Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

2 Kaarinan kaupunki 2011 Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Kaupungin hallinto Organisaatio 5 Kaupunginvaltuusto 6 Kaupunginhallitus 7 Lautakunnat 7 Kaupunginviraston johtoryhmä 8 Toimikunnat, neuvostot ja niiden puheenjohtajat 8 Yleiskatsaus Kaarinan kaupungin talouteen tilivuodelta Kaupungin henkilöstö 13 Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta 13 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 15 Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset 17 Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut Konsernin toiminta ja talous 19 Konsernilaskelmat Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 23 Talousarvion toteutuminen 24 Käyttötalouden toteutuminen Konsernijohto 25 Tarkastuslautakunta 30 Elinkeinopolitiikka / Kaarinan Kehitys Oy:n toimintakertomus 31 Vuokratalotoiminta 34 Palo- ja pelastustoimi 36 Hallintopalvelut 37 Henkilöstölautakunta 43 Sivistyslautakunta 45 Perusturvalautakunta 56 Erikoissairaanhoito 76 Kansalaistoiminnan lautakunta 77 Tekninen lautakunta 82 Vesihuoltolaitos 92 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 97 Ympäristönsuojelulautakunta 102 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 105 Investointiosan toteutuminen 106 Henkilöstötilinpäätös 109 Tilinpäätöslaskelmat 121 Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot 129 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 148 Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä 149 Tasekirja 2

3 Kaarinan kaupunki 2011 Tasekirja Kaupunginjohtajan katsaus Finanssikriisin jälkeinen maailmantalouden kasvu lähes pysähtyi vuoden 2011 aikana. Euroopan, lähinnä Kreikan, julkisen sektorin rahoitusongelmat heijastuivat myös Suomeen. Turun seudulla telakkateollisuuden positiiviset uutiset pitivät kuitenkin positiivista virettä yllä. Myös kaarinalaisten yritysten tunnelmat säilyivät positiivisina. Monipuolinen elinkeinorakenne, hyvä yritysilmasto, monipuolinen tonttitarjonta ja hyvä imago edesauttavat kaarinalaisen elinkeinoelämän kehittymistä. Erityisen tärkeää on, että kaupungissa toimivien yritysten, niin pienten kuin suurtenkin, kyky työllistää säilyi hyvänä. Alhainen työttömyys, kohtuullinen verokertymä toimintatuottojen taso sekä alhainen korkotaso takasi vuoden 2011 osalta taloudellisen tasapainon. Sen sijaan budjetoitua suuremmat sosiaali- ja terveysmenot ovat alkua kehitykselle, jossa Kaarinan on tehtävä selviä muutoksia palvelurakenteeseen, ellei nykyistä rahoitusjärjestelmää valtion toimesta muuteta. Kaarinan kaupunki on ollut aktiivisesti mukana valmistautumassa julkisen sektorin haasteisiin. Vuoden 2011 aikana päätettiin liittyä seudulliseen joukkoliikenneviranomaiseen sekä päätettiin osallistumisesta seudulliseen energiayhteistyöhön menemällä osakkaaksi Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:öön. Kaukolämpöverkko ja liiketoiminta vuokrattiin Turku Energialle. Vuoden aikana on neuvoteltu myös perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen ja ensihoidon seudullisesta kehittämisestä. Seudullisuus on näkynyt myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Koulutuksen osalta seudullinen yhteistyö on pääosin keskittynyt osaamisen kehittämiseen. Kaupungin menestymisen ehto on hyvä strategia ja sen noudattaminen. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti toteutuu Kaarinassa aktivoimalla kuntalaisia omatoimisuuteen ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Omatoimisuuteen kannustettiin muun muassa järjestämällä lukuisia infopäiviä ja erilaisia teemapäiviä (savuttomuus, painonhallinta) sekä luomalla mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen. Syrjäytymistä ehkäistiin muun muassa etsivää nuorisotyötä sekä tiivistä viranomaisyhteistyötä jatkamalla. Vuoden aikana aloitettiin myös riskiryhmien kartoitus sekä jatkettiin työttömien aktivointia. Kustannus- ja laatutietoisuutta parannettiin muun muassa sillä, että sivistyslautakunta toteutti syksyllä 2010 vertailevan selvityksen yksityisen ja kunnallisen päiväkotihoidon kustannuksista ja toimintatavoista. Selvityksen perusteella on käynnistetty sekä jatkoselvityksiä että toiminnan tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä kaikissa kunnan päiväkodeissa. Ekologisesti viihtyisää ja merellistä ympäristöämme paransimme muun muassa rakentamalla uusia laitureita ja kevyenliikenteen väyliä. Aktiivisella roolilla Turun seudun rakennemallityössä on merkittäviä pitkänajan vaikutuksia. Rakennemallissa saatiin seudulle yhteinen näkemys siitä, miten yhteiskuntarakenne koko seudulla jatkossa muotoutuu. 3

4 Kaarinan kaupunki 2011 Tasekirja Luovuudesta olemme tulleet entistä tunnetummaksi. Olemme olleet mukana Tekesin rahoittamassa Kahli-hankkeessa ("kannusta ja aktivoi henkilöstösi luovaan innovaatioon"). Projektissa on rakennettu hyvinvointipalveluihin käytännönläheinen aloitejärjestelmä, jossa jokaisen työntekijän, esimiehen tai johtajan on helppo esittää työhön liittyviä ideoita. Järjestelmä laajennetaan koko organisaatioon vuoden 2012 aikana. Kaarinan kaupunki on yli asukkaan kaupunki. Kaupunki on riittävän suuri pystyäkseen tarjoamaan asukkaidensa tarvitsemat palvelut. Kaupunki on riittävän pieni tarjoamaan nämä palvelut ihmisläheisesti, demokraattisesti, joustavasti ja ilman ylimääräistä byrokratiaa. Eli itsenäisenä, ihmisenkokoisena, elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä kaupunkina Kaarinan kaupungilla on ollut ja on jatkossakin kyky vastata tulevaisuuden haasteisiin. Harri Virta kaupunginjohtaja 4

5 Kaarinan kaupunki 2011 Kaupungin hallinto Organisaatio Tasekirja Konsernijohto Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Kanslia- ja viestintäpalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto Ruokapalvelut Hyvinvointipalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Perusturvalautakunnan yleishallinto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut Kotihoito- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Sivistyslautakunnan yleispalvelut Kirjasto Koulutus Varhaiskasvatus Ympäristöpalveluiden yleishallinto Yhdyskuntatekniikka Tilakeskus Rakentamispalvelut Maankäyttö Ympäristönsuojelu Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta sekä seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta Hyvinvointipalvelut Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Sivistyspalvelut Ympäristöpalvelut Sivistyslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 5

6 Kaarinan kaupunki 2011 Kaupunginvaltuusto Tasekirja Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 18 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13 valtuutettua, Vihreä liitto 7 valtuutettua, Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Suomen Keskusta 4 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua, Ruotsalainen kansanpuolue 2 valtuutettua ja sitoutumattomat 1 valtuutettu. Muutokset edelliseen: Vuonna 2011 Janne Aso erosi Keskiryhmien valtuustoryhmästä ja muodosti Perussuomalaisten valtuustoryhmän. Valtuutettu Puolue Valtuutettu Puolue Ranne Matti pj SDP Koskenvoima Antti SDP Hurme Hannu 1. vpj KOK Kujanpää Pertti KOK Fröberg Ralph vpj RKP Kuosmanen Pekka VAS Toivonen Toni vpj KD Kurkilahti Tomi VIHR Järvinen Jarkko 3. vpj SDP Kylkis Margita RKP Rantanen Mika 4. vpj KOK Laaksonen Ilkka SDP Ailanto Pirjo SDP Laine Tuomo VAS Alander Matti KESK Laitinen Aila KOK Arell Oskari KOK Lindblad Niklas KOK Aso Janne PS Mäki Vesa KOK Elo Arto SDP Männistö Milla VIHR Eriksson Terttu VIHR Nikkonen Kari SDP Friman Kari KOK Ossa Jaakko KOK Gustafsson Irja SDP Raittila Tapani SIT. Hartonen Teuvo KOK Rautanen Hannu VIHR Hautakoski Rainer SDP Ruohonen Maija SDP Hollmén Kimmo KOK Saario Mari VIHR Hollmén Timo KESK Savo Seija VAS Hukkanen Sari SDP Seivästö Ismo KD Hyppönen Sirpa KOK Sirkiä Hanna KOK Jalo Henrik SDP Suutari Anneli VIHR Järvinen Jere SDP Sysinoro Olli-Pekka KOK Kallio Pentti VAS Tapper Keijo KOK Kannisto Petri KOK Tähkämaa Sanna KESK Kantalainen Merja KOK Virranheimo Niina VIHR Korvensyrjä Kalervo KOK Kaarinan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä riittävän määrän varapuheenjohtajia kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä. 6

7 Kaarinan kaupunki 2011 Tasekirja Kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa valtuustokaudella tapahtuneet muutokset: 2. varapuheenjohtajaksi toimikaudelle valittiin Ralph Fröberg ja toimikaudelle Toni Toivonen. Kaupunginvaltuuston 4. varapuheenjohtajana ajalla toimi Kimmo Hollmén. Kaupunginhallitus Konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 1 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 28 kertaa. Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Mäki Vesa pj KOK Tähkäpää Päivi KOK Ossa Jaakko 1. vpj KOK Kannisto Petri KOK Jalo Henrik 2. vpj SDP Vuori Mikko SDP Saario Marjo 3. vpj VIHR Suutari Anneli VIHR Friman Kari KOK Arell Oskari KOK Laitinen Aila KOK Hyppönen Sirpa KOK Sirkiä Hanna KOK Kantalainen Merja KOK Aso Janne PS Alander Matti KESK Ilus Anneli KD Kylkis Margita RKP Kylkis Margita RKP Ilus Anneli KD Nikkonen Kari SDP Laaksonen Ilkka SDP Ruohonen Maija SDP Taimila Marjo SDP Rautanen Hannu VIHR Eriksson Terttu VIHR Suominen Matti Savo Seija VAS VAS Kallio Pentti Lautakunnat Puheenjohtaja Puolue Henkilöstölautakunta Jensen, Eivor KOK Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Järvinen, Jere SDP Kansalaistoiminnan lautakunta Virranheimo, Niina VIHR Keskusvaalilautakunta Halttunen, Tuula VAS Sivistyslautakunta Tähkämaa, Sanna KESK Perusturvalautakunta Vuorinen, Olli KOK Tarkastuslautakunta Korvensyrjä, Kalervo KOK Tekninen lautakunta Kujanpää, Pertti KOK Ympäristönsuojelulautakunta Lehtisalo, Esko SDP 7

8 Kaarinan kaupunki 2011 Tasekirja Kaupunginviraston johtoryhmä Kaupunginjohtaja Harri Virta Hallintojohtaja Päivi Antola Tekninen johtaja Jyrki Lappi Hyvinvointipalvelujen johtaja Antti Parpo Sivistysjohtaja Esko Poikela Talousjohtaja Janne Lavén Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen Tietohallintojohtaja Kari Hölsö Johtoryhmän sihteeri Pirkko Aalto Henkilöstön edustaja Kirsti Bergendahl Toimikunnat ja neuvostot Puheenjohtaja Puolue Agenda 21 toimikunta Elias Aarnio VIHR Ansiomerkkitoimikunta Timo Hollmén KESK Lapsi- ja nuorisoneuvosto Taru Ruohonen SDP Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta Matti Ranne SDP Saaristotoimikunta Tapio Koskenvoima SDP Seurantatoimikunta Vesa Mäki KOK Työllistämistoimikunta Marja-Helena Salmio KOK Veteraanitoimikunta Jaakko Förbom SDP Kaarinan vanhusneuvosto Sirpa Hyppönen KOK Kaarinan vammaisneuvosto Paula Mäkinen, palveluyhdistys Kasevan nimeämä edustaja 8

9 Kaarinan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO (51) Henkilöstö- lautakunta (9) Ympäristönsuojelulautakunta (11) Keskusvaalilautakunta (5) Tekninen lautakunta (11) Kaavoitus- ja rakennus- lautakunta (11) Sivistys- lautakunta (11) Perusturva- lautakunta (11) Tarkastuslautakunta (9) Tilin- tarkastajat Hallinto- palvelut Ympäristö- palvelut Sivistys- palvelut Hyvinvointi- palvelut Tila- keskus Koulutus Varhais- kasvatus Kirjasto Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut Henkilöstöhallinto Tietohallinto Kanslia- ja viestintäpalvelut Ruoka- palvelut Yhdys- kunta- tekniikka Maan- käyttö Raken- tamis- palvelut Yleispalvelut Terveyspalvelut KAUPUNGINHALLITUS (13) Kehitysprojektit Ympä- ristön- suojelu Yleispalvelut Yleispalvelut Perhepalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Hankintakeskus Kansalais- toiminnan- lautakunta (11) Elinkeino ja kehitys Kaarinan Kehitys Oy Taloushallinto Konsernijohto

10

11 Yleiskatsaus Kaarinan kaupungin talouteen tilivuodelta 2011 Valtion rahoitus kunnille Kaarinan kaupungin tilivuosi 2011 poikkesi tulojen suhteen merkittävästi vuodesta Valtio antoi kunnille vuodelle 2010 lamatukea ja kyseisenä vuotena verotulot toteutuivat merkittävästi korkeampina kuin, mitä valtakunnan tasolla valtion ja Kuntaliiton ennusteissa osattiin ennakoida. Valtiontalous lähti myös heikkenemään kyseisenä vuotena. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä verotulojen kasvu jäi ainoastaan 2,2 %:iin kun vastaavasti toimintakate kasvoi 4,6 %:ia, vaikka vertailuvuoden luvuissa oli vielä Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kulut. Oppilaitoksen siirtyminen kuntayhtymään on suurin syy siihen, miksi valtionosuuksien määrä laski 5,1 %:ia. Käyttötalousmenot ovat kasvaneet yli inflaation ja väestön kasvun, mikä kertoo siitä, että palvelujen parantamiseksi on käytetty varoja. Tulojen kasvu jää kulujen kasvua pienemmäksi, joten kaupungin käyttötalousosan rahoitus on siirtymässä alijäämäiseksi. Kaupungin käyttötalousosa Perusturvalautakunta ylitti talousarvionsa kahdella miljoonalla eurolla suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Toimintakatteen kasvu oli 8,8 %:ia, mikä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja perusterveydenhuollon resurssit kasvoivat tuntuvasti ja ylittivät muutetun talousarvion miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kuntalasku Kaarinan kaupungille kasvoi maltillisesti 2,4 %:ia, mutta suurin syy maltilliseen kasvuun on siinä, että sairaanhoitopiiri teki tappiollisen tuloksen ja myös se, että sairaanhoitopiirin vuosikate ei riitä kattamaan normaaleja investointeja, vaikka investoinneista vähennetään sairaaloiden uudisrakennuksen pois. Näin olleen sairaanhoitopiiri velkaantuu ja velkaantuminen tukee suoritehintojen alhaisuutta. Jos suoritehinnat asetetaan sille tasolle, että piirin vuosikate riittää kaikkiin normaaleihin investointeihin yksittäisiä sairaalahakkeita lukuun ottamatta, niin hinnastohinnat kasvaisivat nopeammin. Investointiosa Kaupungin velkataso on lähtenyt kasvuun, koska vuosikate 12 miljoonaa euroa ei riittänyt 18 miljoonan euron investointien rahoittamiseen. Ylitys selittyy Jalostuspalvelujen kiinteistön ostolla, mutta taloustasapaino on muutenkin heikentynyt, koska käyttötalousosan menojen kasvu ylitti tulojen kasvun. On mahdollista, että menojen kasvu ylittää myös tilivuoden 2012 aikana tulojen kasvun. Kaupungin rahoitus Kaupungin nettokorkotulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitolla, vaikka kaupungilla oli korollisia nettovelkoja 36 miljoona euroa. Tämä johtuu onnistuneista korkosuojauksista ja rahoitushallinnon tuloksesta. Tulevaisuuden näkymät tilivuodelle 2012 Tilivuodelle 2012 on budjetoitu 11 miljoonan euron kassa-alijäämää eli sitä, että investointimenot ylittävät tällä summalla vuosikatteen. Tilinpäätös 2011 kertoo tästä suunnasta.

12 Kaarinan kaupungin väestö Muutos 2011 / 2010 Elävänä syntyneet ,0 % Kuolleet ,8 % Syntyneiden enemmyys ,3 % Kuntien välinen tulomuutto ,2 % Kuntien välinen lähtömuutto ,0 % Kuntien välinen nettomuutto ,8 % Nettomaahanmuutto ,5 % Väestönlisäys yhteensä ,9 % Väkiluku ,5 % (lähde: Tilastokeskus; väkiluku 2011 perustuu ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa) Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,5 % ,8 % 50,4 % 63,6 % ,4 % ,7 % ,1 % 49,7 % 60,7 % ,5 % ,2 % 45,9 % ,5 % Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta

13 Kaarinan kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2011 lopussa oli 1796, josta vakinaisia 1368 henkilöä ja määräaikaisia 428 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä oli vähentynyt 59 henkilöllä. Tilinpäätösvuoden palkat ja palkkiot olivat euroa ja henkilösivukulut euroa, yhteensä henkilöstökulut euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 1,3 % (2010: euroa). Tilinpäätökseen sisältyy erillinen henkilöstötilinpäätös, jossa henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin. Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä vakinaiset 2011 vakinaiset 2010 vakinaiset 2009 määräaikaiset 2011 määräaikaiset 2010 määräaikaiset 2009 kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä Kaarinan kaupungin sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kaarinan kaupunginhallitus on ( ) hyväksynyt sisäisen valvonnan yleisohjeet. Yleisohjeiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ja vähintään puolivuosittain ylemmälle esimiehelle/luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa. Hallintopalvelut Kaarinan kaupungissa on vuonna 2008 otettu käyttöön sopimustenhallintajärjestelmä, joka on tällä hetkellä käytössä kansliapalveluissa sekä tietohallinnossa. Tavoitteena on laajentaa järjestelmä kaikille toimialoille. Työ on aloitettu alkuvuodesta Järjestelmän avulla kyetään seuraamaan sopimusten voimassaoloaikoja ja mahdollisia optiovuosia sekä vakuusmääräaikoja. Tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta ovat kiinnittäneet kertomuksissaan huomiota ns. vaarallisiin työyhdistelmiin. Tehtävien sisältöä on tarkasteltu erityisesti talous- ja palkkahallinnossa ja vaaralliset työyhdistelmät pyritty minimoimaan. Esimerkiksi ostoreskontran hoitaja ei tallenna toimittajien tilitietoja ja laskuttaja ei käsittele suorituksia. Myös henkilöstöhallinnon riskit ovat liittyneet riskialttiisiin työyhdistelmiin palkanlaskennassa. Tämä on ollut yksi syy laskentapalveluiden perustamiseksi: suuremmassa yksikössä on tehtäväketjuja helpompi hajottaa. Mahdollistamalla siirto sujuvasti on valvontaa ja riskien hallintaa helpotettu tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Web Ags mahdollistaa esimiehille mm. palkkojen seurannan. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin loppuvuodesta 2011 ja tarjouspyynnön valmistelussa huomioitiin kattavasti vakuutettavat kohteet. Sivistyspalvelut Sisäinen valvonta on järjestetty sivistyspalveluissa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Valvonta toteutuu siten, että organisaation ja siinä toimivien henkilöiden tuloksia ja toimintatapaa verrataan säädettyihin lakeihin, kaupungin toimintojen järjestämisestä annettuihin säädöksiin ja ohjeisiin ja kaupunkia sitoviin sopimuksiin sekä toisaalta varattuihin resursseihin ja toimintatavoitteisiin. Sivistyspalveluiden johtoryhmä johtaa omalta osaltaan toimialan päätöksentekoa, kehittämistä sekä toiminnan ja talouden seurantaa. 13

14 Yksiköiden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia pidetään ajan tasalla ja henkilöstön hyvinvointiin vaikutetaan mm. päivähoidon ikäjohtamiseen painottuvalla ohjelmalla. Yksityisen päiväkodin ja kunnallisen päivähoidon toteutettu kustannusvertailu on antanut eväitä muutamien epäkohtien korjaamiseen päiväkotitoiminnan organisoinnin suhteen. Ostolaskuja on seurattu pistokokein ja havaittuihin ongelmiin esim. hyväksymiskäytännöissä on puututtu ja väärinkäsityksiä on oikaistu. Sivistyspalveluissa tullaan tekemään erillinen ohjeistus sivistyspalveluiden alaisten hankkeiden hallinnoinnista. Hallinnointia tehostetaan lisäämällä velvollisuutta tiedottaa hankkeista sivistysjohtoa. Sivistyspalveluiden johdon käytössä tulee olla tieto kaikkien lautakunnan talousarvion kautta kulkevien hankkeiden sisällöstä, tehdyistä raporteista sekä taloudesta. Vuoden 2012 aikana päätetään, missä laajuudessa sivistyspalvelujen sopimukset viedään Kaarinan kaupungin käytössä olevaan sopimustenhallintajärjestelmään. Vuodelle 2012 laaditaan oma sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma. Sivistyspalvelujen mittaristoja uusitaan edelleen vuoden 2013 talousarvioon. Kehitystyö parantaa osaltaan myös sisäistä valvontaa, koska oikeanlaisten mittarien avulla toiminnan seuraaminen ja muutosten havaitseminen tehostuu. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluissa talousseurantaa ja talousjohtamista on tehostettu mm. puuttumalla konkreettisin toimenpitein palveluihin, joissa kustannustaso on ollut korkea suhteessa muiden kuntien kustannustasoon. Kustannustietoisuutta on kasvatettu osallistumalla keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailuhankkeeseen. Vuoden 2011 lopussa asetettiin vastuualueille talousjohtamisen tavoitteet. Tavoitteissa painotettiin tärkeyttä kiinnittää huomiota kriittisiin merkittäviin menokohtiin sekä menoihin, joiden kasvu on ollut voimakasta. Talousjohtamisessa kiinnitettiin huomiota myös palvelujärjestelmän rakenteellisiin ratkaisuihin. Huolimatta taloudellisen toimintatavan juurruttamisesta toimialueelle, vuoden 2011 toiminnan kustannukset ylittävät talousarviossa ennakoidun. Tästä syystä talousjohtamista tullaan entisestään tehostamaan. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut on toiminnassaan noudattanut kaupungin yleisiä sisäisen valvonnan ohjeita ja lisäksi omia vuoden 2008 lopulla laadittuja Ympäristöpalveluiden omia tarkennettuja sisäisen valvonnan ohjeita, joissa on otettu huomioon valvonnan lisäksi riskejä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Ympäristöpalvelujen osalta keskeisimmät riskit ovat vesihuollon ja kaukolämmön toimitusten keskeytyminen sekä työturvallisuus. Vesihuollon ja kaukolämmön toimitushäiriöihin on pyritty valmistautumaan valmiussuunnitelmien ajantasaistamisella, sekä ennakoivalla huollolla. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työturvallisuusmittausten avulla. Konsernivalvonta Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa ( ) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa. Vuoden 2010 lopulla tehtiin valtuustoaloite konserni- ja osakkuusyhtiöasioiden seurantaa varten perustettavasta jaostosta. Aloitteen perusteella kaupunginhallitus päätti , että yhdistymissopimuksen mukaisesti perustettu seurantatoimikunta tulee hoitamaan konserni- ja osakkuusyhteisöjen sekä merkittävien seudullisten yhteistyöhankkeiden seurantaa. Seurantatoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana yhdeksän kertaa. Mikäli asian on tärkeys edellyttänyt, toimikunta on saattanut asian kaupunginhallituksen käsittelyyn Kuntalain 23 :n mukaisten ohjeiden antamiseksi kaupungin edustajalle ohjausryhmässä. Seurantatoimikunta raportoi kolmannesvuosittain kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seurantatyönsä tuloksista. Seurantatoimikunta on antanut ohjeistuksia mm. Kaarinan kaupungin vuokrataloyhtiöiden vuonna 2012 toteutettavaan fuusioon. Seurantatoimikunnan työn lisäksi Kaarinan kaupunki valvoo tavoitteiden saavuttamista seuraamalla kolmannesvuosiraportteja, jotka sisältävät myös konsernia koskevia osia. 14

15 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 20,8 % 20,5 % 18,4 % Vuosikate/Poistot % 170 % 231 % 90 % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate prosenttia poistoista kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistojen määrä vastaa kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Keskimääräinen investointitaso vuonna 2011 on ollut tuhatta euroa ja tuhatta euroa vuonna Vuosikate euroa/asukas kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Kuntien välisissä vertailuissa on otettava myös huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin. Vertailuluvuiksi saadaan 378 euroa vuonna 2011 ja 356 euroa vuonna

16 Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -3 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 72,4 % 190,6 % 57,2 % Pääomamenojen tulorahoitus % 70,6 % 166,0 % 45,9 % Lainanhoitokate 26,8 11,8 2,0 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus % = 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo paljonko investointien omahankintamenosta, antolainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on katettu tulorahoituksella (=vuosikatteella). Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun arvo jää alle yhden. Vuonna 2011 johdannaissopimusten ansiosta kaupungin korkokulut ovat tuottoja ja tunnusluku on laskettu vuosikatteen ja lainanlyhennysten suhteena. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluvulla kuvataan kunnan maksuvalmiutta. Se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut saadaan tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut, Valmistus omaan käyttöön, Korkokulut, Muut rahoituskulut, Investointimenot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys. 16

17 Rahoitusasema ja sen muutokset Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot 0 3 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden alijäämä/ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 53,6 % 49,8 % 44,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 48,4 % 54,3 % 67,1 % Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Kertynyt yli-/alijäämä ( / asukas) Lainakanta (1000 ) Lainakanta ( / asukas) Lainasaamiset (1000 ) Asukasmäärä

19 Taseen tunnusluvut Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus % = ( Vieras pääoma Saadut ennakot ) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Lainakanta Lainakantaan lasketaan korollinen vieras pääoma. Kaarinan kaupungin kassavaroista oli vuoden 2011 lopulla 10,7 miljoonaa euroa sijoitettu korkeakorkoisiin, nopeasti rahaksi muutettaviin pankkitalletuksiin. Kun kaupungin korollisista lainoista vähennetään korkeakorkoiset pankkitalletukset, niin korollinen lainakanta asukasta kohden on euroa/asukas. Tämä kuvaa paremmin kaupungin velkaantumista kuntia vertailtaessa. Vuoden 2010 vastaava vertailuluku oli euroa/asukas. Kuntakonsernin toiminta ja talous Kunnan, joka muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään konsernitase, konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot. Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty yhteensä 9 tytäryhteisöä. Kaarinan kaupunkikonserniin kuuluu 9 tytäryhteisöä, 2 osakkuusyhteisöä ja 5 kuntayhtymää. Luettelo konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä

20 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhtöiden voitosta 14 1 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät -5-1 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 7-4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut % 39,4 % 38,0 % Vuosikate / Poistot % 150,2 % 196,6 % Vuosikate euroa / asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja. Vuosikate prosenttia poistoista Tunnuslukua käytetään arvioitaessa investointeihin käytettävissä olevan tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan konsernin tulorahoituksen olevan riittävä. Tässä pitää ottaa huomioon myös se, vastaavatko poistot ja arvonalentumiset konserniyhteisöjen keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikate euroa / asukas Tunnuslukua käytetään arvioidessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä kaikkia kuntakonserneja koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. 20

21 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -5-1 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset 10 6 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaiset lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 67,6 % 140,6 % Pääomamenojen tulorahoitus % 61,8 % 94,1 % Lainanhoitokate 5,6 2,7 Kassan riitttävyys (pv) Investointien tulorahoitus % Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus % Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittävä, jos sen arvo on yksi tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan konserniyhteisöjen omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kassan riittävyys (pv) kuvaa konsernin maksuvalmiutta. Tunnusluku kertoo, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. 21

22 Konsernitase ja sen tunnusluvut (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden alijäämä/ylijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Vähemmistöosuudet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Sijoitukset Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Pakolliset varaukset Muut lainasaamiset Eläkevaraukset Muut saamiset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen korollinen Saamiset Pitkäaikainen koroton Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen koroton Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 42,0 % 39,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 60,0 % 64,7 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainat /asukas Konsernin lainasaamiset Kunnan asukasmäärä

23 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos on ,17 euroa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään suunnitelman mukaan ,67 euroa ja että tilikauden ylijäämä ,84 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville. 23

24 Talousarvion toteutuminen-valtuuston sitovat määrärahat Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, johon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston sitova taso käyttötaloudessa on nettomääräraha eli taulukon katerivi. Alkuperäinen talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama TOT-MTA Poikkeama MTA:sta % (1000 ) Konserni- Tuotot ,8 % johto Kulut ,7 % Kate ,9 % Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut ,0 % Kate ,0 % Hallinto- Tuotot ,6 % palvelut Kulut ,3 % Kate ,1 % Henkilöstö- Tuotot ,5 % lautakunta Kulut ,8 % Kate ,3 % Tarkastus- Tuotot lautakunta Kulut ,5 % Kate ,5 % Sivistys- Tuotot ,3 % lautakunta Kulut ,7 % Kate ,5 % Perusturva- Tuotot ,4 % lautakunta Kulut ,1 % Kate ,2 % Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut ,9 % Kate ,9 % Kansalais- Tuotot ,0 % toiminnan Kulut ,6 % lautakunta Kate ,0 % Tekninen Tuotot ,5 % lautakunta Kulut ,4 % Kate ,8 % Rakennus- ja Tuotot ,2 % kaavoitus- Kulut ,1 % lautakunta Kate ,3 % Ympäristön- Tuotot ,8 % suojelu- Kulut ,2 % lautakunta Kate ,1 % Yhteensä Tuotot ,5 % Kulut ,5 % Kate ,1 % 24

25 Konsernijohto 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toiminta-ajatus Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä palo- ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Talous Euroa TP 2011 MTA 2011 TA 2011 TP 2010 TP 11/10% Tuotot ,1 % Kulut ,1 % Kate ,1 % 100 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginvaltuusto TP 2011 TP 2010 TA 2011 Kokoukset, lukumäärä Käsitellyt asiat, Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä Kaupunginhallitus 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 113 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Harri Virta Kaupunginhallituksen pj. 114 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja Harri Virta Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginhallitus TP 2011 TP 2010 TA 2011 Kokoukset, lukumäärä Käsitellyt asiat, Valtuuston sitovat tavoitteet Strateginen päämäärä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Tavoite Mittari Mittarien tavoitearvo Seutuyhteistyön läpinäkyvyyden parantaminen Seudullinen päätöksenteko vuosisuunnitelmassa Seudulliset päätösten ja suunnitelmien käsittely Vuosisuunnitelma laadittu ja suunnitelmaa noudatetaan Päätösten ja suunnitelmien käsittely verkossa helppoa sekä kuntalaisille, henkilöstölle että päätöksentekijöille Toteutuma: Turun kaupunkiseudun ohjausryhmän ja alatyöryhmien toiminnalle on laadittu suunnitelma vuodelle Työryh- 25

26 mät ovat raportoineet säännöllisesti ohjausryhmää suunnitelmiensa toteutumisesta ja tarvittaessa vuosisuunnitelmia on päivitetty. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Yhteistyön edistäminen Turun kaupunkiseudulla Seudullisten yhteistyömuotojen määrä Turun kaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät uudet kotisivut valmistuivat ja uusien sivujen tarkoituksena on olla entistä asiakaslähtöisemmät ja helppokäyttöisemmät. Kaarinan kaupungin kotisivuilta on linkki tähän sivustoon. Kaarinan kaupunki on mukana kaikissa kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyvissä selvityksissä Toteutuma: Kaarinan kaupunginhallitus on vuoden 2011 aikana päättänyt olla mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeessa ja seudullisen rakennusvalvonnan selvitystyössä sekä seudullisen ympäristönsuojelun selvitystyössä. Samoin myönteinen kanta otettiin seudullisen urheiluakatemian rahoittamiseen. Sen sijaan seudulliseen infratilaajaorganisaatiota koskevaan selvitykseen mukaan lähtemiseen Kaarinan kaupunki ei ottanut kantaa tässä vaiheessa, vaan edellytti ensin päätöksiä seudullisesta infratuotantoorganisaatiosta. Seudulliseen esteettömyysasiamiesprojektiin kaupunki ei lähtenyt mukaan. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Kustannustietoisuuden lisääminen Toimialojen yhteisen kustannuslaskentajärjestelmän rakentaminen Lisäksi Kaarina on mukana monissa aiemmin käynnistyneissä kaupunkiseutusuunnitelman mukaisissa selvityksissä. Järjestelmä on valmis Toteutuma: Järjestelmää valmistellaan ja sen vaatimasta mahdollisesta järjestelmähankinnasta tehdään vuoden 2013 budjettiin määrärahaesitys. 26

27 Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Palveluketjujen toimivuus Organisaation toimivuus Organisaation toimivuuden arvioinnin perusteella on tehty johtopäätökset ja tarvittavat muutosesitykset organisaatiorakenteisiin. Toteutuma: Kaupunginhallitus päätti elokuussa yhdistää palkka- ja taloushallinnon laskennan uuden vastuualueen Laskentapalvelut alaisuuteen. Ruokapalveluiden mahdolliseen toimialan vaihtoon liittyvä selvitys tehdään alkuvuodesta Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ekologisesti viihtyisä asuinympäristö Työyhteisön kehittäminen Yhdistymisen vaikutusten arviointi Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö Työyhteisötaitojen kehitys/ kysely Kuntalaiskysely Tuottavuuden lisääntyminen henkilöstön osalta Metsäkartoitusten ja - luokitusten tekeminen Esimies- ja alaistaidot ovat kehittyneet Toteutuma: Koko kaupungin tasolla työhyvinvointikyselyn tulokset ovat parantuneet 0,14 yksiköllä (asteikko 1-5). Kyselyn tulokset osoittavat yhdistymisen vaikuttaneen positiivisesti koko Kaarinan alueen kehitykseen. Päällekkäisiä toimintoja on karsittu. Toteutuma: Kysely toteutetaan maaliskuussa Kartoitus ja luokitus on tehty mennessä, kehittämissuunnitelma ja materiaalit ovat valmiina Toteutuma: Metsäkartoitus valmistui tammikuussa Kartoituksen pohjalta valmistellaan luokitus ja kehittämissuunnitelma vuoden 2012 aikana. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Viestinnän kehittäminen Johdon viestintävalmiuksien kartoittaminen ja kehityssuunnitelma Kartoitus on tehty mennessä, kehittämissuunnitelma ja materiaalit ovat valmiita Toteutuma: Työ aloitettu elokuussa

28 vakituisen tiedottajan tultua töihin. Kartoitus toteutetaan viestintätutkimuksen muodossa huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Mahdolliset haastattelut toteutetaan touko-kesäkuussa Syksyllä 2012 toteutetaan työpajat johdolle ja esimiehille. Kehittämissuunnitelmat ja käytännöt ovat valmiina käyttöön mennessä. Kolmannesvuosiraporttien ja tilinpäätöksen sisällön kehittäminen Pyydettyjen selvitysten keskeiset havainnot on raportoitu kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä sen jälkeen, kun selvitykset ovat valmistuneet. Toteutuma: Toteutunut Toimiva johtaminen Konserniseurannan, - tavoitteiden sekä valvonnan kehittäminen Käsiteltyjen asioiden määrä Konserniin kuuluvien yhteisöjen eri asioiden käsittely seurantatoimikunnassa kaupunginhallituksen määrittelemän tehtävän mukaisesti. Toteutuma: Seurantatoimikunta on kokoontunut vuoden 2011 aikana yhdeksän kertaa ja käsittelyssä ovat olleet mm. Parasohjausryhmän esityslistan mukaiset asiat. Lisäksi seurantatoimikunta on valitsemiensa painopisteiden mukaisesti käsitellyt Kaarinan kaupungin ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen Säätiön sekä Piikkiön Vanhustenkotisäätiön yhteistyön kehittämisasiaa sekä vuokrataloyhtiöiden fuusion etenemistä. 28

29 Toiminnan kehittäminen Kaupungin oma toiminta Konsernijohto luo edellytyksiä tuottavuuden edistämiseen kehittämällä toimintamalleja ja toimintaprosesseja sekä kustannustehokkuutta. Kansainvälisyys- ja ystävyyskuntatoiminta Vuoden aikana Kaarinan kaupungin uutena ystävyyskuntana aloitti Ansiaõ Portugalista. Sen lisäksi sopimus uudistettiin Ruotsin Enköpingin ja Norjan Nedre Eikerin kanssa. Ystävyyskuntina jatkavat myös Szentes/ Unkari, Sovetski/Venäjä ja Jõgeva/Viro. Konserniohjauksen kehittäminen Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi konsernin tytäryhtiöiden kohdalla painotetaan yhteistyön tavoitteiden toteuttamisen tärkeyttä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista tytäryhtiöissä. Konsernin sisällä kehitetään yhteistyötä ja raportointia konsernijohdon tarpeisiin. 29

30 Tarkastuslautakunta 110 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuuston pj Matti Ranne Tarkastuslautakunnan pj. Kalervo Korvensyrjä Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa arvioidaan päättynyt tilikausi. Tämä lisäksi tarkastuslautakunta antaa väliraportteja. Valtuuston sitovat tavoitteet Strateginen päämäärä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Kolmannesvuosiraporttien antama informaatio arvioidaan valtuustolle Arviot tehty Kolmannesvuosiraportit on arvioitu valtuustolle erillisillä arvioraporteilla Toteuma: Kolmannesvuosiraportit on arvioitu valtuustolle erillisillä arvioraporteilla. Talous Euroa TP 2011 MTA 2011 TA 2011 TP 2010 TP 11/10% Tuotot Kulut ,8 % Kate ,8 % Toiminta Tarkastuslautakunta on arvioinut valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä kunnan toimintojen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Lautakunta on valvonut tilintarkastusta. Tarkastuslautakunta kokoontui 12 kertaa vuoden 2011 aikana. Tilintarkastajana toimi JHTT tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy ja vastuualaisena tilintarkastajana JHTT Tomi Moisio. Lautakunnan painopistealueena on ollut Sivistystoimi kokonaisuutena sekä johtaminen. Arviointia on toteutettu mm. haastatteluin, toimipaikkavierailuin ja tilinpäätösasiakirjaan tutustumalla. Lautakunta teetti Työterveyslaitoksella (Ttl) työyhteisöselvityksen, jonka tarkoituksena oli tuottaa kokonaisvaltainen kuva kaupungin ympäristöpalvelujen työilmapiiristä ja johtamisesta. Selvitystyö kuului vuoden 2010 painopistealueeseen. Raportin tulokset on otettu tehokkaasti hyötykäyttöön. 30

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot