JÄSENTIEDOTE 2/2010. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie Helsinki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2/2010. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi"

Transkriptio

1 JÄSENTIEDOTE 2/2010 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 CP-projektin päätösseminaari PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT...9 LIIKUNTATOIMINTA...12 NUORISOTOIMINTA...15 AIKUISTOIMINTA JA MOIJALAN JOULU...19 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA...19 Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet...21 Sydvästra- och Västra -Finland, Nyland samt Svensk-Finland...22 Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue...29 Pirkanmaan CP-yhdistys ry tiedottaa...30 Pohjois-Suomen, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alue...34 Itä- ja Keski-Suomi sekä Kouvolan alue...41 TAPAHTUMAKALENTERI Kannen kuva: Janne Ruotsalainen 2

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Suomen vammaispoliittinen ohjelma valmistunut Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) on valmistunut, ja se luovutetaan peruspalveluministeri Paula Risikolle torstaina Säätytalolla, Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa. Vammaispoliittisessa ohjelmassa linjataan seuraavien vuosien vammaispolitiikan keskeiset toimenpiteet. Ohjelma tähtää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Vammaispoliittisen ohjelman valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Valmisteluun ovat osallistuneet eri hallintokunnat, työelämän edustajat, Vammaisfoorumi ja Kuntaliitto. Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sihteereinä ylitarkastaja Aini Kimpimäki ja ylitarkastaja Sari Loijas sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Aulikki Rautavaara Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Vammaispoliittinen ohjelma tulee olemaan tärkeä väline lähivuosien vammaispolitiikassa. Vammaisfoorumi esitykset hallitusohjelmaan Vammaisfoorumi on laatinut Suomen vammaispoliittisen ohjelman pohjalta myös konkreettiset tavoitteet lähivuosien toimiksi, joita se esittää kirjattavaksi tulevan hallituksen ohjelmaan. Kesäkuussa tavoitteet esiteltiin jo eduskunnan Vamyt ryhmälle (kansanedustajien muodosta Vammaisasiain yhteistyöryhmä) sekä peruspalveluministeri Paula Risikolle. Syyskauden aikana pyritään muun muassa tapamaan puolueiden edustajia. Suomen CP-liitto on ollut aktiivisesti mukana esityksen laatimisessa. Tulemme esityksen pohjalta valmistelemaan aineistoa yhdistysten käyttöön ensivuoden eduskuntavaaleja varten. Vammaisfoorumi esittää hallitusohjelmaan seuraavia asioita. Asioista on tarkemmat taustapaperit liitteinä. Koko esityksen liitteineen voit lukea osoitteessa Sivun oikeasta yläkulmasta löytyy linkki esitykseen. Vammaisfoorumin esitykset: Hallitus sitoutuu ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen välittömästi. Lainsäädäntö muutetaan vastaamaan sopimusta ja erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että toteutetaan täysimääräisesti vammaisten osallistaminen sekä toteutetaan sopimuksen valvonta perustamalla riippumaton valvontaelin. Hallitus sitoutuu kehittämään perusturvaa ja asiakasmaksuja. Hallitus sitoutuu takaamaan perustuslain mukaisen sosiaalisesti hyväksyttävän elämän vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. (liite 1) Tämä edellyttää, että perusturvaa ja peruspalveluja sekä asiakasmaksuja kehitetään, ottaen huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten yhdenvertaisuus ja tosiasialliset mahdollisuudet heidän välttämättä tarvitsemiensa palvelujen käyttöön. Vammaisten toimeentulon 3

4 parantamiseksi hallitus sitoutuu nostamaan vammaisten ihmisten koulutus ja työllisyysastetta. (liite 2) Hallitus sitoutuu edistämään yhteiskunnan esteettömyyttä laaja-al aisesti. Laajaalainen esteettömyys pitää sisällään rakennetun ympäristön, tiedonsaannin, joukkoliikenteen sekä palveluiden saavutettavuuden. (liite 3) Hallitus sitoutuu perustamaan vammaistutkimuksen professuurin. (liite 4) Hallitus sitoutuu jatkamaan laitosten hajauttamista ja edistämään vammaisten itsenäistä asumista. (liite 5) Hallitus sitoutuu edistämään laadukkaiden erityispalveluiden kehittämistä vammaisille. Kiireellisimpiä kehittämiskohteita ovat: (liite 6) Henkilökohtaisen avun jatkokehittäminen Tuetun päätöksenteon kehittäminen Kuntoutuksen ikärajan nostaminen ja vammaisetuussidonnaisuuden poistaminen sekä ammatillisen että lääkinnällisen kuntoutusjärjestelmän selkeyttäminen velvoittavasti asiakaskeskeiseen suuntaan. Vammaisten tarvitsemien palveluiden ja tukitoimien järjestämisvastuun selkiyttäminen sekä asiakkaan oikeusturvan varmistaminen Auton hankintatukijärjestelmän kehittäminen, joka korvaa autoveronpalautusjärjestelmän ja vammaispalvelulain mukaisen tuen. Invalidivähennyksen muuttaminen suoraksi tueksi aktiiviseen vammaispolitiikkaan Uusi terveydenhuoltolaki tulossa Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi terveydenhuoltolaiksi (HE 90/2010 vp). Lakiesitys on ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja asian käsittely jatkuu syyskuussa. Esityksessä ehdotetaan yhdistettäväksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat säännökset. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa tiivistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja madaltaa raja-aitoja näiden välillä. Myös asiakkaan valinnan mahdollisuuksia halutaan lisätä. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä halutaan myös tiivistää. Lakia esitetään tulevaksi voimaan toukokuun alusta Hallituksen esityksessä lääkinnällistä kuntoutusta koskevat asiat on nostettu nyt lain tasolle, kun tällä hetkellä meillä on lääkinnällisestä kuntoutuksesta tarkemmin säädetty asetuksella. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ei esityksessä suuria muutoksia muutoin ole. Seuraamme asian käsittelyä eduskunnassa. Vammaisfoorumi on valmistelemassa lausuntoa esityksestä. 4

5 Kotikuntalain muutos mahdollistaisi vammaiselle henkilölle asuinkunnan muuttamisen kotikunnaksi Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiesitys kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi niin, että pitkäaikaisen perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tarpeessa olevien henkilöiden mahdollisuudet valita kotikuntansa laajenisivat. Tällä hetkellähän kotikuntalaissa on säännös, joka käytännössä estää esimerkiksi asumispalvelujen tarpeen vuoksi kotikuntansa ulkopuolella asuvan henkilön vaihtamasta kotikunnakseen asuinkuntaansa, vaikka hän olisi elänyt paikkakunnalla koko aikuiselämänsä. Lakiesitys on lausuntokierroksella ja Vammaisfoorumi on antanut esitykseen lausunnon, jonka valmistelussa myös CP-liitto on ollut mukana. Esityksen mukaan henkilöllä, joka asuu nyt kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa jossain palvelutalossa tai asumisyksikössä, olisi mahdollisuus valita kotikunnakseen nykyinen asuinkunta. Hän voisi valita asuinkuntansa kotikunnakseen, jos hän niin haluaa. Kotikunnan vaihtaminen ei olisi pakollista. Myös henkilö, joka haluaa muuttaa toiselle paikkakunnalle asumaan ja tarvitsee asumispalveluita, voisi valita kotikuntansa. Hänellä olisi mahdollisuus hakea ennakkoon palvelutarpeen arviointia sekä palveluita siitä kunnasta, johon hän on aikeissa muuttaa. Hakemukseen annetun myönteisen päätöksen perusteella hänellä olisi mahdollisuus muuttaa kyseiseen kuntaan asumaan ja halutessaan vaihtaa se kotikunnakseen. Hallituksen esitys tulee lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan uuteen käsittelyyn. Syksyn aikana sitten selviää tuleeko vammaisille henkilöille viimeinkin oikeus vaihtaa kotikunnakseen asuinkuntansa. Asiasta siis lisää tulevissa CP-lehdissä, Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Suomen CP-liitto ry Malmin kauppate Helsinki Puhelin: (09) tai Sähköposti: 5

6 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallinen CP-viikko (kalenteriviikko 43) on järjestötoiminnan vuoden kohokohta. CP-viikon aikana Suomen CP-liitto järjestää niin alueellisia teemaseminaareja kuin valtakunnalliset syyspäivät. Vuonna 2010 CP-viikkoa vietetään CP-liiton vuoden teeman, Tiede ja tutkimus hengessä. CP-viikon teemaseminaarit järjestetään tänä vuonna Oulussa 26. lokakuuta teemalla Nyt puhutaan kuntoutuksesta ja Lappeenrannassa 27. lokakuuta teemalla Vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä ja kokemuksena. Molemmat teemaseminaarit tarjoavat asiantuntijaluentojen ohella keskustelua ajankohtaisista aiheista. CP-viikko huipentuu Vaasassa pidettäviin valtakunnallisiin syyspäiviin lokakuuta. CP-viikon tapahtumat ovat kaikille avoimia. Huomioithan, että CP-yhdistysten jäsenet voivat hakea Vaasan syyspäiville CP-liiton avustajapalvelun kautta tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Lisätietoja avustajapalvelusta saat Anne Heiskaselta puh Lisätietoa CP-viikon tapahtumista ja ilmoittautumisesta löydät tästä jäsentiedotteesta sekä CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa mukaan CP-viikon tapahtumiin! Aurinkoisin terveisin, Minna Teiska järjestöpäällikkö Suomen CP-liitto ry puh sähköposti: CP-projektin päätösseminaari CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektin PÄÄTÖSSEMINAARI järjestetään ke Helsingissä. Seminaarin tarkoituksena on tarjota tietoa CP-vammaisten nuorten ja aikuisten laaja-alaisen toimintakyvyn tukemisen tarpeista ja kuntoutukseen ohjautumisesta. Monialaisesta tiedosta on hyötyä CPvammaisille ihmisille itselleen, heidän läheisilleen sekä palvelujärjestelmän eri tasoilla työskenteleville terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan eri ammattiryhmille. Seminaari on maksuton. Osallistuminen edellyttää sitovaa ilmoittautumista mennessä osoitteessa https://www.webropol.com/p.aspx?id=448808&cid= Mukaan mahtuu max. 200 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Lisätietoja seminaarista ja projektista: projektipäällikkö Tiina Airaksinen, puh , sekä projektitutkija Eerika Rosqvist, puh

7

8

9 Hei, Vammaisten päihde- ja mielenterveystyön tukipalvelut (Vapa) edistää saavutettavia ja esteettömiä palveluja. Vapa-verkoston järjestämään vammaisten mielenterveys ja päihdetyön seminaariin kerätään tietoa vammaisten asiakkaiden päihdepalvelukokemuksista. Kokemusten keräämisellä pyritään edistämään vammaisten päihdetyötä. Haluaisitko jakaa kokemuksesi asiasta? Kirjoita CP-liiton Vapa-vastaavalle Sari Laiholle. Voit kirjoittaa myös nimettömänä. Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti. Voit kirjoittaa kokemuksia kotisivujen lomakkeen kautta tai lähettää kirjoitetut kokemuksesi osoitteeseen: Suomen CP-liitto Sari Laiho Malmin kauppatie Helsinki TAI sähköpostilla osoitteeseen: PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT Kela tiedottaa Vammaisten tulkkauspalvelut Kelasta alkaen Kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut siirtyvät kunnilta Kelan hoidettaviksi Syyskuun alusta tulkkauspalvelun käyttäjät tilaavat tulkin Kelan välityskeskuksista. Välityskeskuksia tulee olemaan viisi eri puolilla Suomea; Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Turussa. Keskus määräytyy käyttäjän kotikunnan perusteella. Varsinaisen välityskeskuksen lisäksi tulkkauspalvelun käyttäjä voi käydä tekemässä tulkkitilauksen välityskeskuksen sivutoimipisteissä. Kela lähettää elokuussa tulkkauspalvelun käyttäjille kirjeen, jossa kerrotaan oman välityskeskuksen yhteystiedot sekä tarkemmin tulkin tilaamisesta ja palvelun siirtymisestä Kelaan. 9

10 Tilaa tulkki välityskeskuksesta Tilauksen välityskeskukseen voi tehdä tekstiviestillä sähköpostilla puhelimella 3G-puhelimella kuvapuhelimella käymällä välityskeskuksessa kirjeellä faksilla. Tilauksessa tulee ilmoittaa asiakasnumero tai henkilötunnus. Asiakasnumeron saa välityskeskuksesta ensimmäisen tilauksen yhteydessä. tulkkauksen päivämäärä sekä alkamis- ja päättymisaika tulkkauspaikan tarkka osoite ja kunta paikka, jossa tapaa tulkin mihin tarvitsee tulkkia, esimerkiksi kokous, lääkärissäkäynti mistä tulkki saa tulkkaustilanteeseen liittyvää materiaalia, jos sitä on muut tilaukseen liittyvät tarvittavat lisätiedot, esimerkiksi tilaisuuden kieli. Välityskeskus palvelee Välityskeskus lähettää tulkkauspalvelun käyttäjälle vahvistusviestin, kun se on vastaanottanut tilauksen. Vahvistusviesti lähetetään mahdollisimman pian tilauksen jälkeen sillä yhteydenottotavalla, jonka tulkkauspalvelun käyttäjä on ilmoittanut. Välityskeskus etsii asiakkaalle sopivan vapaana olevan tulkin niiden tulkkien joukosta, jotka ovat Kelan kilpailutuksen kautta solmineet Kelan kanssa sopimuksen tulkkauspalvelujen järjestämisestä. Välityskeskus lähettää palvelun käyttäjälle viestin, kun tulkki on varattu. Käyttäjä ei voi toivoa, että saisi aina tietyn, saman tulkin. Hän ei myöskään saa automaattisesti tietää tilaukseen varatun tulkin nimeä. Välityskeskukset välittävät tulkkeja maanantaista perjantaihin klo Lisäksi jokainen välityskeskus välittää tulkkeja yhtenä arkipäivänä klo 18 saakka. Tulkkauspalvelun käyttäjiä palvelevat myös välityskeskusten sivutoimipisteet. Välityskeskusten tarkemmat asiointiajat sekä sivutoimipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät alkaen Kelan internetsivuilta 10

