Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 18.4.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15: 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 37 Palautteen antaminen seurakuntien rakennemuutoksen ohjaus ryhmän loppuraportista 38 Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään 39 Edustajien valitseminen Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen 40 Hollolan seurakunnan liittyminen Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien jäseneksi 41 Tilinpäätös vuodelta Neljän seurakunnan liittyminen Lahden IT-aluekeskukseen 43 Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksujen korotus 44 Ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman hyväksyminen 45 Anomus kirkkovaltuustolle 46 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa loppuvuodeksi Anomus keskiaikatapahtuman järjestämistä varten 48 Muut asiat 49 Aloiteasiat 50 Ilmoitusasiat 51 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 2 (30) KIRKKONEUVOSTO Aika Keskiviikkona klo Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Takala Paavo Kuikka Pirjo Muut läsnäolijat Poissa: Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Martti Ora, vs. kiinteistöpäällikkö Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen, esittelijä Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Säde Juhana, tiedottaja, sihteeri Salila Anni, ympäristötekniikan opiskelija ( 44) Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö Koskelo Aimo Lyyri Maija

3 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 3 (30) 33 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 35 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Lindqvist Kauko ja Louekoski-Huttunen Toini. 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 4 (30) 37 Palautteen antaminen seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportista Kirkkohallitus on pyytänyt seurakunnilta palautetta seurakuntien ohjausryhmän laatimasta loppuraportista huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston jäsenille on loppuraportti lähetetty jo aikaisemmin ( ) perehtymistä varten. Palaute annetaan täyttämällä kyselylomake (liite). Ohjausryhmänä toimii kirkkohallituksen johtoryhmä. Lisäksi hankkeessa on kolme projektiryhmää, joihin on koottu asiantuntemusta seurakunnista ja hiippakunnista. Rakennemuutoshankkeeseen liittyen on perustettu projektipäällikön tehtävä alkaen. Tehtävään on kutsuttu Terhi Jormakka. Loppuraportissa esitetään kolme rakennevaihtoehtoa Seurakuntarakenteissa seurataan edelleen kuntarakenteiden kehittymistä Kehitetään kirkon rakennetta uuden, ns. rovastikunta-rakennemallin mukaisesti Kehitetään kirkon rakennetta uuden, ns. hiippakunta-rakennemallin mukaisesti Ohjausryhmä on päätynyt suosittamaan rovastikuntamallia, josta se toteaa tiivistelmäosassa: Rovastikunta olisi taloudellisesti itsekannattava, julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka muun muassa päättäisi siihen kuuluvien seurakuntien kirkollisveroprosentista ja verotulojen jakamisesta seurakuntien kesken. Rovastikunnan ulkorajat noudattaisivat kuntarajoja. Rovastikuntien lukumäärä ja koko suunniteltaisiin alueiden tarpeista käsin. Rovastikunnalla olisi selkeä johto. Rovastikunnat olisivat lähellä nykyistä yhtymämallia. Olennaisia eroja olisivat lääninrovastin rooli ja rovastikunnan toimiminen työnantajatahona. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto antaa pyydetyn palautteen seurakuntien rakennevaihtoehdoista täyttämällä palautelomakkeen. Kirkkoneuvosto antoi pyydetyn palautteen seurakuntien rakennevaihtoehdoista. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24 luvun 5 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu 2

5 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 5 (30) Hollola Puh Sähköposti 38 Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään Hollolan kirkossa pidetään kaatuneiden muistopäivän messu , jonka jälkeen sankarihaudoilla on perinteinen muistohetki. Hollolan kunta ja seurakunta ovat vuorotellen valinneet muistohetkeen puhujan. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee puhujan ja seppeleenlaskijat kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. Puhujaksi valittiin Tuulia Salo ja seppeleenlaskijaksi Kauko Lindqvist. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Sähköposti

6 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 6 (30) 39 Edustajien valitseminen Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen Nuorten Keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kirkkopäivien yhteydessä Tampereella lauantaina klo alkaen Tampereen Aleksanterin kirkon kryptassa (Pyynikin kirkkopuisto, Tampere). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Hollolan seurakunta paikallisena jäsenyhdistyksenä voi nimetä kaksi edustajaa kokoukseen. Kirkkoherra on keskustellut asiasta johtavan nuorisotyöohjaajan Jyrki Petsalon kanssa. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto nimeää Hollolan seurakunnan edustajiksi Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen nuorisotyönohjaaja Heidi Hartikaisen ja seurakuntapastori Satu Alanderin. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

7 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 7 (30) 40 Hollolan seurakunnan liittyminen Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien jäseneksi Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry tarjoaa Hollolan seurakunnalle mahdollisuutta liittyä jäseneksi todeten seuraavaa: SANSAn jäsenyys on aitiopaikka medialähetystyöhön. Jäsenyys tuo seurakunnalle mahdollisuuden osallistua virallisiin kevät- ja syyskokouksiin. Jäsenille tarjotaan mahdollisuutta olla mukana SANSAn strategian suunnittelussa ja työn suuntaamisessa uusille alueille. Kehitämme jatkuvasti sähköisiä tapoja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteisen suunnittelun helpottamiseksi. Jäsenmaksu on 150 vuodessa. Kirkkoherra on keskustellut asiasta lähetystyöstä vastaavan papin Salamat Masihin kanssa. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto päättää Hollolan seurakunnan liittymisestä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n jäseneksi. Kirkkoneuvosto päätti, että Hollolan seurakunta liittyy Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n jäseneksi. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

8 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 8 (30) 41 Tilinpäätös vuodelta 2011 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Sovituksenkirkko otettiin käyttöön huhtikuussa 2010 ja vuonna 2011 se oli ensimmäistä kertaa käytössä kokonaisen vuoden. Tilinpäätöstä ilman tasekirjaa on esitelty taloudelliselle jaostolle sekä kirkkoneuvostolle Ohessa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen sekä mm. seuraavat tilinpäätösasiakirjat: a) Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa euroa ylijäämää. Tilikauden tulokseen sisältyy ns. kertaeränä kappeliseurakunnan yhdistymisavustuksen viimeinen erä euroa. b) Talousarvion toteutumisraportti osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat euroa ja tulot euroa ja toimintakate euroa. Kun talousarviossa toimintakuluiksi oli arvioitu euroa ja toimintatuloiksi euroa oli toimintakulujen alitus euroa ja toimintatulojen ylitys euroa talousarvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta oli euroa ja 2,3 prosenttia ja nettomenojen kasvu euroa ja 1,2 prosenttia.

9 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 9 (30) c) Tase Taseen loppusumma on euroa, kasvua euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat euroa ja lisäys euroa. d) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo investointeihin käytetyn euroa ja kassavarojen lisääntyneen euroa. Vuoden aikana lainaa lyhennettiin euroa ja lainaa oli vuoden lopulla euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa alijäämää. Taseen loppusumma on euroa ja talousarvion toteutumisraportti osoittaa menojen olleen euroa ja tulojen euroa. f) Hämeenkosken kappeliseurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan euroa alijäämää. Taseen loppusumma on euroa. Menot olivat euroa ja tulot euroa. g) Missiokaupan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan ylijäämää euroa ja taseen loppusumma on euroa. Lähetysjärjestöille tilitettävä määrä viime vuodelta on euroa. Seurakunnan tilikauden ylijäämä euroa esitetään jätettäväksi yli- ja alijäämätilille tilillä on ylijäämää yhteensä euroa. Maksuvalmius on koko vuoden ollut hyvä. Tilintarkastaja Tapani Huopainen kävi tarkastuskäynnillä ja antoi siitä väliraporttina: Tarkastuskäynnillä käytiin läpi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä kirkkoneuvoston vielä käsittelemätöntä alustavaa tuloslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelma osoitti ylijäämää ,54 taseen loppusumman ollessa ,05. Tarkastuksessa ei tullut mitään sellaisia seikkoja esiin, jotka olisivat edellyttäneet muutoksia edellä mainittuihin tuloslaskelmaan ja taseeseen.

10 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 10 (30) Esitys taloudelliselle jaostolle: Tilintarkastus jatkuu Taloudellisen jaoston päätös : Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto esittää, että kirkkoneuvosto päättää - käsitellä ja hyväksyä vuoden 2011 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toimintakertomuksineen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, - esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti yksimielisesti esittää, että kirkkoneuvosto päättää - käsitellä ja hyväksyä vuoden 2011 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toimintakertomuksineen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, - esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Päätös: Kirkkoneuvosto - käsitteli ja hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toimintakertomuksineen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, - päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden ylijäämän euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoitti tilinpäätöksen ja jätti tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi.

11 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 11 (30) Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

12 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 12 (30) 42 Neljän seurakunnan liittyminen Lahden IT-aluekeskukseen Järvenpään, Askolan, Hyvinkään, Karjalohjan, Karkkilan, Keravan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan, Tuusulan ja Vihdin seurakunta sekä Hangon, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Nummi-Pusulan, Porvoon, Sipoon sekä Siuntion seurakuntayhtymä muodostivat oman IT-aluekeskuksen, jonka nimeksi tuli Kehä-IT. Kehä-IT on viime vuoden lopulta valmistellut purkamista ja liittymistä muihin IT -aluekeskuksiin. Keskusteluissa on ollut mukana ITaluekeskuksista Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Kouvola sekä Rannikon IT-alue. Kehä-IT:n sopijaseurakuntien lopullinen jako muihin IT-aluekeskuksiin: Espoon IT-aluekeskus Lahden ITaluekeskus Rannikon ITaluekeskus Tampereen ITaluekeskus Vantaan ITaluekeskus Kirkkonummi Askola Porvoo Hyvinkää Nurmijärvi Karkkila Myrskylä Sipoo Kerava Lohja Mäntsälä Lapinjärvi Karja-Lohja Pukkila Pornainen Nummi-Pusula Vihti Siuntio Jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin IT -aluekeskukseen. Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti liittyä Lahden ev.lut. seurakunnan muodostamaan Lahden IT -aluekeskukseen. IT -aluekeskus tuottaa sopijaseurakunnilleen Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset peruspalvelut. Tietoteknisillä palveluilla tarkoitetaan mm. hallinnollisia palveluita (sopimukset, ohjelmistolisenssit, jatkuvuussuunnittelu, laiterekisterit), hankintapalveluita, tietoturvapalveluita, konesalipalveluita ja palvelimien hallinnointia, käyttäjän tukipalvelua, tietoverkkoon liittyviä palveluita, tietokoneen vakio-ohjelmistoja, työasemien tarvitsemia teknisiä muita peruspalveluita sekä valinnaisia ohjelmistoja. Peruspalveluiden tuottamisen yhteiset kustannukset jaetaan jäsenmäärän suhteessa, ellei toisin ole sovittu. Aluekeskus ei täten tuota voittoa eikä tappiota.

13 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 13 (30) Lahden seurakuntayhtymän muodostamaan IT -alueeseen kuuluvat alusta lukien Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän seurakunta sekä Lahden seurakuntayhtymä, yhteensä 12 seurakuntaa tai -yhtymää. Lahden IT-aluekeskus aloitti toimintansa Toiminta on arvonlisäverosta vapaata. Lahden IT-aluekeskukseen on liittymässä Askolan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan seurakunnat. IT-aluekeskukseen liittyvien uusien seurakuntien kanssa allekirjoitetaan samansisältöinen sopimus kuin muidenkin kanssa on tehty. Ohessa on liite sopimukseen jolla nykyiset sopijaseurakunnat voivat hyväksyä uudet sopijaseurakunnat Lahden ITaluekeskukseen. Lisätietoa aiheesta on liitteenä olevissa sähköisissä asiakirjoissa, joista ilmenee vertailutietoa kustannuksista ja resursseista. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Hollolan seurakunta - hyväksyy liitteen sopimukseen, jolla Askolan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan seurakunnat liitetään Lahden IT -aluekeskukseen, - valitsee kaksi henkilöä allekirjoittamaan sopimuksen Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Hollolan seurakunta hyväksyy liitteen sopimukseen, jolla Askolan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan seurakunnat liitetään Lahden IT aluekeskukseen. Sopimuksen allekirjoittajiksi hyväksyttiin kirkkoherra Antti Lahtinen ja talouspäällikkö Heikki Seppänen. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

14 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 14 (30) 43 Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksujen korotus SEURAKUNTATILAT (hinnat sisältävät ALV 23 % tai 9 %) Talouspäällikön, kappalaisen, diakonin ja toimistosihteerin neuvottelussa päädyttiin esittämään Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksuihin korotusta seuraavasti HÄMEENKOSKELAINEN TAI HOLLOLALAINEN Seurakuntatupa 70,00 105,00 Pöytäliinat / kpl 3,50 3,50 Leirimaja /vrk (alv 9 %) 100,00 220,00 Leirimaja /päivä 50,00 110,00 Leirimajan sauna/ 4 tuntia 30,00 40,00 lisätunnit 15,00 15,00 Liinavaatteet 2 lakanaa + tyynyliina 5,00 6,00 ULKOPAIKKA- KUNTALAINEN LEIRIT (hinnat eivät sisällä alv:a) HÄMEENKOSKELAINEN TAI HOLLOLALAINEN ULKOPAIKKA- KUNTALAINEN Rippikoulun leirimaksu 70,00 140, alkaen Lasten leiri /vuorokausi 13,00 26,00 Seurakuntatuvan käyttökorvausta on korotettu alkaen, sitä ei nyt esitetä muutettavaksi. Tulevan kesän rippikoululeirin leirimaksun suuruus on ilmoitettu nuorille leirille ilmoittauduttaessa, uusi hinta astuu esityksen mukaan voimaan Kappeliseurakunnalla ei ole ateriapalvelua ulkopuolisille. Esityslistan liitteenä n:o 2 on Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston vahvistama hinnasto Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksuista alkaen sekä esitys uusiksi käyttömaksuiksi. Esitys: Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä n:o 2 olevan Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksuhinnaston. Kappelineuvoston päätös :

15 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 15 (30) Kappelineuvosto päätti esittää kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi pöytäkirjan liitteenä olevan ehdotuksen Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksuhinnaston alkaen, rippikoulun osalta alkaen. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntatilojen käyttömaksuhinnastosta alkaen, rippikoulun osalta alkaen. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

16 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 16 (30) 44 Ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman hyväksyminen Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama auditoija. Ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus. Diplomi on voimassa neljä vuotta, sen jälkeen sitä on haettava uudelleen sen hetkisten vaatimusten mukaan. Ympäristödiplomia haetaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto asettaa ympäristöryhmän. Seurakunnan toiminnoista tehdään ympäristökatselmus. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristöohjelma. Seurakunta täyttää ympäristödiplomin minimikriteerit ja on kerännyt sen lisäksi vähintään 100 pistettä. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman. Tuomiokapitulin valtuuttama henkilö (auditoija) arvioi ympäristöjärjestelmän. Kirkkohallitus myöntää seurakunnalle ympäristödiplomin. Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan päätti seuraavaa: Hollolan seurakunnassa käynnistetään ympäristöhanke, jonka tavoitteena on hakea kirkkohallitukselta ympäristödiplomi. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan ympäristötyöryhmään puheenjohtajaksi Kalevi Hämäläisen ja jäseniksi kirkkoherran, talouspäällikön, kiinteistöpäällikön, seurakuntapuutarhurin, Parinpellon leirikeskuksen hoitajan ja siivoojan, Hämeenkosken kappelin kappalaisen sekä toiminnallisen sektorin edustajaksi johtavan nuorisotyönohjaajan. Ympäristötyöryhmä valtuutetaan päättämään tarvittaessa henkilömuutoksista. Ympäristötyöryhmä voi käyttää valmistelussa lisäksi ulkopuolisia alan asiantuntijoita. Ympäristöjärjestelmää valmistelemaan ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman osalta valitaan opiskelija Anni Salila. Tavoitteeksi asetetaan, että -ympäristöohjelma esitetään kirkkoneuvostolle mennessä, -auditointi pyydetään hiippakunnalta huhti - toukokuussa 2012, -ympäristödiplomihakemus toimitetaan tuomiokapitulille viimeistään elokuussa 2012.

17 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 17 (30) Kokouksessa asiaa esittelee Lahden ammattikorkeakoulussa ympäristötekniikkaa opiskeleva Anni Salila, joka on valmistellut opinnäytetyönä Hollolan seurakunnan ympäristödiplomihanketta. Auditointi on suunniteltu toteutettavaksi Oheisena on ympäristöohjelma, ympäristökatselmus ja pistetaulukko. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja esityksen ympäristökatselmuksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman ja esityksen ympäristökatselmuksesta. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24. luvun mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola puh sähköposti

18 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 18 (30) 45 Anomus kirkkovaltuustolle Kirkkoneuvoston pöytäkirja : Hollolan seurakuntaan on saapunut oheinen, päivätty, Katri ja Lasse Reinsaaren allekirjoittama, kirkkovaltuustolle osoitettu anomus, jonka sisältö on seuraava: Anomus Hollolan kirkkovaltuustolle Olemme ostaneet Hollolan seurakunnalta Parinpellon kylässä sijaitsevasta Söyrinki- nimisestä tilasta RNo 1:25 omakotitalon rakennuspaikaksi noin neliön suuruisen määräalan kauppahintaan markkaa. Tontti on rakentamaton ja päivätyssä kauppakirjassa mainitaan seuraavaa: Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta määräalaa rakentamattomana muulle kuin sellaiselle ja niillä ehdoilla, jotka kirkkovaltuusto hyväksyy. Mikäli ostaja rikkoo em. ehdon ja luovuttaa määräalan tai määräalasta muodostetun tilan rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen maksamaan seurakunnalle sopimussakkoa, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, markkaa. Mikäli tämä kauppa myöhemmin puretaan ostajan pyynnöstä tai siirretään seurakunnan välityksellä kolmannelle, maksaa ostaja seurakunnalle kaupan purkamisesta ja siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista korvauksena yhteensä 500 markkaa. Esitämme, että kirkkovaltuusto myöntää meille oikeuden myydä tontin kolmannelle osapuolelle siten, että seurakunta ei vaadi maksettavaksi kauppakirjassa mainittua sopimussakkoa. Taloudellisen tilanteemme johdosta emme ole pystyneet tontille rakentamaan ja nyt ollessamme molemmat eläkkeellä ei mahdollisuuksia eikä taloudellista varakkuutta ole rakentamiseen ja myynti on tarpeen. Tontti sijaitsee oheisen kartan mukaisella alueella, jonka Hollolan kunta on ostanut seurakunnalta, rakentanut alueelle tien, kunnallistekniikan ja kaavoittanut tontit kaavamerkinnällä AO Erillispientalojen korttelialue. Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle :

19 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 19 (30) Kirkkovaltuusto päätös : Kirkkoneuvoston asialista : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Katri ja Lasse Reinsaarelle myönnetään oikeus myydä heidän seurakunnalta ostamansa tontti kolmannelle osapuolelle siten, että seurakunta ei vaadi maksettavaksi kauppakirjassa mainittua sopimussakkoa. Asia palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen on pyytänyt Katri ja Lasse Reinsaarelta lisäperusteluja asiasta. Katri Reinsaari on ilmoittanut puhelinkeskustelussa , että he eivät esitä lisäperusteluja. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Katri ja Lasse Reinsaaren anomus hylätään koska he eivät esitä lisäperusteluja. Kauko Lindqvist esitti Kalevi Hämäläisen kannattamana kiinteistöpäällikön esityksestä poikkeavasti, että Katri ja Lasse Reinsaarelle myönnetään oikeus myydä heidän seurakunnalta ostamansa tontti kolmannelle osapuolelle siten, että seurakunta ei vaadi maksettavaksi kauppakirjassa mainittua sopimussakkoa. Puheenjohtaja ehdotti äänestysmenettelyksi kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, ett kiinteistöpäällikön esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kauko Lindqvistin esitystä kannattavat esittävät EI. Suoritettiin äänestys, jossa annettiin ääniä seuraavasti: JAA 5 EI 3 Äänestämisestä pidättäytyi 3 läsnä ollutta äänioikeutettua. Puheenjohtaja totesi, että kiinteistöpäällikön esitys tuli hyväksytyksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä Vs. kiinteistöpäällikkö Martti Ora Keskuskatu 2

20 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 20 (30) Hollola puh sähköposti 46 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa loppuvuodeksi 2012 Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee edustajan ja varaedustajan maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa loppuvuodeksi Maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa valittiin edustajaksi kiinteistöpäällikkö ja varaedustajaksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä Vs. kiinteistöpäällikkö Martti Ora Keskuskatu Hollola puh sähköposti

21 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 21 (30) 47 Anomus keskiaikatapahtuman järjestämistä varten Hollolan seurakuntaan on toimitettu oheinen, Hollolan Keskiaikaseura Medium Aevum Hollolense ry:n lähettämä, puheenjohtaja Osmo Hervolan ja varapuheenjohtaja Marja Maunukselan allekirjoittama anomus, jossa Hollolan seurakunnalta anotaan tiloja ja alueita Hollolan kirkolta pidettävän keskiaikatapahtuman järjestelyjä varten seuraavasti: - Kunnantuvan takainen pysäköintialue, jossa järjestetään markkinat - Pelto pysäköintialueen takana, joka toimii pysäköintialueena, keskiaikaleirinä ja turnajais-/ohjelma-alueena - Niitty kunnantuvan yläpuolella, johon sijoittuu tapahtuman ravintola - Pappila esiintyjähuoltoa varten sekä pappilan ja Vesijärven välinen nurmikenttä ohjelmaan liittyviä tapahtumia varten - Kellotapulin omaistenhuone perjantai-illasta klo 17 alkaen lauantain ja sunnuntain nukketeatteri Tuikkua varten - Pappilan parkkialue - Pappilan kerhotila esiintyjien pukeutumis- ja taukotilaksi - Pysäköintialueen ja niityn ruohonleikkaus Anomuksen mukana saapui lisäksi lomake jossa pyydetään maanomistajan (seurakunnan) suostumusta siihen, että keskiaikatapahtumaan luovutetuilla alueilla saadaan järjestää ravintolatoimintaa anniskeluoikeuksin. Keskiaikaseuran varapuheenjohtaja Marja Maunuksela on ilmoittanut toimittavansa seurakunnalle tilaisuudesta tarkemman aikataulun sitten kun se valmistuu. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto antaa Medium Aevum Hollolense ry:lle luvan käyttää anomuksessa esitettyjä alueita ja tiloja veloituksetta keskiaikatapahtuman järjestämiseen anomuksen mukaisesti edellyttäen, että tilat ja alueet siistitään välittömästi tapahtuman jälkeen. Vanhan pappilan vuokrattujen tilojen osalta Medium Aevum Hollolense ry:n tulee neuvotella vuokralaisen kanssa. Keskiaikatapahtuman järjestäjille myönnetään oikeus keskiaikatapahtumaan luovutetuilla alueilla ravintolatoimintaan anniskeluoikeuksin. Esitys hyväksyttiin. Järjestävän tahon tulee tehdä esitys siitä, mihin anniskelualue aiotaan hakea.

22 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 22 (30) Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä Vs. kiinteistöpäällikkö Martti Ora Keskuskatu Hollola puh sähköposti 48 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 49 Aloite naistyön toimintamuotojen laatimisesta Aloite kirkkoneuvostolle Esitän, että kirkkoneuvoston naisjäsenet voivat muodostaa yhdessä Hollolan seurakunnan naistyötä tekevien tai siitä kiinnostuneiden viranhaltijoiden kanssa määräaikaisen työryhmän, jonka tehtävänä olisi laatia ehdotus naistyön eri toimintamuodoista. Työryhmän kokoonkutsujana toimisi naistyöstä vastaava pappi. Perusteluna. Naistyötä vastaava henkilö on jäänyt seurakunnan palveluksesta eläkkeelle ja hänen tehtäviään jaetaan parhaillaan. Seurakuntalaisilta tulee luottamushenkilöille toivomuksia ja ideoitakin erilaisista naistyön muodoista. Mielestäni olisi hyvä kerätä ehdotukset ja mahdollisuudet yhteen asiasta kiinnostuneella kokoonpanolla. Toini Louekoski-Huttunen Kirkkoneuvoston jäsen

23 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 23 (30) 50 Ilmoitusasiat a) Kirkkoherran päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 7/2012 Työ- ja virkavapaat 8/2012 Vuosilomat 9/2012 Työ- ja virkamatkat 10/2012 Kiinteistöpäällikön vuorotteluvapaan sijaisuus 11/2012 Työ- ja virkavapaat 12/2012 Opintomatka 13/2012 Työ- ja virkavapaat 14/2012 Toiminnalliset sektorin kesätyöntekijät 15/2012 Virkavapaus b) Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 4/2012 Työvapaan myöntäminen 5/2012 Vuosilomien, sairausloman sekä työ- ja virkamatkan myöntäminen 6/2012 Vuosilomien ja työvapaan myöntäminen sekä päätös määräaikaisesta työsopimuksesta ja kesätyöntekijöiden valinnasta 7/2012 Päätös kesätyöntekijöiden valinnasta sekä vuosilomien ja työvapaan myöntäminen c) Talouspäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1/2012 Vuosi- ja sairauslomapäätöksiä 2/2012 Vuosisidonnaisen palkanosan (kokemuslisän) muutoksia 3/2012 Päätös varainhoitosopimuksen tekemisestä 4/2012 Kesätyövalinta 5/2012 Kopiokone/tulostimen hankintapäätös d) Verotulotilanne maaliskuun 2012 lopussa verrattuna vuoteen Muutos Muutos Maaliskuu Maaliskuu Euroa % Ansio- ja pääomaverotulot ,0

24 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 24 (30) Yhteisöverotulot ,0 Yhteensä ,1 e) Tampereen hiippakunnan tuomikapituli on myöntänyt rovasti Salamat Masihille eron Hollolan seurakunnan kappalaisen virasta lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi (Tklin ptk 7/ ). f) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Hollolan seurakunnan kappalaisen viran. Hakuaika virkaan päättyy klo Hakijoilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. (Tklin ptk 7/ ). g) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt antaa valtakirjan Hollolan seurakunnan kappalaisen virkaan sairaalapastori Sirkku Laitiselle lukien (Tklin ptk 8/ ). Kirkkoneuvosto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi. d) Merkittiin tiedoksi. e) Merkittiin tiedoksi. f) Merkittiin tiedoksi. g) Merkittiin tiedoksi.

25 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 25 (30) 51 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston liitetään pöytäkirjaan. Allekirjoitukset: Antti Lahtinen Puheenjohtaja Juhana Säde sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa Louekoski-Huttunen Toini pöytäkirjantarkastaja Lindqvist Kauko pöytäkirjantarkastaja

26 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 26 (30) HOLLOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 37, 41, 45 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

27 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 27 (30) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä

28 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 28 (30) tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe klo Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1 Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelinvaihde: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Puhelinvaihde: (03) Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki

29 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 29 (30) Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan

30 PÖYTÄRKIRJA 3/2012 Sivu 30 (30) puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: 23 Kokouksen avaaminen 24 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.5.- 18.5.2012 ma-pe klo 9-15: 52 Kokouksen avaaminen 53 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: 113 Kokouksen avaaminen 114 Kokouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.11.2014-5.12.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 82 Kokouksen avaaminen 83

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj., 15-18 ajan nuorisotyön tiimivastaava, 15-18 ajan

kirkkovaltuuston vpj., 15-18 ajan nuorisotyön tiimivastaava, 15-18 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: Maanantai 14.3.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Olokolo Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot