Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Tilinpäätös 2014/ Tilinpäätös 2014 ja vastuuvapauden käsittely Arvionitikertomus Kuntastrategia Talousarviolainan ottaminen Kuntarahoitukselta Jäkälän hyötykäyttö Hailuodossa/ kuntalaisaloite Uimahallin vuosialennuslipun käyttöönotto ikäihmisille/ kuntalaisaloite Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kokouksen päättäminen 55

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pramila Sauli, puheenjohtaja Henttu Taru Iljana Mikko Juola Raija Kalaja Matti Ketola Markku Kittilä Charlotta, 2.vpj Louhimaa Raili Maikkola Minna Rantasuo Pirkko Rapinoja Susanna Sauvola Kaarina Sauvola Leo, 1.vpj Tönkyrä Kalevi POISSA Ranta Timo Siekkinen Teija Tanskanen Oiva MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja Heikkinen Sisko Koulutoimenjohtaja-rehtori klo Maikkola Markku Tekninen johtaja klo ALLEKIRJOITUKSET Sauli Pramila Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Kalevi Tönkyrä Pöytäkirjantarkastaja Minna Maikkola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 24 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksesta on annettava samassa ajassa yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 a on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu valtuutetuille samana päivänä Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kuultiin ennen kokouksen alkua klo Hailuodon Laajakaista Osk:n toimitusjohtaja Ilkka Sipilä tiedotti laajakaista -hankkeen etenemisestä. Kokousessa pidettiin tauko

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kvalt 25 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua a, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona, joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Tönkyrä ja Minna Maikkola.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestys Kvalt 26 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Kunnanvaltuusto päättää esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksella, että käsitellään asiat tilinpäätös 2014/ Tilinpäätös 2014 ja vastuuvapauden käsittely sekä Arviointikertomus 2014 ennen muita varsinaisia kokousasioita.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014/ Tilinpäätös 2014 ja vastuuvapauden käsittely Khall Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tiiikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, allekirjoitettava se ja annettava tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot,talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee sisällyttää tilinpäätökseen konsernitase, -tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat kuntalain mukaan tilinpäätöksen. Kuntalain :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.toimintakertomuksessa on annettava tietoja myös sellaisista kunnan talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Lisäksi kunnanhallituksen on tehtävä esitys toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hailuodon kunnan vuoden 2014 talousarvio oli alunperin laadittu lievästi ylijäämäiseksi ja tavoitteena oli saavuttaa vuosikate euroa. Vuoden aikana talousarvioon tehtiin talousarvion tarkistus, jossa vuosikate arvio jäi euroa alijäämäiseksi. Lopullinen vuosikatteen alijäämä oli euroa eli ennakoitua ja viime vuotta hiukan parempi. Poistojen määrä oli euroa. Uudet suunnitelmapoistojen perusteet on käsitelty kunnavaltuustossa ja niiden perusteella laadittua poistosuunnitelmaluonnosta on noudatettu tilinpäätöksessä.tulos alijäämäinen euroa. Parannusta on euroa edelliseen vuoteen. Kunnan kassatilanne on heikentynyt 2014, mutta on silti hyvä johtuen ennen kaikkea kassaan tuloutetuista sijoitusomaisuudesta edellisiltä tilikausilta. Kassavarojen riittävyys on laskenut vuoden pv:stä 78 päivään. Kassavarojen muutos edelliseen vuoteen oli euroa, mitä ei ole katettu lainaotolla Hailuodon kunnan toimintatuotot olivat vuonna euroa ja edellisenä vuonna euroa. Vuonna 2014 palkkauskustannukset olivat euroa ja vuonna euroa.kasvua on 2.8 %. Lakentaohje budjettiin oli % Poikkeamaa selittää yksittäiset merkittävät erät.toimintakulut kokonaisuutena vuonna 2013 olivat euroa ja vuonna euroa mikä oli 1.7 %. edellistä vuotta pienempi. Käyttömenojen kasvuarvio oli talousarvion laadintaohjeessa 0.5%. Toimintakate parani euroa eli noin 1.5% vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Toimitakate oli vuonna euroa Verotulot kasvoivat 4.1 % vuositasolla ja 5.8 % talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet supistuivat % vuoteen 2013 verrattuna ja supistuivat -1.8 % talousarvioon verrattuna. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet olivat n euroa eli noin 6360 euroa asukasta kohden. Edellisenä vuonna osuus oli euroa asukasta kohden ja vuonna

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto euroa/asukas. Rahoitustuotot vuonna 2012 olivat euroa ja 2013 ainoastaan euroa ja 2014 supistui edelleen euroon. Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen alijäämää euroa. Vuonna 2013 tulos oli euron alijäämäinen. Konsernitilinpäätöksen vuosikate oli postiivinen euroa. Konsernin tilikauden alijäämä oli vuonna euroa ja vuonna euroa. Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Oheismateriaali: Tilinpäätös luonnos Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi mennessä. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintopalvelut tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkltk Tilikauden tuloksen käsittelystä on kunnanhallitus tehnyt esityksen toimintakertomuksen luvussa 7. Tarkastuslautakunta suosittaa, että tulevaisuudessa tilikauden tuloksen käsittely kirjataan kunnanhallituksen pöytäkirjaan samassa yhteydessä, kun kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta (liite 2). Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta on toimitettu tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää KuntaL 75 :n mukaista asianosaisten selityksiä ja kunnanhallituksen lausuntoa. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Tark.ltk:n pj:n päätösehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että 1) kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2) kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ) kunnanvaltuusto myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätösesitys hyväksyttiin. Kvalt 27 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanjohtaja ja palvelualueiden johtajat esittelivät tilinpäätöksen 2014, ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen Tilinpäätöksestä käytiin keskustelu pääotsikoittain. Markku Maikkola poistui asian esittelyn aikana klo Liitteet Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2014

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Arvionitikertomus 2014 Tarkltk Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Rantasuo ei ole osallistunut perusturvan, Raili Louhimaa keskushallinnon ja Mikko Iljana sivistystoimen arviointiin. Tark.ltk:n pj:n päätösesitys: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan liitteenä (liite 1) olevan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja tekee kunnanvaltuustolle seuraavan esityksen: Valtuusto käy keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2014 tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi. Valtuusto päättää, että vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja vuodelta 2015 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun 2015 loppuun mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Kokous keskeytettiin kello ja päätettiin jatkaa keskiviikkona kello Kokousta jatkettiin 20.5 kello Kokous keskeytettiin uudelleen ja päätettiin jatkaa kello Kokousta jatkettiin kello Kokous hyväksyi päätösesityksen. Kvalt 28 Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Arvionitikertomus 2014

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategia Khall Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kunnan strategia 2015 on hyväksytty vuonna 2006, eikä sitä ole päivitetty hyväksymisen jälkeen. Nykyinen kuntastrategia soveltuu rakenteeltaan ja menetelmältään myös uuden kuntastrategian perustaksi. Tarkastuslautakunta on huomauttanut valtuustoa useissa arviointikertomuksissaan kuntastrategian uusimisen tarpeellisuudesta. Kunnalla tulee olla yksi varsinainen kuntastrategia, josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunnalla voi olla erillisiä strategian toteuttamisohjelmia. Kuntastrategia on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa. Onnistuneella strategialla pystytään ennakoimaan ja tulkitsemaan mahdollista tulevaisuutta kunnan kannalta ja käyttämään toimintaympäristöä ja sen muutoksia hyväksi toiminnassa. Kuntastrategia on valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä. Asioita on priorisoitava ja kaikkea ei voida sisältää osaksi kuntastrategiaa. Kuntastrategian rooli ja merkitys on määriteltävä ja keskusteltava paikallisesti. Kuntastrategian merkitystä määrittää kunnan perustehtävästä käsin johdettavat asiakokonaisuudet. Kunnan perustehtävissä tulee suunnittelukaudella tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Näitä ulkoisia muutoksia tulisi pyrkiä ennakoimaan kuntastrategiassa. Strategian sisältöjen linjaamisen ohella on tärkeää käydä keskustelua kuntastrategian yleisestä merkityksestä ja sen sisältämistä käsitteistä. Strategian merkitys tulee sovittaa kunnan tilanteen, koon ja sijainnin mukaisesti paikalliseen todellisuuteen. Kuntastrategia koostuu vähintään visiosta eli tulevaisuuskuvasta, strategisten päämäärien ja tavoitteiden määrittelystä sekä strategian seurantaa varten asetettavista mittareista. Strategisten tavoitteiden asettelua voidaan tarkastella talouden, henkilöstön, prosessien tehokkuuden ja asiakkaan näkökulmasta. Strategia työn valmisteluaineistoksi tehdään elokuun kuntatiedotteen yhteydessä jaettava kuntalaiskysely, jolla pyritään kartoittamaan kuntalaisten näkemystä kunnan kehittämiselle ja tulevaisuudelle. Kuntastrategiaa varten on olemassa käytettävissä olevaa materiaalia myös hyvinvointikertomuksen ja meneillään olevan kuntarakenneselvityksen myötä. Strategia valmistellaan virkamiestyönä sekä valtuustoseminaareissa, joista ensimmäisessä keskitytään tulevaisuuskuvaan, SWOT-analyysiin, arvokeskusteluun ja valittavaan strategian rakenteeseen. Toisessa seminaarissa keskitytään strategisten päämäärien valintaan ja tavoitteiden ja mittariston asettamiseen. Uusi kuntastrategia tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää uuden kuntastrategian laatimisen.

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti Khall Hailuodon kuntastrategiaa on valmistelu useammassa seminaarissa ja workshopissa, joita on pidetty valtuutetuille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille. Strategian mukaan Hailuoto on itsenäinen ja elinvoimainen kunta ainutlaatuisessa merellisessä ympäristössä, jonka visio on Hailuoto luokseen kutsuva loistokunta Hailuodon kunnan strategiset päämäärät ovat: hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto Valovoimainen saaristokunta Hailuoto haluaa tässä ajassa turvata taloudellisen ja toiminnallisen itsenäisyytensä. Loistokunta kutsuu luokseen asukkaita, ei vaatien vaan välittäen. Ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja luonnon ainutkertaisuus antavat puitteet asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen. Palvelujen tuottaminen pääosin lähipalveluina on yhteinen tahtotila. Strategiatyö on keskeinen osa tulevaisuuteen valmistautumista ja yhteisten tavoitteiden määrittämistä. Tavoitteena on, että poliittiset päättäjät, kuntalaiset, yrittäjät ja kunnan henkilöstö toimivat yhdessä tuumin välittäen ja luovat yhteistä loistokunnan tulevaisuutta. Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti keskeiset valitut päämäärät, joita kohti halutaan toiminta suunnata. Strategia ohjaa johtamista ja on lähtökohta vuosittaisille talous- ja toimintasuunnitelmille. Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen, p , vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p ja vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus asettaa kuntastrategian nähtäväksi ajalle kunnan kotisivuille ja kunnan ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Kunnanhallitus asettaa kuntastrategian nähtäväksi ajalle kunnan kotisivuille ja kunnan ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Khall Kuntastrategialuonnos on ollut nähtävillä asetetun ajan. Strategia luonnokseen saatiin kommentteja, jotka ovat esitetyn luonnoksen mukaisia. Kommentit huomioidaan osana toiminnan kehittämistä. Materiaalin (esityslistan liitteenä) ja päätöksen pohjalta tehdään kunta-

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto strategian lopullinen kirjallinen asu Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen, p , vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p ja vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kuntastrategian kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 29 Hyväksyttiin yksimielisesti. Strategiaan tehtiin pieniä teknisiä korjauksia. Liitteet Liite 4 Kuntastrategia 2025

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviolainan ottaminen Kuntarahoitukselta Khall Hailuodon kunta on pyytänyt lainatarjoukset :n talousarviolainalle: Kuntarahoitukselta, Danskebankilta, Nordeasta sekä Hailuodon Osuupankilta. tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöpäivä oli klo Koska riittävää määrää tarjouksia ei saatu jättöpäivään mennessä, tarjousaikaa jatkettiin asti. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Korkojen indikaatio on klo Tarjoukset pyydettiin vaihtuvakorkoisena, pitkänä viitekorkona sekä kiinteänä korkovaihtoehtona. Laina-aikavaihtoehdot olivat 10, 15 ja 20 vuotta. Tarjousvertailun perusteella Kuntarahoituksen kiinteäkorkoinen laina on kunnan lainasalkkuun soveltuvin ja edullisin. Tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Valmistelu: kunnanjohtaja Tero Karinen p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa euron lainan Kuntarahoitukselta. Laina-aika on 10 vuotta ja indikaatiopäivän korko on kiinteä 1,2 % p.a. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 30 Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Jäkälän hyötykäyttö Hailuodossa/ kuntalaisaloite Kvalt Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Markku Sipola Polarmoss Oy:stä on lähestynyt kuntaa jäkälän hyötykäyttöä koskevalla kirjeellä, joka on luonteeltaan aloite. Kirjeessä kerrotaan jäkälän yritysvaikutusten historiasta Hailuodossa. Hailuodon kunta on jo 1930 luvulta lähtien ollut tunnettu siitä, että saaresta on kerätty jäkälää. Jäkälä on toimitettu pääasiassa saksankieliseen Eurooppaan käytettäväksi hautausmaafloristiikassa. Alalla on toiminut useita hailuotolaisia yrittäjiä vuosien varrella. Parhaimmillaan ala on työllistänyt yli sata hailuotolaista. Suomesta jäkälän viennin huippu vuosi oli 1972, jolloin vienti oli yli kartonkia. Tällä hetkellä jäkälän kokonaisvienti Suomesta on alle kartonkia, sisältäen värjätyn jäkälän. Kirjeessä kerrotaan Polarmoss Oy:n toiminnasta Hailuodossa sekä yrityksen toiminnasta jäkälämarkkinoilla. Värjätyn jäkälän ja siitä valmistettujen tuotteiden myötä yritys uskoo jäkälän kysynnän kasvavan. Aloitteessa nostetaan esille huoli jäkälän nostamisesta poronrehuksi, jolloin nostomenetelmä poikkeaa koristejäkälän valikoivasta nostosta. Koristejäkälää voidaan nostaa samalta alueelta usein jo viiden vuoden kuluttua. Hailuodon pitkät perinteet jäkäläsaarena sekä ekologisesti kestävä jäkälän nostotekniikka ovat tärkeitä asioita yrityksen kansainvälisessä markkinoinnissa. Markku Sipola Polarmoss Oy:stä esittää Hailuodon kunnalle, että se pidättäytyy kokonaan jäkälän myymisestä poron rehuksi ja huomioisi hakkuu suunnitelmissa mahdollisuuden säilyttää metsä jäkälänpoimintaalueena. Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Timo Ranta saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Khall Jäkälä ja jäkälännosto ovat olennainen osa Hailuotoa. Saaren laajat jäkälä alueet ovat yhdessä Vaalan Manamansalon kanssa Suomen tärkeimät koristejäkälän nostoalueet. Hailuodossa jäkälällä on hyvät kasvuedellytykset ympäristöolosuhteiden ansiosta. Saaressa ei ole jäkälää ravintonaan käyttäviä luonnonvaraisia eläimiä eikä saari kuulu poronhoitoalueeseen. Hailuodon kunnan alueella toimii jäkälän nostamiseen ja jatkojalostamiseen erikoistunut yritys Polarmoss Oy, joka on merkittävä yksityinen työllistäjä saaressa. Yritys jatkojalostaa jäkälää värjäämällä ja tuotteistamalla värjättyä jäkälää. Värjätyn jäkälän kysynnän odotetaan kasvavan. Hailuodon kunnalle on tärkeää, että kunnassa on elinkeinotoimintaa joka tukeutuu saaren erityispiirteisiin. Hailuodon kunta on myynyt vuonna 2014 jäkälää poronrehuksi jäkälännostoalueelta yhteensä 420 :lla. Jäkälä on nostettu myydyltä hyvin kasva-

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto neelta noin 1 ha:n alueelta kokonaan. Jäkälän uusiutuminen ja luonnontilaan palautuminen kestää alueella kymmeniä vuosia. Koristejäkälän nosto toteutetaan valikoiden toisin kuin poron rehuksi nostettaessa, jolloin vaikutukset maisemaan ovat vähäiset. Lisäksi uudelleen nosto voidaan toteuttaa tiheämmin, jopa viiden vuoden välein.hailuodon kunta on myynyt jäkälää koristejäkäläksi lähes vuosittain. Vuonna 2014 jäkälänmyyntitulot olivat 4.605,70 koristejäkälän osalta. Jäkälän poronrehuksi myynnistä pidättäytymällä luodaan edellytyksiä matkailu- ja elinkeinoelämän hankkeille, mikä tukee talousarvioon 2015 kirjattua hallintopalveluiden strategiaa tukevaa keskeistä toimenpidettä. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaali: Jäkälän hyötykäyttö Hailuodossa, Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että 1. Hailuodon kunta ei myy jäkälää poron rehuksi 2. kunnan hakkuu suunnitelmissa huomioidaan jäkälänpoiminta-alueiden säilyminen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Annetaan tiedoksi valtuustolle. Kvalt 31 Merkitään tiedoksi. Liitteet Liite 5 Jäkälän hyötykäyttö Hailuodossa

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Uimahallin vuosialennuslipun käyttöönotto ikäihmisille/ kuntalaisaloite 40/ /2015 Kvalt 32 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite: "Kunta selvittäisi mahdollisuuden saada uimahalli Zimmariin ikäihmisille käyttöön vuosialennuslipun" Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kvalt 33 Asiakohdassa käsitellään valtuustolle mahdollisesti kiireellisenä tuotavat asiat sekä keskustellaan muista asioista. Ei muita asioita.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen päättäminen Kvalt 34 Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ MUUTOKSENHAKUOHJE Kunnanvaltuuston päätöksiin , 31, ja 33 ei voi hakea muutosta, koska päätös on luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Kunnanvaltuuston päätöksiin , 30, 32 ja 34 voi hakea muutosta valittamalla valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU käyntiosoite Isokatu 4, 3. krs, OULU puhelin sähköposti pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi faksi virka-aika klo Valitusoikeus Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Valituksen peruste Valituksen saa tehdä silla perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Valitus on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusasiakirjat lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että se on hallintooikeuden postilokerossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Tiedoksisaanti Asianosainen ja oikaisuvaatimuksen tehnyt ovat saaneet päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä päivänä siitä, kun valituksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi (postin leima kirjekuoressa). Kuntalainen on saanut tiedon päivänä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusajan laskeminen Valitusajan laskeminen aloitetaan päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi valituksen jättää hallinto-oikeudelle vielä seuraavana työpäivänä. Valitusasiakirjat Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos- kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituksessa on mainittava päätös, johon haetaan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan allekirjoitettava. Valitukseen liitetään valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna sekä kirjekuori, joka osoittaa päivän, jolloin valituksenalainen päätös on annettu postin kuljetettavaksi taikka muu selvitys tiedoksisaannista. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen 35 25 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201 Kunnanhallitus 21.07.2014 AIKA 21.07.2014 klo 18:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 126 Kokouksen järjestäytyminen 203 127 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 20 KOKOUSAIKA Maanantai 15.6.2015 kello 18.02 18.26 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen

Lisätiedot