Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus seminaari, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus seminaari, Turku 13.6.08"

Transkriptio

1 Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus seminaari, Turku Väkivallan vähentämisohjelma kansallisella tasolla Marita Ruohonen, Suomen Mielenterveysseura Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaosto, pj

2 Väkivaltajaoston tehtävät 1 seurata väkivallan kehitystä toimia väkivallan vähentämiseksi edistää väkivallan vähentämisohjelman toteutusta tehdä ehdotuksia eri toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi kehittää väkivallan ehkäisemisen osaamista edistää tietoisuutta hyvistä ehkäisykäytännöistä kehittää väkivallan kehityksen seurantajärjestelmiä tehdä ehdotuksia väkivallan ehkäisyä palveleviksi tutkimuksiksi sekä

3 Väkivaltajaoston tehtävät 2 valmistella sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän rikoksentorjuntaneuvostolle antamat tehtävät hoitaa muita rikoksentorjuntaneuvostolle kuuluvia väkivallan ehkäisyä koskevia tehtäviä ellei asian periaatteellisen tärkeyden vuoksi sitä ole saatettava koko neuvoston käsiteltäväksi

4 Väkivaltajaoston kokoonpano Puheenjohtaja: Marita Ruohonen, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura Sihteeri: Minna Piispa, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö Kauko Aromaa, johtaja, Heuni Helena Ewalds, ylitarkastaja, Stakes Martti Lehti, tutkija, oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kari Tolvanen, rikosylikomisario, Helsingin poliisi Tarja Mankkinen, päällikkö, sisäasiainministeriö Immo Parviainen, ylitarkastaja, opetusministeriö Päivi Kantanen, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö Sirkka Rousu, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto Pysyvä asiantuntija: Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö/poliisiosasto

5 Laajennetussa väkivaltajaostossa (Arjen turvallisuus työryhmä) edellisten lisäksi Maria-Kaisa Aula, lapsiasiainvaltuutettu Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjän virasto Petra Kjällman, Rikosuhripäivystys Juha Kääriäinen, Poliisiammattikorkeakoulu Aleksandra Partanen, liikenne- ja viestintäministeriö Mervi Sarimo, oikeusministeriö Jaana Wallden, opetusministeriö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto

6 Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös Taustaa 1999 Turvallisuustalkoot rikoksentorjuntaohjelma 2004 Arjen turvaa STO Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma osana Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa 2008 STO 2: Arjen turvallisuus työryhmä = laajennettu väkivaltajaosto

7 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Yleisiä linjauksia: integroitu ja yhteistyötä korostava lähestymistapa väkivallan ehkäisyssä väkivallan ja sen riskitekijöiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen niihin väkivallan uusiutumisen ehkäisy viranomaistoiminnan yleisohjeena väkivallattomuutta korostava kulttuurimuutos läpäisyperiaatteella

8 Yleiset toimet väkivallan vähentämiseksi syrjäytymisen ehkäiseminen syrjäytyneiden integroiminen yhteiskuntaan hyvinvointipalvelujen turvaaminen mielenterveys kulttuurin muutos väkivallan vähentäminen osaksi paikallista turvallisuussuunnittelua

9 Kohdennetut toimenpiteet väkivallan eri osa-alueiden vähentämiseksi 1. Alkoholiehtoisen väkivallan vähentäminen 2. Lasten ja nuorten tekemän ja heihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen 3. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen 4. Työväkivallan vähentäminen 5. Erityisiä toimia vakavimman väkivallan vähentämiseksi ja seurausten lieventämiseksi 6. Muita erityistoimenpiteitä 7. Muutokset rikosoikeudelliseen järjestelmään tai muuksi lainsäädännöksi 8. Tutkimusohjelman sekä seuranta- ja tilastointijärjestelmän kehittäminen

10 Alkoholiehtoisen väkivallan vähentäminen alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen alkoholilupakäytännöt ja valvonta viranomaisten yhteistyönä anniskelupaikkojen omavalvonnan edistäminen julkisilla paikoilla riskitilanteita aiheuttavaan alkoholinkäyttöön puuttuminen nuorten alkoholinkäytön kokeilu- ja aloitusiän nostaminen riskikäyttöön liittyvän tiedotuksen lisääminen erityisesti väkivaltaisten ja alkoholiongelmaisten henkilöiden hoitoohjelmat ja hoitoon hakeutumisen edistäminen STO2: Nostetaan alkoholiveroa siten, että tavoitteena on laskea alkoholin kokonaiskulutus vuoden 2003 tasolle tai sen alle

11 Lasten ja nuorten tekemän ja heihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen lastensuojelu ja vanhemmuuden ja kasvattamisen tukeminen lasten ja nuorten lähiympäristö päivähoito koulu nuorison vapaa-aika sosiaali- ja terveydenhuolto

12 Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentäminen väkivaltajaoston erityisenä teemana Väkivaltajaosto teki 2007 laajan kyselyn kaikille ministeriöille, useille valtion laitoksille ja viranomaisille sekä järjestöille: Mitä meneillään ja mitä pitäisi tapahtua lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä? Teemasta järjestettiin seminaari toukokuussa 2007

13 Kyselyn tuloksia: hallinnonalojen yhteiset toimenpiteet lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä lapsen edun huomioon ottaminen kaikessa lainsäädännössä, suunnittelussa ja päätöksenteossa viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön parantaminen (salassapitosäännökset, toimintaprosessien kehittäminen) palveluketjun varmistaminen tiedon tuottaminen ja koordinoiminen

14 Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen väkivallasta puhuminen ja siihen puuttuminen väkivallan katkaisuohjelmat yhteistyö väkivallan tunnistamiseksi ja sen uhrien, tekijöiden ja näkijöiden auttamiseksi terveydenhoito, sosiaalitoimi, poliisi uhrien erityispalvelut maahanmuuttajanaisten erityistarpeet turvatekniikka toimet erityisesti seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi

15 Työväkivallan vähentäminen kiinnijoutumisriski riskien hallitseminen valmiudet kohdata väkivaltaa työyhteisön sisäinen yhteistyö työympäristö yritysten yhteistoiminta

16 Erityisiä toimia vakavan väkivallan vähentämiseksi ja seurausten lieventämiseksi tappouhkauksiin reagoiminen lähestymiskiellon elektroninen valvonta asevalvonta tutkijalautakunnat henkirikoksiin ja työväkivaltakuolemat tot-tutkintaan pelastustoimi: nopea ja osaava ensiapu myös syrjäseuduilla uusintarikollisuuden ja uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisy

17 Muita erityistoimenpiteitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän väkivallan torjunta rasistisen väkivallan ehkäisy muutokset rikosoikeudelliseen järjestelmään tai muuksi lainsäädännöksi tutkimusohjelman sekä seuranta- ja tilastointijärjestelmän kehittäminen

18 STO2: laajennetun väkivaltajaoston ehdottamat toimenpiteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa vähennetään toteuttamalla seuraavat toimenpiteet: a. Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa turvataitokasvatusta, joka antaa lapselle erilaisia valmiuksia, myös valmiudet torjua nettigrooming-yrityksiä. b. Kehitetään seksuaalisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi ns. Lastentalo-toimintamalli, joka varmistaa erityisen osaamisen lapsen kanssa työskentelyssä niin rikostutkinnan, lapsilähtöisesti toimivan oikeusprosessin kuin hoito- ja tukitoimienkin osalta. c. Tehdään aina ruumiinavaus alle 2-vuotiaina, joko väkivallan tai mahdollisen tapaturman uhrina epäselvissä olosuhteissa kuolleille lapsille tarkan kuolinsyyn selvittämiseksi. Ruumiinavauksen lisäksi selvitetään tarpeen mukaan laajemmin lapsen kuolemaa edeltäviä tapahtumia, esim. käyntejä palveluissa.

19 STO2 jatkoa edelliseen Vahvistetaan olemassa olevia uhrin tukipalveluja valtakunnallistamalla turvakoti- ja rikosuhripäivystyksen toiminta, johon sisällytetään tuki rikosasiain todistajalle jokaisessa käräjä- ja hovioikeudessa. Luodaan 24 tunnin maksuton valtakunnallinen puhelinpäivystys kaikille uhreille ottamalla käyttöön 116-alkuinen palvelunumero.

20 STO2 jatkoa edelliseen Kriminalisoidaan lasten houkutteleminen tapaamiseen seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä edellyttämässä laajuudessa (grooming). Varmistetaan lainsäädännön toimeenpano viranomaistoimin ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä sekä tehostetaan hyväksikäyttötapausten ja niiden yritysten ilmituloa. Vahvistetaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn resursseja ja koordinaatiota.

21 STO2 jatkoa edelliseen Kehitetään eri viranomaisten osaamista väkivaltaan liittyvissä asioissa seuraavasti: * Kaikkien koulutusasteiden perustutkintoihin (poliisi, sosiaalityö, terveydenhuolto, oikeussektori, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja opetustoimi) sisällytetään tietoa väkivaltailmiöstä ja siihen puuttumisesta, uhrin edelleen ohjaamisesta tarvittaviin tukipalveluihin sekä eri viranomaisten yhteistyöstä. Työväkivaltaherkkien alojen (sosiaali-, terveys-, palvelu-, opetus- ja kuljetusala) koulutuksessa opetussuunnitelmiin lisätään väkivaltaa ja sen uhan hallintaa työssä käsittelevä opinto-osio perusopintoihin.

22 STO2 jatkoa edelliseen Laaditaan kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vastainen laaja-alainen valistusohjelma. Varmistetaan riittävä tieto väkivallan vähentämistyön pohjaksi kehittämällä väkivallan osoitinjärjestelmät ja väkivaltaan liittyvän tutkimuksen koordinointia. Toteutetaan uhritutkimukset säännöllisesti ja osoitetaan niille pysyvä rahoitus. Henkirikollisuuden seurantajärjestelmästä tehdään pysyvä. Lisäksi tehdään tutkimus naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuneista henkirikoksista, missä selvitetään palveluketjun toimivuutta henkirikosten yhteydessä.

23 Ajankohtaista väkivaltajaoston työskentelyssä esitys sisäasiainministeriölle asiantuntijoista koostuvan valtakunnallisen neuvottelukunnan perustamiseksi yhteistyön koordinointia varten eri toimijoiden välillä mm. lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ennalta ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa tappouhkauksia ja aseenkantolupia koskeva kysely läänien poliisijohtajille STO2:n ulkopuolelle jääneiden toimenpiteiden eteenpäin vieminen

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

JULKAISU 2005:2. Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

JULKAISU 2005:2. Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi JULKAISU 2005:2 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi JULKAISU 2005:2 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2005 ISSN 1458-6444 ISBN 952-466-287-6 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS

TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SUUNTA OULUN ALUEEN KUNNISSA LUONNOS Pasi Rissanen Turvallisuustyön yhteyspäällikkö huhtikuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI... 4 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKASTELUKULMA JA

Lisätiedot

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS Aika: 25.8.2009 klo 8.30-16.00 Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

Rikoksentorjuntakatsaus

Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe...1 Rikollisuustilanne on melko vakaa,

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi oikeusministeriö justitieministeriet LAUSUNTOJA

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Loppuraportti Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Flinck Aune, Paavilainen Eija

Loppuraportti Leppäkoski Tuija, Kälvinmäki Joonas, Flinck Aune, Paavilainen Eija 1 STOPPIA! - Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen toimintaohjeen käyttöönotto, juurruttaminen ja arviointi hanke 2011 2013 (140/THL/TE/2011 2013) Loppuraportti Leppäkoski

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Ulkoasiainministeriölle Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 14.4.2014 29 SISÄLLYSLUIETTELO 1 Johdanto... 1 2 Turvallisuussuunnittelun työryhmät... 1 2.1 Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä...

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot