SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen Jaakko Kekoni puheenjohtaja Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Minna Selkomaa POISSA Iris Asikainen Anja Venäläinen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Veli-Matti Tolppi Olli Helanterä pöytäkirjanpitäjä / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö esittelijä / kuntayhtymän johtaja talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 6 2 kpl SAVONIAN RAPORTTI OPETUS- JA KULTTTUURIMINISTERIÖLLE KAUDEN SOPIMUKSEN MUKAISTEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN ETENEMISESTÄ 7 MATKAILU- JA RAVITSEMUSALAN NOPEUTETTU MUUTTO TECHNOPOLIKSELLE 8 2 kpl SAVONIAN TALOUSHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS, SELONTEKO ASIASTA, SEKÄ MUUTOSTEN HANKINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN 9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 1

2 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Jaakko Kekoni puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Raija Kotkanoja pöytäkirjantarkastaja Minna Selkomaa pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että ylimääräisissä asioissa yhtymähallitus käsittelee kohdat 10.1 Hallinto-organisaation muutos ajalle SOL Palvelut Oy:n siivouspalvelusopimuksen jatkaminen yhden optiovuoden ajalle Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti kokouksessa (7 ) kevätkauden 2011 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raija Kotkanoja ja Minna Selkomaa. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kotkanoja ja Minna Selkomaa. Sivu 6

7 5 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Lapinlahden kunnanvaltuusto on myöntänyt eron yhtymävaltuuston jäsen Petri Miettiselle ja valinnut hänen tilalleen uuden yhtymävaltuuston jäsenen Matti Kataisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ote Lapinlahden kunnanvaltuuston pöytäkirjasta , 26 Em. jäsenmuutoksen jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: Kuopio varsinaiset jäsenet Liisa Kiianlinna Anssi Laine (pj.) Tuomo Lyhty (2. vpj.) Osmo Pekkarinen (1. vpj.) Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Varkaus varsinaiset jäsenet Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Iisalmi varsinaiset jäsenet Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Kiuruvesi varsinainen jäsen Sari Tikkanen Lapinlahti varsinainen jäsen Matti Katainen henkilökohtaiset varajäsenet Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm henkilökohtaiset varajäsenet Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg henkilökohtaiset varajäsenet Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen henkilökohtainen varajäsen Antti Valta Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 SAVONIAN RAPORTTI OPETUS- JA KULTTTUURIMINISTERIÖLLE KAUDEN SOPIMUKSEN MUKAISTEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN ETENEMISESTÄ Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt ammattikorkeakouluille palautetta ja vuoden 2010 toimintaa koskevan raportoinnin ohjeet OKM:n palaute ja kirje , dnro 33/210/2010 Palautemenettely perustuu ammattikorkeakoululaine (351/2003) 8 :n mukaiseen tavoitteiden seurantaan ja arviointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu hallinnonalansa ohjauksesta ja valvonnasta. Korkeakouluilla on vastaavasti tilivelvollisuus toiminnastaan ja voimavarojen tavoitteiden mukaisesta käytöstä pääasialliselle rahoittajalle. Ammattikorkeakouluille annetaan kirjallinen palaute niinä vuosina, jolloin ei käydä sopimusneuvotteluita. Palautteessa seurataan sovittujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2010 palautteessa pääpaino oli korkeakoulun strategian ja rakenteellisen kehittämisen linjausten toteuttamisen arvioissa. Lisäksi palaute sisälsi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä koskevia näkemyksiä ja linjauksia. Ammattikorkeakoulut voivat myös esittää lukukausimaksukokeiluun sisällytettäviä vieraskielisiä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia sekä koulutusohjelmien lakkauttamista tai rakenteellisen kehittämisen seurauksena uusia koulutusohjelmia mennessä. Ammattikorkeakoulujen on toimitettava vuoden 2010 toiminnan raportointi OKM:lle mennessä. Raporttiin on sisällytettävä kirjallisessa palautteessa edellytetyt tiedot keskeisistä kehittämistoimenpiteistä sekä muusta strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisista aineistoista. Ministeriötä tulee informoida vuoden aikana toimeenpantavista rakenteellisista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. - Raportti vuoden 2010 toiminnasta Raportin liitteenä toimitetaan OKM:lle Savonian toimintakertomus ja tilinpäätös vuodesta 2010, ISAT-toimintakertomus ja Advanced Practice Nurse (APN) -koulutusohjelmahakemus. OKM:lle toimitettava raportti vuoden 2010 toiminnasta on käsitelty Savoniaammattikorkeakoulun hallituksessa Kokouksessa esiin tulleet raportin muutostarpeet on huomioitu liitteenä olevassa raportissa. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavan raportin vuoden 2010 toiminnasta. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjattu versio vuoden 2010 toiminnan raportista. Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetussa muodossa. Sivu 8

9 7 MATKAILU- JA RAVITSEMUSALAN NOPEUTETTU MUUTTO TECHNOPOLIKSELLE Matkailu- ja ravitsemusalalla (Resto) ei ole tällä hetkellä käytössään lainkaan opetuskeittiötiloja ja osa henkilöstöstä on jouduttu siirtämään Microkadulle Sairaalakadulta. Myös matkailu- ja ravitsemisalan opetus on jouduttu siirtämään osin Microkadulle. Koko opetustoiminta siirtyy Microkadulle elokuussa Tilat on löydetty Technopoliksen S-osan 4. ja 5. kerroksesta. Kuopio-kampuksen rakennustoimikunta (ohjausryhmä) on kokouksessaan ( 6) osaltaan hyväksynyt matkailu- ja ravitsemisalan muuton Microkadulle ja päättänyt viedä asian käsiteltäväksi yhtymähallitukseen. Väliaikaisella järjestelyllä opetuskeittiötiloja on vuokrattu tuntihinnalla Kuopion yliopistolta ja Kuopion talouskoululta. Opetusta on jouduttu hajauttamaan useaan eri osoitteeseen ja tämä on aiheuttanut opiskelijoille huomattavan paljon kesken opetuspäivän tapahtuvaa siirtymistä kampusten välillä. Koko matkailu- ja ravitsemisalan opetustoiminnan aikaistettu siirtäminen Microkadun S-osan 4. ja 5. kerroksiin tapahtuisi suunnitellun aikataulun mukaan niin, että toiminta tiloissa alkaa Tiloihin sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio, työhuonetilat ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Lisäksi tiloihin on tarkoitus sijoittaa Future Food -hankkeen tuotekehitystilat. Huoneistoala tiloissa on 912,5 m 2 /kerros eli yhteensä htm 2. Molemmat kerrokset ovat yksinomaan Savonian käytössä. Matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijamäärä on noin 400 ja henkilöstöä on noin 30. Tilojen vuokrasopimus ja vuokrahintataso määräytyvät Technopolis Oyj:n (Technopolis) tekemän tarjouksen ja sen mukaisesti Technopolis Oyj:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) välillä solmitun esisopimuksen mukaisesti (Esisopimus toimitilojen vuokraamisesta, kumppanuusjärjestelyistä ja toimintaympäristön kehittämisestä Kuopiossa). Vuokra-aika on joko 15 tai 25 vuotta, pääsääntöisesti 25 vuotta. Tiloihin Reston osalle tulevat muutostyöt on arvioitu kustannuksiltaan olevan yhteensä noin euroa, josta opetuskeittiön koneet ovat euroa ja lvi-muutostyöt euroa. Technopoliksen ja Savonian välisen sopimuksen mukaisesti kokonaiskustannuksista jää Technopoliksen osuudeksi noin euroa (25 v. sopimus) ja Savonian osuudeksi noin euroa. Arvioidut vuokrakustannukset Microkadun S-osan tiloille ovat kokonaisuudessaan noin euroa vuodessa, jos koko toteutuksen kustannus sisällytetään vuokraan. Future Foodin tilojen (noin 123 m 2 ) osalta vuokran maksaa hankeajalta hanke. Hanke on suunniteltu/suunnitellaan erikseen ja sitä koskevat sisäiset sopimukset ja erilliset täsmennetyt tilasopimukset tehdään tarvittavassa määrin myös erikseen. Technopoliksessa Restolle arvioidut vuokrakustannukset ovat yhteensä noin euroa vuodessa. Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun on sovittu tilojen muutostöiden ja varustamisten kustannusten sisällyttämisestä Sivu 9

10 vuokraan tai niiden maksamisesta suoraan Savonian toimesta, ja kun lopulliset toteumat kustannuksista on tiedossa. Matkailu- ja ravitsemisalan sisäisiin vuokriin on TA2011:ssä varattu euroa ja tilajärjestelyistä tulee kustannuksiin sen osalta ylitystä vuodelle 2011 (arvioitu ylitys noin euroa). Reston tilakustannukset ovat nykyään tasoa noin euroa vuodessa ja uusien tilojen osalta yhteensä tasoa euroa. Hieman (noin 123 m 2 :n osalta) tilakustannuksia voidaan siirtää Future Food -projektille. Savonian Kuopion toimintojen muuttojen aikataulua on karkealla tasolla suunniteltu Technopoliksen kanssa ja asiat ovat edenneet hyvin. Suunnitelmien mukaan muuttojen aikataulutus on seuraava: Matkailu- ja ravitsemisala kesällä 2011 Terveysala kesällä 2013 Liiketalous kesällä 2014 Tekniikka ja muotoilu kesällä 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus 1) päättää hyväksyä matkailu- ja ravitsemisalan muuton Microkadulle mennessä, 2) valtuuttaa jo aiemmin annetun valtuutuksen mukaisesti (yhtymävaltuusto , 7) kuntayhtymän johtajan sopimaan matkailu- ja ravitsemisalan (Resto) ja sen yhteydessä toimivan Future Food - hankkeen toimitiloja koskevista Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Technopolis Oyj:n välisistä vuokrasopimuksista ja niiden ehdoista ja 3) hyväksyy osaltaan vuokrattavista toimitiloista ja koneista/laitteista aiheutuvista kustannuksista Savonialle aiheutuvan tilojen arvioidun lisäkustannuksen ja arvioidun kustannusten ylityksen euroa vuoden 2011 osalta. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 8 SAVONIAN TALOUSHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS, SELONTEKO ASIASTA, SEKÄ MUUTOSTEN HANKINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran (15.3 ) kokouksessaan. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä / Savoniaammattikorkeakoululla (Savonia) on nyt käytössään Logican (Logica Suomi Oy) taloushallinnon (TaHa) järjestelmät. Savonian taloushallinnon toiminnoissa on olemassa perusteltu tarve siirtyä mahdollisimman laajasti nykyaikaisiin ja töiden hoidon kannalta nykyistä tehokkaampiin ja tehokkaisiin tietojärjestelmäratkaisuihin. Taloushallinnon tietojärjestelmälle on asetettu lisäksi Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen (ISAT) yhteistyössä vaatimus Savonian taloushallinnon tietojärjestelmän yhteensopivuudesta strategisen kumppani Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK)taloushallinnon tietojärjestelmän kanssa. Strateginen ISAT-kumppanuuden toteuttaminen siis edellyttää, että toteutettavat taloushallinnon järjestelmäpäivitykset ja -muutokset ovat Raindance-mallia ja Raindance-ympäristöä. Oleellinen osa päivitystä on Savonian kannalta nykyisen Logicalta olevan laskentajärjestelmä Ade- Econ ja sen Ade-Win -version päivitys Logican Raindance-mallia olevaksi Kuntamalliksi. Käytännössä ei tarvittavaa kokonaismuutosta Savonian kannalta helposti, järkevästi ja varmasti toimivasti voi toteuttaa muu kuin Logica. Töiden tehostamisen tarve: Merkittävä peruste siirtyä nykyaikaiseen taloushallinnon laskenta-suunnittelu-raportointi-ympäristöön on toimintojen ja työn tehostuminen ja siten säästöt, sekä johtamisessa tarvittavan tiedontuotannon parantuminen. Logica on hyvä toimittaja: Savonian talouden kaikki järjestelmät ovat olleet hyvin pitkään Logicalta (ja Logican edeltäjä-toimittajilta). Voidaan todeta, että Logica on ollut ja on Savonian kannalta hyvä toimittaja, se on toteuttanut sovitut IT-projektit hyvin ja tietojärjestelmät ovat toimineet hyvin. Logican referenssilista Savoniaa vastaavien organisaatioiden ja Savonian nyt esillä olevia muutostarpeita vastaavien ohjelmistototeutusten toimittajana on edustava. Savonia on edennyt Raindance-ympäristössä: merkittävä osa Savonian käytössä olevista taloushallinnon tietojärjestelmistä on jo nykyään Logican ns. Raindance-mallia. Sellaisia ovat mm. talousraportointi ja - suunnittelu TaNe ja talousbudjetointi BudNet. Niiden kanssa yhteensopivat ovat ostolaskujärjestelmä Rondo. Nykyinen kirjanpidon perusjärjestelmä on Logican ns. Ade-Eco ja sen windows-versio. Lisäksi taloushallinnolla on käytössään maksatuksen kokopankki-järjestelmä Logican kautta. Kaikki nämä Logican ylläpitämät ja tuottamat järjestelmät ovat nykyään keskenään ja suhteessa Logican palkkajärjestelmän kanssa yhteensopivat. Yhteensopivuuden varmistaminen muutoksissa ja myös jatkossa on välttämätöntä ja siihen pitää päästä kohtuullisen helposti. Savonian talouden tietojärjestelmien tekniset riippuvuudet toisistaan ovat siinä määrin vahvat, että irtaantuminen nykyisiltä järjestelmäraiteilta ei ole käytännössä mahdollista eikä taloudellisesti tai Sivu 11

12 aikataulullisesti järkevää. Voidaan todeta, että Logican ns. Kuntamalli = Raindance-ympäristö". Kuntamalli ei ole vain kuntayhtymiin sopiva, vaan se sopii myös muihin organisaatiomuotoihin, niin myös osakeyhtiöön. Logican Raindance-/Kuntamalli on ISAT-yhteensopiva: PKAMK:lla on jo nykyään käytössä Logican Raindance-/Kuntamalli. Savonian taloushallinnon tietojärjestelmäpäivitys/-muutos on helpoimmin, järkevimmin ja taloudellisinta toteuttaa Savonian nykyjärjestelmien päivittämisellä Raindance-malliin ja mahdollisimman yhdenmukaiseksi PKAMK:n järjestelmän kanssa ja siten varmistaa looginen ISATyhteensopivuus. Savonian talousjärjestelmien päivitys on järkevää: koska asetettuna tavoitteena on ISAT-yhteensopivuus, ei Savonia voi järkevästi millään vaihtaa muuhun järjestelmään kuin Raindance (Kuntamalli) eikä sellaiseen toiseen toimittajaan, joka ei ole vahvasti ja näyttöihin perustuen varma ja tehokas Savonian nykyjärjestelmän muuttaja, päivittäjä ja hankkeen läpiviejä. On perusteltua pitää sellaisena toteuttajana ja toimittajana Logicaa. Itse asiassa ei ole järkevää toteuttaa järjestelmäpäivitystä avoimen kilpailuttamisen muodossa, voidaan jopa todeta, että muutosta ei voi kilpailuttaa. Savonialla on olemassa vahvat perusteet suorahankinnalle, toteuttaa järjestelmäpäivitys em. Raindance-/kuntamalliin ja hankkia päivitys Logicalta suorahankintana edellä käsitellyin perustein. Logica on laatinut asiassa Savonialle tarjouksen ja sitä on käsitelty ja tarkasteltu kahteenkin kertaan, vuonna 2010 ja myös vuonna Tarjouksen sisältöä, kustannuksia, rahoittamista ja toteuttamista on tarkasteltu liitteissä. Päivitysmuutosten läpiviennistä on käyty neuvotteluja Logican kanssa ja muutos on mahdollista toteuttaa vielä siten, että uusi talouden laskentajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tarvittavilta osin jo vuoden 2012 budjetoinnissa, raportoinnin osalta vuodenvaihteessa 2011/2012 ja vuoden 2012 raportointi ja tilinpäätös 2012 hoitaa jo sillä. Sen rinnalla vuoden 2011 tilinpäätös toteutetaan nykyjärjestelmin. Täsmentäen ja osin kerraten voidaan vielä em. perusteiden ohella todeta, että Savonialla on olemassa vahvat perusteet ohjelmistojen päivittämiselle suorahankintana ilman julkista ja avointa kilpailuttamista: Päivittämiselle suorahankintana on olemassa hankintalain mukaiset, riittävät perusteet; Kilpailuttaminen olisi epätarkoituksenmukaista; Kilpailuttaminen olisi selvästi kalliimpaa kuin sillä saavutettavat hyödyt: se veisi runsaasti aikaa, vaatisi Savonian avainhenkilöiden resurssia, ja lopputuloksen toimivuuden ja järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen olisi työlästä, aiheuttaisi huomattavia transaktiokustannuksia ja sisältäisi merkittäviä yhteensopivuus-/toimivuus-riskejä; Ohjelmistopäivityksellä tavoiteltaviin malleihin liittyy sellaisia Logican teknillisiä yksinoikeuksia, jotka eivät mahdollista avointa kilpailuttamista; merkittävään osaan jo käytössä olevista ohjelmistoista on Logican yksinoikeus; myös nykyisiin TaHan tietojärjestelmiin (erityisesti AdeEcoon) liittyy Logican teknillisiä yksinoikeuksia, jotka vaikeuttaisivat tehokasta Sivu 12

13 siirtymistä uudenmalliseen ohjelmistoversioon joustavasti, ajallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti muutostilanteessa on erityisen vaikeaa; merkittävältä osin on kysymys Savonian kannalta ohjelmistojen lisätilauksista ja laajennuksista, koska Savoniassa jo nykyisin on käytössä tavoitteena olevia Logican Raindance-ohjelmistoja; toimittajan tai ohjelmiston vaihtaminen aiheuttaisi selviä ongelmia ja lisäkustannuksia tietoteknisten yhteensopivuuksien varmistamiseksi; Oheisissa tauluissa on tarkasteltu TaHan järjestelmien muuttamista, päivitystä Raindance-malliin (Kuntamalli). - Savonian taloushallinnon laskentajärjestelmien päivitys, taulut Ko. päivitysmuutoksen kustannuksiin on varattu investointirahoitusta Savonian investointibudjetissa vuodelle 2011 ( euroa) ja osa rahoituksesta ( euroa) on saatavissa myös ISAT- budjetista: Savonian kustannusosuudeksi vuonna 2011 jäisi siten euroa. Järjestelmäpäivityksen projektin voi nyt arvioida aiheuttavan investointikustannuksia Savoniassa vuoden 2011 osalta n euroa. Siitä Logican palvelut n euroa ja Savonian omat sisäiset toteutuskustannukset n euroa. Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset vuoden 2011 ja 2012 alkupuolen eli noin 12 kk:n toteutusaikana ovat arvion mukaan yht. noin euroa. Toteutuksen koko: koko järjestelmäpäivityksen kustannukset noin 12 kk:n toteutusaikana plus täyden vuoden 2012 ASP-ylläpitokustannukset ovat yhteensä noin euroa. Mikäli otetaan tarkasteluun koko muutoksen hankekoko laskettuna toteutuksen ja ylläpidon kustannukset neljälle vuodelle, yhteensä euroa. Nykyiset Logican taloushallinnon järjestelmien kustannukset Savonialle ovat: euroa / vuosi ja euroa / neljässä vuodessa. Tämän hetken tiedon mukaan juoksevat järjestelmien käyttökustannukset lisääntyvät nykyisestä n euroa / vuosi ja euroa / neljä vuotta. Toteutusajan kustannus plus ylläpidon kustannukset nousevat nykyisestä neljän vuoden ajalle laskettuna eurolla. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saadun selonteon taloushallinnon laskentajärjestelmän päivityksestä, päättää toteuttaa päivityksen ja sen mukaisten muutosten hankinnan Logicalta ja valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan hankkeen yksityiskohdista. Päätös: Esitys hyväksyttiin ehdollisena niin, että asiassa hankitaan ulkopuolisen asiantuntijan lausunto suorahankinnan käytön edellytyksistä ennen hankinnan toteuttamista. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti asiantuntijalausunto on pyydetty Kuntaliiton hankintayksikön asiantuntijoilta. Suomen kuntaliiton lausunto on saatu johtava lakimies Juha Myllymäeltä ja lakimies Katariina Huikkolta. - Kuntaliiton lausunto (salassa pidettävä / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 621, 6 1. mom 3. kohta ja ja 20. kohta). Sivu 13

14 Kuntaliiton lausunnossa viitattu oikeustapaus (KHO 2010:20) ei sovellu nyt esillä olevaan tapaukseen, koska siinä luovuttiin toisesta ohjelmasta kahdesta olemassa olevasta ohjelmasta toisen ohjelman hyväksi kilpailuttamatta hankintaa. Savonian tapauksessa pitäydytään nykyisissä ohjelmissa ( ohjelmistoperheessä ) sitä/niitä päivittäen ja laajentaen. Lisäksi Savonialle on ylimmän johdon taholta (ISAT-strategisen kumppanuuden sopimukseen pohjautuen) annettu tehtäväksi aikaansaada ja toteuttaa myös Savoniaan yhdenmukainen taloushallinnon tietojärjestelmä Pohjois-Karjalan amk:n kanssa, se on, Raindanceen pohjaava Kuntamalli. Sen ainoa toimittaja on ja voi olla Logica. Muut vaihtoehdot ovat teknisesti suljettu pois. Savonian kannalta hankinta ja hankinnan perustelut ovat pysyneet sinällään ennallaan, mutta suorahankinnalle on olemassa myös lisäperusteita ja täsmennyksiä. Suorahankinnan perustelut ovat edelleen pääosin samat, mutta niitä voidaan vielä lisätä ja täsmentää tässä esitetyillä tavoin: Ohjelmistopäivitykseen ja laajennukseen liittyy sellaisia Logican yksinoikeuksia, jotka eivät mahdollista avointa kilpailuttamista; Logicalla on saadun selvityksen mukaan yksinoikeus Kuntamalli- Raindanceen ; Nyt käytössä oleviin Raindance-ohjelmistoperheen ohjelmiin on Logican yksinoikeus; Myös nykyiseen Savonian taloushallinnon tietojärjestelmä AdeEcoon ja sen muutoksiin on Logicalla yksinoikeus ja siten sellaisia teknisiä oikeuksia, jotka vaikeuttavat tai mahdollisesti käytännössä jopa estävät siirtymisen uudenmalliseen ohjelmistoversioon; Voidaan katsoa, että nyt on kysymys Savonian kannalta jo olevien ohjelmistojen osittaisista lisätilauksista ja osittaisista laajennuksista, koska Savoniassa jo nykyisin on käytössä asetetuksi vaihtoehdoksi olevia Logican Raindance-ohjelmistoja; Jos ja kun Savoniaan pitää aikaansaada vaatimukseksi asetettu ISATyhteensopiva Raindance-Kuntamalli, ei sille ole olemassa muita toimittajia kuin Logica. Raindance-Kuntamallia ei saadun selvityksen mukaan mikään muu kuin Logica voi toimittaa sitä ei voi hankkia muilta toimittajilta; Logicalla on päivitykseen/muutokseen tuotteistettu päivitysmalli. AdeEcosta ja nykyisistä Raindancen osajärjestelmistä päivitys ja muutos Kuntamalli-Raindanceen on siis taloushallinnon tietojärjestelmän ytimen päivitys, jossa hyödynnetään monia edelleen käyttöön jääviä osajärjestelmiä; siten korvataan vain ytimenä toimiva AdeEco Raindancella ja jatketaan muilla jo olevilla Kuntamalli- Raindancen osasovelluksilla (kuten Budnet, Tane, Rondo), joista sovelluksista otetaan vain uudemmat versiot käyttöön; Jo nykyään Savonialla olevat Budnet, Tane ja Rondo ovat osa Logican Kuntamallia, ja niihin Logicalla on yksinoikeus. Savonia ei päivityksessä osta mitään uuden järjestelmän lisenssiä, vaan pelkästään muutoksen ja pelkät käyttöönottokulut tulevat mukaan ja olemassa olevien tuotteiden laajennukseen liittyvät lisenssit. Siinä tapauksessa, että ohjelmistopäivitysten tai nykyisten laajennusten toteuttaminen tehtäisiin avoimesti kilpailuttamalla, on selvää, että toimittajan tai ohjelmiston vaihtaminen aiheuttaa selviä ongelmia, mittavia lisäkustannuksia toteutuksessa ja myös Savonian omassa toteutuksessa mm. tietoteknisten yhteensopivuuksien varmistamiseksi. Nämä merkittävät Sivu 14

15 lisäkustannukset tulee siinä tapauksessa ottaa huomioon eri tarjouksia arvioitaessa keskenään. Ohjelmistopäivityksen sopimusten voimassaololle voidaan asettaa hankintalain 28 :n suorahankintaedellytysten laajentamista koskeva ehto kolmen (3) vuoden kestosta (sopimuksen voimassaoloaika ainoastaan poikkeuksellisesti voi ylittää kolme vuotta ). Kolmen vuoden sopimuskausi on myös toiminnallisesti perusteltua verrattuna nykyisiin toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Kolmen vuoden jälkeen voidaan siten tarkastella järjestelmien toimivuuden ja niiden jatkon tilannetta uudestaan. Oheisissa tauluissa on tarkasteltu taloushallinnon järjestelmien muuttamista, päivitystä Raindance-malliin (Kuntamalli). - Savonian taloushallinnon laskentajärjestelmien päivitystaulu (salassa pidettävä / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 621, 6 1. mom. 3. kohta ja ja 20. kohta). Laskelmat on tehty kolmen vuoden (3) sopimuskauden mukaiseen tarkasteluun. Ko. päivitysmuutoksen kustannuksiin on varattu investointirahoitusta Savonian investointibudjetissa vuodelle 2011 ( euroa) ja osa rahoituksesta ( euroa) on saatavissa myös ISATbudjetista: Savonian kustannusosuudeksi vuonna 2011 jäisi siten euroa. Järjestelmäpäivityksen projektin voi nyt arvioida aiheuttavan investointikustannuksia Savoniassa vuoden 2011 osalta noin euroa. Siitä Logican palvelut noin euroa ja Savonian omat sisäiset toteutuskustannukset noin euroa. Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset vuoden 2011 ja 2012 alkupuolen eli noin 12 kk:n toteutusaikana ovat arvion mukaan yhteensä noin euroa. Toteutuksen koko: Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset noin 12 kk:n toteutusaikana plus täyden vuoden 2012 ASP-ylläpitokustannukset ovat yhteensä noin euroa. Mikäli otetaan tarkasteluun koko muutoksen hankekoko laskettuna toteutuksen ja ylläpidon kustannukset kolmelle (3) vuodelle, yhteensä euroa. Nykyiset Logican taloushallinnon järjestelmien kustannukset Savonialle ovat: euroa / vuosi ja euroa / kolmessa (3) vuodessa. Tämän hetken tiedon mukaan juoksevat järjestelmien käyttökustannukset lisääntyvät nykyisestä noin euroa / vuosi ja euroa / kolme (3) vuotta. Toteutusajan kustannus plus ylläpidon kustannukset nousevat nykyisestä kolmen (3) vuoden ajalle laskettuna eurolla. Lisäyksen muutos on siten 45 % nykyjärjestelmän kustannustasosta (sopimukset voimassa toistaiseksi, siten laskettuna neljälle vuodelle) ja lisäys on siten alle 50 %:n tason. Yhteenvetona suorahankintaa ohjelmistopäivityksessä voidaan ensisijaisesti lyhyesti perustella Hankintalain 27 :llä, sen kohdalla 2: Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Teknisesti muutoksen ja päivityksen voi toimittaa vain Logica, tilanne johtuu jo toimittajan yksinoikeuksista tuotteisiin. Lisäksi suorahankintaa voidaan lyhyesti perustella Hankintalain 28 :n lisätilaus näkökohdin, suorahankinta lisätilauksissa. Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman Sivu 15

16 toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Vain Logica voi toimittaa ko. lisäpalvelut teknisten syiden vuoksi ja sen omistamiin yksinoikeuksiin perustuen. Uusien sopimusten sopimuskaudeksi on syytä jo edellä kerrotuista syistä rajata kolme (3) vuotta. Laskennallisesti uuden sopimuksen (3 vuotta) arvo jää alle 50 %:n nykyisten sopimusten arvosta (4 vuotta, toistaiseksi voimassa olevat). Etukäteen asetetun ohjelmistovaatimuksen johdosta ja myös muutoin käytännössä Savonia ei voi mennä laajamittaiseen hankinnan kilpailutukseen. Savoniassa on perusteltua katsoa, että ohjelmistohankinnan päivitys ja osittainen laajennus voidaan toteuttaa ns. suorahankintana nykyisen taloushallinnon ohjelmistokokonaisuuden toimittaja Logicalta. Suorahankintaa ja sen em. perusteita noudattaen, mutta kuitenkin varovaisuutta korostaen ja varmuutta toteutukselle hakien, voidaan hankinnassa menetellä voimaan tulleen hankintalain mukaisesti julkaisemalla julkisessa EU:n laajuisessa hankintajärjestelmä Hilmassa asiaa koskeva ilmoitus siten kuin Kuntaliiton lausunnossakin suositellaan. Kuntaliiton lausunnon mukaan voimaan tulleiden hankintalain säännösten mukaan hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Edelleen varovaisuussyistä voidaan noudattaa menettelyä, jossa hankintaa ei panna toteen ennen kuin suorahankinnan ilmoittamisen 14 päivän määräaika on kulunut. Näin siitäkin huolimatta, että toteutus vaatisi itse asiassa hyvin nopeaa toimeenpanoa. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saadun Kuntaliiton lausunnon asiassa. Yhtymähallitus päättää hankkia Hankintalain 27 :n ja lisäksi 28 :n perusteella ja muutoin edellä kerrotuin suorahankinnan perustein taloushallinnon laskentajärjestelmän päivityksen suorahankintana Logicalta, päättää toteuttaa päivityksen ja sen mukaisten muutosten hankinnan Logicalta kolmen vuoden (3) sopimuksin ja valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan hankkeen yksityiskohdista. Aiotusta suorahankinnasta julkaistaan vapaaehtoinen ilmoitus Hilmassa ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintaa ei panna toteen ennen kuin suorahankinnan ilmoittamisen 14 päivän määräaika on kulunut. Merkittiin, että hallituksen jäsen Ari Nissinen teki seuraavan pohjaesityksestä poikkeavan esityksen: Suorahankinnan edellytykset eivät täyty. Mikäli hankinta aiotaan toteuttaa, hankinta tulee kilpailuttaa. Ari Nissisen tekemää pohjaesityksestä poikkeavaa esitystä ei kannatettu. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esittämässä muodossa. Sivu 16

17 Tämän jälkeen Ari Nissinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi. - liite ( päivätty Ari Nissisen allekirjoittama eriävä mielipide) Sivu 17

18 9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 :ssä määrätään yhtymähallituksen ottooikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallituksen päättämällä tavalla ja aikana sellaisista tekemistään päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioita tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Vararehtori Riitta Rissanen Päätös 0714 / 4 / : Microsoft Campus Agreement - käyttöoikeudet 2011 Talousjohtaja Olli Helanterä Päätös 3214 / 11 / : Tilamuutos Microkatu 1 Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii HALLINTO-ORGANISAATION MUUTOS AJALLE Savonia-ammattikorkeakoulun viestintäpalveluiden toimintamallin arvioinnissa on tullut esille tarve vahvistaa Savoniassa viestintäosaamista. Lisäksi ISAT-kumppanuuden arvioinnissa on tullut esiin tarve kehittää ja lisätä ISAT-viestintää ja viestinnän osaamista. Arvioinnissa on tullut esiin viestinnän kokonaisuuden kehittäminen ja johtaminen sekä erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestintäosaamisen vahvistaminen vastaamaan korkeakouluympäristön haasteita (mm. yritys- ja ammattikorkeakoulukuva, yhteiskunta- ja työelämäsuhteet, sisäinen ja ulkoinen verkkoviestintä, sosiaalinen media, opiskelijarekrytointi, kansainvälinen opiskelijamarkkinointi). Sen vuoksi ammattikorkeakoulun hallitus on toimintasäännön ( ) 8 pykälän nojalla nimittänyt määräaikaisen viestintäpäällikön ajalle Ammattikorkeakoulun hallituksen päätös perustuu ylläpitäjän hallintosäännön ( ) 18 pykälän nojalla ammattikorkeakoululle delegoituun toimivaltaan. Hallintosäännön 15 pykälän mukaan ammattikorkeakoulun sisäinen hallinto ja organisaatio määräytyy siten kuin ammattikorkeakoulun säännöissä on määrätty. Viestintäpäällikön nimittäminen merkitsee kuitenkin samalla esimiesvastuiden osalta muutosta hyväksyttyyn voimassa olevaan hallinto-organisaatioon ja johtamisjärjestelmän. Ammattikorkeakoulun hallituksen valitsema määräaikainen viestintäpäällikkö tulee toimimaan rehtorin alaisuudessa toimien viestintähenkilöstön esimiehenä. Tämän mukaisesti ammattikorkeakoulun hallitus julisti kokouksessaan ( 9) viestintäpäällikön määräaikaisen tehtävän julkisesti haettavaksi ajalle Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin soveltuvaa alan korkeakoulututkintoa sekä kokemusta ja näyttöä asiantuntijaorganisaation viestinnän ja markkinoinnin tuloksellisesta johtamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti, että viestintäpäällikön pääasiallisena tehtäväalueena on vastata, johtaa, toteuttaa ja kehittää sekä Savoniaammattikorkeakoulun että ISAT-viestintää, julkisuuskuvaa, mediasuhteita ja markkinointia yhteistyössä Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun johdon ja eri toimijoiden kanssa. Viestintäpäällikkö toimii viestintäpalveluiden henkilöstön lähiesimiehenä. Viestintäpäällikön tehtäväalueeseen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Savonia-ammattikorkeakoulun voimassaoleva hallinto-organisaatio ja siihen liittyvä johtamisjärjestelmä on hyväksytty Ammattikorkeakoulun Sivu 19

20 hallituksen valitsema määräaikainen viestintäpäällikkö tulee toimimaan rehtorin alaisuudessa toimien viestintähenkilöstön esimiehenä. Tämän mukaisesti aiemmin hyväksyttyä hallinto-organisaatiota ja johtamisjärjestelmää tulee viestintävastuiden osalta uudistaa vastaamaan tulevaa tarvetta ajanjaksolle. Esitys hallinto-organisaatioon ja johtamisjärjestelmään liittyvästä määräaikaisesta uudistuksesta viestintävastuisiin liittyen on liitteenä. - Savonia-amk:n johtamisjärjestelmä Ammattikorkeakoulun hallitus on omalta osaltaan käsitellyt hallintoorganisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamista kokouksessaan Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy hallinto-organisaation ja johtamisjärjestelmän määräaikaiset uudistukset ajalle Esitys hyväksyttiin. Sivu 20

21 10.2 SOL PALVELUT OY:N SIIVOUSPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN YHDEN OPTIOVUODEN AJALLE Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on tarve jatkaa SOL Palvelut Oy:n kanssa olevaa siivouspalvelusopimusta yhden optiovuoden ajalle. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamien oppilaitoskiinteistöjen siivouspalvelu (ylläpito-, perussiivous- ja lisäpalvelut) kilpailutettiin hankintalain mukaisesti toukokuussa Kokonaisedullisimman tarjouksen neljästä hankinnan kohteena olleesta kiinteistöstä antoi SOL Palvelut Oy. Siivouspalvelusopimus ajalle solmittiin Palvelusopimuksen mukaista tilakohtaista laadunarviointia on suoritettu säännöllisillä laatukierroksilla ja vuosittaisilla puhtaustason mittauksilla. Siivouspalvelulle sopimuksessa asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu eikä merkittäviä poikkeamia laadussa ole havaittu. Sopimus sisältää myös mahdollisuuden optiovuosiin (kahteen/1+1): ja SOL Palvelut Oy on sähköpostitse ilmoittanut halukkuutensa jatkaa sopimustaan tarjouspyynnön mukaisella optiovuodella alkaen Sopimuksen kohdeluetteloa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa Sairaalakadun kampuksen osalta. Matkailu- ja ravitsemisalan toimitilojen mahdollinen muutto kesällä 2011 aiheuttaa rakennus 2:n tyhjentymisen ja siivoustarpeen vähenemisen. Tarkistettu sopimuksen mukainen hankinnan arvo on neljän kampuksen osalta optiovuoden aikana yleis- ja perussiivouksen osalta yhteensä euroa. Tilapalveluiden taholla tehdyssä tarkastelussa on katsottu perustelluksi ja parhaaksi vaihtoehdoksi optiovuoden käyttö, eli että SOL Palvelut Oy:n kanssa solmittua siivouspalvelusopimusta jatketaan alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin Sairaalakadun osalta pienemmäksi tarkistetun kohdeluettelon mukaisesti, yhdellä optiovuodella ajalle Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus jatkaa SOL Palvelut Oy:n kanssa solmittua siivouspalvelusopimusta alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin Sairaalakadun osalta pienemmäksi tarkistetun kohdeluettelon mukaisesti, yhdellä optiovuodella ajalle Esitys hyväksyttiin. Sivu 21

22 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 22

23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen pykälien päätöksistä, 1 6 ja 9, 10.1 ja 11, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I, III tai IV kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälän 7 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 23

24 III HANKINTAOIKAISU JA VALITUSOSOITUS Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen hankintalain 85 :n mukaisesti. Hankintaoikaisun ja valituksen voi tehdä pykälien 8 ja 10.2 osalta. Erillinen oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. IV VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Sivu 24

25 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 25

26 Liite pykälien 8 ja 10.2 osalta: HANKINNAT OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä PL 6, Kuopio käyntiosoite: Microkatu 1 C, 4. kerros Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat Sivu 26

27 II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Sivu 27

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 5.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot