SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 202

2

3 2

4 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 202 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 Yhteisöjäsenpäivä 9 Betonipäivät 20 9 Apurahat 0 Normitus ja julkaisut 0 Koulutus Kotimainen yhteistyö 2 Pohjoismainen yhteistyö 2 Muu kansainvälinen yhteistyö 3 Jäsenet 4 Toimisto ja henkilökunta 5 Toimikunnat ja työryhmät 5 Jäsenluettelo, henkilöjäsenet 7 Jäsenluettelo, yhteisöjäsenet 24 Suomen Betoniyhdistys ry:n tuloslaskelma ja tase 25 BY- Koulutus Oy:n vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase 28 Yhdistyksen säännöt 3 Koulutustilastot Suomen Betoniyhdistys ry PL 38 (Unioninkatu 4, 2. krs) 003 HELSINKI puhelin (09)

5 SUOMEN BETONIYHSTYS RY PL 38 (Unioninkatu 4) 003 Helsinki Puh. (09) 299 PERUSTETTU 925 BETONINORMIT JULKAISUT VARMENNETUT KÄYTTÖSELOSTEET HENKILÖPÄTEVYYDET MATKAT JA EKSKURSIOT POHJOISMAINEN TUTKIMUS- JA KEHITYSYHTEISTYÖ JÄSENYYDET KOULUTUS SUOMEN RAKENNUSMEA OY BETONI-LEHTI Suomen Betoniyhdistys (BY) on perustettu vuonna 925 ja se on yksi vanhimmista rakennusalan järjestöistä. Jäsenkunta koostuu noin 600 henkilöjäsenestä ja 55 yhteisöjäsenestä. Betoninormit määrittelee betonirakentamisen keskeiset laatuvaatimukset sekä samalla myös hyvän rakentamistavan. Tekniset ohjeet, käsi- ja oppikirjat, tietokoneohjelmat sekä koulutusmateriaalit. BY toimii ympäristöministeriön asetuksen perusteella betonialaan liittyvien käyttöselosteiden varmentajana Suomessa. Varmennetut käyttöselosteet koskevat mm. betonin lisäaineita, jänneteräksiä ja -menetelmiä, betoniterästen erikoisjatkoksia, erikoislaasteja ja -betoneita, kuormaa siirtäviä metalliosia ja saumausaineita. BY toimii FISE Oy:n henkilöpätevyyksien toteamiseen liittyvänä sihteerijärjestönä. Pätevyysjärjestelmä kattaa betonialaan liittyvät pätevyydet uudisrakentamisesta korjaamiseen ja suunnittelusta työnjohtoon. BY järjestää betoniin liittyviä ammatillisia opintomatkoja sekä jäsenkunnalle että median edustajille. BY julkaisee yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Nordic Concrete Research -lehteä. Pohjoismainen betonitutkimussymposium järjestetään joka kolmas vuosi. Mm. fib, IABSE, ECSN ja Pohjoismainen betoniliitto. Useita kursseja ja koulutustapahtumia vuodessa. Koulutustoiminnan laajuus noin 3000 henkilökoulutuspäivää. BY omistaa osuuden Suomen Rakennusmedia Oy:stä, joka hoitaa BY:n julkaisujen myynnin. BY osallistuu Betoniteollisuus ry:n kustantaman Betoni-lehden sisällön tuottamiseen. Lehti on yksi Suomen johtavista rakennusalan aikakauslehdistä. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. 4

6 FKA BETONGFÖRENINGEN P.O. Box 38 (Unionsgatan 4) 003 Helsinki, Finland Tfn , fax Föreningen grundades år 925 och är i dag en av de äldsta föreningarna inom byggbranschen. Den har ca 600 personmedlemmar och 55 korporativa medlemmar. BETONGNORMER PUBLIKATIONER PERSONCERTIFIENG MATEALCERTIFIENG PROMOTION NORC CONCRETE RESEARCH och SYMPOSIUM MEDLEMSKAP Betongnormerna definierar dom centrala kvalitetskraven och samtidigt god byggsätt för betongbyggande. Skolböcker, rekommendationer, kurslitteratur m.m. Föreningen upprätthåller och utvecklar system för personcertifiering som sekreterarorganisation till FISE. Systemen täcker kompetens från projekterare till arbetsledare inom både nybyggande och reparationsarbete. Certifieringen täcker specialbetongsorter, spännsystem, elementfogsystem, godkända ljudisoleringslösningar m.m. Föreningen arrangerar exkursioner och resor för arkitekter och ingenjörer, men också för journalister och samarbetar med yrkeshögskolor och universitet. Föreningen publicerar tillsammans med de andra nordiska betongföreningarna tidningen Nordic Concrete Research. Vart tredje år arrangeras en internationellt symposium (Nordic Concrete Research). Föreningen är medlem i fib, IABSE, ECSN och Nordiska Betongförbundet. På Jäsenet -sidorna kan du läsa mera om NBF:s aktiviteter. KURSER Fortbildning och motsvarande utbildning arrangeras circa 3000 persondagar per år. SUOMEN RAKENNUSMEA OY BY äger en andel i Suomen Rakennusmedia Oy, som sköter om försäljning av publiceringar. 5

7 CONCRETE ASSOCIATION OF FINLAND P.O. Box 38 (Unioninkatu 4) 003 Helsinki, Finland Tel , fax FOUNDED 925 The Concrete Association of Finland CAF was founded in 925 and it is one of the oldest Finnish associations in the field of construction, consisting mainly of ab. 600 individual members (ab. 55 corporate members). CONCRETE CODES BOOKS CERTIFICATION, materials CERTIFICATION, persons PROMOTION NORC CONCRETE RESEARCH AND SYMPOSIA MEMBERSHIPS TRAINING SUOMEN RAKENNUSMEA OY Concrete codes define essential quality requirements and good manner of concrete building. Technical recommendations, textbooks for technical schools and colleges, technical publications and other materials for courses. Is a certification body approved by the Ministry of the Environment. The certification system comprises of admixtures, prestressing systems, special concretes, steel fasteners and sealants for the joints of concrete facades, etc. Is a certification body for persons within FISE. The certification system comprises all persons working with concrete, from new construction to repair and from design to site management and supervision. Arranges excursions for journalists and feature editors, and provides telephone information service and support. Publishes with the other Nordic concrete associations a biannual review, Nordic Concrete Research. A Symposium on Nordic Concrete Research is organized every three years. fib, IABSE, ECSN (www.ecsn.net) and the Nordic Concrete Federation. Several courses and educational events every year. The Association is one of the owners of Suomen Rakennusmedia Oy, a company whose main activity is publishing through printed and digital media. 6

8 YLEISTÄ Suomen Betoniyhdistys r.y., BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka n. 600 asiantuntijajäsentä ja 55 yhteisöjäsentä edustavat laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Vuosi 202 oli yhdistyksen 87. toimintavuosi. Betoniyhdistys on vuosien kuluessa saavuttanut maamme rakennusalan järjestökentässä vakaan ja arvostetun aseman niin alan kehittäjänä, vaikuttajana kuin kouluttajana. Rakentamisen säännöstön jatkuva laajeneminen ja monimutkaistuminen edellyttävät uusien ohjeiden laatimista ja koulutusta, mikä antaa yhdistykselle tilaisuuden toimia sekä alan että jäsenkuntansa toimintaedellytysten edistämiseksi. Betoniyhdistys on perinteisesti hoitanut merkittävää osaa betonialan täydennyskoulutuksesta. Keskeisimpiä kursseja ovat Betonimylläri ja -laborantti pätevyyskurssi sekä -luokan betonityönjohtajan pätevyyskurssi, joka järjestetään yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton kanssa. Yhdistys on myös pitkään julkaissut arvostettua Tekniset ohjeet -sarjaansa, joka kattaa koko betonirakentamisen kentän. Sarjan tärkein julkaisu on BY50 Betoninormit 202. Yhdistys on myös käynnistänyt ja ohjannut erilaisia kehitysprojekteja. Arvostusta BY on saanut erityisesti toiminnastaan eri ministeriöiden, viime aikoina ympäristöministeriön konsulttina. Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että betonialalla toimivat sekä alasta kiinnostuneet yhteisöt. Yhdistyksen toiminta keskittyy kolmeen teemaan: käyttöikä, betonirakenteiden imago ja laatu. BY-Koulutus Oy:n nimissä hoidettiin BY:n arvonlisäveron piiriin kuuluvaa liiketoimintaa, kuten koulutus- ja julkaisutoimintaa. Betoniyhdistyksen hallitus nimittää työryhmät ja yhtiö hoitaa hankkeiden käytännön toteutuksen. BY omistaa BY-Koulutus Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. Yhtiön hallituksena toimi Betoniyhdistyksen hallitus. Betoniyhdistys omistaa 5 %:n osuuden Suomen Rakennusmedia Oy:stä. Muut omistajat ovat Rakennusteollisuus RT ry (60 %), Infra ry (20 %) ja SBK-Säätiö (5 %). Yhtiön päätehtävänä on hoitaa rakennusteollisuuden kustannustoimintaa. Yhdistyksen 87. toimintavuosi oli toimeliaisuuden vuosi. Vuosittain toistuvien tilaisuuksien ja koulutusten lisäksi järjestettiin mm. Yhteisöjäsenpäivä, Betonipäivät yhdessä Betoniteollisuus ry:n kanssa, julkaistiin kokonaan uusi ohje Betonijulkisivujen kuntotutkimus Tilaajan ohje, julkaistiin BY58 Liittorakenteiden suunnittelu ja valmisteltiin julkaistavaksi BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 203. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin klo 7.00 RT:n talossa Unioninkadulla. Läsnä oli 23 yhdistyksen jäsentä. 7

9 Hallitus Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 202 oli seuraava Kalervo Matikainen, puheenjohtaja Reijo Harmaajärvi Jouni Huura Arvi Ilonen Timo Kukkola Markku Leivo Pentti Lumme Jouni Punkki Timo Rautanen Tuula Råman Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja, tekn. toht. Jussi Mattila asti ja Juha Valjus alkaen. Hallitus piti toimintavuotena kuusi kokousta. Betoniyhdistyksen vaalitoimikunta tekee kokoukselle ehdotuksen hallituksen uusista jäsenistä. Vaalitoimikuntaan kuuluivat Reijo Harmaajärvi, Aki Kyckling, Elina Paukku, Hanna Järvenpää, Timo Rytkönen ja Arto Suikka (puheenjohtaja). Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia. Yhdeksänjäsenisestä hallituksesta on siis vuosittain erovuorossa kolmannes. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Tiina Hietanen. Yhdistyksen tilintarkastajina toimi Audit Polar Oy tilintarkastusyhteisönä, vastuullisena tarkastajanaan KTM Risto Ekholm. KEHITYS Yhdistyksen missio: BY on arvostettu ja riippumaton asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on kehittää ja edistää betonirakentamista. Tässä tehtävässä yhdistys ottaa huomioon myös kestävän kehityksen, estetiikan ja Suomen kansalliset intressit. BY:n toiminta on riippumatonta ja pitkäjänteistä. Yhdistys muodostaa foorumin betonista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssakäymistä varten. Yhdistyksen visio: BY nauttii laaja-alaista arvostusta. BY osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja kotimaisen normijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. BY osallistuu aktiivisesti betonialan tutkimus- ja kehitystyön edellytysten parantamiseen. BY:llä on yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. BY on betonialan johtava kouluttaja ja julkaisija sekä markkinoi betonirakentamista (ammatti)korkeakouluissa. BY:n jäsenkunta kattaa kaikki betonin kanssa työskentelevät toimihenkilötason ihmiset. Toimenpiteet Betoniyhdistyksessä osallistuttiin aktiivisesti rakennustuotteiden hyväksyntää koskevien lakien ja säännösten muuttumiseen. Yhdistyksen hallitus päätti, että Betoniyhdistys tulee hakemaan hyväksytyn toimielimen statusta Varmennustodistuksien myöntäjänä. 8

10 YHTEISÖJÄSENPÄIVÄ Betoniyhdistyksen vuoden 202 yhteisöjäsenpäivä järjestettiin vasta , jotta vältyttiin loppuvuoden 202 tapahtumaruuhkalta. Tapahtuma järjestettiin hotelli Haagan tiloissa. Paikalla oli miltei 90 aktiivista osallistujaa. Seminaarin aiheet ja puhujat olivat seuraavat: Sementin ympäristöominaisuudet Toimitusjohtaja Kalervo Matikainen, Suomen Betoniyhdistys ry:n puheenjohtaja Rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyt ja rakennustuoteasetuksen Dipl.ins. Markku Rämä, Helsingin Rakennusvalvonta Betonituotteiden CE-merkinnät Dipl.ins. Arto Suikka, Betoniteollisuus ry:n tuotepäällikkö Betonin elinkaari, vaikutusten arviointi Tekn. tri Jouni Punkki, Parma Oy Käyttöselosteet => Varmennustodistukset Dipl.ins. Juha Valjus, Suomen Betoniyhdistys ry:n toimitusjohtaja BETONIPÄIVÄT 202 Betonipäivät järjestettiin Porvoon taidetehtaassa yhteistyössä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Taidetehtaassa esityksissä käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: Ympäristövaikutukset, energiatehokkuus, BEC ohjelmistokehitys, graafinen betoni, vihreä betoni sekä betonilattiat. Tilaisuuden pääpuhuja oli Hendrik Thooft, NV Bekaert SA:sta Belgiasta. Hän esitelmöi otsikolla The new possibilities and applications for SFRC Seuraavana päivänä oli vuorossa tutustumiskäynnit kolmeen mielenkiintoiseen rakennuskohteeseen, Kalasatamaan, Vantaan jätteenpolttolaitokseen ja Länsimetroon. Betonipäiville osallistui 452 henkilöä ja ekskursioille henkilöä APURAHAT Yhdistyksen hoitama Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto tukee ja edistää betoniteknologian alaan 9

11 kuuluvaa tutkimustoimintaa jakamalla matka- ja tutkimusapurahoja. Vuoden 202 aikana jaettiin seuraavat apurahat:. TkT Andrzej Cwirzen, Aalto-yliopisto. Matka-apuraha tutkimustyötä ja matkaa varten Duisburgin yliopistoon, 500 Dipl.ins. Olli-Pekka Kari, Aalto-yliopisto,Rakennustekniikan laitos. Väitöskirjatyö Holistic Concrete Model for Determining Chloride Ingress and Reinforcement Corrosion under Final Disposal Conditions of Nuclear Waste, on myönnetty tutkimusapuraha TkT Karin Habermehl-Cwirzen, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos.matka-apuraha fibin kongressiin Tukholmaan kesäkuussa 202, 850. Tiedot rahaston historiansa aikana jakamista apurahoista löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Rahaston hoitokunnan puheenjohtaja toimi TkT Matti Pajari ja jäseninä TkT Jouni Punkki ja prof. Matti Pentti. Hoitokunnan sihteerinä toimi Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja Juha Valjus. BY:n kunniajäsen, professori Jukka Vuorinen ( 985) oli merkittävä betonitekniikan tutkija ja kehittäjä. Hänen tutkimustyönsä pääkohde oli betonin pakkasenkestävyys, josta hän teki myös väitöskirjansa. Hänen tutkimuksensa saivat myös laajan, kansainvälisen tunnustuksen. NORMITUS JA JULKAISUT Normitustoiminta on edelleen yhdistyksen tärkeä toimintamuoto. Betonirakentamisen myönteinen kehitys edellyttää, että suunnittelijoilla ja rakentajilla on käytössään kattavat ja selkeät ohjeet laadukkaaseen lopputulokseen johtavista menettelyistä. Eurooppalaistuvien säädösten ja ohjeiden lukumääräinen kasvu ja sisällön monimutkaistuminen korostavat yksinkertaisten ja toimivien kansallisten sovellusohjeiden laatimista. Toimintavuonna valmistuivat seuraavat uudet julkaisut: Toimintavuonna laadittiin Tilaajan ohje - Betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus - niminen julkaisu, joka tukee BY42 Betonijulkisivujen kuntotutkimus julkaisun käyttöä ja opastaa tilaajaa oikeiden valintojen tekemisessä. Aloitettiin julkaisun BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 203 kirjoittaminen vastaamaan nykyistä uusinta tietoa. Julkaisun pääkirjoittajana toimi TkT Jukka Lahdensivu. Teräsrakenneyhdistyksen kanssa julkaistiin joulukuussa eurokoodeihin pohjautuva BY 58 Liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus julkaisu. Pääkirjoittajana toimi prof. Matti Leskelä. Julkaisusta BY50 julkaistiin englanninkielinen versio BY50 Concrete Code 202. Kaikille BY:n julkaisuille annetaan BY-numero. Sarja -99 on varattu teknisille ohjeille, B-99B käyttöselosteille, 0-99 kurssijulkaisuille, oppikirjoille ja muille julkaisuille, 400-sarja kuuluu lomakkeille ja 000-sarja ohjelmille. Betoninormikortistotoimikunta hyväksyy kortistoon sellaisia ratkaisuja, joihin eivät rakentamisohjeet anna selvää vastausta. Kortistosta on myös muodostunut menettelytapa, jolla varmistetaan uusien ratkaisujen varmuus ja tasavertaisuus. Toimikunnan puheenjohtajana toimi dipl.ins. Markku Rämä. Vuonna 202 kortistoon hyväksyttiin 3 eurokoodipohjaiseen mitoitukseen perustuvaa korttia: 8EC Palkkiin tuetun ontelolaataston suunnittelu 23EC Liitosten suunnittelu onnettomuuskuormille 27EC Raskaasti kuormitettujen seinien ja ontelolaataston muodostama liitos Seuraavat normityöryhmät olivat toiminnassa: NT-07 BY2 AMK-oppikirja NT- Käyttöikämitoituksen laajentaminen kloridiluokkiin ja halkeilun vaikutuksen 0

12 selvittäminen. NT-5 Betonirakenteiden ympäristövaikutukset NT-6 Vähän kutistuva betoni NT-8 Betonilattiaohjeen uusiminen Yhdistys antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot: Asetuksesta eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä, Haminan Energiantuulivoimaloiden jännemenetelmän ETA:n mukaisuutta Varmennetut käyttöselosteet ja Varmennustodistukset Tähän tekstiä varmennustodistuksista BY:llä on ympäristöministeriön asetukseen perustuva oikeus betonirakentamisessa käytettävien tuotteiden käyttöselosteiden varmentamiseen. Ympäristöministeriö uusi BY:n mandaattia koskevan päätöksensä , jolloin BY:n käyttöselosteiden varmentamisoikeus laajennettiin koskemaan käyttöselosteita myös siltä osin, kuin rakenteiden suunnittelu tehdään EN 992 (Eurokoodi 2) mukaan ja toteutus SFS-EN 3670 Betonirakenteiden toteutus mukaan. Uusia käyttöselosteita varmennettiin seuraavasti (suluissa kaikki voimassa olleet): Betonin lisäaineet 4 (20) Jänneteräkset 5 (25) Jännemenetelmät 2 (4) Betoniterästankojen erikoisjatkokset EC-2 0 () Betoniterästankojen erikoisjatkokset 8 (2) Kuormia siirtävät metalliosat EC-2 7 (45) Kuormia siirtävät metalliosat 9 (88) Erikoislaastit 5 (27) Betonielementtien saumausmassat (4) Teräskuidut (0) Betonin korjausmateriaalit 3 (4) KOULUTUS Betoniyhdistys järjesti kertomusvuonna yhteensä 6 (vuonna 20 9) maksullista tilaisuutta, jotka muodostivat yhteensä 3066 (vuonna 20 myös 3066) henkilökoulutuspäivää. Koulutustilaisuuksista on erillinen yhteenveto tämän vuosikertomuksen lopussa. Koulutustilaisuuksista -luokan betonityönjohtajan ja valmisbetonityönjohtajan kurssi ja betonityönjohtajien päivityskurssi sekä rakennusfysiikan koulutusmoduuli järjestettiin yhdessä L:n ja RKL:n kanssa, ja Liittorakennekurssi yhteistyössä TRY:n kanssa. Siltatekniikan päivät järjestettiin yhdessä Liikenneviraston kanssa.

13 KOTIMAINEN YHTEISTYÖ Yhteistyötä rakennusalan järjestöjen Betoniteollisuus ry, A, L, RKL, SAFA, RTY ja BLY kanssa jatkettiin. Kiinteä yhteistyökumppani on myös Fise Oy, jonka tarkoituksena on todeta Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä selventäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Järjestelmässä on mukana myös markkinalähtöisiä, vapaaehtoisia, rakennus- ja kiinteistöalan asiatuntijapätevyyksiä. Juha Valjus oli nimitettynä Ympäristöministeriön asettamassa Rakennustuotteiden hyväksyntää koskevan lainsäädännön uudistamisen työryhmässä. Työryhmässä valmisteltiin asetusta eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Juha Valjus oli jäsen Rakennustietosäätiö RTS:n EPT 2 Ympäristöselosteet erikoispäätoimikunnassa. Juha Valjus oli RTT:n standardisoinnin tukiryhmän Betoni" jäsen sekä MetStan betoniteräskomitean K54 jäsen. Risto Mannonen on ollut RTT:n tukiryhmän "Betoni" jäsen. Juha Valjus edusti Betoniyhdistystä Betoni-lehden toimitusneuvostossa. Juha Valjus osallistui kutsuttuna Betoniteollisuus ry:n hallituksen kokouksiin. Risto Mannonen on Inspecta Sertifiointi Oy:n teknisen toimikunnan jäsen. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Nordic Concrete Federation (NCF) on pohjoismaisten betoniyhdistysten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää pohjoismaisen betonitekniikan kehitystä mm. eri maiden betonialan ihmisten kanssakäymistä edistämällä. NCF:n puheenjohtajuus ja sihteeristö kiertävät viiden Pohjoismaan välillä. Suomea on NCF:n hallituksessa edustanut Juha Valjus ja Tapio Aho. Suomi tulee toimimaan puheenjohtajana vuoden 203 alusta lähtien vuosina 203, 204 ja 205. Joka kolmas vuosi järjestetään pohjoismainen betonitutkimussymposium. Pohjoismaisia tutkimuskokouksia on järjestetty vuodesta 953 lähtien, ja vuodesta 98 lähtien seuraavasti: 98 Hanasaari (225 osanottajaa), 984 Reykjavik, 987 Odense, 990 Trondheim (n. 200), 993 Göteborg (n. 80), 996 Otaniemi (205), 999 Reykjavik (57), 2002 Helsingør (3), Sandefjord 2005 (40) ja Bålsta, Ruotsi 2008 (n 30), Hämeenlinna 20 (58). Research Council of the Nordic Concrete Federation RCNCF. NCF:n alaisen Pohjoismaisen Betonintutkimuskomitean tehtävänä on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Nordic Concrete Research -julkaisun artikkeleiden läpikäynti ja hyväksyminen sekä miniseminaaritoiminnan ja Pohjoismaisen Betonitutkimuskokousten ohjelman koordinoiminen. BY:n edustajina tutkimuskomiteassa ovat olleet Klaus Juvas ja Juha Valjus. Puheenjohtajuus oli 202 Islannilla ja puheenjohtajana toimi Dr. Prof. Olafur Wallevik. Tanskalainen Dirch Bager hoiti RCNCF:n toimituspäällikön tehtäviä. Pohjoismaisen Betoniliiton ansiomitali myönnetään pohjoismaissa tapahtuneesta betonialan kehittämisestä. Ensimmäinen mitali myönnettiin 986 Maarianhaminan betonikongressin yhteydessä professori Sven Gabriel Bergströmille ja Tauno Hietaselle 2005 Sandefjordin symposiumin yhteydessä. Viimeisin ansiomitali myönnettiin Olafur Wallevikille. NUBS (Nordiska utskottet för betongstandardisering), jonka tarkoituksena on pohjoismaisten betonialan määräysten ja ohjeiden kehittäminen ja harmonisointi. Komitea kokoontui Oslossa, Suomella ei ollut edustajaa kokouksessa. 2

14 MUU KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ ECSN:n (European Concrete Societies Network) jäseniä ovat Euroopan merkittävimmät betoniyhdistykset. ECSN:n vuoden 202 European Concrete Award kilpailussa. Suomen ehdokas sijoittui kolmanneksi. Suomen edustajana kilpailussa oli As Oy Flooranaukio. Kilpailun tulokset julkistettiin Oslossa ja rakennuttajan edustajina Suomesta palkinnon noutivat Petteri Karling ja Jouni Kekki. Kuvassa kolmantena Michael Pauser, ECSN:n puheenjoihtaja. fib:n päätehtävänä on niin kutsuttujen mallinormien ja niitä edeltävien teknisten ohjeiden tekeminen. Viimeisin mallinormi hyväksyttiin CEB:n yleiskokouksessa Lausannessa keväällä 20. Edellinen mallinormi ilmestyi vuonna 992. Seuraava on viimeistelyvaiheessa. fib:n tunnetuin toimintamuoto lienee kuitenkin joka neljäs vuosi järjestettävät kongressit sekä näiden välivuosina järjestettävät pienempimuotoisemmat symposiumit. fib:n neuvottelukunnassa Suomea edusti Tukholmassa Betoniyhdistyksestä Juha Valjus. 3

15 JÄSENET Betoniyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 20 päättyessä seuraava (suluissa vuoden 200 luvut): henkilöjäseniä 627 (628) joista eläkeläisjäseniä 23 (96) nuoria jäseniä 08 (82) yhteisöjäseniä 56 (55) Betoniyhdistyksen nykyisiä kunniajäseniä ovat (suluissa kutsumisvuosi), dipl.ins. Heimo Kakko (985), civ.ing. Jan Moksnes (995), Tapani Rechardt (2000), Asko Sarja (2004) ja dipl.ins. Pekka Laurikainen (200). Yhdistyksen aikaisempia kunniajäseniä ovat olleet: (vuosiluvut tarkoittavat kunniajäseneksi kutsumisvuotta ja kuolinvuotta): prof. Jalmar Castrén, 929, 946; prof. Herman Hannelius, 94, 970; vuorineuvos Emil Sarlin, 945, 956; dipl.ins. Emil Holmberg, 946, 954; yli-ins. Harald Backman, 948, 968; ylijoht. F.L. Lehtinen, 949, 976; yli-ins. Eero Peltonen, 975, 977; prof. Mirco Roš, 949, 962; dipl.ins. Erik Eriksson, 95, 955; vuorineuvos Petter Forsström, 952, 967; prof. Hjalmar Granholm, 960, 972; prof. Aulis Junttila, 970, 979; prof. Arvo Nykänen, 972, 990; prof. Jukka Vuorinen, 974, 985; dipl.ins. Matti Janhunen, 975, 985; prof. Magnus Malmberg, 975, 985; dipl.ins. Erkki Paloheimo, 975, 989; vuorineuvos Ilmari Helanto, 978, 979; prof. Sven G. Bergström, 985, 990; prof. Viljo Kuuskoski, 975, 994; yli-ins. Olavi Törmänen, 985, 999; prof. Fritz Leonhardt, 985, 999; apul.prof. Pentti Vähäkallio, 985, 2000; teollisuusneuvos Lauri Jämsä, 985, 2006; rak.neuvos Pentti Kaista, 995, 2006; Sven Pihlajavaara, 2000, 200; Erkki Juva, 2000, Yhdistyksen puheenjohtajina ovat sen historian aikana toimineet: prof. Jalmar Castrén , prof. Herman Hannelius , ylijoht. F.L. Lehtinen 940, yli-ins. Harald Backman , prof. Aulis Junttila , yli-ins. Olavi Törmänen , dipl.ins Gustav Mickos , tekn.tri Jukka Vuorinen , apul.prof Pentti Vähäkallio , rak.neuvos Pentti Kaista , tekn.tri Tapani Rechardt , dipl.ins. Bengt Jansson , prof. Ralf Lindberg , dipl.ins. Risto Vahanen , dipl.ins Tapio Aho ja dipl.ins Kalervo Matikainen Betoniyhdistyksen ansiomitali on myönnetty seuraaville henkilöille:. prof. Arvo Nykänen 985, 2. prof. Viljo Kuuskoski 985, 3. yli-ins. Olavi Törmänen 985, 4. rak.mest. Antti Hyvärinen 985, 5. pääsiht. Pentti Moisio 985, 6. prof. Heikki Poijärvi 985, 7. tekn.lis. Heikki Kaitila 985, 8. tekn.tri Tapani Rechardt 985, 9. dipl.ins. Gustaf Mickos 985, 0. tekn.lis. Patrick Enckell 985,. dipl.ins. Pekka Laurikainen 986, 2. apul.prof. Pentti Vähäkallio 988, 3. dipl.ins. Heimo Kakko 988, 4. dipl.ins., fil.tri Lasse Lampinen 988, 5. dipl.ins. Matti Rönkä 989, 6. dipl.ins. Risto Pesonen 989, 7. rak.neuvos Pentti Kaista 990, 8. dipl.ins. Erkki Juva 99, 9. prof. Asko Sarja 992, 20. dipl.ins Nikolai Danilotschkin 993, 2. prof. Vesa Penttala 994, 22. ins. Reino Hänninen 996. Mitalin nimi yksinkertaistettiin vuonna 997 Betoniyhdistyksen mitaliksi ja se on annettu Vuoden Betoniteosta seuraaville henkilöille: 23. arkkitehti Jan Söderlund 997, 24. tekn.tri Anna Kronlöf 997, 25. kuvanveistäjä Pertti Kukkonen 998, rakennuspäälliköt 26. Veli-Matti Sirkiä ja 27. Erkki Hannus 2002, 28. Matti T. Virtanen 2004, 29. tekn.tri Matti Leskelä 2005, 30. dipl.ins. Tauno Hietanen, 3. rak.ins. Pertti Oja, 32. dipl.ins. Ossi Räsänen ja 33. dipl.ins. Kauko Juutinen. 4

16 TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA Yhdistyksen toimisto sijaitsi vuodesta 978 osoitteessa vuoteen 2000 Mikonkadulla Helsingin keskustassa. Tämän jälkeen yhdistys muutti nykyisiin tiloihinsa Rakennusteollisuuden taloon Unioninkatu 4:een. Betoniyhdistyksen henkilökuntaan kuuluivat toimintavuoden aikana Juha Valjus toimitusjohtajana, tekn.tri Risto Mannonen kehitysjohtajana, dipl.ins. Kim Johansson erityisasiantuntijana, Lotta Räty toimitusjohtajan sihteerinä ja Pirkko Grahn kurssisihteerinä. Lisäksi dipl.ins. Kari Tolonen työskenteli osa-aikaisena hoitaen Metalliosajaoston Varmennettuja käyttöselosteita.. Yhdistyksen toimintaan ovat aktiivisesti osallistuneet myös Lisäainejaoston pj. dipl.ins. Ari Ipatti, Metalliosajaoston pj. Teuvo Meriläinen ja Betoninkorjaustoimikunnan pj. prof. Matti Pentti. Yhdistyksen hallituksen sihteereinä, aluksi asiamiehinä ja vuodesta 976, kun oma toimisto perustettiin toimitusjohtajina ovat toimineet: J.I.Packalén , Aulis Junttila , Viljo Kuuskoski , Pentti Vähäkallio , Matti Koskimies , Esko Arhippainen , Esko Hyttinen , Matti Vasama 97, Hilding Hedvall 972, Seppo Rantanen 973, Kari Paasikallio 974, Kalevi Falck 975, Heikki Kaitila , Klaus Söderlund , Jussi Mattila ja Juha Valjus 202- TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT LISÄAINEJAOSTO METALLIOSAJAOSTO TERÄSJAOSTO BETONINORMIKORTISTO BETONILABORANTIN JA MYLLÄN ARVIOINTI- LAUTAKUNTA LATTIATYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYKSIEN ARVIOINTILAUTAKUNTA BETONIJULKISIVUTYÖN- JOHTAJAN PÄTEVYYKSIEN ARVIOINTILAUTAKUNTA KORJAUSTÖIDEN PÄTEVYYKSIEN ARVIOINTILAUTAKUNTA BETONIELEMENTTIEN ASENNUSTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYKSIEN ARVIOINTILAUTAKUNTA Ari Ipatti, puheenjohtaja, Hannu Hyttinen, Kim Johansson, Ossi Räsänen, Kaj Hurme, Risto Mannonen, sihteeri Teuvo Meriläinen, puheenjohtaja, Lasse Mörönen, Aimo Nousiainen, Ilmo Sipilä, Kim Johansson, Kari Tolonen, sihteeri Pertti Kaista, puheenjohtaja, Pekka Mantere, Jukka Kiiskinen, Juha Valjus, sihteeri Markku Rämä, puheenjohtaja, Mikko Toivonen, Pekka Häyrinen, Pekka Nykyri, Vilho Pekkala, Harri Isoherranen, Juha Valjus, sihteeri Jarmo Saunajoki, puheenjohtaja, Karri Knaapinen, Satu Kosomaa, Kati Orjala, Aki Schadewitz, Risto Mannonen, sihteeri Heikki Siro, puheenjohtaja, Harri Holmgren, Matti Hyttinen, Jouko Ilvonen, Maarit Järvinen, Vilho Pekkala, Mauri Tanninen, Kim Johansson,sihteeri Matti T. Virtanen, puheenjohtaja, Jyri Alin, Jani Riihinen, Juhani Toivonen, Antti Tyrkkö, Juha Valjus, sihteeri Matti Pentti, puheenjohtaja, Aki Schadewitz, Marko Latvala, Jani Meriläinen, Harri Mäkinen, Markku Mäkinen, Elina Paukku, Seppo Petrow, Timo Rautanen, Timo Rytkönen, Petri Silvennoinen, Jukka-Pekka Soila, Juha Valjus, sihteeri Ilpo Luhtala, puheenjohtaja, Sakari Hakio, Seppo Immonen, Olavi Vesterinen, Kim Johansson, sihteeri 5

17 ÄÄNITEKNINEN TOIMIKUNTA -LUOKAN BETONIYÖNJOHTAJAN TENTTIRYHMÄ AA- ja A-LUOKAN BETONIRAKENNE- SUUNNITTELIJAN TENTTIRYHMÄ NT-07 BY 2 AMK-OPPIKIRJA NT- KÄYTTÖIKÄMITOITUKSEN LAAJENTAMINEN KLOLUOKKIIN JA HALKEILUN VAIKUTUKSEN SELVITTÄMINEN NT-5 BETONIRAKENTEIDEN YMPÄSTÖVAIKUTUKSET NT-6 VÄHÄN KUTISTUVA BETONI NT-8 BETONILATTIAOHJEEN BY45 UUSIMINEN Aimo Heimala, Heikki Helimäki, Leo Jokisalo, Seppo Leimala, Ari Saarinen, Heikki Sarin, Pekka Vuorinen, Johan Åminne, Jussi Mattila, sihteeri Heikki Kukko, puheenjohtaja, Ismo Björk, Pertti Oja, Petri Rytioja, Ossi Räsänen, Jussi Mattila, Risto Mannonen, sihteeri Jorma Puhto, puheenjohtaja, Jarno Berghäll, Harri Iso- Herranen, Mika Reivinen, Ilkka Sinisalo, Jussi Mattila Jyrki Jauhiainen, Timo Tikanoja, Juha Valjus, Pekka Nykyri, sihteeri Vesa Anttila, Miquel Ferreira, Hannele Kuosa, Jukka Lahdensivu,Seppo Matala, Pekka Nykyri, Elina Paukku, Jouni Punkki, Ossi Räsänen, Esko Sistonen, Juha Valjus, Erkki Vesikari, Jorma Virtanen, Casper Ålander, Risto Mannonen, sihteeri Eija Ehrukainen, Juha Komonen, Jussi Mattila, Jouni Punkki, Arto Suikka, Jorma Virtanen, Pekka Vuorinen, Risto Mannonen Vilho Pekkala, puheenjohtaja, Vesa Anttila, Esa Heikkilä, Jussi Heinonen, Jasmiina Hietala, Antti Hujanen, Harri Holmgren, Kim Johansson, Mikko Kettunen, Juha Komonen, Tuomo Kovanen, Markku Leivo, Pentti Lumme, Martti Matsinen, Jussi Mattila, Teuvo Meriläinen, Kari Mäkinen, Seppo Petrow, Sini Ruokonen, Aki Schadewitz, Mauri Tanninen, Pirjo Tepponen, Casper Ålander, Risto Mannonen, sihteeri Kim Johansson, puheenjohtaja, Harri Holmgren, Antti Hujanen, Jouko Ilvonen, Stig Kavander, Juha Komonen, Pentti Vahanen, Martti Matsinen, Juha Valjus, Vilho Pekkala 6

18 HENKILÖJÄSENET AALTO, Maija AAPRO, Heikki Myyntipääll. AHLROOS, Tuomas Tekn.yo AHO, Pentti Rakennesuunn. AHO, Tapio AHONEN, Heikki AIRASKORPI, Arto AIROLA, Eero AKKALA, Jarmo ALA-HÄRKÖNEN, Aapo ALANEN, Reino AL-NESHAWY, Fahim TkL ANGERVUO, Ari ANTTILAINEN, Mervi AUTIO, Vesa M.Sc AVELLAN, Kari TkL BACKMAN, Lars BERGHÄLL, Jarno BERGMAN, Petri BJÖRK, Arvo BJÖRK, Ismo COLUSSI, Andrea DANILOTSCHKIN, Nikolai DONNER, Per EEROLA, Teuvo EHRSTRÖM, Fredrik EICHHOLZ, Rurik EKENGREN, Bertel EKHOLM, Terho EKLUND, Matti EKSTRÖM, Pekka ELONHEIMO, Seppo ELONIEMI, Pentti EKSSON, Bo-Erik EKSSON, Erkki Sihteeri EKSSON, Tage ERONEN, Jussi ESKELINEN, Lauri TkL ESKOLA, Jorma ESKOLA, Pekka FERREIRA, Rui Miguel Ph.D FALLSTRÖM, Kim Design Manager FOMIN, Juha FORSMAN, Mirja Viestintäpääll. FORSS, Bengt Prof. FÖRBOM, Pekka GORN, Niklas GRAHN, Pirkko Koulutussiht. GRUNDSTRÖM, Rainer HAANPÄÄ, Marko Tekn.yo HAAPAKOSKI, Pauli HAAPALA, Antti HAAPALA, Matti HAARAMO, Matti HAAVASOJA, Taisto HAHTOKA, Tapani HAKALA, Pentti HAKKARAINEN, Matti HALONEN, Jarkko HALONEN, Pertti HAMMAR, Paavo HARJU, Ulla HARMAAJÄRVI, Reijo HARTIKAINEN, Tuula HASANEN, Teijo HAUKIJÄRVI, Matti HEDVALL, Hilding HEIKKI, Arvo HEIKKILÄ, Esa HEIKKINEN, Olli HEIKKINEN, Pertti HEIMALA, Aimo HEINO, Veikko HEINONEN, Jussi HEINONEN, Seppo HELENIUS, Tauno HELIN, Satu HELLEMAA, Antti HELLEN, Kari HELLSTÉN, Pasi HENKSSON, Mikko HIETALA, Jari HIETALAHTI, Janne HIETALAHTI, Jouni HIETANEN, Lauri HIETANEN, Tauno HILMOLA, Asko HIRSINUMMI, Harri HIRVE, Andres HIRVONEN, Juha HOLLMEN, Aarne HOLM, Jaakko HOLMLUND, Johan HOLOPAINEN, Aaro HOLT, Erika HOME, Matti HOPIA, Jorma HUJANEN, Antti HUKKINEN, Lars HUOVINEN, Pertti HUSSO, Markku HUTTUNEN, Pekka HUTTUNEN, Pentti HUURA, Jorma HUURA, Jouni HYTTINEN, Matti HYVÖNEN, Juhani HYVÖNEN, Tauno HÄLLFORS, Pauli TkT TkL, projektipäällikkö TJ Myyntijohtaja TJ, Työmaapääll. Production Manager Suunnitelujohtaja Yrittäjä TJ Päävalvoja Konsultti Työmaapääll. Tutkija TkT Tekninen joht. Yli-ins. RA FL 7

19 HÄMÄLÄINEN, Olli HÄNNINEN, Petri HÄNNINEN, Reino HÄRKÄLÄ, Karoliina HÄYNEN, Pekka HÖGMAN, Tom IKONEN, Lasse IKÄLÄINEN, Taisto ILONEN, Arvi ILOSALO, Mika INHA, Timo INKINEN, Erkki IPATTI, Ari ISOHERRANEN, Harri ISOMÄKI, Aulikki ISOTALO, Mauri JAAKKOLA, Mauri JALLI, Jyrki JANHUNEN, Matti JANHUNEN, Petri JOHANSSON, Kim JOLKKONEN, Markku JUKARAINEN, Olavi JULIN, Bertel JUNTTILA, Ahti JUSLEN, Erkki JUSSILA, Raimo JUUTI, Mikko JUUTINEN, Kauko JUVA, Erkki JUVAS, Klaus JÄRVENPÄÄ, Esko JÄRVI, Kari JÄRVINEN, Esa JÄRVINEN, Maarit JÄÄSKELÄINEN, Joni KAASINEN, Pentti KAISTA, Pertti KAIVOLA, Erkki KAJAMAA, Suvi KAJAVA, Antero KAKKO, Heimo KAKKO, Kalervo KALLIO, Antero KALLIO, Kimmo KALLIO, Leena KALLIOLA, Markus KAMPPU, Timo KAMUNEN, Erkki KANERVA, Pekka KANERVO, Tero KANGAS, Antti KANGASKOSKI, Väinö KANGASNIEMI, Vesa KANKAANPÄÄ, Jorma KA, Anniina KARJALAINEN, Tapio KARNELA, Markku KARVONEN, Esko D Arkkitehti TkL Suunnittelupääll. Toim.joht. TkL TkL Pääarvioija Järjestöpääll. Fil.maist. Prof. AMK Prof. Arkkit.yo Toim.joht. KARVONEN, Osmo KARVONEN, Ville KASTANEN, Esko KASUNEN, Heimo KATAJISTO, Risto KATTELMÄKI, Hannu-P. KAVANDER, Stig KEINONEN, Hannele KESÄLÄINEN, Minna KETTUNEN, Kauko KIISKINEN, Jukka KIJANEN, Aarre KILPI, Eero KINNUNEN, Hannu KINNUNEN, Joni KINNUNEN, Jukka KINNUNEN, Martti KINNUNEN, Mirva KIRJAVAINEN, Niilo KIVEKÄS, Lauri KIVINEN, Matti KLEEMOLA, Jukka KLEMETZ, Maria KLINGSTEDT, Gunnar KNAAPINEN, Karri KOHONEN, Aaro KOIKKALAINEN, Anssi KOIVISTO, Erkki KOIVISTO, Maritta KOIVULA, Pekka KOIVUNEN, Kari KOIVUSILTA, Karri KOJOLA, Martti KOKKI, Pertti KOKKO, Hari KOKKONEN, Harri KOLKKI, Ilmo KOLPPANEN, Jarno KOMONEN, Juha KONTTU, Rauno KOPONEN, Antti KOPONEN, Pentti KORANDER, Olavi KOREASALO, Raimo KORHONEN, Arto KORHONEN, Eero KORHONEN, Jussi KORHONEN, Matti KORHONEN, Reijo KORHONEN, Timo KOSKELAINEN, Tiina KOSKIAHDE, Arto KOSKINEN, Jarkko KOSKINEN, Pertti KOSOMAA, Satu KOVANEN, Tuomo KRONLÖF, Anna KRONQVIST, Petteri KRUUS, Jorma Riskipääll. TkL Tekn.yo Tutkimusins. TkT Kehitysins. Tj. Arkkit.yo FL Päätoimittaja TJ, ylivalv. Arkkit.yo (eläkkeellä) Country Manager Eläkeläinen Yliopett. Laborantti FM Erikoistutk. Myynti-ins. TkT Joht., 9

20 KUITUNEN, Seppo KUJALA, Maiju KUJANSUU, Pasi KUKKO, Heikki KUKKOLA, Timo KUKKONEN, Pertti KUKKONEN, Risto KULMALA, Aimo KUMMALA, Olavi KUMPULAINEN, Arto KUOPPALA, Arto KUOSA, Hannele KUOTOLA, Mika KURJENMÄKI, Sami KUUSISTO, Kalevi KUUSIVAARA, Matti KUUSKOSKI, Pekka KYCKLING, Aki KYLMÄMETSÄ, Harri KÄKÖNEN, Tapio KÄPPI, Aulis KÄSSI, Toivo KÖIV, Rain LAAKSO, Sirpa LAAKSONEN, Anssi LAAKSONEN, Juhani LAATIO, Eero LAHDENPERÄ, Tapio LAHDENSIVU, Jukka LAHTI, Jussi LAHTI, Matti LAHTI, Rami LAHTINEN, Aage LAITALA, Mika LAITINEN, Timo LAMPAINEN, Jarno LAMPINEN, Anssi LAMPINEN, Lasse LAPPALAINEN, Eelon LAPPALAINEN, Eero LARJOMAA, Ilkka LASTUNEN, Auli LAUKKANEN, Esa LAUKKANEN, Kari LAUKKANEN. Kari LAUL, Indrek LAUKAINEN, Pekka LAUNANTTI, Jyri LAUTALA, Mari LAULA, Veikko LAUNEN, Antti LAUTTALAMMI, Ari LEHMONEN, Olavi LEHTILÄ, Kauko LEHTINEN, Pentti LEHTINEN, Raimo LEHTO, Pauli LEHTONEN, Esa LEHTONEN, Ismo TkT, toimistopääll. Kuvanveistäjä, tutkija Projektipääll., tutkija Tuotep. FL Toim.joht. Tutkimusins. TkL Myyntipääll. Varatoim.joht. Rak.suunn. TkT FT, tutkija, MBA, tj. Konsultti LEHTOVAARA, Erkko LEINO, Tapio LEINONEN, Heikki LEIVO, Markku LEMETTINEN, Kari LEPOLA, Markku LEPPÄLEHTO, Markku LESKELÄ, Matti LEVO, Pertti LINDBERG, Ralf LINDBERG, Ray LINDBLOM, Leif LINDEDAHL, Mikael LINDGREN, Jouko LINNA, Kauko LINNOSSUO, Olli LUMIVIRTA, Hannu LUMME, Pentti LUNABBA, Torsten LUOMA, Jari LÅNGTEDT, Magnus LÄHTEENMÄKI, Samuli LÄÄVE, Mauno LÖIJÄ, Mia MAANPÄÄ, Mauri MAARALA, Juhani MAC-IVER, Lilian MAC-IVER, Pasi MAIJALA, Juha-Pekka MAKKONEN, Erkki MANNONEN, Petri MANNERMAA, Seppo MANNONEN, Risto MANTERE, Seppo MANTILA, Ari MARJALAAKSO, Mikko MARJAMÄKI, Tapio MARKKANEN, Pentti MARTIKAINEN, Hannu MARTIO, Pekka MARTTINEN, Tiina MATALA, Seppo MATIKAINEN, Kalervo MATIKAINEN, Yrjö MATSINEN, Martti MATTILA, Jussi MAUALA, Kalle MELA, Petri MEOS, Heiki MEKALLIO, Tarja MELÄINEN, Teuvo METSO, Jari MEURONEN, Aki MIETTINEN, Heikki MIETTUNEN, Aulis MIETTUNEN, Kiia MIKKOLA, Markku MIKKOLA, Pentti MIKKONEN, Virpi TkT TkT Prof. Tekn.yo TJ TkL Projektinjohtaja Ins. (AMK) Suunnittelija HTT TkT Myyntipääll. TJ FL Agrologi AMK TkT TkT Joht.konsultti TkT TkL, tutkija 20

21 MOKSNES, Jan MONONEN, Esko MUROKE, Unto MURTONEN, Jarmo MUSTONEN, Reijo MYNTTI, Seija MÄENPÄÄ, Kalevi MÄKELÄ, Mauno MÄKELÄ, Mikko MÄKELÄINEN, Jorma MÄKINEN, Ali MÄKINEN, Esko MÄKINEN, Karri MÄKINEN, Markku MÄKINEN, Risto MÄNTYLÄ, Matti-Pekka NARMALA, Kalevi NIEMELÄ, Aimo NIEMELÄ, Riku NIEMI, Kaisa-Leena NIEMI, Mauri NIEMI, Ville NIEMINEN, Eero NIEMINEN, Jouni NIEMINEN, Timo NISKANEN, Outi NISKANEN, Tero NISULA, Ville NOLVI, Kosti NORDENSWAN, Erik NORDLUND, Olli Pekka NORVIO, Erkki NUPPONEN, Timo NURMINEN, Minttu NYKY, Pekka NYKÄNEN, Jukka NYKÄNEN, Kalevi NÄRHI, Pauli OIKANEN, Matti OIVO, Pekka OJA, Pertti OJALA, Tero OLKKONEN, Pentti OLLILA, Matti ORANTIE, Kalervo ORAS, Riho OVAA, Mordechay OWREN, Jan PAASIKALLIO, Kari PAAVOLA, Juha PAAVOLA, Marko PAHKALA, Mirja PAJAMÄKI, Matti PAJA, Matti PALONEN, Erkki PARLAND, Herman PAROLL, Hemming PARTANEN, Kai PARVIAINEN, Pasi VD Yli-ins. Toimialajohtaja Projekti-ins. TJ TJ Arkkit.yo Arkkit.yo TkL Tekn.yo Aluemyyntipääll., tuotekeh.kemisti TkT Tutkija Ph.D. Ceng. TkL TkT TkT Senior Quality Eng Prof. Tutkija Laboratorioins. PARVIAINEN, Reijo PASANEN, Jukka PATOKOSKI, Riku PAUKKU, Elina PEIPPO, Kari PEKKALA, Vilho PEKKA, Eero PELTOMAA, Pentti PENNANEN, Pekko PENTIKÄINEN, Jaakko PENTTALA, Vesa PENTTI, Matti PERJO, Paavo PERKIÖ, Jouko PERTTILÄ, Heikki PERÄKYLÄ, Matti PETROW, Seppo PIEPPONEN, Jaakko PIHLAJA, Lauri PIHLAJAVIITA, Hannu PIIRTA, Pertti PIRTTILÄ, Paavo PITKÄNEN, Juhani PITKÄNEN, Pertti POHJOLA, Jaakko POUSI, Teemu POUSSA, Matti POUTASUO, Kari PUHTO, Jorma PULLIAINEN, Veli-P PUNAKALLIO, Eero PUNKKI, Jouni PUTTONEN, Jari PYHÄJÄRVI, Mikko PYYKKÖNEN, Sami PÄTIÄLÄ, Olavi PÄÄKKÖNEN, Anssi PÖLLÖNEN, Jussi RAHIKAINEN, Teemu RAHIKKA, Asko RAITISTO, Janne RAIVIO, Paula RANTA, Pertti RANTALA, Anssi RANTAKOKKO, Timo RANTALA, Vesa RANTANEN, Seppo RASILAINEN, Matti RATVIO, Juha RAUHAMÄKI, Aimo RAUHANEN, Mikko RAUKOLA, Matti RAUNAMA, Tapio RAUSKU, Arto RAUTANEN, Jenni RAUTANEN, Timo RAUTIOLA, Matti RECHARDT, Tapani REIMA, Mika Ins. Arkkit.yo, tutkija Tutkimusins. Prof. Prof. Ins. (AMK) VTM TkT Prof. Tutkija, opiskelija, osastopääll. Arkkitehti Prof. 2

22 REINIKAINEN, Petri Työnjohtaja HTNIEMI, Timo ROHOLA, Kaarlo Suunnittelija ROOS, Vilho ROSLUND, Teppo ROTKO, Markku ROUVILA, Sami RYDENFELT, Veli-Pekka RYHÄNEN, Esko Arkkitehti RYTKÖNEN, Timo RYTÖ, Matti RYTÖVUO, Heikki RÄMÖ, Pia RÄSÄNEN, Ossi RÄTY, Harto RÖNKÄ, Matti RÅMAN, Tuula, KTM, toim.joht. SAALINKI, Jarmo SAARENPÄÄ, Heikki SAA, Kauko SAAKOSKI, Heikki SAANEN, Eero SAANEN, Pertti SAAVIRTA, Kari Tekn.yo SAJOMAA, Matti SALMI, Jarkko SALMI, Jussi SALMI, Lauri SALMIKIVI, Teppo TkL SALMINEN, Raimo SALMIVALLI, Simo SALO, Mika Ins. AMK SALORANTA, Aimo SALOVIIN, Keijo SALPARANTA, Liisa Tutkija SANBERG, Kimmo SANDSTRÖM, Pekka SANTALA, Petri SARANIEMI, Pasi SAN, Heikki SARJA, Asko Prof. SAROLA, Vesa SAVOLAINEN, Esko SAVOLAINEN, Matti SAVOLAINEN, Raili SCHADEWITZ, Aki SEBBAS, Lars-Olav SEBBAS, Leif SEITSONEN, Ilari Opiskeilja SEPPÄ, Johanna SEVÓN, Mika SIEPPALA, Markku SIHVONEN, Matti SIIK, Lauri SIIKALUOMA, Pasi SIILÄ, Risto SIKSTUS, Jorma Tj SILLANPÄÄ, Markku SILTALA, Tauno SILVENNOINEN, Petri SIMANAINEN, Jyri Betonituotemyyjä SIMPANEN, Henri SINIRANTA, Jari SINTONEN, Jani Projekti-ins. SIPILÄ, Ilmo SIREN, Juhani SIRO, Heikki SISTONEN, Esko Erikoistutkija SIVULA, Kari SJÖBLOM, Ville Ins. (AMK) SNÄLLSTRÖM, Timo SOIMAKALLIO, Helena, toim.joht. SORALAHTI, Juha SORJONEN, Kari SORMUNEN, Raimo SUIKKA, Arto SUKANEN, Pertti SULIN, Hanna SUNI, Veijo SUOMALAINEN, Tero SUOMINEN, Eero SUONPÄÄ, Annukka SUORANTA, Mikko Tekn.yo SUUNIEMI, Seppo SUUTANEN, Timo SUVANTO, Liisa SYRJÄLÄ, Heikki Assist. SÄYNEVIRTA, Pentti SÄÄSKILAHTI, Seppo TkL SÖDERHOLM, Kai SÖDERLUND, Klaus TAHVANAINEN, Simo Aluejohtaja TAIVALKOSKI, Raimo TALLBACKA, Katriina TANSKA, Matti TANSKANEN, Kalle Erikoistutk. TARKIAINEN, Toimi TAST, Jari Tuotepäällikkö TELENIUS, Janne TEPPOLA, Heikki TEPPONEN, Pirjo TERÄSNISKA, Markus THURESON, Jussi, TJ TIITTA, Martti TIKKA, Pasi Ins AMK TIKKANEN, Erkki TIKKANEN, Erkki TJ TIMONEN, Pekka TINKANEN, Harri, TJ TOIVAKAINEN, Ritva TOIVONEN, Juhani, Myynti-ins. TOIVONEN, Mikko TOLONEN, Kari TOLONEN-PIRHONEN, L TOLVANEN, Tuomo TORVELA, Mikko Insinööri AMK TULAMO, Martti Arkkitehti TULIMAA, Mika TkL 22

23 TUOKKO, Simo TUOMINEN, Teuvo TUOMIOJA, Mauri TUOMISTO, Jorma TUPAMÄKI, Olavi TURTO, Helena TUURE, Pekka TÖLLI, Juhani TÖLLI, Tarvo TÖNKYRÄ, Teija UOTINEN, Allan VAAKSALA, Matti VAASIO, Pertti VAHANEN, Risto VALJUS, Juha VALLASMAA, Merja VALLIMÄKI, Lasse VARPASUO, Pentti VASARA, Mikko VAULAMO, Rauno VEHMAS, Tapio VESA, Markku VESANTO, Martti VESIKA, Erkki VESSONEN, Raimo VIITA, Seppo VIITA-AHO, Simo VIITA-AHO, Veikko VIITANEN, Reino VILJAKAINEN, Kari VILJAMAA, Timo VIRKKI, Samu VIROLA, Juhani VIRTANEN, Jorma VIRTANEN, Matti J VIRTANEN, Matti T VUO, Antti VUOKOSKI, Sami WEURLANDER, Frej WÄLCHLI, Daniel YLI-HIETANEN, Tero YLIKARHU, Jaakko YLÄNNE; Pekka ÖSTNG, Mikko ÅLANDER, Casper Laborantti Yks.yritt. TkT FM TkL TkL TJ Markk.ins. TkL Suunnittelija Tutkimusins. tekn.yo Design Manager 23

24 YHTEISÖJÄSENET Aaro Kohonen Oy A-Insinöörit Oy Ansion Sementtivalimo Oy Anstar Oy BASF OY Betonialan ohuthiekeskus FCM Oy Celsa Steel-Service Oy Consolis Oy Ab Contesta Oy Embra Oy Euran Sementtivalimo Ky Finnmap Consulting Oy Finnsementti Oy FNsteel Dalwire Oy Ab Helsingin Tukkumyynti Oy Hopia Engineering Oy Hämeen ammattikorkeakoulu Ins.tsto Konstru Oy Juva Engineering Oy LTD Jyväskylän ammattikorkeakoulu Lahti Levy Oy Lakan Betoni Oy Lammin Asennustaito Oy Lemminkäinen Infra Oy Lemminkäinen Talo Oy Linterm Oy LTJ Betonilattiat, Rakennus JTS Oy Myllylän Betoni Oy Nordkalk Oy Ab Oulun seudun ammattikorkeakoulu Parma Oy Peikko Finland Oy Peri Suomi Ltd Oy Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Pohjois-Karjalan ammattikorkeaskoulu Primekss Suomi Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Remei Baltica Oü Rescon Mapei Oy R-Group Finland Oy Rudus Betonituote Oy Rudus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Saint-Gobain Weber Oy Ab Salon Tukituote Oy Sarjalaite Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu Semko Oy Semtu Oy Sika Finland Oy Tampereen Teknillinen Yliopisto Teollisuuden Voima Oy Vahanen Oy WSP Finland Oy VTT ÅF-Consult Oy 24

25 SUOMEN BETONIYHSTYS RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 26683, ,0 Vuorisen rahaston muutos -32,2 2084, , ,95 Henkilöstökulut , ,46 Muut kulut -603, ,4 Kulujäämä , ,92 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 44942, ,50 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korko ja rahoitustuotot 80357, ,47 Korko ja rahoituskulut -6866, ,9 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 20898,09-887,86 25

26 SUOMEN BETONIYHSTYS RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 3600,4 6400,4 Aineelliset hyödykkeet 3600,4 6400,4 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 43432, ,88 Osuudet saman konsernin yrityksissä 688,79 688, , ,67 Pysyvät vastaavat yhteensä 6385,8 6665,8 Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset 8340, ,50 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,02 Siirtosaamiset 254, ,80 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 20854, ,32 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 5523, ,89 Rahat ja pankkisaamiset 20836, ,6 Vaihtuvat vastaavat , ,82 VASTAVAA , ,63 26

27 SUOMEN BETONIYHSTYS RY VASTATTAVAA Oma pääoma Käyttörahasto 32878, ,97 Muut rahastot 28644, ,30 K ja J Vuorisen rahasto , ,42 Ed.tilikausien yli/alijäämät 5556, ,34 Tilikauden alijäämä 20898,09-887,86 Oma pääoma yhteensä , ,7 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat 605,2 258,32 Velat saman konsernin yrityksille 0, ,5 Siirtovelat 38722, ,63 Lyhytaikaiset velat yhteensä 44737, ,46 VASTATTAVAA , ,63 27

28 BY-KOULUTUS OY VUOSIKERTOMUS BY-Koulutus Oy on Betoniyhdistyksen kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa Betoniyhdistyksen arvonlisäverollisia toimintoja, kuten julkaisu- ja kurssitoimintaa. Betoniyhdistys nimittää työryhmät ja BY-Koulutus Oy hoitaa hankkeiden käytännön toteutuksen. BY-Koulutus Oy järjesti vuonna 202 yhteensä 67 koulutuspäivää, joihin osallistui keskimäärin 46 osanottajaa. Vuonna 202 järjestettyjen koulutustapahtumien luettelo on sivuilla 36 ja 37. BY-Koulutus Oy:llä on sama hallitus kuin Betoniyhdistyksellä. Hallitus piti toimintavuotena kuusii kokousta. Yrityksen tilintarkastajana toimi Audit Polar Oy, vastuullisena tilintarkastajana KTM Risto Ekholm (KHT). 28

29 BY-KOULUTUS OY TULOSLASKELMA Myyntituotot , ,79 LIIKEVAIHTO , ,79 KULUT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot tilikauden aikana -2638, , , ,23 Henkilöstökulut -9995, ,54 Poistot -7003, ,59 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 Kulut yht , ,5 Liikevoitto -0925, ,28 Rahoitustuotot ja -kulut korko- ja rahoitustuotot 23,2 3674,7 korko- ja rahoituskulut -860,32-7,8 Yhteensä 252, ,99 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -9672, ,27 Välittömät verot 244,43-343,42 TILIKAUDEN TULOS -9427, ,85 29

30 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 0, ,74 Yhteensä 0, ,74 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2986,93 682,58 Yhteensä 2986,93 682,58 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 29954, ,72 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 828,0 3937,5 Siirtosaamiset 33847, , ,23 Rahoitusarvopaperit 0703, ,27 Rahat ja pankkisaamiset 77978, ,5 Vastaavaa , ,97 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 688,79 688,79 Edellisten tilikausien voitto/tappio 67466, ,42 Tilikauden voitto -9427, , , ,06 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat 8957, ,77 Velat saman konsernin yrityksille 0, ,02 Siirtovelat 3078, ,28 Muut velat 38805, ,84 Yhteensä 7884, ,9 Vastattavaa , ,97 30

31 BETONIYHSTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistys on perustettu Nämä uusitut säännöt on rekisteröity SÄÄNNÖT YHSTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Betoniyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 YHSTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTATAVAT Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää betonitekniikkaa ja edistää betonin ammattitaitoista ja oikeaoppista käyttöä sekä toimia yhteistyöfoorumina betonialalla ja siihen liittyvillä aloilla toimivien sekä betonista muuten kiinnostuneiden henkilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen välillä. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa: - laatimalla teknisiä ohjeita ja suosituksia, - järjestämällä betonialaan liittyvää ammatillista täydennyskoulutusta, - edistämällä betonialan koulutusta oppilaitoksissa mm. tuottamalla betonialaan liittyvää opetusmateriaalia, - osallistumalla betonialan henkilöpätevyyksien kehittämiseen ja niiden toteamiseen, - myöntämällä varmennettuja käyttöselosteita betonialalla käytettäville tuotteille ja järjestelmille, - edistämällä betonialan tutkimusta mm. osallistumalla tutkimusprojektien toteuttamiseen ja myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja sekä toimimalla betonialan tutkimustoiminnan yhteistyötahona, - osallistumalla ja vaikuttamalla betonialan standardointiin, - järjestämällä kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, - antamalla lausuntoja, - harjoittamalla betonialaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa, - verkostoitumalla betonialan ja siihen liittyvien alojen koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat pitkäjänteisyys ja betonialan pitkän aikavälin intressit. Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon myös kestävän kehityksen, estetiikan sekä Suomen kansantalouden intressit. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen jäsenkunnalleen. 3 YHSTYKSEN JÄSENET Yhdistykseen voivat kuulua: henkilöjäseninä betonialalla tai siihen liittyvissä työtehtävissä toimivat tai betonista muuten kiinnostuneet henkilöt, yhteisöjäseninä betoni- tai rakennusalalla toimivat yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, 3

32 kunniajäseninä henkilöt, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tavoitteiden puolesta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy henkilö- ja yhteisöjäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäsenet hallituksen esityksestä. 4 YHSTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos se katsoo hänen menettelyllään vaikeuttaneen yhdistyksen toimintaa tai toimineen sen tavoitteiden vastaisesti. Erottamiseen vaaditaan ¾-osan enemmistö hallituksen paikalla olevista jäsenistä. 5 YHSTYKSEN PUHEENJOHTAJA 6 HALLITUS Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Toimikauden päätyttyä hänet voidaan välittömästi valita uudelleen puheenjohtajaksi enintään yhden kerran, mutta ei muuksi hallituksen jäseneksi. Puheenjohtajan tultua kesken toimikautensa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä valitaan seuraavassa kokouksessa puheenjohtaja kolmen vuoden toimikaudeksi. Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Viimemainituista kuuden tulee edustaa henkilöjäseniä ja kolmen edustaa yhteisöjäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitusta valittaessa yhteisöjäseneksi katsotaan henkilö, joka työskentelee rakennustuoteteollisuutta edustavan yrityksen palveluksessa. Muut jäsenet katsotaan henkilöjäseniksi. Jäsenen asema määräytyy hänen tullessaan hallituksen jäseneksi ja säilyy mahdollisista työpaikanvaihdoksista huolimatta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä häneltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kuusi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan yhdistyksen kokouksessa. Vuosittain heistä on erovuorossa kolmasosa eli kolme hallituksen jäsentä, joista yksi yhteisöjäsenten piiristä. 32

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. 1925-2011 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Nordic Concrete Research Symposium 9 Yhteisöjäsenpäivä 10

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 200 2 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 925-200 VUOSIKERTOMUS 200 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 BY 85 vuotta 9 Apurahat Normitus ja

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 1925-2009 VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Normitus 10 Kotimainen yhteistyö

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen VUOSIKERTOMUS 2014 Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen valtakunnallinen liitto, joka huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä ja toimintaedellytysten

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2013 VUOSIKIRJA 2013 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2013... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu...

Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 10. Toukokuu... 2011 1 2 3 4 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2011... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2011...12 Lokakuu...14

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15

Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... 10. Toukokuu...11. Syyskuu...12. Lokakuu...14. Marraskuu...15 VUOSIKIRJA 2014 VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2014... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 10 Toukokuu...11 Syyskuu...12 Vuoden

Lisätiedot

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo Kuva: Olli Penttinen Kuva: Vuosikirja 2013 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo 21.3.2013 Vuosikirja 2013 4 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS KYMIN OSAKEYHTIÖN 2013 100-VUOTISSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Apurahajuhla 3 Konsertit 3 Kymin Nikkarit 3 Ehdotus uudeksi säätiölaiksi 3 MELA 3 Koulutusretki 3 Standaarit 4 Apurahatilasto APURAHAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2008 Mömmö Siivoton rehvastelija, pölisijä, rähmähaisuli, tunkujen kunkku. Punkee, tunkee, soluttautuu kuokkimaan ja tuo aina kaikki kaverinsakin mukanaan. Sosiopaatti häirikkö,

Lisätiedot

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y.

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y. CALGARY SÖUL1988 ~ TOIMINTAKERTOMUS 1986 Suomen Olympiayhdistys r.y. SISÄ"LLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENlTI URHO KALEVA KEKKONEN 3.9.1900-31.8.1986 Kuva Mauri Vuorinen 2 YLEISKATSAUS... 3 JÄSENISTÖ,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2013 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2 (37) Vuosikertomus 3 (37) Sisällysluettelo 1 Puheenjohtajan katsaus... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Hallinto... 4 1.3 Talous... 4

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2015

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2015 Jäsentiedote 3/2014 Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2015 Toivottaen Betoniyhdistyksen väki Ajankohtaista Yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti siirrytään mahdollisimman paljon hyödyntämään

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO, TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hallinto 4 3. Yhteiskuntavastuu 6 4. Reilun pelin eettiset painotukset

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 -

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 - SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005 67. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 Suomen Keilailuliiton 67. toimintakaudella keilailun uudet muodot jatkuivat vahvistumistaan.

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus 2006 13. CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18.

Sisällysluettelo. Säännöt 4. Toimintasuunnitelma 10. Hallitus 2006 13. CR & SLOPE miehet 16. CR & SLOPE naiset 18. Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2006 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 10 Hallitus 2006 13 CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö 2006 33 Tasoitus, kilpailu,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Tanhuseura Kasareikka. Kuva: Johannes Wiehn. SISÄLTÖ YLEISTÄ Säätiön uudet säännöt... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot