Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta Eira II vpj Tuomas Keskitalo j Elli-Maria Kultima j Janne Näkkäläjärvi j Antti Tonteri j, saapui Seppo Alatörmänen kvalt pj Pentti Mäkitalo kvalt I vpj Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj, saapui Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Pia Korva pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Pia Korva puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Birgitta Eira Tuomas Keskitalo Pöytäkirja on Torstaina klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 349 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 350 Toimistosihteerin viransijaisen valinta (taloushallinto) 351 Enontekiön kunnan kotouttamissuunnitelma 352 Perusturvalautakunnan ylityshakemus vuodelle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n laina 354 Maanvuokraushinnoittelun vahvistaminen kunnan kaavoittamattomilla alueilla 355 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen lainalle 356 Enontekiön kunnan vanhusneuvoston asettaminen, vanhusneuvoston toimintasääntö 357 Henkilöstöohjeen hyväksyminen 358 Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen 359 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi Työsuojelun toimintaohjelman hyväksyminen vuosille Hanketyöntekijän työsuhteen jatkaminen 362 Vuokratontin ostotarjous: Hetantie Enontekiö 363 Enontekiön työpajahanke Lauri Oravan eropyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 365 Ei julkinen 366 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 367 Ilmoitusasiat 368 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 369 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 370 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 371 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat Lisäasiat 372 Jääkäriprikaatin kysely kutsuntatilojen käytettävyydestä vuonna 2014

3 Kunnanhallitus Khall 349 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Tuomas Keskitalo. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti yhdellä lisäasialla täydennettynä. Lisäasiaksi hyväksyttiin Jääkäriprikaatin kysely kutsuntatilojen käytettävyydestä vuonna Edelleen päätettiin, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että 355 käsitellään viimeisenä asiana. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

4 Kunnanhallitus Khall 350 TOIMISTOSIHTEERIN VIRANSIJAISEN VALINTA (TALOUSHALLIN- TO) Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimistosihteerin viransijaiseksi taloustoimistoon, Marjo Baasin ja hänen kieltäytymisensä varalle Marja-Leena Saukkosen. Valinnan perusteluna kunnanhallitus toteaa, että valinta on suoritettu käyttäen ansiovertailuihin ja haastatteluun perustuvaa kokonaisharkintaa, joka perustui hakijan koulutukseen ja aikaisempaan työkokemukseen, sekä valitun henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näiden tekijöiden perusteella Marjo Baas katsottiin ansioituneimmaksi viransijaisuuteen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Käsittely Jaakko Alamattila ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan. (Hallintolaki 28, yleislausekkeeseen perustuva jääviys) ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää valita toimistosihteerin tehtävään Marjo- Baasin ja hänen kieltäytymisensä varalle Marja-Leena Saukkosen. Kunnanhallituksen kokouksessaan valitsemat henkilöt, Marjo Baas, Mirva Mattila ja Marja-Leena Saukkonen, haastatellaan maanantaina Haastattelun jälkeen haastatteluryhmä käy keskustelun haastatteluun osallistuneista ja tekee esityksenä valittavasta henkilöstä. historia Khall Kunnanhallitus tutustui hakemusasiakirjoihin ja päätti kutsua haastatteluun Marjo Baasin, Mirva Mattilan ja Marja-Leena Saukkosen. Haastattelut päätettiin pitää maanantaina klo alkaen kunnanhallituksen huoneessa. Käsittely Käsittelyssä todettiin, että hakijoista Raili Hakala ja Niina Koskinen eivät täytä hakukuulutuksen mukaisia tutkintovaatimuksia. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus tutustuu hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavat sekä haastatteluaikataulun.

5 Kunnanhallitus Toimistosihteerin viransijaisuus on ollut avoinna välisen ajan. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 6 henkilöä: Baas Marjo, Hakala Raili, Koskinen Niina, Mattila Mirva, Saukkonen Marja- Leena, Tennilä Erja. Hallintosäännön kappaleen mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta lukuun ottamatta valtuuston valitsemia viranhaltijoita ja enintään kolmeksi kuukaudeksi valittavia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat päättävät enintään kolmeksi kuukauden otettavien alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 sääntelee seuraavaa: Virkasuhteeseen ottaminen Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Liitteenä hakukuulutus ja yhdistelmä hakijoista. Liite 1 Toimen hakukuulutus 1 Yhdistelmä hakijoista

6 Kunnanhallitus Khall 351 ENONTEKIÖN KUNNAN KOTOUTTAMISSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen kotouttamissuunnitelman hyväksymistä perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti siten, että kotouttamissuunnitelman kohta 1 kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus nimeää kuntaan maahanmuuttovastaavan. Maahanmuuttovastaava toimii yhdyshenkilönä maahanmuuttoa koskevissa asioissa ja huolehtii siitä että maahanmuuttoon liittyvät asiat tulevat kunnassa hoidettua. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja toimii maahanmuuttovastaavana siihen asti kun Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on valittu. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Käsittely Ennen keskustelun alkua kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten että päätösehdotus kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen kotouttamissuunnitelman hyväksymistä perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti siten, että kotouttamissuunnitelman kohta 1 kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus nimeää kuntaan maahanmuuttovastaavan. Maahanmuuttovastaava toimii yhdyshenkilönä maahanmuuttoa koskevissa asioissa ja huolehtii siitä että maahanmuuttoon liittyvät asiat tulevat kunnassa hoidettua. Lisäksi kunnanjohtaja muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toinen kappale kuuluu seuraavasti: Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja toimii maahanmuuttovastaavana siihen asti kun Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on valittu. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen kotouttamissuunnitelman hyväksymistä perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Edelleen kunnanhallitus päättää, että maahanmuuttovastaavan tehtävät liitetään Enontekiön Kehitys Oy:n tulevan toimitusjohtajan tehtäviin. Uuden kotouttamislain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on mm. huolehdittava että, kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille, ja että kotoutumislaissa tarkoitetut palvelut järjestetään sisällöl-

7 Kunnanhallitus tään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kotouttamislaki edellyttää kaikkia kuntia laatimaan kotoutumisen edistämiseksi kotouttamisohjelman, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa ja otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa Kotouttamisohjelma voidaan laatia myös kuntien yhteistyönä, esimerkiksi seutukunnalliseksi ohjelmaksi. Kotouttamisohjelman sisällöstä on säädetty kotoutumislain 33 :ssä sekä pakolaisia vastaanottavia kuntia koskien myös 42 :ssä. Kuntien kotouttamisohjelmien sisällöissä tulee ottaa huomioon myös maakunnallisen Lapin maahanmuuttostrategia 2017 asiakirjan mukaiset linjaukset ja toimenpiteet maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Kotoutumislain (37 ) mukaisesti ELY-keskus seuraa alueensa kotouttamisohjelmien toteuttamista ja raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriöön. Lapin ELY-keskus edellyttää, että kunnilla on uuden kotoutumislain mukainen ja kunnanvaltuuston hyväksymä kotouttamisohjelma mennessä. Vuoden 2014 alusta lähtien Lapin ELY-keskus maksaa kotoutumislain luvun 6 mukaisia kuntakorvauksia (mm. alkukartoituksista ja pakolaisten vastaanotosta aiheutuneet kustannukset) vain niille kunnille, joilla on uuden kotoutumislain edellyttämä kotouttamisohjelma. Lapin ELY-keskus pyytää kuntia toimittamaan kopion uudesta kotouttamisohjelmasta ja tiedon ohjelman hyväksymisestä kunnanvaltuustossa (ote kokouspöytäkirjasta) osoitteeseen: Lapin ELYkeskus/kirjaamo, Pl 8060, Rovaniemi tai skannattuna osoitteeseen: Lisätietoja antaa: Anne-Mari Suopajärvi, Lapin ELY-keskus, puh tai historia Perusturvalautakunta Ehdotuksen mukaan, kuitenkin siten, että perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Elina Huttonin tilalle nimetään kunnan maahanmuuttovastaava. Käsittely

8 Kunnanhallitus Todettiin, että Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Huttonille on myönnetty ero. Keskustelun kuluessa esitettiin, että kunnanhallitus nimeäisi maahanmuuttovastaavan. Ehdotus: Enontekiön perusturvalautakunta esittää liitteen mukaisen kotouttamissuunnitelman kunnanvaltuustolle. Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 mukaan kunnan on laadittava kotouttamissuunnitelma mennessä. Aiemmin kunnassa päätetty, että suunnitelma laadittaisiin Tunturi-Lapin kuntien yhteisenä. Suunnitelmasta keskusteltaessa on kuitenkin osoittautunut, että maahanmuuttajien määrä, ja tarpeet, sekä kuntien palvelut, ovat kuntakohtaisia. Yhteistä suunnitelmaa ei ole tehty. Enontekiöllä ulkomaalaisia henkilöitä, joiden kotikunta on Enontekiö, on vähän; n. 30 henkilöä. Esityslistan liitteenä on esitys Enontekiön kotouttamissuunnitelmaksi. Liite 2 Kotouttamissuunnitelma

9 Kunnanhallitus Khall 352 PERUSTURVALAUTAKUNNAN YLITYSHAKEMUS VUODELLE 2013 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta vuoden 2013 talousarvioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen ylityksen vuoksi. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnetään ylitysoikeutta vuoden 2013 talousarvioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen ylityksen vuoksi. Ylitys katetaan lainanotolla, mikäli siihen on tarvetta. historia Perusturvalautakunta : Ehdotuksen mukaan. Ehdotus: Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnettäisiin ylitysoikeus osalta. Enontekiön kunnanvaltuuston perusturvalautakunnalle myöntämä määräraha ylittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ennakoitua suurempien menojen vuoksi. Erikoissairaanhoitoon on perusturvalautakunta käyttösuunnitelmassaan varannut Toteutuma oli Koko vuoden toteutuma tullee olemaan n , missä arviossa huomioitu vuoden kahden ensimmäisen kuukauden ennakkolaskutuksesta tuleva hyvitys ja todennäköinen kalliin hoidon palautus. Ylitystarve erikoissairaanhoidon menoihin Perusterveydenhuollon menoihin on varattu talousarviossa Toteutuman mukaan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän menot tulevat Enontekiön osalta olemaan noin Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio päätettiin myöhemmin kuin Enontekiön kunnan talousarvio, jolloin jo oli tiedossa että kuntayhtymän menot tullevat ylittämään kunnan

10 Kunnanhallitus määrärahavarauksen Ylitystarve perusterveydenhuollon menoihin Sosiaalipalveluihin varattu määräraha tullee hieman alittumaan, mutta toimeentuloturvaan varattu määräraha ylittymään, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun vuoksi. Sosiaalipalvelujen mahdollinen säästö ja toimeentuloturvan ylitys, kuittaavat toisensa.

11 Kunnanhallitus Khall 353 TUNTURI-LAPIN KEHITYS RY:N LAINA Kunnanhallitus päätti myöntää Tunturi-Lapin Kehitys Ry:lle lainaa euroa väliaikaisen kassavajeen rahoittamiseen edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää antolainoihin määrärahan lainalle. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan rahoitusosan kohtaan antolainat. Määräraha katetaan lainanotolla. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää myöntää Tunturi-Lapin Kehitys Ry:lle lainaa euroa väliaikaisen kassavajeen rahoittamiseen edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää antolainoihin määrärahan lainalle. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan rahoitusosan kohtaan antolainat. Määräraha katetaan lainanotolla. Tunturi-Lapin Kehitys ry on esittänyt kokouksessaan että, Tunturi-Lapin kunnista Enontekiö lainaa Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle , Kittilä ja Kolari , jotka ovat heidän osuutensa asukasluvun suhteessa kassavajeen kokonaissummasta. Anottu laina maksetaan takaisin kesällä 2014, kun hankkeiden tilityksistä saadaan suoritukset Tunturi-Lapin Kehitys Oy:lle. Muonio on maksanut osuutensa aiemmin lähetetyn laskun perusteella. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n taloustilanne Tunturi-Lapin Kehitys ry:llä on väliaikainen kassavaje, jonka rahoittamiseen tarvitaan kuntien apua. Kassavajeeseen johtaneita syitä ovat yhdistyksen hallinnoimat hankkeet ja niiden maksatusten viivästyminen ja samanaikaisesti keskeisten henkilöiden vaihtuminen taloushallinnossa, hankkeissa ja johdossa vuoden 2013 aikana. Näistä seikoista johtuen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n operatiivinen toiminta ja hankehallinnointi ovat hidastuneet ja vaikeutuneet. Hankkeiden maksatukset tehdään jälkikäteen ja niiden käsittely rahoittajalla voi kestää jopa useita kuukausia. Kaikkien hankkeiden maksatuksiin ei ole voitu vaikuttaa ja nyt kun hankkeet etenevät ja toimenpiteet ovat käynnissä, syntyy kuluja.

12 Kunnanhallitus Hankehallinnoijan suurimpia yleisiä haasteita on kassan riittävyys hankkeiden toteutumisen aikana. Yhdistyksellä on käynnissä useita projekteja, joissa liikkuu satoja tuhansia euroja. Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä ei ole voitu ennakoida tilannetta enää jälkikäteen, ja varsinkin kuluneena vuonna on ollut tärkeää, että hankkeet etenevät mahdollisimman hyvin ja että asetetut tavoitteet täyttyvät. Kassavajeen suuruus on marraskuun yhteenvedon mukaan Oheismateriaali Hankkeiden rahoitustaulukko Toiminnan rahoittaminen kirje

13 Kunnanhallitus Khall 354 MAANVUOKRAUSHINNOITTELUN VAHVISTAMINEN KUNNAN KAAVOIT- TAMATTOMILLA ALUEILLA Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa kaavoittamattomien ns. raakamaa-alueiden vuokrahinnoittelun neliöhintapohjaiseksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti seuraavasti: Kaavoittamattomien raakamaa-alueiden vuokraaminen lyhytaikaiseen liiketoimintatarkoitukseen tai vastaavaan käyttöön. Hinnoitellaan seuraavasti: Vuokrahinta on lukien 0,18 /m2/v. Maanvuokraushinta ei sisällä pysyvää rakennusoikeutta ja vuokra-alueilla sallitaan ainoastaan tilapäistä rakentamista (max. 5 vuotta). Vuokrahinta sidotaan sopimuksen solmimisen aikaiseen elinkustannusindeksiin ja indeksitarkistus suoritetaan alkavana parillisena vuotena vuoden alusta, alkaen vuodesta Voimassa olevat määrä-aikaiset sopimukset ovat voimassa sopimuskausiensa loppuun. Uusissa tai uudistettavissa sopimuksissa noudatetaan tämän pykälän mukaista yksikköhintaa. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa kaavoittamattomien ns. raakamaa-alueiden vuokrahinnoittelun neliöhintapohjaiseksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti seuraavasti: Kaavoittamattomien raakamaa-alueiden vuokraaminen lyhytaikaiseen liiketoimintatarkoitukseen tai vastaavaan käyttöön. Hinnoitellaan seuraavasti: Vuokrahinta on lukien 0,18 /m2/v. Maanvuokraushinta ei sisällä pysyvää rakennusoikeutta ja vuokra-alueilla sallitaan ainoastaan tilapäistä rakentamista (max. 5 vuotta). Vuokrahinta sidotaan sopimuksen solmimisen aikaiseen elinkustannusindeksiin ja indeksitarkistus suoritetaan alkavana parillisena vuotena vuoden alusta, alkaen vuodesta Voimassa olevat määrä-aikaiset sopimukset ovat voimassa sopimuskausiensa loppuun. Uusissa tai uudistettavissa sopimuksissa noudatetaan tämän pykälän mukaista yksikköhintaa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

14 Kunnanhallitus historia Tekninen lautakunta : Ehdotuksen mukaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavoittamattomien ns. raakamaa-alueiden vuokrahinnoittelun vahvistamista neliöhintapohjaiseksi. Kaavoittamattomien raakamaa-alueiden vuokraaminen lyhytaikaiseen liiketoimintatarkoitukseen tai vastaavaan käyttöön. Hinnoitellaan seuraavasti: Vuokrahinta on lukien 0,18 /m2/v. Maanvuokraushinta ei sisällä pysyvää rakennusoikeutta ja vuokra-alueilla sallitaan ainoastaan tilapäistä rakentamista (max. 5 vuotta). Vuokrahinta sidotaan sopimuksen solmimisen aikaiseen elinkustannusindeksiin ja indeksitarkistus suoritetaan alkavana parillisena vuotena vuoden alusta, alkaen vuodesta Voimassa olevat määrä-aikaiset sopimukset ovat voimassa sopimuskausiensa loppuun. Uusissa tai uudistettavissa sopimuksissa noudatetaan tämän pykälän mukaista yksikköhintaa. Enontekiön kunnalla on kaavoittamattomia maa-alueita eri puolilla kuntaa, joita halutaan vuokrata lähinnä väliaikaiseen liiketoimintaan. Kunnalla ei tällä hetkellä ole vahvistettua maanvuokraustaksaa kaavoittamattomille alueille. Hinnoittelun yhdenvertaistamiseksi, kunnan tulee vahvistaa vuokraushinnoittelu.

15 Kunnanhallitus Khall 355 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY ENON- TEKIÖN KUNNAN ASUNTOJEN LAINALLE Käsittely Kunnanhallitus totesi, että ei voi käsitellä asiaa tässä kokouksessa, koska esteellisyyksien vuoksi päätösvaltaa ei ollut. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen euron lainalle omavelkaisen takauksen yhtiön hallituksen esityksen mukaan. historia Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallituksen kokous Omavelkaisen takauksen anominen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen lainalle Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen ulko- ja terassiovien vaihtamisen kokonaiskustannukset ovat noin euroa. Tähän liittyen on kilpailutettu euron remonttilaina eri rahalaitoksilla. Ehdotus: Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää Enontekiön kunnanvaltuustolta omavelkaista takausta uusien ulko- ja terassiovien vaihtamisen rahoitukseen euron lainalle. Lainaaika on 10 vuotta. Lainatarjousten perusteella laina otetaan Pohjolan Osuuspankilta. Laina voidaan nostaa vain, jos Enontekiön kunnanvaltuuston takauspäätöksen tultua lainvoimaiseksi Valtiokonttori hyväksyy lainanoton. Valtiokonttorin hyväksyntä tarvitaan, koska Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. : Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

16 Kunnanhallitus Khall 356 ENONTEKIÖN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN, VANHUS- NEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Vanhusneuvoston toimintasääntö hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaan. Vanhusneuvostoon nimettiin varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet seuraavasti: Varsinainen jäsen Maila Alatalo Risten-Rauna Magga Anna Kultima Pirkko Rantatalo Onni Niemelä Aino Koivisto Juhani Labba Varajäsen Olga Kultima Maarita Näkkäläjärvi Terttu Anunti Reino Rantatalo Hilkka Joki Ellen Tyrväinen Iisko Vanhapiha Käsittely Keskustelun aluksi kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että kunnanhallitus päättää tehdä vanhusneuvoston toimintasäännön kohtaan 3 lisäyksen (7) vanhuseläkeikäistä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Merkitään että Antti Tonteri saapui kokoukseen klo Merkitään että Berit-Ellen Juuso saapui klo Keskustelun kuluessa Sari Keskitalo esitti että vanhusneuvostoon nimetään seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet: Varsinainen jäsen Maila Alatalo Risten-Rauna Magga Anna Kultima Pirkko Rantatalo Onni Niemelä Aino Koivisto Juhani Labba Varajäsen Olga Kultima Maarita Näkkäläjärvi Terttu Anunti Reino Rantatalo Hilkka Joki Ellen Tyrväinen Iisko Vanhapiha ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vanhusneuvoston toimintasäännön sekä nimetä vanhusneuvoston perusturvalautakunnan esittämät henkilöt. historia Perusturvalautakunta : Perusturvalautakunta esittää toimintasäännön esityksen mukaan.

17 Kunnanhallitus Ehdokaslista esitetään kunnanhallitukselle. Esitetään, että kunnanhallitus valitsee ehdokaslistan henkilöistä seitsemän varsinaista ja seitsemän varajäsentä. Käsittely: Sosiaalisihteeri jakoi kokouksessa listan suostumuksensa ehdokkaaksi antaneista. Ehdotus: Enontekiön perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhusneuvostolle hyväksyttäisiin liitteen mukainen toimintasääntö. Ehdotus vanhusneuvostoon nimettävistä henkilöistä annetaan kokouksessa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi laadintaan sekä ikääntyneiden henkilöiden palvelujen arviointiin. Lisäksi vanhusneuvostolle tulee muutoinkin antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä ikääntyneiden hyvinvointiin tai pärjäämiseen. Esitys vanhusneuvoston toimintasäännöksi on esityslistan liitteenä. Liite Oheismateriaali 3 Vanhusneuvoston toimintasääntö Ehdotus vanhusneuvostoon nimettävistä henkilöistä

18 Kunnanhallitus Khall 357 HENKILÖSTÖOHJEEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaan. Käsittely Kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstöohjeen yhteistoimintaryhmän muutokset huomioiden. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstöohjeen. Ohje astuu voimaan Enontekiön kunnalla ei ole yhtenäistä ohjeistusta keskeisistä henkilöstöön liittyvistä asioista lukuun ottamatta muutamia, yksittäisistä asioista, annettuja ohjeita. Ohjeistus on koettu tarpeelliseksi, ja sitä on toivottu hallintokunnista. Ohjeistus helpottaa ja tukee esimiesten työtä ja tehostaa heidän ajankäyttöä. Henkilöstöohjeista hyötyy pitemmällä aikavälillä koko kuntaorganisaatio henkilöstöön liittyvien prosessien ja toimintatapojen selkeytymisen ja yhtenäistymisen myötä ja sitä kautta henkilöstön tasapuolisena kohteluna. Myös henkilöstön tietämys kunnan henkilöstöön liittyvistä asioista paranee. Kunnansihteeri Leni Karisaari on valmistellut JET-opintojensa lopputyönä henkilöstöohjeen. Henkilöstöohje on esitelty johtoryhmälle, ja hallintokunnille on annettu mahdollisuus lausuntoon asiasta. Yhteistoimintaryhmä käsittelee henkilöstöohjetta ja esittää kantansa ohjeesta. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa ja lausuntonaan esittää seuraavaa: Lausuntonaan henkilöstöohjeesta yt-toimikunta esittää henkilöstöohjeen hyväksymistä seuraavin lisäyksin / muutoksin: Kohta Sisäinen haku, lisäys s. 9 virkojen osalta tulee huomioida kuitenkin kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki Kohta 7.1 Työaikamuodot, täsmennys aikaan (kahdessa kohdassa) s. 21 liukuman päättyminen klo (oli 18.00) Kohta 7.1. Työaikamuodot, muutos s. 21 saldovapaita voidaan pitää työaikasaldon tasoittamista varten yhteensä enintään 10 työpäivää..

19 Kunnanhallitus Kohta 7.5 Henkilöstön tupakointi työaikana, muutos s. 22 Enontekiön kunta suosittelee, että henkilöstö ei tupakoi työaikana. Kohta 8.2 Vuosiloman säästäminen, muutos s. 23 Ensimmäisen lauseen jälkeinen lause kuuluu seuraavasti: Enontekiön kunnassa säästövapaasta ja sen antamisen ajankohdasta sovitaan kirjallisesti samalla, kun työnantaja vahvistaa kesäloman ja säästövapaa tulee pitää viimeistään 2 vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. Kohta 11 Muut virka- ja työvapaat, lisäys s. 29 Toisen kappaleen alkuun lisättiin sana Pitempiä. Liite 4 Luonnos henkilöstöohjeeksi

20 Kunnanhallitus Khall 358 LAPIN TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTA- MINEN Enontekiön kunnanhallitus nimesi edustajakseen terveyden edistämisen koordinaatioryhmään rehtori-sivistystoimenjohtaja, Laila Palkisen ja hänen varajäsenekseen sosiaalisihteeri, Annikki Kallioniemen. Käsittely Jaakko Alamattila esitti valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi Anne Näkkäläjärveä ja varalle Laila Palkista. Sari Keskitalo kannatti Jaakko Alamattilan esitystä. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Laila Palkinen ja hänen varajäsenekseen Annikki Kallioniemi. Sari Keskitalo peruutti kannatuksensa Jaakko Alamattilan esitykseen ja ilmoitti kannattavansa kunnanjohtajan esitystä. Jaakko Alamattila peruutti esityksensä ja ilmoitti myös kannattavansa kunnanjohtajan esitystä. Tuomas Keskitalo kannatti kunnanjohtajan esitystä. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja hänelle varaedustajan Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmään. Lapin aluehallintovirasto on toimittanut Enontekiö kunnalle seuraavan kirjeen: Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen Taustaa Aluehallintovirastojen tehtävänä on väestön terveyden edistäminen sekä siihen liittyvä ohjaus ja valvonta toimialueillaan. Aluehallintovirastot muun muassa tukevat kuntia terveyden edistämisen suunnittelussa, seurannassa ja toteutuksessa sekä edistävät asiaan liittyvää yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämiseen. Aluehallintovirastot tarjoavat alueellista informaatio-ohjausta sekä koulutus- ja koordinaatiotukea sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäisevän työn hyvien käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä. Aluehallintovirastoille myönnettiin vuodelle 2013 määräraha, joilla aluehallintovirastot voivat perustaa virat terveyden edistämiseen ja alkoholiohjelman koordinointiin. Aikaisemmin Lapin aluehallintovirastossa kyseisiä tehtäviä on hoidettu hankkeilla ja vuosina osana hanketta toimi Lapin alu-

21 Kunnanhallitus eellinen terveyden edistämisen koordinaatioryhmä. Kokemukset ryhmän toiminnasta olivat hyviä. Tämän vuoksi Lapin aluehallintovirasto on päättänyt asettaa Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän lukien. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän tehtävät Koordinaatioryhmä suunnittelee ja linjaa terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisten terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmien sekä suositusten toimeenpanoa alueella. Lisäksi ryhmä seuraa ja arvioi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnan toteutusta Lapin alueella sekä tukee toiminnallaan Lapin kuntia ja kunnissa toimivien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien työryhmien ja yhdyshenkilöiden toimintaa. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän kokoonpano Jakelussa mainittuja pyydetään nimeämään edustajansa terveyden edistämisen koordinaatioryhmään. Koordinaatioryhmään toivotaan johtavia viranhaltijoita kunnan eri toimialoilta. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmään pyydetään edustajat myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköistä sekä Lapin liitosta. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Kaisa Ainasoja, varapuheenjohtajana johtaja Raimo Pantti ja sihteerinä ylitarkastaja Tuula Kokkonen Lapin aluehallintovirastosta. Koordinaatioryhmä voi tarvittaessa asettaa alatyöryhmiä ja kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Kokoontumiset ja käytännönjärjestelyt Terveyden edistämisen koordinaatioryhmä kokoontuu kaksi-neljä kertaa vuodessa Lapin aluehallintoviraston kutsumana. Kokoukset toteutetaan virkatyönä virka-aikana ja työryhmän jäsenet vastaavat omista matkakustannuksistaan. Kokouksissa hyödynnetään etäyhteysmahdollisuuksia. Lapin aluehallintovirasto pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan tiedot terveyden edistämisen koordinaatioryhmään nimeämistään edustajista Lapin aluehallintoviraston kirjaamoon viimeistään Ylijohtaja Johtaja Kaisa Ainasoja Raimo Pantti

22 Kunnanhallitus Khall 359 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTAHENKILÖSTÖN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI Merkittiin tiedoksi. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi työsuojelupäällikön ilmoituksen. Enontekiön kunnan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöksi on valittu toimikaudelle Työntekijöiden edustajaksi Työsuojeluvaltuutetuksi Riitta Ranta JHL Miia Utriainen OAJ Toimihenkilöiden edustajiksi Työsuojeluvaltuutetuksi Seija Keskitalo Työsuojeluvaravaltuutetuksi Raili Vienola JHL Riitta Peltovuoma OAJ Työsuojeluvaravaltuutetuksi Satu-Marja Eira-Keskitalo

23 Kunnanhallitus Khall 360 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE Hyväksyttiin täydennetyn ehdotuksen mukaan. Käsittely Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstöohjeen yhteistoimintaryhmän muutokset huomioiden. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen työsuojelun toimintaohjelman vuosille Työsuojelupäällikkö Heikki Järvistö on laatinut työsuojelun toimintaohjelman vuosille Työturvallisuuslaki (738/2002) perustuu EY:n työympäristödirektiiviin(89/391/ety). Direktiivi sisältää yleisiä periaatteita, jotka koskevat työssä ilmenevien vaarojen ehkäisemistä, turvallisuuden ja terveyden suojelua sekä vaarojen ja tapaturman aiheuttajien poistamista. Työturvallisuuslaki määrittää mm. työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet sekä antaa tarkempia säännöksiä työstä ja työolosuhteista. Lain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi toimintaohjelma, joka kattaa työympäristön ja työolojen kehittämistarpeet. Enontekiön kunnan edellinen toimintaohjelma oli laadittu 1980-luvulla. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja lausuntonaan esittää seuraavaa: Lausuntonaan työsuojelun toimintaohjelmasta vuosille ytryhmä esittää henkilöstöohjeen hyväksymistä seuraavin lisäyksin ja muutoksin: Kohta 3 Vastuutahot muutetaan Enontekiön kunnan organisaation vastuutasojen nimien mukaisiksi eli Ylin johto on Johtoryhmä ja keskijohto on Tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat. Kohta 6 Lisätään tekstiin lause laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat painopistealueittain toimipistekohtaisesti, joita tarkistetaan määräajoin. Liite 5 Työsuojelun toimintaohjelma liitteineen

24 Kunnanhallitus Khall 361 HANKETYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Käsittely Antti Tonteri kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle täyttöluvan projektityöntekijän palvelussuhteen jatkamiseen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. historia Sivistysltk : Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi luvan palkata Anne Keskitalo-Hohtin jatkamaan hanketyöntekijänä ajalla , koska hankkeiden toimikausi vielä jatkuu ja Anne Keskitalo-Hohti on ollut mukana tekemässä uusia hankehakemuksia ja tätä kautta perehtynyt niihin. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan sivistystoimen yhteiseksi hanketyöntekijäksi Mirja Angelin ja varalle Anne Keskitalo-Hohtin. Mirja Angeli palkattiin myöhemmin tuntiopettajaksi, joten hän ei ottanut tehtävää vastaan ja Anne Keskitalo- Hohti aloitti työt kesäkuussa Sivistystoimella on tällä hetkellä menossa 7 isompaa hanketta (Tasa-arvo, Osaava, Kerho, Entre vuos, Lihku matkai, kansainvälisyys, Tabletti), joista viisi (Tasa-arvo, Kerho, Entre vuos, Lihku matkai, Osaava) jatkuu myös ensi vuonna. Uusina on tulossa Maastopyöräilyreitti-hanke, KKI, Nuorten työpaja sekä mahdollisesti kaksi kirjasto-kulttuurihanketta, joista ei ole vielä tullut päätöstä, sekä kohta haettavana jälleen olevia opetushallituksen ja opetusja kulttuuriministeriön hankerahoja. Sivistysosastolla myös koko ajan etsitään uusia mahdollisia hankerahoituksia eri rahoituslähteistä toiminnan kehittämiseksi, koska kunnan omassa talousarviossa ei ole voitu varata kehittämismäärärahoja. Hanketyöntekijän palkka on tullut kokonaan hankerahoitusten kautta.

25 Kunnanhallitus Khall 362 VUOKRATONTIN OSTOTARJOUS: HETANTIE ENONTEKIÖ Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön , Vastahanka, Annikki ja Jaakko Paajaselle, teknisen lautakunnan esittämin ehdoin. Hallintosäännön 42 :n/kunnanhallituksen tehtävät, kohta 6 mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden perusteella. historia Tekninen lautakunta : Ehdotuksen mukaan. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön: , Vastahanka, Hetantie Enontekiö, kiinteistön ala n.4100m2 joka sijoittuu Luomaajärven asemakaava-alueelle kaavamerkinnällä ALO I ½ ja e=0,25 myymistä Annikki ja Jaakko Paajaselle seuraavin ehdoin: 1. Tontin hinta määräytyy valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti, jossa tonttien vuokrahinta on 8% myyntihinnasta, tämä käänteisesti: nykyinen vuokrahinta (vuonna 2013, liite 105/1, indeksitarkistus pisteluku 6/ ) 251,63 /v on 8% myyntihinnasta ja myyntihinnaksi muodostuu 251,63/8*100= 3145,38 2. Myynnin ehtona on että kiinteistö allekirjoittaa liittymissopimuksen Enontekiön vesihuolto Oy:n kanssa liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, Enontekiön vesihuolto Oy:n hallituksen vahvistamien taksojen mukaisesti, ennen kiinteistön kauppakirjan allekirjoittamista. Tekn. ltk Annikki ja Jaakko Paajanen ovat esittäneet ostotarjouksen omakotitalotontista: , Vastahanka, Hetantie Enontekiö, kiinteistön ala n.4100 m 2 ja se sijoittuu Luomaajärven asemakaava-alueelle. Kaavamerkintä ALO I ½ ja e=0,25. Tontilla sijaitsee heidän valmistunut omakotitalo. Tonttikartta liittenä 1. Tontti on ollut heillä vuokrattuna asunto- ja liikealueena lähtien ja vuokrasopimus päättyy Al-

26 Kunnanhallitus kuperäinen vuokranantaja on ollut metsähallitus ja maa-alueen oston yhteydessä tontti on siirtynyt kunnalle Ostotarjous ja yhteenveto vuokra-ajasta ja maksetuista vuokrista liitteenä 2, alkuperäinen maanvuokrasopimus liitteenä 3. Tontin ostotarjous Haluamme ostaa vuodesta 1978 meillä vuokralla olleen omakotitalotonttimme; Hetan palstoitussuunnitelma teollisuustonttialue 4, tontti n:o 3 (Hetantie 45), nimelliseen hintaan 100 euroa. Liitteenä yhteenveto vuokra-ajasta ja maksetuista vuokrista. Enontekiöllä Annikki Paajanen Jaakko Paajanen Ehdotus: KL Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön: , Vastahanka, Hetantie Enontekiö, kiinteistön ala n.4100m2 joka sijoittuu Luomaajärven asemakaava-alueelle kaavamerkinnällä ALO I ½ ja e=0,25 myymistä Annikki ja Jaakko Paajaselle seuraavin ehdoin: 1. Tontin hinta määräytyy valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti, jossa tonttien vuokrahinta on 8% myyntihinnasta, tämä käänteisesti: nykyinen vuokrahinta (vuonna 2012, liite 4.) 180,98 /v on 8% myyntihinnasta ja myyntihinnaksi muodostuu 180,98/8*100= 2262,25 2. Myynnin ehtona on että kiinteistö allekirjoittaa liittymissopimuksen Enontekiön vesihuolto Oy:n kanssa liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, Enontekiön vesihuolto Oy:n hallituksen vahvistamien taksojen mukaisesti, ennen kiinteistön kauppakirjan allekirjoittamista. : Tekninen lautakunta päätti siirtää asian lisäselvitysten vuoksi seuraavaan kokoukseen

27 Kunnanhallitus Khall 363 ENONTEKIÖN TYÖPAJAHANKE Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen ja hanketukihakemuksen. Kunnanhallitus hyväksyy työpajatoiminnan siirron Tunturi-Lapin Kehitys ry:ltä Enontekiön kunnalle ja samalla pyytää Tunturi-Lapin Kehitys ry:tä siirtämään mahdollisesti vuoden 2013 kunnalle osoitetusta nuorten työpajatoiminta-avustuksesta käyttämättä jäänyt osuus Enontekiön kunnalle. annetaan tiedoksi Lapin Ely-keskuksen nuorisotoimelle. Vapaa-aikatoimensihteeri on valmistellut hankehakemuksen Elykeskukselle. Työpajahankkeen nimi on KIEHINEN II eväitä elämään on jatkoa kunnan itse hallinnoimalle työpajalle (Kiehinen I vuosina ). Työpajatoimintaa on ollut Enontekiöllä vuodesta 2012 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallinnoimana. Enontekiön nuorisotoimi on ollut mukana Kehitys ry:n työpajatoiminnassa sekä atk-pajalla että palvelupaja Cáfe Pulmusella. Syksyn 2013 aikana käydyissä keskusteluissa kunnan ja Tunturi- Lapin Kehitys ry:n kanssa päädyttiin Enontekiön omaan pajaan. Hankehakemuksen mukaisesti nuorisotoimi huolehtii nuorten alle 29- vuotiaiden osuudesta työpajalla. Työpajalle sijoitetaan myös pitkäaikaistyöttömiä sosiaalitoimen rahoittamana. Työpajatoiminta siirtyy Tunturi-Lapin Luontokeskuksen tiloihin sekä Hetta Hiihtomaahan. Pajoista jatkavat atk-mediapaja, palvelupaja Cáfe Pulmunen ja Hiihtomaan liikuntapaja. Hiihtomaassa toimiva paja on Hetta Hiihtomaa Oy:n alaisena Oy:n voimassaolon ajan. Pajaohjaajien ja työvalmentajien määrä on 2-3 ja nuorten alle 29- vuotiaiden 7-12/vuosi. Tällä hetkellä Enontekiöllä on TE-toimiston tilastojen mukaan 7 alle 25-vuotiasta ja vuotiasta nuorta kokonaan vailla työtä tai työllistämistä edistäviä palveluja. Hankkeen kokonaiskustannus on , josta Ely-keskukselta haetaan , työllistämistukeen on merkitty , työpajojen tulopuolelle ja kunnan osuus on arvioitu euroksi. Hanketukihakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.

28 Kunnanhallitus Khall 364 LAURI ORAVAN EROPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYY- DESTÄ Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Lauri Oravalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan Lauri Oravan tilalle. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Lauri Oravalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan Lauri Oravan tilalle. Lauri Orava on sähköpostitse pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä terveydellisiin syihin vedoten. Kuntalain 38 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Tarkastuslautakunnan kokoonpano Pentti Mäkitalo pj varaj. Outi Kurkela Ulla-Maija Syväjärvi vpj Seppo Alatörmänen Lauri Orava Aarne Kultima Sointu Jokiniemi Per-Henrik Tornensis Sari Kahelin Minna Näkkäläjärvi

29 Kunnanhallitus Ei julkinen / salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24 / 23 kohta) Khall 365

30 Kunnanhallitus Khall 366 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta kunnanjohtajan päätökset - kunnansihteerin päätökset - vastaavan toimistosihteerin päätökset Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Tekninen lautakunta

31 Kunnanhallitus Khall 367 ILMOITUSASIAT Merkittiin tiedoksi. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kirjeet: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus Ohjeet vuosille laadittavaa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksia sekä vuoden 2014 valtionapuhakemuksia varten PSA-liikenteen aikataulut / Gold Line Oy / Muonio- Kilpisjärvi-Muonio Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen. Enontekiölle ei muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Korkein Hallinto-oikeus Käsivarren paliskunnan ja Tuomas Palojärven sekä Saamelaiskäräjien valitukseen koskien kaivoslain mukaista varauspäätöstä. Valitukset hylätty. Lapin Aluehallintovirasto, AVI Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2014 Suomen Kuntaliitto Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja 2015 Kopioston valokopiointisopimus vuosille Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Lapin jätehuolto kuntayhtymä, Lapeco Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista Lapin Sähkövoima Oy Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

32 Kunnanhallitus Khall 368 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohteet: Pinta-ala: koko kiinteistö Luovuttaja: Rakennus ja Maalaus Jaakko Virtanen Oy, Helsingistä Luovutuksen saaja: Virtanen Aarno Allan, Helsingistä Kohde: , Suonttajärven kylä Pinta-ala: Luovuttajat: Kevarinmäki Ilkka Juha, Seinäjoelta Luovutuksen saaja: Kevarinmäki Tuomo ja Kevarinmäki Helena, Tuusulasta Kohde: , Kuttasenrova, Palojoensuun kylä Pinta-ala: (m 2 ) Luovuttaja: Valkeapää Nils Henrik, Enontekiöltä Luovutuksen saajat: Valkeapää Lars Jona, Kuttasesta, Kultima Keijo Eerik, Kuttasesta ja Tmi Palon ohjelmapalvelut, Kuttasesta

33 Kunnanhallitus Khall 369 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Merkittiin tiedoksi. Ilmoitusasiat 1. Sopimus tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta KPMG Julkishallinnon palvelut Oy / Enontekiön kunta 2. Kunnanjohtajan selostus Rovaniemen ja Helsingin matkan tapaamisiin liittyviä asioita 3. Kansanterveystyön ky:n yt-neuvottelu Museointihanke 5. Uudet valtionosuuslaskelmat

34 Kunnanhallitus Khall 370 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUS- TAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Merkittiin tiedoksi. Jaakko Alamattila oli osallistunut Kiinteistö Oy Ounasmajojen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Birgitta Eira oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen Pentti Mäkitalo oli osallistunut tarkastuslautakunnan kokoukseen

35 Kunnanhallitus Khall 371 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Birgitta Eira ilmoitti että ELY-keskukselta on tullut kirje peruskoulujen ja liikuntapaikkojen korjauksiin myönnettävistä avustuksista ja kysyi voiko kunta hakea tätä avustusta? Kunnanjohtaja vastasi hänelle että avustus on tarkoitettu ns. homekoulujen korjauksiin. Tuomas Keskitalo kysyi Peltovuoman päiväkodin tilankäytöstä. Hänelle vastattiin, että molemmat kerrokset ovat käytössä. Sari Keskitalo luki Aila Keskitalon kunnanhallitukselle toimittaman kirjeen koskien hänen vuorotteluvapaahakemustansa.

36 Kunnanhallitus Khall 372 JÄÄKÄRIPRIKAATIN KYSELY KUTSUNTATILOJEN KÄYTETTÄVYY- DESTÄ VUONNA 2014 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Jääkäriprikaatille, että kutsuntojen esitetty ajankohta sopii kunnanviraston muuhun toimintaan. Lisäksi kunnanhallitus päättää tarjota kunnanviraston kokoustilat Jääkäriprikaatin käyttöön aikaisempien vuosien tapaan vastikkeetta. Sodankylän Jääkäriprikaati on lähettänyt Enontekiön kunnalle kyselyn vuoden 2014 kutsuntatilojen käytettävyydestä. Enontekiöllä kutsuntatilaisuus pidettäisiin perjantaina kunnanvirastolla. Ylä-Lapin aluetoimisto tiedustelee, voiko Enontekiön kunta luovuttaa kutsuntatilat Jääkäriprikaatin käyttöön edellä mainittuna aikana kello väliseksi ajaksi. Kutsuntatiloille asetetaan seuraavat vaatimukset. 1. Tila, johon kaikki kutsunnanalaiset mahtuvat istumaan 2. Tila, jossa henkilötiedot tarkastetaan ja henkilökohtaista opastusta annetaan. 3. Huone lääkärille. 4. Huone kutsuntalautakunnalle. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollinen vuokra tilojen käytöstä ja tarkistamaan kutsuntasuunnitelmasta osoitetietojen oikeellisuus sekä suunniteltujen kutsunta-ajankohtien sopivuuden kunnan/seurakunnan toimintaan liittyen. Vastaukset pyydetään lähettämään mennessä kirjeitse osoitteeseen: JÄÄKÄRIPRIKAATI Ylä-Lapin Aluetoimisto PL Sodankylä

37 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 349,351,352, 353, 354, 355, 359,364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 350,356, 357, 358,360, 361, 362, 363,368,372 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enontekiön kunnanhallitus Ounastie ENONTEKIÖ Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 15.04.2014 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot