KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen Virtanen Kirsi jäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 322 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kampman ja Antti Komulainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-19:17 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 322 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMISHANKKEEN 690 Liite LOPPURAPORTISTA 326 VALTUUSTOALOITE KUHMON KORKEASTA TYÖTTÖMYYSASTEESTA 694 Liite 327 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KUHMON VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN PANKKITILIEN LOPETTAMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 331 ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KAINUUN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS TUEN MYÖNTÄMISESTÄ ELEMENTTI- JA 706 PUUKERROSTALORAKENTAMISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEESEEN 333 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 708 Liite TÄYTÄNTÖÖNPANO 334 ILMOITUSASIAT ESITYS MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN (TOTSUUN) JA KAINUUN EDUNVALVONNAN HANKELUETTELOON 711 Liitteet PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 322 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 323 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Helena Kampman ja Antti Komulainen. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helena Kampmanin ja Antti Komulaisen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 324 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Valtionvarainministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö pitivät yhteisen seminaarin kuntien edustajille Ministeriöt halunnevat parantaa sote- ja kuntauudistuksen askellusta, sillä ne järjestivät yhdessä muutosseminaarin kuntien edustajille Helsingissä Kuhmosta tilaisuuteen osallistuivat Matti Pääkkönen ja Eila Valtanen. Seminaarissa luvattiin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen monikanavaisuus otetaan tarkasteluun, mikä on merkittävä edistysaskel. Kun paikalla olleilta ministereiltä tiedusteltiin, mitä hallituksen linjaus yhden miljardin kuntien kustannussäästöistä käytännössä tarkoittaa, pallo heitettiin kuntiin: innovoikaa. Innovaatioilla lienee toistaiseksi lainsäädännöllisiä esteitä. Kuntakokous Kainuun kunnat ja molemmat kuntayhtymät pitävät kokousta seuraavan vuoden talousarvion rakentamisesta perjantaina Jokaisen kunnan talous on kireä, mikä heijastuu myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun liiton talouteen. Valtakunnallinen palkkaratkaisu helpottaa vain hieman tilannetta. Kainuun kuntarakenteen esiselvitys etenee Kuntaliiton Antti Kuopilan ehdotukset Kainuun mahdolliseksi tulevaksi kuntarakenteeksi valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Uuden, voimaan tulleen kuntarakennelain mukaan jokaisen lain kriteerit täyttävän kunnan on tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä ilmoitettava valtioneuvostolle, minkä kunnan kanssa ne tekevät varsinainen kuntajakoselvityksen. Päätöksen suunnasta tekee kunkin kunnan valtuusto. Kainuun kunnista vain Kajaani jäisi kriteeristön ulkopuolelle. Aikataulu on varsin kireä, sillä tietoa uudesta valtionosuusjärjestelmästä ei toistaiseksi ole käytettävissä. Antti Kuopila voi tulla kertomaan Kuhmon valtuutetuille selvitystyöstä ja

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus suosituksistaan marraskuun ennen marraskuun valtuuston kokousta järjestettävään valtuustoseminaariin Päätös selvityssuunnasta tulee tehdä marraskuun aikana. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja sopii aikatauluista ja menettelytavoista kuntarakenneselvityksen jatkotyöksi. Valtuustolle järjestetään päivän mittainen seminaari , kaupunginhallitus kokoontuu samana päivänä ennen valtuuston kokousta. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTISTA KHALL 319 Hallintojohtaja Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen toimikaudelle Asiakaspalvelu hankkeella vastataan päämisteri Kataisen hallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Asiakaspalvelu hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa käyntiasiointia on eniten. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Lisäksi pisteissä tarjoavat sopimuksen perusteella palvelujaan Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Asiakasta palvellaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Samoihin tiloihin voi sijoittua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hallitusohjelman mukaan koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Työryhmä ehdotti työnsä päätteeksi seuraavaa: Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla. Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä pisteissä tarjoavat aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, TE-toimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Sopimuksen perusteella palvelujaan tarjoavat Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Asiakas saa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä näiden viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Asiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai paikan päällä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja. Etäyhteydellä toteutettava palvelu sisältää asiantuntijan henkilökohtaisen kohtaamisen lisäksi mahdollisuuden asiakirjojen yhtäaikaiseen tarkasteluun sekä sähköisten asiakirjojen täyttämisen opastamiseen ja eteenpäin lähettämiseen palvelutapahtuman aikana. Palvelupisteverkon lähtökohtana on, että vähintään 90 %:lla pisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka maanteitse tai rautateitse. Palveluverkko mahdollistaa asiakaspalvelutoiminnan tuottavan ja tehokkaan järjestämisen Yhteinen asiakaspalvelupiste perustettaisiin 164 tai 129 kuntaan. Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Korvauksesta osa maksetaan perusosana ja osa asiakastapahtumasuoritteiden perusteella. Toimitilan on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset. Toiminta edellyttää ICT-järjestelmiä kuten julkaisujärjestelmä, asiakaspalvelujärjestelmä ja varausjärjestelmä etäpalvelulle. Kunta vastaa pisteissä työskentelevien palveluneuvojien rekrytoinnista. Palveluneuvojat tulevat koostumaan pääosin kuntien asiakaspalveluhenkilöstöstä, nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojista ja valtion palveluntuottajien palveluksesta mahdollisesti siirtyvästä henkilöstöstä. Siirtyminen valtiolta kunnan palvelukseen tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Palvelujen ohjaus ja seuranta tapahtuvat toimintaan osallistuvien valtion viranomaisten ja kuntien yhteistyönä. Aluehallintovirastot valvovat,

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus että kunnat täyttävät järjestämisvelvoitteen ja siitä niille johtuvat vaatimukset. Yhteisen asiakaspalvelun käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen organisoidaan työskenteleväksi toimeenpanohankkeeksi. Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ehdotetaan tulevan voimaan vuonna Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuoden 2015 alussa. Siirtyminen yhteiseen asiakaspalveluun tapahtuisi vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Lausunnon määräaika on Hankkeen väliraportti on valmistunut ja se hyväksyttiin hankkeen päätyöryhmässä Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi yhteisen asiakaspalvelun palveluvalikoimaa ja palvelupisteverkostoa Hankkeen loppuraportti ja hallituksen esitysluonnos laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta valmistuvat mennessä. Hallituksen esitysluonnos on toimitettu lausuntokierrokselle kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyn jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013 ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna Siirtymäaika uuteen järjestelmään on perustettavien palvelupisteiden määrästä riippuen 3-5 vuotta. Hankkeen puheenjohtaja on hallitusneuvos Tarja Hyvönen. Hankkeessa ovat mukana keskeiset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen tuottajat, henkilöstöjärjestöt sekä Itella Oyj. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Asian merkittävyyden johdosta kaupunginhallitus päättää käydä lähetekeskustelun julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeesta. Kaupunginhallitus päättää lausunnosta seuraavassa kokouksessaan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 325 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon asiakaspalvelu hankkeen loppuraportista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus VALTUUSTOALOITE KUHMON KORKEASTA TYÖTTÖMYYSASTEESTA 161/1.113/2013 KHALL 326 Kaupunginvaltuutettu Jouni Kilpeläinen on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen valtuutetun aloitteen, joka on liitteenä. Vastaus Jouni Kilpeläisen aloitteeseen: Kaupunki maksaa yli 500 päivää työttömänä olleista henkilöistä 50 % KELA:lle työmarkkinatukena. Henkilöiden määrä on tällä hetkellä noin 130. Kuukausittainen maksuosuus on euron välillä. Aktiivitoimenpiteillä kunta voi pienentää KELA:lle maksettavaa osuutta. Hallitusohjelmassa on linjattu, että vuonna 2015 kunnat maksavat kokonaan työmarkkinatuen KELA:lle. Aikaraja muuttuu myös 500 päivästä 300 päivään. Kaupungille tämä tietää lisärasitetta siten, että lasku KELA:lle jatkossa voi olla arviolta euroa kuukaudessa. Näkyvissä on, että TE-hallinnon resurssit pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa ei ole ainakaan kasvamaan päin. Kaupunki hoitaa työllisyysasioita seuraavilla osioilla: - työllistämisohjelma, jonka puitteissa työllistetään 23,5 henkilötyövuotta kaupungille - kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen - Kuntakokeilu (sis. kaupungin työllistämistuen 300 /kk yhdistyksille ja yrityksille) - Nuorten työpaja - Nuorisotakuu, yhteistyöryhmän perustaminen (valmistelussa) - osarahoittaja Työsilta jatkohankkeessa (henke kestää 6/2014 saakka) - YTY työt: Pajakkajoki , vähempiarvoisen kalan pyyntihanke (päättyy 2013). Kuhmon kaupunki on mukana työllistämistä koskevassa kuntakokeilussa saakka. Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi pysyviä toimintamalleja pitkään työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Kokeilun hallinnolliset kustannukset vuonna 2013 ovat euroa, josta kaupungin osuus on 25 % eli euroa. Työllistämisohjelmaan on varattu euron määräraha. Nettomenoiksi on arvioitu euroa. Kuhmon kaupungin strategian uudistamisen palvelutyöryhmässä yhtenä pohdittavana asiana on ollut työllisyysasioiden kehittäminen. Työryhmän näkemyksen mukaan työllisyysasioiden hoitamista on

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus mahdollista terävöittää muodostamalla työllisyysyksikkö olemassa olevista resursseista. Yksikköön kuuluisi myös kuntouttava työtoiminta. Työllisyysyksikkö olisi toiminnassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Kokouksessaan kaupunginhallitus on vastannut Kainuun SOTE kuntayhtymän lausuntopyyntöön kuntouttavan työtoiminnan jatkosta, että kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan omana toimintana vuoden 2014 alusta lukien. SOTE kuntayhtymän järjestämää koordinointia kaupunki ei osta jatkossa, koska kuntakokeilun tavoitteena on juuri parantaa pitkään työttömänä olleiden palveluiden koordinointia. Alustavasti on myös tutkittu, voitaisiinko nuorten työpajalla pitää/järjestää toimintaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille perjantaisin. Kun henkilöt ovat aktiivitoimissa, KELA:n maksua ei tarvitse kunnan maksaa. Keskimäärin maksu on 370 /henkilö/kk. Kun kuntouttavan työtoiminnan asiakas on vähintään 4 tuntia / viikko kuntouttavassa työtoiminnassa, kunta säästyy KELA:n työmarkkinatukimaksuilta ao. henkilön osalta. Sanssi-kortti tarkoittaa käytännössä, että työnantaja saa rahallista tukea palkkakustannuksiin ja nuori saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sanssi-kortilla työnantajasi saa tukea palkkakustannuksiin ja nuori saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan työtä haettaessa. Työnantaja saa Sanssi-kortilla palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa, enintään 10 kuukauden ajan tai oppisopimuskoulutuksen ajan. Palkkatukea voi saada toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen ja osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön. Kainuun sanomissa olleen uutisoinnin mukaan Kainuun Te-toimiston työnvälitys- ja yrityspalveluissa Sanssi-kortista tiedottaminen on Kainuussa kehittämiskohteena. Nuorten tuetusta työllistämisestä on tiedotettu muun muassa asiakaspalvelutyössä, internetin kautta, yrityskontakteissa ja radiossa. Sanssi-kortin käyttö riippuu taloustilanteesta. Kainuun Te-toimiston Kuhmon toimipisteen Jorma Kettusen mukaan Sanssi-kortteja on hyödyntänyt Kuhmossa eniten Kuhmo Oy. Yleinen taloustilanne kuitenkin vaikuttaa suuresti Sanssi-korttien hyödyntämiseen. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää vastata kaupunginvaltuutettu Jouni Kilpeläisen valtuustoaloitteeseen em. tavalla. Valtuuston kokouksessa kuullaan työllisyyskoordinaattori Juha Heinosen katsaus kuntakokeilusta. Kaupunginhallitus saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää samalla tämän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KHALL 327 Sivistyspalvelujen toimialan esimies Kuhmon kaupungissa on toiminut edellisellä valtuustokaudella tervey den ja hyvinvoinnin paikallinen työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia Kuhmon kaupungin hyvinvointikertomus. Kuhmon kaupungin hyvinvointikertomus hyväksyttiin kau pun gin valtuus tos sa Kuhmon paikallisessa työryhmässä edellisellä valtuustokaudella olivat Pekka Heikkinen puheenjohtajana, varapuheenjohtajan kir jas to toimen joh ta ja Taina Hyvönen sekä jäseninä terveysliikunnanohjaaja Riik ka Kähkönen, kaupungininsinööri Jari Juntunen, hen ki lös töasiain hoi ta ja Hilkka Komulainen, vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heik ki lä, sekä Kainuun Maakunta-kuntayhtymän nimeämänä edus taja na fysioterapeutti Raija Ahtonen. Työryhmä olisi perustettava myös kuluvalle valtuustokaudelle päi vit tämään hyvinvointikertomusta, joka liitetään vuosittain kaupungin talous ar vi oon. Kainuun So-Te kuntayhtymä jatkaa toimintaansa tällä sektorilla, vuon na 2011 voimaan tullut, terveydenhuoltolaki, edellyttää pe ruskun nil ta kaikessa toiminnassaan kansalaisen terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mi sen huomioimisen. Sivistyspalvelujen toimialan esimiehen esitys. Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikaudekseen kunnalliseen tervey den- ja hyvinvoinnin työryhmän ja valitsee työryhmälle pu heen johta jan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Sote - kuntayhtymältä, että se ni meäi si työryhmään 2 edustajaa toisen sosiaalityön ja toisen ter veyden huol lon puolelta. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyspalvelujen toimialan esimiehen esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi terveyden ja hyvinvoinnin työryhmään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Pekka Heikkinen puheenjohtajana, varapuheenjohtaja kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen sekä jäseninä terveysliikunnanohjaaja Riikka Kähkönen (vara Julia Kampman), kaupungininsinööri Jari Juntunen, henkilöstöasiainhoitaja Hilkka Komulainen (vara Miia Kettunen), vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilä.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KUHMON VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN KHALL 81 Hallintojohtaja Vanhuspalvelulaki tulee voimaan heinäkuussa Lain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla. Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutokseen. Iäkkäiden ihmisten on saatava osallistua heidän elinolojansa koskevien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen. Kuntien on suunniteltava toimintaansa niin, että se turvaa mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen. Kunnan on tehtävä valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannista. Palvelujen riittävyyttä ja laatua on lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelujen järjestämiseen. Kunnalla on velvollisuus ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä väestöä. Laki tulee voimaan Hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden 2014 aikana ja antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä, mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5). Hallitus seuraa ja arvioi lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutusta erityisesti ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen sekä kunnille aiheutuviin kustannuksiin. Suomen Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan mukaan yleensä kunnanhallitus asettaa ja valitsee vanhusneuvostot, johon kunnassa toimivat vanhusjärjestöt saavat ehdottaa edustajansa. Vanhusneuvostoon kuuluu usein myös kunnanhallituksen ja kunnan

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus keskeisten sektorilautakuntien edustajia sekä mahdollisesti viranhaltijoita. Sihteerinä toimii säännönmukaisesti viranhaltija. Vanhusneuvoston tapa toimia ja vaikuttaa on aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen omasta näkökulmastaan, sillä se ei voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Kunta myöntää toimintaa varten määrärahan, joka kattaa yleensä toiminnasta aiheutuvat kulut sekä ainakin jäsenten kokouspalkkiot ja matkakulut. Monissa kunnissa vanhusneuvostolle on laadittu hyväksyttävä toimintasääntö, jolla määritellään vanhusneuvoston tehtävät ja suhde kunnan muihin toimielimiin. Vanhusneuvoston ohjausväline voi olla esim. erillisen vanhuspalveluohjelman laatiminen joko vuosittain tai vaalikaudeksi. Harjulan mukaan vanhusneuvosto ei ole kunnan toimielin sanan varsinaisessa merkityksessä eikä sen asemasta säädetä lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhusneuvosto perustetaan kunnan omilla päätöksillä (Vanhustyö 2006:4). Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää: 1) asettaa vanhusneuvoston, 2) että, vanhusneuvoston tehtävänä on - edistää vanhusten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen ja muiden vanhusten kanssa toimivien tahojen ja kunnan välistä yhteistyötä - seurata vanhusten palvelutarpeiden ja palvelujen kehitystä kunnassa - tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja vanhusten oloihin liittyvistä asioista - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta Vanhusneuvoston tulee laatia toimintasääntö ja tuoda se kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 3) että, vanhusneuvoston jäsenet nimetään kaupunginhallituksen toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun saakka. Kaupunginhallitus päättää, että kaikkia Kuhmossa toimivia ja rekisteröityjä eläkeläisjärjestöjä pyydetään esittämään yhtä mies- ja yhtä naisjäsentä kustakin järjestöstä perustettavaan vanhusneuvostoon.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pyytää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää sekä Kuhmon seurakuntaa esittämään jäsentä ja varajäsentä perustettavaan vanhusneuvostoon. Kaupunginhallitus nimeää myöhemmässä kokouksessa kaupungin taholta vanhusneuvostoon nimettävät henkilöt, nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää, kenet se kutsuu sihteeriksi vanhusneuvostoon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 209 Hallintojohtaja Kuhmon eläkeläiset r.y. esittää (puhelinkeskustelu ) vanhusneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Eino Määttä - Maija Ryynänen Kuhmon eläkkeensaajat r.y. esittää vanhusneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Markku Pietikäinen - Laini Kampman Kuhmon senioriopettajat r.y. esittää vanhusneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Elvi Ronkainen - Jorma Piirainen Kuhmon senioripiiri ei ole rekisteröity yhdistys, vaan kansalaisopiston piiri. Kuhmon senioripiiri esittää jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Saara Aho - Aino Heikkinen Kuhmon kaupungin taholta vanhusneuvoston jäseniksi suostumuksensa ovat antaneet:

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Riikka Kähkönen - Tuula Purovesi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää vanhusneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Varsinainen jäsen: palveluesimies Seija Kärnä - Varajäsen: palveluesimies Rauni Lipponen Kuhmon EVL-seurakunta esittää vanhusneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä: - Varsinainen jäsen: Martti Määttä - Varajäsen: Ritva Eskelinen Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä vanhusneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt: Eino Määttä Maija Ryynänen Markku Pietikäinen Laini Kampman Elvi Ronkainen Jorma Piirainen Saara Aho Aino Heikkinen Riikka Kähkönen Tuula Purovesi Seija Kärnä (varajäsen Rauni Lipponen) Martti Määttä (varajäsen Ritva Eskelinen) Edelleen kaupunginhallitus päättää nimetä vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajan, vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää, kenet se kutsuu sihteeriksi vanhusneuvostoon. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Heikki Heikkisen, joka toimii puheenjohtajana ja varaedustajaksi Aimo Tervamäen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteeriksi Riikka Kähkösen. KHALL 269 Hallintojohtajan päätösesitys: KHALL 328 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus päättää täydentää Kuhmon vanhusneuvoston kokoonpanoa nimeämällä Eläkeliiton Kuhmon yhdistys ry:stä Pauli Huttusen ja Terttu Purasen vanhusneuvostoon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Kuhmon vanhusneuvoston osalta on ilmennyt kutsua vanhusneuvostoon myös toinen sihteeri. Toimistosihteeri Raili Suomalainen on ilmoittanut olevansa käytettävissä ao. tehtävään. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää kutsua vanhusneuvoston toiseksi sihteeriksi toimistosihteeri Raili Suomalaisen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus PANKKITILIEN LOPETTAMINEN KHALL 329 Talousjohtaja Kuhmon kaupungilla on Kuhmon Osuuspankissa jatkuva tuottotili FI (Paavo Puurusen koulutusrahastotili), jonka saldo on 0 (nolla) euroa ja jolla tilillä ei ole käyttöä. Kuhmon kaupungilla on Kuhmon Osuuspankissa myös jatkuva tuottotili FI , jolla ei vuoden 2005 jälkeen ole ollut varsinaisia tapahtumia eikä tilillä ole käyttöä. Tämän tilin saldo on ,10 euroa. Talousjohtajan esitys: Tilin FI saldo siirretään tilille FI ja tili FI lopetetaan. Samoin tili FI lopetetaan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Tilit lopetetaan talousjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 330 Talousjohtaja : Raportti talousarvion toteutumisesta talous- ja toimintatavoitteiden osalta ajalla on liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin talousarvion toteutumisesta ajalla Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Liite. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus ECO TRAINING -HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS KHALL 331 Hankepäällikkö Kainuun ELY-keskus on tehnyt maksatuspäätöksen Eco Training -hankkeen kustannuksiin ajalta Päätös on saapunut Tukea em. ajalta haettiin yhteensä ,71 suuruisiin kustannuksiin, joista rahoittaja hyväksyi ,71. Hylättyjen kustannusten määrä oli siten 151. Rahoittaja jätti hyväksymättä välillisiin vuokriin sisältyneen tilan kunnossapidon. Hanke päättyi Kaupunginhallitus käsitteli hankkeen loppuraportin kokouksessaan Hankkeen rahoitussuunnitelma oli ESR ja valtion rahoitus ja kaupunki (15 %) eli yhteensä Rahoituspäätöksen mukainen toteutunut rahoitus oli ESR ja valtion rahoitus ,39 ja kaupunki ,34 (15 %) eli yhteensä ,73. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä Eco Training -hankkeen maksatuspäätöksen ajalta tietoonsa saatetuksi ja tyytyä rahoittajan päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS TUEN MYÖNTÄMISESTÄ ELEMENTTI- JA PUUKERROSTALORAKENTAMISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEESEEN KHALL 332 Hankepäällikkö Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan tukirahoituksen hakemisen yhteishankkeeseen KAO:n kanssa. Hankkeen nimi on Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen. Hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ovat muun muassa opettajien täydennyskoulutus ja työssäolojaksot yrityksissä sekä Woodpoliksen koulutustehtaassa, elementti- ja kerrostalorakentamisen ja komponenttivalmistuksen opetusmateriaalin tuottaminen perustutkintoa ja ammattitutkintoa varten (myös verkko-opetukseen). Tarkoitus on tuottaa em. sisällöistä koulutuskokonaisuudet myös valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Hankkeeseen sisältyy myös pilottikoulutuksen järjestäminen. Lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus laatia suunnitelma Woodpoliksen koulutustehtaan pihaan tulevasta käytännön rakentamisen opetuspaikasta. Hankkeeseen on varattu rahoitus projektipäällikön palkkaamista varten. Lisäksi sille kohdistetaan toimenpiteisiin osallistumisen ajalta KAO:n opettajien ja Woodpoliksen koulutustehtaan palvelupäällikön sekä hanketukeen osallistuvien palkkoja. Lisäksi tarkoitus on hankkia ostopalveluita. Kainuun ELY-keskus on päätöksellään hyväksynyt kustannusarvioksi , josta tukirahoitus (ESR, valtio) on ja Kuhmon kaupunki ja Kainuun ammattiopisto Hyväksytty toteutusaika on Hankkeelle tulee nimetä ohjausryhmä, johon pyydetään edustus Kajaanin ammattikorkeakoulusta, Kainuun ammattiopistosta, Kainuun ELY-keskuksesta, Rakennusliiton, yrityksistä sekä opetushallituksesta. Lisäksi ohjausryhmään nimetään Kuhmon kaupungin edustus. Ohjausryhmän kokoonpano valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syksyllä Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä Kainuun ELY-keskuksen tukipäätöksen tietoonsa saatetuksi, tyytyä tehtyyn päätökseen sekä - käynnistää hankkeen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 333 Hallintojohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Hallintojohtajan esitys: Esitän, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokouksessa pykälissä tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan ja olevan muutenkin lain mukaisia sekä päättää panna ne täytäntöön. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 334 Kainuun kuituosuuskunnan kirje /Hakemus valokuituverkkorakentamisen edistämistä varten. Kainuun liitto: maakuntahallituksen päiväämä esityslista pidettävään kokoukseen; maakuntahallituksen pöytäkirja /2013; maakuntahallituksen päiväämä esityslista pidettävään kokoukseen; kirje Dnro 181/2013/Kainuun ympäristöohjelma 2020 on valmistunut. Kainuun sote- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: hallituksen pöytäkirja /2013; hallituksen ote pöytäkirjasta /Poistumisturvallisuusselvityksien arviointi ja jatkotoimenpiteet Kuhmon Levälahtikoti, Mäntykangaskoti ja Touhulan päivätoimintayksikkö. TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto: kutsu /Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille, valvomattomia lentopaikkoja koskevasta ilmailumääräyksestä AGA M1-1; lähete Dnro TRAFI/15448/ /2013/Kuhmon lentopaikan (EFKH) tarkastus Opetushallitus: päätös /381/2013/Valtionavustuksen myöntäminen/valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen. Hakuryhmä: Kansainvälistämisen kehittämishankkeet. Opetushallitus on päättänyt myöntää 3000 euroa seuraavalle hankkeelle: Kuhmon yhteislukio, Opintomatka Euroopan kulttuuripääkaupunki Uumajaan ja Kuhmon ystävyyskunta Robertsforsiin; lisäpäätös Dno 26/513/2013/Valtionavustuksen myöntäminen Kuhmon kansalaisopistolle ja Kaukametsän opistolle. Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto: päätös VM/2199/ /2012/Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle 2013;

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus kirje VM/1806/ /2013/Kuntarakennelaki voimaan kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Lakiin on lisätty kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Lentiira, Louhikkoaho RN:o 14:14; Korpisalmi, Mätäsaho RN:o 149:2; Kuumu, Lotvola RN:o 54:20; Vieksi, Selkäniemi RN:o 10:25; Korpisalmi, Koivula RN:o 26:292; Saunajärvi, Korpijoki RN:o 6:22; Katerma, Peikkola RN:o 21:14; Lentua, Ohtola RN:o 4:32; Timoniemi, Pesola RN:o 6:6. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus ESITYS MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN (TOTSUUN) JA KAINUUN EDUNVALVONNAN HANKELUETTELOON KHALL 335 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kainuun liitto haluaa terävöittää Kainuun edunvalvontaa ja on perinteisen hanketiedustelun lisäksi pyytänyt näkemyksiä edunvalvonnan hankeluetteloon Vastauksen lähettämiseen on pyydetty ja saatu jatkoaikaa Kainuun liitolta. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi hallinnonalasta riippumatta ja lisäksi maakunnan sisäisenä tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden määrittäjänä. Toteuttamissuunnitelma valmistellaan Kainuun liiton johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Edunvalvonnan hankeluettelon on tarkoitus täydentää lakisääteistä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa ja tehostaa Kainuun edunvalvontaa. Hankeluettelossa esitettävät hankkeet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joiden toteutuminen edellyttää valtion rahoitusta ja/tai maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä. Valtaosalla esitetyistä hankkeista on välittömiä vaikutuksia seuraavaa valtion budjettivuotta koskien ja osa hankkeista on luonteeltaan yleisempiä edunvalvonnallisia kannanottoja. Hankeluettelo tähtää valtion talousarvion valmistelussa aina seuraavan budjettivuoden suunnittelun alkuvaiheeseen. Edunvalvonta Kuhmon kaupungin strategia on valmistumassa ja sen toimenpiteitä valmistelevat työryhmät ovat niin ikään työssään loppusuoralla. Valtuusto- ja työryhmätyössä ovat nousseet esille - erityisesti PK-sektorin yritysten menestys ja niiden toimintaedellytysten kehittäminen - edunvalvonnan parantaminen - Venäjän mahdollisuudet ja pohjoinen ulottuvuus Valtion verotuloista noin 70 % karttuu erinäisistä välillistä ja ns haittaveroista. Näiden vaikutus PK-sektorin yritysten kannattavuuteen on ollut myös kielteinen, kuten esimerkiksi polttoaineveron korotukset kuljetusyrittäjille. Verotuksen vaikuttavuusarvioita tulisi kehittää niin, että valtion normiston muutokset nimenomaan PK-yrityksille ennakoitaisiin nykyistä paremmin yritysvaikutusten arvioinnin keinoin.

29 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Kainuun liiton pyrkimys parantaa Kainuun edunvalvontaa ja edunvalvonnan vaikuttavuutta ovat tervetulleita tekoja. Kuhmon elinvoimatyöryhmä on syventänyt teemoja toimenpiteiksi, ja tämä työ on nostanut esille mm seuraavat teemat edellisten lisäksi: - Kuhmo on vapaa-ajan paratiisi, edunvalvontaa, markkinointia tulee tehostaa, Kuhmon kaupunki haluaa edistää yhden yhteisen kainuulaisen matkailun ja markkinointi- ja myyntiyhteisön syntyä - vesiluonnon ja erämatkailun arvostus ja hyödyntäminen kasvaa, keinoina vesistöhankkeet (esimerkkinä Pajakkakoski), kalastus-, melonta-, vesijuoksu- ym pulikoinnin ja metsästysmatkailun tuotteistus - biotalous: hajautettu energian ja lähiruuan tuotanto luo työtä ja liikevaihtoa - Woodpolis tuottaa yrityksille kumppaneidensa kanssa puuelementti- ja kerrostalorakentamisen koulutusta ja liiketoiminnan kehittämispalveluja - Venäjä: esimerkiksi kalan ja muiden kainuulaisten elintarvikkeiden tuontirajoitukset Vartiuksessa tulee purkaa vastaamaan Etelä-Karjalan tilannetta, Made in Kainuu-kortti ottaa käyttöön, Venäjän liikenneyhteyksiä tulee edelleen kehittää ja sekä venäläisten että kainuulaisten yli rajan toiminnan yritysneuvontaa parantaa ja tax free - kauppaa kehittää rajan välittömässä läheisyydessä Kuhmon edunvalvonnan listalla ovat pysyvästi toimivien laajakaistayhteyksien rakentaminen koko kaupungin alueelle sekä liikenneyhteydet eli maantie- ja rataverkoston kunto sekä julkiset liikenneyhteydet sekä riittävä ja oikein suunnattu kuljetustuki. Osa esille nostetuista asioista on jo edunvalvontalistan luonnoksessa. Koko Kainuun edunvalvontalistan luonnokseen tulee nostaa seuraavat asiat: 1. PK-sektorin yritysten toimintaedellytysten kehittäminen normiston yrittäjyysvaikutusten arvioinnin avulla 2. Elintarvikeviennin ja kaupan rajoitteiden purku myös Vartiuksen raja-asemalla sekä tax free-kaupan kehittäminen raja-alueella 3. Kuljetustuen turvaaminen ja riittävyys Tulevat hankkeet Kuhmon kaupunki haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että toimivat laajakaistayhteydet tulee rakentaa kaikkien kainuulaisten pysyvien ja kausiasukkaiden käyttöön. Asiaa tukeviin kylähankkeisiin tulee varautua. Laajakaista kaikille - hankkeen voimavarat tulee varmistaa ja kuituverkon kattavuutta parantaa koko Kainuun alueella. Kuhmon kaupunki ja Metsähallitus ovat toteuttaneet mm Pajakkakosken ja Kalliojoen vesistöhankkeita. Myös tuleviin vesistöinfrahankkeisiin tulee varautua.

30 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ Kaupunginhallitus Lisäksi Kuhmon kaupunki haluaa käynnistää ja olla toteuttamassa seuraavia TOTSU-hankkeita - Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen vahvistaminen - Woodpoliksen puuelementti- ja kerrostalorakentamisen liiketoiminnan kehittämishanke ja koulutushanke - Vesihuoltohankkeet Kuhmonniemelle ja Jämäkseen Hankkeiden kuvaukset ovat liitteenä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vastata Kainuun liitolle liitteen mukaisella sähköpostilla. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan ja Kainuun edunvalvonnan hankeluetteloon lisätään Iivantiiran - Moisiovaaran välinen tien parantaminen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.

31 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ KUHMON KAUPUNKI Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen perusteet Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ja 335 Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 327 ja 328 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälä Asia 327 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 328 KUHMON VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: Kuhmon kaupunginhallitus PL 15, Kainuuntie KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

32 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 30 pv Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL OULU pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/2013 883 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 12.11.2013 klo 15:15-15:25 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot