Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 Hyvinvointiala Opintie KAJAANI Asemakatu 2 (hiusala) KAJAANI Kuhmontie 3 (Karhulanvaara) SUOMUSSALMI Kulttuuriala Timperintie KAJAANI Liiketalouden ala Vuorikatu KAJAANI alkaen: Ketunpolku KAJAANI Luonnonvara-ala HALLINTO Postiosoite PL 142, KAJAANI Puhelinvaihde (08) Faksi (08) Internet Sähköposti Rehtorit Johtava rehtori Artti Antila, puh , Rehtori/opetus Leo Niinikoski, puh , Rehtori/opiskelijapalvelut Jouni Leinonen, puh , Rehtori/aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI Kari Mattila, puh , Kirkkoahontie (Seppälä) LINNANTAUS Matkailu- ja ravitsemisala Opintie KAJAANI Asemakatu 2 (talouskoulu) KAJAANI Piilolantie KUHMO Kuhmontie 3 (Karhulanvaara) SUOMUSSALMI Teollisuustie VAALA Vuokattiopistontie VUOKATTI alkaen (matkailu): Kidekuja 2 (Snowpolis) VUOKATTI Tekniikan ja liikenteen ala Opintie KAJAANI Kirkkoahontie 3 (Komila) LINNANTAUS Piilolantie KUHMO Siikarannantie SUOMUSSALMI Teollisuustie VAALA Vuokattiopistontie VUOKATTI Aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI Ketunpolku KAJAANI

3 KAINUUN AMMATTIOPISTO Monialaista ammatillista koulutusta Kainuun ammattiopisto (KAO) on Kainuun maakunta -kuntayhtymän omistama kunnallinen liikelaitos. Monialainen oppilaitos antaa Kainuussa toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille kuudella koulutusalalla. Kiinteät toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Vaalassa. Aikuiskoulutuksella on toimipisteet myös Vantaalla ja Keminmaalla. Lisäksi autoala aloitti aikuiskoulutukset Virossa vuonna Kainuun ammattiopistossa opiskelee noin 1900 nuorta ja 1100 aikuista sekä noin 550 oppisopimusopiskelijaa. Työntekijöitä on noin 370 ja liikevaihto on noin 26 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Kainuussa on kymmenen kuntaa asukkaita yhteensä noin suurin kunta Kajaani, as. luku n opiskelu- ja työikäisiä (v. 2005) keskiasteen tutkinnon suorittaneita (v. 2004) JOHTOKUNTA Johtokunnan jäseninä ovat olleet vuonna 2006 seuraavat henkilöt varajäsenineen: Elli Ollikainen, puheenjohtaja, Kajaani Matti Huotari, varapuheenjohtaja, Kajaani Heikki Heikkinen, Kuhmo Päivi Malinen, Kajaani Minna Syrjä, Sotkamo saakka Merja Mäkinen, Kajaani alkaen varajäsen Antti Soininen Arto Okkonen, Kajaani Eero Sirviö, Kajaani varajäsen Heikki Kemppainen, Ristijärvi varajäsen Eero Suutari, Kajaani varajäsen Ritva Mäkeläinen, Suomussalmi varajäsen Karl Fonselius, Linnantaus varajäsen Antti Soininen, Kajaani varajäsen Teuvo Merilä, Suomussalmi varajäsen Taina Korhonen, Kajaani Johtokunta kokoontui tilivuoden aikana 6 kertaa. Johtokunnan esittelijänä on toiminut KAO:n johtava rehtori Artti Antila ja pöytäkirjanpitäjänä henkilöstöasiainhoitaja Marja Komulainen. ORGANISAATIOKAAVIO JOHTAVA REHTORI Artti Antila JOHTORYHMÄ YHTEISET PALVELUT henkilöstöhallinto taloushallinto suunnittelu ja kehittäminen AIKUIS- KOULUTUS- PALVELUT HYVINVOIN- TIALA KULTTUURI- ALA LIIKE- TALOUDEN ALA LUONNON- VARA-ALA MATKAILU- JA RAVITSEMIS- ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA rehtori Kari Mattila OPETUS rehtori Leo Niinikoski Kajaani Suomussalmi Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala OPISKELIJAPALVELUT rehtori Jouni Leinonen Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala 2

4 Toimialajohtajan katsaus vuoteen 2006 Vuosi 2006 oli Kainuussa monella tapaa myönteisten odotusten ja uutisten vuosi. Kainuu eli kokonaisuutena poikkeuksellisen vahvaa suhdannevaihetta ja tämä näkyi elinkeinoelämän vilkastumisena ja työllisyyden parantumisena monella sektorilla. Toivomme positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2007 ja huipentuvan päätökseen Talvivaaran kaivoksen käynnistymisestä. Vain työtä tekemällä syntyy hyvinvointia. Kainuun paraneva työllisyys luo mahdollisuuksia ja resursseja myös julkisen sektorin tarjoamalle palvelutuotannolle eli Kainuun kunnille ja Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Vuonna 2005 toimintansa aloittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä on keskeinen toimija hyvinvoinnin edistäjänä ja rakentajana. Kuntayhtymä tarjoaa maakunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä toisen asteen koulutuspalvelut. Kainuun maakuntaohjelma hyväksyttiin helmikuussa 2006 ja vuoden aikana laadittiin kokonaisvaltainen esitys Kainuun maakunta kuntayhtymän strategiseksi suunnitelmaksi vuosille Strategisena tavoitteena on, että maakunta pystyy vastaamaan toimintaansa kohdistuviin odotuksiin ja reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sekä pystyy parantamaan toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Maakunnan koulutustoimiala on kestänyt hyvin päättyneen vuoden muutosprosesseissa ja taloustilanne on säilynyt vakaana. Koulutustoimialalla opiskelijamäärien kehitys on laskeva ja kehitys tulee jatkossa vielä kiihtymään ikäluokkien pienenemisen takia. Syntynyt ikäluokka siirtyy toisen asteen koulutukseen aina 16 vuoden kuluttua, joten kukaan ei voi todeta, että opiskelijakehitys tuli täytenä yllätyksenä. Meidän on tunnustettava ja tunnistettava realiteetit, jotka sekä suomalaista että kainuulaista koulujärjestelmää tällä hetkellä heiluttavat. Oleellista on tarjota laadukasta ja kilpailukykyistä koulutuspalvelua vallitsevan kysynnän ja tarpeen mukaan. Jokainen opiskelija on yksilö ja hänellä on omat unelmansa tulevaisuudesta. Hän on aina yhtä tärkeä, oli hän yksi 40:stä tai yksi 4 000:sta. Koulutustoimiala kouluttaa opiskelijoita valtakunnallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille, koulutuksessa ei ole erillistä maakuntasarjaa. Uskomme vahvasti, että osa lähtijöistäkin palaa joskus maailmalta kotiseudulle ja heillä on runsaasti uusia ideoita mukanaan Kainuun kehittämiseksi. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä juuri nyt ja tämä avaa runsaasti työpaikkoja oppilaitoksista valmistuville nuorille ja aikuisille. Jatkossa ongelmana ei enää ole, että mistä saadaan työtä, vaan mistä saadaan työlle tekijät. Kainuun ammattiopiston vahvuuksina ovat jatkuva kehittämisaktiivisuus ja kiinteä yhteys omaan maakuntaan sekä selkeä toimintastrategia. Tällä johdonmukaisella ja vastuullisella toimintatavalla ammattiopisto on saavuttanut hyviä toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia sekä myös paljon tunnustusta maakunnan rajojen ulkopuoleltakin. Tällä toimintakulttuurilla on hyvä jatkaa edelleen. Haluan toivottaa koko ammattiopiston väelle aurinkoista kevättä, kesän odotusta ja jaksamista! Anssi Tuominen, koulutustoimialan johtaja 3

5 Johtavan rehtorin katsaus Kehittämistä perustehtävää unohtamatta Kainuun ammattiopiston toiminnassa viimeinen kymmenen vuotta on ollut koko Suomen ammatillisen koulutuksen kentässä ennennäkemätön muutoksen ajanjakso. Kymmenessä vuodessa on Kainuussa koottu kuuden eri omistajan viidenlaisissa järjestelmissä toimineet ammatillisen koulutuksen 14 organisaatioyksikköä yhdeksi kokonaisuudeksi Kainuun ammattiopistoksi. Kuvitelma oli, että Kainuun hallintokokeilun alkamisen jälkeen ei rakenteellisia muutoksia enää tapahdu. Tämä jää toteutumatta, kun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lainäädännön perusteella olemme aloittaneet Kuusamon kaupungin kanssa valmistelut Kuusamon ammatti-instituutin liittymisestä Kainuun ammattiopistoon. Kainuun ammattiopisto on selkeästi haluttu kumppani ja on mahdollista, että vastaavanlaisia muutoksia tapahtuu tulevaisuudessa lisää. Neuvottelut kuusamolaisten kanssa ovat olleet erittäin hyvähenkisiä ja yhdessä tulemme olemaan enemmän kuin erillisinä toimijoina. Kainuun ammattiopisto on tällä hetkellä suurten koulutuksen järjestäjien joukossa eturivissä. Olemme joka vuosi parantaneet sijoitustamme opetusministeriön tuloksellisuusarvioinneissa. Vuonna 2006 sijoituksemme arvioinnissa oli neljäs. Saavutus on merkittävä, sillä maakuntamme ei sijoitu valtakunnan vertailussa joukon parhaimpaan osaan. Tästä lähtökohdasta kehittäminen on haastavaa. Vain systemaattisella ja pitkäjänteisellä työllä on saavutettavissa ajassa kestäviä tuloksia. Keskeisessä asemassa tulevaisuudessakin on koko henkilöstön sitoutuminen ja positiivinen asenne. Koulutuksen laaja alueellinen saavutettavuus on yksi toimintamme lähtökohtia. Ikäluokkien pienentyessä on eri toimipaikkojen tulevaisuuden onnistunut suunnittelu erityisen tärkeää. Sotkamon toimipaikkaan on luontevasti löytynyt matkailukoulutuksen keskittämisen kautta toimiva linjaratkaisu. Yhteistyössä Sotkamon lukion ja Kuusamon ammatti-instituutin kanssa tavoitteemme on tehdä Kainuun ammattiopistosta valtakunnan merkittävin matkailukouluttaja. Kuhmon toimipaikkaan on rakennettu linjaratkaisu, jolla toimipaikan tulevaisuus voitaneen turvata ensi vuosikymmenelle. Suomussalmen toimipaikan osalta suunnittelu on aloitettu ja kuluvan vuoden loppuun mennessä saamme valmiiksi linjaukset tulevaisuuden haltuunottoon. Vaalan toimipaikan osalta on päätetty, että se lopetetaan opiskelijamäärän pienenemisestä johtuen keväällä Kaikkien muutosten ja kehittämisen keskellä on meidän aina muistettava perustehtävä: jatkuva uuden oppimisen mahdollistaminen, joka on elämänuralla menestymisen avain. Tämä tarkoittaa investointeja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja opiskelijalähtöisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen kehittämiseen. Tähän on Kainuun ammattiopisto valmis. Artti Antila, johtava rehtori 4

6 TALOUS Muutos-% ed.v. LIIKEVAIHTO , ,47 3,46 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,07-5,12 MUUT TUET JA AVUSTUKSET , ,54 3,88 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,48 17,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 16,06 Palvelujen ostot , ,08 19,01 HENKILÖSTÖKULUT , ,71 1,59 Palkat ja palkkiot , ,05 2,46 Henkilöstösivukulut , ,66-1,88 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,75 3,06 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 3,06 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,69-3,28 LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,45-32,35 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45-32,35 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,08-94,20 Korkotuotot ,82 194, ,22 Korvaus peruspääomasta , ,07-1,00 Viivästyskorot ja korotukset -600,16-906,55-33,80 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,00-100,00 Satunnaiset kulut ,00-100,00 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,37 7,46 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0, ,37-100,00 Poistoeron lisäys (-) ,00 Rahaston lisäys (-) ,37-100,00 Rahastojen vähennys (+) ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,44 0,00 INVESTOINNIT Vuoden 2006 investointien kokonaismäärä oli ,51. Investoinnit olivat käyttöomaisuusinvestointeja. 5

7 LIIKEVAIHDON JAKAUMA MENOJAKAUMA Osallistujien/ kumppaneiden omarahoitusosuus 1 % Muut yhteistoimintakorvaukset Opiskelijatyötuotot Noste-koulutus 1 % Työvoimakoulutus 15 % 2 % Liiketoiminnan 2 % muut kulut 11 % Muut myyntituotot 2 % Poistot ja arvonalentumiset 3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 % Palvelujen ostot 18 % Ammatillinen lisäkoulutus 7 % Valtionosuus, oppisopimus 7 % Valtionosuus, yksikköhinta 63 % Henkilöstökulut 58 % HENKILÖSTÖ Henkilöstö tulosyksiköittäin, yhteensä 367 henkilöä Tekniikan ja liikenteen ala 55 Kuhmo 12 Sotkamo 6 Suomussalmi 16 Vaala 5 Yhteiset palvelut 112 Matkailu- ja ravitsemisala 17 Luonnonvara-ala 10 Liiketalouden ala 21 Kulttuuriala 19 Hyvinvointiala 15 Aikuiskoulutus 79 Osa-aikaisuus huomioitu, sivutoimisia ei ole laskettu lukuun. Osa-aikaeläkkeellä on 31 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä Sukupuoli Vakinaiset Määräaikaiset Naiset 188/51,2% 50,75 38,22 Miehet 179/48,8% 49,78 44,05 6

8 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Vuonna 2006 KAO:n opetushenkilöstöllä on ollut 1096 koulutuspäivää ja muulla henkilöstöllä koulutuspäiviä on ollut 525. Keskimäärin opetushenkilöstöä kohti on ollut 4,3 koulutuspäivää ja muulla henkilöstöllä 4,7 koulutuspäivää henkeä kohden. Tykes - eli Työyhteisön kehittämishankkeessa keskityttiin tiimitoiminnan kehittämiseen muun kuin opetushenkilöstön osalta. Aikuiskoulutuksen hyvinvointialan henkilöstö vietti ryhmäytymispäivää Pyörteen tilalla erilaisia tiimitehtäviä ratkaisten. Palvelutakuu -hankkeeseen liittyviä kehittämistilaisuuksia järjestettiin ammatillisen perusopetuksen henkilöstölle. Tavoitteena oli kehittää uusia toimintatapoja toisen asteen koulutukseen. Tilaisuuksia veti Koulutusavain. Aikuinen oppijana -hankkeeseen liittyen kouluttajille järjestettiin koulutusta aikuisten opiskelullisten vaikeuksien tunnistamisesta, kohtaamisesta ja vaikeuksissa ohjaamisesta. Marraskuussa päättyneeseen Näyttötutkintomestarikoulutukseen osallistui KAO:lta 25 henkilöä. Joukossa oli sekä kouluttajia että tukipalveluhenkilöstöön kuuluvia. Koulutuksessa oli osallistujia myös KAO:n ulkopuolelta. Näyttötutkintomestarit v Kainuun ammattiopiston palkittuja - Vuoden Hyvä opettaja: Kari Määttä, ammatillinen perusopetus, tekniikan ja liikenteen opinto-ohjaaja. Palkinnon myöntää Oulun lääninhallitus. 7

9 Ammatillinen peruskoulutus elää ajassa ja menestyy Kainuun ammattiopisto on vakiinnuttanut asemansa osana Kainuun maakunnan koulutustoimialaa. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa muutostyö näkyi monin tavoin. Rakenteita uudistettiin ja uusia yhteistyömuotoja haettiin muun muassa koulutusten uudelleenjärjestelyillä ja verkostoitumalla muiden koulutuksen tarjoajien kanssa. Kainuun ammattiopiston toimintaa voidaan pitää menestyksellisenä. Tästä yhtenä osoituksena on opetusministeriön myöntämä tuloksellisuusraha vuodelle Sen perusteena ovat muun muassa opintojen päättävien hyvä työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin, keskeyttämisten vähäisyys ja panokset henkilöstön kehittämiseen sekä opettajien korkea kelpoisuus. Menestystä kuvaa myös nuorten osoittama kiinnostus KAO:n koulutustarjontaa kohtaan. Kevään 2006 yhteishaussa jokaista ammatillista perustutkinnon aloituspaikkaa kohti oli yli 1,3 ensisijaista hakijaa. Erityisen suosittuja olivat hyvinvointialan koulutusohjelmat ja jotkin tekniikan ja liikenteen alan koulutukset. Muutamiin koulutuksiin voitiin ottaa lisäryhmiä. Kolikon toisena puolena on valitettavasti täyttämättä jääneet aloituspaikat joissakin Kajaanin ulkopuolisissa koulutusohjelmissa. Menestyminen on vaatinut myös satsauksia. Henkilöstö on kehittänyt itseään vaivojaan säästämättä työnantajan tuella, mutta myös omin panoksin. Monissa yhteyksissä on puhuttu henkilöstön jaksamisesta, ja syystä. Tulevina vuosina on kiinnitettävä lisääntyvää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin. Asia on erityisen tärkeä, koska KAO:n henkilöstön keski-ikä on korkea ja näyttää kasvavan edelleen. Kiitän ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstöä aktiivisesta työpanoksesta työvuoden 2006 hyvän menestyksen saavuttamiseksi. Toivon intoa ja jaksamista uusiin haasteisiin tulevalle vuodelle. Leo Niinikoski, rehtori opetuspalvelut Aikuiskoulutuksen suuntana kasvu Toiminnan kasvu, kova kilpailu ja oman osaamisen kehittäminen olivat vuoden 2006 tunnuspiirteitä. Aikuiskoulutuspalveluissa toiminta kasvoi edellisvuodesta merkittävästi. Kasvu tuli erityisesti haastavampien, ja sen myötä kalliimpien, koulutusten toteuttamisesta. Oppilastyöpäivissä ei merkittävää kasvua ollut. Oman toiminnan kehittämisessä merkitsevää on erityisesti erilaisten oppijan ja oppimisen tuki- ja ohjausprosessien syvällisempi haltuunotto. Kilpailu on työvoimapoliittisten koulutusten saralla lisääntynyt. Kilpailussa pärjääminen ei ole onneksi vain hintakysymys, vaan hinnan lisäksi vaikuttavat mm. laatu, oppilaspalautteet ja työelämälähtöisyys. Kilpailu ei näillä näkymin ole vähenemässä, vaan uusiakin toimijoita on tulossa markkinoille. Oman osaamisen kehittäminen oli kuluneena vuonna yksi merkittäviä painotuksia, joka jatkuu myös lähivuosina. Henkilöstöstä osa oli Näyttötutkintomestarikoulutuksessa. Lisäksi oli projektien Aikuinen oppijana ja Verkossa kokien järjestämä opettajuuden ja ohjauksen taitoja ja tietoteknisiä valmiuksia kehittäneitä koulutuksia. Vuoden aikana aloitettiin valmistelut henkilöstön työelämäjaksojen toteuttamiseksi vuonna Vuodelle 2007 riittää haasteita ja uusia mahdollisuuksia. Maakunnan tuoreet positiiviset uutiset, Talvivaaran ympäristölupa ja Talgon / Transtechin uusi suunta, tulevat vaikuttamaan aikuiskoulutukseenkin. Näiden organisaatioiden palvelutarpeen tuottamat haasteet ovat samalla se juuri, josta kasvaa parempi, uudenlainen tulevaisuus. Aikuiskoulutuksen toiminta on jo edellisinä vuosina hioutunut hyvin tehokkaaksi. Tästä on ollut hyvä jatkaa ja lisätä tavoitteistoon henkilöstön osaamisen aktiivisempi ylläpitäminen ja erilaisten oppijoiden kohtaamistaitojen ja prosessien haltuunotto. Tämän kehityksen on mahdollistanut innostunut, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolle panostuksesta kuuluu suuri kiitos! Kari Mattila, rehtori Aikuiskoulutus 8

10 HYVINVOINTIALA, Kajaani Sosiaali- ja terveysala muuttui vuoden kuluessa hyvinvointialaksi. Ammatillinen peruskoulutus on kuluneen vuoden aikana verkostoitunut muiden alan kouluttajien kanssa. Yksi hedelmää kantanut hanke on hyvinvointialan yhteistyö Kuusamon ammatti-instituutin kanssa. Kuusamossa alkaa elokuussa 2007 lähihoitajakoulutus. Aikuiskoulutus Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto sekä päihdetyön ammattitutkinto aloitettiin uusina koulutuksina. Uusi koulutus oli myös vanhustyön erikoisammattitutkinto, joka toteutettiin verkkokoulutuksena. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 156 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 176 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 71 %, muuhun työhön 7 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 11%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Hiusalan perustutkinto/parturi-kampaaja 11 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito Kajaani 19 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, kuntoutus 16 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, mielenterveys ja päihdetyö 1 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 11 2 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 36 4 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 22 3 Yhteensä KULTTUURIALA, Kajaani Vuonna 2006 kulttuurialalla oltiin juurilla, kun tuli kuluneeksi 70 vuotta kulttuurialan esiäidin, Kajaanin naiskotiteollisuuskoulun perustamisesta Sotkamon mieskotiteollisuuskoulu yhdistettiin Kajaanin kouluun ja syntyi Kajaanin kotiteollisuuskoulu. Erilaisten vaiheiden kautta perinteisestä käsityöalan koulusta on kehittynyt monipuolinen Kainuun ammattiopiston kulttuuriala. Juhlavuoden kevätnäyttelyn teema oli Juurilla. Näyttelyllä tehtiin kunniaa perinteille, joiden pohjalta kulttuuriala on kasvanut ja jatkaa kasvuaan. 9 OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 285 Aikuiskoulutus - SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/artesaani, 17 lavaste ja messurakentaminen Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/artesaani, 8 tilasisustus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto/ 11 artesaani, design -vaatetus Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto/ 15 media-assistentti Vaatetusalan perustutkinto/pukuompelija 5 Musiikkialan perustutkinto/yhtye-/orkesterimuusikko 17 Yhteensä 73 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 31 %, muuhun työhön 21 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 19%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä )

11 LIIKETALOUDEN ALA, Kajaani Liiketalous muutti syyslukukauden alussa Vuorikadulta uusiin tiloihin Ketunpolulle Vimpelinlaaksoon. Tilat vihittiin käyttöön aikuiskoulutuksen 35-vuotisjuhlan yhteydessä syyskuussa. Liiketalouden koulutusohjelmat toimivat samoissa tiloissa Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston ja EDUKAIn ICT -alan kanssa. Liiketalouden ala järjesti avoimien ovien päivän uusissa tiloissa Liiketalouden alan kahviossa käy vilske. Liiketalouden alalta valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 33 %, muuhun työhön 18 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 11%. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 54 %, muuhun työhön 13 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 12 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 275 Aikuiskoulutus 15 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, markkinointi 35 Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, toimistopalvelu- ja tietohallinto 13 Liiketalouden perustutkinto/merkonomi, taloushallinto 12 Tietojenkäsittelyn perustutkinto/datanomi 13 Myynnin ammattitutkinto 8 1 Yhteensä

12 LUONNONVARA-ALA, Kajaani Pohjois-Karjalan ammattiopiston Valtimon yksikön kanssa sovittiin yhteistyöstä metsäkoneenkuljettajakoulutuksen aloittamiseksi elokuussa 2007 KAO:n Seppälän yksikössä. Aikuiskoulutus Kainuun ammattiopistosta tuli maamme pohjoisin golfalan koulutusta tarjoava oppilaitos. Luonnonvara-alan yksikössä Seppälässä tehtiin uusi koulutusalavaltaus, kun golfkentänhoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus suunniteltiin loppuvuoden aikana. Ensimmäinen koulutus saatiin käyntiin työvoimapoliittisena heti vuoden vaihduttua uuteen. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 81 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 17 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 40 %, muuhun työhön 12 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 4 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Maatalousalan perustutkinto/maaseutuyrittäjä 17 Karjatalouden ammattitutkinto 17 1 Puutarhatalouden perustutkinto/puutarhuri 9 Metsäalan perustutkinto/metsäluonnonhoitaja 7 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 15 Yhteensä MATKAILU- JA RAVITSEMISALA, Kajaani Leipomoalan ammatillinen peruskoulutus siirtyi Sotkamon toimipaikasta Kajaaniin. Elokuussa 2007 Kajaanissa alkaa elintarvikealan perustutkinnon leipomoalan koulutusohjelma. Koulutusohjelmasta valmistuu leipuri-kondiittoriksi. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen palveluala on kuluneen vuoden aikana verkostoitunut muiden alan kouluttajien kanssa. Verkostoitumisen kautta aloitettiin hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopisto, Matkailu- ja ravitsemisala SAVONIAn kanssa. Pohjois-Karjalan Aikuisopiston kanssa aloitettiin yhteistyö siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen järjestämisessä. Koulutuksissa tehdään yhteistyötä tietopuolisen koulutuksen ja näyttöjen järjestämisen kanssa. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 178 Aikuiskoulutus (koko Kainuu) 102 SUORITETUT TUTKINNOT (mukana talousala) Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 1 Matkailualan perustutkinto/matkailupalvelujen tuottaja 8 1 Catering-alan perustutkinto/suurtalouskokki 14 9 Catering-alan perustutkinto/palveluvastaava 1 Puhdistuspalvelujen perustutkinto 11 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 25 1 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 47 %, muuhun työhön 20 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 10%. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) 11 Yhteensä

13 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, Kajaani KAO anoi ja sai vuoden 2006 aikana odotetut laajennukset koulutuksen järjestämislupaansa. Tekniikan ja liikenteen alalla suunniteltiin ja valmisteltiin turvallisuusalan perustutkintokoulutus. Turvallisuusalan koulutuksia käynnistämään palkattiin projektipäällikkö, jonka tehtävänä oli luoda koulutuskonsepti alan perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa sekä lyhytkoulutuksia varten. Loppuvuodesta alettiin aktiivisesti markkinoida nuorille suunnattua turvallisuusvalvojan koulutusohjelmaa. Vuoden 2007 elokuussa alkava koulutus kiinnosti ennakkoon suuresti. Koulutuksista vastaamaan palkattiin yksi kouluttaja. Aikuiskoulutus EDUKAIn autoalan koulutukselle myönnettiin valtakunnallinen Autoalan pätevöitymisohjelman (APO) laatusertifikaatti maaliskuussa Sertifikaatin myöntämisperusteissa kiinnitetään huomioita koulutuksen laatutekijöihin, kehittämiseen sekä koulutusten ja suoritettujen tutkintojen määrään. Autoalalle perustettiin toimipiste Vantaalle, missä koulutetaan maahantuojia. Autoala jalkautui myös Baltiaan ja ensimmäiset koulutukset järjestettiin Virossa. ICT -ALA Aikuiskoulutus Tietoliikennelaboratorio -hanke aloitettiin loppuvuodesta 2006 Hankkeen tavoitteena on luoda Kainuun ammattiopistolle ja sen yhteistyökumppaneille valmiudet vastata elinkeinoelämän koulutustarpeisiin ja luoda uudenlainen oppimisympäristö tietoliikenteen alalle palvelemaan paikallisia yrityksiä. IT -pajatoimintaa kehitettiin Vuoden aikana kehitettiin uusi koulutusmuoto: IT -paja. IT -pajalla voi suorittaa A- ja AB-kortteja tai päivittää vanhentuneita tietoja. Pajalla toteutetaan koulutusiltoja, joilla on tietty A- ja AB-kortteja voi suorittaa myös itseopiskelupaketteina, jotka mahdollistavat ohjatun etäopiskelun. Opiskelu tapahtuu esimerkiksi verkkoon rakennetussa oppimisympäristössä ja etätehtävien avulla. OPISKELIJAMÄÄRÄT Opiskelijaa Ammatillinen peruskoulutus 682 Aikuiskoulutus (koko Kainuu); Tekniikka ja liikenne 259 ICT -ala 233 Valmistuneista on työllistynyt omalle alalle 39 %, muuhun työhön 19 % ja aloittanut päätoimisen opiskelun 4 %. (Lähde: Oulun lääninhallitus Sijoittuminen koulutusaloittain Oulun läänissä ) SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen Aikuiskoulutus peruskoulutus koko osa Logistiikan perustutkinto/autonkuljettaja 19 Autoalan perustutkinto/ajoneuvoasentaja 15 5 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 57 Raskaskonemekaanikon ammattitutkinto 5 Kone- ja metallialan perustutkinto/levyseppähitsaaja 2 5 Kone- ja metallialan perustutkinto/koneistaja 17 Koneistajan ammattitutkinto 1 Hitsaajan ammattitutkinto 4 Talotekniikan perustutkinto/lvi-asentaja Puualan perustutkinto/puuseppä 8 Saha-alan ammattitutkinto 1 9 Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 14 Rakennusalan perustutkinto/talonrakentaja Paperiteollisuuden perustutkinto/paperiprosessinhoitaja 16 Sähköalan perustutkinto/sähköasentaja 17 Sähköalan perustutkinto/automaatioasentaja 11 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja Tietojenkäsittelyalan perustutkinto, datanomi 15 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 30 Yhteensä

14 KUHMO Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku -työryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa Työryhmän tehtävänä oli selvittää Kuhmon toisen asteen koulutuksen tila ja tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2015 ulottuvalla tarkastelulla. Tarkastelussa otettiin huomioon koulutustarve, ikäluokkien kehitys, tilakysymys sekä koulutukseen kohdistuvat taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset. Työryhmä tuotti esityksen strategisista linjauksista ja tarvittavista toimenpiteistä, joissa määrittyy mm. Kuhmon ammatillisen koulutuksen opintolinjarakenne seuraavalle vuodelle. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan koulutus 13 Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 18 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 7 Rakennusala ja puuala 19 Puualan perustutkinto, puuseppä 5 Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 18 Matkailu- ja ravitsemisala Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki 12 Yhteensä 92 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 8 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 2 Puualan perustutkinto, puuseppä 4 Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 12 Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki 12 Yhteensä 31 SOTKAMO Matkailualan koulutus Sotkamossa siirtyi perinteikkäältä Vuokatinvaaran emäntäkoululta Snowpoliksen kiinteistöön. Samalla tehtiin opetuksellisia uudistuksia. Aikuiskoulutus Lokakuun alussa Sotkamossa aloitti erikoinen joukko rakennusalan perustutkinnon opiskelijoita: EDUKAIn työvoimakoulutukseen otettiin mukaan vain naisia. Naiset rakennuksille -koulutus on ensimmäinen Kainuussa. Ryhmään pääsi mukaan 10 opiskelijaa ja heidän odotetaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Matkailu- ja ravitsemisala Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori 8 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki 19 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 2 Matkailualan perustutkinto, matkailuvirkailija 10 Yhteensä 43 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori 7 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/ravintolakokki 5 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto/palveluvastaava 4 Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 2 Yhteensä 18 13

15 SUOMUSSALMI Japanista Suomussalmelle Kainuun ammattiopistolle syksyllä saapuneista kansainvälisistä vieraista kauimmaiset saapuivat Suomussalmen toimipaikan hyvinvointialan vieraaksi. Kahden japanilaisopiskelijan vierailu kesti lokakuun ajan. Lisäksi vieraaksi saapui kuusi sähköalan opiskelijaa Tshekin tasavallasta. Vaihto-opiskelijat tutustuivat oppilaitokseen sekä työelämään Suomussalmella. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Hyvinvointiala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 68 Matkailu ja ravitsemisala Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki 38 Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 7 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 25 Sähköalan perustutkinto, sähköasentaja 25 Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 18 Yhteensä 181 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Autoalan perustutkinto 10 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki 13 Kone- ja metallialan perustutkinto/koneistaja 4 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja 2 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja 18 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja, lapset ja nuoret 12 Yhteensä 59 VAALA Yhteistyö Vaalan kunnan kanssa päättyy ja tekniikan ja matkailualan koulutusohjelmiin Vaalaan ei enää 2006 otettu uusia opiskelijoita. OPISKELIJAMÄÄRÄT Ammatillinen peruskoulutus Matkailu- ja ravitsemisala Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 19 Tekniikan ja liikenteen ala Sähköalan perustutkinto, elektroniikka-asentaja 14 Yhteensä 33 SUORITETUT TUTKINNOT Ammatillinen peruskoulutus Matkailualan perustutkinto 10 Sähköalan perustutkinto/elektroniikka-asentaja 7 Yhteensä 17 14

16 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS Vuoden aikana saatiin järjestämislupa maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Koulutus alkaa elokuussa Ennakkoon kiinnostus oli suurta. Vuoden mittaisen koulutuksen tavoitteena on suomen kielen taidon parantaminen, ammatilliseen peruskoulutukseen hakeminen, työelämään valmentautuminen ja arkielämän perustietojen oppiminen. OPPISOPIMUSPALVELUT Oppisopimus kansainvälistyy EDUKAIn oppisopimuspalvelut sai yhdessä sotkamolaisen yhteistyökumppaninsa kanssa valtakunnallisen oppisopimuksen laatupalkinnon. Opetusministeriön myöntämä palkinto saatiin Kainuuseen ensimmäistä kertaa. Samaisen yhteistyökumppanin kanssa EDUKAI on kehittänyt oppisopimustoiminnan kansainvälisyyttä. Vuonna 2006 toteutettiin Kainuun ensimmäinen oppisopimuskoulutukseen liittyvä kansainvälinen työssäoppiminen. Lehtijuttuja laatupalkinnosta. OPISKELIJAMÄÄRÄ 853 (voimassa olevat oppisopimukset) Päättyneet oppisopimukset 238 NÄYTÖIN SUORITETUT TUTKINNOT - koko tutkinto osatutkinto 2 Työllistynyt Opiskelijamäärissä on mukana Noste-oppisopimusopiskelijat

17 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA HANKKEET Kainuun ammattiopiston tukipalveluihin kuuluva kehittämisyksikkö koordinoi ja toteuttaa KAO:n strategista kehittämis- ja laatutyötä sekä ylläpitää kehittämistyön toiminnallisia edellytyksiä. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa hankkeita, jotka tukevat perustehtävän suorittamista sekä parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia toimia myös kansainvälisillä työ- ja koulutusmarkkinoilla. Kehittämishankkeisiin haetaan rahoitusta lähinnä Euroopan Unionilta ja opetus- ja työministeriöltä. EU-rahoitteisia hankkeita oli vuonna 2006 käynnissä 11. Syksyllä päättyi ESR-rahoitteinen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen palvelutakuu -hanke ja EMOTR-rahoitteinen Kainuun maa- ja metsätalouden koulutushanke. Hankerahoitusta saatiin vuoden 2006 aikana euroa. Verkko-opiskeluympäristön esittelyä Verkossa kokien -hankkeen avoimien ovien päivillä. Hankkeen koulutukset päättyivät loppuvuodesta. Vuoden aikana alkaneet hankkeet KAO:lle tietoliikennelaboratorio Tietoliikennelaboratorio -hanke (EAKR) aloitettiin loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena on luoda Kainuun ammattiopistolle ja sen yhteistyökumppaneille valmiudet vastata elinkeinoelämän koulutustarpeisiin ja luoda uudenlainen oppimisympäristö tietoliikenteen alalle palvelemaan paikallisia yrityksiä. Aikuinen oppijana tunnistaa oppimisvaikeuksia Aikuinen oppijana -hankkeessa (ESR) kehitetään ja vakiinnutetaan Kainuun aikuiskoulutukseen ja työhallintoon ohjausjärjestelmä, joka palvelee ammatillista koulutusta vailla olevia työnhakijoita ja oppimisvaikeuksisia aikuisopiskelijoita. Näin madalletaan erilaisten aikuisten oppijoiden kynnystä hakeutua koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Snowpolis matkailun keskipisteenä Elokuussa alkaneen KAO:n matkailuosaaminen Snowpolis -ympäristössä - hankkeen (ESR) tavoitteena on rakentaa Snowpolikseen matkailualan monipuolisen oppimisen mahdollistava oppimisen toimintamalli, jossa painopisteenä on Vuokatin alue. Hankkeen päättyessä KAO: lla on käytössä Snowpolis -ympäristön oppimistoimintamalli, jolla voidaan vastata Kainuun maakunnan sekä lähialueiden matkailuosaamisen tarpeisiin. Koulutustoimelle yhteiset käytänteet Vuoden aikana käynnistettiin kaksi hanketta, joiden tavoitteena on yhtenäistää koulutustoimialan käytänteitä. Koulutustoimialan hallinnoima Monimuoto-opetuksen kehittäminen Kainuussa -hanke (ESR) luo esityksen monimuoto-opetuksen yhteisestä tavoitetilasta v KAO:n hallinnoima Maakunnan yhteiset koulutuspalvelut -hanke (ESR) vahvistaa yhteisten tukitoimintojen käytänteitä. Koulutustoimialan hanke toteutetaan KAO:n kehittämisyksikön hanketuella. Kainuun maa- ja metsätalouden koulutushanke 2 (EMOTR) Tavoitteena on luonnonvara-alan osaamisrakenteiden kehittäminen siten, että maaseutu- ja metsätalousyrittäjien on mahdollista aktivoitua omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Samalla heidän yritystensä kilpailukyky ja elinvoimaisuus paranee. Määrällisenä tavoitteena on muun muassa, että koulutettavia olisi yhteensä 480 henkeä. Kattavasti yrittäjille Syksyllä käynnistyneen Kattava -hankkeen (OPH) tuloksena yrittäjäasiakkaalle tarjotaan tämän liiketoiminnan kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista kehittäviä konkreettisia palveluja. Kansainvälisyys Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä ulkomaille opiskelijavaihtoon ja työssäoppimaan sekä mahdollistaa opettajien asiantuntijavaihto. Vuonna 2006 ulkomailla oli työssäoppimassa 48 opiskelijaa sekä 27 opettajaa ja 14 muuta henkilöstöä asiantuntijavaihdossa. Vaihdot suuntautuivat mm. Saksaan, Italiaan ja Sloveniaan. Opiskelijavaihdot ovat suurimmaksi osaksi Leonardo-, Comenius- ja Nordplus- ohjelmien rahoittamia. KAO isännöi yhteensä 32 ulkomaalaisen opettajan ja opiskelijan opintovierailua. Vuonna 2006 KAO oli mukana kuudessatoista kansainvälisyyshankkeessa. 16

18 TAPAHTUMIA JA UUTISIA Markkinointi ja viestintä uudistui Kainuun ammattiopiston markkinointi ja viestintä uudistui ja elokuussa työnsä aloitti kahden markkinointisuunnittelijan tiimi. Tiimi hoitaa ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen viestintää. Markkinointisuunnitelman tekeminen saatiin alulle ja markkinointiviestinnän yhtenäistäminen alkoi pikkuhiljaa. Asiakaslehti Syyskuussa alettiin julkaista oppilaitoksen omaa asiakaslehteä, Ketunpolkua, joka jaettiin kainuulaisille syyskuussa maakunnallisen sanomalehden liitteenä. Ensimmäinen lehti oli pilottinumero ja teemana oli 35 -vuotias aikuiskoulutus. Vuoden hyvä teko Joulukorttien lähettämisen sijaan KAO lahjoitti Kainuun keskussairaalan lastenosastolle viisi digitelevisioita. Lahjoituksen veivät perille johtava rehtori Artti Antila (kuvassa oik.) ja hyvinvointialan koulutusjohtaja Kaija Kähäri-Wiik (vas.). Ylilääkäri Pertti Varimo ja osastonhoitaja Raili Kaartinen pitivät viihdyttävää lahjaa erittäin tärkeänä osaston potilaille. Lahjoituksen arvo oli noin euroa. Minimessukiertue Kainuussa Aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI järjesti koulutuksen minimessukiertueen Kainuussa Noste -projektin puitteissa. Minimessukiertue pysähtyi Kuhmossa, Suomussalmella, Sotkamossa ja Kajaanissa. Koulutuksesta kiinnostuneita kävijöitä vieraili messuilla suhteellisen runsaasti. Messujen ohjelmassa oli muun muassa aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen esittelyä, tietoa koulutuksen eri rahoitusmuodoista, tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisvälineiden esittelyä. Koulutusasioihin liittyviin kysymyksiin olivat vastaamassa muun muassa työvoimatoimiston edustajat sekä aikuiskoulutuksen ammattilaiset. Messukahvien lomassa messuvieraat kävivät mittauttamassa verenpaineen ja verensokerin lähihoitajaopiskelijoilla. 17

19 Taitaja9 -kilpailut Vuoden 2006 Taitaja9 -kilpailujen Kainuun paikalliskilpailut järjestettiin Kainuun ammattiopistolla Voiton kisassa vei Suomussalmi. Kaikki Kainuun yläasteet olivat mukana Taitaja9 -paikalliskilpailuissa. Myös yläasteiden 8-luokkalaisia saapui vieraaksi ottamaan oppia seuraavaa vuotta varten. Kainuun työvoimatoimistojen ja TE -keskuksen henkilökuntaa kutsuttiin seuraamaan kisaa. Kisat pidettiin yleisölle avoimena tapahtumana ja kaikki kiinnostuneet kutsuttiin lehti-ilmoituksella katsomaan ysiläisten suorituksia ja tutustumaan Kainuun ammattiopiston tarjontaan. Nuorille vapaa-ajan ohjaaja KAO:ssa ryhdyttiin etsimään keinoja vaikuttaa opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaan ja palkattiin Kajaaniin vapaa-ajan ohjaaja. Vapaa-ajan ohjaaja Riia Memonen aloitti työnsä marraskuussa. Hän on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja opiskelee liikunnan ohjaajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Koulukiusaaminen kuriin opiskelijoiden ryhmäpäivillä Muun muassa tekniikan ja liikenteen alan aloittaville opiskelijoille on järjestetty jo neljänä syksynä niin kutsuttuja ryhmäytymispäiviä. Päivien tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat tuntemaan toisensa muuallakin kuin kouluympäristössä. Hyödyt näkyvät selvästi, sillä koulun keskeyttämiset sekä koulukiusaaminen ovat merkittävästi vähentyneet ryhmäytymispäiville osallistuneiden oppilaiden ryhmissä. Vuoden 2006 syksynä päivät järjestettiin Joutenlammen leirikeskuksessa. Opiskelijat ovat mukana ryhmäytymispäivien ohjelman suunnittelussa. Tärkeitä ohjelmaosia ovat tiimiharjoitteet, joissa ryhmän päämääränä on toinen toistaan tukien ratkaista erilaisia ongelmia. Aikuiskoulutus 35 vuotta Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut EDUKAI vietti 35-vuotisjuhlia 28. syyskuuta. Samalla vihittiin käyttöön liiketalouden alan uudet tilat. Kutsuvierasjuhlaa vietettiin uusissa tiloissa Ketunpolulla buffet -tarjoilun, puheiden ja musiikin merkeissä. Puhujina kuultiin muun muassa koulutustoimialan johtajaa Anssi Tuomista sekä lääninsivistysneuvosta Pertti Kokkosta. Kainuun ammattiopiston kulttuurialan opiskelijat soittivat musiikkia kolmelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Juhlien kohokohta oli Reijo Heikkisen kirjoittaman aikuiskoulutuksen historian julkistaminen. Heikkisen teos Koulutuksella konkariksi. Kajaanin ammatillisen aikuiskoulutuksen vaiheita käsittelee EDUKAIn ja sen edeltäjien vaiheita sekä aikuiskoulutuksen merkitystä Kainuun alueelle. Kirjan kustansi Kajaanin kaupunki. 18

20 Toimintakertomus 2006

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita

Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita KAIRA-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 ULOS KARUSELLISTA KOHTI TOIMIVAMPIA VÄLITYÖMARKKINOITA 1.4.2009 Ryhmä 3 Kainuu kohti muutosten ja mahdollisuuksien työmarkkinoita

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Pedagogiset huiput 2016 Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja 15.9.2016 Toiminta-alue Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) on maakunnan suurin ja valtakunnallisesti 12. suurin (138:sta) monialainen ammatillisen

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2016

Vankiloiden opetustarjonta 2016 Vankiloiden opetustarjonta 2016 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ajankohta Järjestäjä Helsingin lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) selliopiskeluna 3-4 kurssia

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot