Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen"

Transkriptio

1 Muotoilun muutos

2 Muotoilun Tittelisivu muutos Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen

3 Sisällys Johdanto teknologiateollisuuden muuttuviin muotoilukäytäntöihin Teknologiateollisuuden muotoiluhaasteet Muotoilun kehityspoluilla Huomioita muotoilun kehittymisen edellytyksistä teknologiateollisuudessa: tutkittujen tapausesimerkkien yhteenveto Mitä tapausesimerkeistä voidaan oppia muotoilun 5 organisoinnin ja johtamisen kannalta? 30 Lähteet 41 Teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. Julkaisija Teknologiateollisuus ry Kustantaja ja myynti Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) 19231/julkaisumyynti Graafinen suunnittelu Cleo Bade, Valtteri Bade Painopaikka F.G.Lönnberg, Helsinki, 2004 Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 2/2004 Teknologiainfo Teknova Oy ISBN Asiakaslähtöisen tuotekehityksen edellytyksistä rakennustuote teollisuudessa Johdanto Rakennustuotteiden muotoilun haasteita Rautaruukki: terästonnien tuotannosta asiakaslähtöisten metalliratkaisujen tuottajaksi Esimerkki asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä: Itämerentori-projekti Helsingin Ruoholahdessa Yhteenveto ja johtopäätökset 72 Lähteet 75 Käyttäjänäkökulman muutos tuotekehityksessä Johdanto Sähkökojeiden sekatavarakaupasta hissisuunnittelun edelläkävijäksi: Koneen tuotesuunnittelun kehityspolku Pioneerisuunnittelun aika Tuotekehityksen laajenemisen ja kansainvälistymisen aika Projektinhallintaan perustuvan kurinalaisen tuotekehityksen aika Asiakas- ja käyttäjälähtöisen tuotekehityksen aika? lähikehityksen haasteita Tuotekehityksen vallitseva osaamisprofiili ja lähikehityksen jännite Yhteenveto ja johtopäätökset 118 Lähteet 122

4 Yksi ammatti, tuhat tehtävää Metso teollisen muotoilun edelläkävijä Kotimaisista yrityksistä kansainvälisiksi konserneiksi Projektikohtaisesta konesuunnittelusta mallipohjaiseen tuotesuunnitteluun: insinööri- ja muotoilutaidon yhdistyminen Modulaarinen tuotesuunnittelu laajenee tuotanto linjojen Esipuhe Alkuperäinen ja ensisijainen panokseni teollisen muotoilun edistämiseen on yli 30 vuoden ura muotoilijana raskaassa metalliteollisuudessa. Tämä työ palkittiin vuonna 2003 arvostamallani Kaj Franck-muotoilupalkinnolla. 6 suunnitteluun: muotoilijayhteisön syntyminen 140 Toinen ja uudempi näkökulmani teollisen muotoilun edistämiseen liittyy 4.5 Tuotantolinjoista elinkaaripalveluihin: muotoilutyön tutkimukseen. Sain lopulta nähdä päivän, jolloin tutkijat 7 muotoilutoiminnan organisointi ja vakiinnuttaminen 146 kiinnostuivat metalliteollisuuden pioneerimuotoilijoiden arkisesta puurtamisesta! 4.6 Yhteenveto ja johtopäätökset 150 Käytännön työ muotoilun hyödyntämiseksi metalliteollisuu- Lähteet 154 dessa tuli tutkimuksen kohteeksi proomussa eli Proaktiivinen muotoilu -tutkimusprojektissa. Minut pyydettiin projektin johtoryhmän puheenjohtajaksi. Muotoilun asema projektikokouksissa Johdanto 158 Urani aikana ei Suomessa ole ollut riittävän laajaa ja monialaista 5.2 Aineisto: muotoiluprojektin tavoitteet ja kehityskulku 159 mielipiteenvaihtoa teollisesta muotoilusta. Muotoilijat ja muotoilupiirit 5.3 Projektityöskentely ja muotoilukokousten yleinen rakenne 163 ovat kyllä keskustelleet keskenään. Siinä keskinäisessä keskustelussa ei ole 5.4 Muotoilunäkökulma projektityöskentelyssä 165 ollut tarvittavaa puhtia ja näkökulmaa viemään muotoilua yritysjohdon 5.5 Virtuaalimallien ja visualisointien rooli kokouksissa 170 tai julkisten tutkimusrahoittajien tietoisuuteen. Muotoiluprojektien ja esimerkkien tekemisen lisäksi teollisen muotoilun edistäminen ja vahvistami- 5.6 Tavoitteiden toteutuminen, vuorovaikutus ja muotoiluongelmien luonne Yhteenveto ja johtopäätökset 175 nen tarvitsee julkista keskustelua ja keskustelijoiden piirin laajentumista. 5.8 Lopuksi: muotoilu on ajattelutapa 178 Tekesin vuonna 2002 käynnistämä muoto ohjelma toteuttaa tätä Litteraatiomerkinnät 179 tärkeää tehtävää. Se on ponnahduslauta, joka lisää tietoisuutta teollisen Lähteet 180 muotoilun mahdollisuuksista ja voi aloittaa tavoitellun muotoilutyön Kohti kumppanuutta eli kuinka kehittää muotoilun alihankintasuhdetta 183 volyymin ja laadun nousun teollisuudessa. 6.1 Johdanto 184 Käsillä oleva Proomu-projektin julkaisu on konkreettinen esimerkki 6.2 Metso, teknologiateollisuuden muotoiluveturi 187 keskustelun ja keskustelijoiden piirin laajentamisesta. On tärkeää, että 6.3 Kone, kuljetusjärjestelmien teknologiajohtaja 197 kirjoittajat edustavat eri tieteenaloja. Proomu on Helsingin yliopiston ja 6.4 Muotoilun alihankinnan neljä kehityskohdetta 203 Taideteollisen korkeakoulun yhteistyöhanke, uusi rajanylitys molemmille 6.5 Yhteenveto ja johtopäätökset 209 osapuolille. Kirja nostaa polttopisteeseen vähän tunnetun teeman suomalaisessa Lähteet 213 muotoilututkimuksessa: muotoilun organisoinnin ja johtamisen osana tuotekehitystoimintaa. Siinä nostetaan esiin teknisen suunnittelun ja muotoilun läheinen yhteistoiminta, joka on ollut välttämätön edellytys

5 8 teollisen muotoilun onnistuneelle hyödyntämiselle paperikoneteollisuuden vaativissa tuotekehityshankkeissa. Kaikilla projektissa mukana olevilla yrityksillä on ollut aito ja vahva mielenkiinto Proomussa tehtyyn tutkimukseen. Kirja, tutkimuksen tulos, on tuore ja ajatuksia herättävä avaus muotoilun tutkimuksen kentässä. Itselleni metalliteollisuuden avaaminen teolliselle muotoilulle oli aluksi ehkä henkilökohtainen, hiljainen mahdollisuus. Pitkän uurastuksen jälkeen muoto ohjelma ja Proomu ovat kuin lahja. Ne ovat lähteneet edistämään asiaa, joka vuosikymmeniä sitten tuntui olevan harvoille alalla työskenteleville muotoilijoille mahdoton pala. Käsillä oleva julkaisu kirjaa osaltaan ylös vuosien saatossa tehtyä työtä. Tuntuu, että muotoilu on nyt onnellisten tähtien alla. 9 Helsingissä Risto Väätänen Muotoilupäällikkö, Metso Paper

6 1 Johdanto teknologiateollisuuden muuttuviin muotoilukäytäntöihin Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Teknologiateollisuuden muotoiluhaasteet Muotoilun kehityspoluilla Huomioita muotoilun kehittymisen edellytyksistä teknologiateollisuudessa: tutkittujen tapausesimerkkien yhteenveto _ Mitä tapausesimerkeistä voidaan oppia muotoilun organisoinnin ja johtamisen kannalta? 30

7 2 Asiakaslähtöisen tuotekehityksen edellytyksistä rakennustuoteteollisuudessa esimerkkinä Rautaruukin rakentamisen järjestelmät Aleksi Aaltonen Johdanto Rakennustuotteiden muotoilun haasteita Rautaruukki: terästonnien tuotannosta asiakaslähtöisten metalliratkaisujen tuottajaksi Esimerkki asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä: Itämerentori-projekti Helsingin Ruoholahdessa Yhteenveto ja johtopäätökset 72

8 3 Käyttäjänäkökulman muutos tuotekehityksessä esimerkkinä Koneen hissisuunnittelun kehityspolku Mervi Hasu Johdanto Sähkökojeiden sekatavarakaupasta hissisuunnittelun edelläkävijäksi: Koneen tuotesuunnittelun kehityspolku Pioneerisuunnittelun aika Tuotekehityksen laajenemisen ja kansainvälistymisen aika Projektinhallintaan perustuvan kurinalaisen tuotekehityksen aika Asiakas- ja käyttäjälähtöisen tuotekehityksen aika? lähikehityksen haasteita Tuotekehityksen vallitseva osaamisprofiili ja lähikehityksen jännite Yhteenveto ja johtopäätökset 118

9 4 Yksi ammatti, tuhat tehtävää esimerkkinä teollisen muotoilun kehittyminen paperikoneteollisuudessa Ulla-Maaria Mutanen Metso teollisen muotoilun edelläkävijä Kotimaisista yrityksistä kansainvälisiksi konserneiksi Projektikohtaisesta konesuunnittelusta mallipohjaiseen tuotesuunnitteluun: insinööri- ja muotoilutaidon yhdistyminen Modulaarinen tuotesuunnittelu laajenee tuotanto linjojen suunnitteluun: muotoilijayhteisön syntyminen Tuotantolinjoista elinkaaripalveluihin: muotoilutoiminnan organisointi ja vakiinnuttaminen Yhteenveto ja johtopäätökset 150

10 5 Muotoilun asema projektikokouksissa esimerkkinä uuden kivenmurskaimen suunnittelupilotti Esko Kurvinen Johdanto Aineisto: muotoiluprojektin tavoitteet ja kehityskulku Projektityöskentely ja muotoilukokousten yleinen rakenne Muotoilunäkökulma projektityöskentelyssä Virtuaalimallien ja visualisointien rooli kokouksissa Tavoitteiden toteutuminen, vuorovaikutus ja muotoiluongelmien luonne Yhteenveto ja johtopäätökset Lopuksi: muotoilu on ajattelutapa 178 Litteraatiomerkinnät 179

11 6 Kohti kumppanuutta eli kuinka kehittää muotoilun alihankintasuhdetta Annaleena Hakatie esimerkkinä Koneen ja Metson muotoilun alihankinnan toimintatavat 6.1 Johdanto Metso, teknologiateollisuuden muotoiluveturi Kone, kuljetusjärjestelmien teknologiajohtaja Muotoilun alihankinnan neljä kehityskohdetta Yhteenveto ja johtopäätökset 209 Lähteet 213

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet Tuuli Mattelmäki Muotoiluluotaimet Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten

Lisätiedot

Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu Ihminen ja teknologia Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu Pertti Saariluoma Tuomo Kujala Sari Kuuva Tiina Kymäläinen Jaana Leikas Lassi A. Liikkanen Antti Oulasvirta Eikö jokaisen esineen, elävän olennon

Lisätiedot

Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit

Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit TIINA APILO HARRI I. KULMALA HANNU KÄRKKÄINEN HANNELE LAMPELA MARKKU MIKKOLA MIRVA NEVALAINEN JORMA PAPINNIEMI ISMO RUOHOMÄKI TIINA VALJAKKA Tuotekehitysverkostojen uudet toimintamallit Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona

KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI

Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti

Lisätiedot

EIJA KAASINEN ja LEENA NORROS (toim.) Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu

EIJA KAASINEN ja LEENA NORROS (toim.) Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu EIJA KAASINEN ja LEENA NORROS (toim.) Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu Kohti ekologista systeemiajattelua Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ

Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ 1 2 TIIVISTELMÄ Softaa koneisiin! Ohjelmisto-osaaminen suomalaisen teollisuuden uudistajana Tuomo Nikulainen Jyrki Ali-Yrkkö Timo Seppälä TIIVISTELMÄ 3 Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki Projektiliiketoiminta Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki YHTEYSTIEDOT Tilaukset WSOY/Tilauskonttori, Porvoo Puh. (019) 576 261 Faksi (019) 576 2339 Tiedustelut

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Annukka Jyrämä ja Tuuli Mattelmäki (toim.) Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lisätiedot

Maksuton ekirja ei-kaupalliseen käyttöön. Copyright: Peltimannekiinit

Maksuton ekirja ei-kaupalliseen käyttöön. Copyright: Peltimannekiinit Peltimannekiinit maailmalla PUUNJALOSTUSKONEIDEN VIENNIN PIONEERIEN TARINOITA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22, No. 3, 2011 FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu,

Lisätiedot

Sisällys JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13

Sisällys JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13 Sisällys SISÄLLYS... 3 ESIPUHE... 7 KIRJOITTAJAT... 9 JOHDANTO: PALVELULIIKETOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET... 13 Palveluliiketoiminnan muodonmuutos... 13 Arvontuotantojärjestelmän muutos... 14 Johtamisen

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot