Sisältö yleiskatsaus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö yleiskatsaus. www.nord.com"

Transkriptio

1 Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI M7000 MOOTTORIT(.2)

2 Sisältö yleiskatsaus JOHDANTO A 2 3 STANDARDIT, MÄÄRÄYKSET JA NIMIKKEISTÖ A 4 17 MOOTTORIN VALINTA A OPTIOT A MOOTTORIN KYSELYLOMAKE A KYTKENTÄKAAVIOT A TEKNISET SELOSTUKSET A JARRUT B 1 19 MOOTTOREIDEN ARVOT C 1 17 MOOTTOREIDEN MITTAPIIRROKSET C

3 NORD WORLDWIDE KAIKKIALLA MAAILMASSA Maailmanlaajuinen palvelu NORDilla on oma tytäryhtiö 35 maassa NORDilla on edustus yli 60 maassa Huolto Tekninen tuki Asennus ja käyttöönottotuki Varaosapalvelu NORD DRIVESYSTEMS on maailmanlaajuinen vaihteita, vaihdemoottoreita, moottoreita ja taajuusmuuttajia valmistava yritys. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Saksan Bargteheidessa,lähellä Hamburg, ja sillä on tytäryhtiöitä 35 maassa. NORDilla on saksalaisissa ja ulkomaisissa tuotantolaitoksissaan noin 2600 työntekijää tuottamassa ja markkinoimassa käyttötekniikkaa maailmanmarkkinoille. TUOTANTOLAITOKSET SAKSASSA Sovelluskohtaisten käyttölaiteratkaisujen laatiminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja niiden seuranta projektisuunnittelusta aina käyttöönottoon saakka tekee NORDista vahvan ja luotettavan kumppanin. Ympärivuorokautinen palvelu, tuotteiden ja palvelujen nopea saatavuus ja asiakasläheisyys merkitsevät samalla vastuuta ja velvoitetta tavalla, jota voi odottaa ainoastaan NORDilta. NORDpäätoimipiste Bargteheide NORD Electronic DRIVESYSTEMS Aurich NORDhammaspyörätehdas Glinde NORDGadebusch TUOTANTOLAITOKSIA MUUALLA MAAILMASSA Vieux Thann Ranska Nowa Sol Puola Waunakee, Wisconsin Yhdysvallat Suzhou Kiina

4 Johdanto Oikosulkumoottorit Tässä luettelossa esiintyviä moottoreita voidaan käyttää vaihdemoottoreissa tai sellaisinaan. Luettelo käsittää pelkästään omaa valmistetta olevia moottoreita tehoalueella 0,12 30 kw. Yli 30 kw:n tehoalueen moottoreiden sekä erikoismoottoreiden (Exmoottorit sekä uppoasennettavat ja kapseloidut moottorit jne.) tiedot toimitamme pyynnöstä. IE1merkintä EFF2merkinnän asemesta EFF2merkintä korvataan IE1merkinnällä. Tämä koskee seuraavia moottoreita: 90S/4, 90L/4, 100L/4, 100LA/4, 112M/4, 132S/4, 132M/4, 160M/4, 160L/4, 180MX/4, 180LX/4 S1käyttöön tarkoitettuja E1moottoreita saadaan viedä vain maihin, joissa vaaditaan IE1, ja maihin, joissa ei ole vaatimuksia! IEC Euroopan unioni (50 Hz) saakka 60 Hz (USA, ) IE1 IE2 IE3 vertailukelpoinen EFF2luokan kanssa vertailukelpoinen EFF1luokan kanssa vertailukelpoinen eteläamerikkalaisten standardien kanssa yhtä kuin NEMA Energy hyötysuhde / EPACT yhtä kuin NEMA Premium hyötysuhde Hyötysuhde kasvaa IE4 suunnitteilla yhtä kuin Super Premium hyötysuhde Uudet hyötysuhdeluokat IE1, IE2, IE3 Uusi standardi IEC :2008 korvaa erilaiset kansalliset järjestelmät. Samalla tulee standardin IEC :2007 myötä käyttöön uusi hyötysuhteen mittausmenetelmä, joka yhdenmukaistaa kansainvälistä käytäntöä. Euroopan Unionissa saadaan lähtien käyttää moottoreita, joiden tehokkuusluokka on IE2 tai parempi, kun vakiomoottorin käyttötapa on S1 ja teho 0,75 kw tai suuempi. Peruste: ErP 2009/125/EG VO Asiakkaiden tulee päättää ajoissa (toimitus ja mahdollinen projektisuunnitteluaika huomioiden), koskeeko omaa sovellusta IE2moottoreiden käyttöpakko vai tähänastisten moottoreiden käytön salliva poikkeussäädös. Apua päätöksentekoon löytyy tästä luettelosta kohdasta A5 alkaen. Erot maailmanlaajuisesti Uusilla hyötysuhdeluokilla on maailman eri alueilla erilaisia merkintätapoja, vaatimukset ja poikkeuksia. Yksityiskohdat ilmenevät kohdasta A5 alkaen. Merkintä IE2 merkinnän EFF1 asemesta Tässä luettelossa kuvatut IE2moottorit ovat teknisesti samanlaisia kuin NORDin vuodesta 1998 saakka valmistamat EFF1moottorit. EFF1moottorit korvautuvat IE2moottoreilla niiden markkinoille tulon myötä. Tyyppikilvet Standard / IE1 moottorit käyttötapa merkitään vaihteen tyyppikilpeen eikä moottorin arvokilpeen. Uutta NORDmoottoriluetteloa M7000 on täydennetty uusia hyötysuhdeluokkia IE1, IE2 ja IE3 koskevilla tiedoilla. A2 M7000

5 Johdanto Tekniset erot Hyötysuhdeluokkien IE2 ja IE3 moottoreiden hyötysuhteita on saatu parannettua käyttämällä entistä runsaammin ja/tai entistä arvokkaampia materiaaleja sekä uusia valmistusmenetelmiä ja rakenneratkaisuja. Moottorit vastaavat lakisääteisiä vaatimuksia ja normaalisti ylittävätkin ne. Vaihtoa tähänastisista moottoreista IE2moottoreihin helpottaa se, että NORDin molempien moottorisarjojen ulkomitat ovat samat. Moottoreiden muuttuneet arvot (kuten esimerkiksi suuremmat käynnistys ja kippimomentit, suuremmat tehoreservit ja suurempi paino) tulee kuitenkin ottaa huomioon projektisuunnittelussa. NORDin IE2moottorit parannetuin ominaisuuksin NORDin IE2moottoreiden ominaisuudet ovat uudistuneet. Käyttölaite on nyt termisten reservien ansiosta mitoitettavissa uudelleen kuormitusaluetta ylöspäin laajentaen. Nimellispisteen lähialueen symmetrisyyden ansiosta voidaan moottoria käyttää tehokkaasti nimellisarvojen yläpuolellakin. Niinpä IE2moottoreiden vähäisemmät häviöt sallivat käyttämisen nimellistehoa suuremmallakin teholla. Tämä ei ole lämpöteknisessä mielessä kriittistä jatkuvassakaan käytössä A22 Laajennettu käyttöalue. Asiakkaalle tämä merkitsee, että tämäkin käyttöalue voidaan huomioida sovelluksen suunnittelussa. Koska sekä käynnistys että kippimomentti on saatu suuremmaksi, voimme suositella mitoituksen optimoimista ja varmuuskerrointen pienentämistä tai jopa poisjättämistä, koska itse moottorissa on reservejä jatkuvaakin käyttöä ajatellen. Näiden reservien johdonmukainen hyödyntäminen on myös taloudellisesti edullista, koska useissa tapauksissa voidaan käyttää pienempiä rakennekokoja. Useammille nimellisjännitteille tarkoitettujen mooottoreiden osalta määräys vaatii ilmoittamaan epäedullisinta nimellisjännitettä vastaavan hyötysuhteen. NORDin 4napaisissa IE2moottoreissa on riittävästi reserviä moottoreiden toimittamiseksi tästedeskin laajalle käyttöjännitealueelle. /% h /% 90 Hyötysuhde ,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 P/PN effizientester NORDin uusien, Betriebsbereich optimoitujen der IE2moottoreiden neuen effizienzoptimierten tehokkain Motoren käyttöalue IE2 von NORD effizientester Tähänastisten Betriebsbereich moottoreiden bisheriger käyttöalue Motoren 100LH4 90LH4 80LH4 Käyristä ilmenevät asynkronimoottoreiden periaatteelliset hyötysuhteet käyntinopeuden funktiona. IE3 seuraava taso Hyötysuhdeluokan IE3 moottoreilla päästään vieläkin parempaan hyötysuhteeseen. IE3moottoreiden tarkemmat tuotedokumentit ovat valmisteilla. Milloin ja missä tätä hyötysuhdeluokkaa tulee käyttää, selviää tämän luettelon kohdasta A5. Ajantasaisuus Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tiedustelut ovat tervetulleita. M7000 A3

6 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Seuraavissa taulukoissa ovat koottuina maailmanmarkkinoille tarkoitettujen IE2 ja IE3moottoreiden oleellisimmat tiedot. Kohdassa poikkeukset on kuitenkin esitetty moottorit, joiden osalta luokkien IE2 tai IE3käyttämisvelvoitetta ei ole. Luokkien IE2 ja IE3 käyttövelvoite koskee lisäksi ainoastaan jatkuvalla käyttötavalla (S1) käytettäviä moottoreita. Tämä on perusteltua sikäli, ettei energiatehokkuuden kannalta ole hyväksi käynnistää taajaan moottoreita, joiden hitausmomentti on suurempi. Kaikki katsaukset löytyvät myös webosoitteesta Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin. A4 M7000

7 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Euroopan unioni Direktiivi Jännitesuositus Kytkentä Taajuus EuP 2005/32/EU VO /400 V 400/690 V /Y 50 Hz 50/60 Hz Merkintä IE2 IE3 Soveltamisvelvoite alkaen Tehoalue 0, kw tehoille P 7,5 kw tehoille P < 7,5 kw Napaluvut 2, 4, 6 Asiaa koskevat poikkeukset luokista IE2 ja IE3 1. Ajoittainen/lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee vain jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 eivät ole direktiivin alaisia. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapaa koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen kohdasta C2 2. Jarrumoottorit 3. Napavaihtomoottorit C ATEXmoottorit Räjähdyssuojatut (kaasu ja pöly) moottorit eivät ole direktiivin alaisia, mutta ne saa luokitella IEluokkien mukaan. 5. Ympäristölämpötila Ympäristölämpötiloihin >40 C tai <0 C mitoitetut moottorit eivät ole direktiivin alaisia. Esimerkki: T amb = 20 C C 6. Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta Moottorit, jotka on mitoitettu yli 1000 metrin korkeudella merenpinnasta tapahtuvaan käyttöön, eivät ole direktiivin alaisia. 7. Yksivaiheiset moottorit C1213 Erikoistapaukset IE2 + taajuusmuuttaja Taajuusmuuttajasyöttöisiä IE2moottoreita saa käyttää IE3voimalaitteiden vaihtoehtona. Tyyppikilvet (Vaihdemoottori) IE2 IE3 M7000 A5

8 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Sveitsi Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus Energieverordnung AS /400 V 400/690 V /Y 50 Hz 50/60 Hz Merkintä IE2 IE3 Velvoite alkaen avoin Tehoalue 0, kw Napaluvut 2, 4, 6 Asiaa koskevat poikkeukset IE1/EFF2, IE2, IE3 1. Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee vain jatkuvakäyttöisiä (S1) tai S3 > 80 % käytössä olevia moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 eivät ole direktiivin alaisia. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen C2 2. Napavaihtomoottorit C Taajuusmuuttajakäyttö Kansainvälisen sähköteknisen komission standardin IEC mukaisesti taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitetut erikoismoottorit 4. ATEXmoottorit Räjähdyssuojatut (kaasu ja pöly) moottorit eivät ole direktiivin alaisia, mutta ne saa luokitella IEluokkien mukaan. 5. Ympäristölämpötila Ympäristölämpötiloihin >40 C tai <0 C (tehoon 600 W saakka) tai < 15 C mitoitetut moottorit eivät ole direktiivin alaisia, esim.: T amb = 20 C C 6. Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta Moottorit, jotka on mitoitettu käyttöön yli 1000 metrin korkeudella merenpinnasta, eivät ole direktiivin alaisia. 7. Yksivaiheiset moottorit C1213 Erikoistapaukset Tyyppikilvet (Vaihdemoottori) IE2 IE3 A6 M7000

9 Standardit, määräykset ja nimikkeistö USA Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus EISAct /460 V A48 YY/Y 60 Hz Merkintä High / energy e cient Premium Velvoite alkaen Tehoalue 0, kw / 1,0500 hp 0, kw / 1,0200 hp Napaluvut 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 Asiaa koskevat poikkeukset High/energy e cient, Premium 1. Moottorissa erikoisakseli NORDvaihdemoottorit (integroidut moottorit) 2. TEAO, TENV vierasjäähdytteiset ja tuulettimettomat moottorit 3. Napavaihtomoottorit C Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat on jätetty määräyksistä pois. Esimerkkejä: S2 S3 S6 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 5. Yksivaiheiset moottorit C1213 Asianmukaiset poikkeukset Premium (vaatimuksena High ef ciency ) 1. Laipparakenteiset moottorit 2. Pystyakseli 3. NEMA Design C moottorit 4. moottorit, joiden jännite on alle 600 V ja muut kuin 230 tai 460 V mukaan luettuna +/ 10 % toleranssi 0 206V V V > high ef ciency V V > premium ef ciency Erikoistapaukset Moottoreiden arvot alkaen C2 Moottorit kyselyn perusteella Tyyppikilpi HIGH / energy e cient 90 SH / 4 CUS ,15 S1 55 F 84,0 0, TEFC J 1,5 1, / 460 4,30 / 2, M7000 A7

10 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Kanada Direktiivi Energy E ciency Regulations 1997 Updated Bulletin on Amending the Standards, June 2010 Jännitesuositukset 332/575 V /Y Kytkentä Taajuus 60 Hz 50/60 Hz Merkintä HIGH / energy e cient Premium Velvoite alkaen Tehoalue 0,75375 kw / 1,0500 hp 0,75150 kw / 1,0200 hp Napaluvut 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 Asiaa koskevat poikkeukset High/energy e cient, Premium 1. TENV moottorit ilman tuuletinta 2. Napavaihtomoottorit C Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat on jätetty määräyksistä pois. Esimerkkejä: S2 S3 S6 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 4. Yksivaiheiset moottorit C1213 Asianmukaiset poikkeukset Premium (vaatimuksena High ef ciency ) 1. Vaihdemoottorit 2. Laipparakenteiset moottorit 3. Pystyakseli 4. NEMA Design C tai IEC Design H NORDin IE2/ High ef ciency moottoreiden ominaisuudet ovat IEC Design H rakenteen mukaiset. Erikoistapaukset Moottoreiden arvot alkaen C2 Tyyppikilpi HIGH / energy e cient 90 SH / 4 CUS ,15 S1 55 F 84,0 0, TEFC J 1,5 1, / 575 3,03 / 1, A8 M7000

11 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Meksiko Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus NOM016ENER /220 V 440 V /Y 60 Hz Merkintä MEPS Velvoite alkaen Tehoalue 0,75 373kW / 1,0500 hp Napaluvut 2, 4, 6, 8 Asiaa koskevat poikkeukset MEP 1. Napavaihtomoottorit C Yksivaiheiset moottorit C Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 on poistettu määräyksistä. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen C2 Erikoistapaukset vastaa premium ef ciency, laajennettu toleranssialue M7000 A9

12 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Brasilia Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus Decreto nº /380 V 440 V /Y 60 Hz Merkintä ALTO RENDIMENTO Velvoite alkaen Tehoalue 0, kw Napaluvut 2, 4, 6, 8 Asiaa koskevat poikkeukset ALTO RENDIMENTO Erikoistapaukset 1. Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 on poistettu määräyksistä. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen C2 2. Taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitetut moottorit 3. Napavaihtomoottorit C napaiset moottorit, joiden teho yli 150 kw 5. 8napaiset moottorit, joiden teho yli 110 kw 6. Yksivaiheiset moottorit C1213 Tyyppikilpi ALTO RENDIMENTO A10 M7000

13 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Australia Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus MEPS AS/NZS /400 V /Y 50 Hz Merkintä MEPS High e cency Velvoite alkaen vapaaehtoinen Tehoalue 0,73 185kW Napaluvut 2, 4, 6, 8 Asiaa koskevat poikkeukset MEPS, High e cency Erikoistapaukset 1. Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 on poistettu määräyksistä. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen C2 2. Taajuusmuuttajakäyttöön tarkoitetut moottorit 3. Napavaihtomoottorit C Yksivaiheiset moottorit C1213 Tyyppikilpi (Vaihdemoottori) MEPS M7000 A11

14 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Kiina Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus GB /400 V max. 690 V /Y 50 Hz Merkintä Grade 2 Grade 1 Velvoite alkaen vapaaehtoinen Tehoalue 0, kw 3,0 315 kw Napaluvut 2, 4, 6 Asiaa koskevat poikkeukset Grade 2, Grade 1 Erikoistapaukset 1. Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 on poistettu määräyksistä. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen kohdasta C2 2. Napavaihtomoottorit C Yksivaiheiset moottorit C1213 Tyyppikilvet (Vaihdemoottori) Grade 2 A12 M7000

15 Standardit, määräykset ja nimikkeistö EteläKorea Direktiivi Jännitesuositukset Kytkentä Taajuus MKE s Noti cation /380 V 440 V /Y 60 Hz Merkintä MEPS Velvoite alkaen kw Tehoalue kw ,75 15 kw Napaluvut 2, 4, 6, 8 * Asiaa koskevat poikkeukset MEPS Erikoistapaukset 1. Ajoittainen / lyhytaikainen käyttö Direktiivi koskee ainoastaan jatkuvakäyttöisiä moottoreita. Muut käyttötavat kuin standardin IEC mukainen S1 on poistettu määräyksistä. Esimerkkejä: S370 % S680 % S9 Käyttötapoja koskevat selitykset A19 Moottoreiden arvot alkaen C2 2. Napavaihtomoottorit C TENV moottorit ilman tuuletinta 4. 6napaiset moottorit, joiden teho yli 160 kw 5. 8napaiset moottorit, joiden teho yli 110 kw 6. Yksivaiheiset moottorit C1213 * 8napaisia moottoreita kokevat lakisääteiset MEPSsäädökset astuvat voimaan: alkaen kw alkaen ,75 37 kw Tyyppikilpi (Vaihdemoottori) MEPS M7000 A13

16 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Moottoreiden tyyppimerkintä Runkokoko 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200 Tehokkuustunnus S, M, L vakioteho (ei hyötysuhdeluokkia IEx) SA, MA, LA, MB, LB korotettu teho (ei hyötysuhdeluokkaa IEx) MX, LX S_, M_, L_ X_ A_ vakioteho, pienempi runkokoko (ei hyötysuhdeluokkaa IEx) vakioteho, hyötysuhdeluokka IEx vakioteho, pienempi runkokoko, hyötysuhdeluokka IEx korotettu teho L, hyötysuhdeluokka IEx Hyötysuhdeluokka normaali (IE1) H = high (IE2) P = premium (IE3) Napaluku 2 ja 6nap. kyselyn muk.! vakiona: 2, 4, 6, 8, 42, 6 2, 6 4,... luokissa IE2 + IE3: vain 4napaisina Moottorin laji Merkintä vain moottoreissa, joissa erikoisominaisuuksia CUS UL ja CSAstandardien mukaiset moottorit AR energiatehokkaat moottorit, Brasiliavers. Alto Rendimento (korkea hyötysuhde) KR energiatehokkaat moottorit, Koreaversio 2G räjähdyssuojatut moottorit, luokka e tai de (vyöhyke 1) 3G räjähdyssuojatut moottorit, luokka n (vyöhyke 2) 2D pölyräjähdyssuojatut moottorit, vyöhyke 21 3D pölyräjähdyssuojatut moottorit, vyöhyke 22 EAR1 yksivaiheiset moottorit, joissa käynti ja käynnistyskondensaattori EHB1 yksivaiheiset moottorit, joissa käyntikondensaattori ECR yksivaiheiset moottorit, joissa käynti ja käynnistyskondensaattori, 60 Hz EST yksivaiheiset moottorit, joissa käyntikondensaattori ja Steinmetzkytkentä Optio A15, A29 Esimerkki 100 L H / 4 CUS RD = runkokoko 100 tehokkuustunnus L hyötysuhdeluokka H(IE2) napaluku 4 moott. laji CUS optio RD Esim. IE1 + standardi IE2 IE3 1,5 kw 90 L/4 90 LH/4 90 LP/4 2,2 kw 100 L/4 100 LH/4 100 LP/4 3,0 kw 100 LA/4 100 AH/4 100 AP/4 18,5 kw 180 MX/4 180 MH/4 180 MP/4 22 kw 180 LX/4 180 LH/4 180 LP/4 30 kw 200 LX/4 200 XH/4 A14 M7000

17 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Optiot Lyhenne Merkitys Lyhenne Merkitys BRE + jarru / jarrutusmomentti + alaoptio DBR + kaksoisjarru + alaoptio RG * ruostesuojattu versio SR * pöly ja ruostesuojattu versio IR * virtarele FHL * lukittava käsivapautus HL käsivapautus MIK mikrokytkin AS55 ulkoasennus (* ei DBRversion yhteydessä) BRB seisontalämmitys / jarru NRB1 / 2 hiljainen jarru Alaoptio ( B1314) ERD TF TW SH WU Z WE + HR RD RDT RDD AS66 ulkoinen maadoitusliitin lämpötilaanturi, PTCvastus lämpötilavahti, bimetalliseisontalämmitys silumiiniroottori lisähuimamassa, valurautatuuletin 2. akselinpää käsipyörä tuuletinkopan suoja suojakatos, tekstiiliteoll. tuul. suojus tuuletinkopan sadesuoja ulkoasennus OL OL/H KB MS EKK KKV EP FEU TRO MOL VIK ei tuuletinta ei tuuletinta, ei tuuletinkoppaa kondenssivesireikä tukittu tulpalla moottorikaapelin pistokeliitin yksiosainen liitäntärasia valumassalla tiivistetty liitäntärasia parannettu kosteus ja happosuojaus kosteussuojattu eristys tropiikkisuojattu eristys meijeriversio VIKmääräykset (VIK = Vereinigung Industrieller Kraftwirtschaft) F vakionopeuspuhallin RLS paluujarru moottorissa IG1 (IG11, 12) pulssianturi, inkrementti, 1024 pulss. IG2 (IG21,22) pulssianturi, inkrementti, 2048 pulss. IG4 (IG41,42) pulssianturi, inkrementti, 4096 pulss. IG.K pulssianturi liitäntärasioineen IG inkrementtianturit MG magneettiinkrementtianturit AG absoluuttianturi SL anturilaakeri RE resolveri Rakennemuodot Standardin DIN EN muk. rakennemuodot Seuraaville rakennemuodoille pätevät samat mitat: IM B3 IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6 IM B5 IM V1, IM V3 IM B14 IM V18, IM V19 Moottorit voidaan tilata perusrakennemuotoisina (yleisrakennemuoto) ja niitä voidaan käyttää yllämainituissa asennusasennoissa. Kondenssiveden poisto reiällä varus tetun version (KB) asennusasento on ehdottomasti mainittava. Rakennemuodoille IM V5, IM V1, IM V18 suosittelemme tuuletinkopan suojaa (RD). Räjähdyssuojatut moottorit ja pystyakseliasennukset akseli alaspäin vaati vat tuuletinkopan suojan (RD). ( C18). Vaihdemoottoreissa on noudatettava tyyppikilvessä mainittua vaihteen asennusasentoa. Standardin DIN EN mukainen mittapiirros C1836 sovitteet: D, DA 30 j 6 > 30 k6 N 250 j 6 > 250 h6 H 0,5 Kiilaurat ja akselikiilat standardin DIN 6885/1 muk. Kierteitetyt poraukset DB + DC standardin DIN 332/2 mukaiset. Tehon, akselinpäiden ja laipan vastaavuudet; akselin/asennusvastinpinnan yhdensuuntaisuus; akselin heitto: standardin DIN EN muk. M7000 A15

18 Standardit, määräykset ja nimikkeistö NORDmoottorit valmistetaan standardin IEC osia 1, 2, , 11, 12 ja 14 noudattaen ja niissä on CEmerkki ovat umpinaisia, omalla tuulettimella varustettuja kolmi ja yksivaiheisia oikosulkumoottoreita ovat toimitettavissa myös seuraavien standardien, suositusten ja luokitusten mukaisina: NEMA GOST C US VIK Energiatehokkaat NORDmoottorit IE1, IE2, IE3 CC 092A AR KR standardin IEC mukaiset hyötysuhdeluokat EISAcT hyötysuhdeluokitus (USA) Brasiliahyötysuhdeluokitus Koreahyötysuhdeluokitus China Compulsory Certi cation nro GOST GOST R serti kaatti moottoreiden Venäjälle vientiä varten CEmerkintä EUdirektiivien mukaisille tuotteille NEMA National Electrical Manufacturers Association määräykset VIK VIKsuositusten (Verband der Industriellen Energie und Kraftwirtschaft e.v.) mukaiset moottorit ULlistatut moottorit 63 S 180 LX tiedosto nro CSAhyväksytyt energiansäästömoottorit ( High ef ciency ) tiedosto nro Master Contract : C US CSA ja CUShyväksytyt moottorit 63 S 180 LX tiedosto nro (LR112560) Master Contract : Räjähdyssuojattuja moottoreita (ATEX 94/9/EU) koskevia ohjeita löytyy NORDin erikoisluetteloista G1001 ja G1022 sekä internetistä A16 M7000

19 Standardit, määräykset ja nimikkeistö Pintakäsittely Tyyppi Toteutustapa TFD [ m] TFD kok. [ m] EN Korr.luokka Käyttösuositus F1 1 1K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 1 1K yleispohjamaalaus Asiakkaan toimesta tehtävää lopullista maalausta varten F2 vakio 1 1K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 1 pintamaalaus 2K polyuretaani (2KPUR)HS C2 Sisäasennukseen ilmastorasituksen ollessa normaali F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 1 2K polyuretaanipohjamaalaus (2KPUR) ja 1 pintamaalaus 2Kpolyuretaani (2K PUR)HS C2 Sisä ja ulkoasennukseen ympäristörasituksen ollessa vähäinen F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 2 2K polyuretaanipohjamaalaus (2KPUR) ja 1 pintamaalaus 2Kpolyuretaani (2K PUR)HS C3 Sisä ja ulkoasennukseen ympäristörasituksen ollessa keskinkertainen F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 2 2K polyuretaanipohjamaalaus (2KPUR) ja 2 pintamaalaus 2Kpolyuretaani (2K PUR)HS C4 / C5 Sisä ja ulkoasennukseen ilmastorasituksen ollessa suuri F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 2 2K epoksisinkkifosfaattipohjuste ja 2 pintamaalaus 2Kpolyuretaani (2K PUR)HS C5 Meren rannikot ja offshorekäyttö F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 1 2K epoksisinkkifosfaattipohjuste ja 1 kemikaaleja sietävä EFDEDURepoksipintamaali Kemikaaleista johtuvien rasitusten ollessa suuria F K kastopohjamaalaus, punaruskea (valurautaosat) ja 1 2K epoksisinkkifosfaattipohjuste ja 1 FREOPOXpinnoite Elintarvikkeiden pakkaamoihin tarkoitetut koneet A antimikrobinen lisäpinnoite kaikkiin maalipintoihin paitsi F3.4 ja F Z Syvennysten ja rakojen täyttö polyuretaanipohjaisella saumausmassalla 1K = yksikomponenttinen, 2K = kaksikomponenttinen, TFD = kalvon paksuus kuivuneena noin [ m], HS = suuri kiintoainepitoisuus M7000 A17

20 Moottorin valinta Sopivan moottorin valinta Moottoria valittaessa on otettava huomioon koko joukko tekijöitä. Niitä ovat esim. moottorin teho, käyntinopeus, käyntinopeuden säätöalue, vääntömomentti, runkokoko, tarvittavat optiot ja vallitsevat ympäristöolosuhteet. Seuraavassa on luetteloituna joitakin apuneuvoja moottorin valintaan. Moottoreiden nimeäminen Moottorit nimetään runkokokonsa ja nimellistehonsa mukaan. Runkokoolla tarkoitetaan akselin keskiön ja jalkarakenteisen moottorin jalkojen vastinpinnan välistä etäisyysmittaa millimetreinä. Moottoreiden tyyppi kilpeen leimataan standardin DIN EN mukaan niiden nimellisteho. Standardin noudattamisesta seuraa, että moottoreiden tehot nousevat standardoiduin portain esimerkiksi 4napaisissa moottoreissa arvosta 0,12 kw arvon 0,18 kw kautta arvoon 0,25 kw jne. Teho, jonka moottori todellisuudessa kykenee lämpötilaluokkansa puitteissa tuottamaan, on yleensä nimellistehoa suurempi mutta seuraavaa suurempaa teholuokkaa pienempi. osalta toimintapisteiden laajennuksia, joiden puitteissa näistä moottoreista voidaan ottaa suurempia tehoja. Käyntinopeus tällaisessa toimintapisteessä poikkeaa nimelliskäyntinopeudesta. Tämän lisäksi selostetaan napavaihtomoottoreita, joilla on kaksi nimelliskäyntinopeutta. Moottoritehon valinta Moottorin valinnan kannalta tärkeä seikka on käytettävän työkoneen tarvitsema teho tai vääntömomentti. Teho ilmoitetaan tässä luettelossa kilowatteina [kw] ja vääntömomentti newtonmetreinä [Nm]. Tarvittavan tehon tai vääntömomentin laskenta voi olla käyttölaitteen tehtävästä riippuen monimutkainenkin toimitus. Seuraavassa esitetyt toteutustavat ja tekniset arvot tukevat NORDAAP tai vastaavilla suunnitteluohjelmilla tai teknisten kaavakokoelmien avulla tehtävää käyttölaitteen mitoitusta. Moottorin tyyppikilpeen leimattu teho riippuu käyttötavasta, jolla moottoria käytetään. Moottorin likimääräisen käyntinopeuden selvittäminen Tässä luettelossa erotellaan rakenteen mukaan 2, 4, 6 ja 8napaiset moottorit. Niiden käyntinopeudet kuormittamattomana on esitetty pyöristettyinä seuraavassa taulukossa. Napaluku Käyntinopeus kuormittamattomana [min 1 ] (pyöristetty arvo) Vaihdemoottoreissa käytetään enimmäkseen 4napaisia moottoreita. Tämäntyyppisillä moottoreilla on niiden yleisyyden ansiosta lyhyimmät toimitusajat ja niiden teho suhteessa painoon ja hintaan on hyvä. Vaihdemoottoreiden toisionopeus määräytyy moottorin käyntinopeuden ja vaihteen välityssuhteen perusteella. Toisionopeuden laskenta: Vaihteen toision pyörimisnopeus = Moottorin käyntinopeus Vaihteen välityssuhde Moottorin käyntinopeus muuttuu hieman kuormituksen myötä. Mitä suurempi kuormitus (tuotettava vääntömomentti), sitä pienempi käyntinopeus. Tämä ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä pienempi moottori on. Sekä tässä luettelossa että tyyppikilvessä annettavat nimellisarvot koskevat aina sitä käyntinopeutta, jolla nimellisteho saavutetaan. Seuraavassa luvussa selostetaan IE2moottoreiden A18 M7000

21 Moottorin valinta Käyttötavat Tärkeimmät käyttötavat selityksineen S1 Jatkuva käyttö vakiokuormituksella. S2 Lyhytaikainen käyttö vakiokuormituksella. Moottori kytketään uudelleen päälle vasta sen jäähdyttyä (lämpötila enintään 2 C jäähdytysilman lämpötilaa korkeampi) Esimerkki: S210 min. Määritysten suositusarvoja: 10, 30 min. S3 Jaksollinen ajoittaiskäyttö, joka muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia toimintajaksoja, joita seuraa tauko. Käynnistykset eivät vaikuta merkittävästi lämpenemiseen. Toimintajaksojen pituus on 10 minuuttia. Ajoittaiskäyttökerroin ED ilmaisee toimintajaksojen ja taukojen välisen suhteen. Esimerkki: S340 % ED: 4 min. kuormitusta 6 min. taukoa Määritysten suositusarvoja: 70% Muunlaisia arvoja kyselyn perusteella! S4 Jaksollinen käynnistyskäyttö käynnistysten toistuessa taajaan. ks. A33 Erillinen tuuletin (F) S6 Pysähtymätön ajoittaiskäyttö, joka muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia, vakiokuormituksella tapahtuvia toimintajaksoja ja näitä seuraavia tyhjä käynti jaksoja. Jaksojen kestoaika ja ajoittaiskäyttökerroin kuten käyttö tavalla S3. Esimerkki: S6 40 % ED Määritysten suositusarvoja: 80% Muunlaisia arvoja kyselyn perusteella! Jatkuva käyttö Luettelon NORDmoottoreiden listatut arvot koskevat jatkuvaa käyttöä (S1). Käytännössä moottorit joutuvat usein toimimaan vain lyhytaikaisesti tai taajaan toistuvin keskeytyksin. Tehon korotus lyhytaikaisessa käytössä ja jaksollisessa ajoittaiskäytössä Sähkömoottoreita saa lyhytaikaisessa käytössä (S2) ja jaksollisessa ajoittaiskäytössä (S3) kuormittaa enemmän kuin jatkuvassa käytössä (S1). Sallitut tehonkorotuskertoimet jatkuvan käytön nimellistehoon (P N ) verrattuna ilmenevät seuraavasta taulukosta. Tehoa saa periaatteessa korottaa kuitenkin vain sen verran, että suhteellisen kippausmomentin (M K /M N ) ja tehonkorotuskertoimen suhteeksi saadaan 1,6. Yksittäistapauksissa voidaan päästä taulukon arvoja suurempiin arvoihin, joita voi selvittää tiedustelemalla. S2 sallittu teho S3 sallittu teho S6 sallittu teho 10 min. 1,40 P N 25 % 1,33 P N 25 % 1,45 P N 30 min. 1,15 P N 40 % 1,18 P N 40 % 1,35 P N 60 % 1,08 P N 60 % 1,15 P N Päällekytkentöjen seuratessa toisiaan taajaan ja käynnistysten ollessa raskaita tulee moottorin valinta ja käyttötavan luokittelu jättää NORDin huoleksi. Tätä varten on annettava seuraavat arvot: suhteellinen toimintaaika (ajoittaiskäyttökerroin) päällekytkentätaajuus ulkoinen massahitausmomentti kuormitusmomentti käyntinopeuden funktiona jarrutustapa S9 Käyttö vaihtelevalla kuormalla ja nopeudella Käyttötapa, jolla kuorma ja käyntinopeus vaihtelevat salli tuissa rajoissa yleensä eijaksollisesti. Tällä käyttötavalla esiintyy usein ylikuormituksia, jotka saavat olla huomattavasti täyttä kuormitusta suurempia. Esimerkki: S9 Annettavana arvona on keskimääräinen teho! M7000 A19

22 Moottorin valinta Kokonaisvääntömomentti Työkoneen käyttämiseen tarvittava kokonaisvääntömomentti koostuu seuraavista osatekijöistä: staattinen momentti dynaaminen momentti Staattinen momentti Staattinen momentti vaaditaan koneen käyttämiseen vakiokuormituksella ja vakiona pysyvällä käyntinopeudella. Staattinen momentti lasketaan käytettävän koneen mukaan ottaen huomioon kitka, hyötysuhteet, taakat jne. Dynaaminen momentti Huimamassojen kiihdyttäminen vaatii myös vääntömomenttia. Huimamassa jakautuu tällöin kuorman kiihdytettävään massaan ja moottorin (roottorin) omaan pyörivään massaan. Vaihteen hitausmomentti Kuorman hitausmomentti Moottorin hitausmomentti Moottorin kiihdytysmomentti lasketaan seuraavasta kaavasta: M a =. J. 30 n t a Moottorin kiihdytysmomentti M a riippuu moottorinakselille redusoidusta kokonaismassahitausmomentista J, halutusta käyntinopeuden muutoksesta n ja halutusta kiihdytysajasta t a. Verkkokäyttöisen moottorin kiihdytysaika ei saa ylittää arvoa 4 s, jotta moottori ei ylikuumenisi! Käynnistysmomentti M A kuvataan luettelossa suhdelukuna nimelliseen vääntömomenttiin M N nähden, esim. M A / M N = 2,3. Johtuen momenttikäyrän muodosta (0nopeudesta nimelliskäyntinopeudelle saakka) voidaan noin 90 % käynnistysmomentista hyödyntää kiihdytysajan kuluessa (ks. A21, momenttikäyrää esittävä kuva). Suhdeluku M A / M N on NORDtaajuusmuuttajilla toteutetuissa taajuusmuuttajakäytöissä 2,0 3 sekunnin ajan ja 1,5 60 sekuntia. Suhdeluku on täten pienempi kuin käynnistettäessä moottori suoraan verkkoon kytkemällä. Jotta käyttölaitteen käynnistys ja jarrutuskäyttäytyminen kyettäisiin laskemaan, redusoidaan kaikki kiihdytettävät massahitausmomentit moottorinakselilla vaikuttaviksi ja lasketaan yhteen. J x J x = J L i kok 2 ulkoinen massahitausmomentti moottorinakselille redusoituna [kgm 2 ] J L kuorman massahitausmomentti [kgm 2 ] i kok vaihteen välityssuhde Käytettäessä kuorman ja moottorin välissä vaihdetta pienenee kuorman massahitausmomentti laskennallisesti suhteessa välityssuhteen neliöön. Vaihteen massahitausmomentti voidaan yleensä jättää huomiotta, koska se on varsin pieni moottorin massahitausmomenttiin verrattuna. Teho, vääntömomentti ja käyntinopeus Tehon, vääntömomentin ja käyntinopeuden välistä riippuvuutta kuvaa seuraava kaava, johon voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa vaihteen toision pyörimisnopeus ja toision vääntömomentti tai moottorin käyntinopeus ja vääntömomentti. Moottorin tyyppikilpeen leimattu ja luettelossa mainittu teho on moottorin mekaaninen antoteho. Moottorin ottama sähköteho riippuu moottorin hyötysuhteesta; se on oleellisesti antotehoa suurempi. P 1 = M 2. n P 1 teho [kw] M 2 vääntömomentti [Nm] n 2 käyntinopeus [min 1 ] vaihteen hyötysuhde [%] Kuvassa on esimerkinomaisesti esitetty suoraan verkosta syötettävän 90 kw:n asynkronimoottorin vääntömomenttikäyrä. Kuorman kuvaaja saattaa vaihdella sovelluksesta riippuen. Kuorman ja moottorin kuvaajien leikkauspiste on moottorin toimintapiste. Se poikkeaa useimmiten nimellisarvojen mukaisesta, mikä selittää sovelluksessa todellisuudessa esiintyvän ja luettelossa mainitun nimelliskäyntinopeuden väliset poik keamat. A20 M7000

23 Moottorin valinta Momenttiominaiskäyrä 3,5 Kippimomentti Kippmoment 3 Käynnistysmomentti Anlaufmoment M/MN 2,5 2 1,5 Minimimomentti Sattelmoment Liikkeellesaantimomentti Losbrechmoment Moottorin ominaiskäyrä Motorkennlinie Kuorman Lastkennlinie ominaiskäyrä 1 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 n/n syn Kuorman ja moottorin ominaiskäyrät (käynnistys suoraan verkosta) NORDmoottoreiden vääntömomenttien vertailu Moottoreiden valintaa koskien on vuosien ajalta käytännön kokemuksia, jotka ovat vain karkeasti siirrettävissä uusiin IE2moottoreihin. Moottorityypit poikkeavat enimmäkseen samoista mitoista huolimatta toisistaan momenttiarvojen osalta. Nimellismomentti M N, pysyy jokseenkin muuttumattomana, koska nimellisteho pysyy samana eivätkä nimelliskäyntinopeudetkaan juuri muutu. NORDmoottoreiden käynnistys ja kippausmomentit ovat suuria. NORDin IE2moottoreiden arvot ovat enimmäkseen vieläkin korkeampia. Näitä suuria käynnistysmomentteja voidaan hyödyntää käynnistysten tukena; näissä on usein kyse siitä, että päästään lepokitkasta liukukitkan alaisuuteen tai pumppu saadaan pyörimään. M7000 A21

24 Moottorin valinta NORDin EFF2moottoreiden vertailua IE2moottoreihin nähden IE2moottoreiden korkeampiin hyötysuhteisiin pääsemiseksi on muun muassa staattoriin ja roottoriin lisätty teräslevyä, mikä puolestaan lisää moottorin massahitausmomenttia EFF2moottoriin nähden. Tämä tulee enemmän kuin kompensoiduksi sillä, että käynnistysmomentit ovat samalla kasvaneet. IE2moottorit kiihtyvät normaalisti verkkosyöttöisinä keskimäärin 10 % EFF2moottoreita nopeammin. Tarkat arvot ilmenevät seuraavan taulukon sarakkeesta Kiihdytysaika ilman kuormaa. Negatiiviset arvot merkitsevät lyhyempää kiihdytysaikaa ja positiiviset vastaavasti kiihdytysajan prosentuaalista pidentymistä. Moottori (4nap.) P nimell [kw] EFF2 M A /M N Käynnistysmomentti Kippimomentti Massahitausmomentti Kiihdytysaika ilman kuormaa IE2 M A /M N Poikkeama prosentteina [%] EFF2 M K /M N IE2 M K /M N Poikkeama prosentteina [%] A22 M7000 EFF2 [kgm 2 ] IE2 [kgm 2 ] Poikkeama prosentteina [%] Poikkeama prosentteina [%] käynnistettäessä 0,75 2,0 3,0 50 2,10 3, ,0015 0, ,10 2,3 3,1 35 2,60 3, ,0024 0, ,50 2,3 3,3 43 2,60 3, ,0031 0, ,20 2,3 3,7 61 3,00 4, ,0045 0, ,00 2,5 3,1 24 2,90 3, ,0060 0, ,00 2,3 3,1 35 2,80 3, ,0110 0, ,50 2,1 3,1 48 2,70 3, ,0240 0, ,50 2,5 3,3 32 2,80 3, ,0320 0, ,00 2,4 2,9 21 2,90 3, ,0500 0, ,00 2,9 3,0 3 3,50 3,50 0 0,0670 0, ,50 3,2 2,9 9 3,80 3, ,0800 0, ,00 3,3 2,8 15 3,80 3, ,0920 0, IE2moottoreiden suuret lämpötekniset reservit voidaan huomioida käyttölaitteen mitoituksessa. Suurin sallittu jatkuva terminen kuormitus ilmenee seuraavasta taulukosta. Standardin IEC mukainen ylikuormitus on myös sallittu / /min Laajennettu käyttöalue 50 / 60 Hz P S1max * Tyyppi P N f P S1max U U n N M N I N cos [kw] [Hz] [kw] [V] [%] +/ [1/min] [Nm] [A] [%] 80 LH/4 0, , ,9 2,50 0,84 75,0 60 1, ,5 2,12 0,82 81,0 90 SH/4 1,1 50 1, ,4 3,11 0,86 81,2 60 1, ,4 2,67 0,84 84,4 90 LH/4 1,5 50 2, ,5 4,67 0,86 79,3 60 2, ,8 4,02 0,84 83,8 100 LH/4 2,2 50 3, ,7 6,64 0,87 82,7 60 3, ,4 5,63 0,86 85,9 100 AH/ , ,1 7,39 0,82 83, ,6 6,96 0,84 85,7 112 MH/ ,7 9,79 0,86 86,0 60 5, ,3 9,21 0,86 87,8 132 SH/4 5,5 50 7, ,2 14,1 0,89 87,3 60 8, ,6 13,3 0,89 88,2 132 MH/4 7,5 50 9, ,4 18,2 0,84 87, , ,3 18,8 0,86 87,9 160 SH/4 9, ,7 19,8 0,90 89, ,4 20,2 0,90 90,0 160 MH/ ,5 0,90 88, , ,8 0,90 89,3 160 LH/ , ,7 0,89 89, , ,1 0,89 89,9 180 MH/4 18, , ,2 0,87 91, , ,9 0,88 91,5 180 LH/ ,1 0,88 91, ,7 0,89 91,7 * Täydennys moottoreihin C14

25 Moottorin valinta Taajuusmuuttajakäyttö Käyttö taajuusmuuttajasyöttöisenä Taajuusmuuttajia käyttämällä laajenevat kolmivaihemoottoreiden ja vaihdemoottoreiden käyttömahdollisudet huomattavasti suoraan verkkosyöttöön verrat tuna. Edut lyhyt katsaus Käyntinopeuden portaaton säätö laajoissa rajoissa Automaattinen käyntinopeuden tasaus vektoriohjatun taajuusmuuttajan jättämän kompensoinnin avulla Ohjelmoitava kiihdytysramppi juohevaa käynnistystä silmällä pitäen; säästää sekä käyttölaitetta että sovellusta ja vältytään suurilta käynnistysvirtapiikeiltä Kontrolloitu, säädettävissä oleva hidastus pysähdyksiin saakka (pitojarru silti mahdollisesti tarpeen) NORDtaajuusmuuttajissa runsaasti ohjelmistopohjaisia ohjaus ja valvontatoimintoja aina dynaamista paikoitusta myöten! NORDtaajuusmuuttajissa mahdollisuus energiansäästöön prosessin sovituksen, optimoinnin sekä energiansäästötoiminnon avulla NORDkolmivaihemoottorit (einapavaihtomoottorit) soveltuvat taajuusmuuttajakäyttöön tavanomaisilla taajuusmuuttajilla syötettyinä. Käämit on suojattu nykyaikaisissa, PWMohjatuissa taajuusmuuttajissa esiintyvien suurien jännitteen nousunopeuksien riskejä vastaan käyttämällä kaksoislakattua käämilankaa ja eristämällä vaiheet. Käytettäessä moottoreita taajuusmuuttajasyöttöisinä yli 500 voltin jännitteillä on käytettävä du/dt/siniaaltosuodatinta. Moottoreista voidaan ottaa taajuusmuuttajakäytössä niiden täysi nimellisteho jatkuvana. Moottorin optioiden osalta ei taajuusmuuttajakäytössä ole mitään yleisiä rajoituksia. Moottorin jarrua ja vakionopeuspuhallinta ei saa syöttää moottorin syöttöjännitteellä. Mahdollisen käyntinopeusanturin tyyppi (inkrementti vai absoluuttianturi) riippuu sovelluksen vaatimuksista sekä käytettävän taajuusmuuttajatyypin tai sen anturiliitännän signaalin lajista (TTL, HTL, SSI tai CANopen). On yleisesti suositeltavaa varustaa jokainen käyntinopeuden säädöllä varustettu moottori lämpötilaantureilla, joita taajuusmuuttaja tarkkailee. Moottori saadaan täten suojattua ylikuumenemiselta.. Taajuusmuuttajakäyttö ominaiskäyrät ja suunnittelu Haluamme tuoda tässä esille joitakin tärkeitä taajuusmuuttajakäyttöihin liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi pienin mahdollinen taajuus/käyntinopeus; taajuuden korotus arvoa 50 Hz suuremmaksi; kolmivaihemoottoreiden tehon korotus hyödyntämällä 87 Hzominaiskäyrää; nopeuden säätöalueen laajennus hyödyntämällä 100 Hz ominaiskäyrää sekä antaa niihin vastauksia. Kolmivaiheista oikosulkumoottoria voidaan periaatteessa käyttää nopeuden säätöalueella nollasta kaksinkertaiseen nimellistaajuuteen saakka. Maksiminopeutta rajoittavat mekaaniset rajoitukset. Pienin mahdollinen taajuus/käyntinopeus Moottorin oman tuulettimen jäähdytysteho heikkenee pakostakin voimakkaasti pienillä käyntinopeuksilla. Moottorin häviötehosta muodostuva lämpö ei poistu tämän seurauksena enää riittävän tehokkaasti ja moottori voi jatkuvassa käytössä kuumentua liikaa. Nimelliskuormituksella tämä alue alkaa tavallisesti käyntinopeuksilla < 1/2 nimelliskäyntinopeus (25 Hz). Apua saadaan käyttämällä vakionopeuspuhallinta, jolla lämpöongelmista päästään eroon kokonaisuudessaan. Jatkuva käyttö on tällöin mahdollista pienemmillä käyntinopeuksilla (2 jättämätaajuus 5 Hz) käyttäen. Moottori voidaan vaihtoehtoisesti valita runkokooltaan suurem maksi. Moottoria käytetään tällöin pienemmällä kuormitusasteella. Muodostuva häviöteho on moottorin suuremmalla runkokoolla suhteessa pienempi ja lämpötekniset reservit suuremmat. Mahdollinen vääntömomentti, ylikuormitettavuus ja käynnin tasaisuus riippuvat oleellisesti käytettävän taajuusmuuttajan ominaisuuksista. Haluttuun pieneen käyntinopeuteen tai 0nopeuteen voidaan mah dollisesti päästä vain pulssianturilla toteutettavaa käyntinopeustakaisinkytkentää käyttäen. M7000 A23

26 Moottorin valinta 50 Hz ominaiskäyrän mukainen mitoitus (vakiomitoitus) Säätöalue 1 : 10 (5 50 Hz) Kolmivaihemoottorit on mitoitettu nimellistoimintapistettä Vakiovääntömomentin fysikaaliset edellytykset: (esim. 400 V / 50 Hz) ajatellen. Moottori kykenee tuottamaan nimellisen vääntömomenttinsa nimellistaajuuteensa M = vakio = vakio U/f = vakio saakka. Moottorin käyntinopeus, joka riippuu taajuudesta, voidaan laskea 4napaiselle moottorille seuraavasti: n Hz = [(1500 1/min. f Hz ) / 50 Hz] jättämä Tehon ja vääntömomentin välinen riippuvuus käyntinopeuden funktiona on 4napaisilla moottoreilla seuraavanlainen: vääntömomentti magneettivuo jännite/taajuus Ehto U/f = vakio on taajuusmuuttajalla toteutettavissa maksimaalisesti vain nimellistoimintapisteeseen (U nimell / f nimell = vakio) saakka. Jännitteen korottaminen tästäkin, verkkojännitettä korkeammaksi, on teknisesti käytännössä mahdotonta. Vääntömomentti alenee suhteessa 1 / x M AB / Mnimell. = f nimell./ fab M = P n Käyntinopeus <50 Hz, vääntömomentti pysyy vakiona. Vakiovääntömomentti merkitsee tässä tapauksessa virran pysymistä vakiona ja jännitteen alenemista taajuuden alenemisen myötä. 400 V 230 V 0 50 Hz Nimellistaajuuden yläpuolella pienenee käytettävissä oleva vääntömomentti, koska jännite ei nouse enää taajuuden kasvun myötä. Magneettivuo heikkenee. Tätä aluetta kutsutaan kentänheikennysalueeksi. josta vähennetään korkeammasta taajuudesta johtuvat lisähäviöt Esimerkki: 1,4kertainen nimellistaajuus = 70 Hz f nimell M 70Hz =. M nimell = 50 Hz. M nimell = 71%. M nimell 70 Hz f AB Kentänheikennysalue saattaa joissakin tapauksissa alkaa jo ennen varsinaisen nimellistoimintapisteen saavuttamista. Mahdollisia syitä ovat itsestään taajuusmuuttajasta, kuristimista tai pitkistä kaapeleista johtuvat jännitehäviöt. Kentänheikennysalueella on huomioitava erityisesti käyttölaitteen pienentynyt ylikuormitettavuus, koska magneettikentän heikkeneminen saa moottorin kippausmomentin pienenemään voimakkaasti. Vaikutus selittyy seuraavan 50 Hzominaiskäyrän myötä: Vääntömomentti [%] Lyhytaik. ylikuormitusmomentti, kun moott. teho = taaj.muutt. teho Nimell.momentti (jatkuva), erill.tuul. Nimell.momentti (jatkuva), oma.tuul. Itsetuuletteisten moottoreiden momentin redusointi taajuuksilla <25 Hz pätee tässä jatkuvassa käytössä. Ajoittaisessa käytössä ovat edelleen käytettävissä taajuusmuuttajakäytön tavanomaiset käynnistys ja ylikuormitusmomentit. Mikäli sovellukset eivät vaadi vakiovääntömomenttia koko nopeudensäätöalueen puitteissa, tulee asia huomioida. Taajuus [Hz] Esimerkiksi keskipakopumppujen, tuulettimien ja puhaltimien vääntömomenttiominaiskäyrä on neliöllinen, mikä edesauttaa pienillä käyntinopeuksilla tapahtuvaa käyttöä. A24 M7000

27 Moottorin valinta 87 Hz ominaiskäyrän mukainen mitoitus (4napaisille asynkronimoottoreille) Säätöalue 1 : 17 (5 87 Hz) Etuna tässä toteutuksessa on moottorin tehon ja käyntinopeuden korotus sen nimellisarvoja suuremmiksi vääntömomentin pysyessä vakiona. Näin päästään suurempaan säätöalueeseen (1:17 tai tätäkin suurempi) tai tarvittavaan tehoon päästään käyttämällä pienempää moottoria ja sovittamalla vaihteen välityssuhde. Samalla saadaan hyötysuhdettakin parannettua. Varjopuolina on suurempi (tuuletin) melu ja mahdollinen vaihteen lisävälityssuhdeportaan tarve. 87 Hz ominaiskäyrän yhteydessä pätevät samat pientä käyntinopeusaluetta koskevat termiset rajoitukset kuin 50 Hztoteutuksessakin A25. Kentänheikennysalue alkaa kuitenkin vasta kulmapistetaajuuden 87 Hz yläpuolella. Tällainen käyttötapa on mahdollinen ottamalla huomioon seuraavat ehdot: Moottorin on oltava leimattu jännitteelle 3~230 V, ts. 230/400 V moottoreiden kyseessä ollen kolmiokytkentä (400/690 V käämityksellä varustetut moottorit eivät sovellu tälle käyttötavalle verkon jännitteen ollessa 230 V vaihetta kohden.) Taajuusmuuttajan käyttöjännitteen on oltava 3~400 V ja sen nimellislähtövirran on oltava vähintään moottorin kolmiokytkentävirtaa vastaava. Tästä seuraa: Taaj.muuttajan teho Moott. nimellisteho >1,73 Huomautus Tässä kokoonpanossa moottori 230 V / 50 Hz syötettynä 400 V taajuusmuuttajalla on nimellinen toimintapiste 230 V / 50 Hz sekä laajennettu toimintapiste arvoilla 400 V / 87 Hz. Toimintapisteen nosto 50 Hz:stä 87 Hz:iin vääntö momentin pysyessä vakiona johtaa mootto rin tehon nousuun samassa suhteessa, kerroin on 3 = 1,73. Jännitteelle 230 V kytketyn moottorin käyttö 400 voltin jännitteellä ei ole lainkaan kriittistä, koska moottorin käämit on mitoitettu yli 2000 voltin koestusjännitteille. 400 V 230 V 0 50 Hz 87 Hz Moottorin suuremman maksimikäyntinopeuden johdosta voidaan vaihteen alennusvälitys joutua mahdollisesti sovittamaan uudelleen Vaikutus selittyy seuraavan 87 Hzominaiskäyrän myötä: Lyhytaik. ylikuormitusmomentti, kun moott. teho = taaj.muutt. teho Nimell.momentti (jatkuva), erill.tuul. Vääntömomentti [%] Nimell.momentti (jatkuva), oma.tuul. Taajuus [Hz] Huomioon otettavaa on, ettei moottorin nimellinen vääntömomentti kasva. Erityisesti moottorin käyttäytyminen alueella Hz ei muutu. Tavanomainen säätöalue on 1:17 tai tätäkin suurempi. M7000 A25

28 Moottorin valinta 100 Hz ominaiskäyrän mukainen mitoitus (4napaisille asynkronimoottoreille) Säätöalue 1 : 20 (5 100 Hz) Kentänheikennysalue ulottuu yli koko alueen aina 100 Hz pisteeseen saakka, jolloin säätöalue muodostuu erittäin suureksi. Samalla voidaan pienempiäkin käyntinopeuksia hyödyntää paremmin, koska kolmivaihemoottoria käytetään pienemmällä vääntömomentilla. Tähän päästään sillä, ettei moottoria käytetä termisellä rajatehollaan, mutta se toimii vektoriohjatulla taajuusmuuttajalla syötettynä silti tarkoin toisiinsa sovitetuilla parametriarvoilla. Tällainen käyttötapa on mahdollinen ottamalla huomioon seuraavat ehdot: Moottorin on oltava leimattu jännitteelle 3~230 V, ts. 230/400 V moottoreiden kyseessä ollen kolmiokytkentä Moottoreille on laskettava uudet 100 Hz arvot NORD Taajuusmuuttajan käyttöjännitteen on oltava 400 Taajuusmuuttajan on oltava yhtä tehoporrasta tehokkaampi kuin moottori Moottorin suuremman maksimikäyntinopeuden johdosta voidaan vaihteen alennusvälitys joutua mahdollisesti sovittamaan uudelleen Huomautus Moottorin toimintapisteen arvot ovat tässä kokoonpanossa 400 V/100 Hz. Tämä on mahdollista käyttämällä valmistajan toimesta uudelleen laskettuja moottoreiden arvoja. Em. arvoilla saavutettava vääntömomentti on käytettävissä koko säätöalueella ( Hz); se on hieman kunkin moottorikoon vakioarvoa pienempi. Momentti on moottorikoosta riippuen % vakioarvoa pienempi; asia tulee kuitenkin kompensoiduksi sillä, että samaan toisionopeuteen johtava vaihteen välityssuhde on suurempi. Vaikutus selittyy seuraavan 100 Hzominaiskäyrän myötä: Lyhytaik. ylikuormitusmomentti, kun moott. teho = taaj.muutt. teho Vertailumomentti, 87 Hz omin.käyrä Vertailumomentti, 87 Hz omin.käyrä Vääntömomentti [%] Vääntömomentti 100 Hz käytössä Taajuus [Hz] Taajuusmuuttaja/moottorisovitus Taajuusmuuttaja valitaan verkkojännitteen ja moottorin nimellisvirran perusteella (ominaiskäyrät huomioiden). Tässä yhteydessä pätee: taajuusmuuttajan nimellinen lähtövirta moottorin nimellisvirta. 4napaisten moottoreiden yhteydessä valinta tehdään yleensä tehoarvojen perusteella. 4napaiset oikosulkumoottorit ovat vakiinnuttaneet asemansa teollisuusstandardina. Taajuusmuuttajalla voidaan kuitenkin periaatteessa käyttää napaluvultaan tästä poikkeaviakin moottoreita. Taajuusmuuttaja tulee kuitenkin valita virran perusteella ja käyntinopeusalueet on huomioitava suunnittelussa erikseen! NORD tarjoaa SK500E ja SK700E taajuusmuuttajien ( F3050 ja F3070luettelot) ohella myös hajautettuun asennukseen tarkoitettuja, suoraan moottoriin integroituja korkean kotelointiluokan SK200Etaajuusmuuttajia ( F3020luettelo). Yllä kuvattu pätee niihinkin nähden, optioiden osalta on kuitenkin huomioitava joitakin erikoistapauksia (esim. jarrun ohjaus suoraan taajuusmuuttajalla). Ks. tarkemmin F3020 ja F3070luettelot sekä käyttöohjeet BU200 ja BU750. A26 M7000

29 Moottorin valinta Mitoitus 70 Hz kulmapisteen mukaan Yksi lisävaihtoehto laajennetun säätöalueen aikaansaamiseksi on käyttää mitoitusta, jonka toimintapiste on 70 Hz. Näin meneteltäessä sovelletaan 50 Hz:n ominaiskäyrää, mutta vaihteen välityssuhde määritellään siten, että maksiminopeus saavutetaan vasta taajuudella 70 Hz. Lisävälitysporras on tätä varten vain harvoin tarpeen. Taajuusmuuttajassa ja moottorissa ei muutu mikään 50 Hz ominaiskäyrään verrattuna. Edut: säätöalue kasvaa arvoon 1 : 14 ( 5 70 Hz) päästään suurempaan vääntömomenttiin laajoissa osissa säätöaluetta, erityisesti osassa 5 50 Hz Taajuuksista > 70 Hz alkaen vääntömomentti pienenee kentänheikennyksestä johtuen enemmän kuin se vaihteen suuremmasta välityssuhteesta johtuen nousee. Vääntömomentin laskenta Tyypillinen vaihdemoottori, syöttö verkosta n 2 = 100 1/min M 2 = 100 Nm f = 50 Hz Tyypillinen vaihdemoottori, taajuusmuuttajakäyttö n 2 = /min M 2 = 100 Nm f = 7 70 Hz (likimäärin) P = (100 Nm / 9550) /min P = 1,05 kw, valittava moottori = 1,1 kw 90S/4 P = (100 Nm / 9550) /min P = 1,05 kw, valittava moottori = 1,1 kw i = /min / 100 1/min = 15 i = /min / 100 1/min = 21 M N(50 Hz) = (1,1 kw. 9550) / (1500 1/min / 15) M N(50 Hz) = (1,1 kw. 9550) / (1500 1/min / 21) M N(50 Hz) = 105 Nm M N(50 Hz) = 147 Nm M N(70 Hz) = 105 Nm M A = 2, Nm = 240 Nm 2,3 = M A /M N 90S/4moottorin yhteydessä M A = 1, Nm = 250 Nm taajuusmuuttajan ylikuormitusoletuksella 1,7 Moottoreiden maksimikäyntinopeudet 4napaisten moottoreiden maksimikäyntinopeus on /min, mikä vastaa maksimitaajuutta f max = 140 Hz. Seuraavassa mainituista käyntinopeuksista alkaen ovat erikoistoimenpiteet tarpeen (Vitonakselitiivisteet sekä A että Bpuolella). Kaikki tiedot koskevat aina toimintatapaa S1 (jatkuva käyttö). Moottoreita voidaan käyttää lyhytaikaisesti suuremmillakin käyntinopeuksilla, myös ilman muutostöitä. Tyyppi Maksimikäyntinopeus [1/min] M7000 A27

Energiansäästömoottoreiden uudet tuulet

Energiansäästömoottoreiden uudet tuulet M/aux Ingeborg CMS Colombo Express (kuva Hapag-Lloyd) Windlift I (kuva Bard-Gruppe) Energiansäästömoottoreiden uudet tuulet Sami Kujala Mistä sähköä tulee? 25% ydinvoimaa 15% vesivoima 12% tuonti Tuulen

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

FI B 1091-1 Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 3D. B 1091 suunnitteluohje

FI B 1091-1 Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 3D. B 1091 suunnitteluohje FI B 1091-1 Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 3D B 1091 suunnitteluohje Pos: 2 /Anleitungen/Motoren/B1091-1 Projektierungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/0.2 Bestimmungsgemäße Verwendung der Drehstrom-Asynchronmotoren

Lisätiedot

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014 Moottoreiden hyötysuhteet HISTORIAA Eurooppalainen hyötysuhdeluokitus (EFF luokat) Voimaan vuodesta 1998 Sopimuksen osapuolet Euroopan komissio CEMEP, European Committee of

Lisätiedot

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori

Lisätiedot

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti

Lisätiedot

Oikosulkumoottorin vääntömomenttikäyrä. s = 0 n = n s

Oikosulkumoottorin vääntömomenttikäyrä. s = 0 n = n s Oikosulkumoottorin vääntömomenttikäyrä M max M n M nk. kippauspiste M = momentti M max = maksimimomentti M n = nimellismomentti s = jättämä n = kierrosnopeus n s = tahtikierrosnopeus n n = nimelliskierrosnopeus

Lisätiedot

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014 Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Sisällys Moottoreiden hyötysuhde Oikosulkumoottori Tahtireluktanssimoottori

Lisätiedot

Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto

Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto ILMASTOINTIKONEEN SFP-LUKU JA SEN LASKENTA 1. Mitä on SFP-luku? SFP ( Specific Fan Power ) = ominaissähköteho eli sähköverkosta otettu

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa

Lisätiedot

RULMECA yhtiöt. Rumpumoottori 250kW massatavaran käsittelyyn ESITTELY FI 10/10

RULMECA yhtiöt. Rumpumoottori 250kW massatavaran käsittelyyn ESITTELY FI 10/10 ESITTELY RULMECA yhtiöt Rumpumoottori 250kW massatavaran käsittelyyn FI 10/10 Sisältö Esittely sivu 3 Rakenne sivu 4 Lisävarusteet sivu 5 Mitat sivu 6 Tehot sivu 7 Käyttökohteita sivu 8 Yhteystiedot sivu

Lisätiedot

1. Hidaskäyntiset moottorit

1. Hidaskäyntiset moottorit 1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan

Lisätiedot

B fi. Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 2D/3D. B 1091 suunnitteluohje

B fi. Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 2D/3D. B 1091 suunnitteluohje B 1091-1 fi Moottorit taajuusmuuttajakäytössä, kategoria 2D/3D B 1091 suunnitteluohje Pos : 2 /Anl eitung en/motor en/b1091-1 Proj ekti erungsleitfaden zur B1091/0. Prolog/Besti mmungsgemäße Ver wendung

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE 1.9.213F 3.3.29 VALLOX SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kaikkiin malleihin saatavana tehdasvalmisteinen kattoläpivienti ja alipainepelti

Lisätiedot

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ Sähkökonetyyppien soveltuvuus pienitehoiseen propulsioon 25.5.2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö Sähkökoneen funktio Sähkökonetyyppejä Lataavan propulsion vaatimuksia

Lisätiedot

115 vuoden kokemuksella

115 vuoden kokemuksella VEM 3-vaiheoikosulkumoottorit 115 vuoden kokemuksella IEC-mitoitus Vahva valurautarunko Kotelointiluokka IP 55 vakiona, erikoisversiot aina kotelointiluokkaan IP 66 asti Jälkivoiteluvarustus (NS) vakiona

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Pienjännitteiset IEC-oikosulkumoottorit 400 V 50 Hz. Moottorit kaikkiin sovelluksiin

Pienjännitteiset IEC-oikosulkumoottorit 400 V 50 Hz. Moottorit kaikkiin sovelluksiin Pienjännitteiset IEC-oikosulkumoottorit 400 V 50 Hz Moottorit kaikkiin sovelluksiin Entistä kilpailukykyisemmäksi ABB on valmistanut moottoreita jo yli 100 vuoden ajan. Tuotteemme ovat luotettavia, tehokkaita

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

GEARex. GEARex Kokoteräksiset kaarihammaskytkimet. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr.

GEARex. GEARex Kokoteräksiset kaarihammaskytkimet. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr. 107 Sisällysluettelo 107 Toiminnan kuvaus 109 Kytkimen valinta 110 Rakenteet FA, FB ja FAB 111 Rakenteet DA, DB ja DAB 112 Rakenteet FH ja DH 113 Poikkeamat 114 Laippojen mitat 115 108 Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

EC-Aksiaalituuletin - HyBlade

EC-Aksiaalituuletin - HyBlade S3G4-LC28-52 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-743 Mulfingen Phone +49 7938 8- Fax +49 7938 8- info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

Jarno Kinnunen, ABB Oy Kotimaan myynti, 2014. ABB:n pienjännitemoottorit

Jarno Kinnunen, ABB Oy Kotimaan myynti, 2014. ABB:n pienjännitemoottorit Jarno Kinnunen, ABB Oy Kotimaan myynti, 2014 ABB:n pienjännitemoottorit Sisällys Teollisuusmoottorit IE2/IE3/IE4 Mitoitus MotSize DriveSize Optimizer Marinemoottorit (Marine Info package) Kestomagneettimoottorit

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)

Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG) Tietolehti: Wilo-TOP-Z 3/7 (3~4 V, PN 1, RG) Ominaiskäyrät 3-vaihevirta H/m 5 v,5 1 1,5 2 2,5 Wilo-TOP-Z 3/7 3~4 V - Rp 1¼ m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) Käyttövesi

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Possible Subtitle Uudet pumppu- ja

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Keskimäärin Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä 60-70

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

MOVES Oikosulkumoottorit

MOVES Oikosulkumoottorit MOVES Oikosulkumoottorit IE2 Moves moottorisarjat Alumiinirunkoiset moottorit (IEC56-160) MS 3-vaiheinen IE1-sarja (56-160) ME 3-vaiheinen IE2-sarja (80-160) MSB 3-vaiheinen jarrumoottori (63-160) MY 1-vaiheinen

Lisätiedot

KARIpintakytkin. käyttöohje. Hälytys. Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta

KARIpintakytkin. käyttöohje. Hälytys. Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta KARIpintakytkin käyttöohje M1C M1H M1L Hälytys Neste nousee tarkkailtavalle tasolle. M1 Kuva M1H KARI-pintakytkimen toiminnasta Kompakti KARI-pintakytkin on luotettava KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi

Lisätiedot

VEM MOTORS FINLAND OY VAIHDEVALIKOIMA. Vakio- ja erikoisratkaisut voimansiirtoon

VEM MOTORS FINLAND OY VAIHDEVALIKOIMA. Vakio- ja erikoisratkaisut voimansiirtoon VEM MOTORS FINLAND OY VAIHDEVALIKOIMA Vakio- ja erikoisratkaisut voimansiirtoon VEM tuntee vaihteet VEM MOTORS FINLANDin valikoimissa on erilaisia vaihtoehtoja teollisuuden voimansiirtoon aina 4 500 000

Lisätiedot

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu. 1 Linja-autoon on suunniteltu vauhtipyörä, johon osa linja-auton liike-energiasta siirtyy jarrutuksen aikana Tätä energiaa käytetään hyväksi kun linja-autoa taas kiihdytetään Linja-auto, jonka nopeus on

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr.

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta www.ktr. 307 Sisällysluettelo 307 Yleiskatsaus 309 Tyypit 16/10, 16/30 ja 16/50 310 Lisävarusteet: servokäyttöjen lamellikytkimet RADEX -NC 310 Tyypit 22/20, 22/50, 22/100 311 Lisävarusteet: servokäyttöjen lamellikytkimet

Lisätiedot

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1 Ari Ravantti Taajuusmuuttajat November 26, 2014 Slide 1 Miksi taajuusmuuttaja? Prosessin säätö Pieni käynnistysvirta Energian säästö Mekaanisten rasitusten väheneminen Lopputuotteen paraneminen November

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Julkaisuajankohta 10/2012 19498942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907 Positio Laske Kuvaus 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on

Lisätiedot

Ville Mikkola SILTANOSTURIN SÄHKÖISTYS

Ville Mikkola SILTANOSTURIN SÄHKÖISTYS Ville Mikkola SILTANOSTURIN SÄHKÖISTYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska May 23th, 2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Altivar 12. Suorituskykyä pienessä paketissa. Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite

Altivar 12. Suorituskykyä pienessä paketissa. Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite Altivar 12 Suorituskykyä pienessä paketissa Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite Tekniikkaa, joka helpottaa työtäsi Pieni Kekseliäs Luotettava Suorituskykyinen

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80 C), hyötysuhdeluokka IE2 (IEC60034-30) ME alumiinimoottorit ME alumiinimoottorit 3000 rpm

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P326H 807 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15)

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15) Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Huom! Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Jälkiasennus on usein laajamittainen työ, johon liittyy useita

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599 Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE Tuote No.: 96516599 Vaaka-asenteinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukko ovat samalla tasolla (in-line). Voidaan asentaa vaakasuuntaiseen

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) H/m 4 Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz Lämmitysvesi

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely PowerFlex 4, 40, 70, 700 Tuotevalikoiman esittely Tuotesarja 22A 22 20A 20 Malli PowerFlex 4 PowerFlex 40 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 70 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 700 vektoriohjaus Nimellistehot

Lisätiedot

Tehtävä 1. TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt Laskuharjoitus 4/2011

Tehtävä 1. TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt Laskuharjoitus 4/2011 TE-1360 Sähkömoottorikäytöt askuharjoitus 4/2011 Tehtävä 1. n = 750 V ; I n = 200 A ; a = 8 mh ; R a = 0,16 Ohm ; I max = 500 A ; i max0 = 60 A ; f s = 100 Hz astart = 30 V ; = 500 750 V ; cos φ = 1 Kyseessä

Lisätiedot

AC-Aksiaalituuletin - HyBlade

AC-Aksiaalituuletin - HyBlade ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle D-767 Mulfingen Phone +9 798 8-0 Fax +9 798 8-0 info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart HRA 590

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *211928_1014* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

KATTOASENNETTAVAT KESKIPAKOISTOIMISET POISTOPUHALTIMET CRF CRF/EW

KATTOASENNETTAVAT KESKIPAKOISTOIMISET POISTOPUHALTIMET CRF CRF/EW CRF ALHAINEN MELUTASO ULKOINEN ROOTTORIN MOOTTORI LINTUJEN ESTOSÄLEIKKÖ TAITTUVA RUNKO HELPOTTAA TARKASTUSTA CRF/EW TEHOKAS PUHALLIN EFFICIENT WORK E.C. HARJATON TEOLLISUUSMOOTTORI SISÄÄN RAKENNETTU NOPEUDEN

Lisätiedot

Varavoima maatiloilla

Varavoima maatiloilla Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot