TOIMINTALINJA. Littoisten Työväen Urheilijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTALINJA. Littoisten Työväen Urheilijat"

Transkriptio

1 TOIMINTALINJA Littoisten Työväen Urheilijat

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ VISIO EETTISYYS Tasa-arvo Vastuullisuus Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus Dopingin vastaisuus Terveellisten elämäntapojen tukeminen TAVOITTEET Kasvatukselliset Urheilulliset Taloudelliset Viihtyisyys ja ilmapiiri Yhteiskunnalliset KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET Toiminnan tarkoitus Nuorisotoiminta Aikuistoiminta Harrasteliikunta Varainhankinta ja talkootoiminta Talousasiat Sarja-, lisenssi- ja kausimaksut Peliasut ja -kassit Matkakustannukset Koulutus- ja edustustehtäväkustannukset Onni Lentis Palkitseminen

3 6 ORGANISAATIO Lentopallojaosto Lentopallojaoston tehtävät Puheenjohtajan tehtävät Sihteerin tehtävät Taloudenhoitajan tehtävät Nuorisovastaavan tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Jaoston muiden jäsenten tehtävät Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät Valmentajan tehtävät Huoltajan tehtävät Pelaajien tehtävät Vanhempien tehtävät OPERAATIO PELISÄÄNNÖT SEURAN TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT TIEDOTTAMINEN LIITTEET Liite

4 1 YLEISTÄ Littoisten Työväen Urheilijat on vuonna 1932 perustettu yleisseura. Lentopallo on tullut mukaan seuran toimintaan vuonna Tänä päivänä lentopallossa on ryhmiä esikouluikäisistä aina aikuisiin ja harrastajiin asti. Lajin parissa palloilee seurassa vuosittain noin 140 pelaajaa. LTU:n lentopallojaosto luokiteltiin Sinetin arvoiseksi vuonna Jaoston tavoitteena on liikuttaa mahdollisimman montaa lasta ja nuorta. LTU yleisseurana tajoaa siihen monipuolisen mahdollisuuden. Jaosto pyrkii vastaamaan nuorten liikunnan tarpeeseen yhteiskunnan ja lasten vanhempien panostuksen vähentyessä. Vuosittain päivittyvään lentopallojaoston toimintalinjaan on mahdollisuus tutustua seuran kotisivuilla. 4

5 2 VISIO Haluamme säilyttää vankan aseman nuorten liikuttajana omalla toimialueella ja pyrkiä pitämään talouden tasapainossa sekä ylläpitämään lämpimät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Pyrimme tekemään mahdolliseksi sen, että pelaajilla olisi mahdollisuus edustaa omaa seuraansa 2-sarjan joukkueessa. Seurayhteistyöllä tavoitteena on saada Turun alueelle naisten 1-sarjan joukkue ja poikajunioreista koostuva yläsarjan joukkue. 5

6 3 EETTISYYS 3.1 Tasa-arvo Jokaisella aktiivisella harrastajalla on mahdollisuus osallistua peleihin ja turnauksiin tasoaan vastaavassa ryhmässä. Pelaajille annetaan tasapuolisesti peliaikaa erityisesti F-, E- ja D-ikäluokissa. Jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä sekä innostetaan nauttimaan liikkumisesta. 3.2 Vastuullisuus Toiminnalle muodostetut rajat ja säännöt kertovat lapsille ja nuorille toiminnan vastuullisuudesta. Toiminta ja seuran aikuiset luovat fyysisesti ja henkisesti turvallisen ilmapiirin ja ympäristön. Kaikilla ryhmillä on asiansa osaavat vetäjät joille järjestetään säännöllisesti koulutusta. Valmentajien määrää lisätään harjoitusryhmien kasvaessa liian suuriksi. Harjoituksista kehitetään monipuolisia siten, että ne tukevat lapsen fyysistä ja henkistä kehitystä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Jaosto huolehtii siitä, että valmentajilla on riittävän hyvät olosuhteet ja puitteet sekä taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa tehtäväänsä. 6

7 3.3 Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan oikeudenmukaisesti. Opetetaan lapsia ja nuoria rehellisyyteen, jonka esimerkkinä valmentajat ja ohjaajat toimivat. 3.4 Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus Harrastustoiminnalla pyritään edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä. Joukkueiden sisällä suvaitaan erilaisuus ja pidetään sitä rikkautena. 3.5 Dopingin vastaisuus Doping ei kuulu urheiluun ja liikuntaan Nuorille kerrotaan dopingsäännöistä ja niiden rikkomisen seuraamuksista. 3.6 Terveellisten elämäntapojen tukeminen Lentopalloharrastus tukee lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Valmentajien ja ohjaajien tulee omalla esimerkillään antaa malli hyvistä elämäntavoista. Lapselle ja nuorelle annetaan konkreettisia ohjeita ruokailun, harjoittelun ja unen rytmityksestä. 7

8 Myös vanhempia tiedotetaan terveellisten elämäntapojen tukemisesta. Seura mahdollistaa kilpaurheilun lisäksi myös kunto- ja terveysliikunnan ryhmät. Seuran edustustehtävissä sekä valmentajilla, pelaajilla että huoltojoukoilla on 0- toleranssi alkoholin, nuuskan ja huumeiden suhteen. Täysi-ikäisten valmentajien tupakointi suoritetaan riittävän kaukana urheiluhallin läheisyydestä. 8

9 4 TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset Tärkein tavoitteemme on auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan itseään arvostaviksi, vaikeudet voittaviksi, yhteistyökykyisiksi ihmisiksi, jotka aikuisina kykenisivät hyvään ja täysi-painoiseen elämään. Lentopalloharrastus liitetään osaksi lapsen kasvua. Lapset ja nuoret ohjataan turvallisesti kohtaamaan uusia haasteita sekä itsenäisesti että ohjauksessa, esimerkiksi voittaminen ja häviäminen. Lentopalloharrastuksen kautta pyrimme myös kehittämään lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja esimerkiksi pari- ja ryhmätehtävien kautta. Vastuullisuuden tavoite lapsen ja nuoren ikä huomioon ottaen. Lapselle ja nuorelle voidaan antaa vastuullisia tehtäviä, jotka hänen ikäkaudelleen ovat sopivia. Esimerkiksi pallojen kerääminen pallokoriin tai nuorempien joukkueiden kotiturnausten toimitsijatehtävät. Lapsille ja nuorille korostetaan joukkueen yhteistoimintaa. Yhdessä saavutetut onnistumiset ja epäonnistumiset ovat koko joukkueen yhteisiä. Valmentajat ohjaavat nuoria kasvatuksellisten toimintamenetelmien kautta, esimerkiksi erilaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutilanteet. Kasvatukselliset tavoitteet asetetaan vähintään samalle tasolle taitotavoitteiden kanssa. Ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja ne selvitetään Onni Lentis-ryhmässä. Vanhempia kannustetaan keskustelemaan valmentajien kanssa lasta koskevista asioista ja mahdollisista ongelmista. Ongelmat ratkaistaan heti ja niistä tiedotetaan vanhemmille. 9

10 Urheilulukio Maajoukkuetoiminta Aluejoukkuetoiminta 4.2 Urheilulliset A-, B- ja C-ikäiset asettavat tavoitteensa aina ennen sarjakauden alkua. D-ikäisissä ja sitä nuoremmissa joukkueissa keskitytään tulosten sijaan reiluun peluuttamiseen ja liikunnan ilon luomiseen. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus kehittää omia liikunnallisia taitoja monipuolisesti oma ikä ja kehitystaso huomioiden. Kuvio 1. Kehityksen portaat. EDUSTUSJOUKKUE A-JUNIORIT 19-vuotiaat B-JUNIORIT 16-vuotiaat C-JUNIORIT 14-vuotiaat D-JUNIORIT 12-vuotiaat E-JUNIORIT 10-vuotiaat F-JUNIORIT 8-vuotiaat LENTOPALLOKOULU 6-vuotiaat Kuvio 1. Kehityksen portaat Kehityksen portaat (kuvio 1) ovat suuntaviiva jokaisen pelaajan kehittymiselle. 10

11 Seura haluaa antaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden kehittyä omien urheilutavoitteiden mukaisesti. Pelaaja voi taitotason ollessa riittävä osallistua alue- ja maajoukkuetoimintaan, sekä hakea Turun Aurajoen urheilulukioon. Toisaalta pelaajalle annetaan mahdollisuus myös kilpaurheilun sijasta harrastelentopalloiluun. Lapsen ja nuoren muita liikuntaharrastuksia pidetään tärkeinä ja niihin suhtaudutaan positiivisesti. 4.3 Taloudelliset Taloudellinen tilanne on pyrittävä hoitamaan niin, että hyvät edellytykset laadukkaaseen toimintaan säilyvät. Jaoston kausimaksu kattaa vain osan toiminnassa syntyvistä kuluista. Talous pyritään pi-tämään tasapainossa talkoilla joihin kaikkien vanhempien toivomme osallistuvan. 4.4 Viihtyisyys ja ilmapiiri Viihtyisä ilmapiiri saavutetaan palkitsemalla pelaajia ja valmentajia ja kiittämällä vanhempia toimintaan osallistumisesta. Toiminta pyritään säilyttämään lapsilähtöisenä. Tarvittaessa käytetään Onni Lentis tiimiä viihtyisyyden ja ilmapiirin parantamiseksi. 4.5 Yhteiskunnalliset Pyrimme pitämään lapset ja nuoret terveen harrastuksen parissa. Tavoitteena on tehdä hyvää yhteistyötä kaupunkien, kuntien ja yritysten kanssa. 11

12 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET 5.1Toiminnan tarkoitus Lentopallojaoston tehtävänä on liikuttaa mahdollisimman monia lapsia ja nuoria hyvän harrastuksen parissa. Jaoston tehtävät esitetään kohdassa organisaatio. Jaosto laatii vuosittain talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen seuran johtokunnan hyväksyttäväksi. 5.2 Nuorisotoiminta Lentopallokoulu mahdollistaa joka vuosi uuden ikäryhmän muodostamisen. Kaikki nuoret pelaajat koulutetaan tuomari- ja kirjuritehtäviin. 5.3 Aikuistoiminta Aikuisten joukkueet mahdollistavat yli-ikäisten juniorien peliuran jatkumisen. 5.4 Harrasteliikunta Lentis-Pomppis antaa kaiken ikäisille ja -tasoisille pelaajille mahdollisuuden liikkua hyvässä seurassa. Tarjoamme tarpeen mukaan myös juniori-ikäisille pelaajille kilpaliikunnan sijasta harrasteliikuntamahdollisuuden. 12

13 5.5 Varainhankinta ja talkootoiminta Pääsiäiskassia myymällä pelaajilla on mahdollisuus rahoittaa Power Cup matka. Vuosittainen kausijulkaisu on yksi merkittävimmistä tulonlähteistämme. Turnausten järjestely- ja kanttiinitoiminta vaatii pelaajien vanhempien aktiivisuutta. 5.6 Talousasiat Jaoston vuosittain laatima talousarvio pohjautuu seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ja vaatii seuran johtokunnan hyväksynnän. Jaoston huolellinen kirjanpito helpottaa seuraavan vuoden talousarvion laatimista Sarja-, lisenssi- ja kausimaksut Jaosto maksaa kaikki joukkueiden sarja- ja turnausmaksut. Lentopalloliiton sarjoihin osallistuvalla on oltava pelaajalisenssi ja voimassa oleva vakuutus. Vakuutusta ei tarvitse hankkia jos pelaajalla on oma vakuutus joka kattaa harjoitus- ja kilpailutilanteet. Pelaaja maksaa itse oman lisenssin ja vakuutuksen. Jaosto lunastaa ensin lisenssit ns. Nippulisenssinä ja laskuttaa sen jälkeen pelaajaa. Vanhemmilla ikäluokilla (C-, B- ja A-ikäiset) lisäkustannuksia saattaa tulla etenkin kevätkaudella, jolloin joukkueet mahdollisesti jatkavat SM-sarjassa. Tuolloin matkakustannusten noustessa tulee toimintalinjan kohdan mukaiset lisäkustannukset. 13

14 Sarjataso Vakuutus Lentopalloliiton lisenssi LTU:n jäsenmaksu Syksyn kausimaksu Yhteensä Yhteensä vakuutustodistuk sella Seuran perhemaksun maksaneet Kevään kausimaksu Kauden lisenssi- ja kausimaksut koostuvat seuraavasti: Naiset 3-sarja 16,00 21,00 10,00 40,00 87,00 71,00-10,00 40,00 A-nuoret( ) 95,00 56,00 10,00 40,00 201,00 106,00-10,00 40,00 -nuoret ,00 50,00 10,00 40,00 175,00 100,00-10,00 40,00 -nuoret ,00 50,00 10,00 40,00 140,00 100,00-10,00 40,00 inilisenssi ,00 38,00 6,00 40,00 100,00 84,00-6,00 40,00 F-lisenssi ( ,00 17,00 6,00 30,00 67,00 53,00-6,00 0,00 Lentopallokoulu(05-) 4,00 0 6,00 30,00 40,00 36,00-6,00 0, Peliasut ja -kassit Jaosto lainaa kaikki peliasut ja D-ikäisestä alkaen pelikassit pelaajien käyttöön. 14

15 5.6.3 Matkakustannukset Jos turnaus vaatii yöpymisen, kustannukset maksaa pelaaja. Jos matkaa pelipaikalle on alle 100km, joukkue jakaa kustannukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään pikkubussilla pelaajat jakavat auton vuokran keskenään. Polttoaineen osuuden maksaa seura. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään omilla autoilla seura maksaa ajopäiväkirjan mukaisen korvauksen 0,25 jokaiselta kilometriltä. Kustannuksista seura maksaa 50 % ja pelaajat jakavat 50 % keskenään. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Jos matkaa pelipaikalle on yli 100km ja matka tehdään tilausajolla tai julkisella kulkuneuvolla seura maksaa 35 % kustannuksista ja loppu jaetaan pelaajien kesken. Jaetuista kustannuksista kahdessa joukkueessa pelaava saa vielä 10 % alennuksen. Turnauksen matkantasauslaskelmat otetaan huomioon kustannusten jakamisessa! Julkisella kulkuneuvolla matkustettaessa valmentajien matkakulut kuuluvat jaettaviin kustannuksiin! Koulutus- ja edustustehtäväkustannukset Jaosto maksaa valmentajien kouluttautumisen 100%:sti. Kustannusten maksuun kuuluu matkat, ruokailut, majoitus ja itse koulutus. Jaosto avustaa 30% osuudella Suomea, aluetta tai liittoa edustamaan kutsutun pelaajan valmennus- ja pelimatkoista koituvissa kustannuksissa. 15

16 5.7 Onni Lentis Ongelmatilanteiden Nitistämisohjelma, jonka tarkoituksena on välitön ja ennaltaehkäisevä toiminta jaoston ja joukkueiden sisällä. Ohjelma on suunnattu lähinnä kasvatusarvojen ongelmatilanteita varten, esim. kiusaaminen, mutta sen avulla voidaan keskittyä myös muihin seuratoiminnan ongelmakohtiin. Ohjelmalla on sekä vuosittaisia että kohdennettuja toimenpiteitä. Vuosittaisiin toimenpiteisiin kuuluu kysely vanhemmille, tiedote vanhemmille ja vanhempainilta, joka useimmiten järjestetään yhdessä Pelisääntökeskustelun kanssa. Kohdennettuja toimenpiteitä puolestaan ovat seulonta, selvittämiskeskustelut ja seuranta. Ongelmatilanteissa toimii kohdennettu Onni Lentis tiimi, johon kuuluu kasvatusalan osaajia. Tarvittaessa ongelmatilanteisen ratkaisuun osallistuu myös valmentaja ja vanhemmat. Liite Palkitseminen Jaosto palkitsee vuosittaisessa joulujuhlassa tärkeimmät sponsorit ja tukijat valitsemallaan tavalla. Jaosto palkitsee vuosittaisessa joulujuhlassa jokaisesta joukkueesta yhden pelaajan valitsemien kriteeriensä pohjalta. Kevään päätöstapahtumassa palkitaan seuraavasti: o Vuoden Juniorivalmentaja kiertopalkinto o 5 10 vanhempaa erilaisin ansioin o Valmentajat ja huoltajat o Kauden yllättäjät ja edistyjät(2 kpl) o Tarvittaessa muita palkintoja, esimerkiksi tietyn joukkueen, pelaajan tai valmentajan erityisen hyvä saavutus 16

17 Jaosto palkitsee pelaajan, joka on kutsuttu maajoukkue- tai aluejoukkuetapahtumaan, maksamalla 30% kustannuksista. Jaosto palkitsee kouluttautuvat valmentajat maksamalla koulutuksen kustannukset 100%:sti. 6 ORGANISAATIO Littoisten Työväen Urheilijat on yleisseura, jonka toimintaa ohjaa seuran johtokunta. Lentopallojaosto valitaan johtokunnan hyväksynnällä syksyisin seuraavaksi tulevaksi toimikaudeksi. LTU:n JOHTOKUNTA LENTOPALLOJAOSTO Puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja nuorisovastaava, valmennuspäällikkö, muut NUORISO- LENTOPALLO jäsenet AIKUISTEN SARJAT Joukkueiden toimihenkilöt: Valmentajat, huoltajat, pelaajat, vanhemmat. Kuvio2. Organisaatiokaavio 6.1 Lentopallojaosto Lentopallojaoston tehtävät Suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Organisoida ja johtaa toimintojen toteutusta. 17

18 Laatii talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Pitää yhteyttä jäsenistöön, johtokuntaan, alueelle, liittoon ja muihin sidosryhmiin. Harjoittaa yhteistoimintaa seuran muiden jaostojen kanssa. Varaa toimintatilat ja jakaa käyttövuorot. Valmennustarpeen kartoitus. Jakaa tieto alueen ja liiton valmentajakoulutuksista. Tekee ehdotuksen pelaajien ja valmentajien palkitsemisesta. Kausijulkaisun painatus. Täyttää lomakkeet seuratoiminnan laatuarviointia varten. Pitää huolen pallo-, peliasu-, ensiapu- ja kassihankinnoista Puheenjohtajan tehtävät Kokousten ja palaverien johtaminen. Jaoston toiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Jaoston edustaminen lentopalloliittoon ja alueeseen. 18

19 6.1.3 Sihteerin tehtävät Edustaa lentopallojaoston seuran johtokunnassa. Kokouskutsun ja esityslistan laatiminen. Pöytäkirjan laatiminen Taloudenhoitajan tehtävät Pyrkiä pitämään tulot ja menot tasapainossa Nuorisovastaavan tehtävät Pyrkii luomaan hyvät ja tasapuoliset harjoitusmahdollisuudet joukkueille. Hoitaa Nippulisenssinä liiton sarjojen peliluvat. Pitää huolen, että kaikissa joukkueissa on koulutettu ja osaava valmennus. Pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin ja muihin sidosryhmiin. Hoitaa jaoston ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen. Laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman. Valmistaa kausiohjelmalehtisen painokuntoon. 19

20 Hoitaa ennen kauden alkua pelaajien lisenssit, vakuutuksen ja kausimaksut. Pitää yhteyttä muihin urheiluseuroihin ja muihin yhteistyötahoihin. Hoitaa sarjailmoittautumiset, salivuorot, toimitsijat, kilpailun koordinoinnin. Toimii yhteydessä liittoon, alueeseen ja seuraan jaoston nuorisoasioissa. Osallistuu tai hankkii osallistujan jaoston muista toimijoista valtakunnalliseen Sinettiseminaariin, sekä Lentopalloliiton omiin sinettiseuratapaamisiin Valmennuspäällikön tehtävät Kutsuu koolle valmentajakerhon vähintään syys- ja kevätkauden alussa. Valvoo, että joukkueissa toteutetaan ikäkauden ja tason mukaista harjoittelua. Tuo valmentajien tietoisuuteen seuran omia valmennuksen linjauksia käytännön tasolle. Pitää huolta, että valmennusmateriaalia ja välineitä on riittävästi valmentajien käytössä. Järjestää tarvittaessa koulutusta ja auttaa konkreettisesti joukkueiden valmentajia, esimerkiksi harjoitus- ja vuosisuunnitelmien laadinta, harjoitusten pito, yksittäisten harjoitteiden suunnittelu kohdennettuun teemaan liittyen. Toimii yhteistyössä lähialueiden koulujen kanssa. Antaa omaa osaamistaan kouluille opettajille koululentopallon ideoinnissa, sekä konkreettisesti tuntien pidossa. 20

21 6.1.6 Jaoston muiden jäsenten tehtävät Jaoston kokouksiin aktiivinen osallistuminen. Toimintaehdotusten esiin tuominen, kehittäminen ja tarkastelu. 6.2 Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät Valmentajan tehtävät Tekee ja toteuttaa valmennussuunnitelman. Nimeää ja peluuttaa omaa joukkuettaan. Johtaa sekä harjoitus- että ottelutilanteet. Toimii joukkueen kotiturnausten järjestäjänä. Jakaa kuljetus- ja kanttiinivuorot vanhemmille. Hoitaa pelaajien ilmoittamisen aluejoukkueiden valintaleireille. Pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin. Pitää huolta omasta kouluttautumisestaan ja valmentajana kehittymisestään sekä seuran sisäisten että ulkopuolisten koulutusten kautta. Sitoutuu noudattamaan seuran ja toimintalinjan luomia sääntöjä ja toimintaohjeita. Sitoutuu noudattamaan jaoston omaa valmennusten linjausta. 21

22 Läsnäolovelvollisuus valmentajakerhon palaverissa Läsnäolovelvollisuus joukkueen harjoituksissa ja otteluissa Huoltajan tehtävät Vastaa joukkueen pelivarusteista, niiden kunnosta, hankkimispyynnön toimittamisesta jaostoon ja asujen kierrättämisestä. Huolehtii ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta. Läsnäolovelvollisuus joukkueen otteluissa Pelaajien tehtävät Sitoutuu noudattamaan joukkueen laatimia Pelisääntöjä. Sitoutuu noudattamaan seuran ja jaoston yleisiä toimintaohjeita. On velvollinen käymään tuomarikoulutuksen ja toimimaan nuorempien junioreiden toimitsijatehtävissä Vanhempien tehtävät Huolehtii pelaajien kuljettamisesta vierasturnauksiin valmentajan ohjeen mukaisesti. Hoitaa joukkueen kotiturnauksiin kanttiinin. Suorittaa mainosten kerääminen jaoston kausijulkaisuun ja osallistuu muuhun jaoston järjestämään talkootoimintaan. 22

23 7 OPERAATIO PELISÄÄNNÖT Yhdessä asioista keskustelemalla ja sopimalla laadimme yhteiset pelisäännöt, johon lasten vanhemmat ja joukkueen vastuuhenkilöt ovat sitoutuneet. Lasten ja valmentajien keskustelussa sovitaan pelisäännöt, joista jokainen lapsi saa oman huoneentaulun kotiin vietäväksi. Valmentajien ja vanhempien keskustelussa sovitaan pelisäännöt, joiden avulla aikuiset voivat olla lasten urheiluharrastuksen tukijoita ja kannustajia. Ennen valmentajien ja vanhempien keskustelua, jaetaan ennakkokysely Pelisääntökeskustelua varten. C-, D-, E- ja F-ikäiset sopivat yhteisesti pelisäännöistä aina kauden alkaessa sekä valmentajien ja pelaajien että valmentajien ja vanhempien keskusteluissa. B- ja A-ikäiset sopivat oman joukkueensa pelisäännöistä aina kauden alkaessa valmentajien ja pelaajien yhteisessä keskustelussa. Pelisäännöt toimitamme lentopalloliiton ohjeita noudattaen Nuoreen Suomeen. Jaoston toimintalinja esitellään pelisääntökokouksessa. 8 SEURAN TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT Seuran muut toimintamuodot ovat jalkapallo, hiihto, jumppa ja veteraanitoiminta. Seuran yksi varainhankintamuoto on Littoisten työväentalon vuokraus. 23

24 9 TIEDOTTAMINEN Seuran sähköinen tiedottaminen tapahtuu osoitteessa Lentopallojaosto tiedottaa asioistaan myös joukkueiden omilla sähköpostilistoilla. Joukkueet tiedottavat joukkueen omista asioistaan myös joukkueblogien kautta Internetissä, sekä seuran Internet-sivuilla. Syksyisin viemme tietoa kouluihin ja pyrimme samalla esittelemään toimintaamme. TERVETULOA HYVÄÄN SEURAAN JOSSA KAIKKI PELAA! 24

25 Liite1 Onni Lentis ONgelmatilanteiden NItistäminen toimintamalli erityisesti kasvatusarvojen ongelmatilanteita varten toimenpiteet voivat kohdistua myös monipuolisesti eri ongelmatilanteisiin vuosittaiset ja kohdennetut toimenpiteet oma toimintatiimi, Onni Lentis tiimi 25

26 Vuosittaiset toimenpiteet Kysely vanhemmille ja pelaajille Tiedote vanhemmille Vanhempainilta Pelisääntöjen luominen jokaiselle joukkueelle Kohdennetut toimenpiteet Seulonta Selvittämiskeskustelut Seuranta 26

27 Toimintatiimi, Onni Lentis tiimi Jäsenet: nuorisovastaava Olli Kaunonen valmennuspäällikkö Mari Kaunonen (lapsi- ja perhetyön perustutkinto, kasvatustieteen pääaineena opiskelija) jäsen Jaana Vaitinen, lastentarhan opettaja jäsen Asta Saariainen, (TUEXI-vapaaehtoistoiminnan toimihenkilö) Onni Lentis tiimi toimii kohdennetuissa toimenpiteissä yhdessä ongelmatilanteiden osapuolten kanssa (myös mahdollinen valmentaja mukana) Onni Lentis tiimi kokoontuu ongelmatilanteissa, jotka eivät ole löytäneet ratkaisua, vaan jatkuvat ilman positiivista muutosta. 27

28 Ongelmatilanteen selvittämisprosessin kulku Onni Lentis tiimi kokoontuu yhdessä ongelmatilanteen osapuolten kanssa seulontalomakkeen laadinta (lomake1) Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen toimintaohjeiden laadinta (lomake2) Seurantakeskustelu seurantalomakkeen laadinta (lomake3) 28

29 Lomake 1. Seulonta 1. Päivämäärä, jolloin ongelmatilanne ilmeni 2. Henkilö, jolle ongelmatilanteesta ensin ilmoitettiin 3. Mistä ongelmatilanteesta on kysymys: Kiusaaminen Muu, mikä? 4. Ongelmatilanteen osapuolet: 5. Millainen ongelmatilanne on? Kuvaile konkreettisin esimerkein. 6. Tapausta koskeva päätös Ohjataan Onni Lentis tiimille Edellyttää muita toimenpiteitä, mitä? 29

30 Lomake 2 Toimintaohjeet 1. Toimintaohjeita laadintaa osallistuvat osapuolet: 2. Minkälaisia ongelmatilanteen toimintaohjeita osapuolet tuovat esille? 3. Mitkä toimintamallit Onni Lentis tiimi ja muut osapuolet päättävät ottaa ratkaisumuodoiksi? 4. Millä aikataululla ratkaisumuodot tulee olla käytössä systemaattisesti? Välittömästi mennessä 5. Toimintaohjeiden laadintaan osallistuvien henkilöiden suostumus noudattaa toimintaohjeita: nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys 30

31 Lomake 3 Seuranta 1. Päivämäärä: 2. Ongelmatilanne on ratkaistu vaatii lisätoimenpiteitä Lisätietoja ongelmatilanteen ratkaisemisesta: 3. Mahdolliset jatkotoimenpiteet: 4. Muistiinpanoja ja lisätietoja: 31

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 4 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty 27.11.2011/ Jouko Järvenpää 1 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 4 1.1. Toiminta-ajatus... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Arvot... 4 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET...

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 0 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 3 2.2.1 Urheilutoiminta... 3 2.2.2 Valmennustoiminta... 3 2.2.3 Pelaajahankinta... 4

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

JäNMKY laatujärjestelmä

JäNMKY laatujärjestelmä JäNMKY laatujärjestelmä 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Seuran yleiskuvaus Järvenpään NMKY ry on vuonna 1981 perustettu

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Laatija Versio Päiväys Page PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Laatija Versio Päiväys Page PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 09.07.2015 1 of 43

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 09.07.2015 1 of 43 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 09.07.2015 1 of 43 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Laatukäsikirja 3.8.2007

Laatukäsikirja 3.8.2007 Laatukäsikirja 3.8.2007 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Se perustuu seuran toimintaa vuosina 1993-2005 ohjanneeseen EBT-tietopakettiin. Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin toukokuussa

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA 31.05.2009 SISÄLTÖ PELISÄÄNNÖT 0 PELISÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 2.1 SEURA 2.2 JOUKKUEET 3 SEURAN VASTUUT JA VASTUUELIMET

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

TOIMINNAN PERIAATTEET

TOIMINNAN PERIAATTEET TOIMINNAN PERIAATTEET Sisältö 1 JYVÄSLENTIKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3 2 EETTISET JA KASVATUKSELLISET PERIAATTEET... 3 2.1 Seura huolehtii jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta... 3 2.2 Kasvatuksellisuus

Lisätiedot

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN

KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY SEURA-AAPINEN 2014 Toim. Sari Suomaa 1 1. KERAVAN PESIS-JUNIORIT RY. - Monipuolinen pesäpalloseura 1.1. Toiminnan tarkoitus, periaateet ja painopisteet Keravan Pesis-Juniorit

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA Käsikirja joukkueille Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Seuran organisaatio 4 3. Vanhemmille 5 4. Pelaajille 6 5. Joukkueet ja toimihenkilöt 7 5.1 Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

OULUN KISKO RY KISKARI. www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry

OULUN KISKO RY KISKARI. www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry OULUN KISKO RY KISKARI www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry Sisällys 1.Toiminta-ajatus...4 1.1 Tavoitteet...4 1.2 Arvot...5 Ihmisläheisyys...5 Yksilön kunnioittaminen...5 Luotettavuus...5 Avoimuus...6 Yhteistyö

Lisätiedot