MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua"

Transkriptio

1 MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua

2 2 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

3 MNS-pienjännitekojeisto Turvallisuusnäkökohdat Tässä esitteessä esitetyt turvallisuutta korostavat yksityiskohdat koskevat kaikkia MNS-perheen kojeistoja. Keskusten tekniset kuvaukset ja tiedot ovat tarkemmin esitettyinä seuraavissa asiakirjoissa: MNS System Guide 1TGC902030B0201 MNS is Järjestelmäohje 1TFC902008B1801 Sisällys 5 Tutkittua henkilöturvallisuutta ja käyttövarmuutta 6 Rakenteen tarkastus käyttäjän hyöty 8 Valokaarisuojaus 14 Kotelointiluokat (IP-luokka) 16 Sisäinen osastointi 18 Maanjäristys- ja tärinäsuojaus 19 Nollajohtimen mitoitus MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 3

4 4 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

5 Henkilöturvallisuus Tutkittua henkilöturvallisuutta ja käyttövarmuutta MNS-kojeiston keskeiset turvallisuusperiaatteet Korkean turvallisuustason yleisperiaate on korkea henkilöturvallisuus käyttövarmuudesta tinkimättä. Henkilöturvallisuus ja käyttövarmuus muodostuvat kahdesta elementistä: 1. Aktiivinen suojaus Vian vaikutusten ehkäiseminen aktiivisilla komponenteilla. 2. Passiivinen suojaus Vian syntyminen ja sen leviäminen pyritään estämään MNS-kojeistoissa rakenteellisilla ratkaisuilla, jolloin vauriot kojeistossa minimoidaan. Standardin IEC kaikkia ohjeita noudattamalla taataan henkilöturvallisuuden ja käyttövarmuuden perustaso. ABB ylittää tämän standardin vaatimukset tapauksissa, jolloin vahinkoalttius on suuri tai on otettava huomioon erityisriskit (esimerkiksi maanjäristysriski). Siksi asennettujen MNS-kojeistojen käytettävyys maailmanlaajuisesti on lähes 100 %. Kuten oheisesta kaaviosta näkyy, niin erityistapauksissa huomioidaan lisätoimenpiteet, mikä tarkoittaa esimerkiksi optimoitujen materiaalien tai erityisrakenteiden käyttöä. Kojeiston turvallisuustaso MNS IEC Sovelluksen vaatimustaso Esimerkki: Valokaaren kestoa koskevien standardien ja testien kehittäminen Jo vuonna 1979 ABB suoritti ensimmäiset valokaaritestit MNS-kojeistolla, jotka vielä silloin perustuivat keskijännitestandardeihin VDE 0670 ja IEC sekä PEHLA-standardeihin. Tuolloin huomion keskipisteenä oli ennen kaikkea henkilöturvallisuus. Ensimmäinen kansainvälinen pienjännitekojeistojen valokaaritestejä koskeva standardi julkaistiin 1996 (IEC VDE 0660 osa 500, lisälehti 2). Testin tarkoitus oli tutkia mahdollisen valokaaren vaikutuksia käyttöhenkilökunnan turvallisuuteen. Vuodesta 1979 ABB on suorittanut myös käyttövarmuutta koskevia valokaaritestejä. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 5

6 Rakenteen tarkastus käyttäjän hyöty IEC jaottelee keskuksen ominaisuuksia koskevat testit seuraavasti: rakenteen tarkastukset (kohta 10) kappaletarkastukset (kohta 11). Rakenteen tarkastukset 10.1 Rakenteen tarkastukset Rakenteen tarkastuksilla varmistetaan, että tietty keskusrakenne (-järjestelmä) täyttää standardissa esitetyt vaatimukset. Rakenteen tarkastukset tehdään keskukselle tai sen saman- tai vastaavanlaisena valmistetulle osalle. Testit on suoritettava valmistajan aloitteesta. MNS-kojeistolle tehdään laajat standardien mukaiset rakenteen tarkastukset mahdollisimman korkean turvallisuusasteen takaamiseksi. Testit tehdään standardin mukaan kojeiston tai sen suoritusarvojen kannalta kaikkein kriittisimmille sovelluksille. Näiden testien tulokset soveltuvat eri jakokeskuksille (IEC ; DIN EN / VDE 0660 osan 500 mukaisesti). Standardin mukainen turvallisuustaso ja tuotteen tasalaatuisuus taataan noudattamalla tiukasti kyseisiä suunnittelu- ja valmistusohjeita. Tyyppitestit (IEC mukaan) Lämpenemistestit (10.10) Jännitetestit (10.9) Oikosulkukestoisuuden testaus (10.11) Suojamaadoituspiirin koestus (10.5) Ilma- ja pintavälien tarkastus (10.4) Mekaanisen toiminnan tarkastus (10.2) Kotelointiluokan tarkastus (10.3) Käyttäjien ja laitoksen saavuttamat hyödyt Keskuksen ja laitteiden käyttöikä pitenee. Tulipalovaara vähenee. Ylijännitevahingot vältetään. Oikosulku saattaa johtua ulkoisista tekijöistä. Keskuksen mekaanisella rakenteella vastustetaan oikosulkuvoimia ja rajataan oikosulku syntymispaikkaansa. Tulipalovaara estetään. Hengenvaarallisten jännitteiden syntyminen jännitteelle alttiisiin osiin vältetään. Käyttöturvallisuus taataan myös tilanteissa, joissa kojeiston runko-osat jostakin syystä joutuvat jännitteelle alttiiksi. Ympäristöolosuhteet saattavat heikentää eristyksen laatua (esim. saasteet). MNS-kojeistoa voidaan käyttää ankarissa ympäristöoloissa. Liikkuvien osien ja laitteiden käyttöikä pitenee. MNS ylittää standardivaatimukset. Tehokas jännitteisten osien suojaus. Nesteen ja vieraiden kappaleiden pääsy kojeistoon estetään. Toiminnan turvallisuuden takaaminen. 6 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

7 RAKENTEEN TARKASTUS MNS-kojeiston valmistuksen aikana suoritettavat kappaletestit 11 Kappaletarkastukset Todentamisen tarkoituksena on löytää viat materiaaleissa ja työssä ja varmistaa valmistetun keskuksen kunnollinen toiminta. Keskuksen valmistaja päättää tehdäänkö kappaletarkastukset valmistuksen aikana ja/tai valmistumisen jälkeen. Soveltuvassa tapauksessa kappaletarkastuksella vahvistetaan että rakenteen tarkastus on tehty. Kappaletarkastusta ei vaadita tehtäväksi keskukseen sisältyvillä kojeille ja itsenäisille komponenteille, jos ne on valittu kohdan mukaisesti ja asennettu laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkastus koostuu seuraavista luokista: 1) Rakenne (ks ) a) kotelon kotelointiluokka b) ilma- ja pintavälit c) suojaus sähköiskulta ja suojapiirien eheys d) sisäänrakennettujen komponenttien liittäminen e) sisäiset sähköpiirit ja liitokset f) ulkoisten johtimien liittimet g) mekaaninen toiminta. 2) Suorituskyky (ks ) a) sähköiset ominaisuudet b) johdotus, käyttöominaisuudet ja toiminta. Kappalekokeet (IEC :n vastaava kohta) Johdotusten tarkastus ja tarpeen vaatiessa sähköisen toiminnan testaus (11.10) Eristystason testaus (11.9) Suojausjärjestelmien ja maadoituspiirien sähköisen jatkuvuuden tarkastus (11.4) Käyttäjien ja laitoksen saavuttamat hyödyt Varmistetaan ohjauspiirien oikeellisuus. Käyttöönotto asennuspaikalla nopeutuu. Jännitekokein varmistetaan, että kojeisto ja sen komponentit omaavat riittävän eristystason. Varmistetaan, että kojeiston järjestelmät toimivat, ja että kojeiston osat maadoittuvat kunnolla, jotta vaarallisia kosketusjännitteitä ei synny missään vikatilanteessa. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 7

8 Valokaarisuojaus Valokaaritestaukset tehdään IEC mukaan Tämä tekninen selostus koskee IEC mukaan valmistettuja pienjännitekeskuksia. Testauksesta sovitaan valmistajan ja käyttäjän välillä eikä sitä voida pitää tyyppitestinä. Testin nimenomaisena tarkoituksena on arvioida keskuksen kykyä rajoittaa keskuksen sisällä syntyvästä valokaaresta aiheutuvia henkilöriskejä. Testin tarkoitus on laajentaa IEC standardi kattamaan myös käyttövarmuutta. Toistaiseksi vain normin VDE 0660 osan 500 (luonnos maaliskuu 2001) lisälehti 2 antaa testausohjeet käyttövarmuusriskien rajoittamiseksi. Huolimatta yhä kasvavista pienjännitekeskusten valmistus- ja käyttökokemuksista on yhä edelleen olemassa pieni valokaaren syntymismahdollisuus. Valokaari voi syntyä: ulkoisista syistä (esimerkiksi jokin työkalu tai muuta materiaalia on huolto- tai muutostöiden aikana unohtunut keskuksen sisään) kun likaa epäsuotuisissa ympäristöoloissa kerääntyy tukieristinosiin. Jos käyttöympäristössä syntyneet kaasut tai lika pystyvät kehittämään virtaa johtavan sillan kahden viereisen vaiheen välille, syttyy useampien tuhansien ampeerien suuruinen ja lämpötilaltaan jopa C valokaari. Tällaiset olosuhteet synnyttävät kojeiston sisään valtavan paineen. Valokaaren palamisajan merkitys: käyttö- ja huoltohenkilökunnan turvallisuus kääntäen verrannollinen valokaariaikaan käyttövarmuutta voidaan lisätä, jos vahingot pystytään rajoittamaan kojeiston sisälle ja sammuttamaan valokaari tietyn alueen tai kentän sisällä. MNS-kojeistossa ensisijaisesti huomioidut seikat valokaarisuojauksen kannalta 1. Aktiivinen suojaus 2. Passiivinen suojaus ABB:n MNS-kojeiston perusperiaate on, että ensisijaisesti Valokaari rajoitetaan sille alueelle, jossa se syntyy, jolloin estetään valokaaren syntyminen suunnittelemalla mahdolliset vahingot voidaan minimoida. ja mitoittamalla laitteet mahdollisimman luotettaviksi sekä varustamalla kojeisto valokaarireleellä. 8 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

9 VALOKAARISUOJAUS Rakenteelliset ratkaisut parhaan mahdollisen aktiivisen ja passiivisen valokaarisuojauksen saavuttamiseksi: Kohde Kojeiston osastointi Kokoomakiskosto Pystysyöttökiskosto Toimintayksiköiden kennot Kokoomakiskot Osastoinnilla on estetty: vaarallisten jännitteisten osien koskettaminen vieraiden esineiden joutuminen kojeistoon. IEC IEC kohta 8.2 Kokooma- ja pystysyöttökiskojen välille ei tarvita osastointia. Kokoomakiskot suojataan koteloinnilla: Suojausluokan on oltava vähintään IP2X (tai vaihtoehtoisesti IPXXB). Huom. IEC kohta 8.2 osastointimuoto IP2X kattaa osastointimuodon IPXXB. MNS-kojeiston erityisratkaisut korkean henkilöturvallisuuden ja käyttövarmuuden takaamiseksi Kokoomakiskoston osastointi omaan tilaansa. Pystysyöttökiskot on upotettu kojeiston monitoimiseinään, jossa toteutuu vaihe-eristys. Sisäisen osastoinnin kotelointiluokka on vähintään IP20. Maksimaalinen suojausvaihtoehto: Kokoomakiskot ovat täysin vaiheeristetyt. Kokoomakiskotila Pystysyöttökiskotila ja monitoimiväliseinä Vikavapaa alue (fault free zone) Tiiviit läpiviennit Kokoomakiskot Tukieristimet Läpiviennit Pääkosketinjärjestelmä IEC ei määrittele vaatimuksia kiskostojen tukieristimistä ja läpivientien tiiveydestä eikä huoltovaatimuksista. IEC ei määrittele vaatimuksia koskien: vaihe-erotusta pääkoskettimen rakennetta. Huoltovapaa rakenne lukkoruuvien ja kartioaluslaattojen avulla. Tiivis liitäntä: kokoomakiskojen ja pystysyöttökiskojen välillä kokoomakiskojen ja toimintayksiköiden sisäisten kiskojen välillä. Ulosvedettävien yksiköiden vaihe-eristetyt koskettimet. Kosketinsuojus huolehtii vaihe-eristyksestä, kun yksikkö on liitettynä kojeistoon. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 9

10 VALOKAARISUOJAUS Rakenteelliset ratkaisut parhaan mahdollisen aktiivisen ja passiivisen valokaarisuojauksen saavuttamiseksi: Kohde Vikavapaa alue IEC IEC kohta Oikosulkusuojaamattomien johtimien valinta ja asentaminen oiko- ja maasulun mahdollisuuden pienentämiseksi. MNS-kojeiston erityisratkaisut korkean henkilöturvallisuuden ja käyttövarmuuden takaamiseksi Vikavapaa alue saadaan aikaiseksi monitoimiväliseinä- ja koskettimien suojarakenteen sekä kaksoiseristetyn kaapelin avulla. Takaa erinomaisen suojan kiskoston ja lähtöyksikön oikosulkusuojan välille. Kokoomakiskosto Pystysyöttökiskosto Vikavapaa alue Kosketinrakenteiden ja johdinten eristyksen erityisvaatimukset Oikosulkusuoja Vikavapaan alueen määritelmä: Termiä vikavapaa alue käytetään kuvaamaan kentän sisällä olevaa aluetta, joka koostuu pystysyöttökiskoista, pääkoskettimista ja lähtöyksikön oikosulkusuojasta. IEC kohdan mukaan: Normaaleissa käyttöoloissa mahdollisuus maasulkuun ja sisäiseen oikosulkuun vaiheiden välillä on hyvin vähäinen. Näin ollen valmistaja voi vähentää lähtöyksiköiden komponenttien oikosulkukestoisuutta (pystysyöttökiskot mukaan lukien) oikosulkusuojan jälkeisen oikosulkukuorman tasolle. 10 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

11 VALOKAARISUOJAUS Kohde Vertaileva pintavirtaindeksi CTI Eristemateriaaliryhmät IEC IEC kohta Vaadittu minimi: Materiaaliryhmä IIIb = CTI-arvo MNS-kojeiston erityisratkaisut korkean henkilöturvallisuuden ja käyttövarmuuden takaamiseksi MNS-standardi: Materiaaliryhmä II = CTI-arvo Ilmavälit Kiskojen välillä Pystysyöttökiskojen välillä nimellisellä 12 kv syöksykestojännitteellä (U imp ) Kokoomakiskojen väliset pintavälit Pystysyöttökiskojen väliset pintavälit IEC kohta ja taulukko 1 Vaadittu ilmaväli on vähintään 14 mm. IEC kohta ja taulukko 2 Vaadittu välimatka on vähintään 14 mm 1000 V:n eristysjännitteellä. IEC kohta ja taulukko 2 Vaadittu välimatka on vähintään 14 mm 1000 V:n eristysjännitteellä. MNS-kojeiston ilmaväli on 20 mm. MNS:n kiskostojärjestelmän pintavälit ovat 30 mm. MNS:n pystysyöttökiskojärjestelmän pintavälit ovat 20 mm. Ilmaväli Pintaväli Johtava osa (kisko) Eristysmateriaali Johtava osa (kisko) MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 11

12 VALOKAARISUOJAUS Valokaarenkestoisuuden kriteerit IEC Henkilösuojauksen kriteerit Ovien, kansien jne. lukitukset estävät ovien avautumisen. 2 Kojeistosta ei saa lentää mitään vahinkoa aiheuttavia osia. 3 Valokaari ei synnytä maalin, tarrakilpien tms. palamisesta syntyvän kuumuuden vaikutuksesta aiheutuvia reikiä kotelointiin. 4 Kansiin asennetut mittarit ja osoittimet eivät syty tuleen (tässä arviossa ei huomioida maalin tai tarrakilpien palamisesta syttyviä mittareita). 5 Myös kaikkien laitteiden maadoitusten on säilyttävä toimintakuntoisina. VDE0660 osa 500 (luonnos maaliskuu 2001 lisälehti 2) Käyttövarmuuden arviointiperusteet järjestelmätoimintojen suojaus mukaan lukien 6 Valokaari on rajoitettava tietylle alueelle eikä se saa syttyä uudelleen viereisillä alueilla. 7 Kojeiston jännitteiseksi otto (hätätoimintona) on oltava mahdollista, kun vika on korjattu ja/tai tietyn alueen toimintayksiköt on erotettu tai poistettu. Ennen jännitteen kytkemistä on tehtävä hyväksytty jännitekoe 1,5 kertaisella nimelliskäyttöjännitteellä 1 minuutin ajan. Testin suoritus ja MNS:llä saavutetut tulokset Syöttökatkaisija on valittava siten, että se kestää syntyvää oikosulkuvirtaa vähintään 0,3 sekunnin ajan valokaaren syttymishetkestä alkaen. MNS:llä saavutetut tulokset: henkilösuojausta koskevat kriteerit 1-5 toteutuvat järjestelmäsuojausta koskevat kriteerit 6-7 toteutuvat. IEC 61641:n testin kestoa koskeva huomautus: Kun kojeisto on tarkoitettu syötettäväksi muuntajasta, kojeiston pääkojeen oikosulkuvirtakestoisuus valokaarioikosulussa pitää yleensä olla 0,3 sekuntia, jotta suurjännitepuolen suojalaitteet voisivat toimia. 12 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

13 VALOKAARISUOJAUS Valokaaren syttymispisteet e a d c b Huom. Valokaaren syttymistestiä pisteissä b) ja c) ei tarvita, koska ne sijaitsevat valokaarisuojatulla alueella. Katso IEC kohta MNS on kuitenkin testattu vastaamaan täysin tätä vaatimusta. Syttymispiste a Ulosvedettävän moduulin oikosulkusuojan alapuolella (sulake tai MCCB oikosulkua rajoittava katkaisija). Virta katkeaa sulakkeen 300 ms katkaisuajan sisällä. Testeissä aika oli 2-10 ms. Valokaari on itsestään sammuva. Keskus säilyy toimintakuntoisena. Syttymispiste b Ulosvedettävän moduulin oikosulkusuojan yläpuolella (sulake tai katkaisija ei rajoita oikosulkuvirtaa). Komponentit testataan kestämään oikosulkua 300 ms ajan. Valokaari sammuu itsestään. Syttymispiste c Monitoimiväliseinään upotetut pystysyöttökiskot Komponentit testataan kestämään oikosulkua 300 ms ajan. Valokaari sammuu itsestään. Syttymispiste d Syöttökenttä ennen ilmakatkaisijaa Valokaaren kestoaika rajoitetaan testiasetuksella 30 millisekunniksi. Vahinkojen pienentämiseksi MNS on suunniteltu seuraavasti: Tapaus d1) Tyyppitestein on varmistettu: Ilmakatkaisijan syöttö- ja lähtökoskettimien välissä ei ole valokaaren liikkumista estävää suojusta. Ilmakatkaisijan syöttöpuolella (suojaamattomalla puolella) sytytetty valokaari etenee ilmakatkaisijan lähtöpuolelle (suojatulle puolelle). Ilmakatkaisija katkaisee virran asetetun katkaisuajan sisällä (alle 300 ms:ssa), jolloin valokaari sammuu ja vahingot jäävät vähäisiksi. Tapaus d2) Ilmakatkaisija ei rajoita valokaarta. Valokaari sytytetään ilmakatkaisijan syöttöpuolella (suojaamattomalla puolella). Valokaari estetään etenemästä ilmakatkaisijan lähtöpuolelle (suojatulle puolelle). Komponentit kestävät valokaarta 300 ms ajan. Virta katkaistaan 300 ms kuluttua, jolloin valokaari sammuu. Syttymispiste e Pääkiskot Tapaus e1) Täysin eristetyt kiskot, ei kantapistettä. Valokaarta ei voi sytyttää. Tapaus e2) Testin aikana syötön katkaisija on mekaanisesti estetty katkaisemasta. Valokaari kulkee kiskojen ääripäihin. Virta katkeaa 300 ms kuluttua ja valokaari sammuu kiskoston päässä. Tapaus e3) Testin aikana syöttökennon ilmakatkaisija rajoittaa oikosulkuvirtaa. Ilmakatkaisija katkaisee virran nopeasti asetetun katkaisuajan sisällä vähemmässä kuin 300 ms:ssa. Valokaari sammuu ja vahingot jäävät vähäisiksi. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 13

14 Kotelointiluokat (IP-luokat) Keskusten kotelointiluokat Keskusten kotelointiluokka eli kosketus-, vesi- ja vierasainesuojausaste merkitään tunnuksella IP standardin IEC (IEC kohdan 8.2.2) mukaisesti. Kotelointiluokka on myöskin rakenteen tarkastusten suorituskriteeri (IEC kohta 10.3). Siitä sovitaan valmistajan ja käyttäjän välisellä sopimuksella (IEC liite C). Määritelmät Sähkölaitteiden kotelointiluokat IEC mukaisesti ovat: 1. Henkilösuojaus koteloinnin sisään tunkeutuvia vieraita esineitä vastaan. 2. Kotelon sisällä olevien laitteiden suojaus vierailta esineiltä. 3. Kotelon sisällä olevien laitteiden suojaus vedeltä. Kotelointiluokkien tunnukset IP 3 1 D Kirjaimet IP (Ingress Protection) Ensimmäinen numero: Suojaus vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä Lisäkirjain (vapaaehtoinen) Toinen numero: Suojaus veden sisäänpääsyn haitalliselta vaikutukselta Huomautus Siellä missä numeroa ei tarvitse merkitä, se korvataan kirjaimella X ( XX, jos molemmat numerot jätetään pois). MNS-kojeiston kotelointiluokat Koska MNS on suunniteltu sisäkäyttöön, sille ei ole IP-luokkaa, joka kattaisi suojauksen vesisuihkulta tai kokonaan veteen upottamiselta. Tuuletus Ei tuuletusta Tuuletusritilät ovissa, kansissa ja kattolevyssä Tuuletusritilät ovissa, kansissa ja kattolevyssä IP30 IP40 IP31 IP41 IP32 IP42 IP54 Suuri hukkalämmön poiskuljetus Pieni hukkalämmön poiskuljetus (lämmön siirtyminen) (lämmönsäteily vain koteloinnin läpi) 14 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

15 KOTELOINTILUOKAT Ensimmäinen numero 2 12,5 Laitesuojaus Suojaus vierailta esineiltä Halkaisija 12,5 mm Henkilösuojaus Jännitteisten osien kosketussuojaus Sormi 3 Halkaisija 2,5 mm Työkalu 4 Halkaisija 1,0 mm Johdin 5 Pölysuojaus Johdin Toinen numero 0 Suojaus veden sisäänpääsyn haitalliselta vaikutukselta Suojaamaton 1 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä (esim. kondenssivesi). 2 3 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun kotelointi on kallistettuna 15 asti mielivaltaiseen suuntaan pystyasentoon nähden. Suojattu enintään 60 kulmassa satavalta vedeltä. 4 Suojattu kaikilta suunnilta roiskuvalta vedeltä. Lisäkirjain (vapaaehtoinen) A Vaarallisten osien kosketussuojaus Kosketussuojattu halk. 50 mm kokoiselta nyrkiltä. B Kosketussuojattu halk. 12,5 ja pituudeltaan 80 mm kokoiselta sormelta/työkalulta. C Kosketussuojattu halk. 2,5 ja pituudeltaan 100 mm kokoiselta työkalulta/johtimelta. D Kosketussuojattu halk. 1,0 ja pituudeltaan 100 mm kokoiselta työkalulta/johtimelta. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 15

16 Sisäinen osastointi Sisäinen osastointi Sisäisestä osastoinnista sovitaan valmistajan ja käyttäjän välisellä sopimuksella (IEC liite C Sisäinen osastointimuoto). Keskukset jaetaan väliseinien tai suojusten (metallia tai muuta ainetta) avulla erillisiin suojattuihin tiloihin tai kosketussuojattuihin kennoihin. Tehtävä: Kun tarvitaan pääsy toimintayksikön luo (laajennus- tai huoltotyöt), sen on oltava mahdollista ilman että koko pienjännitekeskuksen virta katkaistaisiin. Ratkaisu: Sisäinen osastointi lisää henkilö- ja laitosturvallisuutta. Suojaus jännitteisen osan koskettamiselta saadaan aikaiseksi sopivalla keskusrakenteella, jolloin sisäisen valokaarivian ilmaantumisvaara pienenee. Osastointimuodot Osastointimuoto 1 Osastointimuoto 2b Osastointimuoto 4a Osastointimuoto 3b Osastointimuoto 4b Sisäinen osastointi Ei osastointia Liittimet eivät ole samassa suojatussa yksikössä kuin niihin kuuluva toimintayksikkö: osastointimuoto 4b Ulkoisten kaapeleiden liittimet erotettu toimintayksiköistä: osastointimuodot 3b, 4b Toimintayksiköt erotettu toisistaan: Osastointimuodot 4a, 3b, 4b Kokooma- ja pystysyöttökiskot erotettu toimintayksiköistä ja ulkoisten kaapeleiden liittimistä: osastointimuodot 2b, 4a, 3b, 4b Ei suojausta ovien ollessa auki Viereisten toimintayksiköiden liittimien suojaus: osastointimuoto 4b Henkilösuojaus Laitteiden suojaus Ei sisäistä suojausta Lisäsuojaus ulkoisten kaapeleiden liittimiä käsiteltäessä: osastointimuodot 3b, 4b Henkilöt suojattu viereisten toimintayksiköiden koskettamiselta toimintayksikköä käsiteltäessä: osastointimuodot 4a, 3b, 4b Henkilöt suojattu kokooma- ja pystysyöttökiskojen koskettamiselta toimintayksikköä käsiteltäessä: osastointimuodot 2b, 4a, 3b, 4b Suojattu vieraiden esineiden sisäänpääsyltä yksittäisten liitintilojen välillä: osastointimuoto 4b Suojattu vieraiden esineiden sisäänpääsyltä toimintayksiköiden ja yhteisen liitintilan välillä: osastointimuodot 3b, 4b Suojattu vieraiden esineiden sisäänpääsyltä viereisiin toimintayksiköihin: osastointimuodot 4a, 3b, 4b Suojattu vieraiden esineiden sisäänpääsyltä toimintayksikön ja kokoomakiskotilan välillä: osastointimuodot 2b, 4a, 3b, 4b 16 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

17 Sisäinen OSASTOINTI MNS-kojeisto vastaa osastointimuotovaatimuksia Osastointimuoto 1 Osastointimuoto 2b Osastointimuoto 4a Osastointimuoto 3b Osastointimuoto 4b MNS-ratkaisu MNS-kojeistoa on saatavilla vain korkeammalla suojaustasolla varustettuna. Lisäksi MNS-kojeistossa on monitoimiväliseinällä toteutettu erillinen tila myöspystysyöttökiskoille. MNS-kojeistossa on erillinen kenno lähtöyksiköille, josta on suora yhteys kokooma- tai pystysyöttökiskoihin. Jokainen vaihe on erotettu kuten osastointimuodossa 4b. MNS:n ulosvedettävien moduulien ulkoisten johdinten liittimien jokainen vaihe on erotettu. MNS-kojeistossa toteutetut IEC-määräykset ylittävät ratkaisut Kaikki osastoinnit vastaavat kotelointiluokan IP20 vaatimuksia. Osastointimuoto 2b 4b Mikäli tarvitaan sisäistä osastointia, MNS-kojeistossa käytetään monitoimiväliseinää. Se on pystysyöttökiskoille tarkoitettu erillinen tila, jolla on tiivis liitäntä kokooma- ja pystysyöttökiskotilan välillä. Kotelointiluokka pystykiskotilan ja laitetilan (lähtöyksikön) välillä monitoimiväliseinää käytettäessä on IP20 ilman, että liikkuvia osia (sulkulevyt jne.) tarvitsee poistaa. Osastointimuoto 2b ja 4a Keskukset, joiden toimintayksiköt (katkaisijat) on liitetty suoraan kokoomakiskoihin, yhdyskiskosiltaliitynnät ja suurivirtaiset alakeskuslähdöt. Keskukset, joissa lähtömoduuleja. Osastointimuoto 3b ja 4b Keskukset, joissa ulosvedettäviä moduuleja. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 17

18 Maanjäristys- ja tärinäsuojaus MNS on läpäissyt seuraavat testit: IEC (Tärinäkestoisuus) IEC (Iskutesti) Germanischer Lloyd, Lloyd s Register of Shipping Standarditoteutus Yllämainittujen standardien mukaan MNS:n standardiversio (lattia-asennus, ilman rungon, moduulien tms. lisävahvistuksia) on tärinän- ja iskunkestävä 0,7 g asti (pysty, vaaka, diagonaali). MNS:n laitteiden, kosketinten ja liitäntöjen toimintavarmuus on standardien mukainen. Esimerkiksi järjestelmän ruuviliitännät on koestettu kestämään koneiden aiheuttamat tai laivoissa esiintyvät jatkuvat tärinät edellyttäen että suositeltuja huoltovälejä noudatetaan. Erillisratkaisut Mikäli laitosta koskevat erityiset maanjäristyksenkestovaatimukset, on seuraavat tiedot toimitettava projektisuunnittelulle ja tarvittaessa järjestettävä tarkka laitossuunnitelman testaus: asennuspaikalla odotettavissa oleva kuormitus odotettavissa oleva kiihtyvyys maanjäristyksen sattuessa taajuusalue ja rakennuksen vastealue. Näihin lisävaatimuksiin voidaan vastata esimerkiksi: asentamalla järjestelmä iskunvaimentimille käyttämällä iskunkestäviä laitteita vahvistamalla runkoa, kotelointia ja muita järjestelmäosia. 18 Turvallista sähkönjakelua MNS-pienjännitekojeisto

19 Nollajohtimen mitoitus Nollajohtimen mitoitus IEC liite C, Keskuksen valmistajan ja käyttäjän kesken sovittavat kohdat ei määrittele nollajohtimen mitoitusta. ABB suosittelee kuitenkin sopimaan nollajohtimen suunnittelusta, varsinkin jos yksi tai useampi allamainituista käyttöolosuhteista vallitsee. Monet tämän päivän yksivaiheisista komponenteista saattavat aiheuttaa ei-toivottuja nollajohdinvirtoja. Nämä virrat syntyvät 3. yliaallon seurauksena ja saattavat ylittää jopa vaihevirta-arvon, koska ne samanvaiheisina summautuvat nollajohtimessa aiheuttaen häviöitä ja lämpenemistä esimerkiksi muuntajissa ja generaattoreissa. Suositeltavat suojaustoimenpiteet: MNS-kojeistossa on standardina 4-napainen kiskostojärjestelmä. Useimmiten käytetyt nollajohdinvaihtoehdot ovat 50 % tai 100 % vaihejohtimesta. Joissain tapauksissa johdinmitoitukseksi voidaan valita jopa 200 %. On tarkistettava, voidaanko nollajohdinvirtoja pienentää käyttämällä kolmannen yliaallon suodattimia. Kun suodattimet on mitoitettu oikein, ne pystyvät suodattamaan ei-toivotut nollajohdinvirrat järjestelmästä. N-johtimen ylivirtasuojaus (ylikuormalaukaisu) pitäisi olla järjestelmässä itsestäänselvyys. Tällaisia komponentteja ovat: 1-vaiheiset epälineaariset kuormat, joita voivat olla esimerkiksi: - hakkuriteholähteet - purkauslamput - hitsausmuuntajat. Yllämainitut laitteet on usein kytketty samaan verkkoon ja niitä käytetään rinnakkain. MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua 19

20 Ota yhteyttä ABB Oy, Low Voltage Systems PL Vaasa Puhelin: MNS on ABB:n rekisteröity tuotemerkki. ABB ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisista ilmenevistä virheistä eikä tämän asiakirjan käytöstä aiheutuvista välittömistä, välillisistä, erityisistä, satunnaisista tai seurannaisvahingoista eikä myöskään minkään tässä asiakirjassa kuvatun ohjelmiston tai laitteiston käytöstä aiheutuneista vastaavista vahingoista. 1TFC B1801 Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa jäljentää tai kopioida ilman ABB:n kirjallista lupaa, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Tässä asiakirjassa kuvattu ohjelmisto on lisensioitu ja sitä saa käyttää, kopioida tai julkistaa vain lisenssin ehtojen mukaisesti. Copyright 2012 ABB. Kaikki oikeudet pidetään.

MNS-pienjännitekojeisto

MNS-pienjännitekojeisto MNS-pienjännitekojeisto Turvallista sähkönjakelua proactive value innovative value resourceful value activate value adaptable value intelligent value communicative value MNS on ABB:n rekisteröity tuotemerkki.

Lisätiedot

MNS is -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus

MNS is -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus -kojeistojärjestelmä Tekninen yleiskatsaus Innovatiivista suunnittelua ABB:n innovatiivinen MNS is -järjestelmä yhdistää MNSkojeiston pitkällisen kokemuksen, energiatehokkuuden, verkon luotettavuuden ja

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Sähkölaitostekniikka. Pekka Rantala

Sähkölaitostekniikka. Pekka Rantala Sähkölaitostekniikka Pekka Rantala 8.11.2015 Termejä Sähkö- eli kytkinasema (Substation) Sähkön jakamista useisiin johtolähtöihin Muuntoasemassa muuntaja, 2 jännitetasoa Kojeisto (Switchgear) Pienjännitekojeisto

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa1

Sähköasennusten suojaus osa1 Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

Rakennusten sähköasennukset

Rakennusten sähköasennukset Rakennusten sähköasennukset Yleiset vaatimukset Ktmp 1193/99 Tapio Kallasjoki 2014 Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta, joita voi syntyä kosketettaessa sähkölaitteiston jännitteisiä osia tai

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Suomeksi Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Edut Markkinoiden monipuolisin soveltuu sekä sähkökeskuskotelorakenteeksi että ohjauskaapiksi modulaarinen kaikkiin kolmeen suuntaan laaja valikoima

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

Pienjännitekojeistot

Pienjännitekojeistot Pienjännitekojeistot Sivacon S8 ja S8PT Vaativiin kohteisiin ja kansainvälisille markkinoille suunniteltu ulosotettava keskusrakenne. Keskusrakenne suunniteltu erittäin vaativiin teollisuuden ja sähkönjakelun

Lisätiedot

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

MNS modulaarinen pienjännitekojeistojärjestelmä Ratkaisu sähkönjakeluun teollisuudessa, voimalaitoksissa ja marine-sovelluksissa

MNS modulaarinen pienjännitekojeistojärjestelmä Ratkaisu sähkönjakeluun teollisuudessa, voimalaitoksissa ja marine-sovelluksissa MNS modulaarinen pienjännitekojeistojärjestelmä Ratkaisu sähkönjakeluun teollisuudessa, voimalaitoksissa ja marine-sovelluksissa 2 Modulaarinen pienjännitekojeistojärjestelmä MNS Laadukas sähköistys ABB:n

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala.

Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala. Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A - 0.35A Suunnittelija Mikko Esala. Valaisimen ledit on kytketty kolmen ledin sarjoihin. Näitä ledisarjoja taas

Lisätiedot

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS2

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS2 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Pienjännitekojeisto, LVS2 LVS ABB:n uusi pienjännitekojeisto puisto- ja kiinteistömuuntamoihin LVS2-kojeisto on omalla kehikolla varustettu, vapaasti seisova

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake 30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana

Lisätiedot

MLK-pienjännitekojeistojärjestelmä

MLK-pienjännitekojeistojärjestelmä MLK-pienjännitekojeistojärjestelmä MLK uudella kojeistolla on laaja käyttöalue MLK-kojeisto on suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönjakelun tarpeisiin. Kojeistolla

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

2 Jousiliittimet SISÄLLYS

2 Jousiliittimet SISÄLLYS Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Teollisuuden pienjännitekojeistot

Teollisuuden pienjännitekojeistot Teollisuuden pienjännitekojeistot Nimi joka tunnetaan laadustaan UTU:n toiminnan jokaista vaihetta säätelee sertifioitu ISO9001:2000 laatujärjestelmä. Mielestämme kuitenkin vuosikymmeniä jatkuneet asiakassuhteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de Uudet jakorasiat Alkuperäisen kehitys Vaihe 1 - ulkoasennuksiin 1931 2014 www.enycase.de Hensel-jakorasia: menestystarina! Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Kontaktorit ja releet

Kontaktorit ja releet Tekniset tiedot Normit IEC/EN 61095 Välireleet Kontaktorit Välireleet Kontaktorit Apukosketin Moduulien 1 2 3 1/2 Terminen kuormitusvirta lth (40 C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A Taajuus 50/60 Hz Eristysjännite

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje 1. ESITTELY Tapeswitch PRSU/4 ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Tapeswitch kosketusherkkien antureiden kanssa. Anturina voi olla tuntomatto, tuntoreuna tuntopuskuri. Järjestelmän asennusohjeet

Lisätiedot

Mi-keskusjärjestelmä. Tekniset tiedot LES. Suunnittelu. Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla.

Mi-keskusjärjestelmä. Tekniset tiedot LES. Suunnittelu. Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla. -keskusjärjestelmä Suunnittelu Mukavaa projektisuunnittelua nopeasti ja helposti ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistolla. Suunnitteluohjelmisto - internetin kautta online - työasemalla offl ine www.enyguide.eu

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista Selitys Selitys Tätä julkaisua on tarkoitus käyttää tarkistettaessa, että päällirakenteen asennus on suoritettu tavalla, jolla varmistetaan korkea laatu sekä henkilö- ja materiaalivahinkojen riskin minimointi

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Verkkodatalehti. i14-m0303 Lock i14 Lock TURVALUKOT

Verkkodatalehti. i14-m0303 Lock i14 Lock TURVALUKOT Verkkodatalehti i14-m33 Lock i14 Lock i14-m33 Lock i14 Lock A B C D E F Ohjainosa ei sisälly toimitukseen Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero i14-m33 Lock 62562 Ohjainosa on tilattava erikseen. Katso yksityiskohdat

Lisätiedot

Jakorasia Abox-i IP65

Jakorasia Abox-i IP65 Jakorasia Abox-i IP65 Abox-i 060 Jakorasia 5x6 IP65, harmaa, 110x110x67m Tuotenro: STK: Nimike: 45227 3429705 49040601 Iskunkestävä, halogeeniton sekä UV- suojattu lasikuituvahvisteinen polykarbonaatti

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA Oy AIRAM ELECTRIC Ab Yleistä Airamista Airam on suomalainen perheyritys. Markkinajohtaja myös joulu- ja koristevaloissa 2009 mallistossa yli 300 tuotetta. Olemme

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS 5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS UUVI UUVILIITOS JOUSILIITOS 7 0 N T05005 06_ iviliittimet profiilille EN 50045 (DIN 4677/) Silmukkaliitin - Silmukkaliitin Jaotus 4 mm (0,57") D,5/4 8 4 mm vakiolohko. Väri

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot