Suomi on meriosaamisen suurvalta ja siitä asemasta on pidettävä kiinni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi on meriosaamisen suurvalta ja siitä asemasta on pidettävä kiinni"

Transkriptio

1 1 Suuri Saaristoseminaari Porvoossa Meriklusterin tulevaisuuden tekijät - merianalyytikko Jere Riikonen Suomen Merentutkijat ry:n merialan kehitysryhmän asiantuntija Suomi on meriosaamisen suurvalta ja siitä asemasta on pidettävä kiinni Suomi on Itämeren ja läheisen pohjoisen Jäämeren ympäröimä maa. Meren merkitys Suomelle on monessa suhteessa ratkaisevan tärkeä. Ulkomaankauppamme on lähes kokonaan (80-90%) riippuvainen meriliikenteestä. Suuri osa ulkomaan henkilöliikenteestä (noin 17 miljoonaa matkustajaa vuodessa) tapahtuu meritse. Suomella on merenrantaa, meren saaret mukaan luettuna, kilometriä. Euroopan runsaslukuisin merisaaristo käsittää noin saarta. Suomi on maailman ainoita maita, jonka kaikki satamat voivat olla talvisin jään saartamia. Itämeren keskisyvyys on vain 52 metriä, mikä sokkeloisten saaristojen ohella on erityinen haaste merenkululle ja merkitsee merkittävää lisäriskiä meriympäristölle. Saaristoelinkeinot ja asutus, meri- ja rannikkoturismi, kalastus, laivanvarustus ja rakennus ovat olennainen osa merenrantojemme elinkeinorakennetta. Suomen meriteollisuuden osaaminen laivanrakennuksessa ja erityisesti arktisen teknologian osuudelta on maailman huippua. Meriklusteri arvoketjuineen työllistää arviolta suomalaista ja edustaa merkittävää tulonlähdettä Suomelle. Vuonna 2009 ja 2010 Suomi rakensi telakoillaan maailman toistaiseksi suurimmat risteilijäalukset luvulla Rauma-Repola valmisti maailman syvimmälle sukeltavat tutkimussukellusveneet. Maailmalla toiminnassa olevista jäänmurtajista yli 50% on suomalaisvalmisteisia. Jäissä toimivien ja ympäristöystävällisten aluksien rakentamisen tietotaito on Suomelle strategisesti ja taloudellisesti tärkeää. Tärkeyttä korostaa se, että meriliikenteen painopiste maailmankaupassa on siirtymässä pohjoisen arktisille ja haavoittuville merialueille. Lisäksi purjehtiminen avautuvilla koillis- ja luoteisväylillä vaativat uutta ympäristöajattelua, satamia ja meriliikenteen koordinointia sekä jääpalveluita. Tähän liittyvä osaaminen on jo nyt tarjolla Suomessa, mutta sen säilyminen, tulevaisuus ja kilpailuetu on turvattava. Suomalainen meritutkimus, -valvonta ja osaamisen arvoketjua on koottava yhteen horisontaalisesti tavalla, joka varmistaa merialan resurssit ja kehityksen. Kokoaminen tapahtuu luomalla Suomeen meriasioiden koordinaation horisontaalinen malli, jossa kaikkia merellisiä toimintoja tarkastellaan ja johdetaan yhdennetyn meripolitiikan kautta. Itämeri on käytännössä EU:n sisämeri ja Suomella on ollut perinteisesti vahva ote kansainvälisessä Itämeripolitiikassa. Vahva ote on näkynyt siinä, että vuonna 1974 Helsinkiin perustettiin Itämeren suojelukomissio (HELCOM) ja Suomi oli jo ennen itsenäistymistään perustajana kansainvälisessä merentutkimusneuvostossa (ICES). Suomen merialueet ovat Itämeren maiden monipuolisimmat käsittäen; Suomenlahden, Pohjois-Itämeren, Saaristomeren ja koko Pohjanlahden. Suomen intressit kattavat käytännössä Itämeren koko alueen ja siksi on luonnollista, että Suomi pyrkii Itämeripolitiikan johtavaksi maaksi ja globaalisti meriteknologian kärkimaaksi.

2 2 Yhdennetyn meripolitiikan tarve Meriliikennettä, kalastusta, energiaa, merten vartiointia ja valvontaa, meriklusterin kilpailukykyä, matkailua, meriympäristöä ja merentutkimusta koskevaa politiikkaa on kehitetty liian kauan toisistaan irrallaan, mikä on toisinaan johtanut tehottomuuteen, epäjohdonmukaisuuteen ja käyttötapojen ristiriitaan. Siksi on perusteltua muodostaa uusi kansallinen yhdennetty meripolitiikka, joka on samalla luonnollinen jatkumo EU:n Siniselle kirjalle (yhdennetyn meripolitiikan -käsite). Yhdennetyllä meripolitiikalla lisätään valmiuksia vastata globalisaation ja kilpailukyvyn, ilmastonmuutoksen, meriympäristön pilaantumisen, meriturvallisuuden, energiavarmuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Meripolitiikan on perustuttava korkealaatuiseen merentutkimukseen, meriteknologiaan ja innovointiin. Se on yhteydessä työllisyyteen ja kasvuun keskittyvään kilpailukykypolitiikkaan ja kestävää kehitystä painottavaan Göteborgin strategiaan. Suomen merelliset erityistarpeet on huomioitava paremmin; esimerkiksi pohjoinen sijainti, huoltovarmuus ja telakkateollisuuden kilpailukyvyn edellytykset. Yhdennetyllä meripolitiikalla muutetaan tapaa, jolla poliittisia ja muita päätöksiä tehdään. Lokeroitunut päätöksenteko on aikansa elänyt ja vuorovaikutukset on ymmärrettävä, yhteisiä välineitä on kehitettävä, synergioita havaittava ja hyödynnettävä ja ristiriitoja on vältettävä tai ne on ratkaistava. Yhdennetyn meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (6,56 miljardia euroa vuosille ) tarkoituksena on tukea jäsenmaidensa yhdennettyä meripolitiikkaa 432 miljoonalla eurolla. Olemassa olevat toiminnat rahoitetaan kuten aiemmin, mutta koordinaation ja toimintojen läheisyyden kautta haetaan resurssien tehokkuutta ja kilpailukykyä. Meriasioiden koordinoinnin uudelleen järjestäminen Suomessa Poliittinen päätöksenteko meriasioissa on uudistettava. Itämeriselonteon seurantaraportin toimenpide-ehdotus (2011): Meriasiain koordinaatioryhmä Vastuuministeriö Vastuuministeri (Meriministeri)

3 3 Meriasioiden toimintaympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen Yhdennetyn meripolitiikan on konkretisoiduttava kokoamalla merellisiä toimintoja yhteen siten, että ne palvelevat yhteiskuntaa ja meriklusteria kokonaisvaltaisemmin ja luovat pohjaa innovaatioille. Konkreettisena mallina toimii laaja-alaisen merialan keskittymän merikylä ajatus, jossa luodaan osaamiskeskus Helsingin Hernesaaren kärkeen.

4 4 Yhdennetyn meripolitiikan konkreettinen malli, jossa ei perusteta uusia organisaatiota, vaan kootaan yhteen horisontaalinen kokonaisuus! Mahdollistaa merellisen innovaatiokeskittymän ja nostaa Suomen meriosaamisen profiilia Itämerellä ja globaalisti. Hernesaaren merialakeskuksen (Merikylän) toimijat: HELCOM - Helsinki Itämerikomission tilat Suomen Ympäristökeskus - Merikeskus (mahdollisesti myös Vesikeskus) - tutkimusalukset (Aranda ja Muikku) - öljyntorjunta-alukset - SYKE:n kaikki toiminnot pystytään sijoittamaan rakennuksiin kokonaisuudessaan, ellei uutta toimitaloa saada Viikkiin. Rajavartiolaitos: - merivalvontakeskus - merivalvontalennoston toimintoja (HEKO-kenttä) - alukset, veneet ja niiden tukitoimintoja - rajavalvontakoulun toimintoja - muut toiminnat (merivartioston esikunta, meripelastus etc.) Helsingin Yliopisto - biologisen merentutkimuksen ryhmät Geologian tutkimuskeskus - merigeologit - tutkimusalukset (Geomar) Ilmatieteen laitos - fysikaalinen merentutkimus (virtaus, aalto, vedenkorkeus ja jäätutkimus). - merentutkimuksen tekninen ryhmä - tutkimusalus (Aranda) WTS-keskus (Trafi) - Helsingin meriliikennekeskus - lisäksi Trafin meritoimintoja RKTL - kalastuksen, kalan ja hyljetutkimuksen toiminnot Meriarkeologinen museo - Vrouw-Maria hylyn nosto ja 1700-luvun merinäyttely sekä konservointitilat. Itämeripolitiikan tutkimuskeskus Suomen meriteollisuuden ja veneteollisuuden toimistoja, suunnittelu- /näyttelytiloja ja myymälöitä

5 5 Arktisen meriteknologian ja sinisen teknologian innovaatiopajat, tutkimusallas ja jäätutkimuslaboratoriot Meri teemalla toimivat ravintolat, kahvilat ja kokoustilat konferensseille sekä vesiurheilukeskus Merikylän (merialankeskuksen) tarkoitus on olla arkkitehtuurinen maamerkki merelle, jossa kohtaavat menneisyys, nykypäivä ja tulevaisuuden meriala kokonaisuudessaan. Havainnekuva: Ruben Verde 2013 / kaupunkisuunnitteluvirasto Havainnekuva: Ruben Verde 2013 / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

6 6

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä TEM raportteja 13/2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Välimietintö Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.3.2013 Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmä Välimietintö 13.3.2013 Työ ja elinkeinoministeriölle

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö 17.6.2013 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 11.1.2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmän, jonka tehtäväksi annettiin

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.6.2012 JOIN(2012) 19 final YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Arktista aluetta

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa SIVUT 12-21 Bureau Veritas perustanut laivapiirustusten hyväksyntäosaston SIVU 11 5 / 2006 seatec.fi Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 Azipod

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu Hyvien käytäntöjen opas Salmien ylittävän yhteisen hallinnoinnin kehittäminen biodiversiteetin ja luonnonperinnön säilyttämiseksi www.nostraproject.eu Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tietoa

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat!

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Helsinki 11.03.08 Ole Norrback Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Itämeri on ainoa meremme. Se on kaunis, luonnonvara, kuljetuskanava, tulolähde, kaatopaikka, "maailman likaisin meri" ja paljon

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä

Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä Trafin uutiskirje 5/2014 http://www.anpdm.com/newsletter/1752633/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 9:53 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2012 Niina Ratilainen ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Turun kaupunki ja Linnakaupungin osayleiskaava OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Suomen meriliikennestrategia 2014 2022

Suomen meriliikennestrategia 2014 2022 Suomen meriliikennestrategia 2014 2022 Meriliikennestrategia kokonaisuudessaan on julkaistu LVM:n julkaisusarjassa (Julkaisuja 9/2014) ja on luettavissa LVM:n internetsivuilla osoitteessa www.lvm.fi/julkaisut.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot