VOINTIA - VIRTUALMIKKELI Esiselvitys. Raportti CampusIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOINTIA - VIRTUALMIKKELI Esiselvitys. Raportti CampusIT"

Transkriptio

1 VOINTIA - VIRTUALMIKKELI Esiselvitys Raportti CampusIT Kesäkuu 2008

2 Versio Pvm Selite Tekijä Pieniä kirjoitusvirhe- ym. korjauksia Esa Hannus Puhtaaksikirjoitus + selkeyttäviä rakennemuutoksia Esa Hannus Loput sisällöt + palaverissa esitetyt täydennykset Esa Hannus Esa Hannus Esa Hannus Esa Hannus Esa Hannus Esa Hannus Rakenne + sisältö alustavilla paikoillaan, auki kirjoituksia puuttuu Esa Hannus Esa Hannus Esa Hannus Pääsisältö kasassa, rakenne avoin Esa Hannus 0.2 Esa Hannus Pohja ja alustava sisällysluettelo Esa Hannus

3 KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijä(t) Esa Hannus Yksikkö CampusIT-ryhmä Nimeke VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys Tiivistelmä Asiasanat (avainsanat) virtuaalitodellisuus, kyberavaruus, VRML, mallintaminen, kolmiulotteisuus, kaupunkimallit Sivumäärä Kieli URN Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksiantaja Mikkelin teknologiakeskus Oy (Miktech)

4 DESCRIPTION Date June 30, 2008 Author(s) Esa Hannus Department CampusIT-team Title VOINTIA VirtualMikkeli: preliminary survey Abstract Subject headings, (keywords) virtual reality, VRML, 3D modelling, three-dimensional space, city model Pages Language URN Finnish Remarks, notes on appendices Assigned by Mikkelin teknologiakeskus Oy (Miktech)

5 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO AIHEPIIRI JA KÄSITTEITÄ Metaverse Virtuaalimaailmat Peilimaailmat Vahvistettu todellisuus Lokielämä Paikkatieto, 3D-mallit ja kaupunkimallit HAVAINTOJA VIRTUAALIKAUPUNGISTA Sisältö ja palvelut ominaisuudet ja toiminnot Tekniikat ja aineistot Sosiaalis-viihteelliset virtuaalimaailmat Paikkatietoperusteiset peilimaailmat Ammattikäytön simulaatiosovellukset Kaupunkimalli- ja GIS-järjestelmät D-virtuaalimallien jakeluohjelmistot Ohjelmoitavat alustat ja moottorit Aineistot, tiedostomuodot ja standardit Toimintamallit ESITYS VIRTUALMIKKELIKSI Yleisesti Sisältö ja palvelut Portaali ja kartta Matkailukohteet ja nähtävyydet Kaupunki-, rakennus- ja seutusuunnittelu Elämystuotanto ja suunnittelu Verkkokaupat... 43

6 5.2.6 Virtuaalikanssakäyminen ja läsnäolo Palvelujen laajennusnäkymiä Ominaisuudet ja toiminnot Tekniikka ja aineistot Tekniikka Aineistot Toimintamalli Toimintafilosofia ja toimijat Tiekartta LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

7 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 1 1 TIIVISTELMÄ VOINTIA VirtualMikkeli on luonteeltaan esiselvityshanke, jonka tarkoituksena oli taustoittaa kolmiulotteisten virtuaalitodellisuusteknologioiden hyödyntämistä erilaisten kaupunkipalvelujen toteuttamisessa Internetissä. Tavoitteena oli selvittää virtuaalisen kaupungin, VirtualMikkelin, sisältö, teknologiset mahdollisuudet sekä mahdollinen toiminta- ja ylläpitomalli. Selvitys perustui tutkimusraportteihin, asiantuntijoiden haastatteluihin ja kirjoituksiin, kerättyihin tulevaisuustarinoihin sekä toiminnassa olevien virtuaalimaailmojen ja erilaisten ohjelmistojen ja aineistojen kokeiluihin. Esimerkkitapauksena käytettiin Mikkelin kaupunkiseutua. VirtualMikkelin nähtiin liittyvän aihepiiriin, johon kuuluvat virtuaalitodellisuus, 3D-maailmat, 3D-kaupunkiympäristöt, 3D-Internet ja verkkopalvelut. Aihepiiriä voi tarkastella ns. metaversen ja kaupunkimallinnuksen kautta. Metaverse on visio ja kehityssuunta, jossa erilaiset virtuaalitodellisuuksien suuntaukset virtuaalimaailmat, peilimaailmat, vahvistettu todellisuus ja lokielämä sulautuvat toisiinsa. Kaupunkimallinnuksessa luodaan maantieteellisiin aineistoihin, paikkatietoihin, perustuvia visuaalisia 3D-malleja todellisesta ympäristöstämme. Kaupunkien lisäksi kyseeseen tulevat myös muut alueet. Tässä esitetään yksi todennäköisesti toteuttamiskelpoinen näkemys Virtual- Mikkeliksi. Se on laadittu varsin laajasta näkökulmasta, ja siinä on pyritty huomioimaan myös laajennettavuus. Esiselvityksen luonteeseen kuuluu kuitenkin yksityiskohtaisempien jatkoselvitysten tarve, sekä riski niissä löytyviin merkittäviinkin toteutusongelmiin ja -rajoituksiin. VirtualMikkeli on peilimaailma, jolla on lisäksi virtuaalimaailman toimintoja. Palvelujen ja kaavaillun luonteen perusteella se on ensisijaisesti maantieteellinen järjestelmä, johon liitetään muita toimintoja. VirtualMikkeli koostuu käyttäjistä, palveluista ja teknisestä alustasta. Käyttäjiä ovat tavalliset kansalaiset ja organisaatioiden asiantuntijakäyttäjät sekä ylläpitäjät. Palveluita voi olla mo-

8 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 2 nenlaisia, ja ne voivat olla suunnattu eri käyttäjäryhmille avoimesti tai rajatusti, ja niitä voivat tuottaa eri organisaatiot. Teknisen alustan muodostavat 3Dmallinnettu ympäristö ja tarvittava tietotekniikka, jotka tarjoavat palveluiden tarvitsemat toiminnot ja ominaisuudet. VirtualMikkeli toimii 3D-portaalina ja/tai 3D-käyttöliittymänä sekä 3Dkarttana. Se tarjoaa 3D-esittelyjä kaikenlaisista matkailukohteista ja -reiteistä sekä -nähtävyyksistä ja mahdollisuuden virtuaaliseen tutustumiseen, perehtymiseen ja matkailuun. Virtuaalikaupungissa voidaan järjestää erilaisia elämyksiä, virtuaalitapahtumia, joihin osallistutaan avatarien ja/tai webkamerayhteyksien ja/tai keskustelujen ym. avulla, sekä käydä kaksi- tai kolmiulotteisissa verkkokaupoissa. Kaupunki-, rakennus- ja seutusuunnittelussa todellisuutta vastaavasta 3D-mallista saa lähtötietoja, ja järjestelmää voi käyttää vaihtoehtoisten suunnitelmien vertailuun sekä esittelyyn ja yleisöpalautteen keräämiseen. Lähtötieto- ja suunnittelunäkökulmaa voi soveltaa myös matkailuun ja tapahtumiin liittyvissä toiminnoissa. VirtualMikkelissä voi myös oleskella vapaasti ja kommunikoida toisten kanssa avatarien ja mediayhteyksien avulla. Laajennusnäkyminä ovat esimerkiksi reaalimaailman on-line -paikantaminen sekä avusteinen ja sekoitettu todellisuus, joille on erityisesti yhdistettyinä löydettävissä sovelluksia lähes kaikissa edellä esitetyissä palveluaihepiireissä. Ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan VirtualMikkeli on kattavilla hakutoiminnoilla varustettu graafinen 3D-ympäristö, jossa on seutukunnan kattava todelliseen koordinaatistoon ja korkeustietoon sekä ulkoasuun perustuva 3D- (kaupunki)malli. Sen käyttö on kaikille avointa, mutta se voi tarjota sekä ilmaisia että kaupallisia ja virallisia palveluja. Käyttäjät voivat myös esiintyä, liikkua ja kirjautua 3D-maailmaan itse valitsemallaan hahmolla ja kommunikoida sen kautta (avatar) sekä muokata ja rakentaa itselleen omaa ympäristöä. Tekniikan osalta havaittiin, että lähes kaikille osa-alueille on teknologinen mahdollisuus, mutta kattavaa, valmista teknistä alustaa ei ainakaan vielä toistaiseksi ole saatavilla. Tällä hetkellä toiminnassa olevien virtuaalimaailmojen

9 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 3 (esim. Second Life) ja peilimaailmojen (esim. Google Earth) liiketoimintamallit ja/tai toimintatavat ja/tai tekniset ominaisuudet eivät ainakaan toistaiseksi sovi tai riitä VirtualMikkelin toiveisiin. VirtualMikkelille nähtiin kolme vaihtoehtoista ratkaisua: 1) odotetaan välineiden kehittymistä, 2) tyydytään jonkun nykyisen vaihtoehdon tarjoamiin ominaisuuksiin tai 3) rakennetaan ohjelmoimalla oma mahdollisimman sopiva ratkaisu. Jokaiseen em. teknisen ratkaisun vaihtoehtoon liittyy merkittäviä rajoittavia ja/tai huomioitavia tekijöitä. Tässä esityksessä teknisen toteutuksen valintana on oman teknisen ratkaisun rakentaminen, johon voi ehdottaa kahta vaihtoehtoa: avoimeen lähdekoodiin perustuva maantieteelliset aineistot hallitseva alusta ja/tai kehityspaketti (SDK) + virtuaalimaailmojen ja/tai eri osaalueiden ja toimintojen avoimeen lähdekoodiin perustuvat koodikirjastot ja kehityspaketit (SDK:t) kaupallinen maantieteelliset aineistot hallitseva kehityspaketti (SDK) + virtuaalimaailmojen ja/tai eri osa-alueiden ja toimintojen avoimeen lähdekoodiin perustuvat koodikirjastot ja kehityspaketit (SDK:t). Teknisessä toteutuksessa on pyrittävä huomioimaan standardit sekä järjestelmän että tietomuotojen osalta. Lisäksi toteutuksen tulisi tukea myös epästandardeja, yleisesti käytettyjä tiedostomuotoja ja järjestelmäratkaisuja. Keskeisiä standardeja ovat kolmiulotteiseen Internetiin liittyvät VRML ja X3D, kolmiulotteisten aineistojen COLLADA, paikkatietoaineistojen CityGML, GML ja KML, paikkatietojen verkkopalveluja määrittävät WMS, WFS, ym. sekä yleensä Internetiin liittyvät määrittelyt kuten XML. Yleisesti käytetyistä tiedostomuodoista ehkä keskeisimpiä ovat paikkatietotiedostojen ESRI shape (.shp) sekä 3D-mallinnuksen 3D Studio Max (.3ds) ja Blender (.blend). Kolmiulotteisen mittasuhteiltaan ja sijainniltaan riittävän tarkan kaupunkikeskustaa esittävän aineiston tuottaminen on mittava ja asiantuntemusta vaativa prosessi. Koska esitetyn kaltaisen virtuaalisen kaupungin toteutuksessa tarvitaan merkittäviä kehityspanoksia jo teknisen alustan rakentamiseen, mahdollisimman valmiin aineiston käyttö helpottaisi toteutusta merkittävästi.

10 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 4 Avainajatuksia tämän esityksen mukaisessa VirtualMikkelin toteutuksessa ovat: 1) pyrkimys avoimien standardien käyttöön, 2) pyrkimys vapaiden ja avoimien välineiden käyttöön, 3) pyrkimys mahdollisimman laajaan alustariippumattomuuteen ja 4) hyödyntää muuten yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä, välineitä ja tiedostomuotoja. Hankkeelle sopisi sen omistava erilaisista toimijoista koostuva ydinryhmä, joka on pääasiassa seudullisesti sitoutunut. Ryhmän koko ja koostumus voi muuttua hankkeen edetessä. Ryhmään voisi kuulua opetus-, tutkimus-, innovointi- ja kehitystoimijoita sekä aihepiiriin kuuluvia tai seudullisesti muuten merkittäviä yrityksiä. Myös julkishallinnon osallistuminen olisi hyödyllistä. Tietotekniikka-asiantuntijoiden mukaan pelkästään julkiseen demoon johtava kehitysvaihe vaatii asiaan panostamista. Ammattimaisen, kaupallisen toteutuksen näkökulmasta tämä kehitysvaihe tarkoittaisi karkeasti arvioituna henkilötyökuukautta, kk:n aikajaksoa ja n :n panostusta. Mikäli ko. käynnistysvaiheen kehitystyö tehtaisiin oppilaitosvetoisesti ja opiskelijoita hyödyntäen, voidaan olettaa, että tarvittava aikajänne saattaa olla pidempi ja kustannukset pienempiä. Kehitystyötä ei todennäköisesti pysty juurikaan nopeuttamaan lisäämällä henkilöresursseja. Aikasäästöä voisi kuitenkin saada määrittelemällä järjestelmälle vaatimattomampia ominaisuuksia tai toimintoja tai tukeutumalla valmiimpiin tietoteknisiin ratkaisuihin. Myös viimeksi mainittu valinta tarkoittaisi joistakin ominaisuuksista ja toiminnoista luopumista.

11 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 5 2 JOHDANTO Ovatko kyberunet kolmiulotteisesta Internetistä käymässä toteen? Erilaisia 3D-visualisointeja tehdään mutterista maapalloon monia käyttötarkoituksia varten. Kolmas ulottuvuus on tullut osaksi ympäristön ja rakennusten suunnittelua ja tiedonkeruuta. 3D-grafiikka ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nykyään myös tavallisten ihmisten käytettävissä. Samaan aikaan ihmiset ovat alkaneet hakea tietoverkosta viihdettä, palveluja, sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä. Kehityksen seurauksena verkkoon on syntynyt erilaisia kolmiulotteisia virtuaalimaailmoja, peilitodellisuuksia ja pelimaailmoja, joita hyödynnetään viihteen lisäksi monin eri tavoin. Näitä virtuaaliympäristöjä on satoja, ja niillä on miljoonia käyttäjiä sadoista eri maista lähes kaikissa ikäryhmissä. Kehityssuuntana on sulautuminen toisiinsa ja mobiilikäyttö. VOINTIA VirtualMikkeli on luonteeltaan esiselvityshanke, jonka tarkoituksena on taustoittaa kolmiulotteisten virtuaalitodellisuusteknologioiden hyödyntämistä erilaisten kaupunkipalvelujen toteuttamisessa Internetissä. Tavoitteena on selvittää virtuaalisen kaupungin sisältöä, teknologisia mahdollisuuksia sekä toimintamallia. Selvitys perustuu tutkimusraportteihin, haastatteluihin ja kirjoituksiin, kerättyihin tulevaisuustarinoihin sekä toimivien virtuaalimaailmojen ja erilaisten ohjelmistojen ja aineistojen kokeiluihin. Esimerkkitapauksena käytetään Mikkelin kaupunkiseutua. Selvitys tehdään projektityönä Mikkelin ammattikorkeakoulun CampusIT -ryhmässä Mikkelin teknologiakeskus Oy:n (Miktech) toimeksiannosta osana VOINTIA Virtuaalimatkailua ja personoitua palvelua Itä-Suomessa -hanketta. Laajempaan Itä-Suomen Innovatiiviset Toimet -ohjelmaan kuuluvan VOINTIA -hankkeen tarkoituksena on uusien, innovatiivisten teknologioiden luonti ja soveltaminen hyvinvointimatkailupalveluissa. Seudullista taustaa tälle selvitystyölle antavat lisäksi mm. Miktech:n joulukuussa 2007 järjestämä innovaatioseminaari sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun opinnäytetöinä tehdyt rakennusten ja kaupunkikeskustan 3D-virtualisoinnit.

12 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 6 Raportin näkökulma on visionäärinen, mahdollisuuksia kuvaava. Siinä pyritään kuitenkin tuomaan esille myös rajoitteita ja ongelmakohtia. Raportti toimii itsenäisenä katsauksena, mutta palvelee tarvittaessa myös mahdollisten jatkotoimien valmistelua. Raportissa hahmotetaan aluksi aihepiirin käsitteitä; mitä kaikkea aihepiiriin kuuluu. Seuraavaksi esitellään ja analysoidaan kerättyä aineistoa osa-alueittain (sisältö, teknologiat, toimintamalli). Tämän jälkeen kuvataan skenaario virtuaaliseksi kaupungiksi VirtualMikkeli. Koska kyseessä on esiselvitys, asiat käsitellään esittelynomaisesti ja vain oleellisilta osin. Syvällisempi tarkastelu kuuluu mahdollisiin jatkotoimiin.

13 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 7 3 AIHEPIIRI JA KÄSITTEITÄ Tämän selvitystyön yleisenä aiheena kuten jo työn nimikin viittaa voi katsoa olevan virtuaalitodellisuuden. Virtuaalitodellisuus voidaan määritellä esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan (MOT Kielitoimiston 2004) tapaan: virtuaalitodellisuus = tekotodellisuus ja tekotodellisuus on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Sanastokeskus TSK:n vanhahkossa multimediasanastossa (Multimediasanasto 1999) painotus on kolmiulotteisuudessa: multimedian keinoin luotu todelliselta vaikuttava kolmiulotteinen vuorovaikutteinen tila. Wikipedian (Virtuaalitodellisuus 2007) mukaan virtuaalitodellisuudella voidaan pyrkiä simuloimaan todellista ympäristöä tai luomaan kuvitteellinen ympäristö. Tämän selvitystyön lähtökohdat ja näkökulman voi johtaa toimeksiannossa saaduista virtuaalisen kaupungin kuvauksista: kyseessä ovat seudun yritysten ja julkisen sektorin 3D-Internet-palvelut virtuaalikaupungin funktioita voisivat olla virtuaalimatkailu, vuorovaikutteinen kuntasuunnittelu, kaupalliset palvelut, elämystuotanto, yhteisöllinen tekeminen, alueen vetovoiman parantaminen virtuaalikaupunkiin on vapaa pääsy. Näiden kuvausten ja selvitystyön valmistelussa esiin tulleiden ajatusten perusteella kyseessä olisi Internetissä oleva todellista ympäristöä simuloiva kaupunkimainen kolmiulotteinen virtuaalitodellisuus, jolla voisi olla julkisen sekä kaupallisen sektorin ulottuvuudet ja sitä käyttäisivät myös yksityishenkilöt. Edellä mainitun perusteella selvitystyön lähtökohdiksi nähtiin keskeisimpinä asioina virtuaalitodellisuus, 3D-maailmat, 3D-kaupunkiympäristöt, 3D- Internet ja verkkopalvelut. Kun näitä aiheita tarkastellaan tarkemmin, voidaan havaita, että niihin liittyy suuri joukko erilaisia, laajojakin asiakokonai-

14 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 8 suuksia. Tässä selvitystyössä esiin nousivat seuraavat asiat, jotka on kuvattu myös miellekartan tapaan oheisessa kuviossa (kuva 1): Internet-teknologiat ja verkkopalvelut multimedia ja tietotekniikka yleisesti sosiaalinen Internet ja vuorovaikutteisuus 3D-mallinnus, erikoisaloinaan kaupunki-, ympäristö- ja rakennusmallinnus 3D-tiedonkeruu ja 3D- ja 2D-aineistot paikkatieto (eli GIS) ja maanmittaustieteet navigointi ja paikannus verkkopelit ja pelimoottorit. Tätä aihepiiriä voi tarkastella ns. metaversen kautta. Metaverse on visio ja kehityssuunta, jossa erilaiset virtuaalisuuden suuntaukset sulautuvat toisiinsa. (Smart ym ) Lisäksi aiheesta on esitetty useita muitakin, pääasiassa samansuuntaisia, näkemyksiä (kuten Reynolds 2005). Myös virtuaalitodellisuusalalla tai tietotekniikka-alalla toimivat yritykset kehittävät, tutkivat ja määrittelevät aihepiiriä. Esimerkiksi Sun Microsystems Inc. näkee virtuaalimaailmojen kehityssuuntana avoimet standardit ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisut (Sun Microsystems 2008). Toisaalta todellista ympäristöä simuloivan kaupunkiympäristön näkökulmasta tarvitaan 3D-kaupunkimallinnusta ja siihen liittyviä maantieteellisiä tietoja, eli paikkatietoja (GIS). Kaupunkimallinnusta ja paikkatietoja kehitetään ja tutkitaan pääasiassa erillään metaversestä. Yhtymäkohtana kuitenkin ovat metaverseen kuuluvat ns. peilimaailmat ( mirror world, engl.), joita jo sovelletaankin paikkatietojen käytössä ja tutkimuksessa. Voisikin ehkä sanoa, että GIS-piirit eivät vain koe rakentavansa metaverseä.

15 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 9 Virtuaalikauppa Virtuaalimatkailu 'Hankemallinnus' Rakennusmallinnus 'Seutumallinnus' Kartat, GIS, ilmakuvat, korkeusmallit Multimedia Kaupunkisuunnittelu Maantieteell. mallinnus OpenGL DirectX 3Dmallinnus Tietokannat 3Dgrafiikka CityGML LOD... Navigointi ja paikannus... VIRTUAALI- KAUPUNKI- SEUTU Verkkopalv elut Internet & WWW MMORPG Mashup 3D-web Kaupunkimallinnus Tietotekniikka Peliohjelmointi Tietokonepelit Internetohj elmointi Vuorov aikutus 2D- ja 3Daineistot Sosiaalinen web Suunnitelmat, piirustukset Valokuvat, v ideot, muut Maanmittausmenetelmät Tiedonkeruu ja tuotanto GPS Metaverse Virtuaalimaailmat Peilimaailmat RFID Mixed reality Rakennusmittausmenetelmät Arkkitehtityö Valokuvaus, ym. Vahvistettu todellisuus Lokielämä KUVA 1. Virtuaalikaupunkiin liittyviä käsitteitä. Kuvatut yhteydet ovat viitteellisiä. 3.1 Metaverse Hieman yleistettynä voi sanoa, että tietokonepelien ja dynaamisen, sosiaalisen ja vuorovaikutteisen Internetin, virtuaalimaailmojen ja paikkatietojen sekä simulaatioiden aihepiiriä on alettu nimittämään metaverseksi Neil Stephensonin kirjan Snow Crash mukaan. Metaverse ei kuitenkaan ole virallinen termi, ja sitä käytetäänkin useissa eri tarkoituksissa. Metaversea on tarkasteltu laajasti Acceleration Studies Foundationin (ASF) tulevaisuusvisiointihankkeessa Metaverse Roadmap Pathways to the 3D Web (Smart ym. 2007). Hankkeen raportti kuvaa kokonaisuutta hyvin: What happens when video games meet Web 2.0? When virtual worlds meet

16 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 10 geospatial maps of the planet? When simulations get real and life and business go virtual? When you use a virtual Earth to navigate the physical Earth, and your avatar becomes your online agent? What happens is the metaverse. Metaversen tiekartassa ( Metaverse Roadmap, MVR ) (Smart ym. 2007) nähdään neljä tulevaisuuden teknologista suuntausta: virtuaalimaailmat, peilimaailmat, vahvistettu todellisuus ja lokielämä. Sovelluksissa ja tulevaisuuden visioissa nämä suuntaukset lomittuvat toisiinsa ja syntyy metaverse. Suuntaukset kuvataan MVR:ssä nelikenttäkuvioon, jonka akselit on muodostettu kahdesta valitusta jatkumosta: vahvistaminen-simulointi ja henkilökohtaisuus-ulkopuolisuus (kuva 2). Vahvistamisella tarkoitetaan tekniikoita, joilla voidaan tuoda lisätietoa ja/tai hallintatyökaluja havaitsemaamme fyysiseen ympäristöön. Simulointi tarkoittaa tekniikoita todellisen ympäristömme mallintamiseen ja kopioiden tuottamiseen. Henkilökohtaisuus viittaa teknologioihin, joilla voi osallistua henkilökohtaisesti digitaalisen ympäristön tapahtumiin. Ulkopuolisuus kuvaa teknologioita, joilla tuotetaan tietoa käyttäjää ympäröivästä maailmasta ja hallitaan sitä. (Smart ym. 2007, 5) Vahvistaminen (Augmentation) Vahvistettu todellisuus (Augmented Reality) (Lifelogging) Ulkopuolisuus (External) Henkilökohtaisuus (Intimate) Virtuaalimaailmat Lokielämä Peilimaailmat (Mirror Worlds) (Virtual Worlds) (Simulation) Simulointi (c) Metaverse Roadmap 2007 KUVA 2. Metaversen nelikenttäjaottelu (Smart ym. 2007, 5)

17 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 11 Mainittujen kahden jatkumoiden kuvataan olevan kriittisiä epävarmuuksia, koska ne ovat metaversen olennaisia osia, mutta sitä, millaisiksi ne kehittyvät, ei voi vielä nähdä. Yhdistämällä jatkumot, voidaan määritellä metaverselle neljä aiemmin mainittua keskeistä komponenttia (ks. myös kuvio 2), joissa korostuvat kullekin komponentille ominaiset toiminnot, teknologiatyypit ja teknologiaryhmät: virtuaalimaailmat, peilimaailmat, vahvistettu todellisuus ja lokielämä. (Smart ym. 2007, 5). Termit eivät ole yleisesti eivätkä MVR:ssäkään tarkasti määriteltyjä, ja alan eri toimijoilla on erilaisia näkemyksiä. Erityisesti tämä koskee virtuaalimaailmoja. MVR:n esittämä eri suuntauksien sulautuminen saattaa olla jo käynnissä, sillä virtuaali- ja peilimaailmojen yhdistäminen on yksi tällä hetkellä eniten keskustelua herättävä aihe (esim. Roush 2007). Seuraavat alaluvuissa esitetyt kuvaukset perustuvat pääasiassa MVR:ssä esitettyyn näkemykseen (Smart ym. 2007, 6-17): Virtuaalimaailmat Virtuaalimaailmat ( virtual world, VW ) ovat tunnetuin ja eniten keskustelua herättävä sekä nopeimmin kasvava osa metaverseä. Virtuaalimaailmoissa voi olla omat sisäiset järjestelmät taloudelle, politiikalle, sosiaalisuudelle ja oikeudelle, ja järjestelmillä voi olla yhtymäkohtia todelliseen maailmaan. Esimerkiksi virtuaalimaailman rahaa ostetaan oikealla rahalla, tai virtuaalimaailman kaupassa voi ostaa todellisia tuotteita. Virtuaalimaailman graafinen esitystapa voi olla ulottuvuuksiltaan 3D, 2D tai 2.5D eli näennäiskolmiulotteinen. VW ei kuitenkaan välttämättä ole graafinen vaan tekstiperusteinen. Keskeinen virtuaalimaailmojen piirre on avatar, eli käyttäjän mahdollisuus esiintyä, liikkua ja kirjautua ympäristöön itse valitsemallaan hahmolla ja kommunikoida sen kautta. Usein käyttäjä tai avatar voi myös rakentaa ja muokata virtuaalimaailmaa, asuttaa sitä. Yleensä VW:ssä toimiminen on vapaata, ylläpitäjä ei aseta asukkaille tavoitteita, tehtäviä tai päämääriä (ns. sosiaaliset virtuaalimaailmat). Toisaalta laajemmin nähtynä, myös monen käyttäjän viihteelliset ja

18 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 12 opetukselliset verkkopelit ovat virtuaalimaailmoja. Näkymät sosiaalisissa virtuaalimaailmoissa ovat esimerkiksi oheisten kuvien kaltaisia (kuvat 3 ja 4). KUVA 3. Avatar yksin virtuaalimaailma Second Life:n EduFinland-saarella (SLurl: EduFinland/84/140/25) KUVA 4. Avatareja keskustelemassa Active Worlds virtuaalimaailmassa Tarkasta määrittelystä ja näkemyksistä riippuen toimivia virtuaalimaailmoja on kymmeniä tai satoja. Ehkä tunnetuin niistä on sosiaalinen, kolmiulotteinen virtuaalimaailma Second Life (SL), muita ovat mm. Active Worlds, Kaneva,

19 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 13 There.com ja Habbo Hotel. Seuraavassa muutamia tilastotietoja Second Life:sta esimerkiksi (Second Life 2008): kello 21:53 Second Life:iin oli kirjautuneena asukasta, ja viimeisten 30 päivän aikana SL:ssa oli käynyt yli asukasta kokonaisasukasmäärän ollessa lähes 13 miljoonaa. Vuoden 2008 huhtikuussa käyttäjiä oli ollut yli 100 eri maasta, ja he olivat viettäneet SL:ssa lähes 30 miljoonaa tuntia. Käyttäjistä oli naisia noin 41 %, ja suurin ikäryhmä oli vuotiaat (noin 35 %.), ja esimerkiksi ikäryhmään yli 44 -vuotiaat kuului noin 16 % käyttäjistä, mikä sekin tarkoittaa lähes 6 miljoonaa käyttäjää. Asukkaiden omistamaa virtuaalimaata oli 1193 km 2, jonka simulointiin tarvittiin noin tietokoneprosessoria. Virtuaalirahaa vaihdettiin yli 8,5 miljoonan US$:n arvosta, ja virtuaalirahaa myytiin noin 0,6 miljoonalla US$:lla Peilimaailmat Nimitys pelimaailma ( mirror world, MW ) on hyvin kuvaava: ne ovat oikealla tiedolla parannettuja virtuaalimalleja ja/tai heijastumia fyysisestä maailmastamme. Aihetta on visioinut varsin laajasti ja monissa ennusteissaan oikeaan osuvasti David Gelernter jo 90-luvun alussa (Gelernter 1992). Peilimaailmoissa mallinnetaan keinotekoisen ympäristön sijasta todellista ympäröivää maailmaamme. Tästä syystä niiden perustana ovat kartografia, geoinformatiikka, maantiede ja maanmittaustieteet, joiden sovelluksilla myös tuotetaan tarvittava tietosisältö (ks. myös luku 3.2). Peilimaailmoihin lasketaankin mukaan paikkatietojärjestelmät (GIS, Geographic(al) Information System). Karttamaisen sisällön takia MV:t ovat esitystavaltaan graafisia. Pelimaailmat voivat esittää jotakin rajattua aluetta tai koko maapalloa tai molempia tarkasteluetäisyyden mukaan. Peilimaailmat voivat olla kaksi- tai kolmiulotteisia tai tarjota molemmat tarkastelutavat riippuen aineistosta ja/tai käyttäjän tahdosta. Mutta metaversen ja tämän selvitystyön aihepiirin näkökulmasta, oleellisimpia ovat 3D-peilimaailmat. Tällöin edellä kuvatun lisäksi tärkeiksi asioiksi nousevat rakennusten ja ympäristön 3D-mallinnus ja 3D-tiedonkeruu.

20 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 14 Käyttäjä ei voi esiintyä avatarilla MV:ssä, mutta yleensä hän voi tarkastella ja mitata ympäristöä, valita esitettäviä teemoja ja tehdä hakuja sekä esittää omaa dataa MV:n päällä. Mikäli tavalliset paikkatietojärjestelmät jätetään MV:n määritelmän ulkopuolelle, niin peilimaailmoja voi katsoa oleva muutamia. Ehkä tällä hetkellä tunnetuin on Google Earth (kuva 5), joka tarjoaa pohjaksi koko maapallon kattavat satelliittikuvat ja runsaasti niitä tarkempia ilmakuvia sekä 3Dmallinnettuja rakennuksia. Lisäksi tarjolla on katunäkymiä ja valtava määrä muuta informaatiota sekä mahdollisuus liittää mukaan tai esittää käyttäjän itse tuottamaa materiaalia. Muita vastaavan tapaisia peilimaailmoja ovat Microsoft Virtual Earth, ESRI ArcGIS Online ja NASA World Wind. Google Earth -ohjelmisto on saatavilla 13 eri kielisenä versiona, ja sitä on ladattu yli 350 miljoonaa kertaa. Sen tietokannoista löytyy esimerkiksi Helsingistä useita 3Drakennuksia ja tarkat, uudehkot ilmakuvat. Mikkelistä ei ole yhtään 3Drakennusta ja kuva-aineistona on puolen keskustan osalta vain satelliittikuva ja toisen puolen osalta vanhahko ilmakuva. (Google Earth 2008.) KUVA 5. Maa Google Earthin käyttöliittymässä (Google Earth 2008)

21 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys Vahvistettu todellisuus Vahvistetussa todellisuudessa ( Augmented Reality, AR ) käyttäjän todellisesta ympäristöstään tekemiä havaintoja täydennetään tietovarastoista tuoduilla tiedoilla. Tämän toteuttaminen vaatii käyttäjän paikantamista ja yhteyttä tietovarastoon. Esimerkiksi: datalasien, kämmentietokoneen tai matkapuhelimen kameralla katsotaan (kuvataan) käyttäjän edessä olevaa maisemaa, ja näytöllä näkyvään kuvaan sovitetaan reaaliajassa ko. paikkaan aiottu uudisrakennus (ks. kuva 6). Vahvistettuun todellisuuteen liittyvät oleellisesti muun muassa erilaiset kannettavat datalaitteet, satelliittipaikannus, RFID-tunnisteet ( radio frequency identification ) ja viivakoodeja muistuttavat kaksiulotteiset QR-koodit ( quick response ). Monet AR:n menetelmät ja sovellukset ovat aktiivisessa tuotantokäytössä eri aloilla. KUVA 6. Esimerkki vahvistun todellisuuden hyödyntämisestä (Woodward 2006)

22 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys Lokielämä Lokielämällä ( Lifelogging ) tarkoitetaan toimintaa, jossa erilaisilla välineillä tallennetaan käyttäjän havaintoja, tekemisiä, yms. Kyseessä ovat käyttäjän henkilökohtaiseen toimintaan liittyvät tapahtumat, jotka hän tallentaa itse automaattisesti tai manuaalisesti. Tallennettuja asioita voi tarkastella heti tai myöhemmin itse tai jakaa ne myös muiden saataville. Tallennettu asia voi olla vaikkapa GPS:llä kerätty kulkureitti, urheiluvälineen taltioimat suoritusarvot tai matkapuhelimella blogiin kuvatut kuvat. Yksi esimerkki on Nokian Lifeblog -Internet-ohjelmisto, joka organisoi käyttäjäkohtaisesti matkapuhelimella otetut ja palveluun lähetetyt valokuvat aikajanalle. 3.2 Paikkatieto, 3D-mallit ja kaupunkimallit Kolmiulotteisen kaupunkimallin rakennusaineita ovat mm. paikkatiedot ja kuvat. Maantieteelliset kohteet tuovat mallintamiseen omat erityispiirteensä. Tämä aihepiiri vastaa peilimaailmoja Metaverse Roadmap:ssa, jossa myös viitataan suoraan paikkatietojärjestelmiin ja 3D-tiedonkeruunmenetelmiin. Paikkatieto on suhteellisen uusi ja tärkeä informaatioajan tieteenala ja työkalu. Tieteenalana siitä käytetään nimitystä geoinformatiikka. Geoinformatiikan sanaston mukaan (2005, 22) paikkatieto on tietoa kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan. Paikkatiedossa tiedolla on tietosisältönsä lisäksi sijainti. Paikkaan sidottujen, yleensä kartoilla esitettävien tietojen merkitys on koko ajan kasvava ja niitä hyödynnetään monilla aloilla monin eri tavoin. Paikkatietoja tuotetaan, analysoidaan, hallitaan ja käytetään erityislaatuisilla tietojärjestelmillä, paikkatietojärjestelmillä ( GIS, Geographic(al) Information System ). Nykyaikaiset paikkatietojärjestelmät ovat Internet- ja tietokantapohjaisia ja niitä voidaan käyttää mobiililaitteilla. (Hannus 2007, 1-2). Järjestelmillä käsitellään myös kolmiulotteista tietoa, mutta nämä ominaisuudet ovat usein kaksiulotteisia rajoittuneempia, ja niihin tarvitaan erityisiä laajennusosia. Kolmiulotteisuutta voi myös pitää GIS:n kehityssuuntana. Tämä ei ole yllättävää, sillä koemmehan ympäristömme (vähintään) kolmiulotteisena.

23 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 17 Toisaalta kaikkien asioiden esittäminen kolmiulotteisina ei ole välttämätöntä eikä tarpeellistakaan. 3D-mallinnusta käytetään monilla eri aloilla ja eri tarkoituksiin. Sovellusalueita ovat mm: tietokoneavusteinen suunnittelu, kuvitus mm. aikakauslehdissä ja televisiossa sekä itsenäinen kuvataide, tietokone- ja videopelit sekä elokuvat ja TV-ohjelmat (3D-grafiikka 2008). Internet-hakujen perusteella 3Dmallinnus viittaa useimmiten mainos- ja media-alan tai rakennus- ja arkkitehtuurialan toimintoihin. Malleja laaditaan sekä olemassa olevista kohteista että suunnitelmista ja täysin kuvitteellisista asioista. Mallinnettava asia voi olla kooltaan kaikkea mahdollista atomeista maailmankaikkeuteen. Mallintamalla tuotetaan 3D-grafiikkaa ja 3D-animaatioita sekä 3Dvirtuaalimalleja, jotka yleensä esitetään kaksiulotteisella tasolla, kuten paperilla tai näyttöruudulla. Animaatiot ovat kolmiulotteista liikkuvaa kuvaa, ja mikäli käyttäjällä on mahdollisuus mallissa liikkumiseen ja erilaisiin toimintoihin puhutaan virtuaalimalleista. 3D-grafiikassa ja animaatioissa yhden kuvan renderöinti, eli pintojen ja kuvioiden sekä valojen, varjojen ja heijastumien laskeminen tasolle, saattaa kestää useita tunteja tai jopa päiviä. 3Dvirtuaalimallissa tietokoneen on laskettava ja piirrettävä kuvia näytölle jatkuvasti ja riittävän nopeasti. Virtuaalimallista voidaan tuottaa näkymiä myös animaatioina ja grafiikkana. Mikäli mallinnetun kohteen pintoihin liitetään valokuva oikeasta kohteesta tai oikeasta materiaalista, kutsutaan mallia fotorealistiseksi. 3D-mallit voivat esittää kohteen ulkopuolelta tai sisäpuolelta tai molemmista, ympäristöineen tai ilman. Kokoluokan perusteella mallit voi ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti tämän selvitystyön aihepiiriä painottaen: kappalemallit (pienet kappaleet) kohdemallit (ajoneuvot, patsaat, ulkokalusteet, huoneet, jne.) rakennus- ja rakennemallit (korttelit, talot, sillat, muut rakenteet)

24 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 18 kaupunkimallit (useat korttelit, kaupungin osat, koko kaupunkialue) laajan ympäristön mallit (seutu, haja-asutusalueet) planeettatason mallit. Tarkkaa rajan vetoa erilaisten mallien välillä ei voi tehdä, vaan ne lomittuvat jonkin verran toisiinsa. On myös huomattava, että edellä esitettyyn ryhmittelyyn liittyy sisäkkäisyyksiä, eli planeettamallissa voi olla yksityiskohtina esimerkiksi kaupunki- ja/tai rakennusmalleja, tai kaupunkimallissa rakennus-, rakenne- ja kohdemalleja. Merkittävää on, että erilaiset mallit tehdään usein ko. kohteeseen sopivimmalla välineellä. Tällöin tiedonsiirto tai mallien yhteensovittaminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Todelliseen ympäristöön perustuvan ja sitä tunnistettavasti kuvaavan kaupunkimallin tuottamiseen tarvitaan monenlaisia tietoja, joiden keräämiseen ja käsittelyyn puolestaan tarvitaan omat välineensä sekä osaamista. Perustana voi katsoa olevan maanpintaa kuvaavan korkeusmallin. Sen päälle tarvitaan maanpäällisten pistemäisten, viivamaisten ja aluemaisten kohteiden kohdepiirteet eli sijainnit, rajat ja muodot. Lisäksi kolmiulotteisina esitettävien rakennusten ja rakenteiden sekä muiden kohteiden osalta tarvitaan monia tietoja, kuten esimerkiksi rakennuksista sokkelien sijainti ja muoto eli jalanjälki ( footprint ), korkeus ja kerroslukumäärä sekä kattorakenteet. Fotorealistiseen malliin tarvitaan myös tekstuureita ja kuvia julkisivuista, katoista, maanpinnasta, puista, pensaista, jne. Mikäli paikkatiedot yhdistetään kaupunkimalliin käyttöä varten pelkän mallinnuksen raaka-ainekäytön sijaan, syntyy semanttinen kaupunkimalli. Semanttisessa mallissa on tietoa kohteiden rakenteista, ominaisuuksista ja suhteista toisiin kohteisiin, ja sitä voidaan käyttää perinteisen visuaalisen tarkastelun ja mittaamisen lisäksi kyselyihin, analyyseihin ja simulointitehtäviin (Erving 2007, 4).

25 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 19 4 HAVAINTOJA VIRTUAALIKAUPUNGISTA Virtuaalikaupungin toteutuksessa voi yksinkertaistettuna nähdä tarvittavan kolme osa-aluetta: palvelut, teknologiat ja toimintamallin. Tarkemmin tarkasteltuna tulee huomioida myös toteutuksen tarvitsemat ominaisuudet, toiminnot ja aineistot. Edellä mainittujen suhteita voidaan havainnollistaa kuvassa 7 esitettyyn tapaan. Halutut palvelut määrittävät, millaisia ominaisuuksia ja toimintoja toimintaympäristössä tulisi olla. Ominaisuuksien ja toimintojen toteuttamiseen puolestaan tarvitaan teknologioita, välineitä ja aineistoja. Samalla tekniset mahdollisuudet, taloudelliset resurssit, ym. asettavat reunaehtoja, jotka yhdessä em. kanssa muodostavat lopullisen kokonaisuuden. Toimintamalli ja siihen liittyvät toimijat antavat kokonaisuudelle resurssit sekä talouden että osaamisen osalta. We b-s ivu - We b-s e lain Tiedosto Muokkaa Näy tä Linkit Ty ökalut Ohje Osoite Halutut palvelut Ominaisuudet ja toiminnot Teknologiat, välineet, aineistot Tekniset mahdollisuudet, taloudelliset resurssit, ym. Virtuaalikaupunki KUVA 7. Virtuaalikaupunkia määrittävät tekijät 4.1 Sisältö ja palvelut ominaisuudet ja toiminnot Virtuaalisen kaupungin mahdollisia sisältöjä, palveluja toiminnallisuuksia kartoitettiin haastattelemalla asiantuntijoita, tutustumalla asiantuntijoiden blogi- ym. kirjoituksiin sekä perehtymällä tutkimuksiin, artikkeleihin ja toiminnassa oleviin virtuaalimaailmoihin. Lisäksi kerättiin tulevaisuustarinoita kulttuuri- ja nuorisotyön opiskelijaryhmältä ja mielipiteitä tietotekniikan henkilöryhmältä. Kerättyyn materiaaliin perustuvana yleishavaintona voi todeta, että:

26 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 20 aiheeseen löytyy visioita, ja myös jonkin verran toteutuksia odotukset virtuaalisuudesta ovat korkealla, mutta usein yleisellä tasolla ( hypeä ) tarpeet eivät yleensä ole välttämättömyyksiä, vaan mahdollisuuksien hyödyntämisen kautta määriteltyjä ( hypeä ). Virtuaalikaupungin sisällön ja palveluiden voi sanoa rakentuvan toimintaympäristön ominaisuuksien ja sen tarjoamien toimintojen varaan. Toisaalta ympäristön tulisi siis täyttää palveluiden toteuttamiseen tarvittavat vaatimukset. Taulukkoon 1 on koottu aineistossa esille tulleita palveluvisiota sekä hahmoteltu toteuttamiseen tarvittavia ominaisuuksia ja toimintoja. TAULUKKO 1. Palveluita ja niihin liittyviä ominaisuuksia ja toimintoja. 'X' = keskeinen, + = tärkeä ja 'o' = lisäarvoa antava. Ominaisuudet / toiminnot Palvelut WWW-, dokumentti- ja muut linkit, "hot spotit", yms. hakutoiminnot, luokiteltu sisältö, tasot, suodattaminen personointi, kirjautuminen, tunnistaminen navigointi ja katselu eri tavoilla, reititys tunnistettavat kohteet, realistisen näköinen 3D-malli 3D-portaali X X + + X o o o o o o o o 3D-kartta, -opastus X X o X + X + o o o o o + o Matkailukoht., -reittien ja nähtävyyk -sien esittelyt, on-line-toiminnot X X o X X o X + o o o o o Kaupunki-, rakennus- ja seutusuunnittelun esittelyt, on-line-toiminnot o X o X X X o + o + o o o o o Virtuaalielämykset, -tapahtumat o + + X + o o X + o + o o o o Tietolähde ja suunn.väline kaup.- suunn., tapahtumiin, matkailulukoht o + o X X X + + o X + o X + o 3D-kaupat (tavarat) X X X + X o X o o o o oikea koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä sekä mittakaava seutukunnan kattava 3D-malli palautekanava, chat, VoIP, webcam avatar esiintyminen on-line-3d-rakennustyökalut rinnakkaiset, muokattavat 3D-tilat (käyttäjien) vahvistetun ja sekoitetun todellisuuden (AR, MR) toiminnot. Liikenne- ja ihimismäärien reaaliaikainen ja tallentava seuranta joukkoliikenteen reaaliaikainen paikannus ja seuranta mobiilisovellus reaaliaikaisella yhteydellä 3D-kaupat (paikka- ja huonevaraus) Virtuaalikanssakäyminen ja läsnäolo X X X + X + o X o o o X X X X o o o X X + + o o o Navigaattori ja reititin + X o X X X '+ o o + o X Opetusfoorumi X X X + o o o X X o o o o o + Ohjausjärjestelmä (lämmitys, liikennevalot, toimintavarautuminen, ym) X + + X o o X + o Historianäkymät X X X o o o o o o Tutkimustietopankki- ja väline + X o X X X o o o o + X X o Reaalimaailmaan sidotut on-line-pelit + + X + X X o X o o o + o o X

27 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 21 Taulukossa kuvattuja palveluita tulee tulkita niiden lyhyitä kuvauksia laajemmin, soveltaen ja yhdistellen. Esimerkiksi 3D-kaupasta, rakennusesittelystä ja 3D-kartasta voi johtaa asunnonvälityspalvelun. Kootussa aineistossa esiintyivät myös ajatukset erilaisista käyttäjäryhmistä, joita ovat toisaalta kansalaiset ja toisaalta järjestelmää ammatillisesti hyödyntävät henkilöt. Tällöin samaan aiheeseen voi liittyä kaksi erilaisia ominaisuuksia ja/tai toimintoja tarvitsevaa palvelua. Esimerkiksi suunnittelukäytön voi yhdistää lähes mihin tahansa palveluaiheeseen. Esille tulleiden ajatusten mukaan palveluita voisi myös soveltaa kotitietokonekäytön lisäksi kohteisiin sijoitetuissa tietokoneissa ja liikkuvasti mobiililaitteilla. Yleisiksi ominaisuuksiksi nähtiin palvelinperusteisuus ja Internet-välitteisyys. 4.2 Tekniikat ja aineistot Virtuaalikaupunkiin tarvittavan tekniikan ja tietosisältöjen selvittämiseksi mm. haastateltiin asiantuntijoita, tutustuttiin tutkimusraporttiteihin, kokeiltiin toiminnassa olevia virtuaaliympäristöjä sekä testattiin ohjelmistoja, aineistoja ja tiedonsiirtoa. Aineistoa kerättäessä havaittiin, että erilaisia virtuaalimaailmoja ja virtuaalimaailma-alustoja varsin paljon. Oikeastaan kaikille teknisille osa-alueille onkin teknologinen mahdollisuus, mutta valmista täydellistä kokonaisratkaisua ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole. Puuttuvia elementtejä ovat erityisesti geospatiaalisten - eli paikkatietoaineistojen ja sosiaalisten toimintojen yhteensovittaminen (peilimaailmat virtuaalimaailmat) sekä 3D-virtuaalimallin jakelu käyttäjälle ilman erillistä asiakasohjelmistoa (3D-Internet). Nämä puutteet ovat myös laajasti tiedostettuja, ja niiden ratkaisemiseksi tehdään paljon kehitystyötä. Teknisiä alustoja voitaisiin luokitella eri tavoin esim. sen perusteella onko se: kaupallinen vai avoin ratkaisu, geospatiaalinen vai ei, palveluna vai ohjelmistona tarjottu, tai valmis sovellus vai ohjelmoitava kehitysympäristö.

28 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 22 Seuraavien lukujen esimerkeissä alustoja esitellään lyhyesti seuraavalla jaottelulla: 1) toiminnassa olevat sosiaalis-viihteelliset virtuaalimaailmat, 2) toiminnassa olevat paikkatietoperusteiset peilimaailmat, 3) ammattikäyttöön tarkoitetut simulaatiosovellukset, 4) kaupunkimallinnus- ja 3D-GIS-järjestelmät, 5) 3D-mallien jakeluohjelmistot ja 6) ohjelmoitavat virtuaali-, paikkatieto- ja pelikehitysympäristöt. Esimerkkeihin on otettu mukaan ainoastaan 3Dratkaisuja. Lisäksi tarkastellaan aineistojen tuottamista. Yleisesti ottaen havaittiin, että tarvittavat teknologiat ja aineistot määrittyvät haluttujen palvelujen vaatimien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien kautta. Merkittävää on myös havainto, että aineistoihin liittyvät asiat, kuten saatavuus, käsittely, käsittelyssä tarvittavat menetelmät ja ohjelmistot, voivat vaatia yllättävän paljon resursseja. Yleisesti voi todeta, että aineistoa on kyllä saatavilla tai tuotettavissa. Tämän selvityksen aihepiirin mukaan keskeisiä teknisiä ominaisuuksia ovat mm: 3D-grafiikkamoottori, 3D-liikkuminen ja haut mallinnetussa ympäristössä, realistinen data (maantieteelliset aineistot, fotorealistisuus), asiakaspalvelinjärjestelmä ja sosiaalinen kommunikointi (avatarit ym.) Taulukkoon 2 on koottu yleispiirteisesti tässä selvityksessä esiinnousseiden toimintojen ja ominaisuuksien mahdollisuuksia eri teknologioihin perustuvissa alustoissa. Esitetty listaus on suuntaa antava ja vaatii tarkempaa perehtymistä mainittuihin välineisiin. On myös huomioitava, että välineitä myös kehitetään koko ajan. Listassa ei myöskään mainita kaikkia aihepiiriin kuuluvia ohjelmistokategorioita, kuten esimerkiksi CAD- ja arkkitehtuurisovelluksia. Näistä esimerkiksi infrastruktuurihankkeiden CAD-pohjaisten suunnitelmien visualisointiin tarkoitettu Novapoint Virtual Map täyttäisi avatareja ja käyttäjien kommunikointia lukuun ottamatta kaikki asiakaspuolen ominaisuudet.

29 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 23 TAULUKKO 2. Ominaisuudet ja toiminnot eri teknologioissa. 'X' = pääasiassa tuettu, '+' = osittain tai rajallisesti tuettu, 'k' = kehitteillä, '?' = epäselvä tieto. HUOM. Ohjelmoitavissa ratkaisuissa merkinnät kuvaavat niiden perusominaisuuksia, muitakin voidaan mahd. lisätä. Ohjelmisto / alusta Toiminto / ominaisuus Sosiaal. virtuaalimaailmat yleisesti Second Life Grid Google Earth + peilimaailmat yl. Amm.käytön simulaatt., esim. Olive 3D-GIS, esim. ArcGIS 3D-kaupunkimalli, LandXplorer 3D-WWW, BS Contact + BS muut ohjelmoitavat VM:t, mm. Multiverse avoimet ohjelmoitavat VM:t yleisesti, mm. Croquet+Cobalt, OpenSim, Darkstar, Wonderland maantiet. visualisointi, esim. Virtual Terrain Project ohjelmoitavat pelimoottorit, mm. C4, Torque, Quest 3D avoimet ohjelmoitavat pelimoottorit, mm. Crystal Space, Ogre Kommunikointi, teksti/chat X X X X X X + + ohjelmoitavat 3D-grafiikkamoottorit OpenSceneGraph Kommunikointi, ääni/video + + X X +/k X + + Avatar X X X X X X + + Käyttäjän oman sisällön luonti + X + +? + + Liikkuminen vapaasti eri tavoin X X X X + X X X X X Liikkuminen ennalta määrätysti + + X X + X X +? Linkit, WWW + X X X X X X X Linkit, muut dokum. +? + X X X X X? Hakutoiminnot + X X + X X X? + + Tasot / vaihtoehtoiset näkymät X +? X X X?? X + Mittaustoiminnot X? X X X Reititystoiminnot +? X X 3D-mallien tuonti, yleiset X + X + X X X X X X X X GIS-datan tuonti + + X + X X + Todellinen tasokoordinaatisto X +? X X X X Todellinen korkeusjärjestelmä X X X? + X Fotorealistiset tekstuurit + X X X X X X X + +? X X X Asiakassovellus, yleinen + + A siakassovellus, erillinen/plug-in X X X X X X X X X X X X X Palvelinsovellus, omaksi X X X X X X X X X Palvelinsovellus, palveluna X X X Äänimaailma +? +?k X + k + k X X X Mobiililaajennettavuus +?k + Myös muu kuin Window s + X + + +/k + X X X X Tietojärjestelmärajapinnat + X X X???k Saatavana myös SDK:na X X X X X X X X X X Kokonaan "open source" X X X X

30 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys Sosiaalis-viihteelliset virtuaalimaailmat Toiminnassa olevia sosiaalis-viihteellisiä virtuaalimaailmoja on laskutavasta riippuen kymmeniä tai satoja. Useimmat niistä tarjoavat kohtuullisen hyvät 3D-grafiikkaominaisuudet ja monipuoliset navigointiominaisuudet. Usean käyttäjän kirjautumiset, avatarit ja keskinäinen kommunikointi ovat perusominaisuuksia. Vaikka näihin maailmoihin voikin yleensä viedä tai rakentaa niiden omilla työkaluilla omiakin 3D-paikkoja, suora maantieteellisten aineistojen käyttö ei ole mahdollista. Todellista maailmaa peilaavat kohteetkin täytyy siis viedä yleisinä 3D-objekteina tai rakentaa ko. virtuaalimaailman omilla mallinnustyökaluilla. Fotorealistiset tekstuurit ovat useimmiten mahdollisia. Tämän tyyppiset virtuaalimaailmat perustuvat käyttäjälle asennettavaan katselusovellukseen ja palvelinjärjestelmään, joka on ko. maailmaa hallinnoiman yhtiön hallinnassa. Ehkä tunnetuin ja tämän selvitystyön näkökulmasta merkittävin on Linden Labs:n Second Life (SL) (Second Life 2008) (kuva 8). KUVA 8. Avatar Second Lifen virtuaalisessa Amsterdamin keskustassa (Second Life 2008)

31 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 25 Virtuaalikaupungin toteuttamisen kannalta Second Life:n tekee mielenkiintoiseksi se, että Linden Labs tarjoaa teknisen alustansa, Second Life Grid:n, myös kaupallisesti hyödynnettäväksi. Lisäksi katselusovelluksen lähdekoodi on avoin, ja katselusovellus on ilmainen. Alusta tarjotaan palvelumyyntinä Linden Labs:n hallinnoimilta palvelimilta. Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa virtuaalimaan vuokraamista Second Lifesta kuukausimaksuun perustuen. Esimerkiksi noin 0,066 km 2 Mainland :stä maksaa 195 US$ / kk ja yksityisiltä saarilta 1000 US$ US$ / kk. Yksityisiä saaria voi yhdistellä ja muokata Mainland:a vapaammin. Mainittakoon tässä yhteydessä, että esimerkiksi Mikkelin keskusta-alue on kooltaan noin 16 km 2. Muut virtuaalimaailmat eivät yleensä tarjoa näin mittavia 3Drakennusmahdollisuuksia, vaan ovat pikemminkin kokoontumispaikkoja. Näitä ovat mm.: ActiveWorlds (ks. myös kuva 4), Kaneva, vside, vles, Entropia, Eve Online, Vastpark, HiPiHi, Novoking, Ogoglio, Qwaq, Sims Online, There.com, MTV's Worlds, Metaplace ja Twinity Paikkatietoperusteiset peilimaailmat Toiminnassa olevat peilimaailmat voi nähdä omalaatuisina paikkatietojärjestelminä, joiden tarkoituksena tuoda mm. koko maapallon kattavat satelliittija/tai ilmakuvat kaikkien käytettäväksi. Niiden keskeinen ominaisuus onkin ylläpitäjäorganisaation tarjoama valmis maantieteellinen ja muu tietosisältö. Pysyvän tietosisällön lisääminen järjestelmään on ylläpitäjän käsissä, mutta tarjotun aineiston päälle voi useimmiten yhdistää katselutilanteessa omaa maantieteellistä aineistoa sekä muuta tietosisältöä, kuten valokuvia. Yleisen aineiston osalta toiminta kuitenkin perustuu ko. peilimaailman ylläpitäjän palvelimiin ja aineistoihin sekä käyttäjän katselusovellukseen. Sosiaalisviihteellisistä virtuaalimaailmoissa tavallista kommunikointia käyttäjien kesken tai esiintymistä avatarilla ei peilimaailmoissa ole. Peilimaailmoja ovat Google Earth (kuva 9) ja Microsoft Virtual Earth sekä NASA World Wind.

32 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 26 Myös paikkatieto-ohjelmistotalo ESRI:n ArcExplorer ja siihen liittyvät aineistot ja palvelimet muodostavat vastaavan kokonaisuuden. KUVA 9. MAMK:n Kasarmin kampuksen rakennuksia Google Earth:n ilmakuvan päällä Google Earth (GE) tarjoaa monipuoliset tavat tarkastella maapallon kattavaa ilma- ja satelliittikuvastoa, 3D-rakennuksia sekä muita Googlen julkaisemia paikkaan sidottuja tietoja. Rakennuksia ja muita tietoja tuottavat myös tavalliset käyttäjät. GE:n katselusovelluksesta on yksi ilmainen ja kaksi kaupallista versiota, sekä lisäksi palvelinjärjestelmiin kuuluva versio. Palvelinjärjestelmiä on kaksi versiota: Google Earth Enterprise Pro ja LT. GEE Pro mahdollistaa kokonaan omat palvelimet ja tietokannat ja aineistot, ja GEE LT jakaa KMLmuotoisia tietoja Google Earthin yleisen, julkisen tietokannan päälle. Omaa dataa voi jakaa myös tiedostona ilman GE-palvelimia pelkän katselusovelluksen päälle, mutta tällöin aineisto ei voi olla kovin laajaa. Ilmaiseksi tarjottu aineisto on kokonaisuutena kattavaa, mutta ei aina ajantasaista eikä kaikkiin

33 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 27 tarkoituksiin sopivaa, esimerkiksi kuvassa 9 on ongelmina maanpinnan korkeusmalli ja vanha ilmakuva. Yleisen tietokannan sisältöön ei pääse vaikuttamaan, ja laajemman oman aineiston jakeluun tarvitaan kaupalliset tuotteet. Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi Googlella on väline myös rakennusten 3D-mallintamiseen: ilmainen Google SketchUp sekä sen maksullinen Proversio. Googlen ideologiassa SketchUp toimii välineenä tuottaa 3D-sisältöä nimenomaan Google Earthia varten. SketchUp:iin voi tuoda CAD-tiedostoja ja yleistä 3D-dataa. Pro-versiosta voi myös viedä malleja muihin ohjelmistoihin. Mainitsemisen arvoista on, että GE:n käyttämä vektoritiedostomuoto KML on virallinen paikkatietoalan (OGC:n) standardi Ammattikäytön simulaatiosovellukset Virtuaalimaailmojen kaltaisia tekniikoita hyödynnetään myös erilaisissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa simulaatioissa. Sovellusalueita ovat esimerkiksi virtuaaliopetus ja -kokoukset, sotilaalliset simulaattorit, lento- ja ajoneuvo- ja liikennesimulaattorit, virtuaalikauppa ja tuotteiden prototyypitys sekä pelastus-, poliisi- ja sairaankuljetussimulointi. Tuotteita on satoja, ja ne sisältävät kohdealasta ja näkökulmasta riippuen erilaisia toimintoja. Lähes kaikki sovellukset ovat kaupallisia tuotteita, eikä niitä ole yleensä tarkoitettu yleiseen, julkiseen sisällönjakeluun. Laajimmat sovellukset sisältävät kattavasti samat toiminnot kuin virtuaalimaailmat, mukaan lukien avatarit ja kommunikointi, sekä lisäksi omaan sovellusalueeseensa liittyviä ominaisuuksia. Ne voivat olla myös hyvin tiukasti tiettyyn sovellusalueeseen räätälöityjä. Useimmiten näissä on mahdollista käyttää yleistä 3Ddataa, mutta tapauskohtaisesti myös maantieteellisiä aineistoja ja koordinaattijärjestelmiä. Yksi esimerkki ammattikäyttöön tarkoitetuista simulaatiosovelluksista on Forterra Systems:n Olive (ks. kuva 10). Olive on täydellinen asiakaspalvelintyyppinen virtuaalimaailmajärjestelmä, joka kattaa avatarit, kommu-

34 VOINTIA VirtualMikkeli: esiselvitys 28 nikoinnin, äänimaailman, yleiset ja maantieteelliset 3D-aineistot sekä kehitystyökalut (ml. SDK:n). Muita simulaatiosovelluksiin laskettavia ohjelmistoja ovat esimerkiksi re-lion Lumo, Bionatics Blueberry3D, GEOvirtual, K2Vi ja Planet 9 Studios RayGun. KUVA 10. Forterra Systems:n Olive -simulaattorilla tehty pelastustehtävän virtualisointi Kaupunkimalli- ja GIS-järjestelmät Paikkatietolähtöisissä 3D-sovelluksissa on peilimaailmojen lisäksi tuotteita, jotka lähestyvät aihetta kaupunkimallinnuksen tai paikkatietojen ja infrastruktuurisuunnitelmien visualisoinnin näkökulmista. Tämän kaltaiset sovellukset eivät yleensä sisällä lainkaan sosiaalisen kommunikoinnin välineitä, mutta tarjoavat erittäin kattavat ominaisuudet maantieteellisten aineistojen kannalta. Eräs kaupunkimallinnusväline 3DGeo-yhtiön LandXplorer -tuoteperhe. Sen osat muodostavat asiakas-palvelinjärjestelmän, jonka avulla voidaan tuottaa, hallita, analysoida, julkaista, jakaa ja katsella semanttisia 3D-kaupunkimalleja ja muita laajojen alueiden malleja, joissa voi myös navigoida eri tavoin.

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Explorer Jani Myllymaa Myyntijohtaja Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Kannattaako mallintaa ja simuloida etukäteen? Novapoint VDC Tuotteet

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus

T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus Kai Puolamäki Mediatekniikan laitos 9.4.2010 Kiitokset: Mark Billinghurst, Tapio Lokki 1 http://metaverseroadmap.org/overview/index.html 2 Ajan ja tietokoneiden

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät SISÄLTÖ Lisätty todellisuus - Johdanto Sovelluksia sisustussuunnittelussa

Lisätiedot

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014 3D kaupunkimallinnuksen kehitys Ennen vuotta 2000 Mallinnus manuaalisesti Tietojen käsittely ja siirto monimutkaista Mallien käsittely edellytti tehotyöasemia Aikavievää, kallista ja tehotonta Vain innokkaille

Lisätiedot

Maailma visuaalivalmistajan näkökulmasta

Maailma visuaalivalmistajan näkökulmasta Maailma visuaalivalmistajan näkökulmasta Haasteita ja motivointia projektille Esityksen sisältö Laaja-alaiset tietokannat ja niiden rakentaminen Geospesifinen ja geotyyppinen tietokanta Lähtömateriaaliongelmia

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Sisältö 1. Yhdistetty todellisuus 2. Futuristic History hanke 3. Avoimen tiedon innovaatiot Futuristic

Lisätiedot

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1 Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto Mallinnusseminaari 2011 Lahti Ari Jolma 1 Informaatio vs aine Informaatio ei ole kuten aine, sen kopiointi ei maksa juuri mitään

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 SEINÄJOKI SEINÄJOESTA TIETOA Seinäjoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Tampereelle matkaa n.175 km, Vaasaan n. 80km, Jyväskylään n. 200km. V.2013 ylittyi 60 000 asukkaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

3D-kaupunkitietomallit yhteistyöalustana. 11.12.2014 Jarmo Suomisto / Helsingin kaupunki / 3D kaupunkitietomallihanke

3D-kaupunkitietomallit yhteistyöalustana. 11.12.2014 Jarmo Suomisto / Helsingin kaupunki / 3D kaupunkitietomallihanke 3D-kaupunkitietomallit yhteistyöalustana Mikä on kaupungin 3D-tietomalli? Alueellinen tietomallintaminen osana Euroopan Digitaaliagendaa Standardit ovat kuten laskuvarjot ne toimivat parhaiten avoimina

Lisätiedot

Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa. kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa. kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus Virtuaalimalli? Virtuaalimallit ovat tietokoneen avustuksella

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon PAIKKATIETOPAJA hanke Esityksen pohjalla Raili Hokajärven tekemä esitys ArcGIS ESRI:n (Environmental Systems Research Institute) kehittämä ja myymä paikkatietoohjelmistojen

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa ArcGIS.com uusia tapoja jakaa paikkatietoa Mikä on ArcGIS.com? ArcGIS.com on online-foorumi, jossa voidaan jakaa paikkatietoa ja tehdä yhteistyötä karttojen avulla. ArcGIS.com on maksuton ja avoin kaikille.

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Kerro tarinasi kartalla Story Maps. Sanna Paavilainen sanna.paavilainen@esri.fi

Kerro tarinasi kartalla Story Maps. Sanna Paavilainen sanna.paavilainen@esri.fi Kerro tarinasi kartalla Story Maps Sanna Paavilainen sanna.paavilainen@esri.fi Sisältö Tarinakarttakilpailu Mitä tarinakartat ovat Tarinakarttaesimerkkejä Suomesta ja maailmalta Parhaat käytännöt tarinakartan

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Platform Tuotekehityksen haasteita ja ratkaisuja Haaste: Massiivisten tietomäärien hallinta Ratkaisu: Pilvipalvelun skaalautuvuus Haaste:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013

HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013 HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013 Kaarina Vartiainen, SYKE SADE SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe- hanketta (Sähköisen asioinnin ja demokratian

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Tekniikka TKI Rovaniemi Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Toiminta Virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratorio plab EAKR projekti aloitettiin vuonna 1999 ja laboratorio avattiin vuonna 2003 Ryhmän

Lisätiedot

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves 12.5.2016 LUCAS -työpaja Maastotietojen avaaminen 2012 Aalto yliopiston tutkimus Maastotietojen avaamisen menestystekijöitä Ilmainen aineisto Helpot

Lisätiedot

ja ilmakuvauksen hankinta

ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS, liite 6 1 /6 Imatran kaupungin 3Dkaupunkimalli: Laserkeilausdatan ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS ja KILPAILUTUSMENETTELY Vasemmalla rakennuskaavan pohjakarttaa Vuoksenniskalta1930 luvulta,

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

Astuvansalmen kalliomaalauskohteen dokumentointi 3D:n avulla

Astuvansalmen kalliomaalauskohteen dokumentointi 3D:n avulla Astuvansalmen kalliomaalauskohteen dokumentointi 3D:n avulla Ajankohtaista kalliotaiteesta seminaari Ristiina, 20.11.2010 Juhani Grönhagen Esa Hannus Taustaa Astuvansalmen 3D dokumentointi tehty osana

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa. Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014

Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa. Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014 Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014 Mitä osallistavan suunnittelun paikkatietotyökaluilla tarkoitetaan? Nettiselaimen välityksellä käytettäviä

Lisätiedot

Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa

Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa ProGIS ry kevätseminaari 19.4.2012 Avoin paikkatieto tutkimuksessa ja opetuksessa Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin ylopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi Suomessa lukioita ~ 450 Geoinformatiikkaa

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

3D:n Liiketoimintamahdollisuudet 28.2.2013

3D:n Liiketoimintamahdollisuudet 28.2.2013 3D:n Liiketoimintamahdollisuudet 28.2.2013 3D Internetin liiketoimintamalli evocons Eero Tervo Kuittaus, kiitos 3D Internet Kolmiulotteinen internet = 3D sisällön katselu tehty helpoksi Vuorovaikutteisuus

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto Paikkatietoa ja avointa dataa -aamupäiväseminaari 1.4.2014, Turku Luvassa lyhyt katsaus Paikkatietoon ja paikkatieto-osaamiseen

Lisätiedot

Paikkatietotutkimus täsmäviljelyssä

Paikkatietotutkimus täsmäviljelyssä Paikkatietotutkimus täsmäviljelyssä Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 22. 23.5.2013 Kumpula, Helsinki Jere Kaivosoja, MTT 22.5.2013 Sisältö MTT lyhyesti MTT:n paikkatietotutkimus Miksi

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot