Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2566/04/040/2011 KHALL 263 Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistuksen perustana ovat vahvat peruskunnat. Peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja. Tarkemmat kriteerit uudistukselle määritellään vuoden 2011 aikana. Kunnille on luvassa lisää velvoitteita, kun perusturvaa ja vanhustenhuoltoa tulee parantaa. Samalla kuntien valtionosuuksia aiotaan pienentää eli kuntien tulot vähenevät. Uudet velvoitteet saattavat aiheuttaa osissa kunnista painetta nostaa kunnallisveroa tai ryhtyä säästötoimenpiteisiin. Kuntaliitto on huolestunut hallitusohjelmaan kirjatuista kuntien tehtävien lisäyksistä ja tulojen leikkauksista. Tämä lisää kunnissa paineita kiristää kunnallisverotusta, vaikka hallitus on sitoutunut siihen, ettei tuloverotusta nosteta. Kiinteistövero siirretään hallitusohjelman linjauksen mukaan verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ulkopuolelle. Kiinteistöveron poiston vaikutus vaihtelee kunnittain. Kesäkuussa julkaistun kuntaliiton alustavan laskelman mukaan kiinteistöveron poisto tasauksesta pienentää Siikajoen kunnan valtionosuutta euroa vuonna Tämän vuoden talousarviossa Siikajoen kunnan valtionosuuden määrä on ja verotulot euroa tehdyn laskelman mukaan ensi vuoden valtionosuudet tulevat olemaan 16,4 milj euroa. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kj:n esitys: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille oheismateriaalina olevan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeen. Kunnanhallitus vaatii, että jokaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Mahdolliset määrärahojen ylitykset on aina ensisijaisesti haettava valtuuston hyväksymän talousarvion sisältä.

2 Valtuusto pitää syysseminaarin Seminaarissa käydään läpi mm. laaja-alaisen työryhmän vaihtoehtoisia esityksiä pysyviksi menoleikkauksiksi. Hallintokuntien on otettava talousarvion laadinnassa huomioon ne esitykset, jotka hyväksytään yhteisessä keskustelussa. Kunnanhallitus päättää evästää hyvinvointikuntayhtymää ja Jokilaaksojen pelastuslaitosta samalla tavalla kuin omia hallintokuntia menojen kurissa pitämiseksi/pienentämiseksi. Kunnanhallitus lähettää evästyksen ja ohjeet em. tiedoksi ja valmistelun pohjaksi. Kh:n päätös: Hyväksyttiin. Liite 1. SIVLK 123 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioehdotukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Erityisesti heitä muistutettiin pysyvästä 5 % säästövelvoitteesta vuoteen 2012 mennessä. Kouluverkkoon ei ole ennakoitu muutoksia. Muitakaan valtuustoseminaarissa esillä olleita karsintavaihtoehtoja ei ole voitu ennakoida. Asiat vaativat erillisiä päätöksiä. Palkat on laskettu syyskuun 2011 palkankorotukset huomioiden. Valtakunnallisesti ei ole vielä tehty uusia KVTES- tai OVTES -sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Talousarvioon on taloustoimessa laitettu vuoden 2012 sisäiset menot. Siivous- ja ruokapalvelun menot kaadetaan taloushallinnossa oppilasennusteiden mukaisina ja saman hintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2012 talousarviossa kouluruoan hinta on 2,62. Tähän ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia. Kouluruoan kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapitoon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kunnossapidosta on tehty erillinen esitys sivistyslautakunnassa Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa 4 %:n kasvu, mikä on huomioitu talousarviossa. Kuljetusreitit on ajateltu syksyn 2011 mukaisesti. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa.

3 Koulunjohtajat ja rehtorit sekä varhaiskasvatusjohtaja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Atk-laitteiden leasing-vuokrausta jatketaan Vuorossa ovat Revonlahden, Ruukin ja Luohuan koulut. Uutena huomattavana lisäyksenä sivistystoimeen on tullut varhaiskasvatus omana tulosalueenaan. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2012 esitys, jossa mukana ovat vuoden 2012 sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2012 kokouksessa kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suuntaviivoista: YLEISTÄ Yleiskorotuksia palkkoihin ei tehdä, joten palkankorotusvaraus on 0 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulutuksessa ja lukiossa. Kuljetuskustannukset + 4 %. Sisäisiin vuokriin ja ruoan hintaan ei esitetä %-korotuksia. Maksuihin ja taksoihin ei esitetä korotuksia. Kotikuntakorvaukset on lainsäädännön muutoksesta johtuen otettava perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysymyksessä ovat muualla olevat siikajokelaiset, jotka opiskelevat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskouluissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutukseen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 20% on kansalaisopiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen subventio on Hallintoon otetaan mukaan Kelpo-hanke ( ) Määräraha jaetaan myöhemmin kouluittain oppilasmäärien suhteessa. Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suunnattua erillistä valtionapua. Ruukin alakoululla on Comenius-hanke.

4 Taiteen perusopetus on siirretty osaksi sivistystoimen hallintoa omaksi tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriolta. Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja on korotettu 4 % ennakkotietojen perusteella. Muskaritoiminnassa lukukausimaksu on 45 /oppilas, sisarukset 35 /oppilas. Muskaritoiminta järjestetään Ruukissa. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluvat kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidon tuen kuntalisä ( ), jota arvioidaan haettavan lapsen hoitoon kuukaudessa. Perhepäivähoitoa järjestetään 7:ssä perhepäivähoitokodissa hoitajan kotona. Lisäksi määräaikaisia perhepäivähoitajia on 3. Ryhmäperhepäivähoitoa on 2:ssa yksikössä : Muksula Siikajoenkylällä ja Leppis Paavolassa. Kunnassa on kaksi päiväkotia: Repolan päiväkoti Revonlahdella ja Satumetsän päiväkoti Ruukissa sekä määräaikainen Katajiston päiväkoti Siikajoen kylällä saakka. Päivähoidossa on nyt 154 lasta. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei esitetä korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aamupäivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipalan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hinta on entinen. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan olemassa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. Tästä ei saa aiheutua lisäkustannuksia PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Kaksi luokanopettajana toimivaa tuntiopettajaa jatkavat alkaen. Toinen on Revonlahden ja toinen Paavolan alakoululla. Tuntiopettajat ovat olleet jo sl Sijaisuuksiin varataan 3 %, myös koulunkäyntiavustajille. Osana 5 %:n säästötavoitetta 50 /oppilas on vähennetty (vrt. vuosi

5 2009) oppikirjoista, tarvikkeista ja muusta materiaalista. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja alakouluissa on 90 /opp (130), yläkouluissa 120 /opp (160), toimisto tarvikkeet alakoulu ja eskarit 50 /opp (55), yläkoulu 60 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 50 /opp (55) ja 60 /opp (65). Kirjallisuus ja kalustomäärärahat ovat koulujen esityksissä. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille alkaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pitkin kotiportailta koulunovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutukseen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuokrat. Ensimmäiset leasingvuokrat päättyvät vuoden 2011 lopulla. Vanhoja laitteita ei lunasteta. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toimen esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Sairaalakouluun Oulussa, Tervaväylän kouluun ja Leinonpuiston kouluun ovat omat määrärahansa. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kahta valmistavan opetuksen ryhmää varten. Keväällä varaudutaan kahden (2) S 2 -opettajan tuntimäärään. Ruukin yläkoulun 7.lk on 4-sarjainen syksyllä LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Toiminnassa varaudutaan varsinaisesta etälukiotoiminnasta (iltaisin) luopumiseen asteittain. Kustannusvaikutus käyttötalouteen vuositasolla % säästötavoite v Verkostolukio toimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verkko-tunteja. Selvitetään mahdollinen hallintomuutos. Rehtorin virka on edelleen budjetoitu yläkoulun yhteisenä. Lukion aloittava luokka syksyllä 2012 on suunniteltu yksisarjaisena. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen, alkaen 5 km:sta.

6 KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan siten, että keväällä 2012 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös syksyllä. Opistomaksut ovat entiset sl. 20 ja 25 sekä kl. 30 ja 38. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on siirretty osaksi kansalaisopiston toimintaa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä Jatketaan Outi-kirjastotoimintaa alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään vuoden 2008 tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Nuoriso-ohjaajan tehtävään on varattu määräraha koko vuodeksi. Tarkistetaan sopimus 4H-yhdistyksen kanssa. Allianssi Ry:ltä haetaan avustus mahdollisen kesätyöntekijän palkkaamiseen (ei ole budjetissa). Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu saakka. Haetaan jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt on siirretty hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tulosyksiköksi. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokuntiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yritykselle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yhteensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalkka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdasta 08PER010 (vuonna 2011 on 4,68 /h). Tuki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset 5000 Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Avustuksia jaetaan

7 Pitäjäpäivä-toimintaan on varattu Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit Tunnusluvut tarkentuvat hallituksen esitykseen. Päätös: Käytiin lähetekeskustelu ja jätettiin asia pöydälle. SIVLK Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset ehdo tukset menoleikkauksista syys-loka kuun vaihteessa ollee seen valtuustoseminaariin. Suurimmat euromääräiset leikkaukset saataisiin tehtyjen laskelmien perusteella sivistystoimen puolelta kouluverkko muutoksilla. Näissä oli esillä kaksi vaihtoehtoa, Gumeruk sen yläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Ruukin yläkouluun sekä Luohuan koulun lakkauttaminen ja oppilai den kuljetus Paavolan koululle. Laadittujen laskelmien perusteella Gumeruksen yläkoulurat kaisu toisi sivistystoimen puolelle n :n nettosääs tön vuositasolla. Suurin säästö tulisi henkilöstökuluissa 2-3 opettajan vähentämisenä. Uusia kustannuksia aiheuttaisi kuljetusten lisääminen Ruukin puolelle. Luohuan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi n :n menoleikkausta sivistystoimessa. Tähän vaihtoehtoon sisäl tyy myös kirjaston lakkauttaminen sekä kiinteistön myynti, josta ei ole tehty hinta-arviota. Luohualta vähenisi 3 luokan opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Oppilaiden siirto Paa volaan puolestaan aiheuttaa kuljetuskustannuksia ja koulun pihapiirissä olevan puurakennuksen kunnostaminen mak saisi n Valtuustoseminaarissa samoin kuin vanhempain tapaami sissa Gumeruksella ja Luohuan koululla pohdittiin kaavailtu jen säästöjen vaikutuksia oppilaisiin, perheisiin ja kylien elin voimaan. Myös lukuisissa yhteydenotoissa sekä adresseis sa on vedottu valmistelijoihin ja päättäjiin koulujen säilymi sen puolesta. Siikajoenkylän adressi sekä päättäjille osoitetut kirjelmät ovat tämän pykälän viiteaineistona. Kunnan johtoryhmä sekä hallintokuntien keskeiset esimie het kokoontuivat tavoitteena löytää esillä ollei den vaihtoehtojen lisäksi kaikki mahdollisuudet karsia me noja. Tämän kokouksen anti on kirjattu kunnanjohtajan esi tykseen. Talousarvion valmistelu perustuu tähän pykälään kirjattuihin menoleikkausesityksiin sekä toisaalta veroprosenttien nos ton

8 vaikutuksiin. Käyttötalouden kanssa samassa pykäläs sä on nyt edellisvuosista poiketen investointiosio tulojen ja menojen kokonaiskuvan hahmottamiseksi rahoituslaskel man näkökulmasta. Sivistyspalvelut *Gumeruksen koulu: -päärakennuksen tilat täysimääräisesti käyttöön -vanhalle puolelle (puukoulu) jäävät esiopetus ja apip- toiminta -rivitalosta 1 huoneisto (3h+k) asuinkäyttöön -8.luokan jako puretaan, vähennetään 15 h -alakoulusta vähennetään jakotunteja 10 h -päiväkoti puukoulun puolelle -Muksula ja Katajisto myyntiin -säästöä siivouskuluissa *Ruukin alakoulu: -S2 -opetuksen järjestelyt *Ruukin yläkoulu/lukio: -luokkajaon muutokset *Luokkajako minimiin *Lähikirjastojen lakkautus *Kansalaisopiston taksakorotus, lisäkurssitarjonnasta luopuminen *Avustuksia ei jaeta *Perhepäivähoidon säästö Sivistystoimi (ml. varhaiskasvatus) yhteensä 2012: -kansalaisopiston lisäkurssit lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläasteen henkilösiirto Gumeruksen kiinteistösäästö Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin perhepäivähoito/hlöstövaraus Ruukin alakoulu S2-opetus yläkoulun luokkajaon muutos yhteensä Lisätulot: -kansalaisopiston taksat Vuonna 2013 muutokset vaikuttavat täysimääräisesti: -asiointiliikenteen lakkautus lähikirjastojen lakkautus Gumeruksen kiinteistösäästöt Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö

9 -tuntijako minimiin yläkoulun luokkajako Lähikirjastot jäävät soveltuvin osin koululaisten käyttöön. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 talousarvio laadi taan edellä olevien menoleikkausten ja lisätulojen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy käyttötalouden pohjaksi liitteenä olevan tuloslaskelman. Mikäli rakennusvalvonta ja ympäristönhoito otetaan omaksi toiminnaksi alkaen, kunnanhallitus tekee siitä esi tyksen valtuustolle vuoden 2011 joulukuussa sopimuksen ir tisanomista varten. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan investointi ohjelman. Käyttötalouden, investointiohjelman sekä lainanlyhennysten perusteella rahoituslaskelma osoittaa vuoden 2012 lainatar peeksi pitkäaikaista lainaa; tämän lisäksi käy tössä on oltava myös lyhytaikaisen lainan nostovaltuutta 3,5 miljoonaan euroon. Talousarviovuoden lainanlyhennyksiin sisältyy kertaluonteinen (ns. bullet) miljoonan euron lyhen nys. Lainannostovaltuutta koskeva lopullinen päätösesitys tehdään joulukuun valtuustoon, jossa päätetään vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lainamäärän pitäminen kurissa on lähivuosina edelleenkin kunnan taloudenhoidon keskeinen edellytys. Suunnitelmavuosien ennakoinnin perusteella kunnan taloustilanne kohenee niin, että tilikausien tulokset olisivat jälleen plussalla. Vuoden 2012 menoleikkaukset vai kuttavat po. vuosina täysimääräisesti kuten myös korotettu jen veroprosenttien tuotot. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kouluinvestoin tien rahoittamiseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskor jaukseen ennakkotiedosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitusta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa. Kh:n päätös: Aluksi kunnanjohtaja ja talouspäällikkö esittelivät vuoden 2012 talousarvioita. Käsiteltäessä menoleikkauksia Päivi Eskola esitti Matti Pohjolan kannattamana, että lähikirjastoja ei lopeteta vaan kirjastojen aukioloaikoja lyhennetään. Keskustelun päätyttyä asia ratkaistiin puheenjohtajan esi tyksestä nimenhuutoäänestyksellä, jossa Jaa ilmaisi kun nanjohtajan esityksen kannatuksen ja Ei ilmaisi Päivi Esko lan esityksen kannatuksen.

10 Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Ala-aho, Haapakoski, Häikiö, Mustonen, Rapakko, Yrjänä) ja 3 Ei-ääntä (Eskola, Pohjola, Ranta). Puheenjohtaja tote si, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut kunnanjohta jan esitys. Äänestyslista on tämän pöytäkirjan liitteenä. Matti Pohjola esitti seuraa: - liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia ei vähennetä - asiointiliikennettä ei lakkauteta - yksityistieavustuksia ei vähennetä - työnsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan ensi vuonna Matti Pohjolan esityksiä ei kannatettu. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: jäte tään pois esityksen lopusta viimeinen kappale: "Kunnanhal litus päättää esittää valtuustolle kouluinvestointien rahoitta miseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskorjaukseen ennakkotie dosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitus ta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa." Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätös esityksen ja hyväksyi yksimielisesti muilta osin kunnanjohta jan alkuperäisen esityksen. SIVLK Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan sivistystoimen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavia ohjeita ja suuntaviivo ja. Oheisena jaettiin myös sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mitta rit. Käytiin lähetekeskustelu ja jätettiin asia pöydälle. Sivistystoimen talousarvio 2012 taloussuunnitelma on valmisteltu uudelleen ja siinä on huomioitu kunnanhallituksen edellyttämät menoleikkaukset ja tulojen korotukset. Palkankorotuksiin on varattu 2%. Vuonna 2012 on ennakoitavissa olevia opetustoimen hallin non muutoksia koskien Ruukin yläkoulu/lukion rehtorin teh tä viä ja Ruukin alakoulun koulunjohtajan tehtäviä, sekä näi hin liittyviä muita mahdollisia tehtävämuutoksia ei ole huo mioitu talousarvios sa Uudelleen organisoinnista joh tu vat ta loudelliset vai kutukset tulevat esille mahdollisina ta lousar vion muutoksina. Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää

11 1. Antaa talousarvioesityksen vuodelle 2012 ja taloussuun nitelman vuosille , liite 2. Hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevat sivistystoimen ta voitteet, kei not ja mit tarit. Päätös: Anni Häikiö esitti, että lähikirjastoja ei lakkauteta. Esa Lehto esitti, että Komppalinnan lähikirjastoa ei lakkau teta. Rahoitus järjestetään lakkauttamalla Siikajoenkylän palvelupiste ja Heikinhovi myydään. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi esitystä, joita ei ol lut kannatettu. Päätökseksi tuli, että hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan esi tys.

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio Kunnanhallitus 345 31.10.2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010.

SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010. Sivistyslautakunta 39 22.03.2011 Sivistyslautakunnan toimintakertomus v. 2010 SIVLK 39 Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v.2010. Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2010 toimintakate

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt / /2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014

JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma 2015-2018 N Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2018 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 O Kunnanjohtajan katsaus Euroalueen tuotannon supistuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Kunnanhallitus 25.11.2013 ( 279) Valtuusto 9.12.2013 ( 88) 1 VÄHÄN PAREMPAA ARKEA Vuosi 2014 aloitetaan Lopella valtuuston yksimielisesti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot