoroolejauudessalaumassa,parisuhteessa,ryhmässä,työssäjayhteiskunnassa. Syväsosiaalistumiskehitysmahdollistaneemyöskosmistenroolienkehittymisen,luovuudenrakenteidenkehittymisenmyöspsykosomaattisten,psykodramaattistenjasosiaalistenroolienohieettisestielämäänsuhtautuvaksijatehtäväänsämaailmankuvansapohjaltaluovaksipersoonallisuudeksi.Historiassatämäroolionuseinollut sankarillinen tai pyhä tehtäväihmisyhteisöjenjoutuessa vakaviinkriiseihin.taivierasjauhkaava,josseuhmaamaailmankuvaa,jolleomaidentiteettirakentuu.epävarmuuttajaepäluuloanäidenroolienvilpittömyyttäkohtaanonesiintynytainajaerityisestinykyajanpsykologisoivassajaitsekeskeisessäjatoisaaltastandardisoivassa,erilaisuuteenvieroksuensuhtautuvassakulttuurimaisemassa(esim.kuinkajeesukseensuhtauduttaisiinnyt?). Istumme piirissä ja kuuntelemme toistemme puheenvuoroja arkisia mutta tärkeitä kertomuksia kertojalleitselleenläsnäolevistajatärkeistäasioistajakysymyksistä.pintaannouseekertojanelämässä vaikuttava hankauma, joka tuntuu vaivaavan kertojaa uudestaan ja uudestaan. Kertoja ihmettelee sitä, ja kysymyksen takaa löytyy isompi ristiriita, joka on vaikuttanut hänen elämässään pitkään. Mieleni sisällä minua heitellään koko ajan edestakaisin. Vaikka olen hiljaa paikallani, niin elänvahvastitarinoissamukana.tahtomattanikinjokainenasiasaaminuttarkistamaansuhdettani, positioitumaanuudelleen.välilläliitynjaeläydynvahvasti,sillätunnenvoimakastakohtalonyhteyttä kertojaan, ja välillä ahdistun ja jopa turrun tunnistaessani tarinoista omassakin elämässäni vaikuttavia raskaita, vieraita tai ahdistavia elementtejä, jotka haluaisin torjua, niin kuin torjun niitä omassaarjessani.vähitellensisäinenkuohuntanikertoominulle,ettähiljaisuudenpelottavajaeristäväkalvoonpuhkaistavamyösomaltaosaltani,jottaomasisällämyllertäväkokemuksenisaisilopultamuodon,jotavoikäsitelläjajollavoisinliittyäryhmään. ÄÄNIMAISEMAAN Edellinen kertoja on puhunut, hetken tarkkaileva hiljaisuus ja sekunnin murto osassa tajuan virittyneeniniin,ettäkokoryhmäaistiisensisäänhengityksestänijaodottaaminunkertovantarinani. Kokemuksenialkavatputkahdellaulos,ensiksihajanaisinahavaintoinajatuntemuksina,muttaulos on pyrkimässä kokonainen ajatusvirta, joka kantaa yhteisen virittymisen ja sisällä pidetyn tuottamaapainovoimaa. Sillähetkelläolenpäähenkilö,jonkatodellisuustuleenäkyväksi.Olentietyllätasollatietoinennäkyväksitulemisenvoimasta.Se,mitäsanonjamitensanonvaikuttaasiihen,mitäryhmässätapahtuu 7

8 jamitenpositioidunihmistenmielessä,minkäroolinheidänsisäisillänäyttämöilläsaan.kertoessani vaistomaisestietsinsitänäkökulmaa,jokatekeeminulleryhmässäolemisenhelpommaksi.joskerronomistaoloistani,tunteistanijamielikuvistaniniinitsellenionhelpompaa,kunenergianieienää keskitynäidentuntemustenpeittämiseenjahallintaanvaanvointullanähdyksijakuulluksisellaisena kuin olen. Toisaalta, omissa tuntemuksien ja ajatuksien jakamisessa on aina se mahdollisuus, ettänetulevattorjutuiksi jaminunkintarinassanionhaavojaluottamuksenjärkkymisestä.väistämättä tarinani rakentaa rooliani tässä ryhmässä ja niitä odotuksia, joita minuun kytketään. Koska ryhmänä kannamme toisiamme, osasta tulee helposti enemmän kannettavia ja osasta kantajia. Nämäovatniitärooleja,jotkaluovattoinentoisiaan. Kun alan puhumaan, huomaan jännittyneeni hieman ja yritän laukaista jännitystäni. Yritän katsoa ryhmään,muttaminunonvaikeatavoittaaryhmääyksilöinä.tuntuukuinkaikkitarkkailisivatsivukorvallatoisiaanjaolisivatmuovaamassayhteistätapaasuhtautuajareagoidaminuun.katsonohjaajaan ja hän näyttää levollisen uteliaalta. Jatkan puhettani ja säätelen ääneni tunneherkkyyttä vaistomaisestisenmukaan,kuinkalevolliseksitunnenoloni.josjokuasiasynnyttääitsessäniepävarmuuttasuhteessaryhmään,saatanmuuttuakovaääniseksijapinnalliseksi,jajosminullaontunne,ettävoinpuhualuottamuksellisesti,äänenisaattaapehmetäjahaurastua,niinettämyöshaavoittuvaminäonläsnäpuheessani.jonkuntoisenkertoessatarinaa,hänsaattaareagoidaäänellään juuri päinvastaisesti riippuen siitä, mitä roolia hän ryhmätilanteissa on tottunut kantamaan. Silti juuri se, mitä ihminen yrittää kätkeä sosiaalisen äänensä taakse, kasvaa kiinnostavaksi ja minulle tärkeäksiinformaatioksi. Ihmisen sisälle rakentuvaan äänimaisemaan kertyy hyvinkin tarkasti juuri hänen tunnistamiaan ääniä,jotkaovatjuurihänenelämälleenjaympäristölleentyypillisiäjamerkityksellisiä.neketjuuntuvat prosesseiksi ja kerrostuvat tasoiksi, koostuvat arjen hälystä, kaiuista, luonnon, ihmisten ja ympäristönäänistä,puheesta,tahtoentaitahtomattakuullustamusiikista,imevätsisäänsäkehon reaktiot, tunteet, ajatukset, ihmisen sisäisen tilan, liikkeen, rytmin ja musiikin. Silti hän kokee ja jakaasamaaäänimaisemaa,sentuottamiakokemuksiajamerkityksiäerityisestisamaankulttuuriin kuuluvien kanssa, ja lopulta ihmislajin biologiaan ja kehitykseen kuuluvaa äänimaisemaa koko ihmiskunnankanssa.vaistonvaraisellatasollaihminenonhyvinsamakaikkiallakauttaaikojen,mutta semikärakentaamerkityksenjaidentiteetinvaihteleesuurestikulttuurinelinehtojenjahenkilökohtaisenkehityshistorianmukaan. Konservatorio opintoihini liittyi jonkin verran, muttei kuitenkaan riittävästi, pedagogisia opintoja. Lyhyellä aikuiskasvatuksen jaksolla sain kuitenkin käsiini silloin uusinta uutta olevan taikasanan, yhteistoiminnallisen oppimisen. Kurssilla aktiivisesti ja toiminnallisesti sovellettu menetelmä osui etsintäniytimeen,javähitellenyhteistoiminnallisuudestatulihenkilökohtainenpedagoginenfilosofiani,jokaalkoivähitellensyrjäyttääaikaisemminoppimianimalleja.minulletärkeäksitulinäkökulma,jonkamukaanhenkilökohtaisenkiinnostuksenjaymmärryksensuodattamajaryhmässäjaettu ja prosessoitu tieto tai materiaali muuttui nopeasti sisäistetyksi. Se mikä oli opiskelijan mielestä tärkeääjakiinnostavaaopiskeltavassaasiassatuleepaitsitoiminnalliseksidialogiseksikokemukseksi 8

9 myösryhmänprosessoimaksitiedoksi.tällainenopiskelutuntuiprosessinamielekkäämmältäkuin oletuksiataiodotuksiatäyttäväyksilö taiohjaajakeskeinenopiskelu. Kehitinharjoitustehtävänäyhteistoiminnallistamenetelmääopiskellalaulua,javaikkatietytlaulunopiskelunkannaltalaadullisetkysymykseteivätsyventyneetkäänilmanohjaajanapua,niinsivutuotteena kuin vahingossa syntyi itselleni rakas ja ominainen työmuoto: yhteissävellys. Ensimmäisinä kertoinakunteetinyhteissävellyksen,olivaltavaelämystodeta,kuinkaerilaisuudestatuliyhteisöllinenarvo,kunpersoonallinentapamuotoillaajatuksensasävellyksenmuotoonyhteisessäsointukentässärikastuttiyhteistäsävellystä,jakuinkajännittävääolitehdämatkojatoisenmusiikilliseen ajatteluun. Keskenään erilaiset mutta silti samassa sointikentässä liikkuvat melodiat synnyttivät kiinnostavaasävellyksensisäistädialogia,jännitettäjadraamaa. Sittemmin olen joskus niellyt pettymyksen tunnetta, kun sävellyksistä on toisinaan tullut kuin samanlaisuudenpakostapaikallaanjunnaaviajollotuksia.tätäomaasubjektiivistatunnettaonvaikea ilmaista, koska usein ryhmäläiset ovat samaan aikaan hyvin herkillä ja valtavan ylpeitä siitä, mitä ovatsaaneetaikaan.jakuitenkintuntuusiltä,ettäontapahtunuttylsätasapäistyminen.olenjoutunutmiettimään,mitäsekertooryhmästä,sensisälläolevistapaineistaesimerkiksisuhteessalaulamiseen,rohkeudestahakearajoja,rehellisyydestäitselleen,turvallisuudestajarohkeudestaerottua ja olla erilainen; ja lopulta olen joutunut kysymään, mitä se kertoo minusta itsestäni, minun odotuksistani ja oletuksistani. Oliko nimenomaan kysymys suorittamisen, vastustuksen ja suostumuksensynnyttämästäintohimottomastakompromissista?mitenolinvalmistelluttehtävän?missä luottamuksen tai ryhmäytymisen vaiheessa ryhmä oli? Miten annoin tehtävän? Oliko laatimani sointikenttä riittävän avoin tai riittävän inspiroiva, jotta se houkuttaisi kokeilemaan tai etsimään rajoja? Kuinkavalmisolenitseaitoondialogiseenkohtaamiseen,jossaolenvalmiskatsomaantyöskentelyn merkitystätoisen,erilaisen,muttasiltitasaveroisenprosessinkannaltajajossalopputulosvoiolla jotainihanmuutakuinmitäitsesenkuvittelevanolevan? Minkälainen matka tarvitaan ryhmän aitoon moniäänisyyteen, jossa ryhmäläisen todellisuus saa peilautuajamuovautuahänenomastatodellisuudestaankäsin?mitenihmisenpersoonallinenäänimaisema tulisi hänen omaksi äänekseen? Ryhmään kuulumisen tunne ovat niin keskeisiä ja voimakkaitaasioita,ettäjosihminenjoutuukäymäänkauppaapersoonallisenjasosiaalisenidentiteetin välillä tullakseen hyväksytyksi, niin persoonallisuudestaan, joka hänet erottaa muista hän todennäköisestiluopuuensimmäiseksi.voisikoryhmäntoimintaollavahvaailmantätäyhdenmukaisuudenpakkoa? Kertoessanitarinaanitarinateatteriharjoitustenalkuringissäminuaohjaaajatussiitä,ettätämäon valmistautumistayhteiseentyöskentelyyn.olenryhmässäoppimassamyöstyöskentelyärajojenja vastustuksenkanssajakasvattamassahenkistäliikkumatilaakohdataerilaisuuttajakäsitellämyös ristiriitoja,siksivoinottaariskinjaantaatulla.tässätilanteessamitataanluottamustaniryhmänja senohjaajankykyynkäsitellähankaliakinkysymyksiä,joitakielellisenilmaisunrajoitukset,ajatusten keskeneräisyys ja jäsentymätön impulsiivisuus tuovat esille. Vähitellen virtaus tasaantuu ja alan 9

10 hallitaajatuksenjuoksua,saatanjopatehdähavaintojasiitä,mitenminunjaryhmänvälillätapahtuu.tietyllätasollaolenkokoajanaistinutryhmäntunnelmaa,hengitystä,katseitajaasentoja,jane ovatohjailleettarinanikulkuans.eläintasolla.ohjaajahuomaatarinanijuoksussapatojajataisivuvirtauksia,jahänauttaaminuaohjaamaanvirtaaryhmäntyöskentelynkannaltatarkoituksenmukaisempaansuuntaan.kunlopultaaistin,ettäolenliittynytryhmäntodellisuuteen,yhteiseenvirtaan pyörteineenjakoskineen,tunnenpuhuneenijaodotanuuttatarinaataisiirtymistätoimintaan. AUDIOKINESTEETTINEN Tarinateatteriharjoitustenalkukierrosonpäättynytohjaajanhuomioihinryhmässämerkityksellisiksi havainneistaan kysymyksistä. Hän valmistaa ryhmän seuraavaan työskentelyvaiheeseen. Ihmiset ovathyvinvirittyneitäjatietoisia,muttauupuneitapaikallaanistumisestajasisäisestäpainista,jossaonläpikäytyryhmääntulemisenjännitteitä,paineitajapurkautumisia,kuuntelemisenherättämiä sisäisiäimpulssejajaomankokemuksenjakamiseen,senpidättelyynjailmaisuunliittyvääjännitettä.sanainenarkkuonavattumuttasanoja irtitoiminnasta ontullut jotarpeeksi.kehoontäynnä purkautumatontaenergiaa,jokavaatiitoimintaa tarinoita,joidenpitäätullanäkyväksi. Siirtymätauolla regressiivinen energia etsii väyläänsä. Joku tavallista olotilaa hakeva tuttu toimintamalli, kahvinkeitto tai tupakanpoltto jo toimii tasaavana elementtinä, patoutunein sosiaalinen energia purkautuu vitsailuna, leikkinä, pelehtimisenä, jopa hihhulina. Toimiessaan ihmisen koko kehokertoositätarinaa,mikäeivieläoletullutkerrotuksijase,mitähaluaasanoa,voitullasanotuksipuuhailunsivussaohimennen. Ennenkuinhuomaankaanleikintoistenkanssakuinlapsuuseiolisikoskaanpäättynyt.Haluanravistaakehostanikaikensenmahdollisuudentieltä,ettäminävoinollamikävaantaimitävaan.Siksi suostunhetkeksimelkeinkaikkeen,mitäryhmässäuskalletaanehdottaa.samallayhteisessäleikissä luon itseäni uudestaan ottamalla itselleni enemmän tai vähemmän uusia rooleja ja toiminnallani kerronuuttatarinaaitsestäni.minäolense,jokapystyykuvittelemaanmahdollisiamaailmoja.minä olense,jokavoikiihtyä,innostua,lumoutuajanauraa.minäolense,jokaosaaliittyäuusienihmisienkanssajatoimiauskomattomissauusissatilanteissa.minäolense,jokavoivoittaajase,jokavoi hävitä.minäolense,jokavoimokatamuttajotasiltirakastetaan. Audiokinesteettisestä näkökulmasta ihminen on kokonaisvaltainen, psykofyysinen kokonaisuus. Kaikellaonyhteyskaikkeen.Se,kuinkakehonjamielenyhteystoimii,vaikuttaakaikkeen,ainahengitykseenjaihmisenperusääneen,äänenkäyttöönsaakka.Audiokinesteettinenherkkyysvaikuttaa siihen,kuinkaihminenkuuntelee,kuinkahänkuuleejasamallatuleekuulluksiriippuensiitä,miten 10

11 hänen kanavansa ovat virittyneet kaksisuuntaiseen viestintään. Kysymys on pitkälti sisäisestä kuulemisesta javielätarkemminsisäisenliikkeenkuulemisestaenemmänkuinajattelusta.seon aistimistajavirittymistävaistonvaraiseen.audiokinesteettisyysonprosessi,linkkitunteenjatunnistamisenvälissä,jaollessaannäidenvälissämahdollistaaherkänavoimuuden,jotaesimerkiksimyötätunto,kokemuksenpeilaaminenjanäyttelijäntyöedellyttävät. Ensimmäisetvuodetopiskelunulkopuolellatyöelämässäolivatmonipuolisuudessaanrikastamutta ristiriitaistaaikaa.olintöissähelsingintaide javiestintäoppilaitoksessaopettamassahelsinginensimmäisiäteatteri ilmaisunohjaajaopiskelijoita.samaanaikaanolinkansallisoopperanlisäkuorossa ja opetin peruskoulussa ja lukiossa musiikkia. Elämääni sotkivat toistuvat muuttamiset, taloudellinenhuoli,keskeneräisetopinnot,käsittelemätöneroparisuhteesta,muutihmissuhdesotkutjaepäsäännöllisetelämäntavat.siltiesittäväntaiteenkoulutusohjelmassalöysinpaikan,jolleominaisissa yhteisöllisissä prosesseissa tunnistin löytäväni paikan toteuttaa omaa ryhmälähtöistä ja yhteistoiminnallistadraamallistajamusiikillistaajatteluani.vaikkatunsinlöytäneeniviimeinkinhengenheimolaisiajatietynlaisenhenkisenkodin,niinkaikessatoiminnassanitunsin,ettäminuntäytyytodistaapätevyyteni,jasenettäselviydyn yksin. Työtolivatkuitenkinmääräaikaisia.Kuinjohdatuksenataikiusauksenaminutpyydettiinnäyttelijäksi Savonlinnaan, muutin jälleen kerran, taistelin omalla työlläni itselleni hyväksyntää ja lopulta, kun kuvittelin palikoiden viimein asettuneen paikoilleen, selkäni sanoi sopimuksen irti. Tästä seurasi kriisi, jossa ensiksi en halunnut hyväksyä elämän minulle tarjoamaa kohtaloa ja vastustin ajatusta selkäni leikkaamisesta tai sairaslomasta. Vasta kun magneettikuvat näytettiin minulle, minun oli myönnettävärajallisuuteni. Tajusin,ettäpainottaessaniyksipuolisestimenestystätyöelämässätaiselviytymisenhuolta,enollut antanut itselleni aikaa kuunnella itseäni, pysähtyä sisäisiin prosesseihini arvioimaan mitä ja miten teen ja miksi. Kehoni vaatimuksia olin laiminlyönyt tyystin. Hylätyksi tuleminen oli saanut minut hylkäämään itseni ja tarttumaan maailman syöttämiin tarjouksiin kuin ne voisivat tarjota minulle uudenelämänvanhanjahylätyntilalle. Pysäytys,johonleikkauksestatoipuminenjasentuomatfyysisetrajoituksetpakottivat,oliminulle tärkeä kokemus. Se auttoi minua hyväksymään itseni sellaisena kuin olen ja rakastamaan kaikkea sitä,mitäminullavieläoli,jahuolehtimaanitsestänijakuntouttamaanitseänijuuriomassatahdissani. Jos hylkäsin itseni tavoitellessani jotain malttamattomasti, kehoni muistutti heti tasapainon järkkymisestä. Kun palasin sairaslomalta takaisin teatterityöhön tuntui, että juuri fyysisen rajallisuudensynnyttämäntietoisuudentakiakehonioliläsnäjaaistiva,rytmitajunijamusiikillinenherkkyytenioliherkkääjasyttyvää.muistanmyösettärakastuinsamoihinaikoihinjuuriniinhuikeasti kuinrakastumistajoskususkalletaankuvata. Sana audiokinesteettinen on yhdistelmä sanoista auditiivinen ja kinesteettinen. Auditiivinen tarkoittaakuuloaistiinjakinesteettinenliike,lihas jatuntoaistiinliittyvää.auditiivinenjakinesteettinenliitetäänyhdessävisuaalisenjaloogismatemaattisenkanssapääsääntöisestioppimistyyleihin,ja eri yhteyksissä esim. kinesteettisyys tulkitaan toisinaan enemmän toimintaan ja tekemiseen liitty 11

12 Audiokinesteettinen oppiminenkin on yksi persoonallinen oppimistyyli. Siinä ihminen oppii uusia asioitakytkemälläkuulemansatuntoaistiinjaliikemuistiinjayhdistämälläoppimansakokemukseen, jonkatunnelmanhäntavoittaaaudiokinesteettisestiherkemmin,elikysymyksetmitäteit,miltäse tuntui,mitäkuulittaimiltäsekuulostiohjaavataudiokinesteettisenoppijantehokastaoppimista. Musiikkia ja teatterin tekemistäkin voi opettaa eri oppimistyylien avulla. Silti audiokinesteettisyys leikkaakokotätäosa aluettaniinmerkittävällätavalla,ettäuskonsenolevansyvempääjasamalla primitiivisempää perua ihmisen kehityshistorian kannalta. Rohkenen puhua siitä ominaisuutena, jokaonoppimisentakanaihmisyyteenkuuluvanaperusominaisuutena. vänä,jatoisinaantuntoaistiinliittyvänälaatuna.oppimistyylienyhteydessäajatellaan,ettäihmiset ovatoppimisprosessissaperustaipumuksiltaanerilaisia,jaerilaisenoppijanolisihyvätullatietoiseksiitselleenomastaparhaastatavastaanoppia,jaopettajantulisiopetuksessakäyttäämonipuolisestierilaisiaopetusmenetelmiä,jottamahdollisimmanmonellaolisimahdollisuusoppia. Audiokinesteettisyydestäpuhutaanerityisestilaulunjalaulunopetuksenyhteydessä:puhutaanaudiokinesteettisestä empatiasta ja audiokinesteettisestä arvioinnista. Audiokinesteettinen empatia on keskeinen osa laulunopettajan työtä. Opiskelijan laulaessa opettaja tekee simultaanin roolinvaihdon opiskelijan kanssa, tunnistaa kehossaan laulajan kehossa tapahtuvia prosesseja ja pystyy jäsentämään ja ehkä nimeämäänkin, mistä on kyse (vaikka tämä voi olla hyvinkin eksyttävää ja useimmitentarpeetontakäsitteilläpelaamista)jasitenkokeneempanalaulajanaohjaajamaannäitä prosesseja esim. terveempään, syvempään, helpompaan, kokonaisvaltaisempaan tai hienovaraisempaansuuntaanainasenmukaan,mitätavoitellaan.opettajatunteesamatkiristykset,paineet ja helpottumiset kuin laulajakin ja voi aavistaa, mistä narusta kannattaa nykäistä tai millaiset havainnot, ohjeet tai mielikuvat opastavat opiskelijaa. Ennen kaikkea, hän osaa ehkä tehdä juuri ne kysymykset, jotka herättävät opiskelijan tekemään tarkempia havaintoja omasta toiminnastaan ja viemäänsitähaluamaansasuuntaan. Aavistan,ettätämäempatiatoimiiesimerkiksiteatterissavaistonvaraisestimyösohjaajassa,katsojassataivastanäyttelijässä,muttaosaammenopeastisulkeatietoisuudenjapyrkiäolemaanvaikuttumatta,joskoemmeaudiokinesteettisenmyötäelämisenrajoittavantoimintaammetaiahdistavan meitä.tietoisellatasollapystymmetähänsulkemiseenmuttavaistonvaraisellatasollakanavamme ovataukikokoajan.kaikestasulkemisestahuolimattavaikutummekokoajan. Minulleauditiivisuusjakinesteettisyysliittyvättoisiinsamonellatasolla.Jofysikaalisestiajateltuna äänionliikettä,värähtelyä,jonkakorvamme,elimistömmejaaivommepystyvätäänikokemukseksi muuntamaanjaäänensynnyttäminenonjollainteollaäänivirransynnyttämistä.kuullessammeäänenvaistoamme,ettäjokuliikkuu,vaikkemmesitänäkisikään,jaäänenväri,laatu,virtausjasyke antavat meille myös vihjeen siitä, millaisesta liikkeestä ja impulssista ääni syntyy. Tämä ilmiö voi synnyttääihmisenaistikokemusmaailmassamyöspäinvastaisenhahmotuksen:kunjokuliikkuutai tuntuu jossakin, niin sillä on myös ääni, vaikka fysikaalista ääntä korvamme ei pystyisi sitä kuulemaankaan.useinonkysymysluonnonmukaistenprosessienvaistonvaraisestatulkitsemisesta,tunnistammeluonnonmukaisiarytmejä,koskaaistiemmekanssaväistämättäolemmekokoajanniiden 12

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa.

Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa. Tanssiopetus varhaiskasvatuksessa. «Liikkumisen ilo näkyy parhaten lapsessa. Maailman kokeminen ja ymmärtäminen edelyttää lapselta jatkuvaa liikettä,koskettamista, tuntemista,tuntemista, erottelemista

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti Jos toimit opettajana tai ohjaajana tai jollain tavalla edistät oppimista, muista aina, että oma ajattelutyylisi todennäköisesti hallitsee

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä.

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan...

Lisätiedot

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monikulttuurisuus päiväkodissa Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monimuotoiset perheet -verkosto Perheiden monimuotoisuus Noin 1/3 suomalaisista perheistä

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki

Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki Kohtaaminen, läsnäolo ja leikki näkökulmia pienten pedagogiikkaan Kirsi Järvinen, LTO, työnohjaaja, Peda8eto Oy kirsi.jarvinen@peda8eto.fi Kirsi Järvinen Lahti 19.5.2015 Leikki, läsnäolo ja kohtaaminen

Lisätiedot

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Esiripun noustessa Sekä esiintyjillä että yleisöllä on aktiivinen rooli esitystapahtumassa -> vuorovaikutus Esitystilanteessa

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Musiikkiteatteri-ilmaisun opetussuunnitelma

Musiikkiteatteri-ilmaisun opetussuunnitelma Vantaan musiikkiopisto 1 Musiikkiteatteri-ilmaisun opetussuunnitelma Musiikkiteatteri-ilmaisu on oppiaine, jonka tavoitteena on oppilaan musiikkikäsityksen monipuolistuminen sekä esiintymisvarmuuden ja

Lisätiedot

1 Aikuistumista ja arjen arvoja

1 Aikuistumista ja arjen arvoja 1 Aikuistumista ja arjen arvoja Mikä on parasta nuoruudessa? aikuisuudessa? 1.1 Aikuistuminen Viime vuosikymmenien muutos: - Lapsuus on lyhentynyt ja lasten fyysinen kehitys nopeutunut. - Aikuisuuteen

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn

Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset,

Lisätiedot

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo Yksilö ja yhteisö Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014 Pirkko Salo Yksilö - yhteisö - yhteiskunta Sosiaalipedagoginen yhteisökäsitys Yksilön suhde yhteiskuntaan - kehittyy yhteisöissä,

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Arjen hurmaa ympäristöstä Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Ympäristö Fyysinen ympäristö: luonnollinen ja rakennettu Sosiaalinen ympäristö: suhteet ihmisten välillä,

Lisätiedot

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään.

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsetunto Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Kaikista tärkein vaihe itsetunnon kehittymisessä on lapsuus ja nuoruus. Olen

Lisätiedot

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015 TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA ULLA PIIRONEN-MALMI METROPOLIA KEVÄT 2015 KIELELLINEN SAMAUTTAMINEN IHMISELLÄ ON SOSIAALISISSA TILANTEISSA MUUNTUMISEN TARVE HÄN HALUAA MUOKATA JA SOVITTAA OMAA

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen VARHAINEN VUOROVAIKUTUS KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen Varhainen vuorovaikutus on jatkumo, joka alkaa jo raskausaikana ja

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

Sisällys. 1 Yksilö on ryhmä. Kirjoittajasta 5 Saatteeksi 6 Miksi kaikki on niin vaikeaa? 15. 1. Laumasta tiimiin 28

Sisällys. 1 Yksilö on ryhmä. Kirjoittajasta 5 Saatteeksi 6 Miksi kaikki on niin vaikeaa? 15. 1. Laumasta tiimiin 28 Sisällys Kirjoittajasta 5 Saatteeksi 6 Miksi kaikki on niin vaikeaa? 15 Perustehtävästä ja oheistehtävästä 18 Selittämisestä 19 Vuorovaikutus havainto, tulkinta, teko, havainto... 21 Hauskinta on olla

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kokemuksen ja oman olotilan havainnointia. Läsnäoloharjoituksessa tarkoitus ei ole muuttaa kokemusta: olennaista

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Kohtaamisen kolme E:tä

Kohtaamisen kolme E:tä Kohtaamisen kolme E:tä Anita Malinen 1. marraskuuta 2013 Kohtaamisen kolme E:tä viittaa sivistysopettajan - episteemiseen vastuuseen, - eksistentiaaliseen vastuuseen ja - eettiseen vastuuseen I EPISTEEMINEN

Lisätiedot

TERVETULOA! yhteistä elämää

TERVETULOA! yhteistä elämää TERVETULOA! Vuoroin vaikuttamassa Parisuhdekouluttajat Liisa Välilä ja Sari Liljeström Parisuhdetyytyväisyys Miten perustarpeeni suhteessa täyttyvät? Tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen lisää ymmärrystä

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Laulajan ilmaisu ja kuuntelijan kokemus

Laulajan ilmaisu ja kuuntelijan kokemus Esitelmä 29.3.2008 / Powerpoint -esityksen tekstit Musiikki ja tutkimus 2008 Esitys, kuulija ja musiikin välittyminen -symposium. Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos. Anne Tarvainen Tampereen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS Draaman käy*ö pedagogisena menetelmänä vieraiden kielten yliopisto- opetuksessa: Tutkimuspohjainen opetus, draama ja =eteellisen ar=kkelin kirjoi*aminen Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen

Lisätiedot

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa...

Lukijalle... 11. Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16 Itsetunnon muotoutuminen vuorovaikutuksessa... Sisällys Lukijalle... 11 Osa 1 Itsetunnon kehittäminen itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja oppimalla Itsetuntoa vahvistamassa...15 Itsetunto mitä sen on?... 15 Itsetunto ja opetussuunnitelmat... 16

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen. Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen

Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen. Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen Mitä muutokseen liittyviä kieli-, mieli- tai vertauskuvia muistat kuulleesi tai käyttäneesi?

Lisätiedot

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LASTENOHJAAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.- 16.9.2011, Lahti Jouko Vesala (lähteinä Bent Falk, Pirjo Tuhkasaari, Jukka Mäkelä, Soili Poijula) Johdanto Lapsi/ nuori kehittyy vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

OHJAUSAMMATTILAISEN MYÖTÄTUNTOUUPUMISEN VAARA JA ENNALTAEHKÄISY

OHJAUSAMMATTILAISEN MYÖTÄTUNTOUUPUMISEN VAARA JA ENNALTAEHKÄISY OHJAUSAMMATTILAISEN MYÖTÄTUNTOUUPUMISEN VAARA JA ENNALTAEHKÄISY TARMO ALASTALO Työyhteisövalmentaja/Työnohjaaja, STOry:n jäsen Työyhteisösovittelija, Suomen sovittelufoorumi ry:n jäsen Rikos- ja riita-asioiden

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Katsaus kansainväliseen tutkimukseen Liisa Laitinen 25.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto liisa.laitinen@utu.fi

Lisätiedot

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ Surukonferenssi 27.4.2017 klo 13.00 14.30 28.4.2017 klo 12.30 14.00 Varpu Lipponen TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti Dialoginen kohtaaminen

Lisätiedot

MIKSI TUKIVIITTOMAT?

MIKSI TUKIVIITTOMAT? MITKÄ TUKIVIITTOMAT? Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomamerkkien käyttämistä puhutun kielen rinnalla, siten että lauseen avainsanat viitotaan. Tukiviittomien tarkoituksena on tukea ja edistää puhutun

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä kun lapsi omalla olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa ja tyydytystä kun lapsi tulee hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenään kun lapsen

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN organisaatiotjayhteisot.wordpress.com/ SEURAA KOTIBLOGIA 21.2.2017 Pirkko Siklander, Apulaisprofessori pirkko.siklander@ulapland.fi Lapin yliopisto, KTK TIIMIEN

Lisätiedot

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS 1 2 3 Muistiystävällinen ympäristö Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii

Lisätiedot

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Jokaisessa uudessa kohtaamisessa kannamme mukanamme kehoissamme kaikkien edellisten kohtaamisten historiaa. Jako kahteen! - Ruumis

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee?

SISÄLTÖ. Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Teot SISÄLTÖ Huolenpito on rakkautta Tehdään kotitöitä Vastuuseen kasvaminen Tehtäis jotain yhdessä Mitä meidän perhe tekee? Lapsen taidot Tärkeitä kysymyksiä Yhteinen aika Tutkittua tietoa Teot ovat valintoja

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot