Varhaiskasvatus. Turvallisuus arjen käytännöissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatus. Turvallisuus arjen käytännöissä"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Turvallisuus arjen käytännöissä Helena Esiintyjä Kuusisto 1

2 Uusi Kouvola yhdistyneet kunnat Asukkaita noin km 2 Kodikas Kouvola Ketterä kumppani Kiehtova kaupunki Helena Kuusisto

3 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Kustaa III tie 10, Valkeala OPPIMISEN JA KASVATUKSEN PROSESSI KASVUN JA OPPIMISEN ERITYINEN TUKI Päällikkö Pirjo Piiroinen Koordinaattori Terttu Hänninen VARHAISKASVATUS Päällikkö Helena Kuusisto Palvelupäälliköt: Anja Kettunen Asta Nikander Satu Hyytiä Johtava erityisopettaja Raija Untolahti PERUSOPETUS Päällikkö Katja Bergbacka Palvelupäällikkö Maija Saksa Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Koordinaattori Satu Kyläkallio NUORISOPALVELUT Päällikkö Heikki Rinne Perusnuorisotyö Koordinaattori Anne Pänkäläinen Erityispalvelut Koordinaattori Esko Lavonen Tiedotus ja vaikuttaminen Koordinaattori Leila Mukkila Koordinaattori Anita Nikkanen Työpajatoiminta Nuorisokeskus Anjala ELÄMÄNLAATUPROSESSI Esiintyjä Helena Kuusisto

4 Turvallisuus (WHO 1998) Ympäristö Käyttäytyminen Turvallisuus Terveys ja hyvinvointi yksilön ja yhteisön käyttäytyminen fyysinen, sosiaalinen, kulttuurinen, teknologinen, poliittinen, taloudellinen ja organisatorinen ympäristö Esiintyjä Helena Kuusisto

5 Lapsi ja turvallisuus Lapsen turvallisuudentunne Laajasti käsitetty kasvatuskumppanuus, yhteisvastuullisuus ja sitoutuminen Laaduttomuuden kustannusten välttäminen (esim. päällekkäisyydet, ristiriitaisuudet, väliin putoamiset, tuen kohdentumisen ja oikea-aikaisuuden ongelmat, sektori- /yksikkö-keskeisyys, roolien epäselvyys) Laadukkuuden vahvistaminen (esim. toimivat ja riittävät peruspalvelut, ryhmäkoot, osaaminen, asenne, palvelustrategia lapsen edun näkökulmasta, varhaiskasvatustutkimuksen hyödyntäminen ja sen näkyminen, lapsen ja vanhemman osallisuus) Esiintyjä Helena Kuusisto

6 Kouvolan perhepalveluverkosto lasten ja nuorten varhaisen tuen ja osallisuuden toimintamallien kehittäminen laaja-alaisena yhteistyönä psykiatristen sairaanhoitajien työskentely kouluterveydenhuollossa Kouvola - turvallinen kunta Tavoitteet kehittää toiminta- ja elinolosuhteita siten, että asukkaiden ja kunnan työntekijöiden tapaturmat vähenevät hyvinvointi lisääntyy ja terveydenhuollon kustannukset alenevat kehittää tapaturmaosaamiseen liittyvää tutkimustoimintaa Esiintyjä Helena Kuusisto

7 START - tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus tapaturmien jatkuva tilastointi ja seuranta (www.pohjainen TAPE - työväline) sekä tiedon hyväksikäyttö tapaturmien ehkäisyyn tapaturmilla tarkoitetaan tavallisten tapaturmien lisäksi myös väkivaltaa sekä itsensä vahingoittamisia ja itsemurhayrityksiä toimialueet ovat päivähoito, koulut, vanhusten koti-, avo- ja laitoshoito sekä sairaalat päätehtävät varmistaa tapaturmatilastoinnin jatkuvuus ja käyttöedellytykset, tunnistaa tapaturmien ja väkivallan riskiryhmät suunnitella riskiryhmille ja koko alueen väestölle tapaturmien ehkäisytoimenpiteitä arvioida toimenpiteiden vaikutusta ja mallintaa tehokkaita ehkäisykäytäntöjä Esiintyjä Helena Kuusisto

8 PÄIVÄHOITO -TAPE Tapaturma tai sattumus, johon aikuinen reagoi (esim. lohduttamalla) päivähoidon tapaturmat ovat lieviä, joka 10. edellytti terveydenhuollollisia toimenpiteitä 58 % tapaturmista sattui pojille 2/3 tapaturmista sattui ulkona, pihan laitteet ja välineet liittyivät joka toiseen tapaturmaan aikuinen näki tapaturman sattumisen joka kolmannessa tapauksessa Toisen lapsen aiheuttamia oli tapaturmista 11 % Tyypillinen tapaturma sattui 3-6-vuotiaalle pojalle tai 5-vuotiaalle tytölle, joka kaatui, putosi tai törmäsi ja sai päähänsä pinnallisen vamman, joka ei vaatinut hoitoa päivähoitopaikan ulkopuolella Esiintyjä Helena Kuusisto

9 PÄIVÄHOITO -TAPE Esiintyjä Helena Kuusisto

10 PÄIVÄHOITO -TAPE Esiintyjä Helena Kuusisto

11 PÄIVÄHOITO -TAPE Esiintyjä Helena Kuusisto

12 Kasvun ja oppimisen tukipalvelujen sähköinen käsikirja (KOT) Kasvun ja oppimisen tukipalvelut/hyvinvointipalvelut Varhaiskasvatus Esiopetus Esikoulust a alakouluu n Perusope tus 1-6 Alakoulu sta yläkoulu un Perusope tus 7-9 YLEINEN TUKI Peruskoulu sta 2. asteelle 2. aste ammattiopi sto 2. aste lukio 2. asteelta jatkoopintoihin Tuki varhaiskasvatuksen Tuki arjessa esiopetuksen Varhaiskasvatusuunnitelm arjessa a (VASU) Yleisen tuen Yleisen tuen toteuttaminen Oppilashuolto n Ohjaus Oppilashuolto Ohjaus Nivelvaiheen toimintamalli Nivelvaiheen toimintamalli Tuki koulun arjessa Tukiopetus Opetuksen eriyttäminen Tuki koulun arjessa Opetukse n eriyttämin en TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Esiintyjä Helena Kuusisto

13 Perheiden tuki varhaiskasvatuksessa Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Kasvatuskumppanuus Varhaisen vuorovaikutus Keskustelufoorumit (stressitön lapsuus, case foorumit, asennefoorumit, perhepäivähoidon työkäytänteiden koulutus) Lapsen vasu keskustelut ja vanhempien haastattelut Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa Romanikulttuuri ja varhaiskasvatus Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen Koordinaattorina Anita Nikkanen Helena Kuusisto

14 ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN -, VARHAISEN AVOIMEN YHTEISTYÖN- JA VÄLITTÖMÄN PUUTTUMISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Lapset ja lapsiperheet ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMINTATAVAT, PALVELUT JA VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ RAKENTEET LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA VARHAINEN JA VÄLITÖN PUUTTUMINEN LAPSI KERTOO LAPSI OIREILEE TAI KÄYTTÄYTYY HUOLESTUTTAVASTI PERHEEN TILANNE HUOLESTUTTAA VANHEMPI KERTOO HUOLESTAAN Helena Kuusisto

15 ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMINTATAVAT, PALVELUT JA RAKENTEET LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen vanhemmuuden tukeminen kasvatuskumppanuus henkilöstöllä vastuu yhteistyön mahdollistamisesta tietoa saatavilla olevasta tuesta ja avusta tietoa väkivallan vaikutuksista vanhempien vastuuttaminen Lastensuojelulain tiedostaminen ja siitä tiedottaminen lähtökohtana lapsen etu ja avun saaminen ilmoitus ei ole yhtä kuin huostaanotto Osaaminen ja sen tukeminen Lapsen puolesta puhuminen Vavu, Hupu, huolen vyöhykkeet selkeät toimintamallit tietoa perheelle tarjolla olevasta avusta lapsen kuunteleminen, lapsen havainnointi kirjaaminen, dokumentointi Seurakunnan lasta ja perheitä tukeva työskentely Perhekerhotoiminta Tapahtumat perheille Diakoniatyö Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö 4-vuotistarkastukset terveydenhoitajan keskustelukäynnit varhaiskasvatusyksiköissä konsultaatiot Lasten turvakasvatus Tenavien turvataito, aggressiokasvatus, Lions Quest vanhempien osallisuus Varhaiskasvatusyksikön työskentelykulttuuri yhteiset arvot ja periaatteet varhaiskasvatuksen laatu on vuorovaikutuksen laadussa tärkeysjärjestys, resurssien suuntaaminen perustehtävä lapsihavainnointi tiimityö ja tiimin tuki työnohjauksen mahdollisuus Läheisverkko PERHE Lapsi Vuorovaikutus Kasvatusyhteistyö Poliisin, sosiaalipäivystyksen ja lääkäripäivystyksen toimintamallit Ongelmakohtia lastensuojelun resurssit.perheiden kotipalvelun resurssit avoimen varhaiskasvatuksen vähyys Yhteistyö perheneuvolan, lastensuojelun avopalvelujen kanssa selkeät toimintamallit ja vastuut konsultaatiot lähetteet verkostopalaverit avohuollon tukitoimet, toimintamalli Äitiys- ja lastenneuvolan perheitä ja lasta tukeva työskentely kasvatuskeskustelut lapsen kehityksen ja kasvun seuraaminen vanhemmuuden tukeminen perhetyö Perheneuvolan, lastensuojelun avopalvelujen perheitä ja lasta tukeva työskentely perheohjaajien tuki perheille lastensuojelun ja perheneuvolan työtavat

16 HUOLEN VYÖHYKKEET EI HUOLTA PIENI HUOLI HUOLEN HARMAA SUURI HUOLI VYÖHYKE Ei huolta lainkaan Pieni huoli tai Huoli tai Huoli kasvaa: Huoli tuntuva: Huolta paljon Huoli erittäin ihmettely käynyt mielessä: luottamus omiin mahdollisuuksiin vahva. ihmettely käynyt toistuvasti mielessä: luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Ajatuksia luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee. Mielessä toivomus lisävoimavaroista ja omat voimavarat ehtymässä. Selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollin lisäämisen ja jatkuvasti: lapsi/nuori vaarassa. Omat keinot loppumassa. Lisävoimavaroja ja kontrollia saatava suuri: lapsi/nuori välittömässä vaarassa. Omat keinot lopussa. Muutos lapsen tilanteeseen saatava heti. lisävoimavarojen kontrollin lisäämisestä. tarve. mukaan heti. Minulla ei ole huolta. Minulla on huoli. tarpeesta. Huoleni kasvaa Olen erittäin huolissani. HUOLEN PUHEEKSIOTTO Tiimityö, konsultaatiot LISÄVOIMAVAROJEN HAKEMINEN Konsultaatiot, tiimityö YHTEISTYÖPYYNTÖ, LASTENSUOJELU- Lastensuojeluilmoitus, konsultaatiot, tiimityö

17 HUOLEN VYÖHYKKEET (Lähde: Arnkil et al., Stakes) Sinulla on huoli lapsesta, perheestä, vanhemmasta kuinka voimakas huolesi on? Huolen vyöhykkeet toimivat välineenä pohdinnoille Huolen aste vaihtelee työntekijästä toiseen ja eri palveluissa verkoston sisällä. Huolen määrä riippuu myös siitä, minkälainen suhde on syntynyt asiakkaan kanssa. Toivo selviytymisestä vaihtelee samanlaisen huolen suhteenkin. Huoli on aina jonkun kokemaa, siis subjektiivista. Se on tunne, se on mutua. Fakta on, että ammattilainen on huolissaan. Huoli vaikuttaa aina toimintaan, suhtautumiseen lapseen ja perheeseen. Ensisijaisesti on huoli lapsesta, perheestä tai vanhemmasta. Huoli nousee myös omista mahdollisuuksistaan auttaa tarpeeksi ja oikein Mitä isompi huoli on, sitä isompi on tarve lisävoimavaroille ja kontrollille

18 ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISISTA HUOLISTA Lapsen käyttäytymiseen liittyvät huolet Lapsen aggressiivisuus muita kohtaan väkivalta aikuisia ja toisia lapsia kohtaan pelokkuus, ahdistus, masennus ylikiltteys, levottomuus, hermostuneisuus varovainen käytös; ettei aikuinen suutu ripustautuvuus, aikuisen nälkä kiinnittyminen kehen tahansa aikuiseen lapsen eroaminen vanhemmistaan on erityisen vaikeaa ja jatkuu pitkään kyltymätön herkkujen nälkä yliherkistyminen (äänet, äkkinäiset liikkeet, vahingon sattuessa) kertomisesta/vaikenemisesta syntyvät huolet käytöksen äkillinen muutos kosketuksen välttäminen Lapsen olemukseen liittyvät huolet Lapsella on selittämättömiä jälkiä, mustelmia ja aristavuutta yleiskunto heikko hoitamattomuutta väsymystä, nälkää yksinäisyyden tunne 1

19 ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISISTA HUOLISTA Perheen oireiluun, vanhempien käyttäytymiseen liittyvät huolet Vanhemmassa tai muissa lapsissa näkyvät fyysisen väkivallan jäljet Vanhemman päihtymys Lapsi on vanhempien välissä riitakapulana Lasta ei haeta päivähoidosta/-kerhosta, vanhempiin ei saada yhteyttä Lasta ei tuoda sovitusti päivähoitoon, selittämättömät poissaolot Vanhemman epämääräiset selitykset poissaoloista Lapsi aina päivähoidossa, esimerkiksi vaikka vanhemmat olisivat lomalla Kasvatuskumppanuus ei toteudu riittävästi Lapsi pyrkii ylisuojelemaan vanhempiaan, perhettään Vanhempien väsymys, välinpitämättömyys, aggressiivisuus Vanhemman vastuullisuuden puuttuminen Lapsen kuntoutuksen tai hoidon laiminlyönti tai vähättely Lapsen fyysiset oireet ja vammat jätetään hoitamatta Lapsen hylkääminen, yksinjättäminen Lasta ei suojella tarpeettomalta viihteeltä Vanhempi väistelee yhteistyötä ja keskustelua Vanhemman jatkuva kiire Lapsen huomiotta/ kuuntelematta jättäminen Lapsen eristäminen kavereista/ muista läheisistä Lapsen kotona on turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä (ulkona tai sisällä) Autossa tai polkupyörässä ei ole asianmukaisia turvalaitteita käytössä 2

20 ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISISTA HUOLISTA 3 Lapseen kohdistuva fyysinen väkivalta, muu perheessä tapahtuva väkivalta Lapsen tai lapsen läheisen lyöminen, potkiminen, selkäsauna, tukistaminen, töniminen, kaataminen, ravistaminen, tukistaminen, luunapit, läpsiminen, sylkeminen, saippuan tai esim. pippurin suuhun laittaminen, palovammojen aiheuttaminen, huumaaminen lääkkeillä tai alkoholilla, kuristaminen, tukehduttaminen Lapsen muu kaltoinkohtelu: terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin laiminlyönti Terveydenhoidon, ravitsemuksen, hygienian, vaatetuksen, suojan, turvallisen ympäristön valvonnan, kasvatuksen, opetuksen laiminlyönti Seksuaalinen väkivalta Insesti, seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö, lapsen altistaminen seksille, lapsen sukupuolielinten tai muu seksuaalinen koskettelu, itsensä paljastelu, lapsen tirkistely, lapsiprostituutio Henkinen väkivalta Lapsen aiheeton syyllistäminen, pelottelu, vähättely, pilkkaaminen, nöyryyttäminen, liian korkeat odotukset ja vaatimukset kehitystasoon nähden Lapsen tai hänen vanhempansa mitätöinti

21 VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ

22 VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Lapsi kertoo kohtaamastaan tai kokemastaan huolestuttavasta asiasta tai tapahtumasta Lapsen aito kuuleminen. Esimerkkinä askeleittain toimintamalli (s.13) Kerro lapselle, mitä aiot tehdä seuraavaksi. Kirjaa lapsen kertoma sanasta sanaan (ja myös omat kysymykset) Lapsi oireilee huolestuttavasti Kirjataan havaintoja lapsen käyttäytymisestä. Ei tehdä tulkintoja. Keskustelu huolestasi tiimissä ja esimiehen kanssa arvioidaan tilanne. Konsultaatioyhteys tarvittaessa lastensuojeluyksikkö Polkuun tai perheneuvolaan. Lapsi ja perhe pidetään konsultaatiossa nimettömänä. Sovitaan tiimissä puheeksiotosta vanhempien kanssa: kuka, milloin sekä käytännön järjestelyistä Mahdollisimman nopea puheeksiotto Huolen kirjaaminen on tärkeää, jotta sen muistaa ja tulee ottaneeksi puheeksi

23 VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2 Keskustelussa vanhempien kanssa kerrotaan, mitä lapsi on kertonut/miten lapsi oireilee. Kuullaan vanhempia. Keskustellaan tilanteesta. Huolen kartoitusta yhdessä esimerkiksi huolen vyöhykkeistön avulla (sivu 3). Pysytään tosiasioissa, ei tehdä tulkintoja. Ei tyrkytetä valmiita ratkaisuja vaan pyritään löytämään ne yhdessä. Lapsilähtöisyys ja myönteisyys. Kerrotaan tarvittaessa miten tilanne/olosuhteet/tapahtuma vaikuttaa lapseen ja hänen hyvinvointiinsa Kerrotaan varhaiskasvatuksen mahdollisuudesta antaa tukea. Kartoitetaan läheisverkkoa ja perheen jo saamaa tukea. Kerrotaan muusta saatavilla olevasta avusta ja tuesta. Tarvittaessa kerrotaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja mitä se tarkoittaa. Kysytään miten vanhempi aikoo käsitellä asiaa lapsen kanssa. Keskustelun tuntemusten purkaminen. Sovitaan jatkosta ja seurannasta. Kirjataan sovitut asiat. Tarvittavat luvat yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Asian purku tiimissä, tarvittaessa työnohjaus tai kriisiapu, esimerkiksi perheneuvolasta Lapsen erityinen huomiointi ryhmässä, lähellä olo ja kiinnostus lapseen. Saatavilla oleminen. Ymmärrys. Vanhempien uudelleen kohtaamiseen valmistautuminen, tilanteen purkamista vanhemman kanssa. Ajan antaminen. Sovittujen asioiden toteuttaminen ja seuranta

24 VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ YHTEISTOIMINTASOPIMUS Vanhempi kertoo väsymyksestään tai ongelmistaan/ antaa vihjeitä niistä Mahdollisimman pikaisesti sovitussa keskustelussa vanhemman kanssa kuunnellaan ja keskustellaan tilanteesta. Huolen kartoitusta yhdessä. Ei tyrkytetä valmiita ratkaisuja vaan pyritään löytämään ne yhdessä. Lapsilähtöisyys ja myönteisyys. Lapsen hyvinvoinnista keskusteleminen. Kerrotaan varhaiskasvatuksen mahdollisuudesta antaa tukea. Kartoitetaan läheisverkkoa ja perheen jo saamaa tukea. Kerrotaan muusta saatavilla olevasta avusta ja tuesta. Autetaan tarvittaessa yhteydenotossa/ lähetekäytännöt Keskustelun tuntemusten purkaminen. Sovitaan jatkosta ja seurannasta. Kirjataan sovitut asiat. Tarvittavat luvat yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Lapsen erityinen huomiointi ryhmässä, lähellä olo ja kiinnostus lapseen. Saatavilla oleminen. Ymmärrys. Vanhempien uudelleen kohtaamiseen valmistautuminen, tilanteen purkamista vanhemman kanssa. Ajan antaminen. Sovittujen asioiden toteuttaminen ja seuranta TIIMITYÖ TUO VOIMAVAROJA 3

25 VARHAINEN JA VÄLITÖN PUUTTUMINEN

26 VÄLITTÖMÄN PUUTTUMISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Lapsen turvallisuus ja/tai kehitys on välittömässä vaarassa Konsultoidaan lastensuojelua, jos on tarvetta. Vanhempiin otetaan yhteys. Kerrotaan vanhemmille lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuudesta (kts s. 14 ja 15). Selvitetään vanhemmalle mitä ilmoituksesta seuraa. Kerrotaan, että tarkoituksena on lapsen suojaaminen ja perheen auttaminen. Lastensuojelussa kartoitetaan avun tarve tavoitteena ehkäistä lisäongelmien syntyminen. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Yhteistapaamisessa vanhempien ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa tehdään yhteistyöpyyntö/lastensuojeluilmoitus, jos tämä on mahdollista. Ensisijaisesti esimies tekee ilmoituksen. Ilmoituksen yhteydessä sosiaalityöntekijä voi delegoida työntekijän viemään lapsen lääkärin tarkastukseen pahoinpitelyn tai seksuaalisen väkivalta epäilyn ollessa kyseessä. Lastensuojelusta tehdään tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille. 1

27 VÄLITTÖMÄN PUUTTUMISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2 Lastensuojeluilmoitus tehdään kirjallisena, vanhemmille annetaan kopio ilmoituksesta (Liitteenä lastensuojeluilmoituslomake ). Jossain tapauksessa voidaan sopia, että vanhemmat itse ottavat yhteyden lastensuojeluun. Tarkistetaan ovatko vanhemmat ottaneet yhteyttä sovittuun ajankohtaan mennessä. Jos yhteydenottoa ei ole tehty, esimies tekee lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen Tilanneselvityksen jälkeen lastensuojelu vastaa jatkosuunnitelman laadinnasta vanhempien kanssa, mukana voi olla laajakin yhteistyöverkosto. Lapsen kuuleminen voidaan tehdä lapselle tutussa ympäristössä, esimerkiksi päiväkodissa. Asian purku tiimissä, tarvittaessa työnohjaus ja kriisiapu, esimerkiksi perheneuvolasta Lapsen erityinen huomiointi ryhmässä, lähellä olo ja kiinnostus lapseen. Saatavilla oleminen. Ymmärrys. Vanhempien uudelleen kohtaamiseen valmistautuminen, tilanteen purkamista. Ajan antamista. Sovittujen asioiden toteuttaminen ja seuranta EDELLYTTÄÄ ENNALTA SOVITTUA TYÖNJAKOA TYÖYHTEISÖSSÄ JA - TIIMISSÄ

28 ASKELEITTAIN TOIMINTAMALLI Kun lapsi kertoo huolestuttavasta asiasta: 1. Reagoi lapsen kertomukseen välittömästi, mutta rauhallisesti. 2. Sano esimerkiksi: Hyvä, että kerroit minulle. Puhutaan siitä lisää. 3. Vie lapsi rauhalliseen paikkaan. 4. Määrittele avun kiireellisyys. Jos lapsi tuntee olonsa turvattomaksi, asiaan on reagoitava saman päivän aikana. 5. Vakuuta lapselle, että hän teki oikein kertoessaan sinulle. 6. Varmista, että lapsi tietää, ettei tapahtunut ole hänen vikansa, ja että hän ei ole paha. 7. Kerro lapselle, että teet parhaasi suojellaksesi ja tukeaksesi häntä. 8. Kerro lapselle, mitä aiot tehdä seuraavaksi 9. Kerro asiasta esimiehellesi tai lastensuojeluviranomaiselle.

29 Turvakasvatus - turvataidot Itsearvostus, itsetuntemus ja itseluottamus Tunnetaidot Vuorovaikutustaidot Hyvät kaverisuhteet Tietoisuus omasta kehosta ja itsemääräämisoikeudestaan Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen Valmius ja rohkeus toimia jämäkästi ja itseään suojellen (kiusaaminen, alistaminen, väkivallan ja ahdistelun tilanteissa) Rohkeus hakea apua ja kertoa huolistaan luotettavalle aikuiselle OLEN ARVOKAS JA AINUTLAATUINEN KIVAT KAVERIT EIVÄT KIUSAA JOKAISELLA ON OIKEUS TUNTEA OLONSA TURVALLISEKSI Esiintyjä Helena Kuusisto

30 Turvakasvatus - turvataidot Toteutus: Lasten arjessa heidän vertaisryhmässään Tutun aikuisen ohjauksessa Lapsilähtöisesti Yhteistyössä kotien kanssa Yhteisöllisesti, alueellisesti ja moniammatillisesti verkottuen OLEN ARVOKAS JA AINUTLAATUINEN KIVAT KAVERIT EIVÄT KIUSAA JOKAISELLA ON OIKEUS TUNTEA OLONSA TURVALLISEKSI Esiintyjä Helena Kuusisto

31 Kiitos! Esiintyjä 31

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan näkökulmasta 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Alustuksen runko Varhainen puuttuminen päivähoidossa Kasperin ja päivähoidon yhteistyö,

Lisätiedot

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013 Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen Lasten turvataitokasvatus suomalainen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Kunnan strategiat Ylisektorinen johto Seuranta. Koordinaatio

Kunnan strategiat Ylisektorinen johto Seuranta. Koordinaatio Ennaltaehkäisevän työn/varhaisen puuttumisen toiminnan rakenne 2008 Vaikuttavuuden arviointi - välittömät palautteet(lnp, verkostopalaverit, hupu koulutukset,käsikynkkä) - tilaajahaastattelut - asiakashaastattelut

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN Ei ole olemassa yhtä varhaisen puuttumisen määri-telmää; yleisesti tarkoitetaan sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamalli Järvenpään peruspalveluissa v.2008. - Lastenneuvolat - Varhaiskasvatus - Perusopetus

Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamalli Järvenpään peruspalveluissa v.2008. - Lastenneuvolat - Varhaiskasvatus - Perusopetus JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamalli Järvenpään peruspalveluissa v.2008 - Lastenneuvolat - Varhaiskasvatus - Perusopetus Jouko Ranta osastopäällikkö, prosessipäällikkö Järvenpään

Lisätiedot

VARHAISELLA PUUTTUMISELLA PAREMPIIN TULOKSIIN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

VARHAISELLA PUUTTUMISELLA PAREMPIIN TULOKSIIN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI VARHAISELLA PUUTTUMISELLA PAREMPIIN TULOKSIIN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1. VARHAINEN PUUTTUMINEN, MITÄ SE ON? MITÄ VARTEN? 1.1. Milloin 2. VARPU -TOIMINTATAPANA 2.1. Huolen vyöhykkeistö 2.2. Työntekijän (subjektiivinen)

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä?

Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä? Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä? Lapset ja nuoret perheväkivallan uhreina Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden alueellinen yhteistyökokous 10.3.2016 Susanna Leimio

Lisätiedot

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO 3.12.2014 Kaija Lajunen & RiiAa Ala- Luhtala Tunne- ja turvataidot osaamiseksi - hanke Lajunen & Ala- Luhtala 3.12.2014 1 TUNNE- JA TURVATAITOJA

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10. Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic

KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10. Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic KEHITTÄJÄTIIMI_KOKKOLA MUISTIO 7/10 Aika 22.3.2010 klo 14-16 Paikka Kokkolan kaupunki, Atlantic Läsnä Neuvola, Kerttu Peltola Neuvola, Seija Ritamäki Lapsiperheiden kotipalvelu, Anita Pöyhönen Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Minun taustaani. Hyvinkää 2000 2007. Hämeenlinna

Minun taustaani. Hyvinkää 2000 2007. Hämeenlinna Hyvinkää 2000 2007 Hämeenlinna Minun taustaani telefax lastensuojeluilmoitus / kuka ottaa kopin, palaute? poliisilaitoksella sosiaalityöntekijä / työtapa oma valinta? Mobile / järjestö palvelutuottajana

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke

STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke STM rahoittama Kehittyvä Napero hanke II vaihe 1.11.2007 30.10.2009 sosiaali terveys ja päivähoidon yhteistyöhanke perhepalvelumallien kehittäminen perustyöhön 1.9.2008 TK2008 1 KEHITTYVÄ NAPERO hanke

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Ehkäisevä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö Päijät-Hämeessä Äitiys- ja lastenneuvolat Peruspalvelukeskus AAVA Susanna Leimio Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Perheiden palvelujen asiakasprosessi. 27.5.2016 Ritva Olsén

Perheiden palvelujen asiakasprosessi. 27.5.2016 Ritva Olsén Perheiden palvelujen asiakasprosessi 27.5.2016 Ritva Olsén PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen integraatio Yhteinen neuvonnan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE!

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! 27.11.2013 Susanna Leimio Seutukoordinaattori Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Aluekoordinaattori Tanja Lehtimäki Heinola Aluekoordinaattori Anna Hiltunen Kampanjatyöryhmät

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen Turvataidot tutuksi Mitä turvataidot ovat? Taitoa pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta Taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Oma osaaminen verkoston yhteiseen käyttöön

Oma osaaminen verkoston yhteiseen käyttöön Oma osaaminen verkoston yhteiseen käyttöön Preventiimin kehittämispäivä 18.11.2014 Susanna Leimio Esitykseni lähtökohdat Huolen vyöhykkeistö (Tom Arnkil & Esa Eriksson, THL) EI HUOLTA PIENI HUOLI TUNTUVA

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ -

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TURVAKOTI Perustettu v.1984 Tampereelle Petsamon kaupunginosaan (ensikoti v.1951) 7 perhepaikkaa Ympärivuorokautinen kriisipäivystys / puhelinneuvonta

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille. Nurmijärvi 11/2006

Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille. Nurmijärvi 11/2006 Varhainen puuttuminen ja yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa /Peruskartoitus työntekijöille Nurmijärvi 11/2006 Työpaikka? Äitiys- tai lastenneuvola 4,7 Päivähoito 63,3 Perheneuvola 2, 1

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö YK:n lapsen oikeuksien sopimus 19 artikla Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin,

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op)

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään -täydennyskoulutukseen. Koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa Kaikki alkoi tiedosta Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa Lasten ohjautuminen päivähoitoon lastensuojelullisista syistä on lisääntynyt. On

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Tausta, tavoitteet ja perusteet Portin Pirtti 1.11.2012 Anita Tervo miksi ollaan liikkeellä? vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma tunnetusti vaaratekijä

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Hämeenkyrön puheenvuoro:

Hämeenkyrön puheenvuoro: 8.2.2017 Hämeenkyrön puheenvuoro: varhaiskasvatusyksikön päällikkö Marjo Vulli johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto erityisluokanopettaja Pauliina Hakonen sosiaalityöntekijä Katja Sipiläinen

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Lapsen näkökulma vanhempien päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö maritta.itapuisto@jkl.fiitapuisto@jkl Aineistot ja julkaisut Pullon varjosta valoon, 2001.

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 Ei kuulu sulle?! Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ikäihmisten parissa Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Ei

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Lapset ensin. Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen lapsiryhmän rakentamiseen Mielenlukutaitoa! on varhaiskasvattajille tarkoitettu opas mentalisaatioon perustuvasta työtavasta.

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot