ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE"

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA KAIKKI HYVIN? Duodecimin XVII Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari, Espoo

2 Toimitus: Anni Syrjäläinen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Valokuvat: Markku Ojala, Compic Taitto: Aino Korpela Forssan Kirjapaino Oy 2008

3 ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA KAIKKI HYVIN? Duodecimin XVII Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari, Espoo

4

5 SISÄLLYS Johdanto Minna Kaila ja Juha Pekka Turunen 6 Suunnittelutyöryhmän jäsenet 7 Seminaarin ohjelma 8 UUDET OSAAMISALUEET HUOMIOON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA 11 Luento: Täydennyskoulutuksen tulevaisuus, Hans Asbjorn Holm 12 Lääkärien täydennyskoulutuksen tila Suomessa ja Euroopassa 13 Muuttuva toimintaympäristö edellyttää lääkäreiltä uusia taitoja 14 Työpaja: Myös potilaiden odotukset ovat lisääntyneet 16 Työpaja: Konkreettisia keinoja täydennyskoulutuksen uudistamiseen 19 Erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen avain tehokkaaseen vuorovaikutukseen 22 KUKA PÄÄTTÄÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA? 24 Miten osaamista johdetaan? 25 Työpaja: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan kannattaa maksaa? 26 Luento: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira, Sirkka Leppävuori 28 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS? 30 ARVIN mekin ansaitsemme, Kristiina Patja 31 Työpaja: Uudet opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? 32 Työpaja: Mistä tunnistaa hyvän koulutuksen? 34 Työpaja: Palautteella suuri merkitys täydennyskoulutuksen kehittämisessä 35 Asiantuntijuuden osa-alueet, Kari Raivio 36 Asiantuntijaksi kasvaminen, Kristiina Patja 37 Duodecimin Opetuksen kehittämisseminaarit 38

6 Johdanto Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on järjestänyt Opetuksen kehittämisseminaareja vuodesta 1990 alkaen. Niiden aihepiiri on vaihdellut vuosittain lääketieteen koulutuksen tutkimuksesta ja tutkijakoulutuksen keskeisistä haasteista aina hallinnollisiin ja potilasturvallisuutta käsitteleviin teemoihin. Seminaariteema valitaan vuotta aikaisemmin, ja sen sisällön suunnittelee vaihtuva asiantuntijaryhmä. Tämän vuoden teemaksi valittiin täydennyskoulutus, jota jokainen lääkäri tarvitsee koko ammatillisen uransa aikana. Lääkärillä on jo Hippokrateesta lähtien ollut eettinen ja myöhemmin lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Vuoden 2004 alussa voimaan tulleissa lainsäädännön muutoksissa edellytetään terveyskeskuksien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien huolehtivan siitä, että terveydenhuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituuden, työn vaativuuden ja toimenkuvan mukaan osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen. Asetustasolla on lisäksi käsitelty täydennyskoulutuksen määrää, laatua, sisältöä, järjestämistä, seurantaa ja arviointia. Suomen Lääkäriliiton vuosittaisissa lääkärikyselyissä on kartoitettu lääkärien täydennyskoulutusta. Lääkärit ilmoittavat täydennyskoulutusmääräkseen 7,5 8,0 päivää vuodessa, ja samantasoinen luku on Suomen Kuntaliiton vuosittaisissa tilastoissa. Sairaaloiden lääkäreillä täydennyskoulutuspäiviä on hieman keskiarvoa enemmän ja terveyskeskusten lääkäreillä hieman vähemmän. Yliopistosairaaloiden lääkärit käyvät keskimäärin enemmän täydennyskoulutuksessa kuin keskus- ja aluesairaaloiden lääkärit. Terveyskeskusten erikoislääkärit täydentävät koulutustaan enemmän kuin erikoistumattomat yleislääkärit (Helin-Salmivaara A ym. Suomen Lääkärilehti 2007; 62(7): ). Kyselyn mukaan 72% lääkäreistä piti omaa täydennyskoulutustaan riittävänä: tyytyväisimpiä olivat ne, joilla oli yli kymmenen täydennyskoulutuspäivää vuosittain. Enemmän täydennyskoulutusta tarvitsevat terveyskeskuslääkärit ja lääkärityövoimaa välittävien yritysten kautta työskentelevät lääkärit. Esteiksi täydennyskoulutukselle lääkärit kokevat työhön liittyvät kiireet (60%), työnantajan puutteellisen rahoituksen (15%) ja sopivan koulutuksen puutteen (9%) (Helin- Salmivaara A ym. Suomen Lääkärilehti 2008; 63(24): ). Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet perustivat vuonna 2002 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston arvioimaan ja kehittämään lääkärien täydennyskoulutusta. Nyt tätä jatkamaan on perustettu Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki r.y., jolla on edessään haasteellinen ja tärkeä tehtävä. Selvin päätelmä tämän seminaarin annista on, että lääkärien täydennyskoulutus ei voi enää käsitellä yksinomaan lääketieteellistä diagnostiikkaa ja hoitoa. Se on toki kaiken lääkärintyön perusta. Ammatillisen kehittymisen edistämisessä täydennyskoulutuksen keinoin on painotettava tiedon lisäksi taitoja: tiedon hallintaa ja ymmärtämistä, johtamista ja vuorovaikutusta. Minna Kaila ja Juha Pekka Turunen 6

7 Suunnittelutyöryhmän jäsenet Tuovi Haikala, HSE Education /Helsingin kauppakorkeakoulu Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto. Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta, puheenjohtaja Olli Kampman, psykiatria, Seinäjoki Miira Karvonen, Duodecim, sihteeri, koulutussuunnittelija Petri Lehenkari, kirurgia, Oulun yliopisto ja Duodecimin koulutusvaliokunta Jukka Mattila, Mehiläinen Tuula Pirttilä, neurologia, KYS Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto, toiminnanjohtaja Sanna Siirilä, Duodecim, sihteeri, koulutussuunnittelija Erna Snellman, sosiaali- ja terveysministeriö Juha Pekka Turunen, Duodecim, koulutuspäällikkö Timo Tolska, Duodecim, kehittämispäällikkö Anja Tuulonen, erikoislääkärikoulutuksen arviointi, Oulun yliopisto Suvi Vainiomäki, Nuorten Lääkärien Yhdistys Antti Viitanen, Lääketeollisuus ry ja Novartis Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto, puheenjohtaja 7

8 Seminaarin ohjelma Seminaarin tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa määrittää täydennyskoulutuksen tarvetta eri näkökulmista osaa soveltaa tarpeen arviointia koulutuksen suunnittelussa on saanut käytännön neuvoja menetelmien valintaan, kokonaisuuksien rakentamiseen ja palautteen saamiseen Kohderyhmät lääketieteen opettajat ja kouluttajat erikoislääkäriyhdistyksissä koulutuksesta vastaavat lääkärikouluttajan erityispätevyyttä hakevat lääketeollisuudessa koulutuksesta vastaavat koulutuksen suunnittelusta vastaavat esimiehet lääketieteen koulutuksesta kiinnostuneet lääketieteen opiskelijat ja lääkärit Opetusmenetelmät luennot työpajat Hanasaaren kulttuurikeskus 8

9 Ohjelma PÄIVÄ 1 ( ) Puheenjohtaja: Minna Kaila Avaus Seppo YT Junnila LUENTO 1: Lääkäreiden täydennyskoulutuksen tulevaisuus - The future of CME Asiantuntija: MD Hans Asbjørn Holm, Norja LUENTO 2: Resertification and CME: an international overview Asiantuntija: Koulutusjohtaja, dosentti Hannu Halila LUENTO 3: CME in Finland - status quo Asiantuntija: Koulutuspäällikkö, LT Juha Pekka Turunen MISTÄ ON HYVÄ ASIANTUNTIJA TEHTY? Alustus: Minkälaisia erikoislääkäreitä tarvitsemme tulevaisuudessa? Mitä erikoislääkärikoulutuksesta jää uupumaan? Onko erikoislääkäri asiantuntija? Mitä koulutuksesta puuttuu? Miten erikoislääkäristä tulee asiantuntija? Milloin muuttuu asiantuntijaksi? Asiantuntijasta johtajaksi? Asiantuntija: Anja Tuulonen Osallistujat valitsevat alla olevista vaihtoehdoista yhden työpajan, johon he osallistuvat. PAJA 1: Lääkärit muuttuvassa toimintaympäristössä Miten muuttuvan toimintaympäristön tulisi vaikuttaa täydennyskoulutukseen? (Sidosryhmien odotukset, juridiikka) Vetäjät: Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Eija Tomas PAJA 2: Osaamisen johtaminen Miten täydennyskoulutusta tulisi hyödyntää osaamisen johtamisessa? (Miten tukea asiantuntijoita; asiantuntijuuden johtaminen, asiantuntijaorganisaatio) Vetäjät: Tuovi Haikala ja Tuula Pirttilä PAJA 3: Mitä potilaat odottavat lääkäriltä? Miten potilaiden odotusten tulisi vaikuttaa täydennyskoulutukseen? (vuorovaikutustaidot ja miten niitä voisi opettaa, tietokone kolmantena vastaanotolla) Vetäjät: Erna Snellman ja Johanna Ruusuvuori PAJA 4: Mitä lääkäreiden täydennyskoulutuksesta puuttuu? Täydennyskoulutuksen katvealueet Vetäjät: Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik Työpajojen purku: Puheenjohtaja: Anja Tuulonen Kolme tärkeintä työpajoissa esiin tullutta näkökulmaa esitetään Yleisö valitsee niistä yhden käsiteltäväksi 9

10 PÄIVÄ 2 ( ) Puheenjohtaja: Juha Pekka Turunen LUENTO 1: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira Asiantuntija: Henkilöstön kehitysjohtaja Sirkka Leppävuori LUENTO 2: Erilaisten oppimistyylien huomioiminen lääkärien täydennyskoulutuksessa Asiantuntija: Ph.D Jukka Alava ARVIN MEKIN ANSAITSEMME Arviointineuvosto aloittaa työpajojen alustuksen Asiantuntija: Kristiina Patja Täydennyskoulutuksen vaikuttavuus? PAJA 1: Palautteen keruu ja hyödyntäminen täydennyskoulutuksessa Vetäjät: Timo Tolska ja Päivi Luukkainen PAJA 2: Miten tunnistaa hyvän koulutuksen? Koulutukseen osallistuvan näkökulma Asiantuntijat: Minerva Krohn ja Hanna Hemminki-Salin PAJA 3: Monimuotoiset opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? Mitkä opetustavat soveltuvat mihinkin sisältöihin (itsenäinen opiskelu, luennot, työpajat, verkko, oppipoika-kisällimalli) Vetäjät: Anni Peura ja Peter Sweins PAJA 4: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan tai maksajan kannattaa maksaa? Tilaajan näkökulma; kaupalliset pelisäännöt Vetäjät: Suvi Vainiomäki ja Heikki Wiik Työpajojen purku: Puheenjohtaja Kristiina Patja Kolme tärkeintä työpajoissa esiin tullutta näkökulmaa Yleisö valitsee niistä yhden käsiteltäväksi LUENTO: Miten asiantuntijaksi kasvetaan? Asiantuntija: Kari Raivio 10

11 UUDET OSAAMISALUEET HUOMIOON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA Seminaarin luennoissa ja työpajoissa pohdittiin paljon lääkärin työssä vaadittavia uusia tietoja ja taitoja sekä sitä, miten tällaiset uudet kompetenssit tulisi ottaa täydennyskoulutuksessa huomioon. Asiaa tarkasteltiin kouluttautujan, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan näkökulmasta. 11

12 Luento: Täydennyskoulutuksen tulevaisuus Norjalainen Asbjørn Holm puhui luennossaan lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutuksen nykyisistä ja tulevista haasteista. Holm korosti puheessaan CPD:n (continuous professional development) eli lääkäreiden jatkuvan ammatillisen kehittymisen merkitystä. CPD sisältää lääketieteellisen osaamisen lisäksi myös esimerkiksi johtamis- ja vuorovaikutustaitojen sekä tieteellisen tiedon kriittisen arviointikyvyn kehittämisen. CME vai CPD? Kymmeniä vuosia lääkäreiden täydennyskoulutuksen parissa toimineen Holmin mukaan CME (continuous medical education) eli pelkkään lääketieteelliseen tietoon perustuva jatkokoulutus ei anna enää vastauksia kaikkiin niihin ongelmiin, joita lääkärit työssään kohtaavat. Terveydenhuollon organisaatioiden muuttuessa entistä monimutkaisemmiksi nousevat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot lääketieteellisen tiedon rinnalle entistä tärkeämmiksi ominaisuuksiksi lääkärin työssä. Lääkäreiden tulisi jatkuvasti pyrkiä myös hoidon laadun ja tehokkuuden parantamiseen esimerkiksi määrittämällä koulutustarpeita ja tekemällä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Holm kehotti lääkäreitä ottamaan sekä kliinisessä työssä että järjestötoiminnassa vastuuta hoidon laadun parantamiseen tarkoitettujen menetelmien ja työkalujen käyttöönotosta. Koulutustilaisuuksiin lisää monipuolisuutta Holm piti tärkeänä, että täydennyskoulutuksen monipuolisuus näkyy myös opetusmenetelmissä. Yksittäisille lääkäreille suunnatut tavanomaiset luentopohjaiset tilaisuudet ovat lopulta vain yksi täydennyskoulutuksen muoto muiden joukossa. Niiden lisäksi tärkeitä ovat myös esimerkiksi erilaiset simuloidut tilanneharjoitukset ja terveydenhuollon organisaatioiden yksiköiden sisäiset koulutustapahtumat. Pienet osastot ja yksiköt ovat erittäin tärkeä osa organisaatiota ja koko terveydenhuoltojärjestelmää. Ne ovat paikkoja, joissa potilaat ja palveluntarjoajat kohtaavat, ja niissä tuotettujen palvelujen hyvä laatu on vähintään yhtä tärkeää kuin suuressa organisaatiossa tarjottujen palvelujen. Holmin mielestä jokaisen lääkärin tulisi paitsi tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin myös parantaa työn laatua yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa oman yksikön sisällä. Laadukas hoito perustuu tehokkaaseen täydennyskoulutukseen, jonka tulisi olla hyvin suunniteltua ja perustua henkilökohtaisiin ja organisaation tarpeisiin. Myös tulosten arviointi on tärkeää. Hyvin toimiva täydennyskoulutus parantaa myös merkittävästi potilasturvallisuutta ja johtaa usein entistä avoimempaan ilmapiiriin työpaikoilla, Holm korosti. 12 Hans Asbjorn Holm puhui seminaarissa täydennyskoulutuksen tulevaisuudesta;

13 Lääkärien täydennyskoulutuksen tila Suomessa ja Euroopassa Duodecimin koulutuspäällikkö Juha Pekka Turunen puhui seminaarissa lääkärien täydennyskoulutuskäytännöistä Suomessa. Suomen Lääkäriliiton koulutusjohtaja Hannu Halila esitteli puolestaan täydennyskoulutuksen arviointikäytäntöä ja määräajoin uusittavaa sertifikaatiota Euroopassa. Hans Asbjørn Holmin tavoin Turunen korosti täydennyskoulutuksen arvioinnin ja suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Kehittämistä riittää esimerkiksi koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lääketieteellisen koulutuksen lisäksi tarvittaisiin enemmän vuorovaikutus- ja johtamiskoulutusta. Hannu Halila selvitti täydennyskoulutuksen valvonnalle asetettuja säädöksiä Euroopan unionin tasolla. The European Union of Medical Specialists (UEMS) on edustanut vuodesta 1958 lähtien kansallisia lääkärijärjestöjä Euroopan unionissa. Tukeakseen eurooppalaisten erikoislääkäreiden vapaata liikkumista EU:n sisällä ja turvatakseen potilaiden hoidon korkean tason UEMS on kehittänyt standardeja ja suosituksia lääkäreiden täydennyskoulutukselle. Halila kertoi, että viime vuosina yhä useammat Euroopan maat ovat tehneet lääkärien täydennyskoulutuksesta pakollista ja alkaneet edellyttää lääkäreiden toimilupien uusimista määräajoin. Uusien kansainvälisten sopimusten ansiosta täydennyskoulutuspisteistä tulee Halilan mukaan lähitulevaisuudessa vaihtokelpoisia EU-maiden kesken. Juha Pekka Turunen kertoi täydennyskoulutuksen Hannu Halila puhui lääkäreiden nykytilanteesta Suomessa; täydennyskoulutuskäytännöistä Euroopassa; 13

14 Muuttuva toimintaympäristö edellyttää lääkäreiltä uusia taitoja Vetäjät: dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto LT Eija Tomas, TAYS Lääkäreiden alati muuttuvaan toimintaympäristöön pureuduttiin myös Liisa-Maria Voipio- Pulkin ja Eija Tomaksen vetämässä työpajassa. Pienryhmissä pohdittiin, minkälaisia taitoja lääkärin työssä nykyisin vaaditaan ja miten uusien osaamisalueiden tulisi näkyä täydennyskoulutuksen tarjonnassa. Pajatyön tuloksena todettiin, että muuttuva työympäristö edellyttävää lääkäreiltä yhä enemmän muun muassa rakennemuutos- ja tiimityötaitoja sekä joukon muita uusia taitoja. Uudessa tilanteessa korostuvat etenkin johtamis- ja talousosaaminen sekä vuorovaikutustaidot. Lisäksi on opittava ennakoimaan tulevaisuutta ja arvioimaan muutoksen vaikutuksia. Myös valmiuksia tiedon kriittiseen arviointiin tulisi lisätä, Eija Tomas tiivisti. Muuttuvan toimintaympäristön nähtiin edellyttävän täydennyskoulutukselta ennen kaikkea suunnitelmallisuutta. On tärkeää, että potkimme palloa samaan suuntaan ja tiedämme, mihin olemme menossa. Koulutussuunnitelman lähtökohtana on oltava organisaation strategiasta nouseva perustehtävä ja sen tukeminen. On muistettava, että vaikka muuttuva toimintaympäristö voi asettaa paljonkin haasteita, niin kuitenkin pahin toimintaympäristö on sellainen, jossa ei tapahdu minkäänlaista muutosta, Liisa-Maria Vopio-Pulkki totesi Eija Tomas 14

15 Liisa-Maria Voipio-Pulkki korosti koulutussuunnitelman tekemisen olevan taitolaji; Keskustelu Koulutussuunnitelman tekeminen on taitolaji, johon on varattava aikaa. Sen tekemisessä on myös hyvä kuunnella vertaisiaan ja pitää asiaa koskevat säädökset mielessä. Sekä yksilön että yhteisön on hyödyttävä valinnoista. Täydennyskoulutussuosituksiin sitoutuminen voi toimia tulevassa valinnanvapausyhteiskunnassa myös jonkinlaisena signaalina potilaalle siitä, että osaajista välitetään. Hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto Koulutussuunnitelmaan kuuluu sisällön suunnittelun lisäksi myös budjetin teko. Taloudellisten rajoitteiden vallitessa on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, miten resurssit ja yrityksen strategian perustehtävästä nousevat koulutustarpeet yhdistetään. Johtaja, FM Tuovi Haikala, HSE Executive Education Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulu Kun nyt puhutaan paljon uusista kompetensseista ja osaamisalueista, niin olisikohan mahdollista laatia myös jonkinlainen suositus siitä, mitä kaikkia uusia kompetensseja koulutussuunnitelmissa tulisi olla ja miten niiden olisi toteuduttava yhteisön ja myös yksilön tasolla? Koulutuspäällikkö, LT Juha Pekka Turunen, Duodecim Keskustelu voidaan liittää myös Arviointineuvoston rooliin ja sen tuleviin haasteisiin täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Vanhan arviointineuvoston toimestahan on jo valmistettu suosituksia koulutuksen järjestäjille. Tämän keskustelun myötä on tullut selväksi, että samantapaisia välineitä tarvittaisiin myös työnantajien suuntaan. Arviointineuvoston työn kautta voitaisiin tätä varten kehittää käytännön työkaluja koulutustarpeiden määrittämiseksi. Johtaja, LL Taina Mäntyranta, ROHTO-keskus Yhtenä koulutuksen kohteena tulisi olla myös eri tulosyksiköiden johtajat: meillä ei ole vielä valistuneita työyksiköiden johtajia, jotka mieltäisivät tarvittavat uudet kompetenssit ja tukisivat systemaattisesti erikoislääkäriensä pitkäaikaista koulutussuunnitelmaa. Heidän velvollisuutensa on kuitenkin huolehtia, että erikoislääkärit todella kasvavat monipuoliseen asiantuntijuuteen. Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia 15

16 työpaja: Myös potilaiden odotukset ovat lisääntyneet Vetäjät: Lääkintöneuvos, LT, dosentti Erna Snellman, sosiaali-ja terveysministeriö YTT, dosentti Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto Erityisesti vuorovaikutustaidot ja niiden vaatimukset herättivät keskustelua monessa eri työpajassa. Erna Snellmanin ja Johanna Ruusuvuoren vetämässä pajassa aiheesta Mitä potilaat odottavat lääkäriltä pohdittiin muun muassa sitä, miten potilaiden lisääntyneet vaatimukset ja tietojärjestelmien käyttöönotto ovat viime vuosina muuttaneet vuorovaikutusta vastaanotolla ja miten niiden tulisi vaikuttaa lääkäreiden täydennyskoulutukseen. Erna Snellman ja Johanna Ruusuvuori 16

17 Johanna Ruusuvuori viritti ryhmäkeskustelua kolmesta lääkärin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavasta teemasta. Konsumerismi Potilaiden tiedot ovat lisääntyneet huomattavasti Internetin ja muun median vaikutuksesta. Potilailla on omia, joskus vankkojakin näkemyksiä siitä, mikä heitä vaivaa tai millaista hoitoa he tarvitsevat. Toisaalta monet potilaat tulevat edelleen lääkäriin lähinnä kuullakseen diagnoosin ja antaakseen lääkärin etsiä vaivaan sopivan lääkityksen. Tämä aiheuttaa haasteita lääkärin vastaanottotyöskentelylle. Jotkut potilaat esimerkiksi eivät missään nimessä halua antibioottihoitoa, kun taas toiset vaativat antibioottia, vaikkei sen käyttöön olisi lääketieteellistä perustetta. Yhdysvalloissa on tehty tutkimus siitä, miten lastenlääkärit valitsevat hoidon ylähengitystie- ja korvatulehdusoireisille potilaille. Tulosten mukaan lääkärit olettavat, että potilaiden vanhemmat haluavat antibioottihoitoa, jos nämä kyseenalaistavat tarjotun hoitosuosituksen. Tutkimuksen mukaan tämä myös lisää merkitsevästi antibioottien kirjoittamista, vaikkei niitä lääketieteellisin perustein tarvittaisikaan. Tutkimusaineistona oli 38 lääkäriä ja 570 potilastapausta. Samassa tutkimussarjassa on myös todettu, että lääkärien tapa kertoa ei ongelmaa -diagnoosi vaikuttaa siihen, miten potilaat ottavat sen vastaan. Toista tapaa seuraa potilaiden vastustus, toinen otetaan myönteisemmin vastaan. Suomessa meneillään olevassa tutkimuksessa selvitetään ylähengitystie- ja korvatulehdusoireiden käsittelyä yleislääkärin vastaanotoilla. Siinä on havaittu, että lääkärit ottavat huomioon potilaan vastaanottotapahtuman alussa esittämät arvelut tautinsa laadusta ja reagoivat niihin läpi koko keskustelun. Lääkärit siis vaikuttaisivat kuuntelevan potilaiden arveluja tautinsa laadusta, mutta tekevätkö he sen joskus jopa lääketieteellisen päättelyn kustannuksella? Onko potilaan valta joissakin tapauksissa jo liiallinen? Tietokoneen käyttö ja vuorovaikutus Toinen muutos lääkärin vastaanotolla on tietokoneen käytön yleistyminen. Päätöksentukijärjestelmät, potilastietojen kirjaaminen ja koetulosten tarkasteleminen vievät lääkärin huomiota pois potilaasta; Ruumiillistunut potilas muuttuu helposti tietokonejärjestelmiin rakennetuksi potilastietoihin kirjoitetuksi tapaukseksi (patient embodied vs. patient inscribed). Suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että vastaanoton alussa potilaat seuraavat hyvin tiiviisti lääkärin ruumiillista orientaatiota sitä, mihin lääkärin pääasiallinen huomio on kiinnittynyt ja jaksottavat puhettaan sen mukaan. Kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä on yleistä, että puhujan tai kuuntelijan pääasiallisen huomion kohde näkyy ruumiin asennossa. Jos alaruumis on kohti työpöytää ja vain lääkärin pää on käännetty kohti potilasta, potilas tulkitsee, että lääkärin huomio on ennen kaikkea työpöydällä olevissa papereissa. Tutkimuksessa potilaan kertomus käynnin syystä katkesi selkeästi niissä kohdissa, joissa lääkärin huomio kääntyi toisaalle. Merkittävää oli nimenomaan se, että lääkäri kääntyi poispäin kohdissa, joissa potilaan kertomus oli saavuttamassa tärkeimmän asian, tai kohdissa, joissa lääkärillä olisi ollut mahdollisuus ottaa puheenvuoro. Missä tahansa tilanteessa, jossa kaksi ihmistä keskustelee, noudatetaan tiettyjä arkikeskustelun normeja, jotka ovat niin automatisoituneita, että niitä ei normaalisti huomaa. Tietokoneen tulo kolmanneksi tähän keskusteluun vääjäämättä rikkoo näitä normeja ja voi aiheuttaa tuntemuksen, että potilasta ei kuunnella. 17

18 Piiloon jäävät ongelmat ja niiden havaitseminen Yksi paljon puhuttu ongelma lääkärin vastaanotolla ovat piiloon jäävät vaivat. Jostakin syystä potilas ei saa sanottua varsinaista syytä, jonka takia hän on vastaanotolle saapunut. Tämän on usein esitetty johtuvan siitä, että lääkäri keskeyttää potilaan ensimmäisen oirekuvauksen liian varhain. Uuden tutkimuksen mukaan kuitenkin vastaanottotapahtuman alku on sikäli herkkä kohta, että siinä potilaat eivät ainoastaan suuntaudu kuvaamaan ongelmansa luonnetta vaan myös todistamaan, että heidän ongelmansa on tarpeeksi vakava vaatiakseen lääkärin hoitoa. Tällöin siis käynnin syyn kuvaamisessa otetaan huomioon paitsi senhetkiset oirekokemukset myös se, onko potilaan päätös tulla lääkäriin ollut oikea. Konsumerismin noususta huolimatta potilaat usein kunnioittavat lääkärin lääketieteellistä auktoriteettia. On olemassa paljon tutkimustietoa, josta selvästi käy ilmi, että kun potilaat esittävät omia näkemyksiään ongelmansa laadusta, he esittävät näkemyksensä auktorisoimattomana, epävarmana. Tämä käy ilmi tuoreimmistakin aineistoista. Vuorovaikutuksessa vastaanotolla on havaittavissa, että pahimpia pelkoja tai omia ehkä vähän epärationaaliselta vaikuttavia teorioita eri oireiden välisistä yhteyksistä on vaikea suoraan ilmaista. Lääkäriltä vaadittaisiin siis erityistä herkkyyttä kuulla potilaiden implisiittiset ehdotukset tai huolenaiheet. Yksi (psykoterapiassa käytetty) tapa saada potilaat puhumaan on tuottaa potilaalle kokemus siitä, että hänen tuntemuksensa ovat oikeutettuja ja tunnistettavissa, vaikkeivät ne lääketieteellisen tiedon valossa olisikaan valideja. Emotionaalisen näkökulman huomioon ottaminen, empatian osoittaminen potilaan huolia kohtaan, luo luottamuksellista hoitosuhdetta, jossa vaikeistakin asioista puhuminen käy helpommaksi. Lähteet Collins S, Britten N, Ruusuvuori J & Thompson A. (2007) Patient participation in health care consultations. Qualitative perspectives. Open University Press. Heritage J, Robinson J, Elliott M, Beckett M, Wilkes M. (2007), Reducing patients unmet concerns in primary care: the difference one word can make. Journal of General Internal Medicine 22(10): Mangione-Smith R, Elliott MN, Stivers T, McDonald LL, Heritage J. (2006) Ruling out the need for antibiotics: Are we sending the right message? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Sorjonen ML, Peräkylä A, Eskola K (toim.) (2001). Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino, Tampere. Ruusuvuori J. (2000) Control in the medical consultation. Giving and receiving the reason for the visit in primary health care. Acta Universitatis Tamperensis 16. Ruusuvuori J. (2001) Looking means listening: coordinating displays of engagement in doctor-patient interaction. Social Science & Medicine 52: Ruusuvuori J. (2005) Empathy and sympathy in action. Attending to patients troubles in Finnish homeo pathic and general practice consultations. Social Psychology Quarterly 68:3: Ruusuvuori J, Raevaara L, Peräkylä A. (2003) Potilas vaivansa tulkkina ymmärtääkö lääkäri yskän? Suomen Lääkärilehti 58:43: Stivers T. (2005) Non-antibiotic treatment recommendations: Delivery formats and implications for parent resistance. Social Science & Medicine, 60(5) Stivers T. (2007) Prescribing Under Pressure: Physician-Parent Conversations and Antibiotics. Oxford University Press. 18

19 työpaja: Konkreettisia keinoja täydennyskoulutuksen uudistamiseen Vetäjät: Johtaja, LL Taina Mäntyranta, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Hallinnollinen apulaisylilääkäri LT Heikki Wiik, OYS:n kirurgian klinikka Taina Mäntyrannan ja Heikki Wiikin vetämässä työpajassa aiheesta Mitä lääkärien täydennyskoulutuksesta puuttuu etsittiin täydennyskoulutuksen katvealueiden lisäksi konkreettisia keinoja, joiden avulla uudet osaamisalueet, kuten johtamis- ja vuorovaikutustaidot, saataisiin osaksi lääkärien täydennyskoulutusta. Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik: Mitä lääkärien täydennyskoulutuksesta puuttuu? Työpajan tavoitteina oli pohtia lääkäreiden täydennyskoulutuksen katvealueita, analysoida syitä niihin ja ideoida ratkaisuja. Osallistujat tuottivat aivoriihessä katvealueista ajatuksia, joita sitten jäsennettiin yhdessä. Jäsennyksessä käytettiin apuna lääkäreiden jaksamistutkimuksessa muodostettua mallia lääkärin työstä (Woivalin ym. 2003). Katvealueet heijastivat lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarvetta. Osallistujien määrittämiä katvealueita verrattiin lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarjontaan, jossa aineistona oli käytetty toukokuun 2008 versiota Lääkäreiden koulutuskalenterista sekä kyseisenä aikana Internetissä löytyneitä lääkäripäivien ohjelmia. Katvealueet ja lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarve liittyivät pääasiassa muuhun kuin lääkärin kliiniseen osaamiseen, mutta valtaosa tarjonnasta oli kliinistä koulutusta (taulukko 1); Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik 19

20 Taulukko 1. Lääkäreiden täydennyskoulutuksen katvealueet; Kliininen osaaminen Tarpeen osuus 11 % Tarjonnan osuus 94 % Vanhuspotilaan lääkehoito, kivun hoito Lääkkeettömät hoidot Työn yhteys tauteihin tavallisissa sairauksissa, ympäristölääketiede Pientoimenpiteet (esim. verinäyte) Tiedon kriittinen arviointi Lääkäri ja vuorovaikutus Tarpeen osuus 18 % Tarjonnan osuus 1 % Potilaan kohtaaminen, vuorovaikutustaidot, hankalien asiakkaiden käsittely, terminaalivaiheen potilaan kohtelu Kognitiivisten vinoutumien tiedostaminen Eri kulttuurien kohtaaminen Tiimityötaidot Lääkäri ja organisaatio Tarpeen osuus 60 % Tarjonnan osuus 3 % Johtaminen, erityisesti asiantuntijoiden johtaminen, toiminnan/suorituksen suunnittelu ja johtaminen, osaamisen johtaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, hoitoketjut Esiintymiskoulutus Tiimityön toteutus, moniammatillisuuden hyödyntäminen Arviointi: palvelujen tarpeen toiminnan vaikuttavuuden koulutuksen ja oppimisen oman toiminnan, lääkärin opintosuunnittelu Lääkäri ja yhteiskunta Tarpeen osuus 11 % Tarjonnan osuus 2 % Yhteiskunnalliset vaikuttamistaidot Terveystaloustieteen menetelmät ja rajoitukset, kustannuslaskenta Eettiset kysymykset Lääkärin oikeusturva Yksityissektorin tuntemus Terveydenhuoltolainsäädäntö Seuraavaksi työpajassa analysoitiin katvealueita tarkemmin, pohdittiin mistä ne johtuvat sekä ideoitiin kullekin löydetylle selitykselle tai haasteelle ratkaisuja (taulukko 2); 20

21 Taulukko 2. Täydennyskoulutuksen katvealueiden haasteita ja ratkaisuja; Selitys katvealueille Ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä koulutusta tarvitaan Lääkärit haluavat kliinistä koulutusta: - tuttua, turvallista, pitkä perinne - pelko osaamattomuuden paljastumisesta ja leimautumisesta (esim. vuorovaikutus) Työnantaja määrää kliiniseen koulutukseen - esimiehillä puutteita osaamisen johtamisessa - raha määrää, VES estää Puuttuu hyviä koulutuksen järjestäjiä - ei yliopistojen tehtävä - lääketeollisuus ei tarjoa Koulutustilaisuuksia ei osata markkinoida Koulutus on liian yleistä, suuntaaminen puuttuu Ratkaisuehdotuksia Yksikköjen ja organisaatioiden vertailu Organisaation ja yksilön osaamistarpeiden kartoitus Vertaisarviointi Katvealueiden ujuttaminen kliiniseen koulutukseen Kehityskeskustelut Lääkäriesimiehille työkaluja oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen johtamiseen Työnantajan kannettava vastuunsa: kysyntä määrää tarjontaa Koulutuksen saaminen osaksi työrutiineja Sähköposti ja toistoa Markkinointi henkilökohtaisesti ja ajoissa Lääkärilehtiin juttuja koulutustilaisuuksista Osallistujien tarpeiden kartoitus (esimies mukana) Tiimikohtainen räätälöinti Talon tapojen tuottaminen Koulutusyhteistyön ja verkostojen käyttö Näyttää siltä, lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarve ja tarjonta kohtaavat huonosti. Työpajan osallistujien käsityksen mukaan lääkäreiden täydennyskoulutuksessa ja ammatillisessa kehittymisessä tarvittaisiin eniten tukea, joka vahvistaisi hyvään vuorovaikutukseen sekä hallintoon ja johtamiseen liittyvää osaamista. Valtaosa täydennyskoulutuksen tarjonnasta on perinteistä kliinistä koulutusta. Huomattavan osa täydennyskoulutuksesta tarjoavat erikoislääkäriyhdistykset. Erillisten vuorovaikutus- tai hallintokoulutustilaisuuksien sijaan ei-kliinisten aiheiden ujuttaminen sopivalla tavoin kliinisen koulutuksen osaksi voi olla hyvä tapa parantaa tilannetta. Työnantajien ja lääkäriesimiesten vastuu on suuri. Tärkeä osa esimiestyötä on osaamisen johtaminen, ja hyvä esimies hahmottaa osaamisen laajemmin kuin pelkäksi lääketieteelliseksi tiedoksi. Lääkäreiden ammatillinen kehittyminen palvelee parhaiten myös organisaatiota, kun tarpeiden miettiminen ja oppiminen on yhteistä koko tiimille tai yksikölle. Tärkein rooli on kuitenkin lääkäreillä itsellään, sillä kysyntä ohjaa tarjontaa. Lähteet: Woivalin T, Mäntyranta T, Hupli V, Klockars M. En kvalitativ studie om upplevd stress och belastning i läkararbetet. Sosiaalilääket Aikak 2003;40:

22 Erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen avain tehokkaaseen vuorovaikutukseen FM Jukka Alava puhui erilaisista oppimis- ja päätöksentekotyyleistä ja siitä, miten ne tulisi ottaa huomioon koulutustilaisuuksissa ja työyhteisöjen toiminnassa. Kouluttautujana, tutkijana ja konsulttina 25 vuotta toiminut Alava työskentelee nykyään Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutin johtajana sekä koulutuspalvelu Didactica Oy:n toimitusjohtajana ja konsulttina. Jukka Alavan mukaan erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen on avain onnistuneeseen vuorovaikutukseen työpaikoilla; 22

23 Alavan mukaan koulutustilaisuuksissa huomio on liian usein opettajassa ja hänen tietämyksessään. Kouluttajan tapa opettaa kohtaa harvoin kuulijan oppimistyylin. Opetuksessa tulisi ottaa huomioon ihmisten erilaiset tavat vastaanottaa ja käsitellä tietoa. Täydennyskoulutuksessa pitäisi pyrkiä pikemminkin oppimaan opettamiseen kuin valmiin tiedon syöttämiseen ja luennointiin. Tiimitason toiminta korostuu nopeasti muuttuvassa työympäristössä Alavan tekemän tutkimuksen mukaan ajattelu- ja päätöksentekotapoja voidaan kuvata neljän eri ulottuvuuden avulla: analyyttisyyden, organisoinnin, systemaattisuuden ja intuitiivisuuden. Joillakin henkilöillä jokin tyyli saattaa olla hallitseva, toisella jokin muu. Työyhteisöjenkin tehokas vuorovaikutus edellyttää Alavan mukaan viime kädessä juuri yksilöllisten käyttäytymistapojen ja niiden takana vaikuttavien ajattelu- ja päätöksentekotapojen ymmärtämistä. Nykyorganisaatioissa tiimi- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu edelleen, kun vaaditaan jatkuvaa kykyä uudistua ja kehittää vanhoja toimintatapoja. Yritysten uudet prosessiorganisaatiot edellyttävät aitoa yhteistyötä niin yksiköiden ja osastojen sisällä kuin niiden välillä. Työryhmässä tai tiimissä työtavat määräytyvät eri tavoin sen mukaan, missä suhteessa eri tiedonkäsittelytyylit ovat siinä edustettuina, Alava totesi. Strateginen oppimiskehä apuna organisaation muutosprosessissa Alavan mukaan työntekijöiden yksilöllisillä päätöksentekomalleilla on myös selkeä yhteys yrityksen johtoryhmän toimintaan, organisaation strategiseen päätöksentekoon ja muutoksen toteuttamiseen. Strategian luominen on jatkuva prosessi, jonka pitäisi kuulua koko henkilöstölle. Strateginen suunnittelu ei voi enää nykyisin kuulua pelkästään organisaation ylimmälle joukolle, sillä se ei enää nopeasti muuttuvassa ympäristössä pysty hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa Yrityksen päätöksentekoa Alava kuvaa strategisen oppimiskehän avulla. Sen avulla voidaan tarkastella, mitä kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, jotta tiimi tai organisaatio kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet ja paikantamaan olemassa olevat katvealueet. Ensinnäkin on tehtävä tarkka analyysi tilanteesta, jossa ollaan. Realiteettien ja mahdollisuuksien punninta on perusta, jolle rakennetaan organisaation tai tiimin tulevaisuudensuunnitelmat. Toiseksi on määritettävä pitkän aikavälin tavoitteet. Kolmanneksi tarvitaan voimakas tahto saavuttaa nämä tavoitteet. Neljänneksi suunnitelmat on puettava konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tehtäviksi. 23

24 KUKA PÄÄTTÄÄ TÄYDENNYS- KOULUTUKSESTA? - keskustelua osaamisen johtamisesta Myös täydennyskoulutuksen vastuukysymykset olivat seminaarissa jatkuvasti esillä. Konkreettisten johtamistyökalujen lisäksi etsittiin vastausta siihen, miten täydennyskoulutustarpeista pitäisi organisaation sisällä tehdä päätöksiä. 24

25 työpaja: Miten osaamista johdetaan? Vetäjät: Johtaja, FM Tuovi Haikala, HSE Education Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulu Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia Tuovi Haikalan ja Tuula Pirttilän vetämässä työpajassa keskusteltiin osaamisen johtamisesta. Pajassa pohdittiin erityisesti sitä, mitä osaamisen johtamisella ylipäänsä tarkoitetaan, minkälaisilla työkaluilla osaamista johdetaan ja miten vastuu yksilön ja organisaation kesken pitäisi jakaa täydennyskoulutustarpeista päätettäessä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: Kenen pitäisi määrittää, mitä organisaatiossa osataan? Miten täydennyskoulutusta tulisi hyödyntää osaamisen johtamisessa? Miten yksilön ja organisaation tarpeet asettuvat täydennyskoulutusta suunniteltaessa? Voiko kattava täydennyskoulutus antaa riittävät valmiudet johtamiseen, vai tarvitaanko erillistä johtamiskoulutusta? Tuovi Haikala totesi osaamisen johtamisen olevan laaja ja monipuolinen käsite, joka liittyy viime kädessä organisaation kykyyn selvitä siitä perustehtävästä, jonka takia se on olemassa. Osaamisen johtamisessa on yksinkertaisesti kysymys sitä, miten joukkoa johdetaan, miten valitaan tarvittavat osaamisalueet ja miten käytetään resursseja tiettyjen taitojen ylläpitämiseen, hankkimiseen, syventämiseen ja parantamiseen. Haasteena on myös määrittää, mitä hyötyä täydennyskoulutuksella voidaan saada aikaan. Haikala korosti, ettei johtaminen ole vain tekninen taito vaan myös kykyä vaikuttaa ihmisiin ja olla heidän vaikutuksensa kohteena. On paljon ihmisiä, jotka tuottavat oikeaa johtamispuhetta, eli osaavat puhua asioista ja käyttää oikeita termejä mutta eivät osaa soveltaa puhumaansa käytännön teoiksi. Johtaminen on dialoginen taito olla vuorovaikutuksessa organisaatioon niin, että organisaatio kehittyy, kasvaa ja voi hyvin. Tämän saavuttaminen vaatii myös johtajalta motivaatiota, halua inhimilliseen kasvuun ja oman rajoittuneisuuden näkemistä. Osaamista ei tulisi käsittää yksittäisten yksilöiden näkökulmasta, vaan sen täytyy liittyä organisaation tavoitteisiin. Olennaiseksi muodostuu yksilön ja organisaation välinen suhde ja vastuu täydennyskoulutuksesta. Kuka siis päättää, mihin koulutukseen osallistutaan, kun työntekijöillä ja työnantajalla saattaa olla usein toisistaan eroavia tavoitteita osaamisen kehittämisen suhteen? Tuovi Haikala ja Tuula Pirttilä 25

26 työpaja: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan kannattaa maksaa? Vetäjät: Puheenjohtaja, LL Suvi Vainiomäki, Nuorten Lääkärien Yhdistys Koulutuksen johtaja, LT Heikki Wiik, OYS Täydennyskoulutuksen vastuukysymyksiin pureuduttiin myös Heikki Wiikin ja Suvi Vainiomäen vetämässä työpajassa. Siinä pohdittiin, minkälaisia hyötyjä ja haittoja täydennyskoulutukseen osallistumisesta voi olla kouluttautujan, kouluttajan, työnantajan ja potilaan näkökulmasta. Mietittiin, onko työnantajan näkökulmasta merkitystä esimerkiksi sillä, miksi työntekijä hakeutuu koulutustilaisuuksiin. Kullakin taholla kun saattaa olla hieman erilaisia motiiveja koulutukseen osallistumiseen. Työnantajan kannalta koulutuksen pitäisi ennen kaikkea tukea organisaation strategiasta nousevia tavoitteita, kun taas työntekijällä saattaa olla henkilökohtaisia kehittymisintressejä, jotka eivät suoraan tue työnantajan tavoitteita. Haasteena on siis löytää sekä yksilön että organisaation tarpeita tyydyttävää koulutusta, Heikki Wiik totesi. Avainasemassa koulutussuunnitelman tekeminen Eri intressien yhteentörmäykset voitaisiin välttää Vainiomäen ja Wiikin mukaan parhaiten lisäämällä täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta. Koulutustarpeista pitäisi pystyä sopimaan yhdessä työntekijän kanssa. Olisi hyvä, jos esimerkiksi osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden avulla voitaisiin laatia jokaiselle lääkärille henkilökohtainen koulutussuunnitelma, Wiik esitti. Suvi Vainiomäki ja Heikki Wiik 26

27 Työpajassa pohdittiin täydennyskoulutuksen tarpeita työnantajan, työntekijän, kouluttajan ja potilaan näkökulmista; Keskustelu Ongelmana on, että harvassa lääkäriyhteisössä todella tehdään yksikön ja yksilön kehittämissuunnitelmat erikseen ja peilataan näitä yhteen. Tällä hetkellä mitataan myös kaikkein huonoiten sitä, mistä työnantajan kannattaa todella maksaa, eli toiminnassa tapahtuvaa muutosta. Kehitysjohtaja, LL Minerva Krohn, Suomen Terveystalo Olisi sovittava, mikä on työnantajan, työntekijän ja valtion keskinäinen vastuu koulutuksen rahoittamisesta. Täydennyskoulutus on tässä maassa vielä monin osin järjestämättä. Vaikka puhutaan suureen ääneen elinikäisen oppimisen merkityksestä tietoyhteiskunnassa, niin ei ole sovittu, kuka kantaa siitä vastuun niin taloudellisen kuin järjestämisvastuun. Tämä on koko yhteiskuntaa koskeva ongelma Kansleri Kari Raivio, Helsingin yliopisto Yksilön ja organisaation vastuun rajaaminen on erityisen vaikeaa organisaatiossa, jonka ainoa pääoma on asiantuntijoiden tieto. Täydennyskoulutus pitäisi nähdä ennen kaikkea investointina eikä menoeränä. Kyse on viime kädessä osaamisen viemisestä organisaation pääomaksi. Täydennyskoulutus realisoituu siis osaamisena, jota pitää mitata, ja siitä syntyy laatu, jota voidaan seurata ja josta löydetään puutteita, ja näistä laaditaan koulutussuunnitelma, jotta kompetenssi säilytetään. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Jokainen voisi miettiä omaa koulutussuunnitelmaansa ja käydä kehityskeskusteluissa läpi omia kehittymistarpeitaan. Viime kädessä omaa käytöstä on kuitenkin kaikkein helpoin muuttaa. Puheenjohtaja, dosentti Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta 27

28 Luento: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira Osaamisen johtamisen ja taitojen kehittämisen haasteista puhui seminaarissa myös Kemiran henkilöstön kehittämisjohtaja Sirkka Leppävuori. Hänen mukaansa täydennyskoulutuksen tarpeet ovat tutkimusorganisaatioissa usein samantapaisia toimialasta riippumatta. Esityksessään hän kertoi esimerkkejä Kemiran täydennyskoulutuskäytännöistä ja henkilöstön kehittymismahdollisuuksista. Leppävuori muistutti osaamisen kasvavasta merkityksestä talouselämässä. Yritysmaailmassa kilpailukyky perustuu yhä enemmän osaamiseen ja innovatiivisuuteen: on pystyttävä kehittämään jatkuvasti jotakin uutta ja ainutlaatuista, tietynlaisia tilapäisiä monopoleja eri aloilla. Myös jatkuva toimintaympäristön muutos pakottaa uudistamaan toimintatapoja ja omaksumaan uutta. Leppävuoren mukaan kilpailijoista erottaudutaan ennen kaikkea yrityksen strategian toteutumisen kannalta tärkeän ydinosaamisen avulla. Ydinosaamista tukevat ammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset taidot, kuten kieli- ja vuorovaikutustaidot, tietotekniset taidot ja ajan hallinta. Tekniikan nopean kehittymisen myötä osaaminen myös vanhenee entistä nopeammin. Ei enää riitä, että vanhoja toimintatapoja viilataan hienommiksi, vaan on löydettävä vallankumouksellisia uusia tapoja hoitaa asiat. Yhä useammin tehokkuuden lisäämiseksi on työprosesseista poistettava joitakin vaiheita kokonaan, Leppävuori totesi. Myös lisääntyvä asiakaslähtöisyys, suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen sekä projektimaiset toimintatavat nähdään usein haasteena asiantuntijaorganisaatioiden toiminnalle. Kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen sijoitus yrityksen pääomaan Työvoimasta kilpailtaessa myös työntekijät ovat yhä kiinnostuneempia siitä, minkälaisia kehittymismahdollisuuksia yritys tarjoaa. Täydennyskoulutuksen tarjoaminen on tae siitä, että omalla työpanoksella on arvoa markkinoilla tulevaisuudessa. Hyville työntekijöille onkin Leppävuoren mielestä annettava mahdollisuus kehittää osaamistaan. Esimiehen tehtävänä on auttaa havaitsemaan koulutustarpeita ja antaa resursseja täydennyskoulutukseen. Seurauksena on parhaassa tapauksessa positiivinen kierre, jossa taitojen kehittyminen johtaa myös kehittymisen oppimiseen ja niin edelleen. Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen perustyökaluina Kemirassa osaamisen johtamisessa ja kehitystarpeiden määrittämisessä tärkeimpiä työkaluja ovat kehityskeskustelut. Tavoitteena on, että jokaisen työntekijän kanssa käydään vuodessa kaksi kehityskeskustelua, joiden toteutumista seurataan esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla. Kehityskeskusteluista toinen keskittyy tavoitteiden määrittämiseen ja palautteen antoon ja toinen osaamisen ja uran kehittämiseen. Osaamisen johtamisessa on kyse juuri nykyisten ja tulevien osaamisalueiden määrittämisestä ja hankinnasta. Kehityskeskustelujen pohjalta pyritään jokaiselle laatimaan henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma, joka sisältää sekä yrityksen strategiasta johdettavat osaamistarpeet että nykyisessä työtehtävässä tarvittavat ammatti- ja perustaitoihin liittyvät kehittämisalueet, Leppävuori kertoi. Kehityskeskusteluilla on Kemirassa tärkeä merkitys myös työntekijän urakehityksen kannalta. Keskustelujen pohjalta työntekijän kanssa tehdään valinta ns. manageri- ja asiantuntijaurapolun välillä. Kun urapolku on valittu, on myös helppo valita itselleen urakehitystä tukevaa koulutusta. 28

29 Hyvästä asiantuntijasta ei tule välttämättä hyvää pomoa. Tarkoituksena on osoittaa, että myös kehittämällä asiantuntijuuttaan voi saavuttaa saman statuksen, jonka johtajan asema tuo. Kommentteja Tuntuu, että osaamisen ymmärtäminen terveydenhuollossa pääomana on vielä vähän hakusessa. Terveydenhuollon rakenteen muuttuessa myös osaamisen tarve kuitenkin varmasti monipuolistuu ja ydinosaamisen merkitys korostuu. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Tarvelähtöisyys on perusteltu näkemys täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Organisaation näkökulmasta pitäisi painottua laaja-alainen osaaminen, kun taas yksilöllä täytyy olla oikeus oman huippuosaamisen kehittämiseen. On oltava jotkin pelisäännöt siitä, miten huippuosaaminen ja laaja-alaisuus yhdistetään. Tämän balanssin löytäminen on yksi haastavimmista tehtävistä; eli miten kehityskeskusteluista oikeasti johdetaan organisaation koulutussuunnitelma? Hallintoylilääkäri, dosentti Liisa-Maria Vopio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto Sirkka Leppävuori toimii Kemira-konsernin henkilöstön kehittämisjohtajana; 29

30 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS? Vilkasta keskustelua seminaarissa herätti myös lääkärien täydennyskoulutuksen vaikuttavuus ja arviointi. Työpajoissa pohdittiin hyvän koulutuksen tunnusmerkkejä kouluttajan ja kouluttautujan näkökulmasta sekä monimuotoisten opetusmenetelmien suhdetta koulutuksen vaikuttavuuteen. Myös maksajan näkökulma oli toistuvasti esillä. Keskusteluissankorostettiin, ettei pelkkä koulutustilaisuuksiin osallistuminen ole vielä tae uuden oppimisesta tai opitun soveltamisesta käytännön työhön. Todettiin, että lääkäri voi kehittää osaamistaan myös itsenäisesti ja pitää itseään lukemalla ajan tasalla. 30

31 Kristiina Patja: ARVIN mekin ansaitsemme Lääkärien täydennyskoulutusta kehittämään perustettiin vuoden 2007 lopussa Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki -niminen yhdistys. Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin muodostama yhdistys jatkaa vuodesta 2002 lähtien toimineen Arviointineuvoston tehtävää täydennyskoulutuksen arvioinnin, seurannan ja laadun kehittämisessä. Seminaarissa täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden ja vastuun ongelmista puhui uuden yhdistyksen toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja. Kristiina Patjan mukaan terveyden edistäminen ja täydennyskoulutus ovat hyvin vaikeaselkoisia käsitteitä. Niitä on vaikea määritellä täsmällisesti ja mitata konkreettisesti. Lisäksi niihin liittyy selkeitä eettisiä ongelmia. Terveyden edistämisen puolella kysytään usein, onko yksilöllä subjektiivinen oikeus elää, tehdä minkälaisia valintoja tahansa ja maksattaa kaikki yhteiskunnalla. Lääkärien täydennyskoulutukseen liittyvä eettinen ongelma koskee puolestaan sitä, onko yksittäisellä lääkärillä subjektiivinen oikeus jäädä paikoilleen, olla kehittymättä ja silti saada korvaus tekemästään työstä, Patja pohti. Kristiina Patja Loppukäyttäjänä aina potilas Vaikka vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tuntuu vilahtelevan jatkuvasti yhteiskunnallisessa keskustelussa, liittyy vaikuttavuuden osoittamiseen Kristiina Patjan mukaan edelleen monia ongelmia. Vaikuttavuudesta puhuttaessa on viime kädessä pohdittava sitä, tehdäänkö täydennyskoulutuksessa sellaisia strategisia ratkaisuja, joista potilas ja väestö hyötyvät. Ratkaisuja on tehtävä valistuneesti, ja niiden takana on voitava seistä. Lääkäriprofession keskeisenä päämääränähän on kuitenkin tuottaa terveyttä ja ehkäistä sairautta. Patjan mukaan pelkkä koulutustilaisuuksiin osallistuminen ei siis vielä ole tae uuden oppimisesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Työnantajan kanssa on voitava keskustella siitä, mitä vaikuttavuudella ja sen mittaamisella oikein tarkoitetaan. On väärin kuvitella, että pelkkä koulutuspisteiden laskeminen antaisi kuvan vaikuttavuudesta. 31

32 työpaja: Uudet opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? Vetäjät: Tutkija, HLL, KM Anni Peura Kouluttajaylilääkäri, LL Peter Sweins, MedOne Oy Anni Peuran ja Peter Sweinsin vetämässä työpajassa tarkasteltiin oppimista ja koulutuksen vaikuttavuutta opetusmenetelmien valinnan näkökulmasta. Pohdittiin, mitä merkitystä opetusmenetelmällä koulutustilaisuudessa on ja millä perusteella opetusmenetelmä tulisi valita tiettyyn koulutustilaisuuteen. Anni Peuran mukaan oppimisen tulisi olla lähtökohtana kaikissa opetustilanteissa ja opetusmenetelmän ensisijaisena tarkoituksena on tukea oppimista. Usein koulutustilaisuuksiin houkutellaan ihmisiä ulkoisilla seikoilla, kuten karismaattisella luennoitsijalla tai vetävällä otsikolla. Oppimisen kannalta tärkeämpää on kuitenkin opetusmenetelmän sisäinen puoli: jokin opetuksellinen tehtävä olla olemassa ja päämäärä, johon sen avulla halutaan päästä. Kouluttajienkin on oltava tietoisia koulutustilaisuuden tavoitteista, kohderyhmistä ja menetelmistä. Kokonaisuus merkitsee enemmän kuin yksittäiset kikat ja erikoisuudet, Peura totesi. Työpajassa pienryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella koulutustilaisuuden kuvitteelliseen terveyskeskukseen, jota vaivaavat erilaiset henkilöstöön liittyvät ongelmat. Ryhmien tuli määrittää koulutuksen pituus, kohderyhmä, tavoitteet ja opetusmenetelmä sekä perustella valintansa. Anni Peuran mukaan asiantuntijan on usein vaikea siirtyä oppijan rooliin; 32

33 Keskustelu Kouluttautujista on tulossa yhä vaativampia asiakkaita, joille on tarjottava monipuolisia opetusmenetelmiä. Palveluyhteiskunnassa myös menetelmän viihdyttävyys voi nousta oppimisen rinnalle tärkeäksi koulutukseen hakeutumisen syyksi. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Hyödyntämällä erilaisia oppimistekniikoita voidaan palvella myös erilaisia oppimistyylejä entistä paremmin. Menetelmästä ei kuitenkaan pitäisi tulla itseisarvoa koulutustilanteessa. Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia Asiantuntijan on erittäin vaikea siirtyä oppijan rooliin. Oppimisen sijaan saatetaan kiinnittää liikaa huomiota opetustilanteeseen. Tutkija, HLL, KM Anni Peura Palautteen avulla voidaan testata uusien opetusmenetelmien tehokkuutta. Puheenjohtaja, dosentti Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta Työpajassa pienryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella koulutustilaisuuden kuvitteelliseen terveyskeskukseen, jota vaivaavat erilaiset henkilöstöön liittyvät ongelmat.; 33

34 työpaja: Mistä tunnistaa hyvän koulutuksen? Vetäjät: Kehitysjohtaja, LL Minerva Krohn, Suomen Terveystalo Koulutusylilääkäri, ROHTO-aluevastaava Hanna Hemminki-Salin Minerva Krohnin ja Hanna Hemminki-Salinin vetämässä työpajassa pohdittiin koulutukseen osallistuvan mahdollisuuksia arvioida koulutuksen hyödyllisyyttä ja tehokkuutta. Pajassa pienryhmät tuottivat joukon erilaisia hyvän ja huonon koulutustilaisuuden ominaisuuksia, jotka vetäjät kokosivat yhdeksi esitykseksi. Pajassa tultiin siihen tulokseen, että pienetkin käytännön järjestelyt vaikuttavat oppimisilmapiiriin koulutustilaisuudessa. Ei auta, vaikka opetettava aihe olisi kuinka kiinnostava, jos kouluttaja ei ilmaise itseään selkeästi tai jos opetustila ja -välineet ovat puutteellisia, Minerva Krohn totesi. Krohnin mukaan onnistumisen kokemukset lisääntyvät, jos tilaisuus on hyvin suunniteltu ja kohderyhmät ja oppimistavoitteet ovat selkeästi määritettyjä. Parhain mahdollinen koulutus on tietenkin sellainen, joka lopulta johtaa jonkinlaiseen muutokseen käytännön työssä. Keskustelussa korostettiin myös koulutukseen osallistuvan vastuuta oppimisesta. Oppimisen todettiin olevan kovaa työtä, joka vaatii motivaatiota ja halua kehittyä omassa työssään. Minerva Krohnin mukaan parhain mahdollinen koulutus on sellainen, joka johtaa jonkinlaiseen muutokseen käytännön työssä; 34

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki nro 1 2015 2 Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto Finska Läkaresällskapet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto 2007 SISÄLLYS Kirjoittajat Arviointineuvoston puolesta: Taina Autti Arja Helin-Salmivaara Ulla Anttila Mari Anttolainen Hannu

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35

Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35 Lääkäreiden täydennyskoulutus: AMEE:n koulutusopas No.35 Kirjoittajat: Davis N, Davis D, Bloch R. Alkuperäisestä tekstistä kääntänyt: Topi Litmanen, käännöksen tarkastanut Kristiina Patja Alkuperäinen

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot