2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2006

2 Muutos.

3 sisällysluettelo 1 katsaus 2006 KONE lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Osakkeenomistajillemme 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Liiketoimintakatsaus 11 Henkilöstö 22 Ympäristö 25 Hallinnointiperiaatteet 27 Hallitus 32 Johtokunta 34 Osakkeet ja osakkeenomistajat 36 Globaalit referenssit 42 2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50 IFRS-tilinpäätös Konsernituloslaskelma 55 Konsernitase 56 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 58 Konsernin rahavirtalaskelma 59 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 60 Tunnuslukujen laskentakaavat 86 Taloudellinen kehitys 87 Hallituksen voitonjakoehdotus 88 Tilintarkastuskertomus 89 3 PRO FORMA -VERTAILUTIETOJA KONEen taloudellisen kehityksen ja aseman arvioinnin helpottamiseksi vuosikertomukseen on lisätty katsaus, jossa esitetään vuoden 2005 pro forma -vertailuluvut. Katsaus 2006 pro forma -vertailuluvuin 90 Konsernituloslaskelma pro forma -vertailuluvuin 93 Konsernitase pro forma -vertailuluvuin 94 Konsernin rahavirtalaskelma pro forma -vertailuluvuin 95 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 96 Taloudellinen kehitys SIJOITTAJAINFORMAATIOTA KONE sijoituskohteena 98 Tietoja osakkeenomistajille 100

4 2 Katsaus 2006

5 3

6 4 KONE lyhyesti KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita ja innovatiivisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. KONEen liikevaihto vuonna 2006 oli 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin KONEen B-sarjan osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet ja palvelut ovat kustannuskilpailukykyisiä ja sen liiketoimintaprosessit globaalisti yhdenmukaisia ja tehokkaita. Vuonna 2006 KONE jatkoi menestyksekkäästi alkuvuodesta 2005 tarkennetun strategiansa toteuttamista. Keskeisiä kehitysohjelmia strategian toteuttamisessa ovat asiakaslähtöisyyden lisääminen, tuote- ja palveluvalikoiman laajentaminen ja kehittäminen, liiketoimintaprosessien ja tuottavuuden parantaminen, ostovoiman vahvistaminen ja aseman vahvistaminen Aasian markkinoilla. Katsausvuonna myynnin kasvu, myyntikatteiden hyvä taso, tuotevalikoimien laajentuminen ja parantunut tuottavuus vahvistivat osaltaan KONEen markkina-asemaa ja vaikuttivat tuloskehitykseen myönteisesti. Asiakkaat KONEen keskeisimpiä asiakasryhmiä ovat rakennusten omistajat, rakennusurakoitsijat ja kiinteistönhallintayhtiöt. Tärkeitä vaikuttajia ja päätöksentekijöitä hissien ja liukuportaiden ostoprosessissa ovat arkkitehdit, konsultit, rakennuttajat ja suunnittelijat. KONEella on maailmanlaajuisesti noin asiakasta, joista suurin osa on huollon asiakkaita. Asiakasryhmät ulottuvat pienistä yhden hissin asunto-osakeyhtiöistä suuriin asiakkaisiin, joilla on usean vuoden mittainen suoriteperusteinen palvelusopimus. Liikevaihdon jakauma, % Liikevaihto markkina-alueittain, % Uudet laitteet Huolto ja modernisointi Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka (EMEA) Pohjois- ja Etelä-Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue

7 5 Hyvinkää Pääkonttori, Helsinki Keighley Hattingen Ústí nad Labem Pero Moline, IL McKinney, Texas Torreón Kunshan Chennai KONE on läsnä Pääkonttori Globaalit tuotekehityskeskukset Tuotanto Markkinoiden koko ja KONEen markkina-asema Uusien hissien myynnin sekä laitteiden kunnossapidon, korjausten ja modernisointien kokonaismarkkinoiden arvioidaan vuositasolla ylittävän 30 miljardia euroa. Vastaavat liukuportaiden markkinat ovat lähes 3 miljardia euroa ja automaattiovien huollon kokonaismarkkinat noin 5 miljardia euroa. Yhtenä johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä KONEella on tuotantoa kaikissa suurimmissa maanosissa. Sen noin 800 huoltokeskuksen maailmanlaajuinen verkosto kattaa kaikki keskeiset markkinat. Euroopan myynti vastaa noin 65 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Vastaavasti Pohjois-Amerikan myynnin osuus on noin 22 prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen puolestaan 13 prosenttia. Aasian ja Tyynenmeren alueen tärkeys kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Kehittyneillä markkinoilla kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkinat nousevat yhä merkittävämpään asemaan. Tämän kehityksen taustalla ovat ensisijaisesti turvallisuusnäkökohtiin pohjautuva sääntely ja laitekannan uudistamistarve. Kasvavilla markkinoilla uusien laitteiden markkinoita ohjaavina tekijöinä ovat etupäässä kaupungistuminen ja talouskasvu. KONEen markkinaosuus koko maailman markkinoista on noin 10 prosenttia.

8 6 Vuosi lyhyesti Keskeiset tiedotteet Vuosikooste kaikista KONEen vuonna 2006 julkaisemista tiedotteista on luettavissa Internetissä osoitteessa KONE sai tilauksen Lontoon entisen pörssitalon kaikkien hissien toimituksesta osana kunnostusprojektia. Tilauksen arvo on noin yhdeksän miljoonaa euroa KONE ja Hewlett-Packard allekirjoittivat maailmanlaajuisen IT-infrastruktuurisopimuksen KONE solmi merkittävän huoltosopimuksen Lontoon metron kanssa. Kahdentoista vuoden yhteistyön kattavan sopimuksen arvo on noin 195 miljoonaa euroa KONE sai merkittävän tilauksen Wienin kansainväliseltä lentokentältä KONE sai Italiasta ja Qatarista merkittävät tilaukset, joiden yhteisarvo on noin 27 miljoonaa euroa KONE sai kolme tilausta Madridin metrolta. Tilausten yhteisarvo on noin 22 miljoonaa euroa KONE sai kaksi tilausta vuoden 2008 olympialaisten päänäyttämönä toimivan Pekingin uuden stadionin kaikkien hissien toimittamisesta. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat (pro forma) KONEen liikevaihto kehittyi suotuisasti. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) noin 8 prosentilla. Pohjois-Amerikassa vastaava kasvu oli noin 16 prosenttia ja Aasiassa ja Tyynenmeren alueella noin 20 prosenttia. Tilaukset kasvoivat 18 prosentilla vuonna 2006 ja vuoden lopussa tilauskanta oli ennätysmäisen suuri, kaikkiaan miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 360 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia liikevaihdosta. Kyseessä on yhtiön historian paras tulos. KONE maksoi tilikauden 2005 voitosta osinkoa 0,99 euroa kultakin A-sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa kultakin B-sarjan osakkeelta, ja hallitus esittää yhtiökokoukselle 1,00 euron osingon maksamista kultakin B-sarjan osakkeelta tilikaudelta KONEen osakekannan markkina-arvo* ) kasvoi vuoden 2006 aikana miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Vahvistuksia johdossa ja jatkuvaa edistystä kehitysohjelmissa Vuoden aikana joitakin keskeisiä johtopaikkoja vahvistettiin koskien liiketoimintaprosessien, IT-järjestelmien ja KONEen ratkaisujen ja toimintojen laadun kehittämistä asiakasnäkökulmasta. Ylimmässä johdossa ja koko konsernissa jatkettiin keskittymistä kehitysohjelmiin, jotka alkoivat osaltaan myötävaikuttaa KONEen markkina-aseman vahvistumiseen ja myönteiseen tuloskehitykseen. Yritysostojen kohteena lähinnä pieniä huoltoyhtiöitä KONEen yritysostot jatkuivat aktiivisina vuoden mittaan vahvistaen yhtiön asemaa kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Yhteensä omistukseen hankittiin yli 20 lähinnä huoltoon keskittyvää yritystä. * ) Markkina-arvo on laskettu sekä listaamattomien A-sarjan että listattujen B-sarjan osakkeiden perusteella.

9 KONE osti Ranskan Lillessä sijaitsevan Evin SAS -hissiyrityksen KONE toi markkinoille maailman ohuimman liukukäytäväteknologian. Ensimmäiset KONE InnoTrack TM -yksiköt asennetaan Amsterdamissa sijaitsevalle Schipholin lentokentälle KONE ilmoitti uuden Meksikon tehtaansa toimittavan jatkossa kaikki hissit Pohjois-Amerikan markkinoille Antti Herlinin tehtävänimikkeeksi tuli KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Alahuhdan tehtävänimikkeeksi KONE Oyj:n pääjohtaja (CEO) KONE ja Marimekko allekirjoittavat sopimuksen hissikorien sisäpintojen kuvioinnista KONE sai tilauksen Celebrity Cruises -yhtiön kolmen uuden risteilijän kaikkien hissien suunnittelusta, toimituksesta ja asennuksesta KONE allekirjoitti sopimuksen Aker Yards -telakan kanssa uuden loistoristeilijän kaikkien hissien suunnittelusta, toimituksesta ja asennuksesta. Royal Caribbean International -yhtiölle valmistettavaa uudenmallista risteilijää kehitetään Genesis-nimisessä projektissa KONE Oyj ja KMZ Karacharovo Mechanical Factory sopivat vetäytyvänsä suunnitelmastaan perustaa yhteisyritys. Avainluvut pro forma 2005 Muutos % Liikevaihto M Saadut tilaukset M Tilauskanta M Liikevoitto M ) 32 Voitto ennen veroja M Tilikauden voitto M Taseen loppusumma M Laimentamaton osakekohtainen tulos 2) 1,86 0,87 Oma pääoma/osake 2) 5,55 5,24 Oman pääoman tuotto 2) % 34,3 15,6 Sijoitetun pääoman tuotto 2) % 35,4 18,3 Omavaraisuusaste 2) % 30,5 31,2 Nettovelkaantumisaste 2) % 17,9 14,8 Henkilöstö ) Ilman 89,2 miljoonan euron varausta kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan. 2) Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 86.

10 8 Osakkeenomistajillemme Vuosi 2006 oli KONEelle ja sen omistajille menestyksellinen. KONEen muutosta edistettiin määrätietoisesti vuoden aikana. Myös osakemarkkinat osoittivat luottamusta yhtiön uudistettua strategiaa kohtaan. KONEen osakekurssin kehitys heijastaa osakkeenomistajien luottamusta yhtiön terävöitettyyn strategiaan ja sen toteuttamiseksi laadittujen kehitysohjelmien etenemiseen. Viimeisen puolentoista vuoden aikana eli jakautumisesta tähän päivään KONEen markkina-arvo on kasvanut noin 2,8 miljardista eurosta noin 5,4 miljardiin euroon ja KONE kuuluu Helsingin Pörssin arvokkaimpien yhtiöiden joukkoon. Osakkeenomistajien määrä on lisääntynyt tasaisesti ja KONEella on nyt lähes omistajaa. Kiitän luottamuksesta. Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme kuluneena vuonna menestyneet erinomaisesti tilausten hankkimisessa ja erityisesti tuloksen kasvussa ankarasti kilpailluilla markkinoilla. Vahva tilauskanta ja tuloskunto antavat hyvät edellytykset jatkaa KONEen kehittämistä kohti strategian asettamia tavoitteita. Esitän lämpimät kiitokseni yhtiön muutosta työstäneelle henkilöstölle ja menestyksekkäästi luotsanneelle toimitusjohtajalle. Loppuvuodesta konsernijohdon tehtävänimikkeissä tehtiin muutos, kun käytössäni ollut pääjohtaja (CEO) -nimike siirrettiin toimitusjohtaja Matti Alahuhdalle. Uusi käytäntö kuvastaa yhteistyötämme ja jo nykyisellään käytännössä toimivaa työnjakoamme. Samalla se kuvaa luottamustani KONEen tulevaisuuteen. Tammikuussa 2007 Antti Herlin Hallituksen puheenjohtaja

11 toimitusjohtajan katsaus 9 Kaksi vuotta sitten määrittelimme KONEelle uuden strategian ja käynnistimme mittavat kehitysohjelmat. Asetimme myös liiketoimintamme tavoitteet aikaisempaa selvästi korkeammalle tasolle. Etenemisemme vuonna 2006 osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Liiketoimintamme kasvu sekä myynnin että erityisesti tilausten osalta oli markkinoiden kasvua nopeampaa. Kannattavuutemme parani kuluneena vuonna jopa jonkin verran omia odotuksiamme enemmän. Myös kassavirtamme kehittyi hyvin. Samanaikaisesti näiden tulosten saavuttamisen rinnalla kehitimme yritystämme yhä asiakaslähtöisemmäksi, tuotekilpailukyvyltään terävämmäksi ja tehokkaammaksi. Vuoden aikana vahvistimme myyntiverkostoamme ja myynnin ohjausta. Samalla otimme käyttöön uusia asiakastyötä tukevia työkaluja. Yksi mittavimmista hankkeistamme on maailmanlaajuisesti yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto, minkä saamme läpiviedyksi vuoden 2007 keväällä. Etenimme ripeästi myös e-business-ratkaisujen käytössä. Jatkoimme tuote- ja palveluvalikoimamme kehittämistä. Samalla kun paransimme tuotteidemme kustannuskilpailukykyä, toimme tuotteisiimme lisää joustavuutta, minkä myötä pystyimme entistä paremmin vastaamaan paikallisten markkinoiden tarpeisiin. Ryhdyimme myös tuotteidemme designin mittavaan kehittämiseen, jossa saavutimme ensimmäiset tulokset jo viime vuonna. Tuoteportfolion vahvistaminen vaikutti positiivisesti tilaustemme kasvuun etenkin Aasiassa ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa. Uuslaitemarkkinoiden tuotejulkistusten lisäksi aloimme kehittää Euroopan nopeasti kasvaville modernisointimarkkinoille enenevissä määrin uusia tuotteita. Etenimme hyvin myös modernisointiliiketoimintojen toimitus- ja asennustoimintojen teollistamisessa. KONE on tunnettu innovaatiokyvystään. Viime vuonna esittelimme täysin uudenlaisen liukukäytäväratkaisun, KONE InnoTrackin TM. Uusi teknologia muuttaa liukukäytävien asentamisen asiakkaan kannalta joustavammaksi, vaivattomammaksi ja rakennuskustannuksiltaan kevyemmäksi. Osoitimme jälleen, että radikaalitkin teknologiainnovaatiot ovat mahdollisia myös sangen kypsällä toimialalla. Myös logistiikan kehittämishankkeet etenivät hyvin. Pystymme jatkossa vastaamaan kysynnän vaihteluihin entistä paremmin. Palveluliiketoiminnassa aloitimme toimintatapojen suoraviivaistamisen. Lisäksi uuden modulaarisen huoltomenetelmän käyttöönotto tulee lisäämään sekä asiakastyytyväisyyttä että omaa tuottavuuttamme.

12 10 toimitusjohtajan katsaus Uusien komponettikategorioihin perustuvien hankintatoimien kehittäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi laajensimme globaalin hankintaorganisaatiomme tehtäväkentän kattamaan myös paikalliset ostotoiminnot eri maissa. Kehittämällä ja keskittämällä ostotoimintaa tällä tavoin olemme pystyneet rakentamaan menestyksekästä toimittajayhteistyötä ja vahvistamaan ostovoimaamme. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus tilauskertymästämme on kasvanut nopeasti. Vähitellen tämä näkyy myös kasvavana osuutena myynnistä. Olen erityisen iloinen asemamme vahvistumisesta Kiinassa ja Intiassa. Markkina-asemamme on nyt Aasian kasvavilla suurilla markkinoilla olennaisesti parempi kuin vielä kaksi vuotta sitten. Edellä kerrottujen kehitysohjelmien myötä KONE on muuttumassa monin tavoin. Toimimme globaalisti yhtenäisesti aina silloin, kun se tarjoaa mittakaavaetuja tai edistää paremman laadun saavuttamista toiminnoissamme. Toisaalta pyrimme tunnistamaan paikallisten markkinoiden tarpeet entistäkin syvällisemmin ja ratkaisemaan niihin liittyvät haasteet yhä joustavammalla tuotetarjonnalla. Olen iloinen, että henkilöstömme on lähtenyt innolla mukaan tähän muutokseen: motivoitunut, sitoutunut ja osaava henkilöstömme on suurin vahvuutemme! Vuonna 2007 tavoitteenamme on jatkaa markkinoita nopeampaa kasvua ja samalla parantaa edelleen toimintamme kannattavuutta. Pyrimme koko ajan kehittämään pitkäjänteisesti sekä markkina-asemaltaan että kannattavuudeltaan mahdollisimman vahvaa KONEtta. Tammikuussa 2007 Matti Alahuhta Pääjohtaja

13 Liiketoimintakatsaus 11 Vuonna 2006 KONE jatkoi uudistettua strategiaa seuranneen muutoksen läpivientiä. Kehitysohjelmien määrätietoinen toteutus alkoi tuottaa näkyviä tuloksia. Asiakaslähtöisyyttä vahvistettiin entisestään ja tuote- ja palveluvalikoimaa kehitettiin edistyksellisin tuloksin kaikilla markkina-alueilla. KONE jatkoi myös laajamittaisia toimenpiteitään tuottavuuden parantamiseksi. Muun muassa modernisointitoimintojen teollistamisen, moduuleihin perustuvan huollon uudelleenjärjestämisen ja huollon tehokkaan reittisuunnittelun ensimmäiset vaikutukset alkoivat näkyä. Yhtiö jatkoi niin ikään logistiikkaverkostonsa optimointia ja ostotoimintojensa keskittämistä. Kiinan hissi- ja liukuporrasmarkkinat kasvussa Maailmanlaajuiset hissi- ja liukuporrasmarkkinat ovat läpikäyneet merkittäviä muutoksia 2000-luvulla Kiinan markkinoiden voimakkaan kasvun johdosta. Maailman käytössä olevista hisseistä ja liukuportaista yli puolet sijaitsee Euroopassa, vajaa viidennes Yhdysvalloissa ja loput Aasiassa ja muualla maailmassa. Sen sijaan uusien laitteiden myynti painottuu voimakkaasti Aasiaan, sillä yksistään Kiinaan asennetaan jo yli neljännes kaikista uusista hisseistä ja peräti puolet liukuportaista. Toisaalta korjauksissa ja modernisoinneissa kasvupotentiaali painottuu Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Hissien ja liukuportaiden sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntää lisäävät edelleen Aasiassa kaupungistuminen ja taloudellinen kasvu sekä Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa taloudellisen kasvun ohella laitekannan uusimistarve ja väestön ikääntyminen. Alan markkinoihin vaikuttavia suuntauksia ovat pyrkimys tehokkaaseen tilankäyttöön ja entistä pienempään energian kulutukseen, uusien teknologioiden hyödyntäminen, vaatimukset yhä paremmista ja monipuolisemmista palveluista sekä tiukennetut turvallisuusnormit ja -säännökset. EMEA-alueella kysyntää vauhdittivat asuinrakentaminen ja modernisoinnit Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella eli EMEA-alueella liiketoimintaympäristö oli edelleen suotuisa. KONE menestyi kovasta kilpailusta huolimatta. Euroopassa uusien laitteiden myyntiä vauhdittivat eniten asuinrakennusmarkkinat. Vaikka kaupallisten kiinteistöjen rakentaminen jatkui sangen vilkkaana Isossa- Britanniassa, asuinrakentaminen oli merkittävimmässä asemassa useimmissa Euroopan maissa. Etelä-Euroopan markkinoilla kysyntä hidastui vuoden lopussa. Lähi-idän markkinoiden aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla, mikä johtui rakennustoiminnan ripeästä kasvusta useimmissa segmenteissä. Turismi vauhdittaa hotellirakentamisen ja vapaa-ajan viettoon suunnattujen rakennusprojektien kysyntää, kun taas infrastruktuuria parannetaan esimerkiksi lentokenttien laajennuksilla ja kevytjunajärjestelmän rakennusprojektilla Dubaissa. Vuonna 2006 rakennustoiminta oli vilkasta useimmissa segmenteissä myös Qatarissa, Saudi- Arabiassa ja Abu Dhabissa.

14 12 Sisustus- ja muotoiluvaihtoehtojen kehittäminen lisääntynyt KONE julkisti Euroopassa uuden tuotekonseptin asiakastoiveiden täyttämiseksi entistä paremmin. Uuden valmiiksi suunniteltuihin hissikokonaisuuksiin perustuvan konseptin keskeisenä ajatuksena on tuoda asiakkaille lisää mahdollisuuksia hissikorin sisustuselementtien ja toiminnallisten ominaisuuksien valintaan. Ennalta määritellyt ratkaisut kattavat laajan valikoiman yhteensopivia kokonaisuuksia. Koostamalla valmiita tuotepaketteja KONE pyrkii tarjoamaan asiakkailleen entistä enemmän joustavuutta ja lyhentämään toimitusten läpivientiä. Ennalta määriteltyjä kokonaisuuksia sovelletaan uudistettuun konehuoneettomaan KONE MonoSpace -hissiin. Lisää räätälöitävyyttä tarjotaan KONE Deco -ratkaisulla, joka mahdollistaa hissikorien sisäseinien päällystämisen erilaisilla kuvioinneilla. Osana tätä ratkaisua sisustusvalikoimaan liitettiin Marimekon designvaihtoehtoja vuonna 2006.

15 Liiketoimintakatsaus 13 Venäjän markkinoiden kasvu oli niin ikään reipasta. Rakennustoiminnan vilkastuminen jatkui kaikissa rakentamisen segmenteissä, mutta kysynnän tärkeimpänä vauhdittajana olivat vähittäiskaupan markkinat. Uusien hissien ja liukuportaiden markkinoilla hintakilpailu oli kovaa kaikilla markkina-alueilla. Liukuportaiden lisääntyvä tuonti Kiinasta painoi standardilaitteiden markkinahintoja etenkin EMEA-alueella. Kunnossapitomarkkinat kehittyivät suotuisasti, vaikka hintakilpailu jatkui kovana. Noin kahden kolmasosan Euroopassa käytössä olevista hisseistä arvioidaan olevan yli 20 vuotta vanhoja, mikä lisää sekä kunnossapidon että modernisointien tarvetta. European Safety Norms for Existing Lifts (SNEL) -suositus vaikutti edelleen suotuisasti modernisointien liiketoimintaympäristöön. Modernisointitilausten määrä kasvoi etenkin niissä maissa, jotka ovat ottaneet suosituksen osaksi lainsäädäntöään. Nopeasti kasvava modernisointiliiketoiminta kiinnostaa yhä enemmän sekä maailmanlaajuisia että paikallisia toimijoita. KONEen näkökulmasta modernisointiliiketoiminta oli erityisen aktiivista Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Pohjoismaissa. Vuonna 2006 KONE sai useita suuria tilauksia julkisen liikenteen segmentistä. Saaduista sopimuksista tärkeimpiä olivat Rooman metron tilaus liukuportaiden ja liukukäytävien modernisoinnista, useita projekteja käsittävä suurtilaus Madridin metrolta, merkittävä tilaus Wienin kansainväliselle lentokentälle ja Lontoon metron kanssa tehty huoltosopimus. Lisäksi KONE allekirjoitti sopimuksen Lontoon entisen pörssitalon kaikkien hissien toimituksesta kunnostustyön osana ja solmi merkittävän sopimuksen brittiläisen vähittäiskaupan toimijan Tesco PLC:n kanssa ramppien ja hissien toimittamisesta Tescon myymälöihin eri puolille Isoa-Britanniaa. KONE sai myös suurtilauksen Celebrity Cruises -yhtiön kolmen uuden risteilijän kaikkien hissien suunnittelusta, toimituksesta ja asennuksesta. Lisäksi KONE suunnittelee, toimittaa ja asentaa Aker Yardsin telakalla rakennettavan jättiristeilijän kaikki hissit. Lähi-idässä KONEen laitteita toimitettiin 300 metrin korkeuteen kohoavaan Doha Sports City Toweriin, joka toimi vuoden 2006 Asian Games -kisojen symbolisena maamerkkinä. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden tilausten kasvu jatkui Pohjois-Amerikassa sekä uusien laitteiden että modernisointien kysyntä jatkui vilkkaana. Hotellien ja vapaa-ajan rakennusten markkinat olivat erityisen aktiiviset, kun taas Yhdysvaltain asuinrakentamisen kasvu hidastui vuoden loppua kohti. KONEen vuonna 2005 aloittamien kehitystoimien tulokset näkyivät uusien laitteiden myynnin kasvussa. KONEen laajennettu konehuoneettomien ratkaisujen valikoima ja liukuportaiden hyvä menekki julkisen liikenteen segmentissä johtivat tilausten määrän vahvaan kasvuun. Tuotetarjontaa Pohjois-Amerikan konehuoneettomien hissien markkinoille on laajennettu määrätietoisesti, ja KONEen konehuoneettomien ratkaisujen valikoima kattaa tällä hetkellä useimmat hydraulihissien sovellukset. Modernisointiliiketoiminnan suotuisaa kehitystä tukivat uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto. Etenkin julkisen liikenteen ja korkeiden rakennusten markkinasegmenteissä ilmeni kasvavaa kiinnostusta KONEen uusiin modernisointiratkaisuihin.

16 14 Liiketoimintakatsaus Lisätietoja KONEen taloudellisesta kehityksestä Tilinpäätös, s. 50 Pro forma -vertailutietoja, s. 90 KONE vahvisti asemiaan Aasiassa ja Tyynenmeren alueella Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkui hyvänä, ja useimmilla markkinoilla toiminta oli vilkasta. Uusien laitteiden markkinat olivat suotuisat erityisesti Kiinassa, Intiassa ja Australiassa. Kaakkois-Aasian maissa, tarkemmin Malesiassa, Singaporessa ja Vietnamissa markkinat kehittyivät myönteisesti. Nopea kaupungistuminen ja talouskasvu olivat keskeisimpiä syitä niin uusien laitteiden kuin myös modernisointimarkkinoiden kasvuun kyseisellä alueella. Kiinan markkinoille tyypillistä oli asuinkiinteistöinvestointien lisääntyminen. Uusien laitteiden kysyntä oli vilkasta etenkin asuinrakentamisessa, jonka osuus kaikesta rakentamisesta on noin kaksi kolmasosaa. KONE pystyi edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa asuinrakentamisen segmentissä Kiinan markkinoille räätälöimänsä hissivalikoiman ansiosta. Kiinan keskushallinto päätti useista kasvun hallintaan liittyvistä kysymyksistä ja kehotti asuintalojen rakennuttajia kiinnittämään erityisesti huomiota kaupunkiin muuttaville suunnattujen edullisempien asuintalojen rakentamiseen. Nämä aloitteet hidastivat kasvua väliaikaisesti. Intian markkinat kehittyivät suotuisasti. Asuinrakentaminen toimi kasvun veturina, mutta kehitys oli hyvää kaikissa segmenteissä. KONEen saamien tilausten määrä jatkoi vahvaa kasvuaan Intiassa. Huoltotoiminta Aasian kasvavilla markkinoilla on vielä nuorta, mutta uusien laitteiden asentaminen lisää huoltopalvelujen kysyntää voimakkaasti. Australian markkinat kehittyivät vakaasti. Modernisointien vahvan kysynnän ansiosta KONE sai lukuisia merkittäviä modernisointisopimuksia. Myös uusien laitteiden markkinat olivat vilkkaat toimistorakentamisen ja muun kaupallisen rakentamisen segmenteissä, eikä asuinrakentamisen vauhti hidastunut odotetulla tavalla. Vuonna 2006 KONE sai tilauksen toimittaa vuoden 2008 kesäolympialaisten päänäyttämönä toimivan Pekingin uuden olympiastadionin kaikki hissit. Tilaus on jatkoa KONEen aiemmin Kiinassa saavuttamalle menestykselle, joka käsittää laitetoimitukset Pekingin uudelle Capital Airport -lentokentälle, National Grand Theater -teatteritalolle ja Capital Museum -rakennusprojektiin. Innovaatioiden vuosi Vuonna 2006 monista tuotteiden parannusaloitteista jalostettiin konkreettisia ratkaisuja. KONEen saamien tilausten määrää kasvatti Kiinan markkinoille suunnatun uudistetun tarjonnan saama myönteinen vastaanotto, laajennetun konehuoneettomien ratkaisujen valikoiman menestys Yhdysvaltain markkinoilla ja entistä paremmat tuotevalikoimat Euroopan markkinoilla. KONE saavutti lisäksi hyviä tuloksia kiinnittämällä yhä enemmän huomiota muotoilunäkökohtiin. KONE on kehittänyt määrätietoisesti huoltoliiketoimintaansa tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista palvelua laitteiden koko elinkaaren ajan. Vuonna 2006 KONE jatkoi uusien palvelukonseptiensa toteuttamista ja käynnisti maailmanlaajuisen kunnossapitomenetelmän läpiviennin konserninlaajuisesti. Vuonna 2006 KONE otti käyttöön myös uusia Internet-pohjaisia työkaluja tukemaan liiketoimintaa.

17 15 Energiataloudellisten ratkaisujen kysyntä kasvussa Kiinassa Vuonna 2006 KONE sai tilaukset uusien KONE MonoSpace ja KONE MiniSpace -hissien toimittamisesta Quin Huangdaon väkiluvultaan suurimpaan kaupunkiin, jota kutsutaan nimellä Water Front. Tämä yli 2,6 miljoonan asukkaan rannikkokaupunki sijaitsee 300 kilometriä maan pääkaupungista Pekingistä itään. Alueen rakennukset on suunniteltu toimimaan 50 prosenttia tavallista pienemmällä energiamäärällä, ja niihin integroidaan talonrakennuksen uusimpia ratkaisuja ja viimeisintä tekniikkaa. KONEen tarjoamissa ratkaisuissa oli kiinnitetty erityistä huomiota energiataloudellisuuteen ja muihin projektin ympäristöystävälliseen suunnitteluun liittyviin johtoajatuksiin, kuten energiansäästöön, turvallisuuteen, tehokkuuteen, käytettävyyteen ja ekologiseen kestävyyteen. Näillä painopisteillä oli päätöksen osalta erittäin suuri merkitys, sillä Kiinan valtiollinen rakennuskomissio on vastikään laatinut rakentamisen energiansäästön hallinnan säännöksen, jonka mukaan rakennuttajien on kaikissa tulevissa asuinkiinteistöprojekteissa julkaistava energiansäästöindeksi. KONE tarkkailee myös jatkossa paikallisia tuote- ja palveluvaatimuksia voidakseen laatia entistä parempia ratkaisuja paikallisiin tarpeisiin. Kiinassa energiataloudellisuuden kysyntä on kasvussa tilatehokkuuden vaatimusten kasvun rinnalla.

18 16 Uusi käänteentekevä liukukäytävä: KONE InnoTrack TM KONEen uuden liukukäytäväratkaisun kehitystyö sai alkunsa, kun KONE selvitti johtavien asiakkaidensa näkemyksiä tulevaisuuden henkilövirroista. Asiakkaiden näkökantoja tarkasteltuaan KONE ryhtyi kehittämään täysin uudenlaista liukukäytäväratkaisua yhteistyössä asiakkaansa, Alankomaiden Amsterdamissa sijaitsevan Schipholin lentoaseman kanssa. Yhtenä keskeisistä tuotteeseen kohdistetuista vaatimuksista oli laitteen sopeutettavuus muuttuvaan ympäristöön. Syyskuussa 2006 KONE julkisti uuden KONE InnoTrack -liukukäytävän, jonka nimi on peräisin ratkaisun keskeisistä ominaisuuksista. Inno viittaa innovatiivisuuteen, uuden liukukäytävän synnyn ja kehittämisen olennaiseen lähtökohtaan, ja track puolestaan rungon uuteen modulaariseen rakenteeseen, joka poikkeaa perinteisestä jäykästä yksiosaisesta rakenteesta. Uuden tuotteen ominaisuuksista keskeisin on modulaarinen rakenne, jonka ansiosta liukukäytävän alla ei tarvita laitetilaa. Siksi liukukäytävän asentaminen, uudelleen sijoittaminen ja rakenteen muuntaminen käyvät helposti.

19 Liiketoimintakatsaus 17 Euroopassa esiteltiin uusi Iitteä liukukäytäväteknologia Vuoden 2006 merkittävin innovaatio oli uusi liukukäytäväteknologia, joka merkitsee läpimurtoa liukuporrasratkaisuissa. KONE InnoTrack -teknologia helpottaa merkittävästi liukukäytävien kohdesuunnittelua ja asennusta. Askelmien innovatiivinen kääntömekanismi ja uudenlainen moottoriratkaisu tekevät KONE InnoTrack -liukukäytävästä niin ohuen, että se voidaan asentaa kokonaan lattiatason päälle, eikä laitetilaa tarvita. Uuden ratkaisun myynti alkaa vuonna Euroopan uusien laitteiden markkinoilla KONE esitteli valikoiman ennalta määriteltyjä ratkaisuja, joita sovelletaan uudistettuihin KONE MonoSpace -hisseihin. Ratkaisut tuottavat asiakkaille lisäarvoa, sillä ne ovat entistä joustavampia, tarjoavat edistyksellisiä toiminnallisia ominaisuuksia (esim. kohdekerrosohjausjärjestelmän) ja ovat toimitettavissa aiempaa lyhyemmällä toimitusajalla. Ennalta määriteltyihin ratkaisuihin kuuluu myös laaja valikoima erilaisia sisustusvaihtoehtoja seinämateriaaleista valaistukseen. Hissikorien KONE Deco -ratkaisun markkinointi aloitettiin Euroopassa vuonna Sisustusratkaisut ulottuvat valmiiksi suunnitelluista vaihtoehdoista asiakaskohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin, ja ne soveltuvat sekä uusiin että käytössä oleviin hisseihin. KONE Deco -ratkaisu on täyden palvelun toteutus sisustuksen suunnittelusta materiaalin asennukseen ja vaihtoon. KONE Deco -ratkaisun jatkeena KONE ja Marimekko solmivat sopimuksen lisenssiyhteistyöstä, joka koskee hissikorien sisäpintojen kuviointia. Marimekon designit tulivat osaksi KONE Deco -ratkaisua täydentäen sitä korkean luokan design-vaihtoehdoilla. Hissien turvallisuutta koskevaan European Safety Norms for Existing Lifts (SNEL) -suositukseen pohjautuvat lainsäädännön vaatimukset loivat Euroopassa edelleen merkittävää kysyntää modernisoinneille. Vuoden 2006 aikana KONE kehitti ja toi markkinoille useita modernisointiratkaisuja, kuten uuden innovatiivisen KONE ReGenerate -modernisointipaketin. Tämä ratkaisu kattaa hissien nostotekniikan sähköistyksen ja signalisaation ja soveltuu optimaalisesti vanhoihin asuinrakennuksiin. KONE MaxiSpace -hissien myyntiä laajennettiin useimpiin Euroopan maihin. Tämä modernisointiratkaisu mahdollistaa olemassa olevasta kuilutilasta riippuen jopa kolmannesta suuremman hissikorin asennuksen vanhan hissin tilalle. KONE MaxiSpace vahvistaa KONEen ratkaisuvalikoimaa, joka tarjoaa vaihtoehtoja vanhojen hissien korvaamiseen kokonaan uudella hissillä. Pohjois-Amerikassa konehuoneetonta hissivalikoimaa laajennettiin entisestään Pohjois-Amerikassa KONE laajensi konehuoneetonta KONE MonoSpace -tuoteperhettään (tunnetaan Yhdysvalloissa nimellä KONE EcoSpace ) tarjotakseen entistä enemmän tilatehokkuutta ja energiansäästöjä. Vuonna 2006 tuotteiden suorituskykyä parannettiin entisestään esimerkiksi kuormankantokykyä lisäämällä. KONEen Pohjois-Amerikan markkinoiden konehuoneettomien tuotteiden valikoima kattaa nyt useimmat hydraulihissien segmentit. KONE kehitti myös Pohjois-Amerikan markkinoille räätälöityjä hissien ja liukuportaiden modernisointiratkaisuja.

20 18 Liiketoimintakatsaus Tilatehokas hissiratkaisu menestyi Aasiassa Aasian markkinoilla KONE jatkoi tuotetarjontansa joustavuuden lisäämistä ja visuaalisten ominaisuuksien valikoiman kasvattamista. Kiinan markkinoille mukautettu uusi KONE MiniSpace -hissi sai hyvän vastaanoton erityisesti asuinrakentamisen segmentissä. Uusi hissi pohjautuu KONE MonoSpace -ratkaisun konehuoneettomaan teknologia-alustaan, mutta siinä on pieni konehuone. Tilatehokkuutta lisäävien ominaisuuksiensa ansiosta KONE MiniSpace -hissi soveltuu erityisen hyvin korkeisiin toimisto- ja asuinrakennuksiin. Sekä uusi KONE MiniSpace -hissi että Kiinan markkinoille vuonna 2006 tuotu uusi KONE MonoSpace -hissi tarjoavat entistä monipuolisemman valikoiman visuaalisia ominaisuuksia, tilatehokkuutta ja joustavuutta. Vuonna 2006 KONEen tytäryhtiö KONE TELC Industries Co., Ltd:n ensimmäinen liukuporrastuote tuotiin useimmille Aasian markkinoille mukaan lukien Intia sekä Etelä-Afrikan ja Euroopan markkinoille. Uusi KONE TravelMaster -liukuporrasratkaisu on suunnattu kauppa- ja viihdekeskusten sekä muiden kaupallisten rakennusten käyttöön. KONE toi markkinoille myös toisen uuden liukuporrastuotteen, joka otettiin myyntiin kaikilla markkina-alueilla. KONE TransitMaster perustuu KONEen hyväksi osoittautuneeseen raskaan käytön liukuporrasteknologiaan, joka on kehitetty teknisen suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja kunnossapidon prosessien optimoimiseksi entistä tehokkaammiksi. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin huoltotoiminnan parannuksilla KONE Proximity ja KONE Care for Life -palvelukonseptien kehitys jatkui vuonna KONE Proximity on palvelukonsepti, joka parantaa reaaliaikaisten asiakastietojen saatavuutta ja määrää sekä tehostaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa. KONE Care for Life -konseptin tarkoituksena on huomioida asiakaskohtaiset pitkän aikavälin tarpeet koko laitteen elinkaaren ajan. KONEen tavoitteena on olla asiakkaidensa ensisijainen yhteistyökumppani ja täyttää näiden toiveet laitteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Vuonna 2006 KONE Proximity -konseptia edistettiin ottamalla käyttöön uudistettu ennakoivan kunnossapidon menetelmä. Se perustuu kahdeksaan kunnossapitomoduuliin, joiden suorittaminen on yhdenmukaistettu KONEen kunnossapitotoiminnoissa maailmanlaajuisesti. Ennakoiva kunnossapitomenetelmä kehitettiin lisäämään loppukäyttäjän turvallisuutta ja varmistamaan kunnossapidon käytäntöjen yhdenmukaisuus kaikilla markkina-alueilla. Uusi menetelmä on jo käytössä useimmissa KONEen toimintamaissa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2005 toteutetun pilottiprojektin valmistuttua otettiin maailmanlaajuisesti käyttöön asiakkaille tarkoitettu ekstranet-palvelu KONE eoptimum. Uudella palvelulla tuodaan saataville reaaliaikaista tietoa huoltokäynneistä ja laitteiden tilasta sekä suorituskykyyn, kunnossapitoon, korjauksiin ja laskutukseen liittyviä raportteja. Internet-pohjainen ratkaisu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata asiakaskohtaisia tietojaan vaivattomasti ja se myös edistää KONEen yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa. KONE jatkoi maailmanlaajuisen Care for Life -konseptin toteutusta auttaakseen asiakkaitaan tunnistamaan käytettävyyteen, turvallisuuteen, esteettisiin näkökohtiin ja suorituskykyyn liittyviä mahdollisuuksia. KONE Care for Life -konseptin työkalut mahdollistavat laitteiden analysoinnin mahdollisia turvallisuusriskejä, käytettävyysongelmia, tekniikan vanhentumista ja ulkonäköseikkoja silmällä pitäen.

21 19 Uusi yhdenmukaistettu huoltomenetelmä käyttöön Vuonna 2006 KONE otti käyttöön uudistetun huoltokäytännön. Uusi ennakoiva kunnossapitomenetelmä paitsi lisää käyttäjän turvallisuutta myös nostaa huoltopalvelun tasoa varmistamalla kunnossapitokäytäntöjen yhdenmukaisuuden kaikilla markkina-alueilla. Uusi lähestymistapa kehitettiin tarkastelemalla ja arvioimalla KONEella jo käytössä olevien huoltotoimintojen parhaita käytäntöjä. Uusittu ja yhdenmukaistettu huoltomenetelmä käsittää kahdeksan moduulia, joiden huolto perustuu optimoituun huoltosuunnitelmaan. Uusi menetelmä on otettu käyttöön yli kolmessakymmenessä KONEen toimintamaassa kautta maailman. Kunnossapidon yhdenmukaisuuden ja palvelun laadun varmistamiseksi teknisen huoltohenkilökunnan koulutukset aloitettiin vuonna 2006, ja tätä prosessia jatketaan vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla.

22 20 Asiakkuudenhallintajärjestelmä tukee KONEen Care for Life -ajattelua Vuonna 2006 KONE syvensi asiakastuntemustaan entisestään. Sisäisten ja ulkoisten selvitysten pohjalta eri asiakasryhmien profiilit uudistettiin, jotta asiakaskohtaisiin tarpeisiin ja odotuksiin voitaisiin vastata entistä paremmin. Yksi keskeisistä vuonna 2006 käyttöön otetuista työkaluista oli asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), joka tarjoaa mahdollisuuksia asiakaspalvelun parantamiseen ja tehostamiseen ja asiakastietojen jakamiseen KONEen sisäisesti. CRM-sovellus, jota otetaan parhaillaan käyttöön useimmissa KONEen toimintamaissa, tukee vuonna 2005 käyttöön otettua KONE Care for Life -konseptia. Tällä lähestymistavalla KONE pyrkii tarjoamaan asiakkailleen järjestelmällistä ja ennakoivaa kunnossapitopalvelua laitteiden koko elinkaaren ajan.

23 Liiketoimintakatsaus 21 Vuoden 2006 aikana KONE julkisti myös Premier Partnership -ohjelman, joka on järjestelmällinen menetelmä räätälöidyn tarjonnan kokoamiseksi, myymiseksi ja toimittamiseksi KONEen avainasiakkaille. KONE Premier Partnership on yhteistyöhön perustuva asiakassuhde, joka hyödyntää mahdollisuuksia eri tuoteryhmät kattavaan myyntiin sekä laajempien ja tasokkaampien ratkaisukokonaisuuksien myyntiin. Uusi lähestymistapa tuo asiakkaalle lisäarvoa tarjoamalla kaikkien laitteiden optimaalista hallintaa ja joustavaa palvelua ja tuomalla samalla asiakkaan päätöksenteon tueksi lisää kommunikointia ja läpinäkyvyyttä. Uusi ohjelma tukee KONE Care for Life -konseptia arvioimalla kunnossapitosopimuksia elinkaarinäkökulmasta. Uusia työkaluja käyttöön Vuonna 2006 KONE otti koko konsernin laajuisesti käyttöön asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM). Uusi työkalu kehitettiin asiakaslähtöisemmän lähestymistavan ja tehokkaamman asiakastietojen hallinnan mahdollistamiseksi. Vuoden 2007 puoliväliin mennessä CRM-järjestelmä on käytössä kaikissa KONEen maaorganisaatiossa. Lisäksi vuonna 2006 otettiin käyttöön keskitetty Business Intelligence -portaali, joka sisältää liiketoimintaa koskevia uutisia, raportteja ja analyysejä. Portaalilla vahvistetaan KONEen business intelligence -toimintoja. Uutisportaali KONE Compass tukee päivittäistä liiketoimintaa tarjoamalla käyttöön liiketoimintaympäristöön liittyviä tietoja maailmanlaajuisesti. Yhteistyösopimuksia ja yrityshankintoja KONE jatkoi yrityshankintojaan, joiden kohteena olivat ensisijaisesti pienet kunnossapitoyritykset. Yrityksiä hankittiin konsernin omistukseen Ranskassa, Italiassa, Kanadassa, Tanskassa, Alankomaissa, Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa ja Ruotsissa. Merkittävimpiin yrityshankintoihin kuului Evin SAS, Ranskan Lillessä toimiva hissiyritys. Evin SAS asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja rakennusten automaattiovia. Hankinta vahvistaa KONEen asemaa markkinajohtajana hissi- ja automaattioviliiketoiminnassa ja parantaa KONEen asemaa eri puolilla Ranskaa. Saksassa KONE kasvatti omistusosuuttaan Lödige Aufzugstechnikissä 85 prosenttiin. Noin 100 henkeä työllistävällä saksalaisyrityksellä on laitteen huoltosopimuskanta. Malesiassa KONE solmi yhteisyrityssopimuksen Fuji Lift & Escalatorsin kanssa. KONE omistaa yrityksestä 80 prosenttia. KONE Oyj ja KMZ Karacharovo Mechanical Factory sopivat yhteisesti vetäytyvänsä suunnitelmastaan perustaa yhteisyritys Venäjällä. Suunnitelma julkistettiin huhtikuussa KONE ja KMZ jatkavat kuitenkin yhteistyötään Venäjän paikallisilla markkinoilla.

24 22 Henkilöstö Keskeistä KONEen henkilöstöstrategiassa on taata yrityksen kiinnostavuus työnantajana ja varmistaa henkilöstöresurssien saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja jatkuva kehittäminen. Henkilöstön osaamista kehitetään nykyisten ja tulevien liiketoiminnan tarpeiden mukaan. KONEen henkilöstöstrategian tavoitteena on edistää yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan kannustavilla johtamis- ja toimintatavoilla. KONEen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet muun muassa kieltävät syrjinnän ja takaavat oikeuden turvalliseen ja terveeseen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Uudistetun strategian läpivienti jatkui Vuonna 2006 KONEen henkilöstöjohtamisessa jatkettiin vuoden 2005 alussa uudistetun strategian läpivientiä organisaatiossa. Vuoden 2005 lopussa käynnistettiin arvoprosessi, jonka tarkoituksena oli määritellä KONEelle arvot tukemaan ja ohjaamaan strategian uudistusta seurannutta muutosta. Arvot määriteltiin tukemaan ennen kaikkea asiakaslähtöisemmän toimintatavan saavuttamista. Arvoista viestiminen ja niiden soveltaminen käytännön työhön aloitettiin kesäkuussa Alkuvuodesta toteutettiin globaali henkilöstötutkimus, jossa selvitettiin vuonna 2004 tutkittujen työtyytyväisyyden, johtamisen, asiakaslähtöisyyden ja tiedonkulun lisäksi uudistetun strategian omaksumista. Tutkimuksen mukaan vuonna 2004 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa oli edistytty hyvin, ja tulosten pohjalta jokainen yksikkö laati oman toimintasuunnitelmansa. Strategiakommunikointia jatkettiin aktiivisesti. Linjajohdon tueksi perustettiin eri puolilla organisaatiota työskentelevistä henkilöistä koostuva verkosto, joka edistää strategian jalkauttamista eri maissa ja liiketoimintayksiköissä. Yksikkö-, osasto- ja työryhmätasoilla järjestettiin vuoden aikana strategiakeskusteluja yrityksen tavoitteiden omaksumiseksi ja niiden omaan työhön kohdistuvien vaikutusten ymmärtämiseksi. Lisäksi strategiasta viestittiin muutoksen etenemisestä kertovalla videolla, toimitusjohtajan kirjeissä, henkilöstölehdissä, intranetissä ja sähköisissä uutiskirjeissä. Asiakaslähtöistä toimintatapaa syvennettiin jatkamalla asiakkuusprosessien kehittämistä ja myyntihenkilöstön kouluttamista. Myynninjohdon lisäksi myös muiden asiakaspalvelutehtävissä toimivien työntekijöiden valmiuksien kehittämistä jatkettiin. Osaamisen kehittäminen KONE kehittää henkilöstön osaamista päivittäisessä työssä ja erilaisten kohdistettujen oppimisratkaisuiden ja työkierron avulla. Liiketoimintayksiköiden omat koulutus- ja kehitysosastot vastaavat pääosin yksiköidensä henkilöstön kehittämisestä. Teknisestä koulutuksesta vastaavat KONEen koulutuskeskukset eri puolilla maailmaa. Lisäksi järjestetään useita globaaleja ohjelmia, joilla vahvistetaan yhteisiä toimintamalleja, valmennetaan toimivaa johtoa ja varmennetaan tulevien johtajien kasvaminen yrityksen sisällä. Virtuaalijohtamiseen valmennetaan mm. verkko-oppimistyökaluilla. Yleisesti johdon valmennuksessa painottuivat edelleen ihmisten ja muutoksen johtaminen.

25 23 Arvot tukevat muutoksen läpivientiä KONE käynnisti vuoden 2005 lopussa arvoprosessin, jonka tuloksena määriteltiin neljä toimintaa ohjaavaa ja tukevaa arvoa. Arvot määriteltiin prosessissa, johon kuului useita peräkkäisiä ja organisaation eri alueita osallistavia työryhmiä. Kesäkuussa 2006 valmistuneiden arvojen tavoitteena on tukea KONEen perinteistä hyvää työkulttuuria ja samalla ohjata toimintaa strategian määrittelemään suuntaan. Uusista arvoista viestittiin vuoden aikana toimitusjohtajan kirjeissä, henkilöstölehdissä, intranetissä ja sähköisissä uutiskirjeissä. Lisäksi arvojen omaksumista edistämään laadittiin video, jossa KONEen työntekijät eri puolilla maailmaa kertovat arvojen merkityksestä omassa työssään. Arvoja työstettiin myös pienryhmissä avoimen dialogin keinoin. Uusien arvojemme mukaisesti haluamme ilahduttaa asiakastamme, olemme valmiita jatkuvaan uudistumiseen, haluamme saada asioita aikaan ja ennen kaikkea onnistua yhdessä.

26 24 Henkilöstö Henkilöstön jakauma, % Kesän 2006 aikana järjestettiin neljä valmennusohjelmaa, joiden tavoitteena oli edistää strategian toteutusta ja vahvistaa osallistujien kykyä johtaa muutosta. Koulutukseen osallistui yhteensä 250 KONEen johdon edustajaa eri maista ja liiketoimintayksiköistä. Yhteistyökumppanina ohjelmassa oli maailman johtaviin business-kouluihin kuuluva International Institute for Management Development (IMD). Ohjelman lisäksi strategia ja arvot on otettu osaksi KONEen kaikkia globaaleja koulutuksia. Huolto ja modernisointi Uusien laitteiden myynti ja asentaminen Valmistus Hallinto, IT, T&K Henkilöstö markkina-alueittain, % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka (EMEA) Pohjois- ja Etelä-Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue Työturvallisuuden kehitystä seurataan jatkuvasti IIFRtunnusluvun avulla. Työtapaturmia kuvaava luku oli vuoden 2006 lopussa 8,4 (vuonna ,7). IIFR (Industrial Injury Frequency Rate) eli tapaturmataajuus mittaa tapaturmista aiheutuvan poissaolon vaikutuksia. Työstä poissaolo on tällöin vähintään yhden päivän tai työvuoron mittainen. Taajuus lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Kykyjen ja suoritusten johtaminen Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa varmistetaan, että yrityksen tavoitteet tunnetaan ja niihin sitoudutaan sekä sovitaan henkilökohtaisista tavoitteista ja kehittämistarpeista. Jatkossa myös strategian vaatimaa muutosta ja sitä tukevia arvoja tarkastellaan henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien yhteydessä. Tulevaisuuden johto- ja avaintehtävien resursoinnin varmistamiseksi KONEella tehdään vuosittain seuraaja- ja kehittämissuunnitelmat. Samassa yhteydessä kartoitetaan systemaattisesti tulevaisuuden potentiaalisia johtajia. Strategian myötä KONEen henkilöresursseja on täydennetty niissä toiminnoissa, jotka ovat keskeisiä strategian menestyksekkään läpiviennin kannalta. KONE toimii aktiivisessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa suorien kontaktien kautta sekä osallistumalla rekrytointimessuihin ja opiskelijajulkaisuihin. KONEen yksiköt eri maissa tarjoavat teknis- ja kaupallistaustaisia harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja opiskelijoille heidän kotimaissaan. KONEen kansainvälisen harjoitteluohjelman kautta opiskelijoiden on mahdollista sijoittua erilaisiin tehtäviin ympäri maailmaa. Säännöllistä konserniyhteistyötä KONE noudattaa Euroopan unionin konserniyhteistyötä koskevia direktiivejä ja järjestää vuosittain kansainvälisiä työntekijätapaamisia. Yhteydenpitoa vuosittaisen globaalin tapaamisen ja työryhmätapaamisten välillä on lisätty erityisesti suurten muutosten yhteydessä. Turvallisuus etusijalla KONE pyrkii tarjoamaan turvallisia tuotteita ja palveluja asiakkailleen ja tuotteiden käyttäjille sekä turvallisen työympäristön henkilöstölleen. Konsernitason turvallisuuspolitiikka määrittelee turvallisuustoiminnan yleiset periaatteet. Se sisältää muun muassa turvallisuuskoulutusta ja -menetelmiä sekä raportointia koskevaa tietoa. Kaikki KONEen yksiköt on velvoitettu noudattamaan tätä politiikkaa. Henkilöstöjohtamisen painopisteet vuonna 2007 Vuonna 2007 henkilöstöjohtamisessa jatketaan strategian läpiviennin edistämistä. Asiakaslähtöisempää toimintatapaa tuetaan kehittämällä edelleen koko henkilöstön ja erityisesti myynnin ja asiakaspalveluhenkilöstön valmiuksia. Strategiakommunikointia jatketaan, minkä lisäksi edistetään uusien arvojen soveltamista käytännön työhön. Vuoden 2007 aikana toteutetaan uudelleen globaali henkilöstötutkimus, jossa selvitetään vuonna 2006 tutkittujen aiheiden lisäksi uudistetun strategian ja vuonna 2006 määriteltyjen arvojen omaksumista.

27 Ympäristö 25 KONEen tavoitteena on myötävaikuttaa ympäristön säilymiseen sekä omilla toimillaan että vaikuttamalla asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa toimintaan. Tavoitetta toteutetaan kehittämällä omia toimintatapoja sekä tarjoamalla ympäristöä säästäviä tuotteita ja palveluita. Sitoutuminen ympäristöasioihin Hissit ja liukuportaat ovat olennainen osa suurten henkilövirtojen hallintaa. Siksi niiden tulee toimia luotettavasti jatkuvasti - jopa ympärivuorokautisesti. KONE pyrkii kehittämään tuotteitaan, valmistusprosessejaan ja toimintamenetelmiään niiden ympäristövaikutuksen minimoimiseksi koko elinkaaren ajalta. Sen vuoksi KONEelle on erittäin tärkeää pyrkiä minimoimaan sen tuotteiden käytöstä johtuvia ympäristövaikutuksia jatkuvalla ja tehokkaalla tuotekehityksellä, jonka tavoitteena on pienentää energian ja polttoaineen kulutusta sekä vähentää öljyn tarvetta ja melua. KONE tutkii useiden tuotteidensa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset perusteellisten elinkaarianalyysien avulla. Analyyseillä selvitetään, miten raakaaineiden erottelu ja valinta sekä tuotteen asentaminen, kuljetus, jakelu, käyttö ja lopulta turvallinen hävittäminen vaikuttavat ympäristöön.

28 26 Ympäristö Nämä analyysit kertovat, että tuotteiden varsinainen käyttö aiheuttaa enemmän ympäristövaikutuksia kuin niiden valmistus. Arvioiden mukaan esimerkiksi hissien osuus rakennuksen energiankulutuksesta on 5 10 prosenttia riippuen muista asennetuista palveluista. Vaikka valmistuksen osuus kokonaisympäristövaikutuksesta onkin pieni, sen paikallisvaikutus voi olla merkittävä. KONEen valmistusprosessiin liittyvät ympäristövaikutukset kuten maalaamojen päästöt ja metallin koneistuksessa syntyvä jäte ovat tyypillisiä konepajateollisuudelle. Sen vuoksi KONE pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja. Kierrätys Hissit ja liukuportaat ovat kestäviä tuotteita ja palvelevat oikein huollettuina käyttäjäänsä pitkään. Kunnossapidon ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa komponenttien vaihdosta syntyvään jätteeseen, laitteiden puhdistukseen ja huoltoautojen päästöihin. Hissien ja liukuportaiden materiaaleista prosenttia on helposti kierrätettävää metallia. KONE on kehittänyt menetelmiä metallien ja muiden uusiokäyttöisten materiaalien laajamittaiseen kierrättämiseen. Hissien vaihdon yhteydessä KONE ottaa kokonaisvastuun vanhojen laitteiden turvallisesta ja ympäristöystävällisestä poistosta ja jatkokäsittelystä. Ympäristöasioiden koordinointi Vastuu ympäristöasioiden hoidosta KONEella on liiketoimintayksiköillä ja -alueilla. Yksiköt selvittävät ympäristönhallintajärjestelmiensä avulla toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia. ISO standardin mukainen ympäristön hallintajärjestelmä on käytössä neljässä tuotantolaitoksessa ja seitsemässä maaorganisaatiossa. Tuotantolaitokset ja Kiinan maaorganisaatio saivat ISO sertifioinnin joulukuussa Sertifiointityötä jatketaan aktiivisesti vuonna Ympäristöystävällisiä tuoteuudistuksia Vuonna 2006 KONE kehitti maailman ohuimman liukukäytäväteknologian nimeltä KONE InnoTrack. Uusi liukukäytäväratkaisu on ympäristöystävällinen, sillä sen koneisto ja askelmaketju toimivat ilman öljyä ja sen rakentamiseen tarvitaan perinteisiin ratkaisuihin verrattuna huomattavasti vähemmän materiaaleja. Lisäksi vuonna 2006 testattiin aurinkoenergialla toimivaa hissiä tavoitteena ympäristövaikutusten minimointi ja perinteisten energiamuotojen kulutuksen vähentäminen. Ympäristövastuu KONE tiedostaa, että kaikilla sen toiminnoilla ja tuotteilla on oma ympäristövaikutuksensa. Siksi huolehdimme ympäristöstämme paitsi toimimalla itse aloitteellisesti myös noudattamalla liiketoimintaamme liittyviä lakeja ja suosituksia ja seuraamalla jatkuvasti niihin tehtäviä muutoksia.

29 Hallinnointiperia atteet 27 KONE noudattaa toiminnassaan Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 1. heinäkuuta 2004 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä lukuun ottamatta suosituksia 29 (Tarkastusvaliokunnan jäsenet), 32 (Nimitysvaliokunnan jäsenet) ja 35 (Palkitsemisvaliokunnan jäsenet). Suosituksista poikkeamisen syynä on yhtiön omistusrakenne. Yhtiön pääomistaja Antti Herlin hallitsee 62 prosenttia yhtiön äänivallasta ja 21 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistamiseen liittyy yrittäjäriski, minkä johdosta on perusteltua, että pääomistaja toimii hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajana ja valvoo näin yhtiön osakkeenomistajien etua. KONEen ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön KONE Oyj:n yhtiökokous ja hallitus, hallituksen päätoiminen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat vahvistavat vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättävät voitonjaosta ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista. KONE Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus Tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat strategisten suuntaviivojen ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen, yhtiörakenteesta päättäminen sekä merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen. Hallitus valitsee hallituksen päätoimisen puheenjohtajan, nimittää toimitusjohtajan (konsernin pääjohtajan) ja päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista. Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Hallitus kokoontuu säännöllisesti kuusi kertaa vuodessa sekä tarpeen mukaan. Vuonna 2006 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 92. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa. Jäsenet Yhtiökokous valitsee KONE Oyj:n hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan 5 8 varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään kokemukseen, osaamiseen ja näkemykseen niin muista kuin myös KONEen omista toimialoista. KONEen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja jäseninä Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Reino Hanhinen, Masayuki Shimono, Sirpa Pietikäinen (27. helmikuuta 2006 lähtien) ja Iiro Viinanen. Gerhard Wendt toimi hallituksen jäsenenä 27. helmikuuta 2006 saakka. Jäsenistä Jean-Pierre Chauvarie, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen ja Iiro Viinanen ovat

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50 Vuosikertomus 2006 Muutos. sisällysluettelo 1 katsaus 2006 KONE lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Osakkeenomistajillemme 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Liiketoimintakatsaus 11 Henkilöstö 22 Ympäristö 25 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72.

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72. Vuosikertomus 2005 KONE Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2005 koostuu kolmesta osasta. Katsaus 2005 -osassa sivuilla 2 31 käsitellään KONEen toimintaa kalenterivuodelta 2005. Tilintarkastettu tilinpäätös jakautumisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32 Vuosikertomus Sisällysluettelo 1 Katsaus 2007 KONE lyhyesti 2 Osakkeenomistajillemme 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi lyhyesti 7 Keskeiset tapahtumat 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 19 Ekotehokkuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32 Vuosikertomus Sisällysluettelo 1 Katsaus 2007 KONE lyhyesti 2 Osakkeenomistajillemme 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi lyhyesti 7 Keskeiset tapahtumat 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 19 Ekotehokkuus

Lisätiedot

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen m êëëáíáéççíé= 26. tammikuuta 2007 KONE Oyj:n katsaus tammi-joulukuulta 2006 (tammi-joulukuu 2005 pro forma -vertailutiedoin) KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006 Tilausten kasvu

Lisätiedot

Kertomus tilikaudelta 1.1.2004 31.3.2005

Kertomus tilikaudelta 1.1.2004 31.3.2005 Kertomus tilikaudelta 1.1.2004 31.3.2005 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18. toukokuuta 2005 kello 10 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri.

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Kunnossapitoasentajiemme ammattitaito ja ennakoiva huolto takaavat laitteiden luotettavuuden ja parhaan käyttäjäkokemuksen kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tilinpäätös

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää Art on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Tilinpäätös. Älykkäitä ja joustavia ratkaisuja tulevaisuuden rakennuksiin.

Tilinpäätös. Älykkäitä ja joustavia ratkaisuja tulevaisuuden rakennuksiin. Älykkäitä ja joustavia ratkaisuja tulevaisuuden rakennuksiin. Yhdistimme nopean ja mukavan liikkumisen turvallisuus- ja kulunvalvontaratkaisuihin. KONEen People Flow Intelligence -ratkaisut yhdistävät

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2.

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2. 07:45 Shanghai Metro City, Kiina Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuulta 2009 Q2 2 KONE Q2: Liiketoiminnan hyvä

Lisätiedot

Tilinpäätös. Nouveau Glamour -muotoilua maailman merkittäviin rakennuksiin.

Tilinpäätös. Nouveau Glamour -muotoilua maailman merkittäviin rakennuksiin. Nouveau Glamour -muotoilua maailman merkittäviin rakennuksiin. Hätkähdyttäviä, rohkeita sisustuksia, jotka kiinnittävät katsojan huomion kerta toisensa jälkeen. Nouveau Glamour -kokoelmassa yhdistyvät

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä.

Yritysvastuuraportti. Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä. KONE 2011 YRITYSVASTUURAPORTTI SHANGHAI, 12:45 Li ja miljoonat muut työmatkalaiset voivat matkustaa turvallisesti joka päivä. Miljoonat ihmiset käyttävät KONEen hissejä ja liukuportaita joka päivä. Yli

Lisätiedot

Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin.

Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin. Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin. Luonnollista muotoilua nostalgisen ja raikkaan tunnelman luomiseen. Lämpimät, maanläheiset värit ja luonnonmukaisten materiaalien kauneus yhdistettynä

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE signalisaatio, 2009 Good Design Award -voittaja Kohti KONEen seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

Tecnomen Oyj 2005 Sisältö

Tecnomen Oyj 2005 Sisältö Tecnomen Oyj 2005 Sisältö Sisältö Tecnomen lyhyesti... 3 Avainluvut... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Tecnomenin tuotelinjat... 7 Messaging...8 Charging...10 Asiakkaat ja markkinat... 12 EMEA Eurooppa,

Lisätiedot

CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012

CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012 Keskeistä Toimitusjohtajan katsaus Kohokohdat 2012 Cargotec lyhyesti Liiketoimintaympäristö Visio, missio ja arvot Taloudelliset tavoitteet Asiakkaat Ratkaisut

Lisätiedot

Cargotecin vuoden 2005 katsaus

Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotec Oyj muodostui Kone Oyj:n jakautumisessa 1. kesäkuuta 2005, jolloin se myös listautui Helsingin Pörssiin. Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 pro

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot