Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010"

Transkriptio

1 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Yritys- ja toimipaikka-aineisto ja teemakartat HSY 2012 Pohjakartat Maanmittauslaitos 2012 Graafit: HSY Kansikuva: HSY / Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki 2012

3 Sisällys Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2010 toimipaikkoihin 4 Yritystoiminnan tunnuslukuja Yritysten toimialajakauma 7 Suurimmat vuonna 2010 toimineet yritykset 9 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Yritystoiminnan alueellinen sijoittuminen Helsingin seudulla 12 Muotoilun ja teollisuuden klusterit Helsingin seudulla 14 Muotoiluintensiivisten alojen klusteri 14 Teknologiateollisuuden klusteri 17 Muu perusteollisuus 20 Tietolähteet ja käsitteet 23

4 Helsingin seudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2010 toimipaikkoihin Yrityskatsauksessa kuvataan Helsingin seudulla toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n seutu- ja ympäristötiedon ylläpitämää ja vuosittain päivitettävää Helsingin seudun 1 yritys- ja toimipaikka-aineistoa. HSY:n toimipaikka-aineisto perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin. Lisäksi katsauksessa käytetään lähteenä Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston tietoja. Katsaus kattaa alueellisesti Helsingin seudun 14 kunnan alueella toimivat yritykset ja niiden toimipaikat. Perustiedot ovat vuodelta Raportissa tarkastellaan myös yritystoiminannan muutosta seudulla vuosien välisenä aikana. Katsauksessa keskitytään pelkästään yrityssektoriin eli siinä ei tarkastella julkisyhteisöjen eli valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimintaa. Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt sisältyvät kuitenkin yrityssektoriin ja ovat mukana aineistossa. Yrityssektorin osuus Helsingin seudun kaikista työpaikoista on kolme neljännestä, 74 %, kun koko maassa osuus on hieman pienempi, 71 %. Katsaus keskittyy yritystoiminnan rakenteeseen ja sijoittumiseen poikkileikkaustilanteessa vuonna Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, joista edellinen ilmestyy neljä kertaa ja jälkimmäinen kaksi kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin seutu = PKS ja Kuuma-kunnat eli Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi, Kerava, Vihti, Mäntsälä, Sipoo ja Pornainen Katsauksessa esitellään yritystoiminnan keskeisiä tunnuslukuja kunnittain. Toimipaikkojen henkilöstömäärän jakautumista toimialoittain tarkastellaan koko seudun tasolla. Raporttiin sisältyy myös listaus Helsingin seudun henkilöstömäärän suhteen suurimmista yrityksistä vuonna Yritystoiminnan muutosta kuvataan keskeisten tunnuslukujen avulla alueittain vuodesta 2006 vuoteen Yritystoiminnan sijoittumista ja työpaikkakeskittymien muodostumista Helsingin seudulla havainnollistetaan toimipaikkojen henkilöstömäärää kuvaavalla kartalla. Ajankohtaisanalyysin aiheena on kolmen klusterin liiketoiminta ja sijoittuminen Helsingin seudulla: muotoiluintensiiviset alat teknologiateollisuus muu perusteollisuus Kustakin klusterista esitetään liiketoiminnan tunnusluvut klusteriin sisältyviltä tarkemmilta toimialoilta sekä kartta klusterin henkilöstömäärän sijoittumisesta seudulla. 1 Ennen vuotta 2009 pääkaupunkiseudun yritys- ja toimipaikkaaineisto 4

5 Helsingin seudun kunnat 5

6 Yritystoiminnan tunnuslukuja 2010 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Seudulla sijaitsee 24 prosenttia koko maan yritystoimipaikoista ja 33 prosenttia niiden henkilöstömäärästä. Helsingin seudulla syntyy 44 prosenttia maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Seudun osuus koko maan väestöstä on 25 prosenttia. Vuonna 2010 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2010 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Seudun yritysten henkilöstömäärästä 87 prosenttia on pääkaupunkiseudulla ja loput (13 %) kehyskunnissa. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet (52 %), Espoossa 17,5 prosenttia ja Vantaalla 17 prosenttia. Kehyskuntien suurimmat osuudet ovat Hyvinkäällä 2,5 prosenttia, Tuusulassa 2 prosenttia, Keravalla 1,7 prosenttia sekä Järvenpäässä ja Nurmijärvellä kummassakin 1,5 prosenttia. Toimipaikan keskikoko vuonna 2010 oli koko seudulla 5,6 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kehyskunnissa toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 158 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,9 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa, sillä alueella toimii liikevaihdoltaan suuria yrityksiä, erityisesti elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla. Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna Kunta Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstö yhteensä Henkilöstö/ Toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ Toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ Henkilöstö (1000 ) Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , Pääkaupunkiseutu , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Kehyskunnat , Helsingin seutu , Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä. 6

7 Yritysten toimialajakauma Helsingin seudun yritystoiminnan erityispiirre on palvelusektorin suuri osuus sekä palvelualojen monipuolisuus. Tässä suhteessa Helsingin seutu muistuttaa Euroopan muita suurkaupunkeja, mutta poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen alueista. TOL toimialaluokituksen pohjalta tarkasteltuna jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 23 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 77 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L), maa-, metsä- ja kalataloudessa (A), ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M) sekä rakentamisessa (F) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii viidesosa Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 13 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat informaatio ja viestintä (J), kuljetus ja varastointi (H), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M), hallinto ja tukipalvelutoiminta (N), rakentaminen (F) ja palvelut kotitalouksille (P-S), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. M 9 % L 2 % K 5 % N 9 % J 10 % O 1 % P -S A B, D, E 7 % 1 % 1 % C A Alkutuotanto 13 % B, D, E Kaivostoiminta, energiahuolto, vesihuolto ja ympäristöpalvelut C Teollisuus I 4 % H 9 % F 9 % G 20 % F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P-S Palvelut kotitalouksille Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) 3 3 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 7

8 Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2010 Toimiala (TOL 2008) Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstö/ toimipaikka lukumäärä % lukumäärä % A Alkutuotanto , ,5 1,1 B Kaivostoiminta ja louhinta 47 0, ,1 6,3 C Teollisuus , ,9 16 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 108 0, ,5 23,3 E Vesi- ja jätehuolto 127 0, ,3 11,1 F Rakentaminen , ,7 4,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,4 6,2 H Kuljetus ja varastointi , ,4 8,3 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,2 5,2 J Informaatio ja viestintä , ,8 9,8 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,1 9,7 L Kiinteistöalan toiminta , ,6 1,6 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,2 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,1 9,6 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 21 0, ,6 125,1 P Koulutus , ,1 4,1 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,3 2,7 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,3 2,8 S Muu palvelutoiminta , ,8 1,8 Kaikki toimialat ,6 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä. A Alkutuotanto B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi- ja jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja rav.toiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammat tiet. ja tekninen toim. N Hallinto ja tukipalvelutoim. O Julkinen hallinto P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstö tuhatta Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna

9 Suurimmat yritykset 2010 Suurilla ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Helsingin seudun yritystoiminnassa. Vähintään 100 henkeä vuonna 2010 seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 645 ja ne toimivat yhteensä 4705 toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät yli puolet (53 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin kuusi prosenttia (5,6 %). Helsingin seudulla vuonna 2010 toimineet henkilöstömäärältään suurimmat yritykset olivat Itella Oyj, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Nokia Oyj, Stockmann Oyj Abp sekä Nordea Bank Finland Abp. Itella Oyj on säilyttänyt kärkipaikkansa vuodesta 2008 lähtien seudun suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli seudulla yhteensä henkeä 83 toimipaikassa. Kärkikymmenikössä ovat lähes samat yritykset kuin vuonna 2009, ainoastaan yritysten järjestys on muuttunut. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy on noussut toiseksi (6. vuonna 2009) ja Nokia Oyj kolmanneksi suurimmaksi (4. vuonna 2009). Viime vuoden kärkikymmeniköstä on tippunut sijalle 11 Yleisradio Oy ja tilalle on noussut Tieto Finland Oy (11. vuonna 2009). Uutena yrityksenä 20 suurimman listalle on noussut YIT rakennus Oy. Suurista yrityksistä Fazer Food Services:llä (ent. Fazer Amica) on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2010 henkilöstö- ja laitosruokailua 314 toimipaikassa seudulla. Myös HOK-Elannolla oli lähes 300 toimipaikkaa. Helsingin seudun 20 suurinta yritystä vuonna 2010 suuruusjärjestyksessä Nimi Toimiala (TOL2008) Yrityksen henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla Sijoitus vuonna ITELLA OYJ Postin yleispalvelu HOK-ELANTO Vähittäiskauppa LIIKETOIMINTA OY 3 NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus STOCKMANN OYJ ABP Tavaratalot NORDEA BANK Pankkitoiminta FINLAND ABP 6 NOKIA SIEMENS Viestintälaitteiden valmistus NETWORKS OY 7 ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous FINNAIR OYJ Lentoliikenne ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus 10 TIETO FINLAND OY Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö ja hallintapalvelut 11 YLEISRADIO OY Radio- ja TV-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen 12 INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa FAZER FOOD Henkilöstö- ja laitosruokalat SERVICES OY 14 VR-YHTYMÄ OY Rautateiden henkilöliikenne LASSILA & Kiinteistöjen siivous ja jätehuolto TIKANOJA OYJ 16 YIT RAKENNUS OY Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen SAMPO PANKKI OYJ Pankkitoiminta ELISA OYJ Puhelinpalvelut TELIASONERA Puhelinpalvelut FINLAND OYJ 20 KANSANELÄKELAITOS Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta

10 Yritystoiminnan muutoksen tunnuslukuja vuosina Helsingin seudun yritystoiminta kasvoi nopeasti vuosina , mutta kehitys kääntyi laskuun vuoden 2009 aikana maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 yritystoiminta kääntyi uudelleen nousuun. Liikevaihto kasvoi tällöin 8 prosenttia, vaikka toimipaikkojen määrä ja henkilöstömäärä vähenivät hieman edelleen (alle prosentin). Vuodesta 2006 vuoteen 2010 seudun yritystoiminta on ollut nousujohteista. Toimipaikkojen määrä on kasvanut 13 prosenttia, liikevaihto 7 prosenttia ja henkilöstö 5 prosenttia. Yritysten keskikoko on pienentynyt jonkin verran. Espoossa yritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen Toimipaikkojen määrän ja henkilöstömäärän väheneminen jäi alle prosenttiin. Toimipaikkojen keskikoko pysyi samana kuin vuonna Vuodesta 2006 vuoteen 2010 toimipaikkojen määrän kasvu on ollut lähes yhtä nopeaa kuin Helsingin seudulla (12 %). Samassa ajassa Espoon yritysten henkilöstömäärä on kasvanut 7 prosenttia ja liikevaihto prosentin. Myös Espoossa yritysten keskikoko on pienentynyt jonkin verran. Helsingissä yritysten liikevaihto on kasvanut 9 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen Kasvu on ollut hieman nopeampaa kuin koko seudulla ja Espoossa. Toimipaikkojen määrä väheni hieman edelleen, vähenemisen jäädessä kuitenkin alle prosenttiin. Sitä vastoin henkilöstömäärän väheneminen pysähtyi. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 Helsingin yritystoiminnan liikevaihto on kasvanut nopeammin kuin seudulla ja Espoossa, kasvun ollessa 10 prosenttia. Toimipaikkojen määrä kasvoi 10 prosenttia ja henkilöstömäärä 3 prosenttia. Vantaalla yritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen Toimipaikkojen määrä ja henkilöstömäärä vähenivät hieman edelleen. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 pääkaupunkiseudun kunnista Vantaan kasvu on ollut voimakkainta. Toimipaikkojen määrä on kasvanut 14 prosenttia, liikevaihto 11 prosenttia ja henkilöstömäärä 5 prosenttia. Samoin kuin muissa seudun kunnissa, yritysten keskikoko on pienentynyt. Siitä huolimatta Vantaan yritysten keskikoko on suurempi kuin muissa seudun kunnissa. Kehyskuntien yritysten liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen Myös kehyskunnissa toimipaikkojen määrä ja henkilöstömäärä vähenivät hieman edelleen. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 toimipaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti, 20 prosenttia. Samoin henkilöstömäärän kasvu on ollut vahvaa, 8 prosenttia. Yritysten liikevaihto on kasvanut 5 prosenttia, mikä on ollut hieman hitaampaa kuin kasvu seudulla keskimäärin. 10

11 Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yrityksistä vuosina 2006, 2007,2008, 2009 ja 2010 sekä muutos vuosina ja Helsingin seutu yhteensä Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,7 12,5 Henkilöstö ,2 4,7 Liikevaihto (1000 ) ,8 6,6 Henkilöstö/toimipaikka 6 5,8 5,7 5,5 5,6 1,1-6,4 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,6-5,2 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,9 1,7 Espoo Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,3 12,4 Henkilöstö ,3 6,5 Liikevaihto (1000 ) ,1 Henkilöstö/toimipaikka 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 0-4,7 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,3-10 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,4-5 Helsinki Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,9 9,6 Henkilöstö Liikevaihto (1000 ) ,7 9,9 Henkilöstö/toimipaikka 6,2 6,2 6 5,8 5,9 1,7-4,8 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,6 0,3 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,7 6,6 Vantaa Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,1 13,6 Henkilöstö ,6 5,3 Liikevaihto (1000 ) ,4 10,9 Henkilöstö/toimipaikka 8,3 8,3 8 7,8 7,7-1,3-7,2 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,5-2,4 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,9 5,3 Kauniainen Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,3 Henkilöstö ,8 27,3 Liikevaihto (1000 ) ,2-10,8 Henkilöstö/toimipaikka 1,9 2,3 2,3 2,2 2,3 4,5 21,1 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,5-14,3 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,6-30,1 Kehyskunnat yhteensä Muutos % Muutos % Toimipaikkoja ,8 19,7 Henkilöstö ,1 8,3 Liikevaihto (1000 ) ,2 4,9 Henkilöstö/toimipaikka 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3-8,1 Liikevaihto/toimipaikka (1000 ) ,4 Liikevaihto/henkilöstö (1000 ) ,6-2,8 Lähde: Tilastokeskus 11

12 Yritystoiminnan alueellinen sijoittuminen Helsingin seudulla Helsingin seudulla yritysten toiminta keskittyy voimakkaasti Helsingin kantakaupunkiin sekä liikenteen pääväylien solmukohtiin ja raideliikenteen asemaseutujen työpaikka-alueisiin. Helsingissä kantakaupungin lisäksi merkittäviä työpaikka-alueita ovat Lauttasaari, Itäväylän ja metron tuntumassa olevat Herttoniemi ja itäkeskus sekä Pitäjänmäki Länsi-Helsingissä. Myös pääradan varressa on Pasilasta Malmille ulottuva yritystoimipaikkojen vyöhyke. Espoossa yritystoiminta keskittyy Otaniemen-Keilaniemen-Tapiolan alueelle Kehä I:n eteläpäässä, jatkuen Länsiväylän ja Kehä II:n vyöhykkeelle sekä Leppävaaran-Kilon alueelle Turunväylän ja Rantaradan suuntaisesti. Vantaalla vahvin työpaikkavyöhyke levittäytyy Kehä III suuntaisesti aina Vihdintieltä Lahden moottoritielle asti: Petikko-Aviapolis-Tikkurila-Hakunila-Vaarala. Myös kehäradan vyöhyke Myyrmäestä Kehä III:lle on merkittävä keskittymä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurimmat työpaikka-alueet keskittyvät pääradan varteen Hyvinkäälle, Järvenpäähän ja Keravalle. Myös muista kehyskunnista löytyy pienempiä työpaikkakeskittymiä mm. Tuusulan Sulan alue, Nurmijärven Karhunkorpi ja Järvihaka, Kirkkonummen Jorvi, Vihdin Nummela ja Sipoon Söderkulla. Suunnilleen kolme neljännestä Helsingin seudun toimipaikkojen henkilöstöstä sijoittuu suuriin työpaikkakeskittymiin, joiden yhteenlaskettu pinta-ala kattaa vain noin yhden prosentin koko Helsingin seudun maa-alasta. Noin viidennes henkilöstöstä on toimipaikoissa, jotka ovat aluskasvillisuuden tapaan levittäytyneet lähes koko seudulle. 12

13 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla v.2010 (henkilöstömäärän mukaan) Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja 13

14 Muotoilun ja teollisuuden klusterit Helsingin seudulla Klusterilla tarkoitetaan osaamiskeskittymää, jossa keskinäistä yhteistyötä tekevät yritykset, koulutuslaitokset ja viranomaiset muodostavat yhteistyöryppään. Klusteri muodostuu toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta. Klustereiden määrittelyssä ja niiden liiketoimintaa koskevissa tiedoissa on ongelmallista se, että monet toimialat ja niihin sisältyvät yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita myös muille toiminnoille/toimialoille/ klustereille. Klusteriin kuuluvien tai alan yritykset ja muut organisaatiot voivat muodostaa toimijoiden tukiverkoston, joka tekee aktiivisesti yhteistyötä. Yritysten ja muiden organisaatioiden halukkuus ja aktiivisuus toimia verkostossa vaihtelee. Tässä katsauksessa klusterin määrittely on rajattu alueellisesti Helsingin seutuun ja toimijoiden osalta yrityssektoriin. Klusteriin on sisällytetty valittujen toimialaluokituksen mukaisten toimialojen kaikki Helsingin seudulla toimivat toimipaikat vuonna Klusterien rajaus on viitteellistä, koska se ei perustu toimijoiden todellisiin yhteistyö- ja liiketoimintasuhteisiin, vaan toimialan perusteella määriteltyyn samankaltaisuuteen sekä alueelliseen sijaintiin. Julkisen sektorin koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot rajautuivat myös pois alueellisessa tarkastelussa. Alueellinen klusteritarkastelu rajaa myös pois klustereiden luonteeseen oleellisesti kuuluvat valtakunnalliset ja kansainväliset yhteydet. Tässä katsauksessa Helsingin seudulla tarkasteltaviksi klustereiksi valittiin seuraavat: 4 muotoiluintensiivisten alojen klusteri teknologiateollisuuden klusteri muu perusteollisuus Klustereiden valinta on perustunut niiden kiinnostavuuteen seudulla ja käyttökelpoisuuteen elinkeinojen kehittämistyössä. Muotoiluintensiivisten alojen klusteri Toimialaluokituksen (TOL 2008) uudistuksen jälkeen muotoiluun liittyvät tilastointitarpeen on otettu paremmin huomioon kuin vanhassa kansallisessa luokituksessa (TOL 2002). Kulttuurin satelliittitilinpidon (OPM 105, 20:2008) mukaan muotoiluintensiiviset alat voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan: arkkitehtuuri, muotoilu ja mainonta. Tilastokeskuksen TOL luokituksen mukaan muotoiluintensiivisiä aloja ovat seuraavat seitsemän toimialaa. Arkkitehtipalvelut Arkkitehtipalvelut Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu Graafinen muotoilu Sisustussuunnittelu Teollinen muotoilu Mainostoimistot ja mainospalvelu Mainostoimistot Suora- ja ulkomainonta Muu mainospalvelu Muotoiluintensiiviset alat ovat vahvasti keskittyneet Helsingin seudulle, sillä 62 prosenttia klusterin henkilöstöstä työskentelee Helsingin seudulla. Erityisen voimakasta keskittyminen on mainostoimistoissa ja mainospalvelussa, joiden henkilöstöstä 66 prosenttia työskentelee Helsingin seudulla. Taideteollisessa muotoilussa ja suunnittelussa henkilöstön osuus koko maan henkilöstöstä on 57 prosenttia ja arkkitehtipalveluissa 54 prosenttia. Henkilöstömäärältään (yli 100 henkeä) klusterin suurimmat yritykset sijoittuvat mainostoimistot ja mainospalvelu alaklusteriin. Näitä ovat Itella asiakkuusmarkkinointi Oy, Oy Dagmar Ab, MSD Finland Oy ja Scherin-Plough Oy. Arkkitehtipalveluiden suurimpia yrityksiä ovat Optiplan Oy, Pöyry Architects Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas ja Laine Oy sekä Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy. Taideteollisen muotoilun ja suunnittelun yritysten henkilöstömäärät ovat pieniä, alle 30 henkeä. Suurimpia yrityksiä ovat Idem Oy ja Link Design and Development Oy. 4 Edellisessä katsauksessa tarkasteltiin ICT, KIBS ja logistiikka klustereita sekä kaupan toimialaa. Muotoiluintensiivisten alojen sisällä suurin alaklusteri on mainostoimistot ja mainospalveluiden alaklusteri, sillä klusterin toimipaikoista 49 prosenttia ja henkilöstöstä 64 prosenttia sijoittuu sinne. Toiseksi suurin on arkkitehtipalveluiden alaklusteri, johon sijoittuu klusterin toimipai- 14

15 Muotoiluintensiivisten alojen tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2010 Alaklusteri Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstön määrä Henkilöstöä/ toimipaikka Osuus alan henkilöstöstä koko maassa (%) Arkkitehtipalvelut ,6 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu Mainostoimistot ja mainospalvelu ,9 57, ,3 66,2 Yhteensä ,5 61,5 koista viidesosa ja henkilöstöstä neljäsosa. Toimipaikoista kolmasosa ja henkilöstöstä kymmenesosa sijoittuu taideteollinen muotoilu ja suunnittelu alaklusteriin. Helsingin seudun sisällä muotoiluintensiivisten alojen yritystoiminta on keskittynyt erittäin voimakkaasti Helsinkiin, jossa on peräti 77 prosenttia klusterin koko seudun henkilöstöstä. Helsingissäkin ala on keskittynyt hyvin suppealla alueelle erityisesti kantakaupunkiin. Vahvin keskittymä on Ullanlinnan-Punavuoren-Kampin alueella. Mainostoimistot 49,4 64,1 Arkkitehtipalvelut 21,3 25,1 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu 10,8 29, Osuus (%) Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lukumäärä Muotoiluintensiivisten alojen toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain, osuus (%) koko klusterista

16 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > < 10 harva Muotoiluintensiivisten alojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

17 Teknologiateollisuuden klusteri Teknologiateollisuuden klusteriin on sisällytetty metalliteollisuuden kaikki toimialat sekä lisäksi niihin kiinteästi kytkeytyvät suunnittelu-, huolto- ja asennuspalvelut. 5 Teknologiateollisuus on jaoteltu kahdeksaan eri alaklusteriin TOL 2008 mukaan. Metallien jalostus 24 Metallin jalostus Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus Sähkölaitteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja muiden kulkuneuvojen valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Hissien ja liukuportaiden asennus Kone- ja prosessisuunnittelu sekä muu tekninen palvelu Kone- ja prosessisuunnittelu Muu tekninen palvelu Teknologiateollisuudessa Helsingin seudun osuus (21 %) koko maan henkilöstömäärästä on pienempi kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin (33 %). Kuitenkin merkittävimmässä alaklusterissa, elektronisten ja optisten tuotteiden sekä tietokoneiden valmistuksessa, Helsingin seudun osuus koko maasta on erittäin korkea, 44 prosenttia. Kone- ja prosessisuunnittelussa sekä teknisissä palveluissa seudun osuus on kolmannes. Sähkölaitteiden valmistuksessa sekä koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa alueella on neljännes maan henkilöstöstä ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa vajaa viidennes. Sen sijaan muilla teknologiateollisuuden aloilla seutu ei ole nykyisin valtakunnan mitassa merkittävä keskittymä: metallien jalostuksessa, metallituotteiden valmistuksessa sekä moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistuksessa Helsingin seudun henkilöstön osuus jää alle kymmeneen prosenttiin. Suurimpia klusterin yrityksiä ovat Nokia Oyj, Nokia Siemens Networks Oy ja ABB Oy, jotka kaikki kuuluvat tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alaklusteriin. Näiden yritysten henkilöstömäärä seudulla ylittää 1000 henkeä. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen alaklusterin suurimpia yrityksiä ovat mm. Metso Paper ja Automation Oy, Kone Industrial Oy, Konecranes Finland Oy, joissa kaikissa työskentelee yli 500 henkeä. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus alaklusterin suurimpia yrityksiä ovat mm. Finnair Technical Services Oy, YIT Teollisuus Oy ja Kone Hissit Oy. Edellä mainittujen yritysten henkilöstömäärä on yli 300 henkeä. Kone- ja prosessisuunnittelu sekä muissa teknisissä palveluissa suurimmat yritykset ovat Pöyry Finland Oy, Outotec Oyj ja Etteplan Design Center Oy, joiden henkilöstömäärä on yli 200 henkeä. Teknologiateollisuuden tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2010 Alaklusteri Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstömäärä Henkilöstöä/ toimipaikka Osuus alan henkilöstöstä koko maassa (%) Metallien jalostus ,5 4,5 Metallituotteiden valmistus ,8 (pl. koneet ja laitteet) Tietokoneiden sekä elektronisten ja ,2 44,4 optisten tuotteiden valmistus Sähkölaitteiden valmistus ,5 24,9 Muiden koneiden ja laitteiden ,4 valmistus Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ,3 5,3 ja muiden kulkuneuvojen valmistus Koneiden ja laitteiden korjaus, ,2 27,0 huolto ja asennus Kone- ja prosessisuunnittelu sekä ,6 32,1 tekninen palvelu Yhteensä ,1 21,0 5 Klusterin rajaus noudattaa pääosin Teknologiateollisuus ry:n soveltamaa rajausta; poikkeuksena palvelut, jotka on tässä katsauksessa rajattu kone- ja prosessisuunnitteluun sekä korjaus-, huolto- ja asennuspalveluihin. 17

18 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9,7 35,9 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 12,9 13,9 18,3 18,6 Kone- ja prosessisuunnittelu sekä tekninen palvelu Sähkölaitteiden valmistus Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) Metallien jalostus Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja muiden kulkuneuvojen valmistus 10,7 9,2 6,3 8,4 1,6 1,1 0,6 2,0 23,9 22, Osuus (%) Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lukumäärä Teknologiateollisuuden toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain, osuus (%) koko klusterista 2010 Klusterin sisällä suurin alaklusteri henkilöstömäärän mukaan on tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus. Klusterin henkilöstöstä reilu kolmasosa sijoittuu sinne. Toiseksi suurin on muiden koneiden ja laitteiden valmistus, jossa on klusterin henkilöstöstä vajaa viidennes. Suuruusjärjestyksessä seuraavina ovat koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus, kone- ja prosessisuunnittelu sekä tekninen palvelu, sähkölaitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus. Muut alaklusterit ovat näihin verrattuna suhteellisen pieniä. Teknologiateollisuus on sijoittunut laajalle alueelle useisiin erikokoisiin keskittymiin Helsingin seudulla. Koko seudun henkilöstömäärästä 30 prosenttia on Espoossa ja saman verran Helsingissä. Erityisesti keskittymiin, Keilaniemen-Otaniemen-Tapiolan, Olariin sekä Kilon alueille ja Helsingissä Pitäjänmäen ja Vallilan alueille. Lisäksi Helsingissä on keskittymät Itäkeskuksessa ja Vuosaaren satama-alueella. Vantaalla on klusterin henkilöstömäärästä 19 prosenttia, vahvimpana sijoittumisvyöhykkeenä Aviapolis, Martinlaakso-Myyrmäki akseli ja Tammisto. Kehyskuntiin on sijoittunut 21 prosenttia teknologiateollisuuden henkilöstöstä, huomattavasti suurempi osuus kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin (13 %). Kehyskuntiin on sijoittunut erityisesti muiden koneiden ja laitteiden, sähkölaitteiden sekä metallituotteiden valmistusta. Suurimmat keskittymät kehyskunnissa ovat Hyvinkäällä (7 % koko seudusta), Järvenpäässä (5 %) ja Tuusulassa (3 %). 18

19 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > < 10 harva Teknologiateollisuuden henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

20 Muu perusteollisuus Muuhun perusteollisuuteen on katsottu kuuluvaksi päätoimialaluokasta C Teollisuus kaikki muu teollisuus, joka ei ole edellä olevassa teknologiateollisuuden klusterissa. Perusteollisuus muodostuu yhdeksästä TOL 2008-luokituksen mukaisesta toimialaryhmästä. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 12 Tupakkatuotteiden valmistus Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Sahatavaran, puu-, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Jalostettujen öljytuotteiden (ja koksin) valmistus 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus Kemikaalien ja lääkkeiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus Kumi- ja muovituotteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus Huonekalujen ja muiden tuotteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus Rakennusaineiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Helsingin seudun osuus koko maan muun perusteollisuuden henkilöstömäärästä on 16 prosenttia, joka on puolet kaikkien toimialojen osuudesta (33 %). Perusteollisuuden alaryhmistä painaminen ja tallenteiden jäljentäminen sekä kemikaalien ja lääkkeiden valmistus ovat kuitenkin keskittyneet Helsingin seudulle, sillä noin kolmasosa niiden henkilöstöstä työskentelee seudulla. Jalostettujen öljytuotteiden valmistuksessa seudun osuus koko maasta on neljännes, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa osuus on viidennes, huonekalujen sekä muiden tuotteiden valmistuksessa 17 prosenttia sekä rakennusaineiden valmistuksessa 15 prosenttia. Muilla perusteollisuuden aloilla seudun osuus on kymmenyksen luokkaa tai vähemmän. Painamisen ja tallentamisen alaryhmän suurimpia yrityksiä ovat Gemalto Oy, Edita Prima Oy, Sanomala Oy, Hansaprint Oy, Multiprint Oy sekä Lönnbergin Painot Oy, joissa kaikissa henkilöstömäärä ylittää 100 henkilön. Koko muun perusteollisuuden ryhmän suurin yritys on Orion Oyj, jossa työskentelee lähes 1500 henkeä. Muita kemikaalien ja lääkkeiden valmistuksen alaryhmiin kuuluvia suurimpia yrityksiä ovat Tikkurila Oyj, Teknos Oy ja Kemira Oyj, joiden henkilöstömäärä ylittää 400 henkeä. Jalostettujen öljytuotteiden valmistuksen suurimpia yrityksiä ovat Neste Oil Oyj ja Exxonmobil Finland Oy Ab. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alaryhmän suurimpia yrityksiä ovat Valio Oy, HK Ruokatalo Oy ja Oy Sinebrychoff Ab. Nämä kolme yritystä ovat koko ryhmän toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat yritykset Orion Oyj jälkeen. Näiden yritysten henkilöstömäärä ylittää 850 henkeä. Huonekalujen ja muiden tuotteiden valmistuksessa suurimpia yrityksiä ovat Martela Oyj, Steris Europe Inc. Suomen sivuliike, Kalevala Koru Oy ja Suomen Rahapaja Oy, joissa kaikissa henkilöstömäärä ylittää 100 henkilön. Muun perusteollisuuden tunnuslukuja Helsingin seudulla vuonna 2010 Alaryhmä Toimipaikkojen lukumäärä Henkilöstömäärä Henkilöstöä/ toimipaikka Osuus alan henkilöstöstä koko maassa (%) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ,2 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden ,7 7,6 valmistus Sahatavaran, puu-, paperi ja kartonki ,5 tuotteiden valmistus Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,8 32,9 Jalostettujen öljytuotteiden (ja koksin) ,2 24,1 valmistus Kemikaalien ja lääkkeiden valmistus ,6 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,1 8,0 Huonekalujen ja muiden tuotteiden ,2 17,1 valmistus Rakennusaineiden valmistus ,4 14,9 Yhteensä ,1 15,9 20

21 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 10,3 30,6 Kemikaalien ja lääkkeiden valmistus 5,7 21,7 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Sahatavaran, puu-, paperi ja kartonkituotteiden valmistus Huonekalujen ja muiden tuotteiden valmistus Rakennusaineiden valmistus Kumi- ja muovituotteiden valmistus 9,4 8,8 8,3 8,3 6,5 4,1 5,0 12,8 22,8 23,9 Jalostettujen öljytuotteiden (ja koksin) valmistus Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 2,4 0,3 2,3 16, Osuus (%) Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lukumäärä Muun perusteollisuuden toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain, osuus (%) koko klusterista 2010 Rakennusaineiden valmistuksen alaryhmän suurimpia yrityksiä ovat Iittala Group Oyj, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Parma Oy ja Rudus Oy. Yritysten henkilöstömäärä on yli 150 henkeä. Perusteollisuudessa henkilöstöstä lähes kolmasosa sijoittuu henkilöstömäärän suhteen suurimpaan alaryhmään elintarvikkeiden ja juomien valmistus. Toiseksi suurin ryhmä on kemikaalien ja lääkkeiden valmistus, jonka osuus on viidennes. Seuraavaksi suurimmat ovat painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, saha-, puu- ja paperituotteiden valmistus, huonekalujen ja muiden tuotteiden valmistus sekä rakennusaineiden valmistus. Kumi- ja muovituotteiden, jalostettujen öljytuotteiden sekä tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus ovat perusteollisuuden pienimmät alaryhmät. Muu perusteollisuus on sijoittunut hajautuneesti eri puolille seutua. Klusterin suuret tuotantoyksiköt sijaitsevat pääasiassa laajoilla teollisuusalueilla. Suurimmat toimipaikat muodostavat jo itsessään huomattavia keskittymiä. Klusterin henkilöstömäärästä 76 prosenttia on pääkaupunkiseudulla, Helsingissä kolmasosa (34 %), Vantaalla lähes neljäsosa (23 %) ja Espoossa lähes viidesosa (19 %). Suurimpia tihentymiä ovat Helsingissä Pitäjänmäki, Lauttasaari ja Sörnäinen sekä Espoossa Otaniemi ja Kilo. Vantaalla on useita keskittymiä Kehä III varrella Martinlaakso, Viinikkala, Vantaanportti ja Vaarala, Tuusulantien varrella Koivuhaka sekä Lahdentien varrella oleva Itä-Hakkila. Kehyskuntien osuus klusterin koko seudun henkilöstöstä on 24 prosenttia, lähes kaksinkertainen kaikkien toimialojen osuuteen (13 %) verrattuna. Kehyskuntien suurimmat keskittymät ovat Keravalla ja Nurmijärvellä, joissa kummassakin on 5 prosenttia Helsingin seudun henkilöstöstä sekä Järvenpäässä, Tuusulassa ja Vihdissä, joista kunkin osuus on 3 prosenttia. 21

22 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > < 10 harva Muun perusteollisuuden henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

23 Tietolähteet ja käsitteet Katsauksen pääasiallisena lähteenä on käytetty HSY:n yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa ylläpitämää toimipaikka-aineistoa 2010 (tilastoaineisto). Näiden tietojen alkuperäinen lähde on Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Selvitys perustuu vuoden 2010 aineistoon, joka on muodostettu siten, että se vastaa Tilastokeskuksen vuosittaisen toimipaikkatilaston sisältöä. Aineistossa ovat mukana vain aidosti taloudellista toimintaa harjoittavat voittoa tavoittelevat yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yrityssektori käsittää kotimaiset talousyksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ovat esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt ja valtionkirkot. Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Näitä ovat mm. valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot. (Tilastokeskus, Sektoriluokitus) Keskeiset käsitteet sekä henkilöstötihentymäkarttojen teko ja metodit on esitelty kattavasti Pääkaupunkiseudun yritysraportissa, YTV:n julkaisuja 10/2009 (saatavilla HSY Seutu- ja ympäristötiedosta: Tekijät: Kaupunkitutkimus TA Oy, Päivi Kilpeläinen ja Seppo Laakso HSY Seututieto, Vilja Tähtinen Klusterit ovat toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. Klusteri on siis osaamiskeskittymä, jossa keskinäistä yhteistyötä tekevät yritykset, koulutuslaitokset ja viranomaiset muodostavat yhteistyöryppään. Yritykset voivat kuulua useampaan klusteriin samanaikaisesti. Toimialan ja klusterin tärkein ero perustuu siihen, että klusteriin kuuluu useita toimialoja. Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva yksikkö ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka. Yritystä kutsutaan monitoimipaikkaiseksi, jos sillä on useita toimipaikkoja. Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät (Tilastokeskus, Yritysrekisteri). Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella. Yrityksen liikevaihto perustuu yleensä tuloslaskelmaan. Eräiden toimialojen yrityksille ei ole liikevaihtoa. Merkittävin näistä aloista on rahoitus- ja vakuutustoiminta. 23

24 Helsingin seudun yrityskatsaus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 100, FI HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Tel , Fax ,

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Keski-Suomen työpaikkakehitys kunnittain ja toimialoittain aikavälillä 2007-2011

Keski-Suomen työpaikkakehitys kunnittain ja toimialoittain aikavälillä 2007-2011 1 HUOM! Tämä tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun sarjassa keväällä 2014 osoitteessa: https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/julkaisut/ttkjulkaisuja Kari Itkonen Jyväskylän

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset SeutuCD'14 Ohjeet ja kuvaukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot