Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun. heinäkuu joulukuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun. heinäkuu joulukuu 2013"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun heinäkuu joulukuu 2013

2 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2012 edellisvuosien tasolla sekä päästökauppasektorilla että päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla Vuoden 2013 lopussa valmistuneiden lopullisten tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2012 kasvihuonekaasupäästöjä 5,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tästä päästökauppasektorin osuus oli 61 prosenttia ja päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden 39 prosenttia. Helsingin seudun ympäristöpalvelut laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Pääkaupunkiseudulla päästökaupan piiriin kuuluu ainoastaan energiantuotanto, sillä seudulla ei ole energiaintensiivistä teollisuutta. Vuodesta 2010 kaukolämmön päästöt ovat kasvaneet, mutta kulutussähkön pienentyneet. Yhteenlaskettuna päästökauppasektorin päästöissä ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päästökaupan ulkopuolelle jäävät liikenne, rakennusten erillislämmitys, teollisuuden ja työkoneiden polttoaineiden kulutus sekä jätteiden käsittely ja maatalous. Vuodesta 2007 kasvihuonekaasupäästöt ovat pääkaupunkiseudulla näillä sektoreilla erillislämmitystä lukuun ottamatta laskeneet.

3 Kuvassa 1 esitetään erikseen päästökauppasektorin ja päästökaupan ulkopuolisten sektorien päästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla vuosina 1990 ja Lisäksi kuvataan EU:n tavoitteet vuodelle 2020 ja komission esitys uusista tavoitteista vuodelle Päästökauppasektorin vuoden 2020 tavoite on -21 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Tähän johtavasta lineaarisesta kehitysurasta on pääkaupunkiseudulla jääty jälkeen. Toisaalta tavoite koskee yhteisesti kaikkia EU:n päästökaupan alaisia toimijoita, eikä sitä ole asetettu seudullisesti. Vuodelle 2030 esitetty uusi tavoite on vastaavasti -43 prosenttia. Päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla pääkaupunkiseudun kehitys näyttää sen sijaan paremmin tukevan EU:n tavoitteita. EU:n vuodelle 2020 asettama Suomen kansallinen tavoite ei-päästökauppasektorille on -16 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Komission esittämä uusi tavoite on -30 prosenttia khk-päästöt (1000 t CO 2 -ekv.) vuosi EU:n tavoitteet 2020 ja 2030 Ei-päästökauppasektori Päästökauppasektori

4 Liikenne HSL-alueen joukkoliikenne pysyy Euroopan kärjessä HSL-alueen joukkoliikenne sijoittui eurooppalaisen joukkoliikennetutkimuksen (BEST) kärkeen jo neljättä vuotta peräkkäin. HSL-alueen asukkaat antoivat vuoden 2013 kyselyssä entistä enemmän kiitosta muun muassa liikennepalvelun luotettavuudesta. Asukkaista 77 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. HSL:n voittamassa kilpailussa toiseksi tuli Geneve ja kolmanneksi Tukholma. HSL:n ilmaiset matkakortit kiinnostivat yli odotusten Huhti-toukokuussa 2013 toteutettu Ota kevätlomaa autoilusta -kampanja onnistui yli odotusten. Kampanjan aikana autoilijat saivat tilata kotiinsa maksutta HSL:n matkakortin, jossa oli kaksi viikkoa ilmaista matkustusaikaa. Kampanjalla saatiin lähes uutta matkakorttitilausta. Ilmaiset matkakortit kiinnostivat etenkin miehiä, mikä on hyvä, sillä kaksi kolmasosaa joukkoliikenteen matkustajista ovat naisia. Kampanjan onnistumiseen vaikutti hyvän edun lisäksi kortin tilausmahdollisuus suoraan netistä. HSL:n Ota kevätlomaa autoilusta -kampanja valittiin AdProfit -markkinointiviestintäkilpailussa vuoden 2013 parhaaksi kampanjaksi.

5 Arvostettu Reittiopas uudistettiin ja palkittiin HSL:n Reittiopas, joka on Suomen tunnetuimpia verkkobändejä, uudistettiin keväällä Uudistuksen myötä käyttäjät voivat luoda itselleen Oma Reittiopas-tilin, jonne on mahdollista tallentaa tärkeitä reittejä ja pysäkkejä. Tilille voi myös tilata Poikkeusinfon häiriötiedotteet halutuista linjoista. Lisäksi Reittioppaan uudistus toi mukanaan parannusta reitti- ja linjakarttojen toimintaan. Reittioppaalle myönnettiin elokuussa Helsinki hauskemmaksi -palkinto. Perustelujen mukaan Reittiopas on oiva apuväline menemisten suunnitteluun. Palvelun kehitystyössä on myös seurattu aikaa ja kuunneltu käyttäjiä. Espoo tähtää pyöräilyn merkittävään kasvuun Espoossa on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma vuosille Keskeisimpänä tavoitteena on tehdä Espoosta pyöräilyn matkaketjujen ja laatureittien mallikaupunki ja kasvattaa Espoon pyörämatkojen kulkumuoto-osuus nykyisestä noin 8 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Länsimetron rakentaminen etenee Länsimetron rakentamisessa on siirrytty louhinnasta asemien ja kahden rinnakkaisen ratatunnelin rakennusvaiheeseen. Rakentaminen on käynnistynyt Niittykumpua lukuun ottamatta kaikilla asemilla. Rakentamisen lisäksi metron käyttöönotto vaatii vanhojen metrojunien automatisointia sekä ohjausjärjestelmän toteuttamista. Automatisointi ja laituriovien toimittaminen ovat siirtämässä liikennöinnin aloittamista syksyyn Vihdintien, Mannerheimintien ja Hakamäentien risteys. Kuva HSY/Kai Widell

6 Maankäyttö Espoossa tutkimus alueellisista energiaratkaisuista Espoossa on selvitetty kaupunkisuunnittelun keinoja energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lähienergiaratkaisujen toteutumiseen vaikuttavia yksityissektorin arvotekijöitä, jotka mahdollistavat Espoon kaupungin kaava-alueiden energiankäyttötavoitteet, on tutkittu diplomityössä (Antti Rousi). Työssä tarkasteltiin myös alueellisten energiantuotantoratkaisujen toteutumista. Diplomityö on tehty yhteistyössä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Sähkönkulutus Helsinki selvittää julkisten tilojen valaistuksen muuttamista ledeiksi Helsingin valtuustoryhmät ovat päättäneet teettää selvityksen mahdollisuuksista muuttaa julkisten tilojen valaistus ledeiksi vuoteen 2016 mennessä. Helsingin kaupungin rakennusvirasto vastaa muutostyöhön liittyvistä selvityksistä. Espoo tavoittelee säästöjä ulkovalaistukseen monin keinoin Espoon kaupungin hallinnoimissa yli katuvalopisteessä käytetään pääasiassa energiataloudellisia suurpainenatriumlamppuja ja osin myös induktiolamppuvalaisimia. Vanhoja elohopealamppuja on käytössä enää noin kappaletta. Espoo on tutkinut led-valaisimien soveltuvuutta mm. Aalto-yliopiston kanssa, mutta led-valaisimien käyttöönotto ei ole vielä suunnitteilla. Led-valaisimien sijaan säästöjä haetaan hyvällä suunnittelulla ja kilpailuttamisella.

7 Herttoniemen ranta. Kuva HSY/Jenni-Justiina Niemi

8 Rakennukset Helsingin energiankulutus laskusuunnassa Helsingin energiankulutuksessa on tapahtumassa merkittävä positiivinen käänne. Selkein muutos on tapahtunut uudisrakennuksissa. Uudisrakennusten energiatehokkuus on parantunut aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2011 valmistuneet kerrostalot kuluttivat kaukolämpöä lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2002 rakennetut kerrostalot. Vastaavalla tavalla energiankulutuksen nopea kehittyminen näkyy energialuokissa koko rakennuskannassa. A-energialuokan osuus myönnettyjen rakennuslupien kerrosalasta kasvoi vuoden 2009 viidestä prosentista jo 51 prosenttiin vuonna A-energialuokan yleistymiseen on vaikuttanut yleisten rakennusten energiatehokkuusmääräysten kiristymisen lisäksi myös kaupungin vuonna 2011 määräämä A-energialuokkavaatimus kaupungin tonteille rakennettaville asuinrakennuksille. Koko kaupungin energiankulutuksen kasvu on samalla pysähtynyt ja kokonaiskulutus on pysynyt ennallaan viime vuodet rakennuskannan kasvusta huolimatta. Asukaskohtaisesti energiankulutus on pudonnut seitsemän prosenttia vuodesta 2005 vuoteen Uudisrakennusten energiatehokkuuden paranemisen lisäksi myös vanhempien rakennusten energiankulutus on saatu putoamaan peruskorjaus- ja kiinteistöteknisillä toimilla kuten huoneistokohtaisilla vesimittareilla ja lämmitysverkoston perussäädöllä. Myös kaupungin omien rakennusten energiatehokkuus on parantunut. Kaupungin omistamat asuinja palvelurakennukset vastaavat noin kuudesosaa kaupunkialueen kiinteistöistä. Kaupungin omistamien rakennusten lämmön ominaiskulutus on pudonnut seitsemän prosenttia ja sähkön kulutus viisi prosenttia vuodesta 2005 vuoteen Säästetty energia vastaa tasoltaan noin kuutta miljoonaa euroa vuonna Yksi merkittävä toimenpide palvelukiinteistöissä on ollut vuonna 2010 alkanut EkoTeko-projekti, joka jalkautettiin yhteensä noin 430 kouluun ja päiväkotiin vuoden 2012 loppuun mennessä. EkoTeko-projektissa rakennuskannan energiatehokkuutta parannettiin opastamalla käyttäjiä, huoltohenkilökuntaa ja omistajia. Rakentamisen energiatehokkuus on lisääntynyt Espoossa ja Vantaalla Espoossa uusien rakennusten, erityisesti omakotitalojen, energiatehokkuus on lisääntynyt huomattavasti. Valmistuneista omakotitaloista 70 prosenttia oli A-energialuokkaa vuonna 2012, kun taas vuonna 2009 vain noin 30 % omakotitaloista oli vastaavassa luokassa. Rakentamisen energiatehokkuus on lisääntynyt myös Vantaalla vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna erityisesti suurten asuinrakennusten osalta. Energiatehokkuuden parantuminen on seurausta rakentamismääräysten tiukentumisesta. Energiatietopalvelu kiinteistöjen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin selvittämiseen Espoon kaupunkisuunnittelu on kehittänyt selainpohjaisen energiamuotojen vertailupalvelun, Energiatietopalvelun uusiutuvaan energiaan siirtymistä harkitseville. Palvelu voitti vuoden 2013 lopulla sekä kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun että kansainvälisessä Vuoden laatuinnovaatio -kilpailussa vastuullisten innovaatioiden sarjan. Palvelussa tarjotaan espoolaisille asukkaille ja Espoon alueen toimijoille tausta- ja kustannustietoa oman päätöksenteon tueksi. Energiatietopalvelu on osaltaan vauhdittamassa uusiutuvan energian käyttöönottoa Espoossa tarjotessaan informaatiota alueen rakennuksista. Palvelu tarjoaa riippumatonta tietoa energiajärjestelmien kustannuksista ja hyödyistä sekä kohtauspaikan toimittajien ja kuluttajien välille. Vantaalla suuret säästöt energianhallintapalvelulla Vantaalla toukokuusta 2012 lähtien käynnissä ollut kiinteistöjen energianhallintapalveluhanke on tuottanut ensimmäisen vuoden aikana noin euron säästöt. Hankkeen investoinnit ovat yhteensä noin euroa ja siinä on mukana 15 kiinteistöä. Energianhallintapalvelussa käytetään ja hyödynnetään olemassa olevaa talotekniikkaa.

9 Herttoniemen ranta. Kuva HSY/Jenni-Justiina Niemi

10

11 ..Rakennukset, jatkuu.. Helsingin ja Espoon kouluja mukana 50/50-energiansäästöhankkeessa Seitsemän Helsingin koulua ja yhdeksän Espoon koulua on liittynyt mukaan energiansäästöä edistävään 50/50-hankkeeseen. Hankkeessa kouluille palautetaan puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka nämä saavat aikaan energiansäästöllään. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa kouluissa vähintään 8 % säästöt aiempaan kulutukseen verrattuna. Energiankulutusta pyritään pienentämään ensisijaisesti tietoisuutta lisäämällä sekä asenteita ja kulutustottumuksia muuttamalla. Koulu saa itse päättää, mihin energiansäästöllä saadut rahat käytetään. Sähköä säästämällä lisärahaa Vantaan kouluille ja päiväkodeille Vantaalla kokeiltiin kymmenessä koulukiinteistössä käyttäjiä kannustavaa sähkönsäästöä kaudella Kokeilussa koulut saivat puolet sähkönsäästöllä saavutetusta taloudellisesta hyödystä. Kaudella sähkönsäästöön on liittynyt mukaan myös päiväkoteja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kolme toimipaikkaa. Energiansäästö jatkuu edelleen Helsingin pilottikiinteistöissä Vuosina toteutetussa Julia hankkeessa hyvin alkanut energiansäätö jatkuu Helsingin yhdeksässä pilottikiinteistöissä. Pilottikiinteistöistä seitsemän osalta on selvitetty vuoden 2012 kulutustiedot ja on nähtävissä, että kulutus on edelleen laskusuunnassa. Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus on laskenut 14 % vuodesta Rahallinen säästö on vuosittain jo yli euroa vuoteen 2009 verrattuna. Pirkkolan liikuntapuistossa merkittäviä energiansäästöjä Pirkkolan liikuntapuiston kiinteistöissä on vuosien aikana toteutettu useita eri sähköenergiaa säästäviä toimenpiteitä. Vuosien 2010 ja 2012 aikana sähköenergiankulutus laski keskimäärin 5 % vuosittain. Vuodesta 2009 lähtien Pirkkolassa on saatu sähköenergiaa säästetyksi yhteensä yli kwh, joka vastaa yli euron säästöä. Energiansäästö on saatu aikaan teknisillä muutostöillä ja optimoimalla järjestelmiä sekä opastamalla henkilökuntaa. Helsinge skolanin ympäristöryhmä hankki aurinkopaneelit koululle Vantaalaisen Helsinge skolanin Green Team Helsinge -ympäristöryhmä on hankkinut koululle aurinkopaneelit joulukuussa Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnolla vuonna 2013 palkittu ympäristöryhmä hankki rahat aurinkopaneeleihin mm. myymällä koulussa ympäristöystävällisiä välipaloja ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja kortteja. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä biologian luokkiin. Helsinki laati ensimmäiset lähes nollaenergiarakentamisohjeet Helsingin kaupungin ensimmäiset yleisohjeet julkisten palvelurakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta valmistuivat joulukuussa Vuoden 2014 aikana yleisohjeiden tueksi laaditaan suunnittelualakohtaiset ohjeet. Laki edellyttää julkisten toimijoiden rakennushankkeissa sovellettavan lähes nollaenergiarakentamista vuoden 2019 alusta lähtien.

12 Hankinnat, kulutus ja jätteet Helsingistä tuli Reilun kaupan kaupunki Helsinki sai Reilun kaupan -arvonimen lokakuussa Helsinki sitoutuu edistämään reilua kauppaa ja tekemään omissa hankinnoissaan eettisiä valintoja. Palmian yhden lautasen malli Palmia on kehittänyt oivan tavan säästää energiaa omissa toiminnoissaan, sillä kahdessa lounasravintolassa on luovuttu tarjottimien käytöstä. Tiskin määrän vähentymisen myötä astianpesun energiankulutus on vähentynyt 15 % ja samalla säästyy vettä ja pesuaineita. Ravintoloiden astianpesun aiheuttama hiilijalanjälki on pienentynyt yhden lautasen mallin ansiosta yhteensä noin 15 %. Jäähyväiset tarjottimille. Kuva HSY/Jenni-Justiina Niemi

13 Kiitos kun lajittelet! HSY aloitti kiinteistökohtaisen lasin ja pienmetallin keräyksen HSY aloitti kiinteistökohtaisen lasin ja pienmetallin keräyksen pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella marraskuussa Jätehuoltomääräysten muutos koski vuoden 2014 alusta lähtien kaikkia vähintään 20 huoneiston kiinteistöjä. Pienemmätkin kiinteistöt voivat halutessaan liittyä keräykseen. Kerätty metalli ja lasi hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa, mikä vähentää maasta louhittavan raaka-aineen tarvetta. Kierrätys säästää energiaa jopa 90 prosenttia ja vähentää samalla myös hiilidioksidipäästöjä. Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeella hyviä tuloksia Vuonna toteutetulla Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeella pyrittiin vähentämään jätteiden määrää, tehostamaan kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä lisäämään ympäristötietoa mm. kotitalouksissa, julkisella sektorilla, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Kotitalouksien projektissa toteutettiin ruokahävikkikampanja keväällä Kampanjan ohella tuotettiin myös malli alle kouluikäisten lasten vanhemmille kohdennetun asennekampanjan toteuttamiseen. Julkisen sektorin osalta Materiaalitehokas jätehuolto -hanke tuotti tietoa jätteen vähentämistoimien ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Lisäksi ravintoloille luotiin Lean-filosofiaan perustuva toimintamalli ja sitä tukeva työkalu ruokahävikin seuraamiseen ja vähentämiseen sekä asiakasviestintään tarkoitettu Ruokaa vai roskaa -kampanjamateriaali. Oppilaitoksia varten päivitettiin Fiksu-oppimateriaaleja ja tuotettiin uusia interaktiivisilla esitystauluilla toimivia tehtäviä, Puuhakirja esikoululaisille ja yläkouluikäisille nettipeli (www.hsy.fi/sepi) kulutusvalinnoista ja jätteiden lajittelusta. Isännöitsijöiden projektissa helpotettiin isännöitsijöiden työtä jätehuollon käytännön järjestelyissä. Projektissa tuotettiin toimintaohjeita, tarkastuslistoja ja esityksiä sekä kuvalliseen viestintään perustuvia materiaaleja ja Remontoinnin parhaan käytännön malli. Hankkeen aikana laajennettiin myös Petra-jätevertailu -palvelu Päijät-Hämeen Jätehuollon ja Turun Seudun Jätehuollon alueelle. Yritysten ja yhteisöjen jätemäärien seurantaan ja vertailuun käytettävä Pet-ra-jätevertailu -palvelu fi on toiminut aiemmin pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Vantaan ateriapalvelut pienentävät hiilidioksidipäästöjä Vantaan kaupungin ateriapalvelut tuottava Vantaan tilapalvelut Vantti Oy on vuodesta 2010 lähtien pyrkinyt vähentämään naudanlihan käyttöä aterioissa. Ruokalistasuunnittelussa on vähennetty naudanlihan osuutta ja sitä on korvattu vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottavilla kalkkunalla ja broilerilla. Syksyllä 2013 koulujen ja päiväkotien kuuden viikon pituisilta ruokalistoilta poistettiin yksi naudanliharuoka, joka korvattiin kalaruoalla. Ateriapalvelut noudattaa kalan hankinnassa WWF:n kalaoppaan liikennevaloja, eikä punaisella merkittyä kalaa käytetä ollenkaan. Ruokalistasuunnittelun ohella ateriapalvelut pyrkivät pienentämään hiilidioksidipäästöjään mm. tehostamalla ruokakuljetuksia ja kiinnittämällä huomiota keittiölaitteiden järkevään käyttöön. Esimerkiksi kylmälaitteet on mahdollisuuksien mukaan suljettu kesäajaksi. Palmian catering-palvelujen hiilijalanjälki on selvitetty Palmian ruokapalvelujen hiilijalanjälki on arvioitu syksyn 2013 aikana. Ruokapalvelujen päästöt ovat vuosittain noin tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, joka vastaa noin kuutta prosenttia koko kaupunkiorganisaation suorista kasvihuonepäästöistä sekä lähes puolta kaupungin joukkoliikenteen polttoaineiden päästöistä. Kasvihuonekaasupäästöt koostuvat pääosin raakaaineista ja energiankulutuksesta. Selvityksessä on mukana eri ruoka-aineiden ilmastovaikutuksia, joita voidaan hyödyntää myös muissa laskennoissa. julkaisu_16_13_net.pdf

14 Energiantuotanto Helsingin Energialle palkinto maailman energiatehokkaimmasta kaupunkienergiaratkaisusta Helsingin Energialle on myönnetty kansainvälinen Global District Energy Climate Award -ympäristöpalkinto maailman energiatehokkaimmasta sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen yhdistävästä kaupunkienergiaratkaisusta. Ainoana maailmassa toteutetun kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen integroinnin ansiosta on mahdollista hyödyntää hukkaenergiaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yleiset keinot 30 % päästövähennysselvitys aloitettu Helsingissä Helsingissä käynnistettiin syksyllä 2013 selvitys koko kaupunkialuetta koskevista kustannustehokkaimmista toimenpiteistä, joilla Helsingin alueen päästöjä voidaan vähentää 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Selvityksen yhteydessä laaditaan päästöpolut hiilineutraaliin Helsinkiin 2050 saakka. Selvitys valmistuu huhtikuussa Espoossa vastaava selvitys toteutetaan vuonna Ilmastoveivillä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään HSY on kehittänyt maksuttoman Ilmastoveivi-työkalun, jolla voi luoda erilaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisskenaarioita pääkaupunkiseudulla. Työkalun avulla voidaan havainnollistaa, minkälaisia muutoksia on tehtävä päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastoveivissä ovat mukana merkittävimmät kasvihuonekaasupäästösektorit eli rakennusten lämmittäminen, sähkönkulutus ja liikenne. Työkalulla voi tehdä kaupunkikohtaisia tai koko pääkaupunkiseutua koskevia tarkasteluja. Ilmastoveivi tuottaa tietoa päätöksentekijöille, kaupungin virkamiehille ja suunnittelijoille sekä muille ympäristöasioista kiinnostuneille ihmisille. Ilmastoveivi perustuu pääkaupunkiseudun viralliseen kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja laskentatapaan, jonka vuoksi sitä voi käyttää myös tutkimustyössä. Työkalu soveltuu myös opetustarkoituksiin esimerkiksi yliopistoissa tai lukioissa. Millainen on sinun tulevaisuuden metropolisi? Luo kaupungillesi yksityiskohtainen päästöskenaario verkossa. Ruutukaappaus Ilmastoveivistä.

15 Espoo, Helsinki ja Vantaa jatkavat kuntien energiatehokkuussopimusta vuoteen 2020 Espoo, Helsinki ja Vantaa allekirjoittivat joulukuussa 2013 yhdessä kolmen muun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa KETS-aiesopimuksen, jolla ne sitoutuvat jatkamaa kuntien energiatehokkuussopimusta vuoden 2020 loppuun asti. Kuntien energiatehokkuussopimuksen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamista, mutta myös edistää uusiutuvan energian käyttöön liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä ja energiatehokkuusviestintää. KETS-aiesopimuksessa määritellään kaupunkikohtaisesti kumulatiiviset energiansäästötavoitteet vuoteen 2020 mennessä sekä sitoudutaan aloittamaan uuden sopimuksen valmistelu vuonna Nykyinen energiatehokkuussopimus päättyy vuonna HSY on myös mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä laajenee Helsingin virastoissa Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaikki virastot sisällyttävät ympäristöjohtamiseensa kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin virastoista uusimpana kevennetyn Ekokompassiympäristöjärjestelmän on ottanut käyttöön Stara, joka pyrkii hiilineutraaliksi jo vuonna Vantaan lukiolaisille uutta tietoa ilmastonmuutoksesta Vantaan kaupunki kehittää yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa uudenlaisia opetusmateriaaleja sään ja ilmastonmuutoksen käsittelyyn lukioissa. Tarjolla on muun muassa videoita, testejä ja tehtäviä. Opetushallituksen tukemassa kaksivuotisessa hankkeessa on kehitetty muun muassa asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvaa opetusta. Hankkeen saadun palautteen mukaan tärkeää on ollut saada tietoa asioista, joita ei käsitellä vielä oppikirjoissa. ASIAA!-hankkeessa neuvottu 1800 henkilöä Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (ASIAA!) -hankkeessa on tavoitettu 1800 henkilöä vuoden 2013 aikana ja tapahtumia on järjestetty yhteensä 64. Hankkeen puitteissa on muun muassa osallistuttu Aalto-yliopiston koordinoimaan Lähiö2072 korjausrakentamisen pilottiin Mellunkylässä. ASIAA!- hanke on Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen energianeuvonnan hanke, joka tarjoaa kuluttajille maksuttomia neuvontapalveluita. Ekokompassi on Staran lisäksi käytössä myös neljässä helsinkiläisessä kirjastossa ja ympäristökeskuksessa. Lisäksi rakennusvirasto rakentaa parhaillaan Ekokompassi-järjestelmää. Ekokompassissa on yhteensä mukana 78 yritysten toimipaikkaa, 29 kaupunkien toimipaikkaa ja 13 tapahtumaa.

16 Tapahtumia ja kampanjoita Espoon kaupungin joukkueet keräsivät Kilometrikisassa Suomen suurimman hyväntekeväisyyspotin Kilometrikisa innostaa vuosittain tuhansia ihmisiä säännölliseen työmatkapyöräilyyn. Vuonna 2013 Espoon kaupungilta osallistui Kilometrikisaan 471 työntekijää, jotka polkivat yhteensä km. Pyöräilyn avulla kaupungin joukkueet keräsivät rahaa Punaisen Ristin katastrofirahastoon yli euroa, joka oli Suomen suurin Kilometrikisassa kerätty summa. MITÄ VALO TEKEE TYHJÄSSÄ HUONEESSA? Sammuta valot perässäsi ja muita keinoja vähentää turhaa valaistusta: KUKAPELKAAPIMEAA.FI Kuka pelkää pimeää? Energiansäästöviikkoa vietettiin eri kaupungeissa monin eri tapahtumin. Energiansäästöviikon yhteydessä Ilmastoinfo käynnisti Kuka pelkää pimeää -kampanjan, jossa kiinnitettiin huomiota yhteisten tilojen valaistukseen. Kampanjaan osallistui lähes 1800 organisaatiota tai yksityishenkilöä. Ruokaa vai roskaa? Jokainen meistä heittää vuodessa noin 23 kiloa alun perin syömäkelpoista ruokaa roskiin. Kotitalouksissa syntyvä ruokahävikki vastaa noin auton hiilidioksidipäästöjä, sillä ruoan tuotanto vaatii paljon luonnonvaroja ja energiaa. Yllä: Toimistoissa voidaan usein poistaa käytöstä jopa kolmannes yleistilojen valaisimista tarpeettoman voimakkaan valaistuksen vuoksi. Ilmastoinfo ja HSY järjestivät syksyllä 2013 Palmian, HYY:n ja HUS:n noin 40 henkilöstöravintolassa Ruokaa vai roskaa -lautashävikkikampanjan, jossa kiinnitettiin huomiota linjastoravintoloiden hävikkiin. Oikealla: Kuinka sinä toimit?

17 Anna jotain muuta -palvelu Mitä antaa lahjaksi, kun saajan kaapit tursuavat jo kippoa ja kuppoa ja oma kukkarokin on rajallinen? Antamalla lahjaksi palveluja, elämyksiä, aikaa tai hyvää mieltä voit konkreettisesti vähentää syntyvän jätteen määrää. HSY:n annajotainmuuta.fi -palvelu tarjoaa lahjavinkkejä juhlaan kuin juhlaan. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Helsingin ilmastotyö Turun ja Lahden arvioinnissa Alkuvuodesta 2013 toteutettiin Helsingin, Turun ja Lahden kaupunkien välinen vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin kaupunkien ilmastopolitiikkaa ja hulevesien hallintaa osana ilmastonmuutokseen sopeutumista. Arviointi on osa Helsingin ympäristökeskuksen koordinoimaa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun -hanketta. Vertaisarvion mukaan Helsingin resurssit ilmastotyöhön ovat Suomessa poikkeuksellisen suuret ja toimenpiteitä toteutetaan jo laajasti eri sektoreilla. Toimet ovat kuitenkin osittain keskenään ristiriitaisia ja selkeä koordinointivastuu ilmastotyöstä puuttuu. Hulevesistrategia, poikkihallinnollinen toiminta sekä pilottikokeilut saavat kiitosta, haasteena ovat puolestaan heikko kaupungin sisäinen tiedonkulku sekä epäselvä vastuunkanto toimenpiteiden toteutuksesta. Hulevesitutkimusta Vantaalla Vantaan kaupungin hulevesiohjelman (2009) linjaukset näkyvät ja toteutuvat uusissa asemakaavoissa. Vuoden 2013 merkittäviä hulevesikohteita olivat Meiramitien ja Tikkurilantien varteen toteutetut biosuodatusalueet. Tikkurilantien varteen syksyllä 2013 valmistuneet sadepuutarhapilottikohteet kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaan HULEGREEN-hankkeeseen, jossa selvitetään kasvillisuudeltaan sekä rakenne- ja materiaaliratkaisuiltaan erilaisten biosuodatuspainanteiden tehoa hulevesien käsittelyssä. Lisää tietoa kaupunkien ilmastotyöstä: Helsinki: Espoo: Vantaa: Kauniainen: Helsingille ehdotettiin arvioinnissa kattavan hillintä- ja sopeutumisohjelman laatimista ja hulevesistrategian päivittämistä sekä sidosryhmien tehokkaampaa osallistamista. Ehdotuksista on jo toteutettu ilmastoasioiden koordinointivastuun määrittely ympäristötoimelle. Ympäristölautakunta on myös tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartan laadinnasta.

18 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTO Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Tavoitteiden saavuttaminen tällä kehityksellä vaikeaa ja edellyttää suuria muutoksia Toimenpiteet oikean suuntaisia, mutta tavoitteita ei saavuteta sovitussa aikataulussa Kehityksen suunta on positiivinen suhteessa annettuihin tavoitteisiin Tietoja ei saatavilla Energia asukasta kohden Kokonaisenergiankulutus Sähkö Sähkönkulutus asukasta kohden Kaukolämpö Uusiutuvat energialähteet Yhdyskuntar Väestö- työpaikkat Päästöt Pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöt

19 TOINDIKAATTORIT ntarakenne estö- ja aikkatiheys Raideliikenteen Liikkuminen käyttäjäpotentiaali kulkutapajakauma Asukkaiden Materiaalitehokkuus Kotitalousjätteen määrä ja hyödyntämisaste Ympäristöperusteiset Hankinnat hankinnat

20 002 Ilmastonmuutoksesta huolestuneet kansalaiset muodostivat ihmisketjun sille rajalle, jolle vesi voi nousta Helsingissä seuraavan sadan vuoden aikana. Kuvaaja: Sonja Vartiala Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , 4/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu

ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2013 tammikuu kesäkuu Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät hitaasti pääkaupunkiseudulla kivihiilen käytön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ ETENEE Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä

Lisätiedot

Vantaan ympäristöraportti

Vantaan ympäristöraportti Vantaan ympäristöraportti 2013 Julkaisija Vantaan kaupunki, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, ympäristökeskus Kannen kuva Lumivuoret ruohonkorsien ympärillä, Jarmo Honkanen Taitto Jarmo Honkanen Sarja

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2009

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2009 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2009 Ympäristöraportoinnin asiantuntijatyöryhmä Kesäkuu 2010 1 Sisällysluettelo 1. Apulaiskaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupunginorganisaatio ja kaupunki ympäristötoimijana...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus tammikuu kesäkuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain ilmestyvässä katsauksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2008

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2008 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2008 Ympäristöraportoinnin asiantuntijatyöryhmä Kesäkuu 2009 1 Sisällysluettelo 1. Apulaiskaupunginjohtajan katsaus...3 2. Kaupunginorganisaatio ja kaupunki ympäristötoimijana...4

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (93) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

2009-2015 Ilmasto-ohjelma

2009-2015 Ilmasto-ohjelma 2009-2015 Ilmasto-ohjelma tekninen- ja ympäristötoimiala 1990 2015 2020 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖTASO Lahden seudun ympäristöstrategia -20% Hämeen ympäristöstrategia 2025-50% Lahden kaupungin strategia Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu-joulukuu 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Ilmastotyöhön on tartuttu ja toimia hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot