SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen Jaakko Kekoni puheenjohtaja Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Minna Selkomaa POISSA Iris Asikainen Anja Venäläinen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Veli-Matti Tolppi Olli Helanterä pöytäkirjanpitäjä / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö esittelijä / kuntayhtymän johtaja talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 6 2 kpl SAVONIAN RAPORTTI OPETUS- JA KULTTTUURIMINISTERIÖLLE KAUDEN SOPIMUKSEN MUKAISTEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN ETENEMISESTÄ 7 MATKAILU- JA RAVITSEMUSALAN NOPEUTETTU MUUTTO TECHNOPOLIKSELLE 8 2 kpl SAVONIAN TALOUSHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS, SELONTEKO ASIASTA, SEKÄ MUUTOSTEN HANKINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN 9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 1

2 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Jaakko Kekoni puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Raija Kotkanoja pöytäkirjantarkastaja Minna Selkomaa pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että ylimääräisissä asioissa yhtymähallitus käsittelee kohdat 10.1 Hallinto-organisaation muutos ajalle SOL Palvelut Oy:n siivouspalvelusopimuksen jatkaminen yhden optiovuoden ajalle Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti kokouksessa (7 ) kevätkauden 2011 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raija Kotkanoja ja Minna Selkomaa. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kotkanoja ja Minna Selkomaa. Sivu 6

7 5 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Lapinlahden kunnanvaltuusto on myöntänyt eron yhtymävaltuuston jäsen Petri Miettiselle ja valinnut hänen tilalleen uuden yhtymävaltuuston jäsenen Matti Kataisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ote Lapinlahden kunnanvaltuuston pöytäkirjasta , 26 Em. jäsenmuutoksen jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: Kuopio varsinaiset jäsenet Liisa Kiianlinna Anssi Laine (pj.) Tuomo Lyhty (2. vpj.) Osmo Pekkarinen (1. vpj.) Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Varkaus varsinaiset jäsenet Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Iisalmi varsinaiset jäsenet Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Kiuruvesi varsinainen jäsen Sari Tikkanen Lapinlahti varsinainen jäsen Matti Katainen henkilökohtaiset varajäsenet Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm henkilökohtaiset varajäsenet Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg henkilökohtaiset varajäsenet Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen henkilökohtainen varajäsen Antti Valta Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 SAVONIAN RAPORTTI OPETUS- JA KULTTTUURIMINISTERIÖLLE KAUDEN SOPIMUKSEN MUKAISTEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN ETENEMISESTÄ Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt ammattikorkeakouluille palautetta ja vuoden 2010 toimintaa koskevan raportoinnin ohjeet OKM:n palaute ja kirje , dnro 33/210/2010 Palautemenettely perustuu ammattikorkeakoululaine (351/2003) 8 :n mukaiseen tavoitteiden seurantaan ja arviointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu hallinnonalansa ohjauksesta ja valvonnasta. Korkeakouluilla on vastaavasti tilivelvollisuus toiminnastaan ja voimavarojen tavoitteiden mukaisesta käytöstä pääasialliselle rahoittajalle. Ammattikorkeakouluille annetaan kirjallinen palaute niinä vuosina, jolloin ei käydä sopimusneuvotteluita. Palautteessa seurataan sovittujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2010 palautteessa pääpaino oli korkeakoulun strategian ja rakenteellisen kehittämisen linjausten toteuttamisen arvioissa. Lisäksi palaute sisälsi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä koskevia näkemyksiä ja linjauksia. Ammattikorkeakoulut voivat myös esittää lukukausimaksukokeiluun sisällytettäviä vieraskielisiä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia sekä koulutusohjelmien lakkauttamista tai rakenteellisen kehittämisen seurauksena uusia koulutusohjelmia mennessä. Ammattikorkeakoulujen on toimitettava vuoden 2010 toiminnan raportointi OKM:lle mennessä. Raporttiin on sisällytettävä kirjallisessa palautteessa edellytetyt tiedot keskeisistä kehittämistoimenpiteistä sekä muusta strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisista aineistoista. Ministeriötä tulee informoida vuoden aikana toimeenpantavista rakenteellisista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. - Raportti vuoden 2010 toiminnasta Raportin liitteenä toimitetaan OKM:lle Savonian toimintakertomus ja tilinpäätös vuodesta 2010, ISAT-toimintakertomus ja Advanced Practice Nurse (APN) -koulutusohjelmahakemus. OKM:lle toimitettava raportti vuoden 2010 toiminnasta on käsitelty Savoniaammattikorkeakoulun hallituksessa Kokouksessa esiin tulleet raportin muutostarpeet on huomioitu liitteenä olevassa raportissa. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavan raportin vuoden 2010 toiminnasta. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjattu versio vuoden 2010 toiminnan raportista. Esitys hyväksyttiin kokouksessa muutetussa muodossa. Sivu 8

9 7 MATKAILU- JA RAVITSEMUSALAN NOPEUTETTU MUUTTO TECHNOPOLIKSELLE Matkailu- ja ravitsemusalalla (Resto) ei ole tällä hetkellä käytössään lainkaan opetuskeittiötiloja ja osa henkilöstöstä on jouduttu siirtämään Microkadulle Sairaalakadulta. Myös matkailu- ja ravitsemisalan opetus on jouduttu siirtämään osin Microkadulle. Koko opetustoiminta siirtyy Microkadulle elokuussa Tilat on löydetty Technopoliksen S-osan 4. ja 5. kerroksesta. Kuopio-kampuksen rakennustoimikunta (ohjausryhmä) on kokouksessaan ( 6) osaltaan hyväksynyt matkailu- ja ravitsemisalan muuton Microkadulle ja päättänyt viedä asian käsiteltäväksi yhtymähallitukseen. Väliaikaisella järjestelyllä opetuskeittiötiloja on vuokrattu tuntihinnalla Kuopion yliopistolta ja Kuopion talouskoululta. Opetusta on jouduttu hajauttamaan useaan eri osoitteeseen ja tämä on aiheuttanut opiskelijoille huomattavan paljon kesken opetuspäivän tapahtuvaa siirtymistä kampusten välillä. Koko matkailu- ja ravitsemisalan opetustoiminnan aikaistettu siirtäminen Microkadun S-osan 4. ja 5. kerroksiin tapahtuisi suunnitellun aikataulun mukaan niin, että toiminta tiloissa alkaa Tiloihin sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio, työhuonetilat ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Lisäksi tiloihin on tarkoitus sijoittaa Future Food -hankkeen tuotekehitystilat. Huoneistoala tiloissa on 912,5 m 2 /kerros eli yhteensä htm 2. Molemmat kerrokset ovat yksinomaan Savonian käytössä. Matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijamäärä on noin 400 ja henkilöstöä on noin 30. Tilojen vuokrasopimus ja vuokrahintataso määräytyvät Technopolis Oyj:n (Technopolis) tekemän tarjouksen ja sen mukaisesti Technopolis Oyj:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) välillä solmitun esisopimuksen mukaisesti (Esisopimus toimitilojen vuokraamisesta, kumppanuusjärjestelyistä ja toimintaympäristön kehittämisestä Kuopiossa). Vuokra-aika on joko 15 tai 25 vuotta, pääsääntöisesti 25 vuotta. Tiloihin Reston osalle tulevat muutostyöt on arvioitu kustannuksiltaan olevan yhteensä noin euroa, josta opetuskeittiön koneet ovat euroa ja lvi-muutostyöt euroa. Technopoliksen ja Savonian välisen sopimuksen mukaisesti kokonaiskustannuksista jää Technopoliksen osuudeksi noin euroa (25 v. sopimus) ja Savonian osuudeksi noin euroa. Arvioidut vuokrakustannukset Microkadun S-osan tiloille ovat kokonaisuudessaan noin euroa vuodessa, jos koko toteutuksen kustannus sisällytetään vuokraan. Future Foodin tilojen (noin 123 m 2 ) osalta vuokran maksaa hankeajalta hanke. Hanke on suunniteltu/suunnitellaan erikseen ja sitä koskevat sisäiset sopimukset ja erilliset täsmennetyt tilasopimukset tehdään tarvittavassa määrin myös erikseen. Technopoliksessa Restolle arvioidut vuokrakustannukset ovat yhteensä noin euroa vuodessa. Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun on sovittu tilojen muutostöiden ja varustamisten kustannusten sisällyttämisestä Sivu 9

10 vuokraan tai niiden maksamisesta suoraan Savonian toimesta, ja kun lopulliset toteumat kustannuksista on tiedossa. Matkailu- ja ravitsemisalan sisäisiin vuokriin on TA2011:ssä varattu euroa ja tilajärjestelyistä tulee kustannuksiin sen osalta ylitystä vuodelle 2011 (arvioitu ylitys noin euroa). Reston tilakustannukset ovat nykyään tasoa noin euroa vuodessa ja uusien tilojen osalta yhteensä tasoa euroa. Hieman (noin 123 m 2 :n osalta) tilakustannuksia voidaan siirtää Future Food -projektille. Savonian Kuopion toimintojen muuttojen aikataulua on karkealla tasolla suunniteltu Technopoliksen kanssa ja asiat ovat edenneet hyvin. Suunnitelmien mukaan muuttojen aikataulutus on seuraava: Matkailu- ja ravitsemisala kesällä 2011 Terveysala kesällä 2013 Liiketalous kesällä 2014 Tekniikka ja muotoilu kesällä 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus 1) päättää hyväksyä matkailu- ja ravitsemisalan muuton Microkadulle mennessä, 2) valtuuttaa jo aiemmin annetun valtuutuksen mukaisesti (yhtymävaltuusto , 7) kuntayhtymän johtajan sopimaan matkailu- ja ravitsemisalan (Resto) ja sen yhteydessä toimivan Future Food - hankkeen toimitiloja koskevista Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Technopolis Oyj:n välisistä vuokrasopimuksista ja niiden ehdoista ja 3) hyväksyy osaltaan vuokrattavista toimitiloista ja koneista/laitteista aiheutuvista kustannuksista Savonialle aiheutuvan tilojen arvioidun lisäkustannuksen ja arvioidun kustannusten ylityksen euroa vuoden 2011 osalta. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 8 SAVONIAN TALOUSHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS, SELONTEKO ASIASTA, SEKÄ MUUTOSTEN HANKINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA PÄÄTTÄMINEN Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran (15.3 ) kokouksessaan. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä / Savoniaammattikorkeakoululla (Savonia) on nyt käytössään Logican (Logica Suomi Oy) taloushallinnon (TaHa) järjestelmät. Savonian taloushallinnon toiminnoissa on olemassa perusteltu tarve siirtyä mahdollisimman laajasti nykyaikaisiin ja töiden hoidon kannalta nykyistä tehokkaampiin ja tehokkaisiin tietojärjestelmäratkaisuihin. Taloushallinnon tietojärjestelmälle on asetettu lisäksi Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen (ISAT) yhteistyössä vaatimus Savonian taloushallinnon tietojärjestelmän yhteensopivuudesta strategisen kumppani Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK)taloushallinnon tietojärjestelmän kanssa. Strateginen ISAT-kumppanuuden toteuttaminen siis edellyttää, että toteutettavat taloushallinnon järjestelmäpäivitykset ja -muutokset ovat Raindance-mallia ja Raindance-ympäristöä. Oleellinen osa päivitystä on Savonian kannalta nykyisen Logicalta olevan laskentajärjestelmä Ade- Econ ja sen Ade-Win -version päivitys Logican Raindance-mallia olevaksi Kuntamalliksi. Käytännössä ei tarvittavaa kokonaismuutosta Savonian kannalta helposti, järkevästi ja varmasti toimivasti voi toteuttaa muu kuin Logica. Töiden tehostamisen tarve: Merkittävä peruste siirtyä nykyaikaiseen taloushallinnon laskenta-suunnittelu-raportointi-ympäristöön on toimintojen ja työn tehostuminen ja siten säästöt, sekä johtamisessa tarvittavan tiedontuotannon parantuminen. Logica on hyvä toimittaja: Savonian talouden kaikki järjestelmät ovat olleet hyvin pitkään Logicalta (ja Logican edeltäjä-toimittajilta). Voidaan todeta, että Logica on ollut ja on Savonian kannalta hyvä toimittaja, se on toteuttanut sovitut IT-projektit hyvin ja tietojärjestelmät ovat toimineet hyvin. Logican referenssilista Savoniaa vastaavien organisaatioiden ja Savonian nyt esillä olevia muutostarpeita vastaavien ohjelmistototeutusten toimittajana on edustava. Savonia on edennyt Raindance-ympäristössä: merkittävä osa Savonian käytössä olevista taloushallinnon tietojärjestelmistä on jo nykyään Logican ns. Raindance-mallia. Sellaisia ovat mm. talousraportointi ja - suunnittelu TaNe ja talousbudjetointi BudNet. Niiden kanssa yhteensopivat ovat ostolaskujärjestelmä Rondo. Nykyinen kirjanpidon perusjärjestelmä on Logican ns. Ade-Eco ja sen windows-versio. Lisäksi taloushallinnolla on käytössään maksatuksen kokopankki-järjestelmä Logican kautta. Kaikki nämä Logican ylläpitämät ja tuottamat järjestelmät ovat nykyään keskenään ja suhteessa Logican palkkajärjestelmän kanssa yhteensopivat. Yhteensopivuuden varmistaminen muutoksissa ja myös jatkossa on välttämätöntä ja siihen pitää päästä kohtuullisen helposti. Savonian talouden tietojärjestelmien tekniset riippuvuudet toisistaan ovat siinä määrin vahvat, että irtaantuminen nykyisiltä järjestelmäraiteilta ei ole käytännössä mahdollista eikä taloudellisesti tai Sivu 11

12 aikataulullisesti järkevää. Voidaan todeta, että Logican ns. Kuntamalli = Raindance-ympäristö". Kuntamalli ei ole vain kuntayhtymiin sopiva, vaan se sopii myös muihin organisaatiomuotoihin, niin myös osakeyhtiöön. Logican Raindance-/Kuntamalli on ISAT-yhteensopiva: PKAMK:lla on jo nykyään käytössä Logican Raindance-/Kuntamalli. Savonian taloushallinnon tietojärjestelmäpäivitys/-muutos on helpoimmin, järkevimmin ja taloudellisinta toteuttaa Savonian nykyjärjestelmien päivittämisellä Raindance-malliin ja mahdollisimman yhdenmukaiseksi PKAMK:n järjestelmän kanssa ja siten varmistaa looginen ISATyhteensopivuus. Savonian talousjärjestelmien päivitys on järkevää: koska asetettuna tavoitteena on ISAT-yhteensopivuus, ei Savonia voi järkevästi millään vaihtaa muuhun järjestelmään kuin Raindance (Kuntamalli) eikä sellaiseen toiseen toimittajaan, joka ei ole vahvasti ja näyttöihin perustuen varma ja tehokas Savonian nykyjärjestelmän muuttaja, päivittäjä ja hankkeen läpiviejä. On perusteltua pitää sellaisena toteuttajana ja toimittajana Logicaa. Itse asiassa ei ole järkevää toteuttaa järjestelmäpäivitystä avoimen kilpailuttamisen muodossa, voidaan jopa todeta, että muutosta ei voi kilpailuttaa. Savonialla on olemassa vahvat perusteet suorahankinnalle, toteuttaa järjestelmäpäivitys em. Raindance-/kuntamalliin ja hankkia päivitys Logicalta suorahankintana edellä käsitellyin perustein. Logica on laatinut asiassa Savonialle tarjouksen ja sitä on käsitelty ja tarkasteltu kahteenkin kertaan, vuonna 2010 ja myös vuonna Tarjouksen sisältöä, kustannuksia, rahoittamista ja toteuttamista on tarkasteltu liitteissä. Päivitysmuutosten läpiviennistä on käyty neuvotteluja Logican kanssa ja muutos on mahdollista toteuttaa vielä siten, että uusi talouden laskentajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tarvittavilta osin jo vuoden 2012 budjetoinnissa, raportoinnin osalta vuodenvaihteessa 2011/2012 ja vuoden 2012 raportointi ja tilinpäätös 2012 hoitaa jo sillä. Sen rinnalla vuoden 2011 tilinpäätös toteutetaan nykyjärjestelmin. Täsmentäen ja osin kerraten voidaan vielä em. perusteiden ohella todeta, että Savonialla on olemassa vahvat perusteet ohjelmistojen päivittämiselle suorahankintana ilman julkista ja avointa kilpailuttamista: Päivittämiselle suorahankintana on olemassa hankintalain mukaiset, riittävät perusteet; Kilpailuttaminen olisi epätarkoituksenmukaista; Kilpailuttaminen olisi selvästi kalliimpaa kuin sillä saavutettavat hyödyt: se veisi runsaasti aikaa, vaatisi Savonian avainhenkilöiden resurssia, ja lopputuloksen toimivuuden ja järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen olisi työlästä, aiheuttaisi huomattavia transaktiokustannuksia ja sisältäisi merkittäviä yhteensopivuus-/toimivuus-riskejä; Ohjelmistopäivityksellä tavoiteltaviin malleihin liittyy sellaisia Logican teknillisiä yksinoikeuksia, jotka eivät mahdollista avointa kilpailuttamista; merkittävään osaan jo käytössä olevista ohjelmistoista on Logican yksinoikeus; myös nykyisiin TaHan tietojärjestelmiin (erityisesti AdeEcoon) liittyy Logican teknillisiä yksinoikeuksia, jotka vaikeuttaisivat tehokasta Sivu 12

13 siirtymistä uudenmalliseen ohjelmistoversioon joustavasti, ajallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti muutostilanteessa on erityisen vaikeaa; merkittävältä osin on kysymys Savonian kannalta ohjelmistojen lisätilauksista ja laajennuksista, koska Savoniassa jo nykyisin on käytössä tavoitteena olevia Logican Raindance-ohjelmistoja; toimittajan tai ohjelmiston vaihtaminen aiheuttaisi selviä ongelmia ja lisäkustannuksia tietoteknisten yhteensopivuuksien varmistamiseksi; Oheisissa tauluissa on tarkasteltu TaHan järjestelmien muuttamista, päivitystä Raindance-malliin (Kuntamalli). - Savonian taloushallinnon laskentajärjestelmien päivitys, taulut Ko. päivitysmuutoksen kustannuksiin on varattu investointirahoitusta Savonian investointibudjetissa vuodelle 2011 ( euroa) ja osa rahoituksesta ( euroa) on saatavissa myös ISAT- budjetista: Savonian kustannusosuudeksi vuonna 2011 jäisi siten euroa. Järjestelmäpäivityksen projektin voi nyt arvioida aiheuttavan investointikustannuksia Savoniassa vuoden 2011 osalta n euroa. Siitä Logican palvelut n euroa ja Savonian omat sisäiset toteutuskustannukset n euroa. Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset vuoden 2011 ja 2012 alkupuolen eli noin 12 kk:n toteutusaikana ovat arvion mukaan yht. noin euroa. Toteutuksen koko: koko järjestelmäpäivityksen kustannukset noin 12 kk:n toteutusaikana plus täyden vuoden 2012 ASP-ylläpitokustannukset ovat yhteensä noin euroa. Mikäli otetaan tarkasteluun koko muutoksen hankekoko laskettuna toteutuksen ja ylläpidon kustannukset neljälle vuodelle, yhteensä euroa. Nykyiset Logican taloushallinnon järjestelmien kustannukset Savonialle ovat: euroa / vuosi ja euroa / neljässä vuodessa. Tämän hetken tiedon mukaan juoksevat järjestelmien käyttökustannukset lisääntyvät nykyisestä n euroa / vuosi ja euroa / neljä vuotta. Toteutusajan kustannus plus ylläpidon kustannukset nousevat nykyisestä neljän vuoden ajalle laskettuna eurolla. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saadun selonteon taloushallinnon laskentajärjestelmän päivityksestä, päättää toteuttaa päivityksen ja sen mukaisten muutosten hankinnan Logicalta ja valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan hankkeen yksityiskohdista. Päätös: Esitys hyväksyttiin ehdollisena niin, että asiassa hankitaan ulkopuolisen asiantuntijan lausunto suorahankinnan käytön edellytyksistä ennen hankinnan toteuttamista. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti asiantuntijalausunto on pyydetty Kuntaliiton hankintayksikön asiantuntijoilta. Suomen kuntaliiton lausunto on saatu johtava lakimies Juha Myllymäeltä ja lakimies Katariina Huikkolta. - Kuntaliiton lausunto (salassa pidettävä / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 621, 6 1. mom 3. kohta ja ja 20. kohta). Sivu 13

14 Kuntaliiton lausunnossa viitattu oikeustapaus (KHO 2010:20) ei sovellu nyt esillä olevaan tapaukseen, koska siinä luovuttiin toisesta ohjelmasta kahdesta olemassa olevasta ohjelmasta toisen ohjelman hyväksi kilpailuttamatta hankintaa. Savonian tapauksessa pitäydytään nykyisissä ohjelmissa ( ohjelmistoperheessä ) sitä/niitä päivittäen ja laajentaen. Lisäksi Savonialle on ylimmän johdon taholta (ISAT-strategisen kumppanuuden sopimukseen pohjautuen) annettu tehtäväksi aikaansaada ja toteuttaa myös Savoniaan yhdenmukainen taloushallinnon tietojärjestelmä Pohjois-Karjalan amk:n kanssa, se on, Raindanceen pohjaava Kuntamalli. Sen ainoa toimittaja on ja voi olla Logica. Muut vaihtoehdot ovat teknisesti suljettu pois. Savonian kannalta hankinta ja hankinnan perustelut ovat pysyneet sinällään ennallaan, mutta suorahankinnalle on olemassa myös lisäperusteita ja täsmennyksiä. Suorahankinnan perustelut ovat edelleen pääosin samat, mutta niitä voidaan vielä lisätä ja täsmentää tässä esitetyillä tavoin: Ohjelmistopäivitykseen ja laajennukseen liittyy sellaisia Logican yksinoikeuksia, jotka eivät mahdollista avointa kilpailuttamista; Logicalla on saadun selvityksen mukaan yksinoikeus Kuntamalli- Raindanceen ; Nyt käytössä oleviin Raindance-ohjelmistoperheen ohjelmiin on Logican yksinoikeus; Myös nykyiseen Savonian taloushallinnon tietojärjestelmä AdeEcoon ja sen muutoksiin on Logicalla yksinoikeus ja siten sellaisia teknisiä oikeuksia, jotka vaikeuttavat tai mahdollisesti käytännössä jopa estävät siirtymisen uudenmalliseen ohjelmistoversioon; Voidaan katsoa, että nyt on kysymys Savonian kannalta jo olevien ohjelmistojen osittaisista lisätilauksista ja osittaisista laajennuksista, koska Savoniassa jo nykyisin on käytössä asetetuksi vaihtoehdoksi olevia Logican Raindance-ohjelmistoja; Jos ja kun Savoniaan pitää aikaansaada vaatimukseksi asetettu ISATyhteensopiva Raindance-Kuntamalli, ei sille ole olemassa muita toimittajia kuin Logica. Raindance-Kuntamallia ei saadun selvityksen mukaan mikään muu kuin Logica voi toimittaa sitä ei voi hankkia muilta toimittajilta; Logicalla on päivitykseen/muutokseen tuotteistettu päivitysmalli. AdeEcosta ja nykyisistä Raindancen osajärjestelmistä päivitys ja muutos Kuntamalli-Raindanceen on siis taloushallinnon tietojärjestelmän ytimen päivitys, jossa hyödynnetään monia edelleen käyttöön jääviä osajärjestelmiä; siten korvataan vain ytimenä toimiva AdeEco Raindancella ja jatketaan muilla jo olevilla Kuntamalli- Raindancen osasovelluksilla (kuten Budnet, Tane, Rondo), joista sovelluksista otetaan vain uudemmat versiot käyttöön; Jo nykyään Savonialla olevat Budnet, Tane ja Rondo ovat osa Logican Kuntamallia, ja niihin Logicalla on yksinoikeus. Savonia ei päivityksessä osta mitään uuden järjestelmän lisenssiä, vaan pelkästään muutoksen ja pelkät käyttöönottokulut tulevat mukaan ja olemassa olevien tuotteiden laajennukseen liittyvät lisenssit. Siinä tapauksessa, että ohjelmistopäivitysten tai nykyisten laajennusten toteuttaminen tehtäisiin avoimesti kilpailuttamalla, on selvää, että toimittajan tai ohjelmiston vaihtaminen aiheuttaa selviä ongelmia, mittavia lisäkustannuksia toteutuksessa ja myös Savonian omassa toteutuksessa mm. tietoteknisten yhteensopivuuksien varmistamiseksi. Nämä merkittävät Sivu 14

15 lisäkustannukset tulee siinä tapauksessa ottaa huomioon eri tarjouksia arvioitaessa keskenään. Ohjelmistopäivityksen sopimusten voimassaololle voidaan asettaa hankintalain 28 :n suorahankintaedellytysten laajentamista koskeva ehto kolmen (3) vuoden kestosta (sopimuksen voimassaoloaika ainoastaan poikkeuksellisesti voi ylittää kolme vuotta ). Kolmen vuoden sopimuskausi on myös toiminnallisesti perusteltua verrattuna nykyisiin toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Kolmen vuoden jälkeen voidaan siten tarkastella järjestelmien toimivuuden ja niiden jatkon tilannetta uudestaan. Oheisissa tauluissa on tarkasteltu taloushallinnon järjestelmien muuttamista, päivitystä Raindance-malliin (Kuntamalli). - Savonian taloushallinnon laskentajärjestelmien päivitystaulu (salassa pidettävä / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 621, 6 1. mom. 3. kohta ja ja 20. kohta). Laskelmat on tehty kolmen vuoden (3) sopimuskauden mukaiseen tarkasteluun. Ko. päivitysmuutoksen kustannuksiin on varattu investointirahoitusta Savonian investointibudjetissa vuodelle 2011 ( euroa) ja osa rahoituksesta ( euroa) on saatavissa myös ISATbudjetista: Savonian kustannusosuudeksi vuonna 2011 jäisi siten euroa. Järjestelmäpäivityksen projektin voi nyt arvioida aiheuttavan investointikustannuksia Savoniassa vuoden 2011 osalta noin euroa. Siitä Logican palvelut noin euroa ja Savonian omat sisäiset toteutuskustannukset noin euroa. Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset vuoden 2011 ja 2012 alkupuolen eli noin 12 kk:n toteutusaikana ovat arvion mukaan yhteensä noin euroa. Toteutuksen koko: Koko järjestelmäpäivityksen kustannukset noin 12 kk:n toteutusaikana plus täyden vuoden 2012 ASP-ylläpitokustannukset ovat yhteensä noin euroa. Mikäli otetaan tarkasteluun koko muutoksen hankekoko laskettuna toteutuksen ja ylläpidon kustannukset kolmelle (3) vuodelle, yhteensä euroa. Nykyiset Logican taloushallinnon järjestelmien kustannukset Savonialle ovat: euroa / vuosi ja euroa / kolmessa (3) vuodessa. Tämän hetken tiedon mukaan juoksevat järjestelmien käyttökustannukset lisääntyvät nykyisestä noin euroa / vuosi ja euroa / kolme (3) vuotta. Toteutusajan kustannus plus ylläpidon kustannukset nousevat nykyisestä kolmen (3) vuoden ajalle laskettuna eurolla. Lisäyksen muutos on siten 45 % nykyjärjestelmän kustannustasosta (sopimukset voimassa toistaiseksi, siten laskettuna neljälle vuodelle) ja lisäys on siten alle 50 %:n tason. Yhteenvetona suorahankintaa ohjelmistopäivityksessä voidaan ensisijaisesti lyhyesti perustella Hankintalain 27 :llä, sen kohdalla 2: Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Teknisesti muutoksen ja päivityksen voi toimittaa vain Logica, tilanne johtuu jo toimittajan yksinoikeuksista tuotteisiin. Lisäksi suorahankintaa voidaan lyhyesti perustella Hankintalain 28 :n lisätilaus näkökohdin, suorahankinta lisätilauksissa. Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman Sivu 15

16 toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Vain Logica voi toimittaa ko. lisäpalvelut teknisten syiden vuoksi ja sen omistamiin yksinoikeuksiin perustuen. Uusien sopimusten sopimuskaudeksi on syytä jo edellä kerrotuista syistä rajata kolme (3) vuotta. Laskennallisesti uuden sopimuksen (3 vuotta) arvo jää alle 50 %:n nykyisten sopimusten arvosta (4 vuotta, toistaiseksi voimassa olevat). Etukäteen asetetun ohjelmistovaatimuksen johdosta ja myös muutoin käytännössä Savonia ei voi mennä laajamittaiseen hankinnan kilpailutukseen. Savoniassa on perusteltua katsoa, että ohjelmistohankinnan päivitys ja osittainen laajennus voidaan toteuttaa ns. suorahankintana nykyisen taloushallinnon ohjelmistokokonaisuuden toimittaja Logicalta. Suorahankintaa ja sen em. perusteita noudattaen, mutta kuitenkin varovaisuutta korostaen ja varmuutta toteutukselle hakien, voidaan hankinnassa menetellä voimaan tulleen hankintalain mukaisesti julkaisemalla julkisessa EU:n laajuisessa hankintajärjestelmä Hilmassa asiaa koskeva ilmoitus siten kuin Kuntaliiton lausunnossakin suositellaan. Kuntaliiton lausunnon mukaan voimaan tulleiden hankintalain säännösten mukaan hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Edelleen varovaisuussyistä voidaan noudattaa menettelyä, jossa hankintaa ei panna toteen ennen kuin suorahankinnan ilmoittamisen 14 päivän määräaika on kulunut. Näin siitäkin huolimatta, että toteutus vaatisi itse asiassa hyvin nopeaa toimeenpanoa. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saadun Kuntaliiton lausunnon asiassa. Yhtymähallitus päättää hankkia Hankintalain 27 :n ja lisäksi 28 :n perusteella ja muutoin edellä kerrotuin suorahankinnan perustein taloushallinnon laskentajärjestelmän päivityksen suorahankintana Logicalta, päättää toteuttaa päivityksen ja sen mukaisten muutosten hankinnan Logicalta kolmen vuoden (3) sopimuksin ja valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan hankkeen yksityiskohdista. Aiotusta suorahankinnasta julkaistaan vapaaehtoinen ilmoitus Hilmassa ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintaa ei panna toteen ennen kuin suorahankinnan ilmoittamisen 14 päivän määräaika on kulunut. Merkittiin, että hallituksen jäsen Ari Nissinen teki seuraavan pohjaesityksestä poikkeavan esityksen: Suorahankinnan edellytykset eivät täyty. Mikäli hankinta aiotaan toteuttaa, hankinta tulee kilpailuttaa. Ari Nissisen tekemää pohjaesityksestä poikkeavaa esitystä ei kannatettu. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esittämässä muodossa. Sivu 16

17 Tämän jälkeen Ari Nissinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi. - liite ( päivätty Ari Nissisen allekirjoittama eriävä mielipide) Sivu 17

18 9 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 :ssä määrätään yhtymähallituksen ottooikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallituksen päättämällä tavalla ja aikana sellaisista tekemistään päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioita tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Vararehtori Riitta Rissanen Päätös 0714 / 4 / : Microsoft Campus Agreement - käyttöoikeudet 2011 Talousjohtaja Olli Helanterä Päätös 3214 / 11 / : Tilamuutos Microkatu 1 Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii HALLINTO-ORGANISAATION MUUTOS AJALLE Savonia-ammattikorkeakoulun viestintäpalveluiden toimintamallin arvioinnissa on tullut esille tarve vahvistaa Savoniassa viestintäosaamista. Lisäksi ISAT-kumppanuuden arvioinnissa on tullut esiin tarve kehittää ja lisätä ISAT-viestintää ja viestinnän osaamista. Arvioinnissa on tullut esiin viestinnän kokonaisuuden kehittäminen ja johtaminen sekä erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestintäosaamisen vahvistaminen vastaamaan korkeakouluympäristön haasteita (mm. yritys- ja ammattikorkeakoulukuva, yhteiskunta- ja työelämäsuhteet, sisäinen ja ulkoinen verkkoviestintä, sosiaalinen media, opiskelijarekrytointi, kansainvälinen opiskelijamarkkinointi). Sen vuoksi ammattikorkeakoulun hallitus on toimintasäännön ( ) 8 pykälän nojalla nimittänyt määräaikaisen viestintäpäällikön ajalle Ammattikorkeakoulun hallituksen päätös perustuu ylläpitäjän hallintosäännön ( ) 18 pykälän nojalla ammattikorkeakoululle delegoituun toimivaltaan. Hallintosäännön 15 pykälän mukaan ammattikorkeakoulun sisäinen hallinto ja organisaatio määräytyy siten kuin ammattikorkeakoulun säännöissä on määrätty. Viestintäpäällikön nimittäminen merkitsee kuitenkin samalla esimiesvastuiden osalta muutosta hyväksyttyyn voimassa olevaan hallinto-organisaatioon ja johtamisjärjestelmän. Ammattikorkeakoulun hallituksen valitsema määräaikainen viestintäpäällikkö tulee toimimaan rehtorin alaisuudessa toimien viestintähenkilöstön esimiehenä. Tämän mukaisesti ammattikorkeakoulun hallitus julisti kokouksessaan ( 9) viestintäpäällikön määräaikaisen tehtävän julkisesti haettavaksi ajalle Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin soveltuvaa alan korkeakoulututkintoa sekä kokemusta ja näyttöä asiantuntijaorganisaation viestinnän ja markkinoinnin tuloksellisesta johtamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti, että viestintäpäällikön pääasiallisena tehtäväalueena on vastata, johtaa, toteuttaa ja kehittää sekä Savoniaammattikorkeakoulun että ISAT-viestintää, julkisuuskuvaa, mediasuhteita ja markkinointia yhteistyössä Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun johdon ja eri toimijoiden kanssa. Viestintäpäällikkö toimii viestintäpalveluiden henkilöstön lähiesimiehenä. Viestintäpäällikön tehtäväalueeseen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Savonia-ammattikorkeakoulun voimassaoleva hallinto-organisaatio ja siihen liittyvä johtamisjärjestelmä on hyväksytty Ammattikorkeakoulun Sivu 19

20 hallituksen valitsema määräaikainen viestintäpäällikkö tulee toimimaan rehtorin alaisuudessa toimien viestintähenkilöstön esimiehenä. Tämän mukaisesti aiemmin hyväksyttyä hallinto-organisaatiota ja johtamisjärjestelmää tulee viestintävastuiden osalta uudistaa vastaamaan tulevaa tarvetta ajanjaksolle. Esitys hallinto-organisaatioon ja johtamisjärjestelmään liittyvästä määräaikaisesta uudistuksesta viestintävastuisiin liittyen on liitteenä. - Savonia-amk:n johtamisjärjestelmä Ammattikorkeakoulun hallitus on omalta osaltaan käsitellyt hallintoorganisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamista kokouksessaan Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy hallinto-organisaation ja johtamisjärjestelmän määräaikaiset uudistukset ajalle Esitys hyväksyttiin. Sivu 20

21 10.2 SOL PALVELUT OY:N SIIVOUSPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN YHDEN OPTIOVUODEN AJALLE Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on tarve jatkaa SOL Palvelut Oy:n kanssa olevaa siivouspalvelusopimusta yhden optiovuoden ajalle. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamien oppilaitoskiinteistöjen siivouspalvelu (ylläpito-, perussiivous- ja lisäpalvelut) kilpailutettiin hankintalain mukaisesti toukokuussa Kokonaisedullisimman tarjouksen neljästä hankinnan kohteena olleesta kiinteistöstä antoi SOL Palvelut Oy. Siivouspalvelusopimus ajalle solmittiin Palvelusopimuksen mukaista tilakohtaista laadunarviointia on suoritettu säännöllisillä laatukierroksilla ja vuosittaisilla puhtaustason mittauksilla. Siivouspalvelulle sopimuksessa asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu eikä merkittäviä poikkeamia laadussa ole havaittu. Sopimus sisältää myös mahdollisuuden optiovuosiin (kahteen/1+1): ja SOL Palvelut Oy on sähköpostitse ilmoittanut halukkuutensa jatkaa sopimustaan tarjouspyynnön mukaisella optiovuodella alkaen Sopimuksen kohdeluetteloa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa Sairaalakadun kampuksen osalta. Matkailu- ja ravitsemisalan toimitilojen mahdollinen muutto kesällä 2011 aiheuttaa rakennus 2:n tyhjentymisen ja siivoustarpeen vähenemisen. Tarkistettu sopimuksen mukainen hankinnan arvo on neljän kampuksen osalta optiovuoden aikana yleis- ja perussiivouksen osalta yhteensä euroa. Tilapalveluiden taholla tehdyssä tarkastelussa on katsottu perustelluksi ja parhaaksi vaihtoehdoksi optiovuoden käyttö, eli että SOL Palvelut Oy:n kanssa solmittua siivouspalvelusopimusta jatketaan alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin Sairaalakadun osalta pienemmäksi tarkistetun kohdeluettelon mukaisesti, yhdellä optiovuodella ajalle Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus jatkaa SOL Palvelut Oy:n kanssa solmittua siivouspalvelusopimusta alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin Sairaalakadun osalta pienemmäksi tarkistetun kohdeluettelon mukaisesti, yhdellä optiovuodella ajalle Esitys hyväksyttiin. Sivu 21

22 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 22

23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen pykälien päätöksistä, 1 6 ja 9, 10.1 ja 11, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I, III tai IV kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälän 7 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 23

24 III HANKINTAOIKAISU JA VALITUSOSOITUS Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen hankintalain 85 :n mukaisesti. Hankintaoikaisun ja valituksen voi tehdä pykälien 8 ja 10.2 osalta. Erillinen oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. IV VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Sivu 24

25 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 25

26 Liite pykälien 8 ja 10.2 osalta: HANKINNAT OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä PL 6, Kuopio käyntiosoite: Microkatu 1 C, 4. kerros Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat Sivu 26

27 II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Sivu 27

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016 AIKA Tiistai 10.5.2016 kello 16.00 16.39 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 25.1.2011 kello 16.00-16.38. PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2017

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2017 AIKA Torstai 23.2.2017 kello 16.00 16.41 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2016 AIKA Torstai 10.11.2016 kello 16.00 16.40 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2015 AIKA Tiistai 20.10.2015 kello 15.00 16.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016 AIKA Tiistai 13.9.2016 kello 15.00 15.26 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot