ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE"

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA KAIKKI HYVIN? Duodecimin XVII Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari, Espoo

2 Toimitus: Anni Syrjäläinen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Valokuvat: Markku Ojala, Compic Taitto: Aino Korpela Forssan Kirjapaino Oy 2008

3 ASIANTUNTIJAT AJAN TASALLE TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA KAIKKI HYVIN? Duodecimin XVII Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari, Espoo

4

5 SISÄLLYS Johdanto Minna Kaila ja Juha Pekka Turunen 6 Suunnittelutyöryhmän jäsenet 7 Seminaarin ohjelma 8 UUDET OSAAMISALUEET HUOMIOON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA 11 Luento: Täydennyskoulutuksen tulevaisuus, Hans Asbjorn Holm 12 Lääkärien täydennyskoulutuksen tila Suomessa ja Euroopassa 13 Muuttuva toimintaympäristö edellyttää lääkäreiltä uusia taitoja 14 Työpaja: Myös potilaiden odotukset ovat lisääntyneet 16 Työpaja: Konkreettisia keinoja täydennyskoulutuksen uudistamiseen 19 Erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen avain tehokkaaseen vuorovaikutukseen 22 KUKA PÄÄTTÄÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA? 24 Miten osaamista johdetaan? 25 Työpaja: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan kannattaa maksaa? 26 Luento: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira, Sirkka Leppävuori 28 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS? 30 ARVIN mekin ansaitsemme, Kristiina Patja 31 Työpaja: Uudet opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? 32 Työpaja: Mistä tunnistaa hyvän koulutuksen? 34 Työpaja: Palautteella suuri merkitys täydennyskoulutuksen kehittämisessä 35 Asiantuntijuuden osa-alueet, Kari Raivio 36 Asiantuntijaksi kasvaminen, Kristiina Patja 37 Duodecimin Opetuksen kehittämisseminaarit 38

6 Johdanto Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on järjestänyt Opetuksen kehittämisseminaareja vuodesta 1990 alkaen. Niiden aihepiiri on vaihdellut vuosittain lääketieteen koulutuksen tutkimuksesta ja tutkijakoulutuksen keskeisistä haasteista aina hallinnollisiin ja potilasturvallisuutta käsitteleviin teemoihin. Seminaariteema valitaan vuotta aikaisemmin, ja sen sisällön suunnittelee vaihtuva asiantuntijaryhmä. Tämän vuoden teemaksi valittiin täydennyskoulutus, jota jokainen lääkäri tarvitsee koko ammatillisen uransa aikana. Lääkärillä on jo Hippokrateesta lähtien ollut eettinen ja myöhemmin lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Vuoden 2004 alussa voimaan tulleissa lainsäädännön muutoksissa edellytetään terveyskeskuksien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien huolehtivan siitä, että terveydenhuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituuden, työn vaativuuden ja toimenkuvan mukaan osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen. Asetustasolla on lisäksi käsitelty täydennyskoulutuksen määrää, laatua, sisältöä, järjestämistä, seurantaa ja arviointia. Suomen Lääkäriliiton vuosittaisissa lääkärikyselyissä on kartoitettu lääkärien täydennyskoulutusta. Lääkärit ilmoittavat täydennyskoulutusmääräkseen 7,5 8,0 päivää vuodessa, ja samantasoinen luku on Suomen Kuntaliiton vuosittaisissa tilastoissa. Sairaaloiden lääkäreillä täydennyskoulutuspäiviä on hieman keskiarvoa enemmän ja terveyskeskusten lääkäreillä hieman vähemmän. Yliopistosairaaloiden lääkärit käyvät keskimäärin enemmän täydennyskoulutuksessa kuin keskus- ja aluesairaaloiden lääkärit. Terveyskeskusten erikoislääkärit täydentävät koulutustaan enemmän kuin erikoistumattomat yleislääkärit (Helin-Salmivaara A ym. Suomen Lääkärilehti 2007; 62(7): ). Kyselyn mukaan 72% lääkäreistä piti omaa täydennyskoulutustaan riittävänä: tyytyväisimpiä olivat ne, joilla oli yli kymmenen täydennyskoulutuspäivää vuosittain. Enemmän täydennyskoulutusta tarvitsevat terveyskeskuslääkärit ja lääkärityövoimaa välittävien yritysten kautta työskentelevät lääkärit. Esteiksi täydennyskoulutukselle lääkärit kokevat työhön liittyvät kiireet (60%), työnantajan puutteellisen rahoituksen (15%) ja sopivan koulutuksen puutteen (9%) (Helin- Salmivaara A ym. Suomen Lääkärilehti 2008; 63(24): ). Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet perustivat vuonna 2002 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston arvioimaan ja kehittämään lääkärien täydennyskoulutusta. Nyt tätä jatkamaan on perustettu Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki r.y., jolla on edessään haasteellinen ja tärkeä tehtävä. Selvin päätelmä tämän seminaarin annista on, että lääkärien täydennyskoulutus ei voi enää käsitellä yksinomaan lääketieteellistä diagnostiikkaa ja hoitoa. Se on toki kaiken lääkärintyön perusta. Ammatillisen kehittymisen edistämisessä täydennyskoulutuksen keinoin on painotettava tiedon lisäksi taitoja: tiedon hallintaa ja ymmärtämistä, johtamista ja vuorovaikutusta. Minna Kaila ja Juha Pekka Turunen 6

7 Suunnittelutyöryhmän jäsenet Tuovi Haikala, HSE Education /Helsingin kauppakorkeakoulu Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto. Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta, puheenjohtaja Olli Kampman, psykiatria, Seinäjoki Miira Karvonen, Duodecim, sihteeri, koulutussuunnittelija Petri Lehenkari, kirurgia, Oulun yliopisto ja Duodecimin koulutusvaliokunta Jukka Mattila, Mehiläinen Tuula Pirttilä, neurologia, KYS Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto, toiminnanjohtaja Sanna Siirilä, Duodecim, sihteeri, koulutussuunnittelija Erna Snellman, sosiaali- ja terveysministeriö Juha Pekka Turunen, Duodecim, koulutuspäällikkö Timo Tolska, Duodecim, kehittämispäällikkö Anja Tuulonen, erikoislääkärikoulutuksen arviointi, Oulun yliopisto Suvi Vainiomäki, Nuorten Lääkärien Yhdistys Antti Viitanen, Lääketeollisuus ry ja Novartis Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto, puheenjohtaja 7

8 Seminaarin ohjelma Seminaarin tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa määrittää täydennyskoulutuksen tarvetta eri näkökulmista osaa soveltaa tarpeen arviointia koulutuksen suunnittelussa on saanut käytännön neuvoja menetelmien valintaan, kokonaisuuksien rakentamiseen ja palautteen saamiseen Kohderyhmät lääketieteen opettajat ja kouluttajat erikoislääkäriyhdistyksissä koulutuksesta vastaavat lääkärikouluttajan erityispätevyyttä hakevat lääketeollisuudessa koulutuksesta vastaavat koulutuksen suunnittelusta vastaavat esimiehet lääketieteen koulutuksesta kiinnostuneet lääketieteen opiskelijat ja lääkärit Opetusmenetelmät luennot työpajat Hanasaaren kulttuurikeskus 8

9 Ohjelma PÄIVÄ 1 ( ) Puheenjohtaja: Minna Kaila Avaus Seppo YT Junnila LUENTO 1: Lääkäreiden täydennyskoulutuksen tulevaisuus - The future of CME Asiantuntija: MD Hans Asbjørn Holm, Norja LUENTO 2: Resertification and CME: an international overview Asiantuntija: Koulutusjohtaja, dosentti Hannu Halila LUENTO 3: CME in Finland - status quo Asiantuntija: Koulutuspäällikkö, LT Juha Pekka Turunen MISTÄ ON HYVÄ ASIANTUNTIJA TEHTY? Alustus: Minkälaisia erikoislääkäreitä tarvitsemme tulevaisuudessa? Mitä erikoislääkärikoulutuksesta jää uupumaan? Onko erikoislääkäri asiantuntija? Mitä koulutuksesta puuttuu? Miten erikoislääkäristä tulee asiantuntija? Milloin muuttuu asiantuntijaksi? Asiantuntijasta johtajaksi? Asiantuntija: Anja Tuulonen Osallistujat valitsevat alla olevista vaihtoehdoista yhden työpajan, johon he osallistuvat. PAJA 1: Lääkärit muuttuvassa toimintaympäristössä Miten muuttuvan toimintaympäristön tulisi vaikuttaa täydennyskoulutukseen? (Sidosryhmien odotukset, juridiikka) Vetäjät: Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Eija Tomas PAJA 2: Osaamisen johtaminen Miten täydennyskoulutusta tulisi hyödyntää osaamisen johtamisessa? (Miten tukea asiantuntijoita; asiantuntijuuden johtaminen, asiantuntijaorganisaatio) Vetäjät: Tuovi Haikala ja Tuula Pirttilä PAJA 3: Mitä potilaat odottavat lääkäriltä? Miten potilaiden odotusten tulisi vaikuttaa täydennyskoulutukseen? (vuorovaikutustaidot ja miten niitä voisi opettaa, tietokone kolmantena vastaanotolla) Vetäjät: Erna Snellman ja Johanna Ruusuvuori PAJA 4: Mitä lääkäreiden täydennyskoulutuksesta puuttuu? Täydennyskoulutuksen katvealueet Vetäjät: Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik Työpajojen purku: Puheenjohtaja: Anja Tuulonen Kolme tärkeintä työpajoissa esiin tullutta näkökulmaa esitetään Yleisö valitsee niistä yhden käsiteltäväksi 9

10 PÄIVÄ 2 ( ) Puheenjohtaja: Juha Pekka Turunen LUENTO 1: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira Asiantuntija: Henkilöstön kehitysjohtaja Sirkka Leppävuori LUENTO 2: Erilaisten oppimistyylien huomioiminen lääkärien täydennyskoulutuksessa Asiantuntija: Ph.D Jukka Alava ARVIN MEKIN ANSAITSEMME Arviointineuvosto aloittaa työpajojen alustuksen Asiantuntija: Kristiina Patja Täydennyskoulutuksen vaikuttavuus? PAJA 1: Palautteen keruu ja hyödyntäminen täydennyskoulutuksessa Vetäjät: Timo Tolska ja Päivi Luukkainen PAJA 2: Miten tunnistaa hyvän koulutuksen? Koulutukseen osallistuvan näkökulma Asiantuntijat: Minerva Krohn ja Hanna Hemminki-Salin PAJA 3: Monimuotoiset opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? Mitkä opetustavat soveltuvat mihinkin sisältöihin (itsenäinen opiskelu, luennot, työpajat, verkko, oppipoika-kisällimalli) Vetäjät: Anni Peura ja Peter Sweins PAJA 4: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan tai maksajan kannattaa maksaa? Tilaajan näkökulma; kaupalliset pelisäännöt Vetäjät: Suvi Vainiomäki ja Heikki Wiik Työpajojen purku: Puheenjohtaja Kristiina Patja Kolme tärkeintä työpajoissa esiin tullutta näkökulmaa Yleisö valitsee niistä yhden käsiteltäväksi LUENTO: Miten asiantuntijaksi kasvetaan? Asiantuntija: Kari Raivio 10

11 UUDET OSAAMISALUEET HUOMIOON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA Seminaarin luennoissa ja työpajoissa pohdittiin paljon lääkärin työssä vaadittavia uusia tietoja ja taitoja sekä sitä, miten tällaiset uudet kompetenssit tulisi ottaa täydennyskoulutuksessa huomioon. Asiaa tarkasteltiin kouluttautujan, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan näkökulmasta. 11

12 Luento: Täydennyskoulutuksen tulevaisuus Norjalainen Asbjørn Holm puhui luennossaan lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutuksen nykyisistä ja tulevista haasteista. Holm korosti puheessaan CPD:n (continuous professional development) eli lääkäreiden jatkuvan ammatillisen kehittymisen merkitystä. CPD sisältää lääketieteellisen osaamisen lisäksi myös esimerkiksi johtamis- ja vuorovaikutustaitojen sekä tieteellisen tiedon kriittisen arviointikyvyn kehittämisen. CME vai CPD? Kymmeniä vuosia lääkäreiden täydennyskoulutuksen parissa toimineen Holmin mukaan CME (continuous medical education) eli pelkkään lääketieteelliseen tietoon perustuva jatkokoulutus ei anna enää vastauksia kaikkiin niihin ongelmiin, joita lääkärit työssään kohtaavat. Terveydenhuollon organisaatioiden muuttuessa entistä monimutkaisemmiksi nousevat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot lääketieteellisen tiedon rinnalle entistä tärkeämmiksi ominaisuuksiksi lääkärin työssä. Lääkäreiden tulisi jatkuvasti pyrkiä myös hoidon laadun ja tehokkuuden parantamiseen esimerkiksi määrittämällä koulutustarpeita ja tekemällä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Holm kehotti lääkäreitä ottamaan sekä kliinisessä työssä että järjestötoiminnassa vastuuta hoidon laadun parantamiseen tarkoitettujen menetelmien ja työkalujen käyttöönotosta. Koulutustilaisuuksiin lisää monipuolisuutta Holm piti tärkeänä, että täydennyskoulutuksen monipuolisuus näkyy myös opetusmenetelmissä. Yksittäisille lääkäreille suunnatut tavanomaiset luentopohjaiset tilaisuudet ovat lopulta vain yksi täydennyskoulutuksen muoto muiden joukossa. Niiden lisäksi tärkeitä ovat myös esimerkiksi erilaiset simuloidut tilanneharjoitukset ja terveydenhuollon organisaatioiden yksiköiden sisäiset koulutustapahtumat. Pienet osastot ja yksiköt ovat erittäin tärkeä osa organisaatiota ja koko terveydenhuoltojärjestelmää. Ne ovat paikkoja, joissa potilaat ja palveluntarjoajat kohtaavat, ja niissä tuotettujen palvelujen hyvä laatu on vähintään yhtä tärkeää kuin suuressa organisaatiossa tarjottujen palvelujen. Holmin mielestä jokaisen lääkärin tulisi paitsi tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin myös parantaa työn laatua yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa oman yksikön sisällä. Laadukas hoito perustuu tehokkaaseen täydennyskoulutukseen, jonka tulisi olla hyvin suunniteltua ja perustua henkilökohtaisiin ja organisaation tarpeisiin. Myös tulosten arviointi on tärkeää. Hyvin toimiva täydennyskoulutus parantaa myös merkittävästi potilasturvallisuutta ja johtaa usein entistä avoimempaan ilmapiiriin työpaikoilla, Holm korosti. 12 Hans Asbjorn Holm puhui seminaarissa täydennyskoulutuksen tulevaisuudesta;

13 Lääkärien täydennyskoulutuksen tila Suomessa ja Euroopassa Duodecimin koulutuspäällikkö Juha Pekka Turunen puhui seminaarissa lääkärien täydennyskoulutuskäytännöistä Suomessa. Suomen Lääkäriliiton koulutusjohtaja Hannu Halila esitteli puolestaan täydennyskoulutuksen arviointikäytäntöä ja määräajoin uusittavaa sertifikaatiota Euroopassa. Hans Asbjørn Holmin tavoin Turunen korosti täydennyskoulutuksen arvioinnin ja suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Kehittämistä riittää esimerkiksi koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lääketieteellisen koulutuksen lisäksi tarvittaisiin enemmän vuorovaikutus- ja johtamiskoulutusta. Hannu Halila selvitti täydennyskoulutuksen valvonnalle asetettuja säädöksiä Euroopan unionin tasolla. The European Union of Medical Specialists (UEMS) on edustanut vuodesta 1958 lähtien kansallisia lääkärijärjestöjä Euroopan unionissa. Tukeakseen eurooppalaisten erikoislääkäreiden vapaata liikkumista EU:n sisällä ja turvatakseen potilaiden hoidon korkean tason UEMS on kehittänyt standardeja ja suosituksia lääkäreiden täydennyskoulutukselle. Halila kertoi, että viime vuosina yhä useammat Euroopan maat ovat tehneet lääkärien täydennyskoulutuksesta pakollista ja alkaneet edellyttää lääkäreiden toimilupien uusimista määräajoin. Uusien kansainvälisten sopimusten ansiosta täydennyskoulutuspisteistä tulee Halilan mukaan lähitulevaisuudessa vaihtokelpoisia EU-maiden kesken. Juha Pekka Turunen kertoi täydennyskoulutuksen Hannu Halila puhui lääkäreiden nykytilanteesta Suomessa; täydennyskoulutuskäytännöistä Euroopassa; 13

14 Muuttuva toimintaympäristö edellyttää lääkäreiltä uusia taitoja Vetäjät: dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto LT Eija Tomas, TAYS Lääkäreiden alati muuttuvaan toimintaympäristöön pureuduttiin myös Liisa-Maria Voipio- Pulkin ja Eija Tomaksen vetämässä työpajassa. Pienryhmissä pohdittiin, minkälaisia taitoja lääkärin työssä nykyisin vaaditaan ja miten uusien osaamisalueiden tulisi näkyä täydennyskoulutuksen tarjonnassa. Pajatyön tuloksena todettiin, että muuttuva työympäristö edellyttävää lääkäreiltä yhä enemmän muun muassa rakennemuutos- ja tiimityötaitoja sekä joukon muita uusia taitoja. Uudessa tilanteessa korostuvat etenkin johtamis- ja talousosaaminen sekä vuorovaikutustaidot. Lisäksi on opittava ennakoimaan tulevaisuutta ja arvioimaan muutoksen vaikutuksia. Myös valmiuksia tiedon kriittiseen arviointiin tulisi lisätä, Eija Tomas tiivisti. Muuttuvan toimintaympäristön nähtiin edellyttävän täydennyskoulutukselta ennen kaikkea suunnitelmallisuutta. On tärkeää, että potkimme palloa samaan suuntaan ja tiedämme, mihin olemme menossa. Koulutussuunnitelman lähtökohtana on oltava organisaation strategiasta nouseva perustehtävä ja sen tukeminen. On muistettava, että vaikka muuttuva toimintaympäristö voi asettaa paljonkin haasteita, niin kuitenkin pahin toimintaympäristö on sellainen, jossa ei tapahdu minkäänlaista muutosta, Liisa-Maria Vopio-Pulkki totesi Eija Tomas 14

15 Liisa-Maria Voipio-Pulkki korosti koulutussuunnitelman tekemisen olevan taitolaji; Keskustelu Koulutussuunnitelman tekeminen on taitolaji, johon on varattava aikaa. Sen tekemisessä on myös hyvä kuunnella vertaisiaan ja pitää asiaa koskevat säädökset mielessä. Sekä yksilön että yhteisön on hyödyttävä valinnoista. Täydennyskoulutussuosituksiin sitoutuminen voi toimia tulevassa valinnanvapausyhteiskunnassa myös jonkinlaisena signaalina potilaalle siitä, että osaajista välitetään. Hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto Koulutussuunnitelmaan kuuluu sisällön suunnittelun lisäksi myös budjetin teko. Taloudellisten rajoitteiden vallitessa on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, miten resurssit ja yrityksen strategian perustehtävästä nousevat koulutustarpeet yhdistetään. Johtaja, FM Tuovi Haikala, HSE Executive Education Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulu Kun nyt puhutaan paljon uusista kompetensseista ja osaamisalueista, niin olisikohan mahdollista laatia myös jonkinlainen suositus siitä, mitä kaikkia uusia kompetensseja koulutussuunnitelmissa tulisi olla ja miten niiden olisi toteuduttava yhteisön ja myös yksilön tasolla? Koulutuspäällikkö, LT Juha Pekka Turunen, Duodecim Keskustelu voidaan liittää myös Arviointineuvoston rooliin ja sen tuleviin haasteisiin täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Vanhan arviointineuvoston toimestahan on jo valmistettu suosituksia koulutuksen järjestäjille. Tämän keskustelun myötä on tullut selväksi, että samantapaisia välineitä tarvittaisiin myös työnantajien suuntaan. Arviointineuvoston työn kautta voitaisiin tätä varten kehittää käytännön työkaluja koulutustarpeiden määrittämiseksi. Johtaja, LL Taina Mäntyranta, ROHTO-keskus Yhtenä koulutuksen kohteena tulisi olla myös eri tulosyksiköiden johtajat: meillä ei ole vielä valistuneita työyksiköiden johtajia, jotka mieltäisivät tarvittavat uudet kompetenssit ja tukisivat systemaattisesti erikoislääkäriensä pitkäaikaista koulutussuunnitelmaa. Heidän velvollisuutensa on kuitenkin huolehtia, että erikoislääkärit todella kasvavat monipuoliseen asiantuntijuuteen. Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia 15

16 työpaja: Myös potilaiden odotukset ovat lisääntyneet Vetäjät: Lääkintöneuvos, LT, dosentti Erna Snellman, sosiaali-ja terveysministeriö YTT, dosentti Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto Erityisesti vuorovaikutustaidot ja niiden vaatimukset herättivät keskustelua monessa eri työpajassa. Erna Snellmanin ja Johanna Ruusuvuoren vetämässä pajassa aiheesta Mitä potilaat odottavat lääkäriltä pohdittiin muun muassa sitä, miten potilaiden lisääntyneet vaatimukset ja tietojärjestelmien käyttöönotto ovat viime vuosina muuttaneet vuorovaikutusta vastaanotolla ja miten niiden tulisi vaikuttaa lääkäreiden täydennyskoulutukseen. Erna Snellman ja Johanna Ruusuvuori 16

17 Johanna Ruusuvuori viritti ryhmäkeskustelua kolmesta lääkärin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavasta teemasta. Konsumerismi Potilaiden tiedot ovat lisääntyneet huomattavasti Internetin ja muun median vaikutuksesta. Potilailla on omia, joskus vankkojakin näkemyksiä siitä, mikä heitä vaivaa tai millaista hoitoa he tarvitsevat. Toisaalta monet potilaat tulevat edelleen lääkäriin lähinnä kuullakseen diagnoosin ja antaakseen lääkärin etsiä vaivaan sopivan lääkityksen. Tämä aiheuttaa haasteita lääkärin vastaanottotyöskentelylle. Jotkut potilaat esimerkiksi eivät missään nimessä halua antibioottihoitoa, kun taas toiset vaativat antibioottia, vaikkei sen käyttöön olisi lääketieteellistä perustetta. Yhdysvalloissa on tehty tutkimus siitä, miten lastenlääkärit valitsevat hoidon ylähengitystie- ja korvatulehdusoireisille potilaille. Tulosten mukaan lääkärit olettavat, että potilaiden vanhemmat haluavat antibioottihoitoa, jos nämä kyseenalaistavat tarjotun hoitosuosituksen. Tutkimuksen mukaan tämä myös lisää merkitsevästi antibioottien kirjoittamista, vaikkei niitä lääketieteellisin perustein tarvittaisikaan. Tutkimusaineistona oli 38 lääkäriä ja 570 potilastapausta. Samassa tutkimussarjassa on myös todettu, että lääkärien tapa kertoa ei ongelmaa -diagnoosi vaikuttaa siihen, miten potilaat ottavat sen vastaan. Toista tapaa seuraa potilaiden vastustus, toinen otetaan myönteisemmin vastaan. Suomessa meneillään olevassa tutkimuksessa selvitetään ylähengitystie- ja korvatulehdusoireiden käsittelyä yleislääkärin vastaanotoilla. Siinä on havaittu, että lääkärit ottavat huomioon potilaan vastaanottotapahtuman alussa esittämät arvelut tautinsa laadusta ja reagoivat niihin läpi koko keskustelun. Lääkärit siis vaikuttaisivat kuuntelevan potilaiden arveluja tautinsa laadusta, mutta tekevätkö he sen joskus jopa lääketieteellisen päättelyn kustannuksella? Onko potilaan valta joissakin tapauksissa jo liiallinen? Tietokoneen käyttö ja vuorovaikutus Toinen muutos lääkärin vastaanotolla on tietokoneen käytön yleistyminen. Päätöksentukijärjestelmät, potilastietojen kirjaaminen ja koetulosten tarkasteleminen vievät lääkärin huomiota pois potilaasta; Ruumiillistunut potilas muuttuu helposti tietokonejärjestelmiin rakennetuksi potilastietoihin kirjoitetuksi tapaukseksi (patient embodied vs. patient inscribed). Suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että vastaanoton alussa potilaat seuraavat hyvin tiiviisti lääkärin ruumiillista orientaatiota sitä, mihin lääkärin pääasiallinen huomio on kiinnittynyt ja jaksottavat puhettaan sen mukaan. Kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä on yleistä, että puhujan tai kuuntelijan pääasiallisen huomion kohde näkyy ruumiin asennossa. Jos alaruumis on kohti työpöytää ja vain lääkärin pää on käännetty kohti potilasta, potilas tulkitsee, että lääkärin huomio on ennen kaikkea työpöydällä olevissa papereissa. Tutkimuksessa potilaan kertomus käynnin syystä katkesi selkeästi niissä kohdissa, joissa lääkärin huomio kääntyi toisaalle. Merkittävää oli nimenomaan se, että lääkäri kääntyi poispäin kohdissa, joissa potilaan kertomus oli saavuttamassa tärkeimmän asian, tai kohdissa, joissa lääkärillä olisi ollut mahdollisuus ottaa puheenvuoro. Missä tahansa tilanteessa, jossa kaksi ihmistä keskustelee, noudatetaan tiettyjä arkikeskustelun normeja, jotka ovat niin automatisoituneita, että niitä ei normaalisti huomaa. Tietokoneen tulo kolmanneksi tähän keskusteluun vääjäämättä rikkoo näitä normeja ja voi aiheuttaa tuntemuksen, että potilasta ei kuunnella. 17

18 Piiloon jäävät ongelmat ja niiden havaitseminen Yksi paljon puhuttu ongelma lääkärin vastaanotolla ovat piiloon jäävät vaivat. Jostakin syystä potilas ei saa sanottua varsinaista syytä, jonka takia hän on vastaanotolle saapunut. Tämän on usein esitetty johtuvan siitä, että lääkäri keskeyttää potilaan ensimmäisen oirekuvauksen liian varhain. Uuden tutkimuksen mukaan kuitenkin vastaanottotapahtuman alku on sikäli herkkä kohta, että siinä potilaat eivät ainoastaan suuntaudu kuvaamaan ongelmansa luonnetta vaan myös todistamaan, että heidän ongelmansa on tarpeeksi vakava vaatiakseen lääkärin hoitoa. Tällöin siis käynnin syyn kuvaamisessa otetaan huomioon paitsi senhetkiset oirekokemukset myös se, onko potilaan päätös tulla lääkäriin ollut oikea. Konsumerismin noususta huolimatta potilaat usein kunnioittavat lääkärin lääketieteellistä auktoriteettia. On olemassa paljon tutkimustietoa, josta selvästi käy ilmi, että kun potilaat esittävät omia näkemyksiään ongelmansa laadusta, he esittävät näkemyksensä auktorisoimattomana, epävarmana. Tämä käy ilmi tuoreimmistakin aineistoista. Vuorovaikutuksessa vastaanotolla on havaittavissa, että pahimpia pelkoja tai omia ehkä vähän epärationaaliselta vaikuttavia teorioita eri oireiden välisistä yhteyksistä on vaikea suoraan ilmaista. Lääkäriltä vaadittaisiin siis erityistä herkkyyttä kuulla potilaiden implisiittiset ehdotukset tai huolenaiheet. Yksi (psykoterapiassa käytetty) tapa saada potilaat puhumaan on tuottaa potilaalle kokemus siitä, että hänen tuntemuksensa ovat oikeutettuja ja tunnistettavissa, vaikkeivät ne lääketieteellisen tiedon valossa olisikaan valideja. Emotionaalisen näkökulman huomioon ottaminen, empatian osoittaminen potilaan huolia kohtaan, luo luottamuksellista hoitosuhdetta, jossa vaikeistakin asioista puhuminen käy helpommaksi. Lähteet Collins S, Britten N, Ruusuvuori J & Thompson A. (2007) Patient participation in health care consultations. Qualitative perspectives. Open University Press. Heritage J, Robinson J, Elliott M, Beckett M, Wilkes M. (2007), Reducing patients unmet concerns in primary care: the difference one word can make. Journal of General Internal Medicine 22(10): Mangione-Smith R, Elliott MN, Stivers T, McDonald LL, Heritage J. (2006) Ruling out the need for antibiotics: Are we sending the right message? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Sorjonen ML, Peräkylä A, Eskola K (toim.) (2001). Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino, Tampere. Ruusuvuori J. (2000) Control in the medical consultation. Giving and receiving the reason for the visit in primary health care. Acta Universitatis Tamperensis 16. Ruusuvuori J. (2001) Looking means listening: coordinating displays of engagement in doctor-patient interaction. Social Science & Medicine 52: Ruusuvuori J. (2005) Empathy and sympathy in action. Attending to patients troubles in Finnish homeo pathic and general practice consultations. Social Psychology Quarterly 68:3: Ruusuvuori J, Raevaara L, Peräkylä A. (2003) Potilas vaivansa tulkkina ymmärtääkö lääkäri yskän? Suomen Lääkärilehti 58:43: Stivers T. (2005) Non-antibiotic treatment recommendations: Delivery formats and implications for parent resistance. Social Science & Medicine, 60(5) Stivers T. (2007) Prescribing Under Pressure: Physician-Parent Conversations and Antibiotics. Oxford University Press. 18

19 työpaja: Konkreettisia keinoja täydennyskoulutuksen uudistamiseen Vetäjät: Johtaja, LL Taina Mäntyranta, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Hallinnollinen apulaisylilääkäri LT Heikki Wiik, OYS:n kirurgian klinikka Taina Mäntyrannan ja Heikki Wiikin vetämässä työpajassa aiheesta Mitä lääkärien täydennyskoulutuksesta puuttuu etsittiin täydennyskoulutuksen katvealueiden lisäksi konkreettisia keinoja, joiden avulla uudet osaamisalueet, kuten johtamis- ja vuorovaikutustaidot, saataisiin osaksi lääkärien täydennyskoulutusta. Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik: Mitä lääkärien täydennyskoulutuksesta puuttuu? Työpajan tavoitteina oli pohtia lääkäreiden täydennyskoulutuksen katvealueita, analysoida syitä niihin ja ideoida ratkaisuja. Osallistujat tuottivat aivoriihessä katvealueista ajatuksia, joita sitten jäsennettiin yhdessä. Jäsennyksessä käytettiin apuna lääkäreiden jaksamistutkimuksessa muodostettua mallia lääkärin työstä (Woivalin ym. 2003). Katvealueet heijastivat lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarvetta. Osallistujien määrittämiä katvealueita verrattiin lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarjontaan, jossa aineistona oli käytetty toukokuun 2008 versiota Lääkäreiden koulutuskalenterista sekä kyseisenä aikana Internetissä löytyneitä lääkäripäivien ohjelmia. Katvealueet ja lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarve liittyivät pääasiassa muuhun kuin lääkärin kliiniseen osaamiseen, mutta valtaosa tarjonnasta oli kliinistä koulutusta (taulukko 1); Taina Mäntyranta ja Heikki Wiik 19

20 Taulukko 1. Lääkäreiden täydennyskoulutuksen katvealueet; Kliininen osaaminen Tarpeen osuus 11 % Tarjonnan osuus 94 % Vanhuspotilaan lääkehoito, kivun hoito Lääkkeettömät hoidot Työn yhteys tauteihin tavallisissa sairauksissa, ympäristölääketiede Pientoimenpiteet (esim. verinäyte) Tiedon kriittinen arviointi Lääkäri ja vuorovaikutus Tarpeen osuus 18 % Tarjonnan osuus 1 % Potilaan kohtaaminen, vuorovaikutustaidot, hankalien asiakkaiden käsittely, terminaalivaiheen potilaan kohtelu Kognitiivisten vinoutumien tiedostaminen Eri kulttuurien kohtaaminen Tiimityötaidot Lääkäri ja organisaatio Tarpeen osuus 60 % Tarjonnan osuus 3 % Johtaminen, erityisesti asiantuntijoiden johtaminen, toiminnan/suorituksen suunnittelu ja johtaminen, osaamisen johtaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, hoitoketjut Esiintymiskoulutus Tiimityön toteutus, moniammatillisuuden hyödyntäminen Arviointi: palvelujen tarpeen toiminnan vaikuttavuuden koulutuksen ja oppimisen oman toiminnan, lääkärin opintosuunnittelu Lääkäri ja yhteiskunta Tarpeen osuus 11 % Tarjonnan osuus 2 % Yhteiskunnalliset vaikuttamistaidot Terveystaloustieteen menetelmät ja rajoitukset, kustannuslaskenta Eettiset kysymykset Lääkärin oikeusturva Yksityissektorin tuntemus Terveydenhuoltolainsäädäntö Seuraavaksi työpajassa analysoitiin katvealueita tarkemmin, pohdittiin mistä ne johtuvat sekä ideoitiin kullekin löydetylle selitykselle tai haasteelle ratkaisuja (taulukko 2); 20

21 Taulukko 2. Täydennyskoulutuksen katvealueiden haasteita ja ratkaisuja; Selitys katvealueille Ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä koulutusta tarvitaan Lääkärit haluavat kliinistä koulutusta: - tuttua, turvallista, pitkä perinne - pelko osaamattomuuden paljastumisesta ja leimautumisesta (esim. vuorovaikutus) Työnantaja määrää kliiniseen koulutukseen - esimiehillä puutteita osaamisen johtamisessa - raha määrää, VES estää Puuttuu hyviä koulutuksen järjestäjiä - ei yliopistojen tehtävä - lääketeollisuus ei tarjoa Koulutustilaisuuksia ei osata markkinoida Koulutus on liian yleistä, suuntaaminen puuttuu Ratkaisuehdotuksia Yksikköjen ja organisaatioiden vertailu Organisaation ja yksilön osaamistarpeiden kartoitus Vertaisarviointi Katvealueiden ujuttaminen kliiniseen koulutukseen Kehityskeskustelut Lääkäriesimiehille työkaluja oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen johtamiseen Työnantajan kannettava vastuunsa: kysyntä määrää tarjontaa Koulutuksen saaminen osaksi työrutiineja Sähköposti ja toistoa Markkinointi henkilökohtaisesti ja ajoissa Lääkärilehtiin juttuja koulutustilaisuuksista Osallistujien tarpeiden kartoitus (esimies mukana) Tiimikohtainen räätälöinti Talon tapojen tuottaminen Koulutusyhteistyön ja verkostojen käyttö Näyttää siltä, lääkäreiden täydennyskoulutuksen tarve ja tarjonta kohtaavat huonosti. Työpajan osallistujien käsityksen mukaan lääkäreiden täydennyskoulutuksessa ja ammatillisessa kehittymisessä tarvittaisiin eniten tukea, joka vahvistaisi hyvään vuorovaikutukseen sekä hallintoon ja johtamiseen liittyvää osaamista. Valtaosa täydennyskoulutuksen tarjonnasta on perinteistä kliinistä koulutusta. Huomattavan osa täydennyskoulutuksesta tarjoavat erikoislääkäriyhdistykset. Erillisten vuorovaikutus- tai hallintokoulutustilaisuuksien sijaan ei-kliinisten aiheiden ujuttaminen sopivalla tavoin kliinisen koulutuksen osaksi voi olla hyvä tapa parantaa tilannetta. Työnantajien ja lääkäriesimiesten vastuu on suuri. Tärkeä osa esimiestyötä on osaamisen johtaminen, ja hyvä esimies hahmottaa osaamisen laajemmin kuin pelkäksi lääketieteelliseksi tiedoksi. Lääkäreiden ammatillinen kehittyminen palvelee parhaiten myös organisaatiota, kun tarpeiden miettiminen ja oppiminen on yhteistä koko tiimille tai yksikölle. Tärkein rooli on kuitenkin lääkäreillä itsellään, sillä kysyntä ohjaa tarjontaa. Lähteet: Woivalin T, Mäntyranta T, Hupli V, Klockars M. En kvalitativ studie om upplevd stress och belastning i läkararbetet. Sosiaalilääket Aikak 2003;40:

22 Erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen avain tehokkaaseen vuorovaikutukseen FM Jukka Alava puhui erilaisista oppimis- ja päätöksentekotyyleistä ja siitä, miten ne tulisi ottaa huomioon koulutustilaisuuksissa ja työyhteisöjen toiminnassa. Kouluttautujana, tutkijana ja konsulttina 25 vuotta toiminut Alava työskentelee nykyään Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutin johtajana sekä koulutuspalvelu Didactica Oy:n toimitusjohtajana ja konsulttina. Jukka Alavan mukaan erilaisten päätöksentekotapojen tunnistaminen on avain onnistuneeseen vuorovaikutukseen työpaikoilla; 22

23 Alavan mukaan koulutustilaisuuksissa huomio on liian usein opettajassa ja hänen tietämyksessään. Kouluttajan tapa opettaa kohtaa harvoin kuulijan oppimistyylin. Opetuksessa tulisi ottaa huomioon ihmisten erilaiset tavat vastaanottaa ja käsitellä tietoa. Täydennyskoulutuksessa pitäisi pyrkiä pikemminkin oppimaan opettamiseen kuin valmiin tiedon syöttämiseen ja luennointiin. Tiimitason toiminta korostuu nopeasti muuttuvassa työympäristössä Alavan tekemän tutkimuksen mukaan ajattelu- ja päätöksentekotapoja voidaan kuvata neljän eri ulottuvuuden avulla: analyyttisyyden, organisoinnin, systemaattisuuden ja intuitiivisuuden. Joillakin henkilöillä jokin tyyli saattaa olla hallitseva, toisella jokin muu. Työyhteisöjenkin tehokas vuorovaikutus edellyttää Alavan mukaan viime kädessä juuri yksilöllisten käyttäytymistapojen ja niiden takana vaikuttavien ajattelu- ja päätöksentekotapojen ymmärtämistä. Nykyorganisaatioissa tiimi- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu edelleen, kun vaaditaan jatkuvaa kykyä uudistua ja kehittää vanhoja toimintatapoja. Yritysten uudet prosessiorganisaatiot edellyttävät aitoa yhteistyötä niin yksiköiden ja osastojen sisällä kuin niiden välillä. Työryhmässä tai tiimissä työtavat määräytyvät eri tavoin sen mukaan, missä suhteessa eri tiedonkäsittelytyylit ovat siinä edustettuina, Alava totesi. Strateginen oppimiskehä apuna organisaation muutosprosessissa Alavan mukaan työntekijöiden yksilöllisillä päätöksentekomalleilla on myös selkeä yhteys yrityksen johtoryhmän toimintaan, organisaation strategiseen päätöksentekoon ja muutoksen toteuttamiseen. Strategian luominen on jatkuva prosessi, jonka pitäisi kuulua koko henkilöstölle. Strateginen suunnittelu ei voi enää nykyisin kuulua pelkästään organisaation ylimmälle joukolle, sillä se ei enää nopeasti muuttuvassa ympäristössä pysty hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa Yrityksen päätöksentekoa Alava kuvaa strategisen oppimiskehän avulla. Sen avulla voidaan tarkastella, mitä kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, jotta tiimi tai organisaatio kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet ja paikantamaan olemassa olevat katvealueet. Ensinnäkin on tehtävä tarkka analyysi tilanteesta, jossa ollaan. Realiteettien ja mahdollisuuksien punninta on perusta, jolle rakennetaan organisaation tai tiimin tulevaisuudensuunnitelmat. Toiseksi on määritettävä pitkän aikavälin tavoitteet. Kolmanneksi tarvitaan voimakas tahto saavuttaa nämä tavoitteet. Neljänneksi suunnitelmat on puettava konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tehtäviksi. 23

24 KUKA PÄÄTTÄÄ TÄYDENNYS- KOULUTUKSESTA? - keskustelua osaamisen johtamisesta Myös täydennyskoulutuksen vastuukysymykset olivat seminaarissa jatkuvasti esillä. Konkreettisten johtamistyökalujen lisäksi etsittiin vastausta siihen, miten täydennyskoulutustarpeista pitäisi organisaation sisällä tehdä päätöksiä. 24

25 työpaja: Miten osaamista johdetaan? Vetäjät: Johtaja, FM Tuovi Haikala, HSE Education Oy ja Helsingin kauppakorkeakoulu Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia Tuovi Haikalan ja Tuula Pirttilän vetämässä työpajassa keskusteltiin osaamisen johtamisesta. Pajassa pohdittiin erityisesti sitä, mitä osaamisen johtamisella ylipäänsä tarkoitetaan, minkälaisilla työkaluilla osaamista johdetaan ja miten vastuu yksilön ja organisaation kesken pitäisi jakaa täydennyskoulutustarpeista päätettäessä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: Kenen pitäisi määrittää, mitä organisaatiossa osataan? Miten täydennyskoulutusta tulisi hyödyntää osaamisen johtamisessa? Miten yksilön ja organisaation tarpeet asettuvat täydennyskoulutusta suunniteltaessa? Voiko kattava täydennyskoulutus antaa riittävät valmiudet johtamiseen, vai tarvitaanko erillistä johtamiskoulutusta? Tuovi Haikala totesi osaamisen johtamisen olevan laaja ja monipuolinen käsite, joka liittyy viime kädessä organisaation kykyyn selvitä siitä perustehtävästä, jonka takia se on olemassa. Osaamisen johtamisessa on yksinkertaisesti kysymys sitä, miten joukkoa johdetaan, miten valitaan tarvittavat osaamisalueet ja miten käytetään resursseja tiettyjen taitojen ylläpitämiseen, hankkimiseen, syventämiseen ja parantamiseen. Haasteena on myös määrittää, mitä hyötyä täydennyskoulutuksella voidaan saada aikaan. Haikala korosti, ettei johtaminen ole vain tekninen taito vaan myös kykyä vaikuttaa ihmisiin ja olla heidän vaikutuksensa kohteena. On paljon ihmisiä, jotka tuottavat oikeaa johtamispuhetta, eli osaavat puhua asioista ja käyttää oikeita termejä mutta eivät osaa soveltaa puhumaansa käytännön teoiksi. Johtaminen on dialoginen taito olla vuorovaikutuksessa organisaatioon niin, että organisaatio kehittyy, kasvaa ja voi hyvin. Tämän saavuttaminen vaatii myös johtajalta motivaatiota, halua inhimilliseen kasvuun ja oman rajoittuneisuuden näkemistä. Osaamista ei tulisi käsittää yksittäisten yksilöiden näkökulmasta, vaan sen täytyy liittyä organisaation tavoitteisiin. Olennaiseksi muodostuu yksilön ja organisaation välinen suhde ja vastuu täydennyskoulutuksesta. Kuka siis päättää, mihin koulutukseen osallistutaan, kun työntekijöillä ja työnantajalla saattaa olla usein toisistaan eroavia tavoitteita osaamisen kehittämisen suhteen? Tuovi Haikala ja Tuula Pirttilä 25

26 työpaja: Mistä täydennyskoulutuksesta työnantajan kannattaa maksaa? Vetäjät: Puheenjohtaja, LL Suvi Vainiomäki, Nuorten Lääkärien Yhdistys Koulutuksen johtaja, LT Heikki Wiik, OYS Täydennyskoulutuksen vastuukysymyksiin pureuduttiin myös Heikki Wiikin ja Suvi Vainiomäen vetämässä työpajassa. Siinä pohdittiin, minkälaisia hyötyjä ja haittoja täydennyskoulutukseen osallistumisesta voi olla kouluttautujan, kouluttajan, työnantajan ja potilaan näkökulmasta. Mietittiin, onko työnantajan näkökulmasta merkitystä esimerkiksi sillä, miksi työntekijä hakeutuu koulutustilaisuuksiin. Kullakin taholla kun saattaa olla hieman erilaisia motiiveja koulutukseen osallistumiseen. Työnantajan kannalta koulutuksen pitäisi ennen kaikkea tukea organisaation strategiasta nousevia tavoitteita, kun taas työntekijällä saattaa olla henkilökohtaisia kehittymisintressejä, jotka eivät suoraan tue työnantajan tavoitteita. Haasteena on siis löytää sekä yksilön että organisaation tarpeita tyydyttävää koulutusta, Heikki Wiik totesi. Avainasemassa koulutussuunnitelman tekeminen Eri intressien yhteentörmäykset voitaisiin välttää Vainiomäen ja Wiikin mukaan parhaiten lisäämällä täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta. Koulutustarpeista pitäisi pystyä sopimaan yhdessä työntekijän kanssa. Olisi hyvä, jos esimerkiksi osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden avulla voitaisiin laatia jokaiselle lääkärille henkilökohtainen koulutussuunnitelma, Wiik esitti. Suvi Vainiomäki ja Heikki Wiik 26

27 Työpajassa pohdittiin täydennyskoulutuksen tarpeita työnantajan, työntekijän, kouluttajan ja potilaan näkökulmista; Keskustelu Ongelmana on, että harvassa lääkäriyhteisössä todella tehdään yksikön ja yksilön kehittämissuunnitelmat erikseen ja peilataan näitä yhteen. Tällä hetkellä mitataan myös kaikkein huonoiten sitä, mistä työnantajan kannattaa todella maksaa, eli toiminnassa tapahtuvaa muutosta. Kehitysjohtaja, LL Minerva Krohn, Suomen Terveystalo Olisi sovittava, mikä on työnantajan, työntekijän ja valtion keskinäinen vastuu koulutuksen rahoittamisesta. Täydennyskoulutus on tässä maassa vielä monin osin järjestämättä. Vaikka puhutaan suureen ääneen elinikäisen oppimisen merkityksestä tietoyhteiskunnassa, niin ei ole sovittu, kuka kantaa siitä vastuun niin taloudellisen kuin järjestämisvastuun. Tämä on koko yhteiskuntaa koskeva ongelma Kansleri Kari Raivio, Helsingin yliopisto Yksilön ja organisaation vastuun rajaaminen on erityisen vaikeaa organisaatiossa, jonka ainoa pääoma on asiantuntijoiden tieto. Täydennyskoulutus pitäisi nähdä ennen kaikkea investointina eikä menoeränä. Kyse on viime kädessä osaamisen viemisestä organisaation pääomaksi. Täydennyskoulutus realisoituu siis osaamisena, jota pitää mitata, ja siitä syntyy laatu, jota voidaan seurata ja josta löydetään puutteita, ja näistä laaditaan koulutussuunnitelma, jotta kompetenssi säilytetään. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Jokainen voisi miettiä omaa koulutussuunnitelmaansa ja käydä kehityskeskusteluissa läpi omia kehittymistarpeitaan. Viime kädessä omaa käytöstä on kuitenkin kaikkein helpoin muuttaa. Puheenjohtaja, dosentti Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta 27

28 Luento: Henkilöstöstrategiat, esimerkkinä Kemira Osaamisen johtamisen ja taitojen kehittämisen haasteista puhui seminaarissa myös Kemiran henkilöstön kehittämisjohtaja Sirkka Leppävuori. Hänen mukaansa täydennyskoulutuksen tarpeet ovat tutkimusorganisaatioissa usein samantapaisia toimialasta riippumatta. Esityksessään hän kertoi esimerkkejä Kemiran täydennyskoulutuskäytännöistä ja henkilöstön kehittymismahdollisuuksista. Leppävuori muistutti osaamisen kasvavasta merkityksestä talouselämässä. Yritysmaailmassa kilpailukyky perustuu yhä enemmän osaamiseen ja innovatiivisuuteen: on pystyttävä kehittämään jatkuvasti jotakin uutta ja ainutlaatuista, tietynlaisia tilapäisiä monopoleja eri aloilla. Myös jatkuva toimintaympäristön muutos pakottaa uudistamaan toimintatapoja ja omaksumaan uutta. Leppävuoren mukaan kilpailijoista erottaudutaan ennen kaikkea yrityksen strategian toteutumisen kannalta tärkeän ydinosaamisen avulla. Ydinosaamista tukevat ammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset taidot, kuten kieli- ja vuorovaikutustaidot, tietotekniset taidot ja ajan hallinta. Tekniikan nopean kehittymisen myötä osaaminen myös vanhenee entistä nopeammin. Ei enää riitä, että vanhoja toimintatapoja viilataan hienommiksi, vaan on löydettävä vallankumouksellisia uusia tapoja hoitaa asiat. Yhä useammin tehokkuuden lisäämiseksi on työprosesseista poistettava joitakin vaiheita kokonaan, Leppävuori totesi. Myös lisääntyvä asiakaslähtöisyys, suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen sekä projektimaiset toimintatavat nähdään usein haasteena asiantuntijaorganisaatioiden toiminnalle. Kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen sijoitus yrityksen pääomaan Työvoimasta kilpailtaessa myös työntekijät ovat yhä kiinnostuneempia siitä, minkälaisia kehittymismahdollisuuksia yritys tarjoaa. Täydennyskoulutuksen tarjoaminen on tae siitä, että omalla työpanoksella on arvoa markkinoilla tulevaisuudessa. Hyville työntekijöille onkin Leppävuoren mielestä annettava mahdollisuus kehittää osaamistaan. Esimiehen tehtävänä on auttaa havaitsemaan koulutustarpeita ja antaa resursseja täydennyskoulutukseen. Seurauksena on parhaassa tapauksessa positiivinen kierre, jossa taitojen kehittyminen johtaa myös kehittymisen oppimiseen ja niin edelleen. Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen perustyökaluina Kemirassa osaamisen johtamisessa ja kehitystarpeiden määrittämisessä tärkeimpiä työkaluja ovat kehityskeskustelut. Tavoitteena on, että jokaisen työntekijän kanssa käydään vuodessa kaksi kehityskeskustelua, joiden toteutumista seurataan esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla. Kehityskeskusteluista toinen keskittyy tavoitteiden määrittämiseen ja palautteen antoon ja toinen osaamisen ja uran kehittämiseen. Osaamisen johtamisessa on kyse juuri nykyisten ja tulevien osaamisalueiden määrittämisestä ja hankinnasta. Kehityskeskustelujen pohjalta pyritään jokaiselle laatimaan henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma, joka sisältää sekä yrityksen strategiasta johdettavat osaamistarpeet että nykyisessä työtehtävässä tarvittavat ammatti- ja perustaitoihin liittyvät kehittämisalueet, Leppävuori kertoi. Kehityskeskusteluilla on Kemirassa tärkeä merkitys myös työntekijän urakehityksen kannalta. Keskustelujen pohjalta työntekijän kanssa tehdään valinta ns. manageri- ja asiantuntijaurapolun välillä. Kun urapolku on valittu, on myös helppo valita itselleen urakehitystä tukevaa koulutusta. 28

29 Hyvästä asiantuntijasta ei tule välttämättä hyvää pomoa. Tarkoituksena on osoittaa, että myös kehittämällä asiantuntijuuttaan voi saavuttaa saman statuksen, jonka johtajan asema tuo. Kommentteja Tuntuu, että osaamisen ymmärtäminen terveydenhuollossa pääomana on vielä vähän hakusessa. Terveydenhuollon rakenteen muuttuessa myös osaamisen tarve kuitenkin varmasti monipuolistuu ja ydinosaamisen merkitys korostuu. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Tarvelähtöisyys on perusteltu näkemys täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Organisaation näkökulmasta pitäisi painottua laaja-alainen osaaminen, kun taas yksilöllä täytyy olla oikeus oman huippuosaamisen kehittämiseen. On oltava jotkin pelisäännöt siitä, miten huippuosaaminen ja laaja-alaisuus yhdistetään. Tämän balanssin löytäminen on yksi haastavimmista tehtävistä; eli miten kehityskeskusteluista oikeasti johdetaan organisaation koulutussuunnitelma? Hallintoylilääkäri, dosentti Liisa-Maria Vopio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto Sirkka Leppävuori toimii Kemira-konsernin henkilöstön kehittämisjohtajana; 29

30 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS? Vilkasta keskustelua seminaarissa herätti myös lääkärien täydennyskoulutuksen vaikuttavuus ja arviointi. Työpajoissa pohdittiin hyvän koulutuksen tunnusmerkkejä kouluttajan ja kouluttautujan näkökulmasta sekä monimuotoisten opetusmenetelmien suhdetta koulutuksen vaikuttavuuteen. Myös maksajan näkökulma oli toistuvasti esillä. Keskusteluissankorostettiin, ettei pelkkä koulutustilaisuuksiin osallistuminen ole vielä tae uuden oppimisesta tai opitun soveltamisesta käytännön työhön. Todettiin, että lääkäri voi kehittää osaamistaan myös itsenäisesti ja pitää itseään lukemalla ajan tasalla. 30

31 Kristiina Patja: ARVIN mekin ansaitsemme Lääkärien täydennyskoulutusta kehittämään perustettiin vuoden 2007 lopussa Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki -niminen yhdistys. Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin muodostama yhdistys jatkaa vuodesta 2002 lähtien toimineen Arviointineuvoston tehtävää täydennyskoulutuksen arvioinnin, seurannan ja laadun kehittämisessä. Seminaarissa täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden ja vastuun ongelmista puhui uuden yhdistyksen toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja. Kristiina Patjan mukaan terveyden edistäminen ja täydennyskoulutus ovat hyvin vaikeaselkoisia käsitteitä. Niitä on vaikea määritellä täsmällisesti ja mitata konkreettisesti. Lisäksi niihin liittyy selkeitä eettisiä ongelmia. Terveyden edistämisen puolella kysytään usein, onko yksilöllä subjektiivinen oikeus elää, tehdä minkälaisia valintoja tahansa ja maksattaa kaikki yhteiskunnalla. Lääkärien täydennyskoulutukseen liittyvä eettinen ongelma koskee puolestaan sitä, onko yksittäisellä lääkärillä subjektiivinen oikeus jäädä paikoilleen, olla kehittymättä ja silti saada korvaus tekemästään työstä, Patja pohti. Kristiina Patja Loppukäyttäjänä aina potilas Vaikka vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tuntuu vilahtelevan jatkuvasti yhteiskunnallisessa keskustelussa, liittyy vaikuttavuuden osoittamiseen Kristiina Patjan mukaan edelleen monia ongelmia. Vaikuttavuudesta puhuttaessa on viime kädessä pohdittava sitä, tehdäänkö täydennyskoulutuksessa sellaisia strategisia ratkaisuja, joista potilas ja väestö hyötyvät. Ratkaisuja on tehtävä valistuneesti, ja niiden takana on voitava seistä. Lääkäriprofession keskeisenä päämääränähän on kuitenkin tuottaa terveyttä ja ehkäistä sairautta. Patjan mukaan pelkkä koulutustilaisuuksiin osallistuminen ei siis vielä ole tae uuden oppimisesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Työnantajan kanssa on voitava keskustella siitä, mitä vaikuttavuudella ja sen mittaamisella oikein tarkoitetaan. On väärin kuvitella, että pelkkä koulutuspisteiden laskeminen antaisi kuvan vaikuttavuudesta. 31

32 työpaja: Uudet opetusmenetelmät: pedagogista hienostelua vai vaikuttavuutta? Vetäjät: Tutkija, HLL, KM Anni Peura Kouluttajaylilääkäri, LL Peter Sweins, MedOne Oy Anni Peuran ja Peter Sweinsin vetämässä työpajassa tarkasteltiin oppimista ja koulutuksen vaikuttavuutta opetusmenetelmien valinnan näkökulmasta. Pohdittiin, mitä merkitystä opetusmenetelmällä koulutustilaisuudessa on ja millä perusteella opetusmenetelmä tulisi valita tiettyyn koulutustilaisuuteen. Anni Peuran mukaan oppimisen tulisi olla lähtökohtana kaikissa opetustilanteissa ja opetusmenetelmän ensisijaisena tarkoituksena on tukea oppimista. Usein koulutustilaisuuksiin houkutellaan ihmisiä ulkoisilla seikoilla, kuten karismaattisella luennoitsijalla tai vetävällä otsikolla. Oppimisen kannalta tärkeämpää on kuitenkin opetusmenetelmän sisäinen puoli: jokin opetuksellinen tehtävä olla olemassa ja päämäärä, johon sen avulla halutaan päästä. Kouluttajienkin on oltava tietoisia koulutustilaisuuden tavoitteista, kohderyhmistä ja menetelmistä. Kokonaisuus merkitsee enemmän kuin yksittäiset kikat ja erikoisuudet, Peura totesi. Työpajassa pienryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella koulutustilaisuuden kuvitteelliseen terveyskeskukseen, jota vaivaavat erilaiset henkilöstöön liittyvät ongelmat. Ryhmien tuli määrittää koulutuksen pituus, kohderyhmä, tavoitteet ja opetusmenetelmä sekä perustella valintansa. Anni Peuran mukaan asiantuntijan on usein vaikea siirtyä oppijan rooliin; 32

33 Keskustelu Kouluttautujista on tulossa yhä vaativampia asiakkaita, joille on tarjottava monipuolisia opetusmenetelmiä. Palveluyhteiskunnassa myös menetelmän viihdyttävyys voi nousta oppimisen rinnalle tärkeäksi koulutukseen hakeutumisen syyksi. Toiminnanjohtaja, dosentti Kristiina Patja, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Hyödyntämällä erilaisia oppimistekniikoita voidaan palvella myös erilaisia oppimistyylejä entistä paremmin. Menetelmästä ei kuitenkaan pitäisi tulla itseisarvoa koulutustilanteessa. Professori Tuula Pirttilä, KYS, neurologia Asiantuntijan on erittäin vaikea siirtyä oppijan rooliin. Oppimisen sijaan saatetaan kiinnittää liikaa huomiota opetustilanteeseen. Tutkija, HLL, KM Anni Peura Palautteen avulla voidaan testata uusien opetusmenetelmien tehokkuutta. Puheenjohtaja, dosentti Minna Kaila, Duodecimin koulutusvaliokunta Työpajassa pienryhmät saivat tehtäväkseen suunnitella koulutustilaisuuden kuvitteelliseen terveyskeskukseen, jota vaivaavat erilaiset henkilöstöön liittyvät ongelmat.; 33

34 työpaja: Mistä tunnistaa hyvän koulutuksen? Vetäjät: Kehitysjohtaja, LL Minerva Krohn, Suomen Terveystalo Koulutusylilääkäri, ROHTO-aluevastaava Hanna Hemminki-Salin Minerva Krohnin ja Hanna Hemminki-Salinin vetämässä työpajassa pohdittiin koulutukseen osallistuvan mahdollisuuksia arvioida koulutuksen hyödyllisyyttä ja tehokkuutta. Pajassa pienryhmät tuottivat joukon erilaisia hyvän ja huonon koulutustilaisuuden ominaisuuksia, jotka vetäjät kokosivat yhdeksi esitykseksi. Pajassa tultiin siihen tulokseen, että pienetkin käytännön järjestelyt vaikuttavat oppimisilmapiiriin koulutustilaisuudessa. Ei auta, vaikka opetettava aihe olisi kuinka kiinnostava, jos kouluttaja ei ilmaise itseään selkeästi tai jos opetustila ja -välineet ovat puutteellisia, Minerva Krohn totesi. Krohnin mukaan onnistumisen kokemukset lisääntyvät, jos tilaisuus on hyvin suunniteltu ja kohderyhmät ja oppimistavoitteet ovat selkeästi määritettyjä. Parhain mahdollinen koulutus on tietenkin sellainen, joka lopulta johtaa jonkinlaiseen muutokseen käytännön työssä. Keskustelussa korostettiin myös koulutukseen osallistuvan vastuuta oppimisesta. Oppimisen todettiin olevan kovaa työtä, joka vaatii motivaatiota ja halua kehittyä omassa työssään. Minerva Krohnin mukaan parhain mahdollinen koulutus on sellainen, joka johtaa jonkinlaiseen muutokseen käytännön työssä; 34

Taitoni.fi. Ammatillisen kehittymisen tukena

Taitoni.fi. Ammatillisen kehittymisen tukena Taitoni.fi Ammatillisen kehittymisen tukena Taitoni.fi Lääkäri saa palautetta työstään monesta eri paikasta ja monin eri tavoin MIKÄ ON TAITONI.FI? Taitoni.fi on verkossa toimiva työväline lääkärin ammattillisen

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Mitä lähdettiin tavoittelemaan? Tavoitteena luoda uusi rakenne korkeakoulutettujen asiantuntijuuden kehittämiselle

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka CxO Webinaari 31.3.2017 Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka Mitä tarkoittaa mentoroiva johtaja? Toni Hinkka: Mentorin Käsikirja (201X) Mentorointi on menetelmä,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa

Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Suunnitelmia terveyden edistämisen osaamisen kehittämiseen PPSHP:ssa Leea Järvi Terveyden edistämisen koordinaattori Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PTH-yksikkö Ammattihenkilökunnan tiedot ja Osaamisvajeet?

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Työpaja 7.11.2017 Reijo Kauppila, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Työnohjaaja, johdon valmentaja, KM, Psykodraamakouluttaja TEP reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Päivän tuotokset 10.10.2013. Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Päivän tuotokset 10.10.2013. Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päivän tuotokset 10.10.2013 Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Osallistujien odotuksia 10.10.2013 workshopissa Muiden osallistujien

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto

Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen. Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääketieteellisen ajattelun ja ymmärretyn tiedon kertyminen ja tunnistaminen Pekka Kääpä TUTKE Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Lääkäreiden peruskoulutus Opintojen laajuus 360 op Syventävät

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop , Aulanko

Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop , Aulanko Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop 21.4.2010, Aulanko 14:00 14:10 Workshopin avaus (Hämeenlinna, Aulanko) professori Marja Kankaanranta, OPTEK-hanke, Jyväskylän

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja ammattitaito

Asiantuntijuus ja ammattitaito Asiantuntijuus ja ammattitaito gerontologian seminaari Juhani Kirjonen gerontologian seminaari 1 Sisältö 1. Yhteiskunta, ii-tee-koo ja maapalloistuminen 2. Työelämä ja ammatit 3. Ammattitaito ja asiantuntijuus

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot