Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa"

Transkriptio

1 Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

2 Yrityskauppoja tehdään taas Usko tulevaisuuteen on palannut, ainakin yrityskaupparintamalle on selvästi tullut eloa tämän vuoden aikana. Pk-yritysten kauppoja on tehty hyvää tahtia. Merkille pantavaa on, että meidän asiakaskunnassamme on tehty paljon kauppoja, joissa ostaja on ulkomailta, hyvin usein Ruotsista. Yrityskauppa on aina iso asia niin myyjälle, ostajalle kuin yrityksen työntekijöillekin. Monesti yritys saadaan uuteen lentoon, kun verekset voimat pääsevät toimeen. Sama on huomattavissa sukupolvenvaihdoksissa, nuori polvi aivan pursuaa tarmoa ja ideoita. Muutos on iloinen asia! Yrittäjiä koskevat verouudistukset näyttävät siirtyneen tuonnemmaksi. Kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen poliitikot tekevät ilmeisesti asioita koskevat päätökset. Työryhmä on tehnyt valmistelevaa työtä ja yrittäjien kannalta tulos on valitettavasti se, että verotus kiristyy. Yritys voi jakaa osinkoa vasta, kun se on maksanut tuloksestaan 26 prosenttia veroa se on enemmän kuin moni palkansaaja maksaa veroja tulostaan. Ei ole ilmaisia lounaita, eikä yrittäjä saa verovapaata osinkoa tämä tahtoo unohtua verokeskustelussa. Nyt kannattaakin edelleen jakaa osinkoja. Myös tilikauden aikana voi tehdä tilinpäätöksen ja jakaa ns. väliosinkoja. Ja osingon maksuun voi ottaa lainaakin! Yrittäjäterveisin ARI MERTALA Päätoimittaja 2

3 Yrityskaupan rahoitustilanteet vaihtelevat voimakkaasti ja jokainen kauppa edellyttää omaa räätälöityä ratkaisuaan. Mitään kaikille sopivaa patenttiratkaisua ei ole tarjolla. Pekka Manelius Financial Solutions Oy:n ekonomi Pekka Manelius on aikaisemmin työskennellyt lähes 20 vuotta yrityspankkiirina. Lisäksi hän on ELY-keskuksen sertifioima sukupolvenvaihdosasiantuntija. Mikäli kaupan toteuttaminen edellyttää rahoittajien mukanaoloa, nousee aivan keskeiseksi kysymykseksi se, riittävätkö ostettavan kohteen kassavirrat lyhennyksiin ja korkoihin. Rahoittaja edellyttää uskottavia ja realistisia laskelmia, joilla tulevien kassavirtojen riittävyys voidaan osoittaa. On hyvä huomata, että tämä on myös ostajan etu: on varmasti halvempaa havahtua tulevaan kassavirtaongelmaan ennen kauppaa kuin sen jälkeen. Oman pääoman määrä Rahoitusrakenteen suunnittelussa lähdetään usein liikkeelle rahoittajien edellyttämästä oman pääoman osuudesta. Oman pääoman rakennetta ohjaa puolestaan toivottu omistusrakenne. Esimerkiksi yhtiön toimialan tuntevan toimitusjohtajan osakkuus voidaan katsoa täysin välttämättömäksi. Mikäli hänelle pitäisi osoittaa vaikkapa 20 prosentin omistusosuus, joka edellyttäisi miljoonan euron sijoitusta, ei hanke voisi ehkä toteutua. Ongelma voidaan usein ratkaista esimerkiksi siten, että yhtiön osakepääomaksi asetetaan vaikkapa satatuhatta euroa. Toimitusjohtaja merkitsee siitä euroa ja muut osakkaat toivotussa suhteessa loput. Loppuosa rahoittajan edellyttämästä omasta pääomasta otetaan sisään vaikkapa muiden osakkaiden myöntäminä pääomalainoina. Yrityksen myyjä yhtenä rahoittajana Yrityksen myyjä on usein varsin luonnollinen yrityskaupan rahoittaja. Hänen intresseissään on yleensä kaupan toteutuminen, sillä hän saa kaupasta rahaa ja hän tuntee lisäksi yrityksensä tulevat riskit parhaiten. Myyjän rahoitus voidaan toteuttaa useammallakin tavalla. Yksinkertaisimpia ovat maksuajan tai lainan myöntäminen. Koska oman pääoman määrä on yleensä varsin kriittinen edellytys kaupan onnistumiselle, rakennetaan myyjän antama laina usein pääomalainan muotoon. Kun pääomalainaa täydennetään pankin asettamalla tiettyä omavaraisuusprosenttia edellyttävällä erityisehdolla, katsoo pankki yleensä ko. lainan lisäävän määrällään yrityksen omavaraisuutta, vaikka kyse ei olekaan tarkkaan ottaen yhtiön omasta pääomasta. Näihin rahoitusmuotoihin ei yleensä liity mitään vakuuselementtejä. Erityisesti pääomalainan osalta voidaan todeta, että laki estää saajayhtiötä antamasta lainalle vakuutta. Muitakin rahoituslähteitä on tarjolla Normaalin pankkirahoituksen ja muiden, esimerkiksi erityisrahoituslaitosten, luottojen lisäksi saattaa tarjolla olla muitakin rahoituslähteitä. Yrityskaupan rahoitusta suunniteltaessa pitää esimerkiksi yrityksen taseen sisältö selvittää yksityiskohtaisesti, sillä sieltä löytyy usein yllättäviäkin rahoituselementtejä. 3

4 Jos yhtiön taseessa on vaikkapa työsuhdeautoja, voidaan nämä siirtää järjestelyn yhteydessä rahoitusyhtiön omistukseen ja vapauttaa sitä kautta usein merkittävästikin varoja. Mikäli yhtiöön on kertynyt vapaata omaa pääomaa, voidaan osa kauppahinnasta usein maksaa kohdeyhtiön omilla varoilla. Tämä tapahtuu siten, että yhtiö ostaa itselleen ensin osan myyjän omistamista osakkeista jäljelle jääneen osan ollessa kaupan kohteena. Myyjä saa siis osan kauppahinnasta yhtiöltään ja osan ostajilta. Osakeyhtiölain mukaan hankintaan voidaan käyttää vain yhtiön jakokelpoisia varoja. Tämä ei välttämättä kuitenkaan edellytä, että ostettavassa yrityksessä pitäisi olla rahaa, sillä yhtiö voi tarvittaessa ottaa hankintaan myös lainaa. Ostokohteen köyhdyttäminen Tarvittavan rahoituksen määrää voidaan usein pienentää eri keinoin. Yrityksen omistuksessa saattaa esimerkiksi olla arvokas toimitilakiinteistö, joka nostaa kauppahinnan tavoittamattoman korkealla. Ratkaisuksi voidaan tarjota jakautumista. Yhtiö jaetaan ensin liiketoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi ja kiinteistön omistavaksi yhtiöksi. Kiinteistöyhtiö jää myyjille myytävän liiketoimintayhtiön jatkaessa vuokralaisena sen nyt omistamissa tiloissa. Köyhdyttäminen ei siis köyhdytä myyjää, vaan hänen varallisuutensa karttuu ehkä vain muilla tavoilla. Yrityksen kauppahinta saadaan kuitenkin näin alemmalle tasolle, mikä saattaa mahdollistaa kaupan toteutumisen. Suunnittelun merkitys korostuu Edellä vain pääkohdin kuvatut ratkaisumallit edellyttävät luonnollisesti kattavaa kokonaissuunnittelua, erilaisten laskelmien laatimista ja mm. yhtiölainsäädännön ja verotuksen tuntemusta. Rahoituksen ja kaupan suunnittelussa ja toteutuksessa on siis ehdottomasti syytä kääntyä kokeneen ammattilaisen puoleen. Viimeistään siinä vaiheessa, kun yrittäjä on myymässä yritystään, pitäisi sen arvo määritellä. Se on sen verran monimutkainen juttu, että asiantuntijan apu on paikallaan. Valtaosalla yrittäjistä on jonkinlainen käsitys oman yrityksensä arvosta, vaikka mitään tietoista laskutapaa ei olisikaan käytetty. Tämä näppituntuma saattaa olla lähellä oikeaa, mutta yllätyksiäkin tulee. Varsin usein yrittäjä ei edes ajattele asiaa, vaan keskittyy itse työntekoon ja yrityksen kehittämiseen. Arvo on tällöin yrityksestä saatava palkka- tai osinkotulo. Monta syytä Tilanteita, joissa yrittäjä törmää kysymykseen yhtiönsä arvosta, on lukuisia. Useimmiten kysymys nousee esiin silloin, kun yrityksestä ollaan luopumassa ja neuvotellaan ostajan kanssa kauppahinnasta, tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, kun arvioidaan veroseuraamuksia. Miltei jokaisessa yrityskaupassa joko ostaja, myyjä tai molemmat teettävät arvonmäärityksen ainakin jossain laajuudessa. Asia saattaa kuitenkin tulla eteen myös monissa muissa tilanteissa. Kun yritykselle haetaan rahoitusta, joko lainaa tai muuta, rahoittaja haluaa selvittää yrityksen arvon. Muita tilanteita ovat mm. yritysjärjestelyt, esimerkiksi fuusio tai omien osakkeiden hankkiminen. Muuttujia on Talonpoikaisjärjen mukaan yrityksen arvo on se, minkä toinen on siitä valmis maksamaan. Vaikka tässä piileekin tietty viisaus, asia ei ole näin yksinkertainen. Muuttujia on lukuisia, ja jokainen yritys sekä kauppatilanne ovat ainutlaatuisia. Lähtökohta on aina itse yritys. Muita tekijöitä ja muuttujia ovat mm. ostaja, jonka kanssa neuvotellaan, sekä yleisemmin alalla ja markkinoilla vallitseva tilanne. Pienten ja keskisuurten yritysten pääasialliset arvonmääritystavat ovat substanssiarvo, tuottoarvo ja näiden yhdistelmä. Substanssiarvo on vähimmäisarvo Yrityksen substanssiarvo on yksinkertaistettuna yhtiön taseen mukaisten varojen loppusumma, josta on vähennetty yhtiön kaikki velat. Substanssiarvosta voidaan käyttää myös nimitystä yhtiön nettovarallisuus tai tasearvo. 4

5 Todellista substanssiarvoa ei kuitenkaan juuri koskaan saada suoraan taseen luvuista. Jos taseessa on muuta omaisuutta kuin käteisiä rahavaroja, on niiden käypä markkina-arvo arviointihetkellä useimmiten jotain muuta kuin taseeseen kirjattu arvo. Omaisuus kirjataan yhtiön taseeseen aina sen hankinta-arvona. Käyttöomaisuudesta kirjataan vuosittain tilinpäätökseen poistot, jotka pienentävät tasearvoa. Poistoillakaan korjattu arvo ei usein vastaa omaisuuden todellista arvoa. Toisaalta arvo saattaa myös nousta. Substanssiarvoa voidaan pitää yrityksen vähimmäisarvona. Koska yrityksen ostajaa kiinnostaa kuitenkin ensisijaisesti yhtiöstä saatava tuotto, on yrityskaupoissa tuottoon perustuva arvonmääritys yleisempi arviointitapa. Tulosennuste muistaa riskit Toimivan yrityksen kaupassa ostaja ostaa sijoitukselleen tuottoa, jonka hän yrityksen uutena omistajana saa. Tällöin arvonmääritystä varten tarvitaan mahdollisimman tarkasti ja realistisesti laadittu tulosennuste. Arvonmäärityksen pohjana on nimenomaan tuleva tuotto, ei tuloshistoria. Verottaja on julkaissut ohjeen yrityksen arvonmäärityksestä sukupolvenvaihdostilanteita sekä lahjaverotusta varten. Tässä laskenta perustuu yhtiön tuloshistoriaan. Yrityskaupassa ostetaan kuitenkin aina tulevaisuutta. Tuloshistoria on tässäkin olennainen vertailumittari, mutta tulosennuste perustuu siihen, miten yhtiön tuloksen odotetaan kehittyvän seuraavina vuosina. Tulosennustetta laadittaessa otetaan huomioon toiminnan realistiset kehitysmahdollisuudet, mutta myös riskit ja varsinkin riskit. Tuottoarvossa monta muuttujaa Yhtiön tuottoarvo saadaan laskemalla tulosennusteen mukaiset tuotot esimerkiksi seuraavilta viideltä vuodelta. Riippuu monesta tekijästä, kuinka pitkän ajan tuotot arvonmäärityksessä otetaan huomioon, eli mikä on tuottokerroin. Siihen vaikuttavat mm. yrityksen toimiala sekä myös yleinen vallitseva markkinatilanne. Noususuhdanteessa tietyn alan tuottokerroin voi olla jopa 8, kun taas laman aikana kauppoja tehdään kertoimella 5 tai jopa sen alle. Aikakertoimeen vaikuttaa olennaisesti myös kaupan rahoittaja. Useimmiten yrityskaupat rahoitetaan ainakin osittain lainarahalla. Jos yrityskaupan rahoittajana on pankki, se määrittelee luotolle vaaditun takaisinmaksuajan, joka vain harvoin on yli 5 vuotta. Tähän liittyy arvonmäärityksessä tuottoarvon yhteydessä yleisesti käytetty termi yrityskaupan takaisinmaksuaika. 5

6 Verosuunnittelun mahdollisuudet kannattaa ottaa huomioon yrityskaupoissakin. Oikeilla ratkaisuilla voidaan säästää huomattavia summia. Hoidimme äskettäin erään noin kolmen miljoonan euron yrityskaupan uusimaalaiselle hinta- ja tuoteinformaatioalan yritykselle. Myyjä oli suomalainen ja ostaja ruotsalainen yhtiö. Tulimme kauppaan mukaan esisopimusvaiheessa. Silloin osapuolten tarkoituksena oli tehdä liiketoimintakauppa. Tapahtumaketju oli mielenkiintoinen. Siinä muutettiin kaupan rakenne liiketoimintakaupasta osakekaupaksi vielä esisopimusvaiheessa, ja kaupan kohde räätälöitiin eri tavoin ostajalle sopivaksi. Näin säästettiin tuntuvasti veroissa. Asiakirjat laadittiin englanniksi, joka oli myös neuvottelukieli. Kuriositeettina mainittakoon, että asiakirjoja laadittiin lopulta noin parikymmentä. Lähtökohtana liiketoimintakauppa Myytävän yhtiön taseessa oli arvokas kiinteistö ja huomattava määrä arvopapereita, joista ostaja ei ollut kiinnostunut. Tämän vuoksi yhtiö oli alun perin tarkoitus jakaa kahdeksi eri yhtiöksi, joista toiseen olisi jäänyt ostajan haluama liiketoiminnallinen kokonaisuus ja omaisuus. 6 Ostaja halusi kaupan kuitenkin nopeasti päätökseen, eikä noin viisi kuukautta kestävään jakautumisprosessiin ollut aikaa. Siksi osapuolet olivat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa ostaja olisi ostanut vain yhtiön liiketoimintaomaisuuden. Laskimme myyjälle tällaisen kaupan verovaikutukset ja totesimme verojen olevan hyvin raskaat, koska suurin osa kauppahinnasta olisi ollut liikearvoa. Kaupan jälkeen osakkeenomistajaa olisi verotettu samasta kaupasta toiseen kertaan hänen nostaessaan yhtiöstä kauppahintaa osinkoina. Kohti edullisempaa ratkaisua Kun otetaan huomioon osinkotuloverotuksen mahdollinen kiristyminen, olisi kauppahinnasta miltei kolmasosa saattanut mennä osakkaan ja yhtiön veroihin, mikäli alkuperäinen liiketoimintakauppa olisi toteutunut. Se ei siis ollut järkevä vaihtoehto. Ostajalle oli etsittävä kauppamalli, jossa verojen määrä saataisiin pienemmäksi. Laadimme laskelmia eri ratkaisujen verovaikutuksista niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta. Niiden pohjalta päädyttiin esittämään kokonaan erityyppistä kauppaa kuin osapuolet olivat alun perin suunnitelleet. Vaihtoehtona osakekauppa Kyseisessä yhtiössä oli huomattava määrä sellaista omaisuutta, joka nosti osakekaupan kauppahinnan huomattavasti korkeammaksi kuin liiketoimintakaupan hinnan. Ostaja taas oli budjetoinut kauppaan tietyn summan, jota se ei ollut valmis ylittämään. Oli siis löydettävä ratkaisu, jolla ostajaa kiinnostamaton ylimääräinen omaisuus saataisiin yhtiöstä pois ja kauppahinta sovitetuksi ostajan budjettiin. Lisäksi ratkaisun tuli olla myyjälle verotuksellisesti edullisempi kuin liiketoimintakauppa, eikä se saanut aiheuttaa yhtiölle merkittäviä lisäveroja. Kaksi kauppaa Olisi ollut mahdollista, että ylimääräinen omaisuus olisi jaettu osinkona tai myyty osakkaalle. Tämä olisi johtanut osakkaan osinkotulojen tiukkaan verotukseen ja myynnissä arvon nousun tuloutumiseen yhtiölle. Vastaavasti myyjä olisi joutunut käyttämään omia varojaan omaisuuden ostamiseen yhtiöstä. Kun kauppaa suunniteltaessa oli tiedossa myyjän asema ostajan palveluksessa ja hänen suunnitelmansa yhtiön tulevaisuudesta, päädyttiin verolaskelmien jälkeen kahden kaupan malliin. Toinen kauppa solmittiin myyjän ja ostajan välillä, toinen myyjän ja yhtiön välillä. Osakkeiden kappalemäärät mitoitettiin kaupoissa siten, että kauppahinta pysyi niin

7 myyjän ja ostajan sopimissa kuin myös yhtiön maksukyvyn raameissa. Ylimääräinen omaisuus siirrettiin yhtiöstä pois käyttämällä sitä osittain kauppahinnan maksuun. Kaupassa käytettiin maksuvälineenä myös suunnattua osakeantia, jossa ostaja suoritti osan kauppahinnasta antamalla omia uusia osakkeitaan myyjälle. Näin saimme kaupan kohteelle huomattavasti korkeamman kokonaiskauppahinnan kuin liiketoimintakaupassa ilman, että ostajan maksama hinta olisi noussut. Lisäksi saimme myytyä ostajalle sen haluaman kokonaisuuden. Saavutimme myös merkittävän verosäästön, kun yhteisöveron määrä saatiin alhaisemmaksi. Myös myyjän osinkotuloverotus keveni huomattavasti.. Asiantuntija-apua yrityskauppoihin Toimistomme rutiiniin on jo pitkään kuulunut erikokoisten yrityskauppatoimeksiantojen hoitaminen. Toisinaan laadimme pelkän kauppakirjan tai suoritamme arvonmäärityksen, toisinaan taas suunnittelemme kaupan alusta loppuun. Jokainen tapaus on erilainen erilaisine mahdollisuuksineen ja seuraamuksineen, jotka tulee ottaa huomioon kaupan toteutusta suunniteltaessa. Oikeilla ratkaisuilla voidaan sitten saavuttaa tuntuvia verosäästöjä kuten esimerkkitapauksemme osoittaa. kysymystä juristille 1. Miksi yrityskaupoissa kannattaa käyttää asianajotoimistoa? Yrityskaupoissa on useita seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon esim. kauppakirjan ehtojen ja verojen suhteen. Yrityskauppaosaamisen ja -kokemuksen kautta saavutetaan usein osapuolten kannalta paras lopputulos ja vältetään kaupoista aiheutuvia riitatilanteita ja riskejä. 2. Mikä on yleensä hankalin kohta yrityskaupoissa? Yleensä suurin vääntö kaupoissa käydään kauppahinnan suhteen. 3. Mikä tekee yrityskaupoista mielenkiintoisia asianajajan näkökulmasta? Jokainen yrityskauppa on oma prosessinsa ja siihen liittyy erilaisia suunnittelumahdollisuuksia ja monia vaiheita. 7

8 Haastatteluhetkellä Sami Wilenius on ehtinyt olla helsinkiläisen Herttoniemen LVI-Huolto Oy:n toimitusjohtajana vajaan viikon. Hänkin yllättyi siitä, kuinka helposti yrityksen sukupolvenvaihdos saatiin hoidettua. Samin isä, Herttoniemen LVI-Huollon entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Reijo Wilenius sanoo, että sukupolvenvaihdos rakkaassa yrityksessä ei ollut henkisesti lainkaan niin kova paikka kuin mitä hän oli kuvitellut. Olo on lähinnä hieman haikea. On tosi hienoa jättää yritys omille pojille. Olen etupäässä pelkästään helpottunut. Isä-Wilenius käy toistaiseksi yrityksessä töissä päivittäin auttamassa poikiaan. Työaika on kuitenkin lyhentynyt merkittävästi. Ex-toimitusjohtaja on saanut viettää pitkää kesää Pornaisten mökillä. Rakkaille harrastuksille, kalastukselle ja urheilulle, on nyt aikaa. On sovittu, että vastuu yrityksestä siirtyy pojille vähitellen. Täytyy myöntää, etten malta olla neuvomatta liikaa. Poikien pitää oppia sanomaan minulle, että älä puutu, Wilenius naurahtaa. Sukupolvenvaihdoksessa ei aikailtu Reijo Wilenius nappasi ajatuksen sukupolvenvaihdosta kuultuaan Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n Pertti J. Siikarlan esitelmän aiheesta yrittäjätilaisuudessa. Siikarlan kautta hän sai yhteyden Asianajotoimisto Heikkilään, joka hoiti lopulta sukupolvenvaihdoksen lakikiemurat nopeasti ja tehokkaasti. 8 Koko prosessiin meni vain pari kuukautta. Jo ensimmäisessä palaverissa asianajotoimistossa pystyttiin hahmottamaan olennaisimmat sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat. Suurin osa proseduuriin liittyvistä asioista hoitui sähköpostitse. Sukupolvenvaihdos oli meille lopulta hyvin helppoa, koska olimme miettineet ja puhuneet asiat etukäteen valmiiksi. Käsitys yrityksen arvostakin piti hyvin, Reijo Wilenius sanoo. Kaksi uutta omistajaa Ennen kuin ajatus sukupolvenvaihdoksesta eteni tekoihin, pitivät Wileniuksen pojat Timo ja Sami keskenään palaverin, jossa lähdettiin luomaan yhteistä johtamisen mallia perheyritykseen. Päätimme jatkaa kuten tähänkin asti. Timo vastaa teknisestä puolesta ja minä toimistosta. Ilman Timoa tähän en olisi ryhtynyt, Sami kertoo. Hän omistaa yrityksestä tällä hetkellä 53 prosenttia, ja veli loput. Sukupolvenvaihdoksen rahoitus hoidettiin velkakirjalla. Tulo isän firmaan ei ollut Samille itsestäänselvyys. Hyvänä piirtäjänä hän hakeutui alun perin graafisen alan koulutukseen. Lopulta työpaikka isän yrityksessä tuntui kuitenkin paremmalta ja turvallisemmalta vaihtoehdolta. Nyt piirtäminen on lähinnä rakas harrastus. Piirrän lähinnä muotokuvia, hän kertoo. Sopuisa perhe LVI-alan kokonaispalvelua tarjoava Herttoniemen LVI-Huolto on oikea perheyritys: poikien lisäksi yrityksessä on töissä Reijo Wileniuksen vaimo, joka vastaa varaosien myynnistä.

9 Yrittämisen hedelmät kypsyvät hitaasti. Yrityksessä tekee töitä tällä hetkellä yhdeksän LVI-asentajaa. Yritys tunnetaan lähinnä kiinteistöjen huoltoja korjaustöistä sekä LV-varaosien erikoisliikkeenä. Silloin kun isäni vielä veti omaa yritystään, täällä teki töitä myös kaksi veljeäni ja äitini. Se oli hieman liikaa ihmissuhteidenkin kannalta, Reijo Wilenius naurahtaa. Wileniukset pystyvät tekemään töitä yhdessä, koska he ovat sopuisa perhe. Toisten töitä ei sorkita ja kaikilla on omat vastuualueensa. Olen myös erittäin iloinen siitä, että työntekijämme ovat pysyneet pitkään yrityksessä. Vaihtuvuutta ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan. Emme tarvitse työnjohtoa, sillä ammattimiehet pystyvät hoitamaan työt itsenäisesti työmaalla. Alalle opitaan hitaasti. Alan töitä täytyy paiskia vähintaan 3-4 vuotta ennen kuin asentajasta tulee alan todellinen ammattilainen. Ala ei ole helppo Wileniuksen suvun LVI-yrityksistä ensimmäinen syntyi vuonna Toinen firma perustettiin 70-luvun lopussa ja nykyinen Herttoniemen LVI- Huolto vuonna Isän perustama yritys meni konkurssiin vuonna 1993, kun lama iski. Minulla oli silloin töissä 15 asentajaa, kun pankit menivät aivan hysteerisiksi. Onneksi emme olleet ylivelkaantuneita, ja tilatkin olivat omassa omistuksessa. Uusi yritys syntyi saman vuoden syksyllä. Perustettu vuonna 1993 Yritys tunnetaan kiinteistöjen huolto- ja korjaustöiden tekijänä sekä LVI-varaosien erikoisliikkeenä. Toteutettu sukupolvenvaihdos elokuussa 2010 yhdessä Asianajotoimisto Heikkilän kanssa. Yritystä jatkaa nykyisen omistajan kaksi poikaa. Töissä yhdeksän asentajaa, omat pojat ja vaimo. Wileniuksen menestymisen salaisuus on ollut pitkissä asiakassuhteissa, ammattitaidossa, oikeassa hinta-laatusuhteessa ja mahdollisimman pienissä kiinteissä kuluissa. Ala ei ole kuitenkaan helppo, sillä harmaata taloutta on paljon ja halvimmat tarjoukset voittavat usein urakat. Halvalla ei kuitenkaan saa hyvää LVI-töissäkään. Wilenius uskoo yrittäjyyteen Suomessa. Yrittämisellä pärjää, kun hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa ja on kärsivällinen. Ahneeksi ei saa tulla, sillä yrittämisen hedelmät kypsyvät hitaasti. TEKSTI: TIINA RUULIO KUVAT: HEIKKI TUULI 9

10 Ravintolan liiketoimintakauppa poikkeaa muutamalla olennaisella tavalla tavallisesta yrityskaupasta. Nämä erityispiirteet on osapuolten otettava tarkasti huomioon kauppaa solmittaessa. Ravintolan liiketoimintaan sisältyy useimmiten myös alkoholijuomien anniskelua. Anniskeluoikeus on kuitenkin luvanvarainen oikeus, jota ei voi siirtää myyjältä ostajalle. Alkoholijuomien anniskeluoikeuden myöntävät aluehallintovirastot. Anniskelulupa tulee ottaa huomioon ravintolan liiketoimintakaupan ehdoissa. Riski siitä, että lupaa ei myönnetä, on ostajalla. Luvan saanti kestää useita viikkoja, mikä tulee ottaa huomioon kaupan rakenteessa. Liikkeenluovutus ja kaupan lopullinen toteutuminen on järkevää sitoa anniskeluoikeuden saantiin. Kun lupaehto kirjataan kaupan toteutumisen lykkääväksi ehdoksi, voidaan kauppakirja allekirjoittaa. Anniskelulupahakemukseen liittyvä lupamenettely taas sujuu sitä nopeammin, mitä huolellisemmin hakemus tehdään. Vuokrasopimus ei ole läpihuutojuttu Mikäli ravintolaliiketoimintaa harjoitetaan vuokratiloissa, on vuokraoikeuden siirtyminen ostajalle otettava huomioon kaupasta neuvoteltaessa. 10 Vuokranantajalla on nimittäin oikeus tarkistaa vuokralaisen luotettavuus ennen uutta sopimusta. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta tuntee kyllä mahdollisuuden vuokraoikeuden siirrosta ilman vuokranantajan lupaa kun kysymyksessä on liikkeen luovutus, mutta sen merkitys on käytännössä jäänyt vähäiseksi. Esimerkiksi kauppakeskukset voivat valvoa vuokralaistensa liikeidean soveltuvuutta omaan toimintaansa. Myös asunto-osakeyhtiöt voivat estää ostajan mielestä hyvätkin liike-ideat yhtiöjärjestyksen määräyksistä riippuen. Jos siis ostajan tarkoituksena on ravintolan liikeidean muuttaminen tai esimerkiksi terassiluvan hakeminen, on edellä mainittujen vuokranantajien suhtautuminen syytä selvittää ennen kaupantekoa. Moni muuttuja määrää kauppahinnan Ravintolaliiketoiminnan kauppahinnan määrityksen tärkeimpänä tekijänä ovat myyntitiedot ravintolan ruoka- ja alkoholimyynnistä ja mahdollisista muista tuloista. Kalustolla ja koneilla on oma substanssiarvonsa. Vuokrasopimuksen pituudella on myös suuri merkitys ravintolan kauppahinnan määrityksessä. Lyhyt määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ei ole yhtä turvallinen kuin riittävän pitkä määräaikainen vuokrasopimus. Vuokran määrä on kenties suurin yksittäinen kannattavuustekijä, ja sen vuoksi vuokrasopimus on ravintolan tärkein yksittäinen sopimus. Ravintolayhtiöt ovat usein pieniä ja omistajien oma työpanos voi olla hyvinkin merkittävä. Mikäli toimintaa aiotaan jatkaa vieraalla työvoimalla, on kannattavuuslaskelmia korjattava ottamalla huomioon palkka- ja sivukustannukset. Osamaksu ja vuokraus myös mahdollisia Uudella yrittäjällä ei kenties aina ole pääomaa koko kauppahinnan kertamaksuun. Ravintolaliiketoimintakauppoja tehdäänkin paljon osamaksusopimuksin, jolloin osa kauppahinnasta maksetaan erissä ja myyjä pidättää kaupan kohteen omistuksen itsellään, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

11 Tällainen kauppa vaatii huolellisuutta kauppakirjan laadinnassa. Ravintolaliiketoiminta voidaan hankkia myös vuokraamalla. Näin yrittäjällä on mahdollisuus päästä harjoittamaan liiketoimintaa hyvinkin pienellä pääomalla, tosin maksamalla tavanomaista suurempaa vuokraa. Usein järjestelyyn liittyy myös vuokran sitominen ostajan liikevaihtoon. Suomessa toimii yritysvälitysliikkeitä, jotka ovat keskittyneet pelkästään ravintoloiden välittämiseen. Hyvä välittäjä ohjaa myös kääntymään asianajajan puoleen aina kun kyseessä on tavanomaista suurempi kauppahinta, monimutkainen kauppa tai jos kauppaan sisältyy huoneisto- tai kiinteistökauppaa tai vaikkapa tarvetta verosuunnitteluun. Toimitusjohtaja Pauli Martas Helsingin Yritysvälitys Oy:stä myy vuosittain noin kahvilaa tai ravintolaa. Suurin osa myytävistä ravintoloista työllistää 1 10 henkeä. Ne ovat joko pieniä pubeja tai ruokaravintoloita. Ravintola-ala on kovasti kilpailtu, ja siellä pärjääminen on vaikeaa. Jos oma liikeidea ei lähde vetämään, myydään ravintola herkästi uudelle omistajalle, joka kokeilee omaa konseptiaan. Ainostaan pari kolme myytyä ravintolaa kymmenestä jatkaa vanhalla konseptillaan. Myytäviä ravintoloita on paljon, mutta jos ostaja haluaa ravintolan joltain tietyltä vilkkaalta liikepaikalta, voi hän joutua odottamaan sopivaa ostokohdetta joskus pitkäänkin. Ravintolakauppojen herkimmät kohdat ovat usein anniskeluoikeuksissa ja vuokrasopimuksissa. Iso osa ravintoloista myydään ulkomaalaistaustaisille ostajille. Kulttuurierot aiheuttavat kaupoissa joskus ylimääräisiä mutkia. Martas toimii ravintolakaupoissa yleensä myyjän toimeksiannosta. Ostaja saattaa ottaa avukseen asianajajan kaupan teknisen osan varmistamiseksi. 11

12 Kun yrityksen myynnistä on tehty päätös ja yhtiön arvokin on jo selvitetty, jäljelle jää vielä kysymys kaupan toteuttamistavasta: osakekauppa vai liiketoimintakauppa. Keskeinen ero näiden välillä on se, että osakekaupassa myyjänä on yhtiön omistaja ja liiketoimintakaupassa yhtiö itse. Kun yrittäjä myy yhtiönsä osakkeet, verotetaan myynnistä saatua luovutusvoittoa. Se lasketaan vähentämällä osakkeista saadusta myyntihinnasta niiden hankintameno. Luovutusvoitosta maksettava pääomatulovero on tällä hetkellä 28 prosenttia. Verotuksen kehittämistyöryhmä on ehdottanut pääomatuloveron nostamista 30 prosenttiin. Yrittäjä voi aina vähentää myyntihinnasta todellisen hankintamenon asemesta ns. hankintameno-olettaman. Se on 40 prosenttia, jos osakkeet on omistettu vähintään 10 vuotta. Esim. miljoonan euron kauppahinnasta veroja tulee maksettavaksi euroa, ja yrittäjälle jää verojen jälkeen euroa. osakkeista saatu kauppahinta hankintameno-olettama 40 % luovutusvoitto , josta verot Jos osakkeet on myyntihetkellä omistettu alle 10 vuotta, hankintamenoolettama on 20 prosenttia. Ostaja ei voi vähentää osakekaupan kauppahintaa verotuksessa, koska osakkeista ei saa tehdä poistoja. Ostaja myös vastaa kaikista niistä vastuista ja velvoitteista, joita ostetulla osakeyhtiöllä kaupantekohetkellä on. Tällainen vastuu saattaa realisoitua esim. verotarkastuksen yhteydessä, jos ostetulle yhtiölle määrätään jälkiveroja ajalta ennen omistajanvaihdosta. Liiketoimintakauppa vaatii tarkkuutta Liiketoimintakaupassa yhtiö myy tiettyyn liiketoimintaan liittyvät varat ostajalle. Myyjäyhtiön omistus, vastuut ja velvoitteet eivät muutu kaupan seurauksena. Liiketoimintakaupan jälkeen myyjäyhtiö jää usein ns. kuoriyhtiöksi, josta omistajat nostavat osinkoja ennen kuin purkavat yhtiön. Yhtiö maksaa 26 prosenttia veroa siitä osuudesta liiketoiminnan kauppahintaa, joka ylittää varojen poistamattoman hankintamenon verotuksessa. Kannattaa huomata, että yrityksen omassa toiminnassa syntyneellä liikearvolla ei ole verotuksessa hankintamenoa, joten se tuloutuu kaupan yhteydessä kokonaan. Liikearvolla tarkoitetaan esim. yhtiön henkilöstöstä tai brändistä syntynyttä lisäarvoa. Jos liiketoiminnan kauppahinta on miljoona euroa ja varojen menojäännös verotuksessa euroa, tulee yhtiölle kaupasta verotettavaa tuloa euroa. Tästä 26 prosentin yhteisövero on euroa, eli yhtiölle jää nettona euroa. Myyjälle liiketoimintakauppa on osakekauppaa epäedullisempi, koska myynnistä saadut varat on vielä siirrettävä myyjälle osingonjaon ja yhtiön purkamisen kautta. Edellä mainitussa esimerkissä yhtiölle jäi nettona euroa. Mikäli nämä varat siirretään myyjälle purkamalla yhtiö, täytyy myyjän maksaa purkuvoitosta pääomatulovero. Miljoonan euron kauppahinnasta myyjälle jää verojen jälkeen euroa, jos hän on omistanut yhtiön vähintään 10 vuotta. kauppahinta vähennettynä yhtiön maksamilla veroilla hankintameno-olettama 40 % purkuvoitto , josta verot

13 SUSANNA UUSITALO Kirjoittaja aloitti veroasiantuntijana Asianajotoimisto Heikkilän Turun toimistossa syksyllä Hän on erikoistunut vero- ja yhtiöoikeuteen sekä yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Yhtiötä ei yleensä kannatakaan purkaa heti, vaan varojen siirto voidaan aluksi toteuttaa jakamalla omistajalle vuosittain tämänhetkisen lainsäädännön mahdollistamat ns. verovapaat osingot. Verotuksen kehittämistyöryhmä on tosin ehdottanut myös osingon verovapauksien poistamista. Ostajan kannalta liiketoimintakaupan etuna on ostohinnan vähennyskelpoisuus verotuksessa. Ostetusta omaisuudesta voidaan tehdä poistot ja myös liikearvo voidaan vähentää. Lisäksi liiketoimintakaupassa ostaja voi ostaa juuri haluamansa osan yhtiöstä, eikä kauppaan sisälly ennakoimattomia vastuita tai velvoitteita. Asiantuntija löytää ratkaisun Myyjän kannalta osakekauppa on yleensä parempi vaihtoehto, kun taas ostajan etujen mukaista on pyrkiä tekemään liiketoimintakauppa. Ostajan ja myyjän erilaiset tavoitteet voidaan ottaa huomioon kauppahinnassa tai kaupan muissa ehdoissa. Asiantuntija pystyy arvioimaan eri vaihtoehtojen veroseuraamukset etukäteen ja löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Mikäli suunnittelette yrityskauppaa, ottakaa meihin yhteyttä! 13

14 Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. No jaa, juridiikkaakin sentään tarvitaan. nen Näin voisi kiteyttää asianajaja Timo Huhtalan elämänfilosofian ainakin vaimon ja ystävien mukaan. Liioittelua siinä ei ole kovinkaan paljon. Meri on vienyt miehen peruuttamattomasti. Aivan irrallaan purjehtiminen ei kuitenkaan ole juristinkaan ammatista. Purjehtiminen on tiimityötä, ja sitä taitoa tarvitaan myös asianajotoimistoissa. Jo pikkupojasta asti Vaasasta kotoisin oleva Huhtala on liikkunut vesillä pikkupojasta asti. Varusmiespalvelukin meni laivastossa, eli vuosi enemmän tai vähemmän merillä. Siitä se lopullinen kimmoke kai sitten tulikin. Alkoi poltella niin kovasti, että vähän yli kaksikymppisenä piti hankkia ensimmäinen purjevene. Se oli suoraan kölivene, tuollainen 22-jalkainen eli 6,5-metrinen matkavene. Sillä kynnettiin Suomenlahtea ja vähän Itämertakin. Järki pysyi kuitenkin Huhtalan päässä. Elämässä oli sentään vähän muutakin. Kuten vähän myöhemmin italialainen vaimo, joka ei aivan sataprosenttisesti jakanut miehensä kaipuuta purjehdukseen: Purjehdimme toki yhdessä, mutta kohtuudella. Myös vaimolle meri on tärkeä elementti, mutta hän on nauttii merestä mieluummin moottoriveneessä. Purjehtiminen jäikin enemmän omaksi harrastukseksi. Kilpailuvietti vei Tätä kehitystä vauhditti oman veneen myyminen viitisen vuotta sitten. Siitä alkoi Huhtalan kilpapurjehtijan ura. Koska ilman merta ja merituulta ei hänen elämänsä onnistu, piti ruveta harrastamaan Match race -nimistä kilpapurjehdusmuotoa. Siinä veneet tulevat kisajärjestäjältä, joten ne ovat täysin identtisiä ja paremmuuden ratkaisee miehistön taidot. Match racea Huhtala purjehtii NKJ:lla, jossa ajetaan kahdeksanmetrisillä J-80 -veneillä. Kisan tavoitteena ei ole ajaa rataa mahdollisimman nopeasti, vaan kontrolloida vastustajaa ja pitää se kaikin keinoin oman veneen takana. Laji on erinomainen tapa kehittää veneenkäsittelytaitoja, mutta ne eivät yksin menestystä ratkaise. Yhtä tärkeää on lajin taktinen puoli ja tarkat säännöt, joilla määritellään veneen kulkuoikeudet ja väistäminen, Timo Huhtala selvittää lajinsa luonnetta. Hän oli jo ennen Match racea tunnistanut itsessään kilpailuvietin: Kun matkaveneellä purjehtiessa näkyi toinen purje horisontissa, alkoi kutina. Meri vastassa juridiikassakin Timo Huhtala on purjehtinut vakavasti hyvän joukon toistakymmentä vuotta. Toistakymmentä vuotta hän on myös paiskonut hommia yhdessä asianajaja Ari Mertalan kanssa: Aloitin juristin työni ensimmäisessä alan työpaikassani 12 vuotta sitten Arin kanssa. Siitä lähtien olemme olleet kimpassa, joten olen tavallaan vieläkin ensimmäisessä työpaikassa. Pienehkössä toimistossa ei voi erikoistua kovin suppealle juridiikan alueelle. Niinpä Huhtalankin erikoisalaa ovat mm. yritysjuridiikka, vero- sekä työ- ja sopimusoikeus. Aika paljon istutaan käräjilläkin. Ja tulee se meri vastaan täälläkin: Purjehdusjuridiikkaa ei ole olemassa, mutta merioikeus on. Minullehan se olisi ikään kuin työn ja harrastuksen yhdistämistä. Merioikeus on oma maailmansa ja oikeudenalana laaja. 14

15 Yrittäjien Oikeussuojan ja Asianajotoimisto Heikkilän perinteinen 15. golfkilpailu pidettiin Sipoon Nevaksessa Timo Huhtala Asuinpaikka: Helsinki Perhe: vaimo Työura: Legal Office & Consulting LOC Oy , Heikkilä & Co 2007-, osakas 2009 Motto: Eteenpäin pääsee niin myötä- kuin vastatuulessakin. Suomessa ei kovin moni ole erikoistunut siihen. Lienenkö kuitenkin jo liian vanha erikoistumaan alan kokonaisvaltaiseksi asiantuntijaksi. Merikortti riittää Mutta vielä takaisin varsinaiselle merelle. Huhtalan kaksi ensimmäistä vuotta Match racen parissa kuluivat miehistössä, jossa oli kolme italialaista ja hän. Tiimiä kutsuttiinkin leikillisesti makkara & makaroniksi. Viime vuodet Huhtala on purjehtinut kolmen veljeksen kanssa. Voi sanoa, että neljä miehistön jäsentä ainakin tuntevat toistensa tavan toimia erittäin hyvin. Aurinkoinen ja lämmin päivä suosi yrittäjiä Nevaksen varsin vaativaksi trimmatulla kentällä, jolla kenttämestari oli tehnyt parhaansa. Griinit ja niiden ympäristö oli ajettu todella alas ja lippujen sijoittelu sai aikaan harmaita hiuksia. Syynä nopeisin griineihin oli kisamme lisäksi kentän omat mestaruuskilpailut, jotka pidettiin samana viikonloppuna. Vaativan kentän selvitti ja 40 bogey-pistettä saalisti naisista Outi Ahlström melko selvällä erolla kakkoseen, Ritva Kilpeen, jonka tulos oli 33 pistettä. Miehistä voiton vei pistemäärällä 38 Jaakko Vettenranta Eterasta. Hän kiitti vuolaasti tuloksestaan ryhmän kannustusta jakaneita naispelaajia. Myös birdie auttoi pistejahdissa. Pisimmän avauksen löi Tiina Leppäaho, os. Siikarla, ja lähimmäs lippua napautti kirjanpitäjän tarkkuudella, tuloksella 1,72 metriä, Keimolan kauhu Jari Olli. Parhaan lyöntipelituloksen teki puolestaan Seikkailulaakson uuttera golffari Kari Mäkinen tasoituksella yhdeksän ja tuloksella 87 lyöntiä. Vanhaan tapaan kaikki saivat palkinnon. Ne, jotka valitsivat lompakon, kannattaa katsoa sen sisään siellä on yllätys! Kisahomma on vienyt aikaa ja tyydyttänyt muutenkin miehen merikaipuun. Mutta varmaan vielä joskus tulee omankin matkaveneen aika. Siitä hänellä onkin selvä näkemys: Ei mitään jahtia vaan 30 plus miinus muutama jalka, siis noin kymmenmetrinen. Se on vielä vene, jolla saa tuntuman purjehduksen peruselementteihin. Eikä liikaa automatiikkaa ja teknisiä laitteita. Jokaisen pitäisi osata navigoida merikortin avulla jo sen vuoksi, että GPS ja karttaplotteri saattavat pettää koska tahansa. Valitettavan monet aloittelevat veneilijät eivät enää opettele perusnavigaatiotaitoja, vaan luottavat yksin teknisiin apuvälineisiin. Purjehdus hallitsee kesäisin Timo Huhtalan maailmaa aika perusteellisesti: Kun tuuli nousee, katse harhautuu ulos. Usein tulee mieleen, että pääsisipä ulos merelle. TEKSTI: TIINA RUULIO 15

16 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit Työsuhdejuridiikkaa ja yritysverotusta -seminaari Paikka: Mandatum Life Pilarisali Osoite: Bulevardi 56 (sisäänkäynti Hietalahdenrannan puolella) Aika: torstai klo Ohjelma: Ajankohtaista yritysverotuksesta: asianajaja Ari Mertala Työsuhdejuridiikan katsaus: asianajaja Timo Huhtala, OTK Tommi Koponen Ilmoittautumiset mennessä, 100 ensimmäistä mahtuu mukaan! Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Mandatum Life varainhoito Johtaja Jukka Pirskanen, Mandatum Life Hyödynnä ryhmäeläkeratkaisun tarjoamat mahdollisuudet Yhteyspäällikkö Markus Ahlavuo, Mandatum Life Puh. (09) Fax. (09) Kahvitarjoilu, tilaisuus on maksuton Ryhdy varakkaaksi. Saat lentävän lähdön. Kysy lisää: Markus Ahlavuo, puh , Pertti Heinänen, puh tai Saara Lemponen, puh MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela

Yrityskauppaprosessi. Tampere, 1.11.2011 Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela Yrityskauppaprosessi Tampere, 1.11.2011 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Prosessin kuvaus Strukturointi ja verotus Hinnoittelusta lyhyesti Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ s. 1962

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi 28.4.2011 Luopujan pohdintaa JATKAJA? OSTAJAN LÖYTÄMINEN? YEL? RAHOITUS? VEROTUS? LAKIASIAT? LIIKETOIMINTAKAUPPA? SOPIMUKSET? LAHJAVEROT? Paljon kysymyksiä, jotka

Lisätiedot

Nordea mukana yrityskaupoissa

Nordea mukana yrityskaupoissa Nordea mukana yrityskaupoissa Jukka Turunen 30.9.2014 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Haasteet Mitä yrityskaupan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

32E2220 Elinkeinoverotus. Kotiharjoitustyö Käytännön ohjeet ja harjoituskysymykset

32E2220 Elinkeinoverotus. Kotiharjoitustyö Käytännön ohjeet ja harjoituskysymykset 32E2220 Elinkeinoverotus Kotiharjoitustyö Käytännön ohjeet ja harjoituskysymykset Kotiharjoitustyö Luentojen jälkeen mahdollisuus tehdä harjoitustyö, joka vastaa 50 % kokonaisarvosanasta Harjoitustyöllä

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot