KOLKUN KANSAKOULU PERUSTAMISESTA LAKKAUTTAMISEEN. Ja muutakin kylän elämää 1900-luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLKUN KANSAKOULU PERUSTAMISESTA LAKKAUTTAMISEEN. Ja muutakin kylän elämää 1900-luvulla"

Transkriptio

1 KOLKUN KANSAKOULU PERUSTAMISESTA LAKKAUTTAMISEEN Ja muutakin kylän elämää 1900-luvulla

2 Kolkun kylän sijainti luvulta. Nykyisin Viitasaari on kaupunki Alkuperäisversio (v. 1996) Teksti: Tuula Suontamo Kuvankäsittely: Harri Aalto Taitto: Samuli Suontamo Uusi versio (v. 2004) Jälkikäsittely: Antti Paananen 2

3 Kolkun kylä Kolkku on pinta-alaltaan noin 60 km 2 :n suuruinen alue Viitasaaren koilliskulmassa. Se rajoittuu pohjoisessa Pihtiputaaseen, idässä Keiteleeseen, etelässä Heinäsuohon ja lännessä Karjalankankaaseen. Kylän keskustasta on matkaa Viitasaaren keskustaan 35 km, Pihtiputaan kirkonkylään 35 km ja Keiteleen kirkonkylään 20 km. Kolkun historian tärkeimpiä saavutuksia lienevät oman kylätien rakentaminen ja kunnossapitäminen sekä oman kansakoulun saaminen. Kummassakin hankkeessa tarvittiin kyläläisten yritteliäisyyttä, sitkeyttä ja kovaa työtä. Tieasioiden kehitys ei loppunut valmiiseen kylätiehen, vaan sitten ponnisteltiin läpikulkuliikenteen saamiseksi Viitasaarelta Kolkun kautta Pihtiputaalle. Ponnistelut eivät olleet turhia. Kolkku sai Eemelintiensä ja lisäksi vielä Pyöreänsuontien, jonka kautta yhteys Keiteleelle lyheni. Kylälle oli nyt helppo tulla mistä ilmansuunasta tahansa, mutta menoliikenne taisi kuitenkin olla vilkkaampaa. Yhteiskunnassa tapahtui muutoksia, joiden seurauksena yhä useampi tila jäi autioksi sen asukkaiden lähdettyä työnhakuun milloin Ruotsiin, milloin Suomen suurkaupunkeihin. Tämä johti väistämättä tilanteeseen, jota kukaan ei olisi voinut uskoa muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin: yli neljäkymmentä vuotta kylän sivistyksen ja harrastusten keskipisteenä ollut Kolkun kansakoulu lakkautettiin. Koulun sulkemisesta on nyt (vuonna 1996) kulunut yli kaksikymmentä vuotta, mutta kylällä on yhä elämää. Siellä on tällä hetkellä toki ainakin talvisin melko hiljaista. Monet kylmillään olevat pihapiirit odottavat kevättä, jolloin keskikaupungissa talvehtivat kesäasukkaat tulevat haravoimaan entisiä kotinurkkiaan. Silloin kylän asukasmäärä miltei kaksinkertaistuu. Mitähän kaikkea tällä luvuilla kukoistuskautensa eläneellä kylällä on vielä meneillään olevan vuosisadan aikana mahtanut sattua ja tapahtua? Kulkuyhteyksien syntyminen - Kolkun kylätie Kolkun kylän ensimmäiset asukkaat lienevät kulkeneet riistapolkuja pitkin Kolkunjärven itäja pohjoisrantoja nykyisen Liitonjoen asutusalueen seuduille. Riistamiesten levähdyspaikasta syntyi Kolkunjärven rantaan Peltoniemen torppa. Järven toisella puolelle syntyneiden Suurensuonmäen ja Kolkon (Oriaho ja Hiekkapuro) tilojen kulkuyhteydet suuntautuivat Kolimanjärven rantaan useita kapulasiltoja pitkin monien nevojen ja korpien läpi. Viitasaarelta Keiteleelle menevän maantien valmistuttua tuli tarve saada kulkuyhteys Kumpumäelle. Silläkin suunnalla oli vastassa ylipääsemätön rimpineva, Heinäsuo, jonka ylitykseen veistettiin tukeista ja hirsistä pitkospuut. Kun vuosisadan vaihteessa kylän savujen lukumäärä lisääntyi, oli helppokulkuisemman yhteyden puuhaaminen kyläläisille luonnollinen yhteinen asia. Kolkkulaiset olivat kuitenkin jo saaneet unohtumattoman nimen murakintut, koska harvoin soiden ylitys onnistui ilman yhtäkään lipsahdusta kapulasillalta upottavaan hetteikköön. Kolkun nykyisen kylätien rakentaminen lienee aloitettu jo 1800-luvun lopussa. Tien syntymiseen ja sen kulkusuuntaan vaikutti varmaankin se onnekas sattuma, että pitäjän toimelias vallesmanni Durchman osti Hiekkapuron osuuden Kolkon tilasta. Innokkaimpina vallesmannin avustajina tienrakennustöissä mainitaan olleen Ville Rahm Heinäahosta, Siekkisen veljekset Alatalosta, Nestor Jääskeläinen Sammalismäestä ja Ville Paananen Suurensuonmäestä. Liekö viimeksi mainitun tientekoinnostus johtunut siitä, että hänen häihinsä tiedetään kuljetun ensimmäisen kerran Heinäsuon yli hevoskyydillä. Ville istui nuorikkonsa kanssa komeasti kärryillä, mutta matkanteko oli silti melko vaivalloista. Molemmin puolin kärryjä kulki joukko miehiä, jotka koettivat parhaansa mukaan pitää pyörät pitkospuilla. Vuonna 1911 tietä tiedetään olleen valmiina lähes 11 km. Näihin aikoihin kylässä oli vain 3-4 taloa ja torppaa, joten tien syntyminen on vaatinut melkoisia ruumiillisia ponnistuksia. Pientä riitaa tien paikasta syntyi Kumpumäellä kolkkulaiset joutuivat antamaan periksi Alatalon isännälle, joka ei hyväksynyt tien suuntaa Kumpumäen koulun nykyisestä tienhaarasta suoraan mäkeä alas, koska se olisi silloin jäänyt liian kauas hänen omasta talostaan. Näin tie tehtiin läheltä Alataloa, jolloin siihen tulivat vieläkin liikennettä vaikeuttavat jyrkkä mäki ja mutka. Kun tie oli valmis, vallesmanni jakoi sen osakkaan kesken paloihin kunnossapidettäväksi. Aluksi tien kunnostus sujui vaikeuksitta, koska sen käyttö oli melko vähäistä. Myöhemmin, kun tien tarvitsijoiden määrä kasvoi, tuli kunnossapitovelvollisuuksista epäselvyyksiä ja tien kunto alkoi 3

4 rappeutua. Kylän elämää 1920-luvulla Tieyhteys Kumpumäelle helpotti kolkkulaisten elämää monella tavalla. Nyt ei Kärnässä myllyssäkävijöiden enää tarvinnut kantaa jyväsäkkejä selässään Heinäsuon yli, ja myllyreissulla saattoi tuoda Kolimanpään kaupasta useamman kuukauden tarpeet samalla hevoskyydillä. Kylällä kerrotaan olleen 20-luvulla oman kaupankin, jonka entinen kulkukauppias Kaarlo Backman oli perustanut Hiekkapuron ja Mikkolan välille. Työnteon ohessa ehdittiin vielä koetella voimia erilaisissa kilpailuissa. Kyläkuntien väliset köydenvetokisat olivat suuri tapahtuma, jossa eri joukkueiden kannattajat saattoivat innostua jopa hyppäämään köyden päälle auttaakseen omiaan. Liekö tilannetta kuumentanut se, että pienikokoiset ja hintelät kolkkulaiset kuten Jauhiaisen Iivari, Hukkanan Matti ja Suurensuonmäen Jussi hallitsivat köydenvedon tekniikan ja yhteispelin merkityksen voittaen usein huomattavasti rotevammat kilpailijansa, esimerkiksi Junusmäen Heikin, Korkolan Matin ja Matalanmäen Eemin. Kolkunjoen padon rakennustyöt Kolkunjärvellä Uittotoiminta Kolkunjoella Kesät olivat Kolkkujoella kiireistä aikaa, kun talvella kaadettu puutavara kuljetettiin jokea pitkin Kolimajärveen. Kolkunjoki oli entisajan puunkuljetuksen valtasuoni. Aivan sellaisenaan noin 10 km pituinen joki ei ollut kelvollinen uitolle, vaan se tarvitsi perkausta ja erilaisia rakennelmia luvun lopulla, jolloin Suomessa elettiin uiton huippukautta, kunnostettiin Ihkajankoski uittokuntoon ja rakennettiin Kolkunjärven tammi eli uittopato, jolla säännösteltiin vedenkorkeutta uittoaikana. Kolimaan tukit lipuivat noin kilometrin pituista uittoränniä pitkin. Uittotoiminta oli aina 60-luvulle saakka kyläläisille tärkeä elinkeino, joka työllisti myös naisväen: pitihän rankkaa työtä tekevät tukkimiehet muonittaa kunnolla. 4

5 Kolkunjoen pato Kolkunjärvellä Kolkun kansakoulun perustaminen 1924 Kansakouluasetus annettiin Suomessa vuonna 1866, ja vuosisadan vaihteessa, vuonna 1898 tuli voimaan kansakoulutoiminnan piirijakoasetus, jonka mukaan maalaiskunnat olivat velvollisia jakamaan alueensa kansakoulupiireihin. Vuonna 1921 saatiin oppivelvollisuuslaki, jonka mukaan täydellisessä kansakoulussa oli kuusi vuosiluokkaa, joista luokat I - II muodostivat alakansakoulun ja luokat III VI yläkansakoulun. Myös supistettuja kansakouluja, joissa sama opettaja opetti vuoronperään ala- ja yläluokkalaisia, oli toiminnassa. Kolkku luettiin kuuluvaksi Kumpumäen koulupiiriin, jossa oppivelvollisuus käytiin suorittamassa. Olihan Kumpumäelle nyt omin käsin tehty ja kunnossapidetty tiekin. Kylästä tulee oikea kylä vasta sitten, kun se on saanut oman koulun. Näin varmaankin ajattelivat kolkkulaiset 1920-luvun alkupuolella, kun he Adolf Paananen ja Matti Puranen etumiehinä puuhasivat kylälle omaa kansakoulua. Uusi piirijako tehtiinkin ja syyskuun 4. päivänä vuonna 1924 astui Viitasaaren kunnan Kolkun piirissä oppivelvollisuus täyteen voimaan. Koska omaa koulurakennusta ei vielä ollut, päätettiin opetus aloittaa Mäkiahon tuvassa. Kouluksi muuttumisen merkiksi teki August Reinikainen Mäkiahon taloon tukevamman ulko-oven. Isomman käymälän rakennusmiehinä olivat mm. Taavetti Huikari ja Otto Heiskanen. Tilapäiskouluna Mäkiahon katsottiin voivan toimia vuoteen 1932 saakka. Lukuvuosi Kolkun kylä sai syksyllä 1924 ensimmäisen oman opettajansa, Valma Saarisen. Nuori opettajatar otti vastaan ensimmäiset 29 oppilastaan kyynelsilmin, koska kouluun pyrkijät olivat hänen mielestään jo aikamiehiä. Vanhin ensimmäisistä oppilaista oli 14 vuotias Kalle Huikari ja nuorimmat olivat 8-vuotiaat Aate Paananen ja Emil Kananen. Oppilaista yhdeksän oli aloittanut koulunkäyntinsä Kumpumäellä, loput olivat vasta-alkajia. Ensimmäisen kouluvuoden toimintakertomus on kovin puutteellinen. Siinä on merkintänä vain tieto koulun toimimisesta pientenlastenkouluna ja kevätlukukauden alkamisesta toukokuussa. Ensimmäiset päästötodistuksensa koulu antoi keväällä Kalle Huikarille, Onni Jääskeläiselle ja Alma Paanaselle. 5

6 Lukuvuosi Toisen kouluvuoden toimintakertomuksen mukaan koulu toimi supistettuna kansakouluna, jota alakoululaiset kävivät syys-lokakuussa sekä touko-kesäkuussa ja yläkoululaiset ahersivat lokakuusta joulukuuhun sekä tammikuusta toukokuuhun. Alakoululaisia opetettiin yhteensä 8 viikkoa 26 tuntia viikossa ja yläkoululaisia 28 viikkoa 31 tuntia viikossa. Alakoulussa oli tuolloin yhtä paljon tyttöjä ja poikia, yhteensä 14. Yläkoulu oli tyttövaltainen: opintiellä oli 25 tyttöä ja 9 poikaa. Oppilaiden määrä oli noussut ensimmäisestä vuodesta kymmenellä ja suurin osa koululaisista oli iältään vuotiaita. Kaikkien terveydentila oli hyvä ja käytös moitteetonta, kuten aina muulloinkin läpi koulun historian. Tältä vuodelta mainitaan kolme oppivelvollisuuden laiminlyöntitapausta, joihin yleensä syynä oli se, että lapset eivät ennättäneet kouluun. Heidän piti osallistua perheen toimeentulon hankkimiseen auttamalla vanhempiaan pelto- ja metsätöissä tai perheen pienimpien ja kotieläinten hoidossa. Opettajaksi toiseksi lukuvuodeksi tuli Kerttu Orjatsalo ja veistonohjaajaksi T.E. Jääskeläinen, joka kävi opettamassa pojille puutöitä Suurensuonmäessä Junnun pirtissä. Edellisvuoden veistonopetuksen tiedetään tapahtuneen Suurensuonmäen Hermannin puoleisessa pirtissä. Vuosikertomuksessa mainitaan koululla olleen myös oma lämmittäjä ja siivooja. Opettajalle oli varattu Mäkiaholta asunnoksi yksi kamari, ja oppilaat saivat välitunnilla virkistäytyä 150 m 2 :n kokoisella pihamaalla. Keittoruokaa he eivät koulupäivän aikana saaneet, mutta viidelletoista annettiin vaate- ja kenkäavustusta ja kolmelle oppilaalle jaettiin rouva Ina Sorsan lahjoittamat 127 mk. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtaja oli Otto Jääskeläinen, taloudenhoitaja Emil Kyröläinen ja sihteeri Kerttu Orjatsalo. Muut jäsenet olivat Ville Paananen, Matti Pasanen, August Reinikainen ja Emil Niskanen. Johtokunnan kokoonpano säilyi muuttumattomana neljä ensimmäistä vuotta, puheenjohtaja pysyi samana jopa vuoteen 1945 saakka. Koululääkärinä toimi kunnanlääkäri pari ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen koululaisten terveystarkastuksia suoritti koululääkäri. Alakoululaisilla opetus painottui äidinkieleen ja käsiaskarteluun eli luku- ja kirjoitustaito sekä kädentaitojen kehittäminen veivät opiskeluajasta puolet. Uskontoon, kotiseutuoppiin, laskentoon, lauluun ja voimisteluun käytettiin toinen puoli kouluajasta. Yläkoululaisilla käsiaskartelua oli vähemmän, mutta laskentoa ja kotiseutuoppia enemmän kuin alaluokilla. Oppikirjoina olivat mm. Katekismus, Valistuksen Lukukirja, Valistuksen Isänmaallinen Lukukirja, Valistuksen Laulukirja ja Virsikirja. Monet muistanevat vielä E.V. Malmbergin Kansa-koulun Laskennon Oppikirjan, K.E. Kivirikon - E. Fiandtin Luonnontiedon, J.E. Aron Kansakoulun Maantiedon ja L K. Inhan Kansakoulun Karttakirjan, joita tuolloin käytettiin opetuksen apuna. Keväällä koulun päästötodistuksen sai neljä oppilasta: Impi Puranen, Siiri Paananen (kuoli seuraavana vuonna), Elsa Pietiläinen ja Helmi Reinikainen. Kirkonkylän yhteiskouluun opintoja jatkamaan heistä siirtyi Impi Puranen, joka on muuten saanut Kolkun kansakoulusta parhaimman keskiarvon (9,7) todistukseensa. Keväällä 1926 tapahtui tilapäiskoulun suojissa varmaankin vuoden merkittävin asia: tuolloin perustettiin Kolkun opintokerho. Opintokerho Kolkun koulun ja nimenomaan sen opettajien työhön liittyi yli kolmenkymmenen vuoden ajan hyvin kiinteästi opintokerhotoiminta, mikä oli tuona aikana vapaan kansansivistystyön merkittävintä toimintaa. Opintokerhon tarkoituksena oli jäsentensä tietojen ja sivistyksen kartuttaminen lukemisen, opiskelun ja valistavan seurustelun avulla, kuten sääntöjen ensimmäinen pykälä kuului. Opintokerhojen toimintaa valvoi Kotikasvatusyhdistys, joka taas oli Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan, myöhemmin Suomalaisen Luentotoimikunnan alainen. Valvovat järjestöt lähettivät kerhoille vuosittain niin toimintaa kannustavat kokouksissa ääneen luettavat kirjeet kuin yleiset toimintaohjeet ja yhteiset opiskeluaiheetkin. Opiskeltavaksi valittu kirjallinen materiaali tilattiin Kotikasvatusyhdistykseltä, joka tarkisti kerholaisten suoritukset. Käsitellystä kirjasta keväällä läpäisty kirjallinen tutkinto kruunasi kerhovuoden. Mutta kirjallisen tutkinnon suorittaminen ei ollut kerhon ainoa tavoite, vaan myös suullista esitystaitoa pyrittiin kehittämään monin tavoin. Kuorolaulu, kerholehden tekeminen ja urheilu eri muodoissaan kuuluivat kiinteästi kerhotyöhön aivan alusta saakka. Äitienpäiväjuhlien, pikkujoulujen ja muiden ohjelmallisten iltamien järjestäminen oli myös kerholaisten mieluinen 6

7 velvollisuus. Valtakunnallisille opintokerhopäiville, joita järjestettiin ympäri Suomea, osallistuttiin aina, kun se vain oli taloudellisesti mahdollista. Kolkun opintokerhon perustaminen 1925 Kun Kolkulle saatiin oma kouluhuone Mäkiahon tupa pidettiin siellä heti keväällä 1925 kylän ensimmäinen äitienpäiväjuhla. Seuraavana keväänä huhtikuussa kokoontui illan hämärtyessä parikymmentä kyläläistä keskustelemaan kyseisen kevään äitienpäiväjuhlan järjestämisestä. Mukana oli myös nuori T.E. Jääskeläinen, joka sovittuaan asiasta etukäteen opettaja Orjatsalon kanssa, otti tuona iltana puheeksi opintokerhon perustamisen. Koska asia oli monelle kovin outo ja uusi, oli T.E. valmistellut asiasta Kotikasvatusyhdistyksen kirjeiden pohjalta lyhyen alustuksen. Pienen harkinnan jälkeen opettaja Orjatsalo oli pukenut kuulijoiden epävarmat tunnot sanoiksi lausahtaen: Koetetaan, jospa siitä jotain tulisi. Näin syntyi kylälle vanhin Kotikasvatusyhdistyksen alainen maakunnassa oleva opintokerho, jonka perustajajäseneksi kirjattiin Hilda Huikari, Sylvi Heiskanen, Sylvi Jääskeläinen, Hilda Jääskeläinen, Lyyli Jääskeläinen, Ilmi Kyröläinen, Aili Kyröläinen, Eeva Paananen, Hilda Saastamoinen, Onni Jääskeläinen, T.E. Jääskeläinen ja Ilmari Kyroläinen. Kerhosäännöt vahvistettiin Kotikasvatusyhdistyksessä jo parin viikon päästä huhtikuun lopulla. Kerhon ensimmäiseksi johtajaksi valittiin luonnollisesti opettaja Kerttu Orjatsalo ja varajohtajaksi sekä sihteeriksi T.E. Jääskeläinen. Koulun lukuvuosi Kolmannen kouluvuoden myötä kylälle tuli taas uusi opettaja, Aili Lehtimäki (myöhemmin Timonen), joka opetustyönsä lisäksi sai johdettavakseen vastaperustetun opintokerhon. Tehtävä ei liene ollut hänelle mitenkään väkinäinen, sillä opettaja Lehtimäki vakiinnutti nopeasti opintokerhon toiminnan ja loi näin kylän kaikille harrastuksille tukevan pohjan. Veistoa käytiin opettelemassa T.E.:n johdolla nyt naapurissa Tikkasella. Koulunkäynti sujui edelleen hyvässä järjestyksessä, eikä mitään tautiepidemioita esiintynyt. Opettaja sai Mäkiaholta pienen kasvitarhamaan, jota hän saattoi käyttää myös opetukseen. Koululle nimettiin oma lämmittäjä, mutta oppilaat joutuivat nyt itse huolehtimaan päivittäisestä luokkahuoneen siivoamisesta. Tähän virkaan joutui kukin vuorollaan järjestäjänä, jolla oli muitakin velvollisuuksia. Läksyn ja poissaolijoiden ilmoittamisen lisäksi hän raportoi opettajalle välitunnin tapahtumisista. Jos välitunnilla leikit kävivät liian rajuiksi, saattoi taululla lukea vaikkapa, että Leo löi Veikkoa puukolla sormeen. Perinteisten vaate- ja kenkäavustusten lisäksi yhdelle oppilaalle tarjottiin päivittäin keittoruokaa naapuritalossa Tikkasella ja rouva Ina Sorsan 127 mk:n lahjaraha jaettiin tällä kertaa neljän oppilaan kesken. Koululla kävi joulukuun 7. päivänä tarkastaja H. Toivonen, joka huomautti koulun olon epätäydellisyydestä. Vaikka luvassa oli uusi koulurakennus seuraavana syksynä, johtokunta ryhtyi oitis luokkahuoneen ja pihan kunnostukseen. Vuosi oli merkittävä lukemista harrastaville, koska tuolloin koululle saatiin oppilaskirjasto, jossa oli aluksi lainattavana vajaa kolmekymmentä nidettä. Koululaisten lukuinto oli kova, silla vuoden aikana lainauskertoja tuli noin 500. Keväällä 1927 saivat Kolkun kansakoulun päästötodistuksen Lempi Paananen ja Vilho Paananen. Opintokerhon alkuvaiheet Ensimmäisenä kevätkautena heti perustamisen jälkeen kerhoinnostus oli valtava; opiskeltavaa kirjaa Nuorison käytös tutki joskus jopa henkeä. Tytöt olivat aluksi aktiivisempia kuin pojat. Syrjästäkatsojina pysyttelevät, mutta kuitenkin runsaslukuiset pojat suhtautuivat aluksi kerhon työhön kriittisesti etsien siitä poliittisia vaikutteita. Jo seuraavana syksynä, silloin Aili Lehtimäen johdolla, pojatkin uskaltautuivat runsaammin mukaan. Vanhemmat kyläläiset suhtautuivat uuteen kerhoon varauksettomasti - tekihän se toimintaansa tunnetuksi mm. järjestämällä äitienpäiväjuhlia ja pikkujouluja. Kerho rupesi saamaan heti myös pientä valtion avustusta. Vain lukuvuonna toiminta oli sen verran heikkoa, että avustusta ei tullut. Jäsenmaksuksi sovittiin aluksi 2 mk, mutta sitä maksettiin kuitenkin 3 mk. 7

8 Kolkun kansakoululaisia Mäkiahon tuvassa vuonna Alarivi vasemmalta: Veikko Saastamoinen, Eelis Pietiläinen, Arvi Paananen, Tenho Niskanen, Eino Jääskeläinen, Elli Reinikainen, Kaarina Tikkanen, Taimi Savolainen Ylärivi vasemmalta: Eino Pietiläinen, Alfred Järveläinen, Matti Heiskanen Hilkka Tikkanen, llmi Järveläinen, Katri Heinäaho, Saima Huikari, Rakel Mikkonen, Kerttu Kyröläinen, Hanna Paananen, Helvi Tikkanen, Toini Reinikainen, Hiski Pasanen, opettaja Aili Lehtimäki, Aate Paananen Kerho pyrki kehittämään paitsi jäseniään myös koko kylän elämämenoa. Eräässä kokouksessa päätettiin, että joka kotiin on saatava keittiökasvitarha, johon siemenet hankittaisiin yhteisostona. Pöytäkirjoista ei käynyt selville, kuinka päätöksen toteuttaminen onnistui. Koti-lehden levikin lisäämisen mainittiin sitä vastoin onnistuneen hyvin. Vuonna 1927 lehteä tilattiin kahdeksantoista vuosikertaa eli melkein jokaiseen kotiin kerhon alueella. Samana keväänä toimitettiin kerhon ensimmäinen käsin kirjoitettu lehti, nelikymmensivuinen T.E. Jääskeläisen puhtaaksikirjoittama ja kuvittama, runoja, mietelmiä ja pakinoita sisältävä Kerhokuiske-niminen vihkonen. Tuolloin perustettiin vielä ns. kirjarengas, johon koottiin kyläläisten kodeista 30 kirjaa kerholaisille lainattavaksi. Varsinainen kerho-opiskelu tapahtui Kotikasvatusyhdistyksen antamien ohjeiden mukaan. Läksyksi valmisteltiin kulloinkin käsiteltävästä kirjasta sopivanmittainen kappale, johon kukin kerholainen vielä tutustui Koti-lehdessä olleiden kysymysten avulla. Seuraavan kokouksen alussa läksykappale kuulusteltiin ja usein siitä vielä keskusteltiin. Kerhokokousten ohjelmaan kuului varsinaisen läksynkuulustelun ja uuden läksyn valmistelun lisäksi yhteislaulua ja kuoron harjoituksia. Kerhon jäsenet saivat myös esiintymistaitoa lisääviä tehtäviä: kukin vuorollaan lausui runoja, piti esitelmiä tai esitti yksinlaulua. Kokousten lopussa leikittiin usein seuraleikkejä. Ensimmäistä kerhopikkujoulua vietettiin Suurensuonmäen tuvassa ja laskiaistiistain hiihtoretki tehtiin Korkolaan. Helmikuussa pidettiin Kodinpäiväjuhla, jossa vieraili Kotikasvatusseurasta neiti Lempi Peltonen. Juhlassa esittivät myös kerholaiset ohjelmaa. Opintokerho oli saanut jalansijan kyläläisten henkisen vireyden ylläpitäjänä. 8

9 Ensimmäisen Kerhokuiske lehden etu- ja sisäkannet. Lukuvuosi Neljäs eli viimeinen lukuvuosi tilapäiskoulussa Mäkiaholla käynnistyi vahan eri tavalla kuin edelliset: koululla oli syksyllä odottamassa tuttu opettaja, koska Aili Lehtimäki viihtyi kylällä yhteensä viisi vuotta. Koulunkäynti sujui uuden koulurakennuksen valmistumista odotellessa jo tutuksi käyneeseen tapaan muuten, mutta veistoa opetettiin nyt Peipon tuvassa. Oppilasmäärä kasvoi hiukan edellisvuosiin verrattuna, nyt oli opintiellä yli neljäkymmentä koululaista, joista alakoululaisia oli kymmenen. Poikia oli vuosikertomuksen mukaan tällä kertaa enemmän kuin tyttöjä, ja kaksi oppilasta sairasti lukuvuoden aikana keuhkokuumeen. Tarkastaja kehotti käydessään hankkimaan opetukseen muutamia kuvasarjoja. Suurin osa koulun oppilaista liittyi koululle perustettuun Toivonliittoon, jonka valtakunnalliseen kilpakirjoitukseen osallistui ensimmäisenä vuonna 30 oppilasta ja palkintoja koululle tuli kahdeksan. Oppilaskirjastoon hankittiin lisäkirjoja lainattavaksi, niteitä oli nyt yli viisikymmentä. Lukuinto säilyi kovana, koska lainauskertoja tuli taas lähes 500. Päästötodistuksen sai keväällä yksitoista oppilasta. Lukuvuosi , uusi koulurakennus Koulu päätettiin rakentaa keskelle kylää ja sitä varten lohkaistiin Peipon maista kahden hehtaarin suuruinen tontti. Rakennuspuut kaadettiin Kolkkujärven takaa Peltokankaan metsistä. Urakoitsijana työmaalla oli Vertti Kumpulainen ja muina rakennusmiehinä mm. Jussi Lindelöf ja Juljus Jussila Kymönkoskelta. Sahamiehenä toiminut Juljus toi rakennustöihin tullessaan kylälle oudon kummajaisen, nimittäin radion. Eniten uudesta tulokkaasta innostuivat Väntäs-Nestori ja Kekkos-Tauno, jotka hankkivat oman akku-radion 20-luvun lopulla. Vesterisen miehet Kärnästä tekivät koulurakennukseen tarvittavat tiilet käyttäen massan sekoituksessa hevoskiertoa. Hirsisen päärakennuksen lisäksi koululle rakennettiin talousrakennus, jossa oli myös sauna ja navetta. 9

10 Kolkun koulu 1930-luvun asussaan. Ensimmänen koulukuva uudessa koulurakennuksessa. Vasemmalta: Heino Heiskanen, Taimi Savolainen, Eino Jääskeläinen, Kaino Heinäaho, Jaakko Järveläinen, Elli Reinikainen,?, Matti Kahelin, Kauko Tikkanen, Kaarina Tikkanen, Helvi Tikkanen, Urho Järveläinen, Arvi Paananen, Hilkka Tikkanen, Hiski Pasanen, Tenho Niskanen,?, Eemil Pasanen,?, Matti Reinikainen, Raakel Mikkonen. Opettaja Aili Lehtimäki Koulun vihkiäisjuhla marraskuussa 1928 oli arvokas tilaisuus, jossa pastori Heikki Halmesmäki piti juhlapuheen kehuen kovasti koulun puuhamiehiä Adolf Paanasta ja Matti Purasta. Kerhon naiskuoron lisäksi paasi oppilaskuorokin esiintymään. Opintokerhon varajohtaja ja sihteeri T.E. Jääskeläinen toivoi puheessaan koulun pysy van aikakausien vaihtelusta huolimatta seudun harrastusten keskipisteenä. Väliajalla tapahtui koulun pihalla muutakin mielenkiintoista: rakennusmies Otto Huikari opetteli ajamaan autoa, mikä kiinnosti nuorta juhlayleisöä niin paljon, ettei väliajan jälkeen meinattu ehtiä takaisin juhlaan lainkaan. 10

11 Koulunpito jatkui uudessa rakennuksessa supistettuna kansakouluna. Suurimmat muutokset edellisvuosiin olivat uuden käsityö- ja voimistelusalin käyttöönotto sekajatko-opetuksen aloittaminen. Jatkokoulua käytiin loka-joulukuussa ja tammi-huhtikuussa kahden lukukauden ajan ja opiskelijat saivat lisätietoa yhteiskuntaopissa, kirjallisuudessa, käsityössä, kirjoituksessa, laskennossa ja uskonnossa. Joskus opetettiin myös maataloutta, kotitaloutta, kirjanpitoa ja laulua. Ensimmäiset Kolkun koulusta jatkokoulutodistuksen saaneet oppilaat olivat Ilmi Järveläinen, Kerttu Kyröläinen, Alfred Järveläinen, Saima Huikari, Toini Reinikainen, Aate Paananen ja Viljo Jääskeläinen. Koulu sai viljelymaata, josta kunnostettiin aluksi noin viiden aarin suuruinen palsta kasvitarhaksi. Kasvimaata käytettiin opetusvälineenä, jonka satoa voitiin hyödyntää kouluruokalassa. Lukuvuonna oli IV luokan oppilailla kullakin 7 m 2 :n suuruinen palsta hoidettavana. Opettajalla oli lisäksi muutama aari palkkaetuihin luettavaa viljeltyä maata, olihan hänellä ruokittavana lehmä ja joskus possu tai muutamia kanoja. Ensimmäisenä vuonna uudessa koulurakennuksessa tarjottiin opettajan keittiössä valmistettua keittoruokaa kahdelle oppilaalle. Koulukeittiö valmistui seuraavaksi vuodeksi, jolloin koulun ensimmäinen keittäjä, Hilda Jääskeläinen, valmisti keittoruokaa kaikille oppilaille. Tinkimaito haettiin aina Peiposta. Oppilaiden, joita oli näinä vuosina lähes viisikymmentä, terveys oli hyvä, ainoastaan yksi oppilas sairasti tarttuvan silmätulehduksen (trakooma). Tarkastaja H. Toivosella ei ollut uudessa koulurakennuksessa vieraillessaan mitään huomautettavaa koulunpidosta. Toivonliiton kilpakirjoitukseen osallistumisesta tuli perinne ja palkintoja tuli yleensä melko runsaasti. Kylällä oli nyt oma koulu, jonka suojissa huolehdittiin kylän nuorison henkisestä sivistyksestä, ja jonka pihapiirissä urheiltiin, juostiin leskistä ja pelattiin erilaisia pallopelejä. Koululla oli nyt hyvä järjestää myös perinteiset äitienpäiväjuhlat, pikkujoulut ja muut kylän yhteiset juhlatapahtumat. Opintokerhon aktiiviset puuhamiehet opettajat Aili Lehtimäki ja T.E. Jääskeläinen näkivät myös vanhemman väen tarvitsevan yhteistoimintaa. Koska kyläläiset saivat toimeentulonsa suurimmaksi osaksi maanviljelyksestä, oli luonnollista aloittaa maataloutta tukeva harrastus. Kolkun pienviljelijäin yhdistyksen perustaminen Joulukuun kahdeksantena päivänä 1928 perustettiin Kolkun kylälle pienviljelijäin yhdistys r.y., jonka tarkoitus perustavan kokouksen pöytäkirjan mukaan oli yhteistoiminnan avulla kohottaa pienviljelijäin henkistä, aineellista ja siveellistä tasoa. Perustajakokouksessa oli 19 kyläläistä: T.E. Jääskeläinen, Aili Lehtimäki, Hilda Kajan, Sylvi Puranen, Hilda Jääskeläinen, Miina Jääskeläinen, Sylvi Jääskeläinen, Eeva Paananen, Onni Jääskeläinen, Eemil Kahilainen, Eemil Järveläinen, Nestor Jääskeläinen, Hilda Paananen, Ville Paananen, Matti Paatelainen, Aatami Paananen, Eemil Niskanen, Toivo Puranen ja Taavetti Huikari. Joukossa oli myös samoja nuoria, jotka pari vuotta aikaisemmin olivat perustamassa opintokerhoa. Puheenjohtajaksi valittiin veistonopettaja T.E. Jääskeläinen ja sihteeriksi opettaja Aili Lehtimäki. Näin sai alkunsa kyläläisiä yhdistävä toimintamuoto, joka on jatkanut toimintaansa yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista huolimatta. Vielä tänäänkin Kolkun pienviljelijäyhdistys on yksi Viitasaaren aktiivisimmista kyläyhdistyksistä. Pienviljelijäyhdistyksen tehtävänä oli hankkia jäsenilleen neuvoja ja ohjausta ammattiasioissa sekä vaikuttaa pienviljelijäin taloutta edistävien osuuskuntien aikaansaamiseen. Tavoitteisiin pyrittiin järjestämällä kursseja, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, koetoimintaa, erilaisia viljelynäytekenttiä, näyttelyjä, kilpailuja, juhlia ja retkeilyä. Yhdistys toimi alusta lahtien sota-aikaa lukuun ottamatta erittäin innokkaasti. Ensimmäisen vuoden aikana pidettiin neljä yleistä kokousta, yksi esitelmätilaisuus, kolmet iltamat ja kaksi jäsenillanviettoa. Näihin tilaisuuksiin, joissa pidettiin 14 puhetta, osallistui yhteensä 495 ihmistä. Peipossa järjestettiin kasvitarhakurssit ja rehujuurikasvikurssit, Sammalismäessä laidunkurssit ja koululla kotitalouskurssit. Yhteistyö-lehteä, joka jakoi alan uusinta tietoa, tilattiin 10 vuosikertaa, ja lisäksi suunniteltiin sonniosuuskuntaa, mikä toteutui tosin vasta 1940-luvulla. Suolle tehtiin vihantarehun ja heinänurmen pintalannoituskoekentät, joita käytiin innokkaasti katsomassa. Pienviljelijäyhdistys aloitti myös kylän yhteisten koneiden ja laitteiden hankkimisen; ensimmäiseksi ostettiin viljanlajittelija ja hara. Seuraavina vuosina toimintaa laajennettiin järjestämällä lukuisia kilpailuja ja retkiä. 11

12 Kylän elämää 1930-luvulla Kolkun kylätie, joka ei tosin vielä ollut virallinen kylätie, alkoi rappeutua. Väki oli kylällä lisääntynyt ja tienkäyttäjät sen mukana, mutta tieosuuksien hoitovelvollisuuksia ei ollut virallisesti muutettu. Varsinkin autojen ilmestyttyä Kolkun tielle, se joutui koville. Vuonna 1931 esitti kylälaisten yleinen kokous nimismies J. Karhilalle uuden laillisen jaon toimittamista, mutta asia ei johtanut päätöksiin. Nyt viimeisetkin tieosakkaat alkoivat laiminlyödä tien korjuuvelvollisuuttaan. Lokakuussa 1934 pidettiin kylällä uusi tientarvitsijain kokous, joka päätti hakea tien viralliseksi kylätieksi. Toimikuntaan, joka ryhtyi asiaa hoitamaan, valittiin Nestori Vänttinen, Taavetti Heimonen, Matti Puranen ja T.E. Jääskeläinen. Tästä aikoi viimeksi mainitun miltei viisikymmenvuotinen urakka Kolkun tieasioiden hoitajana. Neljän vuoden ja monien riitaisuuksien jälkeen, koska Metsähallitus saattoi asian korkeimman hallinto-oikeuden päätettäväksi, Kolkun tiestä tuli virallinen kylätie vuonna Kunnossapidettävää tietä oli tällöin 11 km 540 m ja tieosakkaita 45. Kyläläisten kaupassakäynti helpottui, kun Peipon peräkamarista tehtiin SOK:n myymälän jakelupiste vuonna Sieltä saattoi nyt käydä ostamassa valmiiksi pussitettua kuivatavaraa tai varsinkin pikkupoikien suussa maistuvia vanilja-rinkeleitä. Muutamaa vuotta myöhemmin perusti OTK Tikkaselle myymälän, jonka hoitajana oli Toivo Pulkkinen. Kolimanpään ja Keiteleen kauppareissut vähenivät, koska myös Kumpumäelle tuli SOK:n myymälä Rajakorpeen. Puintia Suurensuonmäen puimakoneella vuonna Moottoria voitelemassa Juho Paananen Koulu luvulla Syksyllä 1931 koulu sai uuden opettajan, Tyyne Minkkisen, joka jatkoi Aili Timosen luomalla pohjalla niin opetuksen kuin harrastustoiminnankin parissa. Keittäjinä 30-luvulla olivat Kerttu Kyröläinen ja Anna Minkkinen. Oppilaiden määrä oli hiukan laskenut edellisvuosista, vaikka jatkokouluakin pidettiin. Koska valaistusolosuhteet olivat kovin puutteelliset, pidettiin jatkokoulua monta kertaa enemmän kevätlukukaudella kuin syyslukukaudella ja sen kesto vaihteli miltei vuosittain parista viikosta muutamaan kuukauteen. Luokkahuoneen siivouksesta rupesi huolehtimaan vahtimestari, tähän saakkahan se oli kuulunut oppilaiden velvollisuuksiin 12

13 Koululaiset vuonna Istumassa vasemmalta: Kirsti Järveläinen, Ester Kyröläinen, Elsa Kyröläinen, Kerttu Kekkonen, Anne Paananen, Kerttu Reinikainen, Kauko Tikkanen, Veikko Niskanen, Pauli Jääskeläinen, Reino Pursiainen. Seisomassa vasemmalta: Kerttu Paananen, Kaarina Tikkanen, Irja Puranen, Kaino Heinäaho, Matti Kahelin, Eino Jääskeläinen, Urho Järveläinen, Paavo Pasanen, Jaakko Järveläinen, Emmi Järveläinen, Heino Heiskanen, Siiri Pasanen, Toini Puranen, Elli Reinikainen, Katri Pasanen, Olavi Pasanen, Veikko Paananen, Kalevi Pasanen, opettaja Aili Lehtimäki Äitienpäivän viettäjiä Kolkun koululla 1930-luvun alkupuolella Kevätlukukaudella 1933 eivät oppilaat saaneet koululla keittoruokaa, vaan heille annettiin ainoastaan maitoa. Samana vuonna oppilailla mainitaan olleen runsaasti poissaoloja flunssan ja tuhkarokon takia, vaikka koululaisten terveydentila oli 1930-luvulla yleensä melko hyvä, joinakin vuosina jopa erittäin hyvä. Koulua kohtasi onnettomuus syksyllä 1933, kun käymälän alle kaadetut kuumat tuhkat sytyttivät ulkorakennuksen palamaan. Navetassa olleet eläimet - lehmä ja muutama kana sekä öljytynnyri saatiin pelastettua. Lehmä löysi uuden kodin Peiposta ja kanat siirrettiin Lehtolaan. Muilta vahingoilta vältyttiin ja tilalle rakennettiin pian uusi ulkorakennus, jossa ei enää ollut navettaa, ja erillinen saunarakennus. 13

14 Kolkun kansakoulun oppilaita vuonna Alarivi vasemmalta: Hilkka Kumpulainen,?, Hilma Järveläinen, Irja Minkkinen, Lyyli Reinikainen, Martta Heinäaho,?, Anna-Liisa Minkkinen. Ylärivi vasemmalta: Reino Pursiainen, Pauli Jääskeläinen, Kirsti Järveläinen, Kalevi Pasanen, Anne Paananen, Antti Tikkanen, Nelma Kumpulainen, Toivo Kekkonen, Jorma Janhunen, Toivo Pasanen. Opettajana Tyyne Minkkinen (takana). Johtokunta valvoi koulun toimintaa ja teki mm. vaate- ja kenkäavustuksia koskevat päätökset kuten ennenkin. Ensimmäinen puheenjohtaja Otto Jääskeläinen ja taloudenhoitajaksi syksyllä 1927 tullut Ville Paananen olivat johtokunnan ruorissa koko 30-luvun. Säästäväisyyskasvatus oli tärkeällä sijalla opetuksessa. Lukuvuodesta lähtien otettiin koululla käyttöön säätölipas, jonka sisältö tyhjennettiin ja laskettiin keväisin. Ensimmäisen vuoden aikana 25 oppilasta keräsi rahaa lippaaseen yhteensä 317 mk 85 p. Joinakin vuosina lipas jätettiin tyhjentämättä, mutta yleensä lipasta käytettiin vuosittain aina 1950-luvulle saakka. Vuosikertomuksissa ei kerrottu, mihin säästöt käytettiin. Opintokerhon ensimmäinen 10-vuotiskausi Kolkun opintokerho vietti 10-vuotisjuhliaan Kerhon historiikissa, jonka juhlassa esitti T.E. Jääskeläinen, todettiin, miten tärkeä opintokerho oli koko kylän väelle. Kokouksia oli miltei viikoittain, niihin osallistui runsaasti kerholaisia ja tutkintoja suoritettiin keväisin. Säännöllisesti toiminnassa mukana olleita kerholaisia oli tässä vaiheessa kuusi: Sylvi Jääskeläinen, Hilda Jääskeläinen, T.E. Jääskeläinen, Aili Kyröläinen, Eeva Paananen ja Onni Jääskeläinen. Kaksi kerholaista, Siiri Paananen ja Hilja Saastamoinen, oli kuollut. Opintokerhon johtajina olivat tänä kymmenvuotiskautena toimineet opettajat Kerttu Orjasalo, Aili Lehtimäki (myöhemmin Timonen), Aino Lahtinen (opettaja Aili Lehtimäen sijaisena ) ja Tyyne Minkkinen (myöhemmin Jääskeläinen). Uuden koulurakennuksen valmistuminen oli kerholaisille tärkeä tapahtumassa saivathan he näin uuden toimitilan. Vuodesta 1929 lähtien alkoi kerho valmistaa miltei joka vuosi näytelmiä - ensimmäisiä esitettäviä näytelmiä olivat Prinsessa Ruusunen, Suojelusenkeli ja Myllymatti. Murtovarkautta esitettiin niin monta kertaa, että pääroolissa ollut Kerttu Pulkkinen (Lehtolan Kerttu) muistaa niin omat kuin vastanäyttelijöiden vuorosanat ulkoa vielä nytkin lukujen

15 näytelmiä olivat myös mm. Hyrrä, Seitsemän veljestä, Tukkijoella, Peräkylän profeetta, Roinilan talossa, Kihlaus ja Opri. Viitasaaren kylien "Kansantanhuajat" Kolkkulaiset keskirivissä. Käsin kirjoitettuja kerholehtiä, Talvikukkia ja Kevätkukkia, tehtiin vuonna 1932 useita. Äitienpäivä- ja pikkujoulujuhlien lisäksi järjestettiin iltamia, tehtiin retkiä, esimerkiksi hiihtoretki Toulauden Rissaan ja vierailtiin Jyväskylän opintokerhopäivillä heinäkuussa Pienviljelijäyhdistyksen lahjoittamilla rahoilla pääsi yksitoista kerholaista nelipäiväiselle retkelle käyden samalla tutustumassa myös Tarvaalan opistoon. Pesäpallonpelaajia 1930-luvun lopulta. "Ukot": Aatami Paananen, T. Eemil Jääskeläinen, Onni Jääskeläinen, Kalle Huikari, Matti Reinikainen, Vilho Paananen, Otto Huikari, Eemil Kananen, Vilho Jääskeläinen. "Pojat": Eino Jääskeläinen, Rauni Järveläinen, Arvi Paananen, Jaakko Järveläinen, Matti Kahelin, Kauko Tikkanen, Veikko Paananen, Vilho Saastamoinen 15

16 Monipuolinen urheilu oli jo tuolloin kylän vahvuusalue, perustettiinhan Kolkulle maaottelutason urheilijan Matti Heiskasen ja Arvi Paanasen toimesta Viitasaaren Viestin alaosasto. Elokuun 31.p:na 1939 päivätyn lehtileikkeen mukaan Kolkun opintokerho järjesti kansakoulun kentällä urheilukilpailut, joihin osallistui 10 kilpailijaa. Voittajia olivat 5-ottelussa (kuula, pituus, 100 m, korkeus, kiekko) Onni Jääskeläinen, 1500 m:n juoksussa Vilho Paananen ja pikkupoikien pussijuoksussa Mikko Paananen. Kansankilpailuna käydyn ilmakivääriammunnan voitti Artturi Pulkkinen. Palkinnot jakoi itseoikeutetusti opintokerhon johtaja Tyyne Minkkinen. Pesäpalloa pelattiin kesäisin monena iltana viikossa. Kylien välisissä pesäpallo-otteluissa voitettiin mm. Kulvemäen, Keiteleen Nujun ja Toulauden joukkueet, mutta Pasalan joukkueelle kolkkulaiset hävisivät. Tiukkoja pelejä, kuten valokuvan totisista ilmeistä voi päätellä, olivat myös ukkomiesten ottelut poikamiehiä vastaan. Kolkun opintokerhon toiminta oli mallikelpoista ja se sai kehuja myös Kotikasvatusyhdistykseltä. Pienviljelijäyhdistyksen toiminta 1930-luvulla Pienviljelijäyhdistys toimi 30-luvulIa T.E. Jääskeläisen ja Tyyne Minkkisen vetämänä hyvin vilkkaasti. Kokousten, iltamien, esitelmätilaisuuksien ja kurssien lisäksi järjestettiin yhdistysten välisiä kilpailuja mm. lannanhoidossa, karjanruokinnassa, rehujuurikasvien ja puutarhanhoidossa sekä tietysti urheilussa. Kaikista kilpailuista tuli paikallisyhdistykselle useita palkintosijoja. Käsityö- ja ruoanlaittokurssien lopettajaisiksi pidettiin yleensä näyttelyitä ja ompeluseuran valmistamien töiden myyjäisissä kävi runsaasti kylän väkeä. Myös miehille järjestettiin käsityökursseja, joilla tehtiin huonekaluja ja kodin tarve-esineitä. Lisaksi osallistuttiin keskusliiton tai paikallisliiton järjestämiin retkiin, kuten esimerkiksi emäntäpäiville, tai käytiin tervehtimässä naapurikylien yhdistys väkeä. Kyläläisten lukuharrastus on ollut kautta aikojen vilkasta. Vuonna 1933 paikkakunta sai pienviljelijäyhdistyksen aloitteesta oman piirikirjaston, jolle myös opintokerhon kirjat lahjoitettiin. Kirjaston niteitä oli vuonna 1934 yhteensä 330 kappaletta ja lainauskertoja 1323, mikä kertoo kirjojen olleen ahkerassa käytössä. Lisaksi jäsenille tilattiin keskusliiton julkaisemia ammattikirjoja, kuten Pienviljelijän emännän kotitalousopas ja Rehujuurikasvien viljelyopas. Viitasaaren maatalousnäyttely vuonna 1936 työllisti kyläläiset melkein koko vuodeksi. Yhdistys osallistui sekä näyttelyn valmisteluihin että itse näyttelyyn. Kylältä oli näyttelyssä 17 näytteillepanijaa ja 50 tuotetta, joista palkittiin kymmenen. Yhdistyksen omistamat koneet, lajittelija, hara, kylvökeppi, pölytin ja vuosikymmenen lopulla hankittu ruisku, olivat kovassa käytössä. Yhdistyksen toiminta, jossa oli mukana runsaasti nuoria, niveltyi saumattomasti opintokerhotoimintaan. Pöytäkirjojen mukaan opintokerho ja sekakuoro katsottiin kuuluvaksi jopa pienviljelijäyhdistyksen sisäisiin kerhoihin. Tästä oli se hyöty, että opintokerho sai taloudellista tukea vauraammalta pienviljelijäyhdistykseltä, mm. opintopäiville osallistumiseen ja kirjojen hankintaan. Samalla se mahdollisti eri ikäpolvien välisen yhteydenpidon, mikä vahvisti kylän yhteishenkeä niin työssä kuin harrastuksissakin. Kylän elämää 1940-luvulla Alkanut vuosikymmen oli vaikeaa aikaa kyläläisille sotien takia. Syksyllä 1939 syttynyt talvisota lamaannutti niin opintokerhon kuin pienviljelijäyhdistyksenkin toiminnan. Kouluhallituksen kehotuksesta myös koulu keskeytettiin sodan takia väliseksi ajaksi. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että oppivelvollisuutta olisi laiminlyöty. Kevätlukukaudella ei nimittäin opetettu Iainkaan laulua ja voimistelua, joten muissa aineissa ehdittiin suorittaa opetussuunnitelman mukainen kurssi täydellisesti. Lieköhän Paanasen Mikon laiskanläksymuisto juuri tältä kovatahtiselta keväältä, kun hän kertomansa mukaan istui kerran koululla pitkään opettelemassa ulkoa Vänrikki Stoolin tarinoita. Mielestään hän oli saanut vaikeamman ja pidemmän ulkolukutehtävän kuin muut ja protestoi sitä opettelemalla hyvin vain läksyn alkuosan. Mutta Tyyne-opettajaa ei huiputettukaan, ja niin Mikko pänttäsi säkeitä laiskanläksynä. 16

17 Kolkun koululaiset keväällä Takana vasemmalta: Pentti Rossi, Oiva Kekkonen, Mikko Paananen, Teuvo Vuorikoski, Otto Pursiainen, Hugo Kahelin, Heikki Puranen,?, opettaja Tyyne Jääskeläinen. Edessä vasemmalta: Sirkka Leppänen, Kaisa Puranen, Salli Pasanen, Helka Järveläinen, Sanni Kinnunen, Ilmi Heinäaho ja Elvi Kinnunen. Koulun taas alettua käynnistyi myös opintokerho, jonka merkitys kyläläisten henkisen vireyden ylläpitäjänä korostui juuri vaikeina sota-aikoina. Opettajana koululla oli koko 1940-luvun Tyyne Minkkinen ja veistonopettajana vuosikymmenen lopulle saakka T.E. Jääskeläinen. Nämä kaksi hengenheimolaista avioituivat vuonna 1942 ja jatkoivat niin yhdessä kuin erikseenkin omistautumistaan sydänjuuriaan myöten kylän elämän kehittämiseen. Vaikka T.E muistetaan enemmän tieasioista, ei pidä kuitenkaan unohtaa, että juuri hänen aloitteestaan perustettiin Kolkun opintokerho, jonka toimintaan hän osallistui aktiivisesti. Koulun ovet sulkeutuivat jälleen vuonna 1943 kahdeksi viikoksi kovien pakkasten ja vähien polttopuiden takia sekä 1949 kolmeksi viikoksi tulirokon takia. Edellisenä vuonna oli vaikea influenssaepidemia, jonka takia urheiluloma muuttui tavalliseksi lomaksi. Jatko-opetus oli luvulla epäsäännöllisempää, tarvittiinhan isommat lapset kotitöihin, kun kylän miehet olivat sotarintamalla. Koulun keittolaa hoitivat 40-luvulla Anna Minkkinen, Hilda Puranen, Elvi Kinnunen ja Kaisa Puranen. Vuoden vuosikertomuksessa oli ensimmäisen kerran laskettu koulukeittolassa käytettyjen polttopuiden rahallinen arvo. Kouluhallituksen kiertokirjeessä olevan taulukon mukaisesti laskettuna se oli oppilasta kohti 5,216 m 2 (a 275 mk). Oppilaiden velvollisuus oli tuoda koululle ruokaa tullessaan, eli jokaisen piti osallistua perunoiden, marjojen ja sienten keräämiseen. Koulukeittolaan oli tuotu tuona lukuvuonna mm. perunaa 390 kg, porkkanoita 40 kg, muita juuri- ja vihanneskasveja 26 kg, puolukoita 126 l ja sieniä 35 kg. Vuoden 1946 muistiinpanoista löytyy myös työ- ja harrastustoimintatilasto, jonka mukaan koululaiset olivat melko ahkeraa väkeä. Vapaaehtoistyönä tehtiin saunavastoja 831 kpl, varpuluutia 172 kpl, vispilöitä 90 kpl ja heinäseipäitä 18 kpl. Luita kerättiin 36,5 kg, pulloja 181 kpl, käpyjä 10 hl, lumppuja 21 kg, parkkia 60 kg, koripajua 13 kg, apurehuja kg, marjoja 39211, sieniä 363 kg ja sekalaista (tähkiä + perunoita, ym.) 619 kg. Jätepuitakin kerättiin tuolloin 128 m 3. 17

18 Kotitalousopetusta annettiin jatkoluokille ensimmäisen kerran lukuvuonna Sen jälkeen koululla kävivät kotitalousopettajat Eine Temisevä, Helka Tarvola, Kerttu Kumpulainen ja Kaija Kiiveri pitämässä vuosittain erilaisia kestoltaan noin 10-päiväisiä kursseja niin ruoanlaitosta, leivonnasta kuin säilönnästäkin. Johtokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Otto Jääskeläisen tilalle tuli vuosikymmenen puolivälissä Kalle Huikari ja taloudenhoitajan Ville Paanasen tilalle Juho Paananen. Lukuvuoden toimintakertomuksessa mainitaan ensimmäisen kerran koulurakennuksen puutteista. Koululla kerrotaan tehdyn pieniä korjauksia - mm. luokkien lattioiden täytteet tarkistettiin ja lattiat maalattiin. Isompiakin töitä oli suunnitteilla: koulurakennuksen ulkoseiniin oli laitettava vuorilaudat ja leikkikenttä kaipasi sorastusta. Koska oppilasmäärä oli kasvanut 55:een, käsityökalustoa oli liian vähän ja se tarvitsi korjausta. Koulukiinteistön kunto oli alkanut rapistua ja sekin kaipasi toimenpiteitä. Myös ulkorakennus oli korjauksen tarpeessa. Pienin korjauksin jatkettiin eteenpäin. Lukuvuoden 1948 alussa Kolkun kansakoulu muuttui supistetusta koulusta täydelliseksi kansakouluksi. Koululle tuli toinen opettaja alakoululaisia varten, ensimmäinen heistä oli Laura Sipilä. Veiston opettajana oli tähän saakka toiminut T.E. Jääskeläinen, nyt hänen tilalleen tuli Artturi Pulkkinen. Koulu oli tästä eteenpäin kaksiopettajainen, jolloin sekä ala- että yläkoululaiset saattoivat opiskella yhtäaikaa. Käsityöluokasta kunnostettiin alaluokka jota käytettiin kuitenkin myös käsityöluokkana. 40-luvulla kylätietä huristeli ensimmäinen kyläläisten oma auto, kun Väinö Kekkonen osti Arisalon vanhan taksin. Keiteleen Osuuskauppa rakensi sota-aikana tien varteen keskelle kylää myymälän, jonka ensimmäinen hoitaja oli Hilkka Partanen. Vuosikymmenen loppupuolella myymälänhoitajaksi tuli nuori Laila Tikkanen (myöhemmin Jääskeläinen), joka sai kokea monia kylän nuorten miesten tekemiä kolttosia. Mutta osasi Laila järjestää niitä takaisinkin päin. Varsinkin Paanasen Mikon kanssa oli jatkuvaa kisailua. Kerran Mikko järjesti Lailalle kylmän kylvyn varaston oven päälle viritetyn vesisangon kanssa, mutta Laila kosti tapauksen tuota pikaa. Kun Mikko oli livistänyt heinäniityltä kaupalle keskellä kiireisintä heinäpoutaa, tuli isä-jussi omakätisesti hakemaan poikaa takaisin työmaalle. Laila järjesti komeroon piiloutuneelle Mikolle hikiset oltavat pitkäksi aikaa jututtamalla ja kahvitsemalla hakumiestä tuntitolkulla. Osuuskaupalle vedettiin Kumpumäeltä kylän ensimmäinen puhelinjohto, ja näin kylä sai ensimmäisen puhelimensa. Sitä tarvittiinkin varsinkin silloin, kun lähdettiin asioimaan synnytyslaitoksella. Veikko Pasasen (Sipukan Veikon) kerrotaan joskus tulleen iltahämärissä kaupalle, jossa oli tuolloin nuorisoa kortinpeluussa. Veikko istui porukkaan mukaan ja pelasi aivan rauhassa pari kierrosta. Sitten hän muisti kertoa asiansakin: Aunelle piti soittaa auto, kun perheenlisäys oli ilmoittanut tulostaan. Opintokerho 1940-luvulla Opintokerhon 20-vuotisjuhlaa vietettiin Kerhohistoriikissa jonka laati ja esitti Arvi Paananen, todettiin jälleen kerhotoiminnan olleen kylän nuorison harrastusten kulmakivi, jolle kaikki muut harrastukset olivat rakentuneet. Jäsenluettelossa oli tuolloin 150 nimeä, joista sota oli verottanut omansa: Otto Huikarin, Jussi Huikarin, Emil Kinnusen, Aate Paanasen, Reino Pursiaisen, Kauko Tikkasen, Kalle Kemppaisen, Reino Järveläisen, Aarne Paanasen ja Toivo Purasen. Opintokerhon johtajana oli koko toisen kymmenvuotiskauden Tyyne Jääskeläinen, jonka merkitys niin kerhon kuin koulun ja koko kylän toiminnassa oli erittäin suuri. Hän korosti henkisen sivistyksen merkitystä vaikeinakin aikoina ja jaksoi valaa kyläläisiin uskoa parempaan tulevaisuuteen sodista huolimatta. Kerhotoiminta jatkui yhtä monipuolisena kuin ennenkin. Tutkintoa varten opiskeltiin ahkerasti, mutta sen lisäksi järjestettiin, joko omalla kylällä tai mm. Viitasaaren kirkolla Viestintalolla juhlia, joissa esitettiin kuoro- ja yksinlaulua, runoja sekä näytelmiä. Tyyne Jääskeläisen sisar Aino Minkkinen ohjasi tanhuja, joita käytiin esittämässä monissa erilaisissa tilaisuuksissa, mm. SVUL:n suurjuhlissa Saarijärvellä vuonna Voimistelu, urheilu ja retkeily olivat nekin osa kyläläisten elämänmenoa. 18

19 Kolkun opintokerho sai uuden kerhojohtajan Arvi Paanasen, ja Tyyne Jääskeläinen nimitettiin opinto-ohjaajaksi. Toiminta jatkui erittäin innokkaana ja vilkkaana painottuen ehkä vieläkin enemmän liikuntaan ja urheiluun kuin aikaisemmin. Vuodelta 1946 on säilynyt lappunen, johon Arvi Paananen on kirjoittanut senhetkiset Kolkun urheiluennätykset: 100m Onni Jääskeläinen 12,0s 400m Kaino Heinäaho 59,6s 1500m Vilho Paananen 4min 42s Pituushyppy Eino Jääskeläinen 5m 53cm Korkeushyppy Eino Jääskeläinen 1m 49cm Seiväshyppy Eino Jääskeläinen 2m 32cm Kolmiloikka Arvi Paananen 10m 8cm Kuulantyöntö Onni Jääskeläinen 10m 43cm Kiekonheitto Arvi Paananen 32m 8cm Keihäänheitto Arvi Paananen 39m 6cm Alhaalla vasemmalta: Veikko Paananen, Eino Jääskeläinen, Erkki Lahti, Arvi Paananen, Tikapuilla Mikko Paananen ja Heikki Puranen. Jo 30-luvulla alkanut pesäpalloharrastus jatkui, ja perinteiset ottelut ukkomiehet vastaan poikamiehet olivat edelleenkin tiukkoja pelejä. Kolkun kyläläiset osallistuivat myös Viitasaaren kirkonkylän läpijuoksuun ja voittivat sen kolme kertaa peräkkäin, löytyiväthän kylältä pitäjän parhaat juoksijat. 40-luvun loppupuolella kunnostautui urheilussa myös Mikko Paananen, joka Jääskeläisen Viljolta ensimmäiset oikeat piikkarinsa saaneena ja Långin Jussin "valmentamana" saavutti hyviä tuloksia mm. korkeushypyssä. Kun Mikko hyppäsi kyläkuntien välisissä kilpailuissa nuorten sarjassa parempia tuloksia kuin aikamiehet, hänen ikänsä käytiin tarkistamassa jopa 19

20 kirkonkirjoista. Nykyisin Paanasen Mikko tunnetaan sekä kylällä että koko Suomessa keihäänheittäjänä, joka on antanut omien hyvien tulostensa ja maaotteluedustustensa lisäksi urheilupanoksensa myös Pauli Nevalan ja Jorma Kinnusen valmentajana. Vaikka Mikko muutti jo 50- luvun alkupuolella Pohjanmaalle, mainittiin Viitasaari usein hänen kotipaikakseen. Kerrankin Pekka Tiilikainen esitteli maaottelua selostaessaan Mikon olevan kotoisin Viitasaarelta, jossa kuului olleen Paanasia enemmän kuin oikeita ihmisiä. Kolkun retkeläisiä eduskunnan rappusilla Vasemmalta: Viljo Jääskeläinen,?, Arvi Paananen, Aarne Paananen, T.E. Jääskeläinen,?, Kirsti Järveläinen,?, Heikki Pasanen,?, Kaisa Puranen, Anna Siekkinen, Aili Pasanen, Kaarina Jääskeläinen,?, Kananen, Laila Tikkanen Pienviljelijäyhdistys 1940-luvulla Sota-aikana pienviljelijäyhdistys toimi epäsäännöllisesti, mutta se yritti kuitenkin kokoontua muutaman kerran vuodessa. Kun rauha vuonna 1944 solmittiin, toiminta alkoi vilkastua. Yhdistys järjesti taas iltamia, jäsenillanviettoja ja kotiuttamisjuhlan sodasta palanneille asemiehille. Kun pellavankasvatus yleistyi, yhdistys hankki kylälle yhteisen Lotta-pellavaloukun. Vuoden 1945 tärkein hankinta lienee ollut siitospässi Teppo, joka asusteli Mäkiahon navetassa. Samana vuonna joulukuussa päätettiin rakentaa kylälle yhteinen kuivaaja ja tehtävä annettiin urakaksi Veikko Paanaselle ja Kusti Vuorikoskelle. Seuraavana syksynä voitiinkin jo pitää yhdistyksen kokous uudella kuivaamolla Suurensuonmäen mäkirinteessä. Kuivaajaan hankittiin kaksi kahdeksan hehtolitran kuivauskaappia. Vuosikymmenen lopulla Kolkun pienviljelijäyhdistys juhli yhdessä Kumpumäen pienviljelijäyhdistyksen kanssa 20-vuotistaivaltaan Kumpumäen Korpisuojassa. 20

21 Herrat ja neidit jatkokurssilaiset Kolkun kansakoululla syksyllä Vasemmalta neuvoja Kaija Kiiveri, Esteri Utriainen, Pentti Pulkkinen, Pentti Kekkonen, Sanni Huikari, Eemeli Kopsa, Kalevi Paananen, Ritva Paananen Kylän elämää 1950-luvulla 1950-Iuku oli kolkkulaisille tärkeä vuosikymmen monestakin syystä. Kyläläiset olivat taas osoittaneet aktiivisuutensa ja pienviljelijäyhdistyksen aloitteesta kylä sai sekä sähkön että puhelinkeskuksen vuonna Asukkaita oli niin paljon, että tarvittiin toinen kauppakin: Lehtolan maalle rakennettiin Leisimon kauppa, jota isännöivät ensimmäisenä Milla ja Kaarlo Paananen. Liikenne tiellä lisääntyi ja kylätien kunnossapito oli kova urakka osakkaille. Sateiden aikana raskas puutavaraliikenne teki tiestä kynnöspeltoa, jonka kuntoon saaminen tuntui sekä osakkaiden rahapussissa että hartioissa. Vaikka tientarvitsijoiden määrän kasvaessa 61:een oli vuonna 1951 tehty uusi yksikköjako, joutuvat osakkaat hevosineen hiekanajoon ja muihin korjaustöihin keväisin ja syksyisin useiksi päiviksi. Ei siis ole ihme, että tietä yritettiin saada ns. paikallistieksi, jolloin hoidosta olisi vastannut kunta. T.E. Jääskeläisellä oli 1950-luvulla toinenkin visio: jos Kolkun kylätie saataisiin yhdistetyksi Pihtiputaan tieverkostoon, se muuttuisi maantieksi ja joutuisi kokonaan valtion hoitoon. Vuonna 1959 päästiinkin kylätien jatkoa Kolkkujoen sillalle rakentamaan. Työ annettiin yksinomaan tiehankkeen osakkaille, jotka mm. luovuttivat noin 2000 runkoa näreitä, asetettavaksi oksineen tierungon alle suon ylityskohtaan. Päälle ajettiin 2000 m 3 hiekkaa ja 1300 m 3 täytemaata. Parhaimmillaan työssä oli kauhakuormaaja, 7-8 kuorma-autoa, 2 traktoria ja 15 miestä. Näreiden ajoaikana oli työmaalla lisäksi 5-6 hevosmiestä. Kolkun koulu koki 1950-luvulla suuria muutoksia. Tyypillistä tälle vuosikymmenelle oli opettajien suuri vaihtuvuus. Alakoululaisia ehti 50-luvulla opettaa kahdeksan eri opettajaa: Martta Ruuska, Raili Sorri, Anja Rissanen, Kirsti Virola, Ulla Lahti, Saara Huikari, Hanna Rauhala ja Eila Lintula. Koska koulurakennuksessa oli yksi perheasunto, joutui alakoulun opettaja, ellei ollut naimisissa yläkoulun opettajan kanssa, vuokraamaan huoneen naapurista Peiposta. Nuoret naisopettajat kiinnostivat kovasti sekä oman kylän että naapurikylien nuoria miehiä. Peipon tupa olikin suosittu kokoontumispaikka, jossa tarinoitiin tai pelattiin korttia yömyöhään. Jos seurustelija tuli autolla kovien pakkasten aikaan, saattoi Peipon tamma joutua vetämään auton käyntiin aamuyöstä. Näin Peipon Viljo muistaa pelastaneensa ainakin Rissasen Anjan sulhaskandidaatin (myöhemmin aviomies), riijuureissun. 21

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 Kolkun pienviljelijäyhdistys perustettiin joulukuun 8. päivänä 1928. Kylän elämä oli täysin erilaista kuin tänään. Tuolloin elettiin

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA TUISKU 70 VUOTTA HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA Koonnut ja kirjoittanut PEKKA TUORI SISÄLLYS Johdanto 3 Tuiskun alkutaival (1927-1930) 3 Hiljaiseloa (1930-1939) 4 Uudelleen syntyminen ja sotavuodet

Lisätiedot

Vuosisadan koulutarina Haukkamäen koulu 1899-1999

Vuosisadan koulutarina Haukkamäen koulu 1899-1999 Vuosisadan koulutarina Haukkamäen koulu 1899-1999 Tuure Hasselman Kirsti Salmi-Niklander 1 Kannen kuvat Karkkilan kaupungin arkisto. Etukannessa Haukkamäen koulun oppilaita ja opettajia vuosisadan vaihteessa,

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI SISÄLLYSLUETTELO Osa 1 1. Historiikin

Lisätiedot

Lantulan koulun historia

Lantulan koulun historia Lantulan koulun historia Historian tutkielma Kalle Hanhijärvi Vammalan yläaste 8 C Kevät 2007 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Koulunkäynti Lantulan seudulla ennen omaa koulua... 4 2.1 Kiertokoulut... 4

Lisätiedot

Puiston penkiltä se alkoi

Puiston penkiltä se alkoi Kahdeksan Sibeliuksen puistossa toisiaan tavanneen miehen idean pohjalta perustettiin Kotkaan 50 vuotta sitten paikkakunnan ensimmäinen eläkeläisten yhdistys, Kotkan Oloneuvokset r.y. Istumassa vasemmalta

Lisätiedot

VÄRI. Kunnan mainos. Rauhallista Joulunaikaa, Onnea vuodelle 2011! Joutsan Joutopäivät 40 v. 8.-10.7.2011 Tavataan Talomuseolla!

VÄRI. Kunnan mainos. Rauhallista Joulunaikaa, Onnea vuodelle 2011! Joutsan Joutopäivät 40 v. 8.-10.7.2011 Tavataan Talomuseolla! 1 VÄRI Kunnan mainos Rauhallista Joulunaikaa, Onnea vuodelle 2011! Joutsan Joutopäivät 40 v. 8.-10.7.2011 Tavataan Talomuseolla! JOUTSAN KUNTA 2 Joutsan Joulu 2010 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4

Lisätiedot

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia.

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kun olin aivan pieni ja pappani kuoli, olin ollut kovin onneton ja kulkenut surullisena hokien:

Lisätiedot

Sivistyksen Pohjoinen Linnoitus

Sivistyksen Pohjoinen Linnoitus Sivistyksen Pohjoinen Linnoitus Riihimäen Pohjoinen koulu 1913-2013 Toimittanut Olavi Saarinen Riihimäen kaupunki Pohjoinen koulu Toimittajalta Rehtori Veijo Koistinen pyysi minua tekemään Pohjoisen koulun

Lisätiedot

JUHLAVUODEN AIHEITA TARVASJOELLA

JUHLAVUODEN AIHEITA TARVASJOELLA TARVAS KOTISEUTULEHTI N:o 1, 2009 Toimittanut Kalervo Mäkinen Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta Saarnahuonekunnasta kappeliseurakunnaksi Euran eli nykyisen Tarvasjoen ensimmäinen kirkko oli ikivanha

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010

MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010 MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010 mutta nämä olivat varsin vapaamuotoisia ohjelman jatkoja kesäjuhlissa. Hannes Kolehmaisen nimi tunnettiin jo paikkakunnalla, mikä tietysti antoi pojille urheiluintoa.

Lisätiedot

Kylähullu. Tiedotuslehti ilm. 2.6.2012

Kylähullu. Tiedotuslehti ilm. 2.6.2012 Kylähullu nro 17 Sisältää: Tiedotuslehti ilm. 2.6.2012 Kyläsuunnitelmia; Kestävän Kehityksen Koijärvi Perinnepiirin antia: Koijoki monine siltoineen Padonvartijan ja Koijärven kuntoa katsastamassa Valijärvi-keskuksen

Lisätiedot

Joululehti Tervakset 2010

Joululehti Tervakset 2010 Joululehti Tervakset 2010 Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenlehti Seuran sukukokous Kainuun Opistossa Mieslahdessa Lauantaina 7.8. ohjelmassa oli Päivi Tervosen (kuva oikealla) esitelmä Kainuulaisen rakennusperinnön

Lisätiedot

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA 168 KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA Kunnan perustaminen ja kunnankokousten aika Vuonna 1865 annetulla asetuksella perustettiin maahamme maalaiskunnat. Niiden toimipiiriin määrättiin huoltotoimi ja terveydenhoito,

Lisätiedot

KOULUOLOT RAUMALLA ENNEN LYSEON PERUSTAMISTA

KOULUOLOT RAUMALLA ENNEN LYSEON PERUSTAMISTA LYSEO 120 VUOTTA 4. 1. Pedagogio 1600-luvulla Porin triviaalikoulu 1698 2. Turun katedraalikoulu 1827 1830 triviaalikoulu 1830 1831 ala-alkeiskoulu1842-1875 reaalikoulu1875-1884 alkeiskoulu 1884 1893 lysee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2.

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. 1950-LUKU 11 AJATUS OMASTA TALOSTA 11 HUVITOIMINTA 12 KRONIKKA SYDNEYN SUOMALAISEN

Lisätiedot

Luku 8 Opinahjot ja terveyspalvelut Viimeksi muokattu 7.4.13. Kaukopään koulu kansakoulu Vuoksenniskan yhteiskoulu

Luku 8 Opinahjot ja terveyspalvelut Viimeksi muokattu 7.4.13. Kaukopään koulu kansakoulu Vuoksenniskan yhteiskoulu 1 Luku 8 Opinahjot ja terveyspalvelut Viimeksi muokattu 7.4.13 Kaukopään koulu kansakoulu Vuoksenniskan yhteiskoulu Terveyden ja sairaanhoito Lääkäripalvelut Viipurin lääninsairaala Terveystalo-neuvola

Lisätiedot

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Lukijalle. Oheinen Opettaja Olavin tarina on syntynyt yleisen sukututkimuksen ja Vilppuloiden sukusivujen innoittamana.

Lisätiedot

Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry 2012

Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry 2012 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI 2. lisätty painos v. 2012, julkaistaan verkkoversiona, kolmena

Lisätiedot

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Karoliina Lähteenmäki SISÄLLYSLUETTELO LUOTSAUSTA 2000-LUVUN LIETSALASSA 4 KATSAUS LIETSALAN ALUEEN VARHAISHISTORIAAN JA LIETSALAN KOULUN VAIHEISIIN

Lisätiedot

Tunkkarin Sanomat. Hyvää loppuvuotta! Uusi sarja alkaa tässä numerossa! Muistomerkkejä. Ensimmäinen esittelyssä s. 10.

Tunkkarin Sanomat. Hyvää loppuvuotta! Uusi sarja alkaa tässä numerossa! Muistomerkkejä. Ensimmäinen esittelyssä s. 10. Tunkkarin Sanomat Nro 16 2 / 2012 Hyvää loppuvuotta! Uusi sarja alkaa tässä numerossa! Muistomerkkejä Ensimmäinen esittelyssä s. 10 Pääkirjoitus Tunkkarin Sanomat Julkaisija Tunkkarin Sanomat ISSN 1799-9928

Lisätiedot

Kustantaja: Jyty Kainuu ry. Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen. ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf)

Kustantaja: Jyty Kainuu ry. Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen. ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf) Kustantaja: Jyty Kainuu ry Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...7 ENSIMMÄISTEN PAIKALLISYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938)

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938) Suomalaiset haastatellut 1. Aili Maria Viitalan 1 2. Eino Viitala 5 3. Senja Viitala 8 4. Aune Valtamäki 10 5. Helen Hietalahti 13 6. Toini Alaspää 18 7. Anja Kuusela 22 8. Oili Pietilä 30 9. Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Vpl. Pyhäjärven Rantakylän taloja ja asukkaita

Vpl. Pyhäjärven Rantakylän taloja ja asukkaita Maanantaina 20. helmikuuta 2006 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 51. vuosikerta Vpl. Pyhäjärven Rantakylän taloja ja asukkaita Mikä oli Rantakylä? Rantakylä oli Pyhäjärven pitäjän kaakkoiskulmassa

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄYHDISTYS. Kärrykuorma Tahdonkivi -Käsiohjelmat takakannessa- 1981-2011 KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA KYLÄTOIMINTAA

ESKOLAN KYLÄYHDISTYS. Kärrykuorma Tahdonkivi -Käsiohjelmat takakannessa- 1981-2011 KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA KYLÄTOIMINTAA Eskolassa on asukkaita noin 400 Lähes kaksisataa teollista työpaikkaa Kylältä löytyy koulu, päiväkoti, kaksi kauppaa, kahvila, kesäteatteri, maauimala, luontopolku lintutorneineen jne. Eskola valittiin

Lisätiedot

Tunkkarin Sanomat. Kyläyhdistys Tunkkarit Tuulet ry:n julkaisu Nro 10 2/2009

Tunkkarin Sanomat. Kyläyhdistys Tunkkarit Tuulet ry:n julkaisu Nro 10 2/2009 Tunkkarin Sanomat Kyläyhdistys Tunkkarit Tuulet ry:n julkaisu Nro 10 2/2009 Tunkkarin Sanomat Pääkirjoitus Päätoimittaja Jukka Tunkkari Toimituskunta Jukka Tunkkari 0400 922922 Raimo Haapalehto 040 7721623

Lisätiedot

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta Maanantaina 20. tammikuuta 2006 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 1 51. vuosikerta Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta Vpl. Pyhäjärvi -lehti on ilmestynyt säännöllisesti kerran kuukaudessa

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI 2. lisätty painos v. 2012, julkaistaan

Lisätiedot

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1 2 PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1925-2000 3 4 Taitto: Heikki Hiltunen KARISTO Oy Hämeenlinna ISBN 952-91-1832-5 SISÄLTÖ Saatesanat...6 1. Pitäjänmäki ja Pitäjänmäen Tarmo 1925 2000...8 2. Jäsenistö...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINTA JA VAPAA KANSANSIVISTYSTYÖ

YHDISTYSTOIMINTA JA VAPAA KANSANSIVISTYSTYÖ 274 YHDISTYSTOIMINTA JA VAPAA KANSANSIVISTYSTYÖ Nuorisoseurat ja urheiluseurat Seuratoiminta saavutti Raudussa tämän vuosisadan alkukymmeninä laajojen piirien kannatuksen ja siten myös suhteellisen vankan

Lisätiedot