Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 Hyvinvointiala Opintie KAJAANI Asemakatu 2 (hiusala) KAJAANI Kuhmontie 3 (Karhulanvaara) SUOMUSSALMI Kulttuuriala Timperintie KAJAANI Liiketalouden ala Vuorikatu KAJAANI alkaen: Ketunpolku KAJAANI Luonnonvara-ala HALLINTO Postiosoite PL 142, KAJAANI Puhelinvaihde (08) Faksi (08) Internet Sähköposti Rehtorit Johtava rehtori Artti Antila, puh , Rehtori/opetus Leo Niinikoski, puh , Rehtori/opiskelijapalvelut Jouni Leinonen, puh , Rehtori/aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI Kari Mattila, puh , Kirkkoahontie (Seppälä) LINNANTAUS Matkailu- ja ravitsemisala Opintie KAJAANI Asemakatu 2 (talouskoulu) KAJAANI Piilolantie KUHMO Kuhmontie 3 (Karhulanvaara) SUOMUSSALMI Teollisuustie VAALA Vuokattiopistontie VUOKATTI alkaen (matkailu): Kidekuja 2 (Snowpolis) VUOKATTI Tekniikan ja liikenteen ala Opintie KAJAANI Kirkkoahontie 3 (Komila) LINNANTAUS Piilolantie KUHMO Siikarannantie SUOMUSSALMI Teollisuustie VAALA Vuokattiopistontie VUOKATTI Aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI Ketunpolku KAJAANI

3 KAINUUN AMMATTIOPISTO Monialaista ammatillista koulutusta Kainuun ammattiopisto (KAO) on Kainuun maakunta -kuntayhtymän omistama kunnallinen liikelaitos. Monialainen oppilaitos antaa Kainuussa toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille kuudella koulutusalalla. Kiinteät toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Vaalassa. Aikuiskoulutuksella on toimipisteet myös Vantaalla ja Keminmaalla. Lisäksi autoala aloitti aikuiskoulutukset Virossa vuonna Kainuun ammattiopistossa opiskelee noin 1900 nuorta ja 1100 aikuista sekä noin 550 oppisopimusopiskelijaa. Työntekijöitä on noin 370 ja liikevaihto on noin 26 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Kainuussa on kymmenen kuntaa asukkaita yhteensä noin suurin kunta Kajaani, as. luku n opiskelu- ja työikäisiä (v. 2005) keskiasteen tutkinnon suorittaneita (v. 2004) JOHTOKUNTA Johtokunnan jäseninä ovat olleet vuonna 2006 seuraavat henkilöt varajäsenineen: Elli Ollikainen, puheenjohtaja, Kajaani Matti Huotari, varapuheenjohtaja, Kajaani Heikki Heikkinen, Kuhmo Päivi Malinen, Kajaani Minna Syrjä, Sotkamo saakka Merja Mäkinen, Kajaani alkaen varajäsen Antti Soininen Arto Okkonen, Kajaani Eero Sirviö, Kajaani varajäsen Heikki Kemppainen, Ristijärvi varajäsen Eero Suutari, Kajaani varajäsen Ritva Mäkeläinen, Suomussalmi varajäsen Karl Fonselius, Linnantaus varajäsen Antti Soininen, Kajaani varajäsen Teuvo Merilä, Suomussalmi varajäsen Taina Korhonen, Kajaani Johtokunta kokoontui tilivuoden aikana 6 kertaa. Johtokunnan esittelijänä on toiminut KAO:n johtava rehtori Artti Antila ja pöytäkirjanpitäjänä henkilöstöasiainhoitaja Marja Komulainen. ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA REHTORI Artti Antila JOHTORYHMÄ YHTEISET PALVELUT henkilöstöhallinto taloushallinto suunnittelu ja kehittäminen AIKUIS- KOULUTUS- PALVELUT HYVINVOIN- TIALA KULTTUURI- ALA LIIKE- TALOUDEN ALA LUONNON- VARA-ALA MATKAILU- JA RAVITSEMIS- ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA rehtori Kari Mattila OPETUS rehtori Leo Niinikoski Kajaani Suomussalmi Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala OPISKELIJAPALVELUT rehtori Jouni Leinonen Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala 2

4 Toimialajohtajan katsaus vuoteen 2006 Vuosi 2006 oli Kainuussa monella tapaa myönteisten odotusten ja uutisten vuosi. Kainuu eli kokonaisuutena poikkeuksellisen vahvaa suhdannevaihetta ja tämä näkyi elinkeinoelämän vilkastumisena ja työllisyyden parantumisena monella sektorilla. Toivomme positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2007 ja huipentuvan päätökseen Talvivaaran kaivoksen käynnistymisestä. Vain työtä tekemällä syntyy hyvinvointia. Kainuun paraneva työllisyys luo mahdollisuuksia ja resursseja myös julkisen sektorin tarjoamalle palvelutuotannolle eli Kainuun kunnille ja Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Vuonna 2005 toimintansa aloittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä on keskeinen toimija hyvinvoinnin edistäjänä ja rakentajana. Kuntayhtymä tarjoaa maakunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä toisen asteen koulutuspalvelut. Kainuun maakuntaohjelma hyväksyttiin helmikuussa 2006 ja vuoden aikana laadittiin kokonaisvaltainen esitys Kainuun maakunta kuntayhtymän strategiseksi suunnitelmaksi vuosille Strategisena tavoitteena on, että maakunta pystyy vastaamaan toimintaansa kohdistuviin odotuksiin ja reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sekä pystyy parantamaan toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Maakunnan koulutustoimiala on kestänyt hyvin päättyneen vuoden muutosprosesseissa ja taloustilanne on säilynyt vakaana. Koulutustoimialalla opiskelijamäärien kehitys on laskeva ja kehitys tulee jatkossa vielä kiihtymään ikäluokkien pienenemisen takia. Syntynyt ikäluokka siirtyy toisen asteen koulutukseen aina 16 vuoden kuluttua, joten kukaan ei voi todeta, että opiskelijakehitys tuli täytenä yllätyksenä. Meidän on tunnustettava ja tunnistettava realiteetit, jotka sekä suomalaista että kainuulaista koulujärjestelmää tällä hetkellä heiluttavat. Oleellista on tarjota laadukasta ja kilpailukykyistä koulutuspalvelua vallitsevan kysynnän ja tarpeen mukaan. Jokainen opiskelija on yksilö ja hänellä on omat unelmansa tulevaisuudesta. Hän on aina yhtä tärkeä, oli hän yksi 40:stä tai yksi 4 000:sta. Koulutustoimiala kouluttaa opiskelijoita valtakunnallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille, koulutuksessa ei ole erillistä maakuntasarjaa. Uskomme vahvasti, että osa lähtijöistäkin palaa joskus maailmalta kotiseudulle ja heillä on runsaasti uusia ideoita mukanaan Kainuun kehittämiseksi. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä juuri nyt ja tämä avaa runsaasti työpaikkoja oppilaitoksista valmistuville nuorille ja aikuisille. Jatkossa ongelmana ei enää ole, että mistä saadaan työtä, vaan mistä saadaan työlle tekijät. Kainuun ammattiopiston vahvuuksina ovat jatkuva kehittämisaktiivisuus ja kiinteä yhteys omaan maakuntaan sekä selkeä toimintastrategia. Tällä johdonmukaisella ja vastuullisella toimintatavalla ammattiopisto on saavuttanut hyviä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia sekä myös paljon tunnustusta maakunnan rajojen ulkopuoleltakin. Tällä toimintakulttuurilla on hyvä jatkaa edelleen. Haluan toivottaa koko ammattiopiston väelle aurinkoista kevättä, kesän odotusta ja jaksamista! Anssi Tuominen, koulutustoimialan johtaja 3

5 Johtavan rehtorin katsaus Kehittämistä perustehtävää unohtamatta Kainuun ammattiopiston toiminnassa viimeinen kymmenen vuotta on ollut koko Suomen ammatillisen koulutuksen kentässä ennennäkemätön muutoksen ajanjakso. Kymmenessä vuodessa on Kainuussa koottu kuuden eri omistajan viidenlaisissa järjestelmissä toimineet ammatillisen koulutuksen 14 organisaatioyksikköä yhdeksi kokonaisuudeksi Kainuun ammattiopistoksi. Kuvitelma oli, että Kainuun hallintokokeilun alkamisen jälkeen ei rakenteellisia muutoksia enää tapahdu. Tämä jää toteutumatta, kun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lainäädännön perusteella olemme aloittaneet Kuusamon kaupungin kanssa valmistelut Kuusamon ammatti-instituutin liittymisestä Kainuun ammattiopistoon. Kainuun ammattiopisto on selkeästi haluttu kumppani ja on mahdollista, että vastaavanlaisia muutoksia tapahtuu tulevaisuudessa lisää. Neuvottelut kuusamolaisten kanssa ovat olleet erittäin hyvähenkisiä ja yhdessä tulemme olemaan enemmän kuin erillisinä toimijoina. Kainuun ammattiopisto on tällä hetkellä suurten koulutuksen järjestäjien joukossa eturivissä. Olemme joka vuosi parantaneet sijoitustamme opetusministeriön tuloksellisuusarvioinneissa. Vuonna 2006 sijoituksemme arvioinnissa oli neljäs. Saavutus on merkittävä, sillä maakuntamme ei sijoitu valtakunnan vertailussa joukon parhaimpaan osaan. Tästä lähtökohdasta kehittäminen on haastavaa. Vain systemaattisella ja pitkäjänteisellä työllä on saavutettavissa ajassa kestäviä tuloksia. Keskeisessä asemassa tulevaisuudessakin on koko henkilöstön sitoutuminen ja positiivinen asenne. Koulutuksen laaja alueellinen saavutettavuus on yksi toimintamme lähtökohtia. Ikäluokkien pienentyessä on eri toimipaikkojen tulevaisuuden onnistunut suunnittelu erityisen tärkeää. Sotkamon toimipaikkaan on luontevasti löytynyt matkailukoulutuksen keskittämisen kautta toimiva linjaratkaisu. Yhteistyössä Sotkamon lukion ja Kuusamon ammatti-instituutin kanssa tavoitteemme on tehdä Kainuun ammattiopistosta valtakunnan merkittävin matkailukouluttaja. Kuhmon toimipaikkaan on rakennettu linjaratkaisu, jolla toimipaikan tulevaisuus voitaneen turvata ensi vuosikymmenelle. Suomussalmen toimipaikan osalta suunnittelu on aloitettu ja kuluvan vuoden loppuun mennessä saamme valmiiksi linjaukset tulevaisuuden haltuunottoon. Vaalan toimipaikan osalta on päätetty, että se lopetetaan opiskelijamäärän pienenemisestä johtuen keväällä Kaikkien muutosten ja kehittämisen keskellä on meidän aina muistettava perustehtävä: jatkuva uuden oppimisen mahdollistaminen, joka on elämänuralla menestymisen avain. Tämä tarkoittaa investointeja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja opiskelijalähtöisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen kehittämiseen. Tähän on Kainuun ammattiopisto valmis. Artti Antila, johtava rehtori 4

6 TALOUS Muutos-% ed.v. LIIKEVAIHTO , ,47 3,46 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,07-5,12 MUUT TUET JA AVUSTUKSET , ,54 3,88 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,48 17,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 16,06 Palvelujen ostot , ,08 19,01 HENKILÖSTÖKULUT , ,71 1,59 Palkat ja palkkiot , ,05 2,46 Henkilöstösivukulut , ,66-1,88 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,75 3,06 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 3,06 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,69-3,28 LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,45-32,35 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45-32,35 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,08-94,20 Korkotuotot ,82 194, ,22 Korvaus peruspääomasta , ,07-1,00 Viivästyskorot ja korotukset -600,16-906,55-33,80 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,00-100,00 Satunnaiset kulut ,00-100,00 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,37 7,46 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0, ,37-100,00 Poistoeron lisäys (-) ,00 Rahaston lisäys (-) ,37-100,00 Rahastojen vähennys (+) ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,44 0,00 INVESTOINNIT Vuoden 2006 investointien kokonaismäärä oli ,51. Investoinnit olivat käyttöomaisuusinvestointeja. 5

7 LIIKEVAIHDON JAKAUMA MENOJAKAUMA Osallistujien/ kumppaneiden omarahoitusosuus 1 % Muut yhteistoimintakorvaukset Opiskelijatyötuotot Noste-koulutus 1 % Työvoimakoulutus 15 % 2 % Liiketoiminnan 2 % muut kulut 11 % Muut myyntituotot 2 % Poistot ja arvonalentumiset 3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 % Palvelujen ostot 18 % Ammatillinen lisäkoulutus 7 % Valtionosuus, oppisopimus 7 % Valtionosuus, yksikköhinta 63 % Henkilöstökulut 58 % HENKILÖSTÖ Henkilöstö tulosyksiköittäin, yhteensä 367 henkilöä Tekniikan ja liikenteen ala 55 Kuhmo 12 Sotkamo 6 Suomussalmi 16 Vaala 5 Yhteiset palvelut 112 Matkailu- ja ravitsemisala 17 Luonnonvara-ala 10 Liiketalouden ala 21 Kulttuuriala 19 Hyvinvointiala 15 Aikuiskoulutus 79 Osa-aikaisuus huomioitu, sivutoimisia ei ole laskettu lukuun. Osa-aikaeläkkeellä on 31 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä Sukupuoli Vakinaiset Määräaikaiset Naiset 188/51,2% 50,75 38,22 Miehet 179/48,8% 49,78 44,05 6

8 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Vuonna 2006 KAO:n opetushenkilöstöllä on ollut 1096 koulutuspäivää ja muulla henkilöstöllä koulutuspäiviä on ollut 525. Keskimäärin opetushenkilöstöä kohti on ollut 4,3 koulutuspäivää ja muulla henkilöstöllä 4,7 koulutuspäivää henkeä kohden. Tykes - eli Työyhteisön kehittämishankkeessa keskityttiin tiimitoiminnan kehittämiseen muun kuin opetushenkilöstön osalta. Aikuiskoulutuksen hyvinvointialan henkilöstö vietti ryhmäytymispäivää Pyörteen tilalla erilaisia tiimitehtäviä ratkaisten. Palvelutakuu -hankkeeseen liittyviä kehittämistilaisuuksia järjestettiin ammatillisen perusopetuksen henkilöstölle. Tavoitteena oli kehittää uusia toimintatapoja toisen asteen koulutukseen. Tilaisuuksia veti Koulutusavain. Aikuinen oppijana -hankkeeseen liittyen kouluttajille järjestettiin koulutusta aikuisten opiskelullisten vaikeuksien tunnistamisesta, kohtaamisesta ja vaikeuksissa ohjaamisesta. Marraskuussa päättyneeseen Näyttötutkintomestarikoulutukseen osallistui KAO:lta 25 henkilöä. Joukossa oli sekä kouluttajia että tukipalveluhenkilöstöön kuuluvia. Koulutuksessa oli osallistujia myös KAO:n ulkopuolelta. Näyttötutkintomestarit v Kainuun ammattiopiston palkittuja - Vuoden Hyvä opettaja: Kari Määttä, ammatillinen perusopetus, tekniikan ja liikenteen opinto-ohjaaja. Palkinnon myöntää Oulun lääninhallitus. 7

9 Ammatillinen peruskoulutus elää ajassa ja menestyy Kainuun ammattiopisto on vakiinnuttanut asemansa osana Kainuun maakunnan koulutustoimialaa. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa muutostyö näkyi monin tavoin. Rakenteita uudistettiin ja uusia yhteistyömuotoja haettiin muun muassa koulutusten uudelleenjärjestelyillä ja verkostoitumalla muiden koulutuksen tarjoajien kanssa. Kainuun ammattiopiston toimintaa voidaan pitää menestyksellisenä. Tästä yhtenä osoituksena on opetusministeriön myöntämä tuloksellisuusraha vuodelle Sen perusteena ovat muun muassa opintojen päättävien hyvä työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin, keskeyttämisten vähäisyys ja panokset henkilöstön kehittämiseen sekä opettajien korkea kelpoisuus. Menestystä kuvaa myös nuorten osoittama kiinnostus KAO:n koulutustarjontaa kohtaan. Kevään 2006 yhteishaussa jokaista ammatillista perustutkinnon aloituspaikkaa kohti oli yli 1,3 ensisijaista hakijaa. Erityisen suosittuja olivat hyvinvointialan koulutusohjelmat ja jotkin tekniikan ja liikenteen alan koulutukset. Muutamiin koulutuksiin voitiin ottaa lisäryhmiä. Kolikon toisena puolena on valitettavasti täyttämättä jääneet aloituspaikat joissakin Kajaanin ulkopuolisissa koulutusohjelmissa. Menestyminen on vaatinut myös satsauksia. Henkilöstö on kehittänyt itseään vaivojaan säästämättä työnantajan tuella, mutta myös omin panoksin. Monissa yhteyksissä on puhuttu henkilöstön jaksamisesta, ja syystä. Tulevina vuosina on kiinnitettävä lisääntyvää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin. Asia on erityisen tärkeä, koska KAO:n henkilöstön keski-ikä on korkea ja näyttää kasvavan edelleen. Kiitän ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstöä aktiivisesta työpanoksesta työvuoden 2006 hyvän menestyksen saavuttamiseksi. Toivon intoa ja jaksamista uusiin haasteisiin tulevalle vuodelle. Leo Niinikoski, rehtori opetuspalvelut Aikuiskoulutuksen suuntana kasvu Toiminnan kasvu, kova kilpailu ja oman osaamisen kehittäminen olivat vuoden 2006 tunnuspiirteitä. Aikuiskoulutuspalveluissa toiminta kasvoi edellisvuodesta merkittävästi. Kasvu tuli erityisesti haastavampien, ja sen myötä kalliimpien, koulutusten toteuttamisesta. Oppilastyöpäivissä ei merkittävää kasvua ollut. Oman toiminnan kehittämisessä merkitsevää on erityisesti erilaisten oppijan ja oppimisen tuki- ja ohjausprosessien syvällisempi haltuunotto. Kilpailu on työvoimapoliittisten koulutusten saralla lisääntynyt. Kilpailussa pärjääminen ei ole onneksi vain hintakysymys, vaan hinnan lisäksi vaikuttavat mm. laatu, oppilaspalautteet ja työelämälähtöisyys. Kilpailu ei näillä näkymin ole vähenemässä, vaan uusiakin toimijoita on tulossa markkinoille. Oman osaamisen kehittäminen oli kuluneena vuonna yksi merkittäviä painotuksia, joka jatkuu myös lähivuosina. Henkilöstöstä osa oli Näyttötutkintomestarikoulutuksessa. Lisäksi oli projektien Aikuinen oppijana ja Verkossa kokien järjestämä opettajuuden ja ohjauksen taitoja ja tietoteknisiä valmiuksia kehittäneitä koulutuksia. Vuoden aikana aloitettiin valmistelut henkilöstön työelämäjaksojen toteuttamiseksi vuonna Vuodelle 2007 riittää haasteita ja uusia mahdollisuuksia. Maakunnan tuoreet positiiviset uutiset, Talvivaaran ympäristölupa ja Talgon / Transtechin uusi suunta, tulevat vaikuttamaan aikuiskoulutukseenkin. Näiden organisaatioiden palvelutarpeen tuottamat haasteet ovat samalla se juuri, josta kasvaa parempi, uudenlainen tulevaisuus. Aikuiskoulutuksen toiminta on jo edellisinä vuosina hioutunut hyvin tehokkaaksi. Tästä on ollut hyvä jatkaa ja lisätä tavoitteistoon henkilöstön osaamisen aktiivisempi ylläpitäminen ja erilaisten oppijoiden kohtaamistaitojen ja prosessien haltuunotto. Tämän kehityksen on mahdollistanut innostunut, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolle panostuksesta kuuluu suuri kiitos! Kari Mattila, rehtori Aikuiskoulutus 8

10 HYVINVOINTIALA, Kajaani Sosiaali- ja terveysala muuttui vuoden kuluessa hyvinvointialaksi. Ammatillinen peruskoulutus on kuluneen vuoden aikana verkostoitunut muiden alan kouluttajien kanssa. Yksi hedelmää kantanut hanke on hyvinvointialan yhteistyö Kuusamon ammatti-instituutin kanssa. Kuusamossa alkaa elokuussa 2007 lähihoitajakoulutus. Aikuiskoulutus Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto sekä päihdetyön ammattitutkinto aloitettiin uusina koulutuksina. Uusi koulutus oli myös vanhustyön erikoisammattitutkinto, joka toteutettiin verkkokoulutuksena. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 156 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 176 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 71 %, muuhun työhön 7 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 11%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Hiusalan perustutkinto/parturi-kampaaja 11 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito Kajaani 19 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, kuntoutus 16 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, mielenterveys ja päihdetyö 1 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 11 2 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 36 4 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 22 3 Yhteensä KULTTUURIALA, Kajaani Vuonna 2006 kulttuurialalla oltiin juurilla, kun tuli kuluneeksi 70 vuotta kulttuurialan esiäidin, Kajaanin naiskotiteollisuuskoulun perustamisesta Sotkamon mieskotiteollisuuskoulu yhdistettiin Kajaanin kouluun ja syntyi Kajaanin kotiteollisuuskoulu. Erilaisten vaiheiden kautta perinteisestä käsityöalan koulusta on kehittynyt monipuolinen Kainuun ammattiopiston kulttuuriala. Juhlavuoden kevätnäyttelyn teema oli Juurilla. Näyttelyllä tehtiin kunniaa perinteille, joiden pohjalta kulttuuriala on kasvanut ja jatkaa kasvuaan. 9 OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 285 Aikuiskoulutus - SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/artesaani, 17 lavaste ja messurakentaminen Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/artesaani, 8 tilasisustus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/ 11 artesaani, design -vaatetus Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto/ 15 media-assistentti Vaatetusalan perustutkinto/pukuompelija 5 Musiikkialan perustutkinto/yhtye-/orkesterimuusikko 17 Yhteensä 73 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 31 %, muuhun työhön 21 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 19%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä )

11 LIIKETALOUDEN ALA, Kajaani Liiketalous muutti syyslukukauden alussa Vuorikadulta uusiin tiloihin Ketunpolulle Vimpelinlaaksoon. Tilat vihittiin käyttöön aikuiskoulutuksen 35-vuotisjuhlan yhteydessä syyskuussa. Liiketalouden koulutusohjelmat toimivat samoissa tiloissa Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston ja EDUKAIn ICT -alan kanssa. Liiketalouden ala järjesti avoimien ovien päivän uusissa tiloissa Liiketalouden alan kahviossa käy vilske. Liiketalouden alalta valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 33 %, muuhun työhön 18 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 11%. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 54 %, muuhun työhön 13 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 12 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 275 Aikuiskoulutus 15 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, markkinointi 35 Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, toimistopalvelu- ja tietohallinto 13 Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, taloushallinto 12 Tietojenkäsittelyn perustutkinto/datanomi 13 Myynnin ammattitutkinto 8 1 Yhteensä

12 LUONNONVARA-ALA, Kajaani Pohjois-Karjalan ammattiopiston Valtimon yksikön kanssa sovittiin yhteistyöstä metsäkoneenkuljettajakoulutuksen aloittamiseksi elokuussa 2007 KAO:n Seppälän yksikössä. Aikuiskoulutus Kainuun ammattiopistosta tuli maamme pohjoisin golfalan koulutusta tarjoava oppilaitos. Luonnonvara-alan yksikössä Seppälässä tehtiin uusi koulutusalavaltaus, kun golfkentänhoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus suunniteltiin loppuvuoden aikana. Ensimmäinen koulutus saatiin käyntiin työvoimapoliittisena heti vuoden vaihduttua uuteen. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 81 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 17 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 40 %, muuhun työhön 12 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 4 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Maatalousalan perustutkinto/maaseutuyrittäjä 17 Karjatalouden ammattitutkinto 17 1 Puutarhatalouden perustutkinto/puutarhuri 9 Metsäalan perustutkinto/metsäluonnonhoitaja 7 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 15 Yhteensä MATKAILU- JA RAVITSEMISALA, Kajaani Leipomoalan ammatillinen peruskoulutus siirtyi Sotkamon toimipaikasta Kajaaniin. Elokuussa 2007 Kajaanissa alkaa elintarvikealan perustutkinnon leipomoalan koulutusohjelma. Koulutusohjelmasta valmistuu leipuri-kondiittoriksi. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen palveluala on kuluneen vuoden aikana verkostoitunut muiden alan kouluttajien kanssa. Verkostoitumisen kautta aloitettiin hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopisto, Matkailu- ja ravitsemisala SAVONIAn kanssa. Pohjois-Karjalan Aikuisopiston kanssa aloitettiin yhteistyö siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen järjestämisessä. Koulutuksissa tehdään yhteistyötä tietopuolisen koulutuksen ja näyttöjen järjestämisen kanssa. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 178 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 102 SUORITETUT TUTKINNOT (mukana talousala) Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 1 Matkailualan perustutkinto/matkailupalvelujen tuottaja 8 1 Catering-alan perustutkinto/suurtalouskokki 14 9 Catering-alan perustutkinto/palveluvastaava 1 Puhdistuspalvelujen perustutkinto 11 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 25 1 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 47 %, muuhun työhön 20 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 10%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) 11 Yhteensä

13 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, Kajaani KAO anoi ja sai vuoden 2006 aikana odotetut laajennukset koulutuksen järjestämislupaansa. Tekniikan ja liikenteen alalla suunniteltiin ja valmisteltiin turvallisuusalan perustutkintokoulutus. Turvallisuusalan koulutuksia käynnistämään palkattiin projektipäällikkö, jonka tehtävänä oli luoda koulutuskonsepti alan perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa sekä lyhytkoulutuksia varten. Loppuvuodesta alettiin aktiivisesti markkinoida nuorille suunnattua turvallisuusvalvojan koulutusohjelmaa. Vuoden 2007 elokuussa alkava koulutus kiinnosti ennakkoon suuresti. Koulutuksista vastaamaan palkattiin yksi kouluttaja. Aikuiskoulutus EDUKAIn autoalan koulutukselle myönnettiin valtakunnallinen Autoalan pätevöitymisohjelman (APO) laatusertifikaatti maaliskuussa Sertifikaatin myöntämisperusteissa kiinnitetään huomioita koulutuksen laatutekijöihin, kehittämiseen sekä koulutusten ja suoritettujen tutkintojen määrään. Autoalalle perustettiin toimipiste Vantaalle, missä koulutetaan maahantuojia. Autoala jalkautui myös Baltiaan ja ensimmäiset koulutukset järjestettiin Virossa. ICT -ALA Aikuiskoulutus Tietoliikennelaboratorio -hanke aloitettiin loppuvuodesta 2006 Hankkeen tavoitteena on luoda Kainuun ammattiopistolle ja sen yhteistyökumppaneille valmiudet vastata elinkeinoelämän koulutustarpeisiin ja luoda uudenlainen oppimisympäristö tietoliikenteen alalle palvelemaan paikallisia yrityksiä. IT -pajatoimintaa kehitettiin Vuoden aikana kehitettiin uusi koulutusmuoto: IT -paja. IT -pajalla voi suorittaa A- ja AB-kortteja tai päivittää vanhentuneita tietoja. Pajalla toteutetaan koulutusiltoja, joilla on tietty A- ja AB-kortteja voi suorittaa myös itseopiskelupaketteina, jotka mahdollistavat ohjatun etäopiskelun. Opiskelu tapahtuu esimerkiksi verkkoon rakennetussa oppimisympäristössä ja etätehtävien avulla. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 682 Aikuiskoulutus (koko Kainuu); Tekniikka ja liikenne 259 ICT -ala 233 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 39 %, muuhun työhön 19 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 4 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Logistiikan perustutkinto/autonkuljettaja 19 Autoalan perustutkinto/ajoneuvoasentaja 15 5 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 57 Raskaskonemekaanikon ammattitutkinto 5 Kone- ja metallialan perustutkinto/levyseppähitsaaja 2 5 Kone- ja metallialan perustutkinto/koneistaja 17 Koneistajan ammattitutkinto 1 Hitsaajan ammattitutkinto 4 Talotekniikan perustutkinto/lvi-asentaja Puualan perustutkinto/puuseppä 8 Saha-alan ammattitutkinto 1 9 Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 14 Rakennusalan perustutkinto/talonrakentaja Paperiteollisuuden perustutkinto/paperiprosessinhoitaja 16 Sähköalan perustutkinto/sähköasentaja 17 Sähköalan perustutkinto/automaatioasentaja 11 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja Tietojenkäsittelyalan perustutkinto, datanomi 15 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 30 Yhteensä

14 KUHMO Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku -työryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa Työryhmän tehtävänä oli selvittää Kuhmon toisen asteen koulutuksen tila ja tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2015 ulottuvalla tarkastelulla. Tarkastelussa otettiin huomioon koulutustarve, ikäluokkien kehitys, tilakysymys sekä koulutukseen kohdistuvat taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset. Työryhmä tuotti esityksen strategisista linjauksista ja tarvittavista toimenpiteistä, joissa määrittyy mm. Kuhmon ammatillisen koulutuksen opintolinjarakenne seuraavalle vuodelle. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan koulutus 13 Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 18 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 7 Rakennusala ja puuala 19 Puualan perustutkinto, puuseppä 5 Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 18 Matkailu- ja ravitsemisala Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki 12 Yhteensä 92 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 8 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 2 Puualan perustutkinto, puuseppä 4 Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 12 Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki 12 Yhteensä 31 SOTKAMO Matkailualan koulutus Sotkamossa siirtyi perinteikkäältä Vuokatinvaaran emäntäkoululta Snowpoliksen kiinteistöön. Samalla tehtiin opetuksellisia uudistuksia. Aikuiskoulutus Lokakuun alussa Sotkamossa aloitti erikoinen joukko rakennusalan perustutkinnon opiskelijoita: EDUKAIn työvoimakoulutukseen otettiin mukaan vain naisia. Naiset rakennuksille -koulutus on ensimmäinen Kainuussa. Ryhmään pääsi mukaan 10 opiskelijaa ja heidän odotetaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Matkailu- ja ravitsemisala Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori 8 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki 19 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 2 Matkailualan perustutkinto, matkailuvirkailija 10 Yhteensä 43 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori 7 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki 5 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 2 Yhteensä 18 13

15 SUOMUSSALMI Japanista Suomussalmelle Kainuun ammattiopistolle syksyllä saapuneista kansainvälisistä vieraista kauimmaiset saapuivat Suomussalmen toimipaikan hyvinvointialan vieraaksi. Kahden japanilaisopiskelijan vierailu kesti lokakuun ajan. Lisäksi vieraaksi saapui kuusi sähköalan opiskelijaa Tshekin tasavallasta. Vaihto-opiskelijat tutustuivat oppilaitokseen sekä työelämään Suomussalmella. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Hyvinvointiala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 68 Matkailu ja ravitsemisala Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki 38 Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 7 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 25 Sähköalan perustutkinto, sähköasentaja 25 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 18 Yhteensä 181 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Autoalan perustutkinto 10 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki 13 Kone- ja metallialan perustutkinto/koneistaja 4 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 2 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja 18 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, lapset ja nuoret 12 Yhteensä 59 VAALA Yhteistyö Vaalan kunnan kanssa päättyy ja tekniikan ja matkailualan koulutusohjelmiin Vaalaan ei enää 2006 otettu uusia opiskelijoita. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Matkailu- ja ravitsemisala Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 19 Tekniikan ja liikenteen ala Sähköalan perustutkinto, elektroniikka-asentaja 14 Yhteensä 33 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Matkailualan perustutkinto 10 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja 7 Yhteensä 17 14

16 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS Vuoden aikana saatiin järjestämislupa maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Koulutus alkaa elokuussa Ennakkoon kiinnostus oli suurta. Vuoden mittaisen koulutuksen tavoitteena on suomen kielen taidon parantaminen, ammatilliseen peruskoulutukseen hakeminen, työelämään valmentautuminen ja arkielämän perustietojen oppiminen. OPPISOPIMUSPALVELUT Oppisopimus kansainvälistyy EDUKAIn oppisopimuspalvelut sai yhdessä sotkamolaisen yhteistyökumppaninsa kanssa valtakunnallisen oppisopimuksen laatupalkinnon. Opetusministeriön myöntämä palkinto saatiin Kainuuseen ensimmäistä kertaa. Samaisen yhteistyökumppanin kanssa EDUKAI on kehittänyt oppisopimustoiminnan kansainvälisyyttä. Vuonna 2006 toteutettiin Kainuun ensimmäinen oppisopimuskoulutukseen liittyvä kansainvälinen työssäoppiminen. Lehtijuttuja laatupalkinnosta. OPISKELIJAMÄÄRÄ 853 (voimassa olevat oppisopimukset) Päättyneet oppisopimukset 238 NÄYTÖIN SUORITETUT TUTKINNOT - koko tutkinto osatutkinto 2 Työllistynyt Opiskelijamäärissä on mukana Noste-oppisopimusopiskelijat

17 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA HANKKEET Kainuun ammattiopiston tukipalveluihin kuuluva kehittämisyksikkö koordinoi ja toteuttaa KAO:n strategista kehittämis- ja laatutyötä sekä ylläpitää kehittämistyön toiminnallisia edellytyksiä. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa hankkeita, jotka tukevat perustehtävän suorittamista sekä parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia toimia myös kansainvälisillä työ- ja koulutusmarkkinoilla. Kehittämishankkeisiin haetaan rahoitusta lähinnä Euroopan Unionilta ja opetus- ja työministeriöltä. EU-rahoitteisia hankkeita oli vuonna 2006 käynnissä 11. Syksyllä päättyi ESR-rahoitteinen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen palvelutakuu -hanke ja EMOTR-rahoitteinen Kainuun maa- ja metsätalouden koulutushanke. Hankerahoitusta saatiin vuoden 2006 aikana euroa. Verkko-opiskeluympäristön esittelyä Verkossa kokien -hankkeen avoimien ovien päivillä. Hankkeen koulutukset päättyivät loppuvuodesta. Vuoden aikana alkaneet hankkeet KAO:lle tietoliikennelaboratorio Tietoliikennelaboratorio -hanke (EAKR) aloitettiin loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena on luoda Kainuun ammattiopistolle ja sen yhteistyökumppaneille valmiudet vastata elinkeinoelämän koulutustarpeisiin ja luoda uudenlainen oppimisympäristö tietoliikenteen alalle palvelemaan paikallisia yrityksiä. Aikuinen oppijana tunnistaa oppimisvaikeuksia Aikuinen oppijana -hankkeessa (ESR) kehitetään ja vakiinnutetaan Kainuun aikuiskoulutukseen ja työhallintoon ohjausjärjestelmä, joka palvelee ammatillista koulutusta vailla olevia työnhakijoita ja oppimisvaikeuksisia aikuisopiskelijoita. Näin madalletaan erilaisten aikuisten oppijoiden kynnystä hakeutua koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Snowpolis matkailun keskipisteenä Elokuussa alkaneen KAO:n matkailuosaaminen Snowpolis -ympäristössä - hankkeen (ESR) tavoitteena on rakentaa Snowpolikseen matkailualan monipuolisen oppimisen mahdollistava oppimisen toimintamalli, jossa painopisteenä on Vuokatin alue. Hankkeen päättyessä KAO: lla on käytössä Snowpolis -ympäristön oppimistoimintamalli, jolla voidaan vastata Kainuun maakunnan sekä lähialueiden matkailuosaamisen tarpeisiin. Koulutustoimelle yhteiset käytänteet Vuoden aikana käynnistettiin kaksi hanketta, joiden tavoitteena on yhtenäistää koulutustoimialan käytänteitä. Koulutustoimialan hallinnoima Monimuoto-opetuksen kehittäminen Kainuussa -hanke (ESR) luo esityksen monimuoto-opetuksen yhteisestä tavoitetilasta v KAO:n hallinnoima Maakunnan yhteiset koulutuspalvelut -hanke (ESR) vahvistaa yhteisten tukitoimintojen käytänteitä. Koulutustoimialan hanke toteutetaan KAO:n kehittämisyksikön hanketuella. Kainuun maa- ja metsätalouden koulutushanke 2 (EMOTR) Tavoitteena on luonnonvara-alan osaamisrakenteiden kehittäminen siten, että maaseutu- ja metsätalousyrittäjien on mahdollista aktivoitua omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Samalla heidän yritystensä kilpailukyky ja elinvoimaisuus paranee. Määrällisenä tavoitteena on muun muassa, että koulutettavia olisi yhteensä 480 henkeä. Kattavasti yrittäjille Syksyllä käynnistyneen Kattava -hankkeen (OPH) tuloksena yrittäjäasiakkaalle tarjotaan tämän liiketoiminnan kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista kehittäviä konkreettisia palveluja. Kansainvälisyys Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä ulkomaille opiskelijavaihtoon ja työssäoppimaan sekä mahdollistaa opettajien asiantuntijavaihto. Vuonna 2006 ulkomailla oli työssäoppimassa 48 opiskelijaa sekä 27 opettajaa ja 14 muuta henkilöstöä asiantuntijavaihdossa. Vaihdot suuntautuivat mm. Saksaan, Italiaan ja Sloveniaan. Opiskelijavaihdot ovat suurimmaksi osaksi Leonardo-, Comenius- ja Nordplus- ohjelmien rahoittamia. KAO isännöi yhteensä 32 ulkomaalaisen opettajan ja opiskelijan opintovierailua. Vuonna 2006 KAO oli mukana kuudessatoista kansainvälisyyshankkeessa. 16

18 TAPAHTUMIA JA UUTISIA Markkinointi ja viestintä uudistui Kainuun ammattiopiston markkinointi ja viestintä uudistui ja elokuussa työnsä aloitti kahden markkinointisuunnittelijan tiimi. Tiimi hoitaa ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen viestintää. Markkinointisuunnitelman tekeminen saatiin alulle ja markkinointiviestinnän yhtenäistäminen alkoi pikkuhiljaa. Asiakaslehti Syyskuussa alettiin julkaista oppilaitoksen omaa asiakaslehteä, Ketunpolkua, joka jaettiin kainuulaisille syyskuussa maakunnallisen sanomalehden liitteenä. Ensimmäinen lehti oli pilottinumero ja teemana oli 35 -vuotias aikuiskoulutus. Vuoden hyvä teko Joulukorttien lähettämisen sijaan KAO lahjoitti Kainuun keskussairaalan lastenosastolle viisi digitelevisioita. Lahjoituksen veivät perille johtava rehtori Artti Antila (kuvassa oik.) ja hyvinvointialan koulutusjohtaja Kaija Kähäri-Wiik (vas.). Ylilääkäri Pertti Varimo ja osastonhoitaja Raili Kaartinen pitivät viihdyttävää lahjaa erittäin tärkeänä osaston potilaille. Lahjoituksen arvo oli noin euroa. Minimessukiertue Kainuussa Aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI järjesti koulutuksen minimessukiertueen Kainuussa Noste -projektin puitteissa. Minimessukiertue pysähtyi Kuhmossa, Suomussalmella, Sotkamossa ja Kajaanissa. Koulutuksesta kiinnostuneita kävijöitä vieraili messuilla suhteellisen runsaasti. Messujen ohjelmassa oli muun muassa aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen esittelyä, tietoa koulutuksen eri rahoitusmuodoista, tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisvälineiden esittelyä. Koulutusasioihin liittyviin kysymyksiin olivat vastaamassa muun muassa työvoimatoimiston edustajat sekä aikuiskoulutuksen ammattilaiset. Messukahvien lomassa messuvieraat kävivät mittauttamassa verenpaineen ja verensokerin lähihoitajaopiskelijoilla. 17

19 Taitaja9 -kilpailut Vuoden 2006 Taitaja9 -kilpailujen Kainuun paikalliskilpailut järjestettiin Kainuun ammattiopistolla Voiton kisassa vei Suomussalmi. Kaikki Kainuun yläasteet olivat mukana Taitaja9 -paikalliskilpailuissa. Myös yläasteiden 8-luokkalaisia saapui vieraaksi ottamaan oppia seuraavaa vuotta varten. Kainuun työvoimatoimistojen ja TE -keskuksen henkilökuntaa kutsuttiin seuraamaan kisaa. Kisat pidettiin yleisölle avoimena tapahtumana ja kaikki kiinnostuneet kutsuttiin lehti-ilmoituksella katsomaan ysiläisten suorituksia ja tutustumaan Kainuun ammattiopiston tarjontaan. Nuorille vapaa-ajan ohjaaja KAO:ssa ryhdyttiin etsimään keinoja vaikuttaa opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaan ja palkattiin Kajaaniin vapaa-ajan ohjaaja. Vapaa-ajan ohjaaja Riia Memonen aloitti työnsä marraskuussa. Hän on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja opiskelee liikunnan ohjaajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Koulukiusaaminen kuriin opiskelijoiden ryhmäpäivillä Muun muassa tekniikan ja liikenteen alan aloittaville opiskelijoille on järjestetty jo neljänä syksynä niin kutsuttuja ryhmäytymispäiviä. Päivien tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat tuntemaan toisensa muuallakin kuin kouluympäristössä. Hyödyt näkyvät selvästi, sillä koulun keskeyttämiset sekä koulukiusaaminen ovat merkittävästi vähentyneet ryhmäytymispäiville osallistuneiden oppilaiden ryhmissä. Vuoden 2006 syksynä päivät järjestettiin Joutenlammen leirikeskuksessa. Opiskelijat ovat mukana ryhmäytymispäivien ohjelman suunnittelussa. Tärkeitä ohjelmaosia ovat tiimiharjoitteet, joissa ryhmän päämääränä on toinen toistaan tukien ratkaista erilaisia ongelmia. Aikuiskoulutus 35 vuotta Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI vietti 35-vuotisjuhlia 28. syyskuuta. Samalla vihittiin käyttöön liiketalouden alan uudet tilat. Kutsuvierasjuhlaa vietettiin uusissa tiloissa Ketunpolulla buffet -tarjoilun, puheiden ja musiikin merkeissä. Puhujina kuultiin muun muassa koulutustoimialan johtajaa Anssi Tuomista sekä lääninsivistysneuvosta Pertti Kokkosta. Kainuun ammattiopiston kulttuurialan opiskelijat soittivat musiikkia kolmelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Juhlien kohokohta oli Reijo Heikkisen kirjoittaman aikuiskoulutuksen historian julkistaminen. Heikkisen teos Koulutuksella konkariksi. Kajaanin ammatillisen aikuiskoulutuksen vaiheita käsittelee EDUKAIn ja sen edeltäjien vaiheita sekä aikuiskoulutuksen merkitystä Kainuun alueelle. Kirjan kustansi Kajaanin kaupunki. 18

20 Toimintakertomus 2006

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueen tärkeänä

Pirkanmaan alueen tärkeänä VUOSIKERTOMUS 26 VUOSI 26: KASVUA, LAATUA, KOHTI TYÖELÄMÄN PALVELUTEHTÄVÄÄ Pirkanmaan alueen tärkeänä kasvun ja jatkuvuuden edellytyksenä on osaavan työvoiman saanti. Ikäluokkien pienentyessä ja suurten

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta,

Lisätiedot