Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News"

Transkriptio

1 Uutta Tiedekirjassa - Tiedekirja News HISTORIA, ARKEOLOGIA & TAIDE / HISTORY, ARKEOLOGY & ART Kirjeet ja historiantutkimus. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen & Kirsi Vainio-Korhonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Historiallinen Arkisto 134. Saarijärvi 2011, 423 s. Nid. EUR 45 Kirjoitetut viestit ja niiden muodot muuttuvat ajasta toiseen, ja silti moni asia pysyy samana. Kirjeiden avulla on välitetty tietoja, pidetty yllä suhteita ja rakennettu omaa identiteettiä. Kirjeiden kirjoittamisen kulttuuri kertoo omasta ajastaan ja inhimillisen viestinnän perinteistä. Teoksessa käsitellään kirjeiden kirjoittamisen ja vastaanottamisen historiaa antiikista 2000-luvun alkuun asti. Kirjoittajien käyttämät esimerkit valottavat sekä kirjeaineiston kirjoa että monenlaisia tutkimustapoja. Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä. Toim. Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen. Ethnos-toimite 15. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Seurasaarisäätiön toimitteita 8. Saarijärvi 2011, 365 s. Nid. EUR 30 Aine on näkyvä, käsin kosketeltava osa arkeamme. Samalla sen taakse kätkeytyy tunteita, toimia ja merkityksiä, jotka eivät välttämättä ensi näkemältä hahmotu materiaalisen kulttuurin hyödyntäjille. Teoksen kirjoittajat paneutuvat tähän näkyvän ja näkymättömän, aineellisen ja aineettoman, kulttuurin vuoropuheluun. Samalla heidän esittelemänsä ilmiöt avaavat näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, joissa välittäjänä toimii materia. Lehtola, Veli-Pekka Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Saarijärvi s. Sid. EUR 53 Teos on ensimmäinen laaja kokonaisesitys saamelaisten ja muun Suomen suhteista 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Se piirtää uusia tulkintoja niin valtion virallisesta saamelaispolitiikasta kuin kohtaamisista kentälläkin siitä, ketkä saamelaisasioista keskustelivat ja millaisista lähtökohdista suhteita luotiin. Teoksen saamelaista näkökulmaa heijastelee runsas kuvitus, joka muodostaa oman kertomuksensa. Se perustuu pääosin suomalaisten ottamiin valokuviin, jotka on tulkittu saamelaisten omien historioiden kannalta. Stubb, Elisabeth Rätt som argument. Leo Mechelin och finska frågan Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 189. Sastamala s.hft EUR 30 Kring sekelskiftet 1900 väckte finska frågan uppmärksamhet ute i Europa. Finlands vagt preciserade ställning i ryska riket ledde till skilda slutsatser om hur berättigade kejsarens februarimanifest 1899 och de tilltagande förryrskningsåtgärderna var. Finländarna försökte aktivt uppbåda stöd för sin sak i utlandet. Elisabeth Stubb undersöker på vilka sätt finländarna kunde få hjälp av den internationella arenan i oppositionsverksamheten mot den ryska centralmakten. Med utgångspunkt i ledaren för finländarnas verksamhet i utlandet, Leo Mechelin ( ), utreder hon vilka instanser och grupperingar i Europa som var mottagliga och beradda att engagera sig i Finlands sak.

2 Vahtola, Jouko Suomen mäkihypyn historia. Helsingin "Urheista" Matti Nykäseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia s. Sid. EUR 44 Mäkihyppy tuli Suomeen Norjasta 1880-luvulla. Ensimmäisissä kisoissa hyppyri oli jopa kahden metrin korkuinen, ja urheat hyppääjät hyppäsivät siitä tasamaalle. Teos kartoittaa hurjapäisen lajin värikkään historian luvulla suomalaiset kehittivät aerodynaamisen, voimakkaaseen etunojaan perustuvan hyppytyylin, jonka ansiosta hyppääjämme nousivat maailman huipulle. Suomen mäkihypyn historia dokumentoi lajin ikimuistettavat huippuhetket, niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin merkittävät kisat 1980-luvun loppuun, V-tyyliin saakka. Kaartinen, Aija Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi. Naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 133. Helsinki 2011, 300 s. Nid. EUR 32 Suomalaisten kieltolakikuva on varsin miehinen ja kostea. Aikalaisnäkemyksissä kieltolakia pidettiin kuitenkin naisten lakina. Naisten oletettu kieltolain sataprosenttinen kannatus osoittautuikin joulukuun 1931 kansanäänestyksessä vastustukseksi. Yksi tärkeimmistä kansanäänestykseen johtaneista mielenilmaisuista oli naisen keväällä 1931 allekirjoittama kieltolain vastainen adressi. Kieltolakitaistelun "rintamat" asettuivat sukupuolen ohella linjoille kaupunki maaseutu, porvarilliset työväki, ruotsinkieliset suomenkieliset. Niin kieltolakia kannattaneet kuin vastustaneetkin naiset halusivat edistää suomalaisten raittiutta. Stark, Laura The Limits of Patriarchy. How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press. Finnish Literature Society. Studia Fennica. Ethnologica 13. Vantaa 2011, 263 pp. Soft EUR 34 In the mid-19th century, letters to newspapers in Finland began to condemn a practice known as home thievery, in which farm mistresses pilfered goods from their farms to sell behind the farm master s back. This book explores theoretical concepts of agency and power applied to the 19th-century context and takes a closer look at the family patriarch, resistance to patriarchal power by farm mistresses and their daughters, and the identities of those Finnish men who already in the 1850s and 1860s sought to defend the rights of rural farm women. Vallan teoriat historiantutkimuksessa. Toim. Ilona Aalto, Laura Boxberg, Ulla Ijäs & Heli Paalumäki. Turun Historiallinen Yhdistys. Historia mirabilis 7. Porvoo Nid. EUR 25 Teoksessa kirjoittajat osoittavat vallan moninaisuuden; se on päätösvaltaa, vaikutusvaltaa, neuvotteluvaltaa, hegemoniaa, vallanhalua, omapäisyyttä ja valtasuhteiden väistämistä historiassa. Kirjan empiirisissä tutkimustapauksissa liikutaan maantieteellisesti ja ajallisesti laajalla alueella, mutta esimerkkejä yhdistää pohdinta valtaa koskevien teorioiden tai määritelmien mahdollisuuksista ja rajoista historiantutkimuksessa.

3 Evans, Helena P. Diplomatic Deceptions. Anglo-Soviet Relations and the Fate of Finland Finnish Literature Society. Studia Historica 82. Helsinki 2011, 308 pp. Soft EUR 34 This book reveals the true extent of the British initiatives that placed Finland s fate in Soviet hands in 1944 and the acts of diplomatic deception subsequently employed to conceal the truth from the Finnish people. Before the drawing up of the Finnish Armistice, the British, hoping to strengthen the Anglo-Soviet Alliance, instigated a series of concessions to the Soviet Union that allowed Moscow to call the tune in all territorial, military, and economic issues related to Finland. The concessions had a profound impact on Finland s integrity and set precedents that, in turn, influenced the nature of the emerging Cold War. From 1946 to 1948, as the Cold War lines were being drawn, Britain believed that to contain the Soviet Union, they needed to contain Finland. In order to do this Britain denied Finland its chance to ameliorate its territorial grievances, sought to veto Finland s application to the United Nations, and risked Finland s independence by seeking military agreements in Scandinavia. Suomen Museo 2010 Toim. Tuukka Talvio. Suomen Muinaismuistoyhdistys s. Nid. EUR 18 Artikkelit: Timo Salminen, Itä-Baltia? Yhden käsitteen arkeologisesta merkityshistoriasta; Janne P. Ikäheimo, Arkeologisten esinelöytöjen alkuaineanalytiikka Suomessa; Ivar Leimus, How did mintmaster Leinhart Pauwermann die? Hanna Pirinen, Kaksi suomalaista luterilaista esinehistoriaa 1500-luvulta; Henni Reijonen, Verstaalla ja ateljeessa. Maalausten, huonekalujen ja tekstiilien konservointia Muinaistieteellisessä toimikunnassa. Keskustelua: Heikki Simola, Kivikautista maanviljelyä ei voi todistaa siitepölyanalyysillä; Teemu Mökkönen, Kivikautisen maanviljelyn olemassaolo on todistettavissa sittepölyanalyysillä. Muistokirjoituksia: Juhani Kostet, Carl Jacob Gardberg ; Paula Purhonen, Aarne Kopisto Thesprotia Expedition II. Environment and Settlement Patterns. Toim. Björn Forsén & Esko Tikkala Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens XVI. Ekenäs 2011, 392 pp. Soft EUR 25 This volume originates in the Thesprotian colloquium that was organised in June 2006 in Athens by the Finnish Institute at Athens and the 8th Ephorate for Prehistoric and Classical Antiquities. The aim has been to produce a book that will give a general picture of some of the newest results concerning the past of Thesprotia in northwestern Greece, with a special emphasis given to the results of the first three years of the Thesprotia Expedition. The Thesprotia Expedition is an interdisciplinary project combining archaeology, history and geology with the aim of writing the diachronic history of the Kokytos river basin in Thesprotia from prehistoric to modern times. Korpisaari, Antti & Pärssinen, Martti Pariti. The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca Finnish Academy of Science and Letters. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora 364. Sastamala 2011, 208 pp plates. Soft EUR 50 In August 2004, a Finnish-Bolivian research team working on the island of Pariti in Lake Titicaca made one of the most significant discoveries in recent years of Bolivian archaeology. In two features dug and filled in by the Tiwanaku people around A.D. 1000, the team recovered the sherds of over 400 smashed ceramic vessels. This richly illustrated book gives the first full presentation of the archaeological work on Pariti and of the pottery and other materials the Finnish-Bolivian team recovered in Pariti's two offering pits. Furthermore, this book presents in-depth analyses of number of specific iconographic themes and vessel groups as well as discussions of the rannifications of the Pariti discovery for the archaeology and history of the Lake Titicaca Basin.

4 Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A L. Huvudred. Henrik Knif Bokförlaget Atlantis. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 710:3 Borgå 2011, 922 s. Inb EUR 75 Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volym 3 4 omfattar tiden från 1917 då Finland blev en självständig republik fram till idag. Här ingår personer som utfört sitt livsverk eller sina viktigaste insatser på olika samhällsområden under denna tid, bl.a. arkitekten Alvar Aalto och författaren Tove Jansson, marskalk Gustaf Mannerheim och dataprogrammeraren Linus Torvalds. Volym 3 Republiken, med namn på A L, innehåller artiklar om 427 personer. Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M Ö. Huvudred. Henrik Knif Bokförlaget Atlantis. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 710:4 Borgå 2011, 986 s. Inb EUR 75. Volym 4 Republiken, med namn på M Ö, innehåller artiklar om 416 personer. Helkama, Iris & Blåfield-Aaltonen, Inga Arkkitehdin pöydässä. Miljöitä ja makuja. Valokuvat Elvi Rista & Rauno Träskelin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Hämeenlinna s. Sid. EUR 47 Teos avaa kiehtovia näkökulmia tilan ja maun liittoon, arkkitehtuurin ja gastronomian suhteeseen. Kirja kutsuu tutustumaan tiloihin, joita ruokailuun on suunniteltu arjen, juhlien ja rituaalien näyttämöiksi sekä ruokakulttuuriin, jota niissä on harjoitettu. Kunkin esiteltävän kohteen yhteyteen on liitetty juuri tuohon tilaan liittyviä kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia ruokaohjeita. Usean ruokalajin kokonaisuuksia kirjaan ovat suunnitelleet keittiömestarit Michael Björklund & Jarmo Vähä-Savo. Kruskopf, Erik Alvar Aalto kuvataiteilijana. Suom. Leena Vallisaari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Hämeenlinna s. Sid. EUR 45 Alvar Aalto tunnetaan uutta luovana arkkitehtina ja monipuolisena muotoilijana. Vähemmän tunnettua on, että hän ajoittain omistautui myös maalaamiselle. Erityisesti hänen maalauksensa 1940-luvulta osoittavat radikaalia kokeiluhalua, joka selvästi poikkeaa samanaikaisesta suomalaisesta kuvataiteesta. Viimeisten vuosien teokset kertovat etsijästä, joka oli maalauksen kautta löytänyt keinon tutkia tuntematonta ja vaikeasti hallittavaa ihmismieltä. Maalaukset tarjoavat ainutlaatuisen näkymän omintakeisen persoonallisuuden sisimpään olemukseen. Jaukkuri, Maaretta Konst i förvandling. Bildkonst i Finland på talen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tavastehus 2011, 214 s. Inb EUR 34 Konst i förvandling är det första verket som ger en helhetsbild av den finska bildkonstens utveckling från 1960-talet till början av 1990-talet. Perioden präglades å ena sidan av en stark konkretistisk strömning som hade börjat redan på 1950-talet, å andra sidan av nya, internationella och snabbt växlande konstriktningar och ismer som informell konst, amerikansk popkonst, kinetisk konst, abstrakt expressionism, samhällsinriktad realism, minimalism, konceptkonst och fotorealism. Samtidigt växte det fram nya uttrycksmedel som happeningar, performancer, fotografier, videor och installationer. Konstens uttrycksmedel blev mångsidigare och den finska bildkonsten började internationaliseras efter årtionden av isolering.

5 KIELI & KIRJALLISUUS / LITERATURE & LINGUISTICS Ratia, Maura Texts "Con and Pro". The Early Modern Medical Controversy over Tabacco. Modern Language Society. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXXXII. Jyväskylä 2011, xiii pp. Soft EUR 45 This book examines how language is used in polemic discourse and argumentation. The material consists of medical texts arguing for and against tobacco in early modern England. The texts were compiled into an electronic corpus of tobacco texts ( ) representing different genres and styles of writing. With the help of the corpus, the tobacco controversy is described and analyzed in the context of early modern medicine. The linguistic features examined include personal pronouns, intertextuality, structural components, and statistically derived keywords. A common thread in the work is persuasive language use manifested, for example, in the form of emotive adjectives and the generic use of pronouns; the latter is especially pronounced in the dichotomy between us and them. Suhr, Carla Publishing for the Masses. Early Modern English Witchcraft Pamphlets Modern Language Society. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXXXIII. Jyväskylä 2011, xv pp. Soft EUR 45 This study is a pragmatic description of the evolution of the genre of English witchcraft pamphlets from the mid-sixteenth century to the end of the seventeenth century. Witchcraft pamphlets were produced for a new kind of readership semi-literate, uneducated masses and the central hypothesis of this study is that publishing for the masses entailed rethinking the ways of writing and printing texts. Analysis of the use of typographical variation and illustrations indicates how printers and publishers catered to the tastes and expectations of this new audience. Analysis of the language of witchcraft pamphlets shows how pamphlet writers took into account the new readership by transforming formal written source materials trial proceedings into more immediate ways of writing. Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa. Toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen & Risto Turunen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Vantaa 2011, 595 s. Nid. EUR 34 Teoksen artikkelit esittelevät sosiologista tekstintutkimusta monesta näkökulmasta: kirjoittajat ovat kirjallisuudentutkimuksen, kieliaineiden, yhteiskuntatieteiden ja maantieteen aloilta. Teos osoittaa, että kirjallisuudentutkimus ei enää voi jättää huomioimatta teoksia ja subjektia kehystäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kirjallisuutta ympäröivä maailma heijastuu väistämättä kirjallisuuteen itseensäkin. YHTEISKUNTA, FILOSOFIA & VALTIO-OPPI / SOCIETY, PHILOSOPHY & POLITICAL SCIENCE Salasuo, Mikko & Piispa, Mikko Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 120. Helsinki 2012, 239 s. Nid. EUR 28 Tässä tutkimuksessa vastataan laajasti esitettyyn kysymykseen: mistä on kyse, kun puhutaan dopingin käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin huippu-urheilumenestyksen saavuttamiseen? Kuntodopingia valotetaan kahdeksaa primääriaineistoa hyödyntäen. Eri tavoin näkökulma aukeaa niin käyttäjiin kuin heidän ystäviinsä ja läheisiinsä, lainvalvontaviranomaisten toimintaan, ehkäisevään dopingtyöhön, käyttäjä- ja kansalaiskeskusteluihin, dopingrikollisuuteen sekä terveyskysymyksiin.

6 Weckström, Lotta Representations of Finnishness in Sweden Finnish Literature Society. Studia Fennica. Linguistica 16. Vantaa 2011, 173 pp. Soft EUR 34 This book explores Finnishness, multilingualism and identities of young people with Finnish background in Sweden. Representations of Finnishness is Sweden is an ethnographic interview study in the domain of applied language studies. This book is aimed at readers interested in sociolinguistics, linguistic ethnography, and the study of identities. Interviewees voices take a central position in this book and interview excerpts are used not only as illustrations, but also serve as starting points for discussing broader theoretical concepts. Gendered Rural Spaces. Edited by Pia Olsson & Helena Ruotsala. Finnish Literature Society. Studia Fennica. Ethnologica 12. Helsinki 2009, 158 pp. Soft. EUR 28 Rural spaces are connected with different cultural, economic, social and political codes and meanings. In this book these meanings are analyzed trough gender. The articles concretely show the process of producing gender and the ways in which accepted gender-based behaviour has been constructed at different times and in different groups. Discussion of gendered spaces leads to wider questions such as power relations and displacement in society. The changing rural processes are analysed on the micro level, and the focus is set on how these changes affect people s everyday lives. Answers are looked for questions like how are individuals responding to these changes? What are their strategies, solutions and tactics? How have they experienced the change process? Ethnologia Fennica 38. Multiculturalism in Everyday Life. Editor-in-chief Pirjo Korkiakangas. Ethnos. Jyväskylä 2011, 162 pp. Soft EUR 6 Articles: Viktorija Ceginskas, Experienced Multiculturalism Experienced Cosmopolitanism? Anna-Liisa Kuczynski, Finns Encountering the Åland Society Experiences of Exclusion and Inclusion; Akvile Motuzaite, Ethnically Mixed Marriage: Stereotypes in Lithuanian Online Debates; Pia Olsson, 'Gingerbread' and Ethnic Identification. Teenage Schoolboys Experiencing and Defining Racism; Jonna Koivisto, Constructing Social Identities between Two Cultures A Study on Year-Old, Afghanborn Women in Finland; Tiiu Jaago, Negotiating Place Identity in Life Stories from the Viewpoint of the Multiculturalism. Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Toim. Liisa Karlsson & Reeli Karimäki. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia Research in Educational Sciences 57. Jyväskylä 2012, 352 s. Nid. EUR 28 Teos hahmottaa kuvaa lapsesta nyky-yhteiskunnassa. Sen tutkimukset osoittavat, että jo pienet lapset luovat omaa kulttuuria ja tuottavat uusia näkökulmia ja tietoa. Teoksessa eritellään lapsinäkökulmaisen tutkimuksen reunaehtoja, tapoja ja tuloksia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat ajankohtaisia aiheita, mutta kokemuksia ja tietoa niiden toteutumisesta lasten arjessa on toistaiseksi vähän. Niinpä teoksessa paneudutaan siihen, miten tutkimustietoa voidaan käyttää lapsinäkökulmaisen työn kehittämiseen myös lasten kanssa.

7 Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena. Juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Toim. Hiski Haukkala, Eero Palmujoki & Juha A. Vuori Valtiotieteellinen yhdistys. Tampere s. Nid. EUR 25 Teoksessa Harto Hokovirran kollegat ja opiskelijat reflektoivat kansainvälisen politiikan oppialan sekä tutkimuskohteen ilmiöitä hänen 70-vuotispäivänsä merkeissä. Teoksessa käsitellään muun muassa Hakovirran uraa tutkijana, oppialaa ja sen kehitystä Suomessa, väitöskirjaohjaajan ja -seminaarin roolia tutkijaksi kypsymisessä sekä useita kansainvälisen politiikan empiirisiä ilmiöitä. Kansalliskomiteakäsikirja Toim. Irina Piippo & Katri Mäkinen Tieteellisten seurain valtuuskunta s. nid. EUR 8 Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tiedeakatemiajaosto koordinoi nykyisten noin kolmenkymmenen eri tieteenaloja edustavan kansalliskomitean toimintaa. Käsikirjan tarkoituksena on helpottaa kansalliskomiteoiden luottamushenkilöiden työskentelyä tarjoamalla kompakti tietopaketti kansalliskomiteoiden toiminnasta, Tiedeakatemiajaoston komiteoille tarjoamasta tuesta sekä komiteoiden muodostamasta yhteistyöverkostosta. Myös tieteenalakohtaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneelle käsikirja tarjoaa mahdollisuuden tutustua yhteen tieteenalakohtaisen kansainvälisen yhteistyön muotoon. Erityisesti Kansainvälisen tiedeneuvoston jäsenkuntaan kuuluvien unionien sekä neuvoston yhteydessä toimivien tutkimusohjelmien kautta toiminnalla on lukuisia yhteyksiä myös muuhun kansainväliseen yhteistoimintaan. Simone de Beauvoir Moniselitteisyyden etiikka. Suom. Erika Ruonakoski. Tutkijaliitto. Paradeigma. Tampere 2011, 173 s. Nid. EUR 28 Teoksen lähtökohtana on ihmisen osan moniselitteisyys: ihminen on niin subjekti kuin objektikin, maailman tiedostaja ja osa maailmaa, ainutkertainen, vapaa yksilö ja osa yhteisöä. Ihminen kykenee hirveyksiin, mutta myös moraalisuuteen. Moraalisuus edellyttää kuitenkin sitä, että toiminnan eettisyyttä ja päämäärien ja keinojen suhdetta arvioidaan jatkuvasti. Etiikan tehtävänä on tarjota menetelmä, joka auttaa ihmistä pohtimaan sitä, mikä tekee hänen hankkeistaan toteuttamisen arvoisia. MUUTA / VARIA Uudenmaan linnusto. Toim. Tapio Solonen, Aleksi Lehikoinen & Esa Lammi Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa. Hämeenlinna 2010, 509 s. Sid. EUR 25 Kirjassa on yli 250 värivalokuvaa ja runsaat 350 karttaa, kuvaa ja taulukkoa. Sen keskeisin osa on 400 Uudellamaalla tavatun lintulajin esittely, josta selviävät niin pesimätiheydet, vuodenaikaisesiintyminen kuin runsauden muutoksetkin. Teos antaa kattavan kuvan lintujen esiintymisestä Uudenmaan erilaisissa ympäristöissä saaristosta kaupunkeihin ja metsistä maatalousympäristöihin alansa parhaiden asiantuntijoiden kertomana. Kirjassa käsitellään pesimälinnuston rakennetta, nykytilaa ja muutoksia 1800-luvulta lähtien. Teos esittelee myös lintujen muuttoa, talvehtimista ja uhanalaisuutta uusmaalaisesta näkökulmasta.

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2003

Uutta Tiedekirjassa 1/2003 Uutta Tiedekirjassa 1/2003 72 Acta Byzantina Fennica 1. Editor-in-Chief Mika Hakkarainen Finnish Society for Byzantine Studies Vantaa 2002, 111 pp. ISSN 1458-7017 Soft EUR 18 TUOTENUMERO: 6629 Sisältö:

Lisätiedot

YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA

YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA Sosiologipäivät Tampereella 24. 25.3.2011 YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA Ehtiikö sosiologia mukaan? Markkinat, verkostot, terrori, sosiaalinen media, joustavat työryhmät vanhat tutut rakenteet horjuvat ja muuntuvat

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! Henkilökunta / Staff 2013 2014 2014 OPINNÄYTETYÖNÄYTTELYT / BA EXHIBITIONS Jere Aalto, Minä-Minä-Maa Stefanel Oey, Kertalippu Valokuvakeskus Peri 11.4. 11.5.2014 Ullakkogalleria 25.4. 25.5.2014 Taina Erävaara

Lisätiedot

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture Kulttuurin rakentaja Valtion taidemuseo 1990 2010 Kulturbyggare Statens konstmuseum 1990 2010 Constructing Culture Finnish National Gallery 1990 2010 Toimittaja / Redaktör / Editor Virpi Harju Kulttuurin

Lisätiedot

Sosiologipäivät Sociology Days

Sosiologipäivät Sociology Days Sosiologipäivät Sociology Days Kiinnipitävät siteet Ties that bind 27. 28.3.2014 Lapin yliopisto, Rovaniemi ABSTRAKTIKOOSTE ABSTRACT BOOK Työryhmät Sosiologipäivilllä 2014 1. Asumisen sosiologia... 2 2.

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

european cultural foundation network finland euroopan kulttuurisäätiön suomen osasto

european cultural foundation network finland euroopan kulttuurisäätiön suomen osasto Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista Essays on Europe and Culture european cultural foundation network finland euroopan kulttuurisäätiön suomen osasto Julkaisu on saanut tukea Ulkoasiainministeriöltä.

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 2 2010 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, vieraileva

Lisätiedot

Taidehistorian päivät 2.-3.3.2007 Ateneumin taidemuseossa Ateneum-sali, Lindström-sali, Kaivokatu 2, Helsinki 10

Taidehistorian päivät 2.-3.3.2007 Ateneumin taidemuseossa Ateneum-sali, Lindström-sali, Kaivokatu 2, Helsinki 10 Taidehistorian päivät 2.-3.3.2007 Ateneumin taidemuseossa Ateneum-sali, Lindström-sali, Kaivokatu 2, Helsinki 10 Puhujat Susanna Aaltonen 2 Taidehistoria, Helsingin yliopisto Kirsi Eskelinen 2 Taidehistoria,

Lisätiedot

Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus

Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Hanna Mikkola Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Publications of the University of Eastern

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015 SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015 5 6.3.2015, UNIVERSITY OF HELSINKI Työryhmät / Workshops

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS

VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS SOSIAALINEN PÄÄOMA JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS ESISELVITYS EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2002 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 11 Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus

Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus Johanna Närvi Määräaikainen työ, vakituinen Sukupuolistuneet työurat, perheellistyminen ja vanhempien hoivaratkaisut TUTKIMUS 122 TUTKIMUS 122 Johanna Närvi Määräaikainen työ, vakituinen Sukupuolistuneet

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja

Lisätiedot