11 Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus Turussa Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen tehtäviin kuuluu tulkkauspalveluhakemusten käsittely ja päätösten teko. Syyskuun alusta alkaen oikeutta vammaisten tulkkauspalveluun haetaan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Tulkkauspalvelun siirtyessä kunnilta Kelan järjestettäväksi oikeutta tulkkauspalvelun käyttöön ei tarvitse hakea uudestaan, jos käyttäjän tulkkauspalvelupäätös on voimassa Kunnat ovat ilmoittaneet Kelalle tiedot voimassa olevista tulkkipalvelupäätöksistä ja tiedot asiakasprofiileista sekä tulkkauspalvelujen käyttäjien henkilö- ja yhteystiedot. Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisella henkilöllä 360 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelunkäyttäjä voi saada tulkkaustunteja vähimmäismäärää enemmän, jos se on perusteltua. Päätöksessä otetaan huomioon käyttäjän yksilölliset tarpeet. Lisätunteja on haettava erikseen. Käyttäjä voi myös hakea opiskelutulkkausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tai tulkkausta ulkomaanmatkalle. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kelan internetsivuilta Lomakkeita saa myös Kelan palvelupisteistä ja välityskeskuksista. Hakemuksen voi lähettää postitse Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tai jättää sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus myös ohjaa ja neuvoo tulkkauspalvelun käyttäjiä ja eri yhteistyötahoja tulkkauspalveluun liittyvissä kysymyksissä. Keskukseen voi ottaa yhteyttä alkaen puhelimitse ja sähköpostitse Lue lisää Kelan internetsivuilta löytyy lisää tietoa vammaisten tulkkauspalvelusta. Kela osallistuu syksyn aikana eri kuulo-, kuulonäkö- ja puhevamma-asiakasjärjestöjen tilaisuuksiin. Tilaisuuksien tarkemmat ajat ja paikat löytyvät Kelan internetsivuilta. Pirkko Jääskeläinen Koordinaattori Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki puh , sähköposti: 11

12 LIIKUNTATOIMINTA Syksy on täynnä erilaista liikuntatoimintaan. Valitse itsellesi tapahtuma ja tule mukaan liikkumaan. Tapahtumat 2010 Liikuntapäivä Kuopiossa klo Suokadun palvelutalo, Suokatu 6. Ohjelmassa mm. temppurata, tanssia, sisäcurling, puhallustikka, kuntosaliharjoittelua. Lisätietoja: Pohjois-Savon CP-yhdistys, Mika Ruotsalainen, tai Liikuntapäivä Oulussa klo Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1. Ohjelmassa mm. pöytäpelejä, Handy s pallopeliä, norsun topsya, tanssia, sokkopalloa, sisäcurlingia, temppu- ja ajorataa. Lisätietoja: Oulun seudun CP-yhdistys, Sari Holappa, puh (iltaisin) Liikuntapäivä Vaasassa klo 10 14, Rantasipi Tropiclandia, Lemmenpolku 3. Ohjelmassa mm. lattarikeppijumppaa, sovellettuja pelejä, istumatanssia, ohjattu liikuntahetki. Lisätietoetoja: Vaasan seudun CP-yhdistys, Ann-Helene Latva-Pirilä, puh Liikuntapäivä Kemissä klo 10 14, Tervahalli, Tervaharjunkatu 14. Ohjelmassa mm. kuntosali, lattarikeppijumppaa, istumatanssia, sisäcurling, boccia, temppurata. Lisäksi kokeiltavana Malikeen välineitä. Lisätietoja: Meri-Lapin CP-yhdistys, Pirjo Palenius, puh CP-liiton bocciamestaruuskilpailut Porissa, Meri-Porin lukiolla Rieskalantiellä. Kilpailuluokat ovat 1-2 vaikeavammaisille sekä luokat 3-4 lievästi vammaisille. Osallistumismaksut: henkilökohtainen kilpailu 5 /osallistuja ja joukkuekilpailu 12 /joukkue. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Porin seudun CP-yhdistys, Jarkko Kyläniitty, puh tai Tie tähtiin Pajulahti pyöräilee klo Liikuntakeskus Pajulahti Nastolassa toimii tapahtumapaikkana maksuttomassa pyöräilytapahtumassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki pyöräilystä kiinnostuneet. Saat tietoa pyöräilystä ja sen harrastamisesta. Asiantuntijoina ovat mm. harrastajat, huippupyöräilijät ja väline-esittelijät. Tiedustelut: Tommi Ojanen, paralympia.fi tai puh tai Osku Kuutamo, tai Neurologisten järjestöjen ulkoilupäivä klo Uudessakaupungissa. Tervetuloa ulkoilupäivään Uudenkaupungin Kasarminlahden ulkoilureitin vieressä olevalle urheilukentälle.päivän ohjelmassa on mölkkyä, puhallustikkaa, senioritanssia, tasapainorata, snag golfia, tarkkuusheittoa, sauvakävelyä ja luontopolkua. Lisäksi paikalla on vammaisneuvoston, liikuntaneuvolan ja NV:n infopisteet. Lisätietoja: Uudenkaupungin erityisliikunnanohjaaja Heidi Vuori puh

13 Liity SoVeLin sähköpostilistalle Haluatko sähköpostiisi ajankohtaisia soveltavan liikunnan uutisia? Soveltava liikunta SoveLi julkaisee SoveLi infoa, joka ilmestyy n. kuusi kertaa vuodessa. Tilaa info suoraan sähköpostiisi lähettämällä viesti SoveLin tiedottaja Heidi Hölsömäelle, Millaista liikuntatoimintaa haluaisit CP-liiton järjestävän? Nyt on paras aika vaikuttaa kun toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on työn alla. Lähetä toiveesi Sari Turuselle, Lisätietoja CP-liiton liikuntatoiminnasta Sari Turunen liikuntasuunnittelija Malmin kauppatie HELSINKI puh sähköposti: 13

14

15 NUORISOTOIMINTA Tapahtumat 2010 Eduskuntavi erailu klo Vierailu on tarkoitettu kaikille alle 30- vuotialle CP, -MMC- tai HC-vammaisille nuorille. Vierailu on maksuton. Ilmoittautumiset 3.9. mennessä. Mukaan mahtuu vain 20 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuessasi kerro nimesi, osoitteesi (postinumero, postitoimipaikka), syntymävuosi, liikkumisen apuvälineet, ruokaaineallergiat, mahdollisen henkilökohtaisen avustajan nimi sekä ruoka-aineallergiat. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Sari Turunen, tai Oikeus olla nuori nuorten ihmisoikeusseminaari ke klo Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki. Seminaarin aiheena ovat nuorten ihmisoikeudet vammais- ja vähemmistönuorten näkökulmasta. Seminaari on maksuton ja tarkoitettu nuorille, kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille, opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja sekä ilmoittautumiset mennessä: Anniina Lavikainen, tai Mun Elämä nuorten viikonloput Pohjois-Suomessa ja Moijalassa, Hattulassa. Mun elämä-viikonloput ovat tarkoitettu vuotiaille nuorille. Kurssilla keskustellaan ja otetaan selvää itsenäistymisestä sekä opiskelusta. Kurssin ohjelmassa on luennoitsijoita, keskusteluryhmiä sekä yhteistä mukavaa ja riemukasta toimintaa. Lisätietoja kuntoutusvastaava Elina Perttula p. (09) tai , Hakemuksen voi täyttää netissä / sopeutumisvalmennus sähköinen hakulomake tai hakemuslomakkeen voi tilata kurssisihteeri Anne Heiskaselta puh. (09) tai Haluatko jäseneksi nuorisotoimikuntaan? Haluatko vaikuttaa ja saada nuorten ääntä kuuluville? Nuorisotoimikunnan jäseneksi voi hakea CP-yhdistyksen jäsen, joka on iältään alle 29 vuotta. Ota yhteyttä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan ja pyydä yhdistystä tekemään ehdotus nuorisotoimikunnan jäsenestä. Yhdistyksien ehdotukset nuorisotoimikunnan jäsenistä osoitetaan vuosittain (haku mennessä) Suomen CP-liiton hallitukselle ja lähetetään toiminnanjohtaja Tomi Kaasiselle osoitteella Suomen CP-liitto, Tomi Kaasinen, Malmin kauppatie 26, HELSINKI. CP-liiton hallitus nimeää uudet jäsenet ja varajäsenen CP-yhdistyksien nimeämien ehdokkaiden joukosta. Liity nuorisotoiminnan sähköpostilistalle. Saat muutaman kerran vuodessa tietoa nuorten tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Lähetä pyyntö, 15

16 Mitä nuorisotoimintaa toivot vuodelle 2011? Millaista nuorisotoimintaa sinä haluaisit CP-liiton järjestävän? Millaisia tapahtumia tai koulutuksia? Nyt on paras aika esittää toiveesi vuodelle Toimintasuunnitelmia tehdään syyskuun aikana, joten lähetä ajatuksesi ja toiveesi suoraan sähköpostitse Tehdään yhdessä nuorten näköistä toimintaa! Oletko kurkistanut CP-liiton internet-sivuille? CP-liiton internet-sivuilla on omat nuoriso-sivut. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tapahtumat kuin palsta nuorten kertomaa, jossa nuorisotoimikuntalaiset kirjoittavat ajankohtaisista nuoria koskettavista aiheista. Käy kurkkaamassa. Lisäksi keskustelupalstalla on oma osio nuorille. Kirjoita sinua askarruttavista aiheista ja vaihda ajatuksiasi muiden nuorten kanssa. Liikuntatoiminnassa on myös paljon tapahtumia, jotka sopivat nuorille. Tsekkaa tapahtumat liikuntatoiminnan kohdalta. Lisätietoja Sari Turunen liikuntasuunnittelija puh sähköposti: 16

17 OIKEUS OLLA NUORI Nuorten ihmisoikeusseminaari Ke klo Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki Seminaarin juontaa Signmark! Puhujina: Markku Jokinen, Kuurojen liitto Mirella Huttunen, Allianssi Johanna Lampinen, Ihmisoikeusliitto Hannaleena Pölkki, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Seminaarin aiheena nuorten ihmisoikeudet vammais- ja vähemmistönuorten näkökulmasta Seminaari on maksuton ja tarkoitettu nuorille, kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille, opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille ÄLÄ MISSAA, VAAN TULE MUKAAN! Lisätietoja sekä ilmoittautumiset mennessä: Anniina Lavikainen, tai Seminaarin järjestää Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä (VNY): Epilepsialiitto ry, Invalidiliitto ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Nuorisoyhteistyö Seitti, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen CP-liitto ry

18 OIKEUS OLLA NUORI Nuorten ihmisoikeusseminaari Ke klo Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki Ohjelma: Avaussanat Elina Pokki, nuorisosihteeri ts, Kuurojen liitto ry YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus ja syrjintä Markku Jokinen, toiminnanjohtaja, Kuurojen liitto ry Ihmisoikeuskasvatus Johanna Lampinen, koulutuskoordinaattori, Ihmisoikeusliitto ry Kahvi Nuorisotyö ja yhdenvertaisuus Mirella Huttunen, suunnittelusihteeri, monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat, Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Moniperustainen syrjintä ja yhdenvertaisuus Hannaleena Pölkki, koordinaattori, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Vammaisfoorumi ry Asenteella kuuroksi räppäriksi Marko Wuoriheimo eli Signmark Keskustelua Päivän päätös

19 AIKUISTOIMINTA JA MOIJALAN JOULU Aikuistoimina järjestää valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Lisätietoa aikuistoiminnasta saat aikuistoiminnan suunnittelijalta Ismo Kylmäseltä, p tai Muistathan, että Moijalan Joulun viettoon on hakuaika käynnissä aina 19. marraskuuta saakka. Joulun vietto on tarkoitettu omatoimiselle sekä avustusta tarvitseville aikuisille, jotka haluavat viettää juhlapyhän yhdessä muiden kanssa. Joulun omavastuuosuus on 50, matka osallistuja maksaa itse. Joulun viettoon kuuluu täysihoito, yhdessä päätetty ohjelma ja avustus. Hakulomake löytyy kurssiesitteestä sekä CP-liiton kotisivuilta Lisätietoja Ismo Kylmänen aikuistoiminnan suunnittelija puh sähköposti: MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA MMC- ja hydrokefaliatoiminta palvelee kaikkia, joiden elämää MMC- tai hydrokefalia koskettaa. Merkittävällä sijalla on kokemusten vaihtaminen ja kontaktit samassa elämäntilanteessa oleviin/olleisiin henkilöihin. Syksyllä ja talvella 2010 järjestetään toimintaa perheille, aikuisille ja nuorille. Elokuussa nuoret tapaavat Lohjalla rennon yhdessäolon ja puuhastelun merkeissä. Helsingissä järjestetään yhteistyössä Akson ry:n kanssa teemaseminaari aiheena MMC- rakon ja suolen toimintaan sekä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Lokakuussa, CP-liiton syyspäivien yhteydessä kokoonnutaan valtakunnalliseen vertaistukitapaamiseen Vaasaan. Tapaamisen yhteydessä on mahdollista osallistua myös syyspäivien luennoille sekä nauttia liikunnan iloista ja saada opastusta erityisliikunnan ammattilaiselta esimerkiksi uuden harrastuksen tai sopivan liikunta-apuvälineen löytämisessä. Vertaistukiryhmät kokoontuvat edelleen Lahdessa ja Joensuussa. Tiedot ryhmien kokoontumisajoista löytyvät verkkosivuilta Samoin löytyvät tiedot muuta toimintaa koskien. Lämpimästi tervetuloa! Petra Peltonen MMC ja HC-suunnittelija puh: , sähköposti: 19

20 CP-liiton syyspäivien yhteydessä järjestetään Valtakunnallinen MMC- ja hydrokefaliatapaaminen Vaasassa Tapaamiseen ovat tervetulleita aikuiset, perheet ja nuoret, joiden elämää MMC tai hydrokefalia koskettaa. Liikuntavinkkejä ja kokemuksia erityisliikunnasta tarjoaa liikuntasuunnittelija Sari Turunen. Ohjelma: 10:00-12:00 MMC- ja hydrokefalia vertaistukitapaaminen 12:00-12:45 Lounas (omakustanteinen) 12:45-14:00 Ohjattu liikuntatuokio, liikuntasuunnittelija Sari Turunen Klo 14:00 jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen seurusteluun, liiton suunnittelijoiden henkilökohtaiseen tapaamiseen (Petra Peltonen, Sari Turunen) tai syyspäivien yleisöluennoille osallistumiseen. Syyspäivien ohjelma löytyy osoitteesta Opastusta voi saada esimerkiksi uuden liikuntaharrastuksen tai sopivan liikunta-apuvälineen löytämisessä. Lisäksi kylpylän puolella voi käydä virkistäytymässä. Paikalle on mahdollista saapua jo perjantaina ja yöpyä Rantasipi Tropiclandiassa omakustanteisesti. Tropiclandiassa omakustanteisesti. Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia, Lemmenpolku 3 Lisätietoja ja ilmoittautumiset erityisruokavalioineen ja majoitustoiveineen mennessä GSM,

21 Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Alueen tapahtumat Ulkoilu- ja liikuntapäivä Uudessakaupungissa lauantaina klo Kasarmilahden urheilukentällä ja sen läheisyydessä. Avustajia Novidasta. Ei osallistumismaksua. Päivän järjestävät NV-Neurologiset vammaisjärjestöt, paikalliset NVyhdistykset, Uudenkaupungin liikuntavirasto ja muut paikalliset yhteistyökumppanit. Puffet. yhteyshenkilö uudenkaupungin erityisliikunnanohjaaja Heidi Vuori, puh Lisätietoja myös aluesihteeriltä. Tervetuloa koko perhe! Helsingin NV- yhdistysten verkosto kokoontuu klo Paikka Uudenmaan Parkinson-yhdistys, Paciuksenkatu 8 B 18, Helsinki. Tule CP-yhdistyksestä mukaan vaikuttamaan yhdessä muiden NV- yhdistysläisten kanssa alueesi asioihin. Ajankohtaista asiaa sosiaaliturvasta ja palvelusuunnitelman laatimisesta klo Paikka Salon seudun ammattiopiston auditorio, Karjanlankatu 2, Salo. Luennoitsija järjestösuunnittelija Anu Mattila Lihastautiliitosta. Illan järjestävät Neurologiset vammaisjärjestöt. Esitepöytä ja järjestöjen työntekijöitä tavattavissa klo alkaen. Ei ilmoittautumista. Tervetuloa! Suomen CP-liiton valtakunnalliset syyspäivät ja sääntömääräinen syysliittokokous Vaasassa Rantasipi Tropiclandiassa Lisää tietoa ja ilmoittautumislomakkeet CP-lehti 4/2010 ja CP-liiton kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa Vaasaan! Virkistäytymisiltapäivä ja pikkujoulut aikuisille Mustasaaressa klo Paikka Hotelli Vallonia Garden. Päivän ohjelmassa aktiivinen luento Miten saamme voimaa ja huumoria arkeen ja juhlaan Anette Hastin vetämänä. Ei osallistumismaksua, mutta matkat ja päivällisen maksavat kaikki itse. Päivällinen noutopöydästä 15 euroa. Ota mukaan oma avustaja. Paikalla on kaksi yleisavustajaa. Mukana aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmänen. Ilmoittautumiset aluesihteeri Aira Eklöfille viimeistään puhelin (02) , tai sähköposti Tervetuloa! Alueen tapahtumista löytyy lisää tietoa liiton kotisivuilta aluesihteeritoiminnan kohdalla. Sivu päivitetään aina tarpeen mukaan. Ollaan yhteydessä, ystävällisin terveisin Suomen CP-liiton Turun aluetoimisto Aira Eklöf aluesihteeri puh , sähköposti: 21

22 Sydvästra- och Västra -Finland, Nyland samt Svensk- Finland VAMPO och personlig assistans- dag torsdagen den kl , Sokos Hotel Vaakuna, Vasa. Anmäl dig senast tisdag 7.9. via : eller via Eller till Marita Mäenpää, tel. tel , mobil: Arrangörer: Det riksomfattande handikapprådet VANE, Assistentti.info, Invalidförbundet, Finlands Svenska handikappförbund, FDUV, juridisk ombud i Svenskfinland inom handikappområdet. Välkomna! Frilufts- och motionsdag lördagen den kl vid Kasarminlahtis idrottspark i Nystad. Ingen deltagaravgift. Allmänna assistenter från Novida. Dagen ordnas av neurologiska handikapporganisationer i samarbete med andra lokala funktionärer. Mera information fås av distriktssekreteraren eller på CP-förbundets hemsida Välkomna! Serviceplanen och handikappservicelagen som arbetsredskap lördagen den 16 oktober 2010, kl i Åbo, Stadsbibliotek, Slåttsgatan 2. Föreläsare: Birgitta Huurre, planerare inom handikappservicen i Åbo, juridiskt ombud i Svenskfinland och Tiina Kumpuvuori som talar om serviceplan ur brukarperspektiv. Arrangör: pro.studium/fduv, CP-förbundet/Aira Eklöf, juridiskt ombud i Svenskfinland inom handikappområdet, DUV i Västra Åboland. Välkomna! Finlands CP-förbunds nationella höstdagar och stadgeenligt höstmöte hålls den på Spahotel Rantasipi Tropiclandia i Vasa. Programmet är tvåspråkigt, vilket du hittar i den sista CP-lehti 4/2010 eller du kan titta in i förbundets hemsida, var du hittar den svenskspråkiga anmälningsblanketten. Önskar svenskspråkiga medlemmar varmt välkomna med! Rekreationseftermiddag och lillajul för vuxna lördagen den kl i Korsholm på Hotell Vallonia Garden. I programmet på dagen en aktiv föreläsning, vilken dras av Anette Hast. Ingen deltagaravgift, men resor och middag betalar var och en själv. Middag från buffet 15 euro. Ta med din egen assistent. Det finns på plats två allmänna assistenter. På plats finns planerare för vuxenverksamhet Ismo Kylmänen. Anmälningarna senast den till distriktssekreterare Aira Eklöf, tel , eller e-post. Varmt välkomna! Nordisk konferens om Cerebral Pares och kognition ordnas av RBU i Sverige den november 2010 i Göteborg. Konferensen vänder sig till professionella, föräldrar och till dig med egen diagnos. Syftet är att förmedla kunskap, erfarenheter och inspiration för att skapa ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn, unga och vuxna med CP. Information, program och anmälan på 22

23 Mera information om händelser på området finns i förbundets hemsida vid aluetoiminta. Uppdaterar sidan vid behov. En arbetsgrupp i Åbo planerar att ordna informationstillfällen för mor- och farföräldrar med rubriken Vad vågar jag göra tillsammans med mitt handikappade barnbarn. Möjlig tidpunkt kommer att vara vintern eller våren Finns det intresse för möjliga temakvällar? Vad anser ni att vi borde ta fram under dessa tematillfällen? Ställ gärna frågor. Kontakta gärna distriktssekreteraren via telefon eller skicka e-post. Vi hörs, med vänliga hälsningar Aira Eklöf te , e.post: Kuva Aira Eklöf 23

24 Rekreationseftermiddag och lillajul för vuxna Lördagen den kl Plats: Hotell Vallonia Garden, Korsholm Dagen börjas med kaffe. Samtidigt bekantar vi oss med varandra. Hur får man kraft och humor för vardag och fest berättar Anette Hast från Vasa. Gemensam lillajulsmiddag äter vi kl Kvällen fortsätter med gemensam samvaro. Ingen deltagaravgift, men resor och middag betalar var och en själv. Middag från buffet 15 euro. Ta gärna egen assistent med. På plats finns det möjligen två allmänna assistenter. Anmälningarna senast den till distriktssekreterare Aira Eklöf, tel. (02) eller ; e.post Dagen arrangeras av Finlands CP-förbunds vuxenverksamhet. På plats planerare för vuxenverksamhet Ismo Kylmänen. Varmt välkomna! Virkistäytymisiltapäivä ja pikkujoulu aikuisille Lauantaina klo Paikka: Hotelli Vallonia Garden, Mustasaari Päivä aloitetaan kahvilla. Samalla tutstumme toisiimme. Miten saamme voimaa ja huumoria arkeen ja juhlaan kertoo Anette Hast Vaasasta. Klo syömme yhteisen pikkujoulupäivällisen. Ilta jatkuu yhdessäolon merkeissä. Ei osallistumismaksua. matkat ja päivällisen maksaa jokainen itse. Päivällinen noutopöydästä 15 euroa. Ota miellään mukaan oma avustajasi. Paikalla on mahdollisesti kaksi yleisavustajaa. Ilmoittautumiset viimeistään mennessä aluesihteeri Aira Eklöfille, puh. (02) tai sähköposti Päivän järjestää Suomen CP-liiton aikuistoiminta. Paikalla on aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmänen. Lämpimästi tervetuloa! 24

25 AJANKOHTAISTA ASIAA SOSIAALITURVASTA KESKIVIIKKONA KLO Järjestöjen työntekijöitä tavattavissa klo Salon ammattiopiston auditorio, Karjalankatu 2, Salo Ohjelma NV neurologisten vammaisjärjestöjen esittely Ajankohtaista asiaa sosiaaliturvasta, palvelusuunnitelman laatimisesta Järjestösuunnittelija Anu Mattila, Lihastautiliitto ry Tilaisuus on maksuton. Paikka on esteetön. Ei ilmoittautumisia. Lisätiedot: Aluesihteeri Aira Eklöf, Suomen CP-liitto, puh. (02) , Tervetuloa! ADHD-liitto, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Aivovammaliitto, Autismi- ja Asperger-liitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Muistiliitto, Suomen CP-liitto, Suomen MG-yhdistys, Suomen Migreeniyhdistys, Suomen MS-liitto, Suomen Narkolepsiayhdistys, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Tourette-yhdistys

26

27

28

29 Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue (Pirkanmaan, Hämeenlinnan- ja Lahden seudun sekä Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Saimaan CP-yhdistykset) Hämeenlinna Järjestöpäivä järjestetään Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoululla klo Järjestöpäivä on erinomainen tilaisuus kohdata nuoria opiskelijoita ja tiedottaa tuleville alan ammattilaisille järjestöjen tärkeästä toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä hyvinvoinnin että osallisuuden edistäjinä. Teemapäivä on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä ohjaustoiminnan ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Yhdistykset voivat esitellä omaa toimintaansa ja lisäksi tarvitaan mm. kokemuspuhujia pitämään lyhyitä puheenvuoroja opiskelijoiden kanssa. Järjestäjinä ovat Etelä-Hämeen alueella toimivien kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät, Hämeenlinnan setlementti ry, sekä Hämeenlinnan seudun paikallisyhdistyksiä (tarkentuu syksyllä). Lisätietoja aluesihteeri Jari Turku. Lappeenranta Suomen CP-liitto järjestää valtakunnallisella CP-viikolla Vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä ja kokemuksena - seminaarin klo Sokos Hotel Lappeessa (Brahenkatu 1, Lappeenranta). Vammaisuuden historia osoittaa, että vammaisuus on yhteiskunnallisesti tuotettu ilmiö. Suhtautuminen vammaisuuteen on muuttunut kautta aikojen. Millaista on vammaispuhe tänään ja millaista on elää vammaisena tässä ajassa. Aiheesta on luennoimassa Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen. Lisäksi kuullaan kokemuksista ja keskustellaan vammaisena olemisen tärkeistä kysymyksistä tänään. Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavalioineen mennessä: aluesihteeri Jari Turku. Tilaisuus on maksuton, paikalla on yleisavustaja, kahvitarjoilu. Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) Etelä-Suomen aluetyöntekijäverkosto järjestää Verkosto vaikuttaa- koulutuksen lauantaina klo Vammaisten tukisäätiön kokoushuoneessa (Perillistenkatu 3, Lappeenranta). Koulutus on tarkoitettu neurologisten vammaisjärjestöjen jäsenyhdistysten, - kerhojen ja ryhmien toimijoille. Koulutuksen tavoitteena on tukea NV- jäsenyhdistysten verkostoja ja vahvistaa niiden yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä. Kouluttajana toimii johtava asiantuntija DI Taina Lehtiö. Sitovat ilmoittautumiset mennessä aluesihteeri Satu Lukka, p , Koulutus on ilmainen. Ilmoittautuneille lähetetään koulutuksen lopullinen ohjelma ennen koulutustilaisuutta. Tampere Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) Pirkanmaan aluetyöntekijäverkosto järjestää Vammaispalvelulaki uudistui - mikä muuttui - tilaisuuden Tampereella (Nikolainsali 25 B, Tampere) klo Tilaisuudessa käsitellään monipuolisesti uudistunutta vammaispalvelulakia. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset yhteystietoineen ja erityisruokavalioineen mennessä: aluesihteeri Jari Turku. Paikalla ei ole 29

30 yleisavustajia, kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin suoraan yhdistyksiin ja CP-liiton www-sivuilla. PAASIT (Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen Pirkanmaan aluetyöntekijät) järjestävät Järjestöpäivän Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere) klo Lisätietoja aluesihteeri Jari Turku. Lisätietoja Suomen CP-liiton Tampereen aluetoimisto Jari Turku aluesihteeri Pellervonkatu 9 huone Tampere puh sähköposti: Pirkanmaan CP-yhdistys ry tiedottaa Keilailu alkaa to Ylöjärven keilahallilla klo 16-18, Koulutie 6! Keilailukertoja on kuusi syksyllä, kahden viikon välein. Kertamaksu on 5 euroa, joka kerätään paikan päällä. Oma avustaja mukaan, avustajalta ei peritä maksua. Kysy lisää Roope Järvinen puh , Sisäcurling alkaa tiistaina klo 18: (HUOM! Muuttunut alkamis- ja päättymisaika!) Tule pelaamaan sisäcurlingia kerran viikossa. Soveltuu kaiken kokoisille ja kaiken ikäisille, voit osallistua seisten tai istuen, juosta ei tarvitse eikä harjata. NYT UUTENA MUKANA CURLING-KOURU! Paikkana on Liisanpuiston koulu, Kaupinkatu 29. Lisätietoja Mira Viinikainen puh , tai Roope Järvinen puh tai Sisäcurling toteutetaan yhdessä Tampereen Seudun Invalidien kanssa. Boccia maanantaisin klo ja perjantaisin klo Ratinassa. Lisätietoja Lasse Mäkinen puh Boccia toteutetaan yhteistyössä Tampereen Seudun Invalidien kanssa. 30

31

32

33

34 Pohjois-Suomen, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alue (Oulun-, Lapin, Meri-Lapin-, Kainuun ja Seinäjoen seudun CP-yhdistykset) Pohjois-Suomen tapahtumakalenteri Syyskausi käynnistyy pohjoisessa Suomessa monenkirjavan toiminnan merkeissä! Tähän tapahtumakalenteriin on koottuna Suomen CP-liiton, alueen jäsenyhdistysten sekä tärkeiden sidosryhmien tapahtumia eri puolella toiminta-aluetta ja olette kaikki näihin lämpimästi tervetulleita! Lisätietoja alueen tapahtumista antaa aluesihteeri Sari Toppila p tai tai tapahtuman yhteydessä erikseen mainittu yhteyshenkilö. Seuraa ilmoittelua myös pohjoisen aluetyön sekä jäsenyhdistysten omilta nettisivuilta: ja SYYSKUU Oulu: NEURODANCE aikuisten tanssikurssi alkaa maanantaina Linnanmaan liikuntahallilla (os. Virkakatu 1, Oulu) klo Ryhmä kokoontuu joka maanantai ajalla (Huom! Syyslomaviikolla ei tanssikurssia). Neurodance on tarkoitettu yli 30 -vuotiaille tanssista kiinnostuneille henkilöille, joilla on jokin neurologinen toimintakyvyn rajoite. Kurssilla tutustutaan luovasti erilaisiin piiri-, pari- ja yksin tanssittaviin tansseihin. Kurssimaksu on 32 /12 kertaa. Ilmoittautumiset mennessä Sari Toppilalle (p , Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista apuvälineistä tai henkilökohtaisesta avustajasta. Oulu: NEURODANCE nuorten tanssikurssi käynnistyy maanantaina Linnanmaan liikuntahallilla (os. Virkakatu 1, Oulu), klo Ryhmä kokoontuu joka maanantai ajalla (Huom! Syyslomaviikolla ei tanssikurssia). Neurodance on tarkoitettu vuotiaille nuorille, joilla on jokin neurologinen toimintakyvyn rajoite. Kurssilla tutustutaan luovasti erilaisiin nuorisotansseihin. Kurssimaksu on 28 /12 kertaa. Ilmoittautumiset mennessä Sari Toppilalle (p , Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista apuvälineistä tai henkilökohtaisesta avustajasta. Oulu: pe klo Tietoa vammaisten tulkkauspalveluiden siirtymisestä Kelalle. Paikka: Keskustan seurakuntatalo, os. Isokatu 17, Oulu. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 6.9. mennessä Sari Toppilalle. Pudasjärvi, Syötekeskus: Me-henki ja meininki. Pohjois-Suomen Neurologisten vammaisjärjestöjen kehittämisseminaari Pudasjärvellä Syötekeskuksessa. Ilmoittautumiset mennessä Sari Toppilalle. 34

35 Oulu: la klo 16 alkaen Oulun seudun CP-yhdistyksen kesäkauden lopettajaiset Seepparissa (os. Mustasaarentie 4, Oulu). Omat eväät mukaan! Ilmoittautumiset 8.9. mennessä puheenjohtaja Antero Jurvaselle p tai Ylivieska: ti klo Neurologisten järjestöjen yhteinen jäsenilta. Paikka: Ylivieskan terveyskeskus, Kokoustila (kellarikerros), Kirkkotie 4. Tule keskustelemaan, kuulemaan ja vaihtamaan mielipiteitä neurologisia järjestöjä koskettavista ajankohtaisista tapahtumista Vieskan seudulla yhdessä järjestöjen alueellisten työntekijöiden kanssa! Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä: järjestösuunnittelija Raija Similä, Lihastautiliitto ry, p , Kokkola: ke klo Neurologisten järjestöjen yhteinen jäsenilta. Paikka: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (os. Terveystie 1). Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä: aluesihteeri Aslak Rantakokko, Autismi- ja Aspergerliitto ry, p , LOKAKUU: Pudasjärvi, Syötekeskus: Oulun seudun CP-yhdistyksen FUNKUUVER-leiri. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sari Holappa, p (arkisin klo 15 jälkeen) tai Ks. ilmoitus! Raahe: ti klo Neurologisten järjestöjen yhteinen jäsenilta. Paikka: Palvelutalo Kreivinaika (os. Brahenkatu 14 16). Ilmoittautumiset mennessä: aluesihteeri Tuija Hyväri, Epilepsialiitto ry, p tai Oulu: la klo Alueellinen liikuntapäivä. Oulun seudun CP-yhdistys järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa liikunnallisen toimintapäivän, johon voit tulla yksin tai kaverisi kanssa kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja. Paikka: Linnanmaan liikuntahalli (os. Virkakatu 1). Lisätietoja: Oulun seudun CP-yhdistys, Sari Holappa, p (klo 15 jälkeen) tai Ks. ilmoitus! Oulu: ti klo Nyt puhutaan kuntoutuksesta. Paikka: Hotelli-ravintola Lasaretti, LINNA-kabinetti, C-talo, 2.krs (os. Kasarmintie 13). Valtakunnallinen CP-viikon teemaseminaari. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen mennessä: Sari Toppila, p , Ks. ilmoitus! 35

36 MARRASKUU: Kemi: la klo Alueellinen liikuntapäivä. Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ja CP-liitto tarjoavat päivässä soveltavan liikunnan kokeilumahdollisuuksia ja liikunnan riemua! Maksuton tapahtuma on avoin kaikille liikkujille. Paikka: Tervahalli (os. Tervaharjunkatu 14). Lisätietoja: Meri-Lapin alueen CP-yhdistys, Pirjo Palenius, p tai JOULUKUU: Oulu: la klo alkaen Oulun seudun CP-yhdistyksen pikkujoulu Seepparissa (os. Mustasaarentie 4, Oulu). Lisätietoja Suomen CP-liiton Oulun aluetoimisto Sari Toppila aluesihteeri Isokatu 47, 4. krs OULU puh sähköposti: Kuva Aslak Rantakokko 36

37

38

39

40

41 Itä- ja Keski-Suomi sekä Kouvolan alue (Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Kouvolan seudun CP-yhdistykset) Vuoden 2010 teemana on liitossamme tiede ja tutkimus. Aiheeseen paneudumme kuluvan syksyn aikana eri tapahtumissa. Syyskausi 2010 tuo mukanaan useita tapahtumia jäsenille eri puolille Suomea. Liiton valtakunnalliset syyspäivät ovat Vaasassa Valtakunnallisen CP-viikon seminaarit pidetään Oulussa ja Lappeenrannassa. Oulun seminaarissa pureudutaan kuntoutukseen ja seminaarissa oululaiset kuntoutuksen asiantuntijat esittelevät laajalti kuntoutusta koskevaa tutkimusta. Lappeenrannan seminaari käsittelee vammaisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan näihin liittomme tapahtumiin CP-viikon aikana. Monet syksyn 2010 aikana toteutuvat tilaisuudet sekä yhdistysten tapahtumat ovat valmisteluvaiheessa, joten seuraamalla oman yhdistyksen jäsentiedotteita saa ajan tasalla olevan informaation. Seuraattehan myös liiton ja yhdistysten omia kotisivuja, koska sieltä löydätte ajankohtaisen tiedon liittyen toimintaamme ja ajankohtaisiin asioihin. Terve Kuopio päivä kutsuu perjantaina 27.8 Puijolle, Valkeisenlammelle ja Kuopion torille sekä Kuopio-hallille liikkumaan ja kuulemaan asiaa terveydestä. Lauantaina on alueellinen liikuntatapahtuma Suokadun palvelutalolla klo Järjestäjänä toimii Pohjois-Savon CP-yhdistys yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapäivään ovat kaikki tervetulleita vauvasta vaariin. Yhdistys pitää päivän ajan kanttiinia jossa myytävänä kahvia ja pullaa sekä arpoja. Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisvelvollisuus siirtyy kunnilta Kelalle Miten palvelua jatkossa haetaan? Tärkeästä asiasta on tulossa tiedotustilaisuus Kuopioon lokakuussa. Päivä on vielä avoin ja tiedotan tapahtumasta liiton aluetyön sivulla. Miten vaikutan? - OK- opintokeskuksen järjestämä koulutus Jyväskylässä syksyllä 2010.Koulutuksessa käsitellään yhdistyksen vaikuttamistoimintaa sekä viestintää. Ilmoittautumiset osoitteella Tulkkauspalveluiden siirtymisestä Kelalle tiedotustilaisuus Jyväskylässä klo Haukkarannan koulun juhlasalissa os. Haukkalantie 56, Jyväskylä. Ilmoittautumiset osoitteeseen tai viestillä numeroon Yhdistykset ja yleishyödyllisyys -seminaari Jyväskylässä klo Jyväskylän ammattikorkeakoulun Caritas salissa, Keskussairaalantie 21E.Lisätietoja Anne Astikainen pu

42 Kansalaisjärjestöt 2010 luvulla seminaari pidetään KYS:n auditoriossa klo Järjestäjänä KYS, Kuopion kaupunki ja Kuopion vammaisneuvosto. Luennoitsijoina on järjestötyön asiantuntijoita. Seminaariin ilmoittautumiset osoitteeseen Alueeni yhdistysten yhteistä kehittämisiltapäivää vietämme Kuopion alueellisen liikuntapäivän yhteydessä ja jatkamme päivää koulutuksen merkeissä klo Kuopiossa Suokadun palvelutalolla. Muistattehan tulla mukaan kaikki alueellani toimivat yhdistykset. Ilmoittautumiset Merjalle mennessä Palvelupäiviä pidän tarpeen mukaan eri yhdistysten alueella ja toivon yhteydenottoja kun tarvitsette palveluohjausta liittyen vammaispalveluihin. Aluesihteerin tavoitat parhaiten matkapuhelinnumerosta ja viestin voit laittaa myös sähköpostilla Suomen CP-liiton Kuopion aluetoimisto Merja Partanen Aluesihteeri Minna Canthinkatu 4C 3krs Kuopio puh sähköposti: Kuva Tomi Kaasinen 42

43

44 TAPAHTUMAKALENTERI 2010 ELOKUU Alueellinen liikuntapäivä, Kuopio Itä- ja Keski-Suomen ja Kouvolan alueen yhdistysten kehittämispäivä, Kuopio SYYSKUU Tulkkauspalveluiden siirto Kelalle info, Oulu Aikuistoiminta Moijalassa Tie tähtiin Pajulahti pyöräilee, Nastola Kuntamarkkinat Helsinki Seniorikurssi (yli 50v), Moijala Tulkkauspalveluiden siirto Kelalle info, Jyväskylä NV-järjestöjen ulkoilupäivä, Uusikaupunki Hyvä Ikä-messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksella LOKAKUU Funkuuver leiri, Syötekeskus Nuorten eduskuntavierailu, Helsinki CP-bocciamestaruuskilpailut, Pori Alueellinen liikuntapäivä, Oulu Mun Elämä nuorten viikonloppu vuotiaille, Pohjois-Suomi vko 43 Valtakunnallinen CP-viikko ( ) CP-viikon teemaseminaari, Oulu CP-viikon teemaseminaari, Lappeenranta CP-liiton syyspäivät, Vaasa Alueellinen liikuntapäivä, Vaasa Valtakunnallinen MMC- ja hydrokefaliatapaaminen, Vaasa MARRASKUU Oikeus olla nuori nuorten ihmisoikeusseminaari, Helsinki Mun Elämä nuorten viikonloppu vuotiaille, Moijala Liikuntapäivä, Kemi JOULUKUU vko 50 Vapaaehtoistyön viikko Virkistäytymisiltapäivä ja pikkujoulut aikuisille, Mustasaari Joulu Moijalassa Lisää tapahtumavinkkejä löydät osoitteesta

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2012

PIENI PALVELUOPAS 2012 PIENI PALVELUOPAS 2012 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Valtakunnallinen vammaisneuvosto 31.7.2013 KUTSU 1(5) Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Tervetuloa Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville! ************ Aika 6.-7.11.2013 Paikka Kylpylähotelli

Lisätiedot

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Järjestämisvastuun siirto Kelaan Kyseessä on hallinnollinen siirto Asiakkaan oikeus tulkkauspalveluun säilyy pääosin entisellään Siirron

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari 23.9.2017, Tampere Vammaispalvelut ja vammaisten ihmisten oikeudet Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri Vasemmiston

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi

JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi JÄSENTIEDOTE 2/2011 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki www.cp-liitto.fi Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 SYYSPÄIVIEN INFO...7 VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen Suomen CP-liitto ry tomi.kaasinen@cp-liitto.fi

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN Lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäiseen asumiseen ja mielekkään elämän kokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuksien

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f.

JÄSENKIRJE 2/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. JÄSENKIRJE 2/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. PL 863 20101 TURKU Pj. Satu Järviö 050-4651 267 Kotisivut: www.turuncpyhdistys.net Tili: Op Vahto 571331-23224 MATKUSTAMINEN KANNATTAA AINA

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt Kuinka voin vaikuttaa omiin asioihini? Onko arjen valinnoilla merkitystä? Hyödyttääkö osallistuminen? Kannattaako aktivismi? Millaisessa maailmassa haluaisin elää? Joku päättää aina. Vaikuta. Vaikuta.

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri syksy 2017

Tapahtumakalenteri syksy 2017 Tapahtumakalenteri syksy 2017 Päivitetty viimeksi 30.8.2017 Muutoksia ja täydennyksiä tulossa, seuraa ilmoittelua Kalenteri päivitetään seuraavan kerran syyskuussa * - linkki nettisivuille Päivä & aika

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2014

PIENI PALVELUOPAS 2014 PIENI PALVELUOPAS 2014 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoitus on edistää vammaisten aikuisten

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Puhevammaisten tulkkauspalvelu YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus Jokaisen YK:n sopimuksen hyväksyneen maan on omilla kansallisilla laillaan ja tukitoimilla edistettävä ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f.

JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. PL 863 20101 TURKU Pj. Satu Järviö 050-4651 267 Kotisivut: www.turuncpyhdistys.net Tili: Op Vahto 571331-23224 Hyvinvointia CP-vammaisen

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia!

Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! OmaisOiva-toimintaa syksyllä 2017 Kaikki OmaisOiva-toiminnat ovat osallistujille ilmaisia! Espoo Keskusteluryhmät omaistaan hoitaville. Ryhmät on tarkoitettu sekä sopimusomaishoitajille että tuen ulkopuolella

Lisätiedot

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä.

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen LUOTA MUHUN -konferenssi 14.-15.5.2014 Helsinki Congress Paasitorni Järjestäjä Kehitysvamma-alan neuvottelukunta yhdessä alan järjestöjen kanssa Ke 14.5.2014 klo

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Koska yhdistyksen toiminta jatkuu jälleen normaaliin tapaan, perimme jäsenmaksut kuluvalta vuodelta elokuun aikana.

Koska yhdistyksen toiminta jatkuu jälleen normaaliin tapaan, perimme jäsenmaksut kuluvalta vuodelta elokuun aikana. Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry Jäsenkirje, heinäkuu 2017 Yhdistyksen toiminta jatkuu ALS-vertaistukitapaaminen Lahdessa Kutsu kolmen yhdistyksen kesäpäiville Lihastautiliiton fysioterapeutti Lahdessa

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Kokemuskoulutuksen historiaa Kokemustietoa käytetty kautta aikojen opiskelijoiden opetuksessa Potilasluennoitsija-projekti 1988-1991 Sosiaalihallituksen rahoituksella

Lisätiedot

VAMNEU 18.05.2015 21 1) Valtakunnanllisen vammaisneuvoston tiedote 1/2015

VAMNEU 18.05.2015 21 1) Valtakunnanllisen vammaisneuvoston tiedote 1/2015 Vammaisneuvosto 21 18.05.2015 Tiedoksi annettavat asiat VAMNEU 18.05.2015 21 1) Valtakunnanllisen vammaisneuvoston tiedote 1/2015 VANEn pääsihteerin jäätyä virkavapaalle hänen yhteystietonsa eivät ole

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun

Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun 21.11.2017 Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun 1 (30) kela.fi/vatu Sisällys 1. Perehdytys tulkkauspalveluun... 5 2. Mitä on vammaisten tulkkauspalvelu?... 7 3. Mihin tulkkauspalvelua voi

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot