Metsäbiotalouden tiekartta Etelä- Pirkanmaalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäbiotalouden tiekartta Etelä- Pirkanmaalle"

Transkriptio

1 Metsäbiotalouden tiekartta Etelä- Pirkanmaalle Prof. Pertti Nousiainen Materiaaliopin Laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto 1

2 Metsäbiotalouden tiekartta Etelä- Pirkanmaalle 1. Metsäbiotalouden taustaa 2. MetsäBio TTY:n D-työtutkimuksen tiivistelmä 3. Entsyymiavusteinen selluloosakuidun valmistusmenetelmä (Biocelsol) 4. Hidas pyrolyysi 5. Biokomposiitit 6. Nanocellulose 7. Selluloosakarbamaattimenetelmä 8. Finnish Bioeconomy Cluster Oy:n (FIBIC) kehityshankkeet ja Ioncell-menetelmä 9. VTT metsäklusterin tutkimuksen toteuttajana design-lähtöisesti 2

3 Puun kemiallinen käyttö materiaalien ja polttoaineiden tuotannossa Puun fraktiointi Puu Pitkäkuituinen SW Lyhytkuituinen HW Polttoaineiden tuotanto Massan valmistus Puun käsittely Pyrolyysi Kaasutus Fermentaatio Mekaaninen massa Kemiallinen sellu Ioniset liuottimet Kuumavesiuutto Bioöljy Kaasu Synteesikaasu Bioetanoli Selluloosa >92% Selluloosamuuntokuidut Selluloosan kem. johdokset Funktionaaliset selluloosahelmet Mek.puukuidut Hemiselluloosa Filmit ja kalvot Kemikaalit Hemiselluloosan kem. johdokset Ligniini Kemikaalit Liimat ja muovit Biokomposiitin matriisipolymeeri Hiilikuidut Hiili Eristetyt funktionaaliset kemikaalit Mustalipeän käyttö polttoaineena Paperi ja kartonki, selluloosa < 92 % Kuivatun puun käyttö polttoaineena Kuivatun puun käyttö materiaalina 3

4 Maailman kuitutuotannon (non-pulp) kehittyminen ja selluloosamuuntokuitujen teollisesti käytetyt menetelmät Viscose Max ~10% 4

5 Biocelsol-menetelmä - Keksitty Valkeakoskella 1988 P.Nousiainen & H.Struszczyk - Kehitetty Alkon (AB-enzymes), EU:n ja Tekes:n rahoituksella Ei Kemira Fibres eikä Säteri International olleet kiinnostuneet tutkimusprojektista yhtiöjärjestelyjen takia - Saavutettu tekninen toimivuus semi-pilot laboratoriossa ja koetuotteet - Vastaa ns. regular viskoosikuitua, erinomainen hygieniakäytössä - Tarvitaan kehitystyötä prosessin skaalaukseen > 5000 kg - Viskoosilinjat voitaisiin muuttaa Biocelsol-prosessille kohtuullisilla investoinneilla - Kehityspotentiaalina erikoiskuidut ja korkean sakeuden liuokset 5

6 Biocelsol-liuos, kuitujen synty suulakkeella, katkouituja, filamentteja ja koetuote Rengaskehruulanka 30 tex 6

7 Hidas pyrolyysi * ) Bioöljyä voidaan käyttää lämmitysöljynä fossiilisten polttoaineiden tapaan Bioöljyn pientä lämpöarvoa kompensoivat korkeampi räjähtämispiste ja suuri tiheys, tarvitaan noin 2,5 kg samaan energiatuottoon kuin1 kg fossiilista polttoainetta Prosessista saatavaa kaasua voidaan prosessin oman lämmöntuotannon lisäksi käyttää kaukolämmön tuotantoon Syntyvää hiiltä voidaan käyttää aktiivihiilenä tai väriaineena esim. renkaissa ja musteissa Valmistuksessa ja varastoinnissa huomioitava korkea happamuus (alhainen ph) Edulliset investoinnit * ) moderni tervanpoltto 7

8 Biokomposiitit Komposiitissa lujuus on suurempi kuin matriisipolymeerin ja lujitekuidun yhteenlaskettu lujuus Biokomposiitissa vähintään toinen materiaalityypeistä on bio(teknologia)pohjainen Kuidut (lasi, synteettinen, selluloosa) siirtävät komposiitin sisäisiä kuormia matriisin toimiessa kuitujen liima-aineena kuormien alaisuudessa (metalli-, keraami- tai orgaaninen hartsimateriaali) Selluloosakuitujen mekaaniset ominaisuudet ovat huonommat kuin perinteisten lujitekuitujen Puukuidun spesifinen lujuus sekä spesifinen moduuli on lähellä lasikuidun vastaavia ominaisuuksia Luonnonkuiduilla alhainen paino, alhainen tiheys, hyvät spesifiset ominaisuudet, halpa hinta ja niiden saatavuus uusiutuvista luonnonvaroista Huonoja puolia ovat niiden tupoamista aiheuttava kosteuden imukyky, alhainen lämmöneristävyys ja paikalliset tai vuodenajasta riippuvat laatuvaihtelut Plastisoitu ligniinikomposiitti on lujuusominaisuuksiltaan melko hyvä verrattuna selluloosakuiduilla lujitettuun polypropeeniin (PP) ja polylaktidihappoon (PLA) 8

9 Nanocellulose Nanoselluloosa on alle 1 μm paksuinen polymeeriketjujen nippu, joka valmistetaan erottamalla ne ligniini- ja hemiselluloosamatriisista (usein myös alle 0,1 μm = 100 nm) Paksuuden pienentyessä kuitukimpun lujuus lähenee selluloosan kemiallisen -C-O-C- lujuutta, joka on teoreettinen maksimi ja ulkopinnan ala kasvaa samalla eksponentiaalisesti Mikrofibrilloitua selluloosaa voidaan hyödyntää bionanokomposiiteissa, autoteollisuuden osissa, rakennusmateriaaleissa, huokoisissa materiaaleissa, paperissa ja kartongissa, päällysteissä funktionaalisissa pinnoissa sekä funktionaalisissa lisäaineissa Nanokiteistä selluloosaa voidaan käyttää polymeerien lujitteena, kuitu- ja tekstiilimateriaalit, komposiittimateriaalit, barrier kalvot, lisäaineet päällysteissä, maaleissa, lakoissa ja liimoissa, lääketuotteet sekä lääkkeiden annostelu ja elintarvikkeiden sekä kosmetiikan lisäaineet Fluidisaatio-jauhatus-prosessissa massa jauhetaan ensin n. 0,5 mm:n partikkeleiksi, jonka jälkeen törmäytetään partikkelit korkeassa paineessa erikoisrakenteisessa kammiossa Mikrofibrilloidun selluloosan ja nanoselluloosan entsyymi-katalyyttisessä prosessissa massa prosessoidaan kahdesti, ensin entsyymeillä ja sitten mekaanisesti Fluidisaatio-jauhamiseen perustuvaan käsittelyyn verrattuna voidaan säästää valmistuskustannuksissa 9

10 Selluloosakarbamaattimenetelmä Urea muodostaa kuumennettaessa n. 135 o C selluloosan kanssa alkaliliukoista selluloosakarbamaattia, joka tunnettu jo 1930-luvulta Reaktio vaatii viskoosin tapaan aktivointikäsittelyn ja siinä syntyy sivutuotteita (mm. ammoniakkia) Menetelmää kehitti kuitujen valmistukseen valtaosin 80-luvulla Neste Oy:n, jolloin suoritettiin myös teollinen koeajo ja valmistettiin lopputuotteita Lujuudeltaan ja ominaisuuksiltaan saavutetut kuidut (CELLCA) olivat lähellä puuvillan ja modaalikuitujen tasoa, erityisesti sisältäessään hieman jäännöstyppeä Reaktiivisuus ja sivureaktioiden hallinta tärkeitä sitoutunen typen ja laadun kannalta Reaktiivisuuden parantamista on tutkittu, esim. kemiallisesti, fysikaalisesti, entsymaattisesti, mikroaaltojen avulla sekä ylikriittistä hiilidioksidia käyttäen Kemira Fibres ei tehnyt positiivista investointipäätöstä 90-luvun taitteessa, sen suuruuden, uuden teknologian, päästöjen ja kuidun laadun takia Toisaalta vv viskoosikuitujen kysyntä ja hinnat olivat korkealla tasolla VTT on tutkimut menetelmän yksinkertaista hallintaa ja patentoinut ns. kneading periaatteella toimivan reaktorin, jotta karbamaatin valmistus ja liuotus voitaisiin tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti 10

11 Finnish Bioeconomy Cluster Oy:n (FIBIC) kehityshankkeet FIBICin tutkimuksen lähtökohtana on Metsäklusteri Oy:n 2010 tutkimusstrategian linjaus: kestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii uusiutuviin materiaaleihin perustuvaa biotaloutta Pakkausmaterialit, Bio-muovit, Bio-kemikaalit, Bio-energia, Ravinteet, Kuitutuotteet ja tekstiilit, Puutuotteiden käytöt, Vesi ja sen puhdistus,terveysvaikutteiset aineet Fubio Cellulose (Products from dissolved cellulose) on ensimmäinen tuoteryhmä, jolle on määritetty arvoketjuja uusien prosessien kehittämiseksi IonCell IonCell Biocelsol Biocelsol 11

12 Ioncell uutena menetelmänä Fubio Cellulose projektissa on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä on kehitetty uudenlainen prosessi selluloosan työstämiseen tekstiilikuiduiksi perustuen EMIMAc-liuottimeen Saavutettu erittäin korkea kuitulujuus (2 x viskoosi ja vastaa Lyocell) ja tekninen toimivuus semi-pilot laboratoriossa ja koetuotteet Kehityksen alla liuottimen talteenotto ja stabilointi korkeassa lämpötilassa Kehityspotentiaalina erikoiskuidut sekä vaatetustekstiileihin että teknisiin tekstiileihin Uuden teollisen prosessin kehitys ja taloudellinen arviointi jatkossa 12

13 Johtopäätökset Suomella hyvät mahdollisuudet kehittyä metsäklusterin vetämänä kestävän kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi, jolloin puuta käytetään entistä monipuolisemmin valtakunnallinen julkinen ja yritysten yksityinen kehitystoiminta on tuottanut potentiaalisia hyödynnettäviä tuloksia: on aika aloittaa jatkokehitys tuotantoon ja markkinoille Selluloosapohjaisten kuitujen tarve kasvaa nykyisestä 4 milj.t.:sta 6-10 milj.t:iin puuvillan tuotannon pysyessä vakiona 25 milj. t:ssa vuoteen 2050 Samalla polyesterin tarve kasvaa milj. tonniin Fibic:n Fubio cellulose ohjelmassa on demonstroitu kahta uutta teknologiaa koetuotteilla tekstiilikuitujen valmistamiseksi: biotekninen Biocelsol-menetelmä sekä ionista liuotinta käyttävä Ioncell-menetelmä Biocelsol sopii myös viskoosilinjojen muuntamiseen liuotinvapaiksi, Ioncell tarvitsee talteenottotutkimukset sekä sen mukaiset investoinnit Valittavasta menetelmästä riippumatta tarvitaan pilotointia varten tehdastilaa ja sopivaa infraa suurempien valmistusmäärien skaalaukseen: näitä löytyy Etelä-Pirkanmaalta Metsäbiolaakso Valkeakoskelle: - paperi-, kuitu-, pakkaus- ja pyrolyysiosaaminen entisiin Avilonin tiloihin - kuitujen pilotointiyksikkkö, tutkijoita ja insinöörejä Fubio-projekteista - yhteistyössä Fibicin yritykset, VTT:n, TTY:n ja TAMK:n kuitu-, muovi-, komposiitti-, pakkaus- ja energiatekniikka sekä Sastamalan komposiittikehitys - muita yrityksiä mukaan, esim. Metsä Fiber Rauma, Hypap, UPM tarra, Valmet, Kylmäsaukko, Huurre, Atrex, jatkossa Metsä Fiber Äänekoski - kehityskohteena tekstiilikuidut, selluloosapohjaiset adsorbentit, selluloosapohjaiset polymeerisovellukset, pakkauskalvot, biokomposiitit - tavoitteena tuotannollisten yksikköjen rakentaminen Suomeen /Valkeakoskelle 3-5 vuoden tähtäyksellä 13

14 Kiitokset verkostolle! - Johtoryhmä Timo Koskinen, Jouni Huuskonen, Raimo Koskela, Jorma Kirjavainen, DI Hanna Jännes, Prof. Saku Mäkinen - 20 aktiivista, yrityksistä riippumatonta alan senioria - 17 seutukunnan yritysten edustajaa - 22 tutkimus- kehittämis- ja suunnitteluasiantuntijaa SHOK Fibic / OSKE, Finnish Wood Research - selluloosapohjaiset kuidut ja materiaalit, TTY, TAMK, kemian teollisuus - bioenergia, luonnonvarat, biotalous, metsänhoitopalvelut, arkkitehtuuri - muutosjohtaminen, innovaatiot, ongelmien ratkaisu - Valkeakosken Seudun Kehittämiskeskus, Pirkan Helmi, ELY- keskus - Valkeakoski Tohkan Rotaryklubin vapaaehtoistyö Kiitos mielenkiinnosta! 14

15 Lähdeluettelo 1. Biotaloustyöryhmän loppuraportti : Biotalous Suomessa arvio kansallisen strategian tarpeesta, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2010, 40 sivua 2. Finnish National Biorefinery activities November 30, 2007, Tekes Biorefine Programme Forestcluster Ltd, RAMI: RAdical Market Innovations Project documentation Järvinen, Kimmo, Puutuotealan Eurooppalaista ja Suomalaista yhteistutkimusta Finnish Wood Research Oy Rotary Valkeakoski Jännes, Hanna, Metsäbiotalouden kehitysmahdollisuudet Etelä-Pirkanmaan alueella. Diplomityö, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 98 sivua, 11 liitesivua Lokakuu Moncrieff, R.W.; Man-Made Fibres, London 1975, Newnes- Butterworths, 1094 pp 7. Nousiainen, Pertti, Tampere University of technology Department of Materials Science Fibre Materials 3600 Fiber and Colour chemistry, Klare, H.; Acta Polymerica 36, (1985) 2 9. Nousiainen, P: Characteristics and Requirements in Production Technology for High-Quality Viscose and Modal Fibres in CottonType Spinning; Kemira Tagung, Tampere , 11 pp + app. 11 pp 10. Herlinger, H., et al.: Verhalten von Cellulose in nichtkonventionellen Lösungsmitteln; 23. ICT 1984, Dornbirn, Österreich 11. Lenz, J., Schurz, J., Wrentschur, E.; Das Papier 42, (1988) Davis, S.; Chemiefasern Text. Ind , (1989) 13. Herlinger,H., Hirt, P; ChemiefasernText. Ind , (1987) 14. Rosenau, T. et. al., The chemistry of side reactions and byproduct formation in the system NMMO/cellulose (Lyocell process). Prog. Polym. Sci. 26 (2001) Vehviläinen, M, Nousiainen, P., et al., Method for dissolving cellulose and a cellulosic product obtained from a solution comprising dissolved cellulose., USPC appl , 16. Kari Kovasin ja Anna Suurnäkki, Project Plan: Products from Dissolved Cellulose , Metsäklusteri Oy Helsinki, Sirkku Hoikkala, Marianna Vehviläinen, Biotechnological Process for Manufacturing Cellulosic Products with Added Value (Biocelsol) Publishable Final Activity Report NMP-CT Specific Targeted Research Project (STREP) Nanotechnology and nanosciences, knowledge based multifunctional materials, new production processes and devices (NMP) to , , Tampere 18. Company Press Release, UPM initiated the fibril cellulose product, Pre-commercial production began this autumn at Otaniemi, Espoo, Finland. 19. Stora Enso Ltd, Press release, Aamulehti, June1, 2011, Tampere. 20. Pat US , Hill, J.W and Jacobsen, R.A., Chemical process, Nov. 1, Ekman, K., Eklund, V., Fors, J., Mandell, L., Turunen, O.T., Selin, J-F.; Lenzinger Ber 57, (1984) 22. Turunen, 01, Fors, J., Huttunen, J.I.; Lenzinger Ber. 59, (1985) 23. Nousiainen, P.: Microstructure and Chemical Aftertreatmentof Viscose, Modal and Cotton Fabrics; IFATCC Congress, Volume 1. Tampere, June 1987, pp Pat US , Keunecke, G, Struszczyk, H. et al., Method for modified manufacture of cellulose carbamate, Nov. 13, Valta, K. and Sivonen, E., Method for manufacturing cellulose carbamate, USP , February 16, Guo, Y., et al., An efficient transformation of cellulose into cellulose carbamates assisted by microwave irradiation Cellulose (2010) 17: Chen, G.M. and Huang, C.Y.P.,Deconvolution Method for Determination of the Nitrogen, Chinese Chemical Letters Vol. 12, No.4, pp , Forestcluster Oy Ltd, Future Biorefinery Research Program Information Package. Helsinki, Forestcluster Ltd FuBio Programme MEE Biofuels development programme Funding for demonstrations 30. FuBio Cellulose WP1+WP2 Meeting, Hummel, M. and Sixta, H.,/Vehviläinen, M., and Kamppuri, T. November 6-7, 2013, Lappeenranta. 31. VTT Tiedote, Design World of Cellulose, Suomesta design-selluloosatuotteiden edelläkävijä,

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011 Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4..20 Saija Miina ja Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Sisällysluettelo Tiivistelmä.... Tausta ja työn tavoite... 4 2. Selvityksen sisältö ja toteutus... 4.

Lisätiedot

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3.

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3. Juri Volama TEKNOLOGIASELVITYS Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet Julkaisu 3 / 2012 30.3.2012 Miktech Oy Graanintie 5, 50190 Mikkeli www.miktech.fi TIIVISTELMÄ Selvityksen

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013 kaikkea muuta puusta Sisältö Lukijalle 4 1 Puun pitkä tarina 6 Keskiajalla vietiin tervaa, sahatavaraa........ 6 ja hiiltä................... 7 Puunjalostustehtaat

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BIOTULI-hankkeessa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi ! " " TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa tarvetta luonnonkuitukomposiittimateriaaleille

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA Tiina Kiviluoto Pro gradu tutkielma 19.11.2007 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis luonnontieteellinen

Lisätiedot

Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa

Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa Jani Fagerroos Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Artenomi Muotoilu Opinnäytetyö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä

Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä Kuva Merja Mäkinen Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä Marketta Saastamoinen, Kaija Vesanen ja Jukka Saarinen Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA

NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA Anna Karvo, Heidi Kanala-Salminen, Hanna-Kaisa Koponen 36-52/2009 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. (0)6 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke 1.3.-31.12.2013

Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke 1.3.-31.12.2013 Valkeakoski-Tohka Rotaryklubi ry Jouni Huuskonen Esitys D1390 piirikonferenssissa Hämeenlinnassa 12.4.2014 Etelä-Pirkanmaan metsäbiotalouden tiekartta- hanke 1.3.-31.12.2013 Metsäbiotalouden osaamiseen

Lisätiedot

Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana

Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemian laitos Kemian opettajankoulutusyksikkö Kandidaatintutkielma Tekijä: Emmi Jeskanen

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla

Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa pienen kokoluokan tuotantolaitoksissa Lahden seudulla Aaltoyliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Diplomityö Markus Nurmiainen 2010 Biopolttoaineiden lisäämismahdollisuudet kaukolämmöntuotannossa

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä.

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä. VTT-katsaus 2013 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 ICT, elektroniikka 11 Metsä, energia, kemia, ympäristö 16 Hyvinvointi, lääkkeet, elintarvikkeet

Lisätiedot

Puun uudet biojalosteet

Puun uudet biojalosteet Lieksan puuakatemia seminaari Lieksan kulttuurikeskus 20. - 21.5.2014 Puun uudet biojalosteet Ari Pappinen Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Joensuu Puun koostumus Lignoselluloosa

Lisätiedot

PUU-MUOVIKOMPOSIITIT

PUU-MUOVIKOMPOSIITIT PUU-MUOVIKOMPOSIITIT SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Puu-muovikomposiitit... 2 3 Valmistusmenetelmät... 4 3.1 Ekstruusio... 4 3.2 Ruiskuvalu... 5 4 Käyttökohteet... 6 4.1 Materiaaliominaisuudet... 6

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA Yritysten asenteet ja teot tekstiilikierrätyksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2013 Piritta Hakola TIIVISTELMÄ FORSSA

Lisätiedot

TEKSTIILI LEHTI. Teema: kestävä kehitys & turvallisuus 5-6. 2014. Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti

TEKSTIILI LEHTI. Teema: kestävä kehitys & turvallisuus 5-6. 2014. Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti TEKSTIILI Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti 5-6. 2014 Teema: kestävä kehitys & turvallisuus LEHTI Kuva: TouchPoint Oy, kuvaustiimi Marjo Tokkari, Kikka Pesonen Tekstiili 5-6/2014 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA Matti Kuokkanen, a, * Teemu Vilppo, b Toivo Kuokkanen, a Tuomas Stoor, c ja Juha Koskela a Suomessa on

Lisätiedot

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy

Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy Metsät uudistuvat- miten uudistuu metsäteollisuus? Outi Ervasti Toimitusjohtaja Vision Hunters Ltd Oy Alustuksen aiheet Miten globaalit muutosajurit muuttavat metsäteollisuuden kehitystä? Perinteisten

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot