TOIMINTALINJA. Littoisten Työväen Urheilijat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTALINJA. Littoisten Työväen Urheilijat"

Transkriptio

1 TOIMINTALINJA Littoisten Työväen Urheilijat

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ VISIO EETTISYYS Tasa-arvo Vastuullisuus Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus Dopingin vastaisuus Terveellisten elämäntapojen tukeminen TAVOITTEET Kasvatukselliset Urheilulliset Taloudelliset Viihtyisyys ja ilmapiiri Yhteiskunnalliset KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET Toiminnan tarkoitus Nuorisotoiminta Aikuistoiminta Harrasteliikunta Varainhankinta ja talkootoiminta Talousasiat Sarja-, lisenssi- ja kausimaksut Peliasut ja -kassit Matkakustannukset Koulutus- ja edustustehtäväkustannukset Onni Lentis Palkitseminen

3 6 ORGANISAATIO Lentopallojaosto Lentopallojaoston tehtävät Puheenjohtajan tehtävät Sihteerin tehtävät Taloudenhoitajan tehtävät Nuorisovastaavan tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Jaoston muiden jäsenten tehtävät Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät Valmentajan tehtävät Huoltajan tehtävät Pelaajien tehtävät Vanhempien tehtävät OPERAATIO PELISÄÄNNÖT SEURAN TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT TIEDOTTAMINEN LIITTEET Liite

4 1 YLEISTÄ Littoisten Työväen Urheilijat on vuonna 1932 perustettu yleisseura. Lentopallo on tullut mukaan seuran toimintaan vuonna Tänä päivänä lentopallossa on ryhmiä esikouluikäisistä aina aikuisiin ja harrastajiin asti. Lajin parissa palloilee seurassa vuosittain noin 140 pelaajaa. LTU:n lentopallojaosto luokiteltiin Sinetin arvoiseksi vuonna Jaoston tavoitteena on liikuttaa mahdollisimman montaa lasta ja nuorta. LTU yleisseurana tajoaa siihen monipuolisen mahdollisuuden. Jaosto pyrkii vastaamaan nuorten liikunnan tarpeeseen yhteiskunnan ja lasten vanhempien panostuksen vähentyessä. Vuosittain päivittyvään lentopallojaoston toimintalinjaan on mahdollisuus tutustua seuran kotisivuilla. 4

5 2 VISIO Haluamme säilyttää vankan aseman nuorten liikuttajana omalla toimialueella ja pyrkiä pitämään talouden tasapainossa sekä ylläpitämään lämpimät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Pyrimme tekemään mahdolliseksi sen, että pelaajilla olisi mahdollisuus edustaa omaa seuraansa 2-sarjan joukkueessa. Seurayhteistyöllä tavoitteena on saada Turun alueelle naisten 1-sarjan joukkue ja poikajunioreista koostuva yläsarjan joukkue. 5

6 3 EETTISYYS 3.1 Tasa-arvo Jokaisella aktiivisella harrastajalla on mahdollisuus osallistua peleihin ja turnauksiin tasoaan vastaavassa ryhmässä. Pelaajille annetaan tasapuolisesti peliaikaa erityisesti F-, E- ja D-ikäluokissa. Jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä sekä innostetaan nauttimaan liikkumisesta. 3.2 Vastuullisuus Toiminnalle muodostetut rajat ja säännöt kertovat lapsille ja nuorille toiminnan vastuullisuudesta. Toiminta ja seuran aikuiset luovat fyysisesti ja henkisesti turvallisen ilmapiirin ja ympäristön. Kaikilla ryhmillä on asiansa osaavat vetäjät joille järjestetään säännöllisesti koulutusta. Valmentajien määrää lisätään harjoitusryhmien kasvaessa liian suuriksi. Harjoituksista kehitetään monipuolisia siten, että ne tukevat lapsen fyysistä ja henkistä kehitystä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Jaosto huolehtii siitä, että valmentajilla on riittävän hyvät olosuhteet ja puitteet sekä taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa tehtäväänsä. 6

7 3.3 Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan oikeudenmukaisesti. Opetetaan lapsia ja nuoria rehellisyyteen, jonka esimerkkinä valmentajat ja ohjaajat toimivat. 3.4 Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus Harrastustoiminnalla pyritään edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä. Joukkueiden sisällä suvaitaan erilaisuus ja pidetään sitä rikkautena. 3.5 Dopingin vastaisuus Doping ei kuulu urheiluun ja liikuntaan Nuorille kerrotaan dopingsäännöistä ja niiden rikkomisen seuraamuksista. 3.6 Terveellisten elämäntapojen tukeminen Lentopalloharrastus tukee lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Valmentajien ja ohjaajien tulee omalla esimerkillään antaa malli hyvistä elämäntavoista. Lapselle ja nuorelle annetaan konkreettisia ohjeita ruokailun, harjoittelun ja unen rytmityksestä. 7

8 Myös vanhempia tiedotetaan terveellisten elämäntapojen tukemisesta. Seura mahdollistaa kilpaurheilun lisäksi myös kunto- ja terveysliikunnan ryhmät. Seuran edustustehtävissä sekä valmentajilla, pelaajilla että huoltojoukoilla on 0- toleranssi alkoholin, nuuskan ja huumeiden suhteen. Täysi-ikäisten valmentajien tupakointi suoritetaan riittävän kaukana urheiluhallin läheisyydestä. 8

9 4 TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset Tärkein tavoitteemme on auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan itseään arvostaviksi, vaikeudet voittaviksi, yhteistyökykyisiksi ihmisiksi, jotka aikuisina kykenisivät hyvään ja täysi-painoiseen elämään. Lentopalloharrastus liitetään osaksi lapsen kasvua. Lapset ja nuoret ohjataan turvallisesti kohtaamaan uusia haasteita sekä itsenäisesti että ohjauksessa, esimerkiksi voittaminen ja häviäminen. Lentopalloharrastuksen kautta pyrimme myös kehittämään lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja esimerkiksi pari- ja ryhmätehtävien kautta. Vastuullisuuden tavoite lapsen ja nuoren ikä huomioon ottaen. Lapselle ja nuorelle voidaan antaa vastuullisia tehtäviä, jotka hänen ikäkaudelleen ovat sopivia. Esimerkiksi pallojen kerääminen pallokoriin tai nuorempien joukkueiden kotiturnausten toimitsijatehtävät. Lapsille ja nuorille korostetaan joukkueen yhteistoimintaa. Yhdessä saavutetut onnistumiset ja epäonnistumiset ovat koko joukkueen yhteisiä. Valmentajat ohjaavat nuoria kasvatuksellisten toimintamenetelmien kautta, esimerkiksi erilaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutilanteet. Kasvatukselliset tavoitteet asetetaan vähintään samalle tasolle taitotavoitteiden kanssa. Ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja ne selvitetään Onni Lentis-ryhmässä. Vanhempia kannustetaan keskustelemaan valmentajien kanssa lasta koskevista asioista ja mahdollisista ongelmista. Ongelmat ratkaistaan heti ja niistä tiedotetaan vanhemmille. 9

10 Urheilulukio Maajoukkuetoiminta Aluejoukkuetoiminta 4.2 Urheilulliset A-, B- ja C-ikäiset asettavat tavoitteensa aina ennen sarjakauden alkua. D-ikäisissä ja sitä nuoremmissa joukkueissa keskitytään tulosten sijaan reiluun peluuttamiseen ja liikunnan ilon luomiseen. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus kehittää omia liikunnallisia taitoja monipuolisesti oma ikä ja kehitystaso huomioiden. Kuvio 1. Kehityksen portaat. EDUSTUSJOUKKUE A-JUNIORIT 19-vuotiaat B-JUNIORIT 16-vuotiaat C-JUNIORIT 14-vuotiaat D-JUNIORIT 12-vuotiaat E-JUNIORIT 10-vuotiaat F-JUNIORIT 8-vuotiaat LENTOPALLOKOULU 6-vuotiaat Kuvio 1. Kehityksen portaat Kehityksen portaat (kuvio 1) ovat suuntaviiva jokaisen pelaajan kehittymiselle. 10

11 Seura haluaa antaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden kehittyä omien urheilutavoitteiden mukaisesti. Pelaaja voi taitotason ollessa riittävä osallistua alue- ja maajoukkuetoimintaan, sekä hakea Turun Aurajoen urheilulukioon. Toisaalta pelaajalle annetaan mahdollisuus myös kilpaurheilun sijasta harrastelentopalloiluun. Lapsen ja nuoren muita liikuntaharrastuksia pidetään tärkeinä ja niihin suhtaudutaan positiivisesti. 4.3 Taloudelliset Taloudellinen tilanne on pyrittävä hoitamaan niin, että hyvät edellytykset laadukkaaseen toimintaan säilyvät. Jaoston kausimaksu kattaa vain osan toiminnassa syntyvistä kuluista. Talous pyritään pi-tämään tasapainossa talkoilla joihin kaikkien vanhempien toivomme osallistuvan. 4.4 Viihtyisyys ja ilmapiiri Viihtyisä ilmapiiri saavutetaan palkitsemalla pelaajia ja valmentajia ja kiittämällä vanhempia toimintaan osallistumisesta. Toiminta pyritään säilyttämään lapsilähtöisenä. Tarvittaessa käytetään Onni Lentis tiimiä viihtyisyyden ja ilmapiirin parantamiseksi. 4.5 Yhteiskunnalliset Pyrimme pitämään lapset ja nuoret terveen harrastuksen parissa. Tavoitteena on tehdä hyvää yhteistyötä kaupunkien, kuntien ja yritysten kanssa. 11

12 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET 5.1Toiminnan tarkoitus Lentopallojaoston tehtävänä on liikuttaa mahdollisimman monia lapsia ja nuoria hyvän harrastuksen parissa. Jaoston tehtävät esitetään kohdassa organisaatio. Jaosto laatii vuosittain talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen seuran johtokunnan hyväksyttäväksi. 5.2 Nuorisotoiminta Lentopallokoulu mahdollistaa joka vuosi uuden ikäryhmän muodostamisen. Kaikki nuoret pelaajat koulutetaan tuomari- ja kirjuritehtäviin. 5.3 Aikuistoiminta Aikuisten joukkueet mahdollistavat yli-ikäisten juniorien peliuran jatkumisen. 5.4 Harrasteliikunta Lentis-Pomppis antaa kaiken ikäisille ja -tasoisille pelaajille mahdollisuuden liikkua hyvässä seurassa. Tarjoamme tarpeen mukaan myös juniori-ikäisille pelaajille kilpaliikunnan sijasta harrasteliikuntamahdollisuuden. 12

13 5.5 Varainhankinta ja talkootoiminta Pääsiäiskassia myymällä pelaajilla on mahdollisuus rahoittaa Power Cup matka. Vuosittainen kausijulkaisu on yksi merkittävimmistä tulonlähteistämme. Turnausten järjestely- ja kanttiinitoiminta vaatii pelaajien vanhempien aktiivisuutta. 5.6 Talousasiat Jaoston vuosittain laatima talousarvio pohjautuu seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ja vaatii seuran johtokunnan hyväksynnän. Jaoston huolellinen kirjanpito helpottaa seuraavan vuoden talousarvion laatimista Sarja-, lisenssi- ja kausimaksut Jaosto maksaa kaikki joukkueiden sarja- ja turnausmaksut. Lentopalloliiton sarjoihin osallistuvalla on oltava pelaajalisenssi ja voimassa oleva vakuutus. Vakuutusta ei tarvitse hankkia jos pelaajalla on oma vakuutus joka kattaa harjoitus- ja kilpailutilanteet. Pelaaja maksaa itse oman lisenssin ja vakuutuksen. Jaosto lunastaa ensin lisenssit ns. Nippulisenssinä ja laskuttaa sen jälkeen pelaajaa. Vanhemmilla ikäluokilla (C-, B- ja A-ikäiset) lisäkustannuksia saattaa tulla etenkin kevätkaudella, jolloin joukkueet mahdollisesti jatkavat SM-sarjassa. Tuolloin matkakustannusten noustessa tulee toimintalinjan kohdan mukaiset lisäkustannukset. 13

14 Sarjataso Vakuutus Lentopalloliiton lisenssi LTU:n jäsenmaksu Syksyn kausimaksu Yhteensä Yhteensä vakuutustodistuk sella Seuran perhemaksun maksaneet Kevään kausimaksu Kauden lisenssi- ja kausimaksut koostuvat seuraavasti: Naiset 3-sarja 16,00 21,00 10,00 40,00 87,00 71,00-10,00 40,00 A-nuoret( ) 95,00 56,00 10,00 40,00 201,00 106,00-10,00 40,00 -nuoret ,00 50,00 10,00 40,00 175,00 100,00-10,00 40,00 -nuoret ,00 50,00 10,00 40,00 140,00 100,00-10,00 40,00 inilisenssi ,00 38,00 6,00 40,00 100,00 84,00-6,00 40,00 F-lisenssi ( ,00 17,00 6,00 30,00 67,00 53,00-6,00 0,00 Lentopallokoulu(05-) 4,00 0 6,00 30,00 40,00 36,00-6,00 0, Peliasut ja -kassit Jaosto lainaa kaikki peliasut ja D-ikäisestä alkaen pelikassit pelaajien käyttöön. 14

15 5.6.3 Matkakustannukset Jos turnaus vaatii yöpymisen, kustannukset maksaa pelaaja. Jos matkaa pelipaikalle on alle 100km, joukkue jakaa kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään pikkubussilla pelaajat jakavat auton vuokran keskenään. Polttoaineen osuuden maksaa seura. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään omilla autoilla seura maksaa ajopäiväkirjan mukaisen korvauksen 0,25 jokaiselta kilometriltä. Kustannuksista seura maksaa 50 % ja pelaajat jakavat 50 % keskenään. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään tilausajolla tai julkisella kulkuneuvolla seura maksaa 35 % kustannuksista ja loppu jaetaan pelaajien kesken. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Turnauksen matkantasauslaskelmat otetaan huomioon kustannusten jakamisessa! Julkisella kulkuneuvolla matkustettaessa valmentajien matkakulut kuuluvat jaettaviin kustannuksiin! Koulutus- ja edustustehtäväkustannukset Jaosto maksaa valmentajien kouluttautumisen 100%:sti. Kustannusten maksuun kuuluu matkat, ruokailut, majoitus ja itse koulutus. Jaosto avustaa 30% osuudella Suomea, aluetta tai liittoa edustamaan kutsutun pelaajan valmennus- ja pelimatkoista koituvissa kustannuksissa. 15

16 5.7 Onni Lentis Ongelmatilanteiden Nitistämisohjelma, jonka tarkoituksena on välitön ja ennaltaehkäisevä toiminta jaoston ja joukkueiden sisällä. Ohjelma on suunnattu lähinnä kasvatusarvojen ongelmatilanteita varten, esim. kiusaaminen, mutta sen avulla voidaan keskittyä myös muihin seuratoiminnan ongelmakohtiin. Ohjelmalla on sekä vuosittaisia että kohdennettuja toimenpiteitä. Vuosittaisiin toimenpiteisiin kuuluu kysely vanhemmille, tiedote vanhemmille ja vanhempainilta, joka useimmiten järjestetään yhdessä Pelisääntökeskustelun kanssa. Kohdennettuja toimenpiteitä puolestaan ovat seulonta, selvittämiskeskustelut ja seuranta. Ongelmatilanteissa toimii kohdennettu Onni Lentis tiimi, johon kuuluu kasvatusalan osaajia. Tarvittaessa ongelmatilanteisen ratkaisuun osallistuu myös valmentaja ja vanhemmat. Liite Palkitseminen Jaosto palkitsee vuosittaisessa joulujuhlassa tärkeimmät sponsorit ja tukijat valitsemallaan tavalla. Jaosto palkitsee vuosittaisessa joulujuhlassa jokaisesta joukkueesta yhden pelaajan valitsemien kriteeriensä pohjalta. Kevään päätöstapahtumassa palkitaan seuraavasti: o Vuoden Juniorivalmentaja kiertopalkinto o 5 10 vanhempaa erilaisin ansioin o Valmentajat ja huoltajat o Kauden yllättäjät ja edistyjät(2 kpl) o Tarvittaessa muita palkintoja, esimerkiksi tietyn joukkueen, pelaajan tai valmentajan erityisen hyvä saavutus 16

17 Jaosto palkitsee pelaajan, joka on kutsuttu maajoukkue- tai aluejoukkuetapahtumaan, maksamalla 30% kustannuksista. Jaosto palkitsee kouluttautuvat valmentajat maksamalla koulutuksen kustannukset 100%:sti. 6 ORGANISAATIO Littoisten Työväen Urheilijat on yleisseura, jonka toimintaa ohjaa seuran johtokunta. Lentopallojaosto valitaan johtokunnan hyväksynnällä syksyisin seuraavaksi tulevaksi toimikaudeksi. LTU:n JOHTOKUNTA LENTOPALLOJAOSTO Puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja nuorisovastaava, valmennuspäällikkö, muut NUORISO- LENTOPALLO jäsenet AIKUISTEN SARJAT Joukkueiden toimihenkilöt: Valmentajat, huoltajat, pelaajat, vanhemmat. Kuvio2. Organisaatiokaavio 6.1 Lentopallojaosto Lentopallojaoston tehtävät Suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Organisoida ja johtaa toimintojen toteutusta. 17

18 Laatii talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Pitää yhteyttä jäsenistöön, johtokuntaan, alueelle, liittoon ja muihin sidosryhmiin. Harjoittaa yhteistoimintaa seuran muiden jaostojen kanssa. Varaa toimintatilat ja jakaa käyttövuorot. Valmennustarpeen kartoitus. Jakaa tieto alueen ja liiton valmentajakoulutuksista. Tekee ehdotuksen pelaajien ja valmentajien palkitsemisesta. Kausijulkaisun painatus. Täyttää lomakkeet seuratoiminnan laatuarviointia varten. Pitää huolen pallo-, peliasu-, ensiapu- ja kassihankinnoista Puheenjohtajan tehtävät Kokousten ja palaverien johtaminen. Jaoston toiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Jaoston edustaminen lentopalloliittoon ja alueeseen. 18

19 6.1.3 Sihteerin tehtävät Edustaa lentopallojaoston seuran johtokunnassa. Kokouskutsun ja esityslistan laatiminen. Pöytäkirjan laatiminen Taloudenhoitajan tehtävät Pyrkiä pitämään tulot ja menot tasapainossa Nuorisovastaavan tehtävät Pyrkii luomaan hyvät ja tasapuoliset harjoitusmahdollisuudet joukkueille. Hoitaa Nippulisenssinä liiton sarjojen peliluvat. Pitää huolen, että kaikissa joukkueissa on koulutettu ja osaava valmennus. Pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin ja muihin sidosryhmiin. Hoitaa jaoston ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen. Laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman. Valmistaa kausiohjelmalehtisen painokuntoon. 19

20 Hoitaa ennen kauden alkua pelaajien lisenssit, vakuutuksen ja kausimaksut. Pitää yhteyttä muihin urheiluseuroihin ja muihin yhteistyötahoihin. Hoitaa sarjailmoittautumiset, salivuorot, toimitsijat, kilpailun koordinoinnin. Toimii yhteydessä liittoon, alueeseen ja seuraan jaoston nuorisoasioissa. Osallistuu tai hankkii osallistujan jaoston muista toimijoista valtakunnalliseen Sinettiseminaariin, sekä Lentopalloliiton omiin sinettiseuratapaamisiin Valmennuspäällikön tehtävät Kutsuu koolle valmentajakerhon vähintään syys- ja kevätkauden alussa. Valvoo, että joukkueissa toteutetaan ikäkauden ja tason mukaista harjoittelua. Tuo valmentajien tietoisuuteen seuran omia valmennuksen linjauksia käytännön tasolle. Pitää huolta, että valmennusmateriaalia ja välineitä on riittävästi valmentajien käytössä. Järjestää tarvittaessa koulutusta ja auttaa konkreettisesti joukkueiden valmentajia, esimerkiksi harjoitus- ja vuosisuunnitelmien laadinta, harjoitusten pito, yksittäisten harjoitteiden suunnittelu kohdennettuun teemaan liittyen. Toimii yhteistyössä lähialueiden koulujen kanssa. Antaa omaa osaamistaan kouluille opettajille koululentopallon ideoinnissa, sekä konkreettisesti tuntien pidossa. 20

21 6.1.6 Jaoston muiden jäsenten tehtävät Jaoston kokouksiin aktiivinen osallistuminen. Toimintaehdotusten esiin tuominen, kehittäminen ja tarkastelu. 6.2 Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät Valmentajan tehtävät Tekee ja toteuttaa valmennussuunnitelman. Nimeää ja peluuttaa omaa joukkuettaan. Johtaa sekä harjoitus- että ottelutilanteet. Toimii joukkueen kotiturnausten järjestäjänä. Jakaa kuljetus- ja kanttiinivuorot vanhemmille. Hoitaa pelaajien ilmoittamisen aluejoukkueiden valintaleireille. Pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin. Pitää huolta omasta kouluttautumisestaan ja valmentajana kehittymisestään sekä seuran sisäisten että ulkopuolisten koulutusten kautta. Sitoutuu noudattamaan seuran ja toimintalinjan luomia sääntöjä ja toimintaohjeita. Sitoutuu noudattamaan jaoston omaa valmennusten linjausta. 21

22 Läsnäolovelvollisuus valmentajakerhon palaverissa Läsnäolovelvollisuus joukkueen harjoituksissa ja otteluissa Huoltajan tehtävät Vastaa joukkueen pelivarusteista, niiden kunnosta, hankkimispyynnön toimittamisesta jaostoon ja asujen kierrättämisestä. Huolehtii ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta. Läsnäolovelvollisuus joukkueen otteluissa Pelaajien tehtävät Sitoutuu noudattamaan joukkueen laatimia Pelisääntöjä. Sitoutuu noudattamaan seuran ja jaoston yleisiä toimintaohjeita. On velvollinen käymään tuomarikoulutuksen ja toimimaan nuorempien junioreiden toimitsijatehtävissä Vanhempien tehtävät Huolehtii pelaajien kuljettamisesta vierasturnauksiin valmentajan ohjeen mukaisesti. Hoitaa joukkueen kotiturnauksiin kanttiinin. Suorittaa mainosten kerääminen jaoston kausijulkaisuun ja osallistuu muuhun jaoston järjestämään talkootoimintaan. 22

23 7 OPERAATIO PELISÄÄNNÖT Yhdessä asioista keskustelemalla ja sopimalla laadimme yhteiset pelisäännöt, johon lasten vanhemmat ja joukkueen vastuuhenkilöt ovat sitoutuneet. Lasten ja valmentajien keskustelussa sovitaan pelisäännöt, joista jokainen lapsi saa oman huoneentaulun kotiin vietäväksi. Valmentajien ja vanhempien keskustelussa sovitaan pelisäännöt, joiden avulla aikuiset voivat olla lasten urheiluharrastuksen tukijoita ja kannustajia. Ennen valmentajien ja vanhempien keskustelua, jaetaan ennakkokysely Pelisääntökeskustelua varten. C-, D-, E- ja F-ikäiset sopivat yhteisesti pelisäännöistä aina kauden alkaessa sekä valmentajien ja pelaajien että valmentajien ja vanhempien keskusteluissa. B- ja A-ikäiset sopivat oman joukkueensa pelisäännöistä aina kauden alkaessa valmentajien ja pelaajien yhteisessä keskustelussa. Pelisäännöt toimitamme lentopalloliiton ohjeita noudattaen Nuoreen Suomeen. Jaoston toimintalinja esitellään pelisääntökokouksessa. 8 SEURAN TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT Seuran muut toimintamuodot ovat jalkapallo, hiihto, jumppa ja veteraanitoiminta. Seuran yksi varainhankintamuoto on Littoisten työväentalon vuokraus. 23

24 9 TIEDOTTAMINEN Seuran sähköinen tiedottaminen tapahtuu osoitteessa Lentopallojaosto tiedottaa asioistaan myös joukkueiden omilla sähköpostilistoilla. Joukkueet tiedottavat joukkueen omista asioistaan myös joukkueblogien kautta Internetissä, sekä seuran Internet-sivuilla. Syksyisin viemme tietoa kouluihin ja pyrimme samalla esittelemään toimintaamme. TERVETULOA HYVÄÄN SEURAAN JOSSA KAIKKI PELAA! 24

25 Liite1 Onni Lentis ONgelmatilanteiden NItistäminen toimintamalli erityisesti kasvatusarvojen ongelmatilanteita varten toimenpiteet voivat kohdistua myös monipuolisesti eri ongelmatilanteisiin vuosittaiset ja kohdennetut toimenpiteet oma toimintatiimi, Onni Lentis tiimi 25

26 Vuosittaiset toimenpiteet Kysely vanhemmille ja pelaajille Tiedote vanhemmille Vanhempainilta Pelisääntöjen luominen jokaiselle joukkueelle Kohdennetut toimenpiteet Seulonta Selvittämiskeskustelut Seuranta 26

27 Toimintatiimi, Onni Lentis tiimi Jäsenet: nuorisovastaava Olli Kaunonen valmennuspäällikkö Mari Kaunonen (lapsi- ja perhetyön perustutkinto, kasvatustieteen pääaineena opiskelija) jäsen Jaana Vaitinen, lastentarhan opettaja jäsen Asta Saariainen, (TUEXI-vapaaehtoistoiminnan toimihenkilö) Onni Lentis tiimi toimii kohdennetuissa toimenpiteissä yhdessä ongelmatilanteiden osapuolten kanssa (myös mahdollinen valmentaja mukana) Onni Lentis tiimi kokoontuu ongelmatilanteissa, jotka eivät ole löytäneet ratkaisua, vaan jatkuvat ilman positiivista muutosta. 27

28 Ongelmatilanteen selvittämisprosessin kulku Onni Lentis tiimi kokoontuu yhdessä ongelmatilanteen osapuolten kanssa seulontalomakkeen laadinta (lomake1) Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen toimintaohjeiden laadinta (lomake2) Seurantakeskustelu seurantalomakkeen laadinta (lomake3) 28

29 Lomake 1. Seulonta 1. Päivämäärä, jolloin ongelmatilanne ilmeni 2. Henkilö, jolle ongelmatilanteesta ensin ilmoitettiin 3. Mistä ongelmatilanteesta on kysymys: Kiusaaminen Muu, mikä? 4. Ongelmatilanteen osapuolet: 5. Millainen ongelmatilanne on? Kuvaile konkreettisin esimerkein. 6. Tapausta koskeva päätös Ohjataan Onni Lentis tiimille Edellyttää muita toimenpiteitä, mitä? 29

30 Lomake 2 Toimintaohjeet 1. Toimintaohjeita laadintaa osallistuvat osapuolet: 2. Minkälaisia ongelmatilanteen toimintaohjeita osapuolet tuovat esille? 3. Mitkä toimintamallit Onni Lentis tiimi ja muut osapuolet päättävät ottaa ratkaisumuodoiksi? 4. Millä aikataululla ratkaisumuodot tulee olla käytössä systemaattisesti? Välittömästi mennessä 5. Toimintaohjeiden laadintaan osallistuvien henkilöiden suostumus noudattaa toimintaohjeita: nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys 30

31 Lomake 3 Seuranta 1. Päivämäärä: 2. Ongelmatilanne on ratkaistu vaatii lisätoimenpiteitä Lisätietoja ongelmatilanteen ratkaisemisesta: 3. Mahdolliset jatkotoimenpiteet: 4. Muistiinpanoja ja lisätietoja: 31

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

Toimintalinja 14.11.2013

Toimintalinja 14.11.2013 Toimintalinja 14.11.2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 VISIO...5 3 ARVOT...6 3.1 Toisten huomioonottaminen...6 3.2 Vastuullisuus...6 3.3 Tasa-arvoisuus...6 3.4 Terveellisten elämäntapojen tukeminen...7 3.5

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin.

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin. Koijärven Kunnon toimintalinja (22.8.2017 VPH) 1. Toiminta-ajatus Koijärven Kunto ry (KOIKU) on, vuonna 1937 perustettu, lentopalloon ja beach-volleyhin erikoistunut yleisseura. KOIKU tarjoaa lentopallon

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Versio 11.10.2013 Kausimaksut Kausimaksu peritään kaikilta säännöllisesti harjoituksissa käyviltä henkilöiltä alla olevan taulukon mukaan. Kausimaksun lisäksi jokaiselta

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Ikä Lajiharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteen kehittyminen 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-> Laji% 10 10 20 30 40 50 60 70 Fysiikka%

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Kausi Säännöt / ohjeet

Kausi Säännöt / ohjeet Kausi 2016-2017 Säännöt / ohjeet Versio 5.9.2016 Kausimaksut Kausimaksu peritään kaikilta säännöllisesti harjoituksissa käyviltä henkilöiltä alla olevan taulukon mukaan. Miesten ja naisten 2-sarja Kilpailutoimintaan

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimintalinja Lentopallojaosto

Toimintalinja Lentopallojaosto Toimintalinja Lentopallojaosto 2010-2012 Sisällys: 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Toiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatavat 4.1 Lentopallojaoston muodostus 4.2 Valmentaja 4.2.1 Oikeudet 4.2.2

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2014-2015

KAUSIJULKAISU 2014-2015 KAUSIJULKAISU 2014-2015 www.salibandy.ols.fi TERVETULOA MUKAAN OLS-SALIBANDYN TOIMINTAAN! OULUN LUISTINSEURA Oulun Luistinseura (OLS) on perustettu vuonna 1880. Toiminnassa olevista palloiluseuroista OLS

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 13.1.2011 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat Joukkueenjohtajan vastuut Joukkueenjohtajan vastuulla on huolehtia toimenkuvakartassa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta vuosikellon tai seuran johdon erikseen määrittelemien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 30.9.2010 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet...

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot