Videoneuvottelujärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelujärjestelmät"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan kuntien Videoneuvottelujärjestelmät Hankintamenettely: asiakirjat liitteineen ja CD -levyt Logistiikkapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto Puh Sivu 1 / 16

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TARJOUSPYYNNÖN KOHDE NYKYTILANNE TAVOITTEET HANKINNAN VAATIMUKSET KIINTEIDEN NEUVOTTELUTILOJEN VIDEONEUVOTTELURATKAISUT TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN VIDEONEUVOTTELURATKAISUT HENKILÖKOHTAISET VIDEONEUVOTTELURATKAISUT VIDEOSILTAPALVELU ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA TUKIPALVELUT KÄYTTÖTESTAUS KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA KÄYTTÖKOULUTUS ASENNUSPALVELU TUOTE- JA TUKIPALVELUT PALVELUTASO ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY TARJOUSEHDOT MAKSUEHDOT LASKUTUSEHDOT TOIMITUSEHDOT JA TAPA, SEKÄ KULJETUKSEN AIKAISET VAKUUTUKSET TAKUUEHDOT JA HUOLTOPALVELUT HINTATIEDOT TOIMITTAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET SOPIMUSKAUSI JA EHDOT LUOTTAMUKSELLISUUS TARJOUKSEN MUOTO VALINTAPERUSTEET TARJOUSKÄSITTELY TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Sivu 2 / 16

3 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä aloitti toimintansa Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, Kainuun koulutustoimiala ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. tukevat näiden toimialojen toimintaa. Lisätietoja löytyy osoitteesta Hallintokokeilulaki löytyy osoitteessa Kunnat Kainuun hankintarenkaassa Kainuun peruskuntien toimintaa on mm. kuntien keskushallinto, ympäristötekninen toiminta (esim. Kainuun pelastuslaitos, kunnallistekniikka, maankäyttöpalvelut) ja sivistystoimialat (esim. peruskoulut, päivähoito, kulttuuritoimi, kirjastopalvelut). Henkilöstöä peruskunnissa on n Tähän hankintaan kuuluvat organisaatioyksiköt ovat (jatkossa Asiakas): Kainuun maakunta kuntayhtymä Hyrynsalmen kunta Kajaanin kaupunki Kuhmon kaupunki Paltamon kunta Puolangan kunta Ristijärven kunta Sotkamon kunta Suomussalmen kunta 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Asiakas pyytää tarjoustanne videoneuvottelujärjestelmistä. koostuu viidestä eri osa-alueesta: kiinteiden neuvottelutilojen videoneuvotteluratkaisut terveydenhuollon ammattilaisten videoneuvotteluratkaisut henkilökohtaiset videoneuvotteluratkaisut videosiltapalvelu tukipalvelut Sivu 3 / 16

4 Järjestelmän on mahdollistettava asiakkaan toimintaympäristössä ja ulkopuolisten kumppaneiden sekä asiakkaiden välillä tapahtuva videoneuvottelu monipisteperiaatteen mukaisesti. Järjestelmää tullaan soveltamaan koulutuksiin, kokouksiin, neuvotteluihin sekä konsultaatioihin. Edellä mainittuja neuvotteluja on oltava mahdollista käydä useamman osapuolen kesken samanaikaisesti. Tarjottavat laitteet ja ohjelmistot tullaan sijoittamaan asiakkaan toiminta-alueelle. Hankinnan arvo on n euroa. 3. NYKYTILANNE 4. TAVOITTEET Nykyinen videoneuvottelun mahdollistava laitekanta muodostuu H.323-standardin mukaisista set-top box (STB) -laitteista (neuvottelutilat) sekä PC -pohjaisista laitteista (terveydenhuollon ammattilaiset). Kuntaverkossa on käytössä erillinen videoneuvotteluverkko. Nykyisessä kuntaverkossa on mahdollista muodostaa yli kuntarajojen ulottuvia virtuaaliverkkoja. Ensimmäinen käyttöön tuleva virtuaaliverkko on jo tehty videoneuvottelutarpeisiin. Kaikki nyt käytössä olevat STB -tyyppiset IPvideoneuvottelulaitteet (esim. Polycom, Videra, Tandberg) on siirretty kyseiseen verkkoon alkuvuodesta Työasemien käyttöjärjestelmänä käytössä on Windows XP pro tai 2000 ws ja toimistojärjestelmänä käytetään MS Office tuoteperheen eri versioita alkaen 97:sta aina versioon 2007 asti. Suunnitelmissa ei ole käyttöönottoa Windows Vistasta. Palvelimissa käytetään Windows server 2000, ja Linux käyttöjärjestelmiä. asiakkaan yhteisten videoneuvottelukäytäntöjen luominen sekä niiden vakiinnuttaminen (neuvottelutilat ja PC -käyttö) laitekannan uusiminen sekä yhtenäistäminen monipisteneuvottelun toteutus (videosiltapalvelu) koulutus sekä käytön tuki yhteistyö maakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa, esim. sairaanhoitopiirit Hankittavat laitteet tullaan sijoittamaan Asiakkaan nykyiseen tietoliikenneverkkoon, pois lukien videosiltapalvelu. Laitteiden pitkät elinkaaret katsotaan eduksi, esim. ATK -laitteet on varustettu kolmen vuoden on-site takuulla. Laitteet eivät saa olla teknisiltä ominaisuuksiltaan elinkaarensa lopussa. Sivu 4 / 16

5 5. HANKINNAN VAATIMUKSET Hankinnalle on asetettu ehdottomia vaatimuksia. Tarjouksen tulee sisältää tiedot ehdottomien vaatimusten täyttymisestä. Asiakas hylkää tarjouksen, jos ehdottomat vaatimukset eivät toteudu. Asiakas ei sitoudu myöhemmin arvioituihin laitteiden lukumääriin. Arviot on esitetty suuntaa-antavina lukuina. Muut vaatimukset löytyvät liitteestä 1 (tiedosto: Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_ liite1.doc). 5.1 Kiinteiden neuvottelutilojen videoneuvotteluratkaisut Kiinteillä neuvottelutiloilla tarkoitetaan asiakkaan alueella olevia erikseen neuvottelutiloiksi tarkoitettuja tiloja ja auditorioita. Hankittavien laitteiden määrä on käyttöönottovaiheessa arviolta 15 kpl. Kiinteiden neuvottelutilojen laitteistojen ehdottomat vaatimukset ovat: TCP/IP pohjainen H.323 -standardin mukainen toimivuus verkkoliityntä 10/100 Mbit/s nopeudella mahdollisuus laitteiston etähallintaan TV- ja PC liitännäisyys, vähimmäisliitännät: XGA & Svideo AES -salaus dokumenttien ja kuvien esittäminen neuvottelun aikana Muut vaatimukset kiinteiden neuvottelutilojen laitteille löytyvät liitteestä 1 (tiedosto: Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_liite1.doc) 5.2 Terveydenhuollon ammattilaisten videoneuvotteluratkaisut Videoneuvottelulaitteiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset tuottavat esim. lääkärin vastaanottopalveluja. Ratkaisulla tarkoitetaan asiakkaan terveydenhuollon ammattilaisten työasemalle asennettavaa ohjelmistoa ja laitteistoa. Hankittavien laitteiden määrä on käyttöönottovaiheessa arviolta 9 kpl. Sivu 5 / 16

6 Nykyinen laitteisto: yhdeksän pöytätyöasemaa Visual Meeting videoneuvotteluohjelmisto web-kameroina Canon VC-C4 ja VC-C50i ja kaksi logitech webcam kameraa stetoskooppeina Jabes Advanced bio electric stethoscope, versio CE 0120 ja 2.2 dokumenttikameroina Videolabs DocCam Pro VC ja Deltaco USB 2.0 Audio/Video Grabber ClearOne Chat 50 mikrofoni/kaiutinratkaisu Terveydenhuollon ammattilaisten videoneuvottelulaitteistojen ehdottomat vaatimukset ovat: H.323-standardin mukainen toimivuus AES salaus vähintään sama oheislaitetoiminnallisuus kuin asiakkaan nykyisillä laitteilla (web-kamera, stetoskooppi, dokumenttikamera, mikrofoni/kaiutinratkaisu) Muut vaatimukset terveydenhuollon ammattilaisten neuvottelulaitteille löytyvät liitteestä 1 (tiedosto: Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_liite1.doc). 5.3 Henkilökohtaiset videoneuvotteluratkaisut Henkilökohtaisilla videoneuvotteluratkaisuilla tarkoitetaan asiakkaan henkilöstön työasemilta käytettävää Web-conferencing tyyppistä ratkaisua. Tarjottavan ratkaisun on tuettava vähintään 20 yhtäaikaista osallistujaa kokouskohtaisesti. Hankittavien käyttöoikeuslisenssien määrä on käyttöönottovaiheessa arviolta 50 kpl. Lisensointimallin tulee olla dynaaminen, yhtäaikaisten istuntojen määrään perustuva, ei yksittäiseen käyttäjään sidottu lisenssi. Käyttöoikeuslisenssien hinnoitteluun tulee sisältyä mahdolliset palvelintoteutuksen kustannukset. Asiakas ei vastaa palvelintoteutuksesta vaan hankkii sen käyttöoikeuslisenssin hintaan sisältyvänä palveluna. Tarjouksessa hinta pyydetään ilmoittamaan lisenssimääräportaittain. Henkilökohtaisten videoneuvotteluratkaisujen ehdottomat vaatimukset ovat: käyttö työasemalta osallistujien kuvan ja äänen esittäminen työpöydän ja tiedostojen jakaminen sekä muokkaaminen kokouksen aikana käyttäjien pääsynhallinta istuntojen tallennusmahdollisuus esim. koulutustarpeisiin salaus (vaihtoehtoisesti joko SSL, TLS tai AES) Sivu 6 / 16

7 Muut vaatimukset henkilökohtaisille neuvottelulaitteille laitteille löytyvät liitteestä 1 (tiedosto: Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_liite1.doc). 5.4 Videosiltapalvelu Hankittavan videosiltapalvelun tulee mahdollistaa useiden neuvottelupisteiden ja laitteistojen/ohjelmistojen yhdistämisen yhdeksi kokoukseksi. Liityntäpisteinä voi olla henkilökohtaisia neuvottelulaitteistoja (myös lanka/matkapuhelin), kiinteiden neuvottelutilojen videoneuvottelulaitteistoja ja terveydenhuollon ammattilaisten neuvottelulaitteistoja. Videosiltapalvelun ehdottomat vaatimukset ovat: tuotetaan palveluna videosilta tarjoaa valikon, josta voi valita halutun kokouksen videosillan on yhdistettävä osallistuja kokoukseen automaattisesti siihen soittamalla AES salaus kokousaikoja voidaan varata etukäteen 12 kk ajalta videosiltapalvelun tuettava vähintään 20 yhtäaikaista neuvottelupistettä kokouskohtaisesti Muut vaatimukset videosillalle löytyvät liitteestä 1 (tiedosto: Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_liite1.doc). 6. ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA TUKIPALVELUT 6.1 Käyttötestaus Toimittaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa järjestelmälle käyttötestauksen. Testauksessa osa hankintaan liittyvistä laitteista asennetaan asiakkaan käyttöympäristöön ja sen toimivuutta testataan. Asiakkaalla on oikeus käyttötestauksen tuloksien perusteella hylätä tarjottu ratkaisu. Toimittaja ei saa laskuttaa asiakasta käyttötestauksen mistään vaiheesta. 6.2 Käyttöönottosuunnitelma Tarjoukseen tulee liittää kuvaus käyttöönottosuunnitelmasta (projektisuunnitelma) ja koulutussuunnitelmasta aikatauluineen. Käyttöönottosuunnitelman pitää sisältää Tarjoajaa ja Asiakas koskevat käyttöönoton työvaiheet (tehtävät) ja työmäärät. Järjestelmän käyttöönottoprojekti aloitetaan vuoden 2009 alussa. Lopullinen tuotannon käyttöönotto on vuoden 2009 aikana. Sivu 7 / 16

8 6.3 Käyttökoulutus Tarjottuun kokonaisuuteen tulee sisältyä asiakkaan toimipisteessä tarjottava käyttöönottokoulutus kaikkine materiaaleineen. Koulutuksen sisällöstä ja määrästä sovitaan toimittajan kanssa myöhemmin. 6.4 Asennuspalvelu Tarjouksen tulee sisältää laitteiden asennuspalveluiden tunti- ja päivähinta. Laitteiston asennuksesta lopulliseen sijoituspaikkaansa sovitaan toimittajan kanssa myöhemmin. 6.5 Tuote- ja tukipalvelut 6.6 Palvelutaso Tarjoajalta pyydetään kuvaus tuote- ja käyttötuen sisällöstä. Ohjelmistoille ja laitteille on sisällyttävä käyttötuki arkipäivisin klo 8-16 välillä, sekä oikeus ohjelmistopäivityksiin kolmen vuoden ajalle. Käyttötukea on oltava saatavilla sähköpostin, puhelimen ja videoneuvottelun välityksellä. Päivitysten asentaminen tulee sisältyä hintaan. Optiona tulee tarjota 24/7 käyttötuki. Lisäksi tukipalveluun tulee sisältyä vara- ja vaihtolaitepalvelu kolmen vuoden ajalle. Palvelutasoa seurataan mittaamalla aika asiakkaan tukipalvelupyynnön vastaanottamisesta siihen kun pyyntö on kuitattu ratkaistuksi ja asiakas on sen hyväksynyt. Tarkastelujaksona käytetään kunkin kalenterikuukauden palveluaikaa todellisten päivien mukaan. Katkosaika on kyseisen jakson aikana tapahtuneiden ennalta ilmoittamattomien käyttökatkosten summa. Tilaaja priorisoi tukipyynnöt (erilaiset häiriö- ja vikailmoitukset) kiireellisyyden ja tapahtuman vaikuttavuuden perusteella seuraavasti: Sivu 8 / 16

9 Tavoiteratkaisuaika Kriittinen Prioriteetti Vasteaika Kuvaus 1h alle 4h Kohdan 5.4 videoneuvotteluratkaisu on pois käytöstä. Vaikutus organisaation toimintaan Merkittävä (suuri) Sanktio Silta- ja tukipalveluiden yhteenlaskettu edellisen kuukauden toteutunut veloitus (alv 0%). Normaali 4h Seuraava arkipäivä Käyttäjäryhmänä kainuun keskussairaalan henkilöstö. Kohdan 5.4 videoneuvotteluratkaisu on koko henkilöstön osalta pois käytöstä. Pieni Sanktio astuu voimaan mikäli a) jakson käyttöaikana on yksi yhtäjaksoinen yli 4h kestävä katkos tai b) jakson käytettävyys on alle 97,5 %. Silta- ja tukipalveluiden yhteenlaskettu edellisen ½-kuukauden toteutunut veloitus (alv 0%). Sanktio astuu voimaan mikäli a) jakson käyttöaikana on yksi yhtäjaksoinen yli 16h kestävä katkos tai b) jakson käytettävyys on alle 90 %. Käytettävyysprosentti lasketaan kaavalla: käytettävyys = (käyttöaika-katkosaika) / käyttöaika * 100 Erikseen toimittajan kanssa sovitut päivitys- ja muut asennuskatkokset sekä toimittajasta riippumattomat laite- ja tietoliikennekatkokset eivät sisälly laadunmittaukseen. 7. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Kyseessä on avoin hankintamenettely. Hankintaan sovelletaan Suomen kansallista sekä Euroopan yhteisön julkisten hankintojen lainsäädäntöä ja se on julkaistu Hilmassa. -asiakirjat liitteineen toimitetaan Tarjoajille pyydettäessä sähköpostilla osoitteesta Samalla Tarjoajan tulee jättää yhteyshenkilönsä tiedot hankintatoimistolle. Hankinta voidaan keskeyttää, jos tarjouspyyntö osoittautuu hankintaprosessin aikana virheelliseksi tai puutteelliseksi eikä sen perusteella ole mahdollista saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia tai mikäli hankinnan tarve on muuttunut kesken hankintaprosessin. Keskeyttäminen on mahdollista myös silloin, kun tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ovat liian kalliita tai kun saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä. Myös hankintaprosessin muotovirhe voi oikeuttaa hankinnan keskeyttämiseen. Lisäkysymyksiin vastaaminen ön liittyvät lisäkysymykset pyydetään osoittamaan sähköpostitse maanantaihin klo 16:00 mennessä osoitteella seuraavasti: Sivu 9 / 16

10 8. TARJOUSEHDOT 8.1 Maksuehdot 8.2 Laskutusehdot sähköposti otsikoitava tekstillä Lisätarkennus, tarjouspyyntö asiakas vastaa lisäkysymyksiin sähköpostitse viimeistään keskiviikkona Käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelujen osalta maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta. Laskutus tapahtuu tilauksessa kerrottuun laskutusosoitteeseen. Laskussa on aina mainittava tilausnumero tai muu ostajan antama tilausviite. Laskussa tulee olla eriteltyinä toimitetut laitteet sarjanumeroineen. Toimitus-, käsittely- ja laskutuslisiä tai muita vastaavia kuluja ei hyväksytä. Maksu suoritetaan hyväksytyn toimituspäivän jälkeen. Toimituspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin koko tilaus on hyväksytysti vastaanotettu. Lisenssimäärät tarkistetaan vuosittain. Laskutus tulee tapahtua vuosittain tarkastettujen lisenssimäärien perusteella. Viivästyskorko on suuruudeltaan enintään korkolain mukainen. Asiakas käyttää Logica Suomi Oy:n toimittamaa Rondo ostolaskujen käsittelyjärjestelmää, jonka verkkolaskuominaisuudet ovat käytössä. 8.3 Toimitusehdot ja tapa, sekä kuljetuksen aikaiset vakuutukset Toimitusehtona käytetään Incoterms 2000/TOP. Toimittajan edellytetään vakuuttavan tuotteet kuljetuksen ajaksi kunnes laitteet on toimitettu nimettyyn toimituspaikkaan. Toimittajan edellytetään merkitsevän lähetteisiin kaikkien tilattujen tuotteiden sarjanumerot, mikäli tuotteella on tunnistettava sarjanumero. Lisäksi toimittajan edellytetään merkitsevän lähetteisiin mahdollisen tilausnumeron ja tilausviitteet. Asiakas pidättää oikeuden toimitustavan muutoksiin kesken sopimuskauden keskinäisellä sopimuksella. Sivu 10 / 16

11 8.4 Takuuehdot ja huoltopalvelut 8.5 Hintatiedot Toimittajan edellytetään tarjoavan tilatuille laitteille takuuhuolto Suomessa suomenkielellä. Tarjouksessa on ilmoitettava: takuuajat (jokaisen tuotteen kohdalla) takuun sisältö, sen poikkeukset ja rajoitukset (jokaisen tuotteen kohdalla) Kainuussa tai sen lähiympäristössä olevan huoltoyrityksen nimi, yhteyshenkilö, postiosoite ja muut yhteystiedot on-site takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus) kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa aika tunteina, jolloin huolto tulee kutsusta tilattuun osoitteeseen aika päivinä, jolloin laite toimitettu korjattuna tilattuun osoitteeseen muun kuin on-site takuun sisällön selvitys (prosessikuvaus) kuvaus siitä, miten asiakas toimii laitteen vikaantuessa aika tunteina, jolloin huolto tulee kutsusta tilattuun osoitteeseen aika päivinä, jolloin laite toimitettu korjattuna tilattuun osoitteeseen Vertailukelpoisuuden vuoksi tarjoukset on annettava kappaleessa 5 kuvattujen spesifikaatioiden mukaisina siten, että kokonaisuudelle ilmoitetaan tarjoushinta euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Lisäksi on ilmoitettava arvolisäveroton nettohinta samalla tarkkuudella optiona valittaville komponenteille. Kaikki hinnat on ilmoitettava arvolisäverottomina nettohintoina. Hintojen mahdolliset muutokset astuvat voimaan vasta Asiakkaan hyväksymisen jälkeen. 8.6 Toimittajaa koskevat vaatimukset Tarjoukseen on liitettävä: kuvaus yrityksen koosta, taloudellisesta tilanteesta ja viimeksi kuluneen vuoden osavuosiraportit kuvaus organisaation kyvykkyydestä ja osaamisesta sekä henkilöstönäkymät kuvaus palvelutasosta referenssit vastaavista toimituksista (myös käyttöönottoajankohdat) tai muu luotettava selvitys siitä, että tarjottu järjestelmä varmasti toimii Asiakkaan määrittelemässä käyttöympäristössä koko sopimuskauden ajan kuvaus tuotekehityksen toimintamallista, kehittämiskohteista ja niiden painoalueista kuvaus toimittajan kumppanuusverkostosta allekirjoitettu vakuutus lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä Sivu 11 / 16

12 Tarjoukseen on liitettävä tarjotun ratkaisun kuvaus, joka sisältää: kattavan tuotekuvauksen arvion versiopäivitysten työmäärästä järjestelmän kehityssuunnitelmat versiokehitysnäkymät ylläpidon vaatimukset Tarjoukseen on liitettävä myös: käyttöönottotestauksen suunnitelma käyttöönottosuunnitelma koulutussuunnitelma Toimittajan tulee osoittaa Asiakkaan käyttöön vähintään yksi vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö kehitystyöhön liittyviin asioihin. Tarjouksessa tulee ilmetä kyseisten henkiöiden nimet ja yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen. Toimittaja varautuu osallistumaan Asiakkaan kanssa vuosittain nk. seuranta/kehityspalavereihin kustannuksitta. Ajankohdan palavereihin määrittelee Asiakas. Tarjouksessa on ilmoitettava Toimittajan käyttämät alihankkijat. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Tarjouksessa on annettava selvitys siitä, mitkä ovat Asiakkaan käyttöoikeudet ja tukipalvelut sopimuskauden loputtua. Kaikki palvelut ja yhteydenpidot on voitava suorittaa suomen kielellä. Hankintapäätöksen jälkeen sopimuskumppaniksi valittu Tarjoaja on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista kaupparekisterinote sekä todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta. 8.7 Sopimuskausi ja ehdot Asiakas tulee solmimaan puitesopimuksen ajalle Asiakas varaa mahdollisen lisäoption sopimuskaudelle Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Sopimuksessa noudatetaan JHS 166 Julkisen hallinnon IT -hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007), ellei sopimuksessa toisin kirjallisesti sovita. Linkki ehtoihin: Asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1) Tarjous. 2) Hankintasopimus. 3) Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot). 4) Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2007 Laitteet). 5) Erityisehtoja palveluista (JIT 2007 Palvelut). 6) Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista (JIT 2007 Sovellukset). Sivu 12 / 16

13 7) Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista (JIT 2007 Valmisohjelmistot). 8) Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007 Konsultointi). Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon, mikäli toimitus viivästyy sovitusta aikataulusta tai ei täytä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoissa (liitteineen) kuvattuja vaatimuksia ellei tarjouksesta muuta käy ilmi ja ellei tämä ole hankintasopimukseen kirjattu (toimituksen kohde). Kaikki projektin aikana ilmi käyvä Asiakkaan tieto on salassa pidettävää ja luottamuksellista. Mikäli Tarjoaja käyttää toimituksessa alihankkijoita, sitoutuu se tehtävässä sopimuksessa vastaamaan näiden työstä kuten omastaan. Asiakas ei ole missään sopimussuhteessa Tarjoajan mahdollisiin alihankkijoihin, vaan Tarjoajan tulee huolehtia alihankintasopimuksista itsenäisesti. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Kajaanin käräjäoikeudessa. Sopimuksen siirto-oikeus Kainuun maakunta kuntayhtymän toiminta perustuu määräaikaisena vuoden 2012 loppuun saakka jatkuvaan Kainuun hallintokokeiluun (Laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003). Hankittavien videoneuvotteluratkaisujen käyttöoikeus varataan samoilla hankinta-, ylläpito- ja sopimusehdoilla organisaatiolle tai organisaatioille, jotka mahdollisesti jatkavat Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtäviä tai osaa niistä Kainuun hallintokokeilun aikana ja/tai sen päättymisen jälkeen. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää järjestelmän käyttöoikeuksien siirtomahdollisuutta veloituksetta mahdollisesti muuttuvalle organisaatiolle tai niiden osille. Siirtooikeus varataan myös kunnallisille liikelaitoksille, osakeyhtiöille ja muille vastaaville organisaatioille, mikäli ne jatkavat Kainuun maakunta kuntayhtymän tarjouksen jättöhetkellä hoitamia tehtäviä. Mikäli organisaatiomuutoksiin liittyy teknisiä muutostöitä, niistä sovitaan erikseen tarvittavan työmäärän mukaisesti. 8.8 Luottamuksellisuus Kaikki tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liiketai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liitteen yläindeksiin maininta: LUOTTAMUKSELLINEN. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. 8.9 Tarjouksen muoto Kirjallinen tarjous tulee lähettää kahtena (2) kappaleena. Lisäksi tarjouksesta vaaditaan sähköinen versio toimitettavaksi CD -levyllä. Sivu 13 / 16

14 Tarjouksen tulee olla suomenkielinen ja sen tulee olla sitovana voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. Tarjouksen jäsentelyssä tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti tarjouspyynnön jaottelua. Toimittajan on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä olevaan levylle liitteen 1 Word - taulukkoon pyydetyt tiedot tarjouksestaan. Taulukkoon täydennetään kyllä tai ei. Lisäselvityksiä ruutuun voidaan merkitä tarkennuksia ja huomioita. Jaottelua ei saa muuttaa. Liitteen 2 Excel taulukkoon toimittaja lisää tuotteidensa hintatiedot sekä mahdolliset lisätiedot. Liitteen 1 ja 2 -taulukot palautetaan sekä CD-levyllä että tulostettuna paperille yhtenä kappaleena tarjouksen mukana, eivätkä taulukot saa poiketa toisistaan (mikäli CD-levy on vioittunut, lähetämme pohjan ilmoittamaanne osoitteeseen). Liitteen 1 taulukko tulee tallentaa Word asiakirja (.doc) muodossa ja liitteen 2 taulukko Microsoft Office Excel -työkirja (.xls) muodossa. Kirjallisten tarjousten (2 kpl) mukana toimitettavat seuraavat erilliset liitteet: kuvaus yrityksen koosta, taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä kuvaus organisaation kyvykkyydestä ja henkilöstön osaamisesta kuvaus palvelutasosta referenssit tai vastaava selvitys toimivuudesta tuotekehityksen toimintamalli sekä kehittämiskohteet/suuntaviivat ja painotus kumppaniverkosto vakuutus lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä ratkaisun kuvaus käyttötestaussuunnitelma käyttöönottosuunnitelma koulutussuunnitelma mahdolliset Tietoturvasertifikaatit liitteiden 1-2 taulukot tulostettuina kahtena (2) kappaleena CD-levy sisältäen Tarjousasiakirjan sekä Word ja Excel taulukot (Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_liite1.doc ja Kainuu_tarjouspyyntö_98_2008_ liite2.xls) 9. VALINTAPERUSTEET Asiakas noudattaa valinnassaan kokonaistaloudellista edullisuutta. Valinta tehdään kokonaisedullisuuden pohjalta taulukon 1 mukaisin kriteerein. Sivu 14 / 16

15 Taulukko 1. Valinnan kriteerit ja painoarvot Kriteeri Painoarvo 1. Hinnat Tekniset ominaisuudet Asennus-, käyttöönotto- ja tukipalvelut Toimittajavaatimukset 10 YHTEENSÄ 100 Hintaan lasketaan mukaan lisenssit, tuki- ja ylläpitokustannukset ja mahdolliset käyttöönoton ja koulutusten vaatimat kustannukset sekä muut mahdolliset tiedossa tai arvioitavissa olevat kustannukset. Optioita ei oteta huomioon pisteytyksissä. Vertailutaulukko toimitetaan Hankintapäätöksen liitteenä kaikille hyväksytyille Tarjoajille. 10. TARJOUSKÄSITTELY Tarjousten avaustilaisuus on suljettu. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida, vaan ne palautetaan avaamattomana tarjouksen jättäneille. Päätöksestä tiedotetaan tarjoajille kirjallisesti. 11. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjouksen tulee olla tehty tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti sisältäen pyydetyt asiakirjat. Asiakkaalla on oikeus pyytää tarkentavia lisätietoja tarjouksiin. Tarjoukset, jotka eivät täytä em. ehtojamme, hylätään hankintalain ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaan tarjouspyyntöä vastaamattomina. Kirjalliset tarjoukset on jätettävä liitteineen ja CD-levyineen suljetussa kuoressa osoitteeseen: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani Kuoreen merkintä: Videoneuvotteluhankinta Tarjousten on oltava perillä maanantaina klo mennessä. Asiakas pidättää oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset kokonaan tai osittain sekä neuvottelumenettelyyn siirtymisestä. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta oikeutta korvaukseen. Asiakas pidättää oikeuden jakaa sopimuksen piiriin valittavat tuoteryhmät haluamallaan tavalla. Sivu 15 / 16

16 Osatarjoukset hyväksytään seuraavasti: 1) Tarjouspyynnön kohdat 5.1 ja 5.4 2) Tarjouspyynnön kohta 5.2 3) Tarjouspyynnön kohta 5.3 Tarjouksen tulee kattaa tarjouspyynnössä mainitut kohteet ja optiot. Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaanissa Laila Härkönen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Materiaalipalvelut Sivu 16 / 16

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen Hankintatoimisto

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 100/2008 1 (10) Liite nro: 5 Tarjouspyyntö Kansallinen hankinta Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 2009-2012 100/2008 2 (10) TARJOUS: nimi 100/2008

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat

Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat Kainuun maakunta kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan työasemahankinnat Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kainuun hankintarengas pyytää kirjallista tarjousta työasemista, näytöistä, kannettavista ja

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 / 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä Tietoliikennelaitteisto: konesalin verkkokytkimet Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 HENKILÖKOHTAISEN VARUSTUKSEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta henkilökohtaisista varusteista seuraavasti: Palopukuja Palokypärä YLEISTÄ Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOPUKUJEN HANKINTA YLEISTÄ Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta palopuvuista (45 kpl) seuraavasti: Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Perusturvapalvelut 24.9.2009

Perusturvapalvelut 24.9.2009 SODANKYLÄN KUNTA Tarjouspyyntö Perusturvapalvelut 24.9.2009 Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ Puh 0400 618 870 TARJOUSPYYNTÖ, ATK-LAITTEET Sodankylän kunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntaveneiden (5 kpl) kausihuolloista. Sopimuskausi on 2012-2014. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo - IU108

Lisätiedot

Simon kunta. Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta

Simon kunta. Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta Simon kunta Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta 8.1.2013 2 Simon kunta Simon kunta/vapaa-aikatoimi Ratatie 6 95200 Simo vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala p. 040 758

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö 17.4.2015 Evira/2772/0071/2015

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö 17.4.2015 Evira/2772/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Ravintokuidunmäärityslaite 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö 17.4.2015 Evira/2772/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ RAVINTOKUIDUNMÄÄRITYSLAITTEESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Diaarinro 60/02/08/00/2014

TARJOUSPYYNTÖ. Diaarinro 60/02/08/00/2014 TARJOUSPYYNTÖ Diaarinro 60/02/08/00/2014 Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 4.4.2014 osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi sekä Savon koulutuskuntayhtymän kotisivuilla www.sakky.fi/fi/kuntayhtyma/tarjouspyynn%c3%b6t/sivut/k

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. 12.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ETÄOPETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Raahen seutukunnan lukioverkostolle etäopetusjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2013 31.01.2015 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 01.02.2015 31.01.2016

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2013 31.01.2015 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 01.02.2015 31.01.2016 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 23/12 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Tervolan kunta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot