IMS Arviointi ja Raportointi. Suomalaisten kuntien V työpaja , Lahti Pekka Salminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMS Arviointi ja Raportointi. Suomalaisten kuntien V työpaja 11.2.2011, Lahti Pekka Salminen"

Transkriptio

1 IMS Arviointi ja Raportointi Suomalaisten kuntien V työpaja , Lahti Pekka Salminen

2 Integroitu johtamisjärjestelmä - IMS Tulosten ja toiminnan arvio Kehitystrendit Poliittinen keskustelu Jatkosta päättäminen Viestintä Riskit & Haavoittuvuus GHG päästötase Nykyisten tavoitteiden kartoitus Sidosryhmäanalyysi Lakisääteiset velvoitteet Toimenpiteet Seurantarutiinit Priorisointi ja tavoitteiden asettaminen/päivittäminen (SMART-C) Indikaattoreiden määrittely Julkinen keskustelu Valtuuston hyväksyntä Viestintä Toimenpideohjelmat

3 Arviointi Aloittaa syklin viimeisen vaiheen Suunniteltu, systemaattinen prosessi Analysoi toimeenpanon onnistumiset ja epäonnistumiset missä ja miksi menestyttiin/epäonnistuttiin?

4 Arviointi Toimenpiteiden vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys Vertaa saavutuksia sitoumuksiin ja vaatimuksiin Näyttää strategioiden ja toimenpideohjelmien muutostarpeet kesken ohjelmakauden Prosessiin voi osallistaa sidosryhmät (esim. neuvoa-antava työryhmä, keskustelufoorumi, jne.)

5 Arviointi Arviointi on myös tärkeä oppimisen ja tietoisuuden lisäämisen väline Luo pohjaa seuraavalle vuosisyklille ja jatkotoimista päättämiselle Tulokset viedään raporttiin

6 Arvioinnin työkaluja Arviointikysely (lomake) Arviointityöpaja (vastuuhenkilöt/sidosryhmät/avoin) Auditointiraportit Itsearviot Vertaisarvioraportit Benchmarking

7 Arvioinnin tuloksena tulisi olla konkreettisia suosituksia tarpeellisista korjauksista ilmasto-ohjelmaan ja toimenpideohjelmaan seuraavan vuosisyklin ajalle.

8 Raportti Perusteet poliittisille päätöksille tavoitteiden päivittämisestä ja tarvittavista jatkotoimista Tiedottaa sidosryhmiä kaupungin menestyksestä tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisessa Esityslistalle toimenpide-ehdotuksia pelkän tiedoksi merkitsemisen lisäksi? Harkittu jakelu sidosryhmille?

9 Raportti Raportoinnin tavoite oltava kirkkaana tiedossa Viestittävä kohderyhmille kattavasti ja oikeaaikaisesti Valittava tehokkaat kanavat Lisätietoja Viestintä ja osallistuminen -työpajan materiaaleista

10 Missä raportoidaan? Onko nimi puoliruokaa? Kestävän kehityksen raportti Ilmastoraportti Ympäristöraportti Biodiversiteettiraportti Kestävää asumista kompaktissa kaupungissa Amsterdam

11 Raportoinnissa huomioitavia asioita Kuka on raportin esittelijä? Kuinka kohdennat raportin/esityksen ydinkohderyhmälle? Mikä on oikea aika julkaista raportti? Mitkä ovat pääviestit, jotka haluat medialle ja kohderyhmille välittää? Kirjoita tiivistelmä harva jaksaa lukea kymmenien sivujen raportteja Arvioi onko tarvetta ja resursseja tuottaa oheismateriaaleja Varmista palautteen saanti!

12 Raportoinnissa huomioitavia asioita Käytä useita eri viestinnän kanavia Huomioi yhteisöaloitteet, jotka ovat edistäneet ilmasto-ohjelman toimeenpanoa Kirjoita erillisiä artikkeleita/tiivistelmiä arvioinnin tuloksista eri kohderyhmille Kirjoita lehdistötiedote ja välitä se lehdistölle tunnetun/arvostetun henkilön kautta Pidä lehdistötilaisuus

13 Raportoinnissa huomioitavia asioita Pidä suullisia esityksiä eri kohderyhmille liitä niihin myös harjoituksia, jotka aktivoivat kohderyhmän osallistumaan analysointiin ja tulkintojen tekemiseen. Anna ammattilaisten tehdä graafiset esitykset ja taitto Hyödynnä uutta mediaa viestinnässä sosiaalisen median kanavat, nettivideot, jne. Käytä ymmärtämistä helpottavaa grafiikkaa (hymiöt, liikennevalot, syy-seurauskaaviot, jne.)

14 Seuranta Arviointi - Raportointi Mitä tapahtuu/ei tapahdu? Seuranta Miksi se tapahtuu? Arviointi Ovatko muutokset merkittäviä? Arviointi Ovatko muutokset linjassa sitoumusten ja velvoitteiden kanssa? Arviointi Täytyykö toimenpidevalikoimaa muuttaa? Arviointi (indikaattorit) Ketä pitää informoida, mistä miten ja milloin? Raportointi

15 Overview of ISO-standards relevant for monitoring, evaluation and reporting: ISO/WD an emerging international standard for carbon monitoring and reporting ISO addresses a range of different approaches to environmental labels and declarations, including eco-labels (seals of approval), self-declared environmental claims, and quantified environmental information about products and services. ISO provides guidance on how an organization can evaluate its environmental performance. The standard also addresses the selection of suitable performance indicators, so that performance can be assessed against criteria set by management. This information can be used as a basis for internal and external reporting on environmental performance. ISO will provide guidelines and examples for compiling and communicating quantitative environmental information. ISO will provide principles and requirements for eco-efficiency assessment. Eco-efficiency relates environmental performance to value created. The standard will establish an internationally standardized methodological framework for eco-efficiency assessment, thus supporting a comprehensive, understandable and transparent presentation of eco-efficiency measures. ISO parts 1, 2 and 3 are international greenhouse gas (GHG) accounting and verification standards which provide a set of clear and verifiable requirements to support organizations and proponents of GHG emission reduction projects. ISO 14063, on environmental communication guidelines and examples, helps companies to make the important link to external stakeholders. Source: ISO (2009), Environmental management. The ISO family of International Standards, [online]

16 RYHMÄTYÖ VIHREÄ: Hyviä nostoja (kuvia, otsikoita, painotuksia nopeasti kohderyhmälle hahmottuvia asioita) SININEN: Herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia Kehitettävää! FlipChartille yhteenveto