KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 1 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 1 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai klo 18:00 18:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset Varsinaiset jäsenet Yrjö Haapala, kirkkoherra Erkki Alatalo Paula Aaltonen Jarkko Hannunen Saini Jauhola Sakari Kuusela Risto Rimpisalo Pirkko Saastamoinen Sirpa Uusitalo Varajäsenet Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen) Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela) Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo) Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo) Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen) Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen) Paula Kuusela (Erkki Alatalo) Lasse Vaaraniemi (Saini Jauhola) Pekka Eilittä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Aho, kirkkovaltuuston varapuh.joht. Juha Nykänen, talouspäällikkö Yrjö Haapala, puheenjohtaja /poissa/varajäsen, puheenjohtaja poissa, sihteeri Juha Nykänen, sihteeri Asiat Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Sirpa Uusitalo Keminmaassa Erkki Alatalo Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä virastoaikana klo Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon lukien. Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Yrjö Haapala, kirkkoherra

2 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 2 ALKUTOIMET 58 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Päätös: Ennen kokousta Aittan perhe kävi kertomassa työstään lähetyskentillä. Varsinainen kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella. 59 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:1 päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle / 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä. n ohjesääntö 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouksesta on postitettu 14. toukokuuta 2014 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 60 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen n ohjesääntö 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja valittiin yksimielisesti Sirpa Uusitalo ja Erkki Alatalo.

3 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/ Kaupan esisopimus Juha ja Aila Tasalan kanssa Kirkkovaltuusto päätti myydä Juha ja Aila Tasalalle Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä oleva, Höyläsuvanto RN:o 75 tilaan kuuluva, pinta-alaltaan 13,65 hehtaarin suuruinen määräala seuraavin ehdoin: Myyjä Ostaja Keminmaan seurakunta ( ), Rantatie 61, Keminmaa Juha Tasala (h-tunnus) ja Aila Tasala (h-tunnus), osoite Kaupan kohde Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä oleva, Höyläsuvanto RN:o 75 tilaan kuuluva, pinta-alaltaan 13,65 hehtaarin suuruinen, karttaliitteeseen tarkemmin merkitty määräala. Kauppahinta Maksuehdot Kauppahinta on 6500 (kuusituhattaviisisataa) euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan Keminmaan seurakunnan pankkitilille. Maksuaika 14 pv. Viivästyskorko korkolain mukainen. Muut ehdot 1 Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 2 Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi-, eikä muitakaan oikeuksia kantatilan yhteisiin. 3 Ostaja vastaa rakennuksen alle jäävän alueen rakennuskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä samoin kuin perustamistavan valinnasta. 4 Määräala myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana. 5 6 Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkio. Ostaja on velvollinen rakentamaan alueelle asuinrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. 7 Kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä kaupan yhteydessä ole tehty eri sopimusta irtaimen omaisuuden myynnistä. Karttaliite

4 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 4 Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja se on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on lainvoimainen tai varauksen katsotaan rauenneen. voi pätevästä syystä pidentää määräaikaa. Talouspäällikön esitys: Allekirjoitetaan ostajien kanssa esisopimus seuraavin ehdoin. Myyjä Ostaja Keminmaan seurakunta ( ), Rantatie 61, Keminmaa Juha Tasala (h-tunnus) ja Aila Tasala (h-tunnus), osoite Kaupan kohde Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä oleva, Höyläsuvanto RN:o 75 tilaan kuuluva, pinta-alaltaan 13,65 hehtaarin suuruinen, karttaliitteeseen tarkemmin merkitty määräala. Kauppahinta Maksuehdot Kauppahinta on 6500 (kuusituhattaviisisataa) euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan Keminmaan seurakunnan pankkitilille. Maksuaika 14 pv. Viivästyskorko korkolain mukainen. Muut ehdot

5 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/ Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 2 Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi-, eikä muitakaan oikeuksia kantatilan yhteisiin. 3 Ostaja vastaa rakennuksen alle jäävän alueen rakennuskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä samoin kuin perustamistavan valinnasta. 4 Määräala myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkio. Ostaja on velvollinen rakentamaan alueelle asuinrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Jos ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuutensa, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkoa 3250 euroa, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä kaupan yhteydessä ole tehty eri sopimusta irtaimen omaisuuden myynnistä. Esisopimuksen ehdot Rakennus- ja poikkeusluvan hakeminen 1 Keminmaan seurakunta oikeuttaa Juha ja Aila Tasalan hakemaan tämän esisopimuksen perusteella poikkeusluvan rakentamista varten, mikäli sitä tarvitaan sekä rakennusluvan kaupan kohteena olevalle alueelle asuinrakennuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien piharakennusten rakentamista varten. Lopullisen kauppakirjan allekirjoittaminen 2 Osapuolet allekirjoittavat lopullisen kiinteistön kauppakirjan sen jälkeen kun Kirkkohallitus on vahvistanut kirkkovaltuuston myyntiä koskevan päätöksen ja päätös on tullut lainvoimaiseksi sekä ostajat ovat saaneet lainvoimaisen rakennusluvan asuinrakennuksen sekä mahdollisten piharakennusten rakennukseen. Esisopimuksen raukeaminen 3 Tämä kiinteistökaupan esisopimus raukeaa, ellei Kirkkohallitus kauppaa vahvista tai Kirkkohallituksen päätös Kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamisesta ole saavuttanut lainvoimaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta. Esisopimus raukeaa myös, mikäli ostaja ei ole saanut lainvoimaista rakennuslupaa kolmen vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli tämä kiinteistökaupan esisopimus raukeaa edellä mainituista syistä, kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan mitään hankkeen valmisteluun liittyviä tai muitakaan kustannuksia.

6 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 6 Karttaliite n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 62 Kokouspalkkion maksaminen seurakunnan edustajille eri toimielimissä on valinnut edustajia seuraaviin toimielimiin Kemin Kirkonkylän osakaskunnan vuosikokous Risto Rimpisalo, varalla Erkki Alatalo Alapaakkolan jako- ja kalastuskunnan osakasten kokous Pirkko Saastamoinen, varalla Janne Alatalo. Liedakkalan jako- ja kalastuskunnan osakasten kokous Pirkko Saastamoinen, varalla Janne Alatalo As Oy Kallinpuiston yhtiökokous Paula Aaltonen, varalla Saini Jauhola Maanmittauslaitoksen maanmittaus-, pakkolunastus- yms. toimitus talouspäällikkö Juha Nykänen, varalla Pirkko Saastamoinen Muut toimitus Sakari Kuusela tai kirkkoherran valtuuttamana Näihin kokouksiin osallistuneille ei tähän mennessä ole maksettu mitään korvausta. Talouspäällikön esitys:

7 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 7 Maksetaan seurakunnan edustajaksi tai varaedustajaksi valitulle (ei työntekijälle), kokoukseen/toimitukseen osallistuneelle 60 euron kokouspalkkio. Osallistujan on itse ilmoitettava osallistumisestaan taloustoimistoon. Palkkio maksetaan taannehtivasti vuoden 2014 alusta lukien. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. *** 64 Vaalilautakunnan puheenjohtajan valitseminen KN Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan kirkkoherra Yrjö Haapalan lisäksi Juha Nykäsen, Raija Puurusen, Kalevi Liimatan ja Kaisa Mustosen sekä varajäseniksi Sirpa Uusitalon, Erkki Alatalon, Pekka Eilittän ja Saini Jauholan. Puheenjohtaja jäi nimeämättä. Kirkon vaalijärjestys A. Vaalilautakunta, vaalitoimitus ja äänestäminen 1. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan.(v: M, A: , SK: 239/2006). Kirkkoherran esitys: nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. n päätös: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Yrjö Haapala. 65 Suositussopimus toimituspalkkioista alkaen KN / 65 SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA 1 Soveltamisala 1 mom. Suosituksen tarkoitus

8 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 8 Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä. Soveltamisohje: Sopijaosapuolet ovat määritelleet tässä sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin, joita on vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Seurakunta voi tämän suosituksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtävää varten, jota ei ole suosituksessa mainittu mutta jota on seurakunnassa totuttu toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan. 2 mom. Suosituksen soveltaminen pappeihin ja kanttoreihin Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Soveltamisohje: Tätä suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty. 3 mom. Suosituksen soveltaminen lehtoreihin Mitä tässä sopimuksessa on sanottu papista, koskee soveltuvin osin myös lehtoria. 2 Toimituspalkkion maksamisen edellytykset ja yleiset periaatteet 1 mom. Ulkopuolisen työvoiman tarve Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Soveltamisohje: Jos toimituksen tai tehtävän suorittaminen on perustunut yksinomaan yksityisen seurakuntalaisen pyyntöön, seurakunta ei maksa palkkiota eikä toimituksen suorittaja saa periä sitä myöskään seurakuntalaiselta (KJ 2:26). Toimituksia voidaan suorittaa myös vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen ilman palkkiota. Toimituspalkkiota ei voida maksaa kristillisen tai muun järjestön kirkkopyhän johdosta toimitusta tai tehtävää hoitavalle, joka saa siitä palkkaa omalta työnantajaltaan. Toimituspalkkiolla korvattavan toimituksen tai tehtävän suorittamista koskevista järjestelyistä on hyvä sopia kirjallisesti. 2 mom. Palkkion maksaminen seurakunnan omalle henkilöstölle Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: 1) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään 2) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen 3 mom. Palkkion maksaminen toisen seurakunnan henkilöstölle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija, toimituspalkkio maksetaan edellyttäen, että toimitus tai tehtävä suorite-

9 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 9 taan viranhaltijan vapaapäivänä ja että viranhaltijalla on esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Soveltamisohje: Momentissa tarkoitetun toimituksen tai tehtävän suorittajalla on oltava esimiehensä lupa, kun hän sopii omiin virkatehtäviinsä kuulumattomien tehtävien hoitamisesta toimituspalkkioperusteisesti toisessa seurakunnassa, koska palkkio kattaa myös toimitukseen tai tehtävään valmistautumisen, johon toimituksen suorittaja ei voi ilman esimiehensä suostumusta käyttää työpäiviään. Toimituksen suorittajan on toimituksesta tai tehtävästä ja siihen valmistautumisesta huolimatta hoidettava aina omat virkatehtävänsä. Niistä ei voi kieltäytyä toimituksen tai tehtävän ja siihen valmistautumisen vuoksi. 4 mom. Toimituksen sisältämät tehtävät Toimitusten hinnoittelu kattaa toimituksen valmistelun mahdollisine etukäteiskeskusteluineen ja harjoituksineen, itse toimituksen sekä mahdollisen toimituksen jälkeiseen juhlaan osallistumisen. 3 Toimituspalkkio ja sen määräytyminen 1 mom. Palkkio seurakunnan palveluksessa olevalle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 1 mukaisesti, lukuun ottamatta 2 :n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia, joihin sovelletaan liitettä 2. Soveltamisohje: Edellä 2 :n 2 momentissa sanotuissa poikkeustapauksissa seurakunnan virkavapaalla olevan tai osa-aikaisen viranhaltijan/työntekijän katsotaan rinnastuvan sellaiseen toimituksen suorittajaan, joka ei ole seurakunnan palveluksessa. Tämän vuoksi heihin sovelletaan liitettä 2. 2 mom. Palkkio muulle kuin seurakunnan palveluksessa olevalle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 2 mukaisesti. Soveltamisohje 1-2 mom: Toimituspalkkiohinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Toista niistä eli liitettä 1 sovelletaan silloin, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan kuin siihen, jossa toimitus tai tehtävä suoritetaan. Kirkkotyönantajia ovat seurakunnat, seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus. Toista eli liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Seurakunta ei voi maksaa toimituspalkkiota omalle henkilöstölleen muissa kuin 2 :n 2 momentin mukaisissa poikkeustapauksissa. 4 Matkakustannukset Toimituksen suorittajalle voidaan korvata kohtuulliset matkakustannukset. Korvauksen suuruus määräytyy ja se maksetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten mukaan. 5 Lasku Toimituspalkkio ja mahdollinen korvaus matkakustannuksista maksetaan kirjallisen laskun perusteella. Lasku on esitettävä seurakunnalle kahden kuukauden kuluessa toimituksen suorittamisesta. 6 Voimassaolo

10 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/ mom. Tämä suositus on voimassa lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että se voidaan irtisanoa päättymään vain kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Jos sopimus on irtisanottu kesäkuun 30 päivän jälkeen, se on voimassa koko seuraavan kalenterivuoden. 2 mom. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. LIITE 19 SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA Helsingissä KIRKON TYÖMARKKINALAITOS JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. KIRKON ALAT RY LIITE 1. Toimituspalkkiot seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleville. (Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuunottamatta 2 :n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia) Toimituspalkkio papin tehtävistä: Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu jonka toimittaa yksi pappi 120 jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja 1 1) kun liturgi saarnaa liturgi 91 avustava pappi 40 2) kun liturgi ei saarnaa liturgia 48 saarna 83 Muu jumalanpalvelus 2 83 Kaste 70 Avioliittoon vihkiminen 70 Hautaan siunaaminen 70 ja muistotilaisuus 100 Rippikoulutunti 50 kaksoistunti 75 yhteensä enintään 240 euroa vuorokaudessa. Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä: Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 100 Muu jumalanpalvelus 3 83 Kaste 70 Avioliittoon vihkiminen 70 Hautaan siunaaminen 70 ja muistotilaisuus Ks. Jumalanpalveluksen opas (hyväksytty piispainkokouksessa 9.syyskuuta 2009), Jumalanpalveluksen johtaminen ja tehtävien jakaminen s Muu jumalanpalvelus tarkoittaa seuraavien jumalanpalveluskaavojen mukaisia jumalanpalveluksia: sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus, viikkomessu. 3 Ks. viite 2.

11 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 11 Rippikoulutunti 50 kaksoistunti 75 Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti 50 seuraavat tunnit kukin 25 yhteensä enintään 220 euroa vuorokaudessa. LIITE 2. Toimituspalkkiot niille, jotka eivät ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa. (Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuunottamatta 2 :n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia) Toimituspalkkio papin tehtävistä: Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu jonka toimittaa yksi pappi 180 jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja 4 1) kun liturgi saarnaa liturgi 137 avustava pappi 60 2) kun liturgi ei saarnaa liturgia 72 saarna 125 Muu jumalanpalvelus Kaste 110 Avioliittoon vihkiminen 110 Hautaan siunaaminen 110 ja muistotilaisuus 145 Rippikoulutunti 75 kaksoistunti 110 Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä: Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 150 Muu jumalanpalvelus Kaste 110 Avioliittoon vihkiminen 110 Hautaan siunaaminen 110 ja muistotilaisuus 145 Rippikoulutunti 75 kaksoistunti 110 Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti 75 seuraavat tunnit kukin 35 Talouspäällikön esitys: Esitetään toimituspalkkiosuositus kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Epäpätevälle kanttorille maksetaan palkkio 25 %:lla vähennettynä. 4 Ks. Jumalanpalveluksen opas (hyväksytty piispainkokouksessa 9.syyskuuta 2009), Jumalanpalveluksen johtaminen ja tehtävien jakaminen s Muu jumalanpalvelus tarkoittaa seuraavien jumalanpalveluskaavojen mukaisia jumalanpalveluksia: sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus, viikkomessu. 6 Ks. viite 5

12 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 12 n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 66 Vaalilautakunnan ja talouden tasapainottamistyöryhmän kokouspalkkiot Talouspäällikön esitys: Maksetaan vaalilautakunnan ja talouden tasapainottamistyöryhmän luottamushenkilöjäsenille 60 euron kokouspalkkio. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 67 Ilmoitusasioita Tilinpäätösesittelyn yhteydessä esillä olleeseen, vuoden 1995 jäsenmäärätietoon oli pujahtanut virhe, kuten kokouksessa epäiltiin. Oikea jäsenmäärätieto mainitulta vuodelta on Väkiluku samana vuonna oli Vuonna 1995 seurakunnan jäsenmäärä oli suurimmillaan. Seurakunnan väkiluku (= oleva väestö) lasketaan samalla perusteella kuin kunnan väkiluku - kirkkoon kuulumisprosentti lasketaan kunnan ja seurakunnan väkilukujen perusteella. Seurakunnassa tilastoidaan myös jäsenmäärä, johon lasketaan väkiluvun lisäksi poissaoleva väestö. Tilikausien tulosta kuvaavassa kaaviosta kysyttiin, miksi vuonna 2007 tilikauden tulos oli 2000 luvun paras? Hyvä tulos johtui suurista metsätalouden tuloista ( ) sekä epätavallisen suurista yhteisöverotuotoista ( ). esitti Keminmaan kunnalle, että ryhdyttäisiin selvittämään Laurilan kaava-alueella olevien, Heikkilä II tilaan kuuluvien kaavateiden, puistoalueiden sekä Kallinjärven pohjoispuolella, kortteleissa 1062 ja 1063 olevien rivitalotonttien määräalojen siirtämisestä kunnan omistukseen joko kaupalla tai tilusvaihdolla. Kunnanhallitus on siirtänyt asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Kilometrikorvauksen verokäsittelystä Kilometrikorvausten verollisuudesta ei ole kaikilta osin yksiselitteisiä ohjeita. Tästä syystä asiaa tiedusteltiin verottajalta sähköpostitse. Seurakunnalle vastasi Maiju Miettinen Ylä-Savon verovirastosta: Kysymyksenne siirrettiin minulle vastattavaksi. Kysymyksenne koskee seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille maksettavia matkakustannusten korvauksia. Sähköpostitse annetut vastaukset ovat osa Verohallinnon yleisneuvontaa eivätkä ole sitovia verotuksen toimittamisessa. Sitovan ratkaisun saa vain pyytämällä asiasta maksullisen ennakkoratkaisun (120 euroa). Verohallinnon ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa ( , dnro A19/200/2014) kohdassa 4.9. Erityiskysymyksiä on todettu, että esimerkiksi luennoitsija voi luopua luentopalkkioista ja laskuttaa pelkät matkakustannukset. Jos henkilö työskentelee jonkun organisaation hyväksi niin, että hänelle maksettava korvaus olisi palkkaa, voidaan matkakustannusten korvauksia pitää työnantajalta saatuina myös niissä tapauksissa, joissa palkkaa ei tosiasiassa makseta. Matkalaskun perusteel-

13 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 13 la maksettavat korvaukset ovat verovapaita kustannuspäätöksessä esitetyin edellytyksin. Siten jos seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät työskentelevät seurakunnan johdon ja valvonnan alaisina siten, että heille maksettava korvaus olisi palkkaa, heihin soveltuu edellä sanottu, ja seurakunta voi maksaa heille matkakustannusten korvauksia verovapaasti, jos tehdyissä matkoissa on kyse TVL 72 :n mukaisista työmatkoista. Sitä vastoin jos seurakunta ei esimerkiksi valvo vapaaehtoisten työskentelyä, heihin ei sovellu edellä sanottu, eikä heille voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti. TVL 72 :n mukaisella työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka verovelvollinen tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. 1. Vapaaehtoinen seurakuntalainen käyttää omaa autoaan mennessään tekemään vapaaehtoistyötä (lumen luontia, muuttoapua ym.) Vastaus: Vaikuttaa siltä, että edellä selvitetty soveltuu. Kyse on tilapäisistä matkoista erityiselle työntekemispaikalle. Seurakunta voi korvata verovapaasti kustannuspäätöksessä esitetyin edellytyksin. 2. Vapaaehtoinen vankilatyöntekijä tekee matkan omalla autollaan vankilaan, kyydissä muita vapaaehtoisia. Vastaus:Henkilö tehnee seurakunnan johdon ja valvonnan alaisena ko. työtä. Jos ei työskentele säännöllisesti (viikoittain, kuukausittain) samassa työntekemispaikassa (vankilassa), kyse on tilapäisistä matkoista erityiselle työntekemispaikalle. Tällöin seurakunta voi korvata verovapaasti kustannuspäätöksessä esitetyin edellytyksin. Jos työskentelee säännöllisesti, ei voida korvata verovapaasti. 3. Vapaaehtoinen lähetystyöntekijä lähetetään seurakunnasta rovastikunnallisille lähetyspäiville, mukana muita vapaaehtoisia samalla matkalla. Vastaus: Lähetetäänkö vapaaehtoistyöntekijä lähetyspäiville tekemään työtä/liittyykö lähetyspäiville meno henkilön tekemään vapaaehtoistyöhön? Jos henkilö lähetetään lähetyspäiville työskentelemään seurakunnan lukuun, kyse on matkasta erityiselle työntekemispaikalle ja hänelle voidaan korvata verovapaasti matkat. Jos kyse on lähinnä henkilön intressissä tapahtuvasta matkasta, seurakunta ei voi korvata matkoja verovapaasti. 4. Vapaaehtoinen keittiötyöntekijä laskuttaa bussitaksan mukaisen km-korvauksen kodin ja vapaaehtoistyöpaikkanasa väliltä (viikoittain, koko vuoden aikana kertyviä useita matkoja) Vastaus: Henkilö työskentelee seurakunnan palveluksessa tietyssä työskentelypaikassa säännöllisesti viikoittain. Kyse ei ole tilapäisistä erityiselle työskentelypaikalle tehtävistä työmatkoista, joten seurakunta ei voi korvata matkoja verovapaasti. Jos matkoja korvataan, seurakunnan on toimitettava ennakonpidätys. 5. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia lähetetään kristilliselle opistolle sielunhoidolliseen koulutukseen. Vastaus: Katso vastaus 3. Lisäksi: Jos lähetettävät ovat seurakuntalaisia, eivätkä vapaaehtoistyöntekijöitä, kyse ei ole TVL 72 :n mukaisista työmatkoista, eikä heille voida korvata matkoja verovapaasti. 1. Maksetaan toimituspalkkio, luentopalkkio tms. Maksetaan myös km-korvaus kotoa toimituspaikalle ja takaisin. Kyseessä siis palvelussuhde ja palkka. Ovatko kodin ja työpaikan väliset matkat näissä tapauksissa verovapaita, pidätysvapaita vai verollisia? Onko sillä merkitystä, onko palkkion saajalla toisaalla päätoimi, hän on eläkkeellä tai työtön tai perhevapaalla? Vastaus: Vastaus kysymykseen riippuu henkilön tarkemmista työskentelyolosuhteista. Jos henkilö työskentelee säännöllisesti (viikoittain, kuukausittain) tietyssä työskentelypaikassa, seurakunta ei voi korvata matkoja verovapaasti.

14 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 14 Jos henkilö käy esim. pitämässä yhden luennon seurakunnan palveluksessa, kyse on tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle. Seurakunta voi korvata matkat verovapaasti. Toisaalta jos henkilö käy vaikka vain yhden kerran sijaistamassapäätoimista työntekijää seurakunnan tiloissa (esim. pitämässä toimituksen tms), kyse ei ole tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle. Sijainen työskentelee varsinaisella työpaikallaan. Sillä voi olla merkitystä onko palkkion saajalla päätoimi muualla: Työskentelyssä seurakunnan palveluksessa esim. päätoimen vuosiloman ajan voi olla kyse tilapäisestä sivutoimesta. Tilapäiseen sivutoimeen tehdyt matkat voidaan korvata ennakonpidätystä toimittamatta. Jos sivutoimi on sitä vastoin pysyvä (esim. työskentely toistuu vuosittain), kyse ei ole tilapäisestä sivutoimesta. Jolloin seurakunta ei voi korvata matkoja ennakonpidätystä toimittamatta, vaikka henkilöllä olisi päätoimi muualla. (Ks. Verohallinnon ohje Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa kohta Tilapäinen sivutoimi). Sähköpostitse annetut vastaukset ovat osa Verohallinnon yleisneuvontaa eivätkä ole sitovia verotuksen toimittamisessa. Sitovan ratkaisun saa vain pyytämällä asiasta maksullisen ennakkoratkaisun. Kemin seurakunta kysyi puhelimitse samantyyppisiä asioita. He saivat kaksi vastakkaista tulkintaa. Toisen tulkinnan mukaan kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa H ilmoituslajilla verottajalle ja toisen tulkinnan mukaan seurakunta ei saa käyttää H ilmoituslajia eikä niitä tarvitse ilmoittaa lainkaan.

15 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/14 15 Yksiselitteisten ohjeiden puuttumisesta johtuen olemme käyttäneet seuraavaa menettelyä: Työntekijöiden virkamatkat (ne ns. normaalit) ovat verovapaina, selvät kodin ja työpaikan väliset matkat verollisia. Muut on ilmoitettu pidätysvapaina korvauksina ja ne on jätetty verottajan ja verovelvollisen väliseksi asiaksi. Seurakunnan ei ole perusteita muuttaa käytäntöä, kun verottajaa sitovaa ohjeistusta ei ole olemassa. n päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

16 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 65 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Rantatie 61, Keminmaa Postiosoite: PL 24, Keminmaa Telekopio: Sähköposti: keminmaa evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 61, 62, 63, 64 ja 66. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 03/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 31.8.2015 klo 18:00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/14 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/14 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/14 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantaina 24.2.2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 16.3.2015 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 23. helmikuuta 2015 klo 18:00 19:55 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 16.3.2015 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 6/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 81 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: 113 Kokouksen avaaminen 114 Kokouksen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot