Merikaarron Urheilukentän Kannatusyhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merikaarron Urheilukentän Kannatusyhdistys r.y."

Transkriptio

1 Merikaarron Urheilukentän Kannatusyhdistys r.y. Risto Kiviranta Unelma urheilukentästä. Merikaarrossa oli ilmeisesti jo kauan muhinut ajatus hankkia kylään oma urheilukenttä. Ja Kiviniemen Nuorisoseura oli aikonut myös hankkia urheilukenttää. Merikaartolaiset olivat voimakkaasti mukana Kiviniemen Ns:n toiminnassa. Kun sen kenttähanke ei ottanut toteutuakseen, niin merikaartolaiset naiset aloittivat ompeluseurojen pitämisen varojen hankkimisesta. Olihan täällä naiset jo kehränneet kylään riippusillankin. Omakohtaisesti muistan, että monien ajatuksena oli saada niin oma kenttä, että sinne ei muiden kylien nuoria edes huolita riitelemään. Tästä kylänraja-ajattelusta oli sitten poikkeuksia. Mm. Fanny ja Pertti Vanhala laskettiin Merikaartoon kuuluvaksi. Ja muutenkin reviiriajattelu jäi taka-alalle ajan myötä. Ensimmäiset säilyneet dokumentit ovat ompeluseuroista Ruutupaperinen vihkonen on toiminut vieraskirjana ajalta Vihko on kanneton, epätäydellinen ja siitä saattaa puuttua sivuja alusta. Ompeluseurain osanottajat ovat kirjoittaneet nimensä vieraskirjaan. Viimeinen merkintä on sama, kuin seuraavan kirjan ensimmäinen merkintä. Ompeluseuran tuotto mainitaan myös. Puukantinen Vieraskirja ajalta Matti ja Anja Torkko olivat Merikaarrossa Osuuskaupan hoitajina. He olivat hyvin aktiivisia kylän toiminnan kehittäjiä. Ensimmäinen kirjattu ompeluseura onkin pidetty heidän luonaan. Sen ompeluseuran osallistujalista on alempana. Torkot muuttivat aikanaan kylästä Laihialle. He kutsuivat vielä sinne pitämään yhden ompeluseura. Torkkojen jälkeen Osuuskauppaan tulivat Juhani ja Anni Märijärvi. Kehä umpeutuu ompeluseurojen osalta siten, että viimeinen tämänmuotoinen ompeluseura pidettiin heidän luonaan. Tilaisuuden osallistujalista on myös alla. Martta Kiviranta on ainoana osallistunut joka ainoaan ompeluseuraan sen toiminnan ajan. Myös kylän kaikki opettajat ovat olleet mukana aina Anni Hurusta ja Hanna Martikaisesta alkaen. Torkon ompeluseura Märijärven ompeluseura Anja Torkko Helmi Vaali Maj-Lis Lalli Sylvi Tupila Helmi Kiviranta Aune Tapio Irene Svens Martta Kiviranta Raili Andersson Helmi Ranta Anneli Aura Linnea Aura Ethel Kekki Aili Svens Tuotto 292 mk Ilmi Oksanen Fanny Vennerholm Aili Karra Helli Oksanen Marita Aura Liisa Lammi Liisa Kleemola Terttu Svens Raija Ranta Elvi Aura Pirkko Eskelä Lempi Linna Aulikki Karra Raili Andersson Martta Kiviranta Sylvi Tupila Liisa Eskelä Ethel Kekki Linnea Aura Mirja Törvi Maija-Liisa Ojanen Lyyli Saarenpää Anneli Aura Anni Märijärvi Tuotto 820 mk 1

2 Yhdistyksen perustaminen Pohjustavia, mutta epävirallisia kokoontumisia asian ympärillä käytiin, mutta perustava kokous on kirjattu alle. Tiedossani ei ole dokumentoituja tapahtumia ompeluseurojen loppumisen ja yhdistyksen perustamisen väliseltä ajalta, joka kuitenkin on parin vuoden mittainen ajanjakso. Jotain hidastavaa vaikutusta on voinut olla sillä, että Kiviniemelle edelleen aiottiin urheilukenttä laittaa. Ainakin vuonna 1953 oli siellä tehty päätös kentän perustamisesta. Seuran papereissa ei kuitenkaan näy syytä, miksi se ei toteutunut. Pöytäkirja tehty Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistyksen perustavassa kokouksessa Yrjö Kivirannan talossa Puhetta johti Yrjö Kiviranta ja sihteerinä toimi allekirjoittanut. Kokouksessa oli läsnä merikaartolaisia 11 kpl. Päätettiin perustaa hankittavalle urheilukentälle kannatusyhdistys. Perustetun kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Kiviranta ja muiksi jäseniksi Toivo Oksanen, Olavi Lidman ja Aulis Kaarto sekä varajäseniksi Pauli Karra ja Einar Aura. Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 50 markkaa. Kertakaikkinen maksu 500 markkaa. 4 Jäsenkerääjiksi valittiin Osmo Virta, Aulis Kaarto, Toivo Oksanen, Arvo Savolainen, Eero Kiviranta, Rainer Ranta ja Jaakko (Pauli) Kukko. 5 Sääntöjen laatiminen ja yhdistyksen rekisteröimisen edellyttämät asiat jätettiin seuraavalle hallituksen pian pidettävälle kokoukselle. 6 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Törvi ja Einari Aura. Kokouksen puolesta Aulis Kaarto, sihteeri Yrjö Kiviranta, puheenjohtaja Ote Pöytäkirja tehty Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistyksen johtokunnan kokouksessa 12 päivänä huhtikuuta Saapuvilla olivat johtokunnan jäsenet Yrjö Kiviranta, Toivo Oksanen, Olavi Lidman ja Aulis Kaarto. Puhetta johti Yrjö Kiviranta ja sihteerinä toimi Aulis Kaarto. Johtokunnan puheenjohtajaksi toimintavuodeksi valittiin seppä Yrjö Kiviranta ja varapuheenjohtajaksi tal. Olavi Lidman ja sihteeriksi Aulis Kaarto. Kokouksessa luettu ja hyväksytty. Yrjö Kiviranta Yrjö Kiviranta Aulis Kaarto Aulis Kaarto 2

3 Urheilukentän hankinta. Vuonna 1955 ostettiin sitten urheilukenttään tarvittava maa-alue. Mutta kylässä oleva maanjakotoimitus esti siirsi sen rakentamista aina 1960 luvun alkuun. Tämä kauppakirjassa oleva maapaikka oli Eino Kukolla vuokralla siihen asti, että jaon valmistuttua se saatiin nykyiselle paikalleen. Tällä välin kylässä kuitenkin urheiltiin hyvin monessa paikassa. Vehnämyllyn tontilla ollut alue ja kunnan omistama pelto Kolkin maatilalla olivat ahkerassa käytössä. Myös muita paikkoja oli alistettu tilapäisesti liikunnallisiin tarpeisiin. Kauppakirja Tällä kauppakirjalla myymme me allekirjoittaneet talollinen Väinö Ensio Mäenpää ja talollisen vaimo Lilja Julia Mäenpää Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistys r.y. nimiselle yhdistykselle Väinö Ensio Mäenpään omistamasta 0,1579 manttaalin suuruisesta osuudesta Mäenpään tilaa RN:o 1115, Vähänkyrön kunnan Merikaarron kylässä, seitsemänkymmenenseitsemän kymmenestuhannesosa (0,0077) manttaalin suuruisen osuuden kahdensadantuhannen ( ) markan kauppahinnalla, joka käteisellä maksetuksi kuitataan, sekä muuten seuraavilla ehdoilla: 1. Ostaja saa myytyä manttaaliosuutta vastaan nautintansa, siihen saakka kunnes Merikaarron kylän vireillä olevassa uusjaossa uudet tiluspalstat tulevat vastaanotettaviksi, sovintojaon mukaan myyjien nautinnassa olevan Honkilahden peltopalstan eli uusjaon kartalla karttakuviot XII / 207, 207a ja 422, joiden yhteinen pinta-ala on uusjaon nautintaselitelmän mukaan 0,938 ha. 2. Myyjät vastaavat siitä, ettei myytyä osuutta rasita mikään kiinnitys. 3. Ostaja saa myyjiä enempää kuulematta huudattaa saantonsa, mitä varten myyjät luovuttavat asianmukaisen Väinö Ensio Mäenpäälle annettua lainhuutoa koskevan otteen lainhuudatusasiain pöytäkirjasta. 4. Tätä kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä tilalle kuuluvia rakennuksia tai osuuksia niistä. Kaupan yhteydessä ei ole tehty mitään eri sopimusta irtaimiston myynnistä. Tämä kauppakirja on laadittu kolmena kappaleena, joista yksi ostajalle, toinen myyjille ja kolmas julkiselle kaupanvahvistajalle. Vähänkyrön Merikaarrossa 3 päivänä elokuuta Väinö Mäenpää Lilja Mäenpää Edellä olevan kaupan hyväksyn Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistys r.y. nimisen yhdistyksen puolesta. Paikka ja aika kuin edellä. Yrjö Kiviranta Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistys r.y. nimisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. 3

4 Tämän kauppakirjan allekirjoittajat, nimittäin myyjinä Väinö Ensio Mäenpää ja Lilja Julia Mäenpää sekä Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistys r.y. nimisen yhdistyksen puolesta sen hallituksen puheenjohtaja, seppä Yrjö Kiviranta, jotka kaikki ovat kotoisin Merikaarrosta ja jotka henkilökohtaisesti tunnen, ovat yhtä aikaa saapuvilla ollen myöntäneet kauppakirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet, minkä täten julkisena kaupanvahvistajana todistan. Paikka ja aika kuin edellä. maanmittaus- Veikko Pihlajamäki Ylimääräinen Insinööri Vaasan läänissä. Kaupanvahvistajan kutsumana todistajana oli saapuvilla Mikko Raukko Tällä kauppakirjalla myydyn seitsemänkymmenenseitsemän kymmenestuhannesosaa (0,0077) manttaalin suuruisen määräalan Mäenpää-nimisestä tilasta 1113, Vähänkyrön kunnan Merikaarron kylässä, verotusarvo vuodelta 1953 toimitetussa tuloja omaisuusverotuksessa on ollut kolmekymmentäneljätuhatta (34.000) markkaa. Isossakyrössä 20 päivänä elokuuta 1955 Verolautakunnan puheenjohtaja Kauko Koivisto Isonkyrön piirin valtion verolautakunta Isokyrö (Leimamerkit) Vuonna 1955 lokakuun 31 päivänä, lainhuudatusasianpöytäkirjan 477 :n kohdalla Isonkyrön ynnä muiden kuntien käräjäkunnan arkistokäsittelyssä myönnettiin tämän kauppakirjan nojalla Merikaarron Urheilukentän Kannatusyhdistys r.y:lle lainhuuto 0,0077 manttaalin veroiseen osuuteen Mäenpää nimisestä 0,9429 osa- ja 0,3141 manttaalilukuisesta tilasta RN:o 1113 Vähänkyrön kunnan Merikaarron kylässä, todistaa Lun. 100 mk. Tuomarinviran puolesta E. Vahermaa v.t. 4

5 Yhdistys eli ja teki kentän rakentamiseksi työtä ja järjesti liikuntatapahtumia. Puheenjohtajaksi tuli Merikaarron koulun opettaja Kalevi Talvitie, joka tunnettiin erittäin voimakkaana urheilun ystävänä. Hänen aikanaan olivat erityisesti jalkapallo ja hiihto voimissaan. Molemmissa lajeissa kylän edustajat keräsivät palkintoja. Myös kylän väelle oli monenlaisia urheilutempauksia. Niissä naiset pitivät ravintolaa ja varat jäivät kentän kassaan. Joissain tapahtumissa oli myös lippujen myyntiä. Ainakin yhden kerran järjestettiin jäällä riippusillan luona jäätanssit. Oli melkoisen kylmä, mutta sillan kaiteelle tuotu kovaääninen antoi musiikin, joka soitettiin levyltä osuuskaupan hoitajan J. Märijärven asunnosta. Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistyksen johtokunta on tänään keskiviikkona maaliskuun 30 päivänä 1955 valinnut pitämässään kokouksessa Hakolan kahvilassa puheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi seppä Yrjö Kivirannan ja sihteeriksi Aulis Kaarron. Pöytäkirja tehty Merikaarron kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa 11 päivänä huhtikuuta 1956 yhdistyksen vuosikokouksessa Hakolan kahvilassa. Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja todettiin kokouksen laillisuus. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Paavo Törvi ja Juhani Märijärvi. Hyväksyttiin yhdistyksen tilit ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. 4 Erovuorossa olevien jäsenten tilalle valittiin Kalevi Talvitie ja Olavi Lidman uudelleen, samoin Pauli Karra. 5 Määrättiin jäsenmaksu entisen suuruiseksi. 6 Valittiin jäsentenkerääjiksi Kaarina Vaali, Katri Kiviranta, Margit Jokela, Helena Jokela, Kaarina Kesti, Arja Lehtola, Ahti Laine ja Väinö Katajamäki. 7 Valittiin kilpailutoimikuntaan Antero Kiviranta, Helge Grims, Erkki Koskiniemi, Kalevi Jokela ja Arvo Savolainen. Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi valitsi johtokunta tänään keskiviikkona huhtikuun 11 päivänä (vuosi 1956) opettaja Kalevi Talvitien ja rahastonhoitajaksi Yrjö Kivirannan ja sihteeriksi Aulis Kaarron. Yhdistysrekisteriin tehdyt ilmoitukset toimihenkilöistä löytyivät yhdistyksen arkistosta. Muitakin rekisteriin ilmoitettuja voi olla, mutta vain nämä löytyi. Toimijoita on ollut kuitenkin hyvin paljon vuosien mittaan. Osa pöytäkirjoista on myös kateissa. Muutosilmoitukseen yhdistysrekisteristä annettu Päätös: Helsingissä, oikeusministeriössä 25 päivänä marraskuuta Yhdistyksen nykyiset nimenkirjoittajat ovat: Talollinen Harry Smeds puheenjohtaja, kotipaikka Vähäkyrö. Muurari Juhani Saloniemi sihteeri, kotipaikka Vähäkyrö. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan sihteeri. Edellä olevan päätöksen mukana on seuraavat virkatodistuksien jäljennökset: Tal. Harry Edvin Johaninp. Smeds Merikaarrosta, synt Artjärvellä. Muurari Karl Gustav Juhani Saloniemi Merikaarrosta, synt Jurvassa. 5

6 Muutosilmoitukseen yhdistysrekisteristä annettu Päätös: Helsingissä, oikeusministeriössä 16 päivänä kesäkuuta Yhdistyksen nykyiset nimenkirjoittajat ovat: Erkki Johannes Kytönen puheenjohtaja, kotipaikka Vähäkyrö. Antti Aarre Alfred Köykkäneva sihteeri, kotipaikka Vähäkyrö. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan sihteeri. Edellä olevan päätöksen pohjana olleeseen muutosilmoitukseen liittyivät seuraavat asiakirjat: Ote Pöytäkirja tehty Merikaarron Kenttä- Yhdistyksen vuosikokouksessa koululla. Puhetta johti Erkki Kytönen ja pöytäkirjan laati Antti Köykkäneva. Läsnä oli 10 merikaartolaista jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Lidman ja Börje Nyström. Valittiin yhdistyksen hallitus. Varsinaiset jäsenet: Erkki Kytönen (erovuorossa), Börje Nyström (erovuorossa), Antti Köykkäneva ja Seppo Havusela kaikki uudelleen, Varajäsenet Erkki Lidman (erovuorossa) ja Tapani Kleemola molemmat uudelleen. Kokouksen puolesta: Erkki Kytönen, puheenjohtaja Antti Köykkäneva, sihteeri Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan : Erkki Lidman Börje Nyström Otteen oikeaksi todistaa: Vähässäkyrössä 24 päivänä tammikuuta 1978 Ritva S. Kukko, op. Vähäkyrö Liisa Tuomisto, op. Vähäkyrö Ote Pöytäkirja tehty Merikaarron Kenttä- Yhdistyksen johtokunnan kokouksessa Klo koululla. Läsnä olivat Erkki Kytönen (pj.), Erkki Lidman, Tapani Kleemola, Seppo Havusela ja Antti Köykkäneva (sihteeri). Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 1977 valittiin Erkki Kytönen, sihteeriksi Antti Köykkäneva ja varapuheenjohtajaksi Börje Nyström.. Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin heti. Erkki Kytönen, puheenjohtaja Antti Köykkäneva, sihteeri Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan : Erkki Lidman Börje Nyström Otteen oikeaksi todistaa: Vähässäkyrössä 24 päivänä tammikuuta 1978 Ritva S. Kukko, op. Vähäkyrö Liisa Tuomisto, op. Vähäkyrö 6

7 Virkatodistukset yhdistysrekisteriä varten: Erkki Johannes Kytönen s Teuvalla. Antti Aarre Alfred Köykkäneva Isojoki. Vuosikokous vuonna 1962 Esitettiin toimintakertomus ja tilit, jotka hyväksyttiin ja myönnettiin johtokunnalle ja tilintekijälle tili- ja vastuuvapaus. Merikaarron Urheilukentän kannatusyhdistyksen vuosikertomus vuodelta Johtokuntaan ovat kuuluneet Juhani Saloniemi puheenjohtajana, Aarne Snickars rahastonhoitajana, Einari Aura sihteerinä ja Paavo Törvi jäsenenä, varajäsenenä Uuno Vennerholm ja Kauko Jokela. Sanomalehtikirjeenvaihtajana on toiminut Erkki Kiviranta. Yhdistyksen jäsenmäärä on 109. Kilpailutoimikuntiin ovat kuuluneet puheenjohtaja ensiksi mainittuna: Yleisurheilujaosto Harri Takaneva, Harry Smeds, Onni Oksanen ja Raimo Ranta. Palloilujaosto Aarne Snickars, Helge Grims, Raimo Ranta, ja Kauko Jokela. Hiihtojaosto Uuno Vennerholm, Pauli Karra, Tauno Kivistö ja Harri Takaneva. Yhdistys on toimintavuoden aikana järjestänyt eri urheilulajeissa useita kilpailuja niin kesä- kuin talviurheilussa ja erikoisesti jalkapallo keräsi ympärilleen innostuneen pelaaja- ja katsojajoukon koko kesän. Kiitollisuudella saamme muistaa kunnan isiä, jotka luovuttivat käyttöömme väliaikaisen kenttä-alueen kunnan maatilalta. Kentän tasoittamiseksi saatiin kyllä uhrata monta talkooiltaa alueen pelikuntoon saattamiseksi. Kuten muistetaan valittiin viime vuosikokouksessa suunnistustoimikunta asiaa kehittelemään, johon tulivat Vilho Karila, Harri Takaneva, Erkki Kiviranta, Helge Grims ja Veijo Karila. Toimikunta onkin tehnyt asian hyväksi nin paljon, että hankittiin 100 kpl suunnistuskarttoja ja ainakin yhdet kilpailut järjestettiin. Urheilukentän rakentaminen Vuosikokous vuonna 1963 Johtokunnan kokoonpano: Uudet: Vilho Lehtola ja Harry Smeds. Ennestään Uuno Vennerholm ja Juhani Saloniemi. Varajäsenet: Raimo Ranta ja Kauko Jokela. Rahastonhoitajaksi valittiin johtokunnan ulkopuolelta Aarne Snickars. 6 Kentän rakennustoimikuntaan valittiin johtokunnan lisäksi Vilho Karila, Bertil Andersson, Mikko Raukko, Aarne Parkkari, Onni Oksanen ja Yrjö Saari. Merikaarron Kentän rakennustoimikunnan kokous klo Saapuvilla Juhani Saloniemi, Harry Smeds, Erkki Kiviranta, Väinö Mäenpää, Asko Kleemola, Onni Oksanen, Olavi Kleemola, Vilho Lehtola, Raimo Ranta. Puhetta johti Harry Smeds. Selosti työselitysohjeita. Kentän tasaus, tien sorastus, noin 6 autokuorman hankinta tielle. Tien savinmaa on poistettava, tai levitettävä, savimaan jättö kentän reunaan tulevaan juoksurataan, joen puoli ja Leivannintien reuna. 4 Ensimmäiset talkoot pidetään 8.5. klo Tien levitys ja tasaus oli 18 miehen voimilla. 5 Seuraavana pyhänä klo kentän tasaustalkoot traktoreilla. 9 kpl traktoria oli kentän tasauksessa. On hyvin tasattu. Harry Smeds, puheenjohtaja Kokouksen puolesta Juhani Saloniemi, sihteeri 7

8 Varojen hankinta: Urheilukentän ostoon tarvittavia varoja ei ollut riittävästi ja jouduttiin turvaamaan pankkilainaan. Lainaa otettiin Vähänkyrön Säästöpankilta markkaa. Korkoa oli maksettava 2,5% yli säästöpankin säästökoron.. Käytännössä lainan ottaminen toteutettiin niin, että Yrjö Kiviranta puheenjohtajana otti lainan päällensä ja häntä takasivat Olavi Lidman ja Toivo Oksanen. Laina edellytti myös erillisen sitoumuksen tekemistä, jossa sitouduttiin maksamaan erillistä indeksikorotusta koronmaksun ja lainan loppusuorituksen yhteydessä. Lainasta oli maksettu korkoa 2335 markkaa oli pääomaa lyhennetty markkaa ja korkoa maksettu 2200 markkaa oli korkoa maksettu 1400 markkaa ja indeksikorotusta 230 mk. Laina oli tullut korkoineen maksetuksi Myöhempiä varainhankintatapoja: Jäsenmaksut Kenttäalueen vuokraus ennen uusjaon tapahtumista. Tanssiaiset Huvikeskuksessa Ravintolan pito tilaisuuksissa Kioskin pito alkoi vuonna 1965 Lahjoitukset Rahankeräys Pääsylippujen myynti Avustukset kunnalta Bingo oli erityisen tuottoisa varojen hankintamuoto ja se alkoi vuonna Muita toimintoja Alla oleva teksti saattaa olla vuoden 1978 aikana laadittu kirjoitus. Sitä ei ole päivätty. Voi olla lehteen kirjoitettu juttu. Merikaarron kenttäyhdistys. Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistys on perustettu 1954 huolehtimaan kylän oman urheilukentän rakentamiseen, käyttämiseen, hoitamiseen ym. liittyviä käytännön toimenpiteitä. Tämän lisäksi yhdistyksen toimintaan kuuluu kyläläisten urheilun tukeminen. Kenttäyhdistys on pönkä, johon merikaartolaisten kunto- ja kilpaurheilun on hyvä nojata. Yhdistyksen jäsenmäärä on 232. Näkyvimpänä toiminnan tuloksena on Merikaarron kenttä, jonka ruohomatolla pelataan kaikki pitäjän viralliset jalkapallo-ottelut. Kenttäyhdistyksen toimesta on rakennettu pukusuoja, josta löytyy sivukylän kentille harvinainen lämmin suihku. Rakennuksessa on myös varasto- ja kioskitilat. Muista kenttäyhdistyksen aikaansaannoksista mainittakoon pelastusrenkaat kylän uimarannoille, pukukoppi Parkkarin rantaa, eri urheilumuotojen taloudellinen avustaminen, omat yu- ja hiihtokilpailut. Kulttuurin sarkaakin on vähän kuokittu kuskaamalla noin 250 kyläläistä viidellä linja-autolla Vaasaan teatteriin. Viimeisimpänä urakkana on kökitty pururata, jonka valot ovat syttyneet Merikaarron jouluvaloiksi Yhdistyksen hartain toive on, että sen aikaansaannokset osoitettaisiin tarpeellisiksi runsaalla käytöllä 8

9 Yhdistyksen toiminta on hiljennyt ja se on vuonna 2003 tarjonnut kenttää kunnalle ostettavaksi. Pöytäkirja johtokunnan kokouksesta Läsnä pj. Erkki Kytönen, Jukka Ranta ja PirkkoLidman ja varajäsen Tapio Kytönen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti kaupata kunnalle kenttää ja muuta määräalaa rakennuksineen. Hintapyyntö euroa. Edellyttäen, että kenttä säilytetään vuoteen 2030 asti. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen puolesta: Erkki Kytönen, pj. Pirkko Lidman, siht. Nimetyt toimihenkilöt eri vuosina johtokunnittain: Vuosi Puheenjohtaja Sihteeri Varapj. Rahastonh. Jäsen Varajäsenet 1954 Yrjö Kiviranta Aulis Kaarto Olavi Lidman Yrjö Kiviranta Toivo Oksanen Einar Aura ja Pauli Karra Kalevi Talvitie Yrjö Kiviranta 1957 ja Ilmari Jokela 1958 Olavi Lidman Eino Kaarto 1958 Olavi Lidman Einari Aura 1959 Vilho Karila Olavi Lidman Olavi Lidman Reijo Ranta, KaukoJokela 1960 Juhani Saloniemi Eino Kaarto Eino Kaarto Kauko Jokela, Uuno Vennerholm 1961 Juhani Saloniemi Paavo Törvi Aarne Snickars Aarne Snickras 1962 Uuno Vennerholm Raimo Ranta 1963 Vilho Lehtola Harry Smeds 1964 Harry Smeds Juhani Saloniemi Uuno Vennerholm Onni Oksanen 1965 Onni Oksanen Seppo Kukko Juhani Saloniemi Paavo Kaarto Väinö Mäenpää 1966 Risto Kukko Harry Smeds 1967 Harry Smeds Juhani Saloniemi Martti Aura Erkki Karila Anders Träsk Seppo Törvi 1968 Reijo Seppälä Martti Aura Sakari Linna Erkki Karila Sakari Linna Juhani Saloniemi 1969 Juhani Saloniemi Reijo Seppälä Raimo Ranta Reijo Ranta Onni Oksanen Erkki Karila 1970 Antti Köykkäneva Reijo Ranta Raimo Ranta Hannu Vennerholm Pentti Kuusisto 1971 Seppo Törvi Erkki Kytönen Börje Nyström Sakari Linna Antti Träsk Börje Nyström 1972 Erkki Kytönen Sakari Linna Seppo Törvi Sakari Linna Seppo Hakala Seppo Havusela 1975 Börje Nyström Tapio Punkari Erkki Lidman varapj Seppo Havusela Tapani Kleemola 1977 Erkki Elomaa Erkki Lidman 1978 Tapani Kleemola Paavo Kaarto 1979?? Börje Nyström Sinikka Hakomäki Lauri Karvonen? Aarne Ellilä 1980?? Risto Kukko 1981 Risto Kukko? Aarne Ellilä????? Simo Kivelä?? Jukka Ranta 1982 Jukka Ranta Tapio Kytönen Risto Kukko Aarne Ellilä Harry Ranta Martti Harjamäki 1983 Risto Kukko?? Simo Kivelä 1984 Erkki Kytönen Jukka Ranta?? Jari Karvonen

10 Raimo Ranta 2000 Erkki Kytönen Harri Syrjälä Jukka Ranta Pirkko Lidman Pirkko Lidman Raimo Ranta Tapio Kytönen

Aulis Kaarto, sihteeri Yrjö Kiviranta, puheenjohtaja

Aulis Kaarto, sihteeri Yrjö Kiviranta, puheenjohtaja Pöytäkirjat Pöytäkirja tehty Merikaarron urheilukentän kannatusyhdistyksen perustavassa kokouksessa Yrjö Kivirannan talossa 19.3.1954. Puhetta johti Yrjö Kiviranta ja sihteerinä toimi allekirjoittanut.

Lisätiedot

Tilinpitovihko 1954 1984.

Tilinpitovihko 1954 1984. Tilinpitovihko 1954 1984. Kirjaukset tapahtumista: Tulot 15.4.1954. Osuuskaupan Säästökassasta nostettu 100.000 markkaa (Varat sinne oli saatu ompeluseurojen ja muiden tempausten avulla hankittua. Varoja

Lisätiedot

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki 50 v 1954-2004 1 2 Tervehdys Eränkävijät Käsissäsi on Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki. Suuri kiitos sen tietojen keruusta ja kokoamisesta

Lisätiedot

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011.

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA 1900 2011 Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. Tiedot perustuvat vanhoihin asiakirjoihin ja lehtileikkeisiin. Vanhin

Lisätiedot

Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983

Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983 Pahkakylän Eränkävijäin kokouspöytäkirjat vuosien varrelta, osa 3. 1978 1983 Päivämäärä Kokousmuoto Kokouspaikka Huomautuksia 27.2.1978 Johtokunnan kokous Toivola 21.3.1978 Kevätkokous Op kerhohuone 21.8.1978

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

Wähä-Raumalla toimineet. Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry. 100 vuotta

Wähä-Raumalla toimineet. Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry. 100 vuotta 1904 2004 Wähä-Raumalla toimineet Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry 100 vuotta 1 Esipuhe Historian kirjoituksen yhteydessä olen katsellut oman yhdistyksemme tapahtumia ja hyvin vähän yhdistyksessä olemme

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA TUISKU 70 VUOTTA HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA Koonnut ja kirjoittanut PEKKA TUORI SISÄLLYS Johdanto 3 Tuiskun alkutaival (1927-1930) 3 Hiljaiseloa (1930-1939) 4 Uudelleen syntyminen ja sotavuodet

Lisätiedot

VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005

VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 VALKEALAN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY 1905-2005 1 KIITOS Valkealan Hevosystäväinseuran historiikille ei olisi voinut oikeampaa

Lisätiedot

Turun Pientalojen Keskusjärjestö

Turun Pientalojen Keskusjärjestö Yhdistyksen edunvalvonta Yhdistystoiminnan tärkein motiivi on usko siihen, että yhteisvoimin yhteiset asiat tulisivat parhaiten hoidettua. Näin ajatellen edunvalvonnasta on tullut asukasyhdistysten vakiintunut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 Kolkun pienviljelijäyhdistys perustettiin joulukuun 8. päivänä 1928. Kylän elämä oli täysin erilaista kuin tänään. Tuolloin elettiin

Lisätiedot

KUOPION KEILAILULIITON HISTORIAA

KUOPION KEILAILULIITON HISTORIAA KUOPION KEILAILULIITON HISTORIAA Kuopiolaisen keilailun juuret 1800-luvulla Kuopion keilailulla on vanhat perinteet, sillä ensimmäinen keilarata Kuopioon valmistui joskus 1850-luvun alussa Väinölänniemen

Lisätiedot

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JA TESTAMENTTAAJAT (21.10.2006)

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JA TESTAMENTTAAJAT (21.10.2006) VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JA TESTAMENTTAAJAT (21.10.2006) Motto: Me tavalliset ihmiset ihmettelemme usein, mistä kummasta nerot keksivät erinomaiset ideansa. Yleisen kuvitelman mukaan he saavat ne omasta

Lisätiedot

-Perustavassa kokouksessa valittiin seuran johtohenkilöt sekä tarvittavat toimielimet hallitukseen sekä jaostoihin.

-Perustavassa kokouksessa valittiin seuran johtohenkilöt sekä tarvittavat toimielimet hallitukseen sekä jaostoihin. LOIMUN HISTORIIKKI -Sotien raskaat vuodet olivat takanapäin ja elämä palasi vähitellen rauhan aikaan. Näiden vuosien aikana keskeytyi kuitenkin jo 1930-luvulla alkanut paikallinen urheilutoiminta Livonsaarella.

Lisätiedot

Vampulan Yrittäjät ry

Vampulan Yrittäjät ry Vampulan Yrittäjät ry 1981-2011 Vampulalaisen yhdistyksen teot ja tekijät Vampulan Yrittäjät ry 30 vuotta Katsaus yhdistyksen historiaan vuosina 1981-2011 SISÄLTÖ 1981... 1 Vampulan Yrittäjät r.y. perustettiin

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y.

TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y. 17 TAMPEREEN TYÖVÄEN ESPERANTOSEURA ANTAŬEN R.Y. 1921 ANTAŬEN, REKISTERÖITY SEURA TAMPEREELLE Kansalaissodan jälkeen olivat ajat hiljalleen normalisoitumassa, luokkaristiriidat vaikuttivat kuitenkin edelleen.

Lisätiedot

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi 1 / 2004 1 2 2. kansi www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry Kajaaninlinnantie 1 C 20 00900 Helsinki 7. vuosikerta Päätoimittaja: Vesa Lilja vesa.lilja@welho.com Ilmoitusmyynti

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta Jäsenlehti 1/2008 SUKUSEURA 10 vuotta Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa.

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 OULUN ORTODOKSISEN HIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 2013 Tekstit: Seppo

Lisätiedot

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseuran historiikki, osa 1

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseuran historiikki, osa 1 Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseuran historiikki, osa 1 1.Toiminnan alkuvaiheet Vanhan Rautalammin Korhosten Sukuseura perustettiin vuonna 1953, siis yli 50 vuotta sitten. Sukuseuran perustamisesta

Lisätiedot

Lukijalle. Seinäjoella kesäkuun 1.p:nä 2004 Ossi Polari. Aabraham Björklundin Sukuseura ry:n 10-vuotis historiikki

Lukijalle. Seinäjoella kesäkuun 1.p:nä 2004 Ossi Polari. Aabraham Björklundin Sukuseura ry:n 10-vuotis historiikki Lukijalle Edessäsi on 10-vuotis -juhlanumero. Alun perin tästä piti tulla todellinen JUHLA-AVIISI, mutta resurssit eivät riittäneet. Puuttui kirjoittajia, puuttui työvoimaa ja aikaa sekä rahaa. Siksi joudumme

Lisätiedot

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa.

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. JOUKKOKIRJE Antrea- N:o 42 2010 Seuran jäsenlehti Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. Antrea-Seura ry:n toimintaa

Lisätiedot

ETELÄ-TYRVÄÄN ERÄMIEHET ry 50-VUOTISHISTORIIKKI

ETELÄ-TYRVÄÄN ERÄMIEHET ry 50-VUOTISHISTORIIKKI ETELÄ-TYRVÄÄN ERÄMIEHET ry 50-VUOTISHISTORIIKKI 1951-2001 Kirjoittanut: Taitto: Tauno I. Mäkelä Mika Ijas Puheenjohtajan tervehdys Sanotaan, että menneiden muisteleminen on vanhenemisen merkki. Me metsästysseuralaiset

Lisätiedot

Kustantaja: Jyty Kainuu ry. Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen. ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf)

Kustantaja: Jyty Kainuu ry. Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen. ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf) Kustantaja: Jyty Kainuu ry Taitto: Kajaanin Offsetpaino Oy, Nina Karjalainen ISBN 978-952-92-6515-2 (nid.) ISBN 978-952-92-6516-9 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...7 ENSIMMÄISTEN PAIKALLISYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta

Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta Maanantaina 20. tammikuuta 2006 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 1 51. vuosikerta Vpl. Pyhäjärvi-lehti 50 vuotta Vpl. Pyhäjärvi -lehti on ilmestynyt säännöllisesti kerran kuukaudessa

Lisätiedot

Kuva 1. Taavi Uutela lähetti siskolleen Mimmi Sandbergille 7.3.1945 kirjeen Yhdysvaltoihin osoitteella 15 West. 126 st., New York City.

Kuva 1. Taavi Uutela lähetti siskolleen Mimmi Sandbergille 7.3.1945 kirjeen Yhdysvaltoihin osoitteella 15 West. 126 st., New York City. TESTAMENTEISTA JA MUITA MUISTOJA (22.5.2006) Aluksi tämän artikkelin aiheena oli kertoa vain niistä henkilöistä, jotka olivat tehneet testamenttinsa Vapaa-ajattelijain liitto ry:n tai Helsingin Vapaa-ajattelijat

Lisätiedot

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA 168 KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA Kunnan perustaminen ja kunnankokousten aika Vuonna 1865 annetulla asetuksella perustettiin maahamme maalaiskunnat. Niiden toimipiiriin määrättiin huoltotoimi ja terveydenhoito,

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta. Jäsenlehti 1/2012 Kokouskutsu Sukuseura Kanko ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään 9.6.2012 kello 12.30 Ikaalisissa, Luomajärven Hevoskievarissa. Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot