Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö / 2014 Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014"

Transkriptio

1 1/26 TARJOUSPYYNTÖ / 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sirkka-Leena Immonen Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: / 2014 Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena ovat lastensuojelulain mukainen sijaishuollon laitoshoito, ammatillinen perhekotihoito, erityisyksikköhoito sekä koulukotihoito Hankinta on jaettu osa-alueisiin A-D seuraavasti A. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito B. Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito C. Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito, D. Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautinen laitoshoito koulukodissa Tarjouspyynnön liitteenä yksi (1) on yksityiskohtainen palvelunkuvaus Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon Päänimikkeistö: (Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K286 (Kouvola)

2 2/26 Hankinnan voimassaoloaika: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimuskausi kestää kolme (3) vuotta ja alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kolmivuotisen sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan yhteisesti sopien jatkaa enintään yhdellä vuodella. Päätös optiovuoden käytöstä tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden pättymistä. Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta 3. Hankinnan taustaa järjesti vuonna 2013 sijaishuollon palveluja noin 206 huostaanotetulle lapselle. Näistä noin 120 oli sijoitettu laitoshoitoon tai ammatilliseen perhekotihoitoon. Vuoden 2013 aikana otettiin huostaan ja sijoitettiin kaikkiaan 37 lasta. Kiireellisesti tai avohuollon tukitoimena sijoitettiin kaikkiaan 114 lasta. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely

3 3/26 Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Useita toimijoita Puitejärjestelyn kesto: Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Kullekin puitejärjestelyn osa-alueelle A-D valitaan palveluntuottajat erikseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan liitteen 2 mukainen sopimus puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kaikki ehdot vahvistetaan etukäteen, eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta tilausvaiheessa. Puitejärjestelyn kesto on 3 vuotta. Sopimuskauden tavoiteaikataulu on Tavoiteaikataulu on alustava ja voi muuttua. Mikäli sopimuskauden aloittaminen esimerkiksi siirtyy tavoiteaikataulun alusta myöhemmäksi, sopimusta jatketaan vastaavasti loppupäästä. Kolmivuotisen sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan yhteisesti sopien jatkaa enintään yhdellä (1) vuodella. Päätös optiovuoden käyttöönotosta tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tarjouspyyntö koskee huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen tai nuoren hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Ostettava palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua. Tarjouspyyntö koskee hankintakaudella tehtäviä uusia sijoituksia. Palveluntuottajan tulee sitoutua siihen, että myös yksikköön aiemmin tehdyt sijoitukset tulevat uuden puitesopimuksen piiriin. Tarjouskilpailun perusteella tehtävä uusi puitesopimus korvaa yksikön kanssa aikaisemmin tehdyt sopimukset tilaajan sijoittamien lasten osalta. Palveluntuottaja ja tilaaja sitoutuvat samalla tekemään uuden lapsikohtaisen sopimuksen myös vanhojen sijoitusten osalta. Tehtävien sopimusten aikavälit ja arvo: Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti: Lapselle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka lastensuojelulain edellyttämin perustein hankintapäätöksen mukaisessa järjestyksessä. Palvelut tulee tuottaa palveluntuottajan järjestämissä tiloissa. Palvelut tulee tuottaa suomen kielellä Lapsen erityisistä tarpeista johtuen lapselle voidaan hankkia hoito poikkeuksellisesti myös muualta kuin puitesopimuksen piiriin kuuluvasta yksiköstä, jos puitesopimuksen tehneet tuottajat eivät pysty palvelua tarjoamaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Puitesopimuksen tehneellä palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta pitää vapaana hoitopaikkaa tai ottaa vastaan sijoitettavaksi ehdotettua lasta. Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei

4 4/26 Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit OSA-ALUE A. LAITOSHOITO (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Palvelun hinta, alv 0 % / asiaka s/hoito vuorok ausi Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit PERUSTIEDOT Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Tarjoaja voi nimetä vain yhden yksikön / osoitteen tällä lomakkeella. Mikäli tarjoajalla on useampi yksikkö tätä palvelua, tulee tehdä rinnakkainen tarjous. Ohjeet tarjouspyynnön kohdassa "Muut asiat" Palvelua tarjoavan yksikön nimi Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Arvioi / Ilmoita kokonaispaikkamäärä, jota tämä yksikkö tarjoaa tilaajalle sopimuskauden aikana. Valmistuuko sopimuskauden aikana uusia paikkoja tarjottavaan yksikköön? Täytä tämä kohta jos sopimuskauden aikana valmistuu uusia paikkoja. Anna paikkojen määrä ja lyhyt tarvittaessa selvitys TOIMINTAYKSIKÖN SIJAINTI Asiaka spaikk aa 1

5 5/26 Palvelun tuottajan toimipisteen on sijaittava enintään 140 kilometrin etäisyydellä Kouvolan kaupungin lastensuojeluyksiköstä Hallituskatu 7, Kouvola. Sijaintivaatimus ei koske erityisyksikköhoitoa (palvelu C) eikä koulukotihoitoa (palvelu D). Näiden osalta vaatimuksena on, että näitä palveluja tarjoavat lastensuojeluyksiköt sijaitsevat Suomessa. Sijaintivaatimuksen täyttyminen todetaan lyhintä maantiereittiä pitkin Fonecta.fi Kartat-reittiohjetta käyttäen. Reittiohjeen www-sivun osoite, katso tarjouspyynnön linkit. Lähtöpisteeksi reittiohjeeseen merkitään Kouvolan kaupungin lastensuojelun hallinnon katuosoite, Hallituskatu 7, Kouvola. Määränpääksi merkitään toimintayksikön katuosoite. Ilmoita palveluyksikön etäisyys Kouvolan kaupungin lastensuojelun hallinnosta edellä kuvatulla tavalla. Palveluyksikkömme etäisyys täyttää vaatimukset PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT Palvelu täyttää tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palvelun hinta sisältää liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palveluun käytettävät tilat täyttävät tarjouspyynnön liitteen 1, Hankinnan kohde, vaatimukset. Lataa tähän tiedot tiloista: Täytetty liite 4 Tarjoja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen sellaisenaan? Tarjoajalla on valmius solmia hankintasopimus viimeistään Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot löytyvät tarjouspyynnön linkkiluottelon kautta PALVELUKIELET Palvelukielenä on suomen kieli kilome triä Ladattava 140

6 6/26 PALVELUA TUOTTAVAN YKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUS Palveluntuottajan asuinyksikössä on oltava LsL:n 59 :n mukainen henkilöstö hoito-ja kasvatustyössä. Asuinyksikössä tulee olla vähintään seitsemän (7) hoitoja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, asuinyksikköä kohden tulee olla vähintään kuusi (6) hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Toteutuuko PALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ Palvelua tarjoavan asuinyksikön koko henkilökuntamäärä yhteensä Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta vähintään puolella on oltava sosiaali-, terveys tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta edellisen vaatimuksen lisäksi vähintään kahdella tulee olla sosiaalialan tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Muilla hoito- ja kasvatustehtävissä olevilla henkilöillä tulee olla yksikön toimintaan soveltuva muu ammatillinen perustutkinto, toteutuuko Hoito- ja kasvatustehtävistä vähintään kahdella (2) työntekijällä on oltava vähintään kahden (2) vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä on yli 2 vuotta kokemusta em. vaatimuksen mukaisesti. Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla sekä miehiä, että naisia. Toteutuuko Kaikilla palvelua tuottavilla henkilöillä on oltava suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Toteutuuko VASTAAVAN JOHTAJAN TIEDOT hlöä hlöä hlöä 2 hlöä 2

7 7/26 Palveluntuottajan on nimettävä asuinyksikköön hoito-ja kasvatustehtävistä vastaava johtaja. Vastaava johtaja toimii tilaajan yhteys- ja vastuuhenkilönä koko asuinuksikkökokonaisuutta koskevissa asioissa. Vastaavalle johtajalle on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Mikäli vaatimukset eivät toteudu, siitä voi seurata sanktio. ks. tarjouspyynnön liite 2 sopimus, kohta 10 Vastaavan johtajan nimi Vastaavalla johtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 :n 4 momentin mukainen kelpoisuus (LsL 60 2 mom.) Toteutuuko Vastaavalla johtajalla on oltava vaaditun koulutuksen lisäksi vähintään kolmen (3) vuoden kokemus työskentelystä lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa, yksityisessä perhekodissa tai vastaavassa paikassa tai lastensuojelun viranomaistyössä. Toteutuuko Ilmoita vuosina, montako vuotta vastaava johtaja on työskennellyt em. mainituissa yksiköissä. Vastaavalla johtajalla on oltava riittävät johtamistaidot. Kelpoisuuslain 10 4 mom. riittävä johtamistaito, edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Toteutuuko Valitse osaamisvaihto, joka toteutuu Vastaavalla johtajalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen kielen taito. Toteutuuko Lataa liitteeksi henkilökuntalomake täytettynä: asuinyksikön kaikkien työntekijöiden tiedot. Tarjouspyynnön liite 3 v. 3 Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Henkilöllä on kokemusta esimiestyöstä Henkilöllä on tutkintoon sisältyvää johtamiskoulutusta Henkilöllä on tutkinnon lisäksi suoritettua johtamiskokemusta OSA-ALUE B. PERHEKOTIHOITO (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo

8 8/26 Palvelun hinta, alv 0 % / asiaka s/vuor okausi Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit PERUSTIEDOT Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Tarjoaja voi nimetä vain yhden yksikön / osoitteen tällä lomakkeella. Mikäli tarjoajalla on useampi yksikkö tätä palvelua, tulee tehdä rinnakkainen tarjous. Ohjeet tarjouspyynnön kohdassa "Muut asiat" Palvelua tarjoavan yksikön nimi Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Arvioi / Ilmoita kokonaispaikkamäärä, jota tämä yksikkö tarjoaa tilaajalle sopimuskauden aikana. Valmistuuko sopimuskauden aikana uusia paikkoja tarjottavaan yksikköön? Täytä tämä kohta jos sopimuskauden aikana valmistuu uusia paikkoja. Anna paikkojen määrä ja lyhyt tarvittaessa selvitys TOIMINTAYKSIKÖN SIJAINTI Palvelun tuottajan toimipisteen on sijaittava enintään 140 kilometrin etäisyydellä Kouvolan kaupungin lastensuojeluyksiköstä osoitteesta Hallituskatu 7, Kouvola. Sijaintivaatimus ei koske erityisyksikköhoitoa (palvelu C) eikä koulukotihoitoa (palvelu D). Näiden osalta vaatimuksena on, että näitä palveluja tarjoavat lastensuojeluyksiköt sijaitsevat Suomessa. Sijaintivaatimuksen täyttyminen todetaan lyhintä maantiereittiä pitkin Fonecta.fi Kartat-reittiohjetta käyttäen. Reittiohjeen www-sivun osoite, katso tarjouspyynnön linkit. Lähtöpisteeksi reittiohjeeseen merkitään Kouvolan kaupungin lastensuojelun hallinnon katuosoite, Hallituskatu 7, Kouvola. Määränpääksi merkitään toimintayksikön katuosoite. Asiaka spaikk aa 1

9 9/26 Ilmoita palveluyksikön etäisyys Kouvolan kaupungin lastensuojelun hallinnosta edellä kuvatulla tavalla. Palveluyksikkömme etäisyys täyttää vaatimukset PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT Palvelu täyttää tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukst Palvelun hinta sisältää liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palveluun käytettävät tilat täyttävät tarjouspyynnön liitteen 1, Hankinnan kohde, vaatimukset. Lataa tähän tiedot tiloista: Täytetty liite 4 Tarjoja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen sellaisenaan? Tarjoajalla on valmius solmia hankintasopimus viimeistään Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot löytyvät tarjouspyynnön linkkiluettelon kautta PALVELUKIELET Palvelukielenä on suomen kieli kilome triä Ladattava 140 PALVELUA TUOTTAVAN YKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUS Ammatillisessa perhekodissa hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilökuntamäärän tulee olla vähintään 0,5 työntekijää/sijoitettu lapsi. Toteutuuko PALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ Palvelua tarjoajan yksikön koko henkilökuntamäärä yhteensä Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilöstöstä vähintään puolella on oltava vähintään sosiaali-, terveys tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. hlöä hlöä 1

10 10/26 Muilla hoito- ja kasvatustehtävissä olevilla henkilöillä tulee olla vähintään lähihoitajan tutkinto. Kaikilla palvelua tuottavilla henkilöillä on oltava suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Toteutuuko VASTAAVAN JOHTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan on nimettävä asuinyksikköön hoito-ja kasvatustehtävistä vastaava johtaja. Vastaava johtaja toimii tilaajan yhteys- ja vastuuhenkilönä koko asuinuksikkökokonaisuutta koskevissa asioissa. Vastaavalle johtajalle on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Mikäli vaatimukset eivät toteudu, siitä voi seurata sanktio. ks. tarjouspyynnön liite 2, sopimus, kohta 10. Vastaavan johtajan nimi Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalla johtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 :n 4 momentin mukainen kelpoisuus (LsL 60 2 mom). Toteutuuko Vastaavalla johtajalla on oltava vaaditun koulutuksen lisäksilisäksi vähintään kolmen vuoden kokemus työskentelystä lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa, yksityisessä perhekodissa tai vastaavassa paikassa tai lastensuojelun viranomaistyössä. Toteutuuko Anna selvitys vastaavan johtajan koulutuksesta edellä mainittuun vaatimukseen nähden. Kelpoisuus lain 10 4 mom. määrittelee johtamista sanoilla riittävä johtamistaito, joka edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. HUOM! minkä verran vaaditaan käytännön kokemusta? Toteutuuko

11 11/26 Vastaavalla johtajalla on oltava riittävät johtamistaidot. Kelpoisuuslain 10 4 mom. riittävä johtamistaito, edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Toteutuuko Valitse osaamisvaihto, joka toteutuu Vastaavalla johtajalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen kielen taito. Toteutuuko Lataa liitteeksi henkilökuntalomake täytettynä: asuinyksikön kaikkien työntekijöiden tiedot. Tarjouspyynnön liite 3. Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Henkilöllä on kokemusta esimiestyöstä Henkilöllä on tutkintoon sisältyvää johtamiskoulutusta Henkilöllä on tutkinnon lisäksi suoritettua johtamiskokemusta OSA-ALUE C: ERITYISYKSIKKÖHOITO (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Palvelun hinta, alv 0 % / asiaka s/vuor okausi Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit PERUSTIEDOT Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Tarjoaja voi nimetä vain yhden yksikön / osoitteen tällä lomakkeella. Mikäli tarjoajalla on useampi yksikkö tätä palvelua, tulee tehdä rinnakkainen tarjous. Ohjeet tarjouspyynnön kohdassa "Muut asiat" Palvelua tarjoavan yksikön nimi Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Arvioi / Ilmoita kokonaispaikkamäärä, jota tämä yksikkö tarjoaa tilaajalle sopimuskauden aikana. Valmistuuko sopimuskauden aikana uusia paikkoja tarjottavaan yksikköön? Täytä tämä kohta jos sopimuskauden aikana valmistuu uusia paikkoja. Anna paikkojen määrä ja lyhyt selvitys tarvittaessa TOIMINTAYKSIKÖN SIJAINTI Asiaka spaikk aa

12 12/26 Palvelun tuottajan toimipisteen on sijaittava Suomessa. PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT Palvelu täyttää tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukst Palvelun hinta sisältää liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palveluun käytettävät tilat täyttävät tarjouspyynnön liitteen 1, Hankinnan kohde, vaatimukset. Lataa tähän tiedot tiloista: Täytetty liite 4 Tarjoja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen sellaisenaan? Tarjoajalla on valmius solmia hankintasopimus viimeistään Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot löytyvät tarjouspyynnön linkkiluettelon kautta PALVELUKIELET Palvelukielenä on suomen kieli PALVELUA TUOTTAVAN YKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUS Lastensuojelun erityisyksikössä tulee olla lasten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sijaishuollon ammatillista tai muuta henkilökuntaa. Riittäväksi määräksi katsotaan vähintään 1,3 hoito- ja kasvatustehtävissä oleva työntekijä lasta kohti, kuitenkin noudattaen voimassaolevaa lastensuojelulakia (Lastensuojelulaki 417/ ). Toteutuuko PALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ Palvelua tarjoajan asuinyksikön koko henkilökuntamäärä yhteensä Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta vähintään puolella on oltava sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto. Toteutuuko hlöä Ladattava

13 13/26 Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta edellisen vaatimuksen lisäksi vähintään kahdella on oltava sosiaalialan tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Muilla hoito- ja kasvatustehtävissä olevilla henkilöillä tulee olla yksikön toimintaan soveltuva muu ammatillinen perustutkinto, toteutuuko Hoito- ja kasvatustehtävistä olevasta henkilökunnasta vähintään kahdella (2) työntekijällä on oltava vähintään kahden (2) vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä on yli 2 vuotta kokemusta em. vaatimuksen mukaisesti. Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla sekä miehiä, että naisia. Toteutuuko Kaikilla palvelua tuottavilla henkilöillä on oltava suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Toteutuuko SUUNTAUTUMISVAIHTOEH DOT Erityisyksiköllä on oltava erityisasiantuntemusta vähintään yhdellä seuraavista vaihtoehdoista 1-3. Katso alueiden määrittelyt liitteestä 1 Hankinnan kohde SUUNTAUTUMISVAIHTOEH TO 1) Erityisyksikkö on suuntautunut lapsi- ja tai nuorisopsykiatriaan Yksikössä työskentelee vähintään yksi alan erityispätevyyden omaavaa työntekijä, esimerkiksi kokoaikainen psykologi tai psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Toteutuuko Käytettävissä on erikoislääkärin palvelut enintään kahden viikon kuluessa tarpeen toteamisesta. Toteutuuko vaatimus hlöä hlöä 2 hlöä 2 kyllä ei kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle

14 14/26 Muulla hoito- ja kasvatustyötä tekevällä henkilökunnalla on erityisalaan liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus tai suunnitelma vuoden sisällä alkavasta täydennyskoulutuksesta. Tämä vaatimus ei koske enintään kolmen kuukauden ajaksi palkattuja sijaisia. SUUNTAUTUMISVAIHTOEH TO 2 Erityisyksikkö on suuntautunut vastaanotto- ja arviointitoimintaan Yksikössä työskentelee vähintään yksi alan erityispätevyyden omaava työntekijä, esimerkiksi kokoaikainen psykologi tai psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Toteutuuko Käytettävissä erikoislääkärin palvelut enintään kahden viikon kuluessa tarpeen toteamisesta. Toteutuuko Muulla hoito- ja kasvatustyötä tekevällä vakinaisella henkilökunnalla on erityisalaan liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus tai suunnitelma vuoden sisällä alkavasta täydennyskoulutuksesta. Tämä vaatimus ei koske enintään kolmen kuukauden ajaksi palkattuja sijaisia. Toteutuuko SUUNTAUTUMISVAIHTOEH TO 3 Erityisyksikkö on suuntautunut muuhun erityisalaan Mihin erityisalaan yksikkö on suuntautunut Jos erityisyksikkö on suuntautunut LSL mukaisen erityisen huolenpidon järjestämiseen, tulee sen järjestämiseksi olla viiveettä käytettävissä riittävä kasvatuksellinen, sosiaalityön, psykologinen ja lääketieteellinen asiantuntemus. Laitoksessa tulee olla toiminnan edellyttämä tehtävään soveltuvan ammatillisen tutkinnon omaava henkilöstö. Toteutuuko Yksikössä työskentelee vähintään yksi alan erityispätevyyden omaava työntekijä, esimerkiksi kokoaikainen psykologi tai psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Toteutuuko kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle kyllä ei kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle kyllä ei, emme suuntutuneet tälle alueelle kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle kyllä ei kyllä ei, emme ole suuntautuneet tälle alueelle kyllä ei, emme ole suuntautuneet alueelle

15 15/26 Käytettävissä erikoislääkärin palvelut enintään kahden viikon kuluessa tarpeen toteamisesta. Toteutuuko Muulla hoito- ja kasvatustyötä tekevällä vakinaisella henkilökunnalla on erityisalaan liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus tai suunnitelma vuoden sisällä alkavasta täydennyskoulutuksesta. Tämä vaatimus ei koske enintään kolmen kuukauden ajaksi palkattuja sijaisia. Toteutuuko VASTAAVAN JOHTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan on nimettävä asuinyksikköön hoito-ja kasvatustehtävistä vastaava johtaja. Vastaava johtaja toimii tilaajan yhteys- ja vastuuhenkilönä koko asuinyksikkökokonaisuutta koskevissa asioissa. Vastaavalle johtajalle on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Mikäli vaatimukset eivät toteudu, siitä voi seurata sanktio. ks. tarjouspyynnön liite 2 sopimus, kohta 10. Vastaavan johtajan nimi Vastaavalla johtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 :n 4 momentin mukainen kelpoisuus (LsL 60 2 mom). Toteutuuko Vastaavalla johtajalla on oltava vaaditun koulutuksen lisäksi vähintään kolmen (3) vuoden kokemus työskentelystä lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa, yksityisessä perhekodissa tai vastaavassa paikassa tai lastensuojelun viranomaistyössä. Toteutuuko Ilmoita vuosina, montako vuotta vastaava johtaja on työskennellyt em. mainituissa yksiköissä. Kelpoisuus lain 10 4 mom. määrittelee johtamista sanoilla riittävä johtamistaito, joka edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. HUOM! minkä verran vaaditaan käytännön kokemusta? Toteutuuko kyllä ei, emme ole suuntautuneet alueelle kyllä ei, emme ole suuntautuneet alueelle

16 16/26 Vastaavalla johtajalla on oltava riittävät johtamistaidot. Kelpoisuuslain 10 4 mom. riittävä johtamistaito, edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Toteutuuko Valitse osaamisvaihto, joka toteutuu Vastaavalla johtajalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen kielen taito. Toteutuuko Lataa liitteeksi henkilökuntalomake täytettynä: asuinyksikön kaikkien työntekijöiden tiedot. Tarjouspyynnön liite 3. Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Henkilöllä on kokemusta esimiestyöstä Henkilöllä on tutkintoon sisältyvää johtamiskoulutusta Henkilöllä on tutkinnon lisäksi suoritettua johtamiskokemusta OSA-ALUE D: KOULUKOTIHOITO (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Palvelun hinta, alv 0 % / asiaks /vuoro kausi Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit PERUSTIEDOT Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Tarjoaja voi nimetä vain yhden yksikön / osoitteen tällä lomakkeella. Mikäli tarjoajalla on useampi yksikkö tätä palvelua, tulee tehdä rinnakkainen tarjous. Ohjeet tarjouspyynnön kohdassa "Muut asiat" Palvelua tarjoavan yksikön nimi Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Palvelua tarjoavan yksikön tarkka käyntiosoite Arvioi / Ilmoita kokonaispaikkamäärä, jota tämä yksikkö tarjoaa tilaajalle sopimuskauden aikana. Valmistuuko sopimuskauden aikana uusia paikkoja tarjottavaan yksikköön? Täytä tämä kohta jos sopimuskauden aikana valmistuu uusia paikkoja. Anna paikkojen määrä ja lyhyt tarvittaessa selvitys TOIMINTAYKSIKÖN SIJAINTI Asiaka spaikk aa 1

17 17/26 Palvelun tuottajan toimipisteen on sijaittava Suomessa. PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT Palvelu täyttää tarjouspyynnön liitteessä 1,Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palvelun hinta sisältää liitteessä 1, Hankinnan kohde, asetetut vaatimukset Palveluun käytettävät tilat täyttävät tarjouspyynnön liitteen 1, Hankinnan kohde, vaatimukset. Lataa tähän tiedot tiloista: Täytetty liite 4. Tarjoja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan sopimuksen sellaisenaan? Tarjoajalla on valmius solmia hankintasopimus viimeistään Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot löytyvät tarjouspyynnön linkkiluettelon kautta PALVELUKIELET Palvelukielenä on suomen kieli PALVELUA TUOTTAVAN YKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUS Palveluntuottajan asuinyksikössä on oltava LsL:n 59 :n mukainen henkilöstö hoito-ja kasvatustyössä. Koulukodin asuinyksikössä tulee olla sosiaalityöntekijä, vastaava ohjaaja ja vähintään 5-6 ohjaajaa/enintään 7 lasta. Toteutuuko Koulukotien perhekodeissa on perhekodin vanhempien lisäksi oltava puolitoistakolme työntekijää. Toteutuuko PALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ Palvelua tarjoajan asuinyksikön koko henkilökuntamäärä yhteensä Palvelua tarjoavan koulukodin perhekodin koko henkilökuntamäärä yhteensä. hlöä hlöä Ladattava Ei, emme tarjoa perhekotihoitoa

18 18/26 Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta vähintään puolella on oltava sosiaali-, terveys tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto tai entinen vastaava opistoasteen tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Hoito-ja kasvatustehtävissä olevasta henkilökunnasta edellisen vaatimuksen lisäksi vähintään kahdella (2) on oltava sosiaalialan tutkinto. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä edellä mainittu vaatimus toteutuu. Muilla hoito- ja kasvatustehtävissä olevilla henkilöillä tulee olla yksikön toimintaan soveltuva muu ammatillinen perustutkinto. Toteutuuko Hoito- ja kasvatustehtävistä vähintään kahdella (2) työntekijällä on oltava vähintään kahden (2) vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Toteutuuko Anna lukumäärä monellako henkilöllä on yli 2 vuotta kokemusta em. vaatimuksen mukaisesti. Hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla sekä miehiä, että naisia. Toteutuuko Kaikilla palvelua tuottavilla henkilöillä on oltava suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. Toteutuuko VASTAAVAN JOHTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan on nimettävä asuinyksikköön hoito-ja kasvatustehtävistä vastaava johtaja. Vastaava johtaja toimii tilaajan yhteys- ja vastuuhenkilönä koko asuinuksikkökokonaisuutta koskevissa asioissa. Vastaavalle johtajalle on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Mikäli vaatimukset eivät toteudu, siitä voi seurata sanktio. ks. tarjouspyynnön liite 2 sopimus, kohta 10. Vastaavan johtajan nimi hlöä hlöä 2 hlöä 2

19 19/26 Vastaavalla johtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 10 :n 4 momentin mukainen kelpoisuus (LsL 60 2 mom.) Toteutuuko Vastaavalla johtajalla on oltava vaaditun koulutuksen lisäksi vähintään kolmen vuoden kokemus työskentelystä lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa, yksityisessä perhekodissa tai vastaavassa paikassa tai lastensuojelun viranomaistyössä. Toteutuuko Ilmoita vuosina, montako vuotta vastaava johtaja on työskennellyt em. mainituissa yksiköissä. Kelpoisuus lain 10 4 mom. määrittelee johtamista sanoilla riittävä johtamistaito, joka edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. HUOM! minkä verran vaaditaan käytännön kokemusta? Toteutuuko Vastaavalla johtajalla on oltava riittävät johtamistaidot. Kelpoisuuslain 10 4 mom. riittävä johtamistaito, edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Toteutuuko Valitse osaamisvaihto, joka toteutuu Vastaavalla johtajalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen kielen taito. Toteutuuko Lataa liitteeksi henkilökuntalomake täytettynä: asuinyksikön kaikkien työntekijöiden tiedot. Tarjouspyynnön liite 3. Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Henkilöllä on kokemusta esimiestyöstä Henkilöllä on tutkintoon sisältyvää johtamiskoulutusta Henkilöllä on tutkinnon lisäksi suoritettua johtamiskokemusta 6. Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjottavan palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella asiakaskohtaisena hoitovuorokausihintana ( /asiakas/vrk), joka vastaa tarjouspyynnön liitteenä olevaa palvelukuvausta ja laatua. Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (Alv 0%) Mahdollisten alihankintana hankittavien tukipalveluiden tulee sisältyä tarjouksessa esitettyihin

20 20/26 hintoihin. Yksiköiden, joissa järjestetään muuta kuin tilapäistä kotiopetusta tai joissa on koulu, tulee ottaa huomioon, että hoitovuorokausihintaan ei sisällytetä koulukustannuksia. Ne kuuluvat opetustoimelle (Perusopetuslaki /628). Tarjoushintojen tulee olla voimassa vähintään asti, jonka jälkeen hinnoista neuvotellaan erikseen. Palveluntuottajan on tehtävä esitys hintojen muutoksista ja muutosperusteista viimeistään mennessä vuodelle Neuvottelujen pohjaksi esitetty hintojen korotus on valtionvarainministeriön tekninen oletus yleisen ansiotasoindeksin noususta vuodelle Mikäli alakohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyttävät palvelun sisällössä tai järjestämisessä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa muutosta vastaavasti. Tilaaja suorittaa korvauksen käytetyistä hoitovuorokausista palveluntuottajalle. Poissaolopäivien hinta muodostuu seuraavasti: Lapsen suunniteltu yhtäjaksoinen poissaolo palveluntuottajan yksiköstä puolittaa hoitovuorokausihinnan 14 vrk:n jälkeen. Yhtäjaksoisen poissaolon kestäessä yli 28 vrk hoitovuorokausihinnan maksaminen päättyy kokonaan ja palveluntuottajalla ei ole sen jälkeen ole velvollisuutta pitää ko. lapselle paikkaa vapaana, ellei tilaaja ja palveluntuottaja sovi muusta järjestelystä. Lapsen luvattoman poissaolon ajalta palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta täysi hoitovuorokausimaksu ja sitä seuraavalta 21 vuorokaudelta puolet hoitovuorokausimaksusta. Tämän jälkeen hoitovuorokausimaksun maksaminen lakkaa. Yksiköllä ei sen jälkeen ole velvollisuutta pitää ko. lapselle paikkaa vapaana, mikäli asiasta ei ole erikseen tilaajan kanssa sovittu. 7. Laskutus ja maksuehto Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viidenteen päivään mennessä. Laskun liitteenä tulee olla asiakaskohtainen erittely ja selvitys poissaolopäivistä. Laskutus ei saa sisältää laskutuslisiä yms. kuluja. Laskutus alkaa lapsen ensimmäisestä varsinaisesta sijoituspäivästä. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu on sopimusehtojen mukaisesti hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki soveltuvuusvaatimuksiin liittyvät asiakirjat hankintamenettelyn sekä sopimuskauden aikana. REKISTERÖINTITIEDOT JA LUVAT Tarjoajaa tai ketään sen johtooon kuuluvaa henkilöä ei saa olla tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikosksista (hankintalaki 348/2007, 53 ). Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Hankintalain 53 löytyy osoitteesta: 48

21 21/26 Tarjoajalla tai kenelläkään sen johtoon kuuluvalla henkilöllä ei saa olla hankintalain 54 :n poissulkemisperusteisiin luettavia syitä. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- ja elinkeinorekisteriin mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava työnantajarekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Vakuuttaako tarjoaja, että on rekisteröitynyt lainsäädännön edellyttämällä tavalla? Tarjoajan on rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi -palveluun tai vastaavaan sähköiseen palveluun, josta tilaaja voi halutessaan tarkistaa kelpoisuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden osalta. Mikäli rekisteröityminen ei ole mahdollista, tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle 3 kk välein tilaajan pyytämiä selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Valitse vastausvaihtoehto, johon sitoudutte. Mikäli edellä mainittu rekisteröityminen on jo tehty mihin palveluun tarjoaja on rekisteröitynyt Mikäli tarjoaja ei voi perustellusta syystä sitoutua rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi- tai vastaavaan palveluluun, on annettava perustelu, miksi rekisteröityminen ei ole mahdollista. Hankintalain 54 löytyy osoitteesta: 48 Hankintayksikkö voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta. Hankintayksikkö voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta. Hankintayksikkö voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta. Hankintayksikkö voi tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä kuten -palvelusta. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi -palveluun tai vastaavaan mennessä Tarjoaja ei voi rekisteröityä, mutta sitoutuu toimittamaan selvitykset vaaditun mukaiseti Rekisteröintivaatimus liittyy tilaajan harmaan talouden ehkäisemisohjelmaan

22 22/26 Tarjoajalla on oltava aluehallintoviraston myöntämä toimilupa tarjoamansa yksityisen sosiaalipalvelujen antamiseen viimeistään sopimuskauden alkaessa. Toteutuuko Tarjojajan on oltava merkitty yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Toteutuuko TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE Tarjoajan on oltava suorittanut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Pyydettäessä tarjoajan on toimitettava Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa-Rating tai vastaava raportti, joka sisältää riskiluokituksen. Tai mikäli raporttia ei ole saatavilla, 3 viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimmintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan 3 tilikautta. Jos tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin 3 tilikautta, tulee tarjoajan toimittaa erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja pyydettäessä selvittää vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla tilaajan hyväksymällä luotettavalla tavalla. TEKNINEN JA AMMATILLINEN OSAAMINEN Tarjoajalla on riittävä osaaminen ja kokemus hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamisesta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa esittämään toimiluvan ja siihen liittyvän tarkastuslausunnon hankntamenettelyn tai sopimuskauden aikana. Tarjoajan tulee varautua pyydettäessä toimittmaan todistus maksetuista veroista sekä todistus työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Tarjoajat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taoudellisen tilanteensa parantamiseksi. Hankintayksikkö pidättää oikeuden tarkistaa tietoja yleisistä tietolähteistä

23 23/26 Lataa liitteeksi kuvaus toimintaajatuksesta/liiketoimintasuunnit elmasta (toimintayksikön tarkoitus, toiminta, asiakkaat ja tapa toimia) vapaamuotoinen liiketoimintasuunnitelma, josta ilmenee osaaminen ja kokemus palvelun tuottamiseksi. ALIHANKKIJAT Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijaa / alihankkijoita, mutta tarjoajalla on kokonaisvastuu palvelun tuottamisesta. Alihankkijat on nimettävä ja heidän roolinsa palvelussa on kerrottava. Lataa liitteeksi tarjouspyynnön liite xx Alihankkijaluettelo täytettynä. Tarjoaja vastaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä alihankkijoiden osalta. Tilaajalla on oikeus kieltää tietyn alihankkijan käyttämisen perustellusta syystä. MUUT TIEDOT Tarjojan ja mahdollisen alihankkijan on noudatettava itseään koskevaa työehtosopimusta, sekä vähintään ILON yleissopimuksia 87/1948, 98/1949, 29/1930, 105/1957, 138/1973, 182/1999, 100/1951, ja 111/1958. Vakuutatteko, että vaatimus toteutuu? Palveluntuottajan ja/tai vastaavan johtajan on sitouduttava ennen sopimuksen allekirjoittamista esittämään todistus rikostaustan selvittämisestä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) (504/2002). Sitoudutteko esittämään todistuksen? Tarjoajan on sitouduttava selvittämään työntekijöiltä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti työntekijöiden soveltuvuus tehtävään. Sitoudutteko tekemään selvitykset? Ladattava Ladattava Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluita alihankintana. Liite on ladattava, vaikka ei käyttäisi alihankkijoita. Liitteessä vv on kaohta, johon merkitään tieto siitä, että alihankkijoita ei käytetä. Mikäli käyttää alihankkkijoita, on kaikki liitteessä pyydetyt tiedot annettava. Yksilöimättömiä tietoja ei huomioida. Tarjoajan on tilaajan pyynnöstä esitettävä selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisestä alihankkijan osalta sekä selvitys tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä alihankkijan osalta. Tilaajavastuulaki edellyttää, että alihankintoja tilaavat toimittajat huolehtivat kukin omalta osaltaan siitä, että ennen hankintasopimuksen tekemistä selvitetään tulevan sopimuskumppanin taustatiedot rekisteriottein samoin kuin yhteiskunnallisten maksujen suorittaminen tilaajavastuulaissa tarkemmin selviävällä tavalla. Tilaaja joutuu myös varmistamaan sen, mitä työehtosopimusta alihankkija tulee sopimussuhteen mukaisten tehtävien toteuttamisessa soveltamaan.

24 24/26 Ilmoittakaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään Sopimuksen allekirjoittajan nimmi ja yhteystiedot 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakot sopimustekstin mukaisesti. Katso liite Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 11. Päätöksenteon perusteet Tarjousten käsittely toteutetaan hankintalain mukaisesti seuraavaa menettelyä noudattaen: 1) Tarjousten avaaminen 2) Tarjoajan kelpoisuuden tarkastaminen (arviointi ) 3) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4) Tarjousten vertailu 5) Hankintapäätös ja sen tiedoksianto 6) Hankintasopimusten solmiminen Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan mm. kohdassa "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset". Hankintalain 71 :n mukaisesti tarjouskilpailusta tulee sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista hankintalain :ssä säädetään. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, joita koskee hankintalain mukainen poissulkemisperuste. Palveluntarjoajan toiminnan tulee kattaa laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) asettamat vaatimukset. Palveluntuottajalla tulee olla lupa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjous tulee antaa suomen kielellä ja sen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä. Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjous, jos se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tai tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tarjousten vertailu Tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan tarjoushinnan perusteella. Sopimuskumppaneiksi valitaan edullisuusjärjestyksessä kaikkien palvelukokonaisuuksien osalta riittävä määrä tarjouksen laatuvaatimukset täyttäviä palveluntuottajia kattamaan arvioitu palvelutarve tulevalla sopimuskaudella. Tarjouksen pyytäjän arviointiryhmä valmistelee päätösesityksen ja lasten ja nuorten lautakunta

25 25/26 tekee hankintapäätöksen. Kaupunginhallituksella on kuntalain 51 :n mukaan mahdollisuus käyttää otto-oikeutta Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Kaupunki varaa oikeuden hankintalaissa mainituilla perusteilla olla hyväksymättä yhtään tarjousta tai keskeyttää hankintamenettelyn. 13. Sopimusmenettely Hankintasopimus (puitesopimus) osapuolten välille syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet sopimuksen ja palveluntuottaja on palauttanut tilaajalle sopimuksen toisen kappaleen. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1) Puitesopimus 2) Tarjouspyyntö liitteineen 3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE palvelut 2009) 4) Tarjous liitteineen 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneella on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojen saantioikeutta liikeja ammattisalaisuuksiin. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on tarjouksen tekemisen kannalta välttämätöntä, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja merkinnällä sivun ylälaidassa. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Kymenlaakson käräjäoikeudessa 16. Muut asiat Ohje rinnakkaisten tarjousten antamiseen: Kilpailutusjärjestelmässä voi yhdellä lomakkeella ilmoittaa vain yhdessä osoitteessa sijaitsevan yksikön tiedot. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa sijaishuoltopaikkoja useissa eri osoitteissa sijaitsevissa yksiköissään tai jos se perustaa uusia yksiköitä sopimuskauden aikana, on tarjouksen kohteena olevat yksiköt ilmoitettava erillisinä, rinnakkaisina tarjouksinaan. Tarjoaja voi tehdä rinnakkaisen tarjouksen jo jätetyn tarjouksensa pohjalta, jolloin kaikkia lomakkeita ei tarvitse täyttää alusta alkaen uudelleen. (Katso: Tarjouspalvelu.fi: Omat tiedot/jätä uusi tarjous tämän pohjalta. Huom! Henkilölokuntamake on kuitenkin annettava jokaisesta tarjotusta yksiköstä erikseen. Tarjouksen voi myös tehdä alusta alkaen erikseen.

26 26/26 Ohje osatarjouksen tekemiseen: Osatarjoukset ovat sallittuja. Jos et tarjoa kaikkia osa-alueita (ryhmiä), voit Tarjouspalvelu.fi:ssä piilottaa ne tarjousnäkymästä. Piilottaminen tapahtuu klikkaamalla ryhmän vasemmassa yläreunassa, ryhmän otsikon vieressä olevaa symbolia (ruutu, jonka yli kulkee punainen viiva, "en tarjoa tätä ryhmää"). 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kouvola. Tarjous ja sen liitteet on annettava suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspalvelu.fi:n kautta ei voi jättää myöhästynyttä tarjousta. Tarjouksia ei oteta vastaan millään muulla toimitustavalla kun Tarjouspalvelut.fi:n kautta. 19. Liitteet ja linkit 17Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot