BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE"

Transkriptio

1 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46, 3:61, 3:8, 4:11, 4:20 ja 4:5 sekä osa kiinteistöistä 2:47, 3:60 ja 4:21 sekä osa vesialueesta RN:o 876:1. Kiinteistöt sijaitsevat Vessölandetin koillisreunalla Skavarbölen kylässä Långfjärdin rannalla. Alue sijaitsee maanteitse vajaat 20 km Porvoosta etelään. Ranta-asemakaavalla muodostuu ranta-asemakaavan korttelit 1-9 ja ranta-asemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous-, venesatama sekä vesialueita. Ranta-asemakaavan käsittely: Moderni saaristokylä projekti kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Luonnos, kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laatimisvaiheen kuuleminen, (MRA 30 ) Ranta-asemakaavaehdotus kaupunkikehityslautakunnassa , Ehdotusvaiheen kuuleminen, (MRA 27 ja 28 ) ja Ranta-asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa Ranta-asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuustossa

2 2 1.2 Ranta-asemakaavan alueen sijainti Alue sijaitsee Porvoon kaupungista noin 20 km etelään. Etäisyys Helsinkiin on n. 70 km. Suunnittelualue rajoittuu idässä ja koillisessa Långfjärdin rantaan. Alueella on säilynyt vanhaa puustoa lähinnä alueen luoteisosassa ja keskivaiheilla. Suurelta osaltaan suunnittelualue muodostuu osittain entisestä soranottoalueesta, joka on maisemoitu. Maisemoiduille soranottoalueille on istutettu uutta puustoa joitakin vuosia sitten. Tällä hetkellä istutettu puusto on n. ½-3 metrin mittaista. Soranoton yhteydessä on toteutettu kaksi kookasta makeavesiallasta, mitoiltaan n. 800 x m ja 400 x 250 m (19,5 ha). 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet 1 alueen sijainti 2 kaava-alue ja laskennallinen rantaviiva 3 ote kaavakartasta, pohjoinen alue 4 havainnekuvat (1-2), pohjoinen alue 5 ote kaavakartasta, eteläinen alue 6 havainnekuvat (1-2), eteläinen alue 7 ote kaavasta, etläkulma 8 havainnekuva (1-2), eteläkulma 9 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 yhteenveto kuulemisesta 11 rakennustapamääräykset 12 ranta-asemakaavan vaikutusten arviointi pohjavesialtaisiin, raportti ranta-asemakaavan merialueen sedimentit, tutkimusraportti TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja suunnittelu Hanke kuuluu osana Porvoon kaupunkisuunnitteluosaston käynnistämään Moderni saaristokyläprojektin. Suomen saariston rakennusperintöön kuuluu olennaisena osana tiiviit arkkitehtonisesti tasapainoiset veden ääreen rakentuneet saaristokylät. Moderni saaristokyläprojekti perustuu ajatukselle, että nykyiselle rantakaavoituskäytännölle kehitettäisiin saariston rakennusperintöön pohjautuva vaihtoehto. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokylkiä. Venevajojen saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto on etsinyt sellaisia maanomistajia, jotka suhtautuvat ajatukseen myönteisesti. Bånholmenin ranta-asemakaava-alueen maanomistajat ovat olleet halukkaat laatimaan alueelle ranta-asemakaavan niin, että se olisi osa Moderni saaristokylähanketta. 2.2 Ranta-asemakaavan sisältö ja mitoitus Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on n. 90,5 ha, josta 19,5 ha on vesialuetta, n. 6,0 ha on korttelialueita ja loput n. 65,0 ha on ranta-asemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous alueita. Rantaviivan pituus on n. 4,7 km ja ns. laskennallisen rantaviivan pituus n. 2,7 km. Laskennallinen rantaviiva on laskettu liitekartta 2:ssa osoitetulla tavalla. Merenrannan lisäksi on pohjoisesta pohjavesilammesta/järvestä laskettu rantaviiva vain toiselta puolelta koska lammen ja meren välinen kangas on vain metrin levyinen ja lampi on metrin levyinen. Eteläisen lammen osalta on laskettu rantaviivaa vain toisen rannan osalta niissä kohdin, jossa meren ja lammen välinen kangas on metrin levyinen. Lammen eteläosassa on itä- ja länsirannan osalta käytetty kerroin 3/4 (lammen leveys on n. 250 m) ja eteläranta on laskettu kertoimella 1. Käytettäessä mitoituspohjana Porvoon maalaiskunnan osayleiskaavaluonnosta (4.6 Lomaasuntoa/ranta km) ovat eri maanomistajien rakennusoikeudet seuraavat: Kiinteistö 3:8 mitoitus 5.8 eli 6 (1 käytetty). Kiinteistöt 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46 ja 2:47 mitoitus 3.7 eli 4. Kiinteistöt 4:11, 4:20, 4:21 ja 4:5 mitoitus 3,35 eli 3 (1 käytetty) (näitten tilojen osalta on lisäksi to-

3 dettava, että samasta kantakiinteistöstä on lohkottu 1970 luvun alussa kiinteistöt 4:16 ja 4:7, joille on toteutettu loma-asunnot. Jos ne otetaan huomioon on tilojen, 4:11, 4:20 j 4:21 mitoitus 3.3 eli 3 (1 käytetty) kiinteistöt 3:61 ja osa kiinteistöstä 3:60 mitoitus on 3.1 eli 3 (1 käytetty). Yhteensä ranta-asemakaavan alueen mitoitus on perinteisen tapaan laskettuna 14 loma-asuntoa (josta kaksi on käytetty.) Moderni saaristokylähankkeen lähtökohtana on ollut, että kun maanomistajat sitoutuvat tiiviiseen toteutustapaan, rakennustapamääräysten noudattamiseen, keskitettyyn vesi- ja jätehuoltojärjestelmän toteutukseen ja muiden ranta-alueiden jättämiseen yleiseen käyttöön (Bånholmenin tapauksessa kylä uimarannat) voi lomarakennusten rakennusoikeuden määrä olla kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Tavanomainen rantarakentaminen olisi tuottanut alueelle uutta lomarakennusoikeutta 12x160 k- m 2 = 1920 (+2 toteutettua tonttia á 160 k-m 2. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa todettiin mitoituksen osalta, että tekojärvien/pohjavesialtaiden mitoitusta tulee laskea. Yhtenä perusteena oli se, ettei altaiden syvyydestä ja veden vaihtuvuudesta ollut riittävää tietoa. Altaat ovat erittäin syvät (lähes 20 m), joka edistää veden vaihtuvuutta ja puhtaana pysymistä. ELY-keskuksen lausunnon pohjalta on Bånholmenin mitoitusta pienennetty n. 20%:lla ja kaikki altaiden länsi- ja eteläpuoleiset rannat jätetty kokonaan rakentamisesta vapaaksi. Tästä syystä kiinteistö 3:36, 3:51 ja 3:52 on myös jätetty ranta-asemakaavasta pois, sillä se ja sen ranta-alueet sijaitsevat kokonaan eteläisen altaan länsi- ja eteläpuolella. Ranta-asemakaavassa on lomarakennusoikeutta 3115 k-m 2 (+2 toteutettua tavanomaista tonttia) Tonteille on myös sallittu rakentaa venevajoja, talousrakennuksia ja 25 m2 sauna osoitetuille rakennusaloille. Lähtökohtana on ollut, että tiivis rakentaminen saariston perinteen mukaisesti edellyttää, että katosten ja pihalla olevan tavaran sijaan käytössä on kauniit varastorakennukset ja venevajat. Autopaikkojen rakentamisvelvoitteena on käytetty loma-asuntojen korttelialueella velvoitetta 2 AP/loma-asunto. LV -alueille on mitoitettu kaksi enintään 20 venepaikan pienvenesatamaa. 2.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä (liite 3) 2.4 Ranta-asemakaavan toteutus Alueen toteutus käynnistynee välittömästi ranta-asemakaavan saatua lainvoiman. 3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen nykytilanteesta Alueen yleiskuvaus Alue on lähes kokonaisuudessaan rakentamaton ja pääosin entistä soranottoaluetta, joka on maisemoitu ja metsitetty muutama vuosi sitten. Alueella on kaksi melko suurta pohjavesiallasta, eteläinen kooltaan n. 400x250 m ja pohjoinen kooltaan n. 800x140 m. Alueen reunoilla on osittain vanhempaa mäntyvaltaista puustoa niillä paikoilla jossa soranottoa ei ole tapahtunut viime vuosikymmeninä Luonnonympäristö Maaperän hallitsevana ominaisuutena on alueen laajat sora-alueet. Alueella ei ole säilynyt soranotosta johtuen kovinkaan paljon luonnonympäristöä, paitsi alueen reunoilla ja niissä kohdin jossa soraa ei ole ollut merkittävästi. Pääosa alueesta on metsitettyä entistä soranottoaluetta Rakennettu ympäristö Alueella on kaksi loma-asuntoa ja joitakin tilapäisluontoisia rakennuksia ja rakennelmia. Alueen ympäristössä on muutamia loma-asuntoja Väestö ja työpaikat Alueella ei ole pysyvää asutusta

4 Maankäyttö Alue on yllä mainittuja loma-asuntoja lukuun ottamatta rakentamaton Liikenne Alueella on vain vähäistä liikennettä Palvelut Alueen keskeiset palvelut ovat Porvoon keskustassa Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä Yhdyskuntatekninen huolto Vessölandetin alueelle on rakennettu vesiputki, jonka kautta saadaan vettä Porvoon vesilaitokselta. Nykyisellään jätevedet käsitellään alueella kiinteistökohtaisesti Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. Koko Porvoon alue on rakentamisen kannalta radon-kriittistä maaperää Maanomistus Suunnittelualueen omistavat yksityiset maanomistajat. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue on maakuntakaavassa merkitty pohjavesialueeksi. Alueiden lähellä on laajat harjukiviaineksen otto-alueet. Ottotoiminnan mahdollinen jatkuminen tulee ottaa huomioon saaristokylän suunnittelussa. Osayleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Ranta-asemakaava Alueella eikä sen lähistöllä ole ranta-asemakaavaa. Rakennusjärjestys Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Rakennusjärjestys tuli voimaan Maarekisteri Alueen kiinteistöt ovat Uudenmaan maanmittaustoimiston ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alue ei ole rakennuskiellossa ranta-asemakaavan laatimista varten. Pohjakartta Lohja Rudus Oy:n toimesta on alueesta tehty pohjakartta. Kaavaehdotus on piirretty hyväksytylle pohjakartalle. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Hanke kuuluu Porvoon kaupunkisuunnitteluosaston kehittämään Moderni saaristokylä -projektiin.

5 5 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 9) Vireilletulo Vireille tulosta ilmoittaminen on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. (liite 9) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely on selvitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. (liite 9) Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan laatiminen on tapahtunut yhteistyössä kaupungin ja maanomistajan kanssa siten, että työ on edennyt käytyjen neuvottelujen edellyttämällä tavalla. Ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa esiin tulleen näkemykset on otettu suunnitelmassa huomioon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa vaaditut viranomaisneuvottelut on järjestetty kaavakäsittelyn aikana (MRL 66, MRL 77, MRA 26, MRA 35 ) 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleissuunnitelma, tavoitteet ja ratkaisun pääperiaatteet Suunnittelun tavoite on kehittää alueelle arkkitehtonisesti tasapainoisia moderneja saaristokyliä, jotka jatkavat saaristoalueelle vakiintunutta rakennusperintöä. Rakentaminen on suhteellisen tiivistä, mutta venevajojen, saunojen ja varastorakennusten avulla luodaan tontteja, joilla on oma rauha. Rakentaminen ulottuu venevajojen ja/tai uimavajojen avulla rantaan asti niin, että rakennetun ja vapaan rannan alueet hahmottuvat selkeästi. Samalla suunnittelualueelle jää huomattava osa ranta-alueesta vapaaksi rakentamisesta Ympäristötavoitteet Alueen suunnittelussa otetaan huomioon kestävää kehitystä edistävät seikat, kuten lomaasuntorakenteen tiiveys, asuntojen suuntaus, mikroilmasto ja istutukset. Asuinympäristön on oltava terveellinen. Erityisesti on pyritty siihen, että kyläalueet rajoittuvat selkeästi niin etteivät pihapiirit laajene niiden ulkopuolelle. Alueella olevien tekojärvien / pohjavesialtaiden vedenlaadun säilyttäminen erinomaisena on myös keskeinen tavoite Uudisrakentamisen tavoitteet Loma-asutus sijoitetaan muutamaan erilliseen kylämäiseen kokonaisuuteen. Muu osa alueesta jää virkistys ja maa- ja metsätalouskäyttöön. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN PERUSTELUT 5.1 Ranta-asemakaavan perustelut ja rakenne Kaavoituksen keskeisinä periaatteina on aikaansaada korkeatasoisia kylämäisiä lomaasuntokokonaisuuksia säilyttäen olevat rakennukset yhdyskuntarakenteen osana. Tähän kokonaisuuteen on myös liitetty kaksi pienvenesatamaa yhteensä n. 40 veneelle. Kaava-asiakirjoihin sisällytetään havainnepiirros sekä rakennustapamääräykset. (liitteet 4-8) Perustelut Alueen maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita ottamaan osaa Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla kehitettyyn moderni saaristokylä -hankkeeseen. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokyliä. Venevajojen saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Maanomistajien tulisi saada kompensaatiota lisärakennusoikeuden ja lisätonttien muodossa tiiviin toteutustavan vastineeksi. Vastaavasti jäisi saaristoon entistä enemmän yhtenäisiä laajoja rakentamattomia alueita. Koko suunnitteluprosessin ajan on kiinnitetty erityistä huomiota jokamiehenoikeuden säilymiseen alueella. Tämän toteutuminen on selostettu jäljempänä kohdassa

6 Rakenne Kaava-alueen ratkaisu perustuu loma-asutuksen osalta siihen, että loma-asutus sijoitetaan muutamana tiiviinä kylämäisenä rakenteena alueella olevien soranoton myötä syntyneiden vesialtaiden ääreen. Alueella on varattu paikka kahdelle pienvenesatamalle. Muu osa altaiden ja meren rannoista jää virkistysalueeksi joilla voi olla vapaamuotoisia uimarantoja. Muu osa alueesta koostuu pääosin maa- ja metsätalousalueesta sekä maa- ja metsätalousalueesta Mitoitus Bånholmenin ranta-asemakaava käsittää yhteensä 32 tonttia ( olemassa olevaa), joista muodostuu yhteensä 9 rakennuskorttelia. Alueen kokonaiskerrosala on 3115 k-m 2 + loma-asuntoja palvelevien talousrakennusten, venevajojen ja saunojen (25 m2) rakennusoikeus Palvelut Alueelle ei sijoitu yleisiä palvelurakennuksia. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Loma-asuntojen korttelialueet (RA, korttelit 1-9) Alueella on kolmessa kylässä yhteensä 30 loma-asuntotonttia kooltaan m 2. Lisäksi alueella on kaksi jo toteutettu loma-asuntotonttia. Tontit on suunniteltu niin, että sisämaan tontteihin liittyy kapea alue, joka ulottuu rantaan saakka Muut alueet Yhteistä kortteleille: Rakennukset ovat loma-asuntoja sekä näihin liittyviä talousrakennuksia. Kortteleitten rakentamistapa ohjaavat kaavan lisäksi rakennustapamääräykset. Autopaikkoja kortteleihin on varattava vähintään 2 ap/loma-asunto. Rakennusten sijoittelu tontilla on osoitettu kaavassa ja rakennustapamääräyksissä. Rakennustapamääräyksissä annetaan lisäohjeita ja -määräyksiä rakennusten arkkitehtuurista. (liite 11) Virkistysalueet (VV-1) Osa alueella olevien pohjavesialtaiden rannoista on osoitettu yhteiskäyttöön tarkoitetuksi kylä uimaranta-alueeksi Venesatama-alueet (LV) LV -alueille on mitoitettu kaksi 20 venepaikan pienvenesatama, lähinnä alueen loma-asukkaiden käyttöön Maa- ja metsätalousalueet (M) Pieni osa ranta-alueista ja pääosa muusta alueesta on esitetty maa- ja metsätalousalueeksi Vesialue (W) Pohjavesialtaat/tekojärvet on merkitty W-alueeksi. Pohjavesialtaan/tekojärvet ovat varsin syviä, lähes 20 metriä Kadut Liikennöinti alueelle tapahtuu yhden päätien kautta. Muutoin alueen kadut toteutetaan kyläraittimaisina Kevyen liikenteen reitit Jokamiehen on mahdollista kulkea alueen maa- ja metsätalousalueilla. Rakentaminen on sijoitettu raittimaisten kyläteiden varteen niin, että alueelle syntyy tiiviitä ja monimuotoisia kylämäisiä tilasarjoja.

7 7 5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Rakennettu ympäristö muotoutuu monimuotoisempana kuin aiemmassa tavanomaisessa rantarakentamisessa tai ranta-asemakaavoissa. Kyläraitit ovat polveilevia ja rakennusten ilme ja sijainti on määritelty normaalia tarkemmin. Kyläalueet hahmottuvat maisemakuvassa selvästi ja rantaaitat sekä venevajat luovat perinteisen saariston kylämaiseman Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueelle Alueelle tulee n kesäasukasta Maisemakuva Pohjavesialtaiden rannoille rakentuu muutamia tiiviisti rakennettuja alueita Moderneja saaristokyliä. Muutoin rannat jäävät rakentamattomiksi. Aluetta ympäröivä rantavyöhyke säilyy lähes muuttumattomana, muutoin kuin että metsitettyjen soranottoalueiden maisemakuva kehittyy puuston kasvaessa. Muilta osin rantamaisema ja sen taustavyöhyke jää saaristokylien ulkopuolella luonnontilaan Palvelut sekä työpaikat ja elinkeinotoiminta Alueelle tulevien uusien lomamökkiasukkaiden arvioidaan lisäävän myös muiden paikallisten palvelujen käyttöä ja siten ainakin parantavan nykyisten työpaikkojen säilymisedellytyksiä Liikenne Loma-asutus tulee lisäämään liikennettä mutta kokonaisvaikutukset jäävät kuitenkin melko vähäisiksi Rakennettu kulttuuriympäristö Kaava-alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä Tekninen huolto Talousveden hankinta alueelle tullaan järjestämään Kurböle-Londbölen Vesiosuuskunnan kautta. Alueen jätevedet hoidetaan keskitetysti Kurböle-Londbölen Vesiosuuskunnan jätehuoltojärjestelmän kautta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon mahdollinen maaperän radonhaittaa. Alueen rakentamisella ei ole vaikutuksia kalastoon tai linnustoon. Moderni saaristokylän kaavatyössä on erityistä huomiota kiinnitetty siihen, ettei veden laatu pohjavesialtaissa huonone. Samoin on pyritty varmistamaan, ettei mahdollisten ruoppaustöiden yhteydessä sedimenttien pitoisuudet nouse liian korkeiksi. Liiteasiakirjassa 10 on tutkittu rakentamisen vaikutusta pohjavesialtaiden veden laatuun. Vaikka vaikutukset lienevätkin melko vähäiset on kaavamääräyksiin hulevesien vaikutusten minimoimiseksi lisätty määräys että katualueiden ja autopaikkojen päällystämisessä tulee käyttää vettä läpäisevä materiaaleja (esim. sora). Samoin on lisätty määräys, että mahdollisia nurmikenttiä ei saa ulottaa 20 metri lähemmäksi rantaa ja rantavyöhykkeen pintamateriaaliksi tulee jättää luontainen hiekkamaa. Ruoppaustöiden vakuutuksia on selvitetty liiteasiakirjassa 13. Eteläinen venesatama ei edellytä ruoppausta. Kaavamääräyksissä edellytetään, että ruoppaustöitä suunniteltaessa tulee noudattaa laaditun sedimenttitutkimuksen (liite 13). ohjeita. 5.4 Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset Ranta-asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat ranta-asemakaavakartassa. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Suunnittelu - asemakaavatyö on aloitettu Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla keväällä v aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Uudenmaan ympäristökeskuksessa v Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Suunnittelualueesta on tehty rakennustapamääräykset, jotka tarkentavat ranta-asemakaavassa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Näihin sisältyvät monet ympäristön kannalta keskeiset määräykset, kuten julkisivujen värit ja materiaalit sekä rakennusten koko ja suhteet, detaljit, aitaukset yms.

8 8 6.3 Toteuttaminen ja aloitus Alueen toteutus käynnistyy vaiheittain ranta-asemakaavan saatua lainvoiman. 7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Kaavan laatija, viranomaisvalmistelu Porvoon kaupunki , J.P. Pfeifer kaavoitusarkkitehti kaupunkisuunnitteluosasto

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 PORVOON KAUPUNKI Liite 9 Kaupunkisuunnittelu Rihkamatori B III-kerros FIN Porvoo 1 R61 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46, 3:61, 3:8, 4:11, 4:20 ja 4:5 sekä osa kiinteistöistä 2:47, 3:60 ja 4:21 sekä osa vesialueesta RN:o 876:1. Kiinteistöt sijaitsevat Vessölandetin koillisreunalla Skavarbölen kylässä Långfjärdin rannalla. Alue sijaitsee maanteitse vajaat 20 km Porvoosta etelään. Ranta-asemakaavalla muodostuu ranta-asemakaavan korttelit 1-9 ja rantaasemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalous-, venesatama sekä vesialueita. Alueen kuvaus Suunnittelualue rajoittuu idässä ja koillisessa Långfjärdin rantaan. Alueella on säilynyt vanhaa puustoa. Suurelta osaltaan suunnittelualue muodostuu osittain entisestä soranottoalueesta, joka on maisemoitu. Soranoton yhteydessä on toteutettu kaksi kookasta makeavesiallasta, mitoiltaan n. 800 x m ja 400 x 250 m. Hankkeen taustaa Suomen saariston rakennusperintöön kuuluu olennaisena osana tiiviit arkkitehtonisesti tasapainoiset veden ääreen rakentuneet tiiviit saaristokylät. Kun tarkastellaan vallitsevaa ranta- ja saaristoalueiden kaavoituskäytäntöä tuntuu siltä, että tämä rakennusperintömme osa on lähes kokonaan unohdettu. Kaavoitus rantaalueilla on usein lähes mekaanista rakennusoikeuden jakamista periaatteella x rakennusoikeutta per rantakilometri ja x metriä vapaata rantakilometriä. Moderni saaristokylä -projekti perustuu ajatukselle, että nykyiselle rantakaavoituskäytännölle kehitettäisiin saariston rakennusperintöön pohjautuva vaihtoehto. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokyliä. Venevajojen, saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Maanomistajien tulisi saada kompensaatiota lisärakennusoikeuden ja lisätonttien muodossa tiiviin toteutustavan vastineeksi. Vastaavasti jäisi saaristoon entistä enemmän yhtenäisiä laajoja rakentamattomia alueita. Saaristokyläprojektia on tarkoitus kokeilla Porvoossa Vessöössä entisten hiekkakuoppien alueilla. Alueelta löytyy osakokonaisuuksia, jonka maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Toinen kokeilu kohde sijaitsee Onas- Pirttisaaren osayleiskaava-alueella, ja kolmas on Emäsalon pohjoisosassa.

21 VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 2 MAAKUNTAKAAVA OSAYLEISKAAVA Suunnittelualueeseen ei kohdistu valtakunnallisia tavoitteita. Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Alue on maakuntakaavassa merkitty pohjavesialueeksi. Alueiden lähellä on laajat harjukiviaineksen ottoalueet. Ottotoiminnan mahdollinen jatkuminen tulee ottaa huomioon saaristokylän suunnittelussa. Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Suunnittelun tavoite Suunnittelun tavoite on kehittää alueelle arkkitehtonisesti tasapainoisia moderneja saaristokyliä, jotka jatkavat saaristoalueelle vakiintunutta rakennusperintöä. Rakentaminen on suhteellisen tiivistä, mutta venevajojen, saunojen ja varastorakennusten avulla luodaan tontteja, joilla on oma rauha. Rakentaminen ulottuu venevajojen ja/tai uimavajojen avulla rantaa asti niin, että rakennetun ja vapaan rannan alueet hahmottuvat selkeästi. Samalla suunnittelualueelle jää huomattava osa ranta-alueesta vapaaksi rakentamisesta. Lähtötiedot Aluetta ei ole aiemmin kaavoitettu. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Ympäristövaikutukset arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. Alueen kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen. Osalliset Maanomistaja Naapurimaanomistajat, liite Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: ELY- keskus Uudenmaan liitto Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Maapolitiikka Liikelaitos Porvoo vesi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveyskeskus, terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaupunkikehityslautakunta Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62 ), (MRA 30 ) Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnittelussa, Rihkamatori B, 3. krs.sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille annetaan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus

22 kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Uusimaa, Vartti (-Itä-Uusimaa), Borgåbladet ja Porvoon kaupungin kotisivuilla 3 Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaisilta. Neuvottelut: Lakisääteiset viranomaisneuvottelut ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristkeskus) Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 27 ) Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnittelussa, Rihkamatori B, 3. krs. sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa lehdissä: Uusimaa, Vartti (Itä-Uusimaa) ja Borgåbladetissa ja Porvoon kaupungin kotisivuilla Viralliset lausunnot: (MRA 28 ) ELY-keskus Uudenmaan liitto Terveyskeskuksen terveydensuojelujaosto Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitos Porvoon veden johtokunta Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta: (MRL 65 2) Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä: (MRL 67 ) Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Porvoon kaupungin internetpalvelussa osoitteessa sekä kirjallinen ilmoitus niille, jotka ovat hakeneet kaavan laatimista ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, sekä ELYkeskukselle. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen:(mra 93 ) Ilmoitus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa Kaavoitushankkeen aikataulu Moderni saaristokylä -projektia on kehitetty Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla vuodesta 2005 lähtien. Asemakaavan laatimistyö on käynnistynyt vuoden 2007 lokakuussa. Viranomaisneuvottelut: Ensimmäinen on pidetty Porvoon kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt rantaasemakaavaluonnoksessa esitetyt suunnittelun pääperiaatteet Ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville ja lausunnoille suunnitteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 ) (MRA 30 ). Valmistelusta vastaa Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto, , kaavoitusarkkitehti J.P. Pfeifer, arkkitehti, tekn.lis., SAFA puh , sähköposti Ohjauksesta vastaa Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto

23 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 10 MODERNI SAARISTOKYLÄ RANTA-ASEMAKAAVA R61 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE KORTTELIT 1 9 SEKÄ KATUALUEET 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla. Ranta- asemakaavaluonnoksesta on jätettiin kolme huomautusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros) on pyydetty mennessä taulukossa luetelluilta tahoilta. Saatujen lihavoidulla merkittyjen lausuntojen lyhennelmät ja vastineet niihin on esitetty taulukossa. R61 VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Pelastuslaitos esittää, että rakennusalat muutetaan sellaisiksi, että rakennusten keskinäinen etäisyys tulee olemaan vähintään kahdeksan metriä. Lisäksi he esittävät kaavamääräyksiin lisättäväksi: Rakennus on yleensä sijoitettava tontille vähintään neljä metrin päähän naapurin tontin rajasta. Rakennettaessa lähemmäksi kuin neljä metriä tarvitaan naapurin suostumus sekä otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräykset. Rajoituksella varmistetaan palon leviämisen estäminen viereisen tontin rakennuksiin sekä mahdollistetaan kohteiden operatiivinen saavutettavuus. Terveydensuojelu , Nro Moderni saaristokylä hankkeen tavoitteet ovat kannatettavia. Tiiviin rakenteen kannalta kaavaselostuksessa esitetty keskitetty talousvesija jätevesiviemäröinti on edellytys alueen rakentamiselle. Rakennusvalvonta Yhteisiä kokouksia Ymäristönsuojelu, Jukka Palmgren, Alueen luonnon ja rakentamisen kokonaisvaltainen suunnittelu vaikeutuvat, jos keskeiselle kannakselle toteutuu tehokas rantakaava. maanomistajien tasapuolinen kohtelu lukitsee kaava-alueen tulevaa kehittämistä. Alue on pohjavesialuetta vaikka sitä ei enää luokitella vedenoton kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pääosa tonteista on pohjavesialtaiden rannoilla. Ratkaisu on asutuksen vesistökuormituksen kannalta vaikea hallita. Riippumatta jätevesien käsittelyratkaisusta liittyy asetelmaan aina myös muita kuormitustekijöitä, polttoesteiden varastointia ja vahinkotilanteiden aiheuttamaa riskiä. Jätevesien käsittely biologis-kemiallisella puhdistamolla edellyttää ympärivuotista kuormitusta toimiakseen riittävällä teholla. Alueen luontoarvot, kuten paahderinnekasvillisuus, niihin liittyvät perhoset ja linnusto tunnetaan puutteellisesti. Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen Alueen vanha ranta-asemakaavoituksen pohjakartta on hyväksytty vuonna Maanomistaja on vuonna 2006 teettänyt alueella täydennysmittauksia, joista ei ole vielä toimitettu työkertomusta kaupunkimittaukselle. Myös vuoden 2006 jälkeen maastossa mahdollisesti kaupunkisuunnitteluosaston vastine Rakennusalojen rajoja on tarkistettu. Saaristokylän ratkaisumalli edellyttää kuitenkin, että kyläkuva ja rakennusten muodostama tila kokonaisuus on osittain melko tiivistä. Näin ollen osa rakennusaloista sijoittuu lähemmäksi kuin 8:h metrin päähän viereisestä rakennusalasta. Palon leviämisen estämiseksi kaavaan on otettu seuraava määräys: Mikäli rakennuksen etäisyys naapuritontin rakennusalaan on vähemmän kuin kahdeksan metriä tulee rakennuksen seinäja kattorakenteet siltä osin toteuttaa palo-osastoivana rakenteena Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. - Rakennusvalvonnan näkökantoja on käsitelty erillisissä kokouksissa. Näiden pohjalta kaavaan liittyviä rakennustapamääräyksiä on täsmennelty ja laajennettu, jotta voidaan varmistaa että syntyvä kyläkuva toteutuu tavoitteiden mukaisena. Moderni saaristokyläperiaatteen lähtökohtana on nimenomaan laajan alueen kokonaisvaltainen suunnittelu. Rantaasemakaavan myötä molempien pohjavesialtaiden (lukuun ottamatta eteläisen altaan lounaiskulmaa) ja niihin liittyvien merenranta-alueiden rakentaminen on määritelty kokonaisvaltaisesti ja varmistettu että maisemakuva ja sen vastapainona pienipiirteinen kyläkuva kehittyvät tasapuolisesti ja harmonisesti. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, koska alueen maisemointi on tehty n. 10 vuotta sitten. Näin ollen ei kasvillisuus ole rakennettavilla alueilla ehtinyt kehittyä. Metsäistutukset ovat kuitenkin lähteneet kasvamaan varsin hyvin. Alueen jätevedet tullaan johtamaan Seitlahden runkoviemärin kautta jätevesiverkostoon. Ranta-asemakaavan rakentamisen vaikutuksista pohjavesialtaisiin on tehty asemakaavaselostuksen liitteenä oleva selvitys. Selvityksen perusteella asemakaavamääräyksiin on tehty tarkennuksia jotta rakentamisen vaikutukset veden laatuun jäisivät minimaaliseksi. Ranta-asemakaavan pohjakartan täsmennys- ja tarvittava lisä kartoitustyö on meneillään.

24 tapahtuneet muutokset tulee kartoittaa, jotta kartta voidaan hyväksyä ranta-asemakaavan pohjakartaksi Maanomistajan tulee toimittaa kaupunkimittauksen tarkastettavaksi kaavoitusmittausohjeen mukainen täydennyskartoituksen työkertomus. Itä Uudenmaan liitto, Ajatus perinteisen saaristokylä mallin mukaisesti rakennettuja tiiviitä moderneja saaristokyliä on kannattava. Toteutuessaan alueet muodostaisivat houkuttelevia vaihtoehtoja nykyisen kaltaiselle hajautuvalle rakentamistavalle. Porvoon Skavarböleen sijoittuva kohdealue tutkii myös entisen maa-ainesten ottoalueen hyödyntämistä vapaa-ajan asumiseen. Kyseisellä alueella tulee erityisesti kiinnittää huomiota tulvavaaraan vapaa-ajan rakennusten korkotason määrittelemisessä. MAANOMISTAJAT Oy Merenge Ab, Fredrik Karlsson, Rno 2:38, 2:42 ja 2:44 Fredrik Karlsson, Rno 2:45, 2:47 Rudus Oy, Rno 2:46 Kaj Hollmén, Rno 3:8 Michael Karlsson, Rno 4:5, 4:11, 4:20 ja 4:21 NAAPURIT JA MUUT OSALLISET Ros-Mari Aarttila, Rno 1:25 Robert Juslin, Rno 1:28 Pasi Ponsi, Rno 1:34 Patrik Grönqvist, Rno 1:43 ja 5:47 Dan Tallberg, Rno 2:51, Tor-Henrik Karlsson, Rno 2:57 Maj Karlsson, Rno 2:63 Kenneth Bäckström Rno 5:72 Kaj Hollmén Rno 4:22 Carl-Henrik Andersson, Rno 2:60 ja 2:61 Nils, Henrik ja Anders Karlsson, Rno 3:51, 3:52 ja 3:36, Kaupunkisuunnitteluosaston kirjelmän ( ) mukaisesti allekirjoitimme suunnittelusopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Minä ja vaimoni kuolinpesän osakkaat, poikani Anders ja Henrik Karlsson, edellytämme, että myös nämä tilat sisältyvät ajankohtaiseen Moderni saaristokylä -hankkeeseen. Olemme tehneet sitovan sopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Omistamme maa- ja vesialueita, jotka ovat luonnollinen osa kaavoitushanketta. Omistamamme maa- ja vesialueet on jätetty kaavaluonnoksen ulkopuolelle, mikä on ristiriidassa sekä perustuslain että voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain suunnitteluperiaatteiden ja määräysten kanssa. Kiistämätön periaate on se, että maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti. Näin ei kaavaluonnoksessa ole menetelty. Siksi vaadimme, että alueemme otetaan mukaan työn alla olevaan rantaasemakaavaan ja että meille myönnetään samat oikeudet kuin muillekin maaomistajille mitä tontteihin ja rakennusoikeuksiin tulee. Muutoin ranta-asemakaava ei täytä lain määräyksiä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Keskuksen lausuntoa ei voi eikä pidä tulkita muutoin kuin kaupunkisuunnitteluosastolle annettuna suosituksena ja kehotuksena selvittää ja huomioida esitetyt näkökohdat jatkosuunnittelussa. Lausunto ei anna kaupungille syytä jättää aluettamme suunnittelun ulkopuolelle. Henrik Karlsson, Rno 4:18, Majlen Söderström, Rno 4:7 Michael Karlsson, Rno 3:9 ja 4:15 Birgitta Berg-Andersson, Birgitta Berg-Andersson, Kaavan mukaan kummallakin LV-alueella on 20 venepaikkaa, jotka ensisijaisesti on tarkoitettu loma-asukkaille. Allekirjoittanut tulkitsee tämän tarkoittavan uusien, rakennettavien saaristolaiskylien lomaasukkaita. Muutama vuosi sitten rakennettiin venelaituri suunnitellun VL-alueen eteläosaan kohtaan, jossa aiemmin oli soranoton lastauslaituri. Nyt laiturissa on paikat 6-8 veneelle, eikä siinä ole vapaita paikkoja. Allekirjoittaneen moottorivene on kiinnitetty omaan poijuun venelaiturin eteläpuolella, lähellä RA-aluetta. Alueella on myös muutama maalle vedetty pieni vene. Uudenmaan ympäristökeskus totesi lausunnossaan mm seuraavaa: ELY-keskus esittää, ottaen huomioon pohjavesialtaiden vedenlaadun pilaantumisherkkyyden ja niille muodostuvan vesistökuormituksen, että korttelit RA 10, 15 ja 16 tulisi poistaa vähemmän mielenkiintoisina rakentamisen kokonaisratkaisua ajatellen. ELY-keskus katsoo, että korttelit eivät luo saaristokylämäistä rakennetta. Ainakin toinen altaista tulisi jättää läntisten kortteleiden osalta kokonaan rakentamatta. Tilojen 3:51, 3:52 ja 3:36 rakentaminen oli lausunnolla ollessa kaavaluonnoksessa sijoitettu kortteliin 16. Tilojen 3:51, 3:52 ja 3:36 omistanut maa-alueet sijaitsevat eteläisen pohjavesialtaan altaan lounaiskulmassa ja sen lounaispuolella. Kaupunkisuunnittelu joutui ELY-keskuksen lausunnon pohjalta tekemään ratkaisun, jossa ko. tilat rajattiin tässä vaiheessa kaavasta pois. Tavoitteena on jatkaa keskustelua ELYkeskuksen kanssa siitä millä ehdoilla alkuperäisen suunnitelmien mukainen (vastaavalla tavalla kevennettynä kuin muut kylät) rakentaminen voitaisiin sijoittaa alueelle. Lähtökohtana on kuitenkin, että muun kaava-alueen kehittäminen ei tarvitsisi odottaa tämän kysymyksen ratkeamista. Kaavaluonnoksessa ei LU alueita ole varattu vain uusien kesäasukkaitten käyttöön, vaan niille voidaan sijoittaa muidenkin veneitä. Saaristokylän asukkaista osa säilyttänee veneitään venevajoissa. Suunnitelma ei edellytä nykyisten venepoijujen poistamista. Suunnitelma ei myöskään estä uimasta M-alueille eli mm. huomauttajan esittämässä paikassa. Viime vuosina Skavarbölen kylään on rakennettu ympärivuotisia talo-

25 ja, ja tämä suuntaus tulee todennäköisesti jatkumaan. Lisäksi enemmistö Skavarbölen taloista on saanut uuden omistajan. Kun asutuksen ikärakenne nuortuu, kasvaa venepaikkojen tarve. Siksi allekirjoittanut toivoo, että LV-alueen venepaikkojen mitoituksessa huomioitaisiin nykyisen Skavarbölen kylän asukkaiden venepaikkojen tarve. Kun huomioidaan Bånholmeniin rakennettavien uusien mökkien lukumäärä sekä Skavarbölen asukkaiden tarvitsemat venepaikat, on allekirjoittaneella se käsitys, ettei 40 venepaikkaa riitä kaikille. Allekirjoittanut toivoo edelleen, että nykyisen Skavarbölen asukkailla myös jatkossa olisi mahdollisuus uida Bånholmenin eteläosan vanhalla uimarannalla, joka sijaitsee eteläisen LV-alueen eteläpuolella, RAalueen vieressä, Laduholmenia vastapäätä. Skavarbölen yksityinen tiekunta, Dan Tallberg, pj, Sakari Vehkala, siht. Tien käyttö Tieosuuskunta edellyttää, että Bånholmenin rakentamisen aikana Skavarbölentielle noudatetaan kelirikkoaikana keväällä ja syksyllä painorajoitusta, minkä tieosuuskunta asettaa voimaan. Panorajoitus koskee kaikkea raskasta liikennettä, koska Skavarbölentietä ei ole nykyisellään suunniteltu raskaaseen liikenteeseen. Tiekunta on huolissaan siitä miten tien vauriot ja kunnossapito rakentamisesta johdosta tullaan tiekunnalle korvaamaan. Suunnitelma ei johtane kelirikkoajan raskaan liikenteen oleelliseen lisääntymiseen, sillä voidaan olettaa että rakentaminen tapahtuu pääosin kelirikkoajan ulkopuolella. Tiekunta tulee saamaan rakentamisen myös merkittävät määrän uusia osakkaita, ja näin mahdollisille lisäkustannuksille löytyy rahoittajat. Rakentamisvaiheen tievauriot Tiekunta seuraa ja valvoo Bånholmen kaava-alueen rakenta-misen aikana lisääntyneen ajoliikenteen ja rakentamisen aikai-sen lisääntyneen liikenteen aiheuttamat tien kunnossapidon kustannukset. Skavarbölentielle toteutetussa asfaltoinnissa syksyllä 2008 ei ole mitoitettu sitä lisäkäyttöä minkä rantakaa-van mukana tuoma ajoliikenne aiheuttaa. Vesi- ja viemäröinti Skavarbölen kylässä ja tien varrella olevat vakituiset asuin-kiinteistöt ovat halukkaita selvittämään liittymisen Bånholmen kaava-alueelle suunniteltuun jätevesiviemäröintiin. Skavarbölentien varrella on vesiliittymä jo 1,5 km matkalla tien varrella saatavissa. Tiekunta tarjoaa mahdollisuutta vesiliitty-män jatkamiselle Bånholmenin kaava-alueelle mikäli samalla jäteviemäröinti saadaan tiekunnan asukkaiden käyttöön. Uimarannat Parin viimevuoden aikana on Bånholmen alueella olevien makeavesi hiekkakuoppien virkistyskäyttö lisääntynyt merkittävästi. Erityisesti altaiden uimakäyttö on jo niin yleistä että tiekunta esittää Porvoon kaupungin hoitavan alueelle keskitetyn jätepisteen sekä wc:t uimarantojen käyttäjille. Tulevan kaavan astuttua voimaan keskittyy uimakäyttö pariin keskeiseen rantalohkoon ja sitä muka myös kasvaa roskien ja jätteiden määrä. Myös pysäköinti tien varteen ei ole pitkällä aikavälillä kestävää kehitystä, vaan edellyttää kunnollisen pysäköintipaikan rakentamiseen. Ranta-asemakaavan toteuttaminen edistää Skavarbölen kylän asukkaitten mahdollisuuksien liittyä jätevesiviemäröintiin. Kylä uimaranta-alueita on vähennetty ja niille on osoitettu talousrakennuksen rakennusalat. Uimaranta-alueet ovat kylärantoja joten niiden käyttö ei oleellisesti poikkeaa tämän hetken käytöstä. 2. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) I Ranta-asemakaavaehdotus ja ranta-asemakaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnittelulla. Kaavasta ei ole jätetty muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti sekä kaupungin internetsivuilla. Lausunnot on pyydetty mennessä ja saatu seuraavilta tahoilta: 3. Virallinen kuuleminen (MRA 27 ) II Ranta-asemakaavaehdotus ja ranta-asemakaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti kaupunkisuunnittelulla. Kaavasta ei ole jätetty muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sanomalehdissä Uusimaa, Borgåbladet ja Vartti sekä kaupungin internetsivuilla. Lausunnot on pyydetty mennessä ja saatu seuraavilta tahoilta: Uudenmaan Ely-keskus, UUDELY/685/07.01/2010, Mitoituksessa on tultu alaspäin, vaikkakin mitoitus on edelleen korkea verrattuna perinteisiin ranta-asemakaavoihin ja rakennustapamäärä- Kaavan jätevesiä koskevia määräyksiä on tarkennettu Ely-

26 ysten mukaan kasvillisuusalueille tullaan laatimaan perustamis- ja hoito-ohjeita kasvivalinnoille, jottei kasvillisuudesta ja sen hoidosta aiheudu ravinteiden lisäystä pohjavesialtaisiin. Kaavamääräyksiä voisi edelleen täydentää esim. seuraavasti: Mikäli kiinteistöä ei liitetä alueelliseen, yhteiseen jätevesiviemäriverkkoon, on vesikäymälän asentaminen kielletty. Myös kaavan erityismääräyksiä tulee tarkentaa niin, että määräyksellä tarkoitetaan alueellista, yhteistä jätevesiviemäriä. Termin jäteveden puhdistamo voi muutoin tulkita myös kiinteistökohtaiseksi järjestelmäksi. Keskuksen esittämällä tavalla. Kaavaselostusta on täydennetty toteamalla että alueen jätevedet kytketään Vessöfjärdetin alittavaan putkeen (kts. myös Porvoon veden lausunto) Vesialueet on liitetty mukaan kaavaan. Kaavaselostusta on täydennetty Ely-Keskuksen esittämällä tavalla. Kaavaselostusta tulee täydentää sellaisilla tiedoilla, että voidaan varmistua Kurböle-Londbölen vesiosuuskunnan kapasiteetin riittävyydestä. Kaava-alueen rajauksen osalta ELY-keskus toteaa, että vesialueet olisi hyvä liittää kaavaan mukaan. Venevajat tulevat kaava-alueen rajaan kiinni. Kaava-aineiston havainnekuvista ja vastaavista merkinnöistä pohjavesilampien puolella voi kuitenkin nähdä, että tavoite on rakentaa veden päälle, mikä osaltaan tulee myös vesialueen ottamista mukaan kaava-alueeseen. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointi on kovin suppea. Pintavesivaikutuksia ei ole mainittu selostuksessa. Pintavesivaikutuksista olisi pitänyt ottaa esille ainakin venesatamaalueet ja arvioida miten paljon perustamisruoppauksia tällä hetkellä hyvin matalat alueet vaativat ja myös miten paljon ne vaativat jatkuvaa kunnossapitoruoppausta sekä pyrkiä etsimään niille tämä huomioon ottaen paras mahdollinen sijainti. Myös mikäli merenrannan venevajoista on tarkoitus päästä vesille, niihin joudutaan ruoppaamaan mahdollisesti jatkuvasti kunnossapidettävät omat kulkuväylät. Venesatama-alueiden sedimenttejä on tutkittu ja pitoisuudet ovat jonkin verran kohonneita. On kuitenkin varauduttava siihen, että ruoppauksia suunniteltaessa, otettavissa ohuemmissa näytteissä pitoisuudet voivat olla huomattavasti korkeampia. Alueella rakennettaessa on varauduttava myös happamien sulfaattimaiden esiintymiseen, koska lähialueella on tapahtunut aikaisemmin ilm eisesti happamien kuivatusvesien aiheuttamia kalakuolemia. Uudenmaan Ely-keskus, UUDELY/685/07.01/2010 ELY-keskus on antanut lausunnon Kaava-alueeseen on liitetty tämän jälkeen eteläisen pohjavesialtaan lounaiskulma ja siinä sijaitseva pieni kyläalue. Kaavamääräyksiä on myös tarkennetty. ELY-keskuksella ei ole uutta lausuttavaa ranta-asemakaavasta. Terveydensuojelujaosto , Terveydensuojelujaosto katsoo, että tiiviisti rakennettavan alueen terveyshaittojen ehkäisyn ja pohjavesialtaisiin kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisyn kannalta kaavaselostukseen esitetyn talousvesi- ja jätevesiviemäröinnin tulee olla edellytys alueen rakentamiselle. Kaavaehdotuksen erityismääräykset ovat ristiriitaisia selostuksen kanssa ja ne antavat mahdollisuuden rakentamiseen myös ilman liittymistä runkoviemäriin ja vesiosuuskunnan vesijohtoon. Terveydensuojelujaostolla Ei ole aikaisempaan lausuntoon lisättävää. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, /61/613/2011 Ei huomautettavaa ranta-asemakaavaan. Rakennustapamääräykset Rakennustapamääräyksissä on ainoastaan venevajojen ja varastojen osalta huomioitu palomääräykset. Pelastuslaitos esittää lisättäväksi myös muiden rakennusten rakennustapamääräyksiin palomääräysten huomioon ottamisen varsinkin, kun kaava edellyttää rakennusalueen rajaan kiinni rakentamisen ja rakennusalueet sijaitsevat useasti tontin rajalla tai hyvin lähellä sitä. Porvoon veden johtokunta, ranta-asemakaava-alueen kaikki kiinteistöt voidaan liittää joko vesiosuuskuntana, yhtiönä tai erillisinä kiinteistöinä yhteisillä tonttijohdoilla Harmanninsaari Voolahti runkoviemäriin ja vesijohtoon. - Porvoon vesi ei rakenna alueelle jakelujohtoja vaan ainoastaan yllä mainitut runkojohdot. Kaavaehdotuksen erityismääräyksiä on tarkennettu. Rakennustapamääräyksiä on tarkennettu Pelastuslaitoksen toivomalla tavalla. Runkojohdon sijainti on merkitty kaavaan Porvoon veden toivomalla tavalla.

27 - kaavaan tulee merkitä Hermanninsaari Voolahti runkoviemärin sijainti rasitteella. - Porvoon veden johtokunta , Johtokunta totesi, ettei rantakaavan tehdyt muutokset anna aihetta muuttaa johtokunnan antama lausuntoa. Uudenmaan liitto, Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa ranta-asemakaavasta. -

28

29

30

31

32 BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI POHJAVESIALTAISIIN Päivämäärä Laatijat Hyväksyjät Pekka Onnila ja Salla Sirviö Jarmo Koljonen ja Veli-Matti Hilla Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

33 RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI POHJAVESIALTAISIIN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET 1 3. TEHDYT TUTKIMUKSET 3 4. POHJAVEDEN PINNANKORKEUS JA LAATU Pohjaveden ja meriveden pinnankorkeus Pohjaveden laatu Johtopäätökset 4 5. POHJAVESIALTAIDEN VEDEN VAIHTUVUUDEN ARVIOINTI Pohjavesialtaiden vesitase 4 6. KUORMITUSTARKASTELU Pohjavesialtaisiin kulkeutuva ravinnekuorma Sandudden Skogsgård Kuormitusvaikutus 7 7. YHTEENVETO 8 LIITTEET 1 Laboratorion tutkimustodistus 2 Pohjaveden pinnankorkeus ja sähkönjohtavuus, v PIIRUSTUKSET 1 Yleiskartta 1: Hydrogeologinen kartta 1:20 000/1: Tutkimuskartta, Sandudden 1: Tutkimuskartta, Skogsgård 1:5 000

34 1 1. JOHDANTO Porvoon kaupungissa on valmisteilla ranta-asemakaava Porvoon keskustaajaman eteläpuolella Skavarbölen kylässä Långfjärdenin rannalla (piirustus nro 1). Hanke on osa Porvoon kaupungin käynnistämää Moderni saaristokylä projektia, jonka perusajatuksena on rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja saaristokyliä. Kaava-alue muodostuu suurelta osin entisestä maa-ainesottoalueesta, joka on maisemoitu. Alueelle sijoittuu kaksi pohjavesiallasta, jotka ovat syntyneet pohjaveden pinnanalaisen maa-ainesoton seurauksena. Kaavatyön aikana on noussut esiin tarve pohjavesialtaiden syvyyden ja veden vaihtuvuuden selvittämiseksi, jotta alueen rakentamisesta altaisiin mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta voitaisiin tarkemmin arvioida. Kaava-alueella sijaitsevien pohjavesialtaiden veden vaihtuvuuden arvioimiseksi ja rakentamisesta altaisiin aiheutuvan kuormituksen arvioimiseksi tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimesta selvitys, jonka tulokset on esitetty tässä raportissa. Vaikutusten arviointi laadittiin aluetta koskeviin maaainesoton pohjavesitarkkailutuloksiin (Rudus Oy) perustuen. Altaiden tilavuuden määritystä varten altaiden syvyys mitattiin. Lisäksi altaista otettiin vesinäytteet. Arvioinnissa käytettiin lisäksi karttatulkintaa (peruskartta- ja maaperäkartta-aineistot). 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alue sijoittuu luode-kaakko-suuntaiselle pitkittäisharjulle, jonka itäreuna rajoittuu Långfjärdenin merenlahteen (piirustus nro 2). Harju on osa laajempaa harjujaksoa, joka kulkee Porvoon keskustaajaman kautta kohti Pellingin saarta. Harjun maa-aines on hiekka- ja soravaltaista. Harjun länsireuna rajoittuu Skavarbölen peltoalueisiin, joiden maaperä on savea sekä peltoalueen eteläpuoleisiin kallioselänteisiin (Kyrkstenarna, Mellanmossen). Kaava-alueella on ollut maa-ainesottotoimintaa useamman vuosikymmenen ajan (kuva 1). Maaainesottotoiminnan päätyttyä alue on maisemoitu (kuva 2). Pohjaveden pinnanalaisen maaainesoton seurauksena harjualueelle on muodostunut kaksi pohjavesilammikkoa (Sandudden ja Skågsgård). Aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Alueella on joitakin loma-asuntojen yksityiskaivoja. Harjun pohjoisosassa, Harpuddenin kohdalla kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen vedenjakajan. Vedenjakajan pohjoispuolella pohjaveden virtaus suuntautuu pohjoiseen kohti Harpuddenin niemen kärkeä, jossa pohjavesi purkautuu mereen. Harpuddenin vedenjakajan eteläpuolella, pohjavesilammikoiden alueella pohjaveden virtaus suuntautuu harjun suuntaisesti kaakkoon. Eteläisemmän, Skogsgårdin pohjavesilammikon eteläpuolella kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen pohjaveden virtausta rajoittavan kalliokynnyksen. Harjualueella muodostuva pohjavesi purkautuu luontaisesti Långfjärdenin merenlahteen. Merenpinnan noustessa pohjavedenpinnan yläpuolelle voi merenlahdesta tapahtua meriveden imeytymistä harjumuodostumaan. Merenpinnan korkeuden vaihtelu vaikuttaa siten merkittävästi alueen pohjavesiolosuhteisiin.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE _ PORVOO Ölstens pohjoinen 31. KAUPUNGINOSA Korttelin 3206 tontti 3 ja korttelit 3218-3221 sekä katu- virkistys- ja erityisalueet Asemakaavan muutos koskee leikki

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot