Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi Henkilöstökyselyn tulokset työpajassa käsiteltävien teemojen valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi Henkilöstökyselyn tulokset työpajassa käsiteltävien teemojen valossa 2.10.2014"

Transkriptio

1 Liite 2. Kinnon suoritus- ja palvelukyvyn arviointi Henkilöstökyselyn tulokset työpajassa käsiteltävien teemojen valossa

2 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 2

3 Taustatiedot (Kaikki) Vastausprosentti 84% Toteutusaika Elokuu Työskentelen Kinnossa tällä hetkellä 3

4 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 4

5 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö 5

6 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet (Kaikki) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 6

7 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet (Kaikki) Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) (Kommentit) Yhden luukun periaate ei tällä hetkellä toimi kun on kaupungin oma elinkeinotoimi eikä kaupungin tekninen puoli ole tiiviissä yhteydessä, tai henkilö kuka vastaisi yritysasioista. Kinnolla saattaa ollakin asiakaslähtöisyyttä, mutta asiat vesittyvät päätöksenteossa. Kinnolta on puuttunut johtamisosaamista. Asiakaslähtöinen ajattelutapa on jakautunut epätasaisesti yhtiön sisällä. Yhtiön työkulttuuri ei ole yhtenäinen. Koskee asiakaspalvelutehtäviä, toimintatapoja, oman toiminnan ja uusien palveluiden kehittämishalukkuutta ja sitä millä tavalla asiakkaisiin halutaan pitää yhteyttä & kontaktoida. Asiakaspalautteita ei aina kerätä, koska se ei ole ollut tapana. Toivoisin, että Kinnossa kaikki laittaisivat itseään "likoon", mikä usein toisi lisäarvoa asiakkaalle, aitoa kumppanuutta ja luottamusta Kinnoon yhtiönä. Kinnon omat palvelut toimivat, jos yritykset vain käyttäisivät. Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa voisi lisätä. Kinnon maine on huonompi kuin palvelutaso. 7

8 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 8

9 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet (Kaikki) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulut, luotettava kolmas osapuoli) 9

10 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) (Kommentit) Elinkeinoyhtiö on lähtökohtaisesti verkostotoimija. Tämä edellyttäisi verkostokumppanien tunnistamista ja eri verkostoille asetettavia selviä tavoitteita johtamistyön pohjaksi. Tässä olisi paljon kehitettävää. Toisaalta Kinnon henkilökunnalla on yhteys laajasti moniin verkostoihin. Kaupungin elinkeino-ohjelmassa voisi olla tarkemmin kumppanuusnäkökulma ja miten sitä konkreettisesti edistetään. Siitä ja kaupungin edunvalvonnan "kakusta" Kinnolle tulisi määritellä osa siis tehdä työnjako. Halu rakentaa kumppanuuksia on hyvä, mutta kyvyssä on puutteita. On hyvä muistaa, että myös toisilla osapuolilla on oltava halu ja kykyä rakentaa kumppanuuksia eli ei riipu vain yhdestä osapuolesta. Yhteistyötä on monelta osin jopa vältelty aiemman tj:n aikana. Ehdottoman tärkeä kohta hoitaa huolella kuntoon. Perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin ja verkostoihin. Kinnon malli, jossa organisaatioon palkataan ja on palkattu substanssiosaajia, mahdollistaa aktiivisen roolin myös suorissa EUhankkeissa, joka on käytännössä välttämätöntä nykyisellä ohjelmakaudella. Merkitys on tärkeä. Yhteistyötä on edistettävä kaikilla sektoreilla. Yleinen arvostus ei kuitenkaan nyt mahdollista riittävän vahvaa roolia kokoavana organisaationa. Ulospäinsuuntautumista kaivataan lisää ja "laskeutumista" yrityksien keskuuteen yhteistyökumppaniksi. 10

11 Kinno verkostotoimijana ja yhteistyökumppanina Kinnolla seuraavien toimijoiden kanssa yhteistyötä, mutta kaipaavat merkittävää tason nostoa (parannettava) 1. Yritystoiminnan rahoittajat, ml. Yksityiset. 2. Tutkimuslaitokset kotimaassa ja ulkomailla. 3. Kouvolan kaupunki 4. LUT, kyamk, ksaosta ei ole mitään otetta 5. keskeiset yritysvaikuttajat. 6. Rahoittajaorganisaatiot, 7. matkailun edistämiskeskus MEK (visitfinland) 8. mainostoimistoyhteistyö (alihankkijasta strategiseksi kumppaniksi), 9. metsähallitus 10. cursor oy 11. kaupan alan yrittäjät, 12. yhdyskuntatekniikka ja kaupunkisuunnittelu, 13. yliopistojen tulevaisuustutkimus, 14. kouvolan ja iitin yrittäjät 15. Aikuiskoulutuskeskus. Päällekkäistoiminnot pois ja selvää työnjakoa tähän kenttään 16. Keskustan kehittämisryhmä manski ry 17. yksityiset asiantuntijayritykset 18. Kaakkois-Suomen muut elinkeinoyhtiöt 19. toimialajärjestöt 20. kv-kentän verkostot kapeita, niistä olisi saatavissa eniten vaikuttavuutta 11

12 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 12

13 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet (Kaikki) Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö menestyksen kulmakivenä Osaamisen kehittämisprosessi 13

14 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö (kommentteja) 1. Kinnon henkilökunnalla on enemmän osaamista kuin toimijat ymmärtävät. Osaamisenkartoitustahan ei ole tehty.. 2. Henkilöstön osaamista ja kokemusta ei ole systemaattisesti arvioitu. Todennäköisesti palkkataso ohjaa tietyn tasoiset henkilöt Kinnon palvelukseen. Monilta osin henkilöstön kyvyt ja halukkuus kehittyä ovat riittävät. Puutteita monilla on yritysmaailmasta eli eivät ole olleet yrityksissä töissä tai toimineet yrittäjinä. Sama puute vaivaa Kinnon ohjauksesta vastaavia hallituksen ja kaupungin henkilöitä; virkamiestausta ei sovi yritystoiminnan kehittämistehtäviin. Pitkän virkamiesuran tehneestä henkilöstä ei saa yrittäjää. 3. Osalle henkilöstöä esim. keskustelu yritysten kanssa on melkein tuntematon käsite. Osa ymmärtää yritysten tarpeet ja toimintatavat minkä kautta yritysten luottamus saavutetaan. 4. Kinnon henkilökunnan vahvuus on siinä, että meitä on monenlaisia, mutta kaikki on omalla eritysalallaan erittäin osaavia. 5. Tärkein voimavaramme, huonosti motivoituneena ja johdettuna ajelehtii tällä hetkellä kohti tuntematonta. 6. Osa henkilöstöstä on virkamiesmäistä ja muutosvastarintaista, osa taas hyvinkin avointa uusille tuulille ja oppimishaluista. 7. Itsensä kehittäminen täytyy olla itsestäänselvyys ja mahdollista työn ohessa, jotta osaaminen kehittyy ja henkilöstö voi vaikuttaa omaan urakehitykseensä kehittäjäkentässä. 8. Siltä osin kuin tiedän, henkilöstössä on paljon ajan hermolla olevaa erityisosaamista. Se on välttämätöntä kun pyritään hakemaan olemassa olon oikeutusta myös tulevaisuudessa. 9. Osaamistasossa melko suuria eroja. Henkilöstö on ehkä hieman "kirjava". 14

15 Osaamisen kehittäminen Osaamiset, joissa pitäisi nostaa tasoa merkittävästi tulevaisuudessa 1. Henkilöstöjohtaminen, esimiestaidot, esimiestyö. 2. Tuotekehityksen johtaminen, uudet tehokkaat markkinointitavat, hankkeiden myyminen asiakkaille (yritysrahan kerääminen) 3. Yrityselämän ja yritystarpeiden ymmärrys 4. Asiakaspalvelun uudet muodot,, 5. Liiketoiminnallinen ajattelu ja tuloshakuisuus kaikissa prosesseissa, 6. Sähköinen markkinointi, sisällöntuotanto ja tiedon uudet jakelukanavat 7. Tuotteistaminen yritysten kanssa, ja Kinnon omien palveluiden tuotteistaminen ja niistä viestiminen 8. Toiminnan tuloksellisuuden seuranta, analysointi ja jatkotoimenpiteiden vieminen käytäntöön 9. Tiimityöskentelytaidot 10.Suurempien kokonaisuuksien hallinta 11.Matkailutoimialan kehittämistyön ohjaus ja yhteinen näkemys, 12.Asiakkuudenhallinta ja CRM:n käyttö kaikilla osastoilla, 13.Rahoitusten hakeminen useista eri lähteistä ja resurssien joustava sisäinen käyttö, 14.Uusasiakashankinta 15. Innovaatiotoiminta 16. Prosessijohtaminen, 17. Ympäristöosaaminen; ekologisuus, kierrätys, yms Projektisalkun hallinta 19. Kansainvälistyminen ja kv.osaaminen 20. Verkostoituminen 21. Kiinteistöjen hallinta 15

16 Osaamisen kehittäminen Osaamiset, jotka Kinnosta puuttuvat kokonaan ja jotka välttämättömiä Kinnon menestymiselle tulevaisuudessa (hankittava) 1. Suhteet riskirahoitukseen. 2. Laajojen investointihankkeiden hallinta, strategisten suhteiden 3. Ymmärtää aidosti yritysten tarpeet ja haasteet sekä liiketoiminnen kehittämisprosessien käytännön osaaminen ja hallinta 4. Verkostuituminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yritysten saamiseksi Kouvolaan 5. tuotekehitys- ja myyntiosaaminen. 6. Maahanmuuttajien yritysneuvonta 7. Rekrytointiosaaminen 8. Terveydenhoito- ja sosiaalialan osaaminen > Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen väestön ikääntyessä ja kunnon heikentyessä? 9. Työnohjaus, tietoa laatujärjestelmistä 10. matkailun markkinointi- ja myyntitaidot. 11. uuden henkilön perehdyttäminen 12. henkilöstöhallinto 13. yritysten kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen ja korkeatasoinen kvhanketoiminta 16

17 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa? 17

18 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: johtamisprosessit (Kaikki) Työhyvinvointi prosessina Henkilöstön työhyvinvointiin ja epävarmuuden poistamiseen: työsuhteiden määräaikaisuuteen, kinnon julkisuuskuvaan, henkilöstön keskinäiseen toimeen tulemiseen, esimiesten ammattitaitoon ja poliittiseen ilmapiiriin. Kaikki nämä vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin, joka taas heijastuu työn tuloksissa. Henkilöstö on motivoitunutta ja yhteishenki on tilanteeseen nähden yllättävän hyvä. Turhautuminen on kuitenkin lähellä. Henkilöstön tyytymättömyys nykytilanteeseen ja osaamistarpeet 18

19 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 19

20 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet 1. Vaikuttavuus Kouvolan elinvoiman kehittymiseen 2. Vaikuttavuus Kymenlaakson elinvoiman kehittymiseen) 3. Yrityslähtöisyys (asiakaslähtöisyys, yksi luukku ) 4. Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) 5. Kumppanuuksien rakentamiskyky (yksityiset, julkiset ja korkeakoulutoimijat, luotettava kolmas osapuoli) 6. Ohjattavuus kaupunkikonsernin kannalta 7. Laadukas hallitustyöskentely ja johtaminen 8. Huippuosaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö 20

21 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: liiketoimintaprosessit (Kaikki) 1. Asiakkuuden hallinta 2. Markkinointi 3. Myynti 4. Tuotekehitys 5. Innovaatioprosessi 6. Hankehallinta ja - johtaminen 7. Rahoitus 8. Omistajaohjaus 21

22 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: liiketoimintaprosessit (Kaikki) 9. kansainvälistyminen 10. Liiketoimintaympäristön kehityksen ennakoinnti 22

23 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: johtamisprosessit (Kaikki) 11. Toiminta- ja taloussuunnittelu 12. Henkilöstöviestintä 13. Rekrytointi 14. Työhyvinvointi 15. Suorituksen arviointi ja palkitseminen 16. Osaamisen kehittäminen 17. Hankinta 23

24 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: menestyksen kulmakivet Tehokkuus (tehokas resurssien käyttö, ei päällekkäisyyksiä eikä osaoptimointia) (Kommentit) 1. Resurssien tehokas käyttö edellyttäisi niiden kartoittamista ja arviointia suhteessa esim. elinkeino-ohjelmaan ja palvelusopimukseen sekä valittuihin kärkitoimialoihin. 2. Johtamistyössä (Kinnon) asiantuntija-organisaation johtaminen tulisi perustua haluttuihin tuloksiin ja tekijöille pitäisi jättää tilaa toteuttaa asioita omilla tavoillaan (merkitys työntekijöiden motivaatioon). 3. Kinno kilpailee resurssien jaossa oppilaitosten kanssa jotka sitten ovat voineet projektirahalla käynnistää päällekkäispalveluita. Rahoittajan pitäisi puuttua tällaiseen. 4. Ajankäyttöä voi tehostaa jokaisella tasolla ja jokaisen henkilön osalta. Päällekkäisyydet eivät niinkään ongelma vaan mahdolliset katvealueet, jotka jäävät hoitamatta reuna-alueilla. 5. Monilla henkilöillä varmaan vaikeuksia ymmärtää kokonaisuuksia ja yritystoimintaa, koska eivät koskaan ole toimineet yrityksissä tai yrittäjinä. 6. Liian jäykät rakenteet, johtamisjärjestelmä vain paperilla. Projektityö ei edistä yhteistyötä, jokainen ajattelee vain omia tuloksiaan. Yrityspalveluissa näen tiimimäistä toimintatapaa. 7. Kinnon sisäinen yhteistyö vaatimatonta, ei välttämättä tiedetä (eikä edes kiinnostuta) toisten tekemisistä saati sitten tuettaisiin muita. 24

25 Työpajassa käsiteltävät teemat 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 2. Kumppanuuksien rakentaminen 3. Osaamisen kehittäminen 4. Työhyvinvoinnin kehittäminen 5. Organisaation ja prosessien tehokkuus 6. Ulkoinen viestintä 7. Jokeri: jokin muu henkilöstön kannalta tärkeä asia tai teema tulevaisuudessa 25

26 Kommentteja ulkoisen viestinnän kehittämiseen 1. Kinnon imagon kohentamiseen ja avoimeen viestintään ulospäin. Kymenlaaksolaiset oppisivat tietämään mitä kinnossa tehdään. Väärinkäsitykset pienenisivät ja kuntalaiset oppisivat arvostamaan työtämme seutukunnan hyväksi. 2. Kansainvälistyminen, suhdetoiminta. 3. Kinnon brändinhallinta ja sidosryhmäviestintä 4. Ulkoinen viestintä ala-arvoista, osaaminen ei vastaa nykypäivän vaatimuksia edes teknisesti. Vastuu viestinnästä oltava toimitusjohtajalla. 5. Viestintä kuntoon, selkeät pelisäännöt 6. Kv-viestintä (englanninkielinen) 26

27 Kinnon toiminta- ja johtamiskulttuuri (Kaikki) 1. Kinnossa pidetään tärkeänä, että esimiehet ja työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja saavat aikaan hyviä tuloksia 2. Kinnossa arvostetaan keskinäistä kannustamista, rakentavuutta ja avoimuutta 3. Kinnon toimintaa, toiminta- ja johtamistapoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisin väliajoin 4. Kinno ennakoi riittävän nopeasti toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin myös nopeasti 5. Kinnossa hyödynnetään eri puolilla olemassa olevaa tietoa (mm. tietokantoja ja rekistereitä) laaja-alaisesti valmistelun ja päätöksenteon pohjaksi 6. Kinnossa tarkastellaan ja arvioidaan asioita toisiinsa liittyvinä kokonaisuuksina ja suhteessa toisiinsa 7. Kinnossa kannustetaan esittämään erilaisia näkemyksiä rakentavan kriittisesti 8. Kinnossa ymmärretään, että virheitä sattuu ja kannustetaan uuden kokeiluun ( 9. Kinnossa johto ja esimiehet ottavat rohkeasti vastuuta 10. Kinnossa jaetaan tietoa avoimesti 11. Kinnon työtilat, työvälineet ja tietojärjestelmät sekä ohjelmat ovat toimivat ja tarkoituksenmukaiset 12. kaupungin omistajaohjaus on selkeää ja johdonmukaista 13. Kinnon johtoryhmätyöskentely on tehokasta 14. Kinnon henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka on johdonmukaista 27

28 Ensiksi uuden tj:n kuntoon pantava asia Kinnossa Jos olisit Kinnon uusi toimitusjohtaja, niin mihin asiaan tarttuisit ensimmäiseksi Omistajaohjaus kuntoon ja yhtiölle työrauha. Panostaisin yritysten tarpeiden huomioimiseen sekä kansainvälisyyden lisäämiseen. Strategia, organisaation rakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmä kuntoon. Tarkoituksenmukaisten henkilöstöresurssien järjestäminen. Matkailun hallittu kokonaisuus ja toiminnan uudistaminen noussee asiaksi, johon johdon täytyy ottaa kantaa melko pian. Henkilöstön työhyvinvointiin ja epävarmuuden poistamiseen: työsuhteiden määräaikaisuuteen, kinnon julkisuuskuvaan, henkilöstön keskinäiseen toimeen tulemiseen, esimiesten ammattitaitoon ja poliittiseen ilmapiiriin. Kaikki nämä vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin, joka taas heijastuu työn tuloksissa. Kinnon imagon kohentamiseen ja avoimeen viestintään ulospäin. Kymenlaaksolaiset oppisivat tietämään mitä kinnossa tehdään. Yhteistyöverkoston tiivistämiseen Hankesalkun hallintaan ja osaamisen yhdistämiseen hankkeiden välillä. 28

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta

Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta (yritysasiakkaiden sekä omistajan ja sidosryhmien silmin) Aineiston keruu

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista ENNAKOINTISELVITYS YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN OSAAMIS- JA JOHTAMISHAASTEISTA

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot