TL6301 Mittaus- ja testaustekniikka Osa 2. Veijo Korhonen Syksy kevät 2007 TL6301

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TL6301 Mittaus- ja testaustekniikka Osa 2. Veijo Korhonen Syksy 2006 - kevät 2007 TL6301"

Transkriptio

1 TL6301 Mittaus- ja testaustekniikka Osa 2 Veijo Korhonen Syksy kevät 2007 TL6301 4,5 op 63 h Kirjallisuus: Spectrum and Network Measurements Electronic Test Instruments Theory and applications Lehto-Räisänen: Mikroaaltomittaustekniikka ym. Arviointi Tentit: 2 *välikoe tai loppukoe Harj.työ: hyväksytty 1

2 TL6301 Tavoitteet: Opiskelijat saavat kokonaiskuvan keskeisistä käytössä olevista testaustekniikoista. Lisäksi opiskelijat hallitsevat keskeiset mittaamisen vaativat parametrit ja parametrien mittaustilanteet Liitynnät muihin kursseihin TL5421 Mittausjärjestelmät TL5524 Elektroniikan mittaustekniikka, laboraatiot Mittaustekniikka Mittauksia käsittelevä tieteenhaara on metrologia. Metrologia sisältää kaikki mittauksiin liittyvät teoreettiset ja käytännölliset seikat, tekijät ja näkökohdat riippumatta mittausten epävarmuudesta ja tieteen tai tekniikan alasta. *************** Tekniikka ei ole eksakti tieteenala. Tekniikka on kokeellinen tieteenala, jonka tiedonsaanti on mittausten varassa. Mittausten suorittaminen on tekniikan alalla oleellinen tehtävä. Tyypillisesti mitataan fysikaalisia suureita, jotka on muutettu antureilla sähköisiksi signaaleiksi 2

3 Sisältö 1. Signaaliteoriaa 2. Mittaustekniikkaa 3. Testaus osana tuoteprosessia 4. Tilastolliset menetelmät 5. Design for testability, DFT 3. Testaus osana tuoteprosessia 3

4 3.1 Tuoteprosessi Suunnittelu Tuotekehitystestaus Suorituskykytestaus Ympäristötestaus Luotettavuustestaus Tyyppihyväksyntätestaus Valmistus Tuotantotestaus Käyttö Huoltotestaus Kierrätys Toimimattomien osien purkaminen ja romutus 3.2 Tuotekehitystestaus Toiminnallisuus Tuotemäärittely Tyyppihyväksyntä vaatimukset Laatu Luotettavuus: MTBF, FFR/BFR Käytettävyys: ergonomia Visuaalinen laatu: muotoilu, kuluminen Tuotannollisuus Testausaika, testauskattavuus Saanto: tilastolliset menetelmät Tuotevastuu Ympäristötestaus: EMC, EMI, ESD, IP jne. Testaustulosten arkistointi 4

5 3.2.1 Tuotekehitystestaus Suorituskykytestaus Määrittelyvaihe Piiri- ja systeemisimuloinnit: worst-case, MonteCarlo Laskelmat: saanto, läpimeno- ja testausaika, Prototyyppivaihe Parametrien mittaukset ja analyysit Tuotannollistamisvaihe Tuotannon saantoanalyysit Worst Case -analyysi Laskee virhearvion Asetetaan estimaatit virhelähteille ja summataan ne Antaa ylärajan virheelle Ei ota huomioon virheen jakaumaa Arvio liian pessimistinen saantoanalyysiin Nopea, suoraviivainen laskenta 5

6 Monte Carlo -analyysi Laskee epävarmuuden Simulointia toistetaan useita (satoja) kertoja Parametrit käyttäytyvät tilastollisesti Jakauma: keskiarvo, keskihajonta Huomioi koherenttisuuden (riippumattomat epävarmuudet) Antaa paremman arvion saantoanalyysiin Hitaampi, koska useita toistoja Saantolaskelma Saannon määräävät löydetyt viat Vikalähteitä Suunnittelu: mitoitus Vialliset komponentit: toimittajan laatu Tuotantoprosessi: pastanpaino, SMD, reflow jne. Vikojen todennäköisyyttä voidaan arvioida Simuloinnit: Monte Carlo Tuotantohistoria: vastaavien tuotteiden viat Tuotantoprosessin vaiheiden kyvykkyys: tuotantodata 6

7 3.2.2 Tuotekehitystestaus Ympäristötestaus Määrittelyvaihe Simuloinnit (FEM): mekaniikka, lämpö Laskelmat: toleranssianalyysi, FMEA Prototyyppivaihe Mittaukset ja analyysit: EMC/EMI, ESD, IP, lämpötestaus Tuotannollistamisvaihe Riskianalyysit: tuotevastuu Finite Element Method, FEM Laskentamenetelmä, jossa pisteverkon (grid) avulla saadaan 3D-malleja Käytetään Lämpösuunnitteluun (metalli, ilma, neste) Paljastaa mahdolliset ongelmakohdat Helpottaa jäähdytyksen suunnittelua Mekaanisten voimien analysointiin Kertoo rasituksen kohdistumisen Helpottaa tukirakenteen suunnittelua 7

8 FEM-simulointeja Päkiän rasitussimulointi (www.grc.nasa.gov) Moottorin lämpötila (www.swri.edu) Toleranssianalyysi Virhearvio: toleranssien summa Epätarkkuus: riippumattomien virhelähteiden neliösumma Käytetään mekaanisten kappaleiden välyksien suunnitteluun Työstöprosessin kyvykkyys = C p Muottien kuluminen 8

9 Failure Mode and Effects Analysis, FMEA Menetelmä suunnittelu- ja tuotantoriskien arviointiin Arviointi (Risk Priority Number, RPN) Todennäköisyys * Vakavuus * Löytymisen todennäköisyys = RPN Riski pienenee, jos jokin tulon tekijöistä pienenee Electro Magnetic Compatibility, EMC Yhteensopivuus muiden laitteiden kanssa Electro Magnetic Interference, EMI (Emissions) Säteilevät häiriöt Johtuvat häiriöt Häiriintyminen toisten aiheuttamasta häiriöstä Immuniteetti (Immunity) Säteilevä immuniteetti Johtuva immuniteetti 9

10 EMC-testaus Tuotekehitystestaus Tarkoituksena löytää häiriöt ja poistaa ne Lähikenttäprobe, TEM-aaltoputki, EMC-huone Pre-compliance-testaus Tarkoituksena varmistaa tyyppihyväksyntä Mittaa häiriötasot Mittauslaboratorio (EMC-huone) Compliance-testaus Virallinen tyyppihyväksyntä Akkreditoitu mittauslaboratorio Tuotantotestaus Tarkoituksena löytää vialliset laitteet EMC-testaus 10

11 ElectroStatic Discharge, ESD Sähköstaattinen purkaus, sähköisku Pyritään testaamaan, kestääkö laite staattisen sähkön aiheuttamia sähköpurkauksia Kolme erilaista testausmallia Ihminen (Human Body Model, HBM) Kone (Machine Model, MM) Varattu kappale (Charged Device Model, CDM) Ihmiskehomalli, HBM 11

12 ESD-luokat Class Class 0 Class 1A Class 1B Class 1C Class 2 Class 3A Class 3B Voltage Range < 250 volts 250 volts to < 500 volts 500 volts to < 1,000 volts 1000 volts to < 2,000 volts 2000 volts to < 4,000 volts 4000 volts to < 8000 volts >= 8000 volts ESD-testaus 12

13 Specific Absorption Rate, SAR Ominaisabsorptionopeus (engl.specific absorption rate, SAR) kertoo paljonko radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän energiasta absorboituu ihmiskehon kudoksiin Radiolähettimet: matkapuhelin, tukiasemat Magneettikuvaustutkimus Kodinkoneet: katodisädeputki (TV), mikroaaltouuni Teollisuus: induktiouunit Voimajohdot Hyväksyntärajat USA: Federal Communications Commission (FCC) on asettanut rajaksi 1.6 W/kg mitattuna 1 g kudosta EU: 2.0 W/kg mitattuna 10 g kudosta SAR Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilevien laitteitten turvallisuutta Matkapuhelimet testataan standardin IEC mukaan 13

14 Ingress Protection, IP IP luokitus (IP XY) Ensimmäinen numero (X) kertoo suojan kiinteitä kappaleita vastaan Toinen numero (Y) kertoo suojan vettä vastaan IP luokitus Taso Kiinteät aineet (X) Ei suojaa Yli 50 mm halkaisijaltaan Yli 12,5 mm halkaisijaltaan Yli 2,5 mm halkaisijaltaan Yli 1,0 mm halkaisijaltaan Pölysuoja, ei tiivis Pölytiivis Vesi (Y) Ei suojaa Pystysuuntainen 0 tippuva vesi Tippuva vesi 15 kulmassa Suihkutettu vesi Roiskevesi Vesisuihku Voimakas vesisuihku Tilapäinen upotus (1 m, 30 min) Jatkuva upotus 14

15 Lämpötestaus Lämpötila-alueet Commercial: ºC Industrial: ºC Military: ºC GSM: ºC Lämpötila-alue voi olla jaettu Normal: kaikki määräykset täytettävä Extreme: joissain määräyksissä helpotuksia Varastointilämpötila-alue voi poiketa käyttölämpötila-alueesta Tuotekehitystestaus Luotettavuustestaus Määrittelyvaihe Simuloinnit (FEM): mekaniikka/lujuus, lämpö Laskelmat: derating-analyysi, FIT Prototyyppivaihe Mittaukset ja analyysit: AST,HALT, MTBF/FFR, lämpökameramittaus, tärinä- ja pudotustestaus Tuotannollistamisvaihe Saantoanalyysit: takuukorjausarvio (tuotannosta karanneet viat ja MTBF/FFR) Vanhennus 15

16 Miksi luotettavuutta testataan? Tuotevastuu Laitteen tuotevastuu kestää koko laitteen eliniän Rikkoontuminen ei saa aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Kierrätys ja purkaminen oltava turvallista Takuukustannukset Takuuaikana rikkoontuneitten laitteitten korjauksen maksaa valmistaja Maine/Imago Helposti rikkoontuvat laitteet huonontavat valmistajan mainetta ja vaikeuttavat myyntiä Luotettavuustestaus Luotettavuustestauksessa pyritään saamaan selville laitteen rikkoontumisrajat Testaus on tilastollista ja siinä voi hyödyntää populaatiota Testausaika kumuloituu populaation koon mukaan Vikojen satunnaisuus ( kohina ) poistuu keskiarvoistuksessa 16

17 Kylpyammekäyrä Viat kpl Kuluminen Tuotannon aiheuttamat viat aika Derating Mikäli komponentin käyttöolosuhteet ylittävät tavanomaiset (normaalit), niin sen ominaisuudet saattavat muuttua Komponentin muuttuneet ominaisuudet voidaan laskea valmistajan tietojen tai oman kokemuksen pohjalta Deratingin avulla halutaan varmistua laitteen toiminnasta ja luotettavuudesta 17

18 Failure In Time, FIT Komponenteille voidaan määrittää vikataajuus eli FIT-luku, joka kertoo kuinka monta vikaa komponenttiin tulee keskimäärin aikayksikössä Laitteen sisältämien komponenttien vikataajuudet voidaan laskea yhteen Vikataajuuden käänteisluku kertoo vikaantumisvälin MTBF = ( FIT ) -1 Elinikätestaus Laitetta kuormittamalla etsitään vikaantuvia kohtia ja arvioidaan luotettavuutta Accelerated Life Time testing, ALT Käyttölämpötila nostetaan kulumisen nopeuttamiseksi Kiihdytyskerroin voidaan selvittää vertailuryhmän avulla Highly Accelerated Life Time testing, HALT Lämpötilaa vaihdellaan kylmän ja kuuman välillä Kosteus ja tärinä voidaan myös ottaa mukaan (HASS) Kiihdytyskerroin suuri mutta tarkkuus huono 18

19 Tärinä- ja pudotustestaus Kuljetus Laite kuljetuslaatikossa Käyttö Käyttöympäristön vaatimukset (koti, auto tms.) Korkeus Putoamisalusta Maanjäristys (Bellcore GR-63-CORE) Pysty- ja vaakasuuntainen värähtely Taajuus ja amplitudi vaihtelevat voimakkuuden mukaan Mean Time Between Failures, MTBF Vikaantumisväli kertoo keskimääräisen ajan vian syntymiseen (odotusarvo) Perustuu FIT-laskelmaan (epätarkka) Testaukseen (ALT, HALT) (suuntaa antava) Huoltodataan (tarkin) 19

20 Field Failure Rate, FFR Kertoo kuinka paljon vikoja löytyy suhteutettuna populaatioon Takuukorjausten määrä helppo arvioida Kumuloitunut populaatio hidastaa vikojen suhteellista muutosta Tuoteparannusten vaikutus Laatuongelmien vaikutus Batch Failure Rate, BFR, kertoo tuotantoerän (viikko, kuukausi tms.) vikaprosentin Nopeampi palaute käyttäjiltä korjauksista ja ongelmista FFR ja BFR jaetaan yleensä vikaluokkiin esim. paretodiagrammin avulla 3.3 Tyyppihyväksyntätestaus Viranomaishyväksynnät perustuvat: Akkreditoitujen mittauslaboratorioiden mittauksiin Viranomaismittauksiin Omiin tuotekehitysmittauksiin Asiakashyväksynnät yllämainittujen lisäksi Asiakkaiden omat mittaukset Kenttämittaukset Tuotantomittaukset 20

21 3.4 Tuotantotestaus Tavoitteena löytää virheelliset tuotteet Tuoteviat Hajonta Suunnitteluvirheet Tuotantoviat Tuotantoprosessin virheet Komponenttivirheet mahdollisimman nopeasti ja halvalla Mittaukset ja testerit Testausaika ja kattavuus Tuotantotestauksen tasot Komponenttitestaus Komponenttien tulotarkastus Moduulitestaus Laite koostuu useasta moduulista, jotka testataan erillään Yksikkötestaus Moduuleista kootaan yksiköitä, jotka testataan Laitetestaus Yksiköistä kootaan lopullinen laite, joka testataan Vanhennus Asiakkaalle toimitettavan laitteen luotettavuutta parannetaan ympäristötestauksella 21

22 Tuotantotestaus ja analyysi Suorituskykytestaus Mittaus Tulosten perusteella PASS/FAIL Viritys Mittaustulosten mukaan muutetaan suorituskykyä Testausdatan analysointi Keskiarvo ja keskihajonta, Cp ja Cpk Saanto First Time Passed Yield, FTPY: testivaiheen saanto ilman korjattuja laitteita/moduuleita Rolled yield: eri testivaiheiden saantojen tulo Regressio Kuinka mittaustulosten keskiarvot ja hajonnat muuttuvat ajan myötä Korrelaatio Kuinka mittaustulokset korreloivat keskenään Statistical Process Control, SPC Kuinka havaitut prosessipoikkeamat saadaan korjattua ennen kuin vikoja ilmenee Gage R&R Mittalaitteistojen väliset eroavaisuudet Luotettavuus Tyyppiviat Heikot kohdat Kuluminen Tuoteviat Karanneet viat Käyttövirheet Suunnitteluvirheet Ohjelmistoviat Elektroniikkaviat Mekaniikkaviat 3.5 Huoltotestaus 22

23 Huoltotestaus Huoltotesteri Tuotekehitys/tuotantotesteristä muunnettu Nopea vian määritys, hankalat viat valmistajalle korjattavaksi Uusimpien ohjelmistoversioiden lataus Vikamuistien lukeminen ja pyyhkiminen Parametrimittaus Laiteen suorituskyky mitataan Tarkentaa huoltotesterin tuloksia 4. Tilastolliset menetelmät 23

24 Tilastolliset menetelmät Tilastolliset menetelmät helpottavat mittaustulosten analyysiä Suurien datamäärien havainnollistaminen vaikeaa ilman tilastoja Poikkeavuuksien ja trendien löytäminen mittaustuloksista vaikeaa Tilastollisten tunnuslukujen käyttö tekee eri mittauksista vertailukelpoisia Suhteellinen muutos Cp, Cpk Tilastolliset menetelmät auttavat ongelmien paikallistamisessa ja ratkaisussa Saanto, regressio, Gage R&R Saanto Hyvien laitteitten määrä suhteessa valmistettuihin Keskimääräinen vikojen määrä per yksikkö (Poisson) Komponenttiviat Prosessiviat: juotos (aalto/reflow/käsin), viritys Suunnitteluviat: Cpk FTY = e -dpu, missä FTY = prosessi vaiheen saanto (first time yield) ja dpu= vikojen määrä yksikköä kohti (defects per unit) Rolled yield: koko prosessin saanto saadaan kertomalla vaiheitten saannot Y=FTY(1)*FTY(2)* *FTY(n) = e - dpu 24

25 Poisson-jakauma µ e P( k) = k! k µ Kaavassa k=onnistumisten määrä ja µ=onnistumisen odotusarvo Poisson-jakauman avulla voidaan laskea todennäköisyys sille, että tuotteessa on nolla (0) virhettä, kun lasketaan epäonnistumisen todennäköisyys (k=0 eli ei yhtään onnistumista) virheiden odotusarvolla (=dpu) Cp ja Cpk Keskiarvo µ=(1/n) x i Keskihajonta σ= [(1/n) (µ-x i ) 2 ] Prosessin kyvykkyysindeksi: C p C p = USL-LSL /(6*σ), missä USL=ylempi ja LSL alempi vaatimusraja Suunnittelun kyvykkyysindeksi : C pk C pk =min{c pl,c pu } C pl = µ-lsl /(3*σ) C pl = USL-µ /(3*σ) 25

26 Cp ja Cpk Cp kertoo, kuinka hyvin tuote ja valmistusprosessi sopivat vaatimusrajoihin Jos Cp on pieni (alle 1), niin vaatimukset on ylimitoitettu Tavoitteena Cp:lle voidaan pitää >2, jolloin pienet heilahtelut tuotteessa tai prosessissa eivät romahduta saantoa Jos Cp on pieni Tarkista, voiko vaatimuksia helpottaa Paranna prosessia ja/tai tuotetta (pienempi hajonta) Cpk kertoo kuinka hyvin keskiarvo on vaatimusrajojen sisällä Kun Cp = Cpk, niin keskiarvo on vaatimusrajojen keskellä Cpk ei voi olla suurempi kuin Cp Cpk:n tavoitearvona voidaan pitää >1,5 Pareto Vilfredo Pareton mukaan nimetty menetelmä perustuu havaintoon, jonka mukaan 80% virheellisistä tuotteista aiheutuu 20% mahdollisista syistä. Tätä sääntöä kutsutaan monesti myös 80/20-säännöksi. Paretoanalyysissä havaintoaineisto järjestetään jonkin prioriteettikriteerin perusteella. Analyysi etenee askelittain seuraavasti: 1. Rekistöröidään kaikki mahdolliset syyt 2. Mitataan syyt 3. Järjestetään mitatut syyt 4. Lasketaan kumulatiiviset summajakaumat 5. Piirretään paretodiagrammi 26

27 Pareto Gage R&R Testin avulla pyritään selvittämään mittaustapahtuman hajonta ja mahdollisesti vielä myös erottamaan mittauslaitteesta ja mittaajasta johtuvat hajonnat. Mittauksessa ilmenevä vaihtelu voi johtua tuotteesta, mittausvirheestä tai mittauslaitteen vaihtelusta. repeatability, toistettavuus on mittalaitteesta johtuva vaihtelua, joka tulee esiin, kun sama operaattori toistaa saman yksikön mittauksia samalla laitteella reproducibility, uusittavuus on mittausjärjestelmästä johtuva vaihtelu, joka tulee esiin, kun eri operaattorit mittaavat samaa yksikköä samalla laitteella 27

28 Gage R&R Kokonaisvarianssin kaava on σ 2 koko = σ2 tuote + σ2 mittaus Missäσ 2 koko = havaittu kokonaisvarianssi, σ2 tuote = tuotteesta aiheutuva varianssi ja σ 2 mittaus = mittaustapahtuman varianssi Mittauslaitteen keskihajonta on helpoin estimoida vaihteluvälin avulla. σ mittaus = R/d 2 Missä R=vaihteluväli ja d 2 =otoksen koosta riippuva vakio Gage R&R Toistettavuusvirhe aiheutuu pääsääntöisesti mittauslaitteesta ja uusittavuusvirhe mittaajista. Uusittavuus lasketaan mittaajien hajonnasta. Helpoiten sen saa laskettua, kun ensin laskee mittaajien vaihteluvälin keskiarvon ja siitä estimoi hajonnan. Toistettavuus saadaan selville, kun lasketaan eri mittaajien keskiarvon hajonta. Vastaavasti sen saa helpoiten laskettua estimoimalla keskiarvon vaihteluvälistä hajonta. 28

29 Gage R&R Uusittavuus : Vaihteluvälin keskiarvo: R m = 1/n R i Hajonnan estimaatti: σ uusittavuus = R m /d 2 Toistettavuus: Keskiarvojen vaihteluväli: R x = x max -x min Hajonnan estimaatti: σ toistettavuus =R x /d 2 Korrelaatio Kahden mittaustuloksen lineaarista riippuvuutta voidaan kuvata korrelaatiokertoimella +1 = pisteet sijaitsevat samalla nousevalla suoralla (positiivinen korrelaatio) -1 = pisteet sijaitsevat samalla laskevalla suoralla 0 = muuttujilla ei ole lineaarista riippuvuutta Korrelaatiokerroin ei ilmaise toisen asteen, logaritmista tms. epälineaarista riippuvuutta 29

30 Regressio Kahden muuttujan yhteyttä kuvaava matemaattinen malli on lauseke, jonka avulla voidaan laskea toisen muuttujan arvoja ensimmäisen muuttujan arvojen perusteella Jos muuttujien välinen yhteys on lineaarinen, niin mallina käytetään suoraa Muuttujien välinen yhteys voi olla myös epälineaarinen Mallinnetun regressiosuoran avulla voidaan ennustaa muuttujien käyttäytymistä Selityskerroin kertoo kuinka hyvin malli sopii mittaustuloksiin SPC Tilastollinen prosessinohjaus toimii hyvin myös järjestelmävirheiden tunnistamisessa ja ongelmien ratkaisutyökaluna. Ongelmien ratkaisu etenee kolmessa vaiheessa: 1. Prosessin nykytilan tilastollinen seuranta (havainto, arviointi) 2. Seurannassa havaittujen virheiden selvittäminen (diagnoosi) 3. Korjaustoimenpiteiden tekeminen (päätös, toteuttaminen) 4. Korjaavien toimenpiteiden vaikutuksen arviointi 30

31 Tilastollinen prosessin ohjaus Prosessi Käyttöönotto Toteuttaminen Havainto Tiedon keräys Päätös Toiminnan suunnittelu Diagnoosi Virheiden löytäminen Arviointi Tiedon analysointi Otanta Suuren perusjoukon (populaation) mittaaminen tarkasti voi olla vaikeaa, kallista ja aikaa vievää Otannalla voidaan mittauksien määrää vähentää ja saada kuitenkin tarkkaa tietoa koko perusjoukosta Otantamenetelmiä ovat Yksinkertainen satunnaisotanta: arvonta Systemaattinen satunnaisotanta: näyte määrävälein Ositettu otanta: näytteitä kaikista variaatiosta Ryväsotanta: otos suuremmasta otoksesta Otosta sanotaan edustavaksi, jos kuvaa hyvin perusjoukkoa eikä vääristä tuloksia 31

32 Otanta 2,5 2 1,5 1 Otoksen koon vaikutus keskiarvoon (keskihajonta =1, 95% epävarmuus) 0,5 0-0, ,5-2 -2,5 5. Testattavuussuunnittelu (Design for testability, DFT) 32

33 Testattavuussuunnittelu Testattavuus on otettava huomioon jo tuotteen määrittelyvaiheessa Tuotekehitystestaus HW-testaus Integroitujen piirien testaus SW-testaus Tuotantotestaus Huoltotestaus Hyvin suunniteltu testattavuus nopeuttaa mittaamista ja parantaa laatua Boundary Scan Perustuu IEEE standardiin Joint Test Action Group, JTAG, kehittää standardia Neljän signaalin sarjaväylä (Test Access Port, TAP) Test Data In, TDI Test Data Out, TDO Test Clock, TCK Test Mode Select, TMS (Test Reset, TRST on vaihtoehtoinen) Väylä johdotetaan piirilevylle Testausdata (testivektorit) luodaan erillisellä ohjelmistolla, jolla voidaan analysoida myös tulokset Pystyy löytämään juotosviat, testaamaan piirien toiminnan sekä lataamaan ohjelmistoja (muistit) Voidaan käyttää samanaikaisesti mm. ICT:n ja Flying Probe testauksen kanssa 33

34 Boundary Scan Itsetestaus Itsetestauksen avulla saadaan laite tai piiri testaamaan itseään Sisäänrakennettu testaus (Build In Self Test, BIST): piirin rakenteeseen on lisätty testauksen mahdollistavia lohkoja Ulosrakennettu testaus (Build Out Self Test, BOST): piirin ulkopuolelle on lisätty testausrakenteita Testitulokset voidaan lukea esim. Boundary Scan:in avulla Itsetestauksessa voidaan hyödyntää myös tuotteeseen rakennettuja testisilmukoita SW-silmukat: esim. DSP, CPU, muistit HW-silmukat: esim. lähetin-duplekseri-vastaanotin 34

35 BIST 35

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA 10.9.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN LAADUNVALVONTA... 2 1.1 Prosessin kyvykkyys... 2 1.2 Prosessin valvonta... 4 1.2.1 Kontrollikaavio keskiarvolle...

Lisätiedot

PETRI AHOMÄKI TOLERANSSIEN ANALYSOINTI JA DIMENSIOMITTAUS OSAVALMISTUKSESSA. Diplomityö

PETRI AHOMÄKI TOLERANSSIEN ANALYSOINTI JA DIMENSIOMITTAUS OSAVALMISTUKSESSA. Diplomityö PETRI AHOMÄKI TOLERANSSIEN ANALYSOINTI JA DIMENSIOMITTAUS OSAVALMISTUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Tikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Sähkötekniikan ja automaation laitos Heidi Huppunen Korkean lämpötilan testipiirilevyn suunnittelu ja toteutus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen

Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen Jaakko Virta Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 8.1.2015.

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS toimittanut Thua Weckström Helsinki 2002 Esipuhe Tämän ohjeen on laatinut metrologian neuvottelukunnan lämpötilatyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka DANIEL KUOSA VIKA- JA KUNNOSSAPITOTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN SUUR- JÄNNITEKYTKINLAITTEIDEN KUNNONHALLINNASSA

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2012 Reliability Systems Uutiset Tiivisteet valukoneissa Case Rautaruukki s. 3 Kunnonvalvontaa vesivoimalaitoksilla Case Pato s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

Kyösti Heikkinen KUUMAPURISTUSTELAN LÄMPÖTILAN MITTAUKSEN JA SÄÄDÖN KEHITTÄMINEN

Kyösti Heikkinen KUUMAPURISTUSTELAN LÄMPÖTILAN MITTAUKSEN JA SÄÄDÖN KEHITTÄMINEN Kyösti Heikkinen KUUMAPURISTUSTELAN LÄMPÖTILAN MITTAUKSEN JA SÄÄDÖN KEHITTÄMINEN KUUMAPURISTUSTELAN LÄMPÖTILAN MITTAUKSEN JA SÄÄDÖN KEHITTÄMINEN Kyösti Heikkinen Opinnäytetyö Syksy 2013 Automaatiotekniikka

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho 0 Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen Marko Isoaho Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Marko Helenius Toukokuu

Lisätiedot

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.) C LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Loppuraportti KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 17 LedTrix - Led-teknologian

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Six Sigma. Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä. Juhani Niiranen. TKI-Asiantuntija. Savonia-ammattikorkeakoulu

Six Sigma. Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä. Juhani Niiranen. TKI-Asiantuntija. Savonia-ammattikorkeakoulu Six Sigma Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä Juhani Niiranen TKI-Asiantuntija Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöala Sivu 2 / 19 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 DMAIC

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 0 Johdanto... 1 1 Keskiarvo ennustemallina... 2 2 Yhden selittävän muuttujan malli... 3 3 Useamman selittävän muuttujan malli... 6 4 Excel

Lisätiedot

Paavo Leskinen. Laitteisto termoelementtien epähomogeenisuuden mittaukseen. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto

Paavo Leskinen. Laitteisto termoelementtien epähomogeenisuuden mittaukseen. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Paavo Leskinen Laitteisto termoelementtien epähomogeenisuuden mittaukseen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot