Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus"

Transkriptio

1 Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila, Antti Punkka Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Teknillinen korkeakoulu OPM Tutkijatapaaminen

2 23% 29% 36% 35% 35% 2

3 Ulkopuolinen rahoitus tulee monista lähteistl hteistä TKK:n v Miten paljon työtä tutkimusryhmät käyttävät ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen? Missä kanavissa syntyy eniten tutkimuksellisia tuloksia suhteessa kokonaistyömäärään? 3

4 Rahoituskanavat Senioriteettitasot Tulokset Teknillinen korkeakoulu Budjettirahoitus Yliopiston oma hankerahoitus Suomen Akatemia OPM:n tutkijakoulupaikat Huippuyksikkörahoitus Tekes Kotimainen yritysrahoitus Ministeriöt, valtion virastot ja liikelaitokset Kaupunki, kunnat ja muu aluehallinto Säätiöt (ml. stipendit) Tutkimusryhmän johtaja Tohtoritasoinen tutkija Tohtorikoulutettava - ryhmän jäsen Tohtorikoulutettava - ryhmän ulkopuolinen Pro gradu/diplomityöntekijä - ryhmän jäsen Pro gradu/diplomityöntekijä - ryhmän ulkopuolinen Tutkimusapulainen / -avustaja Muu mikä? Tohtorin tutkinnot - ryhmän jäsen Tohtorin tutkinnot - ryhmän ulkopuolinen Ylemmät korkeakoulututkinnot- ryhmän jäsen Ylemmät korkeakoulututkinnot - ryhmän ulkopuolinen Ryhmän järjestämät kurssit Kansainvälisen tiedekustantajan julkaisema kirja ISI-artikkeli Artikkeli muussa referoidussa kvsarjajulkaisussa Referoitu artikkeli kansainvälisessä kirjassa tai konferenssijulkaisussa Ulkomailla julkaistu monografia EU-rahoitus Ulkomainen yritysrahoitus Muu ulkomainen rahoitus Ryhmän ulkopuolinen rahoitus Kotimaisen tiedekustantajan kirja Referoitu kotimainen tieteellinen julkaisu Referoitu artikkeli kotimaisessa kirjassa tai konferenssijulkaisussa Suomessa julkaistu monografia4

5 Lähestymistapa Tarkastellaan tutkimusryhmiä suhteessa rahoituskanaviin Ulkopuolinen rahoitus hankitaan ensisijaisesti tutkimusryhmissä Vain ryhmissä tieto rahoituksen hankintaan käytetyistä työmääristä Jäsentely Ryhmässä tehdyt henkilötyömäärät senioriteettitasoittain v Henkilötyövuodet ja ryhmän tulokset rahoituskanavittain» Mistä kanavista työpanokset rahoitettu?» Miten merkittäviä eri kanavat ovat olleet tulosten aikaansaamisessa? Tutkimusaineisto Kolme erilaista tutkimusalaa (fysiikka, yhteiskuntapolitiikka, konetekniikka) Haastateltu kultakin vajaata kymmentä tutkimusryhmän johtajaa Suomen eri yliopistot hyvin edustettuina 5

6 Fysiikka Ryhmien rakenteet eroavat Yhteiskuntapolitiikka Konetekniikka 6

7 Fysiikka Rahoituspohja vaihtelee Yhteiskuntapolitiikka Konetekniikka 7

8 Ulkopuolisen rahoituksen hankinta ja käyttk yttö Rahoitusmahdollisuuksien etsiminen Rahoituslähteiden tunnistaminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen siihen pisteeseen asti, jossa päätös hanke-esityksen laatimisesta tehdään Hanke-esitysten valmistelu Tämän jälkeinen valmistelutyö aina siihen pisteeseen asti, kunnes hakemus on jätetty Tutkimushankkeiden hallinnointi Hallinnolliset tehtävät ja ulkopuolisen rahoituksen käytön edellyttämä raportointityö Tutkimushankkeiden toteutus Varsinainen tutkimustyö ja sen puitteissa tehtävä jatko- ja peruskoulutus 8

9 Fysiikan tutkimusryhmien kokonaistilanne Ryhmien johtajat käyttävät ajastaan noin kolmanneksen muuhun kuin itse tutkimukseen Muilla tasoilla suhteessa enemmän aikaa varsinaiseen tutkimustyöhön Kanavien välillä merkittäviä eroja 9

10 Varsinaisen tutkimustyön n osuus ryhmien johtajilla Eri rahoituskanavissa ryhmien johtajilla hyvin erilaiset edellytykset käyttää omaa aikaansa varsinaiseen tutkimustyöhön Tunnuslukuna missä T 4 E = T 1+ T 2 + T 3+ T 4 T1 T2 T 3 T4 =etsiminen, =valmistelu, =hallinnointi, =toteutus 10

11 Varsinaisen tutkimustyön n osuus ryhmän n tasolla Tällöin eri senioriteettitasojen työpanokset täytyy rinnastaa Jos senioriteettitasoja painotetaan palkkauskustannusten mukaan (johtaja 42%, post doc 26%, tohtorikoulutettava 18%, lopputyöntekijä 14%), tutkimustyöhön käytetään 11

12 Kanavien tuloksellisuuden vertailu Eri kanavissa tehtävät hankkeet hyvin erilaisia Ne antavat esimerkiksi erilaiset edellytykset kv-huippujulkaisujen laatimiselle Mitkä kanavat ovat sikäli hyviä, että niihin liittyvällä työpanoksella ryhmät tuottavat enemmän tutkimuksellisia tuloksia muihin kanaviin verrattuna?... kun huomioon otetaan se, että rahoituskanavaan liittyvä työpanos koostuu varsinaisen tutkimustyön tekemisen lisäksi rahoitusmahdollisuuksien etsimisestä, hanke-esitysten valmistelusta ja hankkeiden hallinnoinnista Kysymykseen vastaaminen edellyttää panosten ja tulosten täsmentämistä ja osin yhteismitallistamista 12

13 Fysiikan tutkimusryhmien tulos-panos panos-profiilitprofiilit 13

14 Missä Systeemianalyysin kanavissa laboratorio tuotetaan eniten tohtorin- tutkintoja suhteessa ryhmien työpanostukseen? 14

15 Tulosten rinnastaminen vaatii arvioita näiden n tärkeydestä 15

16 Mitkä kanavat ovat hyviä ä,, jos tuloksia arvotetaan ensimmäisen isen vastaajan mukaan? Lasketaan eri kanavien tulos-panos-suhteet tulos senioriteetti (yhden tuloksen arvo) ( tulosten lukumäärä) (yksikkötyöpanoksen arvo) ( työpanoksen määrä) annetuilla arvostuksilla ja verrataan näitä keskenään 16

17 Entä kun vastaajilla erilaisia arvostuksia? Kaikkien esittämät arvostukset ovat relevantteja Lasketaan kunkin kanavan tehokkuus kaikkien arvostuksilla ja valitaan saaduista luvuista suurin (Data Envelopment Analysis, DEA) 17

18 Kommentteja haastatteluista Tulosten rajaaminen vain mitattaviin suureisiin ei kuvasta yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta Patentit, spin-off yritykset, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun Työpanoksen mittaaminenkaan ei yksioikoista Työajan virallinen seuranta ei vastaa todellisuutta monien tutkimusryhmien johtajat tekevät yli 60 tunnin työviikkoja Rahoituskenttä merkitävässä murroksessa Strategisen osaamisen huippukeskittymät (SHOK) käynnistymässä Eriäviä näkemyksiä laajempien/pitkäjänteisempien hankkeiden tarpeesta Kanavien tai hakutilaisuuksien väheneminen ryhmien kannalta iso riski! 18

19 Näkökulmia kulmia ja mahdollisuuksia Viitekehys eliminoi osin double counting -ilmiötä Usein yksittäistä ryhmää arvioidaan usein monilta tahoilta, jolloin samat tutkimukselliset tulokset saattavat näkyä moneen eri suuntaan Tässä kehitetty kokonaisvaltainen viitekehys antaa osin perustellumman kuvan eri rahoituskanavien merkityksestä ja rinnakkainolosta Eri tuloksia ja panostuksia voidaan arvottaa Subjektiivisia arvostuksia pyydettävissä asiantuntijoilta Kysymyksenasetteluja Miten eri tieteenaloilla olevien ryhmien profiilit poikkeavat toisistaan? Mitkä kanavat tukevat parhaiten minkäkinlaisten tulosten tuottamista? Minkä kanavien pariin tutkimusryhmiä tulisi kannustaa? 19

20 Vuoden 2009 tavoitteista Laajemman tutkimusaineiston hankkiminen ja tarkastelu Verkkopohjainen tutkimusryhmille suunnattu kysely Hypoteesien täsmentäminen ja tilastollinen testaus Dynaamisten ilmiöiden tarkastelu Tutkimusryhmien dynamiikan mallintaminen suhteessa rahoittajakenttään Julkaisutoiminta ja kansainvälinen yhteistyö Ensimmäinen kv-lehtiartikkeli valmistumassa talvella 2009 Yhteistyö University of Sussexin Science Policy Research Unitin (SPRU) kanssa (Andrew Stirling) Tehokkuusanalyysien reflektiivinen tarkastelu ja diversiteetin huomiointi 20

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) Tampereen yliopisto 29.12.2010 Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa

Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa Opetusministeriön julkaisuja 2007:2 Olli Poropudas Maija

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä johtaja Tarmo Lemola, Advansis Oy 19-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen,

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2 Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 138 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty Maiju Harava KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITYS YLIOPISTOISSA

VATT-TUTKIMUKSIA 138 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty Maiju Harava KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITYS YLIOPISTOISSA VATT-TUTKIMUKSIA 138 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty Maiju Harava KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITYS YLIOPISTOISSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja?

SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja? JULKAISU 1/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina 9.2.2010

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot