FUKUSHIMAN JA JAPANIN TAPAHTUMIEN VAIKUTUS YDINTURVALLISUUSSÄÄDÖKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUKUSHIMAN JA JAPANIN TAPAHTUMIEN VAIKUTUS YDINTURVALLISUUSSÄÄDÖKSIIN"

Transkriptio

1 1 FUKUSHIMAN JA JAPANIN TAPAHTUMIEN VAIKUTUS YDINTURVALLISUUSSÄÄDÖKSIIN Keijo Valtonen ATS Syysseminaari Keijo Valtonen

2 Maanjäristys klo 14:46 Japanin aikaa Tyynellä merellä, n. 100 km Japanin itärannikosta tapahtui suuri maanjäristys (9,0 Richterin asteikolla), jonka aiheut mannerlaauojen reunan pystysuora liikahdus. Maanjäristys aiheu< vakavia vaurioita paikalliselle infrastruktuurille: kulkuyhteydet Detoliikenneyhteydet sähköverkot vesivoimalaitoksen patomurtuma KUVA: GeospaDal informadon authority of Japan 2

3 Maanjäristysalueen ydinvoimalaitokset Kuva:GRS Maanjäristyskeskusta lähimpänä oli neljä ydinvoimalaitospaikkaa: Onagawa Fukushima Dai- ichi Fukushima Dai- ni Tokai Maanjäristys ei aiheuianut merkiiäviä vahinkoja alueen ydinvoimalaitoksille. Kaikki käynnissä olleet laitosyksiköt pysähtyivät automaa<sesd järistyksen seurauksena, ja turvallisuusjärjestelmät huolehdvat niiden jälkilämmön poistosta. Fukushima Dai- ichin laitos mene< yhteyden valtakunnan sähköverkkoon, joten siellä turvallisuusjärjestelmät siirtyivät varavoimadieselgeneraaiorien perään. Noin tund maanjäristyksen jälkeen Fukushima Dai- ichin laitospaikalle iski 40 km/h nopeudella 15 metriä korkea hyökyaalto. 3

4 Hyökyaalto tuhosi Fukushima Dai- Ichissä suuren määrän laiueistoa mekaanisen iskun ja tulvimisen kauua varavoimadieselgeneraaiorit polioaine- ja vesisäiliöitä tärkeimmät sähkönjakelulaiieet laitoksen miiaus- ja ohjausjärjestelmät Laitosalue jäi tulvan laskeiua rojun peiioon: toiminta laitosalueella hankaloitui merkiiäväsd. 4

5 Toimintaa täydessä pimeydessä sähkön menetyksen jälkeen. Paikoitellen säteilytaso oli hyvin korkea. Työskentelyä laitoksen sisäzloissa: Vaikeutena pimeys ja la<oilla ollut roju Tilapäinen sähkön syöuö miualaiueille: Työntekijät rakensivat sähkölähteen autoista noudetuista akuista. Työskentelyä valvomossa : MiIalaiIeita lue<in taskulampun valossa Vuoropäällikön työpiste: Vuoropäällikkö tutki ohjeistoa kaasunaamari päässä ja taskulampun valossa 5

6 Tsunamin vaikutus muilla laitosyksiköillä Fukushima Dai- niin iskenyt aalto oli matalampi ja laitos oli paremmin suojaiu aaltoa vastaan kuin Fukushima Dai- ichi. Tsunami tuhosi sielläkin valtaosan diesel- generaaioreista ja osan muistakin turvallisuus- järjestelmistä, muia laitos onnistu<in saamaan turvalliseen Dlaan säilyneen ulkoisen verkkoyhteyden avulla. Kuva: Naoto Sekimura / US. Academy of Sciences Onagawan laitos oli suojaiu 14,8 metrin tsunamia vastaan, joten siellä ei tapahtunut merkiiävää tulvimista, vaikka laitospaikka siirtyi maanjäristyksessä metrin alaspäin.. 6

7 YdinvoimalaitosonneUomuuksien vaikutus säädöstöön Ydinvoima onneuomuus TMI Chernobyl Fukushima Dai ichi OnneUomuuden vaikutus säädöstöön Vakavat onneiomuudet, Syvyyssuuntainen puolustusperiaate Vakavat onneiomuudet, reakdivisuuden hallinta, turvallisuuskuliuuri Ulkoiset uhat, yhteisviat

8 Fukushimassa erityispiirteet ja tehdyt muutokset 8 Täydellisen vaihtosähkön menetyksen varalle Fukushima Dai- ich 1:llä käynnistyslauhdudn (eristyslauhdudn) Kaikilla laitosyksiköillä on turpiinikäyiöiset syöiövesipumput TMI:n jälkeen tehdyt muutokset Suojarakennusten inertoind (Mark 1) Suojarakennuksen paineen hallinta Mahdollisuus pumpata veiä sekä reaktoriin eiä suojarakennukseen suojarakennuksen ulkopuolisista yhteistä.

9 Fukushiman opetukset LaitosturvallisuuUa (mm. ydinturvallisuussäädöksien) kehiuämistä vaazvat alueet (1/2) 9 TurvallisuusvaaDmusten taso ja niiden muutostarve vaihtelee maakohtaisesd. Esille tulleita parannuskohteita ovat : ulkoiset uhat, esim. äärimmäiset sääilmiöt, seismiset ilmiöt riiiävän toiminta- ajan varmistaminen häiriöissä ja onneiomuuksissa ilman laitoksen ulkoisia yhteyksiä turvallisuustoimintojen osajärjestelmien ja eri syvyyssuuntaisen puolustusperiaaieen tasojen fyysistä ja toiminnallista eroielu turvallisuustoimintojen yhteisvikojen hallinta aidolla diversifioinnilla pitkäaikainen vaihtosähkön menetys suojarakennuksen ylipainesuojaus käytetyn polioainealtaan jäähdytys vakavat onneiomuudet ja niiden ohjeisto valmiustoiminta

10 Fukushiman opetukset LaitosturvallisuuUa (mm. ydinturvallisuussäädöksien) kehiuämistä vaazvat alueet (2/2) 10 epätodennäköiset ilmiöt, joiden seurausvaikutukset ovat merkiiävät, oteiava huomioon organisaadoiden toimintamahdollisuuksien parantaminen valvomossa työskentelyn turvaaminen kaikissa Dlanteissa valmiusviesdnnän varmistaminen laitoksen ja muiden toimijoiden välillä tarveaineiden ja laiieistojen varmistaminen mukaan lukien suojavarustus säteilyä vastaan laiieistot jäieiden käsiiely.

11 Fukushiman vaikutus kansainvälisiin ydinturvallisuussäännöksiin Kansainvälisiä ja kodmaisia ydinturvallisuusvaadmuksien parantaminen aloiteiu jo ennen Fukushiman onneiomuuia YVL ohjeiden uudistus Uusissa ohjeissa otetaan paremmin huomioon syvyyssuuntainen puolustusperiaate vanhaan ohjeistoon lisäiy oleteiujen onneiomuuksien laajennus, DEC (Design extension condidon, liiiyy monimutkaisiin vikayhdistelmiin ja yhteisvikojen hallintaan) IAEA:n uusi ohje SSR 2.1, Safety of Nuclear Power Plants: Design korvaa vanhan ohjeen NS- R- 1 Ohjeessa syvyyssuuntaista puolustusperiaateia täydenneiy myös DEC :llä Suomalaisesta käytännöstä poiketen vakavat reaktorionneiomuudet osa DEC:ä WENRA vaadmukset uusille ydinvoimalaitoksille Sama sisältöisiä muutoksia kuin IAEA:n ohjeissa Määritelty uusia aihekohtaisia vaadmuksia (posidon papers) mm. severe accidents, muldple failures, independence of systems, external and internal hazards) 11

12 Syvyyssuuntainen puolustusperiaate (WENRA, IAEA) Level 1 Prevention of Abnormal operation and failure Level 2 Control of Abnormal operation and failure Level 3a Control of accident to limit radiological releases and prevent escalation to core damage conditions Level 3 b Control of accident to limit radiological releases and prevent escalation to core melt conditions Level 4 Level 5 Practical elimination of situation that could lead to early or large release of radioactive materials Control of accidents with core melt to limit of-site release Mitigation of radiological consequences of significant releases of radioactive materials (Off-site emergency response) PVM/NN 12

13 Syvyyssuuntaisen puolustusperiaaueen tasot, tapahtuma luokat ja niiden taajuudet (uusissa suomalaisisssa vaazmuksissa) taso 1 taso 2 Normaali toiminta (DBC 1) OdoteIavissa olevat käyiöhäiriöt (DBC 2) f > 10-2 /a taso 3a taso3b SuunniIelun perustana käyteiävät onneiomuudet Luokka 1 (DBC 3) SuunniIelun perustana käyteiävät onneiomuudet Luokka 2 (DBC 4), OleteIujen onneiomuuksien laajennus (DEC) 10-2/a > f > 10-3/a f < 10-3/a Monimutkaiset vikayhdistelmät- DEC A yhteisviat DBC2 / DBC3 DEC B monimutkaiset vikayhdistelmät ja harvinaiset sääilmiöt taso 4 Vakavat onneiomuudet Turvallisuustavoite CDF <10-5/a, LRF < 5.7x10-7/a PVM/NN 13

14 Design Extension CondiZons (DEC) (1) 14 DEC A Ryhmään A kuuluvina oletetun onneiomuuden laajennuksina käsitellään tapahtumia, joissa käyiöhäiriön tai luokan 1 oletetun onneiomuuden alkutapahtumaan liiiyy turvallisuusjärjestelmissä esiintyvä yhteisvika. - Esimerkkejä luokan A oletetun onneiomuuden laajennuksena käsiteltävistä tapahtumista ovat - ATWS - Täydellinen sähkönmenetys - täydellinen syöiövedenmenetys - primääripiirin pieni vuoto, jonka yhteydessä yksi reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmistä ei toimi (esim. korkea- tai matalapainehätäjäähdytysjärjestelmä) - reaktorin välijäähdytyspiirin menetys - reaktorin normaalin jälkilämmönpoistojärjestelmän menetys - lopullisen lämpönielun menetys Analyyseissa käytetään realisdsia oletuksia paitsi yksiiäisvikaa sovelletaan turvallisuustoimintoihin

15 Design Extension CondiZons (DEC) (2) 15 DEC B Ryhmään B kuuluvina oletetun onneiomuuden laajennuksina käsitellään monimutkaisia vikayhdistelmiä ja harvinaisia ulkoisia tapahtuma Esimerkkejä monimutkaisista vikayhdistelmistä ovat Usean höyrysdmen lämmönsiirtoputken katko (~10) äärimmäiset sääilmiöt suuren matkustajalentokoneen törmäys Analyyseissa käytetään realisdsia oletuksia (ei vikakriteeriä)

16 16 Suomen johtopäätökset Välitöntä tarveia muuiaa uusia laitoksia koskevia turvallisuusvaadmuksia ei ole Kuitenkin Detyillä alueilla on tarveia tehdä parannuksia (koskee sekä olemassa olevia eiä uusia laitoksia). Näistä keskeisimpiä ovat: laitospaikkakohtaisten uhkien tarkempi huomioonoio (riiiävien varmuusmarginaalien varmistaminen) turvallisuustoimintojen diversifioinnin tehostaminen

Ydinvoimaloiden stressites/t Suomessa

Ydinvoimaloiden stressites/t Suomessa Ydinvoimaloiden stressites/t Suomessa ATS:n jäsen+laisuus Tieteiden talo, 23.1.2013 Tomi Routamo Ydinvoimaloiden stressites/t Suomessa Kansalliset turvallisuusselvitykset EU stressites+t ja vertaisarvioinnit

Lisätiedot

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi?

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Riku Mattila Kreditit esityksen kuva-aineistosta: AREVA / Dr. Matthias Braun Gesellschaft für Reaktorsicherheit Global Image NEI Esityksen rakenne: 1.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa / HUHTIKUU 2010 TR Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa Diplomityö Janne Laitonen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI 3/2004 vol. 33 Tässä numerossa Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3 Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI Rakenteet ja rakennukset... 6 Laitoksen pääkomponentit... 9 Deterministiset

Lisätiedot

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 Loviisan painevesireaktorit 2 yksikköä, VVER- 440 malli 213 (1970-luvun mallia) Käynnistyivät 1977, 1980 Teho

Lisätiedot

Ydinasekokeista Fukushimaan keinotekoinen radioaktiivisuus ympäristössä. Jussi Paatero & Irma Ylikangas (Toim.)

Ydinasekokeista Fukushimaan keinotekoinen radioaktiivisuus ympäristössä. Jussi Paatero & Irma Ylikangas (Toim.) Ydinasekokeista Fukushimaan keinotekoinen radioaktiivisuus ympäristössä Jussi Paatero & Irma Ylikangas (Toim.) Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry 2011 Kannen kuva: 24.3.2011 Fukushimasta ilmakehään päässeen

Lisätiedot

4/2003 vol. 32. Tässä numerossa

4/2003 vol. 32. Tässä numerossa 4/2003 vol. 32 Tässä numerossa Pääkirjoitus Tiedonvaihto on osa työtämme... 3 Editorial Change of experiences is our duty... 4 EPR eurooppalainen painevesireaktori... 5 STUK valmiina uuden laitoksen valvontaan...

Lisätiedot

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Kim Wahlström Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimisto STUK Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE OHJE YVL 1.5 / 8.9.2003 YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE 1 YLEISTÄ 3 2 RAPORTOINTIVAATIMUKSET 3 3 TAPAHTUMARAPORTOINTI 4 3.1 Raportoitavista tapahtumista ilmoittaminen 4 3.2 Erikoisraportti

Lisätiedot

TEEMA: Säteily ja turvallisuus

TEEMA: Säteily ja turvallisuus IS Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti Magazine of the Finnish Air Pollution Prevention Society 1/2012 TEEMA: Säteily ja turvallisuus Hiilen kiertoa ja kasvihuonekaasuja havainnoidaan pian kuin säätä

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Määritelmät 3 3 Soveltamisala 4 4 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset 4 5 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät 4 5.1 Käyttötoiminnan johtaja

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY

ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY 3 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: ATS Ydintekniikka ja seuran julkaisutoiminta 4 Editorial: ATS Ydintekniikka

Lisätiedot

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit

Lisätiedot

Ydinsähköä Olkiluodosta

Ydinsähköä Olkiluodosta Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013)

Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (27) Ohje YVL E.7, Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (15.11.2013) 1 Johdanto Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmiä ja -laitteita käytetään toisaalta sähkötehon

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 FI9800103 STUK-A152 Maaliskuu 1998 Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 A. Servomaa (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

YDINTURVALLISUUS Suomi ja lähialueet Neljännesvuosiraportti 4/2001

YDINTURVALLISUUS Suomi ja lähialueet Neljännesvuosiraportti 4/2001 STUK-B-YTO 214 / MAALISKUU 2002 YDINTURVALLISUUS Suomi ja lähialueet Neljännesvuosiraportti 4/2001 Kirsti Tossavainen (toim.) ISBN 951-712-536-4 (nid.) ISBN 951-712-537-2 (pdf) ISBN 951-712-538-0 (html)

Lisätiedot

Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos Loviisan voimalaitos turvallista ja Hiilidioksidipäästötöntä ydinsähköä Loviisan voimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta ilman vakavia turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä. Käytettävyydeltään se on

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa

Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa / TAMMIKUU 29 TR Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa Diplomityö Petteri Suikkanen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14 (Laippatie 4), 00881 Helsinki Puhelin (09) 759 881 (vaihde) etunimi.sukunimi@stuk.fi

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI OHJE YVL A.9, Luonnos 5 / 14.8.2014 YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Toiminnan raportointi 4 3.1 Raporttien yleiset vaatimukset 4 3.2 Käyttöä koskevat raportit

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA JULKAISIJA YDINTEKNIIKKA 4/93, vol. 22 Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sallskapet i Finland

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN Säteilyturvakeskuksen lähialueyhteistyö 1992-2002 1992-2002 SÄTEILYTURVAKESKUS Puh. (09) 759 881, telekopio (09) 759 88 500 Postiosoite: PL 14, 00881 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot