Kilpailuvirasto tuli aikuisikään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuvirasto tuli aikuisikään"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston uutislehti Kilpailuvirasto tuli aikuisikään Kilpailuvirasto on tullut 20 vuoden ikään. Virasto perustettiin vuonna 1988 kilpailuhallinnon uudelleen organisoinnin yhteydessä. Myös kilpailulainsäädännöllä on juhlavuosi, kilpailunrajoituslaki täytti vuoden alussa 50 vuotta. 3 JATKUU s. 8 Kilpailu hyödyttää kuluttajaakin Ministeri Tarja Cronbergin mielestä kilpailulainsäädäntö on myös parasta kuluttajalainsäädäntöä. Kuluttajankin kannalta on tärkeää, että markkinat toimivat. 3 JATKUU s. 4 Suhdanteet ja KIVI Kun taloudelliset suhdanteet kääntyvät laskuun, myös kilpailuviranomaisilta vaaditaan valppautta. Toisaalta tarvitaan myös syvällistä arviointia edessä saattavat olla haasteelliset ajat, sanoo Kilpailuviraston johtaja Martti Virtanen. 3 JATKUU s. 2

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suhdanteet ja Kilpailuvirasto Pääkirjoitus Uusia kasvoja kilpailupolitiikassa KIVI selvitti kilpailutilannetta rakennusalalla Ongelmia myös rakennusalan säätelyssä Kilpailuvaikutukset syrjässä myös tekijänoikeuslakiuudistuksessa 20 vuotta kilpailun hyväksi MTV / Canal+ -kauppa jatkokäsittelyyn Kilpailuoikeudellinen vuosikirja myynnissä Sidosryhmien mielikuvia KIVIstä tutkittiin Henkilöstöuutisia Uusi sovintomenettely komission kartelliasioissa EU:n parlamentti vauhdittaa palvelujen vapauttamista Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimittaja: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Paino: Pekan Offset 2008 ISSN Suomessa ja koko maailmantaloudessa on viime vuodet eletty vakaan ja vahvan taloudellisen kasvun aikaa. Kuluvana vuonna suhdanteet ovat kuitenkin kiistatta kääntyneet ainakin kehittyneissä teollisuusmaissa laskuun. Rahoitusmarkkinoitten ollessa tätä kirjoitettaessa poikkeuksellisen epävakaassa tilassa julkisuudessa taitetaan nyt peistä siitä, miten syvä ja pitkäaikainen suhdannelaskusta tulee ja siitä, ovatko Suomen talouden kehitysnäkymät lohdullisemmat kuin muiden teollisuusmaiden. Näyttää kuitenkin varsin selvältä, että taloudellisen kasvun ja inflaation välinen suhde on kaikissa teollisuusmaissa muuttumassa olennaisesti epäedullisemmaksi kuin aiempina vuosina. Samaan aikaan kun taloudellinen kasvu lähestyy nollaa, vuotuinen inflaatio on noussut 4 5 prosentin tienoille; lähestytään siis stagflaation tyyppistä tilannetta. Rajulta näyttävä suhdannekäänne ja tulevan taloudellisen kehityksen epävarmuus pakottavat nyt sekä yritykset ja kotitaloudet että poliittiset päättäjät ja julkishallinnon organisaatiot arvioimaan toimintastrategiaansa taloudellisten menetysten minimoimiseksi ja omien tavoitteittensa saavuttamisen turvaamiseksi. Kilpailuviraston toiminnan kannalta olennaista on se, että talouden suhdannevaiheella on olennainen vaikutus siihen, millaisia kilpailunrajoituksia viraston käsiteltäväksi tulee. Korkeasuhdanteelle on tyypillistä hyödykkeiden hyvä menekki ja ajoittaiset saatavuusongelmat sekä hintojen nousutaipumus. Erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa markkinat ovat laajalti keskittyneet ja määräävä markkina-asema on tavallinen ilmiö, kilpailuviranomaisten tietoon saatetaan runsaasti epäilyksiä kohtuuttoman korkeista hinnoista tai hinnan korotuksista. Tyypillistä on myös se, että korkeammalla hintatasolla on usein taipumus jäädä pysyväksi, vaikka alkuperäiset syyt hintojen kohoamiselle olisivat poistuneet. Myös toimituskieltoja ja muita mielivaltaisiksi epäiltäviä menettelyjä voi esiintyä, kun myyjien merkittävä markkinavoima ja vahva JAANIS KERKIS kysyntä kohtaavat markkinoilla toisensa. Yrityskauppoja tehdään myös runsaasti, kun pääomia rakennejärjestelyjen toteuttamiseen on hyvin saatavissa. Matalasuhdanteessa hyödykkeitten kysyntä on heikkoa. Myyjien kannusteet sulkea kilpailijoita pois markkinoilta ja lisätä näin tuotantokapasiteettinsa käyttöastetta vahvistuvat näin ollen. Suomen olosuhteissa voidaan tällöin odottaa tulevan esiin erityisesti epäilyksiä saalistushinnoittelusta ja muistakin menette

3 lytavoista, joilla suljetaan kilpailijoita keinotekoisesti pois markkinoilta. Yrityskauppojen määrä yleensä laskee, mutta esiin tulevilla tapauksilla on taipumus olla erityisen hankalia, koska niiden seurauksena saattaa olla markkinoiden olennainen keskittyminen ja tuotantokapasiteetin merkittävä väheneminen. Kartellien suhde suhdannevaiheeseen on muihin kilpailunrajoituksiin verrattuna jossain määrin epäselvempi, koska korkeasuhdanteessa kartellista on helpompi sopia, mutta matalasuhdanteessa kiellettyyn yhteistyöhön on toisaalta suurempi tarve. Kilpailuviranomaisen kannalta stagflaatio-olosuhteet ovat sikäli haasteelliset, että esiin saattaa tulla sekä korkea- että matalasuhdanteelle tyypillisiä ongelmia kun sekä hintojen nousu että kapasiteetin vajaakäyttö ovat taloudessa vallitsevina. Kartellienkin osalta stag ostovoiman vähetessä kilpailun merkitys tulee selkeämmin esiin. flaatio sekä helpottaa kolluusion toteuttamista että vahvistaa tämän kannusteita. Esiin voi lisäksi nousta erityisiä kriisialoja, joilla saatetaan ajautua kilpailun kannalta kyseenalaisiin erityisjärjestelyihin. Kansalaisten ostovoiman vähetessä kilpailun ja sen puutteen merkitys tulee toisaalta aiempaa selkeämmin esiin. Tilanne on näin otollinen kilpailuviranomaisten työn luonteen ja merkityksen osoittamiseen, mutta arvatenkin saattaa esiintyä myös halua syyttää vaikeuksista kiristynyttä kilpailua tai kilpailuviranomaisia. Kilpailuvirastolta suhdannekäänne vaatii toisaalta valppautta ja ketteryyttä, toisaalta syvällistä arviointia ja kykyä viestiä arviointien tuloksista myös kansalaisille. Edessä saattavat siis olla haasteelliset ajat myös kilpailuviranomaisille. n Johtaja Martti Virtanen 3

4 Uusia kasvoja kilpailupolitii Työministeri Tarja Cronberg: kilpailulainsäädäntö on myös parasta kuluttaja lainsäädäntöä Ministeri Tarja Cronberg törmäsi kilpailulainsäädäntöön ensimmäisen kerran työskennellessään Wall Streetillä 70-luvulla. Hän oli yrityskonsultti ja toimi riskirahoituksen alueella. Työ edellytti myös kilpailulainsäädännön kehityksen seuraamista. Kun työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö yhdistyivät vuoden alussa, Cronberg sai kilpailu- ja kuluttaja-asiat hoidettavakseen. Ministeri on yhdistelmään hyvin tyytyväinen ja sanoo, että kilpailulainsäädäntö on parasta kuluttajalainsäädäntöä. Kuluttajankin kannalta on tärkeää, että markkinat toimivat, hän tarkentaa. Katsoessaan historiaan ministeri arvioi ilmapiirin muuttuneen suhteessa kilpailuun. Vedenjakajana hän näkee Suomen liittymisen Euroopan unioniin. Sitä ennen kulttuuri oli toinen; asioista paljolti sovittiin ja sitä pidettiin melko luonnollisena. Nyt ihmisten asenteet ovat muuttuneet ja kilpailulle annetaan oma merkityksensä. Kaavoitus ohittaa aukioloajat Kaupan kilpailuun eivät ministerin mielestä niinkään vaikuta liikkeiden aukioloajat kuin kaavoitus ja kauppapaikkaluvat. Jos halutaan lisätä kansainvälistä kilpailua ja sitä tietä saada ruuan hintaa alenemaan on puututtava näihin seikkoihin. Kauppa on toki keskittynyttä pienissä maissa, kuten kaikissa Pohjoismaissa. Ruotsissa on kuitenkin 30 vuoden ajan ollut kaupoilla vapaat aukioloajat, eikä sillä ole ollut vaikutusta ruuan hintaan, ministeri sanoo. Harmaa talous vääristää kilpailua Harmaa talous on Cronbergin mielestä ongelmallinen asia, josta pitäisi päästä eroon. Se on suurin kilpailun vääristäjä Suomessa. Ministeri myöntää, että harmaan talouden poistamisen tärkeys on kyllä tunnustettu hallinnossa laajemminkin. Harmaan talouden syntyminen pitää saada ehkäistyksi jo ennakkoon. Valvonnalla, valistuksella ja tiedotuksella on tässä sijansa, ministeri linjaa. Työministeriössä kehitettiin ns. tilaajavastuulaki, joka mahdollistaa kaikkien tuotantoketjun osien kontrollin. Energia-alalle lisää kilpailua Miten kilpailua sitten saataisiin lisättyä kilpailun kannalta ongelmallisilla aloilla, kuten energiasektorilla? Ministerillä on reseptejä tähän: Kuten EU:n komissiokin on esittänyt, sähköntuottaja ei saisi omistaa kantaverkkoa. Nykyinen tilanne toimii kilpailua estävästi. Lisäksi kaikilla energiamuo- LEHTIKUVA

5 kassa doilla on oltava pääsy verkkoon. Tämä vaatii markkinaehtoista tukea eri energiamuodoille. Suomi on kaiken kaikkiaan ollut edelläkävijä kilpailun avaamisessa energia-alalla, ministeri arvioi. Euroopan tasolla, erityisesti Saksassa ja Ranskassa, on ilmennyt protektionismia, eli omien markkinoiden suojelua kilpailulta. Kunnissa tarvitaan hankintataitoja Kunnat ovat kehittäneet tuotantotoimintaansa monilla eri aloilla ja avanneet markkinoita. Hyötyjiä ovat muun muassa kuntalaiset. Ministeri pitää tärkeänä, että julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on tasavertaiset lähtökohdat yrittämiselle. Kun kunnissa kilpailutetaan palveluja, tarvitaan ministerin mukaan myös hyvää tilaajaosaamista ja hankintalain tuntemusta. On myös varmistettava, että pienet yritykset saadaan toimimaan. Se luo markkinoille dynamiikkaa, kun uusia yrityksiä syntyy. Periaatteessa on siis hyvä avata julkisille palveluille kilpailua, vaikka tietyille aloille kilpailu ei mielestäni sovi. Haluan esimerkiksi että meillä säilyvät ilmaiset kirjastot, rajaa ministeri. Myös sosiaalipalveluiden kohdalla on tasapainoa haettava kilpailuttamisen ja markkinaehtoistamisen välillä. Palvelujen vienti nojaa vuorovaikutustaitoihin Valmisteilla oleva palveludirektiivi vapauttaa palvelukaupan Euroopan unionin alueella. Ministeri katsoo asiaa niin, että on erilaista viedä palveluja kuin muita tuotteita. Palvelut ovat harmaa talous on suurin kilpailun vääristäjä Suomessa. vuorovaikutusta ihmisten välillä, ja silloin on otettava huomioon eri maiden erilaiset kulttuuriperinteet ja tottumukset, toisin kuin tavaroiden liikuttelussa. Siivousyhtiö ISSin onnistunutta kansainvälistymistä ministeri pitää tässä suhteessa esimerkillisenä. Cronbergin mielestä nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden viennissä toisiin maihin kulttuuriset eroavaisuudet on otettava huomioon. Hän luottaa kuitenkin suomalaiseen osaamiseen tässä suhteessa ja uskoo myös tulevaan menestystarinaan palveluiden viennissä. Tähän tähdätään myös TEM:n uuden innovaatiopolitiikan kehittelyssä, jossa on huomioitu palveluinnovaatiot. Suomi pysyy hyvin mukana, ministeri uskoo. n Kilpailupolitiikka ryhmän johdossa Elise Pekkala Hallitusneuvos Elise Pekkalan, VT, Master of European Law, ura ministeriössä alkoi vuonna Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi silloisen KTM:n markkinaosaston sisämarkkinaryhmän vetäjänä. Vuoden 2008 alusta Pekkala on toiminut työelämä- ja markkinaosastolla, jossa hänen johdettavanaan on kilpailupolitiikkaryhmä. Ryhmälle kuuluu kilpailulainsäädännön valmistelu, julkiset hankinnat ja EU-valtiontuki. Elise Pekkala on tunnettu hankintalain asiantuntija, ja on toiminut muun muassa lakia uudistaneen työryhmän puheenjohtajana. Mikä on mielestänne kilpailupolitiikan asema suhteessa muuhun elinkeino- ja talouspolitiikkaan? Mielestäni se on välttämätön edellytys markkinoiden toiminnalle ja yritysten kasvulle sekä yritysten, kuluttajien että hallinnon näkökulmasta. Säätelyn luomia pelisääntöjä pidetään kuitenkin usein niin itsestään selvinä asioina, etteivät kilpailupoliittiset näkökohdat aina nouse IDA PIMENOFF 3 JATKUU s. 6 5

6 Uusia kasvoja kilpailupolitiikassa terävimpään kärkeen erilaisissa strategia- ja tavoiteasiakirjoissa. Laadukkaan kilpailusääntelyn ja tehokkaan toimeenpanon merkitystä ei kuitenkaan kyseenalaisteta, vaikka joistain yksityiskohdista voi näkemyseroja ollakin. Kilpailu- ja kuluttaja-asiat olivat aikaisemmin KTM:ssä samassa yksikössä, nyt ne ovat erillään. Mitä ovat saavutetut edut ja mahdolliset haitat? Mahdollisia haittoja on liian aikaista arvioida, mutta samalla osastolla olemme edelleen ja asioita hoitavat henkilöt ovat ryhmäpäälliköitä lukuun ottamatta samoja. Lisäksi kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset ovat tehneet hyvää yhteistyötä keskenään jo pitkään enkä usko ministeriötason organisoitumisen tätä juuri muuttavan. Kilpailupoliittisten asioiden kokoaminen yhteen on sen sijaan näkynyt synergiaetuna jo monissa käytännön kysymyksissä. Ryhmän vastuulle kuuluvat osa-alueet ovat joiltain kohdin päällekkäisiä tai sivuavat läheisesti toisiaan, joten myös toimintamalleissa voitaneen hyödyntää samoja ratkaisuja. Kilpailulain tarkistamistyöryhmä on loppusuoralla? Mitä odotuksia Teillä on sen suhteen? Tavoitteena on rakenteeltaan selkeä ja toimiva laki. Työryhmän listalla on joukko uudistuksia, joihin varmaan löytyy kaikkien osapuolien kannalta kohtuullinen ratkaisu. Yhtenä tärkeänä tavoitteena pidän sitä, että Kilpailuvirastolle tulisi aiempaa paremmat mahdollisuudet panostaa työssään kilpailun kannalta merkittävien rajoitusten poistamiseen. Ns. Julki-työryhmä eli kilpailuneutraliteettityöryhmä jättää myös lähiaikoina raporttinsa. Tarkoitus on varmistaa yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaiset edellytykset kilpailupolitiikan keinoin. Miten merkittävästä asiasta yhteiskunnan kannalta on kyse ja miten TEM:ssä edetään sen jälkeen, kun ehdotukset on saatu? Julki-työryhmä on kartoittanut ongelmaa eri näkökohdista ja kuullut laajasti sekä yritysten että julkisten palvelutuottajien edustajia. Ongelmakohdat alkavat hahmottua, mutta mitään yksittäistä selvää ratkaisua ei ole. Työ on keskittynyt nyt erityisesti kuntasektoriin, koska valtion liikelaitosten asemaa arvioidaan erikseen. Julkisen elinkeinotoiminnan laajuutta ja vaikutuksia muun muassa alueen yritysten asemaan selvitellään parhaillaan. Työryhmän ehdotukset menevät aikanaan lausuntokierrokselle ja niistä laaditaan vaikutusarvio. Kesällä lehdestä saatiin lukea (Turun Sanomat 22.7.), että ministeriö sorvaa Kilpailuvirastosta valitusruuhkan purkajaa, kun markkinaoikeus tukkeutuu julkisten hankintojen määrästä. Kirjoituksessa esitettiin, että oikeusministeriön ja elinkeinoministeriön vuonna 2007 perustama työryhmä kaavailee valituksien ohjaamista muun muassa Kilpailuvirastoon. Onko tällainen hanke edennyt, ja miten itse suhtaudutte asiaan? Markkinaoikeuden työmäärään vaikuttavat monet seikat. Ruuhkaa on onnistuttu purkamaan lisäresursseilla ja ihanneratkaisu olisikin, jos resurssit voitaisiin pysyvästi saada työmäärän edellyttämälle tasolle. Kilpailuvirastoa on tarjottu vuosien varrella milloin neuvonta-, milloin valitusviranomaiseksi tai sovitteluelimeksi. Työryhmä ei ole kuitenkaan edennyt vielä niin pitkälle, että mahdollisen valvonta- tai muun toimeenpanoviranomaisen tarpeesta tai nimestä olisi päästy keskustelemaan. Mielestäni kyse on aina viime kädessä resursseista. Oli taho mikä hyvänsä, niin hankintoihin liittyvään ohjaukseen ja ristiriitojen ratkaisuun tarvitaan ihmisiä. Parasta olisi, jos asioihin voitaisiin vaikuttaa jo ennen valitusvaihetta. n MS KIVI selvitti kilpailu tilannetta rakennusalalla Kilpailuvirastossa keväällä valmistunut selvitys osoitti, että rakennusalan kilpailuun ja markkinoiden toimivuuteen liittyvät haasteet ovat monitahoinen yhdistelmä useita osaongelmia. Ongelmat muodostuvat suuresta joukosta yksittäisiä ongelmia, joista mikään ei ole yksinään erityisen dramaattinen. Selvityksen aikana ei tullut esille karkeita kartelliepäilyjä eikä myöskään muita selkeästi kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Selvitys todisti sen, etteivät yksittäiset toimenpiteet, kuten kilpailunrajoituskieltojen valvonta, sellaisenaan riitä takaamaan markkinoiden toimivuutta. Vastuu rakentamisen, asuntojen sekä asumisen hinnasta ja laadusta kuuluu kaikille alan toimijoille ja päättäjille. Markkinoiden toimivuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan useita samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä. Pysyvien muutosten aikaansaamiseksi on tähän liittyvää työtä tarpeen jatkaa ja syventää. Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen: Rakennusalan markkinoiden toimivuus ongelma-alueita ja edistämisen mahdollisuuksia, 216 s. Kilpailuviraston selvityksiä 1/2008, Tilaukset: puhelin: Julkaisu pdf-muodossa: -> Julkaisut 6

7 Kilpailuvaikutukset syrjässä myös tekijänoikeuslakiuudistuksessa Ongelmia myös rakennusalan sääntelyssä Ympäristöministeriö pyysi loppukesästä KIVIltä lausuntoa asetusehdotuksista, jotka käytännössä tiukentavat uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä. Antamassaan lausunnossa KIVI kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettujen muutosten tosiasiallisten kilpailu- ja markkinavaikutusten arviointi on vaikeata ilman riittävän yksityiskohtaista perustelumuistiota. Perusteluista ei esimerkiksi selviä se, onko markkinoilla riittävästi tulevat määräykset täyttäviä vaihtoehtoja. Epäselväksi jää myös ehdotetun uuden kansallisen sääntelyn suhde EU-tason sääntelyyn, jonka yhtenä keskeisenä lähtökohtana on kilpailun lisääminen turvaamalla tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä. Merkittävä ongelma liittyy myös siihen, että vuonna 2010 voimaan tuleviksi suunnitellut muutokset pahimmillaan vähentävät markkinoilla tarjolla olevien vaihtoehtojen määrää. Joka tapauksessa ne asettavat eräät markkinoilla tarjolla olevat vaihtoehdot keskenään eriarvoiseen asemaan. Lausunnossa todetaan myös, että KIVIn havaintojen mukaan rakennusalan uutta sisällöllistä sääntelyä näytetään varsin usein ehdotettavan suhteellisen pieninä osakokonaisuuksina tai yksittäisinä määräyksinä. Sääntelyn kokonaisvaikutukset esimerkiksi markkinoiden toimivuuden ja kustannusvaikutusten näkökulmasta eivät yleensä tällöin näytä erityisen merkittäviltä. Alan toimintaolosuhteiden kannalta ongelmallinen on kuitenkin se kokonaisasetelma, jossa muutoinkin runsaasti säännellyllä alalla uusia yksittäisiä määräyksiä tai vanhojen määräysten tarkennuksia tai tiukennuksia ehdotetaan jatkuvasti lisää. Säädösehdotusten huolellista etukäteisarviointia puoltaa KIVIn mukaan myös se, että lainsäädännön tai sääntelyn kautta luodut kilpailunesteet voivat joskus olla vaikutuksiltaan jopa haitallisempia kuin yritysten itse aikaansaamat kilpailunrajoitukset. Lausunto kokonaan: -> Aloitteet ja lausunnot Lain säännöksillä ei tulisi yleensä puuttua markkinaosapuolten sopimusvapauteen ja taloudelliseen itsemääräämisoikeuteen eli markkinoiden toimintaan. Tämä taustanaan KIVI pitää ongelmallisena sitä, jos sähköisen viestinnän monikanavaisessa jakelussa poikettaisiin sopimusvapaudesta ilman erillisiä perusteluja. Monikanavaisella jakelulla tarkoitetaan saman tahon tuottaman sisällön jakamista eri kanavilla. Monikanavajakelua selvittävän työryhmän raportista opetusministeriölle antamassaan lausunnossa KIVI toteaa myös, että raportin ehdotuksien taustalta puuttuu tarkempi taloudellinen analyysi markkinaosapuolten välisistä taloudellisista suhteista ja alan yleisistä kilpailuolosuhteista. Esityksessä ei myöskään ole intressivertailua eikä säännöksen taloudellisten vaikutusten arviointia. Uudistusehdotuksessa on jäänyt ottamatta huomioon myös kilpailunrajoituslain tarjoama suoja heikommille markkinaosapuolille suhteessa määräävässä markkina-asemassa oleviin toimijoihin. Lausunnossa painotetaan myös sitä, että ehdotettu säännös saattaisi pakottaa tekijänoikeusjärjestöt sellaisiin menettelyihin, joita ilman erityislainsäädännön suojaa pidettäisiin todennäköisesti kilpailunrajoituslain vastaisina tai ainakin ongelmallisina, jos tekijänoikeusjärjestö ottaisi ne oma-aloitteisesti käyttöön. Viraston käsitys on, että työryhmäraportin ollessa keskeisiltä osiltaan niin puutteellinen, ei tekijänoikeuslakia tulisi muuttaa lainkaan sen perusteella, ei ainakaan ilman merkittäviä lisäselvityksiä. Lausunto kokonaan: -> Aloitteet ja lausunnot 7

8 20 vuotta kilpailun hy Kilpailuvirasto täytti 1. lokakuuta 20 vuotta. Virasto perustettiin kilpailuhallinnon uudelleen organisoinnin yhteydessä. Henkilöstömäärä on kasvanut parissa vuosikymmenessä 50:stä 70:een. Virastolla on vaikuttavia aikaansaannoksia koko toimintansa ajalta. Professori Markku Temmes on kuvannut viraston alkuaikoja eli vuosia viraston lapsuus- ja nuoruusvuosiksi (Kilpailun puolella uutta väylää avaamassa 2004). Temmeksen mielestä ratkaisevinta myönteisille saavutuksille lienee ollut viraston aktiivinen asenne. Kilpailuvirasto pyrki jo perustamisestaan lähtien olemaan aktiivinen vaikuttaja eikä vain sisäänpäin kääntynyt lakien toimeenpanija. Kypsyysvuotensa virasto saavutti vuosina Tähän vaikuttivat Temmeksen mukaan paitsi vuonna 1996 käyttöön otettu uusi toimintatapa ja organisaatio myös operaatiot, jotka nostivat viraston profiilia. Virasto oli tuolloin jatkuvasti myös julkisuudessa tärkeiden yrityskauppojen ja mm. Yleisradion ja Alkon monopolien tiimoilta. Sääntelyä purettu viraston alkuajoista lähtien Kilpailun toimivuutta haittaavaa sääntelyä on purettu 1980-luvun lopulta lähtien aktiivisesti. Kattava hintasäännöstelyjärjestelmä purettiin vuonna 1988 samanaikaisesti Kilpailuviraston perustamisen kanssa. Lisäksi on karsittu mm. tarveharkintaisia liikenteen lupajärjestelmiä ja poistettu useita monopolioikeuksia. Kilpailuviraston näkemyksillä on ollut näissä uudistuksissa merkittävä rooli. Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 merkitsi sääntelyn purkamisessa todellista läpimurtoa. Kilpailua rajoittavaa sääntelyä oli aiemmin erityisen paljon elintarvike-, energia-, kuljetus-, rahoitus- ja viestintäsektoreilla. Sääntelyä on sittemmin purettu kaikilla näillä aloilla, ja usein jopa nopeammin kuin monissa muissa EU-maissa. Kartellien luvatussa maassa on törmätty KIVIin Kartellien vastaisessa työssä on keskitytty kansantalouden kannalta tärkeisiin tapauksiin ja myös onnistuttu niiden selvittämisessä. Merkittävin viraston selvittämä tapaus on ollut asfalttikartelli, josta markkinaoikeus antoi ratkaisunsa viime vuonna. Kilpailuvirasto esitti vuonna 2004 markkinaoikeudelle yhteensä 97 miljoonan euron kilpailunrikkomismaksun määräämistä eräille asfalttialan yrityksille. Alan yritykset olivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain vastaiseen hinta- ja tarjousyhteistyöhön valtakunnallisesti valtion urakoiden osalta vuosina sekä kuntien ja yksityisten asiakkaiden osalta eri osissa maata vuosina Markkinaoikeus antoi asfalttiasiassa joulukuussa 2007 päätöksen, joka vahvisti kartellirikkomuksen suurelta osin viraston esityksen mukaisesti. Kyse on tähän asti laajimmasta Suomessa tuomitusta kartellista. Sakkotaso, 19,4 miljoonaa euroa, jäi kuitenkin selvästi Kilpailuviraston esitystä alemmaksi. Virasto valitti päätöksestä tammikuussa KHO:een. Valituksessa katsotaan, etteivät tuomitut seuraamusmaksut täytä niille asetettua yleis- ja erityisestävää tavoitetta, kun otetaan huomioon kartellilla saavutettu taloudellinen hyöty. Raakapuun ostokartellista virasto teki markkinaoikeusesityksen vuonna 2006 ja autojen varaosakartellista samana vuonna. Molemmissa kilpailunrikkominen paljastui vuonna 2004 käyttöön otetun leniency-järjestelmän ansiosta. Mma-yritysten hinnoittelumalleihin puututtu Myös toiminta määräävän markkinaaseman valvonnassa on tuottanut useita menestyksiä. Virasto on vaikuttanut selkeästi muun muassa määräävässä asemassa olevien yritysten hinnoitteluun. 8

9 väksi KHO katsoi vuonna 1998 Valion poissulkeneen kilpailijoita markkinoilta sitomalla asiakkaitaan alennuskäytännöillään. Valiolle määrättiin 5 mil joonan markan seuraamusmaksu.vastaava sakkotapaus vuonna 2001 koski Ajastoa, jolle KHO määräsi 2 miljoonan markan sakon. Tapauksia, joissa Kilpailuvirasto on saanut toimillaan yrityksen muuttamaan käyttäytymistään, on suuri joukko. Esimerkiksi televiestintäalan kilpailuolosuhteisiin virasto on vaikuttanut merkittävästi. Keskeinen tapaus tällä alalla oli Elisan väärinkäyttö tilaajayhteyksien markkinoilla, josta kilpailuneuvosto määräsi Elisalle vuonna 2001 sakkoja 25 miljoonaa markkaa. Vastaavat seuraamukset samoilla markkinoilla langetettiin myös Turun Puhelimelle (3,5 milj. markkaa) ja Salon Seudun Puhelimelle (1 milj. markkaa). Laajakaistaprojektissa avattiin puolestaan kilpailua kehittyvillä laajakaistamarkkinoilla. Virasto poisti kilpailunrajoitukset verkonvuokrauksessa kaikkiaan yli 40 paikallisverkkooperaattorin alueella. Virasto on puuttunut aktiivisesti myös tekijänoikeusjärjestöjen aikaansaamiin kilpailunrajoituksiin. Merkittävin tapaus oli Gramex, joka käytti väärin määräävää asemaansa säveltaiteen tekijänoikeuksiin sovellettavien tariffien määrittelyssä. KHO määräsi Gramexille euron seuraamusmaksun vuonna n Merkittävimmät kilpailun avaamiseen liittyneet uudistukset: Yleisen hintavalvonnan purkaminen (1988) Datasiirtoa koskevan kilpailun avaaminen (1988) raakaöljytuotteiden tuonnin vapauttaminen (1991) tarveharkinnan poistaminen maantieliikenteen tavarakuljetuksissa (1991) Kioskitoiminnan vapauttaminen (1991) ravintola- ja hotellitoiminnan alalle tulon vapauttaminen (1991) sokerin tuontimonopolin kumoaminen (1992) ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten poistaminen (1993) tarveharkinnan poistaminen kotimaan ilmaliikenteen henkilökuljetuksissa (1993) tietoliikennepalvelujen kilpailun avaaminen (1994) autokoulujen tarveharkinnan poistaminen (1994) autokatsastuksen alalle tulon vapauttaminen (1995) uusi sähkömarkkinalaki (1995) almanakka- ja kalenterimonopolin kumoaminen (1995) valtion viljavaraston yhtiöittäminen (1995) alkoholituotteiden tuonnin, valmistuksen ja tukkumyynnin vapauttaminen (1995) radanpidon ja rautatieliikenteen eriyttäminen (1995) postipankin yksinoikeuden kumoaminen valtion rahaliikenteessä (2000) läpinäkyvyyden ja monopolivalvonnan lisääminen vesihuollossa (2001) suomen ja ETA-maiden välisen rautatieliikenteen avaaminen kilpailulle (2003) tielaitoksen organisaatiouudistus (2001): perustettiin Tiehallinto (yleisten teiden tienpidon tilaaja) ja Tieliikelaitos Yleisten teiden rakentamisen ja ylläpidon avaaminen kilpailulle ( ) Yleisten teiden hoitourakoiden avaaminen kilpailulle ( ) Metsähallituksen hallintotehtävien ja julkisten palvelutehtävien eriyttäminen liiketoiminnasta (2005) ilmailualan hallintotehtävien ja Ilmailulaitoksen liiketoiminnan eriyttäminen (2006) rautateiden kansallisen tavaraliikenteen avaaminen kilpailulle (2007) tieliikelaitoksen yhtiöittäminen (Destia) 2008 JOAKIM NORDLING 9

10 Sidosryhmien mieli kuvia KIVIstä tutkittiin Kilpailuviraston sidosryhmien mielestä virasto on onnistunut tavoitteissaan kohtalaisen hyvin. Virastoa pidetään myös luotettavana, ammattitaitoisena ja yhteiskunnallisesti merkittävänä sekä tasapuolisena toimijana. Poliittiset päättäjät eivät sen sijaan näytä tuntevan Kilpailuviraston toimintaa, eivätkä pidä viraston toimintaa yhteiskunnallisesti kovin merkittävänä. Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi viraston toukokuussa teettämästä sidosryhmien tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 178 sidosryhmien edustajaa ja sen toteutti Infor Consulting. Tulokset osoittavat myös, että virasto tunnetaan sidosryhmiensä keskuudessa melko hyvin. Parhaiten viraston tuntevat kilpailujuristit. Toimittajat tuntevat viraston keskimäärin kohtalaisesti. Muita tutkittuja ryhmiä olivat virkamiehet ja elinkeinoelämän edustajat. Tutkimus asettaa viraston haasteeksi muun muassa viestinnän kehittämisen sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. n Myös Kilpailuviraston arviointi käynnissä Työ- ja elinkeinoministeriö päätti alkuvuodesta teettää Kilpailuviraston ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin tekijäksi ministeriö nimesi KTT Aki Kangasharjun, joka toimii päätyökseen Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa tutkimusprofessorina. Arvioinnin on määrä valmistua loppuvuodesta. Edellisen kerran virasto arvioitiin vuonna 1995, kun kauppa- ja teollisuusministeriö teetti arvioinnin kaikissa alaisissaan virastoissa ja laitoksissa. Arvioinnin toteuttivat tuolloin Hallinnon kehittämiskeskus ja Ruotsin entinen kilpailuasiamies Gunnar Hermansson. n MTV / Canal+ -kauppa jatkokäsittelyyn Kilpailuvirasto päätti 8. elokuuta aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa ruotsalaiseen Bonnier-konserniin kuuluva TV4 AB hankkii määräysvallan eri Pohjoismaissa Canal+-brändin alla maksullisia TV-kanavia tarjoavassa C More Group AB:ssä. Suomessa Bonnierkonserniin kuuluu muun muassa MTV Oy, joka tarjoaa yleisölle sekä vapaasti vastaanotettavia että maksullisia kanavia. Viraston jatkokäsittelyssä joka voi kestää enimmillään 3 kuukautta tutkitaan, johtaako yrityskauppa sellaisen määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, joka estää merkittävästi kilpailua erityisesti maksullisten televisiopalvelujen markkinoilla Suomessa. Myös lähetysoikeuksien hankintamarkkinoista ja TV-mainonnan markkinoista tehdään tarkempi selvitys. Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja myynnissä Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen kausijulkaisu Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2007 on myynnissä. Kilpailuoikeudellinen Yhdistys on avoin keskustelufoorumi, jonka tarkoituksena on edistää kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen tuntemusta. Vuosikirjan kirjoitusten aiheita ovat muun muassa: EY:n tuomioistuimien kilpailuoikeudellinen oikeuskäytäntö kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuksien välinen suhde kilpailuoikeuden kehitys Venäjällä sähkömarkkinoiden kilpailukysymykset määräävän markkina-aseman väärinkäytön tarkastelu, erityisesti suunnitellun komission uuden tiedonannon pohjalta valtiontuet komission ehdotus kartelliasioiden sovintomenettelyksi kokemukset kartelleja koskevista vahingonkorvausasioista Saksassa ja Englannissa korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden viimeaikainen kilpailuoikeutta, hankinta-asioita ja markkinaoikeudellisia asioita koskeva oikeuskäytäntö. Kilpailuoikeudellisen vuosikirjan 2007 voi tilata maksamalla kirjan hinnan 50 euroa yhdistyksen tilille Nordea Postitusosoite (tilaaja ja osoite) on mainittava selkeästi. Myös aikaisemmin ilmestyneitä ( ) vuosikirjoja on vielä saatavilla. Lisätietoja antaa vuosikirjan päätoimittaja asianajaja Arttu Mentula, mmllaw.fi tai puh. (09)

11 Henkilöuutisia Uusiin tehtäviin Johtaja Martti Virtanen on siirtynyt elokuun alusta ylijohtajan esikuntaan strategia- ja kehittämistehtäviin. Hän toimii samalla ylijohtaja Juhani Jokisen sijaisena. Aiemmin Virtanen toimi kilpailunedistämisryhmän päällikkönä. Apulaisjohtaja Seppo Reimavuo nimitettiin samaan aikaan kilpailunedistämisryhmän vetäjäksi Tutkimuspäällikkö Ari Ahonen on siirtynyt monopoliryhmästä kilpailunedistämisryhmään, jossa hän toimii mm. Seppo Reimavuon sijaisena. Erikoistutkija Sakari Airas on eronnut viraston palveluksesta. Hän siirtyy töihin yksityissektorille. Uusia virkamiehiä KTM Birgit Broman aloitti elokuussa hallintoryhmässä taloushallinnon asiantuntijana. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Geologian tutkimuskeskuksessa. HSO-sihteeri Pirjo Ehrstedt aloitti heinäkuun alussa ylijohtajan sihteerinä. Hän siirtyi Kilpailuvirastoon Viestintävirastosta. Taloushallinnon asiantuntijalla riittää tehtäväkenttää Laaja tehtäväkenttä odottaa Birgit Bromania, kun hän tarttuu Kilpailuviraston taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Se ei kuitenkaan lannista tätä tarmokkaan tuntuista kauppatieteiden maisteria, jonka mielestä on vain hyvä, ettei pääse pitkästymään. Aiemmin Geologian tutkimuskeskuksessa ja sitä ennen Maanmittauslaitoksessa pitkän työrupeaman tulosohjaukseen liittyvän suunnittelun ja seurannan parissa tehnyt Broman on myös kustannuslaskennan asiantuntija. Tämän vuoksi KIVIn sisäisen laskennan ja raportoinnin kehittäminen on odottamassa oleva mieluinen työkohde. Valtion taloushallinto elää Bromanin mukaan nyt historiallisia muutosaikoja. Osana valtion tuottavuusohjelmaa ja palvelukeskuskonseptia myös Kilpailuviraston on siirrettävä tietyt talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät tuotettaviksi palvelukeskuksessa vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtyminen edellyttää jo nyt monenlaista valmistelutyötä ja on pienelle virastolle melkoinen ponnistus. Asiakkuus palvelukeskuksessa merkitsee alusta alkaen uusia prosesseja ja tietojärjestelmiä. Sekin tiedetään, että taloushallinnon tietojärjestelmät ja tietorakenteet uusitaan lähivuosina perusteellisesti. Tuoreena tulokkaana Birgit Broman yllättyi positiivisesti Kilpailuvirastosta työpaikkana. Häneltä eivät adjektiivit lopu KIVIä luonnehtiessaan: virastossa on avoin, älykäs ja välitön ilmapiiri. Ehkä se yhdistää, kun kaikki tekevät samantyyppistä työtä ja ovat lähellä toisiaan, Broman arvioi. Erityisen ihastunut Broman on virastossa viikoittain pidettävään koko henkilöstön tiedotustilaisuuteen, jossa ylijohtajan johdolla käsitellään muun ohella viraston substanssiasioita. Näin myös hallintoväki saa niihin hyvän tuntuman. n Eläkkeelle Tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen kilpailunedistämisryhmästä on siirtynyt eläkkeelle. Hän toimi Kilpailuvirastossa eri tehtävissä viraston toiminnan alusta eli vuodesta 1988 alkaen. Erikoistutkija Marja-Leena Salojuuri viraston hallintoryhmästä siirtyy myös eläkkeelle syksyn aikana. Hänkin on alkuperäisiä virkamiehiä eli ollut töissä Kilpailuvirastossa 20 vuoden ajan. 11

12 Uusi sovintomenettely komission kartelliasioissa EU:n komission ajama uusi nopeutettu menettely kartelliasioissa tuli voimaan Sovintomenettelyksi kutsuttu uusi toimintatapa täydentää leniencyprosessia, jossa kartellin ensimmäiseksi tunnustanut yritys vapautetaan kokonaan sakkoseuraamuksista ja muut tunnustaneet kartellin osapuolet voivat saada alennuksen määrätystä sakosta. Sovintomenettely voi alkaa vasta leniency-menettelyn jälkeen. Ensin komissio esittää alustavat havaintonsa kartellista. Tämän jälkeen yrityksellä on käyttöön saamiensa tietojen perusteella mahdollisuus ilmoittaa halukkuudestaan sovintomenettelyyn. Jos komissio suostuu sovintomenettelyn aloittamiseen, asiasta aloitetaan komission ja yrityksen välillä tarkemmat keskustelut. Keskustelujen aikana tai niiden jälkeen yrityksellä on mahdollisuus vahvistaa komission johtopäätökset oikeiksi ja myöntää osallisuutensa kartelliin. Tämän seurauksena yritykselle kaavailtua sakon määrää voidaan alentaa 10 prosentilla. Uudistus pähkinänkuoressa: sovelletaan vain Euroopan komission käsittelemiin kartelliasioihin vaihtoehtoinen menettely tavanomaiselle tapauskäsittelylle lyhyempi, nopeampi ja yksinkertaisempi kuin tavanomainen menettely komissiolla on täysi harkintavalta menettelyn käyttöönoton suhteen kartellin osapuolilla ei ole oikeutta vaatia sovintomenettelyä tulee kyseeseen vasta tutkinnallisen vaiheen ja todistusaineiston hankkimisen päätyttyä komissio ei neuvottele todistusaineiston käytöstä kartellin osapuolen on tunnustettava 81 artiklan rikkomus yhteistyöstä ja sovinnosta palkitaan: palkkio on 10 prosentin alennus sakosta sovintomenettelyn palkkio lisätään mahdolliseen leniency-alennukseen yksinkertaistettu väitetiedoksianto ja päätös kartellin osapuolen puolustautumisja valitusoikeudet säilyvät tavoitteena säästää voimavaroja, jotta komissio voisi käsitellä enemmän vakavia kartellitapauksia. Ks. Euroopan komission asetus (EY) N:o 622/2008, annettu 30. päivänä kesäkuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 773/2004 muuttamisesta kartelliasioissa toteutettavien sovintomenettelyjen osalta (Euroopan unionin virallinen lehti EUVL L171). Ks. myös komission tiedonanto sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/ ja 23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa (EUVL C167). EU:n parlamentti vauhdittaa palvelujen vapauttamista EU:n parlamentti otti kesällä kantaa komission kuluttajapoliittiseen strategiaan. Parlamentti esittää, että palvelumarkkinoiden vapauttamista on nopeutettava kilpailun lisäämiseksi ja alhaisempien hintojen takaamiseksi kuluttajille. Kuluttajien täytyy voida valita erityisesti perustuotteet, esimerkiksi ruoka ja asunto, sekä peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhuolto sekä energia-, liikenne- ja televiestintäpalvelut hinnaltaan, laadultaan ja valikoimaltaan parhaista vaihtoehdoista. Myös rahoituspalvelujen innovaatiot ovat parlamentin mukaan tarpeen, jotta kuluttajille voidaan tarjota parempia vaihtoehtoja. Rahoituspalvelujen sisämarkkinoita toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kuluttajansuojan ja kuluttajien valintamahdollisuuksien varmistamiseen. Rahoitus-, pankki- ja vakuutustuotteet ovat erittäin monimutkaisia. Etenkin jos on kyse kansalaisten tulevista eläkkeistä, on kuluttajavalistuksella ja neuvonnalla varmistettava, että kaikki käytössä olevat vaihtoehdot tunnetaan. Parlamentti korostaa kuitenkin, ettei kuluttajansuojaa pidä käyttää tekosyynä protektionismille ja markkinavoimien on ohjattava rahoitusalan vähittäispalvelujen täysimääräisesti yhdennettyjä markkinoita. n 12

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Ohjeet niiden tapausten määrittämisestä direktiivin 2014/59/EU 42 artiklan 14 kohdan nojalla, joissa tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta varojen tai velkojen likvidoimisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry MaRan suhde tekijänoikeusjärjestöihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun. Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun. Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun Tutkimusjohtaja Martti Virtanen KKV-päivä 23.10.2014 Kasvuvaikutusten arviointi Vaikutukset kasvun ajoittumiseen Torjutaan kasvun mahdollistavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti Päätös 1 (8) 1. Asia 1. Jääkiekon SM-liiga Oy:n lähetysoikeuksien yhteismyyntijärjestely. 2. Osapuolet 2. Jääkiekon SM-liiga Oy 3. Toimenpidepyynnön tekijä: UrhoTV Oy 3. Ratkaisu 4. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot